Pelastussanoma

 

Pedon nousua seurataan 
 
21.9.2015
 

Danielin kirjan lopusta kolmannen ja laajan tason hengellinen veratus – tulkintaa

Olen merkinnyt värillä viittaukset ilmestykirjan ja Danielin välillä, jossa tarkoitetaan samaa.

Johanneksen ilmestys 12:1-10 Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.

Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.

Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

Daniel 12 luku

1-4 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

5-9 Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?” Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?” Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

11-13 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää. Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.”

Matteus 24:15-20 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.

Kaikki hävityksen kauhistus viittaa selvästi Islamiin ja sen temppeliin Kalliomoskeijaan, koska Islamin pahuus näkyy jo niin saatanallisena ettei sitä voi enää muuksi muuttaa.

Kalliomoskeija
Pidetään nuo yllä olevat raamatunpaikat ikään kuin kirjanmerkkeinä, joihin palataan aina kun halutaan poimia sieltä jotain merkittävää.

En halua kuulostaa miltään kaikkitietävältä, koska me kukaan emme ole sellainen. Tyylini kirjoittaa vaan saattaa joskus kuulostaa että pidän itseäni muita parempana tai kaikkitietävänä. Olen kuullut tällaista puhuttavan joissain piireissä koska olen aika peräänantamaton ja se tekee minusta yhdellä tavalla vain vahvan persoonan. Todellisessa elämässä, jos minut joku tuntee, hän tietää että teen kompromisseja asioista joista sellaisia voi tehdä, osaan sanoa olleeni väärässä, osaan pyytää anteeksi, perua puheeni ja olla vaikkapa ihan hiljaa ja kuunnella muita. Harva vaan tuntee minut ja elää netistä saamiensa olettamustensa varassa.

Ja nyt minun on pakko muistuttaa että kun tätä lähden perkaamaan, niin sanon että Raamatun profetioista löytyy aina kolme tasoa, ruumiillinen, henkinen ja sielullinen taso. Ihan sama kuin on Isä, poika ja Pyhä Henki ja ihan samoin kun on ihmisellä ruumis, henki ja sielu. Raamatun profetioissa on ruumiillisen tason konkretia, sitten siellä on vertasukuvallinen, eli näkymätön konkretia ja lopuksi hengellinen joka ei ole konkreettinen. Profetioissa on myös muita alueita, kuten suppea henkilöllinen tai perhekohtainen, sitten laajempi kansallinen ja sitten koko luomakuntaa koskettava. Myös ajallisesti Raamatun profetiat ovat melkoisia taipumaan. Eli profetia voi merkitä samassakin lauseessa muutamasta päivästä aina luomakunnan alkupäiviin saakka, joten profetiat ovat erityisen vaikeita tulkita ilman Pyhää Henkeä. Kerroksien avaamiseen tarvitaan hengen voimaa.

Daniel 12:11 sanotaan että siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää, muttei sano mihin se on. Uskon että Daniel panttasi sitä koska tässä koko luvussa on kahdesti sanottu että tämä pysyy suljettuna lopun aikaan asti. Tämä 1290 päivän päätös on niin kamala että Matteus 24 luvussa 15. jakeesta eteenpäin kuvaa sitä. Minun mielestäni se nyt on vaan ehdottomasti vain yksi ja sama, ISLAM.

Ensin huomioidaan että Jeesus kun nousi ylös Taivaaseen, siellä syttyi sota jota johti suuri enkeliruhtinas Mikael, joka jäi sitten juutalaisen kansan suojaksi elikkä vaimon suojaksi joka pantiin erämaahan piiloon 1260 vuodeksi.

Jokapäiväinen uhrimme, Jeesus Kristus poistui ja Daniel kuvaa kaikkea sitä aikaa sanaparilla ”siitä ajasta…” joka oli aikavälillä kun Jeesus nousi, siihen kun Islam syntyi 600-luvulla ja hävityksen kauhistus seisoi Pyhällä paikalla jo vuonna 689 jälkeen. Tätä ajanjaksoa Daniel tarkoitti puhuessa ”siitä ajasta”.

Danielillehan enkeli jakoi henkilökohtaisesti ajanjaksot siten että kaikki tapahtuu kun ensin on yksi aika, Daniel-Jeesus, sitten kaksi aikaa, Jeesus-Islam, ja toinen aika, Islamin aika 687-689:stä lopunaikaan 1947 ja siitä vielä se puoli aikaa sitten 1947:stä aina Jeesuksen näkyvään paluuseen.

Näin äkkiseltään kun palaan tuohon yhtälöön että sota syttyi Taivaassa, jota johti Mikael ja sen jälkeen saatana heitettiin alas. Kuinka kauan tämä sota meidän ajassamme saattoi kestää, koska tämän mukaan Israelin kansan suojelu alkoi vasta vuonna 687 ja sitä ennen saatana olisi täytynyt heittää maan päälle. Noh, Jumalan kello on varsin outo meille, joten en osaa sanoa.

Joka tapauksessa Kalliomoskeija päätettiin rakentaa 687 mutta kivi kiveltä se alkoi kohota vasta vuosina 689 ja valmistui vuoteen 691 jKr.

Vuodesta 687 kun Kalliomoskeijasta tehdään aikomus +1260=1947 jolloin aikomus Israelin valtiosta päätettiin perustaa YK:n lauselmalla ja saman vuonna löytyivät Kuolleen meren kirjakääröt, joissa oli ennustukset Israelin uudelleen syntymisestä.

Vuodesta 689 kun Kalliomoskeijaa alettiin konkreettisesti rakentaa +1260=1949 jolloin Israelin valtiota alettiin rakentaa konkreettisesti muuriin ja vallihautohin, torneihin ja toreihin asti, kuten Raamattu asian ilmoittaa.

Vuodesta 689 kun lisätään Danielin merkityksellä asiaa mainitsematon luku 1290pv/vuotta, se osuu ERITYISEN TÄREKÄÄN VUOTEEN 1979 jolloin Ajatollah Khomein aloitti tämän pahuuden laittomuuden ihmisenä ja suurena ensimmäisenä Imaamina, eli uskonnollisena johtajana ”ilmestymällä” Iraniin maanpaosta olleena Ranskassa. Siitä hetkestä alkoi ääri-islamistinen vallannousu kaikissa Lähi-Idän maissa.

Iran 1979 ja 2013

Kuvissa: Khomeini laskeutumassa lentokoneesta palattuaan Teheraniin vuonna 1979 ja heti tultuaan valtaan Khomeini määräsi, että Iranissa otetaan käyttöön tiukat islamilaiset lait. Naiset menettivät monia oikeuksiaan ja islamilaiset pukeutumissäännökset kirjattiin lakiin.

Ääri-islamistinen vallankumous lähtee siis Iranista vuonna 1979 Saahin syrjäyttämisen seurauksena.

Ruhollah Mousavi syntyi Khomeinin kaupungissa vuonna 1902. Hänen isänsä Seyyed Ahmad Musavi Hindi oli muuttanut Iraniin Uttar Pradeshista, Intiasta vuonna 1834 paetakseen Brittiläistä valtaa. Khomeini nimettiin ajatollaiksi 1950-luvulla.

Hänet karkotettiin šaahi Mohammad Reza Pahlavin hallinnon vastaisten lausuntojensa vuoksi Iranista vuonna 1964. Khomeini asui maanpaossa 14 vuotta, aluksi Najafissa, Irakissa, joka on šiialaisten pyhä kaupunki, kunnes hän muutti Bursaan, Turkkiin, jossa hän asui väliaikaisesti ennen muuttoaan takaisin Irakiin. Vuonna 1978 Irakin silloinen varapresidentti Saddam Hussein karkotti hänet maasta. Khomeini yritti matkustaa Kuwaitiin, mutta päätyi Neauphle-le-Château’n, Pariisin esikaupunkiin. Hän saapui Ranskaan luultavasti pelkällä turistiviisumilla eikä anonut turvapaikkaa.

Hän palasi Iraniin alkuvuodesta 1979, kun šaahi oli lähtenyt maasta. Hän ei halunnut palata ennen kuin šaahi olisi lähtenyt. Palattuaan kotimaahansa hän nousi maassa valtaan runsaan kuukauden kuluttua.

Hallitusaikanaan Khomeinista tuli laajan henkilökultin keskipiste. Vallankumoukseen osallistuneet vapaamieliset muslimit kokivat, että tiukkoja islamilaisia lakeja kannattanut papisto oli pettänyt heille annetut lupaukset kansanvallasta ja ihmisoikeuksista. Khomeini kuoli vuonna 1989.

Tähän asti on siis tultu… Kalliomoskeijan valmistusvuoteen lisättynä Danielin ja Johanneksen ilmestyksessä samaan profetiaan sisällytettävät kaksi lukua osuvat hämmästyttäviin merkkipaaluihin, 1947 ja 1979 vuosille.

Enää jää Danielin kirjassa luku 1335 päivää tähteelle. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää. Mitä se tarkoittaa, on tietenkin Luukas 12:35-36 kun Herra palaa häistään, kuka jaksaa odottaa kupeet vyötettyinä ja saavuttaa 1335 päivää. Elikkä tämä viittaa viimeiseen odotukseen suuren ahdistuksen jälkeiseen aikaan, nimenomaan Matteus 24:15-20 kohdan jälkeiseen aikaan jossa hävityksen kauhistus seisoo Pyhällä paikalla. Tämä ei siis ole se sama hävityksen kauhistus, koska se vertaus on konkretia ja tämä mistä puhun on vähintäänkin hengellinen.

Somalia 80-luvulla

Matteus varoittaa että rukoilkaa ettei se päivä ole sapatti, jolloin te pakenette, joten kun Israelin rauha rikotaan, niin se ei voi olla mikään muu kuin temppelin hävityksen päivä.

Tisha be Av alkaa lauantaina 21.7.2018 auringonlaskun aikaan (10. Av, 5778) joka tarkoittaa että tuossa on sapattiongelma. Av 9. on oikea temppelinhävityspäivä ja se osuu 20.7.2018 alkavaksi joka on perjantai-ilta ja siirtyessään heti sapatiksi Tisha be Av päivään. Se ei voi olla oikein, joten rauhaa ei voida tehdä myöskään tulevana tammikuuna. Rauha voidaan solmia vasta runsaan vuoden kuluttua 17.1.2017 ja siitä ku lasketaan +1290 pv jolloin Tish’a B’Av osuu torstaille 30.07.2020 ja siitä vielä toiset +1290 pv vihanaika, jolloin mennään 10.2.2024 jossa olisi Jeesuksen näkyvän paluun päivä tämän laskukaavan mukaan.

Nyt jos tuosta 2024:stä vähennetään 1335 pv/vuotta saadaan vuosi 689 jolloin hävityksen kauhistus seisoo fyysisesti ensimmäistä päivää Pyhällä paikalla.

Afganistan 1972 ja 2012

 

Takaisin