Pelastussanoma

 

Päivittäistä seurantaa 
 
20.7.2017
 

Mihin Jumala tarvitsee kahta tempausta?

Me näemme hyvin luopumuksen tien, mihin se johtaa. Tämä suuntaus johtaa koko kristikunnan tuhoon ja Jumala ei tule sitä sallimaan. Jotain on tehtävä mutta siten että mahdollisimman moni selviää lihaamme kohdistuvista eksytyksistä, joita näkyy kristikuntamme olevan jo aivan pullollaan. Kaikki vaan on tapahduttava siten kuten Jumala sanassaan on sen sanonut, synnin on tultava ensin suureksi ja näkyväksi, jotta kansa olisi kypsä. Jumala sallii tämän tapahtua ja jopa edesauttaa siinä koska Hän sokeuttaa ne jotka sokeiksi haluavat tulla.

Tässä kohtaa kuitenkin kun eksytys on vienyt mukanaan jopa valittuja suuressa määrin, on Jumalan puututtava tilanteeseen sillä tavoin että nekin vielä pelastuisivat, jotka ovat jo syvällä eksytyksessä.

Maailma makaa siis hyvin epätoivoisen näköisessä eksytyksessä jossa moni pelkästään itse todistaa raamatullista profetiaa Johanneksen ilmestyksestä, minä olen rikas, en minä mitään tarvitse. He luulevat jopa voivansa mennä Jeesuksen eteen mutta SYVÄLLÄ SYDÄMESSÄÄN he kuitenkin tietävät etteivät voisi mutta valehtelevat itselleen ja muille, sanoen valvovansa ja odottavansa Jeesusta, vaikka he puhuvat asiasta yleisesti aivan päinvastaista. He kiistävät Jeesuksen paluun ajankohtaan sopimattomana mutta samalla taas muistuttavat kuinka he odottavat ja ovat nöyriä uskovia. Kuitenkin he kiistävät Jeesuksen paluun, he kiistävät Pyhän Hengen voiman ja työn, vaikka puhuvat muuta koska he kutsuvat itseään jalat maassa eläviksi kristityiksi, jotka eivät tarvitse mitään sellaista jota toiset kutsuvat Pyhän Hengen työksi. He siis täyttävät kirjaimellisesti Raamatun lupauksia itse omilla teoillaan, ollen silti muka uskovia. He rakentavat Jeesus kalliolle mutta huonoista aineista!

Nämä kaikki Jumala kuitenkin haluaa pelastaa sokeudestaan ja näin Jumala täyttää myös itse profetiaa:

Matteus 25:9-13 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ’Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’ Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

He tulivat myyjäin luota valmiina, nyt me saimme öljyn, joka oli loppu. Miksi siis he eivät päässeet sisälle? Koska tempauksia on KAKSI! heidän täytyy siis odottaa ja kypsyä uskossaan ja siksi heidät tulella koetellaan. Sitten vasta he ovat valmiit astumaan Herran eteen. Joh.ilm. 7. luvussa kerrottujen merkitsemis-oksastamisen jälkeen. Vasta sitten pakanakansojen täysi luku astuu Israelin kansaksi ja täyttää tuon sisälle tulleen luvun.

Paavalikin tiesi tämän jo silloin: 1. Korintolaiskirje 3:11-16 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

He pelastuvat ikäänkuin tulen läpi vaikka he eivät rakentaneetkaan Kristus kalliolle kunnon aineista. Kuitenkin he rakensivat Kristus kalliolle!

Mutta jos tempauksia olisi vain yksi, niin kaikki nämä miljardit eksyneet ihmiset joutuisivat turhaan kadotukseen. Se ei olisi Jumalan tahdon mukaista, vaan siksi Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi.

Ja tästä syystä, valvokaa… toinenkaan tempaus ei ole vielä kadotustuomion alaisuutta. Silloin vain menettää Pyhyyden, jonka voisi ansaita vielä tuhatvuotiskaudellakin:

Luukas 12:35-36 Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.

Jumala tarvistee kahta tempausta juuri siihen että kun nämä penseät ovat penseydessään äärimmäisessä päässä ja siinä tilanteessaa, jossa heillä ei olisi enää toivoa, joten juuri siihen kohtaa tulee morsiamen tempaus. Täsmälleen oikealla hetkellä!

Ilman tätä tempausta, ei koskaan tulisi sitä herätystä, mikä tässä on kaiken takana. Se on ylimaallinen herätys, joka on niin suuri ettei sellaista koskaan ennen ole nähty. Tämän hertätyksen tarkoituksena oli näiden ekstyneiden ja penseiden pelastaminen, eikä se toteutuisi koskaan, ilman morsianta.

 

Takaisin