Pelastussanoma

 

Päivittäistä seurantaa 
 
26.6.2019
 

Danielin ajat ja hävityksen kauhistus 2

Täytyy kirjoittaa vielä jatke ja piirtää kuva. Oli se vaan sen verran vaikee aihe. En vieläkään saa tämän helpommaksi ymmärtää.

Luetaas aluksi Daniel 12:6-13

Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?”

Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.”

Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?”

Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.”

Tässä on niin PALJON SANOMAA!!! Liian paljon tekstiä eritellä ja sanomaa, jota selittää.

Enkeli kysyy pellavapukuiselta:

”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?”

Hänelle vastataan: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa… MUTTEI SIINÄ OLE SUINKAAN KAIKKI, vaan silloin vasta loppu alkaa. Pellavapukuinen siis jatkaa vielä lausetta: ”… Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut…” Jonka piirsin tuohon. Sitten pellavapukuinen jatkaa loppuun vielä sanomalla … silloin nämä kaikki täyttyvät.” Ja panee sitaatin kiinni.

Lause ”silloin nämä kaikki täyttyvät”, se ei suinkaan tarkoita sekuntia, eikä edes vain yhtä päivää tai hetkeä. Se tarkoittaa vielä jotain aikaperiodia, joita piirtelin tuonne.

Siis tarkoittaa sitä, että Danielin kertomat, ”aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa” eivät tarkoitakaan koko periodia Jeesuksen paluuseen, vaan näin ajateltuna vasta sinne kun Allenby vapautti Jerusalemin ja siitä vasta alkoi aika jossa Pyhän kansan YHDEN OSAN hävitys päättyy holokaustin kautta Israelin valtion perustamiseen ja vieläpä niihin sotiin vielä siellä 1967 ja 1973.

Vasta tämän kaiken jälkeen, täyttyy vuoteen 2024 mennessä tuo 1335 päivän ennustus. Silloin tulee toinen ylösotto ja autuaita ovat he, jotka odottavat, pääsevät ja jaksavat niin pitkälle. Luonnollisesti. Pakainajat päättyvät ja kaikki Pyhät ovat sisälle tulleet.

Tässä on siis valtavasti sanomaa. Yritän sen havainnollistaa.

Tämän jälkeen pellavapukuinen vielä jatkaa kuin tarkentaen aikaa, jossa kaikki täyttyy, sanomalla että tämä pysyy lukittuna, monii tutkii jne. Mutta sitten hän fokusoi uudelleen, ikään kuin haluaa näyttää kohdan, minne antaa lisää ajallista profetiaa suuremman päätteeksi.

Hän tiivistää kysymykseen vastauksen, mikä on näiden päätös:

Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

Melkoinen paketti!

Mutta lopun viimeksi meitä lohduttaa tässäkin vain se, että me näemme tässä että me elämme jo niin lähellä viimeistä hetkeä, että se voi tulla milloin tahansa.

 

Takaisin etusivulle

 
 
25.6.2019
 

Danielin kirja 12. luvun loppu ja Tisha be Av 9. päivä

Aluksi tässä haluan sanoa, että tämä saattaa olla vaikeaselkoista ja kun muutenkin Raamatun tutkiskelusta ja siitä aikojen irti ottamisella pitää mainita sen verran, että Raamatusta voi vapaasti verrata aikoja Jumalan sanojen mukaan, sillä Jumalalle yksi päivä on tuhat vuotta ja tuhat vuotta on yksi päivä. Raamatun aikojen sovittaminen omaan kalenteriimme, ei suinkaan ole mikään tabu, saati kielletty aihe, elikkä syntiä.

Elikkä meillä on siis vapaa käyttöajatus aikoja käsitellessämme. Onhan Jeesus vapauttanut muutenkin meidät aikavastuusta. Nimenomaan juuri aikoja käsittelemästä sanomalla, ettette tule niitä muutenkaan ymmärtämään. Mutta kysyvälle vastataan ja rukous saa vastauksia.

Okei, siis pakko lähteä ajattelemaan, että aika abstraktisti me voimme käsitellä Raamatusta löytyviä aikamääreitä. Mutta tässä on toinenkin puoli. Vaikka me laskisimme päivät vuosina ja/tai tuhansina vuosina, niin noiden sanomat pitää olla myös jokseenkin selkeästi konkreettisia. Raamattu ei voi valehdellakaan. Niinpä Raamattua tutkiessa ja sen aikamääreitä käsitellessä, täytyy muistaa se, että Raamattu on moniulotteinen ja että vertauskuvia saattaa olla sisäkkäinkin, esimerkiksi aluksi hengellinen vertaus, sitten toisesta todellisesta toiseen siirretty rinnakkainen vertaus mutta sitten myös pakko sen on olla myöskin suora ja aito tapahtuma, ollakseen Raamatullisesti Jumalan sanaa.

Kyse on Danielin ajoista, Persiasta, Iranista, hävityksen kauhistuksesta ja viimeisistä päivistä.

Lisäksi Tisha be Av. on tuo Israelin temppelinhävityspäivä ja juuri Danielin ollessa vasta nuori mies, tuon vanhan Salomonin temppeli tuhottiin, josta tämä päivä sain alkunsa. Vaikka Jumala oli osoittanut sen päivän jo Mooseksen tuodessa Israelin kansan luvatun maan eteen ja sanoi, menkää, tuossa on maa jonka Jumala teille lupasi. Siitä alkoi nurina että siellä on sitä ja tätä, jonka seurauksena sinne lähetettiin 12 vakoojaa, yksi jokaisesta Israelin sukukunnasta. Mutta palattuaan sieltä, vain kaksi halusi mennä sinne ja loput 10 tahtoi erämaahan. Se päivä oli ensimmäinen Tisha be Av 9. päivä.

Tuona samana päivänä on sitten tapahtunut osapuilleen kaikki Israelin kansaan kohdistuneet vastoinkäymisten kulminaatiokohdat ja tietenkin molempien temppelien hävitykset. Katsohan tätä listaa….

Daniel oli siis joka tapauksessa jo kokenut juuri tämän hävityksen kauhistuksen konkreettisesti vielä profeetta Jeremian huutaessa kaivossaan.

Mutta palataanpa takaisin. Seuraavassa äärimmäisen hyvät perusteet, miksi juuri Persia/Iran, suuri Babylon, on keskeisessä roolissa juuri nyt? Se oli sitä jo silloin ennen yli 2500 vuotta sitten ja miksi se oli jälleen kaiken pohja. Nyt puhutaan vuosien 1978-1979 vaihteesta nykyisen Babylonian pahuudelle. Niiden kahden ajan jaksot siis saattoivat kulminoitua ainakin vuoden 1978 loppuun, koska nollavuosi pitää laskea mukaan.

Miksi taas profeetta Daniel, hän juuri sai nämä näyt, ollessaan nimenomaan siellä Persiassa vangittuna noin 500 vuotta ennen Kristusta. Sama paikka, välissä vain aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Jerusalemin valloittivat persialaiset vuonna 614 ja varhaiset muslimit vuonna 637. Kallio­moskeija rakennettiin umaijadikalifi Abd al-Malikin määräyksestä vuosien 689 ja 691 välillä. (elikkä aikahaarukka tuossa syntyy) Sitä ennen Temppelivuori oli ollut vuosi­satoja hylättynä siitä lähtien, kun juutalaiset 300-luvulla vielä kerran olivat kapinoineet roomalaisia vastaan. Josta alkoi jo vuonna 70 Pyhän kansan ensimmäisen osan hävitys.

Tässä laskelmassa NOLLAVUOSI on jätetty pois.

Merkillepantavaa oli sekin, että Israelin Jumalan profeetta Daniel vietiin Persiaan orjuuteen varhain nuorukaisena jo vuonna 617 ennen ajanlaskua, kun taas Islamin Allahin profeetta Mohammed, täsmälleen saman verran jälkeen ajanlaskun alun, vei sinne tuon hävityksen kauhistuksen. Näin syntyy ainakin pientä pohjaa ajatukselle, Danielin aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa, periaatteelle. Ainakin huomata, että hei, tässä on jotain. Tai ainakin huomata sen, että mitä ajatuksia tällä voisi olla meille Jumalan näkökulmasta katsottuna.

Luetaas aluksi Daniel 12:6-13

Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?”

Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.”

Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?”

Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.”

Danielhan eli siellä profeettojen aikaa n. 500 vuotta ennen Kristusta. Käsitykset vaihtelevat tästäkin paljon, aina kuudesta sadasta pariin sataan.

Parasta on kuitenkin ensin ottaa käsiteltäväksi ihan kieliopillisesti oikein ymmärrettynä, lause kokonaisuutena, nimittäin Danielin merkittävät määreet ovat kirjoitettu sitaatteihin sisään:

”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.”

Tämä lause varmasti täytyy jakaa ensin kolmeen osaan: ajat ensin, sitten kansan osan hajotus ja lopuksi näiden täyttymys, ja sitten tehdä siihen kronologia. Kokonaisuutena koko lause tarkoittaa, että pitää taas selvittää lauseen osan kohde, mikä on se mikä täyttyy, mitä täyttymisellä tarkoitetaan, ennen kuin aletaan sijoittaa aikoja aikajanoille. Mihin kohtaan tässä lauseessa jonkin asian täyttymys sijoitetaan?

Tuossa puhutaan jakeessa kuusi, myös sitaatteihin sisälle kirjoitettuna, että ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?” Johon pellavapukuinen vastaa vannoen, että aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa… ja lisää HUOM tarkkana tämä: Hän lisää perään pisteen jälkeen sanat: …Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” Elikkä alkavat täyttyä, eivätkä siis täyttyneet jo.

Elikkä minun mielestäni ensimmäinen aika, tarkoitti ilman muuta ja tietenkin Danielista itsestään Kristuksen aikaan, joka on yleinen ymmärrys ja aivan ristille saakka.

Sitten mennään jo vaikeampaan kysymykseen: kaksi aikaa ja sen ensimmäinen aika tarkoittaa minun tutkimukseni mukaan sitä aikaa, jälkeen Kristuksen ja päättyy ennen Mohamedia, hävityksen kauhistusta ja tuota kauheaa temppeliä.

Sitten taas tuo kahden ajan jälkimmäinen ”toinen aika”, se tarkoittaa Kalliomoskeijan rakentamisen jälkeistä aikaa, mutta minne asti? Se onkin sitten vaikeampi kysymys jo. Se pitää ilmeisesti katsoa lähinnä siitä, että mistä se puoli aikaa voisi alkaa ja mihin se taas päättyisi.

Itse tarkasteltuani ymmärsin, että se Danielin mainitsema puoli aikaa täytyy olla ennen kuin Pyhän kansan yhden osan hävitys on loppunut vuonna 1948, 1967 ja ehkäpä vielä viimeisen 1973 sodan ajoille. Sen jälkeen sinne ei kukaan ole uskaltanut Israeliin hyökätä. Siis huom. ensimmäisen osan sitä, kuten Daniel asian ilmaisee. Sen pitää olla päättynyt oikeastaan jo Hitlerin holokaustiin.

Niinpä tuon ns. ”kaksi aikaa” ja sen jälkimmäisen ajan pitää ilmeisesti olla päättynyt jo jossain Allenbyn 1917 aikoina, jolloin tämä vapautti Jerusalemin ja antoi sen juutalaisille.

Siitä 1917 kun Jerusalem vapautettiin, siitä alkoi se ”puoli aikaa” mittainen aika, joka päättyi Hitlerin tekemän ensimmäisen osan viimeisen hävityksen aikaan. Nimittäin kieliopillisesti ei voi puhua ensimmäisestä osasta, jos ei ole toista. Tämä sama aihe toistuu Raamatussa usein. Esimerkiksi Room. 11 luvussa täysi luku on sisälle tullut, ei voida puhua sillä tavalla, ellei sisälle tulijoita ole useissa ryhmissä. Sama koskee Raamatun ennustusta yövartijavuoroista, kun siellä lukee selvästi, että ”tuleeko hän toisella vai kolmannella”. Ei edes mainitse ensimmäisestä. Oliko koko ensimmäinen vartiovuoro turha? No ei, vaan tässähän on koko vihje jo annettu silkkana kokonaisena vastauksena. Hän tulee jokaisella… kaikilla kolmella. Morsian, häävieraat ja lopuksi tänne jääneet.

Muutenhan koko lause olisi aivan turha Jumalan sanana. Muutenhan vartiovuoroja olisi tosiaankin vain yksi.

Pyhän kansan ensimmäisen osan hävittäminenhän siis alkoi vuonna 70 Jkr. kun Kenraali Tiitus hävitti sen ja toisen temppelin Tisha be Av päivänä. Samoin Juutalaisten holokaustin ns. lopullinen ratkaisu sovittiin tuona samana päivänä. Tämä oli siis yhden ensimmäisen osan hajotus, jonka jälkeen juutalaiset lensivät ympäri maailmaa Israelin maahan. Tähän päättyi ensimmäisen osan hävitys ja alkaa aika, joka päättää kaiken. Tämän minä voin lukea tulkittuani tuota Danielin sanaa profetiana.

Ensin vuonna 1978 alkavat Iranin opiskelijamellakat. Sitten alkuvuonna 1979 Iranissa tapahtuu vallankumous, jossa vanha peto ottaa julman vallan, päitä putoaa ja sharialaki astuu voimaan kaikkialla. Eikä enää niillä seuduin sen jälkeen nähty uimarannalla ilakoivia naisia, vaan synkkiä mustiin puettuja pelokkaita ihmisiä. Aate leviää kaikkialle lähi-idässä, ainasyvälle Aasiaan, salakavalasti länteen ja Euroopan puolelle, usein mustan väestön keskuudessa. Alkaa peto levittäytyä kaikkialle maailmaan, myös Skandinaviaan ja jopa pohjolan perälle, Suomeenkin saakka.

Poikkeuksellisen silmiinpistävän raa´aksi muodostunut yksi pedon päistä, ISIS, joka sai kuolinhaavan ja se paranee. Siitä alkaa lopunajat, kun laittomuuden ihminen, heidän kadonnut johtajansa palaa esiin piilostaan, takaisin julkisuuteen.

Meille on siis varsin selvää, että se päivä, jona hävityksen kauhistus seisoi, siitä on oleva 1290 päivää, mutta siis mihin? Se pitää siis laskea: vuoden vaihteesta 689 lisätään 1290 päivää, päästään ainakin loppuvuoteen 1978 ennen rajavuotta 1979, jolloin Iranin vallankumous jo tapahtui, heti tammikuun alusta alkaen.

Se ei ole päättynyt vieläkään, vaan sen rinnalle on syttynyt kuin sieniä sateella kaikki nuo pedon kymmenen päätä ja seitsemän kruunua, joka on symboliluku näistä päistä ja kruunuista. Siellä ovat Hamas, Hizbullah, AlQaida, Egyptin veljeskunnat ym. kaikki loputkin kauhistukset, aina ISIS:tä myöden. Yksinkertaisesti Danielin kertoma peto.

Seuraavassa spekulaatiota laskukaavasta, ei saa osua sapattiin, eikä Tisha be Av ole muutenkaan koskaan talvella. Joten tässä seurravat mahdolliset.

Elikkä kun aletaan käsitellä lausetta, autuas on se joka saavuttaa 1335 päivää, joka on siis 689 +1335 elikkä mennään jo vuoteen 2024 ja kysytään itseltämme, että mikä siellä sitten on merkittävää? Siellä on sikäli merkittävä päivä, että siellä on kesän 2023 Tisha be Av keskiviikkona 26.7.2023 joka on kesällä mutta myös maanantaina 12.8.2024, eikä sekään siis sapattina. Siihen kohtaan, jos sijoitamme tämän hävityksen kauhistuksen, pedon, joka korottaa itsensä ja ottaa täyden vallan… ennen rajapyykkivuotta 2024. Silloin tuo 26.7.2023 tai 12.8.2024 olisivat päivälleen konkretiaa suhteessa Jeesuksen näkyvään paluuseen, niin olemme tehneet valmiin yhtälön. Taas lauantaina 2.8.2025 olisi jälleen sapatti.

Nyt vaan enää tarkastamaan, mihin yhtälömme päättyy.

Kuten huomaat, niin me emme olisi voineet edes lähteä vielä, juurikin tuon sapattikysymyksen takia vielä nyt. Se päiviä ei voi olla talvella, eikä sapatti, jona peto astuu pyhälle paikalle ja julistaa olevansa jumala. Mikäli ylösotto olisi ollut jo nyt, niin tuo Tisha be Av 9. päivä olisi osunut lauantaille 6.8.2022 ja se ei olisi ollut enää mahdollista. Se on pakko olla seuraavan kahden vuoden sisällä.

On sitten tietysti eri asia, uskooko siihen, että morsiamen ylösoton jälkeen on 7-vuotinen vaivanaika. Jotkut nimittäin uskovat vain 3,5 vuotiseen vaivaan.

Lause ”autuas on se joka siis ensin odottaa ja sitten vielä saavuttaa tuon 1335 pääsee häävieraiden ylösottoon, elikkä on siinä autuaassa ryhmässä, johon kuolemalla ei ole valtaa, puhumattakaan toisesta kuolemasta.

Onko häävieraiden ylösotto siis heti perään 2023 syksyllä pasuunansoitoin päivänä? Se on ainakin minun mielipide. Sillä vuonna 2024 ei ole enää muuta vaihtoehtoa, kuin odottaa kupeet vyötettyinä ja lamput palamassa Herraansa, joka palajaa häistään. Jeesuksen näkyvä paluu!

Tämä yhtälöhän on laskettu Kalliomoskeijasta, aikahaarukalla vielä, joten päätä ja punnitse itse. Kalliomoskeijaahan alettiin rakentaa vuonna 689

Jos tämä yhtälö pitää paikkansa, niin Jeesuksen näkyvä paluu tuli ajankohtaan 5.2.2027 ja siitä autuas on se, joka saavuttaa 1335 päivää, olisi tuhatvuotiskauden ensimmäinen päivä, joka alkaisi 22.3.2027

Elikkä laskelma on loppujen lopuksi kaksinkertainen:

Ensin aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa vuoteen 1978 ja siitä alkoi jo Pyhän kansan toisen osan aika, Jumalan sinetillä merkitsemisen aika ja pedon nousun aika, joka päättyy 2/3 osaan Pyhän kansan toisen osan hävittämisestä, nimittäin ei voi Jumalan sanassa puhua ensimmäisestä osasta, ilman toista. Mutta lukeehan tämä ilmestyskirjassa ja 1979 alkuvuodesta siis alkoi tämä loppuosa.

Sikäli aika hauskaa kun olen niin monesti muistellut, kun adventtikirkon pihalla pikkupoikana, juuri tuona 1978 vuonna, kuuntelin aikuisten juttuja Jeesuksen paluusta että se aika on nyt. Se alkoi silloin.

Toinen vertauskerros ja laskelma on sitten siinä, että jos Israel tekee rauhan 12.1.2020 ja aivan sama vaikka petokin ilmestyisi sinne, niin kun morsian katoasi omerina 2020, niin silloin tuosta hetkestä 12.1.2020 päivämäärästä kuluisi tasan tuo 1290 päivää tuohon laskettuun Tisha be Av kuun 9. päivään joka olisi siis 26.7.2023, jolloin peto ottaisi kaiken vallan.

Tämän laskelman peruskivi on aika vankka, mutta muu, miten siihen tullaan, niin siinä onkin siten tän heikko lenkki. Mutta kun tuo päivä haarukoituu oikein, niin loppu on kyllä helppo laskea.

Siitä sitten mentäisiin syksyyn pasuunansoiton päivään, jolloin häävieraat lähtisi ja se kuinka ollakaan, sopisi vallan erinomaisesti pasuunoiden päiväksi kaikella tavalla muutenkin, kun ilmestyskirjan 7. luvun tapahtumat toteutuisivat ja kaikki Pyhät olisivat sisälle viimein tulleet ja enkelit hankkiutuvat pasuunoille, kuten siellä selvästi lukee. Alkaa Jumalan vihan aika, kuka voisi sen kestää.

Kolmas merkittävä näkökulma liittyy siihen petoon, elikkä laittomuuden ihmiseen ja sen ilmestymiseen. Pakko sanoa että, voi-voi kuinka harva lukee Raamattua kunnolla, koska siellä sanotaan että se sarvi on aluksi vähäpätöinen, joka tarkoittaa, ettei koko maailma kiinnitä siihen juurikaan edes huomiota. Sen valta on vain vähäinen, eikä sen ilmestyminen välttämättä edes ylitä maailman ykkösuutisointia. Ihmiset tulevat ohittamaan pedon ilmestymisen, kunnes peto alkaa saamaan valtaa saatanalta ja sitten koko maailma seuraa ihmetellen sen nousua ja jopa päivittelee, että miten se on voinutkaan saada jotenkin vaan niin suuren vallan.

Elikkä pedon ilmestyminen ei tule olemaan mikään ihmeuutinen, eikä juuri kukaan edes tajua, että kyseessä on Paavalin ennustama laittomuuden ihminen, jonka termissä on jo kaikki mitä siitä pitää ymmärtää. Se on kadonnut ilmestyäkseen ja on ollut lainsuojaton, laiton.

Vasta kun sen väärä profeetta ilmestyy ja ihmiset alkavat tajuta, että näillä on sama päämäärä. Silloin ihmisten silmät avautuvat.

 

Takaisin etusivulle

 
 
24.6.2019
 

Jussit on jusseiltu, arki on tullut mutta usko pysyy aina

Moni pilkkaaja miettii sitä, että kuinka kauan nuo uskovat jaksavat uskoa Jeesuksen suorittamaan tempaustapahtumaan. Aina ne vaan kertovat uusista päivistä, jotka eivät toteudu, vaan sulavat sitten toteutumattomina käsiin. Monet uskovatkin vihaavat meitä odottajia ja valvovia uskovia, joilla on mielessään Pyhät matkat, koska he jokaisen loppuunkuluneen päivän jälkeen siirtyvät odottamaan seuraavaa, hetkeäkään hellittämättä. Jumalaton saakin kysyä, että kuinka kauan jaksatte odottaa heidän itsensä mielestä olemattoman pitämäänsä jumalaa? Vastaus on se että niin kauan kuin elon päiviä on, jolla odottaa. Vain kuolema ja se päivä kun tulee, erottaa meidät maailmasta ja sen odotuksista.

Ei ole merkitystä sillä, koska se päivä tulee, vaan sillä on paljonkin, että valvommeko, sillä kun Herra saapuu ja näkee meidät valvomassa, hän totisesti aterioi kanssamme. Herra vie meidät paikkaan, jossa saamme kaiken sen luvatun, jonka vuoksi valvoimme ja jaksoimme herätä odottamaan taas uutta päivää tähyilläkseemme taivaalle.

Ihmiset jotka vihaavat Jeesuksen odottajia, kuitenkin väittäen olevansa uskossa, vain koska kunnioittavat Raamattua ja käyvät joskus jopa kirkossakin. Heissä kuitenkin näkyy maailman merkit, esimerkiksi sillä, että he ovat ne ensimmäiset, jotka syyttävän sormensa nostavat niitä vastaan jotka Herraansa odottavat ja sanovat, väärä profeetta ja on Jumalan pilkkaa odottaa sitä päivää, se on kielletty, koska vain yksi isä tietää siitä päivästä jne. ei ole teidän asianne tietää aikoja ja muuta tämän kaltaista puhetta. Heissä täyttyy Matteus 24 luvun viiemiset jakeet, Herra tapaa heidät lyömästä kanssapalvelijoitaan, joten heidät määrätään saamaan saman kohtalon, kuin ulkokultaiset. Älkää siis lyökö, vaan varokaa puheitanne, kun kommentoitte mm. somessa Jeesusta odottavia uskovia, palstoillanne. Varokaa mitä te heistä sanotte. Sanomisella pitää olla 100%:n perusteltu kanta Raamatusta. Siellä mm. sanotaan suoraan, että älkää halveksuko profetiaa… älkää mitään profetiaa, koska te ette tiedä onko se Jumalasta, voitte vain arvailla. Nimittäin toteutumaton profetia on vasta sitten jäänyt toteutumatta, kun Jeesus palaa näkyvällä tavalla. Siihen saakka kaikki profetia on voimassa olevaa, nimittäin aikaa me emme ymmärrä ja profetia on aina vajavaista, eikä siis täydellistä. Siinä on kaksi syytä, miksi olla varovainen suustaan, kun arvostelee profetiaa ylipäätään.

Sitten vielä yksi asia mikä minulla oli tunnon päällä, on yliarvostaminen, jossa tiettyjä tahoja liikaa nostetaan esille, kuin he olisivat jotain suurempaa ja samalla tavalla aliarvioidaan joitain tahoja, aivan kuin ne olisi jollain tavalla vähempiarvoista. Haluaisin teidän ja minun rehellisesti ymmärtävän, että minä ja sinä, me olemme Jumalalle yhtä tärkeitä sekä palvelijoina, että Jumalan lapsena. Meidän varsinkaan on vaikeaa hahmottaa roolimme merkitys, vaikkapa palvelutehtävissä ja muuten evankelioimistyössä, nimittäin joku aivan pieni asia, jonka joku on esim. saanut ja siitä kirjoittanut, se saattaa olla tuhansien ihmisten pelastus, jos se asia on Pyhän Hengen tarkkaan suunniteltu ja alullepanema juttu. Siksi, pitäkää tärkeänä toinen toistanne mutta älkää nostako ketään jalustalle, vain Jeesus Kristus on vapahtajamme ja messiaamme, jonka korottamista ei koskaan tehdä liikaa, eikä sitä liikaa voi korottaakaan, sillä Hän on Taivaan ja maan Kuningasten Kuningas ja Herrain Herra! Amen!

 

Takaisin etusivulle

 
 
21.6.2019
 

HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE LUKIJOILLE!

Juhannus on Johannes kastajan päivä ja sitäkin hetkeä voi jossain määrin verrata ylösottoon, koska se päivä on myös Joonaan merkki. Se päivä, jona Johannes kastoi Jeesuksen, vapahtajamme, se päivä aloitti hänen kolme ja puolivuotisen julkisen toiminnan. Ja jos tätä verrataan profetioihin, niin vasta morsiamen poistuttua, alkaa Jumalan suuri sadonkorjuu, joka kestää sen kolme ja puoli vuotta. Juhannus olisi siis ylösotollekin verrattain merkittävä kohta, eikä Laulujen laulu 2:10-13 ole suinkaan vielä lopuun kulunut, koska kesä on tullut ja niin edelleen… Omerin laskentakin vielä tavallaan toimisi, koska siinäkin on väljä lauseke, ”sen jälkeen tuokaa..:”

Nyt on tietenkin niin, että petohan pyrkii muuttamaan aikaa ja lakia, joten ei oikea Juhannuksen paikkakaan tässä ole ja nyt, vaan vissiin parin päivän päässä.

Sitten oli vielä isku Iraniin aihe. Tämä on profetian kaltainen pään sanoma tuli minulle kesällä 2006 jolloin näin monta muutakin näkyä. Muun muassa tämä sanoma, että vieläpä samana päivänä, kun USA iskee Iraniin, mahdollisesti Israelin avustamana, tempaus tapahtuu.

Eilen oli siis lähellä jo!

En tiedä minkä verran täälainen on sattumaa, koska joka kevät on tullut aina vaan lähemmäs ja lähemmäs, ajan merkit. Nyt tuli jo käsin kosketeltavaksi.

Seuraavan kerran se ei jää enää vain näyksi, jossa viljapelto on kypsä.

 

Takaisin etusivulle

 
 
21.6.2019
 

Erään sisaren lohdutukseksi

Meitä kaikkia koetellaan, toinen toisia enemmän ja toisia vähemmän. Miksi näin? Ei koskaan siksi, että Jumala meidät näkisi samalle viivalle kaikki asettuvan. Emme ole tasavertaisia, emme elämämme vuoksi ja emmekä tekojemme tai tekemättä jättämisen jälkiseuraamuksien vuoksi. Totta on, että toisille jopa tekemättömien tekojen jälkiseuraamukset elämässä saattavat tuottaa aivan kohtuutonta tuskaa, kuten Job Raamatussa koki. Miksi ihmeessä? Siksi koska sinulla on voimaa kestää koettelemus, olet voimakas ja se voima muuttuu seuraamuksesi kautta pelastukseksi, kun sen aika tulee.

Emme me silti ole yksin kärsimyksiemme kanssa. Kyllä meidän Herramme Jeesus on siellä mukana, eikä Hän aseta meitä ylipääsemättömän taakan eteen. Niin se menee!

Jokainen ponnistus ja äidin tai isän huokaus Jumalan puoleen lastensa vuoksi, se kyllä kuullaan ja se menee isoon rekisteriin, jossa asia ei ole meidän näkökulmasta välttämättä toteutumassa, vaan sen toteuttaa meidän Jumalamme, jolle aika ai ole olennainen tekijä.

Eläkäämme riemuiten siitä lupauksesta, että kun te kaksi tai kolme rukoilette ja pyydätte, sen te tulette saamaan. Niinpä, jaettu rukouspyyntö on 110% varma, että se tulee tapahtumaan.

Iloitkaamme Herrassa ja lohduttakaamme niillä lupauksilla!

 

Takaisin etusivulle

 
 
17.6.2019
 

Ylösottoa edeltävän aja merkit – Joonaan merkki

Oletteko huomanneet, kuinka ihmiset ovat tällä hetkellä saaneet kokea jatkuvasti Jumalan kovaa kättä ja lyöntejä, joiden tarkoitus on herätellä. Tämän näkyy kaikkialla, eikä vain tiedotusvälineiden kautta.

Ihmisiä selvästi koetellaan jollain eri tavalla kuin ennen. Paljon enemmän on tauteja, joiden ennuste on pelottava ja ihmiset sairastuvat niihin. He eivät enää voi olla varmoja lääketieteen saamasta avusta ja hoidosta, vaan joutuvat miettimään syntyjä syviä.

Tietenkin se on hyvä, jos ajatellaan pinnallisia ihmisiä, joiden ainoa ongelma on ollut ennemmin lähinnä se, että minkä näköinen sitä on ensiviikonlopun juhlissa tai onko poikaystävä komeampi kuin kaverilla. Tai onko urheiluautoni päitä kääntävä ja urani nyt elämäni parhaassa iskussa.

Meillä on nähtävillä paljon elämän huipulta tyhjän päälle putoamisia ja sieltä korkeuksista kuolinvuoteelle vajoamisia, jossa ihminen riippumatta entisestä elämästään, joutuu totisen paikan eteen, katsomaan syntyjä syviä.

Jumala siis näköjään tässä ennen ylösottoa, vavisuttelee, huojuttelee ja järkyttää kansaa oikeen kunnolla. Voisko tää olla sellasta esiherätystä, ennen kuin ylösotto tapahtuu ja sitten kaikki korttitalot romahtaa. 

Takaisin etusivulle

 
 
16.6.2019
 

Monta asiaa on seurannassa ja päälle painaa tahto päästä jo pois

Huominen ja koko ensi viikko on sellaista aikaa, jonka sopii vielä sijoittaa mm. Laulujen laulu 2:10-13 vertaukseen kesästä joka on tullut ja morsiamen nousemiseen ylkänsä luo. Omerinkin lasku periaatteessa toimii edelleen, koska siinä käytetään sanamuotoa, ”sen jälkeen” elikkä kun lasku on päättynyt, niin pian sen jälkeen tuokaa Herralle ne kaksi kakkua. Noh, sen 10 päivän laskentakin on edelleen käynnissä, joten kaikki makaa ensi viikon harteilla. Sitten sen jälkeen ainakin minä suuntaan katseeni valitettavasti jo ensi keväälle. Toivottavasti ylösotto tapahtuu pian, nyt ja heti, niin minun ei tarvitse niin tehdä. Valmiina tässä tietenkin koko ajan ollaan… miksipä se siitä muuttuisi. Herra pitää huolen, koska luotan siihen, että Herra pitää huolen. Ei Hän petä jos Häneen luottaa!

Muuten tämä maailma makaa kyllä melkoisella tolalla, jossa mikään muu ei olisi osuvampaa, kuin se, että morsian otettaisiin täältä jo pois.

Uutisointi, hallituksemme kokoonpano ja kaikki siihen viittaava on jo vain sitä vaille, että Jumala kääntää suuren kalenterin sivun ja alkaa viimeiset vuodet.

Luonto on myös täysin poksahtamaisillaan ihmistä vastaan. Luin juuri parikin jo täysin ilmestyskirjamaista vitsausta, heinäsirkat ja kärpäset ovat vallannett alueita ja niitä on niin paljon, ettei siinä enää mikään muu sekaan mahdu. Sellainen on täysin poikkeuksellista ja ennustettua. Pian tähän liittyvät kulkutaudit, jotka iskevät aaltoina ympärinsä. Sitten äärimmäiset sääilmiöt jne. jotka lisääntyvät vain edetessään kohti sitä aikaa, kun Jumalan vitsaukset lopullisesti langetetaan maan päälle.

Tätä kaikkea ennen, ensin katoaa morsian, aivan kuten olen koittanut pelastussanoman teorian mukaan kertoa ja sitten tulee suuri herätys, samaan aikaan, kun äärimmäinen pahuus kerää omat voimansa äärimmilleen. Sitten kun peto saa täyden vallan, tulee tuo toinen ylösotto. Sitten vasta enkelit hankkiutuvat pasuunoille, kun pakanakansojen täysi luku on tullut sisälle, eli häävieraat.

 

Takaisin etusivulle

 
 
13.6.2019
 

Alkavatko profetiat toteutua nyt?

Eletään pakana omerin jälkeistä 10 päivän odotusaikaa sinne 20.6. saakka.

Markku velikin etsii kuumeisesti näköjään mahdollisia päiviä ja viestittelee minulle löydöksiään.

Nyt tuli tällainen mieleen…. onko siinä ensin omerin laskun päättymispäivä sivan 7 ja sitten jatkuu sivan 17. päivään asti, tavallaan

siis lopullinen päivä mihin päädytään. Sivan 7. on siis kesäkuun 10. päivä ja sivan 17 kesäkuun 20. päivä, sehän on kevään viimeinen

päivä, kun 21 päivä on kesäpäivän seisaus, jonka jälkeen kesä alkaa. Otsikko tuossa wedding countdown…and Hatvest! voisi kääntää näin häiden lähtölaskenta….ja sadonkorjuu. lähtölaskenta tuo 7 (omer 50) ja sadonkorjuu 17. päivä

Mene ja tiedä, samoja asioita tässä miettii itsekin. Tulee mieleen Nooan 7-päivän väli, kun hän meni arkkiin ja kun alkoi tulva. Elikkä 17.6. sitte.

Mutta Persianlahdella alkaa tapahtua jotain, mikä laittaa ennustukset uuteen valoon. Nimittäin lehtitietojen mukaan tankkerialuksia vastaan on hyökätty ja ennustus sanoo, että kun tankkialukset lakkaa saapumasta Euroopan satamiin, niin silloin tempaus tapahtuu.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/49c749c0-2edf-4e2b-8c37-83caa65e1d54

Se vaan on niin, että sitä on niin kyllästynyt tämän maailman vääryyksiin ja tapaan rikastaa rikkaita, orjuuttaa ihmiset tekemään ilmaiseksi töitä ja taustalla poliitikot sopivat sulle mulle, periaattella edut, vallan ja rahat ja kaikki. Emme me enää kuulu tänne lihan perässä juoksevaan maailmaan, johon lapsiakaan on painajaismaista hankkia omaksumaan tätä kauheutta. Lapsetkin pitää väen väkisin pitää kotona ja kotikoulu järjestää, jotta he säästyvät maailman niille tarjoamasta turmelluksesta. Ihmisille valheet on jo kerskailun aihe, kuka osaa valehdella kekseliäämmin ja sillä tavalla päästä eteenpäin elämässä. Valheesta on tullut elämän perustyökalu ja totuuden puhujat jopa karkoitetaan kertomasta karua totuutta. Ihmiset rakastavat valheita. Eihän Jeesuksen oma voi elää tällaisessa maailmassa päivääkään, ellei väkisin vaan syrjäydy ulos tästä kaikesta.

Seurataan tilannetta!

 

Takaisin etusivulle

 
 
9.6.2019
 

Synti naamioidaan hienoilla sanoilla

Lehdessä oli juttu, jossa tuotiin haureudelle jälleen uusi hieno termi, jotta se kuulostaisi tieteelliseltä, eli vastuulliselta ja hienolta. Polyamorinen henkilö. Voi kauhistus!

Päälle kun löydetään vielä oikein kiltin ja tavallisen näköinen mies, joka sitten kertoo piiiitkän ja kunnolliselta kuulostavan stoorin millaista on elää tällaista elämää. Ihan samoin kuin se toinenkin, joka elo koiransa kanssa muka parisuhteessa. Iljettäviä henkiä kaikki.

Lopputulos on selkeä sanoma, että ihmisen pakonomainen halu saada elää muka vastuullista elämää, ilman sääntöjä, eli lakia. Tästä on vastuullisuus kaukana. Ei nämä mitään vastuuta mistään tule kantamaan, vaan kun tämän hedelmät syntyvät näkyviin, ihmetellään vain, että miksi näin voi tapahtua.

Samoin kuin tuossa jutussa viitattiin, ettei lapsiakaan kannata lain ja sääntöjen alla kasvattaa. No sehän on jo nähty, mitä siitä tulee… Mutta kun tämä tapa ajatella, ei vain poistu, ennen kuin joku korkeampi voima tämän taantumuksellisuuden lopettaa.

https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/8b1d99dd-e293-4407-8ac6-1fd6723ecf3e

 

Takaisin etusivulle

 
 
7.6.2019
 

On vaikee sanoa, meneekö enää ensi kevääseen, vai ei

Tällainen uutinen joka tapauksessa on joko journalistisesti tai kansallisesti vastuutonta julkaista, tai sitten taustalla on tapahtunut jotain joka pakottaa tämän julkaisun. Kumpi tahansa vaihtoehto kertoo joka tapauksessa sen, että loppu häämöttää… eikä se ole tuhansien vuosien päässä.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9b6f8908-57cc-4f11-9e30-457496291e90

Tutkijoiden laatimassa skenaariossa ilmaston lämpenemisen kerrannaisvaikutukset ovat vuoteen 2050 mennessä aloittaneet ketjureaktion, joka ei ole enää millään hillittävissä.

 

Takaisin etusivulle

 
 
 
 
 

Arkisto

 
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |