Pelastussanoma

 

Päivittäistä seurantaa 
 
17.1.2021
 

Trumpin valtakausi – saavutukset

Ennennäkemätön talousbuumi

Ennen kuin Kiinan virus hyökkäsi rannoillemme, rakensimme maailman vauraimman talouden.

 • Amerikka sai 7 miljoonaa uutta työpaikkaa – yli kolme kertaa hallituksen asiantuntijoiden ennusteet.
 • Keskiluokan perheen tulot kasvoivat lähes 6000 dollaria – yli viisinkertaiset edellisen hallinnon aikana.
 • Työttömyysaste oli 3,5 prosenttia, mikä on matalin puolen vuosisadan ajan.
 • Saavutettu 40 kuukautta peräkkäin, enemmän työpaikkoja kuin työpaikanvuokrauksia.
 • Enemmän amerikkalaisia ​​ilmoitti työskentelevänsä kuin koskaan ennen – melkein 160 miljoonaa.
 • Työttömyyskorvaukset olivat lähes 50 vuoden matalalla.
 • Työttömyysvakuutuksen hakijoiden osuus väestöstä oli alhaisin ennätyksensä.
 • Tulot nousivat jokaisella yksittäisellä metroalueella Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

Toimitti tulevaisuudessa enemmän lupauksia ja mahdollisuuksia kaiken taustan kansalaisille.

 • Afrikkalaisamerikkalaisten, latinalaisamerikkalaisten, aasialaisten amerikkalaisten, alkuperäiskansojen, veteraanien, vammaisten ja lukion tutkintotodistusten työttömyysasteet olivat kaikki ennätyksellisen alhaiset.
 • Naisten työttömyys saavutti matalimman tason lähes 70 vuodessa.
 • Nostanut lähes 7 miljoonaa ihmistä pois postimerkkeistä.
 • Afrikkalaisamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten köyhyysaste saavutti ennätyksellisen matalan tason.
 • Tuloerot laskivat kahtena peräkkäisenä vuotena ja suurimmalla määrällä yli vuosikymmenen.
 • Amerikkalaisten kotitalouksien 50 viimeisen prosentin nettovarallisuus kasvoi 40 prosenttia.
 • Palkat nousivat nopeimmin pienituloisten ja sinikaulusten työntekijöille – palkkojen nousu 16 prosenttia.
 • Afrikkalaisamerikkalaisten kodinomistus kasvoi 41,7 prosentista 46,4 prosenttiin.

Toi työpaikat, tehtaat ja teollisuuden takaisin Yhdysvaltoihin.

 • Luonut yli 1,2 miljoonaa valmistus- ja rakennusalan työpaikkaa.
 • Ota käyttöön politiikkoja toimitusketjujen palauttamiseksi ulkomailta.
 • Pienyritysten optimismi rikkoi 35 vuoden ikäisen ennätyksen vuonna 2018.

Osuma ennätykselliset osakemarkkinat ja ennätys 401k

 • DOW sulki ensimmäisen kerran yli 20000 vuonna 2017 ja ylitti 30000 vuonna 2020.
 • S&P 500 ja NASDAQ ovat toistuvasti saavuttaneet ennätyskorkeudet.

Uudelleenrakentaminen ja sijoittaminen Amerikan maaseudulle.

 • Allekirjoitti maatalouden biotekniikkatuotteiden sääntelykehyksen uudistamista koskevan toimeenpanomääräyksen, joka tuo uutta innovatiivista tekniikkaa Yhdysvaltojen maatalouden ja maatalouden markkinoille.
 • Vahvisti Amerikan maaseudun taloutta investoimalla yli 1,3 miljardia dollaria maatalousministeriön ReConnect-ohjelman kautta nopean laajakaistainfrastruktuurin tuomiseksi Amerikan maaseudulle.

Saavutti ennätyksellisen taloudellisen paluun hylkäämällä yleiset lukot.

 • Lokakuussa 2020 Gallup-tutkimuksen mukaan 56 prosenttia amerikkalaisista sanoi olevansa paremmin pandemian aikana kuin neljä vuotta aikaisemmin.
 • Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä talous kasvoi 33,1 prosenttia – kaikkien aikojen nopein BKT: n kasvu.
 • Koronaviruksen lukkojen päättymisen jälkeen talous on lisännyt yli 12 miljoonaa työpaikkaa, yli puolet menetetyistä työpaikoista.
 • Työpaikat on saatu takaisin 23 kertaa nopeammin kuin edellisen hallinnon toipuminen.
 • Työttömyys laski 6,7 prosenttiin joulukuussa, kun huhtikuun pandemian huippu oli 14,7 prosenttia, mikä ylitti odotukset yli 10 prosentin työttömyydestä vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Aikaisemman hallinnon aikana kesti 49 kuukautta, ennen kuin työttömyysaste laski 10 prosentista alle 7 prosenttiin verrattuna Trumpin hallinnon vain 3 kuukauteen.
 • Huhtikuusta lähtien latinalaisamerikkalainen työttömyysaste on laskenut 9,6 prosenttia, aasialaisten amerikkalaisten työttömyysaste 8,6 prosenttia ja mustien amerikkalaisten työttömyysaste 6,8 prosenttia.
 • 80 prosenttia pienyrityksistä on nyt auki, kun vastaava luku huhtikuussa oli 53 prosenttia.
 • Pienyritysten luottamus nousi uuteen korkeuteen.
 • Asuntorakentajien luottamus saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason, ja kotimyynti saavutti korkeimman lukemansa joulukuun 2006 jälkeen.
 • Valmistusoptimismi lähes kaksinkertaistui.
 • Kotitalouksien nettovarallisuus nousi 7,4 biljoonaa dollaria vuoden 2020 toisella neljänneksellä 112 biljoonaan dollariin, joka on kaikkien aikojen ennätys.
 • Kodin hinnat nousivat kaikkien aikojen ennätyskorkeuteen.
 • Yhdysvallat hylkäsi lamauttavat lukot, jotka murskaavat taloutta ja aiheuttavat lukemattomia kansanterveyshaittoja, ja avasivat sen sijaan turvallisesti uudelleen taloutensa.
 • Yritysten luottamus on korkeampi Amerikassa kuin missään muussa G7-maassa tai Euroopan unionin maassa.
 • Vakautti Amerikan rahoitusmarkkinat perustamalla joukko valtiovarainministeriön tukemia laitoksia keskuspankkiin.


Keskiluokan verohelpotus

Hyväksytty 3,2 biljoonan dollarin historiallinen verohelpotus ja uudistettu verolaki.

 • Allekirjoittanut veronalennuksista ja työpaikoista annetun lain – historian suurimman verouudistuspaketin.
 • Yli 6 miljoonaa amerikkalaista työntekijää sai palkkakorotuksia, bonuksia ja lisäetuja veronalennusten ansiosta.
 • Tyypillinen neljän hengen perhe, joka ansaitsee 75000 dollaria, sai tuloveroalennuksen yli 2000 dollaria – puolittamalla verolaskunsa.
 • Kaksinkertaistettu tavanomainen vähennys – tekemällä ensimmäiset 24 000 dollaria, jotka aviopari ansaitsi täysin verovapaasti.
 • Kaksinkertaisti lapsiverohyvityksen.
 • Poistanut käytännössä epäoikeudenmukaisen kiinteistöveron tai kuolemaveron.
 • Leikkaa yritysveroprosentti 35 prosentista – korkein kehittyneissä maissa – aina 21 prosenttiin.
 • Pienet yritykset voivat nyt vähentää 20 prosenttia liiketoimintansa tuloista.
 • Yritykset voivat nyt vähentää 100 prosenttia investointiensa kustannuksista sinä vuonna, kun sijoitus tehdään.
 • Veronkevennysten jälkeen kotitalouksien alemman puoliskon osuus kokonaisvarallisuudesta on kasvanut, kun taas ylemmän prosentin osuus on laskenut.
 • Yli 400 yritystä on ilmoittanut bonuksista, palkkojen korotuksista, uusista palkkauksista tai uusista investoinneista Yhdysvalloissa.
 • Yli 1,5 biljoonaa dollaria palautettiin Yhdysvaltoihin ulkomailta.
 • Alhaisemmat investointikustannukset ja korkeampi pääoman tuotto johtivat keskiluokan, reaalipalkkojen ja kansainvälisen kilpailukyvyn nopeampaan kasvuun.

Työpaikat ja investoinnit valuvat Opportunity Zone -alueille.

 • Luonut lähes 9000 mahdollisuusvyöhykettä, joissa pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot verotetaan nollalla.
 • Opportunity Zone -merkinnät ovat lisänneet kiinteistöjen arvoja niissä 1,1 prosenttia, mikä luo arviolta 11 miljardin dollarin vaurauden lähes puolelle Opportunity Zone -asukkaista, joilla on oma koti.
 • Opportunity Zones on houkutellut 75 miljardia dollaria varoja ja ohjaanut 52 miljardia dollaria uusia investointeja taloudellisesti vaikeuksissa oleviin yhteisöihin ja luonut vähintään 500 000 uutta työpaikkaa.
 • Noin miljoona amerikkalaista vapautuu köyhyydestä näiden uusien investointien seurauksena.
 • Pääomasijoitukset Opportunity Zones -yrityksiin olivat lähes 30 prosenttia suuremmat kuin sijoitukset yrityksiin vastaavilla alueilla, joita ei nimetty Opportunity Zoneiksi.


Massiivinen sääntelyn purkaminen

Päätti amerikkalaisten yritysten ja työntekijöiden sääntelyhyökkäyksen.

 • 2: 1: n sijaan poistimme 8 vanhaa asetusta jokaista uutta hyväksyttyä asetusta kohti.
 • Tarjonnut keskimääräiselle amerikkalaiselle kotitaloudelle ylimääräisen 3 100 dollaria vuodessa.
 • Vähensivät sääntelyn noudattamisen välittömiä kustannuksia 50 miljardilla dollarilla ja vähentävät kustannuksia vielä 50 miljardilla dollarilla pelkästään vuonna 2020.
 • Poisti lähes 25 000 sivua liittovaltion rekisteristä – enemmän kuin kukaan muu presidentti. Aikaisempi hallinto lisäsi yli 16 000 sivua.
 • Perustettiin kuvernöörien aloite sääntelyn innovaatioista vähentämään vanhentuneita säädöksiä valtion, paikallisella ja heimotasolla.
 • Allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen, jotta yritysten olisi helpompi tarjota eläkejärjestelyjä.
 • Allekirjoitti kaksi toimeenpanomääräystä lisätä avoimuutta liittovaltion virastoissa ja suojella amerikkalaisia ​​ja niiden pienyrityksiä hallinnolliselta väärinkäytöltä.
 • Uudistettu kansallinen ympäristöpolitiikka (NEPA) ensimmäistä kertaa yli 40 vuoden aikana.
 • Lyhennetty suurten infrastruktuurihankkeiden hyväksymisajat 10 tai useammasta vuodesta 2 vuoteen tai lyhyempään.
 • Auttoi yhteisöpankkeja allekirjoittamalla lainsäädäntöä, joka palautti Dodd-Frankin kalliit säännökset.
 • Perustettiin Valkoisen talon neuvosto kohtuuhintaisen asumisen sääntelyesteiden poistamiseksi asumiskustannusten alentamiseksi.
 • Poistettu sääntely, joka uhkasi vahvan ja vakaan internetin kehitystä.
 • Helpot ja yksinkertaistetut rakettien laukaisurajoitukset auttavat kannustamaan kaupallisia investointeja avaruushankkeisiin.
 • Julkaisi koko hallituksen strategian, joka keskittyi varmistamaan amerikkalaisen johtajuuden automatisoidussa ajoneuvotekniikassa.
 • Virtaviivaiset energiatehokkuussäännökset amerikkalaisille perheille ja yrityksille, mukaan lukien edullisten hehkulamppujen säilyttäminen, suihkupään hyödyllisyyden parantaminen ja suuremman ajansäästö astianpesukoneiden avulla.
 • Poistettiin tarpeettomat määräykset, jotka rajoittavat äyriäistuotantoa ja estävät työpaikkojen luomista.
 • Maatalouden osaston nykyaikaistamat bioteknologiasäännöt asettivat Amerikan johtamaan uuden tekniikan kehittämistä.
 • Ryhtyi toimiin keskeyttääkseen määräykset, jotka olisivat hidastaneet vastaustamme COVID-19: een, mukaan lukien valmistajien rajoitusten poistaminen tuulettimien nopeammasta tuotannosta.

Raskaan sääntelyn ylikuormitus onnistui onnistuneesti.

 • Kumoaa edellisen hallinnon Affirmatively Continue Fair Housing (AFFH) -säännön, joka olisi poistanut yhden perheen asuntojen kaavoituksen matalapalkkaisten, liittovaltion tukemien huoneistojen rakentamiseksi.
 • Myöntää reilun asumisen lain lopullisen säännön erilaisten vaikutusten standardista.
 • Poistettiin Yhdysvaltojen vesialueiden sääntö ja korvattiin se liikennöivien vesien suojelusäännöllä, joka tarjoaa helpotusta ja varmuutta maanviljelijöille ja kiinteistönomistajille.
 • Kumoaa edellisen hallinnon kalliit polttoainetaloussäännöt viimeistelemällä turvallisempia, edullisia polttoainetaloudellisia (SAFE) ajoneuvoja koskevan säännön, joka tekee autoista edullisempia ja alentaa uusien ajoneuvojen hintaa arviolta 2200 dollarilla.

Amerikkalaisilla on nyt enemmän rahaa taskussa.

 • Sääntelyn purkamisella oli erityisen myönteinen vaikutus pienituloisiin amerikkalaisiin, jotka maksavat huomattavasti suuremman osan tuloistaan ​​ylisääntelystä.
 • Vähennä byrokratiaa terveydenhuollossa, tarjoamalla amerikkalaisille edullisempaa terveydenhuoltoa ja säästämällä amerikkalaisia ​​lähes 10 prosenttia reseptilääkkeistä.
 • Sääntelyn purkaminen tuotti lääkäriyhteisölle arviolta 6,6 miljardin dollarin säästöt – 42 miljoonan tunnin vähennys sääntelyn noudattamisesta vuoteen 2021 mennessä.
 • Poistettiin hallituksen esteet henkilökohtaiselle vapaudelle ja kuluttajien valinnoille terveydenhuollossa.
 • Täysin voimaan tulleen Trump-hallinnon toteuttaman 20 merkittävän sääntelyn purkamisen odotetaan säästävän amerikkalaisia ​​kuluttajia ja yrityksiä yli 220 miljardilla dollarilla vuodessa.
 • Allekirjoittanut 16 sääntelyn purkamista koskevaa lainsäädäntöä, joka johtaa 40 miljardin dollarin vuotuiseen reaalitulojen kasvuun.


Reilu ja vastavuoroinen kauppa

Turvatut historialliset kauppasopimukset amerikkalaisten työntekijöiden puolustamiseksi.

 • Vetäytyi välittömästi työpaikkaa tappavasta Tyynenmeren kumppanuudesta (TPP).
 • Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) päättyi ja korvattiin uudella Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välisellä sopimuksella (USMCA).
 • USMCA sisältää tehokkaita uusia suojauksia amerikkalaisille valmistajille, autovalmistajille, maanviljelijöille, maitotuottajille ja työntekijöille.
 • USMCA: n odotetaan tuottavan yli 68 miljardia dollaria taloudellista toimintaa ja mahdollisesti yli 550 000 uutta työpaikkaa kymmenen vuoden aikana.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen ostaminen ja amerikkalaisten palkkaaminen oli hallituksen politiikkaa, ja ryhtyi toimiin työpaikkojen ulkoistamisen lopettamiseksi ulkomailla.
 • Neuvottelivat Japanin kanssa tullien leikkaamisesta ja markkinoiden avaamisesta Yhdysvaltain maataloustuotteiden 7 miljardille dollarille ja lopettivat perunoiden ja karitsan kiellon.
 • Yli 90 prosenttia Yhdysvaltain maataloustuotteiden viennistä Japaniin saa nyt etuuskohtelun, ja suurin osa on tullittomia.
 • Neuvotteli toisen sopimuksen Japanin kanssa 40 miljardin dollarin arvosta digitaalisen kaupan lisäämiseksi.
 • Neuvotteli uudelleen Yhdysvaltojen ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen, kaksinkertaistamalla amerikkalaisten ajoneuvojen tuonnin ylärajan ja laajentamalla Yhdysvaltojen kevyiden kuorma-autojen tariffia.
 • Saavutti Kiinan kanssa kirjallisen, täysin toimeenpanevan ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen merirosvojen ja väärennettyjen tuotteiden kohtaamisesta sekä amerikkalaisten ideoiden, liikesalaisuuksien, patenttien ja tavaramerkkien suojaamisesta.
 • Kiina sopi ostavansa 200 miljardin dollarin lisäarvon Yhdysvaltojen viennistä ja avaavan markkinoille pääsyn yli 4000 yhdysvaltalaiselle laitokselle, samalla kun kaikki tullit pysyivät voimassa.
 • Saavutettu keskinäinen sopimus Euroopan unionin (EU) kanssa, joka käsittelee epäterveitä kauppakäytäntöjä ja lisää verovapaata vientiä 180 prosenttia 420 miljoonaan dollariin.
 • Saimme EU: lta lupauksen poistaa amerikkalaisen hummerin tullit – ensimmäinen Yhdysvallat ja Euroopan unioni neuvottelivat tullinalennuksista yli 20 vuoden aikana.
 • Saatu historiallinen voitto uudistamalla Maailman postiliitto, jonka vanhentunut politiikka heikensi amerikkalaisia ​​työntekijöitä ja etuja.
 • Käynnissä laajaa kauppakumppaneiden, kuten EU: n ja Japanin, kanssa edistämään Maailman kauppajärjestön (WTO) uudistuksia.
 • Julkaisi kaikkien aikojen ensimmäisen kattavan raportin WTO: n valituselimen laiminlyönneistä noudattaa WTO: n sääntöjä ja tulkita WTO-sopimuksia kirjallisesti.
 • Estetyt ehdokkaat WTO: n valituselimeen, kunnes WTO: n jäsenet tunnustavat ja käsittelevät valituselimen aktiivisuuteen liittyviä pitkäaikaisia ​​kysymyksiä.
 • Lähetti viisi asiakirjaa WTO: n maatalouden komitealle parantaakseen jäsenten ymmärrystä kauppapolitiikkojen täytäntöönpanosta, korostaakseen avoimuuden parantamisen alueita ja kannustaakseen jäseniä pitämään ajan tasalla ilmoituksia markkinoille pääsystä ja kotimaisesta tuesta.

Ryhtyi voimakkaasti torjuakseen epäterveitä kauppakäytäntöjä ja asettamaan Amerikan etusijalle.

 • Otettiin tulleja sadoille miljardeille kiinalaisille tavaroille suojelemaan amerikkalaisia ​​työpaikkoja ja lopettamaan Kiinan väärinkäytökset vuoden 1962 kaupan laajentamislain 232 §: n ja vuoden 1974 kauppalain 301 §: n nojalla.
 • Ohjannut koko hallituksen pyrkimykset pysäyttää ja rangaista Kiinan kommunistisen puolueen pyrkimyksiä varastaa ja hyötyä amerikkalaisista innovaatioista ja henkisestä omaisuudesta.
 • Ulkomaiselle alumiinille ja ulkomaiselle teräkselle asetettiin tullit elintärkeiden teollisuustemme suojaamiseksi ja kansallisen turvallisuutemme tukemiseksi.
 • Hyväksytyt tariffit pesukoneiden tuonnille 1,8 miljardia dollaria ja aurinkopaneelien tuonnille 8,5 miljardia dollaria.
 • Estä laittoman puutavaran tuonnin Perusta.
 • Ryhtyi toimiin Ranskaa vastaan ​​sen digitaalisten palvelujen verosta, joka kohdistuu epäoikeudenmukaisesti amerikkalaisiin teknologiayrityksiin.
 • Käynnisti 10 muun maan ehdottaman tai hyväksymän tutkimuksen digitaalisten palvelujen veroista.

Historiallinen tuki amerikkalaisille maanviljelijöille.

 • Neuvotteli menestyksekkäästi yli 50 sopimusta maailman maiden kanssa ulkomaiden markkinoille pääsyn lisäämiseksi ja yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden viennin lisäämiseksi tukemalla yli miljoona amerikkalaista työpaikkaa.
 • Hyväksytty 28 miljardin dollarin tuki viljelijöille, jotka ovat joutuneet vilpillisten kauppakäytäntöjen piiriin – täysin rahoittamina Kiinan maksamista tulleista.
 • Kiina kumosi siipikarjakiellon, avasi markkinat naudanlihalle ja suostui ostamaan vähintään 80 miljardia dollaria amerikkalaisia ​​maataloustuotteita seuraavan kahden vuoden aikana.
 • Euroopan unioni sopi naudanlihan tuonnin lisäämisestä 180 prosenttia ja avasi markkinansa enemmän soijapapujen tuontia varten.
 • Etelä-Korea kumosi amerikkalaisen siipikarjan ja munien kiellon ja suostui tarjoamaan markkinoille pääsyn amerikkalaisen riisin ennätysviennille.
 • Argentiina kumosi amerikkalaisen sianlihan kiellon.
 • Brasilia suostui lisäämään vehnän tuontia 180 miljoonalla dollarilla vuodessa ja korotti kiintiöjään Yhdysvaltojen etanolin ostamiseen.
 • Guatemala ja Tunisia avasivat markkinansa amerikkalaisille munille.
 • Voitti Ecuadorissa vehnälle ja soijalle asetetut tullivapautukset.
 • Thaimaan kaupan etuudet keskeytettiin 817 miljoonalla dollarilla yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) mukaisesti, koska se ei kyennyt tarjoamaan riittävästi kohtuullista pääsyä amerikkalaisille sianlihatuotteille.
 • Viljelijämarkkinoilla lunastettujen elintarvikemerkkien määrä kasvoi 1,4 miljoonasta dollarista toukokuussa 2020 1,75 miljoonaan dollariin syyskuussa 2020 – 50 prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna.
 • Käynnisti nopeasti Coronavirus Food Assistance -ohjelman, joka tuki 30 miljardia dollaria tukea viljelijöille ja viljelijöille, jotka kärsivät hintojen laskusta ja markkinoiden häiriöistä, kun COVID-19 vaikutti elintarvikeketjuun.
 • Valtuutettu yli 6 miljardia dollaria Farmers to Families Food Box -ohjelmaan, joka toimitti yli 128 miljoonaa laatikkoa paikallisesti tuotettuja, tuotteita, lihaa ja maitotuotteita hyväntekeväisyyteen ja uskoon perustuville järjestöille valtakunnallisesti.
 • Valtuutetut viranomaiset puolustustuotantolakilla suojelemaan Yhdysvaltojen elintarvikeketjun katkoksia COVID-19: n seurauksena.


Amerikan energiariippumattomuus

Vapautti Amerikan öljy- ja maakaasupotentiaalin.

 • Ensimmäistä kertaa lähes 70 vuoden aikana Yhdysvalloista on tullut energian nettoviejä.
 • Yhdysvallat on nyt maailman suurin öljyn ja maakaasun tuottaja.
 • Maakaasun tuotanto oli ennätyksellisen korkea, 34,9 neloset vuonna 2019, ennätyksellisen korkean tuotannon jälkeen vuonna 2018 ja 2017.
 • Yhdysvallat on ollut maakaasun nettoviejä kolme peräkkäistä vuotta, ja sen vientikapasiteetti on lähes 10 miljardia kuutiometriä päivässä.
 • Vetäytyi epäoikeudenmukaisesta, yksipuolisesta Pariisin ilmastosopimuksesta.
 • Peruutti edellisen hallinnon puhtaan energiasuunnitelman ja korvasi sen uudella kohtuuhintaisen puhtaan energian säännöllä.
 • Hyväksytty Keystone XL- ja Dakota Access -putket.
 • Avasi Arktisen kansallisen luonnonsuojelualueen (ANWR) Alaskassa öljyn ja kaasun vuokralle.
 • Kumoaa viimeisen hallinnon liittovaltion hiilivuokrausmoratorion, joka kielsi hiilen vuokraamisen liittovaltion mailla.
 • Uudistettu lupamääräys tarpeettoman byrokratian poistamiseksi ja kaivosten hyväksynnän nopeuttamiseksi.
 • Korjattu New Source Review -lupaohjelma, joka rankaisi yrityksiä hiilivoimaloiden päivittämisestä tai korjaamisesta.
 • Korjattiin ympäristönsuojeluviraston (EPA) sähkö- ja hiilituhkaa koskevat säännöt.
 • Keskimääräinen amerikkalainen perhe säästää 2500 dollaria vuodessa pienemmillä sähkölaskuilla ja alhaisemmilla hinnoilla kaasupumpulla.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö, jolla kumotaan haitallinen suoratoiston sääntö
 • Lyhensi julkisten porausten lupien hyväksymisaikaa puoleen, mikä lisäsi julkisten porausten lupahakemuksia 300 prosenttia.
 • Nopea hyväksyntä NuStarin New Burgos -putkelle amerikkalaisen bensiinin viemiseksi Meksikoon.
 • Virtaviivainen nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali sallii ja mahdollisti LNG: n pitkäaikaisten vientilupien jatkamisen vuoteen 2050 asti.
 • Yhdysvallat on nyt kolmen parhaan LNG-viejän joukossa maailmassa.
 • Lisääntynyt nesteytetyn maakaasun vienti viisinkertaistui tammikuusta 2017, ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen tammikuussa 2020.
 • LNG-viennin odotetaan vähentävän Yhdysvaltojen kauppavajetta yli 10 miljardilla dollarilla.
 • Myönnetty yli 20 uutta pitkäaikaista hyväksyntää LNG-viennille vapaakauppasopimusmaihin.
 • Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun infrastruktuurin kehittäminen Yhdysvalloissa tarjoaa kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja on johtanut kymmenien miljardien dollareiden investointeihin infrastruktuuriin.
 • Yhdysvalloissa on nyt toiminnassa 6 LNG-vientilaitosta, joista 2 on edelleen rakenteilla.
 • Ydinenergian tuotanto vuonna 2019 oli ennätyksellisesti suurin yhdistämällä voimalaitosten päivityksistä saatavan kapasiteetin kasvu ja lyhyemmät tankkaus- ja huoltojaksot.
 • Estänyt Venäjän energian pakottamisen kaikkialla Euroopassa erilaisilla ponnisteluilla, mukaan lukien transatlanttisen energiayhteistyön kumppanuus, siviilien ydinsopimukset Romanian ja Puolan kanssa sekä vastustaminen Nord Stream 2 -putkelle.
 • Myönnetty presidentin lupa A2A-rautatielle Kanadan ja Alaskan välillä tarjoten energiavaroja kehittyville markkinoille.

Maamme runsaiden luonnonvarojen saatavuuden parantaminen energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi.

 • Uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus olivat molemmat ennätyskorkeita vuonna 2019.
 • Toteutetut politiikat, jotka auttoivat kaksinkertaistamaan aurinkoenergian tuottaman sähkön määrän ja auttoivat lisäämään tuulentuotannon määrää 32 prosenttia vuosina 2016–2019.
 • Energiainfrastruktuurin nopeutettu rakentaminen sen varmistamiseksi, että amerikkalaiset energiantuottajat voivat toimittaa tuotteitaan markkinoille.
 • Vähennä byrokratiaa, mikä hidastaa uuden energiainfrastruktuurin rakentamista.
 • Valtuutetut etanolin tuottajat myyvät E15: tä ympäri vuoden ja sallivat korkeamman etanolipitoisen bensiinin jakamisen olemassa olevista pumppuista huoltoasemilla.
 • Varmisti suuremman avoimuuden ja varmuuden uusiutuvan polttoaineen standardi (RFS) -ohjelmassa.
 • Neuvoteltu vuokrakapasiteetti strategisessa öljyvarannossa Australiaan, mikä tarjoaa amerikkalaisille veronmaksajille tuoton infrastruktuuri-investoinneista.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka ohjasi liittovaltion virastoja työskentelemään yhdessä vähentääkseen ulkomaisten vastustajien kykyä kohdistaa kriittinen sähköinen infrastruktuurimme.
 • Puhdasta vettä koskevan lain 401 §: n uudistaminen valtioiden välisen infrastruktuurin kuratoinnin mahdollistamiseksi.
 • Ratkaisi COECID-19: n aikana OPEC: n (öljynviejämaiden järjestö) öljykriisin saamalla OPEC: n, Venäjän ja muut, leikkaamaan lähes 10 miljoonaa tynnyriä päivässä vakauttamalla öljyn maailmanmarkkinahintoja.
 • Ohjannut energiaministeriön käyttämään strategista öljyvarantoa COVID-19: n aiheuttaman markkinoiden epävakauden lieventämiseen.


Sijoittaminen Amerikan työntekijöihin ja perheisiin

Edullinen ja laadukas lastenhoito amerikkalaisille työntekijöille ja heidän perheilleen.

 • Kaksinkertaisti lapsiverohyvityksen 1 000 dollarista 2 000 dollariin per lapsi ja laajensi kelpoisuutta hyvityksen saamiseen.
 • Lähes 40 miljoonaa perhettä hyötyi lapsiverohyvityksestä, jonka keskimääräinen etu oli 2200 dollaria – yhteensä noin 88 miljardia dollaria.
 • Allekirjoittanut kaikkien aikojen suurimman kasvun lastenhoito- ja kehitystuki-avustuksissa – laajentamalla laadukkaan, kohtuuhintaisen lastenhoidon saatavuutta yli 800 000 pienituloiselle perheelle.
 • Vakuutti lisäksi 3,5 miljardia dollaria Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) -laissa auttamaan perheitä ja ensiapua, joilla on lastenhoitotarpeita.
 • Luonut ensimmäisen kerran maksetun perhelomaverotuksen työntekijöille, jotka ansaitsevat 72 000 dollaria tai vähemmän.
 • Allekirjoitettu lakiin 12 viikon maksettu vanhempainloma liittovaltion työntekijöille.
 • Allekirjoittanut lakiin säännön, jonka mukaan uudet vanhemmat voivat nostaa jopa 5000 dollaria eläketililtä ilman rangaistusta synnyttäessään tai adoptoidessaan lapsen.

Edistyneet oppisopimuskoulutuksen urat hyvin palkattuihin työpaikkoihin.

 • Laajennettu oppisopimuskoulutus yli 850 000: een ja perustettu uudet teollisuuden tunnustamat oppisopimusohjelmat uusilla ja uusilla aloilla.
 • Perustettu amerikkalaisen työntekijän kansallinen neuvosto ja amerikkalaisen työvoimapolitiikan neuvottelukunta.
 • Yli 460 yritystä on allekirjoittanut lupauksen Amerikan työntekijöille ja sitoutunut tarjoamaan yli 16 miljoonaa työ- ja koulutusmahdollisuutta.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka kehottaa liittovaltion hallitusta korvaamaan vanhentuneet tutkintopohjaiset palkkaukset taitopohjaisiin palkkauksiin.

Edistynyt naisten taloudellinen vaikutusmahdollisuus.

 • Sisällytti naisten vaikutusvaltaa ensimmäistä kertaa presidentin vuoden 2017 kansallisen turvallisuuden strategiaan.
 • Allekirjoitettu lakiin keskeisiä säädöksiä, mukaan lukien naiset, rauha ja turvallisuus sekä naisyrittäjyyttä ja taloudellista vaikutusvaltaa koskeva laki.
 • Käynnisti naisten maailmanlaajuisen kehityksen ja vaurauden (W-GDP) aloitteen – kaikkien aikojen ensimmäisen koko hallituksen lähestymistavan naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen, joka on tavoittanut 24 miljoonaa naista maailmanlaajuisesti.
 • Perustettiin uusi innovatiivinen W-GDP-rahasto USAID: lle.
 • Käynnisti naisyrittäjien rahoitusaloitteen (We-Fi) 13 muun kansakunnan kanssa.
 • Ilmoitti 50 miljoonan dollarin lahjoituksen Yhdysvaltojen puolesta We-Fi: lle, joka tarjoaa enemmän pääomaa naisten omistamille yrityksille ympäri maailmaa.
 • Julkaisi kaikkien aikojen ensimmäisen naisten, rauhan ja turvallisuuden strategian, jossa keskityttiin naisten osallistumisen lisäämiseen konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.
 • Käynnisti W-GDP 2x Global Women -aloitteen Development Finance Corporationin kanssa, joka on mobilisoinut yli 3 miljardia dollaria yksityisen sektorin investointeja kolmen vuoden aikana.

Varmisti amerikkalaisen johtajuuden teknologiassa ja innovaatioissa.

 • Ensimmäinen hallinto nimitti tekoälyn, kvanttitieteen ja 5G-viestinnän kansallisiksi tutkimus- ja kehitystavoitteiksi.
 • Käynnisti amerikkalaisen laajakaistaloitteen edistääkseen laajakaistayhteyden nopeaa käyttöönottoa Amerikan maaseudulla.
 • Teetti 100 megahertsin tärkeän keskitaajuusspektrin saataville kaupalliseen toimintaan, mikä on avaintekijä laajalle levinneen 5G-yhteyden ajamisessa koko Amerikan maaseudulla.
 • Käynnisti amerikkalaisen tekoälyn aloitteen varmistaakseen amerikkalaisen johtajuuden tekoälyssä (AI) ja perusti kansallisen tekoälyn aloitteen toimiston Valkoiseen taloon.
 • Perustettiin kaikkien aikojen ensimmäiset periaatteet tekoälyn käyttöönotolle liittovaltion virastossa palvelujen parantamiseksi amerikkalaisille.
 • Allekirjoitti kansallisen kvantti-aloitealan, jolla perustettiin kansallinen kvanttikoordinointitoimisto Valkoiseen taloon edistämään läpimurtoja kvanttitieteen alalla.
 • Allekirjoittanut Secure 5G and Beyond Act -lain, jolla varmistetaan, että Amerikka johtaa maailmaa 5G: ssä.
 • Käynnisti uraauurtavan ohjelman turvallisen ja innovatiivisen kaupallisen drone-toiminnan testaamiseksi valtakunnallisesti.
 • Annettiin uusi sääntely nopeuttaakseen amerikkalaisen sivutoimisen yliäänentoiston ilmailun paluuta.
 • Sitoutunut kaksinkertaistamaan tekoälyn ja kvanttitietotutkimuksen (QIS) investoinnit.
 • Ilmoitti miljardin dollarin tekoälyn ja kvanttitutkimuslaitosten perustamisesta kaikkialle Amerikkaan.
 • Perustettiin maailman suurimmat kaksikäyttöiset 5G-testauspaikat edistämään 5G: n kaupallista ja sotilaallista innovaatiota.
 • Allekirjoitettu maamerkki Prahan periaatteet Amerikan liittolaisten kanssa turvallisten 5G-tietoliikenneverkkojen käyttöönoton edistämiseksi.
 • Allekirjoitti kaikkien aikojen ensimmäisen kahdenvälisen tekoälyyhteistyösopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.
 • Sisäänrakennettu yhteistyö liittolaisten kanssa kieltää kiinalainen telekommunikaatioyhtiö Huawei 5G-infrastruktuuriltaan.

Säilytti amerikkalaiset työpaikat amerikkalaisille työntekijöille ja hylkäsi halvan ulkomaisen työvoiman maahantuonnin.

 • Paineistaa Tennessee Valley Authoritya (TVA) peruuttamaan päätöksensä lomauttaa yli 200 amerikkalaista työntekijää ja korvata heidät halvemmilla ulkomaisilla työntekijöillä.
 • TVA: n hallituksen puheenjohtaja ja TVA: n hallituksen jäsen erotettiin.


Hengenpelastusreaktio Kiinan virukseen

Rajoitettu matkustaminen Yhdysvaltoihin tartunnan saaneilta maailman alueilta.

 • Keskeytti kaiken Kiinan matkustamisen, mikä säästää tuhansia ihmishenkiä.
 • Vaati kaikkia Amerikan kansalaisia, jotka palaavat kotiin nimetyistä taudinaiheuttajamaista, palaamaan nimettyjen lentokenttien kautta tehostetuilla seulontatoimenpiteillä ja joutumaan itsekaranteeniin.
 • Ilmoitti lisää matkarajoituksia Iraniin, Euroopan Schengen-alueeseen, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Brasiliaan.
 • Annetut neuvontavaroitukset, joissa Yhdysvaltojen kansalaisia ​​suositellaan välttämään kaikkea kansainvälistä matkustamista.
 • Saavutti kahdenväliset sopimukset Meksikon ja Kanadan kanssa välttämättömien matkojen keskeyttämiseksi ja laittomien ulkomaalaisten palauttamiseksi nopeasti.
 • Palautti yli 100 000 Yhdysvaltain kansalaista, jotka olivat juuttuneet ulkomaille yli 1140 lennolla 136 maasta ja alueelta.
 • Kuljetettiin turvallisesti, evakuoitiin, hoidettiin ja palautettiin kotiin loukkuun jääneiden matkustajien risteilyaluksilla.
 • Ryhtyi toimiin salliakseen viisumipakotteet ulkomaisille hallituksille, jotka estävät pyrkimyksiämme suojella Amerikan kansalaisia ​​kieltäytymällä tai viivästyttämällä kohtuuttomasti omien kansalaistensa, aiheidensa tai asukkaidensa paluuta Yhdysvalloista.

Toimi aikaisin torjumaan Kiinan virusta Yhdysvalloissa.

 • Perustettiin Valkoisen talon koronavirustyöryhmä johtavien tartuntatautien asiantuntijoiden kanssa hallinnoimaan hallinnon pyrkimyksiä vähentää COVID-19: n leviämistä ja pitää työpaikat turvassa.
 • Lupaus unionin tilaa koskevassa puheessa ”ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suojellakseen kansalaisiaan viruksilta”, kun taas demokraattien vastauksessa ei mainittu yhtään COVID-19: ää tai edes Kiinan uhkaa.
 • Julisti COVID-19: n kansalliseksi hätätilanteeksi Stafford-lain nojalla.
 • Perustettiin FEMA: n ympärivuorokautinen koordinointikeskus.
 • Julkaistut ohjeet, joissa suositellaan suojatoimenpiteitä, jotka ovat kriittisiä viruksen leviämisen hidastamiseksi, sairaaloiden ja infrastruktuurin huippukuormituksen purkamiseksi ja terveysvaikutusten vähentämiseksi.
 • Toteutetut vahvat yhteisön lieventämisstrategiat vähentääkseen jyrkästi Yhdysvalloissa menetettyjen ihmishenkien määrää verrattuna asiantuntijoiden ennusteisiin, joiden mukaan Yhdysvalloissa kuolisi jopa 2,2 miljoonaa ihmistä ilman lieventämistä.
 • Pysäytetty Yhdysvaltojen rahoitus Maailman terveysjärjestölle, jotta voidaan torjua sen vakava puolueellisuus Kiinaa kohtaan, joka vaarantaa amerikkalaisten turvallisuuden.
 • Ilmoitetut suunnitelmat vetäytymisestä Maailman terveysjärjestöstä ja uudelleen kohdennetut rahoitusvarat maailmanlaajuisten kansanterveystarpeiden tyydyttämiseksi.
 • Kehotti Yhdistyneitä Kansakuntia pitämään Kiinaa vastuussa viruksen käsittelystä, mukaan lukien kieltäytyminen olemasta läpinäkyvä ja viruksen pidättäminen ennen sen leviämistä.

Suunniteltiin uudelleen kotimaisia ​​tuotantolaitoksia varmistaakseen, että etutyöntekijöillä oli kriittiset tarvikkeet.

 • Jaettu miljardeja kappaletta henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien käsineet, naamiot, kylpytakit ja kasvosuojat.
 • Vetoaa puolustustuotantolakiin yli 100 kertaa nopeuttaakseen välttämättömien materiaalien kehitystä ja valmistusta Yhdysvalloissa.
 • Teetti yli 3 miljardin dollarin historiallisia investointeja teollisuuspohjaan.
 • Sopimus Fordin, General Motorsin, Philipsin ja General Electricin kaltaisten yritysten kanssa tuulettimien tuottamiseksi.
 • Tehty sopimus Honeywellin, 3M: n, O&M Halyardin, Moldexin ja Lydallin kanssa lisäämään kansakuntamme N-95-naamiotuotantoa.
 • Armeijan insinööriryhmä rakensi 11 000 vuodetta, jakoi 10000 tuuletinta ja lisäsi henkilöstöä sairaaloihin.
 • New Yorkin Javits-keskus muutettiin 3000 vuoteen sairaalaksi ja avattiin lääketieteelliset palvelut Seattlessa ja New Orleansissa.
 • Lähetti USNS Comfortin New York Cityyn ja USNS Mercyn Los Angelesiin.
 • Lähetetty tuhansia FEMA: n työntekijöitä, kansalliskaartin jäseniä ja armeijaa auttamaan vastauksessa.
 • Tarjottu tukea valtioille, jotka kohtaavat uusia viruksen ilmaantumisia, mukaan lukien testauspaikkojen lisääntyminen, lääkintähenkilöstön lähettäminen ja neuvonta lieventämisstrategioissa.
 • Ilmoitti liittovaltion tuen kuvernööreille 100 prosentin kustannusosuudella varustetun kansalliskaartin käytöstä.
 • Perustettiin toimitusketjun työryhmä ”valvontatorniksi”, joka jakaa strategisesti korkean kysynnän lääketieteelliset tarvikkeet ja henkilönsuojaimet eniten tarvitseville alueille.
 • Pyysi valtioilta kriittisiä tietoelementtejä sairaalan kapasiteetin, hengityslaitteiden ja henkilönsuojainten tilasta.
 • Suoritettiin lähes 250 lentoa Project Air Bridgen kautta kuljettaakseen satoja miljoonia kirurgisia naamioita, N95-hengityssuojaimia, käsineitä ja kylpytakkeja ympäri maailmaa sairaaloihin ja tiloihin kaikkialla Yhdysvalloissa.
 • Allekirjoitti puolustustuotantolakiin vedoten toimeksiannon varmistaakseen, että amerikkalaisilla on luotettava tarjonta tuotteita, kuten naudanlihaa, sianlihaa ja siipikarjaa.
 • Vakautti elintarvikeketjun palauttamalla kansakunnan proteiininkäsittelykapasiteetin yhteistyömenetelmällä liittovaltion, osavaltion ja paikallisten virkamiesten ja teollisuuden kumppaneiden kanssa.
 • Kaupoille ja amerikkalaisille kodeille jaettujen elintarvikkeiden ja muiden päivittäisen elämän kriittisten tuotteiden jatkuva liikkuminen ei vaikuttanut.

Täytti loppuun käytetty strateginen kansallinen varasto.

 • Lisännyt tuulettimien määrää lähes kymmenen kertaa yli 153 000: een.
 • Huolimatta tiedotusvälineiden ja kuvernöörien synkeistä ennusteista, yhdellekään hengityslaitetta tarvitsevalle amerikkalaiselle ei ole evätty hengityslaitetta.
 • N95-peitteiden määrä kasvoi nelitoista kertaa yli 176 miljoonaan.
 • Annettiin toimeenpanomääräys, jolla varmistetaan, että kriittisiä lääketieteellisiä tarvikkeita tuotetaan Yhdysvalloissa.

Luonut maailman suurimman, edistyneimmän ja innovatiivisimman testausjärjestelmän.

 • Rakensi maailman johtavan testausjärjestelmän tyhjästä ja suoritti yli 200 miljoonaa testiä – enemmän kuin koko Euroopan unioni yhteensä.
 • Sitoutunut yli 400 testikehittäjää lisäämään testauskapasiteettia alle 100 testistä päivässä yli 2 miljoonaan testiin päivässä.
 • Rikkoutunut byrokratia ja hyväksytyt hätäkäyttöluvat yli 300 eri testille, mukaan lukien 235 molekyylitestille, 63 vasta-ainetestille ja 11 antigeenitestille.
 • Toimitettu huipputeknisiä testauslaitteita ja miljoonia testejä jokaiseen sertifioituun hoitokodiin maassa.
 • Ilmoitti lisää joustavuutta Medicare Advantagelle ja osa D aikoo luopua testien kustannusten jakamisesta.
 • Yli 2000 vähittäiskaupan apteekkia, mukaan lukien CVS, Walmart ja Walgreens, tarjoavat testausta uusilla sääntely- ja korvausvaihtoehdoilla.
 • Lähetettiin kymmeniä miljoonia testejä hoitokodeihin, avustettuihin asumispalveluihin, historiallisesti mustiin korkeakouluihin ja yliopistoihin (HBCU), heimoihin, katastrofiapuoperaatioihin, Home Health / Hospice -organisaatioihin ja Veteraanien terveyshallintoon.
 • Aloitettiin 150 miljoonan BinaxNOW-pikatestin toimittaminen valtioille, pitkäaikaishoitolaitoksille, IHS: lle, HBCU: lle ja muille keskeisille kumppaneille.

Uraauurtavia hoitoja ja hoitoja, jotka alensivat kuolleisuutta 85 prosenttia ja pelastivat yli 2 miljoonaa ihmistä.

 • Yhdysvalloissa kuolemantapaukset ovat alhaisimpia koko maailmassa.
 • Elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) käynnisti Coronavirus Treatment Acceleration -ohjelman nopeuttaakseen lääkkeiden sääntelyarviointiprosessia kliinisissä kokeissa, nopeuttaakseen alan ohjeiden kehittämistä ja julkaisemista hoitojen kehittämiseksi ja hyödyntäen sääntelyn joustavuutta helpottaakseen lääkkeiden laajentamista. tuotantokapasiteetti.
 • Yli 370 hoitoa on kliinisissä tutkimuksissa ja vielä 560 hoidossa on suunnitteluvaiheessa.
 • Ilmoitti käytettävissä olevista varoista 450 miljoonaa dollaria Regeneronin vasta-aine-cocktailin valmistuksen tukemiseksi.
 • Lähetettiin kymmeniä tuhansia annoksia Regeneron-lääkettä.
 • Valtuutettu hätäkäyttövaltuutus (EUA) toipuvalle plasmalle.
 • Hoiti noin 100 000 potilasta, joilla oli toipuva plasma, mikä voi vähentää kuolleisuutta 50 prosenttia.
 • Annettu 48 miljoonaa dollaria Mayo Clinic -tutkimuksen rahoittamiseen, jossa testattiin toipuvan plasman tehokkuutta COVID-19-potilailla.
 • Teki sopimuksen tukemaan AstraZenecan kahden monoklonaalisen vasta-aineen cocktailin laajamittaista valmistusta.
 • Hyväksyi Remdesivirin ensimmäisenä COVID-19-hoitona, mikä voisi vähentää sairaalahoitoaikaa lähes kolmanneksella.
 • Turvasi yli 90 prosenttia maailman Remdesivir-tarjonnasta, mikä riittää yli 850 000 korkean riskin potilaan hoitoon.
 • Myönnetty EUA Eli Lillylle kehonvastaisista hoidoista.
 • Viimeistelty sopimus Eli Lillyn kanssa yhtiön tutkittavien vasta-aineiden ensimmäisten annosten ostamisesta.
 • Annettu jopa 270 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain Punaiselle Ristille ja Amerikan verikeskuksille tukemaan jopa 360 000 plasmayksikön keräämistä.
 • Käynnisti valtakunnallisen kampanjan, jossa pyydettiin COVID-19: stä toipuneita potilaita luovuttamaan plasmaa.
 • Ilmoitettiin vaiheen 3 kliiniset tutkimukset erityyppisille verenohennuslääkkeille aikuisten, joilla on diagnosoitu COVID-19, hoitamiseksi.
 • Myönnetty EUA monoklonaalisten vasta-aineiden hoidolle bamlanivimabille.
 • FDA antoi EUA: n kasirivimabin ja imdevimabin annettavaksi yhdessä.
 • Perusti yksityisen sektorin ja akateemisten johtajien kanssa COVID-19 High Performance Computing -konsortion, joka vapautti Amerikan supertietokoneet koronavirustutkimuksen nopeuttamiseksi.

Toi amerikkalaisen lääketieteen ja hallituksen täyden voiman tuottaa turvallinen ja tehokas rokote ennätysajassa.

 • Käynnisti Warp Speed ​​-operaation aloittaakseen ennennäkemättömän pyrkimyksen kehittää ja tarjota tehokas rokote tammikuuhun 2021 mennessä.
 • Pfizer ja Moderna kehittivät kaksi rokotetta vain yhdeksässä kuukaudessa, viisi kertaa nopeammin kuin Yhdysvaltojen historian nopein aikaisempi rokote.
 • Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat noin 95 tehokasta – ylittäen selvästi kaikki odotukset.
 • Myös AstraZenecalla ja Johnson & Johnsonilla on lupaavia ehdokkaita kliinisten tutkimusten viimeisessä vaiheessa.
 • Rokotteet annetaan 24 tunnin kuluessa FDA: n hyväksynnästä.
 • Tarjosi miljoonia rokoteannoksia saataville ennen vuoden 2020 loppua, ja satoja miljoonia lisää seurattavaksi nopeasti.
 • FedEx ja UPS toimittavat annokset varastosta suoraan paikallisiin apteekkeihin, sairaaloihin ja terveydenhuollon tarjoajiin.
 • Saavutimme yhteistyön CVS: n ja Walgreensin kanssa toimittamaan rokotteita suoraan hoitokodien ja pitkäaikaishoitolaitosten asukkaille heti kun valtio sitä pyytää, ilman kustannuksia Amerikan vanhuksille.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen sen varmistamiseksi, että Yhdysvaltojen hallitus asettaa rokotteen etusijalle Yhdysvaltain kansalaisille ennen sen lähettämistä muille maille.
 • Tarjottu noin 13 miljardia dollaria rokotteiden kehittämisen nopeuttamiseksi ja kaikkien parhaiden ehdokkaiden valmistamiseksi etukäteen.
 • Toimitti Modernalle kriittisiä 4,1 miljardin dollarin investointeja rokotteidensa kehittämisen, valmistuksen ja jakelun tukemiseksi.
 • Moderna ilmoitti rokotteensa olevan 95 prosenttia tehokas ja odottaa FDA: n hyväksyntää.
 • Tarjonnut Pfizerille jopa 1,95 miljardia dollaria tukemaan rokotekandidaatinsa massatuotantoa ja valtakunnallista jakelua.
 • Pfizer ilmoitti rokotteensa olevan 95 prosenttia tehokas ja odottaa FDA: n hyväksyntää.
 • Tarjottu noin miljardi dollaria Johnson & Johnsonin rokotekandidaatin valmistuksen ja jakelun tukemiseen.
 • Johnson & Johnsonin rokotekandidaatti saavutti kliinisten tutkimusten viimeisen vaiheen.
 • Käytettiin 1,2 miljardia dollaria käytettävissä olevaan tukeen AstraZenecan rokotekandidaatille.
 • AstraZenecan rokotekandidaatti saavutti kliinisten tutkimusten viimeisen vaiheen.
 • Teki sopimuksen tukea Novavaxin rokotekandidaatin laajamittaista valmistamista odotettavissa olevalla 100 miljoonalla annoksella.
 • Yhteistyössä Sanofin ja GSK: n kanssa tukemaan COVID-19-tutkimusrokotteen laajamittaista valmistusta.
 • Myönnetty 200 miljoonan dollarin rahoitus rokotevalmiuden sekä rokotteiden välittömän jakelun ja antamisen suunnitelmien tukemiseksi.
 • Toimitti 31 miljoonaa dollaria Cytvialle rokotteisiin liittyvistä kulutustuotteista.
 • PREP-lain mukaan se antoi ohjeita, joilla valtuutettiin pätevät apteekkihenkilökunnat antamaan rokotteita.
 • Ilmoitti, että McKesson Corporation valmistaa ja jakelee rokotteiden oheistarvikepakkauksia Strategisen kansallisen varaston puolesta auttaakseen rokotteita antavia terveydenhuollon työntekijöitä.
 • Ilmoitettu yhteistyöstä suurketjuisten, riippumattomien ja alueellisten apteekkien kanssa rokotteiden toimittamiseksi.

Etusijalle asetetut resurssit heikoimmassa asemassa oleville amerikkalaisille, mukaan lukien hoitokodin asukkaat.

 • Nopeat ohjeet hoitokodeille ja laajennetut terveyspalvelumahdollisuudet haavoittuvien vanhusten suojelemiseksi.
 • Lisääntynyt kaikkien 15417 Medicare- ja Medicaid-hoitokodin valvonta, valvonta ja avoimuus vaatimalla heitä ilmoittamaan COVID-19-tapauksista kaikille asukkaille, heidän perheilleen ja tautien torjuntakeskuksille (CDC).
 • Vaaditaan, että kaikki hoitokodit testaavat henkilökuntaa säännöllisesti.
 • Käynnisti ennennäkemättömän kansallisen hoitokodin koulutusohjelman, jotta hoitokodin henkilökunta saisi tarvittavat tiedot COVID-19: n leviämisen estämiseksi.
 • Toimitti 81 miljoonaa dollaria lisätarkastuksiin ja rahoitti 35 000 Nation Guard -jäsentä toimittamaan kriittisiä tarvikkeita kaikkiin Medicare-sertifioituihin hoitokodeihin.
 • Lähetetyt liittovaltion työryhmän lakko-ryhmät tarjoavat teknistä apua ja koulutusta hoitokodeissa, joissa esiintyy tautipesäkkeitä.
 • Jaettu kymmeniä miljardeja dollareita palveluntarjoajien avustusrahastoista hoitokodien, pitkäaikaishoitolaitosten, turvaverkkosairaaloiden, maaseutussairaalien ja viruksen eniten kärsimien yhteisöjen suojelemiseksi.
 • Vapautti 1,5 miljoonaa N95-hengityssuojainta strategisesta kansallisesta varastosta jaettavaksi yli 3000 hoitokodille.
 • Kehotti Valkoisen talon mahdollisuuksien ja elvyttämisneuvostoa keskittymään uudelleen alipalveluneisiin yhteisöihin, joihin koronavirus vaikuttaa.
 • Vaaditaan, että ilmoitetuissa testaustuloksissa on oltava tietoja rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä ja postinumero, jotta varmistetaan, että resurssit on suunnattu yhteisöille, joille virus on vahingoittanut suhteettomasti.
 • Varmistettu testaus tarjottiin 95 prosentille liittovaltion pätevöityneistä terveyskeskuksista (FQHC), jotka palvelevat yli 29 miljoonaa potilasta 12 000 yhteisössä eri puolilla Nationia.
 • Sijoitti ennennäkemättömän 8 miljardia dollaria heimoyhteisöihin.
 • Ylläpiti veteraanien turvallisen pääsyn VA-terveydenhoitoon koko COVID-19-pandemiassa ja tuki muita kuin VA-sairaalajärjestelmiä sekä yksityisiä ja valtion hoitamia hoitokoteja VA-kliinisten ryhmien kanssa.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö, jolla varmistetaan, että VA-koulutusetuja ei vähennetä online-etäopetuksen GI Bill -lain nojalla.

Tuetut amerikkalaiset heidän palatessaan turvallisesti kouluun ja töihin.

 • Myönnettiin ohjeet Amerikan avaamiseksi jälleen, yksityiskohtainen suunnitelma kuvernöörien auttamiseksi heidän aloittaessaan maan uudelleen. Keskittynyt haavoittuvimpien suojelemiseen ja mahdollisen uusiutumisen riskin vähentämiseen, käynnistämällä talouden uudelleen ja antamalla amerikkalaisten palata turvallisesti työpaikkaansa.
 • Auttoi amerikkalaisia ​​palaamaan työhön tarjoamalla laajat ohjeet työturvallisuustoimenpiteistä COVID-19: n estämiseksi ja tutkimalla yli 10000 koronavirukseen liittyvää valitusta ja lähettämistä.
 • Tarjonnut yli 31 miljardia dollaria ala- ja yläasteiden tukemiseen.
 • Jakeli 125 miljoonaa kasvonaamiota koulupiireille.
 • Annetaan kouluille kattavat ohjeet siitä, kuinka suojella ja tunnistaa riskialttiita henkilöitä, estää COVID-19: n leviäminen ja suorittaa turvallista henkilökohtaista opetusta.
 • Toi takaisin yliopiston yleisurheilun, mukaan lukien Big Ten ja Pac-12 -jalkapallon, turvallisen paluun.

Pelasti Yhdysvaltain talouden lähes 3,4 biljoonan dollarin avustuksella, joka on historian suurin taloudellisen avun paketti.

 • Turvattiin alun perin 8,3 miljardin dollarin koronavirusvalmius- ja reagointilaki, joka tuki hoitojen ja rokotteiden kehittämistä sekä hankkii kriittisiä lääketieteellisiä tarvikkeita ja laitteita.
 • Allekirjoitti 100 miljardin dollarin perheen ensimmäisen koronaviruksenpoistolain, joka takaa ilmaisen koronavirustestauksen, maksetun sairausloman ja perheloman, Medicaid-rahoituksen ja ruoka-avun.
 • Allekirjoitti 2,3 biljoonan dollarin Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) -lain, joka tarjoaa ennennäkemätöntä ja välitöntä apua amerikkalaisille perheille, työntekijöille ja yrityksille.
 • Allekirjoitettu lisälainsäädäntö, joka tarjoaa lähes 900 miljardia dollaria tukea koronaviruksen hätätilanteisiin ja hätäapuun, mukaan lukien kriittisesti tarvittavat varat Paycheck Protection -ohjelman jatkamiseksi.
 • Allekirjoittanut Paycheck Protection Program- ja Healthcare Enhancement Act -lain, lisäämällä 310 miljardia dollaria ohjelman täydentämiseen.
 • Toimitti noin 160 miljoonaa avustusta ahkeroille amerikkalaisille.
 • Paycheck Protection Program -ohjelmassa hyväksyttiin yli 525 miljardin dollarin anteeksiantavat lainat yli 5,2 miljoonalle pienyritykselle, mikä tukee yli 51 miljoonaa amerikkalaista työpaikkaa.
 • Rahoitusministeriö hyväksyi rahamarkkinarahastojen likviditeettijärjestelmän perustamisen rahoitusjärjestelmän likviditeetin tarjoamiseksi.
 • Valtiovarainministeriö, joka työskenteli keskuspankin kanssa, pystyi hyödyntämään noin 4 biljoonaa dollaria hätälainajärjestelyissä.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen laajennettujen työttömyysetuuksien jatkamisesta.
 • Allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen väliaikaisesti keskeyttää opintolainojen maksaminen, häätö ja palkkaverojen kerääminen.
 • Pienyritysten hallinto laajensi hätäapua pienille yrityksille, uskoon perustuville ja uskonnollisille yhteisöille.
 • Suojellut työpaikat amerikkalaisille työntekijöille, joihin COVID-19 vaikuttaa, keskeyttämällä väliaikaisesti useita työhön liittyviä maahanmuuttajaviisumeita, mukaan lukien H-1B: t, H-2B: t ilman yhteyttä elintarvikeketjuun, tietyt H-4: t sekä L: t ja tietyt J: t .


Suuri terveydenhuolto amerikkalaisille

Vahvisti amerikkalaisia ​​potilaita laajentamalla huomattavasti terveydenhuollon valintoja, avoimuutta ja kohtuuhintaisuutta.

 • Poistettiin Obamacaren henkilökohtainen toimeksianto – taloudellinen helpotus matalan ja keskitulotason kotitalouksille, jotka muodostivat lähes 80 prosenttia perheistä, jotka maksoivat rangaistuksen siitä, että he eivät halunneet ostaa sairausvakuutusta.
 • Lisävalinta kuluttajille edistämällä kilpailua yksittäisillä sairausvakuutusmarkkinoilla, mikä johtaa alhaisempiin vakuutusmaksuihin kolme vuotta peräkkäin.
 • Trumpin hallinnon mukaan yli 90 prosentilla läänistä on useita vaihtoehtoja yksittäisillä vakuutusmarkkinoilla.
 • Tarjotut yhdistyksen terveydenhoitosuunnitelmat, joiden avulla työnantajat voivat koota yhteen ja tarjota työntekijöilleen edullisempaa, laadukkaampaa terveydenhoitotapaa jopa 30 prosenttia halvemmalla.
 • Lyhytaikaisten, rajoitettujen kestoisten terveyssuunnitelmien lisääntynyt saatavuus, mikä voi maksaa jopa 60 prosenttia vähemmän kuin perinteiset suunnitelmat, mikä antaa amerikkalaisille enemmän joustavuutta valita tarpeisiinsa sopivia suunnitelmia.
 • Laajennetut terveyskorvausjärjestelyt, joiden avulla miljoonat amerikkalaiset voivat ostaa valitsemansa suunnitelman yksittäisiltä markkinoilta ja saada sitten työnantajan kattamaan kustannukset.
 • Lisätty 2100 uutta Medicare Advantage -suunnitelmavaihtoehtoa vuodesta 2017, 76 prosentin lisäys.
 • Laski Medicare Advantage -maksuja 34 prosenttia valtakunnallisesti 14 vuoden alimmalle tasolle. Medicare-terveydenhoitosuunnitelman palkkiosäästöt edunsaajille ovat olleet lähes 1,5 miljardia dollaria vuodesta 2017.
 • Kroonisia sairauksia sairastavien henkilöiden paremmat mahdollisuudet saada verovapaita säästötilejä.
 • Poistetaan kalliit Obamacare-verot, mukaan lukien sairausvakuutusvero, lääkinnällisten laitteiden vero ja ”Cadillac-vero”.
 • Työskenteli valtioiden kanssa luodakseen enemmän joustavuutta ja helpotusta sortavista Obamacare-säännöksistä, mukaan lukien jälleenvakuutuspoikkeukset alentamaan maksuja.
 • Julkaistiin lainsäädäntöperiaatteita yllätyksellisen lääketieteellisen laskutuksen lopettamiseksi.
 • Viimeisteltyjä vaatimuksia ennennäkemättömälle hintojen avoimuudelle sairaaloilta ja vakuutusyhtiöiltä, ​​jotta potilaat tietävät kustannukset ennen hoidon saamista.
 • Vaativat, että sairaalat asettavat vakuuttajien kanssa neuvottelemansa hinnat julkisesti saataville ja helposti saataville verkossa.
 • Parannettu potilaiden pääsy terveystietoihinsa rankaisemalla sairaaloita ja saamalla lääkärit menettämään kannustinmaksunsa, jos he eivät noudata vaatimuksia.
 • Laajennettu pääsy puhelinpalveluun, erityisesti maaseutu- ja huono-osaisissa yhteisöissä.
 • Lisääntyneet Medicare-maksut maaseudun sairaaloille pysäyttävät vuosikymmenen kasvavan sulkemisen ja parantavat hoidon saatavuutta maaseudulla.

Annettiin ennennäkemättömiä uudistuksia, jotka laskivat dramaattisesti reseptilääkkeiden hintaa.

 • Laskivat lääkkeiden hintoja ensimmäistä kertaa 51 vuoden aikana.
 • Käynnisti aloitteen maailmanlaajuisen vapaan lataamisen lopettamiseksi huumemarkkinoilla.
 • Viimeistelty sääntö, jonka mukaan reseptilääkkeitä voidaan tuoda Kanadasta.
 • Viimeistelty suosituimman kansakunnan sääntö sen varmistamiseksi, että lääkeyhtiöt tarjoavat samat alennukset Yhdysvalloille kuin muillekin maille, mikä johtaa arviolta 85 miljardin dollarin säästöihin seitsemän vuoden aikana ja 30 miljardin dollarin pelkkiin taskusta.
 • Ehdotti sääntöä, jonka mukaan liittovaltion rahoittamat terveyskeskukset velvoitetaan siirtämään lääkeyhtiön alennukset insuliinista ja Epi-Kynistä suoraan potilaille.
 • Päättyi kummitussäännökset, jotka estivät apteekkeja ilmoittamasta potilaille heidän tarvitsemiensa lääkkeiden parhaista hinnoista.
 • Päätti välittäjien kalliit takaiskut ja varmisti, että potilaat hyötyvät suoraan apteekkitiskin käytettävissä olevista alennuksista, mikä säästää amerikkalaisia ​​jopa 30 prosenttia tuotenimillä varustetuista lääkkeistä.
 • Tehostettu osa D aikoo tarjota monille eläkeläisille Medicareen pääsyn laajaan insuliinisarjaan korkeintaan 35 dollarin kopio kuukausittaiseen kunkin insuliinityypin toimitukseen.
 • Alennetut Medicare Part D -reseptilääkepalkkiot, mikä säästää edunsaajia lähes 2 miljardia dollaria premium-kustannuksissa vuodesta 2017.
 • Päättyi hyväksymättömiä huumausaineita koskeva aloite, joka tarjosi geneeristen lääkkeiden yksinoikeuden markkinoilla.

Edistetään terveydenhuollon tutkimusta ja innovaatioita sen varmistamiseksi, että amerikkalaisilla potilailla on mahdollisuus saada parasta hoitoa maailmassa.

 • Allekirjoitettu kaikkien aikojen ensimmäinen toimeenpanomääräys, jolla vahvistetaan, että Yhdysvaltojen hallituksen virallisena politiikkana on suojella potilaita, joilla on ennestään esiintyviä sairauksia.
 • Hyväksytty oikeus yrittää antaa kuolemattomasti sairaille potilaille pääsy hengenpelastaviin parannuskeinoihin.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen munuaissairauksien torjumiseksi enemmän elinsiirtoja ja paremmalla hoidolla.
 • Allekirjoitti lain miljardin dollarin lisäyksen kriittisen Alzheimerin tutkimuksen rahoitukseen.
 • Nopeutetut lääketieteelliset läpimurrot sirppisolutaudin geneettisissä hoidoissa.
 • Viimeistelty yhteentoimivuutta koskevat säännöt, jotka antavat amerikkalaisille potilaille pääsyn sähköisiin terveystietoihinsa puhelimellaan.
 • Aloitti pyrkimykset tarjota 500 miljoonaa dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana lasten syöpätutkimuksen parantamiseksi.
 • Käynnisti kampanjan HIV / AIDS-epidemian lopettamiseksi Amerikassa seuraavan vuosikymmenen aikana.
 • Aloitti ohjelman PrEP: n HIV-ehkäisyvalmisteen toimittamiseksi vakuuttamattomille potilaille ilmaiseksi.
 • Allekirjoitti toimeksiannon ja myönsi uudet kehityssopimukset influenssarokotteen nykyaikaistamiseksi.

Suojeli kansamme vanhuksia turvaamalla ja vahvistamalla Medicare.

 • Päivitetty tapaa, jolla Medicare maksaa innovatiivisista lääkevalmisteista, jotta edunsaajilla olisi pääsy uusimpiin innovaatioihin ja hoitoon.
 • Alennettujen Medicareen liittyvien virheellisten maksujen arviolta 15 miljardia dollaria vuodesta 2016 lähtien veronmaksajien dollarien suojaamiseksi ja petosten, tuhlauksen ja väärinkäytösten vähentämiseksi.
 • Ryhtyi nopeasti toimiin mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja amerikkalaisten eläkeläisten turvaamiseksi uusien hengenpelastuslääkkeiden saataville poistamalla useita taloudellisia esteitä ja asettamalla käytäntöjä sopimattoman käytön vähentämiseksi.
 • Lanseerasi uudet verkkotyökalut, kuten eMedicare, Blue Button 2.0 ja Care vertaile, auttamaan eläkeläisiä näkemään kattavat tuotteet, vertailemaan kustannuksia, tehostamaan tietoja ja vertaamaan Medicare.gov -sivustolla olevia työkaluja.
 • Tarjotut uudet Medicare Advantage -lisäedut, mukaan lukien muutokset, jotka auttavat pitämään vanhuksia turvassa kodeissaan, hoitajien hengähdystauko, ei-opioidiset kivunhallintavaihtoehdot, kuten terapeuttinen hieronta, kuljetus ja muut kodin tukipalvelut ja -apu.
 • Suojeli Medicare-edunsaajia poistamalla sosiaaliturvatunnukset kaikista Medicare-korteista.
 • Vapautti ennennäkemättömän läpinäkyvyyden Medicare- ja Medicaid-tiedoissa tutkimuksen ja innovaatioiden kannustamiseksi.


Liittovaltion oikeuslaitoksen uusiminen

Nimitti historiallisen määrän liittovaltion tuomareita, jotka tulkitsevat perustuslain kirjoitettuna.

 • Nimitti ja vahvisti yli 230 liittovaltion tuomaria.
 • Vahvistettu 54 tuomaria Yhdysvaltain muutoksenhakutuomioistuimille, jotka muodostavat lähes kolmanneksen koko valituspenkistä.
 • Täytti kaikki hovioikeuden avoimet työpaikat ensimmäistä kertaa neljän vuosikymmenen aikana.
 • Käänsi toisen, kolmannen ja yhdestoista piirin demokraattien nimittämistä enemmistöistä republikaanien nimittämiin enemmistöihin. Ja muotoili dramaattisesti pitkään liberaalin yhdeksännen radan.

Nimitti kolme korkeimman oikeuden tuomaria ja laajensi konservatiivien asettaman enemmistön 6-3: een.

 • Tuomari Neil Gorsuch nimitti oikeusministeri Antonin Scalian tilalle.
 • Oikeusministeri Brett Kavanaugh nimitettiin oikeusministeri Anthony Kennedyn tilalle.
 • Nimitti oikeusministeri Amy Coney Barrettin korvaamaan oikeusministeri Ruth Bader Ginsburgin.


Turvallisen rajan saavuttaminen

Turvattu Yhdysvaltojen eteläraja.

 • Rakennettu yli 400 mailia maailman kestävimmistä ja edistyneimmistä rajaseinistä.
 • Laittomat risteykset ovat laskeneet yli 87 prosenttia seinän rakentamiseen.
 • Lähetetty lähes 5000 sotilasta etelärajalle. Lisäksi Meksiko lähetti kymmeniä tuhansia omia sotilaita ja kansallismiehiä turvatakseen Yhdysvaltojen ja Meksikon rajan.
 • Päätti vaarallisen kiinnioton ja vapauttamisen käytännön, mikä tarkoittaa, että sen sijaan, että ulkomaalaiset vapautettaisiin Yhdysvaltoihin odottamaan tulevia kuulemistilaisuuksia, joita ei koskaan enää voida nähdä, heidät pidätetään ennen poistamista ja palataan lopulta kotimaahansa.
 • Tehtiin kolme historiallista turvapaikkayhteistyösopimusta Hondurasin, El Salvadorin ja Guatemalan kanssa turvapaikkapetosten lopettamiseksi ja laittomien maahanmuuttajien uudelleensijoittamiseksi kolmansien maiden kansalaisiin heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelyssä.
 • Aloitti historiallisen kumppanuuden Meksikon kanssa, jota kutsutaan ”maahanmuuttajien suojeluprotokolliksi”, jotta turvapaikanhakijat voidaan palauttaa turvallisesti Meksikoon odottaen kuulemistilaisuuksia Yhdysvalloissa.

Täytäntöönpano Yhdysvaltojen maahanmuuttolakeja.

 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen poistaa harkinnanvarainen liittovaltion apurahoitus tappavista pyhäkkökaupungeista.
 • Täysin täytäntöönpantu ja toteutettu laillisten ulkomaalaisten lakisääteisesti sallitulla ”nopeutetulla poistolla”.
 • Oikeusministeriö syytti ennätyksellisen paljon maahanmuuttoon liittyviä rikoksia.
 • Käytettiin maahanmuutto- ja kansalaisuuslain (INA) 243 §: n d alakohtaa vähentääkseen ulkomaalaisten lukumäärää maista, joiden hallitukset kieltäytyvät ottamasta vastaan ​​kansalaisia, jotka määrättiin poistamaan Yhdysvalloista.

Lopetti turvapaikkapetokset, sulki salakuljettajien salakuljettajat ja ratkaisi humanitaarisen kriisin koko läntisellä pallonpuoliskolla.

 • Keskeytti asetuksella turvapaikan ulkomaalaisille, jotka olivat ohittaneet aiemmat maat, joissa heillä oli turvapaikka, mutta jotka päättivät ”foorumikaupasta” ja jatkoivat Yhdysvaltoihin.
 • Suojellut maahanmuuttajaperheitä ja suojellut siirtolaisten turvallisuutta julkaisemalla uudet määräykset Floresin siirtokuntasopimuksen nojalla.
 • Ehdotetut asetukset, joilla lopetetaan maksuton työlupa sellaisille laittomille ulkomaalaisille, jotka jättävät turhia turvapaikkahakemuksia.
 • Annettu ”sisäisen uudelleensijoittamisen” opas.
 • Ristikoulutetut Yhdysvaltain rajavartiolaitoksen edustajat suorittavat uskottavia peliseulontoja USCIS: n (United States Citizenship and Immigration Services) tuomarihenkilöiden rinnalla massiivisten viivästysten vähentämiseksi.
 • Tehostettiin ja nopeutettiin turvapaikkakuulemismenettelyä sekä nopean turvapaikkahakemuksen (PACR) että humanitaarisen turvapaikkahakemuksen prosessin (HARP) avulla.
 • Käynnisti perhepetosaloitteen tunnistaakseen sadat henkilöt, jotka vilpillisesti esittelivät itseään perheyksikkönä rajalla, usein ihmiskaupan kanssa, lasten hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Parannettu seulonta maissa, joissa ylitysprosentti on korkea, ja monissa näistä maista alennettu viisumien ylitysprosentti.
 • Poistettiin Yhdysvaltojen konsulivirkailijoiden byrokraattiset rajoitteet, jotka heikensivät heidän kykyään asianmukaisesti vetää viisuminhakijoita.
 • Työskenteli Meksikon ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa purkamaan pallonpuoliskolla olevat ihmisten salakuljetusverkostot, jotka hyötyvät ihmisten kurjuudesta ja ruokkivat rajakriisiä hyödyntämällä heikossa asemassa olevia väestöjä.

Turvasi kansamme maahanmuuttojärjestelmän rikollisia ja terroristeja vastaan.

 • Otti käyttöön kansallisen turvallisuuden matkakiellot terroristien, jihadistien ja väkivaltaisten ääriliikkeiden estämiseksi ja otti käyttöön yhtenäisen turvallisuus- ja tiedonjakoperiaatteen, jonka kaikkien kansakuntien on täytettävä, jotta kansalaiset voisivat matkustaa Yhdysvaltoihin ja muuttaa maahan.
 • Keskeytetty pakolaisten uudelleensijoittaminen maailman vaarallisimmilta ja terrorismin kärsimiltä alueilta.
 • Tasapainotettu pakolaisapu keskittyen merentakaiseen uudelleensijoittamiseen ja taakan jakamiseen.
 • Pakolaisten uudelleensijoittaminen vähenee 85 prosenttia.
 • Uudistettu pahoin rikki pakolaisten turvatarkastusprosessi.
 • Vaati ulkoministeriötä kuulemaan valtioita ja paikkakuntia osana liittohallituksen pakolaisten uudelleensijoittamisprosessia.
 • Määräsivät tiukat pakotteet maille, jotka eivät ole ottaneet takaisin omia kansalaisiaan.
 • Perustettiin kansallinen tarkastuskeskus, joka on edistynein ja kattavin viisumien seulontajärjestelmä kaikkialla maailmassa.

Suojellut amerikkalaisia ​​työntekijöitä ja veronmaksajia.

 • Annettiin kattava ”julkisen maksun” asetus sen varmistamiseksi, että uudet tulokkaat Yhdysvalloissa ovat taloudellisesti omavaraisia ​​eivätkä ole riippuvaisia ​​hyvinvoinnista.
 • Luonut valvontamekanismin sponsorien takaisinmaksulle ja harkinnalle sen varmistamiseksi, että sponsorina esiintyvät ihmiset ovat tosiasiallisesti vastuussa sponsorivelvoitteista.
 • Annetut säädökset kauhistuttavan ”syntymismatkailun” käytännön torjumiseksi.
 • Antoi asumisen ja kaupunkikehityksen ministeriölle (HUD) säännön, jonka mukaan laittomat ulkomaalaiset eivät ole oikeutettuja julkiseen asumiseen.
 • Annetut direktiivit vaativat liittovaltion virastoja palkkaamaan ensin Yhdysvaltojen työntekijät ja asettamaan etusijalle Yhdysvaltain työntekijöiden palkkaamisen aina kun mahdollista.
 • Keskeytti matalapalkkaisten työntekijöiden pääsyn maahan, mikä uhkaa amerikkalaisia ​​työpaikkoja.
 • Viimeistelty uudet H-1B-määräykset lopettamaan pysyvästi Yhdysvaltain työntekijöiden siirtymät ja muuttamaan H-1B-viisumien myöntämiseen tarvittavia hallintovälineitä.
 • Puolusti Yhdysvaltojen itsemääräämisoikeutta vetäytymällä Yhdistyneiden Kansakuntien muuttoliikettä koskevasta maailmanlaajuisesta sopimuksesta.
 • Keskeytetty työlupa-asiakirja ulkomaalaisille, jotka saapuvat laittomasti maahantulosatamien väliin ja määrätään poistettavaksi Yhdysvalloista.
 • Palautti väliaikaisen suojatun tilan (TPS) käytön eheyden noudattamalla tiukasti TPS: n edellyttämiä lakisääteisiä ehtoja.


Amerikan johtajuuden palauttaminen ulkomaille

Palautti Amerikan johtajuuden maailmassa ja neuvotteli onnistuneesti sen varmistamiseksi, että liittolaisemme maksavat oikeudenmukaisen osuutensa sotilaallisesta suojelustamme.

 • Varmisti Naton (Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö) liittolaisten puolustusmenojen kasvun 400 miljardilla dollarilla vuoteen 2024 mennessä, ja vähimmäisvelvoitteitaan täyttävien jäsenten määrä yli kaksinkertaistui.
 • Luottaa pääsihteeri Jens Stoltenberg Naton vahvistamisesta.
 • Työskenteli Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) uudistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi ja vähensi menoja 1,3 miljardilla dollarilla.
 • Liittoutuneet, mukaan lukien Japani ja Korean tasavalta, ovat sitoutuneet lisäämään taakanjakoa.
 • Suojeli toisen muutosoikeutemme ilmoittamalla, että Yhdysvallat ei koskaan ratifioi YK: n asekauppasopimusta.
 • Palautti 56 panttivankia ja pidätettyä yli 24 maasta.
 • Pyrkii edistämään vapaata ja avointa Indo-Tyynenmeren aluetta edistämällä uusia investointeja ja laajentamalla amerikkalaista kumppanuutta.

Edistynyt rauha voimalla.

 • Irtisanotut kamala, yksipuolinen Iranin ydinsopimus ja asettanut lamauttavat pakotteet Iranin hallintoon.
 • Toteutti voimakkaasti kaikki pakotteet Iranin öljyn viennin nollaamiseksi ja hallituksen kieltämiseksi sen pääasiallisesta tulolähteestä.
 • Ensimmäinen presidentti tapasi Pohjois-Korean johtajan ja ensimmäinen istuva presidentti, joka ylitti demilitarisoidun alueen Pohjois-Koreaan.
 • Ylläpiti maksimaalista painostuskampanjaa ja pakotti tiukkoja pakotteita Pohjois-Koreaan neuvotellessaan ydinaseiden purkamisesta, amerikkalaisten panttivankien vapauttamisesta ja amerikkalaisten sankareiden jäännösten palauttamisesta.
 • Välittäjänä talouden normalisointi Serbian ja Kosovon välillä, mikä tukee rauhaa Balkanilla.
 • Allekirjoitti Honk Kongin autonomian lain ja lopetti Yhdysvaltojen suosiman kohtelun Hongkongin kanssa saadakseen Kiinan vastuuseen Hongkongin autonomian rikkomisesta.
 • Johti liittoutuneiden pyrkimyksiä voittaa Kiinan kommunistisen puolueen pyrkimykset hallita kansainvälistä televiestintäjärjestelmää.

Uudistimme vaalia ystävyyttämme ja liittoutumistamme Israelin kanssa ja ryhtyimme historiallisiin toimiin rauhan edistämiseksi Lähi-idässä.

 • Tunnustettiin Jerusalem todelliseksi Israelin pääkaupungiksi ja muutti nopeasti Yhdysvaltain suurlähetystön Israeliin Jerusalemiin.
 • Tunnusti Israelin itsemääräämisoikeuden Golanin kukkuloilla ja julisti, että Israelin siirtokunnat Länsirannalla eivät ole ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.
 • Erotti Yhdysvallat YK: n ihmisoikeusneuvostosta ryhmän räikeän Israelin vastaisen ennakkoluulon vuoksi.
 • Välittäjänä historialliset rauhansopimukset Israelin ja arabiemuslimimaiden, mukaan lukien Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Bahrainin kuningaskunta ja Sudan, välillä.
 • Välitti sopimuksen Kosovolle suhteiden normalisoimiseksi ja diplomaattisuhteiden luomiseksi Israeliin.
 • Ilmoitti, että Serbia siirtää suurlähetystönsä Israeliin Jerusalemiin.
 • Ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka puhuu yli 50 muslimikansan johtajien kokouksessa ja pääsee sopimukseen terrorismin torjumisesta sen kaikissa muodoissa.
 • Perustettiin Lähi-idän terrorismin torjuntaan perustuva etidöintikeskus yhdessä Saudi-Arabian hallituksen kanssa.
 • Julisti Vision rauhaa varten -politiikkasuunnitelman – kahden valtion ratkaisun, joka ratkaisee Palestiinan valtiollisuuden riskit Israelin turvallisuudelle, ja ensimmäistä kertaa Israel on sopinut kartasta ja Palestiinan valtiosta.
 • Julkaissut taloudellisen suunnitelman palestiinalaisvoiman voimaannuttamiseksi ja palestiinalaishallinnon parantamiseksi historiallisten yksityisten investointien avulla.

Vastustaa kommunismia ja sosialismia vastaan ​​läntisellä pallonpuoliskolla.

 • Käänsi edellisen hallinnon katastrofaalisen Kuuban politiikan ja peruutti loppuunmyyntisopimuksen kommunistisen Castron diktatuurin kanssa.
 • Sitoutui olemaan poistamatta sanktioita ennen kuin kaikki poliittiset vangit vapautetaan; kokoontumis- ja ilmaisuvapautta kunnioitetaan; kaikki poliittiset puolueet laillistetaan; ja vapaat vaalit on suunniteltu.
 • Otti käyttöön uuden politiikan, jonka tarkoituksena on estää Yhdysvaltain dollareita rahoittamasta Kuuban hallintoa, mukaan lukien tiukemmat matkarajoitukset ja rajoitukset Kuuban alkoholin ja tupakan tuontiin.
 • Otti käyttöön Kuuban rahalähetysten ylärajan.
 • Antoi amerikkalaisten nostaa kanteen henkilöitä ja yhteisöjä vastaan, jotka kuljettavat Kuuban hallinnon takavarikoimaa omaisuutta.
 • Ensimmäinen maailman johtaja, joka tunnusti Juan Guaidon Venezuelan väliaikaisena presidenttinä ja johti diplomaattikoalitiota Venezuelan sosialistidiktaattoria Nicolas Maduroa vastaan.
 • Estetty kaikki Venezuelan hallituksen omaisuudet Yhdysvaltojen lainkäyttövaltaan.
 • Katkaise Maduron hallinnon taloudelliset resurssit ja pakotti Venezuelan talouden keskeiset alat, joita hallitus hyödyntää.
 • Nosti rikosoikeudellisia syytteitä Nicolas Madurolta narkoterrorismista.
 • Määräsivät ankarat pakotteet Ortegan hallintoon Nicaraguassa.
 • Liittyi yhdessä Meksikon ja Kanadan kanssa menestyvään tarjoukseen järjestää vuoden 2026 FIFA World Cup, jossa 60 ottelua pidetään Yhdysvalloissa.
 • Voitti isännöidä vuoden 2028 kesäolympialaiset Los Angelesissa Kaliforniassa.


Armeijan valtava uudelleenrakentaminen

Rakensivat armeijan ja loivat kuudennen osaston, Yhdysvaltain avaruusjoukot.

 • Yhdysvaltain armeija rakennettiin kokonaan uudestaan ​​yli 2,2 biljoonan dollarin puolustusmenoilla, mukaan lukien 738 miljardia dollaria vuodelle 2020.
 • Turvatut kolme palkankorotusta palvelujäsenillemme ja heidän perheilleen, mukaan lukien vuosikymmenen suurin korotus.
 • Perustettiin avaruusjoukot, Yhdysvaltain ensimmäinen puolustusvoimien osasto vuodesta 1947.
 • Uudistettu ja rekapitaloitu ydinvoimamme ja ohjuspuolustuksemme sen varmistamiseksi, että ne toimivat edelleen voimakkaana pelotteena.
 • Päivitimme kyberpuolustuksiamme nostamalla kyberkomennon suureksi sodankäyntikomennoksi ja vähentämällä verkko-operaatioiden rasittavia menettelyllisiä rajoituksia.
 • Vetoi FY21: n kansallisen puolustusvaltuutuslain, jolla ei pystytty suojelemaan kansallista turvallisuuttamme, kunnioittamaan veteraaniemme ja armeijamme historiaa ja ristiriidassa pyrkimyksemme asettaa Amerikka etusijalle.

Päihitetyt terroristit, johtajat ovat saaneet vastuuseen pahanlaatuisista teoista ja tukivat rauhaa ympäri maailmaa.

 • Voittanut 100 prosenttia ISIS: n alueellisesta kalifaatista Irakissa ja Syyriassa.
 • Vapautti lähes 8 miljoonaa siviiliä ISIS: n verenhimoisesta valvonnasta ja vapautti Mosulin, Raqqan ja viimeisen ISIS: n tukikohdan Baghuzille.
 • Tappoi ISIS: n johtajan Abu Bakr al-Baghdadin ja eliminoi maailman huipputerroristin, Qasem Soleimanin.
 • Perustettiin terrorismin rahoituksen kohdentamiskeskus (TFTC) yhteistyössä Yhdysvaltojen ja sen Persianlahden kumppaneiden kanssa torjumaan ääri-ideologiaa ja uhkia ja kohdistaakseen terrorismin rahoitusverkostot, mukaan lukien yli 60 terroristihenkilöä ja maailmaa ympäröivää yhteisöä.
 • Kaksi kertaa ryhtyi päättäväisiin sotatoimiin Syyrian Assad-hallintoa vastaan ​​kemiallisten aseiden barbaarisen käytön vuoksi viattomia siviilejä vastaan, mukaan lukien onnistunut 59 Tomahawk-risteilyohjusten isku.
 • Hyväksytyt pakotteet Syyrian kemiallisten aseiden ohjelmaa koskeviin huonoja toimijoita vastaan.
 • Neuvotteli laajennetusta tulitauosta Turkin kanssa Koillis-Syyriassa.

Korjattu Yhdysvaltojen puolustus- ja teollisuuspohjan aukkoja tarjoten kaivattuja päivityksiä maamme turvallisuuden parantamiseksi.

 • Suojeli Amerikan puolustus- ja teollisuuspohjaa ohjaamalla ensimmäisen koko hallituksen koko arvion valmistus- ja puolustusalan toimitusketjuistamme 1950-luvulta lähtien.
 • Otti ratkaisevia toimia tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen toimitusketjun, mukaan lukien vaaralliset mobiilisovellukset, turvaamiseksi.
 • Suoritettu useita monivuotisia ydinmateriaalien poistokampanjoita, turvaamalla yli 1000 kiloa erittäin rikastettua uraania ja vähentämällä merkittävästi maailmanlaajuisia ydinuhkia.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka ohjasi liittovaltion virastoja työskentelemään yhdessä vähentääkseen ulkomaisten vastustajien kykyä kohdistaa kriittinen sähköinen infrastruktuurimme.
 • Laadittiin koko hallituksen strategia, jolla puututaan Kiinan pahantahtoisten ponnistelujen aiheuttamaan uhkaan Yhdysvaltojen veronmaksajien rahoittamalla tutkimus- ja kehitysekosysteemillä.
 • Edistyneet ohjuspuolustuskyvyt ja alueelliset liittoutumat.
 • Vahvisti liittolaisten ja kumppanien kykyä puolustaa itseään myymällä apua ja sotatarvikkeita.
 • Allekirjoitti kaikkien aikojen suurimman, lähes 110 miljardin dollarin arvoisen asekaupan Saudi-Arabian kanssa.


Veteraanien palveleminen ja suojeleminen

Uudistettu Veteraaniasiain osasto (VA) parantamaan hoitoa, valinnanvaraa ja työntekijöiden vastuullisuutta.

 • Allekirjoitti ja pani täytäntöön VA Mission Act -lain, joka teki pysyvästä veteraanivalinnasta, mullisti VA-yhteisöhuoltojärjestelmän ja toimitti laadukkaan hoidon lähempänä veteraanien kotia.
 • Veteraanien määrä, jotka sanovat luottavansa VA-palveluihin, on kasvanut 19 prosenttia ennätykselliseen 91 prosenttiin, joka on kaikkien aikojen korkein.
 • Tarjosi samana päivänä kiireellistä mielenterveyshoitoa jokaisessa VA-lääketieteellisessä laitoksessa ja varmisti 9,5 miljardia dollaria mielenterveyspalveluille vuonna 2020.
 • Allekirjoitti vuonna 2017 VA Choice and Quality Employment Act -lain, jolla varmistettiin, että veteraanit voisivat edelleen nähdä valitsemansa lääkärin ja heidän ei tarvitse odottaa hoitoa.
 • Trumpin hallinnon aikana miljoonat veteraanit ovat voineet valita yksityisen lääkärin yhteisöistään.
 • Laajennettu veteraanien kyky käyttää terveydenhuoltopalveluja, mukaan lukien VA: n Anywhere to Anywhere -aloitteen kautta, mikä johti 1000 prosentin käytön kasvuun COVID-19: n aikana.
 • Allekirjoitti Veterans Affairs Accountability and Whistleblower Protection Actin ja poisti tuhannet VA-työntekijät, jotka eivät antaneet eläinlääkäreillemme niin runsaasti ansaittua hoitoa.
 • Allekirjoitti vuoden 2017 Veteraanien vetoomusten parantamista ja modernisointia koskevan lain ja paransi VA: n tehokkuutta asettamalla ennätykselliset valituspäätökset.
 • Uudistetut potilastiedot aloitetaan saumattomasti puolustusministeriöltä VA: lle.
 • Käynnisti uuden työkalun, joka tarjoaa veteraaneille pääsyn verkkoon keskimääräisiin odotusaikoihin ja hoidon laatutietoihin.
 • Luvattu Valkoisen talon VA-puhelinpalvelu on soittanut satoja tuhansia puheluita.
 • Muodosti PREVENTS-työryhmän taistelemaan veteraanien itsemurhan tragediaa vastaan.

Vähentynyt veteraanien kodittomuus ja koulutusetuudet sekä saavutettu ennätyksellisen alhainen veteraanien työttömyys.

 • Allekirjoitti ja pani täytäntöön Forever GI Billin, jonka avulla veteraanit voivat käyttää etujaan koulutuksen saamiseksi missä tahansa elämänsä vaiheessa.
 • Poistanut kaikki penniäkään liittovaltion opintolainavelkaa, jonka amerikkalaiset veteraanit ovat kokonaan ja pysyvästi vammaisia.
 • Vuoteen 2009 verrattuna 49 prosenttia vähemmän veteraaneja koki kodittomuuden valtakunnallisesti vuoden 2019 aikana.
 • Allekirjoittanut ja pannut täytäntöön HAVEN-lain varmistaakseen, että konkurssiin julistaneet veteraanit eivät menetä työkyvyttömyyskorvauksiaan.
 • Auttoi satoja tuhansia asepalveluksen jäseniä siirtymään armeijasta siviilityövoimaan ja kehitti ohjelmia armeijan puolisoiden työllistämisen tukemiseksi.
 • Sijoitti lähes 40 000 kodittomia veteraaneja kodittomien veteraanien sopeuttamisohjelman kautta.
 • Työllisti yli 600 000 veteraania American Job Center -palvelujen kautta.
 • Ilmoitti yli 500 000 siirtyvää palvelun jäsentä yli 20000 työministeriön työtyöpajoihin.
 • Allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen veteraanien siirtymiseksi saumattomasti Yhdysvaltojen kauppalaivastoon.


Yhteisöjen turvallisuuden parantaminen

Allekirjoitettu rikosoikeudelliseen uudistukseen.

 • Allekirjoitti molempien osapuolten ensimmäisen vaiheen lain osaksi lakia, joka on koskaan annettu ensimmäinen merkittävä rikosoikeuden uudistamista koskeva lainsäädäntö, jolla pyritään vähentämään uusintarikollisuutta ja auttamaan entisiä vankeja liittymään uudelleen yhteiskuntaan.
 • Edistetty toisen mahdollisuuden palkkaaminen antamaan entisille vangeille mahdollisuus elää rikollista elämää ja löytää mielekästä työtä.
 • Käynnisti uuden ”Ready to Work” -aloitteen, joka auttaa yhdistämään työnantajat suoraan entisiin vankeihin.
 • Myönnetään 2,2 miljoonaa dollaria valtioille, jotka laajentavat entisten vankeja palkkaavien yritysten vakuuslainojen käyttöä.
 • Kääntynyt vuosikymmeniä vanha kielto Second Chance Pell -ohjelmille toisen asteen jälkeisen koulutuksen tarjoamiseksi vankilassa oleville henkilöille laajentaa taitojaan ja menestyä paremmin työvoimassa palatessaan maahan.
 • Myönnettiin yli 333 miljoonaa dollaria työministeriön apurahoista voittoa tavoittelemattomille järjestöille sekä paikallis- ja osavaltiohallituksille paluuhankkeisiin, jotka keskittyivät urakehityspalveluihin aiemmin vankeuteen joutuneille nuorille ja aikuisille.

Ennennäkemätön tuki lainvalvonnalle.

 • Vuonna 2019 väkivaltainen rikollisuus väheni kolmannen peräkkäisen vuoden.
 • Vuodesta 2016 lähtien väkivaltaisen rikollisuuden määrä on laskenut yli 5 prosenttia ja murhien määrä on laskenut yli 7 prosenttia.
 • Käynnisti Legend-operaation torjuakseen väkivaltaista rikollisuutta kaupungeissa, mikä johti yli 5500 pidätykseen.
 • Lähetettiin kansalliskaartin ja liittovaltion lainvalvontaviranomaiset Kenoshaan väkivallan lopettamiseksi ja yleisen turvallisuuden palauttamiseksi.
 • Tarjosi miljoona dollaria Kenoshan lainvalvontaviranomaisille, lähes 4 miljoonaa dollaria Kenoshan pienyritysten tukemiseen ja yli 41 miljoonaa dollaria lainvalvonnan tukemiseen Wisconsinin osavaltiolle.
 • Lähetetty liittovaltion edustajat pelastamaan Portlandin oikeustalo mellakoitsijoilta.
 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa kuvataan kymmenen vuoden vankeustuomiot liittovaltion omaisuuden ja muistomerkkien tuhoamisesta.
 • Ohjannut oikeusministeriön (DOJ) tutkimaan ja asettamaan syytteeseen liittovaltion jatkuvaan väkivaltaan liittyvät rikokset.
 • DOJ tarjosi lähes 400 miljoonaa dollaria lainvalvontaviranomaisten palkkaamiseen.
 • Veljeskunnan poliisilaitoksen 355 000 jäsenen kannattama.
 • Revitalized Project Safe Neighborhoods, joka kokoaa liittovaltion, osavaltioiden, paikallisten ja heimojen lainvalvontaviranomaiset kehittämään ratkaisuja väkivaltaiseen rikollisuuteen.
 • Parannettu ensivastaajaviestintä ottamalla käyttöön FirstNet National Public Safety Broadband Network, joka palvelee yli 12 000 yleisen turvallisuuden virastoa koko maassa.
 • Perustettiin uusi komissio arvioimaan lainvalvontaviranomaisten rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen liittyviä parhaita käytäntöjä.
 • Allekirjoitti Safe Policing for Safe Communities -määräyksen kannustaa paikallisten poliisilaitosten uudistuksia lain ja järjestyksen mukaisesti.
 • Tarjonnut paikallisten lainvalvontaviranomaisten saataville satoja miljoonia dollareita ylimääräisen sotatarvikkeen.
 • Allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi.
 • Turvattu pysyvä rahoitus syyskuun 11. päivän uhrien korvausrahastolle ensiavun saaneille.

Toteutti voimakkaita toimenpiteitä viharikosten, aseväkivallan ja ihmiskaupan torjumiseksi.

 • Allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa selvennettiin, että vuoden 1964 kansalaisoikeuslain VI osastoa sovelletaan antisemitismin juuriin perustuvaan syrjintään.
 • Perustettiin keskitetty verkkosivusto kouluttaakseen yleisöä viharikoksista ja rohkaisemaan raportointia.
 • Allekirjoitti Fix NICS -lain pitääkseen aseet vaarallisten rikollisten käsissä.
 • Allekirjoitti STOP-kouluväkivallalain ja perusti koulun turvallisuutta käsittelevän komission tutkimaan tapoja tehdä koulustamme turvallisempia.
 • Käynnisti Foster Youth to Independence -aloitteen, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja lopettaa alle 25-vuotiaiden nuorten aikuisten asunnottomuus, jotka ovat perhehoitojärjestelmässä tai ovat äskettäin lähteneet siitä.
 • Allekirjoitti ihmiskaupan uhrien suojelua koskevan luvan, joka tiukensi kriteerejä sille, täyttävätkö maat ihmiskaupan lopettamista koskevat normit.
 • Perustettiin työryhmä, joka auttaa torjumaan kadonneiden tai murhattujen intiaanien naisten ja tyttöjen tragediaa.
 • Etusijalle asetettiin taistelu äänettömien puolesta ja ihmiskaupan vitsauksen lopettaminen koko kansakunnassa koko hallituksen kautta.
 • Hän loi kaikkien aikojen ensimmäisen Valkoisen talon kannan, joka keskittyi yksinomaan ihmiskaupan torjuntaan.


Elämän ja uskonnonvapauden vaaliminen

Tuimme vakaasti jokaisen ihmisen elämän pyhyyttä ja työskentelimme väsymättä estääkseen valtion abortin rahoittamisen.

 • Palautettiin ja laajennettiin Mexico Cityn politiikkaa varmistamalla, että veronmaksajien varoja ei käytetä abortin rahoittamiseen maailmanlaajuisesti.
 • Annettiin sääntö, joka estää X osaston veronmaksajien rahoitusta heikentämästä aborttiteollisuutta.
 • Tuettu lainsäädäntö myöhästyneiden aborttien lopettamiseksi.
 • Leikkaa kaikki varat Yhdistyneiden Kansakuntien väestörahastolle, koska rahasto tukee pakkokeinoja ja pakkosterilointia.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö kumosi edellisen hallinnon asetuksen, joka kielsi valtioita rahoittamasta aborttitiloja osana heidän perhesuunnitteluohjelmiaan.
 • Täytettiin täysin vaatimus, jonka mukaan veronmaksajien dollarit eivät tue abortin kattavuutta Obamacare-vaihtosuunnitelmissa.
 • Lopetti sikiön kudostutkimuksen liittovaltion rahoituksen.
 • Työskenteli terveydenhuollon yksiköiden ja yksilöiden omantunnon oikeuksien suojelemiseksi – varmistaen, ettei yksikään lääketieteen ammattilainen ole pakotettu osallistumaan aborttiin heidän vakaumuksensa vastaisesti.
 • Annettiin toimeenpanomääräys, joka vahvistaa vaatimuksen, jonka mukaan kaikissa Yhdysvaltain sairaaloissa tarjotaan lääkehoitoa tai kiireellistä siirtoa ensiapua tarvitseville pikkulapsille ennenaikaisuudesta tai vammaisuudesta huolimatta.
 • Johti maiden yhteenliittymää allekirjoittamaan Geneven konsensusjulistuksen, jossa julistettiin, ettei aborttiin ole kansainvälistä oikeutta, ja sitoutui suojelemaan naisten terveyttä.
 • Historiallinen ensimmäinen presidentti osallistuu maaliskuun elämään.

Vastaa uskonnonvapautta Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.

 • Suojeli lääkäreiden, sairaanhoitajien, opettajien ja ryhmien, kuten köyhien pikkusiskojen, omantunnon oikeuksia.
 • Ensimmäinen presidentti, joka kutsuu koolle Yhdistyneiden Kansakuntien uskonnollisen vainon lopettamiseksi.
 • Perustettiin Valkoisen talon uskoa ja mahdollisuuksia koskeva aloite.
 • Pysäytti Johnson-tarkistuksen puuttumasta pastoreiden oikeuteen puhua mieltään.
 • Käänsi edellisen hallinnon politiikan, joka esti hallitusta tarjoamasta katastrofiapu uskonnollisille järjestöille.
 • Suojattu uskoon perustuva adoptio ja sijaishoidon tarjoajat varmistaen, että he voivat jatkaa palvelemista yhteisöjään noudattaen uskonsa opetuksia.
 • Vähentyneet raskaat esteet sen varmistamiseksi, että alkuperäiskansat voivat vapaasti pitää heimoalueiltaan löytyneitä hengellisesti ja kulttuurisesti merkittäviä kotkan höyheniä.
 • Toteutti toimia varmistaakseen, että liittovaltion työntekijät voivat ottaa palkkatyön pois työstä seuratakseen uskonnollisia pyhiä päiviä.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö, jolla autetaan ISIS: n kohteena olevia uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä joukkomurhiin ja kansanmurhaan Syyriassa ja Irakissa.
 • Amerikan suunnattu apu vainotuille yhteisöille, myös uskoon perustuvien ohjelmien kautta.
 • Perustettiin kansainvälinen uskonnonvapausliitto – kaikkien aikojen ensimmäinen liittouma, joka on omistettu uskonnollisen vainon kohtaamiselle ympäri maailmaa.
 • Nimitti erityislähettilään antisemitismin valvomiseksi ja torjumiseksi.
 • Asetti rajoituksia tietyille kiinalaisille virkamiehille, sisäisen turvallisuuden yksiköille ja yrityksille osallisuudesta uiguurien muslimien vainossa Xinjiangissa.
 • Annettiin toimeenpanomääräys uskonnonvapauden suojelemiseksi ja edistämiseksi ympäri maailmaa.


Ympäristönsuojelu

Teimme voimakkaita toimia ympäristön suojelemiseksi ja puhtaan ilman ja puhtaan veden varmistamiseksi.

 • Toteutti toimia suojaamaan heikossa asemassa olevia amerikkalaisia ​​altistumiselta lyijylle ja kuparille juomavedessä ja viimeisteli säännön, joka suojeli lapsia lyijypohjaisista maaliriskeistä.
 • Investoinut yli 38 miljardia dollaria puhtaan veden infrastruktuuriin.
 • Vuonna 2019 Amerikka saavutti kaikkien maiden maiden hiilidioksidipäästöjen suurimman laskun. Pariisin ilmastosopimuksesta eroamisensa jälkeen Yhdysvallat on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin mikään kansakunta.
 • Amerikan hiukkasten taso – yksi ilman epäpuhtauden päämittauksista – on noin viisi kertaa pienempi kuin maailman keskiarvo.
 • Vuosina 2017–2019 ilmasta tuli seitsemän prosenttia puhtaampaa, mikä osoittaa kriteerien epäpuhtauksien yhdistettyjen päästöjen jyrkkä lasku.
 • Johti maailmaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä vähentämällä energiaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä 12 prosenttia vuosina 2005–2018, kun taas muu maailma kasvatti päästöjä 24 prosenttia.
 • Vuonna 2019 Ympäristönsuojeluvirasto (EPA) siivosi enemmän merkittäviä pilaantumisalueita kuin mikään vuosi lähes kahdessa vuosikymmenessä.
 • EPA toimitti 300 miljoonaa dollaria Brownfields-apurahoja suoraan eniten tarvitseville yhteisöille, mukaan lukien investoinnit 118 Opportunity Zone -alueelle.
 • Sijoitti moratorion offshore-porauksiin Georgian, Pohjois-Carolinan, Etelä-Carolinan ja Floridan rannikoilla.
 • Palautettu yleisön pääsy liittovaltion alueelle Bears Earsin kansallismonumentilla ja Grand Staircase-Escalanten kansallismonumentilla.
 • Palautui enemmän uhanalaisia ​​tai uhanalaisia ​​lajeja kuin mikään muu hallinto ensimmäisen kauden aikana.

Turvatut sopimukset ja allekirjoitettu lainsäädäntö ympäristön suojelemiseksi ja kansakuntamme runsaiden kansallisten resurssien säilyttämiseksi.

 • USMCA takaa kaikkien historiallisten kauppasopimusten vahvimmat ympäristönsuojelut.
 • Allekirjoitti Save Our Seas Actin suojellaksemme ympäristöämme ulkomailta, jotka roskaavat valtamertämme roskilla, ja kehitti kaikkien aikojen ensimmäisen liittovaltion strategisen suunnitelman meren roskaantumisen torjumiseksi.
 • Allekirjoitti Great American Outdoors Act -lain, jolla varmistettiin historian suurin yksittäinen sijoitus Amerikan kansallispuistoihin ja julkisiin alueisiin.
 • Allekirjoittanut vuosikymmenen suurimman julkista maata koskevan lainsäädännön, joka määritti 1,3 miljoonaa uutta hehtaaria erämaata.
 • Allekirjoitti historiallisen toimeenpanomääräyksen, jolla edistettiin paljon aktiivisempaa metsänhoitoa katastrofaalisten metsäpalojen estämiseksi.
 • Avattu ja laajennettu pääsy yli 4 miljoonaan hehtaariin julkisia maita metsästykseen ja kalastukseen.
 • Liittyi One Trillion Trees Initiative -ohjelmaan puiden istuttamiseksi, suojelemiseksi ja palauttamiseksi Amerikassa ja ympäri maailmaa.
 • Toteutti infrastruktuuripäivityksiä ja investointeja lukuisille projekteille, mukaan lukien yli puoli miljardia dollaria Herbert Hoover -patan korjaamiseen ja Everglades-kunnostuksen rahoituksen lisääminen 55 prosentilla.


Koulutusmahdollisuuksien laajentaminen

Taisteli väsymättä antaakseen jokaiselle amerikkalaiselle mahdollisuuden saada parhaan mahdollisen koulutuksen.

 • Veronkevennyksiä ja työpaikkoja koskeva laki laajensi kouluvalintaa ja antoi vanhemmille mahdollisuuden käyttää jopa 10000 dollaria 529 koulutussäästötililtä kattamaan K-12-lukukustannukset valitsemassaan julkisessa, yksityisessä tai uskonnollisessa koulussa.
 • Käynnisti uuden amerikkalaisia ​​suosivan oppituntisuunnitelman opiskelijoille, nimeltään 1776 Commission isänmaallisen koulutuksen edistämiseksi.
 • Kielletty kriittisen rodun teorian opettaminen liittovaltion hallituksessa.
 • Perustettiin American Garden of American Heroes -kansallispuisto, valtava ulkopuisto, jossa on kaikkien aikojen suurimpien amerikkalaisten patsaat.
 • Kutsui kongressia hyväksymään koulutusvapausapurahat ja -mahdollisuuden lain laajentaakseen koulutusmahdollisuuksia miljoonalle kaiken taloudellisen taustan omaavalle opiskelijalle.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö lupa DC Opportunity Scholarship -ohjelmaan.
 • Annettu päivitetty opas, jossa selvennetään, että ensimmäinen muutosoikeus vapaaseen uskonnon harjoittamiseen ei pääty julkisen koulun ovelle.

Ryhtyi toimiin teknisen koulutuksen edistämiseksi.

 • Allekirjoitti lain vahvistaa uran ja teknisen koulutuksen vahvistamista 2000-luvulle. Laki antaa yli 13 miljoonalle opiskelijalle korkealaatuisen ammatillisen koulutuksen ja yli 1,3 miljardia dollaria vuodessa valtioihin kriittisen työvoiman kehittämisohjelmiin.
 • Allekirjoitti INSPIRE-lain, joka kannusti NASAa saamaan enemmän naisia ​​ja tyttöjä osallistumaan STEM: iin ja etsimään uraa ilmailu- ja avaruusteollisuudessa.
 • Myönnettiin vähintään 200 miljoonaa dollaria vuodessa apurahoja naisten ja vähemmistöjen priorisoimiseksi STEM- ja tietojenkäsittelyopetuksessa.

Uudisti ja nykyaikaisti koulutusjärjestelmäämme dramaattisesti paikallisen valvonnan palauttamiseksi ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

 • Palautettu valtion ja paikallinen koulutusvalvonta toteuttamalla uskollisesti Jokainen opiskelija onnistuu -laki.
 • Allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen, jolla varmistetaan, että julkiset yliopistot suojelevat ensimmäisen muutoksen oikeuksia, tai ne uhkaavat menettää rahoitusta, korjaa opiskelijoiden velkaa vaatimalla korkeakouluja jakamaan osan taloudellisesta riskistä ja lisää avoimuutta vaatimalla yliopistoja ilmoittamaan tietoja mahdollisten koulutusohjelmien arvosta .
 • Annettiin sääntö, jolla vahvistettiin IX osaston suojaa seksuaalisen väärinkäytöksen jälkeenjääneille kouluissa, ja joka kodifioi – ensimmäistä kertaa historiassa – seksuaalisen häirinnän kiellon IX osaston nojalla.
 • Neuvoteltu historiallinen kahdenvälinen sopimus uusista korkeakoulusäännöistä innovaatioiden lisäämiseksi ja kustannusten alentamiseksi uudistamalla akkreditointia, valtion lupaa, etäopetusta, osaamispohjaista koulutusta, opintotunteja, uskonnonvapautta ja TEACH-apurahoja.

Priorisoitu tuki historiallisesti mustille korkeakouluille ja yliopistoille.

 • Muutti liittovaltion historiallisesti mustat korkeakoulut ja yliopistot (HBCU) -aloitteen takaisin Valkoiseen taloon.
 • Allekirjoittanut FUTURE Act -lain, tekemällä pysyviä 255 miljoonan dollarin vuotuista rahoitusta HBCU-laitteille ja lisäämällä rahoitusta Federal Pell Grant -ohjelmaan.
 • Allekirjoitettu lainsäädäntö, joka sisälsi yli 100 miljoonaa dollaria apurahoihin, tutkimukseen ja HBCU: n maarahoituslaitosten huippuyksiköihin.
 • Anteeksi annettiin 322 miljoonaa dollaria katastrofilainoja neljälle HBCU: lle vuonna 2018, jotta he voisivat keskittyä täysin opiskelijoidensa kouluttamiseen.
 • Mahdollisti uskoon perustuvat HBCU: t saamaan tasavertaisen pääsyn liittovaltion tukeen.


Opioidikriisin torjunta

Toi ennennäkemättömän huomion ja tuen opioidikriisin torjumiseksi.

 • Julisti opioidikriisin valtakunnalliseksi kansanterveystilanteeksi.
 • Saavutti ennätykselliset 6 miljardia dollaria uutta rahoitusta opioidien epidemian torjumiseksi.
 • Allekirjoitti potilaille ja yhteisöille annettavan tuen lain, joka on kaikkien aikojen suurin lainsäädäntötoimi huumeiden kriisin torjumiseksi kansakuntamme historiassa.
 • Käynnisti aloitteen opioidien väärinkäytön lopettamiseksi ja huumeiden tarjonnan ja kysynnän vähentämiseksi, jotta voidaan torjua monia syitä, jotka ruokkivat huumekriisiä.
 • Terveys- ja henkilöstöosasto (HHS) myönsi ennätykselliset 9 miljardia dollaria apurahoja ennaltaehkäisy-, hoito- ja palautuspalvelujen saatavuuden laajentamiseksi valtioille ja paikallisyhteisöille.
 • Hyväksyi CRIB-lain ja antoi Medicaidille mahdollisuuden auttaa opioideista fyysisesti riippuvaisina syntyneitä äitejä ja lapsia kattamalla heidän hoidonsa lastenkodissa.
 • Jaettu miljardi dollaria apurahoja riippuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon.
 • Julisti turvallisemman lääkemääräyssuunnitelman, jolla pyritään vähentämään Amerikassa täytettyjen opioidien määrää kolmanneksella kolmen vuoden kuluessa.
 • Vähensi Amerikassa täytettyjen opioidien määrää.
 • Laajennettu pääsy lääkitysavusteiseen hoitoon ja hengenpelastavaan naloksoniin.
 • Käynnisti FindTreatment.gov -työkalun, joka löytää apua päihteiden väärinkäytölle.
 • Huumeiden yliannostuksesta johtuvat kuolemantapaukset putosivat valtakunnallisesti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa lähes kolmen vuosikymmenen aikana.
 • Käynnisti huumeiden vajaatoimintaa aiheuttavan ajo-aloitteen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta paikallisen lainvalvontaviranomaisen ja koko kuljettajan kanssa.
 • Käynnisti valtakunnallisen julkisen mainoskampanjan, joka koski nuorten opioidien väärinkäyttöä, ja tavoitti 58 prosenttia Amerikan nuorista aikuisista.
 • Vuodesta 2016 lähtien amerikkalaisten määrä on kasvanut lähes 40 prosenttia lääkehoidossa.
 • Hyväksytty 29 valtion Medicaid-mielenosoitusta opioidien käyttöhäiriöhoidon saatavuuden parantamiseksi, mukaan lukien uusi joustavuus sairaalahoitoon ja kotihoitoon.
 • Hyväksyi lähes 200 miljoonan dollarin avustukset vakavasti kärsineiden yhteisöjen opioidikriisin ratkaisemiseksi ja toipuvien työntekijöiden integroimiseksi takaisin työvoimaan.

Ryhtyi toimiin takavarikoimaan laittomia huumeita ja rankaisemaan viattomia amerikkalaisia ​​saalistajia.

 • Vuonna 2019 ICE HSI takavarikoi 12 466 kiloa opioideja, mukaan lukien 3688 kiloa fentanyyliä, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.
 • Takavarikoitu kymmeniä tuhansia kiloja heroiinia ja tuhansia kiloja fentanyyliä vuodesta 2017 lähtien.
 • Oikeusministeriö (DOJ) nosti syytteeseen enemmän fentanyylikauppiaita kuin koskaan ennen, puri 3000 huumekaupan organisaatiota ja takavarikoi tarpeeksi fentanyyliä tappamaan 105 000 amerikkalaista.
 • DOJ syytti yli 65: tä vastaajaa kollektiivisesti yli 45 miljoonan opioiditabletin jakelusta.
 • Toi kingpin-nimitykset Kiinassa, Intiassa, Meksikossa toimiville ihmiskauppiaille ja muille ihmisille, joilla on ollut merkitystä Amerikan epidemiassa.
 • Suuria kiinalaisia ​​huumekauppiaita syytettiin fentanyylin levittämisestä Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa ja vakuuttanut Kiinan säätämään tiukat määräykset fentanyylin tuotannon ja myynnin valvomiseksi.
 

Takaisin