Yksi Jumala              

Uuden testamentin mukaan

 

Aiheen aineiston olen kerännyt 1980- luvulla 12.5.1990 mennessä Raamatun Uudesta testamentista; vuoden 1938 käyttöön otetusta käännöksestä.

Yksi Jumala sisältöä haluan selventää yksinkertaistamalla kokonaisuutta seuraavin pääaihein:

 

Johdanto

 

Kolmiyhteinen Jumala

Vaikka Raamatussa ei esiinny sanaa kolmiyhteinen, on kaikesta yhteensä ajateltavissa sen sanan olevan oikeutettu tai sen sijaan voitaisiin myös käyttää sanaa iankaikkinen, moniulotteinen Kaikkivaltias. Jumala sijoitti täydellisen Henkensä ihmisruumiiseen Jeesuksessa ja ilmestyihän Pyhä Henki ”ruumiillisesti” kyyhkysenä tai jopa tulenliekkinä. Jumala ei ole yhdessä paikassa kerrallaan, vaan joka paikassa yhtä aikaa.

Vanhassa testamentissa aasikin puhui, joten Jumala hallitsee myös eläimet. Hän voi ilmestyä tahtoessaan enkelinä, niin näkyvänä henkihahmona, kuin ruumiillistuneessakin muodossa. Esimerkkejä ilmestymisistä on sekä vanhassa että uudessa testamentissa.

 

Jumalan salaisuus Kristuksessa

Jumala toteutti salaista suunnitelmaansa Jeesuksen kautta, joka oli sama kuin itsensä kautta. Siksi Jeesus Kristusta sanotaan Paavalin kirjeissä Jumalan salaisuudeksi. Vaikea käsite. Eihän ihmiskunta ole häntä vieläkään ymmärtänyt, eikä häntä voi ymmärtää kuka tahansa, vaan vain ne, jotka ovat Jumalan lapseuteen armoitetut.

 

Jeesuksen Jumaluus

Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Luoja syntyi luomaansa olentoon, ihmiseen, osoittaen näin kaikkivoipaisuuteensa ja moniulotteisuutensa. Hän syntyi täydellisenä Jumalan kuvana ja Jumalan Sanana. Jeesus itse sanoi: ”Isä ja minä olemme yhtä”, ja” minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut”; siis Jumalasta ihmiseksi. ”Hän on Jumalasta syntynyt”, sanoi apostoli Johannes.  

 

Ja Jeesus sanoi Isästä ja itsestään: ”me tulemme hänen tykönsä”, siis Isä ja Poika meihin.

Juuri Pyhässä Hengessä he asuvat meissä, josta Jeesus sanoi: minä lähetän teille Isän tyköä Totuuden Hengen. Oliko JumalanHenki sitä ennen ihmisen ulkopuolella? En tiedä.

Kun Jeesus lähettää Isän Henkeä, hän on Jumalassa ja Jumala hänessä. Poika ja Pyhä Henki ovat lähteneet Isästä ja ovat samanaikaisesti Isässä ja hänen kanssaan yhtä.

 

Jeesus sanoi: ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta

tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.” Koska hän on Isässä yhtä, hän on yhtä

aikaa taivaassa ja maan päällä. Vrt. eri käännöksiä; sama ilmaisu on alkutekstissä,

Lutherin sekä englantilaisissa laitoksissa, mutta on muutettu suomalaiseen vuoden 1992

käännökseen poistamalla viimeiset kolme sanaa. Näin vaikea käsite saatiin pois. Ne sanat

kuitenkin ilmaisevat selvästi sen, että Jeesus on yhtä aikaa maan päällä ja taivaassa.

 

Kristus, hän, joka on yli kaiken, Jumala.”” Hän on näkymättömän Jumalan kuva”; Jumalan luomakunta tarvitsee näkyvän Jumalahahmon, etenkin 1000-vuotisen kauden ajaksi, jolloin Kristuksen vastustajatkin ovat vielä maan päällä ja Kristus pyhiensä kanssa hallitsee heitä pahuuden johtohahmon ollessa sidottuna.

 

Jeesus hallitsee iankaikkisesti

Isä Jumala sanoo Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja

iankaikkisesti.” Tuhatvuotisen valtakunnan päättyminen ei päätä Jeesuksen ikuista valtaa eikä Jumalan kuvana ja sanana oloaikaa, vain syntisen sukukunnan aika loppuu silloin.

Enkeli sanoi Jeesuksesta Marialle: Hän on oleva … kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”

 

Valtaistuin

Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella”.

”Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä” – teksti kertoo selväsanaisesti Jumalan salaisuuden paljastumisesta totuuden. Kristus Karitsa ei ole ainoastaan Jumalan Voiman oikealla puolella vaan on valtaistuimen keskellä.

”Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva.”

Jeesus välitti Johannekselle tiedon Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta, joka on myös yksi valtaistuin. Sen jälkeen Jumalasta ja Karitsasta sanotaan ”Hän on hallitseva” eli Isä ja Poika ovat ”Hän”, ovat yhtä. Hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas;          

 

Isä ja Poika

Isä – Poika- käsite on annettu ihmisille opetukseksi nöyryydestä ja kunnioituksesta, joka on ihmisille esimerkkinä tarpeellinen. Jumala myös säilyttää salaisuutensa Jeesuksesta loppuun asti niiltä, jotka eivät häntä ole uskoneet edes Jumalan Pojaksi saati Jumalaksi.

Entä jos Jeesus Israelin kansan keskuudessa ollessaan olisi vain ja ainoastaan väittänyt olevansa Jumala? Olisiko ollut enemmän häneen uskovia?

 

 

                                            Otteita Vanhasta testamentista:

 

1.Moos. 1: 1-2                   1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; (Sitä ei kerrota tässä, kenelle Jumala sanoi. Vrt. San.8: 22 sanotaan Viisaudesta, joka on Jumalassa: ” Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.” Evankelista Johannes myös tiesi kenelle Jumala luomistyössään puhui. Kertoessaan Jeesuksesta hän sanoi: (Joh. 1: 3) ” Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Eli Jeesus, Jumalan Poika oli mukana luomistyössä. Edelleen sanotaan kaikesta luomistilanteesta: ensin Jumala sanoi (Poika oli Sana) ja sitten Jumala teki (Isä Jumalan Voima). Jonka jälkeen tutkiva ja liikkuva Jumalan Henki arvosteli: ”Se oli hyvä”.)

2.Moos. 3: 14-15               Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne”. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille näin: ”Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. (Uudessa käännöksessä on: Jahve, Herraalkut.: hepr. Jehovah, tarkoittaa aina olemassa olevaa; Latin Vulgata, Dominus Deus)

2Moos. 6: 2-3                   Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: ”Minä olen Herra (Hebr. Jahve, Herra). Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni ’Herra’ (’Jahve’; uusi käännös ja alkuteksti) en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

2.Moos. 20: 1-4                Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä ….

San. 8: 1-22-                     Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen … Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat, … Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä, … Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirit syvyyden pinnalle… kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, … ja ihastukseni olivat ihmislapset. …Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosioin. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.  (Kuvaus Herrastamme Jeesuksesta.)(Edelleen ”Viisaudesta”) …

San. 9: 5, 11                       Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani. Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet. (Tästä selvästi tunnistaa Kristuksen.)

Jes. 42: 8                           Minä olen Herra, Jahve on minun nimeni. (Palvontaa ja kunniaa

(uusi käännös)                ei tule antaa jumalan kuville, epäjumalille.)

                                           

Uusi testamentti:

 

Matt. 1: 20-23                  ..hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

Luuk. 1: 31-33                  Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” (Kertoi enkeli Marialle.)

Luuk. 2: 29-32                 ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille”.

(Näin sanoi Jerusalemilainen mies, nimeltä Simeon, joka oli tullut temppeliin ja otti Jeesus-lapsen myös syliinsä.)

-”- 3: 22                             Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt”. (Jeesus kaikessa osoitti nöyryydellä olevansa Jumalan Poika tämän kaikkivaltiaan Hengen kuvana, koska hän oli Ihmisen Poika ja Isä opetti näin: ”tämä on minun rakas poikani”. Hän antoi myös esimerkin: Isä – Poika.)

 Matt.3: 16-17                   Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”.

                                                                

                                            Uusi testamentti, Jeesuksen opetukset:

 

Matt. 4: 7, 10                    Jeesus sanoi hänelle (perkeleelle): ”Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.”

                                            Silloin Jeesus sanoi hänelle (-”-): ”Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ’Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman’.”

Luuk. 4: 3, 8-9, 12           Niin perkele sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi”. -

                                            Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kirjoitettu on: ’Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’.”

                                            Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; -

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.” – (Olihan hän heidän Luojansa.)

 Matt. 6: 6, 8, 9, 14-15     Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

                                            …teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; …Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi; mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

-”- 8: 29                             (Kaksi riivattua huusivat sanoen:) ”Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika?” …

-”- 9: 8                               …ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille.

Matt. 10: 32-33, 40         Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

                                            Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt.

-”- 11: 27                            Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

-”- 12: 18-21                      (Profeetta Jesajan kautta ilmoitettiin Jeesuksesta näin:) ”Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille…Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.”

Matt. 14: 33                      (Jeesus tuli kävellen veden päällä.) Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika”.

Matt. 16: 13-17                 ”Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?” Niin he sanoivat:

(Mark.8: 27-29)               ”Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi

(Luuk.9: 18-21)                joku muu profeetoista”. Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.” (Jeesus oli Jumalan voideltu, kuningas iankaikkisesti, hänestä itsestään syntynyt, hänestä lähtenyt.)

Matt. 16: 20                      20. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. (Jumalan voideltu, tarkoitettu kuninkaaksi.)

-”- 16: 27, 28                     27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa…

                                            28. Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan." (Ap.t. 1: 11 ” Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Tällöin he näkivät hänen takaisin tulonsa.)

-”- 17: 5                              Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä”.

-”- 19: 28                           28. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. (Viittaa 1000-vuotiseen Kristuksen kuninkuus- ja tuomioistuinkauteen.)

-”- 20: 8                            8. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti'.

                                            (Viinitarhan herra on Isä Jumala ja tilanhoitaja Jeesus, hänen poikansa.)

Matt. 20: 23                     ”…minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun

(Mark.10: 40)                   annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut”.

-”- 20: 28                       28. niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

                                            (Jeesuksen tultua ihmiseksi täydellisesti Isän kaltaisena kuvana, Jumalan Poikana, hän tuli myös Ihmisen Pojaksi, nöyrtyen Jumalan ja ihmisten edessä esimerkiksi ihmisille.)

Matt. 22: 41-45                Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: ”Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?” He sanoivat hänelle:

(Luuk.20: 41-44)             ”Daavidin”. Hän sanoi heille: ”Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle’. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?”

-”- 23: 9                             Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. (Vrt. Joh. 3: 13)

-”- 24: 30, 36                    Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla … ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. (Hän tulee omassa ja Isänsä kirkkaudessa, Luuk 9:26, Ihmisen Poikana 1000-v. kaudeksi kukistaen kaiken pahan hallituksen vallat ja voimat, mutta hän hallitsee ikuisesti sen jälkeenkin, vaikka ”hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun”. Onhan Jumala hänessä yhtä myös 1000 – v. jaksonkin aikana, jolloin hän on jälleen Ihmisen Poika ja sen jälkeen ikuisesti.)

                                            Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. (Olisiko Jeesuksen ihmisruumiin ajasta johtuvaa, ettei hän tiennyt; hänhän puhui kaiken, minkä kuuli Isän puhuvan? Isä siis ei puhunut tästä.)

Matt. 27: 46                      Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen:

(Mark.15: 34)                   ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

Matt. 28: 18                      (Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Galileassa ja sanoi): "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. (Tämän kertoo Ilm. 12:

5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa (Jeesus) temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

7. Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
8. mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, (tämä todistus oli: Joh.12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.)

12. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne)          

Mark. 3: 11-12                  Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: ”Sinä olet Jumalan Poika”. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki.

-”- 5: 7, 34                         (Saastaisen hengen valtaama mies) kumartui maahan hänen eteensä ja huutaen suurella äänellä sanoi: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua.”

                                            34. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, (hän sanoi, kuten Isä) sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi."

-”- 9: 7, 37                         Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä”.

                                            (Jumalan ääni kuului pilvestä ja Jeesus, Jumalan täydellinen kuva, seisoi opetuslastensa keskellä Ihmisen Poikana.)

                                            ”Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt”.

Mark. 10: 18,                    Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. …”

-”- 11: 28-33                     ja sanoivat hänelle: ”Millä vallalla sinä näitä teet? Tai kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä? (Jeesus kysyi vastakysymyksen ja koska he eivät siihen halunneet vastata …) he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: ”Emme tiedä”. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen”.

-”- 12: 29                           Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; …”

-”- 13: 32                           Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

-”- 14: 36, 61-62               - ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

                                            (Jumala, Kaikkivaltias Voima, vaikka hän on yhtä Pojassa, tuntee Poika ihmisen ruumiissa riippuvaisuutta Isästä ja tarvitsee yhteyttä häneen, samalla hän antaa ihmiselle vaikeisiin tilanteisiin suhtautumisesta esimerkin.)

Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: ”Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?”  Jeesus sanoi: ”Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä”.

-”- 16: 19                            Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

Luuk. 4: 18, 34, 41           ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille;” -  

(Mies, jossa oli riivaajan henki, huusi.) ”Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”

Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: ”Sinä olet Jumalan Poika!” Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

-”- 5: 24                             Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi,” – hän sanoi halvatulle …”minä sanon sinulle: nouse … ”

-”- 8: 28                            … tuli häntä vastaan mies, jossa oli riivaaja; Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa.”

-”- 9: 26, 35                       Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.

                                            Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä”.

                                            (Jumala johdatti ihmissukuja niin, että Jumalan Pojan vanhemmat, jotka hän valitsi, polveutuisivat tahtonsa mukaisiksi Daavidin suvusta ja joista vain äidiltä tulisi ihmisgeeniperimän osa hänen ruumiiseensa, sielu oli kokonaan Isä Jumalasta.)

Luuk. 10: 21-22               Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra

                                            Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne kuka Isä on kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”

-”- 18: 19, 43                     Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

                                            Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen

Luuk. 22: 28-30,             nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.

69-70                                 Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; ja minä säädän teille, niin kuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, … istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa.

                                            Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella.” Silloin he kaikki sanoivat: ”Sinä siis olet Jumalan Poika?” Hän vastasi heille: ”Tepä sen sanoitte, että minä olen”.

-”- 24: 49                           Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; … teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” (Jumalan voima.)

                                           

Joh 1: 1-4, 12, 14, 18        Alussa oli Sana (Jeesus), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.

                                            Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskoivat hänen nimeensä,

                                            Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

                                            Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. (Hänessä armo ja totuus.)

Joh. 1: 29, 33-34, 41,       ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! … hän,

49, 51                                 joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.”

                                            ”Me olemme löytäneet Messiaan”, se on käännettynä: Kristus.

                                            Natanael vastasi ja sanoi hänelle: ”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas”.

                                            (Jeesus sanoi) ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle.”

-”- 3: 13                             Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. (Koska hän on Isässä yhtä, hän on yhtä aikaa taivaassa ja maan päällä. Vrt. eri käännöksiä; sama ilmaisu on alkutekstissä, Lutherin ja englantilaisissa laitoksissa, mutta on muutettu suomalaiseen vuoden 1992 käännökseen poistamalla viimeiset kolme sanaa. Jeesus osoitti tällä lauseella edellisen lauseensa lopun todeksi:

kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?”)

Joh. 3: 16-17, 31-36         Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

                                            Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. hän, joka taivaasta tulee on yli kaikkien. (Jumalan Sana, Jeesus)… Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; … Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.

Joh. 4: 23-24                    Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. (Pyhä Henki ja Kristus.)

-”-  5: 17 -19                      Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä”. …sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen,

Joh. 5: 19, 21                     minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; …Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläväksi, niin myös Poika tekee eläväksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut

Joh. 5: 23, -27, 31-32      kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään….aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.

                                            Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä.

-”- 5: 36-38, 42-45           …ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt. Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt.

                                            …mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; …ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne Mooses, johon te panette toivonne.

Joh. 6: 27, 29, 32-46       Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.” (Pyhän Henkensä.)

                                            Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”.

                                            Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän (Jeesuksen). Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä;” Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

                                            ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; …Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.”

Joh. 6: 57, 65, 68-69       Niin kuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö (Jeesuksen sanoja), elää minun kauttani.

                                            (Joka sulattaa Jeesuksen sanat uskolla sydämessään.) …olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna”. Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.

-”- 7: 16-17, 28-29, 33     Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

                                            Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: ”Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne. Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt.”

                                            Mutta Jeesus sanoi: ”Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.

-”- 8: 12, 18, 23-29,         Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman

                                             valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”. ”Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt.” (J. sanoi juutalaisille:) ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. … mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla.” Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. Niin Jeesus sanoi heille: ”Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen (kuten hän sanoi Moosekselle), ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista.”

-”- 8: 38, 40                      ”Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne.”

                                            Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta.

Joh. 8: 42, 47, 49-50,      ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä

                                            minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.”

                                            ”Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta.”

                                            Jeesus vastasi: ”Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee.” (Joh. 5: 22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän antoi kaiken tuomion Pojalle.)

Joh. 8: 54-55                    Jeesus vastasi: ”Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: ’Hän on meidän Jumalamme’, ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niin kuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.”

Joh. 8: 58                          Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut”.

-”- 9: 33, 35-38                Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. (Sanoi sokeana syntynyt, jonka Jeesus paransi.)

                                            Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: ”Uskotko sinä Jumalan Poikaan?” Hän vastasi ja sanoi: ”Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?” Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu”. Niin hän sanoi: ”Herra, minä uskon”; ja hän kumartaen rukoili häntä.

-”- 10: 15, 17-18                ”…niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

                                            Sen tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.”  

-”- 10: 25, 27-30, 32,       ”Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. …minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni. Minä ja Isä olemme yhtä.”

                                            Jeesus vastasi heille: ”Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?”

-”- 10: 36, 38                    ”…kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sen tähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan Poika’?  … niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä.”

Joh. 11: 4, 27, 41-44         Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: ”Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi”.

                                            Hän sanoi hänelle: ”Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan”.

                                            Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, …

-”- 12: 26, 28, 30, 44-50 ”Ja jos joku minua (Jeesusta) palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.”….Isä, kirkasta nimesi!” Niin taivaasta tuli ääni: ”Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava”. Jeesus …sanoi: ”Ei tämä ääni tullut minun tähteni vaan teidän tähtenne.”

                                            Jeesus huusi ja sanoi: ”Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. … Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin Isä on minulle sanonut.” (Jeesus oli Jumalan Sana.)

Joh. 13: 1, 3                       …kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän on siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. ..niin Jeesus, tietäen, että Isä oli

-”- 13: 3, 20, 31-32           antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö

                                            ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.”

                                            Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: ”Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian.” (Jeesus lähti Getsemanen puutarhaan ja toisen tulemuksen päivänä Jumala kirkastaa hänet itsessään; he tulevat samalla valtaistuimella, Jeesus Voiman oikealla puolella.)

-”- 14: 1, 6-11, 13-14         Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. …

                                            -Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet.” Filippus sanoi hänelle: ”Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme”. Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ’Näytä meille Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. …

- ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

Joh. 14: 16-17, 19-20       Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen …. hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

-… koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.

-”- 14: 23-24, 26               -… Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. (Minä ja Isä olemme yhtä.)

                                            - Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opastaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh. 14: 28, 31                  -…Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. (Oliko eroa Isän ja hänen välillään? Olisiko Jeesuksen ihmisruumiin päivien ajasta johtuvaa, että hän sanoi näin. Hän meni takaisin Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle, josta hän oli lähtenyt.)

                                            - Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niin kuin Isä on minua käskenyt:

-”- 15: 1,2, 8-10                 Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.”

                                            ”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni (uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, rakastakaa Jumalaa ja lähimmäisiä), niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.”

 

Joh. 15: 15, 16                   ”…ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. …Te ette valinneet minua vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi; että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.”

-”- 15: 21, 23-24, 26         ”Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

                                            - Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni.

                                            - Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.”

Joh.16: 2-3, 5, 10, 13-15  He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen,

                                            joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille (terrorismi), koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

                                            - Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt…minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe.

                                            13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

 Joh. 16:                             14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun;
sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh. 16: 23-25                  - Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, … tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.

                                            (Tämä viittaa Jeesuksen kuninkuuden aikaan; Sak. 14.)

 -”- 16: 27-28                    Isä itse rakastaa teitä, sen tähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.”

-”- 16: 32                           ”…te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.”  

-”-  17: 1,3,5,6,11,16,21     Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: ”Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; …

- Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

- Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle

- …Pyhä Isä varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin.

-  He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole.

- ...että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

Joh. 17: 24-26                  Isä, minä tahdon, … että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.”

Joh. 20: 17, 26-28, 31     (Ylösnousemuksen jälkeen) Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö”.

                                            Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa … Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina …hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne … ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen”. (Jeesus oli jo käynyt Isän tykönä, koska antoi nyt itseensä koskea; vähintään valon nopeudella, ”minä olen maailman valkeus”.)

                                            - ..nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Ap. t. 1: 4, 5, 7                   Ja kun hän (kuolemasta ylösnoussut Jeesus) oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä…” (Jeesus sanoi: ”minä lähetän teille Isän tyköä”.)

                                            Hän sanoi: ”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut…”

 

                                            Uusi testamentti, apostolien opetukset:

 

Ap. t. 2: (5),11, 22-24,      (Opetuslapset puhuivat kaikkien kansojen kielillä) …me

32-36                                 kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.

-… Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki … hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan…Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.

                                            - Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’ Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.

Ap. t. 2: 39, 47                  …ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

                                            …kiittäen Jumalaa …

-”- 3: 8-9                           (Rampa mies parani) hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa;  

-”- 3: 13, 15,18                  Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, …mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. (Myös Jeesus itse; Joh. 10: 17-18 ” minä annan henkeni Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen;”.)

                                            Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, … että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.

 Ap. t. 3: 21, 22, 26           - Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti … Sillä Mooses on sanonut: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; …(Mooses tiesi tulevan Messiaan olevan profeetan. Tämä oli myös johdattava kansansa Uuteen maahan, kuten hän itsekin teki. Myöhemmin Mooses tuli näkemään, että tämä Messias oli hänen oma Herransa, hänen Luojansa, joka kuvaannollisesti oli hänen Kallionsa erämaassa sekä hänen sauvansa, johon hän nojasi. Jumalan suuri salaisuus oli Kristus, eikä sitä saanut silloin vielä paljastaa pahuuden voimien tähden.)

                                            - Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne.”

Ap. t. 4: 19, 21, 24-27,      ”Päättäkää itse, onko Jumalan edessä oikein kuulla teitä

30,31                                  enemmän kuin Jumalaa;” (sanoivat Pietari ja Johannes hallitusmiehille.)

                                            …eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli.

                                            Sen kuultuaan he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on! (Isä – Poika – Pyhä Henki) Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, …palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’…Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’ Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut … ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.  

-”- 5: 30-32, 39                Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.

                                            -”…mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan.”

Ap. t. 7: 2, 48-50, 55-56, Stefanus sanoi: ”Miehet, veljet, isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala

59                  ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille…

Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: ’Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?’

- Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän (Stefanus) loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.

Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”

Ap. t. 8: 12                         -…he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä…

-”- 9: 3-5                            (Sauluksen lähestyessä Damaskoa) tapahtui…että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. ..”

-”- 9: 10, 11, 13-17            Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”. Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle…kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee; …”

- Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, …täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”. Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten, ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.” Niin Ananias meni…ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”.  

-”- 10: 9-20, 40-43          (Pietari näki taivaasta laskeutuvan liinavaatteen, jossa oli kaikenlaisia eläimiä, myös saastaisia, joita juutalaisten ei ollut lupa syödä) Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: ”Nouse, Pietari, teurasta ja syö”. …Ja taas ääni sanoi toistamiseen: ”Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi”.

(Tällä Jumala opetti, kuinka Jeesuksen sovitustyö on annettu kaikille ja he ovat Kristuksen vanhurskauden tähden puhtaita niin juutalaiset kuin pakanatkin.)

Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, … Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. … jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.

Ap. t. 11: 17, 18                  Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille (pakanoille) kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?”…”Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi”.

-”- 12: 21-24                      Niin Herodes … istui istuimelleen ja piti…puheen; siihen kansa huusi: ”Jumalan ääni, eikä ihmisen!” Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sen tähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.

Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi.

-”- 13: 23,                          Tämän (Daavidin) jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan

-”- 13: 26, 33-35, 37         antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi. Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämä pelastuksen sana lähetetty. …niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ’Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.’ Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen…

                                            Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ’Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’. …Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Ap. t. 16: 17, 31, 34           ”Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien”. (Tietäjähenkinen palvelijatar tiesi sanoa.)

                                            - (Paavali ja Silas sanoivat vanginvartijalle Makedoniassa) ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut niin myös sinun perhekuntasi”.

… ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi.

-”- 17: 22-31                      Niin Paavali astui…ja sanoi: ”Ateenan miehet … Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt

-”- 17: 24-31                      maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmiskäsin palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, (Kristuksessa) … koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on saman kaltainen kuin kulta tai … sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, … Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

Ap. t. 19: 11                        Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, …taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

-”- 20: 21, 24                    …olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

                                            En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen.

-”- 22: 12-14                      (Paavali kertoo) Ja eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä Ananias… tuli minun tyköni…ja sanoi minulle: ”Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen;..”

-”- 26: 15-18                      Ja Herra sanoi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. … asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi,  .... että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi…

-”- 28: 28, 31                    ”Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he sen kuulevat.” …Ja Paavali julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella…

 

Room. 1: 1-3, 8-9             Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, … erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut … hänen Pojastansa - … Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden … Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani …

-”- 1: 19-25                        …se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet … ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. … ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

 Room. 1: 28                     - Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, …

-”- 2: 16, 29                       …Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta …

- …oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

-”- 3: 11, 21-26, 30           Mutta nyt Jumalan vanhurskaus (Jeesus Kristus), josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan …sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

                                            …koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.

Room. 4: 20, 24-25         Jumalan lupausta hän (Aabraham) ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. …uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

-”-  5: 5, 8-10, 11               Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

                                            Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. …olemme vanhurskautetut hänen veressään … Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut.; emme ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

Room. 6: 4, 9, 10-11, 23  Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, (joka oli hänessä itsessään) samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. (Jeesuksessa oli Isän kirkkaus, Pyhä Henki.)

                                            ..tietäen, että Kristus, sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: … Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. …Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.

-”- 7: 4                               Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

-”- 8: 3                               Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

-”- 8: 9, 11, 15-17              Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. … Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

…vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: ”Abba, Isä!” Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä,

Room. 8: 29-34, 39         - Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, …mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän myös on kutsunut; ja jotka hän on kutsunut; ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaa? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. … ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room. 9: 5                        ….heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

Room. 10: 9                      Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; …

-”- 14: 17-18                      …ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.

-”- 15: 5-8, 17, 30             Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset …

                                            Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; … Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa

-”- 16: 20, 27                     Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

                                            Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

 

1.Kor.1: 3, 4                       Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa...

1. Kor. 1: 9, 24, 29-30      - Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. …niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

…ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi…

-”- 3: 16, 23                       Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?  …Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. (Jumalassa ja Jumalasta.)

-”- 6: 11, 14, 19-20            …te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

                                            - ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa.

                                            Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. (Isä ja Poika)

1. Kor. 8: 3-6                    - mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. …tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

1. Kor.  11: 3, 12                Mutta minä tahdon, että tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää (johtaja, päällikkö) ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

                                            Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalalasta.

-”- 15: 24-28, 57               sitten tulee loppu, kun hän (Jeesus) antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle” …. Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle”. Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

(Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala. Kristus on ihmiskunnalle Jumalan näkyvä hahmo. Uudeksi luodussa maassa hän on muodossa, jota emme tiedä. Todennäköisesti he yhdistyvät. Ilm. 21: 22-23 sanotaan: ” Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.” sekä ” Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa”,” ja hänellä on, Ilm. 19: 12  ”kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,”.)

– Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

 

2. Kor. 1: 2-3, 21-22         Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala

                                            - Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. (Josta Jeesus sanoi: minä lähetän)

2. Kor. 2: 14                      Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen (Kristuksen)

2. Kor. 2: 15, 17                 tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa;

                                            Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksesta puhumme.

-”- 3: 4-6, 17                      Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

                                            Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. 

2. Kor. 4: 4-7, 14              …valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra…

Sillä Jumala, joka sanoi:”Loistakoon valkeus pimeydessä”, on se, joka loisti sydämiimme (eli Jeesus, Jumalan Sana), että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

…tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. (Paavali ei tiedä, että Jeesus sanoi: Joh.10: 17-18

”… minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.”)

-”- 5: 18-20                       Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. …ja hän uskoi meille sovituksen sanan. … Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

-”- 6: 17-18                        ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”.

-”- 10: 5                             Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

-”- 11: 31                            Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valehtele.

-”- 12: 19                            Jumalan edessä, Kristuksessa me puhumme; mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani.

2. Kor. 13: 4                      Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta; olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan.

 

Gal.1: 3-5                           Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

-”- 2: 21                             En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

-”- 3: 20, 26                      Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

                                            Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Gal. 4: 4, 6                        Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen

-”- 4: 6                               - Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”

 

Ef. 1: 2,3, 10,17, 20, 22    Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä,  siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. …anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan.

                                            ..jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, … Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, …  

-”- 2: 18                             …sillä hänen (Kristuksen) kauttansa on meillä molemmilla (pakanat ja ympärileikatut) pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

-”- 3: 8-12, 14-15              Minulle…on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, (luomassa olivat Isä, Poika, Pyhä Henki) että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän on säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä Isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä

-”-  4: 5-6, 32                    yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.(Jumala on iankaikkinen Henki.)

                                            …anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

Ef. 5: 19-20                       …veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

-”-  6: 23                            Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

 

Fil.1: 2-3, 6, 11                  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,…varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

-…täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

Fil. 2: 5-6, 9-11                 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, … Sen tähden onkin Jumala hänet (Jeesuksen) korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden,

-”- 2: 11                              jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

-”- 3: 9, 14,15                    ..ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskauta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

                                            ..minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

…Jumala on siitäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.

-”- 4: 6-7, 19, 20               Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja  Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

                                            - Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
- Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

Kol. 1: 2-3, 12-20             Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne…ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi…ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. …hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,…kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän,hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Kol. 2: 2-3, 9-10, 12-13   ..heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa, … ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

                                            Sillä hänessä (Kristuksessa) asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää

                                            …uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista… teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset…

Kol. 3: 1, 3, 16-17              Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä ylhäällä on, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. (Hän ei vielä tiennyt yhteisestä valtaistuimesta.)

                                            Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; (Isä ja Poika on sydämissä.)

-”-  3: 16-17                       Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

                                            Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

-”-  4: 3-4                          …rukoillen samalla…että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, …niin kuin minun tulee puhua.

 

1. Tess. 1: 1                        Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha!

1. Tess. 1: 2, 3, 8-10         Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne…toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

                                            ..vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, …epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

-”- 3: 11, 13                        Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne.

                                            ..vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

-”- 4: 14                             Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

-”- 5: 9, 18                         Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta..

                                            Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

2. Tess. 1: 1-2, 12              Paavali, Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

                                            - … että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

-”- 2: 4, 8                           ..tuo vastustaja, joka korotta itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

                                            …niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä…

2. Tess. 2: 13-14               Jumala alusta asti valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen (Jeesukseen, joka on Jumalan totuus). Siihen hän myös on kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

(Tämä ilmaisee sen, että Jeesus meissä on Jumalan totuus.)

1. Tim. 1: 1-2, 17               Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama, Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! (Vapahtaja on sekä Isä että Poika.)

-”- 2: 3-6                           Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (Jeesuksen). Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, Ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa…

-”- 4: 10                             - olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. (Isä – Poika - Pyhä Henki. Jumala on moniulotteinen.)

-”- 5: 21                              Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta.

-”- 6: 13-16                        Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, meidän Herramme Jeesuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra…hänen olkoon kunnia…(Tässä yhteydessä tarkoitetaan Isä Jumalaa, joka oli Kristuksessa ja Kristuksesta Ilm. kirja sanoo tämän saman: kuningasten kuningas ja herrain Herra.)

 

2. Tim. 1: 1-2, 8-10          Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, … Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!

-”- 4: 1-                              Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin …                  

Tiit.1: 1, 3, 4                      Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on …uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan: Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

(Paavali sanoo vapahtajaksi niin Jumalaa kuin Jeesusta.)

Filemon  3-5                    Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani…rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan;

 

Hepr. 1: 1-3                       Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, …jonka kautta hän on myös maailman luonut ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, (Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä) tullen

Hepr. 1: 4-6, 8-9              enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”? Ja siitä kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: ”Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit”.

                                            (Jumala sanoo) Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisestiSinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinut iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.” (Hänessä asui Jumalan totuus.)

                                            Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”?

-”- 2: 9-13, 17                    Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme …kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. …sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. …kun hän (Jeesus) sanoo: ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä”; ja taas; ”Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!”

-”- 2: 17                              Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

-”- 3: 1-4                            …kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli ”uskollinen koko hänen huoneessansa”. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.

Hepr. 4: 14                        Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus , Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta…

-”-  5: 4, 5                          Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet …

Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin” (Ps. 2: 7); (Viittaa Siionin vuoren eli Jerusalemin kuninkaaseen, Jeesukseen.)

 

Hepr. 5: 7-10                     Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

                                            hän, jota Jumala nimittää ”ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan”.

(Melkisedek toi leipää ja viiniä kuten Jeesus/totuuden sanaa ja armoa.)

-”- 6: 10, 13                       Sillä Jumala ei ole väärämielinen, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. (Heissä on Kristus.)

                                            Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa.

-”- 7: 2-3, 25-28               Saalemin kuningas”, se on, ”rauhan kuningas”; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava – hän pysyy pappina ainaisesti.

Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei ole joka päivä tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

-”- 8: 1-2, 6, 10                 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra, eikä ihminen. (Isän vierellä ja lastensa sydämissä. ”Hänen huoneensa olemme me” Hepr. 3: 6.)

                                            Mutta tämä (Jeesus) taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies,

                                            Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini (Jeesuksen) heidän mieleensä, ja kirjoitan ne (rakkauden Jumalaan ja lähimmäisiin) heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän

Hepr. 8: 11, 13                  Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ’Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. (Hän, Isä ja Kristus meissä) …hän julistaa ensimmäisen liiton vanhentuneeksi;

-”- 9: 11 -                           Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi…meni…oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri…pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen

Hepr. 9: 14-15                   Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies…

Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

-”- 10: 7, 9, 13, 19-21        ’Katso, minä tulen – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala’. …ja odottaa (Jeesus) nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

 Koska…meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään…joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija (”hänen huoneensa olemme me”, Hebr. 3:6. - Ja meillä on Kristuksen Henki, jonka hän lähetti ja joka on Jumalan Pyhä Henki eli Isä ja Poika Hengessä sydämissämme.)

-”- 12: 2, 7, 9, 22-29         …silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

                                            Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? … emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?

                                            …te olette käyneet Siionin vuoren tykö…ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala…ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö

…jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. …olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

-”- 13: 12-16, 20-21          Sen tähden myös Jeesus, … kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ”ulkopuolelle leirin”, hänen pilkkaansa kantaen; Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria

                                            Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.

                                            Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa,

Hepr. 13: 21                      ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

1.Piet. 1: 2, 3                     ..jotka Isän Jumalan edeltä tietämyksen mukaan ovat Pyhän Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen .. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja

1. Piet. 1: 3, 17                   Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta,

- Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka … tuomitsee

1. Piet. 1: 20, 21                ..hänen (Kristuksen), joka oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, …on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

-”- 2: 3-6, 23                     ..jos olette ”maistaneet, että Herra on hyvä”. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin (Jerusalemiin) valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.

1. Piet. 3: 18, 21-22          Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi Hengessä…(Joh. 10: 18 Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.")

..hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. (Onhan hän heidän Luojansa.)

-”- 4: 11                              Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

-”- 5: 10-11                        Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.   

2. Piet. 1: 1-2, 16-17         ..ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

                                            ..tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle

2. Piet.1: 17-18                  tämä ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. (Isä-Poika suhde on opetukseksi ihmisille, vaikka he ovat Jumala.)

 

1.Joh. 1: 1-3                       Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta – ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja

1. Joh. 1: 3                         meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.

1. Joh. 2: 22-24                Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

-”- 3: 21-24                       Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä …Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme…Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

-”- 4: 2-3, 9, 10, 14-16     Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta , ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa ja se on jo nyt maailmassa.

                                            Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

                                            Ja me olemme nähneet ja todistaneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa.

                                            (Kristus meissä Pyhän Hengen kautta on Jumala meissä.)

 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (Jeesus/Pyhä Henki/Jumala meissä.)

-”- 5: 1,                               Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. (Kuten Jeesus oli; hän Jumalasta, me Jeesuksesta ja Isä Jumalasta. Jeesus sanoi: ”Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.”.)

1. Joh. 5: 4, 5, 9-13           kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman

(Jeesuksessa).

                                            Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

                                            Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

 

1. Joh. 5: 20                      …Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

(Jeesus sanoi olevansa Jumalan kuva ja Sana. Oliko eroa Isän ja hänen välillään? Olisiko vain Jeesuksen ihmisruumiin päivien ajasta johtuvaa, että hän sanoi ”Isä on suurempi kuin minä” ja vain Isä tietää Jeesuksen takaisin tulon päivän, Mark.13: 32. ”Sinä päivänä te ymmärrätte,” sanoi Jeesus, ”että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä”.)

2. Joh. 1: 1-4                     ..totuuden tähden (Jeesus), joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä.

-”- 1: 9                                Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. (Isä ja Poika Pyhässä Hengessä ovat meissä ja pysyvät meissä, jos uskomme Kristukseen.)

3. Joh. 3, 12                      (Jeesus on totuus;)..veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. – Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen;

Jaak. 1: 1, 27                     Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle seurakunnalle.

                                            Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan…

-”- 2: 19, 23                       Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

                                            ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.            

-”- 3: 9                               Kielellämme me kiitämme Herraa ja Isää, …

Juuda 1: 1, 20-21,            Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.

                                            ..rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin Jumalan rakkaudessa (Jeesuksessa), odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

Juuda 1: 25                       ..hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

 

Ilm. 1: 1-2, 4                     Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, …ja lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen…

                                            - Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on…

Ilm. 1: 5-6, 8                                 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta…joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalalleen ja Isälleen

                                            ”Minä olen A ja O”, sano Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

-”- 1: 13, 16, 17                  13. ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen

                                            16. …ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

                                            17. …Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, (Ilm. 22: 13)
18.
ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

-”- 2: 8, 18, 27                  ’Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski: …              

..ja hän on kaitseva heitä (pakanoita) rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään – niin kuin minäkin (Jeesus) sen vallan Isältäni sain – (kuvataan yhdentymistä ihmiseen.)

-”- 3: 2, 5, 12, 14               Heräjä valvomaan (sanoi Jeesus)… sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

 - Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä (Jeesus) pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

- Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, … ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalan kaupungin nimen … ja oman uuden nimeni. (Onko uusi nimi ’Jumala meidän kanssamme’ eli Immanuel, Jumala Kaikkivaltias, Kuninkaiden kuningas ja herrain Herra tai vielä joku muu; se on salaisuus. Ilm. 19: 12 ” hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse”, siis Jeesus itse. Jumalan ja Kristuksen nimen kirjoittaminen pelastettuihin kuvaa, kuinka hän on silloin täydellisesti yhtä omiensa kanssa.)

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku (Jeesus):

-”- 4: 2-3, 8-11                  Ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen…

                                            Neljä olentoa …sanovat lakkaamatta, yötä päivää: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on

Ilm. 4: 8-11                       ja joka tuleva on”. …antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti,

                                            …”Sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut”. (Kuka loi? Isä – Poika - Pyhä Henki)

Ilm. 5: 6,7,9                      Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon ja …keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; (kuvaus Jeesuksesta) …ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. …he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan

Ilm. 5: 9-10, 12-13           kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

                                            ..ja he sanoivat suurella äänellä: Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja ylistyksen”. (Tämä on Karitsan palvontaa; Jumalan rinnalla olevaa vai Jumalaako?)

Ja kaikkien luotujen…kuulin sanovan: ”Hänelle, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!”

-”- 6: 15-17                        Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja …sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää?” (Jumala, Kaikkivaltias Henki, jonka kuva ruumiillisena on Kristus Karitsa osoittaa Hänessä moniulotteisuutensa, kaikkivaltiutensa ja rakkautensa.)

-”- 7: 9-12, 14-15, 17         ..ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä …ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta”. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja …ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen: ”Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!”

                                            ..ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, …

                                            -  sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille (Vrt. Ilm. 21: 6), ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

-”- 10: 1-3                          Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat, ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja

Ilm. 10: 3                          vasemman maan päälle ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy…(Ilm. 1: 12-16)

                                            (Jeesus ilmaisee itsensä tässä ”Jumalan kasvojen enkeli”-hahmoisena (Jes.63: 9); hän (Karitsa, Jumalan salaisuus) on juuri aukaissut kirjakäärön sinetit ja hänellä on Jumaluuden kirkkauden suojana pilvi, kuten Mooseksen aikanakin, Hes.1:26-28 mukaisesti tunnuksinaan Jumalan ympärillä oleva sateenkaari ja tulipatsasjalat, Ilm.1: 15, ja kasvoinaan ”vanhurskauden aurinko” Mal.4:2, Matt.17:2.)

Ilm. 10: 5-6                       Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä…vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja

Ilm. 10: 6-7                       iankaikkisesti…että niinä päivinä Jumalan salaisuus käy täytäntöön … (Jeesus Kristus ja hänessä evankeliumin salaisuus.)

-”- 11: 15-17                       Ja 7. enkeli puhalsi pasuunaan; niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanoivat: Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”. (Yksi kuninkuus kahdelle vai yhdelle? He ovat yksi.) Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, ja siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. …” (Herramme ja hänen Voideltunsa on Kaikkivaltias.)

-”- 12: 5, 10-11                  Ja hän (vaimo) synnytti poikalapsen (Jeesuksen), joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

                                            Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja hänen todistuksensa sanan kautta …”

                                            (Vasta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ajettiin saatana enkeleineen pysyvästi ulos taivaasta; hänelle ei ollut enää mahdollista nousta ylös taivaaseen syyttäjänä, kuten Jobin kirja kertoo, koska Puolustajan virka taivaassa oli alkamassa. Täällä maan päällä Puolustajamme hoitaa Pyhän Hengen välityksellä sydämissä temppelipalvelusta ja valtaansa niissä, joiden Herra hän saa olla, mutta taivaassa hänellä alkoi kaikki valta.)

-”- 13. 6, 8                         Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

                                            Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta.

-”- 14: 1, 4                          Ja minä näin ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. … Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle.

Ilm. 15: 3-4                       Ja he (vanhan liiton lapset) veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä (uuden liiton lapset), sanoen: ”Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. (Isä ja Poika) Kuka ei pelkäisi Herra ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua (Jeesus Messiasta), koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet.” (Jeesuksen kautta.)

-”- 17: 14                            He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.”

Ilm. 19: 4-7                       Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: ”Amen, halleluja!” Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: ”Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret”. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen …sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. (Jeesus oli tullut maan päälle ja 1000-vuotinen valtakunta oli alkamassa.) Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä

-”- 19: 7, 9, 11-13, 15-16   Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

                                            ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat”.

                                            Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. … Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan nimi: ”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra”. (Hän on Jeesus Kristus ja Isä hänessä.)

-”- 20: 4, 6, 11                   Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden … ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. …he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (Kääntymättömän ja syntisen maailman keskellä, mutta ilman pahuuden ruhtinaan läsnäoloa, joka on sidottuna.)

                                            Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenevat, eikä niille sijaa löytynyt. (Kansojen tuomio alkaa Kristuksen 1000-vuotisen kuninkuuskauden jälkeen.)

-”- 21: 2                             Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tyköä, valmistettuna niin

Ilm. 21: 2-3, 5-7               kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

                                            Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. (Minä = Isä – Poika – Pyhä Henki, jotka olivat Luoja.)

                                            Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. (Vrt. Ilm. 7: 17 )

Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva heidän Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. …”

Ilm. 21: 22-23                  Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.

                                            (Molemmat viittaavat yhdistymiseen.)

-”- 22: 1, 3-5, 12, 13, 16    Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (yksikössä), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa (Sehän oli Jeesuksen ja Isän nimi: he ovat yhtä, yksi nimi. ”…minä kirjoitan häneen Jumalani nimen … ja oman uuden nimeni) (Ilm. 3: 12; 14: 1)

. …Herra Jumala on valaiseva heitä ja he (pelastetut) hallitsevat aina ja iankaikkisesti. - Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani,

 

Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. (Hän on Isä – Poika – Pyhä Henki.) (Ilm.1: 17)

                                            Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas Kointähti.”

 

Jumala-sana yleisnimenä

 

Jeesus viittasi Psalmin 82- tekstiin, halutessaan selkeyttää juutalaisille jumala-sanan yleisempää merkitystä: Joh. 10: 33-36

33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli- ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -

36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

Keitä jumaliksi tässä sanottiin? Job 1: 6 ”eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.” Tähän Jeesus viittasi käyttäessään seuraavaa psalmia.

Ps.82           

1.Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:

2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.

3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.

5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.

6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."

8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

 

Vanhan liiton aikana oli syyttäjä Jumalan edessä ”yöt ja päivät” syyttämässä veljiä, (Ilm.12: 7-12) mutta saatana enkeleineen voitettiin Jeesuksen veren kautta ja ajettiin ulos taivaasta, eikä heillä enää ollut sinne pääsyä, koska puolustajamme, Jumalan kuva ja Sana, Jeesus Kristus saapui Isän tykö synnin ja kuoleman voittajana, Hän, sairaiden parantaja, elämän antaja, selviten kaikista pahuuden kiusauksista ja kuitenkin kärsien kaikkien puolesta kuoleman. Otettuaan elämänsä takaisin, noustuaan kuolleista, syyttäjän aika taivaassa loppui silloin.

 

Syyttäjien tuomiot olivat vääriä ja pitivät jumalattomien puolta, kuten psalmissa 82

sanotaan. Jeesus Kristus, Jumalan Sana nousi ylös maasta Jumalan tykö oikeutta

puolustamaan ja hän tulee perimään pakanakansojen kuninkuuden sekä iankaikkisen

kuninkuuden yhdessä Voiman eli Isän kanssa.

                                                                

 

 

Siirretty tietokoneelle marraskuussa -05 ja 12.12.2005 mennessä.

Sävy Nordgrén

 

 

P. s.  Eräs henkilö on ajatellut kuinka vaikeaa on maallikoiden ymmärtää Yksi Jumala käsitettä: siitä tahtoo aina vain tulla kolme.

Hän sanoi: jos sen matemaattisesti ilmaisisi, on se maallikon mukaan 1+1+1= 3 

Hänen mielestään se tulee olla: 1*1*1= 1