Pelastussanoma

 

Pedon nousua seurataan 
 
30.8.2015
 

Daniel 12 luku, joka voidaan jakaa kolmeen selkeään erilliseen ilmoituksen

1-4 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

5-9 Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?” Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?” Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.

10-13 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää. Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.”

Annetaan nyt hävityksen kauhistukselle aluksi nimi, jotta voimme spekuloida oikeilla nimillä, eli ”Mekka, Kaaban temppeli ja Islam” olisi se kokonaisuus. Jokapäiväinen uhri tarkoittaa Jeesusta Kristusta ja luopumushan siis tarkoittaa Kristuksesta luopumista ja jonkin muun ottamista sen tilalle. Näin syntyy uskonto Islam ja portto, pedon selkään joka on islamistit, aluksi alkuperäiset leijonan näköinen, Shiiat, jolle annettiin ihmisen sydän ja nostettiin kahdelle jalalle. Sitten pahat Sunnit ja myöhemmin pahemmat Al Qaida ja lopuksi kaikkein pahimmat ISIS joka murskaa kaiken alleen.

Isaac Newton tutki oman aikansa 1900 luvun taitteen näkökulmasta näitä kolmea suurta profeetallista ajanjaksoa joista Daniel puhuu luvussa (Dan.12:7, 11-12). – 1260, 1290, ja 1335 ”päivää” jotka Newton ymmärtänee tarkoitetun vuosia. Hän ymmärsi myös että tässä profetiassa puhuttiin Raamatun vuoden 360 päivinä, kuin se oli Nooan päivinä.

Newton laskenta määräytyy 1290 päivää vuodesta 609 jKr. joka oli oman aikansa subjektiivinen näkemys. Mitä tapahtui kyseisenä päivänä, jolloin alkoi lähtölaskenta? Kauhistuttava, massiivinen luopumus, mutta vasta vuotta myöhemmin vuodesta 610 alkaen. Elikkä kristillisessä ympäristössä syntynyt ja siinä kasvatettu Muhammad alkoi saada ilmestyksiä luolassa, joista koottiin hänen kuolemansa jälkeen Koraani. Noiden luolakertomusten todenperäisyyttä on muuteltu ja karsittu ja lisätty. Niistä on monia tarinoita, kuten se että Gabriel kertoi Muhammedille miten Jumala loi ihmisen. Gabrielin kerrottiin sanoneen että Jumala loi ihmisen kuolleen verestä. Tämä jo häpäisee koko ihmisen olemassaolon. Toinen versio on että Jumala oli luonut ihmisen sikiöstä. Herää kysymys minkä sikiöstä? Mutta tämä vastaus antoi universaalimman selityksen jatkaa näitä valheita.

Muhammad siis syntyi vuoden 570 tienoilla Mekassa, nykyisen Saudi-Arabian alueella, jossa sijaitsee edelleen kuuluisa Kaaban temppeli. Koraanin mukaan Kaaban rakensivat Ibrahim (Abraham) ja hänen poikansa Ismael, eli Abrahamin juutalaiset sukujuuret. Mutteivät kuitenkaan Jaakobin, eli Israelin ja täytyy vielä muistaa että mm. Hishamin kirjan Profeetta Muhammadin elämäkerta mukaan Muhammad noudatti ”isämme Abrahamin uskontoa”

Muohammed ja Islam oli siis luopumuksen esikuva. Muhammad saarnasi islaminuskoa aluksi Mekassa, mutta vuonna 622 hän siirtyi läheiseen Medinan kaupunkiin. Medinassa Muhammadista tuli niin uskonnollinen, sotilaallinen kuin poliittinenkin johtaja. Monivuotinen sota Mekkaa vastaan päättyi kaupungin valloitukseen vuonna 630. Paljon myöhemmin tuo Kaaban temppelin historia sai valheellisen ajattoman historian, jonka mukaan tuo temppeli on ollut siellä aina. Mutta yksi asia oli silloin varmaa, Danielin 7. luvun ensimmäinen peto oli silloin noussut rantahietikolle. Siksi tuo 1. peto taitaa olla Shiia muslimi, joka oli alkuperäisten Koraanien mukaan paljon maltillisempi kuin myöhempi Sunni ja Sharia lain käännösversio.

Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, (vuosi 610) on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Newtonin laskeman Danielin profetian ajanjakson 1290 vuotta päättyi vuonna 1900, jolloin sionistit olivat muodostaneet ensimmäisen kansainvälisen instituution sionismi-konferenssissa Sveitsissä 1899. Konferenssin tarkoitus oli auttaa juutalaisia ​​siirtymään takaisin kotimaahansa Israeliin. Joten 1900 on erittäin merkittävä vuosiluku ja ajankohta historiassa, joka antaa sekä Islamille että Israelille profetaalisesti raamatulliset mittasuhteet. Oma mielipiteeni on jo vuosia olut se että Matteuksen 24 luvun jakeet 6-8 ovat nimenomaan kohdennettu vuodelle 1900 ja sen jälkeisille vuosille, koska lennätin oli keksitty, kuulette ”sanomia sodista” ja ”kansakunnat sotivat kansakuntia vastaan” tarkoittaa maailmansotia, jotka tiedotettiin myöhemmin sanomina lehdissä ja sähköisissä välineissä, kuten radiossa, samoin kuin siinä yhteydessä mainitut maanjäristykset. Matteus kirjoittaa siihen loppuun ”mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua”.

Sitten: Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää, jolloin päästään vuodesta 610 vuoteen 1945, jolloin natsihirmuvalta päättyi ja juutalaisten jäännös jäi jäljelle.

Newtonin mukaan 1335 päivän ennustuksen hän sanoi päättyvän vuonna 1944 jKr. muttei tiennyt vielä tulevaisuuteen. Eli 1290 [1899] + 45 vuotta = 1944.

Kuitenkin toisen maailmansodan seurauksena 1945 jälkeen juutalaisille on syntynyt oma kotimaa. Juutalaisvaltion hyväksyttiin vuonna 1947 YK, ja aloitti vuonna 1948. Tuolloin oli Tetrad verikuut, samoin 1967 sama.

Tämän jälkeen saadaan Jeesuksen oma ennustus, tuo sukupolvi ei poistu, kun kaikki loppu on tapahtuva. Nyt on taivaalla tulossa Tetrad verikuun viimeinen kuunpimennys, joka näkyy Israelissa ns. ”superkuu” ilmiönä, joka tarkoittaa että kuu on kiertokulullaan lähimpänä maata ja näkyy siis paljon isompana.

Tämä verikuu aloittaa lehtimajanjuhlan 28.9.2015 ja lehtimajanjuhla puolestaan on 7-päiväinen ja symbolisoi Israelin kansan lepoa maailman melskeestä Jumalan luona, eli ylösoton jälkeistä aikaa siellä minkä Jeesus lähti tekemään noustuaan Taivaaseen. Lähden tekemään teille sijaa!

Tässä pari muuta Newtonin laskelmaa ja ajatelmaa

Isaac Newton kehitti modernin fysiikan ja matematiikan 21 vuoden ikään mennessä käytännössä tyhjästä ja häntä pidetäänkin maailman viisaimpana tiedemiehenä. Hän oli myös harras kristitty ja uskoi Raamattuun sekä tutki profetioita sekä erityisesti Danielin ja Ilmestyskirjan aikamääreitä. Hän ennusti myös, että Israelin valtio palaisi kartalle sekä Jerusalemin tulemisen heidän pääkaupungikseen, joka tapahtuikin 1967. Hän sanoi, että loppuun asti olisi aikaa 7 x 7 eli 49 heprealaista vuotta Jerusalemin valtaamisesta, joka meneekin päivälleen Jom Kippuriin 2016.

Toisen laskelman lopusta hän laski 1260 vuotta eteenpäin kirkkovaltion perustamisesta vuonna 800, päätyen vuoteen 2060. Sittemmin on selvinnyt, että katolisen kirkkovaltion alkoi jo vuonna 756, jolloin sama laskelma päätyykin jo vuoteen 2016.

 

Takaisin