Pelastussanoma

 

Pedon nousua seurataan 
 
15.10.2009
 

Iranin korkeimman hengellisen johtaja kuolema johtaa uuden johtajan, Mahdin tulemiseen

Israel nationals news väittää Ali Khamenein kuolleen. Tämä uutinen on todella merkillepantava. Lehti väittää Khamenin vaipuneen koomaan viime maanantaina ja kuolleen ilmeisesti myöhemmin.

Iranin uskonnollisella johtajalla on presidenttiäkin suurempi valta ja se ulottuu kaikkialle muslimimaissa. Jos Iranin uskonnollinen johtaja nyt todella on kuollut, niin nyt avautuu uusi aika koko islamistiselle maailmalle, koska he odottavat Mahdin saapumista. Herääkin kysymys, onko tämä yksi niistä kolmesta sarvesta, jonka peto työntää edestään? Vai jopa viimeinen? Onhan sarven kuvattu nousevan välistä, pienenä.

Mahdi (arab. ‏مهدي‎, Mihdī, myös Mehdi; ”Johtaja”) on islamilaisessa perinteessä odotettu ”Vapahtaja”, ”Messias”. Mahdin odotetaan perustavan maanpäälle todellisen islamilaisen yhteiskunnan ennen ylösnousemusta. Tulkinta Mahdista vaihtelee šiiojen ja sunnien välillä. Yleensä Mahdi on samaistettu šiialaisuuteen ja erityisesti 12-šiialaisuuden ”kätkeytyneeseen imaamiin”, ja šiialaisuudessa Mahdilla onkin tärkeämpi asema.

Siioista ja sunneista riippumatta Mahdi heidät yhdistää yhdeksi uskonnoksi, koska kun tuo suuri ja palvottava saa vallan, kestää siitä noin 9 kuukautta niin peto saa kaiken vallan. Kiina antaa pedolle valtansa koska kaikkeen liittyy vain se, kuka omistaa öljyn. Niinpä moni repeytyneen Euroopan maa antaa pedolle vallan, USA hajoaa myös ennen sitä kappaleiksi, jossa myös tapahtuu vaiheittainen vallan antaminen/siirtyminen pedolle. Muslimit saavat lähes tulkoon koko maailman haltuunsa ja silloin: ”Jumala todellakin, Kristittyjä siunatkoon ja varjelkoon”. Venäjällä on tässä kohtaa mustan hevosen rooli, joka on kaksijakoinen. Venäjä suojelee Kristittyjä vainoilta koska Googilla on toinen päämäärä ja omat intressinsä, maakaasu ja omat luonnonvarat. Siksi sitä kutsutaan Googin sodaksi, jossa on mukana mm. Saksa ja skandinaavit. Hesekiel 38 Kaikki maailman sotajoukot lopulta kokoontuvat Harmageddonin laaksoon.

 

Takaisin