PIETARIN NÄKY JA AVAIMET

 

A  PIETARIN NÄKY

 

1. Raamatun teksti

 

Tapahtumat ennen Pietarin saamaa näkyä

Apostolien teot 10:1. Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.
2. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
3. Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
4. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
5. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
6. hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla."
7. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta
8. ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.
9. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan.

 

Pietarin näky
10. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.
11. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan.
12. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.
13. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö".
14. Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista".
15. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi".
16. Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.

 

Näyn jälkeiset tapahtumat
17. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla
18. ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin.
19. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua;
20. niin nouse nyt, astu alas ja
mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt".
21. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: "Katso, minä olen se, jota te etsitte; mitä varten te olette tulleet?"
22. He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa".
23. Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan.

 

2. Tekstin sisältö

 

Tässä näyssä taivas oli avoinna ja sieltä laskettiin alas maahan astian muotoisena liinavaate. Se on tässä kuvauksena, symbolina; Jumala antoi Poikansa Jeesuksen tulla taivaasta alas ihmisruumiiseen, elääkseen syntisimmänkin puolesta. Ei minkään haikaran tuomana liinavaatekäärössä, vaan Jumalan Pyhän Hengen välityksellä Kristuksen vanhurskaudessa. Apostoli kirjoittaa Jeesuksen tulosta ihmisyyteen: ”ruumiin sinä minulle valmistit”, Hebr.10:5. Johannes aloittaa evankeliuminsa: ”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä”, ”ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”. Kaikki laki ja profeetat ovat hänestä kirjoittaneet. Hän oli Jumalan armo ja totuus, joita hän tuli Jumalan luonteesta meille kirkastamaan ja täyttämään ihmisessä.

 

Liinavaate laskettiin neljästä kulmastaan maan pinnalle. Sen neljä kulmaa kuvaavat mm. neljää ilman suuntaa. Ja koska liinavaatteella oli ”kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja”, kuvaavat ne mm. niissä alueissa eläviä kansoja. Tästä tulee mieleen neljä nelikasvoista olentoa, joita Hesekiel kuvaa näyssään ja joilla kullakin oli härän -, leijonan -, kotkan - ja ihmisen/kerubin kasvot. Niillä oli yhdet, mutta erilaiset, kasvot kuhunkin suuntaan ja ne kulkivat maan päällä neljään eri suuntaan – ”minne vain henki kulkemaan vaati”; näin ne kuvaavat Jumalan sanan ja evankeliumin etenemistä kaikissa kansoissa ja luomakunnassa. Hesekielin näyssä nämä olennot nousivat ylös, ”pysähtyivät temppelin itäiselle portille ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus”. Ilmestyskirjassa samat olennot ovat avoimen oven takana Jumalan valtaistuimen luona, kuvaten Jumalan rakkauden ja pelastavan armon laajuutta sekä näkyvässä että näkymättömässä luomakunnassa.

 

Suuri liinavaate oli tässä näyssä ikään kuin pöytäliinana, jonka päältä Pietarille tarjottiin syötävää eli itseensä hyväksyttävää ja sulatettavaa Se ei voinut olla mikä tahansa vaate, josta Jumala tarjoaa syötävää. Moni on kuullut usein mainittavan sanan ”Kristuksen vanhurskauden vaatteet” ja ”häävaatteet”, joihin meidät puetaan. Tätä edustaa Pietarin näyssä suuri liinavaate.

 

3. Tekstin tulkinta

3.1  Oman vanhurskauden vaatteet Raamatussa

Jes. 64: 6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli.

Sef. 1: 8  Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia muukalaispukuun puettuja.

Matt. 22: 11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin.

Sak. 3: 3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.

4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin".

 

Jumala alusta asti tiesi meidän tarvitsevan Kristuksen sovitustyön kautta hyväksemme annettavaa vanhurskautta, joka puhdistaa meidät oman vanhurskautemme saastaisista vaatteista. Se kuitenkin vaatii uskollisuutta Herrallemme Jeesukselle, jonka kautta meillä on rukouksissamme pääsy Isän tykö. Tulee olla rukouksessa kestävä ja kuunnella Herramme puhetta Henkensä kautta. Se on uskollisuutta Herrallemme ja on antava meille voiton hänen verensä kautta. Ilm.7: 14 he ovat pesseet vaatteensa (Kristukseen kasteella ja hänen elämällään) ja valkaisseet ne Karitsan veressä (Pyhässä Hengessä, Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta).

3.2  Kristuksen Jeesuksen vanhurskauden vaatteet

Ilm. 3: 5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Dan 10: 5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.

 

Jes. 22: 20 Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan,

21 ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle.

22 Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.

 

Hes. 9: 2 …Mutta yksi mies oli heidän keskellään, puettu pellavavaatteisiin ja vyöllänsä kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja asettuivat seisomaan vaskialttarin ääreen.

3 Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä;

Hes. 9: 11 Ja katso, pellavavaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä, toi tämän sanan: "Minä olen tehnyt, niin kuin sinä käskit minun tehdä". (Hes. 10: 6-7).

Jeesus Kristus oli tämä mies; hän on Jumalan Sana, jolla on kirjoitusneuvot hallussaan.

Profeetta Samuel (1.Sam.2:18) ja kuningas Daavid (2.Sam.6:14) oli puettu pellavaan, samoin leeviläiset (1.Aik.15: 27). Leeviläiset olivat pappissukukunta ja heistä sanotaan:

Ps. 132: 9 Sinun pappisi olkoot puetut vanhurskaudella, ja sinun hurskaasi riemuitkoot.

Edellinen teksti osoittaa pellavavaatteiden, joihin papit olivat puetut, olevan vanhurskauden vertauskuvana ja se on juuri Kristuksen vanhurskaus.

 

3.3  Kaikkien kansojen vanhurskauttaminen

Jeesus sanoi seuraajillensa apostoleille ennen taivaaseen nousemistaan seuraavaa.

Luuk. 24: 49 ”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." He odottivat 50 päivää, kunnes se tapahtui. Pyhä Henki laskeutui kaikkien heidän päällensä ja he saivat voiman lähteä julistamaan evankeliumia juutalaisille ensin ja sitten kaikkialle maailmaan.

 

Pietari sai pian tämän jälkeen tässäkin aluksi mainitun näyn, Ap.t. 10. Siinä Jeesus tahtoo vakuuttaa hänen verensä puhdistavan vaikutuksen ulottuvan kaikkialle. Puhtailla ja saastaisilla eläimillä Israelin kansaa oli opetettu eri tavoin symbolisesti; he eivät saaneet syödä saastaisia eläimiä, joista oli tarkka luettelokin (3.Moos.11), eivätkä sitä vastaavasti saaneet liittoutua pakanoiden kanssa eivätkä seurustellakaan, koska ne olivat saastaisia.

Uhrieläimien tuli olla puhtaita ja virheettömiä, koska ne kuvasivat Jeesusta, vaikkeivät Israelilaisetkaan, Jumalan salaisuuden tähden, sitä ymmärtäneet. Puhtaat eläimet kuvaavat vastaavasti paitsi Jeesusta, myös niitä, jotka häneen uskovat ja niitä kansoja, jotka hänet tunnustavat. Jumalan salaisuus (Jeesuksessa) oli olemassa siksi, etteivät pahuuden voimat, pahojen ihmisten kautta, toimisi koko ajan Jumalan suunnitelmaa vastaan.

 

Pietarin näyssä Jumala vahvistaa toteuttaneensa suunnitelmansa salaisuutensa mukaisesti ja ilmoittaa: He ovat päässeet saastaisuudestaan. Eivät Israelin kansa ja papitkaan olleet vielä olleet puhtaat, vaikka pappien virkatoimituksessaan piti käyttää symbolisesti puhtaita vaatteita ja toteuttaa puhdistautumisseremoniat. Siitä on profeetta Sakarjalle näytetty näyssä esimerkki; ylimmäinen pappi Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin eli hän oli oman vanhurskautensa vaatteissa, Sak. 3: 6, 8-9.

6. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen:

8. Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan.
9. Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen (Jeesukseen) päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (lakini) siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Hän sanoi siksi (Sak.3:4): "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä".

 

Ristillä syytön ja viaton Jeesus otti ne pois, kuolemansa kautta, tulemalla uhrikaritsaksi kaikkien syntisten puolesta. Hän vahvisti sen todeksi nousemalla ylös kuolleista, astumalla ylös taivaisiin ja vakuuttamalla sen jälkeen anteeksiannon tosiasiaa apostoleille ilmestymällä heille sanoen ”rauha teille” ja lähettämällä vakuudeksi Pyhän Henkensä. Vanhurskauttamisen Jeesus valmisti kaikille halukkaille ja hänessä tapahtui myös se, mikä sanottiin Joosualle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin".

 

Pietarille näyssä sanottiin ”teurasta ja syö”. Tarjolla oli saastaisia eläimiä puhtaiden kanssa, samalla liinavaatteella, jotka olivat symboleja nekin. Koska siinä oli taivaan lintuja ja matelijoita sekä maan kaikkinaisia nelijalkaisia, oli siinä siis karjaeläimiä ja metsäeläimiä, jotka ryhmät ovat mainitut luomisesta alkaen ja kuuluvat nelijalkaisiin. Niin karjaeläimet kuin metsäneläimetkin kuvasivat näyssä pakanakansoja ja matelijat ja taivaan linnut henkiolentoja. Nekin olivat samaa Jumalan luomakuntaa. Kaikille oli nyt puhdistuminen valmiina, kuka vain sen halusi vastaan ottaa. Myös kaikille ennen eläneille ja vielä syntymättömille ihmisille näin varmistettiin anteeksiantamus heidän omavanhurskautensa epäpuhtaudesta.

 

Vanhurskaus annetaan uskosta:

Room. 3: 30 ”koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.” R.3: 28. ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.”

Room. 5: 9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

Emme näin joudu Jumalan vihan alle, emmekä tuomion. Siksi Jeesus sovitustyönsä ja ylösnousemuksensa jälkeen sanoi opetuslapsilleen: ”Rauha teille”.

 

Kol.1: 20 ilmaisee: ”ja että hän (Jumala), tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen (Jeesuksen) kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.” Eli koko luomakunta on sovitettu, puhdistettu. Lisäksi tarvittiin vain Jumalan herättämää uskoa. Missä tahansa Jumala on jonkun kutsunut ja tämä uskoo Jumalan Jeesuksen kautta tekemään työhön, hän pelastuu. Eikä häntä voi sanoa saastaiseksi, vaan on uskottava: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi".

Ja se vakuutettiin kolmeen kertaan.

 

 

4.  Esimerkkejä Raamatun symbolikielestä

 

4.1  Saastaiset linnut / pahat henkiolennot:

3. Moos. 20:  25 Erottakaa myös puhtaat eläimet saastaisista ja saastaiset linnut puhtaista, ettette saattaisi itseänne inhottaviksi koskemalla nelijalkaisiin eläimiin, lintuihin tai maan matelijoihin, mihin tahansa, jotka minä olen erottanut, että te pitäisitte ne saastaisina. (Kuvaus tarkoitti: erotkaa pakanakansoista ja erottakaa pyhät enkelit saastaisista.)

3. Moos. 11:  13 Linnuista taas inhotkaa näitä; älköön niitä syötäkö, vaan olkoot inhottavia: kotka, partakorppikotka ja harmaa korppikotka, jne. … (Kotka on lintujen voimahahmo.)

Saar. 10:        20 Älä ajatuksissasikaan kiroile kuningasta, äläkä makuukammiossasikaan kiroile rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi ja siivelliset ilmaisevat sinun sanasi. (Henkiolennot, joilta ihmiset kysyvät neuvoa, ovat Jumalasta luopuneita.)

Sef. 1:           3 Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.

                      (saastaiset henkiolennot eli taivaan linnut ovat viettelyksiä; ihmiset kaloja eli jumalattomia.)

Matt. 8:         5 "Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.

12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

(Jeesus kuvaa perkelettä lintuna. Tässä se edustaa koko pahojen enkelien ryhmää. Kotkaksi perkelettä on usein kuvattu Raamatun symbolikuvauksissa, Jumalan kielessä, mutta Herra Jeesus on samaistettu kaikkiin näihin symboliryhmiin, koska hän asetti itsensä kaikkien sijaan, kärsi koko luomakuntansa puolesta)

 

4.2  Puhtaat linnut / hyvät henkiolennot:

1.Moos.15:    9 Ja hän (Jumala) sanoi hänelle: "Tuo minulle kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen". (Uhrieläimiksi.)

Jes. 31:          5 Niin kuin liitelevät linnut, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia - varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa. (Herra Sebaot on kuvattu lintuna.)

Luuk. 2:        24 ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

 

4.3  Sielu kuvataan lintuna:

Hes. 13:         20 lasken ne sielut irti - sielut, jotka te olette pyydystäneet – niin kuin linnut.

Ps. 74:           19 Älä anna pedolle alttiiksi metsäkyyhkysesi sielua, älä iäksi unhota kurjiesi elämää.

                      (Psalmin kirjoittaja sanoo sieluansa kyyhkyseksi ja ”houkkiokansaa” pedoksi.)

Matt. 3:         16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. (Kyyhkynen on puhdas lintu eli syötävä - , vanhan liiton aikana.)

 

4.4  Metsän eläimet ja karjaeläimet / eri kansat:

Hes. 31:         6 Sen lehvillä pesivät kaikki taivaan linnut, sen oksien alla synnyttivät kaikki metsän eläimet, ja sen varjossa asuivat kaikki suuret kansat.

(Lauseen viimeinen osa ilmaisee edellä olevalle symbolille sen selityksen.)

Hes. 31:         12 …sen oksat murskaantuivat kaikkiin maan puronotkoihin. Kaikki maan kansat laskeutuivat alas sen varjosta ja jättivät sen.

Hes. 31:         13 Sen kaatuneella rungolla asuvat kaikki taivaan linnut(henkiolennot), ja sen oksien ääressä oleskelevat kaikki metsän eläimet- (eri kansat)

(Assur’in kansa oli tämä kaadettu setri-puu: sen ajan hallitseva kansa.)

Hes. 32:         2 "Ihmislapsi, viritä itkuvirsi faraosta, Egyptin kuninkaasta, ja sano hänelle: Nuori leijona kansojen seassa, sinä olet hukassa! Sinä olit kuin krokodiili virroissa: …

4. Moos. 7:    87 Polttouhrieläimiä oli yhteensä: kaksitoista härkää, kaksitoista oinasta, kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa ynnä niihin kuuluva ruokauhri; ja syntiuhrikauriita oli kaksitoista. (Herra Jeesus on kuvattu puhtailla eläimillä uhritoimituksessa.)

5. Moos. 33:  17 (Mooses sanoo:) Uljas on hänen (Joosefin) härkiensä esikoinen, sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet; niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhannet, sellaisia Manassen tuhannet."

Miika 7:         14 Kaitse kansaasi sauvallasi, perintölaumaasi, joka erillänsä asuu metsässä, keskellä Karmelia. Käykööt he laitumella Baasanissa ja Gileadissa niin kuin ikiaikoina ennen. -          

4.5  Matelijat / saastaisten henkiolentojen johtohahmot:

1. Moos. 3:    14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle (henkiolento oli mennyt käärmeeseen): "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.

3. Moos. 20:  25 Erottakaa myös puhtaat eläimet saastaisista ja saastaiset linnut puhtaista, ettette saattaisi itseänne inhottaviksi koskemalla nelijalkaisiin eläimiin, lintuihin tai maan matelijoihin, mihin tahansa, jotka minä olen erottanut, että te pitäisitte ne saastaisina.

Miika 7:         17 He (pakanakansatkin, jotka eivät palvele Herraa) nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, meidän Jumalaamme; he pelkäävät sinua. (Jeesuksen kuninkuuden alkaessa.)

Jes. 27:         1 Sinä päivänä (tuomion päivänä)Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. (Saatanan.)

Luuk. 10:      19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

Ilm. 12:         9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Ilm. 20:         2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi.

Jumala on asettanut symbolikuvauksissaan Jeesuksen kaikkien syntiin langenneiden sijaan.

Mooseksen sauva eli johtajan tuki, jolla tehtiin ihmetekoja, kuvaa Jeesusta ja sen Jumala muutti

käärmeeksi faraon edessä ja takaisin sauvaksi. Vahva esimerkki tällaisesta symbolikuvauksesta on

4. Moos.21: 5-9 ” Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet

sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.” Se vastaa: uskon katsettamme

Jeesuksen sovitukseen, joka antaa tervehtymisen ja elämän. Katumus kävi edellä tässäkin

tapahtumassa Israelin leirissä.

 

Esimerkkejä hyvistä ja pahoista enkeliruhtinaista:

Dan. 10:        13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.

Dan. 10:        20. Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas (Kreikan -).
21. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael (Juutalaisten -).

 

 

5.  "Nouse, Pietari, teurasta ja syö".

1.1  Syöminen symbolina

Jumala kehotti nälkäistä Pietaria syömään myös saastaisia eläimiä. Pietarin vastustellessa, koska hän ei ollut tottunut sellaisia syömään (hyväksymään ja sulattamaan itsensä kanssa), Jumala sanoi:

"Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi". Tämä tapahtui kolmeen

kertaan ja oli siten varmaksi vakuutettu.

Simon Pietarille Jeesus oli aiemmin kolme kertaa peräkkäin sanonut: Simon, Johanneksen poika,

rakastatko minua? (Joh.21: 15-17). Nyt häntä pyydettiin osoittamaan rakkautta (hyväksyntää)

pakanoita kohtaan kolmeen kertaan. Pietari ymmärsi tämän vakuutuksen, koska Jumala kehotti

häntä menemään pakanoiden matkaan, ”mene arvelematta heidän kanssaan”.

Heti tai vähän myöhemmin hän ymmärsi myös symbolisesti syömisen olevan turha toimenpide. Olihan Jumala sanonut kaiken olevan jälleen puhdasta. Hän on ne puhdistanut eikä kukaan voi niitä enää sanoa saastaisiksi tai epäpyhiksi.

Siksi Paavalikin kirjoitti (Kol. 2: 16): Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, … (1. Tim. 4:) 3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
4. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, (Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 1.Moos.1:25) ”eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;

5. sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.”

Rukous ja Jumalan Sana pyhittää niin ruoan kuin Jumalan luokse tulevat ihmiset.

 

1.2  ”Sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.”

Tämä eläinsymboleja täynnä oleva astian muotoinen liinavaate kuvaa Jeesusta, joka tuli taivaasta

luomakuntansa joukkoon ihmiseksi, teki Jumalan puhdistavan tahdon sitä kohtaan ja sitten hänet

nostettiin ”kohta ylös taivaaseen” (ylösnousemuksen jälkeen) Isänsä luokse mukanaan puhdistettu

joukko. Näitä symboleja edustivat (1.) joukko ihmisiä ja (2.) ne henkiolennot (linnut), jotka katuivat

ja vaihtoivat puolta Kristuksen puolelle pahuuden ruhtinaan enkelijoukoista.

1. joukko/esikoisjoukko ihmisistä  

Matt. 27:       52. ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.

53. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

2. joukko/esikoisjoukko hengistä eli enkeleistä

Hepr. 12:23   23.( taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja) täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö

1.Tim.5:         21. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä,

Ef.4:8            Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen…".

 

 

 

1.3  Ketkä olivat vankeja?        

Jeesuksen noustua kuolleista syttyi sota kahden henkimaailman kesken.

Jeesuksen profetia ja todistuksen sana tästä oli seitsemällekymmenelle valitulle lähetilleen (Luuk. 10: 18): "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman, sekä Joh. 12: 31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.*

Jeesus ilmaisi tässä sen, mitä tulee kohta tapahtumaan. Myöhemmin hän kertoi sen näin Johannekselle: Ilm. 12:

7. Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
8. mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. (Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he eivät voineet toimia syyttäjinä taivaassa, koska Puolustaja saapui synnin voittajana ylös taivaaseen puolustajan eli ylimmäisen papin virkaan.)
10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta (*ed.)

(Karitsan veren kautta viittaa suoraan tämän sodan ajankohtaan sekä Jeesuksen elämässä ja

kuolemassa saamaansa voittoon, jonka Isä Jumala vahvisti ylösnousemuksella ja hyväksymällä

Jeesuksen työn, jonka kaiken kuitenkin Jumala itse teki hänen kauttaan. Isä oli antanut Jeesukselle

itselleen myös vallan ottaa henkensä takaisin. Eikä sitä kukaan olisi voinut häneltä ottaakaan, mutta

hän antoi sen itsestään, Joh.10:18. Näin Jeesus osoitti olevansa Jumalan Sana, joka elää ihmisessä,

siis jopa halvemmassa astiassa kuin enkelin, elääkseen ja kuollakseen näin kaikkien puolesta, myös

enkelien -. Hebr.2: Heitä eli enkeleitä tässä sodassa saatiin saaliiksi. He olivat saatanan vankeja.)

 

1.4  Suuri salaisuus

Ef. 5: 32 ”Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.” Paavali

pyysi esirukousta, että hänelle annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseen evankeliumin

salaisuutta, Ef. 6: 19. Hän oli ymmärtänyt Pietarin näyn sisällön ja toivoi meidän oppivan

tuntemaan ”Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä”.

Hänen rakkautensa suuruus on tässä salaisuudessa ilmaistuna. Paavali koki saaneensa armon julistaa

”evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen

salaisuuden taloudenhoito”. Hän sanoi vielä: ”Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta

nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti,

jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”, Ef. 3: 9-10.

Jumalan salaisuus oli Kristus; missä, milloin, millaisena ja keille hän syntyy ja

Kristuksen salaisuus on evankeliumin salaisuus; keille, missä, millaisena ja milloin se

julistetaan. Tämän armotalouden, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä

Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä,(Ef.1:10).

 

Ef. 4: 8 sanotaan ”hän(Jeesus) otti vankeja saaliikseen” ja edelleen ”hän oli astunut alaskin,

maan alimpiin paikkoihin” ja ”kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki”. Jeesus

”vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi … että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä

joutunut maistamaan kuolemaa” Hebr.2:9. Jos Jeesus olisi syntynyt enkeliksi, hän ei olisi asettunut

 halvimpaan astiaan ja samalla ei olisi tullut voittamaan kuolemaa, mutta Jumala siksi otti

”huomaansa” (Hebr.2:16) eli hoitoonsa tai hoivaansa, suojelukseensa Aabrahamin siemenen,

toteuttaakseen salaisuutensa; Poikansa Jeesuksen syntymän hänen siemenestään. Siksi ”hän ei

ottanut huomaansa enkeleitä”, niin kuin tuossa jakeessa ja luvussa sanotaan, mutta tarkoitetaan

 

kaikkea sanottua, joka on ilmaistu edellisissä jakeissa.

Mutta mikään luotu ei ole Jumalalle ”näkymätön vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen

silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili”, Hepr. 4:13. Tämä kirjoittaja sanoo Jumalan olevan

”henkien Isä” (12:9) ja me olemme käyneet ”taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja

seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten

vanhurskasten henkien tykö, Hepr.12:23.

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sekä hänen saarnansa henkiolennoille heti

ylösnousemuksen jälkeen oli suuren herätyksen aika olennoille, jotka olivat taivaassa langenneet

eroon Jumalasta.

Seurakunnan kautta heillä on ollut ja on edelleen mahdollisuus kuulla evankeliumi.

Pietari, joka tämän ymmärsi, sanoo evankeliumin julistamisesta, (1. Piet. 1:12) ”siihen enkelitkin

halajavat katsahtaa”. 1. Kor.6: 3 Paavali sanoo:Ettekö tiedä, että me tulemme

tuomitsemaan enkeleitä”.  Heitä ei Jumalan oikeudenmukaisuuden perusteella jätetty myöskään

armon ulkopuolelle.

 

Pietari kertoo Jeesuksen saarnasta henkiolennoille 1.Piet. 3:

18-. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,

20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua,

pelastuivat veden kautta.

Jeesus saarnasi hengille, jotka tuohon aikaan olivat vankeina. Keitä he olivat, jotka siihen aikaan jo

olivat vankeina? (2.Piet.2:4) ”Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi

heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.” Samoin

Juudan kirjeen 6. jae: ” ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät

oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän

tuomioon;

Tämä tälle pimeyden alueelle vangitseminen tapahtui varmasti Jeesuksen kuoleman tai

ylösnousemuksen jälkeen, josta Ilmestyskirjan 12. luku kertoo, mutta Pietarin viittaus enkeleiden

syntiinlankeemukseen, ” jotka syntiä tekivät ”, sijoittaa tapahtuman aiemmaksi kuin ihmisen

syntiin lankeemus, vaikka heillä oli Jumalan eteen nousemisen mahdollisuus (Job 1:6-7; 2:2; Ps.82)

 

Enkeliruhtinaan lankeemuksesta puhuu Jesaja:

Jes. 14.         12. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!

13. Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.

14. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'

15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. 

Tämä tapahtuu lopullisesti pahuuden ruhtinaalle vasta tulevaisuudessa. Vanhan liiton aikana heillä on ollut silti vielä pääsy taivaaseenkin Jumalan eteen syyttämään ihmisiä, kuten Jobin kirjan ensimmäisen luvun esimerkki kertoo sekä Ilmestyskirjan 12. luku.

 

Taivaan enkelien kesken käyty sota Jeesuksen ylösnousemuksen vaiheilla oli ratkaisun paikka

näiden ns. ”valittujen enkelien” kohdalla, (1. Tim.5:21). Silloin oli Jeesuksen saarna heille juuri

ajankohtaisesti paikallaan, että hekin saisivat laupeuden ja löytäisivät armon avuksensa oikeaan

aikaan, (Hebr.4:16). Näin Jeesus siis ”otti vankeja saaliikseen”.

 

 

B   PIETARIN AVAIMET

 

Matt. 16: (Jeesus kysyy opetuslapsiltaan)

15 Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"

16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".

17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."(Vrt**)

 

Koska Pietari ymmärsi hänen olevan Kristus, Jumalan Poika, halusi hän palkita häntä lisäymmärryksellä ja kertoi olevansa seurakunnan perustaja sekä lupasi antaa hänelle taivasten valtakunnan avaimet eli avaimet seurakunnan rakentamiseen.

 

Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani”, sanoi Jeesus Pietarille, luvatessaan hänelle avaimet.

Koko raamatussa Herramme on kuvattu myös kalliona. Esim.

1.Moos. 49:   24 Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,

4. Moos.20:   8 "Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan". (Jeesus antaa meille elämän vettä.)

5. Moos. 32:  18 Kalliota, joka sinut synnytti, sinä et muistanut; sinä unhotit Jumalan, joka sinulle elämän antoi.

1. Kor.10:      4 joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

 

Kun Jeesus valitsi opetuslapsia, kertoi Andreas veljellensä Simonille: Me olemme löytäneet

Messiaan, Joh. 1: 42 ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari (tarkoittaa kalliota).

Jeesus näki Pietarin luonteen ja tunsi hänet jo edeltä; hän oli oleva vahva seurakunnan johtaja.

Myöhemmin Pietari tuli saamaan Pyhän Hengen ja sai näin tämän todellisen kallion myös itseensä.

 

Näillä avaimilla tarkoitettiin tarkkaa arvostelukykyä hyvän ja pahan erottamisessa seurakunnan jäsenten keskuudessa. Jeesus kertoikin opetuslapsilleen, miten heidän tulisi toimia tapauksissa, jolloin veli rikkoo veljeään vastaan.

Matt. 18:       15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.
16. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'.
17. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niin kuin olisi pakana ja publikaani.
18. Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. (Kts. ed. **)

Tämän saman Jeesus sanoi nyt kaikille opetuslapsilleen, minkä hän sanoi Pietarille avaimien antamislupauksen yhteydessä. Kaikkien tuli toimia samoin kuin Pietari. Tähän sisältyi olennaisesti rukous ja kätten päälle paneminen, siunauksen antaminen. Kaksi tai kolme keskenään voi myös sopia kenen puolesta he rukoilevat ja hän ”on oleva päästetty taivaassa”. Jumala kuulee ja toimii kuten hän on sanonut Matt.18: 19, Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Luuk 19: 46, "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone'. ”Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois.” Samoin kädet pantiin sairasten päälle ja niin päästettiin ihminen sairaudesta.

Kaikki eivät kuitenkaan tahdo pysyä Jeesuksessa vaan saastuvat uudelleen. Silloin tulisi mielellään avata heille ovi ulosmenosuuntaan. Vaikka Jumala tahtookin, että kaikki pelastuisivat, hän halusi pitää seurakunnan puhtaana. Sanotaanhan Ilm.21:27, ”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.” Siksi hän toivookin esirukousta veljien ja johtajien puolesta, mutta myös vihamiestenkin puolesta.

Rukous on myös annettu meille keinoksi sitoa pahojen henkien toimintaa. Silloin hyvät enkelit pitävät heti sitomisesta huolen, mutta meidän tulee sitä rukoilla Jeesuksen nimessä. (Luuk.18: 7) ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? ”

 

Tuo sitominen ja päästäminen koski erityisesti Pietaria. Hänelle Jeesus antoi näyn, jossa hän tahtoi Pietarin päästävän kaikki liinavaatteella olevat joukot niiden saastaisuudesta; olihan Jumala tehnyt jo sen oleellisen työn.

Pietarin tuli hyväksyä ja päästää saastaisuudestaan yhtä hyvin myös taivaan joukot, tottelemattomuuteen langenneet enkelit kuin pakanatkin, kaikki muut kansat. Tämän Pietari ja apostolit ilmaisivat kirjeissään ymmärtäneensä. Jo Job muinoin ymmärsi, etteivät taivaatkaan olleet vielä puhtaat. (Job 15:15) ”Katso, pyhiinsäkään hän ei luota, eivät taivaatkaan ole puhtaat hänen silmissänsä”. Näin silloin, mutta nyt Jeesus tahtoi antaa ymmärrystä kaiken puhdistumisesta, joka on evankeliumin salaisuutta ja se taas Kristuksen salaisuutta.

Hänen seurakuntansa rakentuminen on hänen huoneensa eli taivasten valtakunnan rakentumista.

Hänen huoneensa olemme me (Hebr.3:6); meissä voi asua Jumalan Henki kuten ilmestysmajassa. Enää hän ”ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä” (Ap.t.17:24), symbolisissa huoneissa, vaan ihmissydämissä. Ja me kaikki yhdessä olemme hänen huoneensa tai rakennuksensa eli seurakunta. Sen rakentumisen toteuttaa Kristus ja ne, jotka avaavat oven, käyttävät avaimia: ovat ohjaamassa Kristuksen luokse ja seurakuntaan, mutta myös avaavat oven sieltä pois kuten ihminen Eedenistä karkotettiin tai pitalitautiset Israelin leiristä.

Vanhurskauttamisen liinavaate ei ole kelvannut kaikille vaan maailman valinta on kuitenkin ollut yleinen saastuminen, ”vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen”, Ilm.22:11. Se salaa vaikuttaa seurakunnan jäseniinkin ja sen tähden Uuden liiton suurissa seurakunnissa toimitaan juutalaisuuden mukaan, jossa kaikki kuuluivat seurakuntaan ja myös Kristuksen vertauksen mukaan; Matt.13:

24 "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.

28. Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'

29. Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"

Pelto ei kuitenkaan ole tässä vertauksessa seurakunta. Jeesus selitti sen:

38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.

Luste on kuten ne juutalaiset, jotka kuulivat sanan, ” mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” Hepr.4:2.

Niin eivät myöskään tästä syystä jumalattomat viihdy Jumalan lasten seurassa eikä päinvastoin. Siksi he hakeutuvat erilleen yleensä aivan itsestään.

Mutta seurakunnasta erottamisessa tarvitaan armolahjana Hengen erottamiskykyä; Jumalan Hengen ja pahan hengen sekä maailman hengen tai maallistuvan hengen erottamiskykyä, avaimien käytön taitoa; olihan kaikki päästetty saastaisuudesta, vaikka kaikki eivät puhdistumista ota vastaan. Ne, jotka ottavat sen vastaan eli Jeesuksen veren sovituksen, uudistuvat jatkuvasti sydämeltään vilpittömän uskon kautta. Siis ”joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen”, Ilm.22:11.

 

Ensimmäiseksi Pietari ymmärsi, ettei hän saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi eikä saastaiseksi (Ap.t.10:28), mutta pian hän alkoi puhua näkynsä sisällön, sovituksen, ymmärtämisestä laajemmin. Mutta Pietarin näkyä edeltävässä vaiheessa oli Jumala jo tehnyt työtään italialaisen Korneliuksen ja hänen lähipiirinsä sydämissä. Sitten hän opetti Pietaria sopeutumaan saapuneisiin pakanoihin, ”sulattamaan” heidät itsensä kanssa ja käyttämään avaimia niin, että hän avaisi heille uskon oven Jeesuksen luokse, joka hänellä itsellään oli sekä kokemuksena Kristuksesta että Pyhän Hengen vahvistamana. Pietarin todistaessa heille Herrasta Jeesuksesta, tuli Pyhä Henki heidän kaikkien päälle eikä Pietari epäillyt avata heille kasteen kautta ovea seurakuntaan. Hän muisti Herran sanat: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä' ja hän ymmärsi, että jokaisessa kansassa se, joka Jumalaa pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.

 

Heprealaiskirjeen kirjoittaja, kuten Pietari ja Paavali ovat ymmärtäneet hyvin tämän taivasten valtakunnan salaisuuden eli Kristuksen salaisuuden, evankeliumin salaisuuden. Siihen kuuluu juuri tuo Pietarille annettu tieto saastaisuudesta päästämisen sisällöstä. Hänen kirjeestään löytyy myös avaimet niiden ymmärtämiseen, 1.Piet. 3: 18-20 ja 2.Piet.2: 4.

 

Kirje heprealaisille on sisällöltään sellainen kuin se olisi Pietarilta saatua tietoa, hänen, joka oli heprealaisten eli Israelilaisten apostoli. Useita eri alkukirkon jäseniä oletetaan Heprealaiskirjeen kirjoittajaksi. Sen sisältö puhuu erittäin selvästi tästä Pietarille ja Paavalille selvinneestä aiheesta. Kirjoittaja on joko saanut suoraan Jeesukselta tai Pietarilta tämän evankeliumisalaisuuden sisällön tai muiden alkukirkon henkilöiden kautta ja hän on vahvasti uskonut sen totuuden.

 

Koska Jumala on oikeuden mukainen, hän ei armotta hylkää yhtään luomakuntansa osaa. Hän on kokonaan armo ja totuus. Ps. 89:15 89:15) ”Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä.”

Olisi ihmeellistä ja mahdotonta, jos viimeisellä tuomiolla Jumala poikkeaisi luonteestaan ja vain ihmiset tulisivat pelastuksen armosta osallisiksi eikä muut Luojan luomakunnasta.

Room.8: 21, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

 

Kohtaisiko heitä vain armoton syytös ja tuhoaminen? Se ei ole Jumalan luonteen mukaista eikä se ole niin. Armo on kaikille annettu, kuten Paavali sanoo ja Heprealaiskirjeessä 2:9; kirjoittajan puhuessa enkeleistä, sanoo hän Jeesuksen tulleen enkeleitä halvemmaksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Siksi myös me saamme olla tuomitsemassa enkeleitä 1. Kor.6:3 Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä; toteamaan Kristuksen tuomio oikeaksi saman armon ja totuuden mukaan, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.

Kristuksen armosta ja rakkaudesta on Paavali sanonut:

Ef. 3: 17 (Isä…antaisi)… Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

 

- Pietarin näyn perusteella on annettu ymmärtää mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, eli evankeliumin ulottuvuus. Se taas osoittaa Kristuksen rakkauden, nöyryyden ja armon määrän, koska hän otti kaikkien synnit kantaakseen, vaikkapa vain yksi pelastuisi Joh.3:16.

- Pietarin avaimilla hallitaan se, miten evankeliumin ovi avataan Kristuksen ja Isän luokse ja

miten sisällä oleva seurakunta, lammastarha säilytetään puhtaana ja pedoilta suojattuna.

Taivasten valtakunta tulee maailman aikojen lopulla olemaan kokonaan rakennettu ja Jeesuksen rukous saa lopullisen vastauksensa sekä Jumalan ja Kristuksen salaisuus sekä evankeliumin salaisuus käy täyttymykseensä. Kristuksen morsian on silloin valmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedossa 2. pv. maaliskuuta 2006-03-02

 

Olen kirjoittanut tämän vuoden 1985 pitkäperjantaina saamani sisäisen kokemuksen

perusteella ollessani häikäisevän kirkkailla hiihtoladuilla, jolloin Pyhä Henki yhtäkkiä

avasi ymmärrykseni. En ollenkaan epäillyt, ett’ eikö sisälläni olisi ollut Jumalan Hengen ääni, joka

kertoi Pietarin avaimista sekä Jumalan salaisuudesta = Kristus ja Kristuksen salaisuudesta,

evankeliumin salaisuudesta.

 

 

Sävy Nordgrén

 

 

                     

Raamatun tekstit ovat vuoden 1938 uudesta testamentista ja 1933 vanhasta testamentista.