Pelastussanoma

 

Pedon nousua seurataan 
 
23.3.2015
 

Pakko myöntää eräs asiayhteysvirhe, jota olen toistellut – kun kerran hoksasin viimein

Antikristuksesta puhuukin Paavali Johannekselle, eikä Johannes. Olen näköjään itse joutunut jostain kumman syystä sokeana esimerkkiasemaan siitä mistä olen puhunut ja varoittanut muita. Olen kuunnellut jotakuta, en edes muista… ja olettanut sen pohjalta jotain ja alkanut opettaa väärin tarkistamatta taustaa. Olen siis samaan hengenvetoon aina varoittanut muita tästä ilmiöstä ja itse teen siinä samoin väärin. Siteeraan Jaakobin kirjettä jossa tämä varoittaa ”älkää olko vain sanan kuulijoita, pettäen itsenne, vaan olkaa myös sen tekijöitä”. Tässä sitä nähdään kuinka tyhmä sitä saattaa vuosikausia olla, kun aivan yksinkertaisissa perusasioissa ei jaksa tarkistaa niiden taustoja vaikka se olisi ollut alle minuutin homma, vaan opettaa itse väärin omaksumaansa väärää. Sitä tuntee itsensä niin tolloksi.

Siis nämähän ovat tietenkin kaikki Paavalin kirjeitä Johannekselle ja Paavali puhuu pedosta tessalonikkalaisille sanoin ”laiton”, eikä käytä termiä ”antikristus” ollenkaan. Tämä nyt tietysti vaan parantaa alkuperäistä näkemystäni ns. antikristuksen olemuksesta mikä se on, koska Paavalihan nimenomaan kertoo paljon ko. tulevasta laittomuuden ihmisestä, jonka nykymaailma on nimennyt antikristukseksi ja keksinyt sille kaikenmaailman hurjia skenaarioita koko maailmanherruudesta illuminateineen jne. hurjine salaliittoteorioineen. Todellisuus on kuitenkin niin, että Jumala katsoo Lähi-Itään ja sen tapahtumiin. Lisäksi jos maailma saisi yhden yksinvaltiaan niin kuka sotii ja ketä vastaan? Koska sota on oleva loppuun asti.

1. Joh. 2:15-19 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

1. Joh. 2:20-26 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.

1. Joh. 4:1-8 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

2. Joh.kirje 1 (koko luku)

 1. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan – enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan –
 2. totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti.
 3. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa.
 4. Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä.
 5. Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.
 6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.
 7. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
 8. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
 9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
 10. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
 11. sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
 12. Minulla olisi paljon kirjoittamista teille, mutta en tahdo tehdä sitä paperilla ja musteella; vaan toivon pääseväni teidän tykönne ja saavani puhutella teitä suullisesti, että meidän ilomme olisi täydellinen.
 13. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksen.
 

Takaisin