Pelastussanoma

 

Pedon nousua seurataan 
 
18.7.2009
 

Paavalin 1. kirje Tessalonikalaisille 5 luku

”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.”

Tässä Paavali taas toteaa tuhannen kuudensadan vakomitan päähän, että aikakausista ja määrähetkistä ei ole tarvis kirjoitta. Mutta se sukupolvi on nyt tällä hetkellä olemassa, joka näkee Herran paluun. Siksi nyt on aika puhua Herran päivästä, joka tulee kuin varas. Herran päiviä on kahdenlaista, eli se päivä joka on hänen näkyvän tulemuksensa päivä ja sitten toinen Herran päivä on se, jota voidaan kuvata viimeisen seitsemän vuoden päiväksi, joka alkaa eräänä aamuna yhdessä hetkessä, kuin varas.

”Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”

Tässä Paavali puhuu Israelin rauhasta ja sen rikkoutumisen äkillisestä voimasta, joka murskaa kaksi kolmasosaa Israelin kansasta.

”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.”

Paavali muistuttaa että vaikka varas tulee varkain, se ei suinkaan yllätä Jumalan omia.

”Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.”

Valvominen tarkoittaa alituista päivittäistä yhteydenpitoa Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Raittius on taas hänen sanansa puhtaudessa pysymistä tässä saastuvassa uskontojen sallimusten sekamelskassa. Raittius ei tee kompromisseja, jossa sallitaan kaikki aina naispappeudesta alkaen homo- ja lesboliittojen siunaamisiin, puhumattakaan kirurgisesti leikkaamalla sukupuoltaan vaihtavasta kirkkoherrasta. Näiden asioiden hyväksyntä ja sallimus on juopumista. Samoin ekumeeninen toiminta, jossa haetaan kompromisseja epäjumalten palvonnan ja vaikka muslimien kanssa. Juopumus on siis Raamatun sanan hylkäämistä ja jotain muuta tilalle ottamista, kuten New Age, tms. menestysteologia jne.

”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.”

Tämä lause on kahdella tavalla ja kahdelle seurakunnalle sanottu. Sen voisi sanoa näinkin, että teitä kaikkia ei ole määrätty ahdistukseen, eikä suurinta osaa teistä vihaankaan. Näin siksi koska ahdistuksen aika on eri asia kuin vihan aika. Paavali sanoo ne yhdessä sanassa joka on ihan hyvä asia, koska niin se on täydellistä. Jumalan viha silti syttyy vasta ahdistuksen aikana, joten Paavalin sanat ovat silti täysin totta. Hän ei vähättele eikä hän liioittele. Israel tekee liiton saatanan kanssa petettynä siihen kuin Eeva konsanaan ja siten syntyy rauha. Tuolloin ahdistuksen aika on jo alkanut. Vasta kun Jumalan viha syttyy, päättyy pakanain ajat. (Room. 11.) Sitten alkaa Jaakobin ahdistus, eli Jumalan vihan aika.

”Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.”

Paavali kehottaa ja toteaa. Hyvä niin…

”Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden.”

Antakaa sananjulistajille työrauha, älkääkä heitä haukkuko ja arvostelko. Se ei rakenna ketään, eikä mitään. Herran työ etenee vain julistamalla sitä.

”Eläkää rauhassa keskenänne. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.”

Paljon hyviä kehotuksen sanoja, joita kannattaa vaalia tosissaan, eikä vain pinnallisesti. Liian moni näkee itsensä kriitikkona, muttei ole valmis tekemään itse Herran työtä. Tehkää siis kukin kutsumuksenne mukaan työtä positiivisessa hengessä ja jättäkää solvaaminen kokonaan pois. Nuhtelukin on tapahduttava hyvässä ja rakentavassa hengessä. Kyllä jokainen rangaistuksensa saa tavalla tai toisella, ei meidän tarvitse olla pyöveleitä.

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.”

Profetoimista älkää koskaan halveksuko!!!

”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.”

 

Takaisin