20.12.2008

Israel updatesta kopioitua - NIBIRU

 

Planeetta X


1. Lähden hyvin arkaillen käsittelemään aihetta tästä planeetasta kahdestakin syystä. Ensiksi siksi, ettei näytä olevan yksimielisyyttä tutkijoitten parissa siitä, onko se edes olemassa. Toiseksi siksi, että lukuisat ufoihin uskovat ja epätavallisiin, yliaistillisiin ilmiöihin keskittyneet näyttävät omineen aiheen käsitellen sitä lukuisilla, viattoman tuntuisilla web-sivuillaan, mitä ei heti huomaa. Lisäksi sain virustorjuntani varoituksen yhtä avatessani, että siellä luurasi ”Troijan hevonen”.
Koska eräistä viesteistä olen saanut tietää, että siitä luennoidaan Suomessakin, lienee paikallaan kertoa sen vähän, mitä itse olen aiheesta löytänyt.
2. ENSIMMÄISET havainnot tuntemattoman taivaankappaleen olemassaolosta saatiin laskennallisesti Neptunuksen Uranuksen kiertoradoissa havaituista häiriöistä.

Vei aikansa, ennen kuin alettiin puhua planeetasta. Asiaa käsittelevän pastori F M Rileyn laatiman kirjoituksen mukaan planeetta X, eli kymmenes planeetta, löydettiin 1982. Hänen kirjoituksensa tuntuu ainakin maallikon silmin asialliselta, joskin hän ”syyllistyy ennustamaan” sen tuloa maapallon vaikutuspiiriin ja esittää aika-arvioita, jotka ovat osoittautuneet täysin virheellisiksi.

RILEY kertoo aluksi, että sumerilaiset kirjoittivat muistiin tällaisen vieraan kappaleen vierailusta ja esittivät nuolenpääkirjoituksissaan, jotka on pystytty tulkitsemaan. Sumerilaiset antoivat planeetalle nimen ”Nibiru”, risteävä planeetta. He katsoivat, että se oli 12. planeetta, koska heidän arvionsa mukaan myös kuu ja aurinko olivat planeettoja.
SUMERILAISET laskivat, että ”Nibiru” planeetta tulee aurinkokuntaan 3630 vuoden välein. Mistä he tuon laskelman saivat ja mihin perustivat, on mysteeri, koska heillä ei ollut tähtitorneja eikä kaukoputkia. Tämä onkin antanut aiheen useille mieltä järisyttäville arvioille vierailijoista toiselta planeetalta, jotka olisivat korkeammalla kehitysasteella. Heidän kerrotaan myös tuoneen mukanaan tiedon tähtitaivaasta, ja jopa suorittaneen eräänlaista ”rodunjalostusta” maapallolla. Tuo luku 3630 herättää mielenkiintoa, koska se muistuttaa juutalaisten laskelmia riemuvuosien toistumista 49 vuoden välein, joskin se antaa tulokseksi 3430 vuotta. (7×7x70 = 3430) Erään laskelman mukaan israelilaiset aloittivat luvatun maan valloituksen 3430 vuotta sitten. Ongelmana on vain se, ettei meillä ole tietoa, koska se alkoi meidän kalenterimme mukaan. Mooses kertoo kirjoissaan hyvin tarkkaan koko matkan Egyptistä Jordanjoen rannoille, mutta sen lähtökohtana oli egyptiläinen ajanlasku, jossa lienee 200-400 vuoden virhe.
2. PLANEETTA X on mystinen. Siitä ei ole saatu kunnon kuvia tavanomaisin menetelmin. IRAS-satelliitti (Infrared Astronomical Satellite) sai siitä ei-tavanomaisen kuvan 1982, ja siitä kerrottiin Washington Postissa sekä New York Time-lehdissä. Planeetta X:n ominaisuuksiin kuulunee se, että se on kylmä. Sen ympärillä kiertelee ”kuita” ja sen perässä lienee pitkä pyrstö, joka on syntynyt ”avaruusrojun” liittyessä sen vanaveteen.
PLANEETTA X on tiedemiesten laskelmien mukaan 3 – 5 kertaa suurempi kuin maapallo (arviot vaihtelevat) ja sen massa satakertainen maan massaan verraten. Sillä on erittäin voimakas elektromagneettinen sydän, joka saa aikaan häiriöitä toisissa taivaankappaleissa tullessaan niitä lähelle. Juuri tämä ominaisuus antoi virikkeitä sen etsimiseksi ja havaitsemiseksi.
Sen liikkuminen avaruudessa pitkällä ellipsinmuotoisella kiertoradallaan vaihtelee, välistä kiihtyen, välillä hidastuen. Siksi ajankohdan määrittäminen, milloin se saapuu aurinkokuntaamme on ongelmallinen ja on aiheuttanut virhelaskelmia. Sen pitäisi tulla eteläisen pallonpuoliskon puolelta, väärältä puolelta, koska avaruuden havaintoasemat ovat pääosin pohjoisella puoliskolla. Tämä lienee yksi syy siihen, ettei siitä ole saatu tavanomaisia kuvia, tai jos on, niitä ei ole annettu julkisuuteen, kuten jotkut epäilevät. Se ei laskelmien mukaan törmää maapalloon, vaan leikkaa sen kiertoradan, mutta se on tarpeeksi paha aiheuttamaan ongelmia ilmankin.
3. TIEDEMIEHET arvioivat, että planeetta X:n vaikutus tuntuu jo auringon käyttäytymisessä. Auringon pinnasta ulos syöksyvät purkaukset noudattelevat kokemusperäistä 11 vuoden aikajaksoa. Edellinen käännekohta oli vuonna 2001-2002. Sen mukaan seuraava käännekohta olisi 2012, tai jo ehkä edellisenä vuonna. Nyt kuitenkin auringon rytmityksessä on tapahtunut häiriöitä, ja niiden uskotaan olevan seurausta lähestyvästä planeetta X:stä, jonka magneettinen vaikutus jo tuntuisi auringossa. Vaikka törmäys maapallon kanssa on suljettu pois, planeetta X tulee vaikuttamaan suuria mullistuksia maan pinnassa.
TIEDEMIEHET ovat arvioineet, että napajäätiköitten sulaminen, jonka on uskottu johtuvan ilman saastumisesta ja ilman lämpenemisestä, on alkanut jään alapuolelta. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että planeetta X:n voimakas magnetismi on saanut maan sulan sydämen liikkumaan, mikä puolestaan aiheuttaa sen lämpenemisen ja sulattaa jäätä altapäin. Koska jäästä muodostunut vesi ei mahdu samaan tilaan kuin jää, se aiheuttaa painetta jään alla ja romauttaa siitä suuria kimpaleita mereen. Vesi toimii tavallaan voiteluaineena jään alla. Tämä puolestaan aiheuttaa merenpinnan nousua, ja suurien massojen rojahtaessa meriin tsunami-ilmiöitä.
4. JOITTENKIN arvioitten mukaan planeetta X tulee aiheuttamaan maan päällä suuria maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia maan raskaan sydämen liikkuessa. Ilmakehässä tulee olemaan suuria elektromagneettisia ilmiöitä, revontulia, joiden kaltaisia ei ennen ole koettu. Se tulee vaikuttamaan jatkuvia häiriöitä tietoliikenteessä maan päällä.
Maanjäristykset, jotka ovat paljon suurempia, kuin mihin olemme tottuneet, aiheuttavat meriveden vyöryjä (tsunami) mantereelta toiselle, on jopa ennustettu saarien siirtymistä paikoiltaan. (Aam.5:8-9; Ilm.6:12-17) Lisäksi uskotaan, että valtavan massansa ja eletromagneettisen kenttänsä vuoksi planeetta X voi hajottaa pienempiä taivaankappaleita, joista pieni planeetta Merkurius voi räjähtää. Sen sirpaleet liittyisivät osittain planeetta X:n vanaveteen, osittain entiseen aurinkoa kiertävään sirpalevyöhykkeeseen tai syöksyisivät toisiin planeettoihin, myös maahan. (Ps.102:26-27, Jes.24:20)
EHKÄ VAIKUTTAVIN muutos maapallolla tulisi olemaan napojen siirtyminen, erään arvion mukaan jopa 120 astetta. Tämä vaikuttaisi järkyttäviä muutoksia maapallon ilmastoon. Maan kiertonopeus akselinsa ympäri nopeutuu(Jes.13:13; Mt.24:22)
Toisaalta suuret muutokset auringon purkausten yhteydessä voisivat aiheuttaa ilmaston lämpenemisen siten, että auringon valo tulee 7-kertaiseksi ja kuun valo nykyisen auringon kaltaiseksi, kuten Jesajalle näytettiin. (Jes.30:26)
5. MITEN MAAPALLON IHMISET TÄHÄN KAIKKEEN REAGOISIVAT?
KUUDENNEN SINETIN avautuessa tuli suuri maanjäristys, jonka seurauksena aurinko muuttui kuin säkkikankaaksi ja kuu vereksi ja taivaankappaleita putoili maahan. Taivas käärittiin kokoon kuin kirjakäärö ja jokainen vuori ja saari siirtyi pois paikaltaan. Silloin ihmiset alkoivat piiloutua luoliin ja vuorten koloihin ja pyysivät vuoria kätkemään heidän. (Ilm.6:12-17; Jes.2:10-22)
Ilmestyskirja 8:7 kertoo ensimmäisen enkelin puhaltaessa pasuunaan, että tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja kolmas osa maata paloi ja kaikki vihanta ruoho paloi.
NELJÄNNEN ENKELIN vuodattaessa maljansa aurinkoon sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Mutta vaikka ihmiset paahtuivat kovassa helteessä, he pilkkasivat Jumalan Nimeä, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, eivät tehneet parannusta, että olisivat antaneet kunnian Jumalalle. VIIDENNEN ENKELIN vuodattaessa maljansa Pedon valtaistuimelle, sen valtakunta pimeni ja ihmiset pureskelivat kielensä rikki tuskissaan. Ihmiset pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta. (Ilm.16:8-11)
JOITTENKIN kirjoitusten mukaan maailman rikkaat, etevät ja etuoikeutetut rakentavat suuria maanalaisia luolia, jotka varustetaan kaikin mahdollisin mukavuuksin ja ruokatarpein jopa viideksi vuodeksi. Niitä ei ole tarkoitettu kaikille ihmisille, niihin mahtuu vain muutamia tuhansia ihmisiä kuhunkin. Tätä voisi tarkoittaa edellä kuvatut Ilmestyskirjan kohdat, joissa ihmiset piiloutuvat luoliin ja vuorten koloihin. Mitä sitten lienevät ne neljä (mustaa) enkeliä, jotka tarkan aikamäärän mukaan päästetään irti ja jotka 200 miljoonan ”miehen” joukkoineen surmaavat kolmannen osan maapallon ihmisistä? (Ilm.9:15-21; Jes.13:12)
MIELENKIINNON VUOKSI, planeetta X tunnetaan myös nimellä Wormwood, joka tarkoittaa koiruohoa. (Ilm.8:10-11)
6. Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on pelättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. – Ja on olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. (Lk.21:11, 25-26)
7. Tämä kirjoitus ei ole ehjä eikä tyhjentävä esitys planeetasta X , mutta antanee jonkinlaisen kuvan siitä ja sen mahdollisista vaikutuksista maapallolla. Asiaa on tutkinut ja tuntenee parhaiten ehkä tri James McCanney, joka toimi neuvonatajana NASA:lle. Hänen ja NASA:n web-sivuille pääsee ”googlen” kautta henkilöhakua käyttäen.
 

KASTEL 09.03.08
Gavriel

 

28.12.2008

 

Tässä Jarin kirjoitus aiheesta LUONNON MUKAINEN TAPA HAKEA RIISTAA METSÄSTÄ

 

En tiedä paljonko tiedän, tiedän vain sen verran, että tiedän olevani oikealla asialla metsästyksen suhteen. Vuosia olen harrastanut metsästystä. Oppini olen saanut alkujaan sellaiselta henkilöltä, jonka perhe aikoinaan saivat metsästämällä lihaa pikkaisen enemmän syötäväksi ruokapöytäänsä. Heillä kun ei ollut varaa hankkia kaupasta lihaa ruuaksi. Siinä oppii metsästämään, kun on oikea motivaatio. 

Kaikkina näinä vuosina metsästyksen parissa olen yhä enemmän ja enemmän alkanut arvostaa metsästystaitoja ja riistaa, sekä niiden elämää ja kasvua. 

Kysymys kuuluu nyt MIKSI?  Siksi että, kaikki se liha ja niiden jalosteet jotka ihmiset kaupoista kotiinsa kantavat, sekä se liha ja jalosteet joka heitetään pois kaatopaikoille on suurta haaskausta, voiton tavoittelua osakkeiden omistajille. Siksi että eläinten elämää ei kunnioiteta tipan vertaa, se on vain ”tuote” joka jalostetaan syötävään muotoon. Siksi että ihmisen pitää tuntea ravintonsa arvo. Kunnioittaa sitä mikä meille on annettu. Tämä koskee kaikkea ravintoa kasveista eläimiin, siis myös kaloja, lintuja jne. 

Olin yhden päivän teurastamolla töissä. Se riitti minulle. Teurastamossa eläinten ”lahtaaminen” on täysin teollista tappamista vailla minkäänlaista kunnioitusta eläimiä kohtaan. Bisnestä arvokkaalla elämällä joka ansaitsee enemmän kuin mitä sille suodaan. Saman tekivät Saksalaiset Juutalaisille keskitysleireissään. Teollista tappamista ilman kunnioitusta elämää kohtaan.

Maatiloilla ennen ja vielä nykyäänkin ymmärretään eläimen kunnioitus. Se ei ole vain ”joku” vaan ihkaoikea eläin josta tehdään ruokaa. Ihmiset, jotka eläintenlihaa (kala, linnut yms.) syövät pitäisi itse saalistaa ja tappaa eläimen, jonka aikovat suuhunsa popsia. Ymmärtäisivät millainen elikko sen lihan on kantanut, ja oppisivat tappaessaan eläimen arvostamaan myös elämää. Karu totuus.

Puhun eläimen kunnioittamisesta. Niin puhuu myös Jumala siitä.  Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala teki liiton. Se liitto on täysin yksipuolinen Jumalan liitto ihmisille ja koko luomakunnalle. Viesti oli selvä. Ettei hän koskaan tuhoaisi kaikkea elävää täällä. Sateenkaari oli merkiksi Jumalalle, kuin myös ihmisille liitosta. Liitossa Jumala puhui myös siitä, että nyt ihminen saisi tappaa

eläimen ruuakseen, mutta eläimiä pitää kunnioittaa siitä, että antavat henkensä meidän ruuan saamiseksi.( tästä piti David Pawson hyvän opetuksen) Se kunnioitus ei ollut ehto liitolle, vaan ohje tai käsky. Liitossa on myös muutakin. Siinä Jumala lupaa riittävästi viljaa, ja ravintoa kaikille ihmisille niin kauan kuin ”maa pysyy”. Jumala on lupauksensa pitänyt. Olemmeko me? 

Ruokaa on maailmassa yllin kyllin jokaiselle ihmiselle. Silti maailmassa on kansoja, jotka kuolevat nälkään tai näkevät nälkää. Se ei ole Jumalan vika, vaan meidän vikamme. Me emme kunnioita elämää, ihmistä, eläimiä, luontoa, riistaa, kaloja, maata, vettä, ilmaa jne…Tässä ongelma josta ongelmat syntyvät. Ihmisen oma AHNEUS ja PAHUUS. 

Jokaisen jänön ja riistaeläimen jonka olen saanut ammuttua luonnosta ruuaksi itselleni ja perheelleni on ollut uskomattoman monen tunnin, päivän, viikon odotuksen ja metsästyspäivien tulos, yhdessä koirani kanssa tai metsästystovereitteni kanssa saatu saalis on niin suuren kunnioituksen ansainnut, että en sitä kokemattomalle pysty kertomaan tai selittämään. Se pitää ymmärtää ja kokea. 

 Mieluimmin söisin vain ja ainoastaan riistaa, mutta se ei ole minulle mahdollista. Valitettavasti.  Tällä kaudella olen ollut koirani kanssa metsällä 41 kertaa ja olen saanut 2 rusakkoa pöytääni.( kauhea murhaaja) En ostanut kinkkua vaan tein perheelle Joulujäniksen. Minusta tässä on eläimen kunnioitusta kerrassaan. 

Ihminen joka joutuu ruokansa tappamaan, tai itse hankkimaan muualta, kuin kaupan tiskiltä, oppi ymmärtämään kaiken elävän kunnioittamisen ja arvostamisen. 

Meidät on aivopesty ja siirretty pois normaalista elämän kiertokulusta ja ravinnon hankinnasta. Meidän vanhukset. Isämme ja äitimme laitostetaan kun tulevat liian vanhoiksi elämään kanssamme. He myös kuolevat yksin. Kliinisesti muualla. Aikoinaan elämän syntyminen ja sen kuoleminen kuuluivat jokaisen elämään aivan toisella tavalla kuin nyt. Se oli lähellä, vieressä, arjessa. Ei enää.  

Tämä koskee kaikkea, myös ruokaa ja sen hankintaa. Meidät on kuljetettu liian kauas juuriltamme. Elämänperusasioista.  

Varmasti suurin osa metsästäjistä ajattelee samalla tavoin eläimen ja riistan kunnioituksesta sekä ravinnon saamisesta eläimestä. 

 

Nyt päästäänkin aiheeseen missä EVR ja vastaavat ”hyväntekijät” tekevät vain suurta tuhoa luonnossa kun päästävät luontoon ”vapaaksi” sinne kuulumatonta eläintä. Minkit, tarhaketut jne. Ne eläimet kuolevat nälkään ja kylmyyteen. Aiheuttavat suurat tuhoa luonnon muille eläimille etsiessään nälissään ravintoa. EVR:it Pilaavat yrittäjän elinkeinon syyllistämällä murhaajiksi. EVR:it ja muut saisivat koko porukka hävetä toimintaansa. Eivät kunnioita ketään tai mitään tässä maailmassa. Ainostaan omia ”ajatuksiaan” pelastaa maailma. Taitaa se ajatus olla ”sielunvihollisen” ajatuksia. Hedelmistään puu tunnetaan. Heidän hedelmänsä on kitkerä ja karvas… auttaisivat sen sijaan köyhiä ja hädänalaisia Suomalaisia ihmisiä ja perheitä. Mutta ei tietenkään, vaan pitää pelastaa eläimet ja maailma ilman ihmisiä. Mitäs me ihmisistä. Mehän me vasta pahoja ollaan.

 

Tässä Jarmon pyytämä kirjoitelma,  ajatuksistani metsästyksestä ja sen eettisyydestä. 

- Jari -

 

Siunausta Jarille, Rakkaat lukijani... tässä te näette että kaikki ei ole mustavalkoista.
Lisään vielä erään tervejärkisen vartijan kommentin Hesan asemalta, liitteeksi EVR anarkisteihin. Vanhempi vartija JP Rauvanto sanoi aikanaan yhdelle viherpiipertäjä anarkistille asemalla, että tiedätkö ketkä ammutaan ensin, kun sinun oma edustamasi anarkia saa täyden vallan? Anarkisti itse! Maailman historia on näyttänyt liian usein, että anarkia tuo tilalle diktatuurin ja sen ensimmäinen konkreettinen teko on aina ollut eliminoida ääriainekset, eli anarkistit.  Kuten Jarin puheista selvästi käy ilmi, ei ase ole pahasta, olen itsekin ampunut jäniksen, nylkenyt sen, pistänyt lihoiksi ja syönyt sen myös itse. Näin meidän kuuluisi tehdä, kun teemme se oikein.
Minä olen sen sijaan pasifisti ja siinähän ihmettelette, miksi olen ampunut viattoman ristisuujänön. Tein sen kaiken sääntöjen ja oppien mukaan oikein, enkä ammu niitä huvikseni. Jos täällä pallolla olen ja ryssä hyökkää tänne, niin minä asetun riviin puolustamaan maatani. Sen sijaan luotan Jeesuksen lupaukseen, jotta pääsen pois ennen sitä, mutta tämän tiedät.

Toiset tekee pelkureiden kerhoa kauas pois, missä kukaan ei asu. He ovat maanpettureita, eivätkä he saisi olla osallisena jakamassa maatamme, kun sitä joskus jaetaan. He olivat silloin karussa ja piilossa. Ei sellainen ansaitse maata itsellensä, vaan orjuuden. Se joka asettaa itsensä likoon maansa puolesta, ansaitsee maan ja sen maan jakamisen ilon.

 

27.12.2008

 

Heippa vaan, kaikenkarvan hihhulit EVR ja muut hullut... täällä puhuu Jeesus hihhuli!

 

Aktivistit iskivät härskiintyneellä voilla valaanpyyntäjiä vastaan

julkaistu tänään klo 12:49, päivitetty tänään klo 12:54
Valaanpyynnin vastustajat ovat iskeneet jälleen japanilaista pyyntialusta vastaan.
Aktivistit heittelivät alusta Etelämantereen tuntumassa hajupommeilla, joissa oli muun muassa härskiintynyttä voita. Japanin kalastusviraston mukaan kukaan ei loukkaantunut hajupommihyökkäyksessä. Valaanpyynnin vastustajien ja japanilaisten pyytäjien yhteenotot ovat jokavuotisia. Kansainvälisestä painostuksesta huolimatta Japani on ilmoittanut jatkavansa valaanpyyntiä tieteellisiä tarkoituksia varten. Japanilaiset pyytävät vuosittain satoja valaita Etelänapamantereen vesiltä Australian ja Uuden-Seelannin lähettyviltä. Valaanpyynti tieteellisiin tarkoituksiin on arvostelijoiden mielestä kaupallista, koska lihat menevät myyntiin. Aktivistit sanovat, että pyynti uhkaa pieneneviä valaskantoja.

Joopa joo, tosiaan. Suomessa olisi sianpaskaa paljon jos haluaisitte pumppuihinne jolla ruiskuttaa noiden valaan kalastajien veneisiin. Se on tehokas aine ja aiheuttaa jopa paniikin, noille laivoille, joten en ainakaan itse lähtisi siihen ihan hevihelpolla, mutta parempi sekin kun keksitte AK47:n jolla tehdään jo ihan muuta jälkeä. Tämä ei ollut kansanryhmän kiihottamista, vaan ennen AK47 käyttöä oleva lievempi keino kun huomaatte, että härski voi on kallista.

Huhheijaa, noita hulluja. Odottaisivat nekin mieluummin Herramme Jeesusta Kristusta kuin noita kalastuslaivoja harppuunoineen. Jumala loi nuo isot otukset ja määrää niiden päänkin. Se ei ole ruusuinen loppu, sillä Ilmestyskirja kertoo suorin sanoin, että kaikki, mitä meressä on kuoli. Se on rajua kertomaa, se. Turhaa se on enää sitten haikailla tuoretta Itämeren, tai Norjan kirjolohta kaupan hyllyltä hintaan 4:95/kg kun sellaista kalaa ei enää ole, eikä muutakaan. Purkeissa voi vielä löytyä vuoden 2012-2014 päiväyksellä jotain. Siinä kaikki.

Täytyy oikeen pyytää ystävääni Jaria kirjoittamaan aiheesta metsästys ja kalastaus, sekä siihen liittyvä Jumalan suunnitelma. Huomaatte kyllä mitä se on, kun se oikein tehdään, sillä jopa teurastus on säädetty Jumalan lain mukaan oikein. Nykyteurastus on joukkotappamista, eikä se ole eläinten teurastusta. Pyydän Jarilta mailin ja haastan hänet juron miehen kirjalliseen työhön jolla on hyvät perusteet. Peruste on jopa sellainen, että minä en pysty kertomaan, sinä Jari Rakas pystyt siihen ja myös tiedät sen kaiken.  

 

16.12.2008

 

Talot tärisivät Kööpenhaminassa ja Etelä-Ruotsissa

16.12.2008 08:06, päivitetty 16.12. 10:18

Maanjäristys on ravistellut Tanskaa ja Etelä-Ruotsia aamulla. Järistyksen keskus sijaitsi Uppsalan seismologian laitoksen mukaan noin 60 kilometriä Malmön itäpuolella. Maanjäristyksen voimakkuus oli noin 4,7 richteriä. Laitoksen mukaan kyse on ruotsalaisissa oloissa suuresta järistyksestä. Edellisen kerran Ruotsissa maa on järissyt näin voimakkaasti vuonna 1904. Järistys tuntui myös Kööpenhaminassa, jossa useat talot huojuivat järistyksen voimakkuudesta. Tanskassa järistys on voimakkain sitten 1930-luvun. Kenenkään ei uskota loukkaantuneen järistyksessä. Järistys on saattanut kuitenkin aiheuttaa pieniä aineellisia vahinkoja.

 

Liitän tähän Raamatun jakeet, Matteus 27:45-46 ja Markun mailin, jossa hän sanoo näin:

Hei Jarmo!
Paljon mielenkiintoisia tapahtumia nyt meneillään: "pyramidihuijaus, rauhanneuvottelut, järistyksiä Ruotsissa, taantuman uhka jne. Nämä ovat ehkä viimeisiä ravisteluja ymmärtämättömille. Lopullinen ratkaisu lähestyy, mutta osaako ihminen lukea näitä "merkkejä"...todennäköisesti ei, koska järki ei sitä kerro, ainoastaan sydämen usko Jeesukseen Kristukseen.
-Markku

Pimeys laskeutui hitaasti kuudennesta hetkestä, alkaen ilmastonmuutoksella kaikkien ihmisten huulille, Israelin sodasta Libanonia ja Hamasia vastaan, sekä hengellinen pimeyden laskeutuminen, pedon nousu, Lordin ylivoimainen voitto jota 100 000 suomalaista kävi kumartamassa Espan puistossa toukokuun lopussa.
Kaikki tämä ryöppysi silmillemme kesän 2006 alkukynnyksellä. Tästä pimeys laskeutuu... ja sitä kestää hamaan yhdeksänteen hetkeen saakka. (mitä on 9. hetki?) Rukoushetki, sanoo Raamattu. Se on Getsemanen puutarhan viimeinen rukoushetki, juuri ennen Jeesuksen kavallusta ja kiinniottoa. Jos Adamista Nooaan merkitsivät vuodet 0-2000 lukuja vuonna 2000 ja syyskuun 11.2001 hetkestä joka merkitsi jättiläisiän päättymistä aikanaan. Sitten vuosi 4000 kun Jeesus syntyi 25.12. Hän ja joka kastoi vedellä, merkitsee aikajanalla tsunamia 25.12.2004. Tätä laskukaavaa kun seuraa vuoteen 2006, joka yhtyisi siis kaavan mukaan nykyhetkeen. Tästä alkaa vasta lopunajat, joten me elämme lopunaikaa. Jokainen vartiovuoro kestää kolme hetkeä, kolme vuotta ja sitten tulee varas. Me elämme ensimmäisen vartiovuoron viimeistä hetkeä.

 

Putin sukeltaa Baikal järven pohjaan hakemaan itselleen Googin hengen
 

Putin sukeltaa Baikaljärven pohjaan suomalaisella aluksella?

15.12.2008 21:23

 

Machomaisista seikkailuistaan tunnettu Vladimir Putin saattaa ottaa seuraavaksi haasteekseen Baikaljärven valloittamisen suomalaisvalmisteisella Mir-aluksella. Asia tuli esille Venäjän tiedeakatemiassa pidetyssä Baikal-konferenssissa maanantaina. Baikaljärven suojelusäätiön johtaja Mihail Slipentshuk kertoi Gazeta.ru:lehdelle, että hän itse on aikeissa ottaa osaa seuraaville sukelluksille järven pohjaan. Slipentshukin mukaan on mahdollista, että seuraa hänelle tekee pääministeri Putin. Slipentshukin mukaan hanke on kuitenkin toistaiseksi vasta siinä vaiheessa, että tiedemiehet tutkivat Putinin osallistumismahdollisuutta ja asiaa koskeva pyyntökirje lähetetään hänelle myöhemmin. Yleensä Venäjällä on kuitenkin tapana, ettei näin korkean tason haaveista kerrota julkisuuteen ennen kuin hankkeella on todelliset toteutumismahdollisuudet. Todennäköisesti suurimpana huolena on Putinin

turvallisuuden varmistaminen riskialttiin sukelluksen aikana. Mahdollista on, että sukellus toteutuisi ensi keväänä. Slipentshuk on venäläinen korkean tason liikemies, jonka intohimona on vedenalainen maailma. Suomessa hänet muistetaan muun muassa siitä, että hän on tarjoutunut rahoittamaan mahdollista Vrouw Marian hylyn nostohanketta. Baikaljärven suojelusäätiö tunnustelee parhaillaan yhteistyömahdollisuuksia myös Monacon ruhtinaan Albertin kanssa. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan on mahdollista, että myös Albert sukeltaa Baikalin pohjaan ensi vuoden aikana. Venäläiset tiedemiehet sukelsivat viime kesän ja syksyn aikana peräti reilut viisikymmentä kertaa Baikaljärven pohjaan Mir-1 ja Mir-2 aluksilla. Samoja aluksia käytettiin myös kohua herättäneellä pohjoisnavan sukelluksella 2007. Pienoissukellusveneet valmistettiin Suomessa vuonna 1987. Alukset suunniteltiin Rauma-Repolan ja Venäjän tiedeakatemian Oseanografian instituutin yhteistyönä. Baikaljärven suurin tunnettu syvyys on 1637 metriä, mutta oletettavasti kaikkein syvintä kohtaa ei ole edes löydetty. Kesällä venäläiset luulivat jo laskeutuneensa peräti 1680 metrin syvyyteen, mutta myöhemmin kävi ilmi että ennätyslukemasta oli jääty sadan metrin päähän.

Olen kirjoittanut jo aiemmin, juuri ennen Georgian sotaa, henkien roudaamisesta Baikalin pohjasta. Nyt kuuluu uutisia muutenkin Venäjältä, että Vladimirin ja Medvedevin välit olisivat viilenemässä ja että Medvedev tukeutuu armeijaan ja Putin FSP:n. Näin maan poliittinen tasapaino horjuu ja me tiedämme että Putin on täysin periksi antamaton ja voittaa nämä likaiset leikit kuus nolla.

 

2.12.2008

 

Paljon asiaa, kunhan nämä saisivat ilmaston tärkeämmäksi, luhistuvan talouden edelle
 

Poznanin ilmastokokous ei saa epäonnistua

Julkaistu 02.12.2008, klo 11.21

Kuva: Reuters-TV

Puolan Poznaniin kokoontuneet yli 10 000 noin 190 maan neuvottelijaa ja ympäristöaktivistia ovat kovan paikan edessä yrittäessään muokata ratkaisua koko maapalloa koskevaan ongelmavyyhteen, jossa kaikilla mailla on omat erityisvaatimuksensa.

 

Poznanissa on kahden viikon aikana määrä valmistella useita osaratkaisuja globaaliin ilmastosopimukseen, joka hyväksyttäisiin tasan vuoden kuluttua Kööpenhaminassa. Valmisteluprosessin vaiheista sovittiin vuosi sitten Balin huippukokouksessa, joten neuvotteluajasta on käytetty jo puolet.
Kokouksen tärkeimpiä puheenaiheita on, kuinka kehitysmaat ottavat osaa päästövähennyksiin. Kehitysmaiksi lasketaan monenlaisia maita. Osa on hyvinkin köyhiä, osa taas nopean kehityksen vaiheessa

ja jo lähellä teollisuusmaiden kehitystasoa. Poznanissa pohditaan, kuinka maat itse ottavat osaa ponnisteluihin ja millä tavalla niitä autettaisiin. Pöydällä on siis suuria rahoitus- ja teknologiansiirtokysymyksiä. Lisäksi puidaan keinoja sopeutua joka tapauksessa tapahtuvaan ilmastonmuutokseen.
Poznanin neuvottelijoilla ei ole varaa epäonnistua. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, Kööpenhaminan sopimuskokous vaarantuu ja neuvottelut voivat hajaantua. Tästä seuraisi, että maailman yhteiset ponnistukset ilmaston lämpenemistä vastaan lykkääntyisivät.
Uhka on valtaisa, sillä viime vuonna YK:n hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan maailman on saatava ilmastopäästönsä tasaantumaan vuoteen 2015 mennessä, jotta ilmaston lämpenemisen mukanaantuoma katastrofi vältettäisiin. Maailmalla on siis seitsemän vuotta aikaa saada aikaan ratkaiseva muutos koko ihmiskunnan käyttäytymisessä. Uusimpien tutkimustulosten mukaan ilmastopäästöt kasvavat yhä rajusti.
Neuvotteluja haittaavat monet ulkopuoliset tekijät. Talouselämän vallannut äkillinen matalasuhdanne vie monilta yrityksiltä ja poliitikoilta halun pohtia ilmastoasioita, kun tässä vaiheessa konkreettisemmat ongelmat, työllisyys ja yritysten kannattavuus ovat vaakalaudalla. Esimerkiksi Suomen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) vaati maanantaina, että Suomen metsäteollisuuden on saatava ilmaiset päästöoikeudet EU:n ilmasto- ja energiapaketissa. Monilla mailla on vastaavia vaatimuksia.
Toisaalta monet johtavat poliitikot ovat vaatineet myös, etteivät lyhytaikaiset talousvaatimukset saa estää globaalin ilmastosopimuksen syntymistä.
Kokous huipentuu 11. - 12.12. ympäristöministerien tapaamiseen. Suomea edustaa Poznanissa tuolloin ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.).

Jumala on luvannut, että maa tuottaa kaikkina aikoina kaikille ihmisille riittävästi, mikäli jako vain tapahtuu oikein. Lisäksi Jumala on käskenyt meitä vaalimaan maata, eikä tuhomaan sitä.

 

13.11.2008

 


Kuvan moottoripyörä on maailman nopein ja sillä on ajettu mm. suola-aavikolla jo yli 600 kmh, tosin kuvassa oleva pyörä on riisuttu aerodynamiikasta.
 

GB:n Poliisit haluavat kieltää moottoripyöräilyn

 

"Moottoripyörä on motorisoitu leikkikalu joka ei sovi liikenteeseen." Tätä mieltä on Iso-Britannian poliisien yhdistys APCO, joka on äskettäin lähestynyt kirjeellä maan tiehallintoa. Poliisien kirjelmässä käsitellään Iso-Britannian liikenneturvallisuutta vuoden 2010 jälkeen. "Nykymoottoripyörien huippunopeus on jopa yli 320 km/h. Iso-Britanniassa moottoripyörät eivät ole välttämättömiä liikkumisen kannalta ja on mietittävä onko näille motorisoiduille leikkikaluille tilaa ruuhkaisilla ja ahtailla liikenneväylillämme.", Poliisien kirjeessä todetaan. Järjestön mielestä Iso-Britanniaan tarvitaan myös moottoripyörävapaita alueita: "Moottoripyörien suhteen täytyy ajatella asia täysin uudestaan. Tässä on mietittävä rajoituksia moottorikoon suhteen ja moottoripyörillä kiellettyjen alueiden perustamista. Näillä alueilla moottoripyörällä saisi ajaa vain erikoisluvalla." Lisäksi pyöriin haluttaisiin muun muassa tunnistesiru, jolla motoristit voitaisiin tunnistaa jo kaukaa.
 

Täysin tottahan tässä on kaikki mitä tässä sanotaan. Ihmisen ahneus ja rakkaus ahneuden syliin laittaa ihmisen puolustamaan syntejään luomakuntaa vastaan. Minäkin ajan autolla lähes joka päivä ja rikon sillä tavalla myös joka päivä liittoa Jumalaa vastaan. Minä myös selitän joka päivä typerää tarvettani ajaa autolla. Hänhän antoi planeetan meille ja me tuhoamme sen. Moottoripyörä on yksi niistä turhimmista vekottimista ja ei sitä kukaan voi kiistää, vaan niin se on. En tunne yhtään ihmistä, jolle moottoripyörä olisi elinkeinollinen työ, jossa sekä moottoripyörän käyttäjä, että myyjä tekevät vaihtoehdotonta bisnestä. Täysin totta on se, että kaikki polttomoottoriharrastuksemme on turhamaisuutta ja luonnon tuhlaamista.
On minulla itsellänikin kuvassa näkyvän kaltainen autovanhus tallissa. Ford Mercury 1939 jonka isoisäni osti veljensä kanssa puoliksi sodan jälkeen. Tuo ikivanha auto syö normaaliajossa noin 50 litraa bensaa sadalla kilometrillä. No ei minulla sellaisen ajamiseen varaa olisi, eikä silti olisi varaa edes tuon ajokin ylläpitoonkaan. Sain auton perintönä isoisältä, jonka jälkeen koko suku tappeli auton omistuksesta vuosia ja melkein verissä päin, joten päätin että auto saa jäädä talliin, eikä kenenkään enää tarvitse sillä ajella. Onhan se nyt sitten pois silmistä ja muistoista, tallissa, jossa se säilyy siihen saakka, kunnes ihmiset osaavat arvostaa toistaan, eikä arvokasta autoa, jonka takia moni joutui ahneuden pauloihin ja rahan himoihin.

 

9.11.2008 Hyvää isänpäivää, vaikka kukaan ei voi lukea tätä ainakaan tänään, koska sivusto on suljettuna. (miksi??? en tiedä!)

 

Yhdysvaltain autovalmistajille haetaan hätäapua

Julkaistu 09.11.2008, klo 02.36 (päivitetty 09.11.2008, klo 02.38)


Kuva: YLE

Demokraatit vaativat presidentti George Bushin hallinnolta apua Yhdysvaltain kituvalle autoteollisuudelle. Kongressin johtavat demokraatit haluavat autonvalmistajille osan 700 miljardin dollarin pelastuspaketista, josta kongressi päätti aiemmin syksyllä.

 

Demokraattien mukaan alan elvyttäminen on elintärkeää markkinoiden vakauden palauttamisen ja satojen tuhansien autoalalla työskentelevien toimeentulon kannalta. Amerikkalaiset autonvalmistajat ovat pahoissa

vaikeuksissa talouskriisin ja myynnin laskun vuoksi. Maailman suurin autonvalmistaja General Motors kertoi perjantaina tappioista, jotka olivat lähes kaksinkertaiset odotuksiin nähden. Toimitusjohtaja Rick Wagoner kertoi, että yhtiöltä saattavat loppua käteisvarat ensi vuoden alkupuoliskolla. General Motors, Ford ja Chrysler hakevat valtiolta 25 miljardin dollarin hätälainaa selvitäkseen kriisistä. Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittu Barack Obama sanoi perjantaina, että autoteollisuuden auttaminen on yksi ensimmäisistä asioista, joihin hän aikoo virkakaudellaan puuttua.
 

Tässä kohtaa olisi tilaisuus laittaa päästöille oikea stoppi, nimittäin nyt se tilaisuus olisi käytettävä jos aikoo päästöt saada kuriin. Ahneus seuraa mahdollisuutta ja raadollinen ahne ihminen ei katso muuta kuin rahaa, jos ei sitä muulla tavalla ahneutta rajoita. Jos kerran autonvalmistajat tarvitsevat rahaa, niille pitää laittaa rahankäyttöön oikeat rajoitukset ja tuotantoehdot, eli tulevasta tuotannosta ei saa enää päästöarvot nousta ilmastosopimuksia korkeammalle tasolle ja päästörajoitukset pitää mielestäni asettaa vielä paljonkin nykyisen alapuolelle. Tämä pakottaa autotehtaat valmistamaan pääosin enää hybridi- ja sähköautoja, kehittämään vetyautoa, sekä lopettamaan kokonaan biopolttoaineiden käyttö. Biopolttoaineet kuluttavat maailman viljelystuottokapasiteettia 15 kertaisesti suhteessa muuhun tuotantoon, eli fossiilipolttoaine on siitäkin siitä huolimatta parempi vaihtoehto. Kehitysmaiden nälänhätä ja viljatuotteiden kallistuminen johtuu nimenomaan biopolttoaineen tarpeesta, koska kaikki ylituotanto, jolla piti ruokkia köyhiä maita, survotaankin rikkaiden polttoainetankkiin, valheellisen "vihreän merkin" taakse puettuna petoksena.

 

4.11.2008

 

Ympäristörikos liittyy aina rahaan, rahaan ja taas rahaan

 

Laaja ympäristörikos ilmi Vantaalla - poliisi ottanut 12 kiinni

Julkaistu 04.11.2008, klo 20.31 (päivitetty 04.11.2008, klo 20.41)


Kuva: Vantaan poliisi

Vantaan poliisi on ottanut kiinni 12 henkilöä ympäristörikosjutun tutkinnassa. Pääkaupunkiseudulla toimivaa jätehuoltoalan yritystä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta.  

Poliisi epäilee yrityksen mm. laskeneen sadevesiviemäreihin haitallista jäteöljyä. Poliisin kiinniottamat henkilöt ovat jätehuoltoyrityksen johtoa ja työntekijöitä. Yrityksen johdon määräyksestä erilaista jätettä, kuten paksuja öljykuormia, öljypitoista jätettä ja rasvakuormia, on toimitettu viemäreihin ja sitä kautta tämä loka tai ympäristöjäte on kulkeutunut maastoon tai jopa vesistöön, kuvailee tutkinnanjohtaja Juha Tuovinen Vantaan poliisista. Laki määrää tarkasti, minne yritysten on vietävä tuottamansa jäte. Käytännössä yritykset ostavat usein jätteiden kuljetuspalvelun jätealan yrityksiltä, jotka toimivat viranomaisluvalla. Poliisi epäilee nyt, että tällainen tällainen jätepalveluita myyvä yritys olisi syyllistynyt mittaviin ympäristörikoksiin. Tutkinnan kohteena olevan yrityksen asiakkaita ovat mm. ravintolat, huoltamot ja esimerkiksi Helsingin kaupunki. Poliisin mukaan näitä asiakasyrityksiä ei epäillä rikoksista.

Rasvat sadeveden mukaan - koko viemäristö vaarassa
Poliisitutkinnan mukaan jätealan yritys on laskenut mm. kokonaisen jäteautollisen jäterasvoja sadevesiviemäristöön. Kokenut rikostutkijakin ihmettelee asiaa. Yrittäjät ovat valinneet sattumanvaraisesti paikan, minne he ovat niitä toimittaneet, eli esimerkiksi kadulta on nostettu joku kansi auki, laitettu letkut sisään ja tavara työnnetty sinne, tutkinnanjohtaja Juha Tuovinen kertoo. Ympäristöviranomaisen lausunnon mukaan poliisin tutkinnan kohteena olevan yrityksen toiminnasta on aiheutunut ympäristölle pitkäaikaista ja laaja-alaista vaaraa. Vaarassa on ollut koko pääkaupunkiseudun viemäriverkko.

 

29.10.2008

 

Kerrankin joku sanoo suoraan asian, niin kuin se on...

 

WWF: Holtiton kulutus uhkaa planeettaa

Julkaistu 29.10.2008, klo 03.16

 

Maailman luonnonvaroja kulutetaan loppuun niin huimaa vauhtia, että tarvittaisiin kaksi planeettaa, jotta pystyttäisiin pitämään yllä nykyinen elämäntyyli yhden sukupolven ajan.

 

Maailman luonnonsuojelujärjestön WWF kertoo, että enemmän kuin kolme neljäsosaa maailman väestöstä elää maissa, joiden kulutustaso ylittää ympäristön uusiutumisen. WWF:n viimeisimmän Living Planet -raportin mukaan tästä seuraa paljon harmia maapallon tulevaisuudelle. Myös taloudellisia vaikutuksia muun muassa ruoan, veden ja energian hintojen nousu. Jos vaatimuksemme maapalloamme kohtaan jatkavat kasvuaan samaan tahtiin kuin nyt, tarvitsemme jo vuoteen 2035 mennessä kaksi planeettaa kattamaan nykyisen elämäntyylimme, sanoo kansainvälisen WWF:n pääjohtaja James Leape. Jonathan Loh

 Lontoon eläintieteellisestä yhdistyksestä sanoo, että saasteilla, metsien hävittämisellä, ylikalastuksella ja maanmuokkauksella on vakavia seurauksia. Me käyttäydymme ekologisesti samalla tavalla kuin taloudelliset instituutiot ovat käyttäytyneet talouden suhteen: Etsimme välitöntä tyydytystä välittämättä seurauksista. Maailmanlaajuisen ekologisen kriisin seuraukset ovat jopa vakavammat kuin meneillään olevan maailmantalouden romahduksen seuraukset, Loh laskeskelee. Raportin mukaan maailman globaali ekologinen jalanjälki tai kulutuksen aste ylittää nyt planeettamme uusiutumiskapasiteetin 30 prosentilla. WWF:n mukaan maailman maista Yhdysvalloilla ja Kiinalla on suurimmat ekologiset jalanjäljet. Yhdysvallat kuuluu myös yhdessä Australian, Arabiemiraattien, Kuwaitin ja Tanskan kanssa niiden viiden valtion joukkoon joiden asukkailla on suurin henkilökohtainen ekologinen jalanjälki. Vähiten luonnonvaroja kulutetaan raportin mukaan Bangladeshissa, Kongossa, Haitilla, Afganistanissa ja Malawissa. Alueellisesti ainoastaan EU:n ulkopuolinen Eurooppa, Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Karibian alue eivät ylitä luonnon uusiutumiskykyä. WWF:n pääjohtajan James Leapen mukaan maailman johtajien täytyisi ottaa ekologiset huolet paljon vakavammin. Heidän pitäisi myös varmistaa, että ympäristö otetaan huomioon kaikissa päätöksissä, jotka koskevat kulutusta, kehitystä, kauppaa, maanviljelyä ja kalastusta. Kun on tahtoa, niin löytyy myös keinot. Meidän pitää ymmärtää, että jos maapallo natisee liitoksistaan tarvitaan paljon rohkeampia toimia kuin nyt on nähty finanssikriisin taltuttamiseksi, Leape sanoo.

Kun tähän mielipiteeseen liitetään raamatullinen opetus, olemme hyvällä mallilla, koska vain luonnonvarojen tasainen jakaminen ihmiskunnan kesken, tuo Jumalalta siunausta. Ei tämä nykymalli, jossa riistetään kaikki ahneesti rikkaille "osakkeenomistajille" maksimivoitolla.

Toisaalta on pakko todeta tosiasia, jota yllä oleva kirjoittajakaan ei ymmärtänyt, eli maailma on jo tuhottu, eikä mitään enää ole tehtävissä. Vain Jeesus voi sen enää pelastaa ihmeen kautta, kunhan Hän ensin saapuu. Hesekiel 47. jossa Herra laittaa vedet virtaamaan uudelleen.

 

28.10.2008

 

Miksi nyt on kaikenlaisia ilmiöitä, miksi ei ennen ollut?

 

Ötökät polttavat sähkökaappeja Pirkkolassa

ötökät ovat sytyttäneet sähkönjakelukaappeja palamaan Pirkkolassa viime viikkoina. Maanantaina kaappi roihusi Viidenrajantiellä juuri ennen puoltayötä.  Kyseessä on tyyppivika. Sähkönjakelukaappi on asennettu maahan. Maan kautta kaapin sisälle pääsee pieniä eläimiä, kuten etanoita, jotka aiheuttavat oikosulun, vanhempi asiantuntija Rauno Olkkonen Helsingin Energialta kertoo. Olkkosen mukaan Pirkkolassa on parikymmentä viallista sähkönjakelukaappia, ja niitä on jo alettu korjata. Edellisen kerran sähkönjakelukaappi paloi Viidenrajantiellä reilu viikko sitten. Paloesimies Pentti Ärlig Helsingin pelastuslaitokselta sanoo, että palopaikat

ovat vain noin 150 metrin päässä toisistaan. Kaappi on jännitteinen, joten ohikulkijan ei pidä mennä siihen koskemaan. Lisäksi eristeiden palosta syntyy myrkyllistä savua, eilistä paloa sammuttamassa ollut Ärlig kuvailee muuntajapalon vaaroja.

Jumalan vakavaa ja viimeistä varoitusta yltiöpäisestä sähkönkulutuksesta. Luonto ei kestä!
Tässä vasta on tullut monia samanlaisia uutisia, mm. porosta joka hyökkää poromiehen kimppuun. Minä tiedän kyllä porot, olenhan asunutkin Lapissa ja appiukkoni oli poromies. Tiedän tasan tarkkaan minkälaisella luonnolla poro on normaalisti varustettu, eikä se hyökkää kimppuun. Kysymys onkin täysin selvä todiste Uskovalle ihmiselle, että lopunajat ovat tulleet ja punainen hevonen on lähtenyt liikkeelle, jolla on miekka kädessä. Tuo jae viittaa myös siihen, että koko eläinkuntakin kääntyy ihmistä vastaan, ihan pienimmästä otuksesta suurimpaan. Totta kai tämäkin vaatii lapseutta uskoa se... siksihän sinulla on lapseuden henki.
Jumala puhuttelee ihmistä ilmiöinä, jota todistavat sanakaltaisuudellaan mahdotonta sattumaa. Ihmiset selittävät ja siinä ihminen onkin maailman mestari, eivätkä kerta kaikkiaan tahdo uskoa mitä Jumala yrittää sanoa. On paljon tosiuskoviakin, joilla Usko on niin heikko, että nuo selittelyt lähtevät huulilta heti, kun ympärillä on ihmisiä. Häpeä tekee niin, koska ihminen ei halua että muut huomaavat lapsellisuutesi ja silloin jopa Uskovavaltakin tulee noita selityksiä ja "viisaita" ajatuksia.
Ajatteles miksi SAS lentoyhtiö joutui jatkuvasti painimaan laskutelineiden kanssa? Tuo tapahtui monen tyyppisten koneiden kanssa ja päätyi monen hengen menetykseenkin.
Miksiköhän myrsky ajoi Floridan matelijat kaupunkiin ihmisten kauhuksi, kun niiden elintila oli hupenemassa viidakoissa?
Suomessa ei ollut aiemmin "citykettuja", hirviä ja "citykarhuja". Nyt on niin paljon, ettei niitä edes kaikkia uutisoida. Elintilaa niillä ei enää ole ja ongelmia tulee.

Luonto on hajonnut jo liitoksistaan, se on hyvä ymmärtää, että emme enää hallitse sitä. Ne ajat ovat ohi ja luonto ei enää ole ihmiselle alamainen sillä tavalla kuin Jumala sen on säätänyt, eikä se ole Hänestä kiinni, vaan me olemme sen tuhonneet ihan itse. Me olemme itse särkeneet sen liiton, jonka Jumala teki Adamin ja Eevan kanssa, koska me emme ole vaalineet luontoa ja maata, vaan me olemme raiskanneet ja ryöstäneet sen. Maa antaisi mm. ravinnon kaikille ihmisille kaikkina aikoina, jos me tekisimme Jumalan tahdon, mutta me emme ahneuttamme tee niin. Ravintoa kyllä nytkin maa tuottaisi kaikkiin tarpeisiimme, mutta me tehotuotamme sen, mieluummin jopa biopolttoaineeksemme, kuin ruokimme köyhiä. Lopun kaiken senkin mikä jää, sen me viemme länsimaiden lihatiskeille. Kun kaikki ravinto on sitten länsimaiden käytössä lihatiskillä ja kun korkea hintalappu ei mene kaupaksi, pudotamme hintaa puoleen ja kun sekään ei mene kaupaksi, pistämme vanhentuneen ruuan roskiin. Samalla miljoonat ihmiset ympäri maailmaa näkevät nälkää ja siellä lapset kuolevat nälkään.

 

20.10.2008

 

Ei tässä mitään ihmeellistä ole, se on selitystä vain  Matteus 27:45
 

Tässä on vuoden luontokuva

19.10.2008 18:04, päivitetty 19.10. 18:46

Vuoden luontokuvaksi on valittu helsinkiläisen Simo Mikkosen kuva Etelä-Suomen talvi. Kuva esittää öistä kulkijaa helmikuussa sateisessa kaupunkilähiössä, jossa katuvalot valaisivat kerrostalojen välistä sisäpihaa. Kilpailun päätuomarin Sakari Nenyen johtaman tuomariston mukaan Etelä-Suomen talvi on kuva, joka herättää aistit. Mikkoselle myönnettiin kilpailun voitosta 5000 euron rahapalkinto. Vuoden Luontokuva -kilpailu järjestettiin nyt 28. kerran. Siihen lähetettiin yli 6500 kuvaa lähes 700 kuvaajalta. Kilpailun tulokset julkistettiin sunnuntaina gaalaillassa Finlandia-talolla Helsingissä.

Mitäs tässä minulla on lisättävää, koska luontoa ei enää ole, joten mitäpä sitä merta edemmäs kalaankaan lähteä. Tämä on profetia, älkää siis taas tuomitko viatonta profetian tuojaa, kuten aina. Maailman historian alusta saakka profeetat ovat tapettu ja pilkkaamalla litistetty maan rakoon. Sitten taas selitelty!

 

16.10.2008

 

Päivitys aamulla 16.10.2008 juuri ennen lähtöäni Helsinkiin (kommentti siksi, koska mainitsin eräälle asiasta, eikä siksi ihmettele)

EU sopii ilmastonmuutoksen hillitsemisestä

Julkaistu 16.10.2008, klo 01.05 (päivitetty 16.10.2008, klo 10.55)

 


Kuva: CUE

Euroopan unioni aikoo huippukokouksessaan Brysselissä pysytellä ilmastotavoitteissaan. Puheenjohtaja Ranskan laatimassa päätöslauselmaehdotuksessa toistetaan unionin sitoutuminen siihen, että se sopii joulukuussa toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

EU-johtajien kunnianhimoisessa tavoitteessa on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uutistoimisto Reutersin haltuunsa saamassa luonnoksessa kuitenkin rauhoitellaan suurteollisuutta, ettei ilmastopäätösten ole tarkoitus lisätä yritysten tuotantokustannuksia. Erityisesti Puola ja Italia ovat suhtautuneet epäilevästi unionin ilmastotavoitteisiin.

Suomi puolestaan kannattaa ohjelmaa päästöjenvähennyksestä. Unionin on myös määrä ensimmäistä kertaa sopia koko EU:n laajuisesta yhteisestä rahoitusmarkkinoitten valvonnasta. Teollisuutta aiotaan tukea taantuman ehkäisemiseksi. Huippukokouksen päätteeksi on myös tarkoitus tähdentää, että kansainvälisen yhteisön tulee tukea Islantia sen talouskurimuksessa

Suomen ja Ranskan sanaharkka lientyi
Suomen ja Ranskan välinen riita energia- ja ilmastopaketin jatkokäsittelystä näytti torstain vastaisen yön aikana ratkeavan rauhanomaisesti. Suomen ja Ranskan erimielisyys koski liitetekstiä, jonka puheenjohtajamaa Ranska halusi omissa nimissään jättää huippukokouksen päätöslauselmaan. Ranskan tarkoituksena oli sen avulla varmistaa, että koko jättimäinen paketti saadaan käsiteltyä vielä sen puheenjohtajakaudella eli vuoden loppuun mennessä. Illallistapaamisessa Ranskan päätelmät todettiin sen omaksi mielipiteeksi, joka ei jatkossa sido muita.

Rakkaat ystävät, nämä eivät voi tunnistaa, eikä varsinkaan tunnustaa maailman olevan jo, tuhottu. Kaikki ilmastohöpötys on sikäli turhaa, että jatkumo on peruuttamattomasti jo menossa ja nuo näiden politiikkavenkuloiden, joiden oikea paikka olisi linnassa elinkautista viettämässä, he päättävät, että maailma pelastuu kun me päätämme niin ja ehkä kymmenen vuoden päästä saavutamme alennetun ilmastoa tuhoavan tason. Kaikki on jo silloin ohi, eikä totuutta vaan sanota. Nämä ihmiset tässä kuvassa ovat ammattivalehtelijoita. Älä luule tai luota että ne kertovat totuuden. He valehtelevat! Jeesus tulee näkyvällä tavalla ja lopettaa kaiken, siis KAIKEN ja aloittaa uuden, siis UUDEN!

 

Maailmantalous on ekosysteemiämme tärkeämpää - Voiko hulluus saavuttaa enää rajojaan

 

Italia aikoo kaataa EU:n ilmastopaketin

Julkaistu 15.10.2008, klo 22.52

 

Italian pääministeri Silvio Berlusconi aikoo käyttää veto-oikeuttaan Euroopan unionin ilmastopaketin estämiseksi.

 

Berlusconin mukaan EU-mailla ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä paketin kustannuksista nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Myös Puola on uhannut estää paketin. EU-johtajat sopivat viime vuonna, että unionin maat leikkaavat kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi sovittiin, että uusiutuvan energian määrä nostetaan viidennekseen kaikesta energiantuotannosta. Sitovat päätökset pitäisi tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Monet EU-maat ovat kuitenkin alkaneet karsastaa päätösten kustannuksia ja niiden vaikutusta teollisuuteen. Berlusconin mukaan EU:n ei kannata juuri nyt ryhtyä taistelemaan Don Quixotena tyylimyllyjä vastaan, kun Kiinan ja Yhdysvaltain kaltaisilla suurilla saastuttajilla ei ole aikomustakaan sitoutua vastaaviin tavoitteisiin.

 

15.10.2008

 

Hävettää, nuo tunteenpurkaukset. Huomaat että olen ihan tavis, kuten sinäkin olet.
Vihaan eksytystä, koska eksytys vie monen sielun.
Mutta katsohan sen sijaan jotain mielenkiintoista:
 

Maailmamme koostuu yläilmoista ihan eri tavalla ajateltuna kuin näet sen maan pinnalta. Kun katselet maasta käsin taivaalle, et yleensä edes ajattele kuinka pitkän matkan sinä todellisuudessa näet sinne ylös. Kun taas katsot eteesi, huomaat, että näet korkeintaan pari hassua kilometriä ja sekin on paljon. Taivaanrannalla saattaa olla jokin kumpare tai korkea kuusi, jonka näet, etkä enää yhtään pidemmälle. Minä ajoin kerran Arizonan erämaassa ja näin eteeni peräti kokonaista 200 km kun kaukana edessä siinsi Flagstaff, eli osavaltion korkein vuori, jonka korkeus ylittää 4 km. Vain neljä??! kilometriä siis. Eihän se ole korkeutena siis mitään ja sinne oli matkaa siis siitä kohdasta yli 200 km. Tuo vuori näkyi taivaan-rannalla hyvin utuisena ja pienenä. Näin silti pidemmälle eteen päin kuin on Helsinki täältä läntisestä Turusta. Tässä näet kuvausta, kuinka vähään korkeuteen ihminen omilla voimilla voisi ylettää, mutta kuinka kaukaa sitä silti voi katsoa ja huomata kuinka turhaa sinne on tornia rakentaa. Baabelin torni oli Jumalan meille antama tärkeä osoitus siitä, kuinka oikeasti vähään me itse pystymme. Ilman suurta ja Armollista, Rakkaudellista Jumalaa, me emme tosiaan ole mitään.
Matkat ja mittasuhteet siis eivät muutu, katsoo sitten ylös tai eteenpäin. Jos jokin kappale loittonee, se myös samalla pienenee silmissä ja 200 km matkalla häviää kokonainen vuori. Miten käy avaruussukkulan 690 km korkeudessa? Sinne meni, eikä paljoa näy! Pysytkö mukana ajatukseni juoksussa?
Nyt menemmekin hassuun ilmiöön, valo! Valo sen sijaan näkyy jopa pikkupikkupeilistä heijastettuna kauas horisonttiin, eikä 200 km matka ole valolle mikään matka. Valo saavuttaa sen 200 km sillä samalla sekunnin sadasosalla, eikä edes menetä tehoaan juuri ollenkaan pimeydessä, koska valo on pimeässä oikeassa elementissään. Siellä missä valo on, siellä ei tarvita enää lisää valoa.
Kun katselet tähtitaivasta, näet uskomattoman kauas, koska suurin osa noista tähdistä taivaalla, ne ovat aurinkoja. Meidän oma aurinkomme heijastaa valoa vain muutaman planeetan pinnasta ja kaikkein läheisin planeetta, jota valo heijastaa, on Kuu, joka on tuolla 30 tuhannen kilometrin päässä, eli eilen illalla kuu taivaallamme oli poikkeuksellisen kirkas. Se valaisi uskomattoman paljon pimeää maata. Jos me olisimme peilejä, eli pieniä peilejä, mitä meidän kuuluisi olla täällä omassa maailmassamme? Lumihiukkasia? Jos me olisimme lumihiukkasia, niin kuka meidät näkisi? Avaruusoliot meidät näkisi, kun heijastamme valoa takaisin avaruuteen. Meidän kuuluu heijastaa valo Flagstaff vuorelle parhaimmillamme, eli noin 200 km. Valomme tulee kaukaa, mutta me itse olemme vaikeassa asemassa heijastaa sitä maan pinnalla 90 asteen kulmassa koska kykenemme niin hyvin vähäiseen tulokseen. No, mitä tämä tarvitsee, on rukous, aivan kuten Rauno Helppi aina kertoo ja teroittaa, rukous on voimanlähde, generaattori, jolla saamme valon pimeyteen. Me pyydämme ja näemme sen valon ylhäällä taivaassa. Me näemme sen ihan omin silmin mutta se on kovin kovin kaukana, emmekä me kykene rakentamaan edes 4100 metriä korkeaa vuorta, kuten Flagstaff on. Puhumattakaan että rakennamme Baabeltornin, joka ylettää Mount Everestin tasolle. Missä me silloin olemme? huokaus... vasta ensimmäisellä kynnyslista-askelmalla joka ei edes ole porras, vaan säälittävän ensimmäisen portaan juurella olevalla kynnyslistalla. Siellä me olemme omin voimin. Rukous ja katse Taivaaseen ovat avut Taivaskotiin.

 

ALIEN- AIHE EI OIKEESTI KIINOSTA! Mutta juttu on niin, että alienit eivät voi tulla ennen seurakunnan ylösottoa.

Pidättäjän on poistuttava! Sitten kaikki on mahdollista, suuri sivu kääntyy ja alkaa oikea puimatantereen tyhjennys.

 

14.20.2008

 

Ja näille sivuille ei laiteta tällaista sontaa, joten paras sensuroida edellistä, varsinaiseksi sonnaksi:

 

12.10.2008

 

MIKSI USKOA SAATANAA - Suuri eksytys on tulossa! Shit and another shit!

 

VIESTI VALOLIITOLTA: AVARUUSALUSHAVAINTO 14.10.2008

Kanavoinut Blossom Goodchild ( www.blossomgoodchild.com)
Elokuun uutiskirjeestä Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Blossomin viimeisin kirja The Bridge (= silta) dokumentoi viestejä, jotka hänelle on kanavoinut Valoliittona tunnetut kosmiset olennot. Yhdessä uusimmassa kohtaamisessa he ovat ilmoittaneet, että yksi heidän aluksensa ilmestyy taivaallemme 14.10.2008 kolmen päivän ajaksi sillä tavalla, että se todistaa meille toisten elämänmuotojen olemassaolon maailmankaikkeudessa. Valoliitto painottaa, että he tulevat RAKKAUDESSA auttamaan meitä ja planeettaamme siirtymään uuteen rakkauden korkeampaan värähtelyyn. He ovat pyytäneet Blossomia välittämään tämän viestin mahdollisimman monille ihmisille.


JOHTAJILLE, VALTIOMIEHILLE, POLIITIKOILLE JA KAIKILLE MAAN IHMISILLE…

Haluamme tulevan ymmärretyksi, että 14.10.2008 suurikokoinen alus näkyy taivaallanne. Se on eteläisellä pallonpuoliskollanne ja se tähyilee monien valtioidenne yläpuolella.

Annamme teille nimen Alabama.
ooohhh, ou shit, why?!

On päätetty, että jäämme ilmakehäänne vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. we waiting for someone else!

Tuona aikana maatasollanne on paljon levottomuutta. Korkeimmat auktoriteettinne tunkeutuvat alustamme ympäröivään ilmakehään. Tämä "turvakenttä" on meille välttämätön, koska maailmassanne esittävät "farssia" ne, jotka yrittävät kieltää sen, että tulemme RAKKAUDESSA.
Really? Oh shit, we are friendly already.

TIETÄKÄÄ TÄMÄ:
TULEMME AUTTAMAAN MAAILMAANNE.
EMME TULE OTTAMAAN HALLINTAA.
EMME TULE TUHOAMAAN.
TULEMME ANTAMAAN TEILLE TOIVOA.
HOPE? NO HORSE SHIT!

Olemme toisten planeettojen olentoja, jotka ovat aionien ajan - teidän aikaanne - valmistautuneet edessä olevia päiviä varten.

Pyydämme jokaista sielua, joka lukee näitä sanoja, hyväksymään sydämessään totuuden, joka on sisällä. Sillä tuossa paikassa on tieto siitä, että tämän on määrä tapahtua.

Monet kieltävät asian. Monet sivuuttavat asian. On niitä, jotka TIETÄVÄT tästä TOTUUDESTA. Mitä tahansa oletkin… ymmärrä tämä: SE TAPAHTUU.
Shit pappend sihtten vaan...

Annamme teille tilaisuuden vangita tämän filmille. Ei tapahdu kontaktia sellaisessa muodossa, mitä planeettalaisenne haluaisivat, sillä tässä ensiesittelyssä näytämme teille vain aluksemme. Sanomme teille… Tässä varmasti riittää ymmärrettävää aluksi.

Kaikenlaisia menetelmiä käytetään yrityksenä tunkeutua turvarajojemme läpi, mutta turhaan. Siihen saakka kunnes pystymme TODISTAMAAN teille, että tulemme RAKKAUDESSA, emme anna vierailujemme täysin paljastua.

TIETÄKÄÄ TÄMÄ… TÄMÄ ON ALKU… EI LOPPU. ALIEN SHIT, happy end!


Hallituksenne ja medianne yrittävät naamioida meidät. Se epäonnistuu. Olemme kattaneet kaikki väylät. Mediallanne ei ole muuta mahdollisuutta kuin esittää TOTUUS, sillä se on kaikkien nähtävissä.
Oh yeah, really!

Maan ystävät, älkää pelätkö. Pyydämme teitä hartaasti LUOTTAMAAN, että tulemme romahduttamaan niitä, joilla on vääriä aikomuksia planeettanne hyvinvoinnin osalta. Jos emme puutu asiaan nyt… niin kuin on suunniteltu aionien ajan, maan aikaa… niin pelkäämme olevan liian myöhäistä.
Myöhässä? Me ollaan juuri häissä!

PYYDÄMME TEITÄ VASTAANOTTAMAAN MEIDÄT RAKKAUDESSA, SILLÄ SITÄ VARTEN TULEMME. Jee jee, rock rock, rakkaus on rock, kylmä kuin kivi, rock rock.

Sanonnat joista maailmanne on ollut tietoinen elokuvienne yms. välityksellä, eivät olleet pelkkää kuvittelua. Olemme kylväneet ja kastelleet totuuden siemeniä planeetallanne valmistellessamme näitä päiviä. SILLÄ TODELLAKIN TULEMME RAUHANOMAISIN AIKEIN.
Perinteinen Bullshit vaan!

Täyttäkää sielunne LUOTTAVAISENA tällä tiedolla. Olemme sisarianne ja veljiänne toisilta planeetoilta.

Teknologiamme on kehittynyttä. Korkeilla johtopaikoilla on niitä, jotka TIETÄVÄT tämän aivan hyvin. Siksi he tietävät, että olisi vähän järkeä yrittää "teeskennellä", että he tarvitsevat aseita meidän tuhoamiseksemme.

Sinä päivänä kun ilmestymme, pyydämme teitä kuuntelemaan vain sydäntänne, EI niiden sanoja, jotka pelkäävät kovasti valtansa menettämisen puolesta. Sillä liian kauan maailmanne on elänyt pilven alla, mistä useimmat teistä ovat olleet tietämättömiä. Jos TIETÄISITTE ne totuudet, jotka on kätketty teiltä, olisitte tyrmistyneitä ja hyvin epäuskoisia.

Sielujenne on aika antaa olla sitä, mitä ne ovat. Verho poistetaan.

OLKAA ILOA. ON SEN AIKA. TEIDÄTTE TÄMÄN, KUN SYDÄMENNE HYVÄKSYY VIERAILUMME TODELLISEN SYYN. TUOMME TEILLE YMMÄRRYSTÄ RAKKAUDESTA. TIETÄKÄÄ TÄMÄ. SATAN SHIT is comming.

Päätämme jättää asian tähän. Olkaa valppaana. Pitäkää silmänne taivaalla. Pitäkää RAKKAUS sydämessänne.

ME… VALOLIITTO… LÄHDEMME ANTAEN TEILLE ROHKAISUA JA TOIVOA, KUN ALOITAMME YLÖSNOUSEMUKSEN UUTEEN MAAILMAAN. OOHoh, RAAMATULLINEN SHIT väliin.

Jokainen teistä on valinnut olevansa täällä tätä ylösnousemusta varten. Valitkaa nyt se, hyväksyykö ihmismuotonne sen RAKKAUDELLA vai torjuuko PELOLLA.
Pelko on saatanan hallintakeino.

Täyttäköön sielunne korkein osa teidät valolla, kun siirrytte rohkeasti eteenpäin. Kiitos jokaiselle, joka auttaa meitä tarkoituksessa.
Siitä vaan sitten ja tervemenoa helvettiin saakka!

***********

Huomautus Blossomilta:

Tiedän, ettei Alabama ole eteläisellä pallonpuoliskolla. Kysyin tästä Liitolta ja minulle kerrottiin… "Ennen vanhaan se oli." Jos joku pystyy löytämään tästä tietoa, olisin kiitollinen, jos voisit ottaa yhteyttä minuun nettisivujeni kautta. On myös ehdotettu, että Alabama olisi aluksen nimi. Etsiessä on ilmennyt, että Alabama on NASA:n avaruuskeskus…

Tämän lähettäminen vaati suurta rohkeutta. Toivon, että tämä antaa teissä rohkeutta jatkaa omaa henkilökohtaista TOTUUTENNE etsintää.

Täyttäköön se teidät paljolla rakkaudella, valolla, naurulla ja kultaisilla säteillä
Blossom Goodchild

(Suom. huom. tästä kanavoinnista on joku tehnyt videon Youtubeen www.youtube.com/watch?v=ZOF7IIQYmlI)

***********

Blossom:

Alla on jatkoa kanavoinneille elokuun 8. päivän jälkeen, kun olin laittanut esille "näytteen" e-kirjasta Valoliiton pyynnön mukaisesti. Päivitän tätä viikkojen kuluessa.

Ensimmäinen keskustelu ei vaikuta kovin positiiviselta, täytyy myöntää. Kuitenkin… jos aion olla omassa totuudessani enkä missään muussa, tältä minusta tuolloin tuntui.

(Liiton osuus vahvennettuna tekstinä, omat sanani tavallisena tekstinä.)

1. Hei… on sanottava, etten tiedä, miten vastaanottavassa tilassa olen tällä hetkellä. Sydämeni räjähtää ahdistuksesta tähän koko tapahtumaan liittyen. Minua on pyydetty puhumaan tunniksi radioon. Mitä haluaisitte minun sanovan? Tietenkin minulta kysytään: "Tapahtuuko tämä todella?" Kuten todella monet ovat kysyneet viesteissään minulta… Jälleen kerran… KERTOKAA TE MINULLE!! Ihmiset kysyvät minulta, mitä selityksiä/tekosyitä minulla on tässä käytettävänä ja sanon, että teidän tehtävänne on keksiä selityksiä. Olen vain "putki". Joku "terävä kipinä" ehdotti, että nauhoitan selitykseni CD:lle ja veloitan siitä 25 dollaria. Hyvä ajatus, Batman!

Kaverit, kaverit, kaverit, minulla tuntuu nykyään olevan sydän kurkussa! TIEDÄN, etten ole hullu. TIEDÄN, etten etsi huomiota (kuten monet ovat ehdottaneet). Luoja… välttelen sitä. Tämän vuoksi koko homma on pelottava… TIEDÄN, että tein sen, mitä täytyi… (kuten Frankie kerran lauloi!) ja luulen, että minun vain pitäisi jatkaa LUOTTAMISTA tuohon hyvin tärkeään päivään saakka ja sitten kaikkiin kysymyksiin tämän todenpäräisyydestä vastataan. Antakaa anteeksi epäilykseni… Luulen, että jos olisitte minä täällä maan päällä, tuntematon, niin tuntisitte samoin. Eikö tämä olisi toiminut paremmin, jos olisitte pyytäneet Oprahia tai Wayne Dwyeriä tai jotain muuta kuuluisaa kertomaan maailmalle tästä? Tätä en tajua… miksi minä??

Saammeko puhua?

Sori… antakaa tulla.

Tiedämme, että tällä hetkellä sinulla on kyyneliä silmissäsi ja olet peloissasi. Emme ole tottuneet sydämen tuskaan. Vaaleanpunainen väri haalistuu.

Ja niin tapahtuu rohkeudellenikin!!

Mitä haluaisit meidän sanovan, rakas ystävä? Voimme vain lähettää sinulle vahvuuden sykkeitä. Kuitenkin toisella tasollasi tiesit tästä kaikesta. Vaatii rohkeutta ryhtyä sellaiselle matkalle. Sinun on ymmärrettävä, että olit yksi monista, monista, jotka olivat vapaaehtoisia ja joita harkittiin tähän tehtävään. Etkö näe, miten hienovarainen tämä asia on?

Joo!!!

Luuletko, että tällaisessa asiassa olisimme vetäneet nimesi hatusta? Tällä kertaa on ymmärryksesi ylittäviä syitä, jotka…

Sori kaverit… En pysty tähän tänään. Kaikki on vain aivan liikaa. Jos voisitte vain…ilmestyä minulle tarra otsassanne, jossa lukee 14.10. ja oikein-merkki… niin kenties olisin vahvempi jatkamaan. Juttu on niin… TIEDÄN työskennellessämme, että olette oikeita. Tunnen ITSENI ja tiedän, etten voisi mitenkään kirjoittaa niin älykkäästi kuin te. Joten… Miksi epäilen sitä, että te ilmestytte?

Koska sallit pelon ihmismuodossasi ylittää totuuden, joka on sielusi syvyyksissä. Kysy itseltäsi tätä, Blossom. Valehtelisitko itsellesi? Et pysty valehtelemaan toiselle missään muodossa, joten miksi luulet kohtelevasi kaunista sieluasi niin?

En tiedä. En tiedä!!! Minut on vain saanut tolaltani tämän tehtävän laajuus, minkä olette pyytäneet minua tekemän… ja jonka tein!! Koko elämäni aikana minulla ei ole koskaan ollut aavistusta tästä ja se on täysin yllättänyt minut. Kaikki on tapahtunut niin nopeasti. Vien tämän läpi, kaverit, ja ilmestyn toiselle puolelle. Mikä vaihtoehto minulla on? Luoja… jos olen teidän kerran puhehenkilönne, minun kaikista ihmisistä täytyy LUOTTAA, että teette niin, kuin sanotte. Todellakin pyydän anteeksi epäluottavaa asennettani tänään. Mietin, onko tämä epäluottamus itseäni vai teitä kohtaan?

Ei kumpaakaan… Olet ihmismuodossasi. Käyttäydyt niin, kuin kuka tahansa ihminen "oikeassa mielessään" tekisi. Kuka tahansa ihminen "oikeassa mielessään", jolla on nöyryyttä ja halu tuoda TOTUUS esiin, on ihminen, jonka kanssa yhteydessä olemisesta olemme ylpeitä.

OK… tämä teki sen. Purskautti kyyneliin. On mentävä… minulla on maailma vakuutettavana!! Valomiekkoja taivaalle. Ja kaikkea tätä.

2. Seuraavana päivänä… minusta tuntuu paremmalta! Planeetalla tapahtuu paljon valmistelua saapumistanne varten. Toivon, että tälläydytte tuon aluksen ulkopuolella. Teidän on nimittäin näytettävä parhaalta mahdolliselta! Monet toiset kanavat näyttävät vahvistaneen tulemisenne tuona päivänä. Jännitys tiivistyy täällä… miten suunnittelu siellä sujuu?

Kaikki on järjestyksessä, rakas rouva. Vaikka olemme vähän huolissamme siitä, että monet rotunne edustajat ovat edelleen tietämättömiä tämän tapahtumisesta. Ja meitä painaa heidän järjestelmiensä kokema järkytys ja se vahinko, mitä heille saattaa koitua. Emme halua vahingoittaa ketään. Surullista kyllä, ne joille koituu vahinkoa, vahingoittavat itseään… ymmärryksen puutteen vuoksi ja kieltäytymällä heräämästä, kun olemme lähettäneet viestejä planeetallenne jo hyvin pitkään.

Jumalaisen lain mukaisesti olemme asettaneet päivämäärän saapumisellemme ja LUOTTAEN olette välittäneet tuon päivän maailmallenne. Nyt yksilöiden tehtävänä on päättää sielussaan, mitä he tekevät tällä uutisella. Sillä kyse on tosiaankin uutisesta. Siitä EI ole EPÄILYSTÄKÄÄN. Meidän ja teidän on välttämätöntä tuoda sisään sitä RAKKAUTTA ja tyyneyttä, mitä tarvitaan. Sillä kuten olemme sanoneet tässä, heille koituu paljon paniikkia, jotka eivät ole halunneet tietää meistä.

Tulemme muutamaan maailmanne tapoja ja esittäytymällä laitamme nuo pyörät liikkeelle. Emme ainoastaan tuo planeetallenne RAKKAUDEN korkeampaa värähtelyä, millä on suuri vaikutus asioihin - sillä on suurempi vaikutus ajatuksiinne. Ihmisen sielu harkitsee uudelleen aiempia oppijärjestelmiä. Ihmisen sielu kohentuu, sillä se alkaa kuunnella tarkemmin, mitä sisäinen totuus kertoo sille.

Millaista se on niille, jotka ovat jo vakuuttuneita tulemisestamme? Millaista se on niille, jotka toivovat tulemistamme? Millaista se on niille, jotka ajattelevat, että se mitä olemme välittäneet kauttasi, Blossom, on pelkkää spekulointia eikä ollenkaan totta?? Miten haluammekaan viimeksi mainittujen sielujen etsivän sisältään - vain lyhyen hetken - ja vain harkitsevan sen mahdollisuutta, mitä tapahtuu. Sekin auttaa heitä jollain tavalla.

Pyydämme, että tämän valmisteluna ne, jotka tietävät totuuden, lähettävät valosäteitä yleisesti niille, jotka pitävät meitä mielen fantasiana. Älkää aliarvioiko noiden säteiden voimaa, kun ne tulevat sydämenne totuudesta. Lisätkää palavaa intoa tähän etsintään. Pyydämme teitä muistamaan valon, joka on sydämessänne. Pyydämme teitä muistamaan KEVYTSYDÄMISYYDEN. Olkaa hilpeitä ja aurinkoisia, rakkaat ystävät. Tämä ei ole kamala tapahtuma. Päinvastoin. Se on äärimmäisen tärkeä lajillenne kokonaisuutena. Sen parannukseksi. Varmasti se on jotain juhlimisen arvoista. Varmasti tunnettaisiin iloa, jonka tällainen tapahtuma tuo. Iloa, koska TOTUUS on viimeinkin ilmeinen. Ei voi enää viivytellä. Ei enää piilotella tätä suurta totuutta.

Me, Liitto, olemme päättäneet paljastaa itsemme totuudessamme, sillä on tosiaankin aika paljastaa se irvikuva, jota teille on esitetty totuutena hyvin pitkään. Miten he kärsivätkään, jotka ovat panneet toiset kärsimään. Antakaa heille anteeksi. Auttakaa heidän sielujaan kohoamaan. Sillä teidän totuudessanne ei ole pahansuopuutta, myrkyllisyyttä, joka heijastetaan toiseen. Vain rakkautta, rakkaat ystävät. Vain rakkautta.

OLETTE TÄTÄ. Siksi tuodessamme sisään tämän korkeamman taajuuden, se resonoi syvällä olemuksenne ytimessä. Sillä se on viesti kotoa. Postikortti rakkailtanne, jotka kertovat, että kaikki on hyvin alkuperänne viisaudessa.

SANOMME TAAS TEILLE… OLKAA HENGELTÄNNE KOHONNEITA. SE ON VIERAILUMME TARKOITUS… KOHOTTAA TEIDÄT JA KAIKKI MUU SIITÄ VÄRÄHTEYSTÄ, JOKA ON HUKUTTANUT TEIDÄT, VÄRÄHTELYYN JOKA SALLII TEIDÄN HENGITTÄÄ SISÄÄN ENERGIAA, JOKA KOHOTTAA TEIDÄT TOTUUTENNE LOISTOON… AITOON TOTUUTEEN!

Olemme tietenkin puheissa kanssasi, kun lähestymme saapumispäiväämme. Pitkää hatuistanne kiinni.

Se olisi pitänyt olla tämän kirjan nimi!! Sillä kuulen aina siitä teiltä. Kenties voisitte kirjoittaa puumerkkisävelen. Nauraen näen aluksenne saapuvan ja kaikkien pitävän hatustaan kiinni tulonne aiheuttaman suuren tuulen vuoksi!!

Kaikki haluavat olla tapahtumassa mukana. Luulen, että minun on vain hyväksyttävä se, etten luultavasti ole, vaikken edes tiedä, missä aiotte näyttäytyä. Ja että olen helpottunut nähdessäni sen televisiosta tietäen, että "me teimme sen". Kuitenkin jos ajattelen sitä vähän syvemmin, miten spektaakkelimaista olisi nähdä se henkilökohtaisesti. Toisaalta taas, kuten sanon, hyväksyn, että "se mitä tulee olemaan, tulee olemaan". Tunnen Valkoisten pilvien totuuden ja se on tietenkin opetus, joka auttaa minua kovasti. Onko jotain muuta?

Tässä kaikki tällä erää. Sanomme sinulle, että hyväksy sanat "lumikartio".

Lumikartio??? Mitä ihmettä se merkitsee? En ole koskaan kuullutkaan. Se saa minut ajattelemaan vuorta. Juoni tihenee. Paljon kiitoksia. Luottamus teihin on lähelläni opastamassa minut huomisen radiohaastattelun läpi. Yritän parhaani mukaan äästää irti pelosta.

LUOTAMME sinuun.

Hyvä… minä yritän myös LUOTTAA minuun!!

Suom. huom. Tätä keskustelua jatkuu nettisivuilla "sivutolkulla"… Tässä kaikki ainakin tällä erää…

Alla muutamia "vahvistuskanavointeja", joita niin ikään löytyy lisää Blossomin nettisivuilta.

Kanavoinut Maria Jose Ribas Alendea

Rakas ystävä, kaikki on nyt valmiina hetkeä varten. Nyt ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista asettaa päivämääriä, sillä monia asioita tapahtuu, jotka voivat muuttaa tämän hetken. On totta, että Galaktinen liitto on asettanut päivämääriä ja päättänyt konkreettisista suunnitelmista ja toimintatavoista, mutta kaikki riippuu myös siitä, miten pimeyden suunnitelmat kehittyvät maailmassanne. On totta, että olemme voittaneet taistelun, mutta tapahtuu edelleen jätteen lakaisua, mikä on esteenä suurelle tulemiselle.

Jokainen kanava on yhteydessä Valkoisen veljeskunnan ja Galaktisen liiton valoon, mitkä päivystävät taivallanne auttamassa teitä ottamaan omaksenne osan totuutta, osan historiaa, osan kaikista mahdollisuuksista, joita on tällä hetkellä. Rouva Blossomin kanavoima tieto on totta ja totta on myös eri viesteissä välitetty tieto - ne ovat täydentävää tietoa. Ymmärrätte sen kaiken, kun tämä tapahtuu, vaikka minun on myös kerrottava teille, että päivämäärät voivat vaihdella riippuen siitä, miten tapahtumat kehittyvät.

Ottakaa huomioon, että Galaktinen liitto on olentoryhmä, mikä teidän tapaanne työskentelee tällä hetkellä muutoksen hyväksi, valvoo kaikkea, mitä tässä maailmassa tapahtuu ja ennen kaikkea taistelee pimeyden armeijaa vastaan, mikä ei halua päästää irti vallasta ja taistelee raivokkaasti, ettei alusten ilmestymisen suurta hetkeä tule, koska he tietävät, että tämä olisi heidän valtansa tuhoutumista. Tämän vuoksi Galaktinen liitto on "yhdistänyt" asetettuja päivämääriä. Kuitenkin kaikki on ennakoitu päätettäessä erilaisista suunnitelmista sen mukaisesti, miten tapahtumat kehittyvät maan päällä.

Rakkaat ystävät, ottakaa vastaan nämä viestit, jotka ilmoittavat tulemisesta rakkauden ja ilon kera. Ottakaa kuitenkin huomioon, että nämä tapahtumat voivat vaihtua viime hetkellä. Jos näin tapahtuu, se ei merkitse sitä, ettemme ole kanssanne tai ettei vastaanotettu tieto olisi ollut totta. Luottakaa vain prosessin jokaiseen hetkeen ja siihen, että kaikki on hyvin, ja tietäkää, että tämä pitkään odotettu hetki voisi yllättää teidät kaikki.

Nyt kaikki on valmista kaiken antamiselle. On vain jäljellä ihanteellisten olosuhteiden aikaansaaminen tulemisen aineellistumiselle. Luottakaa meihin. Luottakaa Ashtar-joukkoon. He tietävät, milloin ihanteellinen hetki on ja toimivat sillä hetkellä. Heillä on kaikki tarkka teknologia, minkä vuoksi virheitä ei tapahdu. Tiedämme odotuksen tuntuvan pitkältä, mutta se on sen arvoista. Uskokaa siihen. Rakastamme teitä syvästi.

Olen Rosalia ja tulen ilmoittamaan hyviä uutisia. Rosalia, 26.8.08.

Kanavoinut Heidi Stadler

Tervehdys teille, olen Ashtar. Tiedän jo kysymyksesi ja kiitän sinua, että kysyt minulta päivämäärästä 14.10.2008.

Kyllä, taivaallanne paljastuu avaruusaluksia tuona päivänä ja aluksia on myös ennen sitä. Maailmanne on nyt pisteessä, jolloin tämä voi tapahtua. KOKO ihmiskuntaa kutsutaan kiinnittämään huomiota tähän päivämäärään. Tervehdimme teitä suurella ilolla, mutta mitään laskeutumisia ei tapahdu, elleivät maan olosuhteet vaadi sitä. Tämän päivämäärän jälkeen on monia havaintoja ja puhumme myös fyysisestä yhteydestä joidenkin teidän kanssa.

Olemme hyvin onnellisia tästä hetkestä ja voimme tuntea ajan kutistuvan hetkessä. Voitaisiin sanoa ajan pysähtyvän paikalleen. On hetkiä "tässä ja nyt", jotka ovat ajan ulkopuolella ja joita on suunniteltu hyvin pitkään. Olemme hyvin lähellä ihmisiä, jotka ovat ystäviämme, kuin sukulaissieluja ja myös tasavertaisia. Ystäviä jotka tulevat taas yhteen. TULETTE TUNNISTAMAAN todellisen perheenne ja todellisen alkuperänne. Tulemme rakkaudessa ja ilossa luoksenne.

Kanavoinut Mike Quincey

Michael on pohtinut, tuemmeko ennustetta tietystä havainnosta, minkä on aiottu tapahtuvan 14.10., ja olemme enemmän kuin tyytyväisiä tekemään sen. Sallikaa kuitenkin muutokset, kuten aina, kun kyse on luonteeltaan jostain tällaisesta. Koska päivämäärä on annettu teille muutamia viikkoja etukäteen, se sallii arvioida huolellisesti reaktiotanne sellaiseen uutiseen. Se merkitsee myös sitä, että voimme arvioida sen vaikutusta pimeisiin voimiin ja heidän aikomukseensa reagoida tilanteeseen.

Emme voi vaarantaa sitä hyvää työtä, mitä on tehty tähän mennessä, joten pyydämme teitä kaikkia hyväksymään tässä vaiheessa aikomuksen tuoda olemuksemme näytille. Se avaa ihmisten silmiä ja mieltä tehtävällemme, ja he näkevät, ettemme aio vahingoittaa teitä. Se johtaa vaatimukseen, että hallituksenne ovat vuorovaikutuksessa kanssamme, mutta sitä ne eivät tietenkään halua tehdä. Mieluummin ne sivuuttaisivat meidät ja estäisivät kanssamme kaiken keskustelun, mikä veisi heiltä vallan teihin nähden.

Olen Diane Siriukselta ja feminiinienergiaa, joka on nyt vallitsevana maan päällä ja tuo teille tasapainon, kun maskuliinienergia on hallinnut menneisyyttänne usein teidän vahingoksenne.

Kanavoinut Suzy Ward (Matthew-kirjat)

Kysymys niiden keskuudessa, jotka ovat kuulleet niin suuren avaruusaluksen ilmestymisestä taivaallenne 14.10., ettei sitä voi kiistää, kuuluu näin: "Tapahtuuko se todella?" Koska en tällä hetkellä palvele aurinkojärjestelmässänne tai edes galaksissanne, missä sellaisen tapahtuman yksityiskohdat tunnettaisiin, voin vain sanoa "kyllä", ja olen pyytänyt hyvää ystävääni Hatonnia vastaamaan. Hän on galaksienvälisen laivueen komentaja.

HATONN: Kiitos, Matthew, ja hyvää iltaa, Suzy ja lukijat. Olen täällä Matthew'n pyynnöstä kommentoimassa sen todenperäisyyttä, mitä jotkut pitävät "ennusteena" sen "ilmoituksen" sijasta, mikä se on. Kyllä, suunnitelmat ovat hyvin valmiina sellaisen aluksen ilmestymiseksi taivaallenne muutamaksi päiväksi, joka on kooltaan paljon suurempi kuin aiemmat havainnot. Joukot ovat valmiudessa ja innostuneena tekemään olemassaolostamme kiistämätöntä.

Nyt lisään tämän varoituksen: mitään ei ole kirjoitettu kiveen. Jos on painavia syitä viivyttää aluksen ilmestymistä, niin se ilmestyy silloin, kun turvallisuus on taattu teille maan kamaralla ja aluksellemme taivaalla. Planeettanne riidanhaluiset voimat eivät halua teidän saavan todisteita siitä, että olemme lähellä tai edes olemassa, ja ne yrittävät estää tämän teiltä keinolla millä hyvänsä, mitä he pitävät välttämättömänä. Ajoituksesta päättävä tekijä on turvallisuus.

Älkää epäilkö sitä, että olemme lähellä - miljoonia meitä - mutta tietenkään kaikki eivät laskeudu planeetallenne, sitten kun on sen aika. Useimmat meistä toimivat näkökykynne ulkopuolella ja meidän täytyy pysyäkin jatkaaksemme sitä palvelua, mitä olemme antaneet rakkaalle maapallolle, jotta se voi vakaasti kivuta kohti planetaarista alkuperätasoaan viidennessä tiheydessä.

Tulemme kaikki rauhan aikein ja odotamme, että useimmat teistä toivottavat meidät ja teknologisen apumme tervetulleiksi. Tämän pitäisi karkottaa kaikki epäilykset siitä, onko suunnitelma 14.10. totuudellista informaatiota, mutta teen erään lisäyksen siihen, mitä Matthew ja muut viestintuojat kertovat teille välittäjiensä kautta: menkää sisäänne hakemaan vastauksia ja luottakaa intuitioonne!

Kiitos, Suzy ja hyvää yötä.
Ja saatana olkoon sitten kanssanne, koska niin olette halunneet

 

10.10.2008

 

Jatketaanpas seurantaa, kuinka eläimet suuttuu ihmiselle...

 

Susi piiritti metsuria Merikarvialla

IL 10.10.2008 21:26
 

Metsänraivaustöissä ollut mies joutui suden piirittämäksi perjantaiaamuna Merikarvialla, Satakunnan Kansa kertoo.

Merikarvialainen metsuri oli raivaustöissä perjantaiaamuna Kuvaskankaalla, kun metsästä ilmestyi yllättäen isokokoinen susi. Harmaaturkki katseli metsuria silmästä silmään vain kolmen metrin etäisyydeltä. Metsurilla oli ainoana turvanaan moottorikäyttöinen raivaussaha, jonka hän piti koko ajan käynnissä. Noin 15 minuutin piirityksen jälkeen susi antoi periksi ja jolkotteli takaisin metsän siimekseen. Vain noin kilometrin päässä tapahtumapaikasta vietettiin normaalia koulupäivää Kuvaskankaan ala-asteen koulussa.

Satakunnan Kansan haastattelema petoyhdysmies Tero Ratala pitää suden käyttäytymistä poikkeavana. Yleensä susi karttaa kovaa ääntä, joka on raivaussahassakin melkoinen. Rantalan mukaan metsuri oli järkyttynyt tapauksesta.

Jumalan perussana on totuus ja kun sana on sanottu, sitä ei rikota. SANA ON SANOTTU!

Kuten huomaat, tosi on kyseessä, hitaasti ja varmasti kaikki alkaa tapahtua ja kannattaa suunnata Kristuksen jalkojen juureen. Toinen vaihtoehto hitaassa ja varmassa liikkumisessa kohti helvettiä. Tämä kaikki on vertaus sammakosta, jonka voi ihan itse laittaa hellalle veteen ja katsoa kun se sinne kuolee, kun väännät levyn vaikka ykköselle. Et osaa sammakkokieltä, joten et voi sanoa, että "tule pois, vesi on kohta liian kuumaa elämiseen". HOX! Jos olet hyväsydäminen ihminen ja haluat pelastaa sammakon, kuumennat puhalluslampulla sammakkoa haaleassa vedessä, aiheutat pieniä vammoja, mutta sammakko pelastuu. Kuumennat hieman sen ympäristöä ja sitä kun hiukan ärsytät, se hyppää pian pois vedestä; ja kas, se on ihan kunnossa kohta ja pomppii iloisesti lattialla sinun iloksesi.

 

9.10.2008

 

Eläimet ihmisten kimppuun

 

Taas tullut paljon uutisia eläinten oudoista hyökkäyksistä. Viimeksi pari päivää sitten luin, kun lemmikkikuristajakäärme yritti niellä aikuisen ihmisen. Eläimet tosiaan hurjistuvat ihmiselle ja alkavat yllättävästi käyttäytyä ihmistä kohtaan vihamielisesti. Nyt porotkin hyökkäävät ihmisten kimppuun. Ilmestyskirjassa apokalyptiset ratsastajat kertovat tästä ilmiöstä lopunaikana.
 

Poro hyökkäsi miehen kimppuun - taisteli veitsen kanssa hengestään

IS 09.10.2008 21:28

 

Hurjistunut poro hyökkäsi poromiehen kimppuun keskiviikkona Kemijärvellä, kertoo Ylen Lapin uutiset. Poromiehet olivat kokoamassa poroja aitaukseen, kun eläin toistaiseksi tuntemattomasta syystä hyökkäsi yhden miehistä kimppuun. Seurasi ankara taistelu, jossa mies puolustautui veitsen kanssa. Hän sai lopulta taltutettua poron puukoniskuilla, mutta eläin ehti teloa miehen sairaalakuntoon, Ylen Lapin uutiset kertoo. Ruhjeita, viiltohaavoja ja katkenneen hauislihaksen kärsinyt mies vietiin hoidettavaksi Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.

 

2.10.2008

 

Euroopan linnut vähentyneet voimakkaasti

Julkaistu 02.10.2008, klo 12.31

 

Kuva: AP Graphics Bank

Euroopan linnuista on hävinnyt puolet parissakymmenessä vuodessa. Suomessa esimerkiksi kottaraiset, peltosirkut, kuovit ja pääskyset ovat vähentyneet voimakkaasti, selviää BirdLifen maailmanlaajuisesta tutkimuksesta. Lintujen vähenemisen taustalla on muun muassa muuttolintujen ruokapaikkojen häviäminen aavikoitumisen ja tehomaatalouden takia.
 

Suomessa esimerkiksi kottarainen on vähentynyt kuluneen kahden vuosikymmenen aikana jopa 90 prosenttia. Myös monet monien muiden lintulajien määrät ovat vähentyneet Suomessa, kertoo Birdlife Suomen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa. Peltosirkku on vähentynyt 90 prosenttia, kiuru 40 prosenttia, suokukko 80-90 prosenttia ja kiljuhanhi on hävinnyt kokonaan. Uusin Suomen pesimälajistosta hävinnyt laji on kultasirkku, joka on hävinnyt 2000-luvulla Suomen pesimälajistosta, Ellermaa kertoo. Lintujärjestö Birdlifen koko maapalloa koskevan tutkimuksen mukaan Euroopan

linnuista eniten ovat vähentyneet ihan tavalliset linnut. Huonoimmin menee pitkän matkan muuttolinnoilla. Esimerkiksi pääskyjen määrä on lähes puolittunut. Lintujen muuttoa haittaa se, että matkan varrella olevat kosteikot ja ruokapaikat ovat kadonneet, kun aavikoituminen leviää ja tehomaatalous vähentää paikkalintujen ruokaa. Suojeluasiantuntija Margus Ellermaan mukaan Afrikan linnut ja ohessa suomalaiset muuttolinnut voitaisiin pelastaa melko pienellä hinnalla. Suojeluohjelmat sitä varten ovat jo olemassa. On arvioitu, että Afrikassa tarvittaisiin vuodessa miljardi euroa suojelualueverkoston ylläpitoon. Summa vastaa yhtä länsimetron hintaa. Nyt käytettävissä on 300 miljoonaa, Margus Ellermaa Birdlife Suomesta huomauttaa.

Johanneksen ilmestys kertoo, että esim. kaikki kalat mitä meressä oli lopulta kuolevat, linnuista vain joitain korppilintuja jää jäljelle. On siksikin hyvin omituista nähdä, ettei maailma herää jo toteamaan Raamatun tosiaan tienneen ennalta jo parituhatta vuotta sitten kaiken. Miksi ihmiset eivät käänny Jumalan puoleen, miksi puhutaan vaan rahasta ja omista toimistamme. Tämä luonnon tuhoutuminenhan on eräs seikka, joka siirtää meitä tuhatvuotiskaudelle. On ilmeisesti hyvin tarkoituksenmukaista, että monet lajit kuolevat lopullisesti. Jeesus hallitsee maailmaa, Joosef Arimatialainen puhdistaa Jeesuksen ruumiin ja käärii hänet puhtaaseen liinavaatteeseen. Siis Jeesus puhdistaa maailman! Millainen maailmamme siis tuhatvuotiskaudella on? Raamatunpaikkoja on useitakin, mutta tässä mielestäni tärkeimmät minun tietämäni kohdat: Joh. ilm. 19:20-21, Sakarja 14. luku, Hesekiel 47. luku, Jesaja 65:17-25 ja Joh. ilm. 20:1-6 Nämä luettuasi, ymmärrät varmasti, että maailman on muututtava myös sen asukkien suhteen paljon tästä nykyisestä. Esimerkiksi ns. syöpäläiset ja loiseläjät katoavat. Kuolemaa toki on, vitsauksiakin on, mutta ne koskevat vain niitä, jotka lankeavat syntiin sadassa vuodessa. Tämähän tapahtuu siis ilman villitsijää, eli saatanaa. Suuri opetuksen aika kaikille, myös henkimaailmalle. Aikamoista, tulossa mutta toisaalta ihanaa, vai mitä!? Se on välivaihe vasta paratiisiin.

Tuhatvuotiskausi on lepopäivä, eli Sapatti! Kuusi päivää sotaa, työtä ja tuskaista oppia, sitten levätään Sapatti.

 

21.9.2008

 

Tutkijat löysivät kaloilta sormien aihiot

Julkaistu 21.09.2008, klo 21.44

 

Tutkijat ovat jäljittäneet sormien ja varpaiden alkuperän kalankaltaisiin olioihin, jotka uivat merissä 380 miljoonaa vuotta sitten.

 

Tuore tutkimus kumoaa näkemyksen, jonka mukaan ensimmäiset primitiiviset sormet muodostuivat nelijalkaisille, ilmaa hengittäneille eläimille. Ne ilmestyivät maapallolle 10 - 20 miljoonaa vuotta myöhemmin kuin kalankaltaiset merien asukit. Teorian mukaan eläinten sopeutuessa maan kamaralle luonnollinen valinta johti asteittaiseen siirtymään ainoastaan uimiseen kelpaavista kalaevistä painoa kannatteleviin raajoihin, joissa oli nivelliitokset. Sunnuntaina brittiläisessä Nature-lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin paljastaa, että alkeelliset sormet olivat jo kehittyneet metrin mittaisen, matalissa vesissä eläneen Panderichthysin eviin. Panderichthys oli siirtymäkauden olio, joka muistutti kuitenkin enemmän kalaa kuin nelijalkaista eläintä. Tutkimukseen osallistunut Uppsalan yliopiston tutkija Per Ahlberg kertoo tutkimuksen todistavan, että sormet ja varpaat syntyivät kalan luurangoissa jo olemassa olevista osista, eivätkä syntyneet tyhjästä maan kamaralle nousseiden eläinten jatkeiksi. Tutkimusta ei tehty uusista löydöistä, vaan tutkijat palasivat vanhojen fossiilien pariin. Ahlbergin mukan aiemmat tutkijat olivat vain jättäneet todisteet huomiotta. Syynä on se, että kunnollisia Panderichthysin fossiileja on paljastunut vain yhdestä paikasta, Latviassa sijaitsevasta savilouhimosta, missä savi on samanväristä kuin Panderichthysin luusto.

 

Hän tulee lähettämään väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ole Jumalan kirjoissa, todistukseksi, jotta heille ei jää viimeisellä tuomiolla mahdollisuutta sanoa: ”no mutta kun”. Eksytyksen kokonaisuus on UFO:t ja evoluutio. Kun eksytys on lopussa, alkaa toinen ääripää, ihmeet.

 

31.8.2008

 

KAHTA SUURTA MYRSKYÄ enteilevät, Catarina ja Gustav, kuuluisan sotakenraalin lapset

Katrina iski maanantaiaamuna 29. elokuuta 2005 - Nyt iskee Gustav 31. elokuuta 2008

 


Gustaf Magnus Armfelt ja Magdalena Maria Catarina Augusta Armfelt, miniatyyri

Catarinan ja Gustavin isä tuli alunperin omasta pyynnöstään Suomeen, mutta myöhemmin Ruotsin kuninkaan toimesta tämä nahisteli Suomessa hiki hatussa Suomen kohtalosta, lopulta luovuttaen sen säälivästi Venäläisille.

 

Armfelt, Gustaf Mauritz, jalkaväenkenraali, kreivi S 31.3.1757 Juvan kapteenin virkatalo, Euran kappeli, Marttila, K 19.8.1814 Tsarskoje Selo, Pietarin kuvernementti, Venäjä

 

Vanhemmat: kenraalimajuri, vapaaherra Magnus Vilhelm Armfelt S 25.7.1725, K 14.5.1795 Joensuun kartano, Halikko ja vapaaherratar Maria Catarina Wennerstedt S 6.7.1728 Borrud, Bäckin pitäjä, Skaraborgin lääni, Ruotsi, K 18.1.1803 Joensuun kartano.

Joensuun Kartanosta on sanottu, että se on Varsinaissuomen vilja-aitta. Hyvin kuvaavaa.
Tuota samaa Joensuun kartanoa yritettiin tuhopolttaa jo parikin kertaa viime talven ja kevään aikana jonkin "ihme shamaanityypin" toimesta. Hyvin kuvaavaa jälleen.

Myrskyt ennen myrskyjä - Goog ja Harmageddon


Lähde:
Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura:

Gustaf Mauritz Armfelt merkittiin 5.4.1768 isänsä toimesta korpraalina Henkikaartin rakuunarykmentin luetteloihin ja ylennettiin kersantiksi 8.6.1770. Armfelt opiskeli 1770 - 1771 Turun akatemiassa, jonka jälkeen hänet 1.8.1771 hyväksyttiin oppilaaksi Ruotsin amiraliteetin kadettikouluun Karlskronaan. Suoritettuaan upseeritutkinnon 28.5.1773 Armfelt ylennettiin Henkikaartissa vänrikiksi 28.1.1774 ja luutnantiksi 30.4.1777.

Lemmenseikkailujensa ja 1778 tapahtuneen kaksintaistelun jälkiseurauksia välttääkseen Armfelt anoi kuningas Kustaa III:lta lupaa siirtyä ulkomaalaiseen sotapalvelukseen. Luvan saatuaan Armfelt matkusti yhdessä silloisen Savon prikaatin komentajan eversti Georg Magnus Sprengtportenin kanssa Pietarin ja Varsovan kautta Berliiniin liittyäkseen Preussin armeijaan. Aie epäonnistui, ja Armfelt ja Sprengtporten jatkoivat matkaa Strasbourgiin ja Pariisiin, missä heidän oli määrä pestautua Ranskan joukkoihin ja osallistua Yhdysvaltojen sisällissotaan. Tämäkään suunnitelma ei toteutunut, mutta Armfelt tapasi syksyllä 1780 Span kylpyläkaupungissa Belgiassa kuningas Kustaa III:n, joka oli siellä neuvottelu- ja virkistymismatkalla, ja saavutti pian hallitsijan suosion: hänen uransa lähti ilmiömäisen nopeaan nousuun.

Ruotsiin palattuaan Armfelt nimitettiin 10.7.1781 kruununprinssi Gustaf Adolfin kavaljeeriksi ja ylennettiin 3.8.1782 kapteeniksi Henkikaartissa. Hänet korotettiin 11.3.1783 Kustaa III:n viralliseksi kamariherraksi ja ylennettiin 25.6.1783 everstiluutnantiksi armeijassa korotettuna samalla H. M. Kuninkaan sivusadjutantiksi. Armfelt nimitettiin 25.7.1783 hoviin uuteen ylikamarijunkkarin virkaan. Tehtävissään Armfelt osallistui Kustaa III:n lähes vuoden kestäneelle matkalle Saksaan, Italiaan ja Ranskaan 1783 - 1784. Eurooppalaiseen kulttuuri- ja taide-elämään perehtynyt Armfelt nimitettiin 7.10.1786 kuninkaallisten teattereiden johtajaksi ja hieman myöhemmin hänet kutsuttiin jäseneksi vasta perustettuun Ruotsin akatemiaan. Hänet otettiin 1788 jäseneksi myös Ruotsin musiikkiakatemiaan.

Armfelt oli 10.2.1786 saanut vakanssiluonteisen viran everstiluutnanttina Uudenmaan jalkaväkirykmentissä. Hänet ylennettiin 30.6.1787 everstiksi armeijassa ja nimitettiin H. M. Kuninkaan kenraaliadjutantiksi.

Armfelt tuli 1788 alkaneessa sodassa Venäjää vastaan 30.6.1788 Uudenmaan jalkaväkirykmentin komentajaksi ja osallistui taisteluihin Vanhan Suomen alueella. Hänet määrättiin 29.9.1788 Taalainmaalla perustetun vapaaehtoisjoukon komentajaksi. Venäjän sodan aikana Ruotsi joutui sotaan myös Tanskaa vastaan. Armfelt määrättiin 10.2.1789 Ruotsin - Norjan-rajan joukkojen komentajaksi. Sota Tanskaa vastaan jäi lyhytaikaiseksi, ja Armfelt palasi keväällä 1789 Tukholmaan kuninkaan neuvonantajaksi vasta-alkaneilla valtiopäivillä. Valtiopäivillä Armfeltin johtamien Taalainmaan talonpoikien suojelemana Kustaa III sai hyväksytyksi Ruotsin hallitusmuodon lisäyksen, niin sanotun yhdistys- ja vakuuskirjan, joka laajensi huomattavasti hallitsijan valtaa. Armfelt ylennettiin 10.6.1789 kenraalimajuriksi armeijassa ja nimitettiin vuoden 1790 alussa salaisen sotavalmistelukunnan jäseneksi. Kun Venäjän sodan operaatiot käynnistettiin uudelleen, Armfelt palasi Suomeen ja johti ruotsalaisia joukkoja huhtikuussa 1790 muun muassa Partakosken ja Kärnäkosken taisteluissa sekä kesäkuun alussa Savitaipaleella, missä hän haavoittui vakavasti 3.6. 1790. Toivuttuaan Armfelt johti Värälässä Ruotsin valtuuskuntaa neuvotteluissa, jotka johtivat 14.8.1790 rauhan solmimiseen maiden välille.

Ruotsin ja Venäjän sodan jälkeen Armfelt oli valtansa huipulla Kustaa III:n hovissa. Hän myötävaikutti neuvotteluissa rauhanomaisen rinnakkaiselon aikaansaamiseksi Ruotsin ja Venäjän välille; niin sanottu Drottingholmin traktaatti solmittiin syksyllä 1791.

Armfelt oli jo 16.12.1790 nimitetty palkalliseen vakanssivirkaan 2. henkikaarin komentajaksi, ja 29.3.1791 hänelle myönnettiin vastaava virka Närken-Vermlannin jalkaväkirykmentin komentajana. Kustaa III nimitti 13.9.1791 Armfeltin Turun akatemian kansleriksi.

Kustaa III:n kuolema merkitsi täydellistä muutosta myös Armfeltin uralla. Ennen kuolemaansa kuningas kutsui Armfeltin tulevan holhoojahallituksen jäseneksi ja nimitti hänet kuolinpäivänään 29.3.1792 Tukholman kaupungin ylikäskynhaltijaksi. Armfelt ylennettiin 15.5.1792 kenraaliluutnantiksi armeijassa. Kun Kustaa III:n nuorempi veli, herttua Kaarle, ja hänen neuvonantajansa vapaaherra G. A. Reuterholm syrjäyttivät holhoojahallituksen, Armfelt erosi Tukholman ylikäskynhaltijan tehtävästä, ja hänet nimitettiin 7.9.1792 Ruotsin lähettilääksi Italian niemimaan hoveihin asemapaikkanaan Napoli. Italiasta käsin Armfelt suunnitteli Tukholmassa olevien ystäviensä, kuten eversti J. F. Aminoffin, kabinettisihteeri J. A. Ehrenströmin ja rakastajattarensa, hovineiti Magdalena Charlotta Rudenschöldin avustuksella Kaarlen ja Reuterholmin johtaman hallinnon kukistamista. Suunnitelmat paljastuivat, ja Armfelt määrättiin vangittavaksi ja tuotavaksi Ruotsiin maanpetosoikeudenkäyntiin.

Napolin kuningattaren avulla Armfeltin onnistui kuitenkin paeta helmikuussa 1794 Italiasta Venäjälle. Armfelt ei saavuttanut keisarinna Katariina II:n suosiota, vaan hänet karkotettiin toukokuussa Kalugaan Moskovan lounaispuolelle. Tällä välin Svean hovioikeus 22.7.1794 tekemällään päätöksellä oli tuominnut Armfeltin maanpetoksesta ja aseellisen vallankaappauksen valmistelusta kuolemaan sekä menettämään aatelisarvonsa, kunniansa ja omaisuutensa. Hänet oli jo 12.1.1793 erotettu kaikista viroistaan ja tehtävistään Ruotsissa. Armfelt asui perheineen karkotettuna Kalugassa marraskuuhun 1797 saakka. Venäjän keisariksi marraskuussa 1796 noussut Paavali I ei kumonnut Armfeltin karkotusta, ja vasta hänen vaimonsa, kreivitär Hedvig Ulrika de la Gardien Pietarissa ja Tukholmassa käymät neuvottelut johtivat lupaan poistua Kalugasta. Armfelt vietti 1797 - 1799 perheineen kiertelevää elämää Keski-Euroopassa, lähinnä Saksassa.

Ruotsin valtaistuimelle 1.11.1796 noussut Kustaa IV Adolf suostui lopulta Armfeltin puolison ja tukholmalaisten ystävien anomuksiin ja peruutti 16.11.1799 Armfeltin kuolemantuomion sekä palautti hänen omaisuutensa ja aatelisarvonsa niihin kuuluneine siviili- ja sotilasoikeuksineen. Syyskuussa 1800 Armfelt sai luvan palata Ruotsiin. Hän saapui 7.5.1801Tukholmaan, mutta ei viihtynyt siellä vaan matkusti jo kesäkuun 1801 lopulla Keski-Eurooppaan. Kustaa IV Adolf nimitti 17.9.1802 Armfeltin Ruotsin Wienin lähettilääksi. Itävallan ranskalaismielinen hallitus vaati kuitenkin Napoleonin vastaisista mielipiteistään tunnetun Armfeltin poistamista Wienistä. Kustaa IV Adolf oli pakotettu erottamaan Armfelt lähettilään virasta 30.10.1804. Armfeltin ja eräiden muiden neuvonantajien varoituksista piittaamatta Kustaa IV Adolf julisti sodan Ranskalle vuoden 1804 lopulla, ja Armfelt nimitettiin 9.11.1804 Pommeriin Ruotsin hallitsemien alueiden turvaksi lähetettyjen joukkojen ylipäälliköksi. Hän palveli ylipäällikkönä 1.5.1807 saakka ja oli muun muassa karkottamassa Napoleonin joukkoja Pommerista. Armfelt ei sotatoimissaan osoittanut mainittavampaa johtamiskykyä, ja häntä arvosteltiin voimakkaasti liiallisesta uhkarohkeudesta ja turhasta mieshukasta. Vastoinkäymisistä huolimatta Armfelt ylennettiin hieman ennen Pommerin sodan päättymistä jalkaväenkenraaliksi 7.4.1807. Sodan jälkeen hänet kutsuttiin Ruotsin kuninkaallisen sota-akatemian jäseneksi, ja hän toimi akatemian johtajana 1808 - 1809.

Helmikuussa 1808 alkaneeseen Suomen sotaan Armfelt ei osallistunut, vaan hänet oli määrätty Norjan rajalla toimineen Ruotsin länsiarmeijan ylipäälliköksi Tanskaa vastaan. Sotatoimissa epäonnistuminen johti välirikkoon Kustaa IV Adolfin kanssa - Armfelt erotettiin tehtävästään ja määrättiin matkustamaan Södermanlandiin Nynäsin tilalle, jonka hän oli omistanut vuodesta 1795. Armfelt ei osallistunut kuninkaan erottamiseen johtaneeseen maaliskuun 1809 vallankaappaukseen, vaikka olikin tietoinen Kustaa IV Adolfia vastaan tähdätyistä hankkeista. Valtaistuimelle noussut Kaarle XIII kutsui silti Armfeltin Ruotsin hallitusneuvoston jäseneksi ja nimitti hänet samalla sotakollegion presidentiksi 29.6.1809.

Kun Ruotsin tulevan kruununperillisen valinnasta käyty kiista ratkesi Napoleonin armeijassa kunnostautuneen marsalkka Jean Babtiste Bernadotten suvun hyväksi, päätti Armfelt palata Suomeen vuodesta 1801 omistamaansa Joensuun kartanoon Halikkoon. Armfelt teki kesällä 1810 matkan Suomen kautta Pietariin ja saavutti keisari Aleksanteri I:n suosion. Armfelt sai 11.10.1810 pyytämänsä eron Ruotsin armeijan palveluksesta. Perättömien ilmiantojen johdosta kuningas Kaarle XIII määräsi 29.3.1811 Armfeltin perheineen poistumaan välittömästi Ruotsista. Seuraavana päivänä Armfelt vannoi Venäjän Tukholman lähettilään, kenraali, kreivi Jan Peter van Suchtelenin luona uskollisuudenvalan Venäjän keisarille ja matkusti välittömästi Suomeen. Armfeltille myönnettiin 27.5.1811 ero myös Ruotsin hallitusneuvoston jäsenyydestä.

Armfelt tapasi kesällä 1810 Pietarissa Aleksanteri I:n ja jätti tälle muistion Suomen oloista. Muistiossaan Armfelt muun muassa ehdotti perustettavaksi suomalaisista virkamiehistä koostuvaa virastoa helpottamaan Suomen asioita siihen saakka hoitaneen valtiosihteeri, kreivi M. M. Speranskin työtaakkaa. Ehdotus toteutuikin Armfeltin muutettua keväällä 1811 perheineen Pietariin. Armfelt nimitettiin 20.10.1811 hänen ja Speranskin suunnitteleman ja muodostaman Suomen asiain komitean puheenjohtajaksi sekä samalla Venäjän valtakunnanneuvoston jäseneksi. Armfeltin kolmevuotisen Suomen asiain komitean puheenjohtajakauden merkittävin saavutus oli 1721 Uudenkaupungin ja 1743 Turun rauhoissa Venäjän alaisuuteen siirtyneen Viipurin kuvernementin yhdistäminen Suomeen. Keisari antoi asiasta myönteisen manifestin 23.12.1811, ja varsinainen yhdistyminen tapahtui seuraavan vuoden alussa. Armfelt kannatti myös Suomen valtiopäivien vakinaistamista ja oman armeijan perustamista. Jälkimmäinen suunnitelma toteutettiinkin 1812 - 1813 perustamalla Suomeen kolme kaksipataljoonaista jääkärirykmenttiä Suomen kenraalikuvernöörin esikunnan sotilaskanslian alaisuuteen. J. A. Ehrenströmin ja Uudenmaan-Hämeen läänin maaherran, majuri G. F. Stjernvallin tuella Armfelt myös aikaansai keisari Aleksanteri I:n 8.4.1812 antaman määräyksen mukaisesti pääkaupunkioikeuksien siirtymisen Turulta Helsingille.

Helmikuussa 1812 Armfelt ylennettiin jalkaväenkenraaliksi Venäjän armeijassa ja nimitettiin H. M. Keisarin ensimmäiseksi kenraaliadjutantiksi. Tehtävässä Armfelt oli kesällä 1812 sotatoimissa Napoleonia vastaan. Elokuussa 1812 Armfelt osallistui myös niin sanottuun Turun kokoukseen, jossa Ruotsin kruununprinssi Karl Johan ja keisari Aleksanteri I sopivat valtioiden senhetkisen status quon: Ruotsi luopui kaikista revanssiaikeistaan Suomen suhteen ja Venäjä takasi Norjan siirtymisen Tanskalta Ruotsille. Samalla osapuolet sopivat yhteistoiminnasta Napoleonia vastaan.

Armfelt nimitettiin 5.6.1812 Turun akatemian kansleriksi. Kanslerina hänen pääasiallisin pyrkimyksensä oli parantaa Suomen ja Venäjän suhteita ja kasvattaa Suomeen uusi, keisarille lojaali virkamieskunta. Armfelt korotettiin 18.9.1812 kreivilliseen arvoon, ja introduktiossa 17.9.1818 hänen sukunsa kirjattiin Suomen ritarihuoneeseen kreivillisenä sukuna 4. Kun Suomen kenraalikuvernööri, jalkaväenkenraali, kreivi F. G. Steinheil oli komennettu Liivin- ja Kuurinmaalle sijoitetun venäläisarmeijan komentajaksi sotatoimiin Ranskaa vastaan, toimi Armfelt 31.8.1812 - 13.4.1813 Suomen vt. kenraalikuvernöörinä. Tehtävän jälkeen keväällä 1813 Armfelt keskittyi taas Suomen asiain komitean puheenjohtajan tehtäviin. Hänen terveytensä alkoi kuitenkin horjua syksyllä 1813, ja lähes vuoden kestäneiden ankarien sairauskohtausten seurauksena hän menehtyi kesähuvilallaan Tsarskoje Selossa 19.8.1814. Armfelt haudattiin Halikon kirkkoon saman vuoden syksyllä.

Arviot Gustaf Mauritz Armfeltin merkityksestä Ruotsin ja Suomen historiassa ovat vaihdelleet vuosikymmenten myötä etenkin Ruotsissa, jossa historiankirjoitus piti 1800-luvulla Armfeltia maanpetturina, poliittisena opportunistina ja vehkeilijänä. Elof Tegnérin kolmiosainen Armfelt-elämäkerta (Gustaf Mauritz Armfelt : studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskriftna och tryckta källor. Stockholm 1883 - 1887) aloitti hänen maineensa palauttamisen historiallisesti merkittävänä vaikuttajana Ruotsissa. Kesti kuitenkin vuoteen 1997 saakka, kunnes historioitsija Stig Ramelin Gustaf Mauritz Armfelt 1757 - 1814 : dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland (Stockholm 1997) lopullisesti osoitti Armfeltin aseman kustaviaanisen ajan lopun kaukonäköisenä valtiomiehenä.

Suomalainen historiankirjoitus on suhtautunut Armfeltiin suopeammin. J. R. Danielson-Kalmari korosti tutkimuksessaan Wiborgs läns återförening med det öfriga Finland (1894) Armfeltin keskeistä asemaa kyseisessä prosessissa. Carl von Bonsdorff keskittyi neliosaisessa Armfelt-elämäkerrassaan (Gustav Mauritz Armfelt. 1933 - 1934) tämän vuoden 1810 jälkeiseen toimintaan Suomen asiain komitean puheenjohtajana unohtamatta hänen merkitystään kuningas Kustaa III:n aikana. Viimeisin Suomessa ilmestynyt Armfeltia koskeva kokonaisarviointi ilmestyi hänestä Historisk tidskrift för Finland -julkaisun teemanumerossa 3/1997.

Armfeltin vaiheikas elämä on innostanut myös useita ruotsalaisia ja suomalaisia kaunokirjailijoita. Ruotsissa Sven Delblancin Kastrater (1975) kohteli Armfeltia aikalaisineen varsin sarkastisesti, F. Lindqvistin näytelmä Soldat och kavaljer (2001) taas esittää Armfeltin keikarina ja naistennaurattajana. Suomessa Armfeltia on käsitelty vakavammin: Santeri Ivalon historiallinen romaani Kustaa Mauri Armfelt ilmestyi 1901, Tatu Vaaskiven Loistava Armfelt 1938 ja Mauri Sariolan kaksiosainen Armfelt-elämäkertaromaani Suomalainen ratsastaja 1977 ja Suomalainen kavaljeeri 1978.

Kunnia- ja ansiomerkit:         TanskER 1787; RuotsMR R 1789; VenA 1 19.8.1790; VenAN 19.8.1790; VenAndr 19.8.1790; RuotsMR srk. 21.8.1790; RuotsSerR 22.11.1790; PrJohR srk. 1805; sodan 1812 - 1814 pr. mm. 1814.

 

29.8.2008

 

Hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä

 

Daniel 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

 

Tätä jaetta eräs profeetta Veijonen itäsuomesta on tutkinut otsa hiessä. Veijosta olen arvostellut hänen uskomattoman jyrkästä itseriittoisuudestaan, koska perusteet ovat enemmän kuin selvät ja Raamattuun tukeutuvat. Mies kehuu vuolaasti itsestään jopa kolmannessa persoonassa, joka on narsismin peruspiirre. Toisaalta olen myös kehunut häntä ja arvostellut Veijosen

pilkkaajia siitä, että olisivatpa hekin yhtä paljon antaneet itsestään Jeesuksen Kristuksen nimen korottamiseen kuin Veijonen. Ei Veijonen paha mies ole, päinvastoin, hän antaa kaikkensa jotta Kristus tulisi esiin, eikä se ole koskaan turhaa, teki sen millä tyylillä tahansa.

Veijonen on oikeassa monessa asiassa ja olen itsekin saanut juuri hänen kauttaan suuria oivalluksia. Varsinkin silloin kun tein alkututkiskelujani ja niihin aikoihin sain Veijosen tutkimista asioista aika paljon perustavaa lähtökohtaista oppia. Kiitos siis, H. Veijoselle itäsuomeen.

Tässä jakeessa, Daniel 9:27 on paljon asiaa. Yksi vuosiviikkohan on seitsemän vuotta. Kuka on hän? Jumala on HÄN. Mikä on liitto? Armon liitto, eli sateenkaaren liitto, jossa Jumala lupasi, ettei vedellä hukutettaisi enää maailmaa. Näin näyttää silti käyvän, kun Nibiru tulee kauhistuksen siivillä hävittämään maailman vedellä. Se liitto tulee olemaan raskas kestää. Tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse, eli alkuteksti antaa viitteen myös sen jälkeen, jolloin viimeiset vitsaukset, vihan maljat lasketaan hävittäjän ylitse. Teurasuhri ja ruokauhri ovat kaksi uhria, joista toinen on juutalaisten ja toinen pakanoiden. Luonnollisesti molemmat viittaavat Jeesukseen Kristukseen, jolloin lakkautetaan Jeesuksen meille tuoman armon olemassaolo hetkeksi, eli jälkimmäiseksi 1290 päiväksi, jonka päiviä Jumala joutuu lyhentämään. Tämä tapahtuu Nibirun vaikutuksesta, jolloin maapallo alkaa pyöriä lujempaa, Nibirun mentyä ohi ja sen loitotessa maasta. Hetkeksi maa ilmeisesti kokonaan pysähtyykin, Nibirun ollessa kohdalla. Jeesus on hääjuhlassa morsiamensa, sekä häävieraiden kanssa, eikä tule ennen kuin Israel huutaa yhteen ääneen, ”tule herra Jeesus”.

 

11.8.2008

 

Viime hetken tietoja Nibirusta avaa harmittavasti ylösotolle mahdollisuuden siirtyä vasta ensi kesään

 

Nibiru voidaan nähdä paljaalla silmällä, koko maapallolla, toukokuussa 2011.
21.12.2012 näkyy punaisena tähtenä (tällöin alkaa voimakkaat vaikutukset maapallolla).
14.12.2013 maa kulkee Nibirun ja Auringon välistä, jolloin napaisuus vaihtuu maapallolla ja pyöriminen häiriintyy.
Nibirun vaikutus lakkaa 1.7.2014.

Kiitos tiedoista Markulle!

Tästä tiedosta johtuen pahimmat ajat ovat maailmassa käsillä vasta 2012 puolesta välistä 2013 loppuun. Tosin tätä hetkeä juuri lyhennetään tuntimääräisesti, eli ei päivien määrällä vaan tuntimäärillä, jotenkin niin, että 24 h pitäisi olla normaalisti 1 päivä, mutta päivä kuluukin jo 16 tunnissa. Sitä me emme tiedä, kuinka pitkä aika on siitä, kun hävityksen kauhistus asetetaan, siihen kun ydinsota ja muut hirveydet alkaa, joten tämä aikaväli ratkaisee paljon. Minä olen vain itse aina olettanut niin, että koska Titanic upposi 15.4.1912 ja siitä tasan sata vuotta, maailma kokee saman. Siinä on se kohta missä hävityksen kauhistus asetetaan ja siitä aletaan laskea jälkimmäistä 1290 päivän mittaista ajanjaksoa, jota joudutaan lyhentämään että joku henki edes säästyisi. Lopussa on mielenkiintoinen aikaraja 1.7.2014 jolloin Niburun vaikutus lakkaa. Tuo aika on sitä aikaa, kun Israelin tuska on pahimmillaan ja he kohta huutavat yhteen ääneen Jeesusta avukseen ja silloin Jeesus tulee HETI.

 

10.8.2008

 

Puuttuva aurinkokuntamme planeetta Nibiru on tulossa 2012 Joulukuussa.
Siihen on aikaa enää 4 vuotta ja 3 kk eli se on noin 1550 päivää ja yhden hetken yhdessä valtaa pedon kanssa (Venäjän)
 

Ihan ensin tulee varas ja ottaa sen esteen pois joka pidättää pedon tulon. Petohan ilmestyy heti esteen mentyä. Sitten kuluu aikaa muutama kuukausi (6-9kk) ja Israel saa aikaan rauhansa, josta Jumala suuttuu. Siitä hetkestä alkaa aikalaskenta 1290 päivää, rauhan rikkoutumiseen ja toiset 1290 päivää on yhteensä 42 kuukautta, eli seitsemän vuotta. Myös peto saa kohta sen jälkeen täyden vallan silloin 2300 päiväksi, jonka jälkeen se heitetään tuliseen järveen väärän profeetan kanssa. Näihin kaikkiin tapahtumiin liittyy monta ajankohdallisesti hyvin kuvaavaa Raamatun paikkaa. Esim. Matteus 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa... Juuri tuolla hetkellä planeetta Nibiru tulee tarkasti laskettuna hetkenä, jolloin tapahtuu maan magneettikenttämuutos. Matteus 24: 22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät
lyhennetään. Jumala on sanonut ajat 1290 päivää, toiset 1290 on 42 kk ja 2300 päivää pedon valtaa jne. niitä päivien määrää Jumala ei muuta, mutta hän muuttaa maan kiertokulun nopeuden ja lyhentää näin päivien tunteja, eli kun hävityksen kauhistus seisoo pyhällä paikalla, tulee Niburu taivaalta lyhentämään ajanjakson todellista pituutta, mutta ei vähennä päiviä. Magneettikenttään tulee suuri muutos ja maapallo pyörii sen hetken nopeammin, kunnes Niburu on mennyt. "LYHENTÄÄ NIITÄ PÄIVIÄ" siis, ydinsodan ja Israelin kansan tuhoamisen aikaisia päiviä? Maapallon kiertokulku palautuu tietenkin kun Niburu on mennyt jälleen 4 tuhannen vuoden mittaiselle kierrokselleen.
Mitä minä tällä haen takaa? Sen että ME TIEDÄMME ajan koska tuo tähti tulee ja siitä me voimme laskea missä kohtaa raamatullisessa maailman ajassa Jumalan täytyy
muuttaa ajan kulun hetkeksi, jossa Raamattu kuvaa sitä sanoin: Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; joten tästä syystä! Siihen on siis NYT aikaa 4 vuotta ja 3kk joten tämän ja sen välissä olevana aikana pitää tapahtua aika paljon. Ensinnäkin 1290 päivää kuluu jo Israelin rauhan voimassaoloon ja sehän on jo 3,5 vuotta. Jää siis noin 9 kuukautta muuhun, ennen sitä. Ylösotto tapahtuu kesäaikaan, joten nyt on tulossa sen saman 9kk mittainen syksy ja talvi. Tästä on kysymys, eli AIKAA EI ENÄÄ OLE mihinkään muuhun, koska ei petokaan voi saada valtaansa heti ilmestyttyään. Jos kerran peto ilmestyy heti varkaan mentyä, pedolla on silti jo nytkin vain lyhyt aika nousta huipulle, ollakseen siellä 1010 päivää rauhan rikkoutumiseen ja Nibirun tuloon asti, koska jos 2300sta vähennetään jälkimmäinen 1290 päivää, jää jäljelle 1010 päivää ennen Nibirua. Siihen on aikaa enää 4 vuotta ja 3 kk eli se on noin 1550 päivää ja yhden hetken yhdessä valtaa pedon kanssa (Venäjän) joka tekee noista roistovalloista kuninkaita, yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Johanneksen ilmestys 17:12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Eli puuttuvan hetken ennen täyttä pedon valtaa, eli AIKAA EI ENÄÄ OLE, RAKKAAT OIKEAT UUDESTISYNTYNEET KRISTITYT.

AIKAA EI ENÄÄ OLE!

 

12.7.2008

 

Norsut surmasivat ihmisiä Bangladeshissa

Julkaistu 12.07.2008, klo 16.37
 

Bangladeshissa villiintyneet norsut ovat surmanneet eläimiä hoitaneen perheen. Vanhemmat ja kaksi lasta saivat surmansa Kamal Uddinin alueella, kun irti päässeet norsut talloivat jalkoihinsa nukkumassa olleen perheen.

 

Tapausta pelästyneet kyläläiset pakenivat kahdeksan elefantin laumaa. Kuluneen vuoden aikana ainakin 18 ihmistä on kuollut itäisessä Bangladesissa norsujen jalkoihin. Alueella elää villinä 400:n eläimen suojeltu kanta. Norsut lähestyvät ihmisasumuksia lähinnä ravintoa etsiessään.

 

Uutisissa on se meille erityisen tärkeä asia, että koska aikaa me emme ymmärrä, mutta ajan merkit me ymmärrämme. Ajan voimme siis hyvin yhdistää vain ajan merkkeihin:

Johanneksen ilmestys 6:8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Tämä on neljäs sinetti, joka tarkoittaa sitä että kaikki sinetit ovat avattu. Maan pedotkin villiintyvät, jotka ovat olleet meidän alamaisia. Tiede selittää kohta tämänkin ilmastonmuutoksen aiheuttamalla stressillä suhteessa eläimiin. Se vaan on tosi asia, että eläimet käyvät yhä useammin ihmisen kimppuun. Totu siihen jumalaton ihminen. Neljäs osa maasta on vasta annettu kuolemalle ja peräti kaksi kolmasosaa tullaan antamaan vielä lopulta kuoleman omiksi.

 

Lahdessa syntyi kaksipäinen käärme

09.07.2008 19:20, päivitetty 10.07. 08:08    

 

Lahtelaisen opiskelijan Henrietta Katajamäen, 18, nauhavesikäärmepariskunta synnytti kesäkuun lopussa erikoisen jälkeläisen. Kymmensenttisellä käärmeenpoikasella oli syntyessään neljä silmää ja kaksi yläleukaa.
 

- Se oli ilmeisesti lähtenyt mutatoitumaan kaksipäiseksi, mutta kehitys oli pysähtynyt puolivälissä, joten sen naama näyttää melko koomiselta, Henrietta kertoo.


Piskuinen matelija näyttää kuvissa samalla sekä pelottavalta että huvittavalta. Ehkä juuri siksi Henrietta päätti ristiä oudon tulokkaan Quasimodoksi, Notre Damen kyttyräselkäisen kellonsoittajan mukaan. Quasimodo syntyi terraariossa maanantaiaamuna 30. kesäkuuta.
Toisin kuin 11 muuta sisarusta, se ei jaksanut elää pitkään. Selkäranka oli pahasti vääntynyt.


- Kovasti se yritti päästä eteenpäin, mutta ehti valitettavasti elää vain joitakin tunteja, kunnes kuoli itsekseen. Se oli varmaan niin heikko syntyessään, Henrietta arvelee.

Suomi24 keskustelu 12.7.2008
 

KAKSIPÄINEN KÄÄRME!
Kirjoittanut: enteitä tulevasta!   11.7.2008  klo 16.27

Suomessa outoja! Tapahtuu outoja, selittämättömiä asioita. Äskettäin satoi jättirakeita. Nyt on syntynyt kaksipäinen käärme. Harvinainen norppa haluaa ihmisen tykö. Erikoisen värinen karhu liikkuu ihmisten läheisyydessä. Onko tämä kaikki outous varoitus jostakin?

 

Ennen talvisodan alkua
Kirjoittanut: :-:   12.7.2008  klo 09.30       

Eräs suomalainen mies löysi edellisenä kesänä ennen talvisodan puhkeamista metsästä kiviröykkiöstä yli satapäisen käärmeenpesän. Ihmiset pitivät tätä pahana enteenä ja merkkinä tulevasta kuten kävikin. Kaksipäinen käärme viittaa selvästi kaksipäiseen kotkaan eli Venäjän symboliin, ja jos se on löydetty Suomesta niin tuleeko kaksipäinen Suomeen?
Oudon värinen karhu viittaa myös Venäjään erityisesti sillä että sen väritys on, kuten Venäjäkin on muuttunut tavanomaisesta erilaisen kaltaiseksi. Jos olisi kyse normaalin värisestä karhusta tämäkin olisi vain pelkkä normaali yksittäistapaus. Norppa kuvaa Saimaata ja samalla parasta järvisuomea, ja kun luontokappale norppa hakeutuu turvaan ihmisten ilmoille niin tässä mielestäni hyvin vahvat merkit tuleviin tapahtumiin jotka profeetat ovat ilmoittaneet.  Jos siis nämä jutut pitävät paikkansa..?
Voisitko aloittaja ilmoittaa tietolähteesi edellisiin ilmiöihin, ja jos mahdollista, niin myös aikataulut ja paikat missä ovat tapahtuneet, kiitos ja siunausta!

 

Kaksi kotkaa

Kirjoittanut: Ylkä tulee   12.7.2008  klo 12.46 

Minun 17 vuotias tyttäreni näki unessaan myös kaksi kotkaa. Hänen äitinsä mummola on Lapissa ja siellä tehtiin uutta rakennusta, jolloin alkoi sataa ja uuden talon katto romahti. Kaksi luonnottoman suurta kotkaa tuli taivaalle, josta ne syöksyi maahan. Nuo kotkat olivat valtavan suuria, kuin porot, hänen sanojensa mukaan. Taaempana järvessä ui laamaeläin. Nuo kotkat lähtivät ajamaan juosten suurilla jaloillaan pikkulintuja takaa. Nämä kaikki ihmiset joutuivat pakenemaan vanhaan taloon.
-jarmo-

 

katot "romahtavat
Kirjoittanut: merim.raimo   12.7.2008  klo 13.40 

monet uskovaiset, varmaankin tuntevat hengessään, että, lähiaikoina (kuukausina, vuosina) tulee tapahtumaan täällä pohjolassa jotain. Tyttäresi uni vahvisti minun näkemystäni tapahtumien järjestyksestä, siis ensin tulee niin paljon lunta, että sen painosta talojen katot romahtavat. Tyttäresi unessa oli kylläkin vettä? samaa H2o:ta kuitenkin.

 

28.6.2008

 

Tutkija: Pohjoisnavalla saattaa koittaa sula hetki

Julkaistu 28.06.2008, klo 05.14 (päivitetty 28.06.2008, klo 05.49)

 

Jäätikön reuna.

Kuva: YLE

Pohjoisnavan jääpeite saattaa sulaa tänä kesänä joksikin aikaa, ennustaa yhdysvaltalaistutkija. Coloradon osavaltiossa sijaitsevan Kansallisen lumi- ja jäätutkimuskeskuksen tiedemies Mark Serreze uskoo, että loppukesästä Pohjoisnapaa ei peitä tavanomainen jääkerros.

 

Pohjoisnavalla on nyt hyvin ohut jääpeite, jollaista kutsutaan ensimmäisen vuoden jääksi. Sellainen jää tapaa sulaa pois kesällä, Serreze kertoo. Hän uskoo jäättömän hetken koittavan Pohjoisnavalla tänä kesänä 50 prosentin varmuudella.
 

Tutkija ennustaa, että Pohjoisella Jäämerellä ei ehkä ole lainkaan jäätä vuoteen 2030 mennessä. Pohjoisnavan jääpeite on sulanut kesäaikaan ennenkin, mutta Serrezen mukaan näin ei ole käynyt meidän aikanamme.

Täytyy ilmeisesti palata jälleen pian puolentoista vuoden päähän taakse, jolloin tiede luopui ajatuksestaan, että vuosituhannen loppuun mennessä jääpeite sulaa, ottaen nollan pois laskuistaan. Näin tiede näytti kuinka taitavia he ovat arvioimaan kun tällainen onneton ”urpokin” ymmärtää, että jää sulaa paljon nopeammin. Minä veikkasin neljää vuotta ja minäkin veikkasin väärin, koska se näköjään tapahtui vajaa kahdessa vuodessa. Hah. En minä yksin arvannut, koska apujoukoissani "kilauta kaverille", oli Pyhä Henki.
Kaiken kaikkiaan, kukapa tuon olisi arvannut? En minäkään täsmällistä aikataulua saanut tietää. Suunnan kyllä.
Pelottavaksi ongelmaksi nyt syntyy se, että mitä tapahtuu merivirroille, kun jääpeite sulaa? Veikkaan: "toesenlaaisia ilimoja pitellöö!!"

 

22.6.2008

 

Väkevä eksytys
 

Ensimmäisessä kuvassa kuopan alanurkassa näkyvät nopan kokoiset palaset ovat kadonneet viisi päivää myöhemmin otetussa toisessa kuvassa

Ensimmäisessä kuvassa kuopan alanurkassa näkyvät nopan kokoiset palaset ovat

kadonneet viisi päivää myöhemmin otetussa toisessa kuvassa

Phoenix-luotain löysi vettä Marsista

Julkaistu 22.06.2008, klo 04.24 (päivitetty 22.06.2008, klo 06.21)

 

Phoenix-luotain on löytänyt jäätä Marsista, Nasan tiedemiehet kertovat. Luotaimen robottikäsi kaivoi viikko sitten maahan muutamia senttejä syvän kuopan, josta otetuissa kuvissa näkyi pieniä paloja vaaleaa materiaalia.

Kun kuoppaa kuvattiin uudelleen viime torstaina, palat olivat kadonneet. Nasan mukaan kyseessä olivat jääpalat, jotka sulivat, kun ne joutuivat alttiiksi auringonvalolle. Nasa piti aluksi matalaa profiilia materiaalin löytymisestä, koska se halusi varmistaa, ettei löydös ole suolaa. Katoaminen varmistaa sen kuitenkin vedeksi, tutkijat vakuuttavat. Löytöä ei ole vielä analysoitu.

Luotaimessa on pieni uuni, jossa jääpaloja voidaan sulattaa ja vettä analysoida. Marsin pohjoiselle napaseudulle laskeutunut Phoenix on törmännyt nyt myös uudessa kaivannossa kovaan kerrokseen pian pinnan alla.

Vesi ei riitä planeetan tekemistä asuttavaksi
Veden löytyminen on suuri askel Marsin tutkimuksessa. Se tukee mahdollisuutta löytää planeetalta myös elämän merkkejä ja valmiit vesivarastot olisivat välttämättömiä myös mahdolliselle ihmisasutukselle. Pelkkä vesi ei kuitenkaan tee planeetasta asutettavaa, Phoenixin tutkimusohjelman johtaja Peter Smith Arizonan yliopistosta muistuttaa. Luotaimen tehtävänä onkin etsiä Marsista veden lisäksi elämän rakennuspalikoina toimivia orgaanisia yhdisteitä.

Tämä liittyy mitä ilmeisimmin väkevään eksytykseen, jonka Raamattu lupaa. Huomasin mm. Suomi24 sivustolla ihmisiä, jota pitävät Jumalaa sadistina ja luotujensa eksyttäjänä pahuuteen. Miksi sitten Herra lähettää milloin miekan, milloin vitsauksen ja milloin väkevän eksytyksen. Raamattu sanoo itse: "todistukseksi niille jotka eivät uskoneet" ja Rakkaudesta, koska vain siten voidaan pelastaa kadotukseen käveleviä sieluja. Kaikki se vain viimeistä tuomiota varten, jotta nämä eivät voisi sanoa, ettemme tienneet ja että ymmärtäisivät totuuden kääntyä Jumalan puoleen. Toinen seikka mikä on ollut väkevänä eksytyksenä jo pitkään, on Raamatun tulkinta. Raamattu kertoo totuuden, mutta ihmiset lukevat sitä kuka mitenkin. Raamatun tutkiskeluun tarvitaan aina Pyhä Henki tulkitsemaan sitä.
Tämä on totuus: Jumalan alkuperäisenä ajatuksena oli luoda ihminen hallitsemaan maata itsenäisesti. Jumala ei luonut maailmankaikkeutta päivässä, planeettoja päivässä, eläimiä päivässä eikä ihmistäkään niin, vaan Jumalan päivä saattaa olla mitä tahansa. Me emme käsitä niin pitkiä aikoja, jossa Jumala sen teki. Esimerkiksi Jumala loi Raamatun mukaan yhdessä päivässä jotain sellaista, jolloin aikaa ei vielä edes ollut määritetty. Miten siis sellainen olisi voinut tapahtua päivässä? Siksi sanon näin: Jumala sanoi ja se tapahtui, alkuräjähdys, Jumalan sanan voimasta ja siitä hetkestä maailma menee osapuilleen samalla tavalla kuin meidän hienot tiedemiehet ovat kertoneet, aivan dinosaurusten syntyä, jopa alkuihmisiin saakka. Paitsi mitä Raamattu selvästi sanoo tarkennuksen eläinten luomisesta: "Jumala loi eläimet kunkin lajinsa mukaan" ja se on vaan fakta, että niin kävi. Nuo sen ajan alkuihmiset eivät olleet silti Adamin kaltaisia ihmisiä, vaan ihmisen kaltaisia. Adam oli taas täysin poikkeava tapaus, jota Jumala alkoi tehdä kuudentena päivänä. Viidennen päivän iltana Jumala jo mainitsi aloittavansa tekemään ihmisen, joten tärkein oli nyt tulossa. Tässä Adamissa oli se Jumalan ajatus ja päämäärä, joka tulisi hallitsemaan maailmaa ja siihen luotua elämää. Mutta jalostus hallitsijaksi oli vasta alullaan. Kun luet Raamatusta molemmat luomiskertomukset, huomaat että kuudes päivä jäi ikäänkuin pois ja mainitaan vain seitsemäs, joka on tulevaisuutta. Jumala teki ihmisen kaikenlaista elollista vilisevään maahan ja siis luomistyö ihmisen osalta on edelleen kesken. Jumala lepää vasta kun on saanut työnsä päätökseen. Tämä on totuus ja tämä samalla kertoo mistä on eksytys tuleva, kun se tulee. Avaruudesta löytyy Jumalan sormenjälki, jonne voisi elämän sijoittaa, jos Jumala olisi halunnut. Jumala teki valtavan työn, joka kesti arviolta meidän ajassa 150 miljardia vuotta. Siksi työ on todellakin päätöksessään ja Jeesus sanoi, hänen takaisin tulemuksensa olevan ihan oven edessä ja sekin piti paikkansa, jos piirrät aikajanan ja vertaat.
Tämän taas sanottuani, monet kieltävät tämän ja sanovat että "no niin, Jarmo joutaisi taas tutkituttamaan päänsä". Kaikki ovat silti Jumalan luomaa, mutta kun tarkemmin mietit, niin mistä Kain ja Seet löysivät vaimonsa? Siskoistaanko vai äidistäänkö? Hulluutta! Ei varmasti, eikä Raamattu edes kerro sellaisesta. Raamattu sen sijaan kertoo sukurutsauksesta pahemman kerran Lootin kohdalla. Varsinkin Kain, joka lähti Edenistä itään päin ja yksin. Miten hän löysi itselleen puolison? Myöhemmin selvisi että jopa enkelit onnistuivat siittämään. Eli lapsen saaminen ei siis ollut ongelma. Jumalan luomat muut rodut olivat jo ajat sitten tehty ja ne olivat asettuneet jo ympäri planeettaa, kun Adam luotiin. Nekin lankesivat samalla tavalla eläinkunnan mukana, kun luomakunnan kuningaspari lankesi. Raamattu kertoo siitä niin, että koko luomakunta huokaa. Siksi vain harva uskaltaa ajatella ja spekuloida tätä salattua aihetta. Tästä samasta syystä minut kiistetään. Puhuin eräälle vaimon kautta sukulaismiehelle Arille Lapissa joskus kauan sitten hieman näistä asioista ja sain kyllä ilmeisesti alulle vaikutteen ko. henkilössä, jonka mm. takia istuin vuosia myöhemmin kolme päivää hullujenhuoneella. On täysin eri asia, jos olisin saarnannut valheen Jumalasta ja mitätöinyt Jeesuksen veren voiman. Silloin olisin saanut varmaan julkaista jopa kirjan, joka olisi voittanut jonkin sortin tieteen palkinnonkin ja kaikki ylistäisi sellaista teosta. Mutta mitä lähemmäs saatana huomaa jonkun osuvan totuutta, sitä varmemmin joudut henkilökohtaiseen pulaan, koska kaikki saatanan voimat ovat sen jälkeen kimpussasi yötä päivää, eikä kukaan joka hänen vaikutuspiirissään on, päästä sinua helpolla. Totuuden puhujat ajetaan kymmenestä kaupungista ulos ja vasta yhdennessätoista hän saa sijan, jossa ovat muutkin ihmiset rehellisiä. Tämä on mm syy, miksi tiedän tämän teorian olevan totta. Saatanan reagoinnista.

Luomakuntaan syntyi uusi Adam, Jeesus ja hänen uusi vaimonsa. Uusi Kuningaspari, joka hallitsee tuhat vuotta. Jalostus on lopullaan ja ihmiskunta odottaa Jumalan antamaa viimeistä tuomiota tämän Kuningasparin hallinnan alla.

 

21.6.2008

 

Maailma valehtelee itselleen tietoisesti

 

Maailmassa on monia erilaisia asioita, jotka todistavat pelkästään sitä, että maailmaa hallitsee valheen isä. Ihminen keksii kyllä hyödyllisiä laitteita ja toimintamalleja, mutta todellisuus niiden käytöstä onkin sitten täysin irvikuva alkuperäisestä. Esimerkiksi city-maasturi. Mikä käytännön merkitys on kaupunkimaasturilla? Maasturi on maastoajoneuvo, joka toimii ja kulkee vaikeakulkuisella tiellä, mm. työkoneena tai muuten kulkuneuvona niissä olosuhteissa. Kertokaa viisaat ihmiset, miksi edes keksiä nimike, "kaupunkimaasturi" ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Maastoauton neliveto ja suuri moottori vievät suunnattoman paljon polttoainetta pelkästään itsensä liikuttamiseen, kaupungissa, jossa on huippuhyvät asvalttitiet ja kadut. Kyllä minäkin harrasteautoilun ymmärrän, jossa puhutaan klassikkoautoista, jotka ovat suurikulutteisia, sen ajan autoja, joilla ei ajella joka päivä. Jos me kerran
tunnustamme autojen olevan syypää suurelta osin ilmastonmuutokseen, niin miksi ihmeessä citymaasturit ja suurtehoiset urheiluautot saavat olla normaalirekisterissä, vailla rajoituksia.
Toinen samanlainen on vegetaariruoka. Miksi ihmeessä vegetaari tekee itselleen lihajäljitelmiä, kuten lihapullia, jauhelihakastiketta, nakkimakkaroita ja hampurilaispihvejä. Kaikenlisäksi lihan makua jäljitellään ja yritetään jollain konstilla paikata lihattomuutta lihan maun jäljitelmällä. Miksi ei voi olla rehellinen vegetaristi ja syödä rehuja ja muuta sinällään, eikä valehdella itselleen syömällä lihan näköistä ruokaa. Pelkkää hurskastelua ja turhuudella snobbailua, sanon minä. Menisi suoraan vaan mäkkärille hakeen bigmacin ja vetään sellasen rasvasen pihvin naamaan vaan, jos lihanmakua kerrän oikeesti niin kaipaa.
Naisasianaiset luulevat tekevänsä hyvää työtä, koska ovat nyt niin naisten asialla. Entä jos mies kohtaa vääryyttä naiselta, koska ihmisiä me vain ollaan? Pysyykö nainen naisasian puolesta vääryydessä totuutta ja oikeudenmukaisuutta vastaan? Sen vaan sanon, että joka ikinen ääriliike, niin natsit, kommunistit, sovinistit kuin feministitkin aina selittävät oman tarinansa, tajuamatta kuitenkaan totuutta. He ovat kaikki osa kokonaisuutta ja ajavat vain sen oman pienen osan asiaa itsekkäin perustein, hyvin suppealla mitalla, vailla todellista Rakkautta lähimmäistä kohtaan.

 

14.6.2008

 

Elämä maapallolla onkin peräisin ulkoavaruudesta?

Julkaistu 13.06.2008, klo 23.27 (päivitetty 14.06.2008, klo 07.16)
 

Ulkoavaruudesta meteoriitin mukana maapallolle tullut geneettinen materiaali on saattanut ratkaisevasti vaikuttaa elämän kehitykseen Maassa, kertoo sunnuntaina julkaistava tutkimus.

 

Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat ovat todistaneet ensi kertaa, että Australiaan pudonneesta meteoriitista erotettu geneettinen materiaali on todellakin peräisin ulkoavaruudesta. Aiemmat tutkimukset ovat epäilleet, että noin 40 vuotta sitten Australiaan iskeytyneet meteoriitit olisivat saastuneet saapuessaan maan ilmakehään. Tutkijoiden mukaan kummatkin meteoriitista tunnistetut molekyylit, urasiili ja ksantiini, esiintyvät myös ihmisten DNA:ssa ja RNA:ssa. Kyseiset molekyylit ovat tutkijoiden mukaan myös olleet välttämättömiä prosessissa, josta elämän kehitys maapallolla alkoi nelisen miljardia vuotta sitten. Tutkimuksessa mukana ollut Zita Martins uskoo, että maahan miljardeja vuosia sitten meteoriittien mukana kulkeutuneita geneettisiä koodeja on sekoittunut varhaisen elämän kehitykseen, ja sulautumasta kehittyneet menestyvät ominaisuudet ovat välittyneet seuraaville sukupolville. Mikäli tutkijoiden uskomus pitää paikkaansa, osa ulkoavaruudesta saapuneesta geneettisestä materiaalista on osaltaan ollut vaikuttamassa lajien evoluutioon - ja samalla ihmiskunnan syntyyn. Tutkimus julkaistaan sunnuntaina Earth Planetary Science Letters -julkaisussa.
 


Tähän on tiede nyt sitten päätynyt, Jumalaa ei edelleenkään ole, koska tiede on yksinkertaisesti tyhmää ja älytöntä, hyvä että aspiriiniin kannattaa uskoa, koska se on ilmeisesti tieteen tulosta. Vai onko sittenkään, koska Jumalalta tulee kaikki kuitenkin?
Tiede on laittanut ihmisen nyt niin alas, ettei se enää ole kuin kakkaa meteoriitin pinnassa. Tiede ja natsismin yhdistelmä on varmaan päätelmä että kehitysopissa syntyi meteoriittikakasta jätettä, joista muodostui juutalaisia, kiinalaisia ja neekereitä, sekä liuta muita, jotka eivät ole vaaleatukkaisia, sinisilmäisiä ja korkeaotsaisia pitkiä valkoihoisia ihmisiä. Arjalaisia, eli mielipidekauniita ihmisiä.

 

9.6.2008

 

Lapissa ja Pohjois-Karjalassa satoi lunta (katso kuva)

Julkaistu 09.06.2008, klo 10.08 (päivitetty 09.06.2008, klo 10.30)

Enontekiöllä satoi aamulla lunta

Kuva: Ritva Laitinen - Enontekiöllä satoi aamulla lunta

Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa on satanut maanantain vastaisena yönä ja maanantaiaamuna lunta. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on satanut ainakin Käsivarressa ja Hetassa.

 

Lisäksi Pohjois-Karjalan radion kuuntelijoiden havaintojen mukaan lunta tullut ainakin Ilomantsissa. Pohjois-Ruotsissa taivaalta tuprutti aamun ja yön aikana lähes viiden sentin lumikerros. Kiirunasta tavoitettu Tuomo Peteri kertoo, että vielä lauantaina oli parikymmentä astetta lämmintä. Hänen mukaansa lämpömittarissa oli vielä aamulla 0,5 astetta pakkasta.

- Joka paikka on valkeana ja lisää tulee taivaan täydeltä. Aivan niin kuin talvella, Tuomo Peteri äimisteli Lapin Radion aamulähetyksessä maanantaina. Peteri oli huomannut sunnuntaina mökiltä tullessaan, että hilla on kukassa.- Nyt menevät hillan kukat ja mitä muuta lie menee.
Kiirunassa on aiemminkin satanut lunta kesäkuussa. Peteri muistelee, että 30 vuotta sitten Kiirunassa satoi lunta vain pari päivää ennen juhannusta.

Ei tämä mikään yllätys ollut, mutta kohta me vielä voimme odottaa koko Suomen saavan lumipeitteen.

-----

No mitä saastuttamiseen tulee, niin jos minulta kysyttäisiin keinot yrittää pysäyttää jotain.
Seuraavat asiat pitäisi tapahtua HETI TÄNÄÄN:
1. turistilentoliikenne lakkautettava täysin kokonaan
2. kaikki kilpa-autoilu ja muu moottoriurheilu lopetettava kokonaan
3. rekkaliikenne siirrettävä kokonaan juniin
4. kaikki henkilöliikenne autot oltava sähkö- tai hybridiautoja
5. huviautoilu ja harrasteautoilu lakkautettava
6. jokainen saastuttava tehdas suljettava
7. jokainen meriin laskeva viemäröinti tukittava
8. jokainen ilmastoa saastuttava tuote otettava pois myynnistä
9. avaruuslennot lakkautettava
10. kaikki sotatoimivälineet tuhottava ja niiden valmistus lopetettava
Kaikki on tapahduttava HETI ja ilman minkäänlaisia kompromisseja tai siirtymäaikoja, tapahtui yhteiskunnalle sitten ihan mitä muuta lieveilmiötä tahansa, koska se on joka tapauksessa pienempi paha.

 

24.5.2008

 

Pohjoinen napajää halkeilee

Julkaistu 24.05.2008, klo 17.58
 

Kanadalainen tutkimusretkikunta on löytänyt suuria halkeamia Ward Huntin jäätiköltä Kanadan pohjoisimmasta kolkasta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

 

Runsaan 400 neliökilometrin laajuisessa jäätikössä risteilee yli 16 kilometriä halkeamia. Tutkijat pitävät halkeamia enteenä jäätikön lopullisesta hajoamisesta ja merkkinä ilmaston lämpenemisestä. Ward Huntin jäätikkö on osa Ellesmeren saaren suurta jääkantta, joka on tämän vuosikymmenen aikana hajonnut kuuteen osaan. Näistä osista Ward Hunt on suurin. Yksi osista on irtautunut emojäätiköstä kokonaan. Tutkijat seuraavat pohjoisten alueiden jääoloja erittäin tarkasti. Viime kesänä jäämassa suli erittäin suorastaan romahdusmaisesti. Vaikka talvella jääpeite kasvoi jälleen, sen määrä on jatkuvasti jäänyt jälkeen keskimääräisestä tasosta. Jäämassan väheneminen edistää ilmaston lämpenemistä, sillä sula vesi imee itseensä auringon lämpöä, kun taas valkea jää heijastaa sitä takaisin.

 

Se on nyt sitten vähän niinkuin siinä. Kaikki, kaikkien silmin näkyvä alkoi vasta syksyllä 2006 toden teolla. Asiasta puhuttiin myös poliittisella ja virallisella taholla jo 2007 talvella ja vakavasti asia otettiin pian tuon jälkeen maailmanlaajuisesti. Suurelta osin varmaan Al Goren ponnisteluista. Minä kirjoitin profetian - Golf virtakerroin jo kevättalvella 2007 jossa mainitsin neljä vuotta, eli 2011 kevät ja maailman luonnon ekosysteemi on kokonaan tuhottu.

 

14.5.2008

 

YLEn kirjeenvaihtaja maanjäristyksestä: "Sitten tuli vuori niskaan"

Julkaistu 14.05.2008, klo 12.02 (päivitetty 14.05.2008, klo 15.09)

kiinan kartta, johon on merkitty räjähdysalue

Kuva: YLE

Kiinassa tuhoisan maanjäristyksen laajuus alkaa vähitellen paljastua koko karmeudessaan. Kuolonuhrien määräksi on virallisesti arvioitu 14 866. Lukuun eivät kuitenkan ilmeisesti sisälly esimerkiksi Yingxiun kaupungin kuolonuhrit Wenchuanin piirikunnassa, jossa maanjäristyksen keskus oli.

Kiinan viranomaiset arvioivat lisäksi lähes 40 000 ihmisen olevan edelleen loukussa maanjäristyksessä sortuneissa rakennuksissa. Lisäksi 14 000 ihmistä on kateissa. YLEn kirjeenvaihtaja Katri Makkonen on järistyksen pahimpiin tuhoalueisiin lukeutuvassa Beichuanissa. Beichuan sijaitsee noin 90 kilometriä Sichuanin maakunnan pääkaupungista Chengdusta pohjoiseen.


Makkosen tietojen mukaan maanjäristyksen liikuttama vuori on haudannut alleen 20 000 asukkaan kylän, ja valtaosa sen asukkaista on kuollut. Uhreja on tullut paljon juuri sen vuoksi, että vuoret ovat romahtaneet kylän päälle. Vuoret ovat maanjäristyksen johdosta ikään kuin romahtaneet. Tämä on se syy, miksi Beichuanissa on niin paljon uhreja. Ihmiset ehkä selvisivät talon romahtamisesta, mutta sitten tuli vuori niskaan, Makkonen kertoo kylään johtavalta tieltä antamassaan raportissa. Makkosen mukaan pelastustöihin ei ole oikein päästy, sillä tiet ovat poikki vuorenlohkareista. Sotilaat ja palomiehet seisovat kylän ulkopuolella ja odottavat, että pääsevät kylään. Makkonen kertoo, että rekkalasteittain sotilaita ja apua on päässyt alueelle vasta keskiviikkona, ja avun lopullinen perille meno toteutuu hitaasti.

Jari soitti ja kertoi lukeneensa Turun sanomista että kiinalaisten perinneuskonnon mukaan numero kahdeksan on onnenluku ja siksi Pekingin Olympialaisetkin alkaa 8.8.2008 klo 8:00. Nyt kun tämä valtavia tuhoja vaatinut maanjäristys alkoi, se alkoi hetkellä, jolloin Olympialaisiin oli aikaa tasan 88 päivää, joten Jumala taas varoittaa tyhmiä ihmisiä.

Toinen merkittävä asia jota minä olen tässä ajatellut, katsokaas kun minä etsin profetioista yhtymäkohtia ja yhtälöitä omaan olemassa olevaan oman elämämme aikaan. Niinpä nämä kaksi, kuten Myanmar ja Kiina, ovat molemmat suljetuissa maissa, avustusjärjestöjen ulottumattomissa olevia jättisuuria katastrofeja, joiden uhriluku voi olla jopa miljoona ihmistä. Profetia josta poimin yhtälöä, kuvataan niin että Koreasta katoaisi tuhansia ihmisiä, joista suuri osa oli YK:n työntekijöitä. Tämä kummeksuttaa ajatuksena, että Pyhä Henki ei ilmoita tällaista, mikäli se ei todella olisi merkittävää. Siitä syystä olenkin seuraillut YK:n mahdollisia konferensseja tai muita YK:n avustus tapahtumia juuri Koreaan. Viime vuonna Taliban sissit kaappasivat juuri näihin aikoihin ryhmän korealaisia kristittyjä avustusjärjestön henkilökuntaa. Silloin oletin että nyt kokoontuu rukoilijoita yms. juuri Koreaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan se panttivankidraama purkautui muuten. Nyt tilanne näyttää taas siltä, että johonkin lähimaahan noille katastrofialueille täytyy saada avustusjärjestöjen tukikohta ja silloin Etelä Korea olisi sijainniltaan ihan hyvä. Odotellaan nyt sitten.

Tuomas profetoi myös aiheesta ja hänen pointtinsa olivat ilmeisesti ainakin helle ja jonkin poliisipäällikön juhlat. Nämä olisivat hänen saamat yhtäläisyydet varkaan tulemisen kanssa samaan aikaan olevien muiden tapahtumien kanssa.

 

10.5.2008

 

Etna sylkee laavaa Sisiliassa

Julkaistu 10.05.2008, klo 22.21

savua pilvikerroksen yllä

Kuva: Reuters-TV

Välimerellä Sisiliassa sijaitseva Etna-tulivuori sylkee ilmoille laavaa. Palermolaisten asiantuntijoiden mukaan tulivuoren kaakkoiskraatterista peräisin oleva laava päätyy toistaseksi asumattomalle alueelle.

 

Etna purkautui viimeksi viime vuoden marraskuussa. Kaksi kuukautta aiemmin toinen purkaus pakotti sulkemaan hetkeksi läheisen Katanian lentokentän. Etna on korkein toimiva tulivuori Euroopassa.

 

Johanneksen ilmestys 6:12-17 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri

tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

 

Chilen murahteleva tulivuori purkautunee pian

Julkaistu 10.05.2008, klo 09.52 (päivitetty 10.05.2008, klo 15.41)

Chileläisen tulivuoren Chaitenin purkauksessa ovat käsillä kohtalon hetket, varoittavat asiantuntijat. Chaitenin tuhkapilvi yltää jo 12 kilometrin korkeuteen. Mikäli vuori purkautuu, se peittää laajat alueet kuumaan kaasuun, laavaan ja tuhkaan, valtion geologisen laitoksen tulivuoritutkija Luis Lara sanoo.

 

Viranomaiset ovat evakuoineet tuhansia ihmisiä Chaitenin lähiympäristöstä. Lähtökäsky on annettu tuomioistuimen päätöksellä kaikille 50 kilometrin säteelle vuoresta. Joitakin karjastaan huolestuneita pienviljelijöitä viranomaiset ovat käyneet hakemassa alueelta väkisin. Viljelijöille on luvattu, että myös eläimet evakuoidaan tai niistä maksetaan korvaus. Chaitenin tuhkaa on kulkeutunut myös Argentiinan puolelle. Taivas on harmaa aina Buenos Airesissa asti, ja rajan pinnassa ihmiset kärsivät hengitysvaikeuksista. Tuhkapilven vuoksi on myös jouduttu sulkemaan lentokenttiä. Patagoniassa, 1 200 kilometrin päässä Chilen pääkaupungista Santiagosta sijaitseva Chaiten ei ole purkautunut tuhansiin vuosiin. Runsas viikko sitten se alkoi osoittaa elonmerkkejä, jotka ovat lisääntyneet nopeasti. Tulivuoritutkija Luis Laran mukaan vuoren murahtelu saattaa myös jatkua vuosia mutta laantua ilman suurta purkausta.

 

Apostolien teot 2:16-21 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'

 

Juuri tämä kaikki tapahtuu, mutta vasta jonkin ajan kuluttua ensimmäisen ylösoton jälkeen, kun Israel tekee rauhan, nielaisee syötin ja vihastuttaa Jumalansa antamalla vapaaehtoisesti pois Pyhän maansa saastaisille palestiinalaisille.

 

 

24.4.2008

 

Ilmastonmuutos iskee odotettua pahemmin arktisille alueille

Julkaistu 24.04.2008, klo 02.00 (päivitetty 24.04.2008, klo 08.06)

Ihminen seisoo islantilaisella jäätiköllä

Kuva: Andreas Tille / GNU Free Documentation license Version 1.2

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa arktisilla alueilla odotettua nopeampia ja vakavampia seuraamuksia. WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön tänään julkistettavan raportin mukaan Grönlannin jäätiköt ja arktinen jääpeite ovat sulaneet paljon nopeammin kuin ilmastomallien perusteella on pystytty ennustamaan.

Myös Pohjoisen Jäämeren jääpeitteen kesäaikainen sulaminen on lisääntynyt dramaattisesti odotettua nopeammin. Viime syyskuussa meren jääpeite oli 39 prosenttia vuosien 1979-2000 keskiarvoa pienempi. Tutkijoiden mukaan sulamisen nopeutta ja laajuutta on mahdotonta ennustaa tarkasti nykyisillä puutteellisilla ilmastomalleilla. WWF:n raportin mukaan sulamisvauhtiin vaikuttaa arvioitua voimakkaammin jäätikkövirtojen muuttunut käyttäytyminen. Aiemmin lumen ja jään pintakerrosten sulamisen ja sadannan

erotusta on pidetty merkittävimpänä tekijänä jäätiköiden sulamisessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan jäätikkövirtojen nopea eteneminen on sulamis- ja satamisvaikutusta suurempi. Nyt tiedemiehet keskustelevatkin siitä, ovatko jäätiköt lähellä sitä pistettä, jonka ylittyessä alueen ekosysteemissä voi tapahtua äkillisiä ja peruuttamattomia muutoksia. WWF:n tutkimuksessa mukana ollut tohtori Martin Sommerkorn pitää tuskallisen selvänä sitä, että nykyinen tieteellinen tutkimus ei pysty selittämään niitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia, joita arktisilla alueilla jo tapahtuu. Tämä on Sommerkornin mukaan vaarallista siksi, että joillakin arktisten alueiden muutoksilla voi olla koko maapallon lämpenemiseen vaikutuksia, joita nykyiset ilmastomallit eivät ota lainkaan tai riittävästi huomioon. IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastopaneelin viime vuonna julkistamien raporttien mukaan merenpinta voisi nousta yli 7 metriä, jos Grönlannin jäätiköt sulaisivat kokonaan. WWF julkistaa Artic Climate Impact Science - An Update Since ACIA -raporttinsa torstaina Arktisen neuvoston kokouksessa. Kyseessä on laajin tieteellinen katsaus arktisen alueen ilmastonmuutokseen Arktisen neuvoston vuonna 2005 julkaiseman Arctic Climate Impact Assesment -raportin jälkeen.

On se vaan jatkuvasti kummallista että media tutkii aina pitkällä aikavälillä, vaikka lyhyellä aikavälillä tapahtuva muutos on järkyttävän todellinen. Edelleen pätee minun oma vuoden takainen laskelma, jossa kuvailen Golfvirtakertoimen avulla ilmaston lämpenemistä. Mietihän tätä: koko lähes Australia ja Britannia hukkuu veden alle, joten 7 metriä on enemmän.

 

12.4.2008

 

Luonto-Liitto vaatii sudenmetsästyksen keskeyttämistä

Julkaistu 09.04.2008, klo 15.18

Luonto-Liitto vaatii sudenkaatolupien jäädyttämistä toistaiseksi. Järjestö on huolissaan susien lisääntyneestä salametsästyksestä.

Luonto-Liiton susiryhmän mukaan nykytilanteessa poikkeuslupien myöntäminen susien tappamiseen on törkeää ja samalla vesitetään elinvoimaisen susikannan syntyminen. Järjestö peräänkuuluttaa riistaviranomaisilta ja lainsäätäjiltä parannuksia metsästysrikoksia koskeviin lakeihin, metsästyksen valvontaan ja kaatolupien myöntämisen hallintokäytäntöihin. Luonto-Liiton mukaan susia on kadonnut kuluvalla metsästyskaudella enemmän kuin niitä on luvallisesti kaadettu.

 

Petojen suojelua on harrastettu jo pitkään ja pedothan ovat karjaeläinten uhka. Tämä on sata prosenttista symboliikkaa kaikki tyynni. Luonto-Liitto, kuten muutkin viherpiiperöt päivittelevät oman elämänsä uhan edessä, kuin lammasta jonka sisällä on piilossa peto, joka tappaa lopulta tämän suojelijan. Pedot saavat vallan ja ne tappavat arvokkaan metsän eläimet ja lopulta jopa karjaeläimet. Karjaeläin kuvastaa kristittyjä ja metsäneläin pakanoita. Pedot ovat saatanan omaa joukkoa.

 

30.3.2008

 

Mitä väliä millään enää on, kaikki on mennyttä... (mikä ihmeen Open Skies? tarkoittanee 100%:sti otsoni-free sky)

 

Railo jäätikössä Etelämantereella

Kuva: Greenpeace

Pala Etelämantereen jäätikköä romahtamassa

Julkaistu 26.03.2008, klo 05.08 (päivitetty 26.03.2008, klo 09.08)

Mittava kappale Etelämanteretta ympäröivää jäätä on romahtamassa mereen. Satelliittikuvien mukaan mantereen länsilaidalla sijaitseva hieman yli 400:n neliökilometrin alue on murenemassa.

 

Mureneva jäämassa on osa noin 13 000 neliökilometrin kokoista Wilkinsin kelluvaa jäätikköhyllyä. Aluetta tarkkailevien brittitutkijat pitävät äkillisen romahduksen syynä ilmaston lämpenemistä. Tutkijoiden mukaan pienemmän alueen mureneminen voi johtaa koko jäätikköhyllyn irtautumiseen. Toistaiseksi Wilkinsin hylly vaikuttaisi kuitenkin olevan turvassa, sillä Etelämantereen talvi on alkamassa. Vastaavia, isompia romahduksia on viimeksi havaittu vuosina 2002 ja 1995.
 

Open Skies -sopimus astuu voimaan

Julkaistu 30.03.2008, klo 01.12 

EU:n ja Yhdysvaltain välinen lentoliikennesopimus astuu voimaan tänään. Open Skies eli Avoin taivas -sopimus avaa Atlantin ylittävät lennot molempien osapuolien lentoyhtiöille.

 

EU-maiden lentoyhtiöt voivat tästä lähtien liikennöidä mistä tahansa EU:n alueella sijaitsevasta kohteesta mihin tahansa amerikkalaiseen kohteeseen. Tähän asti eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat saaneet lentää suoraan Yhdysvaltoihin vain kotimaastaan. Sopimuksen odotetaan lisäävän mannertenvälisiä lentoja ja laskevan niiden hintoja. EU-maiden yhtiöt eivät edelleenkään saa lentää Yhdysvalloissa sisäisiä lentoja. Lisäksi eurooppalaisten omistusoikeus yhdysvaltalaisissa lehtoyhtiöissä pysyy rajoitettuna.

 

Eräänä aamuna ennen sarastusta, huomaat että musta, aurinko nousee... ja sitten pelottaa jo hieman, etten sanoisi.

 

18.3.2008

 

Vesikriiseihin varautuminen huonoa

Julkaistu 18.03.2008, klo 11.19 (päivitetty 18.03.2008, klo 12.05)

 

Kuva: Pekka Sipilä / YLE

Vesikriiseihin ei ole varauduttu riittävän hyvin Suomessakaan, sanovat Suomen vesiyhdistys ry ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

 

Niiden mukaan Nokian taannoinen kriisi toi esiin meilläkin, millaisiin ongelmiin ilman puhdasta vettä joudutaan. Suomen vesiyhdistys ja SYKE muistuttavat, että vesihuoltolaitosten rakentamisen huippuvuodet olivat 1970- ja 80-luvuilla, minkä jälkeen niihin ei ole juurikaan investoitu. Suomi on kansainvälisissä vertailuissa arvioitu toistuvasti maailman parhaaksi vesimaaksi. Suomen vesiyhdistyksen ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan hyvä imago on kuitenkin jäämässä muiden alojen varjoon. Suomessa vietetään tänään tiistaina YK:n kansainvälistä vesipäivää. Virallinen vesipäivä on 22. maaliskuuta. Tänä vuonna päivän teemana ovat puhdas vesi, viemäröinti, hygieeniset käymälät ja yleinen hygienia. Maailmassa elää ilman puhdasta vettä 1,1 miljardia ihmistä. Vailla viemärijärjestelmää eläviä on 2,6 miljardia. Joka vuosi 1,8 miljoonaa lasta kuolee ripuliin ja muihin likaisen veden aiheuttamiin sairauksiin.


Vesi on suurin luonnonvaramme ollut jo vuosituhansia. Juomavesi sen sijaan ei ole niin yksinkertainen löytö muttei ollenkaan mikään ongelma, vaan juomavettä on ollut aina saatavilla jos yhtään vihreää kasvillisuutta on lähistöllä. Sen kuin kaivaa metrisen kuopan, alkaa pohjalle kertyä vettä. Kaivo sen sijaan vaatii jo muutaman metrin, tai paremminkin yli 5 metriä syvän montun. Jotkut kaivot voivat olla jopa kymmenmetrisiäkin. Niin syvältä vesi tulee puhtaana ja hyvin juomakelpoisena, koska maan pintakerroksissa on usein liejua, joka sekoittuu veteen, eikä vesi ole oikein puhdasta pikkukuopasta juotuna. Suomessakin on porakaivoja jopa 500 metrin syvyyteen porattuna, joiden vesi on kuin lähteestä joisi. Moni suomalainen järvivesi on ollut juomakelpoisia vielä -80 luvulle saakka, mutta ovat yksi toisensa jälkeen julistettu juomakelvottomaksi ja vain pesukäyttöön soveltuviksi. Tämä kaikki on saanut jatkua niistäkin ajoista jo yli 20 vuotta ja vesi alkaa olla jo pohjavesien osalta mahdottomia juoda turvallisesti. Vesi puhdistetaan nykyään kemiallisin keinoin ja se ei enää maistu kunnon vedelle. Pullovesi on jopa vielä hanavettäkin huonompaa, joten vesi on kohta hyvin erikoisessa asemassa maailman luonnonvarojen osalta. Hyvin pian tulee aika, jolloin vesi on luonnonvaroista arvokkainta ainetta, koska kun kullalla ei enää voi itseään elättää, tulee vedestä se kaikkein arvokkain alkuaine. Pohjavedet ovat alkaneet jo saastua, joten vedestä tullaan käymään jo hyvinkin pian veristä sotaa ja sen takia tullaan tappamaan vielä paljon ihmisiä. Öljy jää aineista lopulta täysin turhaksi, koska se vain saastuttaa, eikä kukaan enää edes halua jalostaa sitä, eikä se palvele enää ihmistä edes lämmityspolttoaineena. Jotkut puolisotilaalliset armeijat, sen jälkeen kun ovat saaneet Israelilta selkäänsä, saattavat käyttää ja löytää jostain polttoaineita kulkuneuvoihin, joilla saadaan valloitettua vesialueita tai vedenottamoita. Se aika on täyden anarkian aikaa. Tähän on aikaa vielä muutama vuosi. Se on lyhyt aika, kun kaikki alkaa vyöryä. Tai siis, kaikki on jo alkanut vyöryä, joka näkyy vuosi vuodelta tuplaantuneen aivan kuten pitikin ja sama kaava jatkuu, kunnes maailma huomaa olevansa umpikujassa. Ihmisiä on pakko vähentää tavalla tai toisella ja arvaatte varmaan tavan: NUC weapon ja punainen nappi, kuka jää eloon.

 

16.3.2008

 

YK varoittaa jäätiköiden sulavan liian nopeasti

Julkaistu 16.03.2008, klo 01.24

jäälautta sulaa

Kuva: Michael Van Woert / NOAA

Maailman jäätiköt sulavat YK:n mukaan huolestuttavan nopeasti. YK:n ympäristöohjelman Unepin sunnuntaina julkaisemat tiedot kertovat, että jäätiköiden ohentumisvauhti on yli kaksinkertaistunut viime vuosina.  

Esimerkiksi Norjassa pahiten on kärsinyt Breidalblikkbrean jäätikkö, joka oheni kaksi vuotta sitten yli kolme metriä, kun vielä vuotta aiemmin ohentumista tapahtui alle puoli metriä. Jäätikön ohentumista mitattiin 30 jäätikössä, jotka sijaitsivat vuoristoalueilla. Jäätiköt ohenivat kaksi vuotta sitten keskimäärin liki puolitoista metriä, kun edellisvuonna määrä oli reilut puoli metriä. Jäätiköt ovat ohentuneet reilussa 20 vuodessa yli 10 metriä. Unep syyttää jäätiköiden ohentumisesta ilmastonmuutosta ja vaatii välittömiä toimia kehityksen pysäyttämiseksi.


Toisaalta on ollut hauskaa katsella kun tiede ja media tuskailevat sellaisen asian kanssa joka itselleni on ollut selvää jo ties kuinka kauan. Maailman viemät ihmiset tuskailevat myönnytyksensä kanssa, koska on vaikeaa tunnustaa tosiasia. Onhan tämä Jumalan lapsena oleminen tietyllä tavalla tiedonkin armo, koska enhän minä olisi mitenkään muuten tiennyt jäätiköiden sulamisnopeudesta. Tässä otsikossa vielä media yrittää lievittää tosiasioita kumminkaan voimatta totuudelle mitään. Jäät eivät ole sulaneet 20 vuodessa kymmentä metriä, vaan viime ja edellisvuosina. Kaksikymmentä vuotta sitten jääty olivat vielä kuin kallio paikallaan ja nyt vasta, kolmen tai neljän vuoden aikana alkoi rymistä, aivan kuten pitikin. Jatkuvasti media jaksaa antaa meille valheellista kuvaa kaiken tosiasioiden etenemisvauhdista, mutta nyt ei enää paljoa voida valehdella. Tämä luonnon tuhoutuminen kertautuu joka vuosi itsellään kahdesti, joten tuho on ällistyttävää jo ensi vuonna. Tämä vuosi oli pelkästään esimakua tulevasta.

 

7.3.2008

 

 

21.2.2008

 

Noki sulattaa jäätiköt, mutta viilentää valtameren

Julkaistu 20.02.2008, klo 17.58 (päivitetty 20.02.2008, klo 18.14)

 

Palamisesta syntyvällä noella on valtava vaikutus maapallon ilmastoon, ekosysteemeihin ja maantieteellisiin oloihin, kertoo Yhdysvaltain johtava ilmastotutkija, Kalifornian yliopistossa työskentelevä Veerabhadran Ramanathan.

 

Nokea syntyy monista fossiilisista polttoaineista. Pahimpia päästölähteitä ovat puun, hiilen ja lannan polttaminen sekä diesel-polttoaineella käyvät autot. Etelä-Aasia kärsii nokiongelmasta pahimmin. Himalajan jäätiköt antavat juomaveden sadoille miljoonille ihmisille. Ilmastonmuutos lämmittää maapalloa, mutta Himalaja lämpenee kaksi kertaa nopeammin. Yksi syy tähän on se, että ilmakehässä leijuva noki laskeutuu jäätikölle, tummentaa sen, jolloin aurinko lämmittää jään pintaa tehokkaasti. Himalajan lämpenemisestä puolet johtuu nokipeitteestä, Ramanathan sanoo. Jäätikön sulaminen alkaa vaikuttaa miljoonien ihmisten juomaveden saantiin 20-30 vuoden sisällä. Etelä-Aasiassa nokipäästöjä aiheuttavia polttoaineita käytetään paljon. Tästä syystä mm. Intiassa ja Kiinassa taivas on saastepilven peittämä. Kun maapallolla saaste samentaa auringonvaloa keskimäärin kolme prosenttia, luku on Intiassa seitsemän prosenttia ja Kiinassa 8-10 prosenttia. Samentuminen vähentää auringonsäteiden pääsyä maan pinnalle ja näin viilentää esim. Intian valtamerta. Tämä on Ramanathanin mukaan tuhoisaa alueen ihmisille. Meren viileneminen vähentää veden haihtumista, mikä vähentää monsuunisateita ja johtaa kuivuuteen Pohjois-Kiinassa. Ramanathanin mukaan tiedeyhteisössä vallitsee melko laaja yksimielisyys siitä, että Intian monsuunissa on jo nyt jotain vialla. Nokipäästöjä voi vähentää välttämällä puun ja hiilen polttamista, ja asentamalla diesel-autoihin nokisuodattimet. Tropiikin maissa käyttöön tulisi ottaa enemmän maakaasua ja aurinkoenergialla toimivia keittimiä.

 

Ei tähän enää voi sanoa kuin että "älä, ihanko totta" mistä te tuon kaiken tiesitte. Luitteko mahdollisesti mun sivustolta tuon päätelmän. Golfvirtakerroin

 

19.2.2008

 

Sammakoiden sukuun outo helvetinkonna

Julkaistu 19.02.2008, klo 09.38

Sammakkojen sukupuu on saanut oudon muinaisjäsenen Madagaskarin saarelta löydetystä fossiilista. 70 miljoonaa vuotta sitten elänyt otus on saanut kummallisen ulkonäkönsä ja saalistajanluonteensa vuoksi tutkijoilta nimeksi helvetinkonna, Beelzebufo.

Brittiläis- ja amerikkalaistutkijat kuvaavat löytöään "littaantuneeksi rantapalloksi", joka ei juuri muistuta Madagaskarin tai koko Afrikan nykyisiä sammakkolajeja. Lähimmät sukulaiset elävät toisella puolella maapalloa, Etelä-Amerikassa. Otuksella oli nelisenkymmentä senttiä pitkä keskiruumis, lyhyet ja vahvat raajat sekä suuri terävähampainen suu. Pään luut olivat erittäin paksut ja kyhmyräiset, eräänlainen panssari. Painoa eläimellä oli runsaat neljä kiloa. Tutkijat arvelevat Beelzebufon olleen armoton saalistaja, joka vaani herkeämättä hyönteisiä, liskoja ja muita pieneläimiä ja jopa dinosauruksen poikasia. Tutkimuksia johtava yhdysvaltalainen paleontologi David Krause löysi Beelzebufon ensimmäiset kivettyneet luut jo vuonna 1993. Vei kuitenkin vuosia, ennen kuin luita oli riittävästi kokonaisen

otuksen hahmottamiseen. Löytö vahvistaa käsityksiä, joiden mukaan Madagaskarilla ja Intialla oli maayhteys nykyiseen Etelä-Amerikkaan vielä 65 - 75 miljoonaa vuotta sitten. Uimalla sukulaiset eivät olisi voineet päästä vastakkaisille puolille maapalloa, sillä sammakkoeläimet eivät voi elää suolaisessa vedessä. Beelzubufosta kertovat yhdysvaltalainen tiedelehti Proceedings of the National Academy of Sciences ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.
 

Kun kerran tuli puheeksi Jumalan puhe meille… (kaikki tämä on todistusta ja varoitusta) "Paksu Leidi laulaa"

 

Johanneksen ilmestys 16

12 Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, (sinne kokoontui 200 milj, armeija) ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.

13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.

14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan (KOLMAS MAAILAMAN SOTA) Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.

15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! -

16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.

 

Edellisestä erilleen jae 15:

Johanneksen ilmestys 16:15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! - Tämä on toinen ylösotto. Häpeään joutuneiden ylösotto, jotka pelastetaan pois juuri ydinsodan kynnykseltä.

Daniel 12:12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää. Peittäen häpeänsä, koska muut kuolevat.

Katso ettet nuku, vaan valvo sinä neitsyt. Tässä kohtaa 1335 päivää on kulunut rauhasta. Älä näytä häpeääsi, eli älä näytä Jeesusta sydämessäsi jos aiot pitää henkesi. Tämä jae on ironista luettavaa, koska kun suullasi sinun piti Jeesus tunnustaa, niin nyt häpeääsi joudut Häntä peittämään, henkesi pitimiksi. Ankarat ovat Jumalan keinot, mutta armelias Hän lopulta kuitenkin on.

 

10.2.2008

 

Pohjoinen jäämeri sulanut yllättävästi - KEISARIN UUSI POHJOISNAPA

Julkaistu 10.02.2008, klo 18.12 (päivitetty 10.02.2008, klo 18.12)

Pohjoisten merialueiden jääpeite suli äkillisesti jopa neljänneksen viime kesänä. Jään vähäisyys yllätti tutkijatkin. Erikoistutkija Jari Haapala Merentutkimuslaitokselta arvioi, että kokonaan jäättömän pohjoisnavan näkemiseen menee kuitenkin vielä vuosikymmeniä.

Olipa kerran keisari, jonka pohjoisnapa oli sulamassa ja keisari ei halunnut että kansalaiset olisivat sen itse havainneet, vaan halusi pitkittää totuuden paljastumista. Niinpä keisari keksi että media on kaiken ratkaisu ja niin hän käski kaikkien tiedotusvälineiden valehdella asian.

Ihmiset hämmästelivät keisarin jäistä pohjoisnapaa, vaikka lämmintä on ollut kuin kesällä konsanaan, eikä kaiken järjen mukaan jäätä pitäisi enää edes olla. Mutta kukaan ei uskaltanut väittää, ettei jäätä olisi, koska keisari niin sanoi. Sitten rannalle käveli pieni poika, jolle oli kerrottu myös keisarin sulamattomasta pohjoisnavasta. Poika hämmästeli ja kummasteli, kunnes lopulta sanoi: "EI OLE MITÄÄN POHJOISNAPAJÄÄTÄ". Silloin kaikki katselivat toisiaan ja ihmettelivät että uskaltaako kukaan olla samaa mieltä pojan kanssa, koska kyllähän kaikki olivat sen hyvin tienneet, ettei oikeasti mitään pohjoisnapaa enää ollut. 

 

"Pohjoisnavan jääpeite voi sulaa 10 vuodessa"

Julkaistu 09.02.2008, klo 21.56 (päivitetty 09.02.2008, klo 22.23)

Neljännes pohjoisnavan jäästä suli viime vuoden aikana pois, kertoo Jyllands-Posten-lehti verkkosivuillaan. Arvio vahvistaa epäilyjä siitä, että pohjoisnavan jääpeite voi sulaa kokonaan pois nopeammin kuin on aiemmin luultu.Sulamista satelliittikuvista mitannut tanskalaistutkija selittää ilmiötä ilmaston lämpenemisellä ja muuttuneilla virtaamisolosuhteilla. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut pohjoisnavan voivan lainehtia kesäisin avomerenä vuoden 2050 tienoilla. Tanskalainen ilmastotutkija arvelee kuitenkin nyt, että jääpeite voi kadota jo kymmenessä vuodessa, mikäli sulaminen jatkuu nykyiseen tahtiin. Myös yhdysvaltalaistutkijaryhmä esitti viime vuonna samansuuntaisen arvion. Sula pohjoisnapa kiihdyttäisi entisestään maapallon ilmaston lämpenemistä.


Lapsikin ymmärtää noista puheista päätellä, että propagandaahan tuo on ja valhetta. Neljännes suli, aivan kuten pitikin ja ensi vuonna puolet ja seuraavaa vuotta ei tarvitse odotella kun meri jo lainehtiikin avoimena. Käsittämätöntä laskuoppia, vai onko tuo jo sellaista sijaistoimintaa joka tulee ihmiselle kun ei enää palikat pysy käsissä. Yksinkertainen juttu, kuten sanoin jo aiemmin, viime keväästä neljä vuotta ja se on sitten siinä, eli kolme enää jäljellä.

Mietihän kun vielä vuosi sitten, virallinen tieteen aikaansaama mielipide samasta asiasta oli sata vuotta, nyt enää kymmenen. Muutama vuosi sitten kun huomattiin lievää lämpenemistä, laskettiin että tämän juuri alkaneen tuhannen vuoden loppupuolella voisi olla ettei olisikaan enää pohjoisnapaa, joka oli silloin hurja väite. Tämä on vähän sama asia kuin veikkaisi hiekanjyviä maljassa. Kysyn että montako luulet olevan? Vastaat että laskelmieni mukaan paino- suhde tilavuus, siinä on kolmisen miljoonaa hiekanjyvää. Jos minä tietäisin siinä olevan kumminkin yhdeksäntuhatta miljardia hiekanjyvää. Lukuja, eikö vain, mutta oleellista oli se että paljonko meni arvaus pieleen? PALJON, TODELLA PALJON.

 

24.1.2008

 

Al Gore: ilmastokriisi ennennäkemätön hätätilanne

Julkaistu 24.01.2008, klo 20.03 (päivitetty 24.01.2008, klo 20.16)

Al Gore ja Bono osallistuivat keskusteluun

Kuva: Reuters-TV

Ilmasto lämpenee paljon luultua nopeammin, sanoo Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore. Hän on puhunut maailman talouseliitin yhteenkokoavassa talousfoorumissa Sveitsin Davosissa.

Al Goren mukaan on uutta todistusaineistoa siitä, että ilmastokriisi on huomattavasti luultua vakavampi ja selvästi syvempi kuin mitä hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on ennakoinut. Uusimpien ennusteiden mukaan esimerkiksi kesäajan napajää pohjoisella pallonpuoliskolla katoaa jo viiden vuoden kuluessa. Tämä on koko planeettaa kohtaava hätätilanne. Ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan ollut mitään tähän verrattavaa, Al Gore sanoi. Goren mukaan YK:n ilmastokokous Balilla viime joulukuussa merkitsi pientä edistystä ilmastonsuojelussa. Hänen mukaansa Balilla syntyneen sovun heikko kohta on kuitenkin Yhdysvaltojen ilmastopolitiikka tulevaisuudessa. Gore ei lähtenyt tukemaan ketään Yhdysvaltojen presidenttiehdokasta, mutta sanoi että voittipa ensi syksyn vaalit kuka hyvänsä, se merkitsee edistystä maailman ilmastolle.

Gore painotti, että ainoa tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan on ottaa käyttöön maailmanlaajuinen hiilidioksidivero. Niillä, jotka eivät maksa veroa, ei saa olla etulyöntiasemaa maksun laistajiin nähden ja siksi veron tulee olla maailmanlaajuinen. Davosiin on kokoontuneena 2 500 maailman liike-elämän edustajaa ja päätöksentekijää. Davosin talousfoorumi on vuosittainen ja tänä vuonna se järjestetään jo 38:nnen kerran. Keskusteluja on hallinnut Yhdysvaltojen taloutta mahdollisesti uhkaava taantuma.

Nyt olemme näköjään Gogen mukaan jo samoilla vuosilla kuin Pyhästä Hengestä tullut oma ennusteeni, johon oli jo silloin helppo uskoa. Lisäksi Goge sanoi erään erittäin poikkeuksellisen koko maailmaa yhdistävän pakkokeinon, hiilidioksidivero. Tämä voi olla syy, joka todellakin yhdistää kaikki maat ja saa aikaan hirvittävän orjuuden, joka kilpistyy pedon merkkipakkoihin. Niin pahoin pelkään.

 

23.1.2008

 

Vaarallisen suuri asteroidi ohittaa Maan

Julkaistu 24.01.2008, klo 00.46 (päivitetty 24.01.2008, klo 00.53)
 

kuvan asteroidi ei liity uutiseen
Kuva: NASA

Valtava asteroidi ohittaa ensi viikolla Maan niin läheltä, että se näkyy harrastelijakaukoputkilla.
 

Suurimmillaan 600 metrin levyinen 2007 TU24 -asteroidi aiheuttaisi suurta tuhoa osuessaan Maahan, mutta törmäyksen vaaraa ei ole. Asteroidi on lähimpänä Maata tiistaina 29.1. kello 11.34, jolloin sen etäisyys maasta on noin 534 000 kilometriä. Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn mukaan asteroidin voi tällöin havaita pimeällä taivaalla vähintään 7,5 senttimetrin kokoisella kaukoputkella.


Asteroidi havaittiin vasta viime lokakuussa. Seuraava vaarallisen kokoinen pikkuplaneetta kulkee näin läheltä Maata tiettävästi vasta vuonna 2027.

 

JUST JOO…

Viimeksi sellainen ohitti rapiat vuosi sitten, vuoden 2006 marraskuussa, joka oli peräti paljain silmin havaittu. Sen havaitsi ensimmäiseksi kosmonauttien tutkijaryhmä, peräti neljä päivää aikaisemmin ennen ilmakehäraapaisua. Uutisvälineet peittivät koko jutun, jottei synny paniikkia. MTV3 lähetti sen uutiskevennyksenä, jossa kerrottiin sen olevan lentokone, tai jokin muu ja että näin syksyllä tuollaisia valoilmiöitä näkyy taivaalla. NO EIKÄ NÄY. Katselin itse ja se todellakin ei ollut mikään lentokone, vaan suurella nopeudella etenevä palava pallo taivaalla. No sitä seuraavaa, 2027 tulevaa asteroidia odotellessa, havaitaan taas uusi sellainen, tai oikeastaan montakin, tai siis tarkemmin kuvailtuna parvi, vaikkapa joskus kesäkuussa 2009 ja se tuleekin tällä kertaa suoraa kohti. Ensihavainnosta muutaman tunnin kuluttua, olisi törmäys tiedossa. Ehditään vain varoittaa julkisissa tiedotusvälineissä ja saadaan hirveä pakokauhu aikaan. Minä kuulen jo niitä huutoja. Niissä huudoissa erottuu selvästi lause: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”.

Ja Jumala vastaa: "niinhän sinä teit jo minulle".

 

18.1.2008

 

No hittoku taas oon nöyrä ku... nythän on tilanne sellainen, että minun idiootin kirjoittama juttu jo kauan sitten tavoitti jo 1/3 osaa hulluudestani. On vaan niin kamalaa olla oikeassa ja silti nöyrä. Täytyy muistaa että tiede piti vielä 100 vuoden tavoitetta 17 cm ja on nostanut sen nyt sitten jo metriin. Minä sanoin vuosi sitten, että se on 3 metriä hyvin nopeasti ja päättyy kuuteen metriin. Se kaikki on alkua ja se päättyy ydinsotaan.

 

Merien pinnan arvioidaan nousevan jopa yli metrin

Julkaistu 18.01.2008, klo 11.28

Meri

Kuva: Eila Haikarainen / YLE

 

Meren pinta saattaa nousta jopa kaksikin metriä tämän vuosisadan aikana. Arviot ovat synkentyneet selvästi kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreesta arviosta. Arvioiden mukaan osassa maapalloa jäätiköiden sulaminen on nopeutunut niin paljon, että sitä ei ehkä enää voida pysäyttää.

IPCC julkaisi vain muutama kuukausi sitten raporttinsa, jonka mukaan vedenpinta nousee vain muutamia kymmeniä senttejä. Raportin mukaan vedenpinta merissä nousisi 20-60 senttiä vuoteen 2100 mennessä. Rovaniemeläisen tutkijan mukaan raportti perustuu tietoihin, jotka tiedetään jo nyt vääriksi. Tutkimusprofessori John Mooren mukaan osassa maapalloa jäätiköiden sulaminen on nopeutunut niin paljon, että sitä ei ehkä enää voida pysäyttää. Lapin ja Oulun yliopistojen tutkimusprofessori John Moore on kirjoittanut

tieteellistä artikkelia, jossa nousuksi arvioidaan noin 1,5 metriä. Artikkeli julkaistaan lähiaikoina arvostetussa Journal of Geophysical Research -lehdessä. - IPCC:n tiedot perustuvat raportteihin, jotka julkaistiin 2005-2006. Sen jälkeen on saatu paljon uutta tietoa. Uusimmat tiedot meren pinnan nousunopeudesta ja jäätiköiden käyttäytymisestä eivät ehtineet ilmastonmuutosraporttiin, Moore sanoo.

 

Nousunopeus yli kaksinkertaistunut
1900-luvulla vedenpinta nousi merissä keskimäärin 1,8 millimetriä vuodessa. Nyt nousunopeus on nelisen milliä vuodessa. Meren pinta on noussut kiihtyvällä tahdilla pienestä jääkaudesta lähtien eli yli 200 vuotta. Mooren mukaan on vaikea tietää tarkasti, mikä tästä on ihmisen aikaansaamaa ja mikä liittyy ilmaston luonnolliseen lämpenemiseen.

- Historiallisen tiedon ja tieteellisten mallien avulla tiedetään lämpötilan ja meriveden korkeuden välinen suhde, ja niiden perusteella voidaan laskea, että tämän vuosisadan aikana vesi nousee keskimäärin 1-2 metriä korkeammalle, Moore toteaa.
 

Ei aikaa hakea konsensusta
- Ongelmana on kuitenkin se, että emme tarkasti tiedä, miten paljon lämpötila nousee tällä vuosisadalla. Tiedemiehet eivät ole päässeet asiasta yksimielisyyteen, eikä meillä ole aikaa odottaa yksimielisyyden saavuttamista, Moore sanoo. Hänen mukaansa erisuuruisten jäätiköiden käyttäytymistäkään ei tunneta vielä tarkasti. Viime aikoina on kuitenkin huomattu, että isotkin jäätiköt saattavat reagoida lämpenemiseen paljon aiempia arvioita nopeammin. Lämpeneminen näkyy voimakkasti myös niemimäisillä alueilla pohjoisessa. Esimerkiksi Alaskassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hyvin selviä.

Ilmasto voi muuttua pysyvästi
Ilmaston lämpeneminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa maapallo siirtyy pysyvästi uuteen tilaan eikä kasvihuonekaasujen vähentäminenkään enää auta. Mooren mukaan Grönlanti saattaa olla jo siinä tilassa. Siellä laajat jäätikköalueet sulavat nopeasti, ja sulamisvedet valuvat jäätikön alle, missä ne nopeuttavat edelleen jäätikön rapautumista. Tilanne on muuttunut selvästi 10 vuodessa, ja sulaminen mahdollisesti vain kiihtyy jatkossa. Länsi-Antarkiksellakin meren pinnan nousu saa isot jääalueet kellumaan vedessä, mikä nopeuttaa entisestään sulamista.

Tietoa myös hurrikaaneista
Napa-alueiden lämpenemisen lisäksi Rovaniemen Arktisessa Keskuksessa tehdään laajemminkin ilmaston tutkimusta. John Moore on ollut mukana kehittämässä matemaattista mallia, jolla voidaan ennustaa Atlantin hirmumyrskyjen esiintymistä. Mallin mukaan hirmumyrkskyt ovat tulevaisuudessa sekä entistä yleisempiä että voimakkaampia. Malli julkaistaan lähiaikoina toisessa kansainvälisessä
tiedejulkaisussa, Journal of Climateissa.

 

6.1.2008

 

Maanjäristys vavisutti Etelä-Kreikkaa TAAS UUSI JÄRISTYS, eikä tosiaan taida jäädä tähän.

Julkaistu 06.01.2008, klo 08.24 (päivitetty 06.01.2008, klo 10.20)

 

Etelä-Kreikkaa on vavisuttanut sunnuntaiaamuna maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,5 Richterin asteikolla.

Maanjäristyksen keskus sijaitsi lähellä Leonidion kylää, noin 150 kilometrin päässä pääkaupungista Ateenasta. Järistys tuntui Etelä-Italissa saakka. Loukkaantumisilta ilmeisesti vältyttiin.
Maanjäristykset ovat Kreikassa tavallisia. Vuonna 1999 Ateenan lähellä sattunut maanjäristys surmasi 143 ihmistä ja tuhannet joutuivat kodittomiksi.

 

Kun katsellaan viimeaikojen maanjäristyksiä monin paikoin, voi sanoa suoraan että tämä on jo sitä synnytystuskien alkua.

Tässä taulukossa on uutisotsikoita maailmalta eri maanjäristyksistä. Kun näitä vertaa määrällisesti toisiinsa päivämäärien perusteella, on helppo vetää johtopäätöksiä siitä, missä mennään. Maanjäristyksiä tulee monin paikoin ja sanomia sodista, kun kansakunta nousee toistaan vastaan.

Vuoden 2007 loppu on ollut pelkkien maanjäristysten ilotulitusta. Huomatkaa värillinen seurantapalkki. Miksi hälytyskellot soi niin ani harvalla?


Kaiken lopuksi hain maanjäristykset edelliseltä vuodelta. Karsin niistä pois osan, koska moni järistys uutisoitiin uudelleen jatkona, tai sen aiheuttamista jälkimainingeista, mutta tässä ne suurin piirtein kaikki nyt on, vuosilta 2005 lopulta puoleen väliin vuotta 2006. Tätä kun vertaa esimerkiksi Joulukuun 2007 maanjäristysmääriin, ei voi olla huomaamatta missä mennään.

Lopuksi minun täytyy vain todeta, että vuosi 2007 on ollut suurten luonnonmullistusten vuosi, jota seuraa vielä hullumpi perään ja sitä taas entistä hullumpi, jota ihminen ei enää selittele, vaan se kaatuu päälle.

 

2.1.2008

 

Tulivuori purkautuu Chilessä

Julkaistu 02.01.2008, klo 04.25

 

Chilessä kymmeniä ihmisiä on evakuoitu tulivuoren purkauduttua maan eteläosassa.

Noin 650 kilometriä Chilen pääkaupungista Santiagosta etelään sijaitseva Llaima-tulivuori on sylkenut sisuksistaan tuhkaa runsaan kolmen kilometrin korkeuteen, ja rinteillä valuu laavavirtoja.

 

Maanjäristys, maanjäristys, maanjäristys, maanjäristys, maanjäristys, maanjäristys... Katsokaa ja taas...

 

Katsokaa ja ihmetelkää, jos ette minua usko. Miettikää ja miettikää lisää, jos ette usko, että nyt on tullut aika, jollin synnytystuskat alkaa ja tuska on KOSOVO. Se on kuin kohtu... tsiigaa itte:

...toi vaalean sininen. on Saksan KOTKA - Vagina, jossa on muut ympärillä odottamassa, koska tulee... ja siinä piskuinen Suomi puskemassa.

 

20.12.2007

 

Maa järisi Uudessa-Seelannissa

Julkaistu 20.12.2007, klo 11.06 (päivitetty 20.12.2007, klo 11.33)

Uuden-Seelannin pohjoissaarta on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Järistyksen voimakkuus oli 6,8 Richterin asteikolla.

Järistyksen keskus sijaitsi 50 kilometriä merenpohjan alla, itärannikolla sijaitsevasta Gisbornen kaupungista kaakkoon. Maan tärinä tuntui laajalti Uuden-Seelannin pohjoisosissa. Mahdollisista tuhoista ei ole toistaiseksi tietoa. Gisbornen poliisin mukaan järistys olisi kuitenkin aiheuttanut jonkinasteista vahinkoa kaupungissa. Alueelle ei ole toistaiseksi annettu tsunamivaroitusta maanjäristyksen takia.

 

Alaskassa on sattunut erittäin voimakas maanjäristys Aleuttien saariryhmän alueella. Järistys ei tiettävästi aiheuttanut vahinkoja.

19.12.2007
Hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa sattunut järistys oli voimakkuudeltaan 7,2 Richterin asteikolla. Järistyksen keskus oli 200 kilometriä Adakin saaresta länteen. Hawaijin saarille on annettu tsunamivaroitus. Myös Alaskan rannikkoalueille annettiin hyökyaaltovaroitus, mutta se vedettiin myöhemmin pois. Aleutit on Alaskan lounaisosista pitkälle Tyyneen valtamereen ulottuva saariketju, jossa on useita tuliperäisiä saaria. Saariryhmä sijatsee seismologisesti aktiivisella alueella, jossa on useita toimivia tulivuoria sekä usein maanjäristyksiä.

 

Matteus 24:7-9 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

 

12.12.2007

 

Grönlanti sulaa ennätysvauhtia

Julkaistu 11.12.2007, klo 11.47 (päivitetty 11.12.2007, klo 12.00)

Jäävuori

Kuva: KIRSTEN PETERSEN / SCANPIX NORDFOTO 2000

Grönlannin jäätikkö on sulanut ennätysvauhtia tänä vuonna. Coloradon yliopiston tutkijoiden mukaan Grönlannista hävisi tänä kesänä määrä, joka on kaksi kertaa suurempi kuin Alppien jäätiköt yhteensä.
Jäätä suli 10 prosenttia suuremmalla alueella kuin edellisenä ennätysvuotena 2005. Tutkijoiden mukaan Grönlannin häviämistä vauhdittaa lämpimän sulamisveden virtaus jäätikön alle, jossa se kiihdyttää sulamisprosessia huomattavasti. Maapallon kaikesta jäästä noin viisi prosenttia on Grönlannissa. Tutkijat ovat laskeneet, että jos Grönlannin mannerjäätikkö sulaa, nousisivat merien pinnat yli kuusi metriä. Myös Jäämeren napajäätikkö suli tänä kesänä uuteen ennätysminimiin.

 

Miten kukaan voi ottaa vakavasti tällaisia juttuja. "Hilipatihei kuin, sata vuotta saa sulaa tätä vauhtia, on merenpinta noussut vain 17 cm, hilipatihei" ja kun nyt koko Grönlanti sulaa ennätysajassa niin, merien pinta nousee 6 metriä. Eihän nuo tutkijat taida tietää edes siitä, mitkä asiat sulamiseen vaikuttaa. Käsittämätöntä soopaa kaikki ennusteet, kun toisille milli on paljon ja toisille metri on vähän. Huokaus! Mitä järkeä? Totuus on että jos Grönlanti sulaa 10% enemmän nyt kun viime vuonna, se pitää paikkansa. Sekin pitää paikkansa että Grönlanti suli 5% vähemmän edellisvuonna. Ensi vuonna se sulaa jo 20% vauhtia ja sitten siitä sulaakin jo melkein puolet pois, joten merivesi on noussut silloin jo kolme metriä, pelkän Grönlannin seurauksena. Kun siihen lasketaan vielä Etelänapamanner, se varmaan tarkoittaakin jo yli kymmentä metriä, vuoteen 2013 mennessä.

 

2.12.2007

 

Trooppinen vyöhyke laajenee yllätysvauhtia

Julkaistu 02.12.2007, klo 20.01

 

Maapalloa kiertävä trooppinen vyöhyke laajenee paljon nopeammin kuin ilmastoasiantuntijat osasivat odottaa.  

He olivat arvioineet, että vyöhyke leviäisi tämän vuosisadan loppuun mennessä päiväntasaajalta noin kaksi prosenttia. Tuoreet tutkimukset osoittavat kuitenkin, että ennuste on toteutunut jo nyt. Tutkijat arvelevat, että samalla kun kuuma ja sateinen trooppinen sää ulottuu kuiville subtrooppisille alueille, ne puolestaan siirtyvät sellaisille taajaan asutuille alueille kuin Välimeren maihin, Yhdysvaltain lounaisosiin ja Etelä-Afrikkaan. Vesipulasta kärsiville maille ja maataloudelle se tietäisi yhä suurempia ongelmia, tutkimuksen tekijät sanovat. Myös muualla olisi odotettavissa ilmavirtausten ja siten sään muutoksia. Tutkimuksen tuloksista kertoo uutistoimisto Reuters.

Tässähän ei ole mitään uutta valveutuneelle Kristitylle, joka on Valon Lapsi. Me emme kulje pimeydessä, vaan valossa. Jumalan Pyhä Henki kertoo kyllä missä mennään ja saamme autuaina vaeltaa yksin Häneen turvaten. Mitä tulee noihin ongelmiin, ne ovat ennustettu tapahtuvan äkisti ja rutosti, aivan kuten viime keväänä tekemäni vertaus golf pelistä kertoo. Kerroin on jotain ihan muuta, kuin mitä meidän tiedemaailma.. eli siis arvausosastomme on laatinut tulevaksi. Vesiperän otti ja pahan, koska kertoimet ovat tuhoisat, peräti katastrofaaliset, joita ei enää pysäytä mikään. Se on vähän sama asia, kuin auto, joka syöksyy sumun läpi suoraan porotokkaan. Vain refleksinomaisia liikkeitä voidaan enää suorittaa, kuten silmien ummistaminen, ennen törmäystä. Sillä ei ole enää suojautumisen kanssa mitään tekemistä, mutta eipähän tarvitse enää nähdä törmäystä, joka tulee sekunnin sadasosaa myöhemmin.

 

15.11.2007

 

Oxfam: Luonnonkatastrofien määrä nelinkertaistunut

Julkaistu 25.11.2007, klo 16.10 (päivitetty 25.11.2007, klo 16.10)

 

Säästä johtuvien luonnonkatastrofien määrä on nelinkertaistunut 20 vuodessa, selviää brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön Oxfamin selvityksestä.

Selvityksestä käy ilmi, että 1980-luvun alkupuolella maailmassa sattui vuodessa keskimäärin 120 luonnononnettomuutta, kun niitä nyt on noin 500 vuodessa. Oxfamin mukaan onnettomuuksien määrän kasvu johtuu ilmaston lämpenemisen aiheuttamista ennakoimattomista sääolosuhteista. Vuosina 1985 - 1994 tilastoiduista onnettomuuksista kärsi vuoden aikana keskimäärin 170 miljoonaa ihmistä, nykyään vuosina 1995 - 2004 vastaava luku on 250 miljoonaa ihmistä. Oxfamin johtaja Barbara Stocking sanoo, että tämä vuosi lukuisine suurtulvineen eri puolilla maailmaa ei ole tilastollinen kummajainen vaan johdonmukaista seurausta viimeaikaisesta kehityksestä.


Tästä syystä seuraava vuosi tulee olemaan kahta kamalampi ja seuraava jälleen kahta hirveämpi, eli nelinkertainen tähän vuoteen verrattuna ja kahdeksankertainen viimevuoteen. Tässä kohtaa vasta herätään, koska kerroin on kaksi, mutta panos prosenteissa on jo yli 8,5% joka alkaa jo näkyä. Ensi vuonna prosentti on jo15% joka kertautuu seuraavaksi jo 30% ja sitten 60% luonnonvaroista. Eihän promillet missään tunnu, jos niitä kertoo kahdella ja kun sanotaan sana "kaikki", se ei ole mitään ääretöntä, vaan se on tasan 100%, joka saavutetaan hyvin pian, koska mitään ei ole enää tehtävissä, vaikka kuinka yritettäisiin. Vuonna 2011 alussa, luonnon sietokyky on käytetty loppuun ja enkelit päästetään irti, joilla on valta tuhota maata ja merta. Kaikki vesi muuttuu mustaksi ja merien elävät kuolevat, varmaan monestakin syystä ja kaikki puut ja vihreä maa kuolevat. Kolmas osa ihmisistä saa surmansa. Ei ole valoisa näkymä tulossa.

 

17.11.2007

 

YK-paneelilta pelottava ilmastonmuutosraportti

Julkaistu 17.11.2007, klo 06.56 (päivitetty 17.11.2007, klo 12.15)

 

Tehdaspiippu
Kuva: YLE
YK:n alainen asiantuntijapaneeli varoittaa ilmastonmuutoksesta, joka on alkanut ja uhkaa planeettaamme peruuttamattomasti. Paneeli sanoo maapallon syöksyvän ihmisten toiminnan vuoksi hallitsemattomasti kohti lämpöisempää kautta. Tutkijoista ja hallitusten edustajista koostuva IPCC-paneeli julkaisee tänään lauantaina neljännen ja viimeisen raporttinsa ilmastonmuutoksesta.

 

Yli 140 maasta tulevien edustajien laatima laaja selvitys ei ole hallituksia sitova, mutta on yksimielisesti hyväksytty ja sisältää selkeän toimenpidesuunnitelman ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Raportissa kerrotaan yksiselitteisesti, miksi ilmastomme lämpenee, miten se vaikuttaa ihmiskuntaan sekä ekosysteemeihin ja mitä ilmiön pysäyttämiseksi voidaan tehdä erityisesti paljon energiaa polttavissa kehittyvissä talouksissa. Noin 70-sivuinen raportti ja sen sisältämä toimenpideohjelma julkaistiin viralllisesti tänään puoleltapäivin. YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon pitää Espanjan Valenciassa tapahtuvan julkaisun yhteydessä IPCC:lle puheen, mutta toteaa jo nyt tilanteen olevan vakava ja vaativan maailman hallituksilta nopeita toimia.

- Olemme kaikki samaa mieltä. Ilmastonmuutos on tosiasia, ja me ihmiset olemme sen pääasiallisia aiheuttajia. Edelleenkin harvat ymmärtävät, kuinka vakava ja välitön uhka on, Ban sanoi International Herald Tribune -lehdessä. Pääsihteeri nosti erityisesti esiin jäätiköiden ja eritoten Etelämantereen ikijään sulamisen, joka saattaa nostaa merivesien pintaa jopa kuudella metrillä ja uhkaa siten tulvilla New Yorkin, Mumbain ja Shanghain kaltaisia jättiläiskaupunkeja. IPCC:n loppuraportti ei sinänsä sisällä uusia tietoja, mutta kokoaa yhteen ja tiivistää kolmen aiemman selvityksen johtopäätökset. Ensimmäinen hallitusten välinen konferenssi raportin pohjalta käydään ensi kuussa Indonesiassa, missä on määrä puristaa osallistuvilta valtioilta sitovia toimenpidelupauksia ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi.

 

Meriveden pinnan nousu luultua suurempi uhka

 

Jäätiköiden sulamisesta aiheutuva meriveden pinnan nousu on aiemmin luultua suurempi uhka rannikkoseutujen pohjavesivarannoille. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan nouseva suolainen merivesi saastuttaa seuraavan sadan vuoden aikana jopa 40 prosenttia aiempia arvioita suuremman määrän juomakelpoista pohjavettä.

Ohio State Universityn tutkijoiden mukaan meriveden ja rannikkoalueiden pohjavesien sekoittuminen riippuu rannikon maaperän laadusta. Sekoittumista tapahtuu erityisen laajalti hiekkaisessa maaperässä. YK:n ilmastopaneeli ennakoi meriveden nousevan keskimäärin 14:sta 44:ään senttimetriä seuraavan sadan vuoden aikana. Merenpinnan nousu johtuu ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta jäätiköiden sulamisesta. Maailman vesivarannoista kaksi prosenttia on makeaa vettä, josta suurin osa on sitoutuneena jäätiköihin.

 

Ilmastonmuutos on selviö, sen näköjään kaikki alkaa hyväksyä ja senkin, että sitä ei enää voi pysäyttää. Kummaa silti, että sekin jo hyväksytään. (juttu aiheesta) Mutta propagandaa vaan edelleen julistetaan. Siis meren pinta nousee noin 30 cm sadassa vuodessa. Antakaas kun hekotan kaapissa hetken ja tulen sitten takaisin. … minuutti hihitystä. Se joka tuohon soopaan uskoo, voi kyllä rantamökissään hukkua parin seuraavan vuoden aikana, jos kerran niin tollo on, ettei ymmärrä mistä on kyse. Näkeehän jokainen kaiken omin silmin. Jos tuo laskutoimiotus pitää paikkaansa, New Yorkilla on aikaa 20 tuhatta vuotta saastuttaa vapaasti luontoa. Merivesi nousee tuon laskelman mukaan kuusi metriä 20th vuodessa. Voi hyvää päivää, kun propaganda paistaa läpi näistä uutisoinneista.

Paljonko luulet tästä lähtevän vettä? Google ei näytä pohjoisnapaa jäätikön muodossa, miksiköhän?. Pohjoisnapa on silti vain matalaa jäätikköä. Etelämanner sen sijaan on jotain ihan muuta. Kun sulaminen alkaa, se nopeutuu joka kevät, eli silloin meillä on syksy. Joka vuosi sulaminen lisääntyy uudella tuplanopeudella, johon vaikuttaa hyvin monet asiat. Tänään on esimerkiksi ne ajat käsillä kun totuus paljastuu tieteelle, koska etelämantereen sulaminen on juuri nyt alkanut. Kevät puolisko näyttää sinulle ja minulle omin silmin, mitä tuleman pitää ja viitteet siitä mitä tapahtuu taas seuraavana talvena. On täysin eri asia, mitä meille uutisoidaan etelämantereen tapahtumista. Osa on pakko päästää läpi, mutta mitä ja paljonko, se on taas eri asia. Toinen teoria veden nousuun, on tämä aikaisempi juttu. Maa kutistui vedenpaisumuksessa ja maanalaiset järvet työnsivät veden ulos, kuten Raamattu sanoo:

1. Mooseksen kirja 7:17-20 Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle, tuli neljänäkymmenenä päivänä; ja vedet paisuivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta. Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.

Kahdeksannessa luvussa sanotaan vielä näin: Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. Ja vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä.

Niinpä kun tämä päättyi, vedet kokoontuivat samalla tavalla jonnekin, Jumalan suunnitelman mukaisesti, eli pohjoiseen, etelään ja osa takaisin maan sisään, sen jälleen hiukan laajetessa takaisin. Ei Jumalalle mikään temppu. Varmaan helpoimmasta päästä. Maa voisi laajeta pelkän lämpölaajenemisen seurauksena, joka maan sisällä voisi hetkellisesti tapahtua. Jos tähän teoriaa haetaan, niin se voisi selittää maan soikean nykymuodon. Lisäksi jos Raamatun kuvaukselle "paisumus", haetaan jotain konkreettista selitystä, voisi veden paisumiselle, eli laajenemiselle löytää ratkaisun. Vesi laajeni. Maailman vesistä yli 80% on merivettä. Juomakelvotonta vettä, joka syntyi Jumalan sanasta Nooan mennessä arkkiin. Katsokaas meriveden molekyylitutkimusta ja mitä tapahtui vedelle, kun siihen lisättiin suola.

Tislattu vesi muuttuu järvivedeksi ja lopuksi suolavedeksi, laajenemalla ja paisumalla.

 

14.11.2007

 

Tavoitteena ydinaseeton maailma v. 2020
Julkaistu 12.11.2007, klo 10.33


Ydinaseiden hallitsemattoman leviämisen uhan edessä Hiroshimassa ei kuitenkaan haluta antaa periksi, vaan kaupunki ajaa Rauhansäätiönsä voimin ydinaseetonta maailmaa vuoteen 2020 mennessä. Maailmanlaajuiseen Mayors for Peace -kampanjaan on saatu mukaan 160 000 kaupunkia halki maailman. Marraskuun lopussa hankkeessa mukana olevat pormestarit ja kaupunginjohtajat kokoontuvat Italiaan, Firenzeen sopimaan uusista toimista kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi.

- Me olemme nyt siinä tilanteessa, että joko sallimme ydinaseet kaikille tai luovumme niistä kokonaan. Ja jos ydinaseiden annetaan levitä kaikkialle, on vain ajan kysymys, milloin joku niitä käyttää, tiivistää Hiroshiman rauhansäätiön johtaja Steven Leeper ydinuhkan nykytilan Hiroshiman rauhanmuseossa sijaitsevassa toimistossaan.

 

Tulemme saamaan ydinaseettoman maailman, se on aivan selvä. Saamme sen kyllä takuulla vuoteen 2020 mennessä. Tosin niitä käytetään sitä ennen, eikä vain kokeeksi.

 

12.11.2007

 

Voi kun hyvät ihmiset uskoisivat Raamattua, SANASTA SANAAN. Kaikki tämä on jo ennustettu.

 

Meret voivat estää ilmastonmuutosta, mutta eliöstö kuolee Esimakua tulevasta...

Julkaistu 12.11.2007, klo 00.51 (päivitetty 12.11.2007, klo 19.51)

 

Atlantti, vuorinen rantamaisema

Kuva: Arja Lento/YLE

Valtameret voivat tuoreen tutkimuksen mukaan imeä itseensä selvästi luultua enemmän hiilidioksidia, ja siten estää ilmastonmuutosta, mutta samalla suuri osa merten eliöstöstä kuolee.

Valtameret imevät itseensä noin puolet kaikesta ilmakehään päässeestä hiilidioksidista. Kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut, sama ilmiö on havaittu myös merivedessä. Tutkijat ovatkin pelänneet, että jos meriveden hiilidioksidipitoisuus saavuttaa kyllästyspisteen, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee rajusti ja ilmastonmuutos nopeutuu. Etelä-Norjassa sijaitsevassa vuonossa on tutkittu, kuinka paljon meriveden kyky imeä itsensä hiilidioksidia voi vielä kasvaa. Tutkimustulokset osoittavat, että kasvun varaa on vielä jopa 39 prosenttia. Merivesi hidastaa siis ilmastonmuutosta merkittävästi.

 

Ilmaston kannalta myönteisellä uutisella on se kääntöpuoli, että veden CO2-pitoisuuden nousu on tuhoisaa merieliöstölle. Hiilidioksidia imee itseensä varsinkin pinnan lähellä elävä ns. fytoplankton. Tämä plankton kuolee ja pohjaan vajotessaan varastoi hiilidioksidin sinne. Hajoava planktonmassa kuluttaa kuitenkin paljon happea, jolloin yhä laajemmat alueet merenpohjassa kuolevat kokonaan hapenpuutteen takia. Toinen lisääntyvän hiilidioksidin aiheuttama ongelma on veden happamoituminen, mikä heikentää äyriäisten kuorta ja voi johtaa monien äyriäislajien sukupuuttoon. Tämän lisäksi merieläinten ahdinko pahenee siten, että runsaasti hiilidioksidia itseensä kerännyt plankton on sitä syöville eliöille huonompilaatuista ravintoa. Tutkimus osoittaa, että vaikka luonto pystyy sopeutumaan ilmastonmuutokseen, ekosysteemit häiriytyvät pahasti.

 

Mustaamerta uhkaa ekokatastrofi

Julkaistu 12.11.2007, klo 10.15 (päivitetty 12.11.2007, klo 11.52)

Kuva: YLE

Mustanmeren pohjoisosaa uhkaa ekokatastrofi viikonlopun öljyonnettomuuksien jälkeen. Ainakin viisi rahtilaivaa upposi tai vaurioitui, kun Mustanmeren pohjoisosassa ja Asovanmerellä riehui viikonvaihteessa kova myrsky.

 

Sokeat, ettekö te näe jo... HERÄTKÄÄ!!!

 

Rahtilaivoista valui mereen ainakin 2 000 tonnia polttoöljyä. Joidenkin venäläisten tiedotusvälineiden mukaan mereen valui jopa 10 000 tonnia raakaöljyä ja rikkiä. Ympäristöjärjestöt arvioivat, että öljytuhojen raivaus kestää vuosia. Tiedot kateissa olevista merimiehistä vaihtelevat kahdeksasta yli kahteenkymmeneen.Etsintöihin osallistuu helikoptereita ja pelastusveneitä. Tähän mennessä kolme merimiestä on löydetty hukkuneena. Venäjä on lähettänyt tuhoalueella myös öljynraivauskalustoa. Myrskytuulet puhalsivat Mustallamerellä enimmillään 32 metriä sekunnissa ja nostattivat jopa kahdeksanmetrisiä aaltoja. Vakavin onnettomuus sattui Mustanmeren ja Asovanmeren välisessä Kertshinsalmessa, kun venäläinen säiliöalus katkesi kahtia. Espanjassa sattui viisi vuotta sitten vielä tuhoisampi öljyonnettomuus. Prestige-aluksesta valui tuolloin mereen noin 20 000 tonnia öljyä.

 

Johanneksen ilmestys

Kolmas pasuuna Ilm. 8:9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui.

Toinen vihan malja Ilm. 16:3 Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.

 

Kaikki näkyvä alkaa kuudennesta sinetistä, päättyen ensimmäiseen pasuunaan ja heti perään avataan viimeinen sinetti. Pasuunat 1. 2. 3. ja 4. = 1290 päivää. Sitten vuotavat vihan maljat ja jokaisen pasuunan kohdalla on ns. VOI-Huutopasuuna, joka on sekoitettu vihan maljan kera. Kuten huomaat, ensimmäinen 3½ vuotinen osa on ahdistuksen aikaa, joka koskettaa lähes kaikessa vitsauksessa vain 1/3 osaa kaikesta. Jälkimmäinen 3½ vuotta on sitten Jumalan vihan aikaa, jossa Hänen vihansa täyttyy, jota on lyhennettävä, jotta ihminen voisi ylipäätään selvitä siitä.

 

29.10.2007

 

Kolmannesta maailman kädellislajeista uhkaa sukupuutto

Julkaistu 26.10.2007, klo 08.47

 

Lähes kolmannesta maailman kädellislajeista uhkaa sukupuutto, kansainvälinen luonnonsuojelujärjestöjen liitto varoittaa raportissaan. World Conservation Union -järjestön kokoaman raportin mukaan maailman 394 tunnetusta kädellislajista 114:ää uhkaa sukupuutto.

Ennen kaikkea apinoita ja muita kädellisiä uhkaa niiden elinpiirin tuhoutuminen. Tilanne on pahin Aasiassa, jossa trooppisten metsien tuhoaminen ja apinoiden metsästäminen ja kauppaaminen asettaa monet lajit vaaraan. Raportti keskittyy maailman 25:een uhanalaisimpaan lajiin. Tutkijoiden mukaan kaikki näiden 25 lajin jäsenet mahtuisivat yhdelle jalkapallostadionille.

 

En osaa sanoa mikä olisi enää selvempää, kun pimeys laskeutui hitaasti yllemme kuudennesta hetkestä alkaen tätä kuluvaa vuosituhatta jonka jälkeen se kulkee syvemmälle ja syvemmälle, pimeyteen, kunnes joskus yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huutaa ristillä: ”Jumalani, miksi minut hylkäsit”. Maailma on tuo Jeesus ristillä ja siihen kuuluu, sekä tyhmät neitsyet että jumalattomat, eli kaikki. Kaikki, joille Jeesuksen ristin armopelastus on tarjottu.

Johanneksen ilmestys 6:12-17 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Kolmas osa luoduista saa surmansa. Tyhmät neitsyet ovat tyhmiä ja viisaat viisaita, koska tyhmät luottavat maailmaan ja viisaat Jumalaan. Tyhmät neitsyet kylläkin viisastuvat ennen kuudetta sinettiä ja osaavat odottaa sitä. Se päivä tulee joskus yhdeksännen hetken vaiheilla.

 

28.10.2007

 

USA:n osavaltiot kiistelevät ehtyvistä vesivaroista

Julkaistu 28.10.2007, klo 09.49

Yhdysvaltain kaakkoisosaa koetteleva ennätysmäinen kuivuus on nostanut kolme osavaltiota ankaraan kiistaan seudun viimeisten vesivarojen hyödyntämisestä.

 

Kiinassa miljoonakaupungin veden pilannut järvi puhdistetaan

Julkaistu 27.10.2007, klo 12.24

Kiinan viranomaiset ovat määränneet, että Wuxin miljoonakaupungin lähellä sijaitseva Tai-järvi puhdistetaan. Wuxin asukkaat saavat juomavetensä täysin saastuneesta järvestä.

 

Eipä juuri enää selvemmin voi tulla esiin puhtaan juomaveden puute. Pari- kolme vuotta vielä ja sen litrahinta on kullan hinnassa, koska kullan hinta romahtaa muiden arvometallien hintoihin, siitä yksinkertaisesta syystä, että maailmalla arvot ovat muuttuneet. Mitä sika tekee helmillä? Talous romahtaa totaalisesti, eikä yhtään yritystä enää ole jaloillaan, on pelkästään yksityisiä ihmisiä ja hallituksia, jotka epätoivoisesti yrittää keksiä keinoja ILMAN JUOMAKELPOISTA VETTÄ ja JUMALAA, jolla olisi sekä vettä että elämää.

 

25.10.2007

 

UNEP: Ihmiskunnan ahneus tuhoaa planeetan

Julkaistu 25.10.2007, klo 21.50 (päivitetty 25.10.2007, klo 21.53)

 

kaatopaikka, lokkeja, jäteauto

Kuva: AP Graphics Bank

YK:n ympäristöohjelma UNEP patistaa maailman valtiojohtajia toimimaan välittömästi ympäristön hyväksi. UNEP varoittaa ihmiskunnan muuttavan toimillaan ilmastoa ja kuluttavan luonnonvaroja nyt niin ahnaasti, että tuleville sukupolville uhkaa jäädä tuhottu planeetta.

 

VOI HYVÄ IHME! NÄINKÖ ON?

 

Hittoku mua oikeesti ottaa päähän, et maailma on tuhottu just nyt,. Se on tuhottu jo vuosia sitten, ja jos tarkkoja ollaan, niin vuosia, vuosia sitten.

 

UNEP:n neljännen globaalin ympäristöraportin mukaan ihmiskunnan nykyinen niin kutsuttu ympäristöjalanjälki on 21,9 hehtaaria henkilöä kohden, kun maan biologinen kapasiteetti olisi vain 15,7 hehtaaria henkilölle.

Esimerkiksi ihmiskunnan kyky kalastaa maailman vesillä ylittää 250-prosenttisesti kestävän kalansaaliin määrän. Raportissa varoitetaan myös puhtaan veden vähenemisestä. Enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin on ilman riittävää puhdasta vettä. Lisäksi UNEP on huolissaan ilmaston lämpenemisestä. Raportin mukaan vuodesta 1906 maailman keskilämpötila on noussut 0,74 astetta. Tämän vuosisadan aikana raportissa ennustetaan ilmaston lämpenevän 1,8 - 4 astetta. 570-sivuisessa raportissa vaaditaan maailman johtajia ottamaan ympäristö päätöksenteon ytimeen, jotta päivä päivältä pahenevasta ympäristökriisistä selviydyttäisiin. Raportin mukaan oma ja tulevien sukupolvien selviytyminen edellyttää toimimista heti. Raportin mukaan maailma on kokenut viisi suurta sukupuuttoon kuolemista 450 miljoonan vuoden aikana. Nyt on UNEP:n mukaan meneillään kuudes, ja se johtuu ihmisestä. YK:n ympäristöraportissa varoitetaan ilmaston muuttuvan nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin 500 000 vuoden aikana.

 

24.10.2007

 

Maailma muuttuu...

Kun maailma oli paratiisi, maa kasteli itse itsensä altapäin, eikä koskaan satanut. Sade ja sateenkaari syntyivät vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Mooseksen kirjoja tutkiessa löytyy muun muassa tieto, jossa vedenpaisumus ei syntynyt yksinomaan sateesta ja tämä onkin sen koko vedenpaisumuksen salaisuus, koska moni tiedemies on hylännyt mahdollisuuden, että vuoren huiputkin olisivat olleet monta kyynärää veden pinnan alla. Paljon vettä siis, mutta mitäpä jos täytät sienen vedellä ja sitten puristat hiukan sientä. Miten käy? Vesi tulee sienestä ulos, eikö niin. Kun löysäät otetta sienestä, vesi katoaa kuin ei olisikaan koskaan ollut. Tämä sama teoria on käynyt toteen vedenpaisumusilmiössä yli neljätuhatta vuotta sitten.

Pallomme oli alla olevan kuva kaltainen paratiisissa ja siihen me olemme menossa, kun vihanajat päättyvät. Maa imaisee kaiken saasteen veden mukana sisäänsä ja puhtaat vedet laitetaan virtaamaan. Maa ala tulee olemaan moninkertainen, johtuen veden imeytymisestä maahan ja pallomme on lisäksi hieman suurempi, eikä lämpötilaeroja ole missään päin maailmaa. Merien syvänteet muodostavat makeanveden järviä, eikä suolavettä enää ole. Suuria järviä sen sijaan on, jotka ovat itse asiassa entisen merien syvempää aluetta. Saatana joukkoineen on sidottuna maan päällä edelleen ja meidän ns. Pyhien yksi tehtävä onkin juuri heille julistaminen. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni asiasta, koska juuri tuolloin heillä on aikaa nähdä oma pahuutensa.
.

Paratiisissa maa jälleen kastelee itse itsensä ja ihmiset jotka pyhinä ovat läpi historian kulkeneet, mahtuvat hyvin kaikki asumaan hieman suurentuneella pallollamme, jonne lasketaan Uusi Jerusalem.

Välimeri on kutistunut suureksi järveksi ja jokaisen on kerran vuodessa tultava sinne viettämään lehtimajanjuhlaa. (temppeli ei sijaitse kuvassa oikeassa kohdassaan) Skandinavian kartta katoaa, eikä pohjanlahteakaan enää ole.

Sakarja 14:6-11 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtämittaista päivää-Herralle on se tunnettu-ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa.

Maailmaan mahtuu vielä paljon elämää.

Vasemmalla kuvassa huomaamme miten valtava määrä maailmastamme on asumatonta ja kuinka tiheään olemme muutenkin asuttaneet asumiskelvollisen maan.

Ihminen on hullu, tai ainakin mieletön. Pari päivää sitten opastin tytärtäni Jumalan lapseuden merkityksessä, kuinka ihminen luulee viisaudessaan, että hän on järkevä ja osaa itse toimia oikein. Kerroin hänelle, että ilman Jumalaa ihminen ei oikeastaan osaisi kengännauhojaan sitoa, tai pääsisi jalan edes kadun yli, vaan kaikki tapahtuu armosta. Samalla tuli radiosta mainos: "mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee liikenteessä", joka oli kuin vahvistus asialle. Juuri niin, mikä meihin menee, että tuhoamme silti aina kaiken. Sitten aloin ajattelemaan, että niinpä, vastahan oli uutisohjelmaa siitäkin, että luonnonvoimien järkkyminen johtaa sotiin. Eli ihan sama juttu taas. Lopuksi ihminen kehittää tieteen avulla, ilman Jumalaa biopolttoaineen, jonka valmistus aiheuttaa 15 kertaisen hiilidioksidipäästön, kuin ajettaisiin vaikka saasteisimmalla dieselpolttoaineella. Ojasta allikkoon, uudelleen ja uudelleen. Kaikki vain siksi, koska tiede ei halua tunnustaan Jumalaansa.

Tervetuloa Uusi Jerusalem ja puhdas luonto.

 

6.10.2007

 

Pieni aika jää herätykselle - Pohjolan Valo

Ilm. 7: 2-3. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,  ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".

Odotamme vielä lähetyskäskyn loppuun saattamista ja sitten tulee loppu. Varas tulee kumminkin ensin ja ei se mikään varas olisikaan, mikäli se ei tulisi ensin. Ensimmäisenä vuonna katoavat mehiläiset, toisena vuonna kasvit, kolmantena eläimet ja neljäntenä ihmiset. Varoitus on jo annettu, mehiläiset ovat kadonneet, 1/3 osaa niistä, kuten täsmällisesti Raamattu kulkee sanassaan.

 

5.10.2007

 

Merenpohjan kuumissa lähteissä kuhisee

Julkaistu 06.10.2007, klo 00.07

 

Tyynenmeren pohjassa kiehuvista kuumista lähteistä on löydetty jopa 37 000 erilaista bakteerilajia ja 3 000 muuta mikro-organismia.

Washingtonin yliopisto ja Yhdysvaltain meribiologinen laboratorio tutkivat löytämiensä mikro-organismien perimän ja havaitsivat, että useimmat lajit olivat ennestään täysin tuntemattomia. Näytteet kerättiin Oregonin rannikolla merenpohjassa sijaitsevan Axial Seamountin tulivuoren purkautumisaukkojen ympäriltä. Kuumista nesteistä löytyi elämää, jolle maistuu epätavallinen cocktail: vetykarbonaattin, rikin ja viileän meriveden sekoitus. Tutkijoiden hämmennykseksi vain kahden kilometrin päässä toisistaan löytyi kaksi kemiallisesti ja rakenteeltaan täysin erilaista mikrobiyhteisöä. Tutkimus on osa laajaa kansainvälistä merimikrobien kartoitusta. Mikrobit muodostavat jopa 90 prosenttia merten biomassasta. Ihmisille mikrobit ovat välttämättömiä tuottamansa hapen vuoksi. Tutkimuksesta kertoo tiedelehti Science tuoreimmassa numerossaan.

 

Sanalla ”tähti” löytyi Raamatusta 24 jaetta, jossa tuo sana ilmenee. Mielenkiintoista! Kompuutteriohjelmat ovat tuoneet Raamatunpaikkojen löytämiseen ja muiden huomioiden tekemiseen oivallisen avun, kiitos Billy Gatesille, sen verran.

Johanneksen ilmestys 8:10-11 Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Tähti putoaa taivaalta ja myrkyttää kaiken. Meillä on paljon opittavaa vielä tuhatvuotiskaudella Jumalan luomista asioista. Meidän lääketiede ja mikrobiologia on vasta lasten kengissä, tosin niin ovat astrologiakin, kuten myös geologiamme. Jos tarkkoja ollaan, niin geologia voisi olla noista tarkin tieteen laji. Mutta kun tämä kokonaisuus otetaan huomioon, niin ihmisen osaamisenlajeista hulluus on ylivoimainen ykkönen. Seuraavassa artikkelissa hyvä esimerkki: Vain HULLU MIES HUITTISISTA, SYÖ ENEMMÄN KUIN TIENAA...

 

Vuoden luonnonvarat on kulutettu lauantaihin mennessä

Julkaistu 06.10.2007, klo 02.01

 

Maailman tämän vuoden luonnonvarojen tuotto on kulutettu loppuun lauantaihin mennessä. Loppuvuoden elämme velaksi, muistuttaa luonnonsuojelujärjestö WWF.

Vielä 20 vuotta sitten nk. ekovelkapäivä sijoittui joulukuun puolenväliin. Päivän aikaistumisen taustalla on ekologisen jalanjäljen kasvu, mikä johtuu suurimmaksi osaksi hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Ekologinen jalanjälki mittaa ihmisen kuluttamien luonnonvarojen määrää suhteessa luonnon kykyyn sitoa hiiltä. Tällä hetkellä ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kestokyvyn noin 30 prosentilla. Suurin syy ekologisen velan kasvamiseen on energian käytön kasvu. Ihmiskunnan hiilijälki on puolet koko ekologisesta jalanjäljestä, ja se on kasvanut yhdeksänkertaiseksi sitten vuoden 1961.

Golfvirtakerroin

 

2.10.2007

 

Galileosta päätös vielä tänä vuonna

Julkaistu 02.10.2007, klo 17.41 (päivitetty 02.10.2007, klo 19.30)

 

Kuva: ESA

 

EU:n liikenneministerit aikovat ratkaista Galileo-satelliittiohjelman toteutuksen vuoden loppuun mennessä.

 

Lemppariaiheitani, vaikka kaikkein pahimpia vitsauksia mitä ihmiskunta tulee kokemaan.

Galileo on joka tapauksessa PEDON MERKKI ja siitä tulee tavalla tai toisella ydinsodan kynnyksen ajan pahin juttu, jotka saavat vaivata vain 5kk. Lisää täältä aiheesta. Ydinsota tulee juuri noiden pirulaisten lähettämisen jälkeen ja sitten tulee paiseet. Voi hyvänen aika mitä onkaan tulossa.

 

Ministerit korostivat tiistaina Luxemburgissa, että Galileo on yksi EU:n avainhankkeista. Pitkään valmisteltu Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä oli alun pitäen tarkoitus toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Hankkeeseen vuoteen 2013 mennessä tarvittavista 3,4:stä miljardista eurosta vielä puuttuvat 2,4 miljardia pitäisi löytää julkisista varoista. Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.) painottaa, että Galileon rahoitus on ratkaistava pikaisesti. Eurooppa saa omasta satelliittijärjestelmästä sitä enemmän hyötyä, mitä nopeammin päätökset tehdään. Esiin noussut mahdollisuus rahoittaa Galileo kertaluontoisesti EU:n muutoin käyttämättä jäävistä maatalousbudjetin määrärahoista tarjoaisi Vehviläisen mukaan ulospääsytien hankalasta tilanteesta.

 

Ensin on aika, sitten kaksi aikaa ja lopuksi vielä puoli aikaa. Tässä on aikojen faktatieto ja tässä taas arviota: Tsunamista 2005-2008½ aika, 2008½-1012 ja 1012-1015½ on kaksi aikaa, sekä lopuksi 1015½-1019 puolikas. Tässä osviittaa...

 

14.9.2007

 

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa rajusti

Julkaistu 11.09.2007, klo 12.27

 

Aurinko laskee

Kuva: Reuters-TV

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa yhä kiihtyvää tahtia, kertoo Ilmatieteen laitos. Vuotuinen kasvuvauhti on ollut puolisen prosenttia vuodessa ja kasvu kiihtyy kaiken aikaa.

Kuu muuttuu vereksi ja aurinko mustaksi säkkikankaaksi, kun hienojakoinen kivisade tuhoaa koko otsonin. Hiilidioksidi puolestaan on näkymätön vedestä peräisin oleva kaasu, joka kiinteytyy kuin jäärakeiksi kovassa kylmyydessä, kuten ohuessa ilmanalassa.

 

Tutkimustulokset viittavat siihen, että ponnistelu päästöjen rajoittamiseksi on toistaiseksi aivan liian vähäistä ja itse asiassa fossiilisten polttoaineiden käyttö vain kasvaa. Ilmakehään pääsevästä hiilidioksidista vain puolet jää ilmaan. Toinen puolisko sitoutuu ns. hiilinieluihin, joita ovat meret, kasvillisuus ja maaperä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila kertoo YLE Uutisille, että hiilinielujen toiminta heikkenee, kun hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä nousee. Tutkijat ovat ennustaneet tätä jo kauan ja havainnot valitettavasti alkavat todistaa teoriat oikeiksi. Selkeimmin tämä näkyy arktisilla alueilla, joiden ikijää on tehokkaasti sitonut hiilidioksidia. Jää on nyt alkanut sulaa, jolloin esim. turvemaa vapauttaa suuria määriä hiilidioksidia. Mikä pahinta, märkä turve tuottaa ilmaan myös yli 20 kertaa pahempaa kasvihuonekaasua, metaania. Eteläisemmillä vyöhykkeillä, kuten Etelä-Euroopassa, ilmastonmuutos vähentää sateita. Tällöin kasvillisuus vähenee ja hiilidioksidia sitoutuu yhä vähemmän. Samalla rutikuivissa metsissä tapahtuu aiempaa enemmän metsäpaloja, joista kerralla vapautuu suuria määriä hiilidioksidia ilmaan. Merien kemiaa mittaamalla on havaittu, että meriveden kyky sitoa itseensä hiilidioksidia jää yhä pahemmin jälkeen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvusta.

Metsien kiihtynyt kasvu ei autakaan ilmastoa?
Lauhkeiden vyöhykkeiden lämpenemisen on ajateltu hyödyttävän hiilitasetta, kun metsien kasvu kiihtyy. Laurilan mukaan tämäkin teoria saattaa jäädä toiveajatteluksi. Tutkijat ovat havainneet, että vaikka aikaistunut kevät lisääkin kasvukautta, maan pysyminen lämpimänä syksyllä lisää ns. maahengitystä, jolloin maaperä vapauttaa sitomaansa hiilidioksidia. Tutkijat selvittävät nyt, kumpi ilmiö on voimakkaampi. Laurila kritisoi Suomessakin yleistynyttä tapaa korjata metsien bioenergiaa repimällä rajulla tavalla kannotkin metsistä. Maaperässä on Laurilan mukaan merkittävä hiilidioksidivaranto, joten maan pintaa ei pitäisi rikkoa tarpeettomasti, jos ilmastonmuutos halutaan saada kuriin. Sama korostuu myös maataloudessa. Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikön johtaja Antti Asikainen kertoo YLE Uutisille, että tämä asia on Metlan tutkimuksen kohteena. Asikainen ei kuitenkaan usko, että maan rikkominen kantojen poiston yhteydessä olisi merkittävä seikka. Kasvava taimikko kylläkin sitoo hiilidioksidia tehokkaasti. Helsingissä järjestetään 10.-14.9. kansainvälinen tutkijakokous, jonka aiheena on kasvihuonekaasujen mittaus eri puolilla maailmaa.

 

Tämä on osa Jumalan säätämää suunnitelmaa, miten vedet saadaan takaisin ilmakehään. Sakarja kirjoittaa: Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtämittaista päivää -Herralle on se tunnettu- ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. Ilmakehä muuttuu vesimassaksi, joka roikkuu ilmassa. Valo siivilöityy sen läpi siten ettei ole yötä eikä päivää, vaan hämärää ja valoisaa, jolloin tähtiä ei enää ole. Lisäksi tässä maalimassa ei ole ikuista jäätä, koska ei ole jäätä ollenkaan. Koko maapallo on tasalämpöinen ja siksi entinen paratiisi on voinut hyvinkin sijaita pohjoisnavalla, kuten jotkut tarinat kertovat. Otsonin katoaminen ja hiilidioksidin lisääntyminen saavat sen aikaan. Joka ymmärtää fysiikan lakeja ja kemiaa minua paremmin, voisi ottaa tehtäväkseen miettiä sen kaava käytännössä.

 

24.8.2007

 

Pohjoisesta napajäästä kadonnut kolmannes

Julkaistu 24.08.2007, klo 18.56 (päivitetty 24.08.2007, klo 20.27)

 

kartta
Kuva: National Snow and Ice Data Center

Maapallon pohjoisen napajään laajuus on tällä hetkellä kolmanneksen pienempi kuin mitä se on normaalisti tähän aikaan vuodesta, kertoo yhdysvaltalainen tilastokeskus National Snow and Ice Data Center.

 

Musta jäävuori ja golfvirtakerroin, olivat aiheeni jo aikaisin viime talvena. Oletin että näemme mustan jäävuoren ensi talvena, mutta noh…

Jari taisi olla oikeassa, koska luonto ei kestä enää yhtään mitään.

 

Napajäätikön laajuus on nyt 4,92 miljoonaa neliökilometriä, kun se vuosina 1979 - 2000 on keskimäärin tähän aikaan ollut 7,3 miljoonaa neliökilometriä. Napajää on nyt pienimmillään, mitä koskaan on mitattu. Edellinen minimi mitattiin vuonna 2005, jolloin jää peitti 5,32 miljoonaa neliökilometriä. Jää kutistuu edelleen, sillä tämän vuoden sulamiskautta on jäljellä vielä 3 - 5 viikkoa.

Talvi tulee myöhemmin, myrskyjen reitit muuttuvat

Jään sulaminen on seurausta poikkeuksellisen lämpimästä ja pilvettömästä säästä napa-alueella. Napa-alueiden sulamisella odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia pohjoisten alueiden säätilaan. Sula meri päästää ilmakehään tavanomaista enemmän kosteutta ja lämpöä. Tästä seuraa, että ilma viilenee syksyllä normaalia hitaammin. Talvi siis saapuu pohjoiselle pallonpuoliskolle selvästi tavanomaista myöhemmin. Myös myrskyjen ja ilmakehän suihkuvirtausten reitit muuttuvat.

 

18.8.2007

 

Itämerestä löytyi uusi myrkyllinen sinileväsuku

Julkaistu 18.08.2007, klo 10.47

 

Sinilevää

Kuva: Eila Haikarainen / YLE

 

Itämerestä on löytynyt uusi myrkyllinen sinileväsuku, jonka on aikaisemmin oletettu olevan myrkytön. Helsingin yliopiston tutkijaryhmä havaitsi, että Itämeressä esiintyvä Anabaena-sinileväsuku saattaa tuottaa mikrokystiini-maksamyrkkyjä.

 

Dean-hurrikaani voimistunut Karibialla

Julkaistu 18.08.2007, klo 03.58 (päivitetty 18.08.2007, klo 13.48)

 

Ihmisiä ja autoja tulvivalla tiellä

Kuva: Reuters-TV

Karibialla riehuu nopeasti voimistuva hirmumyrsky. Yhdysvaltain viranomaiset ennustavat Deaniksi nimetyn myrskyn voimistuvan viidennen eli kaikkein ylimmän kategorian hurrikaaniksi. Myrskytuulten nopeus on nyt 215 kilometriä tunnissa eli liki 60 metriä sekunnissa.

 

 

Sepat-taifuuni iski Taiwaniin

Julkaistu 18.08.2007, klo 04.56 (päivitetty 18.08.2007, klo 09.12)

 

Tie tulvii

Kuva: Reuters-TV
Taiwanissa tulvi jo torstaina

Voimakas Sepat-niminen taifuuni on iskenyt Taiwaniin. Hirmumyrsky on katkaissut sähköt yli 70 000 kotitaloudelta saaren itärannikolla. Ainakin yhden ihmisen kerrotaan kuolleen. Myrsky on aiheuttanut myös mutavyöryjä ja tuhonnut teitä. Evakkoon on lähtenyt yli tuhat ihmistä.

 

 

On se aika ihmeellistä, etteivät ihmiset ymmärrä sitä, että luonto on ihan OIKEASTI hajoamaisillaan, eikä rauha ole maasta pois otettuna kohta kovinkaan kummoinen askel. Ihmiset ovat sokeutettu samalla tavalla kuin ennen toista maailmansotaakin, kunnes NAPS, ollaankin jo sodassa. Luonto hajoaa, maailman perustukset järkkyvät ja joka ikinen Raamatun ennustus toteutuu kirjaimellisesti.
Jari tuli kysymään minulta tässä pari päivää sitten, että montako vuotta olin laskenut luonnon tuhoutumiseen? Vastasin että ”neljä vuotta” jonka sanoin jo reilusti yli puoli vuotta sitten. Jari mietti hetken ja sanoi että hänestä jotenkin tuntuu siltä että se voisi mennä vieläkin nopeammin. Minä siihen: ”niinpä, ei ollenkaan mahdotonta”. Maailma on kuin valtavan suuri ja valtavan vahva korttitalo, jota voi hajottaa, sieltä sun täältä, mutta joka liikku saa aikaan kerrannaisvaikutuksia ja sitten taas, kerrannaisvaikutuksia. Lopulta ei tarvitse edes vahingoittaa palloa, se tuhoutuu jo itsestään joka puolelta, kunnes tulee se hetki, kun kaikki tapahtuu rytinällä ja äkkiä. Tämän tapahtuman tullessa, suurvaltajohtajien kynnys käyttää ydinaseita on hyvin matala ja peräti suotuisaa, jotta saataisiin ihmisiä vähennettyä radikaalilla tavalla. Eikä sodasta olisi enää vastuullepaniojoitakaan. Lisäksi, suurvaltojen johto tietää, mitä tuleman pitää luonnonkatastrofin tullessa, kuten Putin ja Bush. Nämä suurvaltajohtajat tietävät että se kohta ajan kellossa kun naksahtaa, on tehtävä jotain konkreettista. Niin se vaan menee, eikä pieni Suomipoika voi sille mitään, että Venäjä vyöryy suomeen rakentamaan OHJUSPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄÄNSÄ ja heti kun aika on siihen kypsä. Venäjä saa monta minuuttia lisäaikaa ydinohjushyökkäykseltä puolustautumiseensa, eikä tutkan tarvitse hyvän sijaintinsa takia peittää kuin Fennoskandia.
Tämä tapahtuu kyselemättä, eikä neuvottelemalla ja sen ohjustutkan sijaintipaikka tulee olemaan...

Se tapahtuu kyykyttäämistyylillä jolle ei jumalaton hallituksemme mahda mitään. Kolmisen vuotta sitä kestää ja sitten alkaa Israelissa tapahtua. Venäjän joukot tulevat Ivalon kautta sekä Tornion kautta.
Hallituksemme immeiset ovat yhtä epätoivoisia kuin vaimoni tulee sitten olemaan, koska varoitettu on, eikä sitä voi kukaan kiistää. Mutta koska varoittajat todettiin omasta mielestä hulluksi, tulee "kakki" yllättäen ja arvaamatta housuun, eikä kukaan sitten enää auta. Siinä kohtaa täytyy vaan syyttää itseään, eikä ketään muuta. Apua voi toki pyytää vielä, mutta hyvin nöyränä ja katuvaisena. Jumala antaa sen mielellään, eikä armoaan säästele, jos katuva sydämestään katuu. Jumalan eteen on turha mennä minkään taka-ajatusten, tai "muttaku" asenteen kanssa. Se on vakavinta, lopullista aikaa, jolloin jyvät erotellaan akanoista ja nisu on jo taivaan aitoissa kerättynä pois kurjasta, läpimädästä maailmasta.

 

13.8.2007

 

TV1: 13.8.2007 klo 19.10

TV1 » Prisma: Hobitin mysteeri

 

PRISMA: HOBITIN MYSTEERI (Mystery of the Human Hobbit)

Vuonna 2004 tiedemaailma kohisi. Australialaistutkijat väittivät löytäneensä uuden ihmislajin Floresin saarelta Indonesiasta. Metrinmittainen, pieniaivoinen naisen luuranko oli historian pienin aikuinen hominidi. Löytö ajoitettiin noin 18 000 vuoden taakse aikaan, jolloin aiempien tietojen mukaan nykyihmisen rinnalla ei elänyt muita ihmislajeja.

Löytäjät väittivät, että floresinihminen, hobitti, olisi elänyt eristyksissä saarella jopa satojatuhansia vuosia. Esitettiin teoria, että laji olisi kutistunut muoto läheisellä Jaavan saarella aiemmin eläneestä homo erectuksesta. Pian alkoivat kuitenkin muiden tutkijoiden epäilykset herätä. Tiedetään, että homo erectuksen aivot olivat huomattavasti suuremmat kuin hobitin. Koskaan aiemmin ei ole havaittu, että ihmisen aivot olisivat evoluution myötä kutistuneet niin paljon. Lisäksi floresinihmisen kallonmuoto ja ruumiinrakenne olivat lähempänä nykyihmistä kuin muita hominideja.

Käynnissä on tälläkin hetkellä ankara tieteellinen kiista, jossa sanoja eikä keinoja ei ole säästelty. Toisella puolella ovat uuden lajin löytymistä viimeiseen asti puolustavat ja toisella puolella ne, jotka pitävät löytöä mikrokefaliaa, aivojen pienikokoisuuteen johtavaa tautia sairastaneena pygminä. Taistelu ei ole lopussa. Seuraava arkeologinen löytö saattaa olla ratkaiseva.

Tuotanto: BBC

 

Jumala on kertonut meille monta valaisevaa asiaa, sekä hänen aikakäsityksestään, hyvän ja pahan ymmärtämisestä, sekä hänen lähettämä eksytys niille ihmisille TODISTUKSEKSI. Ei tuomioksi vaan todistukseksi. Miksi Jumala loisi ihmisen, miksi saatanan, jollei hän ole kaikkivaltias viisaudessa. Hän tiesi alun alkaen miten tässä tulisi käymään ja miten tulisi käymään jos saatanaa ei olisi, siksi hän loi saatanan ja siksi hän loi alkuihmiset, dinosaurukset ja jättää niiden jäännöksiä todistukseksi, joka onkin se eksytys. Väkevä eksytys, johon moni lankeaa. Sen eksytyksen nimi on Tiede ja Evoluutio. Hänen oli siis luotava maailmankaikkeuden ääripäät, tieteen ja tyhmyyden, täydellisyyden ja täydellisen vajavaisuuden. Siitä huolimatta, maailman viisain ihminen uskoo valheisiin ja tyhminkin ihminen sanoo, kuten Tuomari Nurmio laulussaan "ei me, olla apinoita". Isoisäni, joka oli hyvin vanhoillinen adventisti, nauroi revetäkseen tuota Nurmion laulua ja hymisi monesti itsekseenkin "hullukin siitä jo suuttuupi, jos apinakin ihmimseksi muuttuupi". Jumala ei voi sanoa meille, että hän kusettaa teitä tahallaan, koska tämä kaikki on meidän hyväksi ja Armosta annettu. Kuten sekin, jolloin ihmisen elämää lyhennettiin tuhannesta vuodesta sataan, eli noin  700:sta seitsemään kymmeneen. Ajattelehan jos Hitler olisi nyt vasta nuori kykeneväinen mies ja eläisi vielä pitkään. Se on Armo jos joku, mutta Jumala on säätänyt hyvän ja pahan seuraamusten kannon koko ihmiskunnan kannettavaksi, eli ei hyvät ihmiset elä pidempään, eikä niitä mitkään sairaudetkaan välttele sen kummemmin.

Jumala on luonut minun käsitykseni mukaan maailman, sellaisen ajan kuluessa, jota tiedekin on viisaudessaan todistellut. Dinosauruksetkin ovat aivan hyvin voineet kuolla jonkin sen aikaisen luonnonmullistuksen seurauksena. Kun Jumala loi ensimmäisenä päivänä taivaan ja maan, se tarkoittaa pelkästään ulottuvuuksia, kahta ulottuvuutta, joihin annetaan joko molempiin avain tai sitten ei. Saatana oli Jumalan ensimmäisiä luomiaan olentoja, suuri Jumalan läheisyydessä palveleva Kerubi, joka nautti suurta luottamusta ja kunniaa. Jumala jatkoi luomistyötään miljardeja vuosia, joka on Jumalalle tosiasiassa 0-ääretön ajanjakso. (Jumalan aika ja tilakäsitys on kaikki)

Jumala jatkoi fyysisen maan luomistaan koko ajan, luoden sitä sun tätä alkuihmistä, eläintä. Ei näillä eläimillä ollut ihmisen arvoa, tai sielua, joskin ihmisen ulkonäköä muistuttava muoto. Sitten Jumala loi vielä lähihistorian lopullisen eläimistön ja antoi muiden kuolla sukupuuttoon. Siitä alkoi Paratiisin luomistyö Adamia varten, joka nostettiin syntiinlankeemuksen jälkeen pois ja paluu tapahtuu vasta kuudentuhannen vuoden kuluttua, kun Uusi Jerusalem lasketaan maan päälle. Alkaa Jeesuksen tuhatvuotinen valtakausi, Jumalan lepopäivä, se seitsemäs päivä josta Raamatussa kerrotaan, jolloin hän lähtee viinitarhastaan kauas pois lomille ja jätti viinitarhan talonpojille, joille hän antoi kullekin talentteja. Tämä tarina sijoittuu tuhatvuotiskaudelle, jolloin Jumala lepäsi, seitsemänteen päivään.

 

Tuomas vastasi tähän, luettuaan:

 

Eräs todiste (120 v): 

Jumalahan on säätänyt itseasiassa ihmisen eliniäksi 120 vuotta. Kuitenkin tämän jälkeenkin ihminen eli sitäkin kauemmin, ja edelleen on niitä jotka elävät kauemmin. Olisiko Jumala tehnyt virheen – ei! Tämä on myös profetia jonka Jumala on antanut merkiksi. Kun ei ole enää yli 120 vuotiasta ihmistä on aika täysi. Tutkitaampa vaan tätäkin Jumalan säätämää tosiasiaa niin saamme huomata että aika on täyttymässä hyvin pian. Rohkaiskaa mielenne vain veljet ja anokaa uskoa epäuskoisinakin. Heikkoa ja sorrettua Jumala on vahvistava, ja kysyvä saa vastauksen!! 

Muistetaan Jumalan käynnistys luomistyössä, se tapahtui ja tapahtuu 0-hetkessä, kun Jumala puhalsi Adamiin elämän hengen. Samassa hetkessä saivat elämän Hengen kaikki muutkin lajit ja kasvit ja ”elämänenergiat” auringoista ja tähdistä lähtien. Jumalalla ei ole tarpeen käynnistellä meille antamaansa aikaa toistamiseen. Hän sijoittaa tapahtumat aikaan miten tahtoo, ja antaa totuuden julki miten tahtoo. Mikään voima ei voi estää jumalaa toimimasta. Tämä selittää kahden luomiskertomuksen aukon, eikä se ole koskaan ollut peitossa. Siellä se on lukenut jo kauan – senkus todistelevat toisin kuka tahtookaan. Minkä Jumala antaa sen Hän antaa ajallaan jonka on itse määritellyt. Hänen aikansa ei rajoitu mihinkään vaikka omamme rajoittuukin. Saarnaaja sanoo Sanassaan että kaikki minkä oletamme olevan uutta on ollut aina, on sitten kyse jostain dinosauruksista tai tulevasta, Jumalalla se on aina ollut. Minkä Hän ilmoittaa meille todeksi on Häneltä ei meiltä ihmisiltä. Einstein joka sai suhteellisuusteoriansa oli aina olemassa, ja myös Einstein tiesi kenelle kunnia viisaudesta kuuluu, sillä ei hän mitään tehnyt vaan sai vain välittää tiedon joka on totuudesta. Kaikki totuus on Jumalasta, eikä mikään joka on valhetta ole Jumalasta, vaan saatanan aikaansaama eksytys joka tahtoo antaa ihmiselle kunnian. Jumala ei kuitenkaan salli että Häneltä kunnia riistetään. 

Jumala tiesi alkuaineiden hajoamiset jo ennen kuin fissiosta ja fuusiosta oli mitään käsitystä. Ihmiskäsi kuitenkin on kajonnut tuohon käsitykseen uudessa käännöksessään. Kuitenkaan ei ole se tehnyt Jumalan sanaa mitättömäksi vaan sekin edelleen toimii vaikkakin latistettuna. Valhekin ajaa Jumalan suunnitelmia. Kun ihminen kokeilee johonkin yhtälöön mikä vastaus sopisi niin virheellinen vastaus laittaa ihmisen etsimään oikeaa. Kysykäää Jumalalta – ellei Hän voi antaa vastausta ei sitä voi antaa kukaan. Siksi on kirjoitettu että etsikää ensin jumalan valtakuntaa ja sitten teille tämä kaikki annetaan... mikä kaikki. Mulle on yksi lysti mitä Jumala antaa, jos saan kiitän jos ette saa voin kiittää siitäkin. Kaikki ei ole hyväksi, vain se minkä Jumala antaa on hyväksi ja myös se minkä päättää olla antamatta on hyväksi. 

Älkää nurisko ellette saa vastausta. Jumala kyllä tietää mitä tarvitsette. Pyytäkää, anokaa, rukoilkaa lakkaamatta!

 

Kiitos Jeesus!

 

7.8.2007

 

Alkuvuosi täynnä outoja sääilmiöitä

Julkaistu 07.08.2007, klo 16.43

Kuten oli kymmenien, ellei peräti satojen ihmisten, viime Pääsiäisenä Jerusalemin taivaalla näkemä Nooan arkki, jonka päällä sateenkaari. Minäkin hullujen huoneelta karannut hölmö, menin sen jopa piirtämään jo sitä edeltävänä kesänä, saman arkin ja saman kaaren. Kenelläkään ei ole siitä Jerusalemin "sääilmiöstä" tiettävästi valokuvaa, mutta olettaisin että arkin päälle, sateenkaareen kuuluu vielä risti, jonka kautta, armo tulee päälle, sille joka arkkiin on tiensä löytänyt. Kaari kuuluu olla ympyrän muotoinen koska se kuvastaa silloin 360 astetta karkausvuosineen 365, joka on sanan "Minä Olen" Raamatussa mainittu määrä. Jumalan Armo on aina oleva. Tämä on Jumalan ja Pyhän Hengen kertomaa kieltä, jota vain vanhurskaat voivat autuaana ihailla, muille se on kummajainen ja pelottava kokemus.

 

Porottava aurinko

Kuva: YLE

Maailmalla on tänä vuonna ollut ennätysmäärä poikkeuksellisia sääilmiöitä, kertoo YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Tämä on hyvät ihmiset vasta alkusoittoa, jos kerran Jumala lupaa ihmiskunnan historian pahimmat vitsaukset, niin epäilettekö että Jumala valehtelisi. Katastrofista toiseen, lopulta vuorokausikin muuttuu jo 16 tuntiseksi, koska mikään liha ei enää muuten voisi pelastua niiltä päiviltä.

 

 Havainnot sopivat yhteen jo aiemmin tehtyjen sääennusteiden kanssa, joiden mukaan ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden yleisyyttä ja myös niiden voimakkuutta.
WMO:n mukaan koko maapallon keskilämpötila oli tammikuussa ja huhtikuussa korkein mitä on koskaan näiden kuukausien aikana mitattu.


Poikkeuksellisten sääilmiöiden lista on pitkä:
 

- Britanniassa touko-kesäkuu oli sateisin sinä aikana kun tilastoja on pidetty. Tilastojen pito aloitettiin vuonna 1766.

- Saksassa taas huhtikuu oli kuivin sinä aikana kun koko maan kattavat mittaukset aloitettiin 1901.

- Arabianmerellä havaittiin tieteen historian ensimmäinen sykloni kesäkuussa. Myrsky teki tuhoja Iranissa ja Omanissa.

- Valtavat mainingit hukuttivat alleen 68 saarta Malediivellla toukokuussa aiheuttaen suurta tuhoa.

- Lämpöennätyksiä rikottiin monissa Kaakois-Euroopan maassa ja Venäjällä kesä-heinäkuussa.

- Etelä-Afrikassa saatiin kesäkuussa ensimmäinen merkittävä lumisade vuoden 1981 jälkeen. Myös Argentiinassa ja Chilessä talvi oli epätavallisen kylmä.

- Etelä-Aasiassa yhä jatkuva monsuunitulva on lähihistorian pahin. Myös Etelä-Kiinassa on satanut poikkeuksellisen paljon. Kymmeniä miljoonia ihmisiä on joutunut tulvien takia pakenemaan kodeistaan.


WMO sanoo, ettei alkuvuoden perusteella voi tehdä ennustetta siitä, millaiseksi loppuvuoden sää muodostuu.

 

6.8.2007

 

Läntinen Eurooppa lämmennyt luultua enemmän

Julkaistu 03.08.2007, klo 20.32 (päivitetty 03.08.2007, klo 20.33)

 

Hellettä

Kuva: RAI

Läntinen Eurooppa on lämmennyt luultua enemmän viimeisen vuosisadan aikana, kertoo perjantaina julkaistu tutkimus. Journal of Geophysical Research-Atmospheres -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että todellinen keskilämpötila on alueella noussut 1,6 celsius-astetta vuoden 1880 jälkeen aiemmin raportoidun 1,3 asteen sijaan.

Tämä on vasta alkua. Ensin tulee meteorisade, joka polttaa otsonin, sitten vasta palaa maa karrelle. Ihan karrelle, jonka jälkeen alkaa muu helvetti, ettei loppua tunnu sille olevan. Voi ihmisparkoja!

 

Tutkimus tarjoaa lisätietoa siitä, että tänä kesänä kymmeniä ihmisiä Euroopassa surmanneen helleaallon kaltaiset ilmiöt ovat todiste ilmaston globaalista lämpenemisestä.
- Voimme odottaa, että tämän kaltaiset helleaallot yleistyvät ja niiden kesto pitenee ilmaston lämpenemisen myötä kiihtyvällä tahdilla, sanoo ilmastotutkija Paul Della-Marta Sveitsin kansallisesta sääpalvelusta.
Tutkimus paljasti myös sen, että helleaaltojen keskimääräinen kesto on pidentynyt kolmeen päivään vuoden 1880 1,5 päivästä. Helleaalloksi tutkimuksessa määriteltiin ajanjakso, jolloin lämpötilat nousivat yli tietyn rajan. Raja vaihteli sijainnista riippuen, esimerkiksi Pariisissa se oli 30,7 astetta, Madridissa puolestaan 35 celsius-astetta.
Sveitsin kansallisen sääpalvelun ja Bernin yliopiston yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa koottiin lämpötilastoja yli 200 kohteesta eri puolilla Eurooppaa.

 

3.8.2007

 

Ampiaisten ja kimalaisten määrä romahti Suomessa

Julkaistu 01.08.2007, klo 12.49 (päivitetty 01.08.2007, klo 21.31)

 

Kimalainen kukassa
Kuva: Martti Juntunen / YLE

Ampiaisten ja kimalaisten määrä on romahtanut Suomessa kesän aikana, kertoo Oulun yliopiston intendentti Juhani Itämies YLE Uutisten haastattelussa.

 

Einsteinin ennustus toteutuu myös manner Euroopassa.

 

 

Sekä ampiaisten että kimalaiskuningattarien talvehdinta näytti sujuneen hyvin. Keväällä Suomeen havaittiin jopa vaeltavan ampiaisia, joten tutkijat arvelivat kesän muodostuvan kerrassaan vuosisadan ampiaiskesäksi.
Kesän aikana kukkia pölyttävien hyönteisten määrä on kuitenkin romahtanut. Tutkijat eivät ole löytäneet ilmiölle selkeää syytä. Itämies arvelee, että kyseessä täytyy olla jokin sairaus ja on myös mahdollista, että Suomeen vaeltaneet tulokkaat ovat tuoneet taudin mukanaan. On myös mahdollista, ettei kato ole kohdannut vain ampiaisia ja kimalaisia, vaan mesipistiäisiä laajemminkin.
Amerikassa on alkuvuonna herättänyt huomiota sikäläisten mehiläisten kuoleminen. Ilmiö on vaikuttanut suuresti kasvien, varsinkin viljan pölyttymiseen. Itämies uskoo, että kyseessä on sama ilmiö, vaikka katoamassa ovatkin eri hyönteislajit. Hyönteismaailmassa taudit voivat levitä maailmanlaajuisesti.
Kasvien tämän kesän kukkimiseen pölyttäjäpula ei suuresti ehtinyt vaikuttaa, mutta Itämiehen mukaan ensi vuodesta voi tulla kasveille, varsinkin metsämarjoille erittäin vaikea. Tavallisesti hyönteisten kannanvaihtelut tasoittuvat kolmessa vuodessa, mutta Itämiehen mukaan nyt käynnissä oleva ilmiö on niin poikkeuksellinen, että sen korjaantuminen kestänee kauemmin.

 

Mehiläisten katoamisen jälkeen ensin kuolevat kasvit, sitten eläimet ja lopuksi ihmiset. Syökää, juokaa, naikaa, vain neljä vuotta aikaa. Titanic uppoa keväällä 2012 jolloin 2/3 osaa matkustajista uppoaa laivan mukana.

 

1.8.2007

 

Kanariansaarten tilanne jo erittäin hälyttävä

Julkaistu 31.07.2007, klo 13.53 (päivitetty 01.08.2007, klo 08.49)

 

Tenerifan ja Gran Canarian maastopalot satelliittikuvassa

Kuva: EPA/NASA / HO

Espanjan pääministeri Jose Luis Rodriguez Zapatero tekee keskiviikkona hätävierailun maastopalojen riivaamille Kanariansaarille. Ympäristöministeri Cristina Narbona kuvaili tilannetta saarilla erittäin hälyttäväksi.

 

Kuvan vasemmassa yläreunassa on saari Las Palma, jonka eteläosa on ontto ja vaarassa romahtaa veteen. 2. pasuuna, joka veteen sortuessaan hukuttaa hyökyaallolla kaikki laivat Atlantilla ja monet rannikkokaupungit, kuten New York. Tämä palo ei ainakaan edistä alueen vakautta ja onton saaren tuliperäisen maan rauhallisuutta.

 

Viranomaiset ovat evakuoineet jo 14 000 ihmistä alueen historian pahimpien maastopalojen tieltä.
Tilanne on pahin Teneriffan saarella, missä lähes 9 000 ihmistä on joutunut pakenemaan liekkejä ja noin 15 000 hehtaaria maata on palanut tuhkaksi. Kukaan ei ole loukkaantunut.

Kuumuus ja tuuli vaikeuttavat sammutustöitä

Kuuma ilma ja kova tuuli ovat vaikeuttaneet sammutustöitä. Tilanne Gran Canarialla on Suomen konsulaatin mukaan kriittinen. Teneriffan saarella myös yksi suomalainen nainen perheineen on jouduttu evakuoimaan. Kanarialle ei tähän aikaan vuodesta järjestetä Suomesta lomamatkoja. Paloja on ollut sammuttamassa satoja palomiehiä ja useita sammutuslentokoneita. Suosittujen lomasaarten viljelykset ja muu kasvillisuus on kärsinyt pahoin, ja jopa 10 000 hehtaaria on vahingoittunut liekkien ja kuumuuden jäljiltä.
Moganin alueella Gran Canarian saaren länsiosassa kuutisenkymmentä asuinrakennusta on tuhoutunut.
Palot raivoavat myös Manner-Espanjassa, itäisen Valencian alueella. Toistaiseksi tuli ei siellä uhkaa asuttuja seutuja.

 

25.7.2007

 

Helle vaatinut Unkarissa jopa 500 kuolonuhria

Julkaistu 25.07.2007, klo 07.43 (päivitetty 25.07.2007, klo 08.45)

 

Äiti suojaa lastaan auringolta sateenvarjolla Romaniassa

Kuva: TVR

Unkarin helteen arvioidaan aiheuttaneen jopa 500 ihmisen kuoleman. Maan terveysviranomaiset kertoivat, että viime viikolla menehtyi 30 prosenttia enemmän sairaita ja vanhuksia kuin tavallisen kesäviikon aikana. Tällä viikolla ei ole raportoitu uusista kuolonuhreista.

 

Jeesuksen takaisintulo on kaikesta luonnon ilmiöistä päätellen täysin selvää, nopeaa tempoa, joka räjähtää juuri nyt käsiimme. Näin on ennustettu ja tulee tapahtumaan kirjaimellisesti.

Toinen merkillepantava juttu on että Romaniassa 30 ja Unkarissa 500 kuollutta. Maat ovat samansuuruiset ja samankaltaiset muuten paitsi Unkari kehittyneempi, joten luulisi lukujen olevan juuri toisin päin. Mikä tässä valehtelee, vai puuttuiko Jumala peliin. Kummeksuttaa muuten koko ajatus, jos tuijottaa pelkkiä lukuja.

 

Unkarissa mitattiin viime viikon lopulla ennätyksellisen korkeita, jopa 42 celsiusasteen lämpötiloja.
Kaakkois-Euroopassa on koettu viime päivinä jo toinen lämpöaalto heinäkuun aikana.
Romaniassa helle on tappanut noin 30 ihmistä. Neljä hellekuolemaa raportoitiin tiistaina myös Italiassa.
Makedoniassa metsäpalot riehuvat ja kymmeniä asuintaloja on evakuoitu. Yhden ihmisen kerrotaan saaneen surmansa tulipalossa.

 

21.7.2007

 

Englannissa tulvii taas

Julkaistu 21.07.2007, klo 13.10

 

Rankkasateet piinaavat jälleen Englantia. Perjantaina kymmenet ihmiset joutuivat kipuamaan tulvien vuoksi Keski-ja Etelä-Englannissa talojensa katoille ja odottamaan pelastushelikopterien tuloa.

Kolme ilmavoimien helikopteria on ennättänyt pelastaa kymmeniä ihmisiä, mutta pulassa olevia on edelleen.
Sateet ovat katkaisseet myös sähköjä ja lentoja on jouduttu perumaan Heathrow'n lentokentällä.
Useat autoilijat ovat jääneet vedensaartamiksi Worcesterissa ja Gloucesterissa ja osa heistä on joutunut yöpöymään ajoneuvoissa.
Gloucestershiressa noin pari tuhatta ihmistä vietti yönsä hätämajoitukissa tulvien vuoksi.
Keski- ja Etelä-Englannissa sataa heinäkuussa keskimäärin 35 milimetriä, mutta säätieteilijöiden mukaan joillakin paikkakunnilla parissa tunnissa on satanut 85 milimetriä.

 

Ukkosmyrsky vienyt hengen kymmeniltä Pakistanissa

Julkaistu 21.07.2007, klo 05.07 (päivitetty 21.07.2007, klo 08.47)

 

Pakistanissa pelastustyöntekijät ovat jatkaneet lauantaina maanvyöryjen uhrien etsimistä. Ainakin 70 ihmistä on kuollut kovan ukkosmyrskyn ja sateen aiheuttamissa maanvyöryissä kahdessa kylässä Pakistanin luoteisosissa.

Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa.
Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan kuolleita saattaa olla jopa yli sata.
Alueen poliisipäällikön mukaan kyliin on lähetetty lääkäreitä ja poliiseja, mutta avustustyö on hankalaa, koska onnettomuuspaikka on syrjässä vuoristoisella seudulla.
Ukkosmyrskyn silmään joutuneen Dirbalan alueen kylät sijaitsevat noin 240 kilometriä provinssin pääkaupungista Peshawarista pohjoiseen.

 

Jumlan viha on syttymässä… ja me suomalaiset emme tajua, me emme ymmärrä ennenkuin taivas todella putoaa omaan niskaamme.

 

Jeremia 23

19 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.

 

Jeremia 30

23 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

 

13.7.2007

 

Afrikkalainen lintuharvinaisuus Lapissa

Julkaistu 13.07.2007, klo 14.28 (päivitetty 13.07.2007, klo 15.28)

 

Savannihaikara

Kuva: Public Domain

Lapissa on tehty todennäköisesti ensimmäinen havainto Euroopassa harvinaisesta savannihaikarasta.

 

Lintu on tällä hetkellä Rovaniemen Pekkalassa.
Rovaniemeläisen lintuharrastajan Taneli Halosen mukaan lintu on varmasti savannihaikara, sillä yksilöllä on nokan ja silmän välissä sininen alue, joka on savannihaikaran varmin tunnusmerkki.
Luultavasti samaisesta yksilöstä on tehty aiemmin havaintoja Posiolla ja Rovaniemen Auttissa. Tuolloin lintu kuitenkin määritettiin mustahaikaraksi.
Hyvänkuntoinen lintu on ollut Rovaniemellä viime tiistaista lähtien.


Hajaannus on oltava täydellistä ennen kuin loppu tulee. Luontokappaleita myöden, kaikki hajaannus on jo tapahtunut. Mitään ei enää puutu.

 

29.6.2007

 

Heinäkuun alkupuolesta tulossa lämmin

Julkaistu 29.06.2007, klo 11.55

 

Kuva: YLE, lähde: AP Graphics Bank

Sää lämpenee heinäkuun alussa, lupailee Ilmatieteen laitoksen kuukausiennuste.

 

Heinäkuun ensimmäisestä viikosta on tulossa keskimääräistä lämpimämpi ja mahdollisesti myös heinäkuun toinen viikko on lämmin.
Ilmatieteen laitoksen mukaan sääennusteita annetaan nyt kuukaudeksi eteenpäin. Mitä pidemmälle ennuste annetaan, sitä epätarkempia ennusteet ovat ajallisesti ja paikallisesti.
Lähellä päiväntasaajaa kuukausiennusteet ovat jo nykyään käyttökelpoisia. Pohjoismaissa kuukausiennusteet ennustavat harvoin keskimääräisestä poikkeavaa säätä ennusteen kahden ensimmäisen viikon jälkeen.

 

Mitenkäs se varas tulee hellehattu päässä, kuten Tuomas profetoi aiemmin. Lisäksi 50 päivää helluntaista osuu 9.7. maanantaille. Se on tietysti yhtä varmaa kuin epävarma, mutta ei kukaan voi kieltää minua toivomasta. Tämä Joulupukki kun ei tule näin kuin tämän yhden kerran.

 

27.6.2007

 

Upporikkaiden määrä on jatkanut kasvuaan

Julkaistu 27.06.2007, klo 22.04 (päivitetty 27.06.2007, klo 22.09)

 

paljon rahaa kukkarossa

Kuva: Arja Lento / YLE

Konsulttiyritys Capgeminin ja investointipankki Merrill Lynchin tekemän raportin mukaan yli miljoonan dollarin omaisuutta piti hallussaan viime vuonna 9,5 miljoonaa henkilöä. Määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 8,3 prosenttia.

 

Thö lost wörld... :(

 

Miljonäärien varojen yhteisarvo oli selvityksen mukaan yli 27 000 miljardia euroa, missä kasvua on 11 prosenttia edellisvuodesta. Raportissa määritellään miljonääriksi henkilö, jolla on yli miljoonan dollarin varallisuus esimerkiksi käteisenä, osakkeissa tai rahastoissa.
Eniten uusia miljonäärejä on Singaporessa, Intiassa, Indonesiassa ja Venäjällä. Raportin mukaan vahva talouskasvu ja pörssikurssien nousu selittävät porhojen määrän lisääntymisen.
Ultrarikkaita eli yli 30 miljoonan dollarin omaisuutta hallussapitäviä on nyt 94 970. Heidän määränsä kasvoi viime vuonna 11 prosenttia. Raportin mukaan varakkuus näyttääkin jatkavan keskittymistään, samainen trendi on ollut havaittavissa jo 11 vuotta.

 

Olen kirjoittanut aiheen ”golfvirtakerroin”, jossa kuvailen ja vertaan talouskasvua luonnontuhoihin. Nyt tulee artikkeli talouskasvusta, joka on kasvaessaan yhtä rajua kuin luonnon tuhokin. Mikäli yksittäisten miljonäärien talouskasvu ylittää yhden prosentin kynnyksen, koko väestöstä, olemme päästäneet irti hallitsemattoman pedon, koska seuraavana vuonna pedoilla on kaksi prosenttia, sitten jo neljä. Nyt pedoilla on 27 th. miljardia, eli lähes 11x USA:n vuotuinen budjetti. Toisin sanoen, noin sadan neljänkymmenen keskivertomaan omaisuus, yhteen laskettuna, eli käytännössä koko maailman omaisuus on jo miljonäärien käsissä, eikä vauhti ole kuin tuo 11% joka takaa että ensi vuonna paukkuu helposti rikki 30 th. miljardia. Sieltä pudotaan nollille parissa vuodessa, joten torneista hyppääjiä, 1920 luvun malliin, luulen että riittää parin vuoden päästä.

 

25.6.2007

 

Ennätyshelle kurittaa Kreikkaa

Julkaistu 25.06.2007, klo 15.34 (päivitetty 25.06.2007, klo 20.31)

 

 

Kreikkalaiset tuskailevat poikkeuksellisen helteen kourissa. Maanantaina maassa on mitattu jopa 46 celsiusasteen lämpötiloja, mikä on korkein koskaan mitattu kesäkuun lämpötila.

 

Erikoista?

 

VS. Not my broblem! Mehän eletään vaan täällä turvallisessa pohjolassa, eikä meihin minkään voi koskettaa.

 

Huh kun on sokeaa väkeä.

Tarvitsevat silmävoidetta jotta näkisivät.

 

Hallitus on määrännyt kaikki virastonsa sulkemaan ovensa jo puolilta päivin vähentääkseen energiankulutusta, joka on ennätystasolla ilmastointilaitteiden runsaan käytön vuoksi.
Myös yksityisiä ihmisiä on kehotettu välttämään pesukoneiden ja boilereiden käyttöä. Ilmastointilaitteiden jatkuva käyttö on kuitenkin johtanut jo sähkökatkoksiin.
Viranomaiset ovat pystyttäneet suuria ilmastoituja halleja vanhusten ja sydänsairaiden lepopaikoiksi eri puolilla Kreikkaa.
Ainakin 19 ihmistä kuoli helteen seurauksiin viime viikolla Romaniassa. Myös Kreikassa kaksi vanhusta on menehtynyt ennätyshelteissä.

 

Tuomaksen profetia:

UNI pe-la 25.5.2007:
Olin jossain sokkeloisessa talossa jälleen. Nukuin jossain varasto vierashuoneessa alakerrassa.. En ollut kotonani vaan jonkun luona kylässä, käsitykseni mukaan perhe oli rikas, ei lapsiperhe. Sain unessa unen.. se oli kirjoitettu messe tekstillä jota itse käytän, sinisellä tekstillä. Siinä oli 1½ kappaletta ja ensimmäisessä oli jonkinsortin johdanto, jota en enää muista.
Ensimmäisen kappaleen lopussa oli viesti joka pysäytti minut. Siinä luki että ylösotossa ensin lähtevät katuvat ja ..... ((jokin muu ryhmä jota en nyt muista, oisiko ollut köyhät tai nöyrät.)) En kyennyt lukemaan loppua tekstistä. Muistan ajatelleeni, että tämä pitää heti kertoa Jarmolle, mutten voinut herätä siitä unesta. Kun unessani kuitenkin nousin kuulin ääniä, kuin varas olisi talossa. Hetken päästä näin ikkunasta miten varas oli liikkeellä. Soitin 112:teen ja ilmoitin jonkin osoitteen jossa olin, mutten muista mikä osoite, ja kerroin että täällä on varas liikkellä ryöstämässä asuntoja. Taisin katkaista puhelun kun varas oli tulossa juuri siihen huoneeseen jossa olin. Takaovesta. Ikkunasta näin että varas oli pukeutunut aurinkohattuun, sillä oli päässään aurinkolasit ja teepaita ja farkut. Normaali nykyajan nuori n. 25-30v. Varmasti naisten suosiossa, hyvävartaloinen ja rento kaveri joka ei pelännyt nähdäänkö häntä vai ei. Huolettomasti kulki sorkkarautansa kanssa. Piilouduin vaatenaulakon taakse. Tämä varas avasi oven helposti sorkkaraudallaan ja tuli sisään taloon. Sorkkaraudan hän jätti oven taakse ulos. Menin samalla ovenavauksella ulos eikä varas huomannut tai noteeranut sitä mitenkään. Nousin talon viereistä rinnettä ylös ja soitin taas 112 kun olin sen joutunut katkaisemaan. Sama ”komisario” vastasi puhelimeen huolettomasti sanoen jotain; ”niin – tai mitä nyt taas...” koitin kertoa että kiirehtisivät paikalle mutta hän ei kuunnellut. Taustalla kuului miten hänen vaimonsa järjesteli jotain juhlia ja vaikutti siltä kuin he olisivat järjestelyistä kiistelleet.

Taisin lopulta herätä tästä unesta ja olin erittäin väsynyt kirjoittaakseni esim tätä unta ylös.

 

22.6.2007

 

Keski-Euroopassa rajuja myrskyjä

Julkaistu 22.06.2007, klo 14.45 (päivitetty 22.06.2007, klo 17.57)

 

Lentokone myrskypilvien keskellä Ruedersdorfin yläpuolella Saksassa.

Kuva: EPA / Patrick Pleul

Rajut myrskyt ovat riepotelleet Keski-Eurooppaa. Itävallan pääkaupungissa Wienissä kuoli eilen kaksi ihmistä, kun voimakas tuuli kaatoi puita ja muun muassa yhden nosturin.

 

Hyvä kuva: Kiivaan, elävän ja totisen Jumalan viha on syttynyt!

 

Saksassa sadat matkustajat joutuivat yöpymään Frankfurtin lentokentällä, kun yli 240 lentoa jouduttiin perumaan myrskyn takia.
Voimakas tuuli, rankat sateet ja raekuurot ovat piiskanneet myös Unkaria ja Tshekkiä. Salamat ovat sytyttäneet tulipaloja ja sähköt ovat olleet poikki monin paikoin.

 

Ufoja Englannin kanaalin yllä?

Julkaistu 22.06.2007, klo 17.36 (päivitetty 22.06.2007, klo 19.12)

 

Englannin kanaalin yllä on havaittu kaksi ufoa.

 

Havainnon tekivät lentoyhtiö Aurigny Airlinesin lentokoneessa olleet lentäjät ja matkustajat.
Sky News -televisiokanavan haastattelema 50-vuotias lentäjä Ray Bowyer kertoo, että kaksi sikarinmuotoista ufoa lensi Guernseyn saaren yläpuolella. Bowyerin mukaan ufot saattoivat olla jopa puoli kilometriä pitkiä.
Bowyer ei sanojensa mukaan ole koskaan aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa.
Britannian puolustusministeriön nyt jo lakkautetun ufojen tutkimusprojektin entisen johtajan Nick Popen mukaan kyseessä on siinä mielessä aito ufohavainto, että ilmiötä ei ole kyetty vielä selittämään.

 

Nämä ilmiöt lisääntyvät aina jos jotain vakavaa on tapahtumassa. En sano kyllä yhtään mitään näiden alkuperästä, mutta sen sanon, ettemme tiedä paljon mitään henkivaltojen muodoista.

 

14.6.2007

 

Keski-Ruotsissa satoi lunta

Julkaistu 14.06.2007, klo 14.33 (päivitetty 14.06.2007, klo 14.55)

 

Lumihiutaleita

Kuva: AP Graphics Bank

Lunta on tupruttanut Härjedalenissa ja Taalainmaalla. Lunta on tullut paikoin jopa viisi senttiä, kertovat Ruotsin tiedotusvälineet.

 

 

Esimerkiksi Furunäsdalenissa golfkentällä pystyy nyt hiihtämään ja lämpömittarit näyttävät nollaa.
Ilmatieteilijöiden mukaan Keski-Ruotsissa saadaan lumisateita tähän aikaan kesästä noin joka kymmenes vuosi.
Vielä viikonloppuna Ruotsia paahtoi poikkeuksellinen helle. Aina kesäkuun 2. päivästä asti jossakin päin maata mitattiin yli 25 asteen lämpötiloja.
Norrlannissa hellettä kesti parhaimmillaan yli viisi perättäistä päivää. Sunnuntaina Kålmorden oli Euroopan kuumin kolkka, läpimämpi kuin Malaga, Ateena tai Sevilla.

 

Tämäkin on hallitusten tiedotusvälineille delegoimaa liennytystä, jotta ihmiset eivät reagoisi. Joka kymmenes vuosi ei lämmönvaihtelu ole ollut näin suurta, vaan on ollut kylmä rintama normaalin kesäntulon kynnyksellä. Ei kylmää rintamaa ole edeltänyt koskaan aiemmin ennätyksellinen helleaalto, jonka jälkeen ennätyksellinen kylmärintama. Luonto on mennyt sekaisin, kuin isoisän kaappikello ja sillä piste. Voimme odottaa kesältä kaikkea mahdollista, joskaan ei nyt sentään niitä kuuluisia vanhoja mummoja ala satamaan.

 

10.6.2007

 

Mikäli maailman tiede olisi aina ollut rukoilevainen ja Uskon kautta tiedettä tekevä, niin ajelisimme vuoren varmasti puhtaalla vetypolttoaineella, jonka päästöt olisivat vettä. Sähkö tuotettaisiin salamoista ja ilmakehän sähkövarauksista ja lämpömme johdettaisiin syvältä maan sisästä ja auringonsäteistä. Kierrätys olisi huippuunsa viritetty laki ja jokaisen kansalaisvelvollisuus jne.

 

Muistan joskus -70 luvulta lapsena ollessani, kun adventtikirkossa jokin pappi saarnasi ja kertoi lopunajan ennustuksista. Silloin mm. adventtikirkko oli vielä puhdas ja opit aitoja. Silloin kirkot julistivat Jeesuksen takaisin tulosta, kun nykyään kukaan ei mainitse sanallakaan. Tuo pappi kertoi että ilmestyskirjan ennustukset eivät ole mitään monimutkaisia vertauskuvia, vaan erehtymättömän todellisia kuvauksia ajalta jolloin ei ollut tekniikkaa esimerkkinä, tai tapahtumia joita ei koskaan ollut ennen vielä tapahtunut. Niinpä nytkin kun me tieteen kautta tiedämme etteivät tähdet voisi tippua alas taivaalta, sillä ei sieltä tarvitse tömähtää kuin 2-3 kuutiokilometrin kokoinen möhkäle niin tämä luomakuntamme sanoisi bye bye! Koska meteori iskee planeettaamme osapuilleen 30 tuhatta kilometriä tunnissa nopeudella. Esimerkki: kuplavolkkarin kokoinen meteori tekee 2-3 kilometrin kokoisen kraatterin ja uppoaa vähintään puolen kilometrin syvyyteen. Saatikka sitten tähti joka on kymmenen kertaa suurempi kuin oma planeettamme iskeytyy tähän. Niinpä kivisade, tähtisade, on pienten meteoriittien parvi, pikkukivestä jalkapallon kokoon asti tai jopa muutamia ostoskärryn kokoisia, jotka saapuvat ilmakehään. Nämä pikkumeteorit synnyttävät tähtisadetta muistuttavan ilmiön, joka koettiin joskus 1800 luvulla viimeksi. Jumala haluaa näyttää nuo kaikki pienessä mittakaavassa jo ennalta, jotta me emme silloin voisi sanoa että se tulisi meille yllätyksenä. Rakeita verellä sekoitettuja, kertoo karua kieltä siitä että, ilma tähtisateen kuumentaessa synnyttää varmaan kondensoituessa vedeksi tehden kylmässä ilmanalassa muutaman kilometrin korkeudella jättisuuria rakeita, jotka tulevat sitten osan noiden kivien kanssa maahan saakka, aiheuttaen henkilövahinkoja ja kuolemaa ja ainakin täydellisen kaaoksen, jolloin kuninkaat, rikkaat ja köyhät, orjat sekä vapaat huutavat Jumalaa puoleensa.

Kiinan pilaantunut vesi on myös samanlainen yhdenmukainen esimerkki tulevasta, että sellaista se vesi täällä lopulta on KAIKKI.

Auringonpimennyksiä on aina ollut kuten kuun, mutta niiden muuttuminen vereksi ja säkkipuvuksi on tulossa juuri näiden meteorisumun seurauksena, sekä taivaan kääriytyminen kokoon kun ilmakehä täyttyy pikkukivestä joka lähes kaikki palaa siellä stratosfäärissä suuren kitkan ja valtavan nopeuden yhtälönä.

 

8.6.2007

 

Myrkkylevää meressä Kiinan eteläpuolella

Julkaistu 07.06.2007, klo 10.46

 

Kiinan viranomaiset varoittavat myrkyllisestä levälautasta merellä lähellä Hongkongia ja eteläistä Shenzhenin miljoonakaupunkia.

Levä saastuttaa meren eliöstön ja aiheuttaa terveysriskin uimareille. Kiinan viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään poissa saastuneilta merialueilta ja jättämään meren antimet syömättä. Kyseessä on suurin kaupungin rannikolla koskaan ollut leväkukinta.
Kiinan hallitus julkaisi viime kuussa raportin, jonka mukaan Helmijoen paheneva saastuminen aiheuttaa Etelä-Kiinan merialueiden pilaantumista. Leväkukintaa ruokkivat erityisesti typpi-, fosfaatti- ja raaköljypäästöt. Ne värjäävät veden punertavaksi ja aiheuttavat siihen voimakkaan pahan hajun.
Yli 70 prosenttia Kiinan vesistöistä ja 90 prosenttia pohjavedestä on saastunut.

 

On hauska lukea kuinka Jumala viisaudessaan antaa vihjeitä ihmisille langetettujen tuomioiden täyttymisestä. Tässäkin käy selväksi ilmestyskirjan koko karuus, pohjavesien tuhosta, veden punaiseksi vereksi, kuin kuolleen, eli mustapunaruskeaksi vereksi muuttumisesta, karvaaksi käyneen veden haju joka on kuvottava. Tämä ei ole kuitenkaan kuin vasta varoitus tulevista kauhuista. Miksi varoitus? Jumala varoittaa ihmisiä siksi ettei kenellekään jää epäselvää hänen tuomioidensa ennalta ilmoittamisesta ja pelastumisen mahdollisuuden antamisesta ja niiden käyttämättä jättämisestä jota jumalaton ja tyhmä ihminen ei käytä. Tyhmät neitsyet muun muassa jäävät rannalle ruikuttamaan juuri siksi. Jumala ei halua olla julma, vaan absoluuttisen oikeudenmukainen, siksi hän antaa merkkejä jotka ovat niin selviä, ettei pitäisi olla kenelläkään mahdollisuutta väistää Raamatun kehotuksia ja tulla Lujaan Elävään Uskoon, saaden paikka kauhujen edestä pois pääsyyn.

Melkein itkee: "miksi ihmeessä te jotkut ette tätä voi ymmärtää, miksi te nukutte?"

 

6.6.2007

 

Jäätiköt sulavat monin seurauksin

Julkaistu 04.06.2007, klo 15.37 (päivitetty 04.06.2007, klo 22.09)

 

Jäätikkö
Kuva: AP Graphics Bank
Jäätiköiden, merijäiden ja lumipeitteen sulaminen vaikuttaa suureen osaan maapallon väestöä. Sulamisen seuraukset näkyvät merenpinnan nousuna sekä juoma- ja kasteluvesien hupenemisena, ilmenee tänään julkaistusta YK:n raportista.

 

Maailman ilmastopäivän aattona julkistettu raportti korostaa myös mahdollisuutta, että vetäytyvä jääpeite voi kiihdyttää lämpenemistä, koska jääpeite viilentää maapallon lämpenemistä heijastamalla lämpösäteilyä avaruuteen.
Raportti julkistettiin Tromssassa Norjassa. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen saattaa nostaa meren pintaa tällä vuosisadalla 20 - 80 senttiä, mikä voi johtaa miljoonien ihmisten siirtymiseen kotiseuduiltaan Bangladeshin kaltaisissa alavissa maissa.
Mutta myös kaukana rannikoilta kasvihuoneilmiö vaikeuttaa vuoristoissa olevien lumien sulamisvesistä riippuvaisten ihmisten elämää.
Pääasiassa Aasiassa 1,5 miljardia ihmistä saa käyttövetensä sulamisvesistä. Ikiroudan sulamisen esimerkiksi Siperiassa puolestaan pelätään vapauttavan ilmakehään metaania, jota pidetään erittäin haitallisena kasvihuonekaasuna.
Norjan ympäristöministeri Helen Björnöy sanookin olevansa huolestunut, että kasvihuoneilmiö ruokkii itseään.

Kiina voi menettää läntiset jäätikkönsä
Kiinan läntiset jäätiköt voivat sulaa lähes kokonaan vuoteen 2100 mennessä. Kiinan virallisen uutistoimiston Xinhuan mukaan kolmen viime vuosikymmenen aikana Qinghain maakunnan ja Tiibetin ylängön jäätiköt ovat ilmaston lämpenemisen seurauksena vetäytyneet yli 130 kilometriä vuodessa.
Jäätiköiden häviäminen kuivattaisi myös monia alueen jokia. Myös Aasian tärkeimpien jokien, kuten Jangtze-joen, vedenpinta laskisi, mikä vaikuttaisi miljoonien ihmisten elämään.
Jäätiköiden sulaminen aiheuttaa kuitenkin jo nyt vastakkaisia ongelmia, kuten jokien tulvimista.
Kiina julkisti maanantaina ensimmäisen kansallisen ilmasto-ohjelmansa, jossa ei mainittu jäätiköiden sulamista.

 

Kuten huomaatte, tieteilijät huomaavat jatkuvasti uusia asioita jotka vaikuttavat ilmastokatastrofin lisääntymiseen. Jokainen joka on maksanut velkaa tietää että taloustieteessä sitä kutsutaan korkoa korolle periaatteeksi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja Jumala vain yksin voi vaikuttaa ehkäisevästi. Uutisissa sanottiin että meillä olisi 20 vuotta aikaa tehdä jotain ja aiemmin sanottiin että olisi enää 12 vuotta kun pohjoisnapajäätä ei enää ole. Todella säälittävää, kun ottaa huomioon, että tuon kertoo auktorisoitu STT. Kiinan jäätiköiden sulaminen on nyt vaiheessa 130km/vuosi, ensi vuonna 260km ja sitten ne olivatkin jo sulaneet pois. Tämä on oikea marssijärjestys. Totta kai hallitukset ja tiedotusvälineet luovat kaunista ja toivorikasta kuvaa ettei tulisi anarkiaa ja muuta lieveilmiötä. Totuus on silti vain neljän vuoden päässä ilmastohelvetistä.

 

5.6.2007

 

Kirjeenvaihtoa adventistiystävälle, jolta sain vastauksen (alimpana):

 

Olen jo yli vuoden tutkinut intensiivisesti yhtälöä joka kiehtoo minua suuresti. Tosin se tyrmää koko adventtiaatteen siltä osin. Ei se onneksi pelastuksen kannalta mitään tyrmää. Nyt vain kävi niin että näitä yhtälöitä kaatuu päälle koko ajan, kuten sain ilokseni avata just eilen yhden lisää, eli kuudennen sinetin merkityksen käytännössä. Se on aika vaaraton ilmiö, ottaen huomioon sen ulkoinen vaikutus, joka on TODELLA pelottava.

Johanneksen ilmestys 6

12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,
13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.
15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin
16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Tämä kaikki poikkeaa kovasti Adventtikirkon opista koska tässä on perusperiaate se että sinetit alkoivat avautua jo Kristuksen kuoleman jälkeen valkoisesta hevosesta joka on Kristus itse. Sitten viidennen sinetin kohdalla kuolleet pyhät saavat valkoisen vaipan joka on taivasruumis, toisin sanoen heidän sielut otetaan ylös kuolleista, he saavat hengen ja ruumiin takaisin.

1. Tessalonikalaiskirje 4

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

Sitten otetaan meidät jotka olemme täällä elossa ja avataan kuudes sinetti.

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

 

Tämän käytännön vaikutusta mietin jo pitkään ja tässä vastaus. Tein sen eilen, kun huomasin uskomattoman jutun joka heti herätti minut ajattelemaan.

 

Mutavyöry hautasi geysirien laakson Venäjällä

Julkaistu 03.06.2007, klo 22.23 (päivitetty 03.06.2007, klo 22.24)

 

Voimakas mutavyöry on haudannut alleen Venäjän kaukoidässä sijaitsevan geysirien laakson. Venäläisen Vesti 24 -kanavan välittämissä kuvissa Kamtshatkan niemimaalla sijaitseva laakso on sulavan lumen ja mudan peitossa.

 

Kuumista lähteistä normaalisti ilmaan ryöppyävästä vedestä tai vesihöyrystä ei näy niissä jälkeäkään.
Luonnonpuiston johtajan Jekaterina Radugovan mukaan koko alue on muuttunut tunnistamattomaksi.
Kamtshatkan niemimaa on yksi viidestä maailmankolkasta, jossa geysirejä esiintyy. Mutavellin alle jääneessä laaksossa oli noin 90 kuumaa lähdettä, jotka olivat vuosittain tuhansien turistien ihailun kohteena.
Paikallinen luonnontieteilijä arvioi, että suurimmat laaksossa olevat geysirit saattavat ajan mittaan läpäistä päälle kasautuneet maamassat, mutta useimmat on luultavasti menetetty ikiajoiksi.
Tiedemiehet arvelevat, että mutavyöry on saattanut johtua Kamtshatkan alueella vallinneesta poikkeuksellisen lämpimästä säästä.

 

TIEDÄTKÖ MIKÄ ON YLIPAINESUOJA? JEP! Nii`in, sepä se just on!

 

 

No mitä tapahtuu kun ylipainesuoja tukitaan?

Johanneksen ilmestys 6

12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,
13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.
15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin
16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"


Jokin kaukainen todella suuri planeetta räjähti taannoin jonka NASA huomasi, joka voisi olla selitys kuun vereksi muuttumisen, sekä auringon oranssin keltaiseksi säkkipukuiseksi muuttumisen mahdollisuus, sekä 1800 luvulla tapahtuneen kaltainen tähtisade, taivaan kokoon kääriytyminen konkreettisesti. Mietihän jos karkeaa punakivisadetta kun tulee ilmakehään, paljon, eli todella paljon, muutahan se ei sitten tarvitsekaan, kunhan sitä on riittävästi. Ei siis tarvita tämänkään ennustuksen täyttymiseen, kuin kaksi hyvin poikkeuksellista ja samanaikaista tapahtumaa. Tieteellisesti täysin selitettävissä, koska niin se juuri onkin. Ei NASAt ja kumppanit sellaista kivisumua huomaisi ennen kuin vasta sen ilmakehään jouduttua. No silloin sen huomaakin jo kaikki. Katso kuvia jotka tossa väsäsin.

 

Tämän jälkeen kronologisessa järjestyksessä heti perään alkaa ensimmäinen pasuunan ääni.

Johanneksen ilmestys 8

6 Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin.

7 Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

Jos sellainen määrä kiveä palaa ilmakehässä, voi sanoa morjens otsonikerrokselle, eikä ole vaikea arvata miten käy puille ja ruoholle. Ja kun huomaa vielä sen että kuudes sinetti ja ensimmäinen pasuuna ovat samaa asiaa osittain. Rakeita verellä sekoitettuja ja tulta, eli osa kivistä päätyy maankamaralle, hyvin loogista. Tästä alkaa kolmen ja puolen vuoden ajanjakso, jona aikana Laodikean penseä seurakunta ns. tulella puhdistetaan. Tämän jälkeen tulee toinen ylösotto jolloin jälleen tapahtuu ns. lupaus ottaa oma kansa pois hädän hetkeltä. Tällöin alkaa viimeinen kolme ja puoli vuotta joka oikeastaan alkaa Matteus 24 luvusta. Hävityksen kauhistus seisoo pyhimmässä paikassa jne. Silloin katkeaa valerauha joka on tehty aiemmin pedon ja antikristuksen toimesta Israelin kansalle. Matteus 24 käskee silloin paeta, koska silloin alkaa viimeiset vitsaukset päättyen Harmageddoniin.

 

Niin, no mä tässä maalailen kaunista tulevaisuutta, punainen tupa ja perunamaa. J

 

hih. Jeesus myötä…

 


Lähettäjä: Tiina xxxxxxxxx [mailto:xxxxxxxxxxxxxxx]
Lähetetty: 4. kesäkuuta 2007 14:58
Vastaanottaja: Jarmo xxxxxx
Aihe: Mielenkiintoista

 

Luin vasta ton mikrosiru-jutun kokonaan, ihan vaikuttavaa. Kahta muuta olen vasta katsellut, ei pysty kerralla niin paljon vastaanottamaan.

 

Tiina

 

4.6.2007

 

Mutavyöry hautasi geysirien laakson Venäjällä

Julkaistu 03.06.2007, klo 22.23 (päivitetty 03.06.2007, klo 22.24)

 

Voimakas mutavyöry on haudannut alleen Venäjän kaukoidässä sijaitsevan geysirien laakson. Venäläisen Vesti 24 -kanavan välittämissä kuvissa Kamtshatkan niemimaalla sijaitseva laakso on sulavan lumen ja mudan peitossa.

 

Kuumista lähteistä normaalisti ilmaan ryöppyävästä vedestä tai vesihöyrystä ei näy niissä jälkeäkään.
Luonnonpuiston johtajan Jekaterina Radugovan mukaan koko alue on muuttunut tunnistamattomaksi.
Kamtshatkan niemimaa on yksi viidestä maailmankolkasta, jossa geysirejä esiintyy. Mutavellin alle jääneessä laaksossa oli noin 90 kuumaa lähdettä, jotka olivat vuosittain tuhansien turistien ihailun kohteena.
Paikallinen luonnontieteilijä arvioi, että suurimmat laaksossa olevat geysirit saattavat ajan mittaan läpäistä päälle kasautuneet maamassat, mutta useimmat on luultavasti menetetty ikiajoiksi.
Tiedemiehet arvelevat, että mutavyöry on saattanut johtua Kamtshatkan alueella vallinneesta poikkeuksellisen lämpimästä säästä.

 

TIEDÄTKÖ MIKÄ ON YLIPAINESUOJA? JEP! Nii`in, sepä se just on!

 

 

No mitä tapahtuu kun ylipainesuoja tukitaan?

Johanneksen ilmestys 6

12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,
13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.
15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin
16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"


Sepäs se! Lue vielä 9.5.2007 juttu, josta selviää kuun vereksi muuttumisen, sekä auringon oranssin keltaiseksi säkkipukuiseksi muuttumisen mahdollisuus, sekä tähtisade, taivaan kokoon kääriytyminen konkreettisesti. Mietihän jos karkeaa punakivisadetta kun tulee ilmakehään, paljon, eli todella paljon, muutahan se ei sitten tarvitsekaan, kunhan sitä on riittävästi. Ei siis tarvita tämänkään ennustuksen täyttymiseen, kuin kaksi hyvin poikkeuksellista ja samanaikaista tapahtumaa. Tieteellisesti täysin selitettävissä, koska niin se juuri onkin. Ei NASAt ja kumppanit sellaista kivisumua huomaisi ennen kuin vasta sen ilmakehään jouduttua. No silloin sen huomaakin jo kaikki. Katso kuvia jotka tossa väsäsin.

 

Hohhoijaa, mutta arvatkaapa mitä tuommoinen meteorimäärä tekisi otsonikerrokselle? Se huudattaa ensimmäistä pasuunaa saman tien, joten alla oleva mittarini saattaa pompsahtaa hieman..

 

3.6.2007

 Koskaan eikä milloinkaan aiemmin ole leskenlehdet kukkineet Suomessa 15.3.

Eikä kesäkuun alussa auringolla näin järkyttävä voima klo 20.00 että saa mittarin melkein neljään kymmeneen asteeseen. Luulenpa uutisoitavan ihonpalamisilta hyvinkin pian.

Nämä ovat pieniltä tuntuvia asioita, joita ei silmällä näe nopeasti ajatellen mutta molemmat kertovat hätkähdyttävää kieltä tulevasta. Vain turvautumalla Jeesukseen, voit selvitä.

 

30.5.2007

 

Järvivedet normaalia lämpimämpiä

Julkaistu 30.05.2007, klo 16.11 (päivitetty 30.05.2007, klo 16.23)

 

Kuva: YLE, lähde: AP Graphics Bank

Järvien pintavedet ovat nyt tavanomaista lämpimämpiä ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa aina Oulun korkeudelle saakka. Myös merivesi on etelässä poikkeuksellisen lämmintä.

 

Niin no talvi on lumetonta, lämpö varastoituu maahan ja ikään kuin esilämmittää vedet. Kesällä tullaan rikkomaan vedenlämpöennätyksiä, se on ihan varma juttu. (< +30C)

 

Suomen ympäristökeskuksen mukaan pitkän ajan keskiarvolukemat ovat ylittyneet ainakin asteella, mutta paikoin vesi on jopa neljä astetta normaalia lämpimämpää.
Tiistaisten mittausten mukaan järvivesi oli lämpimintä Tuusulassa Tuusulanjärvessä, jossa Suomen ympäristökeskuksen mittauspisteessä lämpötilaksi mitattiin +18 astetta. Kaikkiaan Etelä-Suomen järvivedet ovat nyt noin 14-18-asteisia.
Keskisessä Suomessa ja pohjoisessa aina Oulun korkeudelle saakka järvivesien lämpötilat ovat keskimäärin noin 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa mittauksia ei ole edes aloitettu.

Veden lämpötila voi vaihdella nopeasti
Keskiarvon alapuolella lämpötila oli eilen vain Lappajärvessä Pohjanmaalla, jossa keskiarvosta jäätiin 0,3 astetta.
- Sekin saattaa johtua vain tuulesta, huomauttaa hydrologi Johanna Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.
- Lämpötila riippuu paljon järven koosta, syvyydestä ja tuulista ja mittauspisteen sijainnista. Samasta syystä veden lämpötila voi vaihdella hyvin nopeasti, koska lämmin vesikerros on nyt niin ohut. Tuuli voi sekoittaa sen nopeasti syvemmällä oleviin viileisiin kerroksiin, jolloin vesi saattaa äkkiä tuntua viileältä, Korhonen selvittää.
Tänä vuonna ympäristökeskus aloitti vesien lämpötilojen mittaukset jäiden aikaisen lähdön takia tavanomaista aikaisemmin. Lapissa mittauksia ei vielä ole aloitettu.

Merivesikin lämmennyt
Meriveden pintalämpötila on noussut eteläisimmässä Suomessa poikkeuksellisen korkealle muutaman lämpimän päivän seurauksena.
Helsingissä, Kaivopuiston edustalla mitattiin keskiviikkona 12,4 astetta. Tämä on korkein mittauspaikalla toukokuun lopussa havaittu lämpötila sen jälkeen, kun automaattimittaukset aloitettiin vuonna 1998.
Tavanomainen lämpötila tähän aikaan vuodesta on yhdeksän astetta.
Haminassa ja Hangossa meriveden lämpötilaksi mitattiin peräti 14 astetta, mikä ylittää tavanomaisen lämpötilan viidellä asteella.

Pohjoisessa ei nousua
Merentutkimuslaitoksen erikoistutkija Pekka Alenius arvelee, että viime päivien lämmin, jopa helteinen sää on lämmittänyt pintavettä nopeasti Etelä-Suomessa.
Pohjoisempana meriveden lämpötila on lähellä tavanomaisia keskiarvoja. Föglössä lämpötila on 10 astetta, mikä on juuri keskimääräinen lukema.
Raahessa mitattiin vain seitsemän astetta, mikä on kaksi astetta tavanomaista kylmempää.

 

Pohjoismaiset kalat eivät ole tottuneet elämään lämpimissä vesissä. Jos vedet lämpenevät paljon, kalat kuolevat ja jos kalat kuolevat, vesi saastuu sekä rehevöityy totaalisesti, muuttuen kuin vereksi, kuin kuolleen vereksi. Lopulta tapahtuu se täydellinen, eli kaikki mikä meressä on, kuolee.

 

20.5.2007

 

Yhdysvalloissa selittämätön mehiläiskato

Julkaistu 20.05.2007, klo 21.36 (päivitetty 20.05.2007, klo 21.53)

 

mehiläinen 

Kuva: YLE

Yhdysvalloissa kevät on tuskaista aikaa mehiläiskasvattajille, sillä yhdyskunnissa on käynyt vakava kato, jonka syytä ei tiedetä.

 

 

Jotkut kutsuvat katoa pahaenteisesti jo mehiläisten aidsiksi. Yhdysvaltain ohella katoa on havaittu myös esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta ei Suomessa.
Suomalaisia mehiläispesiä kuitenkin seurataan tänä keväänä tavallista tarkemmin; havaituille mehiläisten joukkokuolemille on kuitenkin löytynyt toistaiseksi järkeenkäypä selitys.
Teorioita selittämättömän mehiläiskadon syistä on esitetty kännykkäsäteilystä geenikasveihin. Useimmat uskovat, että yhtä ainoaa syytä ei koskaan katoon tulla löytämään.
Tilannetta vakavoittavat kadon kerrannaisvaikutukset. Yhdysvalloissa lasketaan, että kolmannes ihmisen ravinnosta on riippuvainen mehiläisten tekemästä pölytyksestä. Tällaisen sadon arvo vuosittain on 15 miljardia dollaria.

 

Johanneksen ilmestys 8:7

Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

 

Tämä on ensimmäinen vitsaus joka kohdistuu kolmannekseen siitä ja juuri maahan. Tämä vitsaus tulee pikemmin kuin arvaammekaan, eli jos mehiläisiä ei ole tuon enempää, sen täytyy tapahtua jo ensi kesänä elokuun korvilla. Tämä puolestaan kertoo meille että Jumalan kansa otetaan pois koetuksen hetkestä, joten siihen ei sitten taidakaan mennä enää kauaa.

Lopuksi kuulin TV:stä Einsteinin lausuman, jossa hän kertoo jos että ensimmäisenä vuonna katoaa mehiläiset, seuraus siitä on että toisena vuonna kasvit, kolmantena eläimet ja lopuksi neljäntenä vuonna ihmiset. Tismalleen näin. Kaikki tapahtuu äkisti ja rutosti. Roomalaiskirje 9:28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

 

18.5.2007

 

Merien kyky varastoida hiilidioksidia heikkenee

Julkaistu 18.05.2007, klo 18.30 (päivitetty 18.05.2007, klo 18.45)

 

Aallokkoa merellä

Kuva: AP Graphics Bank

Eteläisen jäämeren kyky varastoida ilmakehän hiilidioksidia on heikkenemässä, ilmenee uudesta kansainvälisen tutkijaryhmän raportista. Ilmiöstä seuraa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa odotettua nopeammin.

 

 

 

Ilmastotutkijat ovat kyllä ennakoineet meren hiilidioksidin varastointikyvyn heikkenemisen, mutta ennusteissa tämän arveltiin tapahtuvan vasta vuosisadan loppupuolella.
Huolestuttava muutos tapahtuu siis kymmeniä vuosia luultua aiemmin.
Ilmakehään pääsevästä hiilidioksidista vain noin puolet jää ilmaan. Puolet imeytyy valtameriin ja biosfääriin eli maaperään ja kasveihin.
Merillä ja biosfäärillä on suunnilleen yhtä suuri kyky varastoida hiilidioksidia. Tietyillä valtamerten osilla kyky on huomattavan suuri. Eteläinen jäämeri absorboi kaikesta erittyvästä hiilidioksidista noin 15 prosenttia, eli osuus on hyvin suuri.

Otsoniaukko ja ilmastonmuutos heikentävät imeytymistä
Hiilidioksidin absorboituminen meriin tapahtuu nyt samaa vauhtia kuin vuonna 1981, kun mittaukset aloitettiin. Näin siitä huolimatta, että hiilidioksidia pääsee nyt ilmakehään 40 prosenttia enemmän.
Eteläisen jäämeren absorbointikyvyn heikkeneminen johtuu tutkijoiden mukaan kahdesta tekijästä. Ensimmäinen on etelänavan otsoniaukko, joka muuttaa alueen lämpötiloja.
Toinen tekijä on ilmastonmuutos, joka lämmittää tropiikin aluetta enemmän kuin Eteläistä jäämerta. Molemmat tekijät lisäävät tuulisuutta.
Lisääntynyt tuulisuus estää hiilidioksidin imeytymistä mereen. Meri varastoi hiilidioksidin varsinkin alempiin vesikerroksiin. Tuulisuuden lisääntyessä vesi sekoittuu ja alempien vesikerrosten hiilidioksidi pääsee purkautumaan takaisin ilmakehään.
Toisaalta pintavesi on niin hiilidioksidin kyllästämää, ettei uutta imeytymistä tapahdu.
Hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä johtaa ilmastonmuutokseen ja ilmakehän lämpenemiseen.
Tutkimus on julkaistu Science-tiedelehdessä.

 

16.5.2007

 

Galileolle vaaditaan lisää rahaa

Julkaistu 16.05.2007, klo 16.24

 

Galileo

Kuva: AP/arkisto

EU aikoo ottaa suuremman roolin unionin miljardihankkeen, Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän rakentamisessa. EU:n komission liikennekomissaari Jacques Barrot totesi keskiviikkona, että kahdeksan avaruusalan yrityksen yhteenliittymä on epäonnistunut hankkeen toteuttamisessa.

 

 

Barrot hakee Galileo-hankkeelle myös lisää julkista rahoitusta 2,4 miljardia euroa jo olemassa olevien 3,4 miljardin lisäksi, koska yksityinen sektori ei ole valmis sijoittamaan siihen riskien pelossa.
Julkinen sektori vastaisi Barrot´n mukaan alkuvaiheen koko infrastruktuurin toteuttamisesta, pilottikokeilusta ja rahoituksesta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio liikkuu 10 miljardin tienoilla.
Hanke on pahoin viivästynyt. Alun perin EU:n satelliittipaikannusjärjestelmän Galileon 30 satelliitin piti olla Maan kiertoradalla ja käytössä ensi vuonna, nyt tavoite on vuosi 2012.
Toistaiseksi avaruuteen on laukaistu vain yksi satelliitti.
Satelliittijärjestelmä on tarkoitettu vain siviilikäyttöön ja sitä käytetään mm. autojen navigaattoreissa ja tavarankuljetusten valvonnassa.
Galileon rakentamiseen sitoutuneet kahdeksan eurooppalaista yritystä, mukana EADS, Alcatel-Lucent ja Hispasat, eivät päässeet yhteisymmärrykseen rahoituksen jaosta eivätkä edes urakan toimitusjohtajasta. Hanke kaatui keskinäisiin riitoihin ja mm. vaatimuksiin kansallisista valvontakeskuksista.

YLE Uutiset
Liikennekomissaari patistaa nyt EU:n jäsenvaltioita tekemään poliittisen ratkaisun siitä, että Galileo-hanke turvataan EU:n alaisuudessa ja että sille myönnetään lisärahoitus julkisista varoista. EU:n liikenneministerien on määrä puida hanketta kokouksessaan 2. kesäkuuta.
Koko hankkeen tarkoituksenmukaisuutta on epäilty, sillä käytössä on jo amerikkalainen GPS, jota operoi Yhdysvaltain ilmavoimat. Myös Kiina ja Venäjä suunnittelevat omien satelliittipaikannusjärjestelmien rakentamista.

 

Saanko esitellä: Pedon merkin aktivaattorit jotka tuottavat vaivan ja paiseet joissa on pedon merkki. Tismalleen oikeaan aikaan vuonna 2012 jolloin on Laodikean seurakunta otettu jo ylös. Ehkä voivat nopeuttaakin tuota järjestelmää kun tapahtuu nämä kaikki muut asiat ensin. Tuo järjestelmä toimii vain viisi kuukautta joka tuhoutuu kolmannen maailmansodan aikana eikä järjestelmää enää sen jälkeen ole. EIKÄ TULE!

 

JA LUE TÄMÄ

 

Johanneksen ilmestys 9

Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!" -huutoa tämän jälkeen.

 

USA:n APOLLO - Apollyon - Ensimmäinen "VOI" (kuvassa taitaa kylläkin olla venäläisten juttuja lipusta päätellen)

 

ja kaivosta nousi savu, (näitä voidaan lähettää myös siilosta, ikään kuin kaivosta) niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta

ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.

 

 

Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta

 

Voi hyvänen aika kun on hyvä kuvaus satelliitista. Voima on juuri pyrstössä… no niinpä!

 

http://www.astronautix.com/project/navstar.htm

VIIMEINEN Apollo 17 oli yhdestoista miehitetty Apollo-avaruusohjelman lento ja kuudes, joka laskeutui Kuuhun. Se on toistaiseksi viimeinen Kuuhun laskeutunut avaruuslento. Apollo 17 oli ensimmäinen Apollo-ohjelmassa, joka laukaistiin yöllä ja viimeinen toteutunut Apollo-lento.
Laukaisu tapahtui 7. joulukuuta 1972 kello 05:33,00 UTC Kennedy Space Centeristä. Lento laskeutui Kuuhun Taurus-Littrown laaksoon 11. joulukuuta 1972 kello 19:54,57 UTC. Kuussa vietetty aika oli 74 tuntia, 59 minuuttia ja 40 sekuntia. Laskeutuminen tapahtui 19. joulukuuta 1972 kello 19:24,59 UTC. Lennon kokonaisaika oli 12 päivää, 13 tuntia, 51 minuuttia ja 59 sekuntia.

Maapallo unessa joskus vihan ajalla
Tässä muuta yö sitten näin unen, en jaksa muistaa kirjoitinko jo aiemmin siitä mitään, mutta uni meni näin:
Ylösotto oli jo tapahtunut ja olin ikäänkuin jossain terminaalin tyyppisessä paikassa, mutta sieltä ei silti nähnyt maahan, vaikka tiesin että maa olisi tuossa jossain lähellä. Muistan vielä hassun tapauksen tuosta samasta unesta jossa yritin sanoa kirosanan "paska", no se ei suusta tullut, ei sitten millään ja kun yritin kovasti sanoa sen, tuli sellainen sisäinen uhkaus, ikäänkuin varoitus siitä ettei saa yrittää. No se oli sellainen hauska sivuava juttu. Eli pyysin sitten että saisin nähdä maailman koska olin niin paljon asioita miettinyt miten ne menee ja tulee. Niinpä Jumala avasi minulle ikäänkuin suuren luukun, josta näkisin sen. Kirjoitan tähän väliin että entinen ammattini oli graafisella alalla, mm. kuvien käsittelyssä, joten osaan tehdä kuta kuinkin sellaisen maan jolta se unessani näytti.

Eli tältä:


Unessa kartta oli tunnistettavissa jotenkuten ja oli aika paljon pieniä ja suurempia alueita joissa oli sulaa laavaa. Vähän niinkuin maalla olisi ihottumaa ja paiseita. No niin onkin. Visva valuu pois kun ihminen on tuhonnut koko pallon.

 

9.5.2007

 

Nasa havainnut valtavan tähden räjähdyksen

Julkaistu 08.05.2007, klo 07.47 (päivitetty 08.05.2007, klo 08.17)

 

Supernova räjähdys
Kuva: RTV
Supernova
Kuva: RTV

 

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on havainnut kaikkien aikojen kirkkaimman supernovan.

Nasan tutkijat arvioivat, että kyseessä on suurin tähti, jonka on koskaan havaittu räjähtävän.
Sen massa oli arviolta 150-kertainen omaan aurinkoomme verrattuna.
Yleensä räjähtävät tähdet loistavat kirkkaina muutamia viikkoja, mutta viime syksynä löydetty supernova on säteillyt poikkeuksellisen voimakkaasti useita kuukausia.

Nyt täytyy heti kyseenalaistaa tapauksen vaaratekijöiden vähättelyn NASA:n osalta, joka tarjoaa meille kivisadetta varmaan miljoonan vuoden kuluttua. Tämä räjähdys on huomattu nyt ja se on tapahtunut oikeasti varmaan satoja tai tuhansia vuosia sitten. Valo etenee vain valon nopeutta, eikä yhtään kovempaa. Jumala sen sijaan tietää kaiken ja on ennalta säätänyt kaiken. Räjähdys saattaa johtaa siihen että kivisade tuleekin aivan pian, koska avaruuden kitkakuluma on minimaalinen ja kivet lähtevät räjähdyksessä aika täsmälleen valonnopeudella etenemään.
Johanneksen ilmestys 6
12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,
13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,
14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

Niinpä hassua on se, että kaikki tapahtumat, oli ne sitten melkein mitä tahansa, on Jumala antanut ihmisille mahdollisuuden keksiä niihin jokin muu "tieteellinen" selitys, kuin sen että se olisi kiistatta Jumalan teko. Jumala on siksi antanut kaiken tapahtua tieteellisesti, pitkällä ajanjaksolla, aivan luomistyöstänsä asti, jotta ihmiset voisivat seurata kahta tietä, hyvän- ja pahantiedon teitä. Ihmisen on annettu Paratiisista asti valita itse, joko Jumalan hyväksyntää ja hänen kunniaa, tai ihmisen vajavaista omaa tietoaan, saatana valheiden kuninkaan johdolla.

1.5.2007

 

Tutkijat: Napajää sulaa oletettuakin nopeammin

Julkaistu 01.05.2007, klo 22.20

Kuva: NOAA

Pohjoisnavan jää sulaa paljon nopeammin kuin tietokonemallit ovat antaneet olettaa, sanoo yhdysvaltalainen tutkijaryhmä.

Coloradon yliopiston jää- ja lumitutkijoiden mukaan pohjoisnapa voi lainehtia kesäisin avomerenä jo vuonna 2020. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut siihen menevän 30 vuotta kauemmin.
Coloradolaistutkijoiden lähteinä ovat satelliittitiedot ja silmin tehdyt havainnot. IPCC on tehnyt omat laskelmansa tietokonemallin avulla. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan IPCC:n raportti on huolellinen ja perusteellinen, mutta myös varovainen.
Sula pohjoisnapa kiihdyttäisi entisestään maapallon ilmaston lämpenemistä. Valkoisesta jäästä auringon valo ja lämpö kimpoavat suurelta osin ilmakehän ulkopuolelle, kun taas tumma vesi imee niitä itseensä.
Tutkimus on julkaistu Geophysical Research Letters -lehdessä.

 

Aluksi tuossa 2000 luvun alkupuolella havaittiin tämä ilmiö. Silloin uumoiltiin että muutama sata vuotta menisi, ehkä jopa vuosituhannen loppuun, jos tätä rataa jatkuu lämpeneminen. Aivan! Aivan kuten pelaisi golfia 10cnt panoksella per. reikä. Pari vuotta sitten väittämä oli että tämän vuosisadan lopulla ne saattaisi aikaisintaan sulaa. Pian tuli tarkennus että enää 30 vuotta ja nyt enää 10-12 vuotta. Siis mihin voisi tiedettä enää verrata, huonoon sammakkoennustajaan varmaan? Olette laskukaavassanne korjanneet tuhannesta vuodesta alas kolmeenkymmeneen ja nyt peräti kahteentoista. Eli tällä hetkellä laskelmanne on ollut enää 1,2%:sti oikein. Sanonpa tähän, että hämmästytte, hyvät herrat ilmastopaneelit, kun napajää sulaakin jo alle kolmessa vuodessa kokonaan pois, eli varautukaa ottamaan prosenteistanne vielä kymmenesosaan tuosta. Tämän jälkeen tiede osuu oikein enää noin promillen verran oikeaan. Hyvänen aika, älkää edes yrittäkö Lottoamalla rikastua.
Laskette hyvät asiantuntijat vaan tosiasioiden edessä jumalattomalle ihmiskunnalle suosiollista laskukaavaa, joka ei ole kuin toivo paremmasta. Miksi suunta olisi nyt muuta kun se on tämä sama ollut alusta asti: kiihtyvä ja taas kiihtyvä ja vielä kerran kiihtyvä. Loppu onkin sitten jo pelkkää ryminää. Jeesus Kristus on tulossa pikemmin kuin arvaattekaan.

 

26.4.2007


Länsi-Euroopassa ennätyslämmintä

Julkaistu 26.04.2007, klo 17.19


Suuressa osassa Länsi-Eurooppaa on koettu ennätyslämmin huhtikuu, mikä on johtamassa yhä pahenevaan kuivuuteen.

Pohjois-Ranska on kylpenyt reilusti yli 20 asteen lämmössä, mikä on kymmenisen astetta tavallista huhtikuuta lämpimämpää. Ranskan kaakkoisosassa sijaitsevassa Lyonissa lämpötila on noussut useasti 30 asteeseen. Sadetta Ranskassa sen sijaan ei ole juuri tullut koko huhtikuun aikana.
Belgiassa kuluva kuu on ollut lämpimin sitten vuoden 1830 ja myös Saksassa on auringonpaistetta tullut ennätysmäärä. Hollannissa ei ole puolestaan satanut ennätykselliseen 33 päivään.
Englannissa kuun ensimmäiset 23 päivää olivat lämpimimmät 62 vuoteen. Lontoossa on ylitetty auringon paisteen määrässä vuoden 1951 ennätys.
Lämpimän sään ja vähäisten sateiden seurauksena Länsi-Euroopassa on kärsitty myös yhä pahenevasta kuivuudesta. Maanviljelijät pelkäävät jo kuivaa kesää. Kuivuus Euroopassa ja Australiassa on nostanut esimerkiksi vehnän hintaa.

 

Kuivuus uhkaa Euroopan viljasatoa?

Julkaistu 24.04.2007, klo 19.25

ohraa

Kuva: Arja Lento / YLE


Keski- ja Etelä-Euroopassa viranomaiset ovat huolestuneita jatkuvan kuivuuden vaikutuksista ensi kesän satoon. Saksan maataloustuottajien edustajan mukaan viljasato on vakavasti uhattuna, ellei parin lähiviikon aikana saada runsaita sateita.

Myös perunan ja sokerijuurikkaan sato uhkaa jäädä huomattavasti keskivertoa pienemmäksi.
Pohjois-Italiassa kuivuus uhkaa erityisesti maan perinteistä vilja-aittaa Po-joen laaksoa. Riisisadon odotetaan jäävän tänä vuonna poikkeuksellisen heikoksi. Po-joen virtaama on nyt vain puolet verrattuna ajankohdan normaaliin.
Myös suurten alppijärvien kuten Gardajärven ja Maggiorejärven pinnat ovat vähälumisen talven jälkeen poikkeuksellisen alhaalla. Tämän arvellaan vaikeuttavan myöhemmin kesällä suuresti vesivoiman tuotantoa.
Säätieteilijöiden mukaan ensi kesästä saattaa tulla yhtä kuuma ja kuiva kuin vuoden 2003 ennätyskesästä.

 

Huomaatteko rakkaat ihmiset kuinka meidän valvontakoneisto peittää uutiskatastrofin lauseilla jotka sivuavat jotain entistä huippua? En tiedä tietävätkö meteorologit oikeasti että tämä on globaalia ja vasta alkusoittoa, jossa jo nyt rikotaan kaikki entiset ennätykset mennen tullen jopa kymmenellä asteella. Lopuksi, hyvinkin pian kymmenillä asteilla. Viis siitä, luottakaa vain silti Jeesuksen ohjaukseen, ylienkeli Mikaelin suojeluun, pelastukseen vihasta ja sanomaan pelastuksestanne. Pelastus on ja tulee ollakin.

 

24.4.2007

 

Sulavan Grönlannin edustalle syntyi uusi saari

Julkaistu 24.04.2007, klo 15.29

Grönlannin itärannikolle on jäätikön sulamisen seurauksena syntynyt useiden kilometrien suuruinen saari, kertoo brittilehti The Independent.
 


 

Satelliittikuvat todistavat, että alue, jonka luultiin olevan niemimaan kärki, onkin muuttunut saareksi.
Vielä vuonna 1985 seutu oli kiinteä osa Grönlannin mannerjäätikköä. Vuonna 2002 jääkannas oli kaventunut, mutta nyt jää on kokonaan sulanut ja saari on irrallaan Grönlannista.
Havainnon tehnyt yhdysvaltalainen tutkija Dennis Schmitt on nimennyt saaren
Lämpösaareksi (Warming Island). Yhdysvaltain geologijärjestö on vahvistanut havainnon satelliittikuvista.
Tutkijoiden mukaan saaren muodostuminen on seurausta
"kiistattomasta, nopeasta ja massiivisesta fyysisestä muutoksesta", joka johtuu maapallon lämpenemisestä.
Tutkijat näkevät Lämpösaaren olevan merkki myös siitä, että Grönlanti sulaa paljon uskottua nopeammin. Valtavan mannerjään sulaminen on omiaan nostamaan merenpintaa.
Tutkijoden mukaan meri nousi tutkimusjaksolla 1961-2003 1,8 milliä vuodessa. Lyhyemmällä tutkimusjaksolla 1993 - 2003 nousunopeus oli jo 3,1 milliä vuodessa. Grönlannin osuus oli tästä 0,5 milliä. Suuri vaikutus merenpinnan nousuun on veden lämpölaajenemisella.
Grönlanti hajoaa myös yhä nopeammin. Kun vuonna 1996 mannerjäästä hajosi veteen keskimäärin 50 kuutiokilometriä jäätä, oli vuonna 2005 määrä kasvanut jo 150:een kuutiokilometriin.
Uusi havainto on "jäänjäristysten" lisääntyminen. Mannerjää liikahtelee varsinkin kesäaikaan, kun lämpö sulattaa sitä. Vuosina 1993 - 2002 "jäänjäristyksiä" havaittiin vuosittain 6 - 15. Tämän jälkeen niiden määrä on tasaisesti noussut. Vuoden 2005 ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana niitä havaittiin jo 32.

 

Uutinen tuli kuin vastaukseksi Golfvirtakertoimelle...

 

15.4.2007

 

GOLFVIRTAKERROIN

 

Nimeni on Tiger Woods. Pelataanko Golfia ja pannaan ihan vaan nimellinen 10 cnt. panos per reikä, eihän kuulosta pahalta? Jos voitan kaikki 18 reikää niin olet velkaa 1.80 € joka on meille kaikille vain taskuraha. Mutta eihän se ole mitään todellista peliä, vaan feikkileikkiä. Tosipelaaja tuplaankin potin joka kerta? Eihän kuulosta sekään pahalta. Aluksi 10cnt ja toisella reiällä 20cnt sitten 40cnt jne... mutta kun silti taas voitan sinut joka reiällä. Minä sijoitin sen vaivaiset 10 cnt. paljonko sinä hävisit?

USKOMATTOMAT 13 107,20

 

Nimeni on Lucifer. Olen aina yrittänyt kusettaa kaikkia, enkä oikeastaan muuta osaakaan, koska sieluni on läpensä paha. Pelataanko Golfvirtapeliä? Minä valehtelen, paljonko sinä tuhoat luontoa ja sinä vaan tuhoat sitä. Aloitetaan 0,10 tuhovuosiyksiköstä ja kun kaiken tuhotun summa on lopulta 13 107,20 on kaikki sitten tuhottu, joten tuhoamistahan sinulla siis riittää. Saat aikaa 18 vuotta ja joka vuonna käytämme tuhoyksikköä 0,10. Ole huoletta, maailmassa riittää kyllä maata ja merta tuohillesi. Ajatteles: 18 vuotta kestää 0,10 tuhoyksiköllä tuhota vuosittain vain 1,80 tuhoyksikköä. Voi, voi. Sinullahan on siis aikaa tuhota maailmaa vielä satoja tuhansia vuosia eteenpäinkin. Tarkalleen ottaen sinulla on yli 130 th. vuotta aikaa. Anna palaa vaan. Hehheh. "pirullista naurua".

 

Minua kutsutaan Jumalaksi. Olen luonut tämän maailman ja sen kaikki kasvit, eläimet ja kaiken mikä täällä on. Pelataanko golvirtapeliä? Sinä tuhoat ja minä kauhistelen luomistyöni tuhoamistasi. Käytämme tuhoyksikköä 0,10 jolla sinä voit tuhota maailman jopa 18 vuodessa jos teet parhaasi. Ensimmäisenä vuonna tuhoat vain sen 0,10 mutta toisena vuonna tuhoutuukin jo 0,20 koska sinun ei tarvitse tuhota kuin 0,10 kun edellinen tuhotyösi vahinko jatkuu viime vuodelta kumulatiivisesti. Seuraavana vuonna tuhoat 0,40 yksikköä vaikka tuhosit vain 0,20 yksikköä. Tätä rataa jatkat, kunnes olet käyttänyt kokonaista 18 vuotta ja maailma on käsissäsi lopussa.

 

Golfvirtapeli on siitä mielenkiintoinen peli, että kun sen alkaa, sitä ei voi enää pysäyttää, jos on pelannut jo muutaman tuhoyksikön verran. Luulo ei ole nääs tiedon väärtti ja Luciferin ansoihin ei kannata nojautua.

 

"me ollaan hävitty tää peli" ja oletan että olemme (vasta ja jo) menossa tuhoyksikön luvussa 1 638,40/13 107,20 ja kun tämä kerrotaan itsellään vielä pari tai kolme kertaa, pääsemme lukuun, joka on täystuho. Joka on vain kolmen vuoden päässä täystuhosta siis. Toinen huomioitava seikka on se että nykytila prosenteissa olisi vasta 12,5 % täystuhosta ja jäljellä vielä ruhtinaalliset 87,5 % ja takana on silti tuhovuosia jo 15 vuotta 18:sta. Loppu tulee siis ryminällä.

Ai niin, mitähän se raamattu kertoikaan: loppu kun tulee, tapahtuu se kaikki äkisti ja rutosti.

 

Esimerkki: Pohjoisella pallonpuoliskolla vuosi vuodelta peittävä lumi vähenee ja vähenee. Puhdas valkoinen lumi keväällä kun auringonsäteet ovat raaimmat, heijastaa se 90 % niistä takaisin avaruuteen. Nyt maa imee sen itseensä ja varastoi sitä, jota se ei ennen ole tehnyt näin paljon. Paljonko maa varastoi ennen kuin tulivuorenpurkaus päästää kuumuudet pihalle? Emmäätiä.

Oletko nähnyt koskaan kevään mustia lumikasoja? Hiililasti on joka vuosi suurempi ja suurempi jota sadelumi tuo. Ikijäätiköt Pohjois- ja Etelänavoilla saavat vuorotellen lumipeitteen ja taas sulavat. Lumensulaminen ja hiililaskeumat, hiili on mustaa ja kiihdyttää sulamista, mutta hiili ei sula ikinä, vaan jää lumen pintaan kunnes talvi taas tulee ja peittää uudella hiililumella. Alla on odottamassa taas moninkertainen pommi ensikesänä viimekesän sularajan kohdalla mustaa lunta. Kuinka käy? Oletko nähnyt mustaa jäävuorta, ehkäpä piankin olet.

 

Kumulatiivinen Golfvirtakerroin on esimerkiksi tässä.

14.4.2007

Yhdysvaltain mehiläiskuolemat edelleen mysteeri

Julkaistu 10.04.2007, klo 10.18 (päivitetty 10.04.2007, klo 11.08)

mehiläinen pörrää

Kuva: AP Graphics Bank

 

Yhdysvalloissa selvitellään edelleen outoa mehiläisten joukkokuolemaa. Mehiläiskato vaarantaa hunajantuotantoa ja viljelykasvien satoa. Mehiläisiä on kuollut joukoittain 22:ssa osavaltiossa, ja muutamissa osavaltioissa määrä on pudonnut puoleen.

Talvisaikaan mehiläisyhteisöt saattavat kutistua viidenneksen, mutta nyt havaittu tuho on poikkeuksellinen.

Mehiläisten pölytys on kymmenien viljelykasvien sadon kannalta ratkaisevan tärkeä. Huonosti onnistunut pölytys johtaa normaalia pienempiin hedelmiin, epämuodostumiin ja niukkaan satoon.

Tilanne on niin paha, että mehiläisviljelijät toivovat hallitusta puuttumaan siihen.

Mehiläisten joukkokuoleman syytä ei tarkkaan tiedetä. Tiedemiesten mukaan kyse on uudenlaisesta ilmiöstä, kun hyvinvoivat mehiläispesät menettävät lähes koko populaationsa äkillisesti.

Lisäksi asiantuntijat pitävät outona, että kuolleita mehiläisiä ei löydy pesistä eikä niiden ulkopuolelta ja että elävät mehiläiset ja loiset karttavat tyhjentyneitä pesiä. Syyksi epäillään tuntematonta tautia tai hyönteismyrkkyä, joka heikentää mehiläisten immuunijärjestelmää.

 

No niin, miten saadaan täyttymään ilmestyskirjan profetia: kolmasosa, maailman kaikesta elävästä kuoli. No näin juuri, se alkaa, pienestä ja mitättömästä mehiläisestä muun muassa, Dominopalikkailmiönä. Jos kaikki vihreä vihanta ruoho pitää palaa, se ei ole kovin kumma juttu, johan sitä jo viime kesänä ihmeteltiin kun tuli syksy keskellä heinäkuuta puiden paahtuessa pystyyn kuumuudessa.

Syksyllä 1987 lensin Helsingistä Los Angelesiin. Silloin oli pilvetön kolea aamupäivä kun lähdimme. Kone lähti kohti pohjoista, Helsinki, Vaasa, pohjoisnorja jne kohti Grönlannin pohjoisosia ja taivat oli koko matkan pilvetön. Ei pilvenhattaraa missään. Grönlannin vuorten välissä oli pilviä, missään muualla ei. Jatkoimme matkaa Grönlannista kohti pohjois Canadaa ja sieltä alas Seattlen yli San Fransiscon yli lopulta Losiin. KOKO MATKA TÄYSIN PILVETÖNTÄ. PUOLI MAAPALLOA TÄYSIN PILVETÖN. En tiedä mikä oli tilanne toisella puolella maapalloa, mutta se tuntui kummalliselta ja mieleenpainuvalta. Eli voimme olettaa että samankaltainen tilanne voisi olla ympäri maapallon, kun aika tulee. Silloin aurinko ei ole enää hellivä ystävä, vaan siitä tulee vihollisemme ja piinaajamme. Uskon että minä olen silloin jo pois täältä, isän luona taivaassa. Mutten silti usko että kuoleman kautta, vaan ylösoton. Voi niitä jotka tänne jäävät. Mutta lohtu on silti niillekin raukoille, se ei ole vielä ohi, se vasta alkaa. Sadonkorjuun viiniköynnösten leikkuu alkaa. Ensin vilja ja sitten viini joka vihassa survotaan, mutta siitä valmistuu lopulta Jumalalle kelpaava sato. Survosmäski jätetään siitä ja hyvä viini otetaan.

 

8.4.2007

 

Ilmaston lämpeneminen luultua vahingollisempaa

Julkaistu 06.04.2007, klo 02.25 (päivitetty 07.04.2007, klo 10.52)

Maapallo

Kuva: YLE
 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC varoittaa ilmaston lämpenemisen aiheuttavan nopeampia ja laajempia vahinkoja kuin aiemmin on ennustettu.

Brysseliin kokoontuneet tiedemiehet ja hallitusten edustajat sanovat julkistamassaan raportissa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaisia ja ne iskevät pahiten maailman köyhiin.

Lisäksi raportissa sanotaan, että ilmastonmuutos johtuu hyvin todennäköisesti ihmisen aiheuttamista päästöistä. Ilmastonmuutoksen hillintä on raportin mukaan välttämätöntä ja useita vaikutuksia voidaan viivyttää tai vähentää alentamalla kasvihuonekaasupäästöjä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kustannukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee. Raportissa arvioidaan, että jo 1,5 - 2,5 asteen keskilämpötilan nousulla olisi haitallisia vaikutuksia jopa kolmasosaan maapallon kasveista ja eläimistä. Keskilämpötila on raportin mukaan noussut sadassa vuodessa 0.76 astetta ja nousun uskotaan kiihtyvän tällä vuosisadalla.

Aluksi ilmastonlämpenemisestä saattaa olla hyötyä esimerkiksi lämmitystarpeen vähentyessä ja satojen kasvaessa. Muutoksen jatkuessa haitat kuitenkin ylittävät hyödyt. IPCC varoittaakin ilmastonmuutoksen voivan johtaa vesipulaan, joka koskettaa miljardeja ihmisiä.

Lisäksi uhkana on muun muassa useiden eläin- ja kasvilajien sukupuutto, merien pintojen nousu sekä maatalouden tuottavuuden ja ravintovarojen heikentyminen. Ilmastonmuutos lisää myös tulvia sekä kuivuutta ja hellekausia. Havaittavia muutoksia ovat jo muun muassa jäätiköiden sekä roudan sulaminen.

Erityisesti köyhät maat vaarassa

Raportin mukaan erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille ovat riskialttiilla alueilla sijaitsevat köyhät yhteiskunnat.

Esimerkiksi Afrikassa arvioidaan vesihuollon ongelmien kasvavan ja aliravitsemus sekä nälänhätä pahenevat kuivilla alueilla. Joillakin alueilla Afrikassa sateista riippuvat sadot voivat laskea jopa puoleen nykyisestä vuoteen 2020 mennessä.

Raportti on otettu maailmalla huolestuneena vastaan. YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon on huolissaan tilanteesta ja hän kehottaa hallituksia ryhtymään välittömästi toimiin ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi.

Myös Maailman luonnonsäätiön WWF:n ilmastonmuutosohjelman johtaja Hans Verolme vaatii niin ikään hallituksilta pikaisia toimia. Maan ystävät -järjestö puolestaa vetoaa rikkaisiin maihin päästöjen leikkaamiseksi.

Euroopan komission mukaan IPCC:n raportti on osoitus siitä, että EU:n pyrkimykset ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat oikeita. EU:n johtajat sopivat viime kuussa tiukoista päästövähennystavoitteista.

Valtion ympäristöhallinto on julkaissut raportista suomenkielisen tiivistelmän osoitteessa www.ymparisto.fi/ipcc.

 

Ilmaston lämpeneminen luultua vahingollisempaa

Julkaistu 06.04.2007, klo 02.25 (päivitetty 06.04.2007, klo 12.39)

Maapallo

Kuva: ESA

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC varoittaa ilmaston lämpenemisen aiheuttavan nopeampia ja laajempia vahinkoja kuin aiemmin on ennustettu.

 

 

 

Brysseliin kokoontuneet tiedemiehet ja hallitusten edustajat sanovat julkistamassaan raportissa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaisia ja ne iskevät pahiten maailman köyhiin.

Lisäksi raportissa sanotaan, että ilmastonmuutos johtuu hyvin todennäköisesti ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

IPCC:n raportti varoittaa ilmastonmuutoksen voivan
johtaa vesipulaan, joka koskettaa miljardeja ihmisiä. Lisäksi uhkana on muun muassa useiden eläin- ja kasvilajien sukupuutto, merien pintojen nousu sekä aiempaa heikommat sadot.

YK:n alainen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti raporttinsa yötä myöten kestäneiden neuvottelujen päätteeksi.

Neuvottelulähteiden mukaan raportin julkistus viivästyi hieman, koska Kiinan, Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain edustajat esittivät vastalauseita raportin yhteenvedon tekstistä.

Yhteenvedossa diplomaatit ja tiedemiehet arvioivat ilmaston lämpenemisen vaikutuksia maa- ja metsätalouteen, luonnon monimuotoisuuteen, kalakantoihin, talouteen ja lukuisiin muihin sektoreihin.

Valtion ympäristöhallinto julkaisee raportista suomenkielisen tiivistelmän osoitteessa www.ymparisto.fi/ipcc.

Nyt julkaistu teksti on yksi osa toukokuussa valmistuvasta IPCC:n neljännestä arviointiraportista. Huhti-toukokuun vaihteessa tutkijat esittävät Bangkokissa näkemyksensä vielä siitä, mitä ihmiskunnan pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

IPCC:n vuosina 1990 - 2001 julkaisemat aiemmat arviointiraportit ovat saaneet runsaasti huomiota osakseen ja niitä on kiitetty analyyttisestä ja puolueettomasta käsittelytavastaan.

Hallitusten välisen ilmastopaneelin takana ovat Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP.

 

Niinpä. Juuri niin kuin olemme tämän tienneet menevän jopa vuosisatoja.

 

Tänään kevään toistaiseksi lämpimin päivä

Julkaistu 13.03.2007, klo 16.10

aurinko

Kuva: Mika Kanerva

Tänään on ollut kevään toistaiseksi lämpimin päivä. Lämpimintä on ollut Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Ilmatieteenlaitoksen mukaan Helsinki-Vantaalla mitattiin kolmelta iltapäivällä 10,2 astetta. Kautta maan tänään on ollut 4 - 7 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

 

Myös viime päivät ovat olleet vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämpimiä.

Maaliskuun puolivälissä tyypilliset päivälämpötilat ovat maan etelä- ja länsiosassa nollasta kahteen astetta sekä maan itä- ja pohjoisosassa hieman pakkasen puolella.

Viimeksi maaliskuun alkupuolella ylitettiin 10 astetta kymmenen vuotta sitten. Tuolloin alkukuun lämpö vaihtui koko maassa kipakoihin pakkasiin, jotka jatkuivat parin viikon ajan.

Maaliskuun alkupuolen korkein lämpötila on 13,1 astetta, joka mitattiin 9. maaliskuuta 1961 Ahvenanmaalla Getassa. Loppukuun korkein lämpötila, 15,2 astetta saavutettiin 29. maaliskuuta vuonna 2002 Porvoossa.

 

JOSTA TULI LOPULTA YLIVOIMAISESTI LÄMPIMIN +17,5 C

 

Ilmastonmuutos - sana kaikkien huulilla

Julkaistu 29.01.2007, klo 10.26 (päivitetty 03.02.2007, klo 15.23)

ilmansaasteita

Kuva: Markku Juntunen

Kulunut talvin on kiihdyttänyt keskustelun ilmastonmuutoksesta huimiin mittoihin. Sekä ulkomailla että kotimaassa on julkaistu selvityksiä ilmastonmuutoksen etenemisestä ja siihen varautumisesta. Aihe ei enää ympäristöaktiivistien puuhastelua vaan kadunmiesten ja valtioiden päänmiesten huoli.

 

 

Euroopassa keskustelua siivittivät vuoden alussa EU julkaisemat merkittävät tavoitteet kasvihuonekaasujen leikkaamisesta.

Jopa ilmastokeskustelun vastarannankiiski, Yhdysvaltain presidentti George W. Bush kuvasi tammikuussa ilmastonmuutosta vakavaksi uhaksi.

Ilmastonmuutos pysyy otsikoissa myös siksi, että siitä on tullut 2000-luvulla vuosi vuodelta maailman huippukokouksissa yhä korkeammalla oleva aihe.
Maailman ylimmät päättäjät kamppailevat aiheen kimpussa. Ilmasto- ja energiakysymykset tiivistyvät lopulta poliitikkojen valintoihin.

Yritysmaailma on herännyt myös. Siitä nähtiin jälleen merkki, kun Nokian ja öljy-yhtiö Shellin johtoportaassa oleva Jorma Ollila ilmaisi tammikuun lopulla Helsingin Sanomissa huolenta ilmastonmuutoksesta.

Tänä keväänä otsikoita tehdään YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljännestä raportista. Raportti julkaistaan osina pitkin kevättä ja loppuraportti syksyllä. Tuoreimpien tietojen ennakoidaan tukevan käsityksiä ilmastonmuutoksen etenemisestä.

Tulevat sukupolvet arvioivat, miten ihmiskunta onnistui toimissaan, muu on valistunutta arvailua.

Suomessa tulevan hallituksen evästetys vauhdissa

Tuleva hallitus ja eduskunta päättävät Suomen ilmastopolitiikan suunnan Euroopan unionin sekä erilaisten painostusryhmien antamien viitteiden mukaisesti. Lopulta Suomen päätökset ovat signaali ulkomaille.

Elinkeinoelämän keskusliitto erikseen ja työmarkkinajärjestöt yhdessä ovat jo luetelleet omat vahvasti ydinvoimaan nojaavat konstinsa ilmasto- ja energiakysymysten ratkaisuun.

Ympäristöjärjestöt ovat puolestaan keränneet asialistansa, jossa keskitytään muun muassa energiansäästöön verokeinoin. Ympäristöjärjestöt vaativat laajoja muutoksia tapaamme tuottaa ja kuluttaa energiaa. Järjestöt vastustavat ydinvoiman lisärakentamista.

Maailman luonnonsäätiö WWF esitteli tammikuussa oman kunnianhimoisen Virtaa tulevaisuuteen –mallinsa, joka pohjautuu energian käytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käyttöön. Tuloksena olisi 2020 mennessä määrä, joka vastaa 2,7 kertaa parhaillaan rakenteilla olevan ydinvoimalan sähköä. WWF tarjoaa malliaan seuraavan hallituksen energiaratkaisuksi.

ruokohelpi

 

Kuva: Wikimedia Commons
Ruokohelpi - lupaava energiakasvi.

 

WWF:n mallin esittelyssä mukana ollut Teknillisen korkeakoulun professori Peter Lund pitää harhaluulona energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen kalleutta yhteiskunnalle. Hänen mukaansa yhteiskunnan on annettava alkusysäys vähäpäästöisten teknologioiden markkinoille, mutta oikein toteutettuina ohjauskeinot maksavat itsensä monin kerroin takaisin työpaikkoina ja vientituloina.

Mitä puolueet tarjoavat ja tavoittelevat?

Kevään vaaleissa mukana olevat puolueet ovat ottaneet kantaa ilmasto- ja energiakysymyksiin, vain pienimmät rajattujen asioiden liikkeet ovat jättäneet ilmaston sivulauseisiin.

Karkeasti ottaen suurimpien puolueiden hahmottelema Suomi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä rakentamalla kuudennen ydinvoimalan, satsaa huimasti uusiutuviin energianlähteisiin ja polttaa jätteitä. Vesivoimaa havitellaan lisää. Autot liikkuvat edelleen suhteellisen samalla tavalla kuin nykyisin, polttonesteisiin on lisätty biopolttoainetta. Kansainvälistä otetta pidetään yllä pääte. Suomen käyttämästä energiasta 70 prosenttia tuodaan nykyisin ulkomailta. Tätä yritetään vähentää.

Otteita puolueiden viimeaikaisista kannanotoista:

SDP:
Ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää Suomen yksipuolisin toimin, vaan tarvitaan myös EU:n ja globaalin tason toimia. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kasvihuoneilmiötä aiheuttavien päästöjen kasvun pysäyttämistä ja vähentämistä. Vähäpäästöistä tekniikkaa on suosittava. SDP tavoittelee öljyriippuvuudesta vapaata Suomea vuoteen 2030 mennessä.

Kokoomus:
Kiirehtii lisäydinvoimaa. Suomen on käytettävä hyväksi kaikki uusiutuvien energialähteiden, erityisesti vesivoiman ja bioenergian, mahdollisuudet. On panostettava energian säästöön ja hajautettuun energiantuotantoon. Myös jäte on hyödynnettävä energianlähteenä.

Keskusta:
Huomattavilla uusiutuvan ja kotimaisen energian käytön lisäyksellä voidaan pitkälti vastata energian lisätarpeeseen. Saastuttavan tuontienergian alasajo on välttämätöntä, kun Suomi ottaa osaa päästöjen vähentämiseen. On varauduttava ydinvoiman lisäkapasiteetin rakentamiseen. Ilmastokysymyksen hoito, energiatoimitusten turvaaminen ja energiaomavaraisuuden nostaminen edellyttävät energiajärjestelmän perusteellista uudistamista. Suomi tarvitsee bioreformia.

RKP:
Ruotsalainen kansanpuolue haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä, vähentää öljyriippuvuutta ja panostaa uusiutuviin energialähteisiin, yhdistää jätteiden käsittellyn energiantuotantoon. Saattaa Suomi energia- ja ympäristöteknologian huippumaaksi. On varovainen ydinvoimakannassaan, mutta hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin on kuitenkin tällä hetkellä vaikea päästä ilman ydinvoimaa.

Vasemmistoliitto:
Energian kulutusta on vähennettävä ja tuotantoa ohjattava vähemmän haitallisiin muotoihin. Suomi ei saa rakentaa energiapolitiikkaansa tuontienergian varaan, vaan perusvoiman tuotantokapasiteettia tulee olla kotimaassa riittävästi. Suomessa on panostettava päästöttömiin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Ei pidä rakentaa uutta ydinvoimaa eikä Vuotoksen allasta, vaan on suunnattava energian säästöön. Lisäksi on kehitettävä paikallisia, uusiutuvia energialähteitä käyttäviä tuotantolaitoksia.

Vihreät:
Suomen tulee aktiivisesti pyrkiä ympäristö- ja energiateknologian edelläkävijäksi maailmalla. Uusiutuvia energialähteitä tukemalla voidaan Suomeen synnyttää työpaikkoja. Edistämällä pelto- ja metsäenergian käyttöönottoa luodaan maaseudulle työpaikkoja. Kotimaisen, uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on tuplattava 20 vuodessa. Suomen tulee vahvistaa energiaomavaraisuutta ja irtautua öljyriippuvuudesta. Liikkumisen tarvetta tulee vähentää järkevällä yhdyskuntasuunnittelulla ja etätyön edistämisellä.

Kristillisdemokraatit:
Suomen tulee toimia aktiivisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Energiataloudessa on panostettava energian säästöön ja uusiutuviin, kotimaisiin energiamuotoihin. Tavoitteena seuraavan vaalikauden aikana tuhat biokaasulaitosta navetoiden ja sikaloiden yhteyteen ja tuhat pientä hakkeenpolttolaitosta. Runsaasti konkreettisia esityksiä.

Perussuomalaiset:
Ilmastonmuutos ei korkealla asialistalla. Energian hankinnan turvaaminen, öljyn saatavuuden varmistaminen ja maakaasun tuonnin saatavuus ovat keskeisiä huomion kohteita tulevaisuudessakin. Monipuolinen energiantuonti varmistaa energian saatavuuden. Osana monipuolista energiajärjestelmää tulisi uusiutuvien energialähteiden ja biopolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa lisätä. Maaseudun joukkoliikenteestä pidettävä huolta, kaikki maat mukaan Kioton sopimukseen.

Itsenäisyyspuolue:
Suomen energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen. Kohtuuhintaista joukkoliikennettä on kehitettävä ja lisättävä edistämällä saasteettomaan tuotantoon siirtymistä ja sakottamalla saastepäästöistä. Ulkomaisten ydinjätteiden sijoittaminen Suomeen on estettävä. Suomen on oltava omalta osaltaan mukana ilmaston muutoksen torjumisessa siirtymällä fossiilienergian käytöstä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Suomen Kommunistinen puolue:
Suomen tulee toimia edelläkävijänä ilmastomuutoksen hillitsemisessä ja talouden ekologisessa rakennemuutoksessa. Tämä edellyttää energiaa ja luonnonvaroja säästävän teknologian edistämistä. Samalla voidaan vähentää öljyriippuvuutta ja edistää työllisyyttä kasvavilla uuden ympäristöteknologian markkinoilla. Puolue vastustaa kuudennen ydinvoimalan rakentamista. Vaatii ilmastopäästöjen vähentämistä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Suomen Työväenpuolue:
Turvattu tulevaisuus merkitsee, että saastuttaminen ja luonnon tuhoaminen lopetetaan. Siksi on kehitettävä parempia, suljettuja tuotantoprosesseja sekä käytettävä uusiutuvia energiamuotoja.

Suomen Senioripuolue:
Ei ilmastonmuutosta tai energiapolitiikkaa koskevia julkilausumia.

Suomen Kansan Sinivalkoiset:
Ei ilmastonmuutosta tai energiapolitiikkaa koskevia julkilausumia.

Kommunistinen Työväenpuolue:
Ei ilmastonmuutosta tai energiapolitiikkaa koskevia julkilausumia.

 

Elämä hiipuu Kiinan Keltaisestajoesta

Julkaistu 18.01.2007, klo 06.52 (päivitetty 18.01.2007, klo 14.23)

Keltainen joki ja vaaleanpunaisia pyykkejä

Kuva: Reuters-TV

Pohjois-Kiinan poikki virtaavasta Keltaisestajoesta on hävinnyt lähes kolmannes kalalajeista saasteiden ja voimalapatojen vuoksi, kertovat kiinalaiset tiedotusvälineet. Muita syitä lajien katoon ovat liikakalastus ja sateiden vähentyminen.

 

Kansan päivälehden mukaan Keltaisessajoessa oli aiemmin yli 150 kalalajia. Määrä on kuitenkin nyt kutistunut sataan. Kadonneiden joukossa oli myös useita harvinaisia lajeja, lehti kertoo Kiinan maatalousministeriön lähteisiin viitaten.

Lajien katoamisen myötä kalastusta on jouduttu vähentämään 40 prosenttia.

Lähes 5 500 kilometrin pituinen Keltainenjoki eli Huang He on Kiinan toiseksi pisin joki. Siitä saa juomavetensä yli 150 miljoonaa ihmistä ja kasteluvetensä 15 prosenttia Kiinan viljelymaasta.

Joen pinta oli lähes koko viime vuoden alempana kuin koskaan ennen.

Reuters

 

…ja kolmasosa mitä merenelävistä kuoli.