Pelastussanoma

 

Päivittäistä seurantaa 
 
10.8.2019
 

Pyhä Henki – mikä ja kenen?

Aiheesta väännetään aika paljon ja Raamatussa on tukea monille versioille mutta ne edellyttävät tekstin irroittamista kontekstista.

Raamatun lukeminen ja sen laatiminen, varsinkin sen ylläpito, ennen kirjoitustaitojen ja luotettavan dokumentoimisen aikaa, Jumalalla oli vain yksi vaihtoehto säilyttää SANA ja sanoma muuttumattomana. Se oli runomitta.

Raamatun luomiskertomus on alussa kulkenut suusta suuhun, sukupolvelta toiselle aina runomitassa. Runon muodossa sanoja ei voi vääristää, eikä ottaa pois. Ne on oltava kaikki sellaisena, kuin se sanottiin, koska muuten se ei ole enää runo. Näin Jumala saattoi säilyttää maailmanhistorian tärkeimmän sanoman, jonka kautta ollaan joko uskossa tai ei. Se kuuluu, Jumala sanoi ja loi, se tapahtui.

No mutta miten runollekin käy ajan kanssa, jos luemme esimerkiksi vaikka vanhaa Kalevalaa? Kalevala ei muutu, mutta meille se muuttuu kielikuvina. No entä kun runon kääntää suomeksi? No se ei enää ole runo, vaan jonkin sortin teksti sisältö, jota alamme käsitellä mielessämme.

Sellainen on luomiskertomuksen sana. Se oli alun perin runomitassa, kun oli vain yksi puheenparsi, elikkä kieli ennen Baabelia.

No miksi aloitin kertomaan tämän ja miten tämä liittyy Pyhään Henkeen? No sen selitän nyt… Elikkä kun luemme Johanneksen 1:1-5 jossa kerrotaan sanasta, joka tuli lihaksi ja jonka kautta kaikki luotu on luotu, niin tulemme asetelmaan, jonka kaiken keskellä on Jeesus, lihaksi tullut sana. Koko tämä tärkeä sanoma on kieli- ja vertauskuvaa.

Jeesus sanoi opetuslapsille, ettei hän kerro heille mitään, ilman vertauskuvaa. Niinpä jokin yhtymäkohta löytyy vertauskuvasta ja runosta. Ammoin kun ei ollut kuin yksi puheenparsi, eikä kieliä vielä ollut, niin silloin runo oli se väline, jolla Raamatun sanomaa ei voi vääristellä.

Ihmisellä on tapana vääristellä kaikki omien etujensa mukaan ja perustella sitten vääristelemänsä jonka jälkeen suuri jouokko samanmielisiä yhtyy tähän vääristelyyn hyvin mielellään. Näin Jumalan alkuperäistä sanomaa lähdetään muuttelemaan ja siksi mm. luomiskertomustakin vääristellään.

Mutta Jeesus teki uuden tavan kertoa ja se perustuu jo elettyyn elämään vertauskuvilla. Näin ihmiset vaikka kääntävät Raamattua kieleltä toiselle, siinä säilyy vertauskuva vahingoittumattomana.

Nyt päästään siihen asiaan, jossa Pyhä Henki on joutunut suurimmalle osalle vääristelyn kohteeksi. Nimittäin, Jeesus alensi itsensä niin alhaiseksi maailmassa, ettei kovinkaan moni oikeen millään halua ymmärtää kuka Jeesus todellisuudessa on. Moni rukoilee Jumalaa ja palvoo Pyhää Henkeä, pitäen sitä Jumalan Henkenä, jota se onkin. Mutta he edelleen vieroksuvat Jeesusta ja alentavat tämän Jumalan SANAN Jumalan alapuolelle ja Pyhän Hengen alapuolelle, vaikka nämä kaikki kolme ovat yksi ja sama asia.

Jeesus Kristus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” …Pyhän Hengen muodossa.

Jeesus on siis luoja, Jumalan sana ja se kaiken suorittava ja eläväksi tekevä Henki. Elikkä jos panet vaikka kynttilän suun eteen ja alat puhua, niin huomaat, että henkesi alkaa liikuttaa liekkiä, joka alkaa lepattaa ja toteuttaa asioita. Henkemmekin on siis kykeneväinen vähäisiin tekoihin ja kun sitä verrataan siihen, kun Raamatussa verrataan Pyhää Henkeä tuuleen, joka voi tehdä suuria tekoja. Näin ymmärrämme hieman vertauskuvallisesti, mitä Pyhä Henki on.

Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että en voi jäädä teidän kanssanne tänne ja siksi lähetän teille henkeni, jotta te kaikki voisitte olla aina kanssani. Jeesus on siis Jumala, Pyhä Henki, vapahtajamme, takuumiehemme ja kaikki mikä meille voisi olla tärkeää. Vain syntisyys panee vääristämään tätä kaikkea totuutta ja muuttamaan sanomaa joksikin, mitä se ei ollut. Tämä on kuuden päivän sota, jossa Jeesus ja saatana taistelevat joukkoineen sieluistamme. Saanatan motiivina on viha ja Jeesuksen taas Rakkaus luomiaan kohtaan.

 

Takaisin