1.6.2009 (odotusaattoyönä klo 01:30 jälkeen)

Koko aikamme kului pyytäen merkkiä Taivaasta rukoillen ja toivoen merkkiä, jota ei tulisi

Luukas 11:29-36 Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan."
 

Tuli vain Joonaan merkki... mitä Joonalla oli, johon kansa silti uskoi? Ei mitään, vain sana!
Ei maailma silti tähän päivään lopu tuli sitten sitä taikka tätä, lähdemme tai emme lähde. Elämä jatkuu joko meidän kanssamme tai sitten ilman meitä, joko samanlaisena tai erilaisena. Se on kokonaan kiinni "käskyhuudosta": "leikkaa maa" tai sitten sitä huutoa ei kuuluteta vielä. Niin on minunkin uskoni mitätöntä. Voi jospa osaisin olla yhtä varma kuin olin vuonna 2006 syyskuussa kun Israelkin lopetti sodan Libanonin kanssa. Pettymys oli silloin suuri.

 

Kirje ystävälleni Markulle:

Äitini kanssa juuri puhuimme tuosta 3. Moos. 23. luvusta ja totesin hänelle, että niinhän Raamattu sanoo, että kukin profetoikoon uskonsa mukaan. Niin se oikeasti menee. Lopuksi sain vielä hyvin vastauksen Joonaan merkille. Me tosiaan olemme happamena synnissä leivotut kaksi kakkua ja me olemme olleet se paha avionrikkojasukupolvi. Me olemme se happamesta taikinasta valmistetut kaksi kakkua, eikä meille Jeesus anna mitään muuta merkkiä kuin Jooanaan merkin, joka on pelkkä sana. Vähimmällä mahdollisella joudumme ottamaan asemamme. Meille ei tosiaan anneta yhtään mitään, van sana jonka raavimme esille Raamatun lehdiltä, muuta merkkiä ei tule. Meiltä vaaditaan siis lujinta mahdollista uskoa ja se tekee meistä Jeesukselle niin rakkaan. Ajatteles, kun meidät erottaa kaksi toisistaan eroavaa piirrettä. Toinen tunnustaa syntisyytensä ja katuu pahuuttaan ja syntisyyttään koko sydämestä, eikä edes kuvittele voivansa päästä ensimmäisenä taivaskotiin, vaan on suosiolla hiilivaunussa ja tyytyy vaikka vartioimaan taivaan porttia, kunhan pääsisi vaan mukaan. Toinen ryhmä taas näkee itsensä synnittömänä ja puhtaana, luottaen itseensä koska on täyttänyt Jumalan jokaisen tahdon ja on valmis ottamaan kruunuja ja suuria lahjoja vastaan. Toinen sokaisee itsensä omilla ansioillaan ja toinen huutaa armoa otsa maassa. Molemmat pelastuvat tavallaan, joskin toisella vaivaa sokeus ja kuurous. Toinen oli rampa, mutta näkee ja kuulee hyvin, Jumalan Henki paransi jalatkin kävelemään. Iso ero ei ole, mutta toisen on asenteensa puhdistettava tulessa. Sen ero siinä kylläkin vaan on. Koita sinä kertoa sokealle kuurolle, että mene kuule nyt peilin eteen katsomaan itseäsi. Kaveri on ensinnäkin kuuro ja sitten vielä sokea. Tämä tarvitsee ihmeen kyetäkseen siihen.

-jarmo-

Ruut 1:16-19 Mutta Ruut vastasi: "Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät." Kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssansa. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat Beetlehemiin.

Tämä kaikki on suuri lohtu. Kuka tahansa joka oli Jumalan suunnitelmissa, saattoi halutessaan olla jotain suurta. Ruut oli Kuningas Davidin isoäiti ja Jeesuksen Kristuksen suvun juurta. Ruut teki päätöksensä seurata köyhää Noomia, jonka seurassa ei ollut näennäisesti mitään tulevaisuutta.

Liite: Ruutin laulu. (tämä oli hyvin rakas laulu minulle jo lapsena)

Matteus 1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet; Juudalle

syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram; Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon; Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai; Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta; Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa; Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia; Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia; Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia; Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel; Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor; Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud; Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob; Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

31.5.2009

Huomisesta aamusta ja päivästä, jos kaikki toteutuu - TULE HERRA JEESUS ja korjaa sato!

Ihan aluksi haluan kertoa, ettei meistä kukaan ole tarpeeksi puhdas ja hyvä olemaan Jumalan sanantuoja. En minä etkä sinä. Siksi me olemme kaikki sikäli samassa veneessä ja minulla on tässä nyt taakka kannettavana, koska olen tuonut ajan ja hetken profetiana kaikkien katsottavaksi, kuinka käy. Eroan jonkin verran monista profetioiden tutkijoista ja profetian saajista, että nämä vuodet, hetket ja ajat ovat kaikki Raamatusta, eivätkä ne siis ole sikäli omiani. Kaiken sen on kuka tahansa voinut tulkita ja huomata, siis milloin vain nämä olisivat olleet saatavilla.
Monilla ihmisillä, jotka ovat saaneet profetioita, on heidänkin ollut valtava tuska kantaa niitä. Eräskin ihminen käski minua pelastussanoma sivustolta ottaa hänen nimensä pois. Ymmärrän sen vallan hyvin. Taakka on siis raskas ja monia pelottaa kantaa tällaista taakkaa, odottaen toteutuuko
saatu profetia vai ei. Jos profetia toteutuu kirjaimelleen, ihmiset toteavat, että tässä on Jumalan profeetta. Jos profetia on vajavainen, eikä toteudukaan ainakaan täydellisesti, ihmiset kutsuvat häntä vääräksi profeetaksi. Silti näin, vaikka Raamattukin kertoo profetian olevan vajavaista. Niin julmia ja kylmiä he usein ovat. Siksi toivon että te kaikki ihmiset saisitte profetoida vahvasti ja intensiivisesti. Näin siksi, jotta tiedätte mitä se on kun laittaa oman arvovaltansa ja kaiken oman kunnian Jeesuksen Kristuksen nimen puolesta likoon järkkymät-tömällä tavalla, vailla pienintäkään pelkoa sen seurauksista. Voin kertoa, että kun itse menin lasteni oikeudenkäyntiin, niin eräs uskova ihminen käski poistaa pelastussanoma sivuston netistä, jotta sillä ei minua lyötäisi oikeudessa. "EN TOSIAANKAAN POISTA", sanoin suoraan. Päähäni lyötiin heti. Oikeudessa itse tuomari kysyikin minulta nimenomaan pelastussanoman keskeisimmät pääkohdat seuraavin sanoin. Onko tämä sinun tekstiäsi: Ylösottoja on kaikkiaan kuusi, ensin kaksi, sitten kaksi, ja lopuksi kaksi, aina ensin kuolleet ja sitten elossa olevat? Sydämeni pompsahti riemusta rinnassani, vaikka itselläni ei tosiaan ollut kovin riemullinen olo. Sisälläni oli eräs joka riemuitsi. Vastasin kysymykseen sydämessäni valtava ilo, että KYLLÄ. Siihen meni huoltajuuteni mahdollisuus omiin lapsiini, jotka myöhemmin muuttivat luokseni kaikesta huolimatta itse. Maailma sai omansa, oikeuden päätöksen ja taivaanisä sai omansa Jarmon ja lapset. Pahuus sai omansa ja hyvyys omansa.
Juttuni tarkoitus ajautui hieman sivuraiteelle, mutta pelastussanoman perusjuttuun silti. Palataan siis takaisin huomiseen aamuun 1.6.2009 jos kaikki tapahtuu kuten sanoman pääsisältö menee.
Huomisen päivän sää näyttää ainakin siis osuvan. Vuosina 2007 ja 2008 odotin tätä ihan samaa tapahtumasarjaa, helluntain jälkeisenä maanantai aamuna. Kummankaan päivän sää ei vastannut silloin tätä vaadittavaa säätilaa, missä sen tietysti pitääkin olla, jotta profetiat toteutuvat. Lisäksi synkät pilvet on tultava idästä, p-korean uhittelut sodalla, ydinkoe ja Anton-nootti. Pilviäkin on siis ihan kotitarpeiksi.
Toteutumaton profetia on siis vielä jäljellä ja ne ovat: 1. ylösotto, Wilkersonin hätäviesti katastrofista, joka koskisi kaikkia maailman ihmisiä, aamu tv:n kuuluttajat alkavat itkeä suorassa lähetyksessä luettuaan hätäviestiä. Lisäksi moni muu profetia nivoutuu yhteen, mm. Niilo Ylivainion laivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin, koska somalimerirosvot kaappailevat niitä jatkuvasti, sekä EU:n satamat ovat tyhjillään vientiä koskeneen laman takia, joka on karuudessaan jo -70% laskenut parissa vuodessa. Tämä profetia liittyy siis herätykseen, joka on ennustettu tulevan Suomeen ja leviten sitten koko maailmaan. Minä voin sanoa, että tuntien Jumalan toimintatavat, mitään herätystä ei tule ilman ihmettä ja nykyiseltä maailmalta Jeesus Kristus ei odota muuta kuin Uskoa häneen, joten on pakko tapahtua jotain perin juurin mullistavaa, jonka vain ne huomaavat, jotka ovat herätykselle otollisessa asemassa. Morsiamen ylösotto herättäisi kaikki länsimaat ihmettelemään yhtälöä, miksi vain uskovat katosivat. He tekevät nopeasti kadonneista analyysin, joka viittaa vain tosiuskovien katoamiseen. Kaikkeen liittyy vielä pikkulasten katoaminen, vaikka itse en usko niidenkään kaikkien osalta, vaan kaikki kristittyjen lapset katoavat, koska heissä on pelastuksen siemen, veri. Heidän vanhempansa saattavat jäädä hyvinkin tänne puhdistautumaan tulessa, mutta heissä lapsissa oli silti pelastuksen avain. Siinähän sitten luterilaiset ihmettelevät kastamattomien lastensa kelpaamista, ilman minkäänlaista hätäkastetta. Roskiin meni koko luterilainen sakramenttioppi. Sen sijaan muslimilapset, hindujen jne. ja kaikki ateistien lapset jäävät, koska heissä ei ole pelastuksen siementä kylvetty. Vain se jolla on poika, voi olla isä. Toisin sanoen, vaikka he saisivat elämänsä elääkin, he eivät kaikesta huolimatta koko aikana löytäisi Jumalaa, koska heillä ei olisi koskaan poikaa. Jumala yksin tietää tämän salaisuuden. Tämä on vain minun näkemys, eikä se ole mistään Raamatun lehdiltä suoraan. Vain Paavalin oppien mukaan tämä olisi mahdollista, koska Paavalihan opetti, että Jumalan suunnitelma on pelastaa sukuja, eikä vain yksittäisiä ihmisiä. Katoamisen toinen puoli antaa kristillisyyden vihaajille, jotka keksivät kyllä katoamisille toisen puolen. Heidän teoriansa antaisi vihalle siivet kristittyjen verenvuodatukseen.
Sitten menemme jälleen huomiseen päivään ja siihen, jos ylösotto on tapahtunut siinä klo 10:00 paikkeilla. Olav Rodgen näyssä maailmansotaa koskeva hirveä uutinen tulisi samana päivän aikana kun ihmiset ovat järkyttävän katoamiskatastrofin keskellä. Siellä mainitaan mm. koreassa kadonneiden tuhatpäinen luku, joka viittaisi pakotettuun pelastuvaan joukkoon, joissa olisi paljon YK:n jäseniä. Kyseessä on siis Eteläkorea, jossa olisi YK:n edustajia. Pohjoiskorea on taas maailman pahimmin kristittyjä vainonnut maa, jossa on jopa vankiloissa tuhansia kristittyjä. Nämä katoaisivat kaikki pois alta. Minkä alta? Länsimaiden tiedustelu on pannut merkille, että Pohjoiskorea valmistautuu laukaisemaan pitkän matkan ohjuksen. Kukaan ei voi tietää, onko ohjuksessa ydinkärki vai ei. Tämä on se oikea paikka Pohjoiskorealta pystyttää valmis ydinase uhaksi lännelle. Uskon että ylösoton kanssa samana päivänä länsi tekee iskun Pohjoiskorean laukaisualustoja vastaan, uraania rikastavaa käynnistellä olevaa ydinvoimalaa vastaan, jotta Pohjoiskoreasta ei kyettäisi enää uhkaamaan naapureita ydiniskuilla. Samana päivänä saatetaan tehdä isku myös Iranin ydinvoimalaan, jossa rikastetaan uraania. Nämä iskut olisivat aika luonnollinen jatke toinen toiselleen, mutta niiden hinta olisi kova mutta silti lähestulkoon välttämätön maailman turvallisuudelle. Olav Rodgen näyssä sanotaan selvästi, että idän ja lännen diplomaattiset suhteet ovat katkenneet ja kolmas maailmansota saattaa syttyä milloin tahansa. Jos länsi tekee ennalta ehkäisevän iskun Pohjoiskoreaan ja Iraniin, niin näiden luonnolliset liittolaiset, ainakin Kiina ja Venäjä katkaisevat suhteensa länsimaihin, USA, NATO-maat, Eteläkorea, Japani jne... Siitä alkaisi melkoinen mylly, jossa Suomi ja koko pohjoinen kalotti on vaarassa joutua Venäjän puolustus-strategian hampaisiin. Olemme siis aika 1:1 tilanteessa, jossa voisi tapahtua täsmälleen kirjoittamani skenaario. Myöhemmin ja aika pian astuu esiin rauhanruhtinas, joka onnistuu "pelastamaan" maailman, "pientä palvontaa" vastaan. Kristillisyys katoaa jälleen maan alle.
Yhden hetken menestys tuo silti pienen toivonkipinän kristityille. Muistakaa, että vain yksi hetki on aikaa julistukselle, jossa on mukana tämäkin sanoma, pelastussanoma jonka keskeinen osa on odottaa toista ylösottoa, pääsadonkorjuuta, enne vihan maljoja, joita kukaan ei voisi kestää ja siksi Jumalan on jopa lyhennettävä niitä aikoja. Laodikean penseä seurakunta on maailmassa katsomassa vain ensimmäisen vihan maljan, joka on ensimmäinen VOI-huutomalja, eli vitsaus yhdessä pasuunan kera. Se malja on viisi kuukautta kestävä pedon merkin vitsaus. Tästä syystä pedon merkin ottanutta varoitetaan niin vakavasti, kuin varoitetaan. Pedonmerkin ottanut joutuu maistamaan Jumalan vihan maljan täytenä.

30.5.2009

Viisaana, fiksuna, vastuullisena ja älymystönä itseään pitäville minä kirjoitan näin:

Te olette juuri ne raamatulliset saddukeukset ja fariseukset. Teille uskonto on uskomusta ja rituaalista kansanperinnettä. Lapset kastetaan, niillä on oltava kummit, ne menevät ripille ja sitten naimisiin. Sitten nämä pyydetään kummeiksi toisille lapsille ja käydään välillä hautaa-massa kappelisiunauksella vanhuksia ja saadaan ehtoollinen. Kukaan ei ymmärrä ehtoollisesta muuta kuin että se otetaan jonkun Jeesuksen muistoksi, joka on lapsikasteen kautta takuumies johonkin taivas-paikkaan. Lopuksi oma tomumaja ja ruumiisi siunataan hautaan elämäsi kaikkein kauneimmin puhein. Yksikään elävä ei saa niin kauniita
puheita kuin kuolleet. Siitäs sait, senkin äijä tai muija, sanoo puheen pitäjän kylmä sydän, jonka sanat olivat kissankultaa. Elämäsi kulkee vain ja ainoastaan tämän maailman ympärillä, eikä sillä ole aikaa kaikkivaltiaalle, joka sinunkin elämäsi sinulle antoi lahjana. Kiitosta ei kuulu, koska olet niin kylmä ja kasvanut oman itsesi voiman arvostajaksi. Et ymmärrä että päivä viikosta pitäisi pyhittää Jumalalle, joka sinut loi. Päin vastoin, sinä pidät turhana Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa syntiesi lunastuksesta, koska olet hyväksynyt elämäsi päättyvän joskus kuolemaan. Sinulta puuttuu todellinen halu tavoitella Taivaskotia ja paikkaa Taivaassa. Pidät lapsellisena kun joku puhuu Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastussanomasta.
Jumalan suunnitelmiin kuuluu vapaaehtoisuus ja kaikkien vapaa tahto. Amerikkalaiset elokuvat hehkuttavat tätä käsitettä kenenkään tajuamatta sen syvempää merkitystä. Kun joku kysyy amerikkalaiselta, antaisitko itsesi vangita vapautesi tähden? Amerikkalainen vastaa oikopäätä, että kyllä ilman muuta. Hän ei tajua siis todellisuutta. Sama asia pätee Jeesuksessa Kristuksessa, antaisitko vangita itsesi vapauden tähden? Kyllä, koska...

1. Korinttolaiskirje 7:20-23 Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.

Jos ihminen ymmärtäisi ottaa Uskon vakavimmalla mahdollisella tavalla, se puhuisi siitä jatkuvasti kaduilla ja toreilla. Lisäksi uutiset kertoisi Jumalan ihmetöistä jatkuvasti ja siellä ylistettäisiin kaikkivaltiasta Jumalaa. Mutta koska ihminen on itsekeskeinen, eikä Jumala halua muuttaa tilannetta väkipakolla, niin ihminen tuhoaa itse itsensä ja ajaa itsensä loppuun. Siihen kaikkeen on enää kovin lyhyt matka, jos enää ollenkaan.

29.5.2009

Ihan kohta on se päivä jona maailma pysähtyisi - David Wilkersonin kiireellinen viesti

"Koen voimakasta Pyhän Hengen kehotusta lähettää kiireellisen viestin postituslistallem-me, sekä ystäville ja seurakuntien johtajille, joita olemme tavanneet ympäri maailmaa.


JÄRKYTTÄVÄ KATASTROFI ON TAPAHTUMAI-SILLAAN. SE TULEE OLEMAAN NIIN PELOT-TAVA, ETTÄ SEN TÄHDEN KAIKKI, JOPA KAIKKEIN HURSKAIMMAT KESKUUDESSAMME, TULEVAT VAPISEMAAN.

Eikä pelkästään kaikkein hurskaimmat, vaan myös rikkaat ja köyhät, kuuluisat ja tuntemattomat, niin kuninkaat kuin orjatkin. Kaikki maailman ihmiset tulevat hämmästymään ja ovat peloissaan siitä. Mutta maailma tottuu kaikkeen hyvin nopeasti ja varsinkin jos ääneen tulee lipevä karitsan ääni, kuin rauhanruhtinaan ääni. Tämä ääni ei silti ole rakkaudessa pyyteetön, vaan sillä on kauaskantoisia taka-ajatuksia itseään varten. Maailma on saanut antikristuksensa.


Ei antikristus ole näennäisesti pahantekijä, vaan pelastaja ja vapahtaja. Hän saattaa tulla jopa avaruudesta, mutta hän ei ole se kaikki, vaan hän on se suuri eksytys. Haluan sekoittaa koko nykyisen käsityksen tulevasta ajasta ja sen henkilöistä. Älkää sekoittako tätä kaikkea laitto-maan, petoon tai väärään profeettaan. Ne eivät ole sitä mitä luulette normaalisti luettuina kirjoista ja netistä. Antikristus on rauhantuoja ja vapahtaja, mutta mitä se tarkoittaa kristityn silmin? ÄLÄ USKO MIHINKÄÄN, MIHINKÄÄN, MIHINKÄÄN. Jos joku sanoo, että rauhanruhtinas ja vapahtaja on tuolla. ÄLÄ USKO! Jos joku sanoo suureen ääneen, Jeesus on täällä meidän keskellämme. ÄLKÄÄ USKOKO!
Oikeaa rauhan ruhtinasta ei ole koskaan olemassakaan ahdistuksen aikana, eikä vihan aikana. Silloin on vallalla vain vihan ruhtinas. ÄLÄ SIIS USKO MIHINKÄÄN. Mene sen sijaan kammioosi, sinne sydämesi sopukkaan ja rukoile Jeesusta Kristusta Jumalan ainoaa poikaa. Kukaan muu ei ole mitään hänen rinnallaan ja hän pysyy näkymättömissä. Kukaan ei voi pelastaa, eikä tuoda rauhaa, ei rakkautta eikä mitään hyvää, vain yksin Herra, Jeesus Kristus! Ole nöyrä Jumalan palvelija ja unohda omat hienoutesi. Emme ole itsemme takia, vaan Jumalan ilosta meidät luotiin hänelle ystäväksi ja onnen tuojaksi. Me pilasimme sen onnen. Tulkaamme takaisin hylkäämämme Jumalan lähelle Jeesuksessa Kristuksessa Hänen pojassaan.

Katsoin leffan ja:
Elokuvassa Keanu Reeves on selvä antikristus, hän käveli vetten päällä ja hänen tukalan näköistä palloaan (yllä kuvassa) seurasi käärmeet ja skorpionit. Myöhemmin elokuvassa pallot ovat arkkeja, joissa voisi pelastua. Hyvin kuvaava eksytys jälleen ja humppa jatkuu kuvaavasti nerokkaiden kaavojen tekemisellä, jotka antikristus antaa auliisti, ylväästi ihmiskunnalle. Uusia hienoja keksintöjä ja laskelmia. Silti, antikristuksen alkuvaiheiden keino saada ihmiset puolelleen on sääli ja ennen kaikkea sääli se aste, johon me kaikki aina haluamme. Auttaa alamaistamme. AUTTAA A-L-A-M-A-I-S-T-A-M-M-E, joka alistuu/joutuu olemaan alamaisemme. Tätä tilannetta antikristus käyttää hyväkseen surutta. Ylemmyytemme halua ja sen tuomaa alamaisen näennäistä sääliä, joka perustuu pelkkään omahyväisyyden pönkittämiseen. Mikkosen Nina puhui tästä ja hyvä niin, siunaan edelleen Mikkosia hyvästä ohjelmasta.
Sanoma antikristuksen pääasialle on, että vihollisuudet tämän kanssa auttavat sinua kaikkein vähiten ja ystävyys sekä yhteistyö yhteistyö johtaa helvettiin. Vaihtoehdot ovat tässä! 

28.5.2009

Aikain merkit ja Raamatun sanoma niistä

Olet varmaan pannut merkille, että poistan jakeista jakeiden numerot lähes joka kerta kaikista kirjoitelmistani. Lisäksi en yleensä käytä Raamattua yhden lauseen piiskana. Teen näin kahdesta eri syystä. Ensinnäkin kun Raamattu on kirjakokoelma, eikä kirjoitelmakokoelma, puhumattakaan että se olisi jokin jaekokoelma. Tällä jaekokoelmalla nimittäin on taipumus muodostua ihmisten keskelle aseeksi toista vastaan. Ihmiset käyttävät irrallisia jakeita lyömäaseina, koska ne ovat poistettu sekä asiayhteydestä, että lisäksi luvusta, joka antaa jakeelle sen oikean kuvan. Älkäämme repikö Raamattua, älkäämme irrotelko jakeita luvuista ilman syvempää merkitystä sille, eli jae itsessään anna siihen mahdollisuutta, kuten seuraava.
 

Luukas 21:25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

Merkit siis ovat vain meille annettu ja me ymmärrämme ne ennalta mutta kaikki eivät suinkaan voi ymmärtää niitä. Aikain merkit ovat ihan toinen asia kuin ennustaa huomisen päivän sää tai illan sää. Sääennusteet ovat siis jumalattomien omaa profetiaansa, jolla ei ole tekemistä Jumalan lasten kanssa.

Matteus 16:1-4 Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.
 

Jeesus puhui aivan päinvastoin fariseuksille ja saddukeuksille kuin hän puhuu opetuslapsilleen. Heille avionrikkojille Jeesus sanoi, etteivät he ymmärrä aikain merkkejä vaan ymmärtävät vain sen mitä ilma tuo tullessaan, joko poudan tai sateen. Avionrikkoja ei näe edes omia syntejään, saati sitten itsekeskeistä ja omahyväistä olemustaan, jolla korotti itsensä aviomiehensäkin yläpuolelle ja siksi tämä saa olla ilman aviomiestään ja perheyhteyttä niin kauan kuin haluaa pitää itsensä korotettuna. Mutta vain siihen päivään asti, Herran päivään, joka muuttaa kaiken.

Aamos 3:7
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Selvääkin selvempi teksti, jota ei voi pyörtää muuksi. Herra ilmoittaa aikeensa, se on 100%:lla varmuudella omilleen. Tämän pitäisi olla aukotonta kertomaa. Äläkä nyt ala tuomaan itsellesi esille lausetta sormesi pystyssä, että "no muttako, no muttako, kun Raamatussa lukee, että siitä päivästä ei tiedä kuin yksin isä, eikä edes poika". Katso mitä lukee tuon Matteus 24. luvun edellisessä jakeessa, mistä päivästä taas olikaan kyse. Siitä päivästä kun taivas ja maa katoavat. Se päivä on tuhatvuotiskauden lopussa ja silloin on profetia jo tarpeettomana kadonnut olemasta, samoin kuin kielillä puhuminen, eli Aamos 3:7 ei enää ole edes voimassa.

1. Tessalonikalaiskirje 5:1-7 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.

Määrähetkistä ei tarvitse kirjoittaa, koska he tiesivät jo entuudestaan, että se päivä tulee kuin varas yöllä. Apostoli Paavali kertoo tässä näille ihmisille, ettei teille ole tarvis kirjoittaa aikakausista tai määrähetkistä koska... sen tieto tekee Kristityn laiskaksi!

Mutta mikä päivä se on, joka tulee kuin varas? Herran päivä. Täytyy siis ensin tietää mikä on herran päivä. Se ei nimittäin ole ylösoton päivä, vaan se on Jeesuksen näkyvän paluun päivä, se suuri ja julkinen. Sen sijaan ensimmäinen ylösotto tulee varkain penseälle seurakunnalle, sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat, sanoo Paavali Tessalonikalaisille. Jos haluat palvella muita jumalia, kuten rahaa tai vaikka omaa kunniaasi koulutukesi kautta tai työsi kautta, palvot sitä jumalaasi juuri niin kauan ja paljon kuin itse haluat. Jos taas haluat erota perheestäsi, sinulla ei ole perhettä vaikka kuinka vaihtaisit miestä ja vaimoa toisesta taas uuteen ja valehtelet itsellesi onnellisuuttasi. Olet avionrikkoja juuri niin kauan kuin haluat sitä tehdä, eikä sinulla ole perhettäsi, vaikka kuinka yrittäisit sen saada. Varastat, murhaat ja valehtelet niin kauna kun jatkat noita jumalattoman töitä. Niin kauan totuus kiertää sinua kuin planeetat aurinkoa, jossa totuus on.

27.5.2009

Kolmas maailmansota alkaa tavallisena sotana

Ote norjalaisen naisen näystä vuonna 1968 - Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940.
 

MTV3 uutiset - Pohjois-Korea uhkaa naapuriaan iskulla
27.05.2009 07:16

 

Pohjois-Korea varoittaa Etelä-Koreaa aseellisesta yhteenotosta.

Pohjois-Korea on ärtynyt siitä, että sen eteläinen naapuri on

Yhdysvaltain kehotuksesta sitoutunut pysäyttämään epäilyttävät kuljetukset lähialueella. Etelä-Korea liittyi eilen mukaan sopimukseen, jonka perusteella aluksia tarkistetaan joukkotuhoaseisiin liittyvien kuljetusten varalta.

Pohjois-Korea on ilmoittanut, ettei vuoden 1953 aselepo Etelä-Korean kanssa sido sitä enää ja sanoo, ettei voi enää taata länsirannikollaan kulkevien rahtilaivojen turvallisuutta.

26.5.2009

Inkinen ja "Vuosisadan rakkaustarina" - Kirka ja "Hetki lyö"

Profetiaa kaksin käsin. Tässä tulee taas hyvä esimerkki profetiasta, jonka aika ei ollut selvästi esille tullut, muttei poistanut sen toteutumista. Sama pätee profetiaan 22.4.2009 jossa Venus leikkaa Kuun. Toteutunut profetia, mutta kukaan ei voi havaita sen toteutuneen kirjaimelleen.
Juuri tällainen profetia oli laulajatähti Kirkan profetia. Kirkan veli Sami kuoli auto-onnettomuudessa kohta ensilevynsä jälkeen ironisesti laulullaan "autostrada" jonka sanat "kiire kiire mulla jonnekin on", säestivät. Ei voinut olla sattumaa, koska hänen kuolemansa jälkeen seuraavana syksynä alkoi maailmassa 1973
vuoden kamala öljykriisi. Samoin Kirka teki omansa kappaleellaan "hetki lyö", jonka sanat myöskin osuvat. "viime hetki lyö ja nään sen hetken viimeisen". Tammikuun lopussa 2007 Kirka kuoli dramaattisesti sairaskohtaukseen. Moni ei voi tänä päivänä ymmärtää, että tosiaankin se öljykriisi alkoi sen hetken pian mentyä, eli seuraavan Raamatullisen vuodenvaihteen mentyä kuin Kirkan velikin. Öljykriisi alkoi pian tämän kuoltua ja niin alkoi Kirkan kuoltua seuraava öljykriisi. Kuvaavaa tässä on se, että nuo öljykriisit ovat kahden vallan hallussa. Maaöljy saatanan vallassa ja Taivaallinen öljy on Jumalasta Pyhän Hengen voide. Kun luste alettiin sitomaan kimppuihin vuoden 2008 alkaessa, alkoi Taivastenvaltakunnan öljystä tulla pula ihmisten kesken.

Tänä vuonna Matti Inkinen katosi kotoaan keskiviikkona 29. huhtikuuta, eivätkä omaiset saaneet häneen yhteyttä. Häntä etsittiin vappuviikonloppuna Raisiosta lähipiirin voimin useiden päivien ajan tuloksetta. Lauantaina 2. toukokuuta Varsinais-Suomen poliisilaitos julkaisi hänestä katoamisilmoituksen.

Matti Inkinen on löydetty kuolleena merestä eilen 25.5. puoliltapäivin. Poliisin mukaan tämän hetkisten tietojen perusteella Inkisen ei epäillä joutuneen rikoksen uhriksi. Sivullinen havaitsi kelluvan ruumiin Raisionlahdella Viheriäisten aukon kohdalla Kukonpään niemen rannan läheisyydessä. Pelastuslaitos nosti ruumiin maihin ja lähemmissä tutkimuksissa henkilö todettiin Matti Inkiseksi. Löytöpaikka sijaitsee samalla alueella , missä poliisi suoritti suuretsintöjä toukokuun alussa.


Inkisen hittibiisi "Vuosisadan rakkaustarina" profeetalliset sanat:

Tää on vuosisadan rakkaustarina ainakin uskon niin,
tää säilyy ja kestää päiviin tuleviin,
Tää on vuosisadan rakkaustarina kaunis ja todellinen
tää säilyy ja kestää mä tunnen sen

 

Inkisen yhtye SIG on melkein, eli vajavaisuutta muistuttaen SIGN (suom. enne tai merkki)

25.5.2009

Mitä pilviä ne olivat ja kuinka kaukana idässä Niilo tässä näyssään niitä näki?

Niilo Yli-Vainion näky v.1956 Alajärvellä
(Mauno Saaren kirjasta Saarnaaja, s. 266-267)

Nämä tapahtumat selvisivät minulle tavallaan jo vuonna 1956 Alajärvellä, kun seurakunnan rukoushuonetta rakennettiin. Olin sairas jo, 36-vuotiaana. Tuli ilmoitus, "pääni näky", ei ilmestys eikä uni, vaan näky, yöllä!

Näin suunnilleen hehtaarin kokoisen viljavainion. Seisoin sen reunassa. Minulla oli halu ruveta sitä leikkaamaan, mutta vainio oli vihreä.
Kuva katosi niin kuin filmi katoaa.
Sitten ilmestyi sama vainio taas. Nyt se näytti kypsältä, mutta kun katsoin sitä, siinä oli ohdakkeita ja juolaa. Taaskin minulla oli tunne, että pitäisi ruveta leikkaamaan. Mutta tämäkin kuva katosi.
Sitten tuli kolmas kerta. Pelto oli

muuttunut kullankeltaiseksi. Sellaiseksi kuin pellon pitää leikkuuaikana olla.
Taas kuva katosi ja tuli sitten neljännen kerran. Tuuli nousi, idästä, toi synkkiä pilviä, isoja lonkoja, ne laskeutuivat alaspäin. Minulle tuli tunne, että tulossa on hirmumyrsky.
Juuri silloin lähtivät vanhanaikaiset vankkurit liikkeelle. Tuli miehiä, jotka nostivat hirmuisella kiireellä lyhteitä vankkureille, leikattua viljaa, pilvien alla, tuulessa, mustien pilvien alla.
Siihen päättyi näky.

Olin hereillä ja tajusin sellaisen päivän tulevan, jona Jumalan viljaa kootaan kiireesti, myrskyn alta, aivan samanlaisin vanhanaikaisin keinoin kuin aikaisemmin, kuin alkuseurakunnan aikana.
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, ajattelin, että herätys alkaa myöhään, niin että pelto on ja vilja on jo kasvanut ja ollut, leikkuuta on mietitty. Ja kun herätys alkaa, se alkaa nopeasti, ihmein, merkein ja tunnusteoin. Sen vuoksi se etenee niin, että kuuroille ei tarvitse huutaa. Ei tarvitse temppuilla eikä keksiä konsteja, ei tarvitse kuin antaa mennä, vanhanaikaisilla vankkureilla, ei tarvitse kuin vain julistaa evankeliumia Jeesuksesta.

Muutama kysymys itsellemme:
1. Missä, kuinka lähellä tai kaukana nuo pilvet sijaitsevat Niilo Ylivainion näyssä?
2. Hirmumyrsky voi tarkoittaa vain suurvaltojen- maailman- tai ydinsodan uhkaa?
3. Lyhteet (uutisvilja) ovat sidottu kimppuihin, samoin juola joka sidottiin omiin kimppuihin?
4. Herätys on Niilon omaa mietintää, joka sekin liittyy kaikkeen, mm. ylösottoon?

Sitten lisään vakuudeksi erään lauseen Olav Rodgrenin näystä: "He kolkuttavat suljetun oven takana: "Herra, Herra, avaa ovesi meille!" Kaiken lisäksi kuuluu hirveä huhu, että kolmas maailmansota saattaa puhjeta milloin tahansa. Diplomaattiset suhteet Idän ja Lännen välillä ovat katkenneet. Ei kestä kauan, kun idästä tulee tieto, että kommunistit etunenässä kieltävät kaiken kristillisen toiminnan. Se, joka uskaltaa mainita nimen Jeesus, saa kuolemantuomion."

Pohjoiskorean tämän aamuinen ydinkoeuutinen MTV3:lla

Obama ärähti

Yhdysvallat sanoo olevansa vakavasti huolissaan Pohjois-Korean tekemästä ydinkokeesta. Maan ulkoministeriön lähteen mukaan Yhdysvallat neuvottelee jo yhteistyöstä YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaiden kanssa "seuraavista askelista" Pohjois-Korean suhteen. Presidentti Barack Obama sanoo, että Pohjois-Korean toimet ovat uhka kansainväliselle turvallisuudelle ja edellyttävät kansainväliseltä yhteisöltä nyt toimia.

 

Kohta nähdään mihin tämä johtaa ja kuinka synkäksi pilvet muodostuvat P-korean ylle.

24.5.2009

Kadonneet ihmiset luovat jokaiselle oman erilaisen asenteen, kaikille omalla tavallaan

Ihmisiä katoaa jatkuvasti, joka on merkkinä morsiam-elle tulevasta tempaushet-kestä. Vain harva tietää edes että sellainen olisi tulossa ja vain hyvin, hyvin pieni määrä jopa uskoo siihen. Nämä Uskovat ovat kutsuttu tempaukseen ja heistä koostuu morsian. Heidäthän on kutsuttu morsiameksi. Sen sijaan maailma on täynnä ihmisiä
joille kadonneet tuovat toisenlaista viestiä. Tempaukseen kutsumattomille, kadonneet tulevat todistukseksi siitä, että joko he eivät halunneet olla mukana morsiamen ylösotossa, tai he olivat penseitä koko odotusajan koko evankeliumille. Osa näistä olivat koko elämänsä ajan uskotelleet olevansa jo niin hyviä ihmisiä, etteivät he tarvitse erityistä kutsua. Näille kaikille nimikristityille ihmisille tempaus tulee puun takaa suoraan silmille. Näille ihmisille kadonneet ovat siis jälkikäteen huomattava seikka nöyryytyksenä ja todistuksena omasta uskontilastaan herättäen heidät uudeksi ihmiseksi.
Toinen kokonaisryhmä ovat Kristinuskoa vihaavat, joko pakanauskonnon tai ateistisuuden edustajat. Ateistisuutta ja pakanauskoa edustavat ihmiset jakaantuvat kahteen osaan, mutta varsinaisille saatanan lapsille kadonneet merkitsevät monta erilaista asiaa. Ensinnäkin kadonneet eivät saa kaikki löytyä, mutta kaikki ei saa myöskään jäädä kadoksiin. Osa tulee esille hyvien meriselityksien mukana, joka ruokkii viisaan ateistin jumalattomuutta. Osa katoaa ikuisiksi ajoiksi löytymättä, joka taas jättää arvailut elämään. Osa taas löydetään kuolleina ja niillekin löytyy jokin järkiselitys, joka ruokkii viisasta ateistia edelleen jumalattomuuteen luonnollisena katoamisena. Osa kadonneista taas löydetään raiskattuna, silvottuna, poltettuna tai hukutettuna, jonka tekijän tausta on usein jonkin ahdasmielisen kristityn kasvatuksen tulosta ja kristityt saavat kokonaisen syyn niskoilleen. Tämä on tärkeä tulla esille hyvin uutisoituna, jotta mahdollisimman moni vihaaja saa vihalleen siivet. Kaikille siis kaikkea kadonneista. Synnin on tultava suureksi jotta sen seuraukset paljastuisivat paatuneimmallekin pahikselle. Kukaan ei saa jäädä asiassa kylmäksi. Kaikki on lopulta oltava selvää kaikille, muutenhan ei tuomioita voida panna täytäntöön.
Tässä oli monta syytä monille, kuten karjaeläimet, metsäneläimet ja pedot. Kaikille omansa.

23.5.2009

Obaman outo viesti - pedon merkin vaaraa ilmassa

Ystäväni Markku lähetti tänä aamuna Obaman sivustolta kummallisen ilmoituksen:

Outo kommentti kuvineen Obaman sivulla:

 

Message from David Plouffe: "June 6th: It all begins" = "kesäkuun kuudes kaikki alkaa"

 

Mikä kaikki?? Sivulla puhutaan terveydenhuollon uudistuksesta ja tämän kampanjan aloituspäivä on tuo kesäkuun kuudes. Sivulla myös mielenkiintoinen kuva, missä kodit on merkitty jolloin merkillä.


Jarmo vastaa:
Jaahas, minkähän alusta tosiaan mahtaa olla kyse 6.6. (kolmas kuutonen?) Logossa on kolme tähteä ja kolme linjaa.
 

Kolme tähteä = 1. Lohikäärme 2. peto ja 3. väärä profeetta
Kolme punaista linjaa:
1. Pedon kumartaminen (saatanan tavoite)
2. Murhat ja väkivalta (pedon toiminta)
3. Valheet ja vääristely (väärän profeetan toiminta)

 

Markku: Hyvä, arvasin, että löydät tuosta "jotain" kiitos! Tuossa kampanjassa tavoitellaan terveydenhoitoa kaikille, voisiko se liittyä pedon merkkiin USA:ssa. esim. siten, että kaikki ne saavat hoidon, jotka suostuvat ottamaan merkinnän. Kuvassahan kodit oli merkitty logolla.

22.5.2009

Nuori nainen, morsian - temmataan kohta ihan oikeasti pois pilvissä ylkäänsä vastaan

MTV3 - Nuori tyttö kateissa jälleen
22.05.2009 11:16

Helsinkiläisäiti etsii viime sunnuntaina kadonnutta tytärtään.

 

Uutisointi kadonneista kiihtyy ja kiihtyy... lapsia, nuoria ja kaikkia muita. Tämä on uusi ilmiö!

David Wilkerson on lähettänyt kiireellisen viestin: "Koen voimakasta Pyhän Hengen kehotusta

lähettää kiireellisen viestin postituslistallem-me, sekä ystäville ja seurakuntien johtajille, joita olemme tavanneet ympäri maailmaa.

JÄRKYTTÄVÄ KATASTROFI ON TAPAHTUMAISILLAAN. SE TULEE OLEMAAN NIIN PELOTTAVA, ETTÄ SEN TÄHDEN KAIKKI, JOPA KAIKKEIN HURSKAIMMAT KESKUUDESSAMME, TULEVAT VAPISEMAAN.

Erään uskovan uni:
Unessa oli meneillään uutislähetys. Uutistenlukija yritti aloittaa uutisen lukemisen, mutta ei pystynyt siihen, vaan järkyttyi ja purskahti itkuun. Koska tämä henkilö ei järkytyksessään kyennyt uutista lukemaan, tilalle tuli ruotsinkielisten uutisten uutisankkuri. Hänelle kävi kuitenkin samoin: nähtyään uutisen, joka hänen eteensä laitettiin, hänkin purskahti itkuun eikä kyennyt hoitamaan tehtäväänsä.

Minkähänlaisesta katastrofista voisi olla kyse? Massakatoamisista ehkä. Yhtäkkinen ja odottamaton tapaus keskellä kirkasta aamua.

21.5.2009

Kristittyjen vihaamisen syyt kiristyvät ja lisääntyvät - kohta viha repeää (IL)

Pieksentää ja raiskauksia - Irlannin katoliset koulukodit lasten painajainen
Torstai 21.5.2009 klo 16.50

Lasten pieksäminen, hyväksikäyttö ja raiskaukset ovat olleet erittäin yleisiä Irlannin katolisen kirkon koulu- ja orpokodeissa, kertoo hallituksen tutkimuskomitean keskiviikkona julkaisema raportti.

Komissio tutki peräti yhdeksän vuoden ajan laitosten toimintaa 1930-1990-luvuilla. Lapset elivät joka päivä pelossa eivätkä tienneet,

mistä seuraava lyönti tulee. Liioitellun ja summittaisen väkivallan luoma pelon ilmapiiri vallitsi useimmissa laitoksissa ja kaikissa niissä, jotka oli tarkoitettu pojille, raportti toteaa. Irlannin katolisen kirkon pää, kardinaali Sean Brady sanoi olevansa syvästi pahoillaan lasten kohtelusta. Irlannin hallitus puolestaan sanoi, että menneisyyden virheistä on opittava. Lisäksi opetusministeri Batt O'Keeffe kehotti kansalaisia rohkeasti puuttumaan tilanteisiin, jos he epäilevät jonkun lapsen hyvinvoinnin olevan vaarassa.

Joka tuutista tulee kristillisyyttä antipatisoivaa uutisointia. Kristityistä tehdään hirviöitä ja sairaita hörhöjä kaikkialla. Tämä oli saatanan yksi keino heti huomattuaan ihmisenpojan nousseen ylös ja voittaneen kuoleman. Saatana huomasi että kaikki halukkaat voisivat päästä osallisiksi elämästä Jeesuksessa ja se pitäisi katkaista jotenkin. Saatana keksi keinon soluttautua kristityn kaapuun ja sillä tavalla saastuttaa tätä kristillistä yhteisöä. Toimii juu!

20.5.2009

USA on Danielin leijona, jolta reväistään siivet - Se on yksisarvinen kauris, jonka sarvi hajoaa neljään osaan

USA ei kestä enää kauaa, kun se hajoaa neljään osaan: Pohjoinen Demokraatti, Eteläinen Republikaani, Alaska ja Hawaji 

19.5.2009

Ja risti kaulassa, kuinkas muuten - kristillisyys saa kokea pian kammottavan kohtalon

Jatkuvasti katoaa ihmisiä yhä enemmän ja enemmän. Joka toisella kerralla näkee syyn leimautuvan kristittyjen niskaan, tavalla tai toisella. En minä osaa sanoa, onko murhaaja ristillä riippuessaan tehnyt parannuksen vai ei. Jeesus sen kykeni näkemään oliko oikealla puolella olevan murhamies vilpitön ja oliko vasemmalla puolella oleva vilpillinen. Tekoa ei saa tekemättömäksi eikä Late Johanssonkaan jäänyt samassa asiassa osattomaksi. Hän kantaa myös ristiä kaulassaan. Late on kuulemani mukaan ainakin aito kristitty, eikä siis näyttele mitään roolia. Tunnustaminenhan ei Latea paljon auttanut, koska tuomiot olivat kovat jo päällä.
Tästä naisesta on mahdoton vetää johtopäätöstä, puhumattakaan siitä USA:n matkalaukkumurhaajasta, joka toimi hengellisessä yhteisössä pyhäkouluopet-tajana. Sellaisesta tapauksesta täytyy sanoa, että katumuksetkin ovat aika kaukana uskottavuudesta. Silti risti roikkuu kaulalla ja leima jää ihmisten mieliin.

...jaa, no itsestäni varovasti sen verran, etten koskaan ole ristiä kaulassani kantanut. En ole nähnyt siihen mitään syytä.

18.5.2009

Anton-pojan kaappaus meni uskovaisten piikkiin - Ei silti yllätys! >linkki< katso video

17.5.2009

En koskaan, enkä milloinkaan tule hyväksymään homojen ja lesbojen perheoikeuksia

Piispa Wille Riekkisestä homofobian vastaisen työn lähettiläs julkaistu 17.5. klo 00:15

Kuopion piispa Wille Riekkinen on nimitetty homofobian vastaisen työn lähettilääksi. Hyvän tahdon lähettilään nimittää vuosittain ranneliike ry. Piispa Riekkinen on osoittanut julkisuudessa avointa ja myönteistä asennetta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Sunnuntaina vietetään kansainvälistä homofobian vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä. Ranneliike ry toivoo, että piispa Riekkisen nimitys homofobian vastaiseksi lähettilääksi mahdollistaa

uudenlaisen alun suvaitsevaisuuden edistämiselle kirkon ja seksuaalivähemmistöjen välillä.
Piispa Riekkinen on puhunut julkisuudessa aiemmin avoimesti omasta homokammostaan ja sen käsittelemisestä. Riekkisen mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta jo pitkällä, mutta matkaa on vielä edessä.
Viime vuonna homofobian vastaisena hyvän tahdon lähettiläänä toimi ulkoministeri Alexander Stubb (kok.).

On enemmän kuin ääretön määrä tuomittavuutta kaikessa, mikä liittyy homouden ja homo-oikeuksien sallimiseen. Kaikki mitä heille sallitaan on väärin. Jopa heidän lapsilleen, adoptiolapsilleen ja kaikille. He kaikki ovat Jumalan vastaista.
Eikö kukaan lue Raamattua? Onko Jumala koskaan säästänyt lapsia synnintekijän edellä? EI. Lapset kantavat synnin taakkaa riippumatta mistään mitään. Älkää siis säälikö turhaan homoparien lapsia, vaan taistelkaa homoutta vastaan kaikin keinoin. Nuo lapset EIVÄT VARMASTI OLE SYNTYNEET noiden homojen kesken. Eihän?!
Jos annat myönnytyksiä jostain synnistä synnin tekijälle, teet sen myös tämän synnin seurausten kantajalle pelkäksi lisätaakaksi. Ajatteles vaikka näin: Olet teinileirillä ohjaajana, jossa teillä on ehdoton tupakointikielto leirialueella ja sen aikana ylipäätään. Kun näet leiriläisiä, jotka ovat selvästi riippuvaisia jo tupakoinnista, syntyy heille säälijöitä, jotka alkavat yrittää taivutella leirin vastaavia osoittamaan näille tupakkariippuvaisille jokin "röökipaikka", jossa voivat sitten luvalla käydä polttamassa leiriajalla. Tästä alkaa vain ensimmäinen sallimus, joka on samalla sallimus sille PERUSTOSIASIALLE, että leirillä ei saa polttaa. Näin samalla tavalla me alamme toimia pienen sallimusten kautta säälimällä syyttömiä, sallimalla rikoksen tapahtuvan Jumalaa kohtaan.

Minä en aio sallia milliäkään, enkä grammakaan homojen ja lesbojen "tasa-arvon" puolesta. En silti tarkoita, etten kantaisi huolta ja säälisi niiden lapsia. Kun Jeesus syntyi, tapettiin hänen takiaan kaikki poikalapset, kokonaisen alueen kaikki alle kaksi vuotiaat. Ei Jumala heitäkään säästänyt, muttei se tarkoita että se olisi hänen syy, että ne kuolivat. Sitä minä tarkoitan.

Jos panet merkille mikä järjestö oin kyseessä? Pane myös merkille mikä termistökokonaisuus on otettu selvästi jo käyttöön, seksuaali- ja sukupuolivähemmistö. Tässä taannoin kuuntelin juuri näiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajan haastattelua radiosta, jossa haastateltu joutui keskeyttämään kommenttinsa ja korjaamaan lausettaan, koska hän alkoi selvästi sanoa, että seksuaalisuus ja sen suunta voisi kohdistua ihan mihin tahansa. Tämän sanottuaan, tämä huomasi lauseessa olevan mokan ja alkoi korjaamaan lausetta jotenkin sillä tavalla että kunhan kyseessä on itsenäisesti ajatteleva ja samalla tavalla seksuaalisuuden kokevan täysi-ikäinen jne. tämä koetti sopertaa, vaikka selvä lipsahdus oli jo tullut perimmäisestä tarkoitusperästä, jonne tämä järjestö pyrkii tahtonsa viemään.

16.5.2009

Terveisiä Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta - taas yksi raskas kurssi käyty lisää

Sain päätökseen järjestyksenvalvojan kouluttajakoulutuk-sen. Suomessa on noin 200 kouluttajalupaa järjestyksenval-vojia varten ja sellaisen minä nyt sitten sain kalastettua tuolta rankan urakan päätteeksi.
Kurssilla oli 12 oppilasta, joista 9 osallistunutta läpäisi kurssin kokonaan. Kurssilla oli 11 miestä ja yksi nainen.
Tapasin kurssilla mm. Nokiamissionin järjestyksenvalvojien henkilön, joka myös yritti läpäistä kurssia. En tiedä varmaa, miten siinä lopulta kävi, koska emme tiedä kuka lopulta putosi pois ja kuka läpäisi kurssin, ellei tämä itse kerro.

Kiitoksia tällä välillä tulleista parista mailista ja yritän nyt aloittaa kuromaan kiinni kalenteria, joiden jutut jäivät edellisviikolla hieman kesken.
Eletään Uskossamme vahvana ja nöyränä Jeesuksessa Kristuksessa, joka tulee hyvin, hyvin pian... VALVOKAA!!!

10.5.2009

OLEN 5 PÄIVÄÄ POISSA, joten palaan perjantaina 15.5. jos Herra suo (kalenteriluukut eivät siis aukeile) Sorry!

9.5.2009

Tuo epäjumalasi esille jumalanpalvelukseen - kirkot jopa järjestävät silmäin pyyntösi sinulle


Jumalan tarkoitus on tuoda ihminen ilman rakasta moottoripyöräänsä, ilman saatanallista musiikkia, Herran eteen nöyränä. Ei näin!

6.5.2009

Sama veri, sama liha on yksi liha, perhe - Eri veri, eri liha on altis lihan himolle

Vuonna 1929 tuli voimaan nykymallin mukainen avioliittolakimme, joka yritti estää avioeron, vaatimalla miestä ja naista todistamaan toistensa aviorikoksen, jotta ero saataisiin voimaan. Tällä estettiin uudelleen rakastuminen toiseen ja lasten hirvittävät kohtalot avioeron seurauksena.
Vuonna 1987 poistettiin kaikki esteet avioliiton purkamiseen, jonka jälkeen avioerojen määrä kasvoi heti silmissä. Enää ei tarvinnut mitään syytä avioeroon, ei edes vaikka toinen pyytäisi saada tietää syy.
Minä väitän, että vuonna 1844 alkaen on lopunajat itse asiassa jo alkaneet. Tämä vuosiluku perustuu erääseen vanhaan adventistiseen ajatukseen, joka laskettiin aikoinaan Danielin kirjoista. Ei tuo päivä tai vuosi mikään erikoinen ollut, kuten ei Jumala koskaan pidä päivää toistaan kummempana. Siitä hetkestä vaan nollattiin kellot ja alettiin laskea jäälleen uudelleen asioita, koska tuon hetken jälkeen alkoivat juutalaiset virrata kotimaahansa ja esille piiloistaan. Tämän saatana huomasi ja siitä alkoikin taas vainot.
Matteus 24:12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
Sosiaalidemokraattinen liberaalikulttuurinen laittomuus pääsi hitaasti ja salakavalasti valtaan Suomessa 1983 alkaen ja alkoi ajaa vapautta jonka seurausta oli, että Rakkaus kylmeni sen myötä. Kirkkojemme vastuu on vähintään tuoda esille tämä kaikessa vakavuudessaan päättäjille, hallitukselle. Kirkkojemme tehtävä on kertoa Jumalan liiton kaava, kuinka avioliitto on säädetty ja mitä seuraa liiton rikkomisesta.
Avioliittojemme nykyinen purkamisen helppous antaa siivet jopa lyhyiden avioliittojen ja pikaisten avioerojen muoti-ilmiöön, joka voidaan tällä kaavalla nykypäivänä toteuttaa.
Kaikkein pahinta ovat ns. uusioavioliitot, koska ne tekevät avioerosta hyvin rikollisen uusioliitosta hyvin saastaisen. Raamattu sanoo selvästi, että mikäli puoliso eroaa mistä syystä tahansa älköön hän enää luoko uutta suhdetta kenenkään kanssa, vaan pysyköön yksin. Tämä on lakia, jonka Jumala on säätänyt, jotta ei tapahtuisi sitä, minkä tämän jutun otsikko antaa vihjeeksi alkuun. Kaikki koulusurmat olivat sellaisten perheiden lapsien tekemiä, joilla oli uusioavioliitto ja sekalapset samassa perheessä.
Perheen alkuperäinen isä ja alkuperäinen äiti ovat yksi liha ja sen mukaan lapset ovat heistä tulleet. Tämä on ainoa terve lähtökohta, eikä muita ole olemassakaan. Esimerkiksi yksikään isäpuoli ei voi katsoa puhtailla, rehellisillä silmillä ja sydämellä murrosiän ylittänyttä tytärtä, joka muistuttaa äitiään nuorena, joka kanssa tällä on seksuaalinen suhde. Turha kenenkään miehen on asettaa sanojani edes kyseenalaiseksi, koska se on vain valhe itselleen. Jokainen isäpuoli on vain vieras mies biologisessa perheessä ja vain oikea isä on oikea isä. Kaiken huipuksi, oikeatkin isät saattavat harrastaa insestiä lapsensa kanssa väkivalloin, uhkailemalla, joten tämä yhtälö on aina varteenotettava jumalattomassa maailmassa. Sen sijaan moni kristityksi itseään kutsuva, joka hurskastelee kirkoissa ja rukoilee kuin olisi hyväkin ihminen, saattaa olla näiden himojen orja. Emme koskaan voi tietää, koska Jumala vaatetti Adamin ja Eevan aikoinaan ja nämä vaatteet ovat se mikä estää meitä näkemästä toistemme sisälle. Meillä on pukumme ja naamiomme, "poker face". Tätä me käytämme ja asetamme itsemme monesti näytelmään, jossa olet hyvä ulkoisesti, mutta läpipaha sydämestäsi ja vain Pyhä Henki näkee sydämeesi ja tuntee sinun syvimmätkin mietteesi. Tästä tulee sanonta, Jumalan pelko.

Avioliittoja solmittiin vuonna 1967 - 41273kpl josta eroon päättyi 5209kpl eli hieman yli 10%
Avioliittoja solmittiin vuonna 2008 - 31014kpl josta eroon päättyi peräti 13471kpl toisin sanoen rakkaus on kylmennyt ja yli kolme kertaa enemmän aviopareja eroaa, kuin 40 vuotta sitten.

Kaneetti: Älä ihmettele jos kouluissa ammutaan, lapset tappavat kadulla toisensa ja perheiden isät ampuvat perheensä ja itsensä, yms. yms. kauheutta. Älä ihmettele, koska syy on tässä.

4.5.2009

Nimikristillisen maailman epäkunnioitus sakramentteja kohtaan sylkee Jumalan armon päälle

Tämä nykymaailma, joka kutsuu silti itseään kristilliseksi yhteiskunnaksi, ei käy kirkossa koskaan huvin vuoksi, eikä kiinnostuksen vuoksi, vaan se käy pelkästään aiheesta. Nimellisesti kristilliset ihmiset käyvät kirkoissa vain, jos sattuu olemaan joku perinnepäivä, merkkipäivä tai siihen liittyvä tapahtuma, kuten omaisen ristiäiset, rippijuhla, häät tai hautajaiset. Kun joku ihminen vihdoin käy kirkossa mistä syystä tahansa, se ei ymmärrä kunnioittaa mitään kirkollisia arvoja miksi mikäkin asia tehdään ja mitä varten. Ihmiset eivät syvenny ajattelemaan mitä mikäkin
Raamatun ilmoitus meiltä itseltämme vähintään vaaditaan tai mikä on sellainen seikka, minkä takia ei saisi edes mennä lähellekään esimerkiksi ehtoolista.
Hyvin suuri osa ihmisistä menee kirkkoon vain siksi koska se kuuluu perinteeseen käydä jostain kumman syystä kirkossa ja jos siellä tarjotaan ehtoollista, mennään naimisiin tai ihan mitä muuta tahansa, niin papisto ei edes kerro sakramenttien todellista tarkoitusta, vaatimuksia sen täyttämiseen ja seuraamuksia sen jälkeen. En tosiaan tiedä yhdenkään kirkon papiston kertoneen vakavasti mitä seuraa kun sydän ei ymmärrä mitä käsi tekee.
Otetaan vaikka esimerkki anteeksiannosta ja ehtoollinen on sinetti ja merkki siitä, että me olemme tosiaan Jeesuksen nimessä anteeksiantoamme saamassa. Jeesushan on sanonut, että sen minkä teette yhdelle minun vähimmistäni, sen te teette myös minulle. Toisin sanoen, kun menet ottamaan ehtoolista ja oletat tekeväsi hyvin ja saamaan syntisi anteeksi, teet sen vilpittömästi, mutta oletkin koko ajan ollut kääntämässä veljesi päätä eroamaan vaimostaan. Veljesi vaimo on alkoholisoitunut ja olet itse joutunut usein lainaamaan veljellesi rahaa, koska tämän vaimo on aiheuttanut taloudellisia murheita perheelle. Ajat koko ajan asiaa eteenpäin ja kerrot veljellesi, kuinka maailma on täynnä naisia, eikä yhdestä juoposta kannata murehtia, vaan ottaa avioero tästä. Tällaisen asetelman edessä menet itse hurskaana kirkon penkille katselemaan muiden hurskaiden kanssa kun ehtoollista aletaan tarjoilla. Sitten menet eteen ottamaan ehtoollista muka "nöyränä ja katuvana". Tämän jälkeen tunnet olosi entistä paremmaksi ihmiseksi ja menet veljesi luo joka taistelee perheen kirousta, alkoholia vastaan. Lopulta veljesi romahtaa ja alkaa uskoa sinua, ottaa avioerohakemuksen, menee sosiaalitoimistoon ja tästä alkaa pitkä, armoton sekä piinallinen prosessi, joka johtaa vaimon lopulliseen tuhoon. Sinä nautittuasi ehtoollisen ja hurskastelusi hedelmät ovat kypsät, olet tehnyt rikotun perheen, itkua, murhetta ja vaivaa lähimmäisille. Jatkuvasti luulet tehneesi oikein ja joudut joka päivä näkemään silti murheen hedelmiä edessäsi. Joudut taas todistelemaan itsellesi, kuinka oikein olet koko ajan toiminut. Silti Jeesus on sanonut, sen minkä teet yhdelle minun vähimmistäni, sen teet minulle ja niin teit samalla aikaa kun otit ehtoolista ja vaadit sillä itsellesi anteeksi antoa siltä, jota juuri puukotit selkään. Olet pettänyt itseäsi Pyhän Hengen silmän alla käyttäen Pyhää Henkeä työsi välikappaleena. Olet siis syyllistynyt yhteen pahimmista rikoksista mitä maailmassa voisi olla. Sinun ainoa puolustuksesi on ne sanat, jotka Jeesus lausui ristillä hänen itsensä tappaneille ihmisille. Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät.

1.5.2009

Mitä väliä sillä on puhuuko kukaan enää totta vai ei. Valhe-Vappua juhlittiin siis rauhallisesti

Tässä valheet ja...

...tästä alkaa sitten totuus...
Kaikkea muuta kuin rauhallinen.
Alla oleva juttu kuvaa maan
henkistä rappeutumista.

Ei kai sillä enää ole tosiaan väliä
mitä kirjoitetaan, kun lehti vaan
myy. Ihmiset haluavat kuulla
pelkkiä valheita, koska niitä on
kiva kuulla, eikä totuus ole
yhtään mukavaa, koska
totuudessa on se ikävä puoli,
että totuus pistää omaa tuntoa.
Väkivallan ja pahoinvoinnin saldoa riittäisi Vapusta vaikka kuinka paljon. Minä olin itsekin ravintolan ovella eilen portsarina ja voin kertoa, että Vappu ei ollut mitenkään ihanan iloinen ja rauhallinen. Ihmiset olivat silminnähden ahdistuneita, heillä oli rahat lopussa ja he haastoivat koko illan toistensa kanssa riitaa. Jopa henkilökunta oli huonolla tuulella. Vappu oli siis kaikkea muuta kuin rauhallinen ja iloinen. Yhteiskunta ja ennen muuta media vääristelee täysin tietoisesti asioita, kuten maailman talous, maahanmuuttajaongelmat, luonnon tila, poliittiset asetelmat Suomen kannalta jne. monet muut sosiaaliset etuudet, verorahojemme käyttö, erilaiset poliittiset etuudet ja kaikki muu hallituksen tekemät ja liikemiesten tekemät kähminnät sekä lahjonnat. Jos pieni ihminen puuttuu vaikka omiin oikeuksiinsa, yhteiskunnan häikäilemät-tömästi käyttämänä pelinappulana, hänet torpataan lopulta vaikka hullujenhuoneelle, kunhan saadaan rauha ja vapaus jatkaa omia kähmintöjään ja väärinkäytöksiään.
Media valehtelee meille päin näköä joka ikinen päivä, koska toimittajilla on hyvin mielipidevapaat kädet joka tyydyttää tätä moraalitonta lehtitaloa, koska lehti myy hyvin ja maksava asiakas jää tyytyväiseksi.

30.4.2009

Sikainfluenssan taustalla on selvästi rankka salaliittoteorian mahdollisuus

Suomi saa rokotteen puolessa vuodessa
Julkaistu 30.04.2009 09:17 (päivitetty 09:39)

MTV3-Kati Savander

Suomi on päättänyt tilata jokaista kansalaista varten vielä toisen annoksen sikainfluenssarokotetta. Suomen hallitus on toiminut mielestäni hyvin aktiivisesti, koska kysyntä on valtava ympäri maailmaa. Maailmassa on kuitenkin vain alle kymmenen rokotetehdasta, jotka laittavat eri maat järjestykseen tilauslistoillaan, kertoo HUS:in infektiosairauksien klinikan professori Ville Valtonen. Suomi on sijoittunut listoilla hyvin, joten Suomen on mahdollista saada täsmärokote noin puolen vuoden kuluessa, sanoo Valtonen. Rokotteen kehittämiseen menee yleensä 4-6 kuukautta. Maailman rokotetuotanto on tällä hetkellä noin 400 miljoonaa rokotetta vuodessa. Ns.

rikkaitakin ihmisiä on noin 800 miljoonaa. Eli on todennäköistä, että vain puolet kehittyneiden maiden ihmisistä saa rokotteen vuoden sisällä.
 

Virus leviää Suomessa hitaammin kesällä kuin talvella

Sikainfluenssainfektion leviämisnopeus kuvaa sitä, että virus pystyy tarttumaan ihmisestä toiseen. Tämähän on yksi pandemian syntymisen edellytyksistä. Toinen edellytys on se, että väestössä ei ole immuniteettia tätä uutta virusta vastaan, kertoo Valtonen. On hyvin todennäköistä, että sikainfluenssa aiheuttaa pandemian, joka leviää hyvinkin nopeasti lähiviikkoina, sanoo Valtonen. Valtosen mukaan influenssavirukset leviävät Suomessa kesäaikana huomattavasti talviaikaa hitaammin, koska ihmiset eivät ole esim. kesälomien vuoksi niin paljon suurissa ryhmissä kuin talvisaikaan. Vielä ei tiedetä sitä, antavatko olemassa olevat rokotteet tai aiemmin sairastetut influenssat minkäänlaista suojaa sikainfluenssaa vastaan.
 

Pandemia etenee aalloissa

Pandemia etenee aalloissa. Ensimmäinen aalto kestää noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen tulee puolen vuoden rauhallisempi vaihe, Valtonen kertoo. Toinen aalto on suunnilleen yhtä voimakas, kuin ensimmäinen aalto. Toiveissa on, että tämä täsmärokote ehtisi toisen aallon alkuun.
 

Viruslääkereseptien kirjoittamisesta päättäminen vaikeutuu

Tähän mennessä lääkärin on ollut helppo päättää, antaako Tamiflu-resepti vai ei. Päätöksen on voinut tehdä sillä perusteella, onko henkilö tullut juuri Meksikosta. Nyt kun virusta on jo havaittu Suomessa, on erittäin vaikea erottaa mahdollinen sikainfluenssa tavallisesta influenssasta.

Kaikkien tähänastisten uutissanomien rivien välissä leijuu kumma pahan aavistus. Ihan aluksi etelä Mexico on leviämispaikkana ihanteellinen jos haluaa vahingoittaa yhdysvaltoja. Mexicon ja USA:n raja on maailman vilkkaimmin liikennöity ja eräs vapaampia kulkea, koska Mexico on jenkeille hyvin turvallinen kumppani. Muutenkin Mexicosta tulee rajan ylitse pimeätä työvoimaa, jota jenkit käyttää hyväkseen melkein kuin symbioosissa elävät eläimet. Toinen tekee paskaduunia ja toinen suojelee. Etelä Mexico on siis otollinen paikka levittää 
tappava virus. Jos virus viedään New Yorkin keskustaan, sen leviäminen voitaisiin estää muutaman hassun tartunnan jälkeen. Se ei olisi kovin tehokasta. Sen sijaan etelä Mexicosta se leviäisi vuoren varmasti kaikkialle yhdysvaltoihin ja muuallekin maailmaan, koska alku on se tärkein kohta, jos joku haluaa tahallaan laskea irti pandemian. Viruksen on levittävä aluksi laajalle alueelle suhteellisen huomaamatta ja sitten sitä ei pysäytä mikään ja siinä eteläinen Mexicon ja Guatemalan rajaseutu on ollut parasta aluetta hitaalle ja laajalle leviämiselle.
No miksi joku niin tekisi? MTV3:n tekemässä liitteenä olevassa jutussa on jo avainsanat. Rokote, joka tehtäisiin puolessa vuodessa toimivaksi, jolloin maailmassa olisi jo kuolleita ja moni katastrofi olisi saanut jo alkunsa. Maailmassa on liikaa väkeä ja USA:lla paljon vihollisia. Uskon ettei lintuinfluenssakaan ollut pelkkää sattumaa.
Tietokonevirustorjuntayhtiöille virukset ovat elintoimintaehto ja että uusia viruksia syntyy. Virustorjuntayhtiö Symantec esimerkiksi saa jokaiselta Internetin käyttäjältä vuosittain reilut kymmenen euroa. Arvaas mitä se tekee vuositasolla kun käyttäjiä on satoja miljoonia. Se tarkoittaa sitä, että viruksia on oltava liikkeellä ja heidän täytyy saada virustorjunta samaan aikaan kun virus on laskettu liikkeelle, jotta uskottavuus säilyy.
Maailman rikkaimmat ihmiset järjestö, jolla ei ole virallista nimeäkään, ovat koolla silloin tällöin ja heillä on pieni häikäilemätön sisäpiirirengas. Tuo rengas koostuu ilmeisesti vain muutamasta kymmenestä johtohahmosta ja he ovat voineet luoda viruksen ja virustorjunnan, rokotteen yhtä aikaa. Virus laitetaan liikkeelle ja rokotetaan sisäpiiri ja muut ystävät, sukulaiset jne. sen jälkeen odotellaan viruksen leviämistä normaalin pandemian tavoin ja annetaan rokote maailmalle kun virus on tehnyt selvää jälkeä maailmalla. Tällainen virus saattaa romahduttaa koko USA:n ja sen kaikki hallintoelimet, varsinkin kun tilanne on muutenkin jo valmiiksi katastrofaalinen. Tämä antaisi uudelle maailmanjärjestykselle kunnon potkun eteenpäin.

29.4.2009

Rakkaus kylmenee päivä päivältä ja hetki hetkeltä - mutta kun vaimo lopulta tajuaa, katuu.
Kysehän on vaimon, Kristuksen morsiamen luopumuksesta avioliiton syvimmästä olemuksesta.
Kun aviovaimo luopuu aviomiehestään, eikä enää palvele perhettä, syntyy avioero Kristuksesta.

Perheelliset naiset eivät enää uhraudu
YLE julkaistu tänään klo 15:00, päivitetty tänään klo 17:20

<linkki>
Laajan asennetutkimuksen mukaan koti ja läheiset ovat suomalaisille yhä hyvin tärkeitä, mutta varsinkin naisten omistautuminen ja uhrautuminen perheelle ovat nyt vähenemässä. Suomalaisnaisten perhekeskeisyys on kääntynyt laskuun.

Vaikka perhepiirissä suomalaiset ovat usein rakastavia ja empaattisia, käytännössä lähimmäisten auttaminen on monelle vieras ajatus, sanoo RISC Monistor -tutkimuksen johtaja Tiitta Tiilikainen TNS Gallupista.
Meillä ei ole vahvaa lähimmäisen auttamisen kulttuuria. Uurastamme yksin emmekä osaa turvautua itsekään toisten apuun. Tosin nuorissa näkyy jo vähän erilaisia asenteita. Voi olettaa, että se tulee muuttumaan.


Matteus 19:4-6
Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Matteus 24:12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Avioero tarkoittaa avioliiton päättymistä ennen kummankaan puolison kuolemaa. Länsimaissa avioerojen määrät ovat kasvaneet huomattavasti 1900-luvulla. Oikeuselin päättää avioeron voimaantulosta.
Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Asiaa käsiteltäessä tuomioistuin ei tutki, minkä vuoksi puolisot tai toinen puoliso vaatii avioeroa eikä myöskään puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita. Avioeron voi saada puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, tai kun puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka joko molemmat tai toinen puolisoista on tehnyt.
Avioerojen historiassa on eroja otettu ainakin niin kauan kuin kirjoitettua historiaa on. Se saattaa olla yhtä vanha kuin avioliiton käsitekin. Ensimmäinen tunnettu kirjoitettu laki, Ur-Nammun laki, käsittelee muiden asioiden ohella avioeroa. Hyvin harvassa kulttuurissa ei avioeroa ole missään muodossa.
Tilastoissa nykyisin noin puolet suomalaisista aviopareista eroaa. Eroavien osuuden ohella avioerojen kokonaismäärä lisääntyy myös. Vuonna 2000 keskimääräinen avioliitto kesti 12 vuotta, kun vuonna 2005 se kesti enää 11 vuotta. 1960-luvulla solmituista avioliitoista eroon on päättynyt kolmasosa ja 1970-luvulla solmituista noin 40 prosenttia.
Lapsen suhtautumiseen vanhempien eroon vaikuttaa mm. lapsen ikä, lapsen suhde vanhempiinsa sekä se, millainen tilanne perheessä on ollut ennen eroa. Lapsen selviytymiseen vaikuttaa erityisesti se, millä tavoin ero käytännössä toteutetaan.
Tutkimuksen mukaan eroamisen tavalla on vaikutusta myös siihen, millaiseksi eron jälkeinen vanhemmuus muodostuu. Mitä nopeammin ja yllätyksellisemmin ero tapahtuu, sitä haasteellisemmaksi eron jälkeinen yhteinen vanhemmuus muodostuu. Jos taas vanhemmat onnistuvat suunnittelemaan yhdessä parisuhteen päättymistä, pystyvät he myös paremmin kantamaan vastuuta lapsen selviämisestä ja hyvinvoinnista eron jälkeen. Tutkimus julkaistiin osana lapsiperheiden eroon keskittyvää Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projektia, jonka tavoitteena on lapsen aseman parantaminen erossa.

Ja ennen kaikkea, miten nykyviranomainen ja yhteiskuntamme suhtautuu eroihin?
1. ohjaa perheen eroamaan = nopein, helpoin ja halvin ratkaisu päästä ongelmasta
2. kertoo perheen jäsenille avioeron faktoja = aikaa vievää ja suhteellisen kallista
3. aloittaa pitkällisen perheterapian = hyvin, hyvin kallista ja aikaa vievää
VASTAUS: "erotkaa, se on meil... siis teille paras ratkaisu" !!!!


28.4.2009

Tappava H1N1 virus leviää koko maailmaan... tilanne on pahimmillaan pian alkukesästä

Johanneksen ilmestys 6:8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

24.4.2009

Lordi ilmestyi pimentämään maailman 2006 Euroviisuihin - nyt alkaa tekojen vuoro

Lordi söi lapsia lavalla - lapsiyleisö itki!
24.04.2009 10:42

Monet vanhemmat joutuivat viemään itkevät lapsensa pois Espoon Barona -areenalta kes-ken Lordin eilisen konsertin. Voicen musiik-kiuutiset kertoo, että yhtyeen konsertin aika-na Lordi muun muassa söi lavalla lapsen sisäelimiä ja aivoja. Esityksen käsikirjoituk-seen kuului se, että joka kappaleen välissä yhtyeen jäsenet tappoivat jonkun. Lavalla nähtiin muun muassa kaulojen katkomista. Esitys oli ehdottomasti aivan liian hurja pienten lasten silmille. Ihan sairasta! Mielestäni Lordin esiintymisissä pitäisi olla jokinlainen ikäraja, yleisöstä kommentoitiin Voicelle.


Hyvä että kansa herää näkemään. IHAN SAIRASTA! Suomella on toivoa, vaikka sata tuhatta suomalaista kävi kumartamassa tätä saatanaa Espan puistoissa 2006 kun tämä sai täyden valtakirjan Euroviisuista. Kyse on siis symboliikasta ja vain ne ihmiset, jotka eivät jaksa Uskoa, he eivät kykene näkemään mitä tässä tapahtuu. Aivan samalla tavalla luopumuksen kanssa, nämä tietyt kansamme jäsenet eivät kykene näkemään mihin johtaa naispappeus. Se johtaa sallimukseen ja sallimuksesta toiseen sallimukseen. Rakkaat naispapit, riisukaa liperinne ja uskokaa Jumalan sanaa, Paavalin oppeja. Te ette pysty olemaan Jumalan sanan yläpuolella. Kääntykää takaisin Jumalan puoleen nöyrinä ja mieleltänne puhtaina. Älkää koettako olla enempää mitä olette ja antakaa niiden pappien hoitaa papin virkaa, jotka pappeuteen kykenevät, nuhteettomat ja säädylliset, jotka osaavat asettua itse Jumalan ja seurakunnan alamaiseksi. Lakatkaa katsomasta Lordia, koska hän oli pelle ja hassu hirviö, joka lopulta syö lapsemme suihinsa ja katkoo niiden kaulat. Se on saatanan suunnitelma ja päämäärä. Lordi on alkanut siis nyt symbolisesta pahuudesta tekoihin. Olemme juuri tulossa suuren sivun kääntämisen kynnykselle, jossa maailman järjestys muuttuu hallinnasta kaaokseen.

Jatkan klo 16:40 aihetta...
Saatanan niin sanottu "fetissi" pakkomielteinen himo, on ihmisen pään irti leikkaaminen. Tämä näkyy ennen kaikkea Islamistisessa maailmassa, jossa pään irtileikkaaminen ruumiista on hyvin yleistä. Samoin äärimmäisessä pahuudessa pään irtileikkaaminen on huomattava seikka, eli kaikki missä henkimaailma häärää vapaasti ihmisen sisällä, päitä katkeaa. Tämä symboloi pään leikkaamista irti ruumiista, koska Jeesus on pää ja me olemme ruumis. Ihminen joka tahtoo riistää toisen hengen, ei lähde koskaan niin veriseen työhön, kuten pään irti leikkaaminen, koska helpompiakin keinoja on riistää ihmishenki. Tämän kaiken vaivannäön saa aikaan vain saastainen henkimaailma. Pään irti leikkaamiseenhan tarvitaan valtava motivaatio, koska pää on tukevasti kiinni ruumissa ja siinä on esimerkiksi jänteitä ja rustoja, sekä kaularanka. Vaatii siis paljon työtä irrottaa pää ruumiista.
Lisäksi saatanalla on toinen yhtä voimakas halu ja se taas pyörii ihmisen saastuttamisen ja häpäisemisen, mm. seksuaalisilla alueilla. Lisäksi siihen liittyy nimenomaan myös syöminen. Olethan sinä tietoinen miesten ja naisten välisestä suuseksistä, johon liittyy myös erilaiset ruoat, joita joskus leffoissa näkee. Seksuaalisuuteen liittyy siis voimakkaasti myös syöminen. Ihmisen kuuluisi syödä Jeesuksen Kristuksen ruumista, lihaa, joka on happamaton valkoinen leipä. Saastaisuus tulee nimenomaan seksuaalisilla alueilla homoutena, joka on vastakohta Kristuksesta ja morsiamesta, miehestä ja naisesta. Itsensä alentamiseen taas liittyy syöminen, jossa ihminen itse halventaa itseään syömällä sisäelimiä, joka on kuin lihan vastakohta, jota ei tee edes muut kuin saastaisimmat haaskaeläimet. Lihansyöjäkin syö vain lihan. Saatana siis tahtoo ihmisen alentavan itse itsensä näin alas kuten Lordi tässä nyt teki.
Mutta kuten tästä voit päätellä, kuinka valtavasti henkimaailma saa kiksejä symboliikasta.

22.4.2009

Eräs selitys voisi olla tässä 22.4.2009 tapahtumalle - Maan päivä 2009 - World of face

USA:n oikea valvova silmä sokeutuu ja vain Israelin vasen silmä enää näkee, eli pedon vammat.
Odotan silti tänään jotain konkreettista, vaikka Raamattu ei puolla sellaista ennen ylösottoa.
Eli kaikki voi olla taaskin pelkkää symboliikkaa, koska pilkkaajien pitää pilkata loppuun saakka.
Muttei kaikki välttämättä ole pelkkää symboliikkaa. Katsotaan nyt... kolme päivää on aikaa.

21.4.2009

Luopumukselle ja luopujille, himoissaan Raamatun repijöille sana Paavalin kirjoittamana

Ruotsalaisella naispapilla suhde rippikoululaisen kanssa
21.04. - 18:06 (Luotu: 17:57)

Tukholmalainen naispappi saa jatkaa tehtävässään siitä huolimatta, että hänellä oli rakkaussuhde 15-vuotiaan rippikoululaisen kanssa. Asiasta päätti Tukholman tuomiokapituli tiistaina, uutisoi ruotsalaislehti Aftonbladet. Lehden mukaan pappi saa kirjallisen huomautuksen asiasta, mutta saa jatkaa työtään. Kolmikymppisellä naispapilla oli rakkaussuhde 15-vuotiaaseen rippikoululaiseensa. Lämpimien tunteiden kerrotaan olleen molemminpuolisia. "En ole koskaan ollut niin rakastunut kuin olin häneen silloin", pappi oli kertonut tuttavalleen. Naispapin kollegat ilmoittivat suhteesta tuomiokapitulille ja pappia epäiltiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Vaikka seuraavat jakeet ovat kohdennet-tukin homoseksuaaleille, se koskee silti, kuten Paavalikin sen kirjoittaa, epänor-maalien ja epäluonnollisten seksuaalisten alueiden saastaisten himojen orjille.

Roomalaiskirje 1:24-32
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet

toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

20.4.2009

Maailmassa kirkot ovat nyt syöksykierteessä täydelliseen hajaannukseen

Kaikki ulkokultaisuus on jo saavut-tanut määränsä pään. Ei ole enää mitään, mitä emme olisi tehneet väärin tai saastuttaneet omilla lihallisilla ja itsekkäillä tarkoitusperil-lämme. Minun mielikuvitukseni ei enää riitä siihen, koska hyvä on muuttunut pahuudeksi ja pahuuttakin jo ihaillaan sellaisenaan hyvyytenä. Lauluissakin kuulee jo sanoituksia, jossa kyseenalaistetaan lakia, "kuka voi määrätä lain, mikä on hyvää ja mikä pahaa". Ihmisen sydän on silloin jo täysin pilaantunut, jos ei enää osaa erottaa tekeekö hyvää vai pahaa, vaan siunataan jopa syntiä.
Isä Mitro lähtee politiikkaan ja tätä ennen häneltäkin kysyttiin keskeisiä moraalisia kirkolle tärkeitä arvoja,
jotka hän siunasi kuin poliitikko konsanaan sanomalla kuinka kaikki on ihanaa ja sallittavissa olevaa kuin tällä olisi oikeus päättää mikä on sallittua ja mikä ei. Näille liberaaleille on kaikki sallittua, aivan papin sukupuolenvaihdosleikkauksista alkaen mihin tahansa ja minkä tahansa siunaamiseen vaikka Pyhään avioliittoon.
Ajatellaanpa näin: Jos olisin poliisi ja minun tehtäväni olisi valvoa lakia ja ennen kaikkea olla esimerkki muille lain noudattajana, niin kertoisinkin yhtäkkiä avoimesti aloittaneeni kauppaamaan huumeita ja välittämään huoria yön pimeinä tunteina ravintolan edessä sulkemisaikaan ja myyn alaikäisille koulun edessä viinaa. Sitten sanoisin etten minä silti ole näitä poliisinhommia lopettanut, vaan teen edelleen poliisintyötä, koska olenhan minä sentään poliisi ammatiltani, eikä minun ammattitaitoni katoa, vaikka teen rikoksia samalla.
Entäpä jos olen lääkäri ja tehtävänäni on parantaa ihmisiä. Sitten viljelen laboratoriossa kaikenlaisia uusia viruksia ja hirviöbakteereita, jotka pistelen kaupassa injektioruiskulla erilaisiin ruokiin ja ihmiset alkavat sairastella.
No onhan tämä tietysti kornia, mutta mitäpä jos olen pappi, jonka elämänkutsumus on totella ja levittää puhdasta Jumalan sanaa. Teen sitä kirkoissa vakavalla naamalla, mutta rikon kaikki käskyt ja moraaliset Raamatun ohjeet mennen tullen, vailla pienintäkään omantunnon tuskaa. Viittaan kintaalla Jumalalle, vääristelemällä selvää Raamatun ilmoituksia ja hurskastelen taas kirkon alttarilla kansalle joka sunnuntai, vetoamalla pelkkään ammattiosaamiseeni.
Sanalla sanoen Jumalan pelko on kadonnut ja loputon suvaitsevaisuus on saanut siivet.

17.4.2009

Revitään ahdistava Raamattu yhdessä ja "nautitaan elämästä" kuten ateistit julistavat

Kirkko selvittää syrjintää seurakunnissa
julkaistu tänään klo 11:35, päivitetty tänään klo 11:40

Kirkkohallitus alkaa selvittää yhdenvertaisuuslain toteutumista kirkossa. Kirkko haastattelee työntekijänsä muun muassa siitä, minkälaisiin ongelmiin seurakunnissa nykyisin törmätään.

Vuonna 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa edistämään yhdenvertaisuutta työpaikoilla ja muuttamaan asioita, jotka estävät sen toteutumista. Lakiin kirjattuja kiellettyjä syrjintäperusteita ovat esimerkiksi sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, kansalaisuus, vakaumus, mielipide ja terveydentila.
Asia on noussut kirkossa esiin muun muassa helmikuisen Kouvolan hovioikeuden antaman syrjintätuomion vuoksi. Hovioikeus tuomitsi pastorin hyvinkääläisen naispastorin syrjinnästä.
Viime viikolla julkistettiin myös kysely, jonka mukaan joka neljännen suomalaisen mielestä naispapin kanssa työskentelystä kieltäytyvät työntekijät pitäisi erottaa. Nelosen kyselyssä 40 prosentin mielestä kirkon pitäisi kohdella homopareja samoin kuin heteropareja.
- Yhdenvertaisuus on otettava kirkossa vakavasti ja nostettava rohkeasti esille, sanoo kirkon yhdenvertaisuushankkeen sihteeri Kati Jääskeläinen.


Yhdenvertaisuuslaki on saatanan keksintö, (susi lampaan vaatteissa) jolla rappeutetaan koko kirkko, niin että seurakunta luulee olevansa hyvällä asialla. Yhdenvertaisuuslailla saatanan päämäärä toteutuu ja saadaan irtisanottua kaikki Jumalan sanaa pelkäävät ja sitä kunnioittavat papit. Naispappeus sallitaan, homoliitot sallitaan ja mädännäisyyden viimeisetkin vastustajat saadaan pois silmistä raakkumasta totuuksiaan. Kuten Timo TA. Mikkonen sanoi, kun esteet on poistettu, on kaikki loputkin sallittavissa, joka johtaa kokonaiseen hajoamiseen. Saastuneen kirkkokansan yhteinen mielipide toteutuu kenenkään valvomatta Raamatun ilmoitusta.
Lopuksi käy kuten eräässä aamu tv ohjelmassa, jossa puitiin samaa naispappeus asiaa. Siellä eräs jälkiviisas jumalaton mieshenkilö ehdottaa, että revitään vain Paavalin kirjeen Timoteukselle, ne sivut pois jossa lukee naisen estämisestä pääsemästä kirkon johtoon. Tämän jälkeen kun ne sivut ovat revitty, annetaan Raamattu Jumalaa pelkäävän käteen ja sanotaan: ”etsi nyt siitä se kohta missä nainen ei saa johtaa kirkkoa”. Kun nämä sivut ovat revitty, revitään kaikki ne kohdat, jossa puhutaan homoseksuaalisuudesta. Kun ne on revitty, revitään kaikki ne sivut, jotka koskettavat syntiä ylipäätään ja jätetään vain armo ja pelastus jäljelle. Ne ovat mieleistä luettavaa.
Jos Raamattua luetaan vain sillä perusteella, mikä kutakin miellyttää, niin eipä Jeesuksen ristinkuolemallakaan enää paljon ole merkitystä.

Vaikka Johannes kirjoittaakin seuraavaa koskien ilmestyskirjan lukuja, niin kyllä se koskee silti koko Raamattua. Johanneksen ilmestys 22:
18-19 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

15.4.2009

Titanic, häät ja kadonneet valtaavat jatkuvasti palstatilaa yhä enemmän uutisoinnista

Titanicin viimeinen matka seilataan uudelleen
IL 14.04.2009 20:19

Titanicin surullisen kuuluisasta neitsytmatkasta tulee vuonna 2012 kuluneeksi tasan 100 vuotta. Tiistaina alettiin ottaa vastaan varauksia Titanicin tuhoisan matkan kopioon.
Matka tehdään The Balmoral -laivalla. Sen varustamo on Fred Olsen Cruise Lines, jonka emoyhtiö Harland and Wolff aikoinaan rakensi Titanicin. Matkalle otetaan mukaan 1 309 matkustajaa - täsmälleen saman verran kuin Titanicilla oli. Myös risteilyn ruokalistat ja musiikki ovat samat kuin Titanicilla. Risteily seuraa Titanicin reittiä. Matka starttaa Southamptonista huhtikuussa 2012, kunhan laiva on ensin käynyt Cobhin (ent.

Queenstownin) satamassa Irlanissa, kuten Titanic teki 11. huhtikuuta 1912. Matka suuntaa sen jälkeen kohti Amerikkaa Atlantin ylitse. Huhtikuun 14. päivä laiva saapuu paikalle, jossa Titanic upposi 100 vuotta aiemmin. Siellä pidetään muistotilaisuus, joka kestää kello 23.40:stä (aika, jolloin Titanic törmäsi jäävuoreen) kello 2.20 saakka (Titanic upposi).
Vaikka Balmoral on rakennettu vuonna 1988, on se silti hitaampi kuin Titanic aikoinaan. Siksi sen täytyy lähteä muistoristeilylle Southamptonista aikaisemmin kuin esikuvansa, jotta ehtii uppoamispaikalle ajoissa. Toisin kuin esikuvansa, on Balmoralin tarkoitus saapua perille Amerikkaan. Risteilijä saapuu Halifaxiin Nova Scotiaan, jonne osa Titanicin uhreista on haudattu. Sieltä laiva suuntaa Titanicin alkuperäiseen määräsatamaan New Yorkiin.
12 päivän risteilyn hinnat alkavat 2 910 eurosta. Matka sisältää paluulennot New Yorkista Britanniaan.
Tämä profeetallinen ilmoittelu vain kiihtyy ja kiihtyy, mutta nukkujat nukkuvat, vaikka pasuunat soivat korvan juuressa. Vartijat ovat hereillä ja herättävät, mutta seurakunta on umpiunessa. Penseä seurakunta kyllä herää, mutta pahasti myöhässä, koska paimenen ääni heidän korviin ei kuulu, koska he eivät tunne paimenen ääntä omakseen.


Johanneksen ilmestys 22:
13-17
Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

14.4.2009

ÄLKÄÄ PÄÄSTÄKÖ YHTEISKUNTAAMME LUHISTUMAAN TÄHÄN KURIMUKSEEN!!!!

Lesbokohujen ja näiden nuorten sallimusten pääsyypää on mm. Jenni Vartiainen, jonka
biisi lietsoo nuoria tyttöjä lesbosuhteisiin. Jenni Vartiainen saa vielä tuntea rangaistuksen.
Ei se ole niin suuri syyllinen joka tekee rikoksen, vaan se jonka kautta houkutus lietsoo siihen.
Jos minä olisin Jenni Vartiainen, sitoisin ehkä jo parasta aikaa myllynkiveä kaulaani...

Tyttöjä painostettu lesbosuhteisiin kouluissa
14.04.2009 09:17, päivitetty 14.04. 09:29 
    

Pääkaupunkiseudun yläkouluissa on noussut esiin huolestuttava ilmiö. Ainakin yhdessä helsinkiläisessä ja yhdessä espoolaisessa yläkoulussa tytöt ovat painostaneet toisia tyttöjä lesbosuhteisiin.
Jotkut tytöt ovat kokeneet painostusta ja uhkailua ryhmän ulkopuolelle jättämisestä, jos he eivät ole suostuneet esimerkiksi suutelemaan ystäväänsä. Ryhmäpaineen takia tyttöjen voi olla vaikea tunnustaa, että he eivät haluaisi osallistua.
Ilmiöön liittyvät poikkeuksellisen avoimet hellyydenosoitukset koulun käytävillä. Aihe on noussut esiin esimerkiksi koulujen vanhempainilloissa.
Erään yläkoulun opettajan mukaan tyttöjen keskinäisiin hellyydenosoituksiin on vaikeampi puuttua kuin poikien ja tyttöjen välisiin.

Hän huomautti kerran yhdeksäsluokkalaisille tytöille, ettei kähmintä kuulu kouluun. Tähän eräs tytöistä vastasi: "Onko sinulla jotain lesboja vastaan? Aina meitä syrjitään!"
- Osa fyysisestä kanssakäymisestä ei kuulu julkiseen tilaan. Muissa ihmisissä hämmennystä aiheuttava käytös on kohteliasta säästää yksityiseen tilaan, opetusneuvos Heidi Peltonen kertoo. Hän uskoo, että yliseksualisoitunut käytös on reaktio ympäristön tuottamiin malleihin.

Niinpä niin… sitä saa mitä on tilannut. Suvaitsevaisuus oli ja on maahanmuuttajien aseena ollut aina ja suomalaisen tunteman ”rasismin” eli ulkomaalaiskritiikin kriminalisoiminen antaa lyöntiedun vähemmistöille uhata vähemmistömielipiteiden vastustajia kriminalisoidulla rasismilla. Siihen syyllistyvä syyllistyy vähintäänkin kunnianloukkaukseen ja pahimmillaan kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Ympyrä on sulkeutunut ja pää jäi vetävän käteen, koska yhtään vähemmistöä ei jää enää tämän uhkailun ulkopuolelle ja kansamme enemmistöstä tulee oikeudeton vähemmistö omine kiellettyine mielipiteineen.
Minä olen ollut Helsingin rautatieasemalla vartijana ja tunnen kyllä nämä vähemmistöjen rikolliset säännöt. Minulla ei ole oikeuksia ja he saavat tehdä ihan mitä tahansa, koska se kuuluu heidän perusoikeuksiinsa. Sielultaan ja sydämeltään rikollinen syyllistyy aina seuraavaan kuolemansyntiin: Ensin rikollinen tekee rikoksen uhrilleen, jonka jälkeen tämä valehtelee puolustaessaan itseään rikokselta. Mutta kun rikollinen jää kiinni ja uhri alkaa puolustaa oikeuksiaan, ottaa rikollinen oman rikoksensa aseeksi, hyökkää sillä uhriaan vastaan ja syyttää kohta uhriaan käänteisellä tavalla omasta rikoksestaan ja syyttää heti perään rikoksen uhria vielä lopuksi valehtelusta. Täsmälleen samalla tavalla kuin itse oli toiminut.
Moni työnantaja Suomessa toimii yhtä härskisti, keinoja kaihtamatta, koska keinoja eivät ole rehellisyys, vaan sana-arvo, "olemme rehellisiä", eikä siitä sen enempää. Työnantaja ilmoittaa, kuinka rehellisiä firmassa ollaan ja sitten se rikkoo TES:a ja kun työntekijä puolustautuu, työnantaja kokee puolustautumista hyökkäykseksi firmaa vastaan. Kun työntekijä ei saa tahtoaan läpi, hän vie jutun liittoon, tai vaikka työsuojelupiiriin, silloin työnantaja hyökkää täydellä voimalla työntekijää vastaan ja syyttää tätä mm. epärehellisyydestä ja ihan mistä tahansa. Absoluuttisesti kammottavaa kuultavaa, joka sn silti varmasti tuttua monelle.
Kaiken taustalla on saatana, jolla on samat keinot paatuneeseen sydämeen, on se sitten mitä tahansa tai kuka tahansa. Keinona on valhe, joka on normaalia ja täysin hyväksyttävää vastatoimena oman rikoksen puolustamiseen.
Suomi on hirvittävän lähellä luhistumistaan, koska sen kansa on jo läpimätää valheiden ja saastaisten ajatuksiensa viemänä.
Jos olet yli 40 ikäinen, muistatko aikaa kun esimerkiksi ravintolassa sait jättää lompakon pöydälle kun menit käymään wc:ssä? Kukaan ei koskenut sinun omaisuuteesi. Se oli 1980 lukua ja nyt et voi edes turvallisesti käydä iltalenkillä, ettet joudu pelkäämään ryöstetyksi tulemista tai raiskatuksi tulemista. Puhumattakaan, että jättäisit euronkaan pöydälle, se katoaa alle 5min ja jos jätät juomasi pöytään, se joko juodaan tai sitten siitä löytyy silmätippoja tai muuta roinaa.
Katsokaa ja kuunnelkaa TA. Mikkosten maailmaa, he koettavat sotia tätä tuulimyllykansan järjettömiä arvoja vastaan. Toivon ja rukoilen että kansa heräisi pian tajuamaan, kuinka lähellä kuilun reunaa se on jo tullut siteet vahvasti silmille sidottuna.

12.4.2009 Puuhakalenteri

UUTTA! 3. Mooses 23. luvun mukainen puuhakalenteri (luukku joka päivälle) >>> linkki
Kalenteri alkaa sunnuntaina ja joka päivä aukeaa uusi luukku, josta löytyy aina jokin uusi
visainen aihepiiri purtavaksi. Jos en jonain päivänä saa tehtyä, niin älä hermostu, teen kyllä
jokaisen luukun avattavaksi ennen kesää, mikäli Herra suo. Siis kalenterissa on 49 luukkua
joka päivälle Mooseksen 23. luvun mukaisesti, joka lopulta päättyy tänä vuonna 1.6.2009

Pari kristityn tekemää kidnappausmurhaa ja siihen tempaus perään on hirveä lopputulos

Pyhäkouluopettajaa epäillään 8-vuotiaan murhasta USA:ssa 11.04.2009 20:53

 

Amerikkalaisen pyhäkouluopettajan epäillään siepanneen ja surmanneen 8-vuotiaan tytön Pohjois-Kaliforniassa.

Maaliskuun lopulla kadonneen Sandra Cantun ruumis löydettiin matkalaukusta, joka nostettiin ylös lammesta Tracyn kaupungissa maanantaina. Poliisin tiedottajan mukaan 28-vuotias Melissa Huckaby pidätettiin myöhään eilen sen jälkeen, kun häntä oli kuulusteltu useiden tuntien ajan.
- Hän paljasti riittävästi tietoja, joten meillä oli syy pidättää hänet sekä kidnappauksesta että murhasta, Tracyn

poliisin ylikonstaapeli Tony Sheneman kertoi tiedotusvälineille.

Uutiskanava CNN:n mukaan Huckaby omisti matkalaukun, josta tytön ruumis löytyi. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi paljastaneet teon motiivia tai tytön kuolinsyytä.

Huckaby oli kertonut aiemmin paikalliselle medialle, että hänen 5-vuotias tyttärensä oli leikkinyt Sandran kanssa tämän katoamispäivänä.

Huckaby on Tracyn baptistikirkon pastorin lapsenlapsi. Poliisi suoritti etsintöjä kirkossa aiemmin tällä viikolla.

Koko maailma tulee vihaamaan kristillisyyttä ja sen kaikki symbolitkin tullaan hävittämään.
Se joka uskaltaa mainitakaan Jeesuksen Kristuksen nimen, se tullaan tappamaan. Ajat tulevat olemaan järkyttävät, varsinkin USA:ssa, Venäjällä ja EU:n suurimmissa maissa.

11.4.2009


Kuten hyvin voit huomata, väitteeni kumoaa yleisesti oletetun mallin muttei ole ristiriidassa
Raamatun ilmoituksen kanssa. Sietää miettiä! Jeesus kuoli sapatin kynnyksellä ja nousi
sapatin jälkeisenä päivänä, ollen silti 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Vain näin sana täyttyisi.
Muutenkin tänä vuonna maailmalla rukoiltiin aurinkosiunausta, joka on vain joka 28. vuosi.

10.4.2009

HYVÄÄ PÄÄSISÄISTÄ ja siunataan yhdessä Mikkosten maailma ohjelmaa ja TA:n perhettä

TIEDOKSI: info@pelastussanoma.fi sähköpostiosoitteeni oli jumissa, eikä posti välittynyt minulle.
Nyt sain sellaisen kasan postia kerralla, etten selviä niistä päivässä, enkä kahdessa.
Postia tuli ainakin kolmen kuukauden ajalta. Olen pahoillani teille jotka halusitte kertoa
minulle jotain, enkä ole reagoinut. Alan siis nyt purkaa info postia koko tältä vuodelta.

Nyt posti kulkee taas!

Lisäksi olen luonut pelastussanoma forumin: http://p2.foorumi.info/pelastussanoma Tervetuloa!

9.4.2009

Tänään vietetään sitä oikeaa, oikeaa Pääsiäisiltaa klo 18:00 kun Jeesus kuoli ristillä...
Aurinko ja kuu ovat nyt molemmat oikeassa paikassa, koska eilen vietettiin aurinkorukousta.

Ensin vietti "salahäitään" Sauli Niinistö ja sitten meni "salahäissä" naimisiin Karpela ja myös Titi-Nallen keksijä, Riitta Korpelakin teki niin. "Salahäistä" on siis koko kevään velloneiden kahden otsikkoparin lisäksi "Häät ja kadonneet", tullut varsinainen buumi.

Hmm... täytyypä oikein miettiä, olisikohan tässä jotain profeetallista...

"salahäämatkakin"... noo, ei oikeen aukee...

hmm... no ei tuu nyt mieleen mitään.

Ääh... antaa olla!

Ehkä nämä ovat ihan sattumaa, kuten lasinsirpaleet lukemattomissa eines ja keskusvalmistetuotteissa. Sukarin Titanic on myös ihan hölmöä huuhaata. No ainakin Italian maanjäristys oli totta ja toisaalta kun

lähtee ajattelemaan niin onhan maailmantalous ja pankkikriisitkin totta. Jos vielä pidemmälle ajattelee, niin uudesta maailmanjärjestyksestä puhutaan, uudesta maailmanvaluutasta puhutaan ja USA:n presidenttikin on muslimi. Voi Israel parkaa ja kun en muista nyt mitä Raamatussa siitäkin mahdettiin puhua. Olikohan se niin, että lopussa kaikki kansat kääntyvät Israelin puolelle... vai olikohan se sittenkin vastaan? No joka tapauksessa kääntyvät jonnekin. (...ote Uuno turhapuron Viimeisestä elokuvasta)
Joskus minusta tuntuu, että jos maailmassa on kerran teologeja, jotka ovat saaneet oikein tutkinnon siitä, että he tuntevat Raamatun, niin miksi nämä ovat kaikki umpikuuroja ja täysin umpisokeita. Aku Ankkaako ne on siellä teologian tunneilla lukeneet, vai pornolehtiä?

Hyvää Pääsiäistä!!! Rakkaat Uudestisyntyneet Kristityt veljet ja sisaret   t. -jarmo-

8.4.2009

RMS. TITANIC ja maailma on jo täpötäynnä ajan merkkejä niille, jotka ovat hereillä

Neitsytmatkallaan oleva Titanic oli seilannut merellä neljä päivää, ennen kuin se sunnuntaina 14. huhtikuuta 1912 törmäsi jäävuoreen ja upposi kahdessa ja puolessa tunnissa. Laivassa oli
2 227 matkustaa, joista 1 522 kuoli ja laivan kannella soi musiikki, vaikka laiva oli jo osaksi uponnut. Laivan mukana meni kaksi kolmasosaa sen matkustajista.

Tähystäjien työvuoro oli sujunut siihen asti hyvin rauhallisesti aina kello 23.40 asti, jolloin he havaitsivat uhkaavan jäävuoren n. 450 metrin päässä laivasta. Tähystäjillä ei ollut kiikareita, koska laivan alkuperäinen toinen perämies ei ollut muistanut antaa seuraajalleen avainta kiikarien säilytystilaan.
 


Vuonna 2012 on huhtikuussa lauantai 14. päivä, jolloin jäävuori huomataan jälleen ilman kiikareita paljain silmin, koska edellinen vartiovuoro unohti antaa avaimen kiikarien säilytystilaan.
Tämä maailma on se laiva ja jäävuori hävityksen kauhistuksen siivin lähestyvä planeetta, joka ikään kuin kolahtaa laivan kylkeen ja siihen repeää aukko. Taivaalta tipahtaa suuri tähti ja maapalloon avautuu suuri laavameriaukko. 1912 Titanic kastetaan vedellä, 2012 Titanic tulella.
Alkuperäiseltä pelastussanomalta ote: ”Se miten maailmalle kohta käy, näyttää Suomi ensin miten maailmalle käy”. Sukari rakentaa Titanicia Ouluun kauppakeskuksensa vetonaulaksi, jonka on tarkoitus valmistua 2011.

7.4.4009

Iran mukaan uuden maailmanvaluutan "ACMETAL" luomiseen ja USA hajoaa neljään osaan

Koko maailma seurasi ihmetelle pedon nousua, josta tulee niin väkevä, ettei sitä vastaan kukaan voisi sotia. Se on erilainen kuin kolme edellistä petoa, se oli söi ja talloi ja murskasi alleen kaikki muut. Sillä oli kaikkien kolmen edellisten petojen ruumiinosia.
Tähän uuteen maailmanjärjestykseen liittyvät "maailmanrikkaat", Kiina, Venäjä ja ISLAM. Maailma saa uuden maailmanvallan ja kokonaisen hirviökoneiston, joka on ihan juuri valmis.

Tästä syystä morsian pelastetaan tuskan ja hädän hetkeltä, monen monituisen Raamatun lupauksen mukaan. HANOK eli 365 vuotta ja sitten häntä ei enää ollut. Morsian lähtee kuin Hanok, varoittamatta yhtäkkiä, kuin kaksi miestä nukkumassa vuotella, toinen otetaan ja toinen jätetään ja kuin kaksi naista jauhamassa, toinen otetaan ja toinen jätetään.
Näin lähtee morsian, jonka kuvauksen kertoo Joh.ilm. 3:7-13

Ahdistuksen aikaan jäävä seurakunta puhdistautuu tulessa Joh.ilm. 3:14-22 ja tämä seurakunta joutuu kohtaamaan pedon merkin ja astumaan vihan aikaan saakka, jolloin ensimmäinen Jumalan viha "VOI-HUUTOMALJA" kohdistuu pedon merkin ottaneisiin. Siksi älä ota merkkiä, jottei sinun tarvitsisi kantaa Jumalan vihaa päälläsi.
Sen sijaan kun tämän penseän seurakunnan päivät 1335 ovat päättymässä ja te lähdette kuin Elia, joka on Raamatun vertauskuva Laodikean seurakunnan lähdöstä. Lähdette kuin tulisilla vaunuilla, niin että "tyhmätkin" tajuavat mitä tapahtuu ja niinpä Elisa olikin häntä hyvästelemässä. Ylkä tuli ja haki häävieraansa.

Jäljelle jää enää Jumalan viha, jonka aikana armoa ei enää ollut, joka sekin aikanaan myös leppyy ja rauha palaa kun peto ja väärä profeetta ovat heitetty tuliseen järveen, sekin 1335 päivää hävityksen kauhistuksen asettamisesta. Silloin hänen jalkansa laskeutuvat Öljymäelle joka halkeaa suureksi laaksoksi ja sen jälkeen Israelia miehittäneet sotajoukot ajetaan pakosalle. (Sakarja 14.)

Tulee aika kun korvat avautuvat kuulemaan ja silmät näkemään... se herää juuri koko ajan.

6.4.2009

SIRU VAARA KESKUSJOHDETUISSA SUURKAUPALLISISSA EINESTUOTTEISSA!

En jaksa enää paljon kirjoitella, mutta kun oli löytynyt ruoasta ja varsinkin KAUPALLISESTA einesruuasta lasin siruja jo neljännen vai jopa viidennen kerran, päätin kirjoittaa.

Einekset ovat siis suuren markkinatalouden tuote ja välttämätön ihmiselle, joka roikkuu systeemissä.
Lasinsiruhan ei ole useinkaan kuin riisinjyvän kokoinen pieni mutta arvaamattoman vaarallinen ihmisen sisällä suolistossa. Tunnen erään asiakkaani tuolta portsarimaailmasta, joka oli kaljapullon pohjalta niellyt murusen lasia. Hän ajatteli että ei tässä mitään ja jatkoi elämäänsä. Meni muutama päivä kun alkoi vatsaan sattua ja tuli mieleen, että olisi käytävä lääkärissä. Niinpä vatsa leikattiin tähystysleikkauksella ja jos siru olisi ollut pidempään kiinni, olisi voinut tulla vakava tulehdus, eikä leikkausta olisi välttämättä voitu tehdä. Syntyy hengenvaara.
Einesruokia ei saa kuin ne joissa on siru.

Jumala taas varoittaa ja tavalla joka on pakko jo puhuttaa ihmisiä pedon merkistä.


Realiteetit ja Jumalan kuvan tunnistaminen auttaa hahmottamaan totuutta, koska Hän on itse totuus. Muistakaa silti koko ajan, että elää täytyy tavalla tai toisella, eikä Jumala ole Raamatun mukaan nälkäisen saada elantoaan tavalla tai toisella ja siksi peltoa ei omistaja saanut leikata laitoja myöden, vaan ne piti antaa köyhälle kulkijalle ja siksi Jumala on se sama Jumala joka puhalsi Adamiin ihmisen hengen, kuin sekin joka ohjasi Joosefia Egyptissä ja sekin, joka varoittaa tulevasta pedon merkistä.
Sirua ei voi laittaa firmalle, koska sellainen on jo lähes joka firmalla ja jolla on firma, se on automaattisesti pedon systeemissä mukana. Jolla on firman nimellä nykymallinen sirukortti, hänellä on mahdollisuutta hyödyntää firmaa elintarvikeostoissa, ainakin jonkin aikaa. Se voi auttaa vuoden tai pari, kunnes valtakoneisto huomaa sen vilpin, jos firma ei maksa kortin omistajalle palkkaa. Firma on ns. epähenkilö/oikeushenkilö ja vain luonnolliseen henkilöön voidaan siru asentaa. Kortin haltijan on mahdollista tehdä hankintoja, kunnes huomataan.
On pelkästään hyvä että varoitetaan taivaspaikan menetyksestä jolle siru laitetaan. Minä enemmänkin varoitan sen ottajaa siitä. Silti siru ja sen kumartaminen on firman ja sen kortin varassa ja toisaalta ihmisen ottaman sirun tai hänelle pakottamalla asennetun sirun varassa.

Tämä on suuri asia, jota on syytä pohtia. Muista silti: Tunne Jumalasi ja kuuntele Häntä.

1.4.2009

Ruotsi sallii homoparien avioitumisen
julkaistu tänään klo 18:00, päivitetty tänään klo 18:01

Ruotsin Valtiopäivät hyväksyi keskiviikkona lain, jonka mukaan sukupuolella ei ole merkitystä avioliiton solmimisessa.

Kristillisdemokraatit vastustivat ainoana puolueena lakiehdotusta. Samaa sukupuolta olevat pariskunnat ovat voineet rekisteröidä suhteensa Ruotsissa vuodesta 1987. Tasa-arvoinen avioliitto-oikeus toteutuu Ruotsissa toukokuun alusta lähtien.

Muistakaa Rakkaat lukijani, että luopumus on avioliittoa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä joka sisältää Rakkauden Lain. Avioliitto ei ole meille mikä tahansa tasa-arvo, vaan miehen ja naisen välinen ikuinen, IKUINEN liitto. Niin se on.

Kun luopumus tapahtuu, laiton ilmestyy ja sitten tulee loppu.

Minä olen masentunut ja en enää jaksaisi edes kirjoittaa. Rukoilkaa ystävät puolestani ja lohduttakaa minua.

30.3.2009

Me olemme monen kummallisen asian kynnyksellä JUURI NYT

Me olemme tienhaarassa, jossa jyvät alkavat erottua akanoista. Akanoille en tarkoita mitään tuomiota, vaan he ovat vain jääneet tänne kun ylkä hakee tarkkaan valitsemansa morsiamensa pois. Niin se koko humppa menee ja te jotka epäilette, joudutte sen kyllä ikävästi nielemään. Morsian erotetaan seuraavien kuukausien aikana pois ja te kaikki tulette sen huomaamaan, sillä se erottelu on alkanut jo. Silti kaikesta huolimatta, jos tajuat olevasi akanan osassa, älä lannistu, sillä pelastuksesi on säädetty ja näet sen itse näillä sivuilla.

26.3.2009

RAAMATULLINEN VUODENVAIHDE OLI TÄSSÄ ja "yhdeksäs hetki" alkaa nyt Matt. 27:45

24.3.2009

Mahtuuko kameli neulansilmästä ja vertauksen tarpeellisuus

Piirsin oikein jättisuuren parsinneulan, jolla voisi parsia vaikka räsylankamattoja, jotta saataisiin edes jonkinlainen käsitys mitä Jeesus vertauksella todella tarkoitti. Tässä suhteessa se nyt on kameliin nähden, eli... jokaiselle lienee selvää, ettei kameli mahdu. Tämä ei tietenkään ole se jutun juju, vaan mitä Jeesus todella tarkoittaa verratessaan porttia josta mennään sisälle?
Olisihan Jeesus käyttänyt jotain järkevämpää vertausta, jos hän tarkoitti sen mahdolliseksi jollain konstilla. Jeesus vertasi kameliin ja neulansilmään koska se todella on mahdoton yhtälö.
Mitä rikkaus siis on, joka ei mahdu? Maallinen rikkaus on tietysti se ensimmäinen suora kuva rikkaudesta. Toinen vertauskuvallinen rikkaus on tieto ja taito sekä monenlainen etevyys
tässä maailmassa, joka palvelee ihmistä rakastamaan itseään enemmän kuin pääsyä portista. Kun mennään kolmanteen vertaukseen, niin me huomaamme sen kaikkein pelottavimman seikan, jossa me puhumme kristitystä ihmisestä, joka luulee itsestään olevansa rikas uskovaisuudessaan. Lue Johanneksen ilmestys 3:14-22 jossa on lohtu silti olemassa, koska siellä on sama lause kuin on Matteus 25 luvun neitsytvertauksessa. "Menkää myyjäin luo ostamaan öljyä" ja tässä taas, "ostakaa minulta kultaa, tulessa puhdistettua". Näillä on rikkautta, "rahaa jolla ostaa". Tämä rikas kuvittelee itsessään olevan rikautta, vanhurskautta, pyhyyttä ja täyteyttä kelpaavana Jumalalle sellaisenaan. Tämä on sitä rikkautta erityisesti, josta Jeesus vertauksessa puhuu ja sanoo sitten totuuden, että te olette köyhiä ja alastomia. Te ette koskaan olisi tulleet mahtumaan neulansilmästä sisälle.
Minä tunnen adventisteja, joilla on paljon maallisia rikkauksia, eivätkä he millään luopuisi niistä ja he selittävät aina tämän rikkauden siunauksena ja tämän vertauskuvan he lähes ohittavat sanomalla saman vanhan kliseen, kuten niin monesti aina. "Jumala yksin voi mitä tahansa laittaa mahtumaan vaikka kamelin neulansilmästä". Niinpä! Vertauskuvalta meni taas koko pohja pois. Rikkauksistaan he eivät silti tingi eikä Jeesuskaan tingi vertauksensa antamisesta ja sen tarkoitusperistä. Siellä se on ja pysyy sellaisenaan Raamatun lehdillä, eikä sitä kukaan voi kumota päästelemällä kameleita omilla perusteluilla neulansilmästä läpi.
No onhan noita rikkaita aina ollut ja hyviä vanhurskaita ihmisiä he ovat olleet. Niinkö? Kysyn epäilevästi minä. Miksi Jeesus sitten valehteli mahdottomuudella päästä sisään, jos kerran kykenet itsekin hyvin havaitsemaan oheisesta kuvasta kuinka mahdoton ajatus se on. Minäpä kerron... Portteja on eri kokoja ja niitä on Uuden Jerusalemin jokaisessa neljässä ilmansuunnassa kolme porttia. Lisäksi kuolema ei ole koskaan ollut Jumalalle ongelma, vaan eräänlainen sielun terminaalitila. Ensimmäinen portti on niin pieni, ettei siitä mahdu kuin pienet hiirulaiset sisään. Toisessa portissa onkin jo huomattavasti enemmän leveyttä ja kokoa, josta kamelikin menee juuri ja juuri sisälle. Kolmannesta pääseekin jo parikamelivaljakolla sisään, koska siitä mahtuu koko Israelin kansakin kaikkinensa sisälle.

Yksikään vertaus ei Raamatussa ole turhaan verrattu juuri siten, kuin ne on verrattu. Moni vertaus olisi voitu kertoa toisin, mutta pointti ei olekaan siinä, miten me sen haluamme ymmärtää, vaan miten asian laita totuudellisesti on. Hyvä esimerkki on häät ja yljän tuleminen, hääjuhla kaikkinensa häävieraineen, joilla toisilla ei ollut häävaatteita jne.. ja vieläpä ne neitsytvertaukset lamppuineen.
Toinen hyvä esimerkki "salaisesta" tempauksesta on kahden miehen nukkuminen vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään. Sama koskee miehiä peltotyössä ja naisia jauhamassa. Samalla maailmassa pitäisi olla käynnissä viimeiset vitsaukset ja ydinsodan jäljiltä maa on täysin asumakelvoton, jopa aikaa pitää lyhentää, että joki liha voisi pelastua. Miksi Jumala antaa tällaisen vertauksen, joka ei vastaisi todellisuutta? Siksi koska vertaus on todellisuutta, eikä maailmassa ole ehtinyt tapahtua vielä yhtään mitään, kun tempaus tulee. Siksi!

23.3.2009

Ystäväni lähetti muutaman kommentin minulle maililla luettavaksi suomi24:lta
Ajattelin, että on oikeus heitä kohtaan, joilla on hyvä sydän, myös luen ne muutaman

Aivan aluksi kiitos!
Totean vaan, etten enää edes käy noilla sivuilla ja sen pidän. Pyysin ystävääni käymään katsomassa koska moni haluaa heittää hyvästit ja olisi väärin, jos en lue näitä. Siispä sain häneltä ne viestit,
jotka olivat erityisesti lukemisen arvoisia. En halua tällä erotella ketään paremmuusjärjestyk-seen, vaan oman itseni mielen takia tein näin. En vaan jaksa enää lukea kammottavia, omahy-väisiä, kaiken tietävien viisaiden ja 24h ammatikseen pilkkaavien ihmisten kirjoituksia. Ne suorastaan saa minut voimaan pahoin. Olen äärimmäisen herkkä ihminen silloin kun odotan ja oletan muidenkin olevan kristillisesti ajattelevia. En minä halua olla mukana siellä missä laittomuus ja itsekeskeisyys on eräs luonnollinen tapa toimia. Kyllä minä tekojen maailmassa pärjään, jossa ihmiset ovat avoimesti konnia ja pahiksia, ei minulla siellä ole mitään hätää, mutta kun taas täällä bittimaailmassa tilanne välittyy vain ja ainoastaan kirjoitettujen kirjainten muodossa. Se ei minulle yksinkertaisesti sovi ja siksi poistuin.
Yllä liitteenä kuvan muodossa oleva kirjoitus todistaa mitä ihmiselle on tapahtunut kun hän on löytänyt oikeasti Jeesuksen Kristuksen ja Hänen viitoittaman tien. Huomaat muutaman avainseikan koko hommassa joka piti tapahtua ja prosessissa käydä läpi. Tämä ihminen luuli olleensa vanhurskas pyhä omasta voimastaan, kunnes Jumalan siunaava käsi tuli ja pysäytti tämän kävelemästä pettävään suohon.
Kristillinen maailma on aivan umpitäynnä sellaisia ihmisiä, joiden sydän on graniittia ja teräsbetonia omahyväisyydessään. Heidän ajatukset lähtevät jo pelkästään siitä, että en tänäänkään ole mitään syntiä tehnyt, enkä eilen. Olen kastettu Pyhä Jumalan lapseksi ja PyhäHenki kertoo minulle sanasta sanaan kaiken koko ajan, siis miten voisin edes erehtyä. Sitä paitsi olen antanut aina kolehtia, luen joka päivä Raamattua ja olen käynyt ylistämässä Jumalaa kirkossa joka viikko. Olen siis eittämättä Jumalan Pyhä koska olen tehnyt tämän kaiken omin käsin itse. Hyvin moni varsinkin luterilaisuudessa luulee luterilaisen opin mukaisesti, että koko pelastus piilee jo lapsikasteessa ja erehtyy näin luottamaan kahteen ruokalusikalliseen suomalaista
raikasta hanavettä. Nämä ihmispoloiset elävät silti sen jälkeen aivan kuin lakia ei olisikaan ja seuraavat maailman mallin mukaista esimerkkejä aivan AA:sta ÖÖ:hön saakka, tehden avioeroja ja aborttejaan, mennen taa uusiin naimisiin kunnes taas eroavat vailla koko Raamatun sanan pelkoa. Papit siunaavat avioliittoja, aivan samantekevää vaikka naapurin porsaan kanssa joku eksyy tulemaan alttarille siunattavaksi, se siunataan rakkauden liitoksi.
Tämän maailman ihmiset on pysäytettävä näkemään meidän kaikkien osalta vajavuutemme ja vähäisyytemme Jumalan silmien polttavan katseen alla, joka on lähestyvä kuin tuli ja ruumiissamme oleva synti on kuin bensaa, joka syttyy palamaan Jumalan katseessa. En tiedä miten voisin muotoilla tarpeeksi voimakkaasti meidän pahuuttamme ja vajavuuttamme jotta ihmiset ymmärtäisivät oikeasti asemamme toisiimme nähden. Me olemme kuin juutalaiset keskitysleirillä natsisaksassa, jossa kukaan ei tiedä huomisesta, meneekö kuka suihkuun ja kuka Josif Mengelen käsittelyyn ja kuka pääsee kuopan reunalle seisomaan. Silti me kohtalomme kynnyksellä odottavat laihat luurankomaiset laihat aliravitut ihmispoloiset sätimme toisiamme kuin aivottomat hullut, vaikka meidän kohtalomme on sinetöity.
HUUDAN! Ettekö te ymmärrä asennettanne ja nöyrtymisen pakkoa Jumalan kirkkauden edessä. Vain kivisydämen muuttuminen lihasydämeksi on pelastuksen avain, aivan kuten kirjoittaja yllä kirjoitti elämästään, kuinka se muuttui kun Jeesus oikeasti tuli sydämeen asumaan.

Asiallista mailia minulle voi lähettää milloin vain: info@pelastussanoma.fi

22.3.2009

Hyvästi Suomi 24 - Julkaisen tämän myös täällä vakuudeksi...


Viimepäivät olen katsellut tätä sivusta ja pahemmaksi menee koska jopa kristittyjenkin oma maailma on jo synkkä kuin lokakuinen hautausmaa, koska nämä huhhahheit, hilipatimiehet ja muut pilkkaaja-ateistitkin ovat jääneet jo omiemme, kristittyjen parjaamisen jalkoihin. Hävetkää kaikki omien veljienne ja sisartenne vikojen kaivelijat ja painukaa peilin eteen katsomaan sitä maailman kauneinta morsianta, vanhurskasta pyhää, jolla ei ole mitään vikaa omallatunnollaan.

Jos joku on saanut minulta jotain, olen tehnyt tehtäväni Jeesuksen Kristuksen pyhässä työssä palvelijana ja se kannatti, mutta täällä käydessä minulla on ollut aina paha olo. Minä en yksinkertaisesti voi sille mitään, että tänne tullessani tunnen olevani kyykäärmeiden pesässä. Täällä ei voi luottaa keneenkään, eikä välttämättä aina näe kuka puhuu mistäkin hengestä. Itsekin luottamuksen muodossa eksyn luulemaan jotain ja kommentoimaan positiivisesti jostain väärästä ja lopulta joudun pyörtämään sanani, koska luotin hyvään ymmärrykseeni.

Täällä on myös sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat pelkästään puheita ja sitten nimettömänä piikittelevät ja pilkkaavat kirjoittajia, jotka erehtyvät, kiivastuvat tai vaikka tekevät kirjoitusvirheen. Nämä ovat heti tarttumassa kiinni kirjoittajan epäkohtiin, vertaamassa kirjoittajan käyttäytymistä Paavalin Timoteukselle antamiin mallioppeihin, eikä heillä näytä olevan muuta mielessä, kuin juuri se työ, etsiä vikoja kaikista muista. Täältä harvoin enää löytää mitään myötätuntoa, Rakkautta eikä mitään muutakaan kaunista, jota Kristus meistä toivoi toisillemme. Täällä oleminen on kuin kuolevana raatona olemista, jonka ympärillä hyeenat vaanivat lihapalan toivossa, jonka nuo käyvät elävältä näykkäsemässä irti kuolevan ruumiista.

Täällä on valtava määrä ihmisiä, jotka keräävät Raamatun paikkoja aseekseen toisiaan vastaan ja lyövät toisensa tarpeettomasti jopa verille saakka, luulemalla vielä että Jumala tarkoitti Raamatun sellaiseen käyttöön. Raamatusta revitään irrallisia jakeita ja lyödään toista päähän vailla pienintäkään ymmärrystä Raamatun alkuperäistarkoitusta pysymällä asiayhteydessä Raamatun jakeiden kanssa, pyrkimällä olemaan samaa mieltä, tai ainakin keskustella samassa hengessä, sekä kuuntelemalla alamaisena toinen toistamme. Kyllähän räikeästi ottaen Raamatusta saa käännettyä vaikka Koraanin, jos alkaa leikkaa, liimaa, askartele tyyliin poimimaan irrallisia sanoja ja lyhyitä lauseita, keräämällä Raamatusta ihan oma kokonaisuus ja sitten voi sanoa, että tämäkin lukee kyllä Raamatussa.

Täällä pilkataan ja haukutaan kaikki profeetat ja sanajulistajat, eivätkä nämä pilkkaajat ja parjaajat ymmärrä mitä silloin tapahtuu hänelle itselleen. Jumala ei hyvällä katso sellaista toimintaa, vaan siitä joutuu tilille. Minä itse vajavuuttani katson tällaista arvostelua suopeasti niin kauan kun pysytään kritiikissä asialinjalla. Käännyn luonnollisesti arvostelijoiden puolelle, jossa arvosteltava julistaa sanaa selvästi siten, että kuulijat eksyvät pois Jeesuksen Kristuksen ristiltä. Kaikkia sanajulistajia en edes tunne, joten en osaa ottaa kantaa niihin. Mutta mikäli taas julistajan antaman sanan kuulija pysyy ristillä ja tuo uusia sinne tuon julistajan kautta, niin on aivan samantekevää, saako julistaja siitä rahaa, oliko hän aina rehellinen, vai ei ja onko julistaja kaikkia miellyttävä ja millä tavalla sana julistetaan. Pääasia on että sanaa julistetaan. Jokainen kuulija voi itse etsiä itselleen sopivan julistajan josta tämä pitää ja mennä sinne poimimaan se, mikä hyvää on. Jos julistajan tyyli tai tapa ei miellytä sinua, älä mene sinne, se saattaa silti olla toisen sielulle se viimeinen mahdollinen tie taivasten valtakuntaan, jonka halusit juuri katkaista kielesi kantimilla. Kyllä henki johtaa nöyrää ja kuulevaa mieltä.

Minä odotan Jeesusta joka ikinen aamu, enkä kokoa säilykepurkkeja nurkkiini pahan päivän varalle, koska luotan Jeesukseen Kristukseen ja hänen lupaukseensa pelastaa minut hädän hetkeltä.
En enää saa kuin pahaa mieltä täältä, joten poistan jopa linkin tänne koneestani.

Jos joku kirjoittaa joskus nimelläni, niin se en tosiaankaan ole minä.
Siunausta kaikille ja erityisesti ”meikkaamattomalle” Kristuksen morsiamelle

http://www.pelastussanoma.fi/

-jarmo-

21.3.2009

Tasa-arvon tavoitteena ymmärrys-säännelty ihmisklooni ilman tunneälyn tarvetta

Määräykset ja laki on laittomia varten tehty ja Rakkauden laki on vain yksi laki joka on kahteen kohdennettu. Kuten Jeesus sanoi: Roomalaiskirje 13:9-10 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.
Tässä oli Jumalan malli, joten katsohan mitä sitten tapahtuu kun menemme maailman luomaan ratkaisuun tasa-arvoajatuksesta:
1. Johanneksen kirje 2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
Maailma tasa-arvoistaa sitä kunnioittavat säännöillä ilman Rakkauden sijaa, samoin kuin
maailma teki Mooseksen laille, jonka Jumala antoi kymmenen käskyn muodossa, koska ihmiset eivät alussa omaksuneet laittomuutta. Laki tuli, jotta ihminen oppisi lain kautta, ettei laki ole ihmiselle pitkän päälle hyväksi. Lakia tekoina voidaan opettaa ihmiseltä toiselle, mutta tunnetiloja emme koskaan voi opettaa, vaan se tulee Rakkaudesta; yksin Jumalasta.
Mitä ihminen voi tehdä opettamalla tunnetilaa? Ihminen pakottaa tasa-arvoon säännöillä.
Mooses sai kymmenen käskyä ja ihminen ei ymmärtänyt, että niiden pitää riittää, eikä niihin tarvitse lisätä mitään. Toisin kävi! Jo Mooseksen aikana sääntöjä tuli 613 kpl koska heti ensimmäisen kerran kun joku löi toista, tuli riitaa ja luettiin kymmenestä käskystä että lyöminen ei lue käskyissä. (rivien välistä se lukee kohdassa älä tapa) Rakkauden laissa tämä ymmärrys olisi selvää, mutta koska laki on väärintekijöitä varten annettu, niin Mooseksen oli lisättävä lakiin, älä lyö toista jne. monet muut lait lisättiin lakiin.
Sama pätee tasa-arvoon, jossa säännöillämme yritämme tehdä toisistamme tasa-arvoisia koska sydämemme ja päämme tunneälyllä, emme kykene sellaiseen. Taas tapahtuu sama asia, eli se joka ei ymmärrä emotionaalisuutta, Rakkautta ja myötätuntoa toista kohtaa, on heidät tasa-arvoistettava sääntöjen voimalla, kuin sotilaat riviin, joka johtaa miljoonaan eri sääntöön lakikirjamme lisäosana ilman pienintäkään tunnetarvetta toistamme kohtaan.
Kun tasa-arvolakikirjaosuutemme on valmis, me emme tee enää mitään sydämellämme, sen kuin vain luemme miten kuuluu toimia kun jotain on syrjitty. Meidän ei tarvitse tuntea myötätuntoa tätä kohtaan eikä sen enempää sääliä, Rakkaudesta puhumattakaan, vaan luemme kirjasta miten kuuluu toimia ja onko tässä kyseessä ollut syrjintä.

Onko tämä jollekin tuttu tilanne? Nykyään jo monessa työpaikassa ainakin on tullut vastaan.

19.3.2009

Luterilainen mielipide - Jumala tekee vääriä sukupuolia joten hän on saastaisuutemme syy

Voi sinua Jumalaa, TSOT TSOT, kun teit tosi pahan virheen Marja-Sisko paralle, että menit miehen sukuelimet tälle vahingossa antamaan.

Raamattu 1933
5. Mooseksen kirja 32:
4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.


Totuus tekee vapaaksi, sanoo väärään sukupuoleen syntynyt ja vuosikymmenten tunnontuskat kärsinyt Marja-Sisko Aalto. Milla Louhi jakaa samat kokemukset.

Kun kirkkoherra Olli Aalto loppuvuodesta 2008 ilmoitti aikovansa korjauttaa sukupuolensa naiseksi, nousi asiasta melkoinen kohu. Kohun laannuttua Ollia ei julkisuudessa ole enää nähty, sijan on ottanut vapautunut ja onnellinen Marja-Sisko. Aalto teki päätöksensä muutama vuosi sitten. Lopullisen sysäyksen oli antanut hänen vaimonsa. Ennen asia julkistamista hän selvitti asian rauhassa läheistensä ja työyhteisönsä kanssa.
- Sukulaiset ovat pysyneet, moni ystäväkin, mutta muutamat ovat kokeneet, etteivät voi olla ystäviä enää Marja-Siskon kanssa, hän sanoo.
Palomies, nyttemmin ensihoitaja Milla Louhi teki päätöksen korjaushoidosta nelisen vuotta sitten. Prosessin jo alettuakin häntä kalvoi voimakas syyllisyydentunto.
- Transsukupuolinen heitetään aina nurkkaan, heitä syyllistään muiden ongelmista, Marja-Sisko toteaa, ja kertoo omasta traumatisoineesta lapsuudestaan.
- Moni transsukupuolinen on koko ikänsä opetettu ottamaan toiset huomioon, elämään toisille mieliksi, toisten odottamaa elämää. On kamala asia elää omaa elämäänsä ikään kuin vierailijana, hän sanoo.
- Jos lapsi haluaa eläytyä toiseen sukupuoleen, hulluinta mitä voi kasvatuksellisesti tehdä, on kieltää se ja istuttaa lapseen häpeä, tietokirjailija Tiia Aarnipuu summaa.

Raamattu 1933
5. Mooseksen kirja 22:
5 Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

Ettekö te luterilaiset näe itseänne, lopullisen sykäyksen oli antanut hänen vaimonsa. Tämä transupappi oli hetero mies ja nyt hän on leikattu naislesboksi saastaisiin fantasioihin. Kyseessä ei ole ollut identiteettiongelma, vaan sairas saastainen halu olla jotain mitä ei ole.
 

Cris Owen katuu sukupuolenvaihdostaan
14.11.2008 11:03
Helsingin Sanomat

Cris Owen on tehnyt uransa musiikki- ja viihdealalla ja tullut tunnetuksi muun muassa Janina Frostellin managerina. Owen katuu, että hän kolme vuotta sitten vaihtoi sukupuolensa naisesta mieheksi.
Manageri Cris Owen katuu syvästi, että hän joitakin vuosia sitten vaihtoi omaa sukupuoltaan naisesta mieheksi. "Kadun leikkausta. Jos olisin tajunnut, minkälaiseksi elämäni muuttuu, en olisi koskaan mennyt leikkaukseen", Owen sanoo Ilta-Sanomissa.
48-vuotias Owen kävi sukupuolen­vaihdosleikkauksessa Ruotsissa vuonna 2005. Hän sanoo jo 3-vuotiaana ymmärtäneensä olevansa mies naisen ruumiissa. Mutta kun sukupuoli viimein vaihtui, tulos oli Owenille järkytys. "Maailmani romahti täysin. Sain sokin. Katsoin peiliin ja mietin, kuka helvetti tuo on. Hormonimuutosten takia näytin siltä kuin olisin 20-vuotias nuorukainen 50-vuotiaan ruumiissa." Leikkauksen jälkeen Owenin elämä sekosi. Hän pelkäsi ihmisiä, hänen persoonansa muuttui ja ystävyyssuhteet kärsivät.
"Olen vasta noin 50-vuotias, mutta minusta tuntuu kuin elämäni olisi ohi", Owen sanoo Ilta-Sanomissa.


Tämä kohtalo odottaa myös Olli Aaltoa ennemmin tai myöhemmin. Jumalan suunnitelmia ei kenelläkään ole oikeutta alkaa silpomaan veitsin ja saksin. Mikäli Jumala on sinulle antanut syntymäperäisen sukupuolesi, ei se ole Jumalan syy että sinun vanhempasi ja isovanhempasi syntiä tehdessään ottavat vereensä saastaisia henkiä, jotka sekoittavat syntymättömän sikiön jo kohduissaan luulemaan itseään jokikin toiseksi. Veressä henget kulkevat 2-4 sukupolvea.
Mikäli synnyit tällaisena outolintuna, niin... KANNA SE!

18.3.2009

Katsokaa nyt näitä lukuja: HOMOLIITOT - 66 maata puolesta ja 77 maata vastaan

USA tukee homoseksuaalisuuden laillistamista
18.03.2009 18:40

Yhdysvallat on antanut tukensa YK:n julistukselle, joka koskee homoseksuaali-suuden laillistamista. Maan entisen presidentin George W. Bushin hallinto oli kieltäytynyt tuen antamisesta.

Ranska teki joulukuussa YK:lle aloitteen homoseksuaalisuuden laillistamisesta kaikkialla maailmassa. 66 maata asettui tukemaan aloitetta, niiden joukossa kaikki EU:n jäsenmaat. Lukuisat arabimaat ja Vatikaani olivat aloitetta vastaan.

Julistus ei ole sitova. Yhdysvaltain tuesta ilmoittanut ulkoministeriön edustaja sanoikin, ettei se aiheuta oikeudellisia seuraamuksia Yhdysvalloissa. Homoseksua-alisuus on edelleen rikos 77 maassa. Kuolemantuomion siitä voi saada Iranissa, Mauritaniassa, Nigeriassa, Saudi-Arabiassa, Sudanissa, Arabiemiraateissa ja Jemenissä.


Saatana on saastuttanut nimenomaan kristillisen maailman ja pitää oman pesän puhtaana tästä saastaisuudesta, koska avioliitto ja sukupuolisuhde kuvaa morsianta ja sulhasta. Muslimilla sulhanen on jo valmiiksi antikristus, eikä saatana sitä liittoa tietenkään saastuta.
Kun katselee noita lukuja 66 ja 77 me näemme selvästi hyvin oudon kahtiajaon. Luku seitsemän on Jumalan luku, täydellisyyden luku ja luku kuusi, on viallisen ihmisen luku, epätäydellisyyden luku. Luku kymmenen, jotka tässä on kuvattu 66 ja 77 tarkoittavat kansoja. (oman näkemykseni mukaan luku 666 tarkoittaa koko maailmaa, sen ihmistä)
Homoliittojen saastaisuus on sama asia Jumalalle kuin saatanallekin. Saatana haluaa olla Jumalan asemassa jumalana ja hänen kansansa on kuolemanuhalla sitä samaa uskollista isännälleen, eli homoliittoja saatanakaan ei salli omalta kansalta. Tästä varmaan johtuu myös se, että saatana, peto, lohikäärme vihaa niin paljon porttoa, joka saastutti itsensä pois Jumalan läsnäolosta ja vaikutuspiiristä kaikkine transupappeineen, homoavioliittoineen jne. joka on Jumalalle kauhistus ja saatanalle voitto. Mutta koska saatana korjaa tätä satoa, se siitä huolimatta vihaa porttoa. Naisenakaan portto ei ole kenenkään vaimo, vaan pelkkä portto.

16.3.2009

Ateistien bussimainos Suomeen - LUOPUMUSTA, LUOPUMUSTA ja LUOPUMUSTA

Jumalaa tuskin on -bussit tulevat nyt Suomeen
Maanantai 16.3.2009 klo 09.44

Jumalaa tuskin on olemassa, julistavat pian mainokset myös suomalaisbussien kyljessä.  

Iso-Britanniasta levinnyt ulkomainoskampanja rantautuu nyt Suomeenkin. Mainoskampanjan taustalla ovat suomalaiset uskonnottomien järjestöt Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto. Kampanjan iskulause kuuluu seuraavasti: Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä.
- Kampanjan toteutus on kepeä ja

rauhanomainen. Emme pyri käännyttämään ketään, vaan rohkaisemaan ihmisiä huomaamaan oma uskonnottomuutensa, selventää Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemellä.

- Uskonnottomat ovat kauan olleet iso, mutta näkymätön vähemmistö Suomessa, joten tällä kampanjalla haluamme nostaa uskonnottomuuden esiin positiivisessa mielessä. Kuten vastaavat kampanjat maailmalla, rahoitetaan Suomen kampanjakin täysin lahjoitusvaroin. Mainokset on tarkoitus saada katukuvaan kesän kuluessa.
Kampanja toimii myös lähtölaukauksena uskonnotonta elämäntapaa käsittelevälle uskomaton.fi sivustolle. Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain liitto ry ovat uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etujärjestöjä.

Mistä tämä motivaatio on peräisin, jos kerran Jumalaa ei edes ole olemassakaan. Mikä saa ihmisen kampanjoimaan jotain olematonta vastaan? Eikös tämä pelkästään todista Jumalan ja saatanan välistä veristä henkimaailman taistelua, jossa taistellaan ihmisten sieluista katkeraan loppuun saakka. Miksi tässä mainoskampanjassa ei lue myös: ”SAATANAA TUSKIN ON OLEMASSA”, tai ”HENKIMAAILMAA TUSKIN ON OLEMASSA”. Miksi vain Jumala muodostuu uskonnonvastaisuuden viholliseksi ja miksi satanistit, noidat, idänuskontojen harrastajat, vapaamuurarit, okkultistit, ufotutkijat ja kaikki muut hihhulit saavat julistaa katsomustaan näiden ihmisten sallimuksesta täysin vapaasti, ilman heidän kritiikkiään. Vain Kristityt ovat jatkuvasti näiden ateistien hampaissa. Miksi vain Kristillisen uskonnon harjoittajat?
Ja kaiken lopuksi, eikös uskonnottomuus ole myös aivan samanlaista uskomusta kuin mikä tahansa muukin uskomus. Toisin sanoen maailmassa ei voi olla mitään uskonnottomuutta, koska se on paradoksi ja mahdoton olla uskomatta johonkin.
Emme me kristitytkään yritä vastustaa ateistisuutta aktiivisen negatiivisesti ja valehdella sen olevan kaikenlisäksi positiivinen, rauhanomainen ja kepeä tapa kyseenalaistaa toisen usko. Kristitylle sen sijaan jokainen ateisti saa olla rauhassa ateisti siten kuin jokainen itse haluaa ja jokainen uskova saa kaikenlisäksi luopua uskostaan koska tahansa. Uskosta on paljon helpompaa luopua, kuin ateistin saada usko. Aktiivinen toisen uskon kyseenalaistaminen on selvää negaatiota ja hyökkäystä toisen arvomaailmaa kohtaan ja samalla nämä puhuvat jatkuvasti tasa-arvosta ja vetoavat kristittyjen arvomaailmaan usein juuri tasa-arvolla.
Jokaiselle on aina olemassa joku Herra: Jumala, Jeesus, Allah, sinä itse, tai materiaalinen raha, seksi, ruoka, alkoholi, pelaaminen, jokin harrastus, kuten jumalan olemassaolon kyseenalaistaminen ja ihan mikä tahansa, joka ottaa vallan elämästäsi ja se hallitsee sinua.
Näiden bussimainostaja-ihmisten Herra on saatana heidän sitä ollenkaan tietämättä, koska he itse ovat silmälumeineen Herra itselleen ja ajattelevat vapaasti itse itsestään. Näin he ovat vapaita laista ja myös taivasosasta, joten he saavat riehua vapaasti oman aikansa, kunnes tuomio lankeaa heidän ylleen ja vain kadotus on enää jäljellä. Nämä ihmiset ovat kuin käveleviä kuolleita sieluja. Usein nämä ihmiset videokuvaavat ja valokuvaavat itsensä erilaisissa eläintieteellisissä museoissa yhdessä kuolleiden kanssa, luurankojen ympäröimänä, kuin kuvatakseen omaa hengettömyyttä ja sieluttomuutta osana dinosaurusten jäännöksiä.

13.3.2009

Ammateista alimmat - palkkamurhaaja, ulosottomies, mummonpotkija ja nettipokerinpelaaja

Tässä se vasta peto onkin valkoisissa vaatteissaan, leipomassa lasten kanssa pullaa ja yöllä riistämässä rahat puolustuskyvyttömiltä humalaisilta.

Minä tunnen tämän rahantekotavan, koska olenhan portsari sivutoimiammatiltani ja tunnen humalaisten murheet.
Tämä "hyväntahtoinen" nainen pelaa yöllä ravintoloiden sulkemisajan jälkeen ja etsii systemaattisesti humaltuneita uhrejaan riistettäväksi ja ryöstettäväksi. Tämä nainen aiheuttaa hirvittävää tuhoa lähimmäisille, jotka aamulla heräävät rahattomana. Tämä nainen aiheuttaa välillisesti mahdollisia ryöstöjä ja murhia, perhetragedioita ja nälkiintyneitä lapsia ongelmapelaajan perheelle. HÄPEÄ!
Sen sijaan tämä nainen tietää ihan tarkkaan mitä on tekemässä, koska pokerinpeluu tasaväkisten vastustajien kanssa tapahtuu muualla kuin netissä. On vain kahta tapaa pelata ammatikseen, kilpailla ja kusettaa lähimmäisiä netissä. Tämä nainen on hirvittävä peto syntinsä kanssa, koska tämä

nainen käyttää tietoisesti häikäilemättä hyväkseen heikkoja ja puolustuskyvyttömiä. Kuten jo sanoin, minä tunnen tämän ammattikunnan, koska olen itse nähnyt ja haastatellut heitä. Ravintoloissa kulkee myös pelaajia, jotka eivät juo paljon, vaan he odottavat siellä ravintoloiden sulkemista ja sitten menevät kotiinsa ja iskevät kiinni uhreihinsa. Nämä ammattipelaajat pelaajat tuntevat toisensa peluutavastaan ja välttelevät pelaamasta toistensa kanssa. Toiset pelaajat taas tekevät ryhmiä, jossa he jakavat voitot, joita ovat saaneet yöllä huijattua rehellisesti helpoilta vastuksiltaan.

Sanalla sanoen assan vessan kassa on presidentin ammatti verrattuna tämän naisen "työhön".

Markun kiikarit

Ystäväni Markku sai viime yönä kaksikin eri univiestiä:

Hei Jarmo!

Viimeöinen uni jäi askarruttamaan, voiko vene symbolilla olla jotain viestiä? Unessa siirsin valkoisen veneen lapsuudenkotini seinän viereen. Vene oli tosiaan lumen valkoinen ja vuodenaika oli talvi niin kuin nyt, jopa maassa oli lunta. Siirtoa oli katselemassa muutama ihminen muuta en tästä kohtaa muista.

Toisessa unen kohdassa olin jonkinlaisessa kaupassa ja katselin joitain halpa kiikareita. Huomasin että kiikareiden rungot olivat jotain muovia tai vastaavaa, mutta kiikareiden muut osat olivat laadukkaita (linssit prismat jne). Katsottuani hieman sivulle näin kaupan seinustalla kiikareiden runkoja, jotka puolestaan olivat laadukkaita ns, alkuperäisiä. Niistä oli viety kaikki osat ja vain tämä runko oli jäljellä. Päättelin että juuri näistä alkuperäisistä kiikareista oli viety osat niihin halpoihin. Myöhemmin unessa olin tätini luona, jolle olen oikeassa elämässä yrittänyt kertoa Jeesuksesta ja siitä että vain Hän voi pelastaa. Aioin katsoa "jotain" hänen ikkunastaan kiikareilla, olin unessa lahjoittanut ne hänelle aikaisemmin. Otin ne pöytälaatikosta, mutta huomasin niistä puuttuvan toisen pään linssit, siis ne isommat

jotka ovat katsojasta poispäin. Ajattelin että taasko hän on ne irroittanut ja käyttänyt niitä suurennuslaseina. Heräsin tässä kohtaa ja ajattelin, että voisiko kiikarit olla symboli Jeesuksen lunastustyön vastaanottamisesta, koska tämä tätini ei todellisuudessa ole sitä vieläkään hyväksynyt.
 

Jarmo vastaa:

Uneesi veneestä.

Minä sain PH:n puhuttelemana Helsingin Kaisaniemen rannassa mielikuvan veneistä kun niitä katselin sidottuina siinä laiturilla pitkä rivi. Aluksi veneitä oli seitsemän peräkkäin kiinni laiturissa. Sitten tuli kolme tyhjää veneen paikkaa missä narut roikkuivat kiinnityksistään. Tämän jälkeen tuli taas pitkä rivi veneitä, jonka jälkeen vielä pidempi aukko ja lopuksi vain yksi surkea vene seisoi viimeisenä laiturissa.

Jos sinä viet veneen lapsuudenkotisi seinän viereen, niin sehän on selvä viesti siitä, että sinä olet tarjonnut heille pelastusta.

Minähän olen kertonut joskus, että laivoilla pelastusveneet ovat sellaisia, joihin ihmiset työntävät ohi mennessään roskia pressun raosta niiden sisään, tai tumppaavat tupakan niiden kylkeen. Mutta kun laiva on uppoamassa ja hyinen meri odottaa, niin pelastusveneen asema muuttuukin ihan toiseksi.

 

Halpa-kiikareista tulee mieleen korvasyyhysaarnat kirkoissa. ”Taivaalle tähyily”. Kerron tarinan, kun ystäväni Jari, Kotikirkon miehiä. Siis Jari näki unen, jossa hän istuu kirkon penkillä kuuntelemassa saarnaa. Pian saarnamies alkoi muuttua ja hänen äänensä muuttui mutta ihmiset eivät reagoineet mitenkään. Kohta pappi saarnastuolillaan karjui ja tämä muistuttikin jo hirviötä. Silloin Jari katseli ympärilleen ja hän näki vain muutaman ihmisen ympärillään, jotka näkivät saman kuin hän. Nämä muutamat ihmiset katselivat toisiaan ja alkoivat siirtyä kirkon perälle ja poistuivat kirkosta.

Kuten huomaat, niin heillä oli alkuperäiset kiikarit. Se onkin hassua, että alkuperäisistä otetaan osat. Viittaisi mielestäni siihen, että runko on alkuperäinen kirkko, Kristusruumis ja alkuperäinen evankeliumin sanoma, joka on riisuttu pois kaikista sen oleellisista osista. Ns. paljaaksi asti raiskattu kirkko.

Ollessasi tätisi luona, huomasit uloimpien ns. tärkeimpien linssien poissaolon, joten kiikareilla ei voi enää nähdä kauas. Muuten kiikarit toimivat, vain niiden näkökenttä ei ole tavallisia silmiä kummempi. Niissä oli poistettu vain yhdet tärkeät osat ja se on Pyhän Hengen konkreettinen työ nähdä asiat. Vain sellainen kiikari toimii, jossa on kaikki osat tallessa. Vai mitä?

Monesti Kristinuskoa käytetään ihan muuhun kuin Jumalan palvelukseen. Pyhän Hengen työtä käytetään ehtoollisessa pelkästään pinnallisen Kristityn hurskastelun vuoksi ja häät pidetään siksi koska ne ovat niin kauniita pitää kirkoissa ja lapset kastetaan koska pitäähän papin saada kahvia ja lapsen saada nimi. Tämä tarkoittaa sitä tärkeiden osien suurennuslasina käyttämistä. Käytetään Jumalan sanaa johonkin sellaiseen mihin Jumala ei niitä alun perin tarkoittanut käytettävän, eli ihmisen itsekkäisiin tarkoitusperiin (pikkusieluinen hurskastelu) suurennuslasina.

 

Ehkä sait tarvitsemasi J minä ainakin koin vahvaa PH:n johdatusta tulkinnassani.

 

-jarmo-
 

Vahvistukseksi tämän aamun Aamu TV jälkiviisaat: 

Tällä viikolla erotettiin ensimmäiset nuorisotyöntekijät Kotkassa, kun he eivät suostuneet naispapin kanssa työntekoon.

- Kyllähän ev-lut kirkko hirveen pitkään lepsuili tässä asiassa ja nyt vasta näitä ensimmäisiä erottamisia tapahtuu, Moilanen totesi.

- On kasvanut tällainen uusi sukupolvi naispappeuden vastustajia, joista suurin osa on nuoria, joita on kirkossa aika paljonkin. On tullut uusi ongelma.

- Etsittäis Raamatusta ne kohdat, missä sanotaan tämä..nainen vaietkoon seurakunnassa.. sit piispa repis pois sen sivun ja sanois, että lue se uudelleen, Holopainen ehdotti.

 

Revitään sivuja vaan…. Kyllä ne kiikarit tarkoittivat Jeesuksen ruumista, joka on revitty alasti.

12.3.2009

AIVAN LOISTAVAA, MIKKOSET JATKUU - Käsittämätön ja rohkea perhe oikeilla arvoilla

Onneksi olkoon Mikkoset.

Olen teistä tehnyt jopa pienen kiertomailikirjeen, jossa kehotin ystäviä äänestämään teidän puolesta.
Teillä on monta perustavaa laatua olevaa arvomaailman tukipilaria, jotka tämä Suomen kansa on hylännyt jo aikoja sitten. Niistä minä erityisesti teitä kiitän, koska olette uskaltaneet sen sanoa. Te otitte valtavan suuren riskin, koska ette osoita olevanne "lässyliberaaleja", joka seuraa globalisaation esimerkkiä, vaan asenteellisia ylpeitä, selkärangalla varustettuja suomalaisia.
Kuten aiemmin sanoin, en tiedä teidän Kristillisyydestänne mitään, mutta toivon että olette hengellisen Kristillisyyden  palveluksessa ja rukoilen puolestanne, oli asia sitten niin tai näin.
Teitä tarvitaan esimerkkinä monille.

10.3.2009

Jälleen vakava varoitus tulevasta ylösottotapahtumasta - paljon tyhjiä lastenvaunuja...

"TEMPAUS" TYHJÄT LASTENVAUNUT AAMURUUHKASSA!

Ote profetiasta:

Kello on 9 aamupäivällä. Rouva Andersen istuu radion ääressä ja kuuntelee lastentuntia. Noin neljän viiden minuutin kuluttua ohjelma äkkiä katkaistaan: Huomiota herättävä uutinen Oslosta!
Kaupunki on pako kauhun vallassa. Poliisiviranomaiset ilmoittavat, että on tapahtunut jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Sangen monta, ei tiedetä kuinka monta lasta ja aikuista on kadonnut tietymättömiin.

ja jatkuu:

Siinä samassa alkoi eräs nuori äiti huutaa hirveästi ja riuhtoa tyhjää lastenvaunua. Hän juoksi ja huusi: 'Joku on varastanut lapseni. Se oli kahdeksan kuukautta vanha poika. Missä on poliisi?' Poliisi oli kyllä lähellä, mutta ei hän voinut asialle mitään.

Vakava varoitus viimeisiä kertoja niille, jotka eivät halua olla morsian, vaan odottavat jotain muuta. Ylkä haluaa morsiameltaan vain täyden Rakkaudentunnustuksen, joka on niin vilpitön, että se ei kaipaa mitään muuta kuin sulhastaan, joka tulee pilvissä vastaan.

Huomatkaa vielä, että lastenvaunujen väri on vaalean sininen, eli taivaan ja Jumalan väri.
Lisäksi lue tämä:
Tempauksella haluttiin herätellä ihmisiä mukaan lastensuojelutyöhön.

...tätä siivittää uutinen taloudesta - Ilmestyskirjan KARU TOTUUS PALJASTUU NYT

IMF:n pääjohtaja: Talouskasvu surkeinta mitä olemme nähneet
julkaistu tänään klo 15:53, päivitetty tänään klo 16:06

Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn ennakoi maailmantalouden supistuvan tänä vuonna. Hän kutsui tulevaa aikaa suureksi taantumaksi, jonka aikana poliittisten välikohtausten vaara kasvaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti vielä tammikuussa, että maailmantalous kasvaa tänä vuonna 0,5 prosenttia.
Tansaniassa Dar es Salaamissa tiistaina puhunut pääjohtaja Strauss-Kahn varoitti, että tämän vuoden alle nollan painuva talouskasvu tulee olemaan surkeinta, mitä olemme koskaan nähneet. Hänen mukaansa kansainvälisen kaupan hyytyminen ja raaka-aineiden hinnat vahingoittavat köyhiä maita ja lisäävät poliittisten välikohtausten ja jopa sodan vaaraa. Talousinstituutioita kaatuu yhä, kuluttajien luottamus on romahtanut ja kysyntä heikkenee kaikkialla, sanoi Strauss-Kahn puheessaan.
Maailmanpankki kertoi raportissaan viikonloppuna, että maailmantalous supistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Myös kauppa heikkenee eniten 80 vuoteen.

Tähän lisään viestin morsiamelle:
Johanneksen ilmestys 3:
10 (Sana Filadelfian seurakunnalle) Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

9.3.2009

Mikkosten maailma - ylivoimaisesti haukutuin ja ylivoimaisesti kiinnostavin ohjelma
http://www.nelonen.fi/nettitv/default.asp?videoID=3710&vidtype=0
Katseluaika: rajattu 15.3.2009 klo 19.00 asti

Nollasta sataan täyttä asiaa, vanhoja kunnon arvoja, isänmaallisuutta, jämerää kannanottoa ja perinteistä kunniaa.
Tämä Mikkosten mielipide on 1:1 omani kanssa, vaikka he eivät puhuneetkaan Jumalasta muuta kuin sanomalla sanan painokkuutta korostava lausahduksen, "herrajumala sentään" voimasanan.
Ilman Jumalaa tämä on uskomaton suoritus tältä pariskunnalta, ellei taustalla ole sitten vahvaa kristillistä uskontoa. Minä kun en tiedä.
Merkillepantavia huomioita oli Ninan tasa-arvoisuuden kyseenalaistaminen, feministien kyseenalaistaminen ja homoliittojen selkeä kyseenalaistaminen. Taas heidän selvä kannanottonsa koski myös avoliittojen kritiikkiä ja avioliittojen tärkeyttä, joka on selvääkin selvempi kristillisyyden perikuva.

Ei siis ole ihme jos kansa vihaa Mikkosia! Kansahan haluaa sallia kaiken, tuhota ihmiskunnan, Suomen ja Kristillisyyden.

5.3.2009

Ihmisten pinnallisuus määränsä päässä ja ero morsiameen kasvaa
 

On uskomatonta huomata ennen niin häilyvää eroa Laodikean ja Filadelfian seurakutien välillä, kun nyt ero on kuin Grand Kanjoni. Taivasten valtakunnan säännöt ovat niin vieraita Laodikean penseälle seurakunnalle, joka luulee olevansa kaunis, puhdas ja rikas.
Otan aluksi esimerkin kielenkäytöstä. Minähän olen tällainen, joka en välitä mitä suustani päästän ja niinpä sanon netissä perustellun suorat sanat joillekin, jotka eivät ymmärrä vaikka rautalangasta vääntäisi, että pysyisivät hiljaa tai sitten poissa kristittyjen palstoilta. Jos kerran ei ole muuta asiaa kuin pilkata kaikkea mitä sinne tuodaan, niin keksisivät jonkin muun hyödyllisen harrastuksen, kuten kossun juonti. Kun olin ladellut asiani halki poikki ja nippuun, niin eiköhän joku kristitty tule kyselemään, että ”onko tuo oikeasti Jarmon puhetta”. Miksi ei olisi? Olen pakanoille pakana ja kristityille kristitty. Miten ihmeessä minä voin pärjätä muuten jossain yökerhon ovimiehenä jos alan lässyttään niille 3:n promillen känniurpoille Korintolaiskirjeen nuhdesaarnoja.
Sitten nämä kristityt paheksuvat minua, koska kielenkäyttöni oli niin hirveetä, etteihän tuo ole kristityn puhetta. Et sinä voi olla mikään kristitty. No mikä sitten on? Sekös se onkin taivastenvaltakunnan avain, siveä ”julkinen” kielenkäyttö ja muulla ei olekaan enää niin väliä.

Kävin katsomassa lätkämatsia erään adventistipapin kanssa, joka katsomossa huusi kuin kuka tahansa lätkäfani. Kovaa peliä, voimakkaita kannustushuutoja ja katkenneita kylkiluita, jonka jälkeen mennään vanhuksille pitämään iltahartaus. Thats it, eihän tuo voi olla mikään oikea pappi, sen kielenkäyttöhän oli aivan kamalaa.
Kaiken avainsana on se, mitä sinun itsesi sisällä tapahtuu. Ei Jumala halua sinun näyttelevän Oscarin arvoisen tosi-tv näytelmäelämän, vaan olla aito sinä itse. Ei se ole tärkeää, miten me täällä tarkalleen ottaen juodaan tee oikealla tavalla pikkurilli pystyssä ja ryystetään pullonsuusta kun vieraat lähtevät. Tärkeintä on se, että olet aito sinä ja vielä tärkeämpää että etsit koko ajan Kristusta ja parannusta elämääsi.

Piereskeletkö sinä? Me piereskellään kaikki!!! Ei piereskelijät pääse taivaaseen ja siksi sinä väität ettet muka piereskele. Me ei kukaan päästä taivaaseen, koska ei piereskelijät pääse taivaaseen, koska ne haisee. Mutta jos valehtelet, ettet piereskelekään, niin voihan se olla, että Jumala ei tajuakaan sinunkin piereskelevän ja päästääkin siksi sinut sisään.
Tämä oli ironista leikkiä mutta totuutta toinen puoli. Kaikki se mitä teet häpeillen yksiksesi ja väität ettet koskaan teen niin, se on rankkaa valhetta. Mutta kaikkein pahimman synnin teet siinä, että väität olevasi siveellinen, rikas, kaunis ja puhdas, samalla moitit kun veljesi on aito ja tekee jotain joka ei ole kristitylle sopivaa ja väität itse olevasi puhdas sellaisesta. Tässä tulee suurin ero morsiamen ja tänne puhtaine käsineen jäävien välillä. Morsian on sika, jolla nenärengas ja laodikealainen on kaunis puhdas ja säihkyvä olento. Tämä eroavaisuus on kasvanut huomattavan suureksi rotkoksi näiden kahden välille.
Laodikealainen puolustaa oikeuksiaan henkeen ja vereen, luullen että se tasa-arvo tulee niin ja että se on oikein. Lisäksi hän puolustaa muitakin valikoituja heikkoja samalla, jotta itse voisi puolustaa omia tekojaan, mutta ei puolusta sitä, jonka katsoo olevan vastakkain itsensä kanssa, vaikka tämä kärsisikin vääryyttä. Tasa-arvon tavoittelussa on aina kaksi tai sitäkin useampaa puolta. Joku aina voittaa ja joku aina häviää. Morsian sen sijaan luopuu oikeuksistaan ja kehottaa muitakin tekemään niin, jolloin kaikki häviää. Vai häviääkö?

On olemassa kahta lajia turhamaisuutta. Toinen on ulkoinen ja toinen on sisäinen turhamaisuus. Ulkoisen turhamaisuuden kaikki erottaa ja useimmat myös paheksuu sellaista. Sen sijaan sisäinen turhamaisuus on salakavalaa ja voi viedä koko ihmisen, koska Jeesus itse sanoi, ettei hän tullut tänne synnittömiä varten vaan syntisten. Morsiamensa, joka ymmärtää olevansa vain sika jolla on nenärengas. Sisäinen kauneus on vaatimattomuutta, viisautta, huolehtimista ja vastuunkantoa. Nämä sisäisesti kauniit ihmiset ovat oikeasti vaarassa menettää sielunsa, mikäli he eivät tajua ajoissa, etteivät he kelpaa Jumalalle sellaisena kuin he ovat, vaikka mitä ikinä tekisivät. Kaikki mitä he tekevät on Jumalalle vain syntisyyttä ja turhaa, koska he ovat mennyttä kalua ilman vajavuuden tajua, synnin tuntoa ja Jeesuksen lunastustyötä.
Sairaus, läheisen kuolema ja moni muu onnettomuus, ovatkin se ainoa keino jolla Jumala voi lähestyä tällaista hengellisesti itseriittoista ihmistä. Tosin sekin on monesti turhaa, koska tällainen ihminen usein selittää kaiken loppuun saakka, koska hengellinen vahvuus on kaikkein katalin ja otollisin maaperä saatanan työlle.
Ole aito ja sellainen vajavainen kuin olet. Anna ihmisten raakkua ja olla tekopyhiä, kyllä Jumalalla on keinonsa heidän pelastamisekseen. Ne keinot ovat rankkoja mutta toimivia. Pääasia ettet yritä pettää Pyhää Henkeä kuten Ananias ja Safiira, koska se voi olla hyvin kohtalokasta.

4.3.2009

USA:n länsirannikolla 22.4. klo 5:30-6:00 Venus ja Kuun sirppi muodostavat Islam merkin
ja Mars nousee siihen rinnalle, joka kuvaa miehisyyttä, eli perheen päätä, johtajuutta tuossa.


Markku löysi netistä ohjelman, jolla voi katsoa planeettojen sijainnin kellonajan ja paikan mukaan. Lopputulos selvisi siis näin.

2.3.2009

Titanic - maailma ja oksastaminen uudelleen

Roomalaiskirje 11:13-27.
Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et

sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin". Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta.
Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Jos uutisleipä on Pyhä, niin sitä on myös koko taikina !!!! Silti taikina ei ole koko maailma, vaan ainoastaan oksastetut, jotka oksastetaan uudelleen. Siis "Pyhä" sanaa käytetään vain pelastuvasta osasta ihmiskuntaa, ei muista. Kirjoihin on jo kirjoitettu pelastuneiden nimet.

Oksastus ja uudelleen oksastaminen, on Paavalin sanoma. Mutta miksi sanoa ja mainita lause: Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut” ??? - Miksi tarkentaa sanalla ”täysi luku” ??? Ellei luku ole ollut vajaa.
Miten täysi luku voi tulla sisälle, jos Jeesus tulee yhden ainoan kerran ja näkyvällä tavalla. Keitä nämä pakanat ovat täytenä lukuna. Mitä täysi luku siis on?
Jos tempaus on vain kerran, niin miksi mainita sana ”täysi luku” ?? Miksi ei voida sanoa vain että kun kaikki valitut pakanat ovat sisälle tulleet. Miksi sanoa ”täysi luku”. Täyttä lukua käytetään vain asiayhteydessä, jolloin on tilanteita missä täysi luku ei ole vielä täysi, vaan vajaa, eli kesken hovimestarin kutsuvieras laskurin. Kuin tilaisuus, jonka aloittamista odotellaan, koska kaikki kutsutut eivät ole vielä saapuneet paikalle mutta osa silti jo on.

Paavali käytti sanontaa ”täysi luku” koska hän mainitsi jo aiemmin Roomalaisille: Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Eli täysi luku koostuu uutisleivän jälkeen oksastetusta osasta puujuurta/taikinaa. Niinpä sisälle tuleminen jää enää epäselväksi.
Sisälle tuleminen aukeaa Israelin paatumuksen päättymisen hetkestä, josta Paavali kirjoittaa myös. Sehän ei voi olla Jeesuksen takaisintulon hetki, vaan hetkellä pian rauhan katkeamisen jälkeen, jolloin Israel joutuu Jaakobin ahdistukseen, kuten Paavali mainitseekin ovelasti viittauksen Jaakobin synnilliseen menoon, jonka Jumala katkaisee sillä hetkellä. Israelin silmät avataan ja sen korvat kuulevat.

On päivän selvää, ettei tämä auta ketään umpimielistä enää avaamaan silmiään kahden ylösoton ”pelastussanoman” totuuden löytämisessä, mutta onpahan tämäkin todisteena niille, jotka pelastussanomaa eivät usko. Pelastussanoma ei olekaan mikään kumilautta, jonka voi hyvissä ajoin puhaltaa ennen kuin Titanic edes törmää jäävuoreen. Pelastussanoma on enneminkin sellainen paketti, jota potkitaan pitkin Titanicin kantta pois tieltä kun me viisaat kerromme miten kuuluu elää ja miten varustautua, jotta selvitään ahdistuksen ajasta. Mutta kun Titanic törmää vuoreen ja alkaa vajota, niin tuo pieni paketti, jossa lukee pienellä että:
-pelastussanoma- avataan ja otetaan esille. Sieltä löytyy nappia painamalla pieni kuminen lautta, jolla pääsee oikotietä pois uppoavasta Titanicista.

Pelastussanoma on hyvin yksinkertainen - uutisleipä ja koko taikina (leivottuna synnistä)
3. Mooses 23:
15-17. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, Herralle uutislahjaksi.
Uusi ruokauhri - uutta ruokauhria edeltää Pääsiäinen Jeesuksen Kristuksen virheetön karitsauhri. Tämä toistuu joka vuosi saman kaavan mukaan ja tästä löytyy ajanlaskumekanismi. Tarvittiin vain enää vuosi, joka löytyy Matteus 27:45-46 jakeista ja meidän olemassa olevasta ajastamme kun katomme taivaalle, kun se ruskottaa. Ajankello kertoo ajan olevan nyt käsillä.

1.3.2009

Tämä symbolisoi pedon esiinmarssia. Linkit :
http://www.pelastussanoma.fi/Osama%20Bin%20Laden.htm
http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Viimeisen%20hetken%20loppu.htm

28.2.2009

Kuu ja Venus laittoi taas ajattelemaan

Tänään oli taas taivaalla kuun sirppi ja Venus loisti kuin kuu konsanaan aivan kuun rinnalla.
Katseltuani hetken sitä, alkoivat revontulet loimuta kaksikon vasemmalla puolella. Tuo koko näky, tapahtuma ja ajatus sai minut ahdistumaan ja melkein jopa pelkäämään.
Henki ilmoitti ettei tuosta hyvää synny ja pian taivas muuttuikin taas pilviseksi. Kaksikko katosi pilviverhon taa.

Lähdin autolla ajelemaan ja mietin sitä kaikkea näkemääni ja sen symboliikkaa, mikä noihin liittyy. Aurinko on siis tietysti Jumala, jonka valoa ei kenenkään paljaat silmät kestäisi. Tämä aurinko sen sijaan loistaa omaa ja samaa valoaan kuuhun. Monta kertaa kuusta on puhuttu sen symboloivan näin Jeesusta.
Ajatukseni kulkivat Islamin uskonnon symboliikkaan, joka on kuun sirppi ja tähti, eli sama kaksikko loisti kirkkaana taivaalla juuri tänään ja ne olivat hyvin lähellä toisiaan. Lisäksi minulle oli tosiaan tullut näkemästäni

ahdistava ja paha olo. Ymmärsin hyvin, että kyseessähän oli antikristus ja muslimi. Päivän selvä kuvaus, kun ajattelee mitä Koraani ja sen oppi on. Tässä tullaankin jännään paikkaan, nimittäin antikristus ei olekaan täysi vastakohta Jeesukselle Kristukselle, koska jokainen luomakunnan olento nauttii Jumalan valosta. Ilman sitä, ei yksikään voisi elää.
Moni ystäväni itsenikin luettuna, olemme etsineet vastakristuksen tuntomerkkejä absoluuttisesta Jeesuksen vastakohdasta. Näin ei ole, vaan kyse on minimaalisen pienestä hyvästä ja maksimaalisen suuresta pahasta. Siinä se ero on.
Kristitty loistaa Jeesuksen kanssa samaa valoa ja niin tekee muslimikin. Sen sijaan suurin ero on näiden molempien herralla, Kristuksella. Toinen on antikristus ja toinen Jeesus Kristus nazaretilainen, joka kuoli meidän edestämme Golgatan ristillä, joka on oikea Jumalan Poika.

Lähdin ajattelemaan lisää, koska tähti ja sirppi on myös ex Neuvostoliiton lipussa vasaran kera. Vasara taas on pakotustyökalu ja sirppi oli naamioitu myös työkaluksi. Vain tähti oli oikea tähti, eli taas menemme ihmiseen itseensä. Vasara tarkoittaa tekemistä ja sirppi viljankorjuuta, mutta myös naamioitua antikristusta. Toisin sanoen kommunismi ja ateismi naamioitui Neuvostoliiton lippuun. Se korjasi antikristuksen satoa pakottamalla tämä siihen vasaralla.

Että tällaisia ajatuksia...

26.2.2009

ETUSIVULLA UUTTA - Tässä linkkiä:

25.2.2009

Googin kohtalo - omat koirat purivat ja profetoivat ironisesti

Moskovalaisen painotalon nolo moka Venäjän armeijan päivänä Kirjoittanut Taneli Dobrowolski   

keskiviikko, 25. helmikuuta 2009, 11:10

Venäjällä vietettiin viime maanantaina armeijan päivää. Juhlatunnelma oli kuitenkin piloilla ainakin moskovalaisessa RostArt –painotalossa, jonka suunnittelemaan armeijan päivän julisteeseen oli pujahtanut nolo moka, venäläinen Newsru.com verkkolehti uutisoi.

Painotalon armeijan päiväksi valmistamissa julisteissa onniteltiin Venäjän armeijaa ja sen sotilaita. Julisteen taustakuvassa esiintyi kuitenkin venäläisten sotilaiden sijasta Napoleonin armeijan ranskalaisia kavaljeereja. Kuva oli otettu Ranskan armeijan hovimaalarin

maalauksesta. Napoleon armeijoineen hyökkäsi Venäjälle vuonna 1812.
Painotalon moka huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun osa julisteista oli jo ehditty levittää ympäri Moskovan. Painotalon edustaja Aleksandra Sudakova kertoi talouslehti Kommersant haastattelussa, että heti kun yritys sai tiedon virheestä, sen työntekijät passitettiin keräämään virheelliset julisteet pois Moskovan katukuvasta.
Vastaavanlaisia mokia on sattunut Venäjän armeijan päivänä aikaisemminkin. Esimerkiksi vuonna 2006 Moskovalainen painotalo julkaisi julisteen, jossa onniteltiin Venäjän armeijaa juhlapäivän johdosta. Julisteen taustakuvaksi oli kuitenkin valittu vahingossa amerikkalainen taistelulaiva Missouri. Samana vuonna kaliningradilainen sanomalehti julkaisi sivuillaan Venäjän armeijalle suunnatun onnittelukuvan, jonka taustalla komeili saksalainen Tiger-panssarivaunu, Newsru.com kirjoittaa.

Panin merkille, että mokissa on ollut symbolisesti Gooog itse ja kaksi muuta kotkaa, sekä Gallian kukko. Hehhee. Nämä on jotenki niin ihania, nämä kuvakieliset profetiat.

23.2.2009

Oscarit jaettu ja "Titanicin morsian" sai viimein pitkään kaipaamansa palkinnon

Kate Winslet sai kauan kaipaamansa Oscarin vihdoinkin. Winslet palkittiin parhaimmasta naispääosasta The Reader -elokuvasta.

- Valehtelisin, jos en sanoisi harjoitelleeni tätä puhetta. Kahdeksanvuotiaana peilin edessä, kun tämä Oscar oli sampoopullo.

Kuusi kertaa ehdolla ollut Winslet haukkoi henkeään palkintopuheessa eikä saanut oikein sanoja ulos suustaan.

Titanic elokuva valmistui 1997 ja 11 vuotta sitten, vuonna 1998 suurmenestyselokuva, Titanic kahmi 11 Oscaria ja Kate Winslet oli silloin varma Oscaristaan, mutta joutui pettymään aika raskaasti. Muistan hyvin tuon ajan kun hän oli pettymyksestä lehtien palstoilla.

Titanic on yksi maailman esikuvista, koska siinä hukkui 2/3 osaa aivan kuten nytkin tulee tapahtumaan. Tuossa elokuvassa on rakkaustarina ja morsian pelastuu. Sulhanen itse pelastaa morsiamen hukkumalla itse. Näin Jeesus teki meille 2000 vuotta sitten.

Kysynkin nyt, että koska Titanicin morsian sai viimein tänä vuonna Oscarinsa, niin saako morsian tänä vuonna palkintonsa, jota se on odottanut niin kauan. Jeesuksen Kristuksen kohtaamisen pilvissä. Tänä vuonna?

20.2.2009

Ennen Adamia

Onko tämä tarunhohtoinen Atlantis? - hämmästyttävä kuvalinkki!
20.02.2009 08:59  
                    

Tässäkö se nyt on, tarunhohtoinen Atlantis, kadonnut kaupunki? kyselee brittilehti The Sun, joka on julkaissut verkkosivuillaan Google Oceanin ottaman kuvan merenpohjasta Afrikan länsirannikolta.
Kuvassa näkyy selvästi suorakaiteen muotoinen kuvio ja risteäviä linjoja, jotka voisivat kieliä muinaisesta suurkaupungista ja unohdetusta yhteiskunnasta.
Pinnalta on matkaa pohjaan viisi kilometriä.
The Sunin mukaan merentutkijat ja geofyysikot haltioituivat löydöstä torstaina ja tutkivat nyt sitä kuumeisesti. Paikka sijaitsee 620 mailia Afrikan länsirannikolta lähellä

Kanarian saaria - juuri niillä seuduin, joilta antiikin filosofi Platon uskoi Atlantiksen löytyvän.
Platon uskoi, että maanjäristys upotti koko sivilisaation noin 12000 vuotta sitten.
 
Heitän tähän teorian:

Entäpä jos Jumala on tehnyt älyllistä elämää kauan ennen Adamia. Tästä olen kerran jos toisenkin puhunut. Mitäpä jos kaikki ei olisikaan niin yksinkertaista? Jospa Jumala olisikin paljon monimutkikkaampi. Huomautan, että evankeliumi, Jeesuksesta Kristuksesta ei poistuisi tietenkään, vaan vain epäoleellisia asioita joilla ei olisi mitään tekemistä pelastussanoman kanssa. Nämä teoriat ovat siis Kristuksen alla. Hyvin hauska on todeta, että Jeesus kuoli

ristillä nimenomaan kummallisten tapahtumien saattelemana. Ensinnäkin esirippu temppelissä repesi ylhäältä alas, joka tarkoittaa Pyhyyden poistumista ja lakiliiton loppua. Samalla katosi liiton arkki ja muut pyhät kalut temppelistä. Lisäksi Jeesus huusi ristillä, että tulkoon hänen verensä juutalaisten ja heidän lasten päälle. Veren puhdistava armo ja voima. Tästä oli kyse. Lisäksi liitto koskee kaikkia sitä ennen jo kuolleita Adamiin asti. Adam oli se, jolle Jumala puhalsi ihmisen hengen. Sitä ennen on voinut olla älyllistä eläin-elämää. Kuka voisi olla varma? Ihmiset ja apinat ovat hyvin samankaltaisia ja Jumala on voinut luoda noiden pitkien aikojen saatossa ihan mitä tahansa. Ne eivät ole enää näkösällä, koska vedenpaisumus tuhosi kaiken.

19.2.2009

Rakkaat lukijani. Olen todella pahoillani etten ole jaksanut kirjoittaa. Talvi on raskasta aikaa ja kun kaiken lisäksi näen niin synkkiä pilviä kaikkialla, ettei haluta oikein enää edes taistella. Jeesus on siis tulossa pikapuoliin, koska me olemme jo mahdottomassa tilanteessa. Yhteiskuntamme on murenemassa ja maailman talous sortuu.

12.2.2009

Tasa-arvoa tulossa laivoilla ja lentokoneilla Suomeen 10 tuhatta kpl per vuosi

Lähes 40 prosenttia turkkilaisnaisista kohtaa fyysistä väkivaltaa
julkaistu tänään klo 12:09

Neljä kymmenestä turkkilaisnaisesta kohtaa fyysistä väkivaltaa parisuhteessaan, kertoo maan hallituksen torstaina julkaisema tilasto. Vain murto-osa pahoinpitelyistä ilmoitetaan viranomaisille.

Tilasto on koottu kyselytutkimuksena, johon vastasi lähes 13 000 naista viime kesänä. 39 prosenttia vastanneista kertoi, että heitä on läpsitty, tönitty, lyöty, kuristettu, poltettu tai uhattu veitsellä tai aseella.
Seksuaalista väkivaltaa oli kohdannut 15 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kyse oli joko fyysisestä pakottamisesta, uhkailemalla pakottamisesta tai nöyryyttäviin tekoihin pakottamisesta.
Neljäsosa väkivaltaa kohdanneista naisista oli saanut pahoinpitelystä fyysisen vamman.
Hallituksen tilaston mukaan lähes 50 prosenttia väkivallan uhreista ei kerro pahoinpitelystä kenellekään. Ainoastaan neljä prosenttia ilmoittaa poliisille ja vain prosentti hakee apua valtiollisista turvakodeista.

Naiset islamissa koiran tasolla ja pedofiliakin jokapäiväistä arkipäivää

Mohammedin esimerkillä lähdemme nyt tutustumaan hienoon kulttuuriin…. ISLAMIIN:
Aisha oli 6-vuotias, kun Muhammed kihlasi hänet. Muhammed oli itse tällöin yli 50-vuotias. Seuraavassa lainaus:
"Monien lännen muslimien on vaikea hyväksyä, että Aisha oli vasta 9-vuotias, kun heidän profeettansa oli seksuaalisuhteessa hänen kanssaan. Arvostetuimmat Hadithit sekä islamilaiset tiedemiehet historian aikana kuitenkin todistavat Aishan olleen 6-vuotias kihlautuessaan ja 9-vuotias aloittaessaan sukupuolielämän Muhammedin kanssa."
Muhammedin ensimmäinen vaimo oli häntä noin kaksi kertaa vanhempi. Kun vaimo kuoli Muhammed otti kuusi yhtäaikaista vaimoa. Kuolemansa ainaan Muhammedialla oli tiettävästi 12 vaimoa ja kaksi jalkavaimoa.

"Minä (oppilas) kysyin Allahin lähettiläältä (Mohammedilta): Mitä on vaimon oikeus vaatia mieheltään? Hän vastasi: Hänen oikeutensa on, että ruokitte hänet samoin kuin itsenne, vaatetatte hänet yhtä hyvin kuin itsenne, ette lyö häntä kasvoihin, ette puhu hänelle loukkaavasti." Oi, mikä autuus. Naista ei saa lyödä kasvoihin.

Islamissa naiset ovat toisen luokan ihmisiä. Poikkeuksen muslimien joukossa muodostavat liberaalit alaviitit, jotka hyväksyvät naisten ja miesten tasa-arvon ja jotka Turkissa (n. 15 % asukkaista) ovat joutuneet ei-muslimejakin suurempien sortotoimien kohteeksi.

Naisten oikeudet islamissa rajoittuvat pitkälti siihen, että nämä viettävät aikaansa niin paljon kuin mahdollista kodin- ja lastenhoidon parissa, synnyttävät mahdollisimman paljon lapsia (mieluummin poikia) aviomiehilleen ja palvelevat näitä. Jopa paratiisissa nainen istuu miehensä vierellä sillä aikaa, kun tämä nauttii 72 neitsyen seurausta.
Paratiisissa eli Taivaassa? Keitä, kenen lapsia ja mistä nuo neitsyet oikein sinne tulevat ja miksi he siellä ovat? Kuka noilta neitsyiltä kysyi, haluavatko he jonkin pedofiilimohammedin kanssa olla missään tekemisissä? Hakkaako Mohammed vielä taivaassa vaimoaan ja haluaako pedofiilimohammedin vaimo katsella enää sitä sairasta äijää vielä sielläkin? Toisin sanoen tuo Mohammdin taivas on helvetti naisille.

Koraani ja sunna määräävät ruumiinrangaistuksia naisille:
Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. (K4:34)´Allahin Sanansaattaja sanoi: "Jos mitkä ovat pahoja enteitä, niin niitä ovat nainen, hevonen ja talo." (Sahih Bukhari 4:52:111) Ja ota käteesi vihreä oksa ja lyö naista sillä, ettet rikkoisi valaasi. (K38:44) Selitys: koska taipuisalla tuoreella oksalla lyöminen sattuu enemmän.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Ne, jotka sanovat, että islam on tasa-arvon uskonto, valehtelevat islamia vastaan. Jokainen mies tietää, ettei ole hyväksyttävää, jos sanomme, että mies on yhdenvertainen naisen kanssa. Se tosiasia, että naisilta puuttuu järkeä, ei tarkoita, että he olisivat hulluja, vaan heidän tunteensa vain vievät usein voiton järjestä, ja tämä tapahtuu useammin naisille kuin miehille. Naiset ovat huonompia muistamaan asioita ja unohtelevat enemmän kuin miehet.

Muhammadin mukaan muslimin rukouksen pilaa koira, aasi, sika, juutalainen, zarathustralainen ja nainen, ellei välimatkaa näihin ole yli kivenheiton verran. (Sunan Abu-Dawud 2:0704)

Islamistinen laki, sharia, puolestaan luettelee neljä syytä, minkä vuoksi mies saa lyödä vaimoaan. Mies saa lyödä vaimoaan, jos vaimo ei pidä itseään kauniina miestä varten, suostu miehen seksuaalisiin vaatimuksiin, lähtee kodista ulos ilman lupaa tai hyväksyttävää syytä tai jos nainen ei täytä uskonnollisia vaatimuksia. Koraanin ja hadithien mukaan vaimolle langetettaviin uskonnollisiin vaatimuksiin kuuluu alistuminen miehen edessä, oman alhaisemman paikan hyväksyminen ja miehen totteleminen.

Koittakaa nyt siinä sitten etsiä tasa-arvoa muslimistuneesta maailmastanne, joiden pahuus vyöryy Eurooppaan ja tänne Suomeen. Ottakaa vain näitä tasa-arvo experttejä, Islamin uskoisia rättipäitä vaan lisää, kokonaista 10 tuhatta  per vuosi, eikä aikaakaan kun nämä jo soveltavat tasa-arvoaan meillä. Aiemmin ottamamme pakolaiset jo soveltavat Islamistista tasa-arvoaan meillä. Somalit kyttäävät vuorotta mm. pimeissä puistoissa ja kävelylenkkimaastoissa, ns. ”vartioimattomia” naisia, raiskatakseen ne, koska heidän uskontonsa sallii sen tehdä vartioimattomille naisille.

Tämä oli täysin jumalaton aihe, eikä tähän kuulu minun tuntemani Usko, eikä varmaan sinunkaan. Sen sijaan tähän kuuluu politiikka ja valtion hallinnon toimet. Kristillinen liitto on kädetön, voimaton ja hissukka tehdäkseen asialle mitään. Sen sijaan Perussuomalaiset, kuten Soini ja monet muut siellä ovat uudestisyntyneitä kristittyjä ja heissä virtaa väkevä veri, jota Suomi tulee kohta tarvitsemaan. Kannatan tuota puoluetta avoimesti, joskaan en politiikasta perusta enempää kuin sika helminauhasta. Minä perustan kaiken Jeesukseen Kristukseen.

En enää välittäisi tähän tuoda oikeaa tasa-arvoa, joka toimii. Mutta tuon silti, koska, vaikka kontrasti näiden kahden välillä on kuin täydellinen pimeys ja silmät sokaiseva, häikäisevä valo. Se on Jumalan Rakkaus, Hänen ainokainen Poikansa Jeesus Kristus ja Hänen Rakkautensa ei ole tasa-arvosta kuullutkaan, vaan sen on jotain muuta, se on Täydellistä Ikuista Rakkautta.

Alla jatkuva 5.2. tehty juttu kertoo päinvastaista kuin juuri kertomastani naisen alistaminen Islamissa. Alla kerrotaan miehen alistamista länsimaisessa tasa-arvohapatuksessa. Tämä kaikki vain yhdistää kaksi asiaa yhdeksi: TASA-ARVO=PASKAA jota ei kannata etsiä, eikä tavoitella.
Ajelin kerran autolla jossain Turun seudulla ja kuuntelin radiota, jossa toimittaja haastatteli pesunkestävää feministiä. Feministisyyteen kuuluu feministin itsensä mielestä kaikenlaisen tasa-arvon edistäminen, eli myös miehen alistamisen ja syrjinnän tasa-arvoistus. Tätä ei radio-ohjelmassa mainittu, koska kaikkihan olettaa, ettei miestä kukaan koskaan syrji, vaan mies syrjii aina kaikkia muita. Niinpä tämä feministi julisti radiossa tutulta kuulostavan lauseen: "meidän on vaan pakko asua noiden miesten kanssa tällä samalla planeetalla". Tuo lause jotenkin iskostui päähäni, koska se on täsmälleen samoja sanoja erään yli seitsemänkymmentä vuotta sitten julistaneen, Adolf Hitlerin kanssa, ennen kuin tämä oli saanut vallan tuhota kaikki juutalaiset, viimeistä henkilöä myöden. Sitä odotellessa... odottelen Jeesusta!

5.2.2009

Tuttu juttu! Terve suomalainen työssäkäyvä heteromies on aina kaikkein heikoimmilla

Miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä Suomessa yleistä
julkaistu tänään klo 06:20, päivitetty tänään klo 09:22

Hallintotieteiden lisensiaatin Pasi Malmin vastavalmistuneen väitöskirjan mukaan lähes kaikki suomalaiset miehet joutuvat kokemaan elämänsä aikana sukupuolisyrjintää. Tutkimuksen mukaan miehiin kohdistuva syrjintä kuitenkin sivuutetaan virallisessa tasa-arvopolitiikassa lähes systemaattisesti.

Malmin tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 800 tasa-arvovaltuutetulle tehtyä valitusta ja lukuisia tasa-arvotilannetta kartoittavia tilastoja. Väitöstutkimuksesta ilmenee, että miehiin kohdistuu sukupuolisyrjintää sekä

vapaa-ajalla että työelämässä. Malmi työskentelee tällä hetkellä konsulttina tietotekniikka-alalla ja harjoittaa ohessa tutkimustyötä. Malmi toimii myös aktiivisesti Suomen miestutkimuksen seuran hallituksessa sekä Miesten tasa-arvo -yhdistyksen varapuheenjohtajana. Malmin väitös tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina.

Tuo "TULTA MUNILLE" letkautus saattaa varmaan 100%:sti kaikkien naisten mielestä kuulostaa kivalta ja hauskalta, mutta totuus on tämä: TÄMÄ KAIKKI ON NAISTEN SAAVUTUSTA!
Naiset ovat luoneet kaiken suvaitsemattomuuden etsimällä kaikkialta suvaitsemattomuutta. Alunperin miespuoliset Somalimaahanmuuttajat ja tarkemmin sanottuna ex neekerit, keksivät rasismin suomalaisille. Ei me peruskansalaiset olla Suomessa koskaan käsitetty mitä rasismi on, ennen kuin nämä maahanmuuttajat alkoivat valittaa kaikesta mahdollisesta, miten heitä kuuluu nimittää ja kohdella, eli heitä kuuluu kohdella kuin kuninkaallisia konsanaan. Jos he tekevät rikoksia, kuten raiskaukset ja ryöstöpahoinpitelyt, niin se kuuluu heidän kulttuuriin ja on hyvin rasistista puuttua sellaiseen. Kun he saivat sossulta stereot, niin he möivät ne lehti-ilmoituksella ja lähettivät rahat Somaliaan. Tämän jälkeen he pyysivät sossulta uudet stereot, eikä saa valittaa, koska he eivät osaa lukea sääntöjä, eivätkä ymmärrä. Kun heitä kutsui neekeriksi, niin se ei todellakaan käy päinsä, vaan heitä piti kutua mustaihoisiksi, kunnes sekään ei käynyt ja heitä piti kutsua värillisiksi, kunnes sekään ei käynyt. Sehän on rasistista. Pitääkö heitä kutsua valkoisiksi? No se ei ainakaan käy, koska sehän pilkkaa heitä ihonvärin osalta. Lopulta heitä ei saa edes katsoa, koska mehän tietysti luonnostaan ajattelemme heistä rasistisesti ja jos neekeriä katsoo 1,5 sekuntia kauempaa, on mustan miehen syytä epäillä meidän ajattelevan rasistisia ajatuksia heistä.
Homot ja lesbot ajavat heterojen ohi kovaa kyytiä, saavuttaen pian avioliiton samalla tavalla kuin heterosuhteessa. Kohta aviopareja aletaan syrjiä ja avioparit hehkuttavat lehdissä, kuinka heitä syrjitään. Tähän tämä kaikki on menossa, eikä hyvältä näytä.
Kuten huomaat, niin me, terveet työssäkäyvät suomalaiset heteromiehet olemme se kaikkein vähimmillä ihmisoikeuksilla oleva kansanryhmä. Me olemme sovinisteja, rasisteja ja suvaitsemattomia, itsekeskeisiä ali-ihmisiä, mitä vielä?
Me silti pidämme Suomea pystyssä ja ilman meitä olisi talvisotakin hävitty. Voi jos vielä kaikki tajuaisimme Raamatun, rukouksen ja Jeesuksen Kristuksen merkityksen elämässämme, kuten talvisodassa oli.
Raamattu varoittaa hyvin vakavasti naiselle antamasta valtikkaa ja näin on käynyt jo jokaisella osa-alueella hallituksista, johtajistoista, kirkkoihin saakka. Sen hedelmät ovat nyt kypsät, joten eikö olekin ihanaa kun on tasa-arvoista. Raamattu itse asiassa kehottaa naisia olemaan miehilleen alamaiset ja myös toinen toisillemme. Me teemme täällä nyt juuri päin vastoin ja me haluamme olla toisillemme ylempiarvoisia tasa-arvon nimissä.
Tasa-arvo on tullut jäädäkseen, joka tekee kaikesta lopulta absoluuttisen eritasa-arvoista, koska luonnolliseen Rakkauden tasa-arvoon puututaan. Jos tasa-arvoa mittaillaan ja siitä taistellaan jokainen tahollaan omien arvojensa puolesta, on lopputulos kaikkea muuta kuin tasa-arvoista. Se joka ei taistele oikeuksiensa puolesta, jää jalkoihin kun "tasa-arvoa" tehdään. Tässä tapauksessa he ovat kansanryhmänä: terveet työssäkäyvät suomalaiset heteromiehet.

4.2.2009

Klo: 16:50 Lisätty: Onneksi tämä tuli, koska häpeän itse tuota edellistä juttuani...

Katos kun tästä minä halusin sanoa alla olevassa jutussani:

Jos me tietäisimme ja näkisimme henkimaailman olemassaolon, me olisimme puolikuolleita kauhusta.
Ihmisen veressä kulkee henkimaailman asuinsijat, näin lukee Raamatussa. Ihmiset puhuvat toisilleen siniverisydestä ja siitä, kuinka paljon sinussa on hänen vertaan ja siitä, kuinka geenistö periytyy. Siinä kulkevat henkivallat sukupolvelta toiselle.
Sitten kun Raamattu puhuu toisesta ja kolmannesta polvesta periytyvälle synnille, tai ei ehkä synnille, vaan sen kantoseuraamukselle, eli vastuulle. Niinpä huomataan veren vaikutus ja henkimaailman kulku.
Mitä tämä tarkoittaa sitten tässä asiassa, niin huomaat sen mielipiteistä, joita nämä ihmiset yhdenmukaisesti viljelevät. Ne ovat henkimaailman saastaista luomusta, jota ihminen luulee normaaliksi tapahtumaksi. Näin ei ole.
Ehkä ymmärrät nyt mitä kamala kuvakieleni alla merkitsi. Kirkkoherralla ei ole suurtakaan eroa oikean puoleisen kuvan henkilöön, joka on jo aivan sairas seksuaalisuuden alueella. Sitten nämä ihmiset oikeasti luulevat sitä normaaliksi ja säälivät ihmiset ihastuvat näihin kun he tulevat muka "kaapistaan ulos". Kaapista joka oli täynnä käärmeitä ja sammakoita. He toivat ne käärmeet ja sammakot näkösälle ja ihmiset ihastelevat niitä.

Jos ihmiselle tehdään "sukupuolenkorjausleikkaus", tuleeko hänestä silloin mies tai nainen, lesbo vai homo?

MITÄ YHTEISTÄ NÄISSÄ NÄET? - Vasemmalla: Lesbotransukirkkoherra - Oikealla: tarnsulesbofetissi?

MITÄ YHTEISTÄ NÄISSÄ NÄET? Vasemmalla: oksettava terve mies - oikealla: oksentava terve mies

Hyvä Jumala näitä ihmisraukkoja armahtakoon ja tulella puhdistakoon heidän saastaiset himonsa.

3.2.2009

SENSUURI - YLE sensuroi jo omia johdattelujaan kyselyssä - HÄPEÄLLISTÄ

3.2.2009 13.44 | Jukka Turunen | Yleinen
Yleisradio on viime aikoina paukutellut henkseleitä luotettavuudellaan. Tänään Yle Radio viettää monikulttuuripäivää. Teemapäivän kunniaksi Ylen Tampereen radio kysyi kuulijoiltaan:

Mistä muukalaisviha johtuu?
1.Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua.
2.Ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan.
3.Hiljaisesta hyväksynnästä.
4.Kasvatuksesta ja lähipiiristä.
5.Kateudesta.
6.Huonoista kokemuksista.
7.Joukossa tyhmyys tiivistyy.

Tulos oli seuraavanlainen vielä noin kello 10:55
1.Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua. 4%
2.Ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan. 4%
3.Hiljaisesta hyväksynnästä. 4%
4.Kasvatuksesta ja lähipiiristä. 4%
5.Kateudesta. 1%
6.Huonoista kokemuksista 81%
7.Joukossa tyhmyys tiivistyy. 2%

Nyt (kl. 13:40) tulos on:
1.Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua. 27%
2.Ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan. 23%
3.Hiljaisesta hyväksynnästä. 19%
4.Kasvatuksesta ja lähipiiristä. 19%
5.Kateudesta. 4%                                 
NOH, MIHIS SE RIVI KATOSI ja mitäs nyt tapahtui?
6.Joukossa tyhmyys tiivistyy. 8%

Yleisradioon voi luottaa: monikulttuuri on ihanaa, väistämätöntä ja välttämätöntä.

Jumalan toinen nimi on Rakkaus - nyt se on jo purkitettu ja siitä on olemassa jopa resepti

Rakkautta purkista
2.2.2009 7:52
 

Tutkijan mukaan tunteemme ovat vain sarja kemiallisia reaktioita. Rakkauden säilyttämiseen on monia konsteja. (KATJA LÖSÖNEN)

Epätoivoinen tilanne: löysit unelmiesi miehen tai naisen, muttet saa tunteillesi vastakaikua?  Älä masennu, sillä rakkauden herättäminen voi pian hoitua pilleripurkilla. Neurotieteiden professori Larry Young maalailee arvostetussa Nature-lehdessä, että tutkijat pystyvät kehittämään erikoisvahvoja lemmenlääkkeitä; kemikaaleja, jotka saisivat ihmisen rakastumaan ensimmäiseen vastaantulijaan. Epäsopivaan henkilöön langennut voisi päästä kärsimyksistään nauttimalla rakkauden vasta-aineita. Tunteemme ovat vain sarja kemiallisia reaktioita, vaikka meidän onkin vaikea uskoa sitä, epäromanttinen professori totesi BBC:n haastattelussa. Rakkauspillereitä odotellessa viettelyä voi tehostaa lemmenruoilla. Vannoihan itse Casanovakin osterien nimeen.


Sen minä jotenkin vielä ymmärrän, ettei kaikki ihmiset ymmärrä sanalle rakkaus sen todellista merkitystä, joka on alkuperäinen Rakkaus. Alkuperäinen Rakkaus ei ole mitään ainetta, eikä siitä ole minkäänlaista kemiallista koostumusta olemassakaan, eikä ihminen sitä voi itse synnyttää. Aito Rakkaus ei sammu itsestään kulumalla, eikä sitä voi sytyttää omin avuin. Valherakkaus sen sijaan kuluu ja pinnallistuu, haalistuu ja se syttyy ihastuksena, eikä se ole mitään oikeaa Rakkautta. Niinpä nämä ihmiset eivät edelleenkään ymmärrä mitä on Rakkaus. Himon ja halun päälle ihminen ymmärtääkin valtavan paljon enemmän ja tietää että se liittyy hormonitoimintaan. Rakkauseliksiiriä kurkusta alas ja Viagraa perään, jos sekään ei auta, niin tilkka viinaa ja extaasipilleri kyytipojaksi. Pannaan lopuksi vielä paperipussi päähän kaupantekijäksi ja rakkauselämys on taattu vaikka kymmenen hevosen kanssa.
Sen sijaan oikea Rakkaus ei ole sellaista, eikä siitä ole kuin yksi ja ainoa kunnollinen määritys, sen on Jumalan luonnekuva. Se on Rakkaus, joka on ikuinen, eikä se koskaan sammu.

1. Korintolaiskirje 13. luku jakeet 1-13 (13+13 merkitsee vain sitä, ettemme koskaan tule tähän itse kykenemään)
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Ei enempää, eikä vähempää...

2.2.2009

Kiina alkaa nyt vajota - LINKKI> lue ensin aiempi talousjuttu viime kesältä (katso 2.7.2008 kohdalta)

Miljoonat kiinalaiset jäivät työttömäksi
julkaistu tänään klo 06:45, päivitetty tänään klo 11:47

Kiinalaiset työttömät yliopisto-opiskelijat pitelevät esittelylappujaan etsiessään töitä Shenyangissa Kiinan koillisosassa. Kuva: EPA / MARK

Noin kaksikymmentä miljoonaa kiinalaista siirtotyöläistä on menettänyt työpaikkansa talouskriisin vuoksi. Luku on harpannut huimasti ylöspäin verrattuna kuukauden takaisiin arvioihin, jolloin työnsä menettäneiden määräksi arvioitiin noin kuusi miljoonaa.

Maan hallitus seuraa tarkasti työläisten ahdinkoa, sillä työttömyyden pelätään lisäävän myös levottomuuksia. Noin 130 miljoonaa kiinalaista työskentelee muualla kuin kotiseudullaan ja

monet työttömiksi jääneistä ovat nyt muuttaneet takaisin maaseudulle kotikyliinsä, joissa töitä on niukasti tarjolla.
Kansainvälinen talouskriisi on syössyt monet Kiinan perinteisistä vientialoista taantumaan, ja suuri määrä yrityksiä on joutunut joko irtisanomaan työntekijöitään tai supistamaan tuotantoaan.

Tuossa kesällisessä jutussa oli yksi asia, jota en huomioinut tarpeeksi, kun puhuin ko. KHT tilintarkastajan kanssa. Hän nimittäin sanoi yhden poikkeuksellisen kumman asian. USA on ilmeisesti tahallaan pumpannut Bushin aikana Kiinaan niin paljon käteisdollareita, että siellä on enemmän amerikkalaista käteisvaluuttaa, kuin USA:ssa itsellään. Dollari on sidottu öljyyn ja nyt öljy on keinotekoisesti laskettu alihintaiseksi, jotta dollari säilyisi edelleen ostovoimaisena. Eräs taloustutkija sanoi, että Big Mac hampurilainen maksaisi jopa 600 dollaria, jos valuuttaa ei olisi sidottu öljyyn, eikä sitä olisi keinotekoisesti pidetty ostovoimaisena.
Bush osti kaiken öljyn ylituotantoöljyn arabeilta joka takasi öljyn hinnan laskun ja selittää, miksi USA:ssa on niin paljon raakaöljyä varastoissaan. Samaan aikaan USA:n painokoneet painavat dollareita kuin heikkopäät, joten dollarin odotetaan öljyn hinnan nousun myötä nyt kohta romahtavan, samoin tekevät Venäjä ja Kiina. Muut maat seuraavat romahduksen mukana. Siitä kaikesta seuraa järkyttävä kaaos ja anarkia ympäri maailmaa.

Kiina on se maa, josta lähtee 200 miljoonainen armeija kohti Israelin vuoria ja se kokoontuu Harmageddonin laaksoon. Kuka johtaa tuota armeijaa, se on vielä kysymysmerkki?

30.1.2009 Profeetallinen sana

Morsiamet ja kadonneet ihmiset ovat kevään tiedotusvälineiden pääpuheenaiheet

Ystäväni Markku puhui minulle todellakin vaikuttavan profeetallisesta aiheesta Miss Suomen kadonnut kruunu ja hän liitti tähän aiheeseen Raamatun paikan:
Joh ilm 3:11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
Älköön Morsian luopuko Rakkaudesta Ylkää kohtaan! Luopumus kuitenkin tulee joidenkin kohdalle, mistä Paavali varoitti! Voi voi!

Tämä kevät näyttää meille varmasti, kuinka kadonneet ihmiset lisääntyvät ja katoamisia tapahtuu yhä enemmän ja enemmän.
Miss Suomi näytti jo meille mitä tulee tapahtumaan Suomineidolle, kun sen kruunu varastetaan. Tilalle aletaan tehdä epäaitoa kruunua, joka ei ole aito ja alkuperäinen, mutta yksikään missi ei sitä huonoa ja kelvotonta kruunua päähänsä
laita, vaan Suomi löytää aidon ja alkuperäisen kruununsa takaisin. Suomi löytää viime hetkellä ylkänsä ja vanhan Rakkaan isänmaansa ystävän, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Tämä tapahtuu viime hetkellä ja silloin Jumala puuttuu peliin ja rosvot saavat maksaa teoistaan.
Tiedotusvälineet tulevat kevään aikana puhumaan paljon häistä, morsiamesta ja sulhasesta. Luulenpa että puhutaan ja kilvoitellaan hyvinkin paljon hääasioiden ympärillä. Tämä kaikki on todistuksena niille, jotka eivät halua nähdä, eivätkä halua kuulla, koska tämä puhe on lapsenuskoa varten, eikä omahyväisten viisaiden ja vastuullisten ihmisten, jotka rakastavat omia hurskaita tekojaan ja asemaansa. Menkää ja ostakaa siis itsellenne kultaa, tulessa puhdistettua ja tulkaa sitten takaisin, kun lamppunne on täynnä öljyä.
Kadonneet puhuttavat varmasti ennätyksellisesti, koska maailmaa valmistellaan ottamaan tuo ihmeellinen uutinen vastaan. Samalla valtion kirkkojen ja muiden lahkokristittyjen suurissa
yhteisöissä tapahtuu pahuutta, joka otetaan syyksi mm. katoamisiin, pedofiliaan ja seksuaalisiin rikoksiin. Myöhemmin kultaa ostaneet puhdistuvat tällä tavalla keskellä pirullisia vainoja ja ahdistusta. Rikokset Jumalaa vastaan sovitetaan ja Usko koetellaan. Se joka vahvana pysyy loppuun asti, pelastuu. Penseä pinnallisesti kristitty saa näyttää sen mitä itse tahtoi tehdä, olla vahva ja itseriittoinen. Lopulta raja tulee vastaan ja ihminen alkaa pyytää armoa ja huomaa vajavaisuutensa Herran kirkkauden edessä.

29.1.2009

Suomen kautta Herra ilmoittaa maailmalle - sen kertoo tietämättään miten, jo Barroso

Alkuperäinen pelastussanoma:

Suomen asema Jumalan suunnitelmissa
Ajatelkaa Suomen muotoa ja sen historiaa. Suomen neito oli aluksi kädet kohotettuna taivasta kohti kuin rukoillakseen maailmalle armoa ja siunausta. Aivan kuten sen kansakin rukoili kovien sotien ja vaikeiden vuosiensa aikana. Taas näette symbolisen kuvan ja sitten teot, symboli ensin. Sitten Venäjä hakkaa toisen käden pois ja helman, merkiksi vihamielisestä

suhtautumisesta Jumalaan.  Aivan kuin se olisi sanonut että me emme siunaustasi kaipaa. Kuinka kohta Venäjän leikkauksen jälkeen Suomelle käykään, suomalaiset alkaa voida hyvin ja rukoukset unohtuvat, puolittuvat ja hyvinvointi lisääntyy entisestään. Rukoukset kuihtuvat pois mutta Herra ei jätä tätä kansaa vaan antaa sille siunauksen, Israelin ohella maana suurimman ja kauneimman roolin pelastaa helvetin tulesta miljoonia ihmispoloja. Herra on armollinen kokonaisille kansoille maana ja kansana.
Ennustus tulee jo kuusikymmenluvun alusta jossa eräs hyvin tuntemani torniolaisvanhus joka myös paljon profetoi, pakeni venäläisiä sinne rajan tuntumaan sotaa pakoon, toisteli aina lausetta: ”lopun aikana ristilipun alla olevat maat, saavat Jumalalta erityistä siunausta ja säästyvät pahimmilta vitsauksilta”. Totta tuo kaikki tulee olemaan. 
Suomineidon on Jumala valinnut siniristilippunsa kanssa tekemään symbolit lopunajan merkeille. Jumala on antanut neidonkin symboliksi Suomelle omasta kohtalostaan. Silloin kun tuo neito viimein itse johtaa Suomea, sen historia maana päättyy. Jeesus sanoi: ”Mies on perheen pää, aivan kuten minä olen seurakunnan pää”. Jos nainen ottaa ohjat perheen päänä, sillä ei ole siunausta, koska se ei ole Herran tahto, siksi jokainen pysyköön Herran nuhteessa ja omassa roolissaan. Nyky-yhteiskunta on hylännyt kaiken alkuperäisen tieltään, tuonut tilalle tasa-arvon ja sillä sanalla syrjäyttänyt rakkauden. Tuli rakkaudettomat, kovat ja kylmät tasavertaiset uranaiset, koko perhe voi pahoin sen jälkeen. En tarkoita missään nimessä tällä että olisin naisia vastaan (sovinisti), sekin sana on vain Jumalattomien keksimä termi Jumalaa vastaan, päinvastoin, puhun yksinomaan siitä, mitä raamattu meille on opettanut, jokainen pysyköön lestissään. Suomen presidenteistä taisi Kekkonen olla ensimmäinen presidentti joka viitoitti Suomen pahuuden ja haureuden tielle. Onnistui tosin noottikriisissä, mutta ei muistanut kiittää siitä sitä joka sen siunasi, Herraamme kaikkivaltiasta. Vuodesta 1981 alkaen Suomea onkin jo johtanut vertaansa vailla olevat Jumalattomien johtajien joukko, aina vain pahempi ja pahempi. Näinpä Jumalan on, tahdostaan ja pitkämielisyydestään huolimatta pakko rankaista Suomea tottelemattomuudesta, sallimalla Venäjän lävistää Suomen miekallaan. 

Jeesuksen pääsanoma, jonka omaksuminen on varmasti monelle vaikea paikka
Ohjeena teille voin kertoa kaksi Jeesuksen tärkeintä sanomaa: Suurin niistä on rakkaus ja toinen yhtä suuri on ristin kantaminen kokonaisuudessaan. Se mitä ristin kantaminen pitää sisällään, onkin tietysti laajempi kokonaisuus. Siellä on erilaisia hyveitä, tärkein niistä on pyyteetön toisten, eli lähimmäisten murheiden aito kantaminen, mutta myös, lähimmäisen rakkaus, suvaitsevaisuus, anteeksianto ja loputon liuta hyveitä joiden yhteinen tekijä on huomioida hyvällä kaikkia muita kanssakulkijoitamme, vihamiehiämme myöden. Kun huomaat rukoilevasi vihamiestesi puolesta, voit juhlia. Silloin tiedät saavuttaneesi ristin ja kantanut sitä jo palan matkaa.
Tämän pidempään en tästä puhu koska oletan sinun aavistavan lopun mitä tällä tarkoitin.

Miten Suomelle lopulta käy
Se miten maailmalle kohta käy, näyttää Suomi ensin miten maailmalle käy.
Vanha torniolaispappa toisteli -70 luvulla usein lausettaan: ”pian tulee aika jolloin venäjän johtaja katselee Kremlin muurilta valtakuntansa rajoja”. Kun venäläiset lähtevät auttamaan veljiään ja jättävät Suomen Lapin, olkaa suomalaiset valmiina. Maa on taas teidän rakkaat suomalaisveljet. Venäläiset saavat selkäänsä Natolta ja Israelilta, sitten ne tappavat lopuksi toinen toisiaan, niiden rippeet pakenevat Siperian aroille. Suomalaiset: ”Kävelkää silloin Karjalaan ja Petsamoon, ottakaa Suomemme alkuperäiset maat ja sen neidon muodot takaisin”. Älkää varastako, kuten yrittivät vanhukset jatkosodassa tehdä, vaan ottakaa vain omamme takaisin. Silloin teette oikein ja Jumalan tahdon mukaan. Annatte silloin myös Suomen viimeisen ennakkoilmoituksen maailmalle Jeesuksen paluusta ja silloin tuo alkuperäinen Suomineito ”morsian” molemmat kädet eteen ojennettuna on ottamassa sulhasensa vastaan kun hän taivaasta saapuu. Sillä niin käy tällekin maailmalle kun kaikki on viimein ohi. Jeesus, Herrain Herra ja kuningasten Kuningas tulee ja ottaa oman maansa haltuun ja alkaa hallita sitä jälleen. Silloin me suomalaiset palaamme asuttamaan tätä meille rakasta maata, nostamme siniristilippumme salkoon Jeesuksen voiton merkiksi, ilman Jumalattomia johtajiamme, jotka syöksivät tämän maan ja rakkaan Suomineitomme venäläisten raiskattavaksi. Tuona päivänä Suomineito alkaa jälleen molemmin käsin ylistää Herraa ja siunata koko maata. Se jos joku hellyttää minunkin mieleni.

Venäjä ottaa Suomen, aivan samalla tavalla kuin saatana maailman ja Suomi todistaa uskoa.
Seuratkaa siis erityisen tarkasti suomen tilannetta, Herra ilmoittaa Suomen kautta teille. Jumala neuvoo ja Suomi ilmoittaa teille aina mitä pian tapahtuu maailmassa ja Israelissa.

Jos tarkkoja ollaan jälleen, niin tässäkin Miss Suomen kruunuasiassakin on profetia:
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/01/miss_suomi-kruunut_loytyivat_huumeratsiassa_512957.html

24.1.2009

Raamatun käännös 1992 on tietoinen muunnos alkuperäisestä ja rikos Jumalaa vastaan

Tekijäoikeudet voidaan saada itselle vain muuntamalla alkuperäistä tarpeeksi paljon

Raamatun viimeiset rivit kuuluvat näin:
Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

Tekijänoikeudet FINLEX

Tämä raamatunkäännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.
This translation of The Holy Bible is copyrighted by Kirkon keskusrahasto. The text is intended to research and studying purposes. The text may be retrieved to your personal workstation but copying and re-distributing is strictly forbidden. For other usages than personal research, teaching and studying a separate license by Kirkon keskusrahasto is required.

Kirkon keskusrahasto
Satamakatu 11 A
00160 HELSINKI
tel. +358-0-18021

EVL kirkolle on jo tuttua kaikenlaiset kiistat tekijänoikeuksista:
TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:17
Asia
Tekijänoikeus synnintunnustustekstiin ja oikeus tekstin muuntelemiseen

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaenoikeusneuvoston_lausunnot/2001/liitteet/tn200117.pdf

Luterilainen kirkko omistaa synnintunnustukseenkin oikeudet. He tietävät, että kun muuttaa tekstiä riittävästi, tekijänoikeus ei enää päde, vaan tekijä saa oikeuden uuden teoksen tekemiseen. Raamattu 1992 on luterilainen kirjallinen teos ja luterilainen synnintunnustus siunaa synnin, sallii kaiken, antaa synnit katumatta anteeksi, kunhan maksaa kirkollisveroa ja saanut kasteen vauvana luterilaisen kirkon toimesta. Vanhempana kaste ei enää auta, koska kirkollisveroa on maksettu liian vähän aikaa. Niinpä mitä vanhempana aiot liittyä luterilaiseen kirkkoon, sitä mahdottomampi tiesi on päästä taivaaseen. Ellet sitten maksa taannehtivasti syntymääsi asti kirkollisveroa, joka kattaisi sitten kaikki aiemmatkin synnintunnustukset.
"Kun kirkollisvero kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa".

Raamattu jonka minä tunnen, kertoo selväsanaisesti luterilaisen kirkon tuomion näin:
Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

21.1.2009

Obama sai suukon Bushilta? Ei voi olla muistuttamasta erästä tapausta Getsemanessa
Kello on nyt 13:45 joten USA nukkuu vielä. Kohta, alkuillasta saattaa tapahtua suuri käänne?

20.1.2009

Minusta tuntuu että näillä kahdella uutisella on jotain yhteistä - kumpikaan ei toimi

Kun Obama vannoo valan, se johtaa perustuslailliseen rikokseen

Tänään ei tapahdu vielä mitään, vaan Obama vannoo valan ja pitääkin vannoa, mikäli ymmärrän oikein vastustajien petoksen ja kiristyksen.
Vala ei vielä tarkoita sitä, että hän ottaisi virkansa käytännössä vastaan, vaan hän on vannonut vasta virkavalansa. Kun Obama on tehnyt valan, hän on tehnyt myös perustuslaillisen rikoksen ja ei yksinkertaisesti uskalla ottaa virkaansa vastaan, jos joku sen paljastaa, siten kun hänelle se esitetään vasta valan jälkeen. Tästä alkaa sotku ja kaaos USA:ssa ja siksi
Obama on saanut rauhassa edetä tähän saakka ilman murhayritystä. Tämä selittää Colin Bowelin varoituksen 21-22.1. eli valan jälkeen tapahtuvista skandaalinsävyttämistä päivistä.

Mielenkiintoinen kolme päivää alkaa nyt taas.
 

Jaahas, miksiköhän tällainenkin mainos tehtiin kuin etiäiseksi?

Onkohan meidän ns. illuminateilla taas näppinsä pelissä, koska kansainvälisyys on nimenomaan sitä. Kyetään luomaan jo kaukaa toisella mantereella tiettyä vastakkainasettelua, joka johtaa suuriin mellakoihin ja aseet menevät jälleen kaupaksi ihmishengen kustannuksella.
Noiden pahojen ihmisten tavoitteenahan on saada maailmanlaajuinen sota, joka poistaisi mahdollisimman paljon köyhälistöä elävien kirjoista.
Miten se nyt olikaan, vapaamuurarien yksi tavoite on säilyttää ihmiskunta alle 500 miljoonaisena, joten nelisen miljardia ja rapiat päälle, pitäisi poistaa tellukselta.

19.1.2009

Pakko tehdä juttu, vaikkei tämä olekaan niin kristillinen aihe - tehdään siitä sellainen

"Täydellistä totalitarismia"
19.1.2009 3:19 (Päivitetty 19.1.2009 10:55)


Kotiäitien puolella Nina Mikkonen ihmetteli Ylen Aamu-tv:ssä, miksi eläimet halutaan vapauttaa ja lapset tarhata.

Kotiäiti Nina Mikkosen mielestä lasten päivähoito juontaa juurensa natsi-Saksasta.

 

Tämähän on ihan tällaista täydellistä totalitarismia ja fasismia, joka oli jo tuttua Hitlerin ja Mussolinin ja Stalinin ajoista lähtien, kotiäiti Nina Mikkonen pamautti TV1:n aamu-tv:ssä lauantaina. Mikkonen vastusti suorassa lähetyksessä lasten päivähoitoa tiukkasanaisesti. Hänen mielestään päivähoidon idea pohjautuu SS:ää ja Gestapoa johtaneen Heinrich Himmlerin ajatuksiin. Himmler keksi, että systeemi tarvitsee lapsia. Ja jotta vanhemmat eivät pääsisi vaikuttamaan ikävällä tavalla lapsiin, otetaan lapsi heti synnyttyään pois ja kasvatetaan se systeemille uskolliseksi. Tässä on aivan samasta kyse, Mikkonen jatkaa. Hän perusteli kantaansa myös muun muassa sillä, että lapset joutuvat taistelemaan hoitajiensa huomiosta. Tarhassa oppii väärällä tavalla itsekkääksi. Siellä oppii, että syö tai tule syödyksi.
 

Tutkimukset humpuukia

Kahden lapsen äiti uskoo, että päiväkotien sijaan koti on paras kasvuympäristö lapselle. Siellä on vanhemmat, jotka tätä (lasta) rakastaa ja antaa hänelle kasvurauhan. Mikkosen näkemyksen mukaan media kirjoittaa positiivisesti uraäideistä, koska media-alalla on paljon naistyövoimaa. Minähän olen se mäntti, joka on tyhmyyttään jäänyt lapsia kotiin hoitamaan, hän kärjistää. Vastaväittelijä kirjailija Jarkko Tontti huomautti, että mielipiteiden lisäksi on olemassa puolueetonta tutkimusta, jonka mukaan päiväkodit

vaikuttavat lapsiin positiivisesti ja pitkäaikaisesti. Mikkosen mukaan ruotsalaistutkimukset eivät kuitenkaan ole luotettavia, koska niiden tulokset ovat keksittyjä. Ei tähän mun mielestä kannata tuoda tuollaista höpönlöpölöllää. Ruotsi on sammuva yhteiskunta eikä siellä lisäänny mitkään muut kuin maahanmuuttajat, hän perustelee.

Lisään tähän, että ruotsalaistutkimus taannoin kertoi hyvinvoinnista perhe-elämässä mm. sen, että parinvaihto silloin tällöin parantaa perheen hyvinvointia. Oikein hyvältä kuulostavaa?
Minä en ole koskaan tuota TA. Mikkosta arvostanut, koska hänen näkemyksensä ovat enemmän tai vähemmän armottomia, radikaaleja ja militaristisia. Hän jopa alistaa ihmisiä ja on täynnä vain ja ainoastaan itseään. Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvää. Näin sanotaan.
Tuossa puhuttiin mm. päiväkodin lasten sosiaalisesta kehityksestä, kuinka tärkeää se on. HALOO, jos lapsi on vauvaiässä tai muutaman, ehkä vain pari vuotta vanha. Lapsi ei tarvitse oppia toisilta lapsilta vielä mitään, olisi siis rikos lasta kohtaa heittää hänet vieraille "vanhemmille", koska perusturvallisuus on tärkein asia tuossa iässä ja se ei tule mistään muualta kuin kotoa, oikean isän ja oikean äidin luona. Lapselle muodostuu juuri tuossa iässä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista ja se on itsetunto. Lapsen turvallisuus kotona kehittää viiden ensimmäisen vuoden aikana lapselle itsetunnon, tai on heitteille jätettynä jättänyt kehittämättä sen. Vasta kun lapsi on viiden, tai hieman vanhempi, tämä alkaa tapailla sosiaalista vieraan lapsen kanssa tapahtuvaa keskustelua ja kanssakäymistä leikin varjolla.

Voin itse kertoa, että olin itse hylättyjen lasten joukossa. Tiedän siis mainiosti mistä puhun. Minun itsetuntoni onneksi täyttyi edes osin, koska sain olla isovanhempieni luona ne tärkeimmät ensimmäiset vuodet, joita kertyi vain neljä. Sen jälkeen, olimme sisareni kanssa enemmän tai vähemmän tuuliajolla.
Viisi vuotiaana minäkin jouduin kävelemään yksin läpi 6-7 korttelia keskikaupungilla tarhaan ja taas sieltä iltapäivällä takaisin. Rakkaudelliset tarhatädit syöttivät pakolla minulle verilättyjä, koska kieltäydyin syömästä. Sen jälkeen vietin lähes viikon kirkon puistikon leikkikentällä, ilman ruokaa lintsaten tarhasta, kunnes tarhassa huolestuttiin, missä olin, kun en enää tullutkaan tarhaan. Tuolloin tätini sai aikamoisen raivarin, kun kuuli että minulle oli pakotettu syömään pask... siis ruokaa, jota adventistien uskokin kieltää syömästä.

18.1.2009

Siis mikä päivä se on mistä ei tiedä edes poika? Silloin taivas ja maa katoavat.

Matteus 24:35-36 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Markus 13:31-32 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

Tätä lausetta edelsi kerronta joka viittaa Jeesuksen tulemuksen olevan lähellä ja että valvokaa siis. Se mitä Jeesus tarkoitti, on Taivaan ja Maan katomainen, eli tuhatvuotiskauden loppu:

TÄTÄ PÄIVÄÄ JEESUS TARKOITTI, JOLLOIN TAIVAS JA MAA KATOAVAT

Johanneksen ilmestys 20:7-15 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli-ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

17.1.2009

Profetia USA:sta Markku veljen kääntämänä Suomeksi

Hyvät kristityt ystävät

Ennen kuin aloitan antakaa minun lausua tämä... Olen vain viestintuoja, en enempää enkä vähempää.
Monet teistä ovat kysyneet menneen vuoden aikana kuka valitaan presidentiksi, sen vuoksi että sain seitsemän merkkiä Jeesukselta taivaskokemukseni aikana. Vastasin että Obaman kampanja sopi moniin kohtiin joista Jeesus puhui seuraavan ehdokkaan kohdalla. Halusin julkaista profetian silloin ,mutta en halunnut sen näyttävän poliittiselta mainokselta. Sen vuoksi päätin kirjoittaa tämän vasta vaalien jälkeen.
Voin kertoa myös että tämä presidentin vaali juttu perustuu minun taivaskokemukseen... profetia saatetaan loppuun.
Me olemme yhden virstanpylvään lähempänä tempausta.

Muistakaa... paitsi paikalliset vaalit, viime tiistain vaalit oli VIIMEISET presidentin vaalit, mitä koemme ennen tempausta, niitä ei ole enää lisää. Eikö olekin jännittävää?

Tässä se mitä ei ole vielä tapahtunut

1.Tapahtuu Tammikuussa…Tulee “ongelmia”, Obama ei vanno valaa seuraavana presidenttinä. Hän ei koskaan ota tätä virkaa. Miksi? En tiedä. Tämä on puuttuva pala palapelistä. Meidän on odotettava nähdäksemme mikä tämä “ongelma” voi olla.

SUOMI24 kesustelupalstalta:

2.Bush on pakotettu jatkamaan presidenttinä kunnes tämä “ongelma” on ratkaistu. Muista, että Jeesus kertoi minulle, ”Presidentti jonka tunnet nyt (tarkoittaa Bushia) tulee olemaan viimeinen presidentti jonka tunnet tempauksen aikaan.”

3.Kansasi sisällä syntyy väkivaltaa tästä “ongelmasta” johtuen. Mitä se voi olla? Mellakointia? Mielenosoituksia? Terrorismia? Odotamme niin näemme.

4.Jeesus sanoi minulle, “Sinun joukkosi tuodaan kotiin ympäri maailmasta, mutta se ei tarkoita rauhaa.”Sitten minun palvelija John Rice (taivaassa) sanoi, ”Kun tämä tapahtuu, pysy poissa lentokoneista, junista ja valtioiden välisistä maanteistä. Jos joudut ylittämään joen, käytä vähiten käytettyä siltaa tai lauttaa. Kun ajat autolla käytä niin monta sivutietä kuin mahdollista.” Sitten Jeesus sanoi minulle , “Kansasi tarvitsee kaiken mahdollisen avun puolustaakseen itseään.”

4.Kolmas maailmansota puhkeaa. Kaikki kansat kääntyvät tätä kansaa vastaan, syyttäen Bushia tästä ”ongelmasta”, jonkin ajan kuluttua maailma ymmärtää että Bush ei ole syyllinen, mutta liian myöhään.

5.Ohjuksia lentää itärannikon kaupunkeihin ja sen jälkeen länsirannikolle saaden 9/11 tapahtuman näyttämään aika pieneltä jutulta.

6.Sitten jonkin ajan päästä näemme ohjuksia ja hävittäjä koneita yläpuolellamme joka suunnassa kotonasi ja sinusta tuntuu, että mikään ei ole pahempaa kuin tämä, silloin tiedät että tempaus tapahtuu.

7.Kansamme häviää tämän sodan pahasti. Se on USA:n loppu. Silloin yksi maailmanhallitus ja antikristus ottaa vallan.

8.Kaikki nämä asiat opin taivas kokemukseni aikana. Jeesus myös kertoi minulle, ”Nämä kaikki on Jumalan suunnitelmia. Niin kauheilta kun nämä näyttääkään, ne täytyy tapahtua jotta tempaus tulee. Mutta et saa pelätä, kun näet nämä tapahtuvan, sinun täytyy ymmärtää että ne ovat välietappeja kohti tempausta. Tee työsi niin normalisti kuin voit. Sitten kun nämä ajat koittavat, minä kutsun sinua ja kaikkia niitä jotka ovat minun listallani, silmäni räpäyksessä, juuri niin nopeasti.”

Anna minun lopuksi sanoa, olen vain lähettiläs, en sen enempää enkä vähempää.

God bless,
Scott

Jarmo jatkaa: Peto saa vallan 2300 päiväksi ja sitä ennen, he saavat yhdessä hallita kuin kuninkaat yhden hetken. Tämä tarkoittaa Arabimaiden terroristeja, Al Qaida, Hamas, Jihad, Hizbollah jne. sieltä löytyy kymmenen kuninkuudetonta valtaa. Kaiken takana on Osama piilossa, kunnes hän ilmestyy.

16.1.2009

Jumalan kuva ja Hänen toinen nimensä on Rakkaus - älä siis turhaan lausu sitä

Älä sekoita sanaa Rakkaus mihinkään arvottomaan. Jumala on Rakastanut ihmistä ja vain ihmistä, niin paljon, että antoi oman poikansa. Se on suurta Rakkautta ja tätä kallista sanaa meidän yhteiskunta koittaa halventaa.
Erään radiokanavan toisto slougan kuuluu "koska me rakastamme musiikkia".
Monet äidit ja isät saattaa toistella tuota lausetta lapselleen niin paljon, että lapsi ei enää ymmärrä mitä Rakkaus todella on.
Pornoteollisuus taas haluaa heidän saastaista tuotantoaan kutsua rakkauden teoiksi. Moni pornotähti todella luulee rakastavansa ns. kaikkia.
Kuitenkin Jumalan olemus on Rakkaus ja siksi saatana haluaa tuhota sen sanan kaikella mahdollisella tavalla. Ennen saatana ilmeisesti vihasi tuota sanaa, mutta koska sen vihaaminen ei poistanut Rakkautta, saatana muutti taktiikkaa, aivan kuten monta kertaa ennenkin olemme nähneet ja sitten alkoi päinvastainen pakkosyöttö. Saatana 
teki rakkaudesta halpamaisen käsitteen.
Eräs kirkkoherrakin itäsuomessa luulee rakkauttaan joksikin, jolla voi leikkiä, eikä ole varma itsekään mitä se on. Silti hänellä on kolme lasta ja vain mies kykenee siittämään lapsia. Mitä tämä "mies" siis rakastaa? Saastaisia himojaan, muuntumalla naiseksi, "lesbonaiseksi".
Ennenhän Rakkaus oli oikeasti tabusana, jota ihmiset varoivat käyttämästä. Se oli luonnollista, koska se tosiaan on myös Jumalan nimi. Sanaa Rakkaus ja lausetta: "minä Rakastan sinua", käytettiin vain omiin perheen jäseniin ja ehkä joihinkin hyvin tärkeisiin ja läheisiin ihmisiin. Nyt sanaa rakkaus voidaan viljellä minne tahansa ja missä vaan. Joku rakastaa ruuan laittoa, joku tosiaan musiikkia ja joku ihan mitä tahansa.
Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi nimeä. Se on Pyhä!
Mutta älä jätä myöskään lausumatta, kun haluat osoittaa lähimmäisellesi Rakkautta, koska se sana on meitä varten, muttei tuhlattavaksi joka paikkaan.

Imuroi biisi: "Mitä Rakkaus on"

12.1.2209

Taukoa kirjoituksille, koska talvi on masentavaa aikaa

Kirjoitin ja kuvitin jokin aika sitten aiheesta "tulkaa lapsen kaltaiseksi". Tässä aasinsilta jälleen kahteen tapaan ajatella Jeesuksen paluuta. Totuus onkin se, että ajatusrakennelmia aiheesta voi olla enemmänkin kuin nuo kaksi etovaa sanaa, jotka olen oksentava suustani, "posttbulationismi" ja "pretribulationismi". Sanon vain varoitukseksi sanani niille, jotka ihannoivat käyttää noita sanoja ja viljelevät näitä hienoja sivistyssanoja, ettette itse joudu kyseisen bulaatiotoimenpiteen kohteeksi. Sana "bulaatio" tarkoittaa jotain lääkärin toimenpidettä, jolla ei ole mitään sijaa tunteille, vaan se on rakkaudeton ja kylmä "bulaatio". Lääkäri sanoo: "keitä te olette, menkää pois, sillä minä en tunne teitä".
En siis seuraa sen enempää
posttbulationismia kuin enempää pretribulationismiäkään, koska ne eivät ole Jeesukselle Kristukselle mieleen, eikä ne siis ole Hänen lapsellekaan suuhun sopivia, vaan enneminkin mieleen tulee Albert Einstein, jonka sanavarastoon nuo kaksi sanahirviötä kuuluvat varsin luontevasti.
Salaisuus on siinä, että Jeesuksen Kristuksen tiet ovat suorat ja hänen puheensa on ollut Pyhän Hengen avaimen takana, koska mitään Jeesus ei puhunut ilman vertauskuvaa. Kun Jeesus puhui vertauskuvin, Hän teki samalla ilmoituksella monta sisäkkäistä ilmoitusta, jotka sulavat toisiinsa kuin vesi ja lumi. Ilman Pyhän Hengen täyteyttä, nuo eivät kerta kaikkiaan voi avautua Raamatun teologiselle tutkijalle, vaan sitä hengessä tutkiskelevalle nöyrälle lapsen mielelle, koska Pyhä Henki on Sanan avain.

Jääköön "posttbulationismi" ja "pretribulationismi" kauas taaksemme ja kiinnittäkäämme huomio yksin Jeesuksen Kristuksen kirkkauteen, sillä se joka noita asioita tuijottaa ja laskee päässään mitä tapahtuu kun ja jos... He alkavat varustella ja varustautua kolmatta maailmansotaa varten ja Jeesus jää myöhemmäksi. Niin se on! He unohtavat vanhukset ja lapset ja ajattelevat vain itseään ja omia perheitään. Eräskin nettikirjoittelija ilmoitti sen olevan Jumalan asettama vaatimus ja suunnitelma, että kaikkien kuuluu varustautua noiden pahojen aikojen varalle ja mahdollisesti sotia. Vieläpä niin, että se joka ei varaudu noihin aikoihin joutuu maksamaan kalliin hinnan siitä, koska Jumala vaatii sen ihmisiltä. Tosin varustaminen ei sinällään väärinkään ole, mutta se vaan ei oikeasti ole meidän kaikkien tehtävä. Kyllä Jumala tietää meidän kaikkien kohtalon ja antaa ilmoituksen sen mukaan, niin sinulle kuin minulle. Emme me kaikki ole vahvoja taistelijoita ja ruumiillisesti voimakkaita, hengestä puhumattakaan. Eli miten käy hylättyjen vanhusten ja orpojen lasten, rampojen ja vammaisten antikristuksen aikana? HEIDÄT TEMMATAAN POIS, tiettyjen arvojen mukaan!

Meidän on pakko ajatella maailman ihmisiä ja aidosti tiedostaa että kaikkina aikoina on kaikenikäisiä, kaikenlaisia ja kaikkea ja kaikkea. Siis ihmisiä on niin erilaisia ja ei ole mikään itsestään selvyys, että Jeesus kun tulee, niin nuo helvettiin ja nuo taivaaseen. Suoraan sanottuna se on sairas joka niin ajattelee Rakkauden alkulähteestä. Katsokaas kun tuhatvuotiskausikin on pelkästään opetuksen ja levon aikaa. Silloinkin ihmiset lisääntyvät ja lankeavat jopa syntiin. Tämä kaikki elämämme on esivalmistelua ikuiseen paratiisiin.

Olen joskus yrittänyt profiloida ensimmäiseen tempaamiseen kohdistuvaa ihmiskuntaa ja päätynyt siihen, että ensimmäinen ylösotto kohdistuu Kristuksen morsiameen ja ns. "nöyriin ja köyhiin". Tämä nöyrät ja köyhät on laaja käsitys, johon liittyy myös Usko, mutta miten, se on vain yksin Jumalan tietämyksessä.

Tässä ajassa erottuu morsian muista ja hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Morsian tietää olevansa morsian ja odottaa ylkäänsä enemmän kuin mitään muuta koko sielustaan, ruumiistaan ja hengestään. Morsian ei odota mitään muuta kuin Rakasta Ylkäänsä ja hänen nimetön sormensa on hengessä tyhjä ikuista liittoa varten. Morsiamen häät ovat alkamassa, Rakkaat lukijani.

3.1.2008

Venus ja kuu näkyvät rinnakkain kirkkaana etelätaivaalla - Jeesus ja morsian - HÄÄT

Se on Venus!
2.1.2009 13:56
 

Kuun sirpin lähellä loistaa iltataivaalla parhaillaan kirkas taivaankappale. Se ei ole tähti tai tekokuu, vaan lemmen planeetta Venus!

Minä havaitsin tämän ensimmäisen kerran uuden vuoden iltana ja tosiaan ilman muuta, luulin satelliitiksi. Ihmettelin ilmiötä vain suuresti, mutta siinä se on todella: Jeesus ja morsian!


Sitten samana yönä saan kutsun sulkea häätalon portit kaiken elämän alkulähteeltä tasan keskiyöllä ja häätaloon myöhemmin klo 03:45 ja se ei ollut sattumaa.

Markku vielä näkee seuraavan unen viime yönä samasta aiheesta:

Näin viime yönä sormus unen, jossa olin töissä jonkinlaisessa tehtaassa ja olin tuuraamassa jonkin toisen vuoron työntekijää. Juuri ennen vuoron päättymistä huomasin pöydällä siistejä laatikoita, joissa oli hopeasormuksia. Kauhistuin että pitikö nuo toimittaa eteenpäin!? Luin lähetelistaa ja huomasin, että ne pitäisi toimittaa tämän työvuoron aikana ja työaikaa ei ollut enää paljon jäljellä. Luin pakkausohjeen ja se vaikutti vaikealta: sormukset täytyi ensin puhdistaa jollain aineella ja ne täytyy pinota kolmen sormuksen pinoihin. Jonkinlainen paniikki iski, että eihän tässä enää ehdi näitä toimittaa ja seuraavan vuoron kaveri hermostuu, jos en ole saanut näitä toimitettua.
Unessani oli vielä outo kohta, nimittäin kun lähdin etsimään tarkempaa ohjetta sormusten käsittelyyn, minua vastaan tuli alaston nainen, joka lähti heti poistumaan tulosuuntaansa nähtyään minut. Tässä kohtaa ei tietenkään ollut mitään seksuaalista "viritystä". Olin keskittynyt lisäohjeiden etsimiseen ja ajattelin vain mielessäni, että "mikähän tuokin tapaus oli?". Alastomuuden häpeä, voisiko se viitata johonkin?

-Markku

Minä uskon nimenomaan tämän olevan syynä monen tänne jäämiselle, kun muut lähtevät.
Moni tietää olevansa alastomana Herramme edessä, eikä voi asialle mitään, mutta Herramme lähestyessä, tämä kääntyy silti häpeästä takaisin, eikä ota sormusta. Siitä tässä oli kyse.

1.1.2009

Viime yön erikoinen tapahtuma yövartijantyössä - HÄÄTALON PORTTIEN SULKU!

Tässä, jos jossain tarvitaan taas lapsen mieltä, muuten tätäkin taas alkaa selitellä, kuin Einstein itse suhteettomasti omia teorioitaan. Tapahtuma nimittäin ei voi olla mitenkään sattumaa, niin kerrassaan valtavasti siinä oli tuttua ja yhtäläisyyttä.
Jotta ymmärrät ammattini salat, en voi siis kertoa nimiä tai kohteita, koska se olisi ensinnäkin vartiointirikos. Viimeöinen tapahtuma kulki siis näin: Minä en esimerkiksi normaalisti vartioi tätä piiriä ja ihmettelin kovasti, miksi minut laitettiin juuri Uudenvuoden yöksi tähän kyseiseen yövartijan tehtävään poikkeuksellisesti. Piirivartijalla oli vieläpä hyvin poikkeuksellinen lisätilaus, jossa piti sulkea erään tietyn alueen portit tietyssä järjestyksessä tiettyyn aikaan seuraamalla pelkästään tapahtuman kulkua. Alueen nimi on niin kuvaava ja osuva, että se kuvaa nimenomaan Taivasten valtakuntaa erikoisella tavalla, mutta en silti saa sitä nimeä kirjoittaa, uskokaa vain pois. Jos kuvailen tämän nimen tarkoitusperiä, se voisi hyvin tarkoittaa vaikka: "kaiken elämän lähde". Lisäksi paikan erikoisuuden vuoksi, en koskaan ole ainakaan kuullut, enkä edes ikimaailmassa edes uskoisi, että kukaan olisi siellä HÄITÄÄN viettänyt. Nyt se siis kumminkin viime yönä oikeasti tapahtui ja minä suljin sen paikan portit, ennaltasovitulla tavalla.
Suuressa piha ja lisärakennusalueessa on kaksi pihaa, joista toinen piti sulkea normaalin vartiointikierroksen yhteydessä joka sattuu osumaan monesti iltayön aikaan ja vasta sitä kierrosta tehdessäni, ehkä hieman aikataulusta jäljessä, tajusin kaiken yhtäkkiä. NYT JARMO HUUTAA TÄSSÄ KIRJOITUKSESSAAN: MITÄ? SULJEN KYSEISEN PAIKAN PORTTIA tasan keskiyöllä 31.12.2008 klo 24:00 valtavassa ilotuliteräiskeessä ja silloin vasta hoksaan, "ETTÄ EI HYVÄNEN AIKA! Täällähän on vielä HÄÄT kaikenlisäksi ja MIKÄ PÖNTTÖ MINÄ OLEN, kun sen vasta nyt tajuan, että olen sulkemassa juuri tämän NIMISEN paikan sisäpihan pienempää porttia tasan klo 24:00 hääyönä ja on vieläpä uusi vuosi 2009. Häätalo ja sen parkkialuepihat jäivät siis auki ja suljen ne myöhemmin yöllä kun hääjuhla on ohitse. Aivan selkäpiitä karmi koko tarina! Kokemus oli kerrassaan shokeeraava.
Tämän suuren alueen ja kaikkien porttien sulku tapahtui, kuinka ollakaan vasta klo 03:45 eli aamuyöllä. Kaikki menee yhteen pelastussanoman kanssa kuin lumi ja vesi.

Ihan tosissani, tarkoitan, että tämä ei ollut mitenkään sattumaa, eikä yksinkertaisesti voi olla.

Päivittäistä seurantaa 1.8.2008 - 31.12.2008

Päivittäistä seurantaa 15.4.2008 - 30.7.2008

Päivittäistä seurantaa 1.1.2008 - 14.4. 2008

Päivittäistä seurantaa 2007 loppuvuosi

Pääsiäinen 2007 alkaen...