Muuttuiko Vanhan liiton laki: raamatun vanha ja uusi testamentti?

(Väri- ym. korostukset ovat sisältöä hahmottavia apukeinoja, työvälineitä ja raamattua tuntevalle lukemista nopeuttamaan tarkoitettuja.)

 

Ihminen otti hedelmän hyvän- ja pahantiedon puusta. Jumala oli sanonut sen tuottavan kuoleman. Korjatakseen tilanteen ihminen tahtoi sen jälkeen mennä elämän puulle. Entä reitti? Jumala esti sen.

Hyvän- ja pahantiedon puulta ihmiselle annettiin reitti kulkea itään päin (syntisen suuntaan). Paluumahdollisuus idästä elämänpuun tietä myöten kulkisi miekan kautta elämänpuulle.

Raamatun symboliikan mukaan miekka on totuus, Sana (Ef.6:17; Hepr.4:12) ja totuus eli Sana on Jeesus Kristus (Joh.1). Hän sanoi olevansa tie (elämänpuulle), totuus (laki) ja elämä (elämänpuu). Ihmisen on tie löydettävä, siis Jeesus, mutta selvitäkseen miekan kohtaamisesta elämänpuun edessä totuus on löydettävä ja pidettävä mukana, siis Jeesus. Hän lupasi kulkea mukana yhdessä, onhan Hän miekka ja tie. Tien päässä on elämä; pääsy takaisin Jumalan yhteyteen, joka on Jeesuksessa ja Hänen Pyhässä Hengessään olemista uskon kautta.

 

Vanha testamentti ja lain muutosta tai muuttumattomuutta koskevaa aineistoa

Hepr.8: 7 ”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.”

 

1. ohjeet: Ihmisen valtuudet ja velvollisuudet

1. Moos. 1: 26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

1.Moos.2: 15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

(Sanottiinko ihmiselle: viljellessäsi varjele maata? Ylittikö ihminen valtuutensa vallitessaan eläimiä ja maata? Ihmisen olisi tullut varjella maata ja eläimiä! Jeesus antoi varjelemisesta ohjeita. Matt.12:11 "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös?”; Luuk.13: 15 Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?”.)

 

2. ohjeet: Avioliitto

1.Moos.1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

1.Moos.2:18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".

20 … Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.

21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.

22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".

24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. (Puolisot keskenään yhdeksi ja heistä syntyvät lapset. Ei siis useat vaimot.)

25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

( Joh.1:3 ”Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan (Jeesuksen), ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Luojana oli Jeesus Kristus ja Jumala teki Aadamille vaimon hänestä itsestään. Se on esikuvana siitä, kuinka Kristuksen morsian tehdään Kristuksesta itsestään, Hänen Hengestään, Pyhästä Hengestä, jolloin tapahtuu Joh.14: 23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Kristus on yhtä hänen omiensa kanssa täydellisemmin Messiasvaltakunnassa Karitsan häiden jälkeen. Toistensa rakastaminen on luonnollista avioliitossa. Se kuvaa Kristusta ja yhtä ainoaa seurakuntavaimoa, vaikka Ilm. kirja kuvaa niitä olevan 7 eli täydellinen määrä, kaikki Jeesukseen uskovat seurakunnat, vaikka ne olivat kovin epätäydellisiä hurskaudessa. 1.Tess.2:14 ”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain seuraajia”. Room.12:5 ”niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;”)

Matt.19: 3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

7 He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"

8 Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.

Matt.19: 9 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

10 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida".

11 Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.

12 Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

 

Siunattu ja pyhitetty päivä

1. Moos. 2: 2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.

3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. (Jumala ei määrää sitä ihmisen vietettäväksi. Ensimmäiseksi Jumala siunasi avioliiton, yhdistäen miehen ja vaimon, sitten sapatin, joka annettiin paljon myöhemmin heille siunauksen ja levonajaksi, symboliksi lopullisesta levosta ja liitosta Kristukseen. Hänessä he tulevat yhdeksi Luojansa kanssa, täydellisemmin Messiasvaltakunnan alkaessa, Karitsan häissä.)

 

3. ohje / ensimmäinen laki

16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,

17 mutta hyvän- ja pahantiedonpuusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (Syöminen on itseensä sulattamista. Hyvän ja pahan sekoitusta älä syö tänäänkään!)

(Hyvän ja paha tiedon sekoituksesta seurasi kuolema. Uuteen liittoon Jeesus Kristus toi ja tarjosi hyvän tiedon, ilosanoman ja elämän. Jes.14: 13-14 mukaan: ”Eedenissä” henkiolentojen kesken houkutus ymmärryksen hankkimiseen oli suuri, koska Jumala Sanassaan oli ainoa Viisaus. Korkea-arvoisessa henkiolennossa syntyi kateus ja hän alkoi kylvää sitä muihinkin luotuihin ja syntyi ”hyvän ja pahan tieto”. Tämä vääristymä tuli käärmeen suusta: ”te tulette kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”. Siinä ei ollut koko totuus; kuolema. Osatotuus on aina harhaan johtava ja pois Jumalasta, elämästä. Tänä päivänäkin on ihmisen ongelmana erottaa hyvä pahasta ja syödä, sulattaa itseensä vain sitä, mikä on ainoastaan hyvää, myös hengellisten liikkeiden piirissä.)

 

Synti ja lain rikkominen oli alkanut käärmeestä

1. Moos. 3: 4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; (valhe; mitä Jumala sanoi 2:17)

5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". (Käärme tarjosi samaa kateutta, jota itse tunsi.)

6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. (Kielletyn katsominen ja sen houkutus ymmärrykseen veivät laittomuuteen. Tässä työssä koetan katsoa sallittua Jumalan sanaa ja löytää ymmärryksen, Jeesuksen, joka on Viisaus.)

7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

(He eivät enää nähneet itsellään vanhurskauden pukua; seurasi alastomuuden häpeä, ymmärryksen väheneminen alkoi ja kuolema aloitti työnsä heidän ruumiissaan. He pakenivat totuutta, kun itse Totuus käveli puutarhassa heitä kohti. (8. jae.)

 

1. Moos. 3: 24 Ja hän (Herra Jumala) karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.

(Tottelemattomuuden seuraus: Tie Vanhurskauden, Totuuden ja Elämän luokse katkaistiin poikki miekalla. Symbolien mukaan miekka on Jumalan Sana, Toora, Laki, Totuus, Herra Jeesus. Miekka eli laki ja totuus tiellä on este joka ylittyy uskossa Jeesukseen. ”Minä olen tie, totuus ja elämä,” sanoi Jeesus.

Ero Jumalasta ja totuudesta alkoi Paratiisissa, mutta Jumala Jeesuksessa tuli tuomaan ilosanoman.)

 

Lisää ohjeita

1. M. 4: 7 ”Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!" (Hyvän vastakohtana on synti, joka väijyy, jota on hallittava.)

1.Moos.4: 15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman". Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä.

(Se merkki, kenties syylliset kasvot, oli ikään kuin ohjeeksi armon tarpeesta. Armo oli valmiina Jumalassa.)

 

1.M. 22: 12 Niin hän sanoi: "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi". (Oli esikuvana: Jumalakaan ei tullut kieltämään antamasta poikaansa, vaan antoi Hänet kuolemaan saakka ja kirkasti itsensä pojassaan.)

1.M. 28: 13 …”Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala.” (Muistuttaa tulevaa 1/10 käskyä, joka tässä on Jumalan nimi.)

2.M. 3: 6"Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala". Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

2.M. 3: 12 …”kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella".

14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

2.M. 6: 2 Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: "Minä olen Herra.

3 Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

(Myöhemmin Jumala kirkasti Poikansa, Itsensä Pojassaan ja teki Hänet tunnetuksi Herrana.)

 

Pyrkimys Jumalan yhteyteen

1.Moos.4: 26 Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.

(Ihminen alkoi kaivata sielussaan takaisin Jumalan luokse ja Hänen yhteyteensä. Mistä tiedettiin Herran nimessä huutaa apua jo tuolloin, koska Jumala sanoi Moosekselle, ettei ollut itseänsä Herrana esitellyt? Kts. ed. 2.M.6: 2-3)

1.M. 12: hän (Aabraham) rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.

-”- 13: 4 siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alttarin; ja Abram huusi siinä avuksi Herran nimeä.

1. M. 5: 24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

1. M. 6: 9 Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. (Huutaen Herran nimeä avukseen, joka tuli olemaan Jeesus Kristus.)

1. M. 7: 1 Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin (vrt. uskosta Jeesukseen), sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. (Jeesus on pelastuksen arkki, joka kantaa yli synneissä tyrskyävän elämän meren. Jumala tahtoi tehdä armonliiton, muistaa armolla ihmiskuntaa, 1.Moos.9: 16 ”Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." Tämäkin liitto toteutettiin Jeesuksessa Jumalaan, jotta ihminen pääsisi Jumalan yhteyteen takaisin.)

 

Ohjeet ravinnosta ja veren vuodatuksesta

Ihmisen ravinto-ohje luomisen alussa: 1.Moos.1: 29 Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.

Vedenpaisumuksen jälkeinen ravinto: 1. M. 9: 3 Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.

4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. (Sielun asuinsija on kuvaavasti veri, joka virratessaan pitää elossa. Elämänveden virta, joka lähtee Jumalasta pitää elossa ihmisen Hengen.)

5 Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.

6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. (Jumalan kuvan tuhoaminen on symbolinen synti aina elävää Jumalaa vastaan. Ihminen Luojansa kuvana on Jumalan työn huipennus, jonka piti olla kunniaksi.)

5.Moos. 12: 23 Ole vain luja siinä, ettet syö verta; sillä veri on sielu, ja sielua sinun ei pidä syömän lihan kanssa. 24 Älä syö sitä; vuodata se maahan niinkuin vesi. 25 Älä syö sitä, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, kun teet, mikä oikeata on Herran silmissä. (Symbolina veren syöminen on kuin sulattaisi eläimen sielun itseensä. Symbolit väärin käytettyinä näyttävät olevan Jumalalle vastenmielisiä ja totuudenmukaiset symbolit hyväksyttyjä ja toivottuja.)

3.Moos.11: Laki puhtaista ja saastaisista eläimistä (ohjeita puhtaan lihan ruoaksi erottamiseen tai hylkäämiseen ja säädökset saastaisuudesta ja niihin koskemisesta. 5.Moos. 14: 3-21. Koskeminen niihin kuvaa hyväksymistä. Heille oli annettu ohjeet erottautua synnistä ja syntisistä ja symbolitoiminnot opettivat heitä. Luomisen ohje muuttui vedenpaisumuksen jälkeen ja uusi muutos annettiin Siinailla.)

 

Ehtoollisen esikuva ja vapaaehtoinen lahja; 10. osa- käytäntö lahjana

1. Moos. 14: 18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. (Jerusalem oli tuleva nimi, johon Jumala oli jo herättänyt papin kuvaamaan Israelin tulevaa pappeutta.)

19 Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja.

20 Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. (Abraham antoi vapaaehtoisesti kiitokseksi leivän ja viinin tuonnista.)

1.M. 28: 22 (Jaakob sanoi) ”ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset". (Mihin? Hänellä ei ollut mitään. Tämä lupaus oli ennakkolupautuminen siihen, mitä uskomansa siunaus hänelle tuo ja hän siitä tulee antamaan ja mitä hänen jälkipolvensa tulevat antamaan.)

 

Mooseksen kymmenyslaki

5.Moos.14: 22 Kaikesta kylvösi sadosta, joka kasvaa pellollasi, anna joka vuosi kymmenykset,

23 ja syö ne Herran, sinun Jumalasi, edessä, siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi: kymmenykset jyvistäsi, viinistäsi ja öljystäsi, niin myös raavaittesi ja lampaittesi esikoiset, että oppisit pelkäämään Herraa, sinun Jumalaasi, kaikkena elinaikanasi.

24 Mutta jos tie on sinulle liian pitkä, niin ettet voi kantaa kannettavaasi, koska se paikka, jonka Herra, sinun Jumalasi, on valinnut asettaakseen siihen nimensä, on sinulle liian kaukana, -sillä Herra, sinun Jumalasi on sinua siunaava-

25 niin muuta se rahaksi, pane raha kääröön, ota käteesi ja mene siihen paikkaan, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee,

26 ja osta sillä rahalla kaikkea, mitä haluat, joko raavaita tai lampaita, viiniä tai väkijuomaa, kaikkea, mitä mielesi tekee, ja syö siellä Herran, sinun Jumalasi, edessä ja iloitse, sinä ja perheesi.

27 Äläkä jätä osattomaksi leeviläistä, joka asuu sinun porttiesi sisäpuolella, sillä hänellä ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi.

28 Joka kolmas vuosi tuo kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttiesi sisäpuolelle.

29 Ja sitten tulkoon leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi, niin myös muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella, ja he syökööt ja tulkoot ravituiksi, että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä, joita teet."

 

5.Moos. 26: 12 Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi,

5.Moos.26: 13 niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut.

14 Minä en syönyt siitä mitään silloin, kun minulla oli suru, enkä vienyt siitä mitään pois silloin, kun olin saastunut, enkä antanut siitä mitään vainajalle. Olen kuullut Herran, minun Jumalani, ääntä; olen tehnyt aivan niin, kuin olet minun käskenyt tehdä.

(Tämä itsevarmuuden osoitus omista teoistaan Jumalan edessä on osoitus siitä, että ihmiselle oli asetettu koetus lain noudattamisessa, joka kuitenkin yleensä historian aikana osoittautui heille mahdottomaksi. Esikuvana onnistunut tekojen hetki oli kuvausta Jeesuksesta. Lain ainoaksi noudattajaksi Jumala näki Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jolla oli todella täysi oikeus sanoa nämä sanat Isän edessä koko työnsä päätteeksi, ”se on täytetty”. Minkään lain noudattamisen jälkeen ei ihminen voi sanoa olleensa täydellinen.)

Muutos: (Jotkut kirkkokunnat ovat tehneet kymmenyssäädöksestä jatkuvasti noudatettavan velvoitteen seurakunnalleen. Erottelematta ollenkaan myös lesket, yksinhuoltajat ja yksinäiset saavat saman säännön. Jopa jokaisen palkan bruttotulosta on maksettava 10 % kirkolle, pienipalkkaisuudesta huolimatta, sillä Jumala antaa siunauksen huolimatta palkan riittämättömyydestä. Alun perin se oli Aabrahamin vapaaehtoinen lahja. Myöhemmin kehotus oli antaa maanviljelyksestä 10 % joka kolmas vuosi (kuten ed.), mutta kahtena vuotena se käytettiin oman perheen kesken Jumalan edessä iloitsemiseen. Mahdollisesti vasta vajaa 200 vuotta sitten ovat ihmiset keksineet hyötyäkseen käyttää sääntöä hyväkseen, vaikka tietävät sen rasittavan varsinkin puutteessa olevien sielua. Ehkä he eivät ole tarkemmin lukeneet ollenkaan koko säännöstöä keksittyään sen.)

Ennen lain antamista annettu liittovelvoite ja juhlasäädös

 

Johdanto

Jeesuksen sanat: ”Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.” ”Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.” Luuk.24: 27, 44, 45

Ympärileikkaus lakiliiton ja uuden liiton kuvaajana

1.Moos.17: 7 Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,

9 Ja Jumala sanoi Aabrahamille: "Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen.

 

10 Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.

11 Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän.

12 Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. (Kahdeksas on viikkorytmin jälkeinen päivä eli ensimmäinen, joka viittaa esikuvana sapatin jälkeiseen päivään, ylösnousemuspäivään. Puhutaan sydämen ympärileikkauksesta.)

13 Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi. (Jeesus Kristus oli juuri tämä liitto meidän lihaamme; Jumala liittyi ihmiseen Jeesuksessa. Helluntaina, ”seitsemännen sapatin jälkeisenä päivänä”  8.na eli 1. päivänä. Hän liittyi Pyhän Henkensä kautta ihmisiin.)

14 Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni." (Esikuvan merkitys ja tärkeys korostuu tässä. Varsinainen kuvauksen kohde, sydämen ympärileikkaus on yhtä tärkeä. Pelastusta kuolemasta ei muuten tapahdu.)

19 …sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. (Jeesus, joka heistä syntyi, on iankaikkinen ja Hän antaa iankaikkisen elämän uskon kautta Häneen liittymisellä.)

 

Happamattoman leivän juhla; kristittyjen pääsiäinen

1. pääsiäinen, vapautuminen orjuuden/synnin pesästä, Egyptistä

2.M. 12: 11 Ja syökää se (pääsiäiskaritsa) näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. (Herra Jeesuksen kuoleman jälkeen oli kiire saada hänen ruumiinsa hautaan. Opetuslapsilla oli kiire karkuun. He eivät hyväksyneet Jeesuksen kuolemaa, mutta heidän oli se kohdattava ja myöhemmin myös ymmärrettävä. Egyptissä oli pakko syödä koko karitsa; opetuslasten oli opittava ymmärtämään, sulattamaan Herran kuolema.)

13 Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. 14 Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. 15 Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista. (Herra Jeesus oli viaton. Syntiä kuvaa happamuus.)

 16 Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon.  (1. ja 7. pv. ovat kumpikin esikuvat tulevista merkittävistä pyhäpäivistä ja myöhemmin ne ovat Luojan ja Lunastajan muistopäiviä.  Luoja ja Lunastaja ei tarvinnut työstään lepoa. Se annettiin ihmisille hyödyksi ja päivät myös muistopäiviksi.)

17 Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä (1:nä) minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta; sentähden pitäkää tätä päivää, sukupolvesta sukupolveen, ikuisena säädöksenä. 24 Noudattakaa tätä; se olkoon ikuinen säädös sinulle ja sinun lapsillesi. (Juutalaiset tänä aikanakin kuvaavat 1. ja 8. päivän juhlassaan kristittyjen sunnuntaita, ylösnousemuspäivää, jonka merkityksen kristityt ymmärtävät ja juutalaisten suurin osa ei tahdo.)

2.M. 12: 47 Koko Israelin seurakunta viettäköön sitä ateriaa. (Hehän Jeesuksen kuoleman siunasivat.)

48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.

49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne."

Kuvaus ympärileikkaamattomuudesta esteenä vapautuksen juhlaan on siksi, koska vapauteen eivät pääse ne, jotka eivät ole liitossa Jumalan kanssa. Uudessa liitossa 1. päivän juhla vastaa sydämen ympärileikkauksen juhlaa, kun Kristus vapauttaa synnistä ja kuolemasta. Joka ei halua sydämen ympärileikkausta on estynyt juhlasta. Siihen eivät voi osallistua ne, jotka eivät suostu uskon kautta sydämen ympärileikkaukseen. Sydän muutetaan Pyhällä Hengellä Jeesuksen kuolemasta ylösnousemukseen uskomisen perusteella, jolloin hänet elämän Herraksi ja Vapahtajaksi omaksutaan. Se on elämän juhla; Jeesus on elämä ja elämän antaja 1. päivänä. Elämän antaminen vahvistettiin Pyhällä Hengellä, joka annettiin 7.nen sapatin jälkeisenä päivänä (3.Moos.23:15-16) eli 8.:na, helluntaina, joka taas on sama kuin viikon 1. päivä, koska päiviä viikkosyklissä on 7.

Egyptistä vapautuksen juhla (Jeesuksen kuoleman kuvaus) on Israelin kansalle kohta Siinailla alkavan sapattilain 7. päivän vieton vastine, lepo- ja ilojuhla Egyptistä paon jälkeen, mutta 1. eli 8. päivä kuvaa paljon myöhempää vaihetta, kristittyjen pääsiäisen ja Uuden liiton sydämen ympärileikkauksen päivää, jonka typos, esikuva oli myös meren läpi kulkemisen ja egyptiläisistä ja kuolemasta pelastumisen päivä. Vastaava kuvaus on poikalasten ympärileikkaus-tapahtuma 8. pv. syntymästä; viikkosykli + yksi päivä. Uskon koetinkivi on myös sydämen ympärileikkauksen, uudestisyntymisen muistopäivä.

Happamattoman leivän juhlassa, joka kuvaa Jeesuksen pääsiäistä, suuret juhlapäivät 1. ja 7. ovat kristittyjen ja juutalaisten pyhäpäiviä ja muistopäiviä tarkoituksensa sekä etu- että jälkikäteen. (Happamattoman leivän juhlassa annettiin muistojuhlapäivät. Vasta Siinailla annettiin sapattilaki. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen alettiin pyhittää sunnuntaita sen muistopäivänä, kun oltiin ”irti laista”. Room.7: 6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. )

Veren sivelyn ja pääsiäislampaan syöminen kuvaavat Jeesuksen kuoleman päivää ja ehtoollista. Samalla se on Egyptistä paon päivä, omin voimin; karitsan ja leivän syöminen heille antoi voimia. Paon jälkeen Kaislameren ylitys on esikuva Jeesuksen ylösnousemuspäivästä, joka nosti uskovan Pyhässä Hengessä iankaikkisen elämän piiriin, syntien anteeksiantamiseen ja ruumiin ylösnousemiseen. Sitä egyptiläisten sotajoukosta pelastuminen ja merestä nouseminen elävänä kuvaavat; kuolema on voitettu ja voitto pahasta synnin Egyptistä saatu. Israelille se oli ilon ja vapautuksen päivä ja siitä muistojuhla.

Nämä juutalaisille asetetut 1.:n ja 7.:n päivän suuret juhlat sijoittuvat Egyptin ajoilla viikon välein, mutta kristittyjen pääsiäisjuhlassa pitkäperjantaille, (1.:lle) ja sunnuntaille eli ( 3.:lle) päivälle tai palmusunnuntaista  laskien pitkäperjantain iltahämärään eli alkavaan 7. päivään ja ylösnousemuspäivään 1. eli 8. päivään. 7. päivä on Jeesuksen haudassa lepäämisen päivä, joka oli juutalaisille muinoin kiireinen pahuudesta ja Egyptin orjuudesta paon päivä.)

 

Vertaa: Vapautuksen vuosi

 

5.Moos. 15: 1 "Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus. 2 Ja näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistänsä ja veljeänsä, sillä silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu. 3 Vierasta saat velkoa, mutta luovu siitä, mitä sinulla on saamista veljeltäsi. 8 vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteessansa tarvitsee. 9 Varo, ettei sydämessäsi synny tämä paha ajatus: 'Seitsemäs vuosi, vapautusvuosi, on lähellä', ja ettet sen tähden katso karsaasti köyhää veljeäsi etkä anna hänelle mitään. Jos hän silloin huutaa sinun tähtesi Herran puoleen, niin sinä joudut syyhyn. 10 Anna mielelläsi hänelle, älköönkä sydämesi olko vastahakoinen antaessasi, sillä lahjasi tähden on Herra, sinun Jumalasi, siunaava sinua kaikissa töissäsi, kaikessa, mihin ryhdyt. 11 Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sentähden käsken minä sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on. 12 Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, niin päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi, (köyhien velallisten vapauttaminen on esikuva synnistä vapauttamisesta 7.:nä pv. Kristuksen kuoleman levossa, kuten kuolemasta elämään vapautuminen tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen kautta 1. eli 8. pv.:nä.)

13 ja kun päästät hänet luotasi vapaaksi, niin älä lähetä häntä tyhjin käsin. (Armo annettiin velkojen päälle.)

(Israelin kansan vapautus Egyptistä vastaa ”synnin ja orjuuden pesästä” vapauttamista. Kuvaus on myös synnin orjasta, jonka Jeesus Kristus päästää vapauteen synnistä. Hän lepäsi seitsemännen päivän synninsovitustyöstään ja osoitti armonsa. Sitä tuli joka 7. vuosi osoittaa puutteessa olevia kohtaan ja vapauttaa velkaorjuudesta. Israel sai levätä viikon paon jälkeen Kaislameren yli päästyään ja ylistää Herraa ja viettää suurta juhlapäivää. He saivat voiton kuolemasta. Jeesuksen ylösnousemuspäivänä, 1. pv:nä myös synnin seuraus, kuolema on voitettu ja siten on todistettu, että hänen omansakin saavat iankaikkisen elämän. 1. pv. on ilon ja elämän päivä, uskon heräämisen päivä. Juutalaisille joka 7. niin päivien (5.M.5:15) kuin vuosien kohdalla kuvaa vapautumista orjuudesta. 7:een vuoteen kuuluu myös velkojen anteeksianto veljille, heprealaisille. Se on armonannon vuosi. Jumalan Poika toteutti täydellisen ”vapautusvuoden” sovitusteollaan, joka saatettiin loppuun ylösnousemuksessa. Kristityille vapautuminen Egyptin orjuudesta merkitsee synnistä ja lain orjuudesta vapautumista, jonka Jeesus Kristus aikaan saa Häneen uskovalle, Joh.8:33-36; Gal.4:21-31.) Syntiä ei tueta vapauttamisella, vaan vapauden laki, Kristuksen laki vapauttaa Häneen uskovat hyvään elämään ja hyviin tekoihin, jotka Kristuksen Henki aikaan saa, ei oma tsemppaaminen.

 

Lakiliiton asettaminen/ Aabrahamin kanssa lihaan tehty liitto vahvistetaan

2.M. 19: 5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.

6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat israelilaisille."

Kansan vastaus, lupaus 1/3: 2. M. 19: 8 Niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi: 1. "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme". Ja Mooses vei kansan vastauksen Herralle.

2.M. 19: 23 Mutta Mooses vastasi Herralle: "Kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut: 'Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se'." (Vain Herra on Pyhä ja kykenevä lain noudattaja.)

Kansan vastaus, lupaus 2/3: 2.M. 24: 3 Ja Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä. Niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi: 2. "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme".

6 Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin ja toisen puolen hän vihmoi alttarille.

Kansan vastaus, lupaus 3/3 ja verivala: 7 Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: 3. "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme".

8 Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella".

(Herra tiesi, että ihminen ei täytä tätä liittoa ja he tarvitsevat sovituksen. Liitto oli Herran 19:5.)

12 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

 

Kymmenen käskyä (Eedenissä ei ihminen pitänyt Jumalan sanoja; onko ketään joka pitää?)

 

2. Moos. 20: 1 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

(Ilman rakkautta näitä ei pidetä ja Jumala on ”rakkaus”; Hän on ainoa lain täyttäjä.)

2.Moos.20: 7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

8 Muista pyhittää lepopäivä.

9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;

10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (Pyhitti kuolemaansa varten.)

5. Moos. 5: 15 Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän. (1.:nä päivänä oli ”synninpesästä”, kuoleman orjuudesta elämään vapautuksen ja ilon päivä, 7.:nä levon päivä ja ilon päivä Jumalan armosta ja teoista johdattaa pois pahasta.)

12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5.Moos.5: 16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.

14 Älä tee huorin.

15 Älä varasta.

16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

 

20 Mutta Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi".

(Vain Herra Jeesus ihmisessä  tuli pitämään lain ja Hän myös pitää sen omissaan päästyään sydämeen.)

 

Näiden lakien lisäksi erilaiset siveys-, seremonia- ja yhteiskuntalait jatkuvat Mooseksen kirjoissa kaikkineen yhteensä 613 kpl. (Lukusymboliikan mukaan tämä on ihmisen epäonnistumista kuvaava luku.)

 

Liitonarkki/-arkku; typos Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta

2.M. 25: 21 Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.

22 Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän.

(Armo, sateenkaari, on Jumalassa päällimmäinen ja totuus, tuli, sisällä, Hes.1: 28-. Samoin oli totuus arkin sisällä ja armoistuin päällä, kuten ne ovat symboleina kuvattu Jumalassa oleviksi. Armon kautta ja armossa puhuu Totuus. Totuus ei Jumalasta koskaan häviä.)

 

Merkki Jumalan ja Israelin välillä

2.M. 31: 12 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

13 "Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.

14 Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä (Jeesus). Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. (Jeesus oli merkkinä; Joonan merkki, kuolema/ylösnousemus. Kuolemassaan ei Jeesus tehnyt työtä, siksi tämä symboli siihen sopii.)

15 Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. (Jeesus, Joonan merkki, lepäsi haudassa, opetuslapset kodeissaan. Luojana ja sovittajana Jeesus oli asetettu ”sapatin Herraksi”, kirjoitusten täyttäjäksi. Ihmistä ei ole asetettu sapattia varten, Mark.2: 27, vaan heille on annettu etuoikeus lepoon, sapatti heitä varten, ei tapon uhalla. Symboliksi työn teko sapattina ei sopinut Jeesuksen kuoleman lepoon.)

16 Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. (Luojana Jumala lepäsi; Kristuksen ruumiin levätessä haudassa, Hän lepäsi sovittajana. Hän tuli heille liitonmerkiksi: ristinmerkki, veren merkki, Joonan merkki ja Hengen merkki.)

17 Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti." (Hän lepäsi myös haudassa, jota varten Hänet oli asetettu, Mark.2:27 ”ihminen sapattia varten”. Israelilaisena Jeesus oli ikuinen merkki Jumalan ja israelilaisten välillä. Todellinen merkki ihmiselle tänään on ottaa Jeesus Kristus uskon kautta sydämeen. Lepopäivä ennen ja nyt kuvaa esikuvana sitä lepoa, joka on ja on tuleva Messias Kuninkaan yhteydessä eläville sekä israelilaisille että muille kansoille.)

 

Ensimmäiset kivitaulut; Herra Jeesus itse

 

2.M. 31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

(Kuvaannollista: ihmisellä ei tullut olemaan kykyä täyttää lakia, vaan Jumalan Sanalla ja teolla. Jumala teki ja kirjoitti ensimmäiset taulut.)

(Ensimmäiset taulut kertovat Herrasta itsestään; Jumala ihmisessä, maasta tehdyssä.)

 

Kansan lankeemus kuukauden sisään:

2.Moos. 32: 1 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."

(Tuliko kansalle heti suorituspelko ja halu erota lakiliitosta, koska he halusivat toista jumalaa? Halu olla muiden kansojen kanssa samanlainen?)

15 Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.

16 Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. (Kuvaus siitä, että Jumala teki Sanansa ihmiseen ja täytti sanansa. Hän on nr. 1.)

17 Kun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa, sanoi hän Moosekselle: "Sotahuuto kuuluu leiristä". (Tässä on Joosuan profeetalliset sanat ja mielikuva kuulemastaan.)

18 Mutta tämä vastasi: "Se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa; minä kuulen laulua". (Sellainen laulu kuuluu tänäkin päivänä, joka muistuttaa sotahuutoa. Laittomuus kukoistaa ja sen sotalaulu.)

19 Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella. (Toiminto oli symbolinen: kansa tuli murskaamaan Herran Jeesuksen sydämen, lain, jonka symboli, kirjoitettu laki, oli arkissa sisällä.)

 

Sovitus

2.Moos.32: 30 Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne." (Tätä esikuvaa vastaa Jeesuksen nousu Isän tykö ja rikokset ja synnit sovitettiin ja poistettiin Jeesuksen päältä.)

31 Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. (Sellainen jumala on esim. lopun aikoina ihmisillä. Se jumala voi olla myös Jumalan rinnalla, jota Jumala ei siedä. Jeesukseen Jumala tuli asumaan ja antoi näkymättömälle itselleen kasvot ja kädet, hahmon.)

Uudet kivitaulut; ihmisen koetus

 

2.Moos. 34: 1 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, niin minä kirjoitan niihin (Ihmisen veistämät taulut olivat vertaus hänen omien tekojensa joutumisesta koetukselle, mutta Jumala lupasi kirjoittaa ne, myös täyttää ne. Se toteutui Jeesuksen sovitustyössä; sen jälkeen ne kirjoitettiin sydänten lihatauluihin) tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.” (Juutalaiset olivat tehneet iankaikkisen liiton niiden sanojen perusteella kolminkertaisella lupautumisella ja verivalalla ja siksi ovat niihin sitoutuneita.)

4 Ja Mooses veisti kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja varhain seuraavana aamuna Mooses nousi Siinain vuorelle, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä.

27 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa". (Jeesuksessa toteutui Jumalan liitto Mooseksen ja Israelin kansan kanssa; Jumala syntyi Israelin kansalaiseksi ja Mooseksen lain alaisuuteen toimien niiden mukaisesti.)

28 Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. (Saman ajan paastosi Jeesus erämaassa toimintansa alussa.) Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa. (Ne 10 sanaa ovat Herramme Jeesuksen Totuus, Sydän, Henki, Rakkaus.)

29 Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.

30 Ja kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä. (Ihminen parhaimmillaankin vain säteilee Jumalan Totuuden valoa.)

Toiset taulut/ihmisen koetus olivat Mooseksen tekemät, veistämät ja kirjoittamat Jumalan avulla; syömättä ja juomatta 40 pv. aikana erämaan vuorella ei ihminen tee sitä ilman Jumalan apua. Sekin on kuvaannollista ihmiselämässä lain noudattamisesta. Laki tuli Moosekselle ja kansalle koetukseksi ja opetukseksi, eikä paraskaan heistä niitä tullut täyttämään, mutta epätäydellisesti täyttäessäänkin he tekevät sen Jumalan Hengen avulla, he säteilevät Jumalan valoa.

 – Mutta 1. taulut / Jumala ihmisessä kertovat; Jeesus Kristus täytti lakinsa sanat vastaten Jumalan kokonaan tekemiä ja kirjoittamia tauluja. Herra Jeesus Kristus oli ensimmäinen ja on viimeinen. Herra Jeesus oli tehnyt ihmisen, tuli ihmiseksi ja täytti totuutensa elämässä, kirjoitti Totuutensa sydämiin, tuli sydämeltään särjetyksi alhaalla vuoren juurelle, oman kansansa keskellä.

 

Uudet kivitaulut viidennen Mooseksen kirjan mukaan

5. Moos. 5: 4 Kasvoista kasvoihin Herra puhui teidän kanssanne vuorelta, tulen keskeltä. (Symboli laista.)

5 Minä seisoin silloin Herran ja teidän välillänne ja ilmoitin teille Herran sanan, sillä te pelkäsitte tulta ettekä nousseet vuorelle. Hän sanoi:

6 'Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

7 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

8 Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

9 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

10 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

11 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

12 Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.

13 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;

14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin.

15 Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän.

16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

17 Älä tapa.

18 Älä tee huorin.

19 Älä varasta.

20 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

21 Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.'

22 Nämä sanat Herra puhui koko teidän seurakunnallenne vuorelta, tulen ja synkkien pilvien keskeltä, suurella äänellä, eikä siihen enempää lisännyt. Ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne minulle.

(Muutosta edellisiin, 2. Mooseksen käskyihin, tässä kerronnassa on lepopäiväkäskyn perustelu luomisen sijaan Egyptistä lähdöllä. On mahdollista, että toisiin kivitauluihin olisi ollut juuri tämä perustelu aiheellinen. Onhan se symboli hyvin selkeä kuvaamaan ihmisen vapauttamista synneistä Jeesuksen kautta, jota haudassa lepääminen synnin kantajana syyllisten puolesta kuvaa. Hänen kauttaan myös johdetaan Israelilaiset maailman synnin pesästä uuteen rauhan aikakauteen, Messiaan Kuninkuuskauteen tuhanneksi vuodeksi. Sekä Luojana (1. tauluissa) että sovittajana kuvaus Herrasta on myös laissa sopiva ja tarpeellinen. Lakia kuvaa tuli, joka on yhdistetty Jumalaan kuuluvaksi kaikissa Jumalan kohtaamisissa, myös Siinailla.)

 

Kahdeksannen päivän juhla = 1. päivän / juhla-aikojen kuvauksissa

 

I. Ympärileikkaus / sydämen ympärileikkaus

I a. Ympärileikkaus tehdään symbolina kahdeksantena päivänä; miehille ja poikalapsille kuuluva, joka kertoo ennakkoon ainoastaan Jeesuksen pystyvän olevan irti ruumiin saastuttavasta vaikutuksesta, ”lihan ruumiin pois riisumisen”, ylösnousemuksen kautta, jota ympärileikkaus kuvaa.

1.Moos. 17: 12 Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, (7 päivän syklissä/viikkorytmissä  8. on 1. pv.; vertaa 8. päivän juhlaa ylösnousemuspäivään. Uudessa liitossa sydämen ympärileikkausta, jolloin sydän uudistuu uskon kautta, verrataan lihalliseen ympärileikkaustapahtumaan. Usko heräsi ylösnousemusaamuna ja 8 päivän päästä, jolloin Jeesus ilmestyi opetuslapsille ovien ollessa lukittuina ja jolloin Häntä sai jo koskea, tapahtui opetuslasten uskon kautta heille sydämen ympärileikkaus. Se vahvistettiin Pyhän Hengen sinetillä helluntaina.)

I b. 2.Moos.22: 29 … Esikoinen pojistasi anna minulle. 30 Samoin tee raavaittesi ja lampaittesi ensiksisyntyneelle. Seitsemän päivää se olkoon emänsä kanssa; kahdeksantena päivänä anna se minulle. (Tässä selvästi esitetään viikkorytmin 8. = 1. Toiminto on esikuvana Jeesuksen ylösnousemuksesta viikon 1. pv:nä, viikkorytmin kahdeksantena päivänä. Silloin Jeesus oli jo vapautunut kantamasta maailman syntejä, mutta Häneen ei saanut vielä koskea, koska Hän ei vielä ollut tavannut Isäänsä. Seuraavana kahdeksantena päivänä (sunnuntaina) hän sai Isältään puhdistuksen niistä ja ilmestyi samana päivänä opetuslapsilleen.

( Joh.20: 26;  3. Moos. 14: 3-12 symboli pitalisen puhdistamisesta, lue s.16)

 

II. Pappien vihkiminen kahdeksantena päivänä

3.Moos.8: 33 Seitsemään päivään älkää lähtekö ilmestysmajan ovelta, älkää ennenkuin teidän vihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen, sillä seitsemän päivää kestää teidän vihkimisenne.

34 Niinkuin on tehty tänä päivänä, niin on Herra käskenyt vastakin tehdä toimittaakseen teille sovituksen.

Pappien vihkiminen kestää 7 pv, samoin Jeesuksen vihkiminen ylimmäiseksi papiksi, jota kuvaa kahdeksantena pv:nä Herran ilmestyminen; 3.Moos.9: 1- ”Ja kahdeksantena päivänä Mooses kutsui Aaronin ja hänen poikansa ja Israelin vanhimmat … sillä tänä päivänä ilmestyy teille Herra'." 6 Ja Mooses sanoi: "Näin Herra on käskenyt teidän tehdä, että Herran kirkkaus ilmestyisi teille". (Tämäkin on esikuva Jeesuksen ilmestymisestä Isä Jumalan eteen ja samana iltana opetuslastensa eteen, jolloin Häneen sai jo koskea. Kun maailman synnit oli puhdistetut Hänen yltään Isän tykönä,  Hän sai alkaa ylimmäisen papin tehtävän Messiasajanjaksoon asti. Symboliyhtenevyys kahdeksanteen päivään ylösnousemuksesta viittaa tämän tapahtuneen seuraavana sunnuntaina, jolloin häneen sai jo koskea, Joh.20:26-27; ylösnousemuspäivänä ei vielä saanut Joh.20:17. Hän siis oli jo kahdeksan päivän päästä käynyt Isän tykönä ja Hänen suorittamansa tehtävä oli hyväksytty.

 

III. Pitalisen puhdistus- symboli vahvistaa edellisen

3.Moos.14: 3-12 kertoo pitalisen puhdistamisesta kahdeksantena päivänä (Jeesus puhdistetaan maailman synneistä Isän edessä.) Pitali on symbolina synnin saastutuksesta.

Pitalista puhdistumisen jälkeen tuli suorittaa esikuvalliset seremoniat, jotka vastaavat puhdistumista maailman syntien kantamisesta Kristuksen kärsimysajan jälkeen kahdeksantena päivänä Isän luona.

3. Moos. 14: 3 ”ja pappi menköön leirin ulkopuolelle; ja jos pappi tarkastaessaan pitalista huomaa, että hän on parantunut pitalitaudista, 4 käskeköön pappi puhdistettavaa varten ottaa kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren. 5 Ja pappi käskeköön teurastaa toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä. 7 ja pirskoittakoon sitä seitsemän kertaa siihen, joka on pitalista puhdistettava; ja puhdistettuaan hänet hän päästäköön sen elävän linnun lentämään kedolle. 8 Ja puhdistettava pesköön vaatteensa, ajakoon kaikki hiuksensa ja peseytyköön vedessä, niin hän on puhdas. Sen jälkeen hän saa mennä leiriin; asukoon kuitenkin ulkona teltastansa seitsemän päivää 9 Seitsemäntenä päivänä hän ajakoon kaikki hiukset päästänsä, partansa ja kulmakarvansa: kaikki karvat hän ajakoon; pesköön sitten vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, niin hän on puhdas. 10 Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi virheetöntä karitsaa ja virheettömän, vuoden vanhan uuhikaritsan sekä kolme kymmenennestä lestyjä jauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, ruokauhriksi, ja yhden loog-mitan öljyä. 11 Ja puhdistusta toimittava pappi asettakoon puhdistettavan henkilön ja nämä esineet Herran eteen ilmestysmajan ovelle. 12 Sitten pappi ottakoon toisen karitsan ja tuokoon sen vikauhriksi ynnä loog-mitan öljyä, ja toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä.”

(Ymmärrän 8. päivän vastaavan tässä Jeesuksen käyntiä Isän edessä, jolloin hän sai hyväksynnän sovitustyöstään ja puhdistuksen maailman syntien kantamisesta. Esim. ylösnousemuksen jälkeen häneen ei saanut koskea, Joh.20: 17. Kuten pitaliseen ei saanut koskea, on tässä kuvauksena syntipitaalin puhdistamisen välttämättömyydestä, ei myöskään Jeesukseen, synnin kantajaan saanut koskea. Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö". Hän meni viikon jälkeen 8. pv ja illalla ilmestyi jälleen opetuslapsille Joh.20: 26 ”Ja kahdeksan päivän perästä …”.  Silloin Häneen sai jo koskea, esim. epäilevä Tuomas.)

Joh. 20: 26 Ja kahdeksan päivän perästä (1.pv, sunnuntai-iltana) hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"

(Isän Jumalan edessä käynti oli tapahtunut ylösnousemusaamusta viikon jälkeen, samoin kuin symboli pitaalisen puhdistumisesta, kahdeksantena pv:nä. Nyt kahdeksannen päivän iltana ”perästä” häneen sai koskea, jolloin hän käski Tuomasta koskemaan hänen käsiinsä ja kylkeensä ja olemaan uskovainen, ”äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen". Epäuskon tulee poistua. Se oli uuden liiton päämäärä.)

 

IV. Uutislyhteen päivä

3.Moos.23: 10 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.

11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. (Uutisen päivä, viikon ensimmäinen on esikuva siitä ensihedelmästä, kun Jeesuksen kuoleman yhteydessä heräsi nukkuneita pyhiä ylös ja Hän sai viedä heidät Isän luokse. Se on myös esikuva Messiasvaltakunnan alkupäivänä Hänen luokseen paenneista uutislyhteenä, Sak.14:5.)

12 Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle,

13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.

14 Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. (Ihmisten ei sopinut rikkoa symbolin luonnetta myöskään koskien Herran ensihedelmän päivää.) Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

 

V. Viikkojuhla (miesväen juhla)

2.Moos. 34: 21 Kuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä; kyntö- ja elonleikkuuaikanakin sinun on levättävä. (Seitsemän päivän syklin on jatkuttava.)

22 Ja vietä viikkojuhla, (3.M.23:10-14) kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa.

23 Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen.

4.Moos.28: 26 Mutta uutisen päivänä, kun tuotte uuden ruokauhrin Herralle viikkojuhlananne, olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. (Uutisen päivä, viikkosyklin ensimmäinen on esikuva siitä ensihedelmästä, kun Jeesuksen kuoleman yhteydessä heräsi nukkuneita pyhiä ylös haudoistaan ja Hän sai viedä heidät Isän luokse. Jeesus oli viikon ensihedelmänsä kanssa, kunnes taas ilmestyi 8.:na pv:nä opetuslastensa eteen.)

5.Moos. 16: 9 Laske seitsemän viikkoa; siitä alkaen, kun sirppi ensi kerran olkeen pannaan, laske seitsemän viikkoa (Shavu’ot, viikkojuhla on saanut nimensä seitsemästä pääsiäisen jälkeisestä viikosta. Sitä vietetään vehnänleikkuun ja ensimmäisten hedelmien korjuun aikaan. Vastaa kristityiden helluntaita.  Kaksipäiväistä juhlaa juutalaiset viettävät Jumalan ja Israelin solmiman liiton kunniaksi. Määräystä siltä perusteelta ja siihen ajoitukseen en muista raamatusta?)

10 ja vietä viikkojuhla Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi kätesi vapaaehtoisin lahjoin, joita sinä annat sen mukaan, kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinulle siunausta antanut.

11 Ja iloitse Herran, sinun Jumalasi, edessä, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, joka asuu sinun porttiesi sisäpuolella, muukalainen, orpo ja leski, jotka sinun keskuudessasi ovat, siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä asuinsijaksi. (Esim. Jerusalem)

12 Ja muista, että itse olit orjana Egyptissä, ja noudata tarkoin näitä käskyjä.

5.Moos. 16: 16 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen;

17 kukin tuokoon lahjana sen, minkä voi, sen siunauksen mukaan, minkä Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antanut. (2.Aik.8: 13)

Viikkojuhla = Helluntaijuhla, uutisleipä ja kaksi karitsaa (Israelin ja pakanoiden puolesta / ihmisten ja enkelien -.)

3.Moos. 23: 15 Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,

16 laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. (Uusi ruokauhri, uusi sato, oli ne, jotka helluntaina ottivat vastaan pelastuksen; se tapahtui juuri 50 pv jälkeen ylösnousemuksen, Ap.t.1: 3,5; 2:1). Sapatin jälkeinen päivä on monin kerroin suuri juhlapäivä; 1. ja 8. pv, jotka vastaavat samaa viikkosyklin mukaan.)

 

VI. Happamattoman leivän juhla (miesväen juhla)

3.Moos. 23: 7 Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. (Ensimmäinen pv. vastaa pääsiäistä, ylösnousemuspäivää, sydämen ympärileikkauksen päivää pakanoiden ajoille. 1. pv. on sama kuin 8. päivä, ”sapatin jälkeinen”.)

8 Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako." (Jumalan tekojen juhla Israelin ajoille/Messiaskaudelle.)

4.Moos. 28: 17 Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on juhla; seitsemän päivää syötäköön happamatonta leipää.

18 Ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.

24 Samoin uhratkaa Herralle joka päivä seitsemän päivän aikana leipää suloisesti tuoksuvaksi uhriksi; uhratkaa tämä jokapäiväisen polttouhrin ynnä siihen kuuluvan juomauhrin ohella.

25 Ja seitsemäntenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. (7. pv. oli luomisen ja sovituksen päivä; ne olivat Herra Jeesusta varten asetettu, mutta esikuvat olivat annetut ihmisille hyödyksi.)

 

VII. Pasuunansoiton päivä

 

3.Moos. 23: 24 "Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous. (Heti kun pimeän kuun ohut sirppi ensikerran näkyy ja alkaen siitä suureta; vastaten Kristuksen ylösnousemusta ja helluntaina Uuden liiton seurakunnan syntyä ja laajenemista. Tässä ensimmäinen päivä on symboli tulevasta kahdeksannen päivän juhlan korostuksesta.)

25 Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle."

(Vrt. Jes.66: 23 ”Joka kuukausi uudenkuun päivänä (tulee Uuden liiton seurakunta) ja joka viikko sapattina (Vanhan liiton seurakunta) tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.” Enkelin pasuunansoitto aloittaa Jeesuksen Kuninkuus- eli Messiaskauden Ilm.11: 15 ”Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti".” Pasuunansoiton päivä on todennäköisimmin typos, esikuva, Messiasvaltakunnan alkamisesta, jota vietetään silloin todellisemmin muistojuhlana, josta Jes.66: 23 on profetoinut. Se koskee kaikkia silloin eläviä maailman kansoja. Ne eivät ole yksimielisiä vielä heti kaikesta, eivät edes Messias Kuninkaasta, Sak.14: 17-.)

 

VIII. Lehtimajan juhla (miesväen juhla)

 

3.Moos.23: 34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.

35 Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.

36 Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.

(8. pv. kuten 1. päivä vastaavat viikkojärjestyksen mukaan ensimmäistä päivää. Tässä juhlassa on vietettävänä kaksinkertainen 1. päivän juhla.)

(Sama korostetaan uudestaan)

39 Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.

3.Moos. 23: 43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." 2.Moos.13: 3 "Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä;

Joh. 8: 34: Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. (Synnin orjuudesta päästään uskon kautta Kristuksen ja synnin maasta vapauteen (riemuvuoteen) päästään Kristukseen luottamisen kautta.)

 4.Moos.29: 12 ”Ja seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä (= juhlan 1. pv.) olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, (lehtimajajuhlan 1. ja 8. pv ovat suuria juhlapäiviä.) 35 Ja kahdeksantena päivänä olkoon teillä juhlakokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.”)

(Viittaa synnistä ja kuolemasta vapautumiseen, pääsiäiseen ja helluntaihin, jotka kumpikin olivat viikkorytmin 1. ja 8. päivä. Ne ovat typos pakanoiden aikojen merkittävästä päivästä; mahd. viittaavat myös tulevaisuudessa synnin egyptistä lähtöpäivään, uuteen maahan, riemuvuoteen, vapautuksen -.)  

 

IX Uudenkuun päivä voi rinnastua ensimmäisen eli VIII päivän juhlaan

4.Moos. 10: 10 ”Ja ilopäivinänne sekä juhlinanne ynnä uudenkuun päivinä puhaltakaa torviin uhratessanne poltto-ja yhteysuhrejanne, niin ne saattavat teidän Jumalanne muistamaan teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." (Tämän juhlapäivän vietolle ei löydy syytä, joten se voi olla ennustavana esim. uuden aikakauden juhlasta kuten Messiasajan alkamisesta, mutta aina jokaisen kuunkin ensimmäisenä se myös muistuttaa ensimmäisestä eli kahdeksannesta päivästä, Herran ylösnousemuksesta ja sen suuresta voitosta.)

4. Moos. 28: 14 ” Tämä on uudenkuun polttouhri, joka uhrattakoon kunakin uutenakuuna, vuoden kaikkina kuukausina.”

1.Aik.23: 31 ”Ja uhrata kaikki polttouhrit Herralle sapatteina, uudenkuun päivinä ja juhlina, niin paljon kuin niitä oli säädetty aina uhrattavaksi Herran edessä.”

Jes. 66: 23 ”Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. 24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta;” (Tämä kuvaus on sodasta rauhan valtakuntaan, Messias Kuninkaan valtakuntaan ja uuteen aikakauteen siirtymisestä. Tässä nyt on todennäköisin syy uudenkuun päivän vietolle, koska sitä juhlitaan alkaneessa Messiasvaltakunnassa. Seuraavat syyt perustelevat tätä käsitystä.)

Ps. 81: 3 ” Puhaltakaa pasunaa uudenkuun aikana, täyden kuun aikana, meidän juhlapäivämme kunniaksi.” (Seitsemännen pasuunan soitto aloittaa Messiaskauden; Ilm.11:15)

2. Moos. 40: 2 ”Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja.” (Tämä saattaa olla syynä uuden kuun juhlalle. Se viittaa symbolisesti Herran ilmestymisen päivään Jerusalemin ”asumuksessa”.

1.Moos.8: 13 ”… vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli;…” (Uusi aikakausi alkoi jo Nooan aikana. Ensimmäinen päivä aloittaa uuden aikakauden niin kuin kuu aloittaa kiertonsa.)

 

X. Riemuvuosi vastaa vapautuksen vuotta, joka seitsemättä.  

Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa” 3.M.25: 10 ”Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.

 ”Luvattu maa” on Luojamme ja Herramme perintö. Seitsemän vuosiviikkoa on 7 kertaa 7 vuotta = 49 v. Joka 50. vuosi, riemuvuosi, on sekin seitsemännen jälkeinen, 7*7 jälkeen, kuvaten kahdeksatta jaksoa 3.M.25: 8-13, eli ensimmäistä.)

(7. on juutalaisuudessa pyhä ja kristinuskossa 8. eli 1. Jeesus, joka saarnasi sekä juutalaisille että tuleville Uuden liiton kristityille, ei korostanut sapattia, eikä sunnuntaita, mutta monet kahdeksannen päivän pyhyyttä korostavat symbolit ovat merkittäviä. Ne kertovat kuvakielellään, Jumalan kielellä, tulevasta. Jeesushan sanoi Luuk.24: 44 ”kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Siis laaja kokoelma, jossa on koko Mooseksen kirjat, Toora eli laki tai opetus sekä muut mainitut. Uudessa liitossa ei pitäisi päiviä valikoida, mutta ”joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden”, Room.14: 6. Sen tähden on alkukirkosta asti jo valikoitu pyhäpäiväksi Herran suuri päivä eli sunnuntai, koska se on suuri Uuden liiton juhla, uskon herättävä ylösnousemuspäivä, elämän päivä, joka jatkuvasti muistuttaa Herraan uskomisesta ja on riemullista. Nämä VIII ja I päivän symbolit vahvistavat ennustamisellaan näin tulevan tapahtumaan ja se tapahtui Uudessa liitossa. Mitään muuta syytä kahdeksannen päivän ja ensimmäisen päivän juhlaan ei ole, kuin esikuvallinen, ennustava.)

 

Erämaavaelluksen päättyessä ja jälkeen

 

5.Moos. 8: 5 Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa. (Viittaus Jeesukseen) 6 Ja noudata Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää häntä. 12 Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, 13 kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki, mitä sinulla on, lisääntyy, 14 niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, 17 Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden', 18 vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.

(Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki rikkaus ja voima.)

 

5.Moos.10: 16 Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita. (Vanhan liiton etuoikeus ihmisellä oli itse yrittää täyttää laki ja muuttaa oma sydänkin hyväksi eli ympärileikata se ihmisyrityksin.) 17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta, (väärästä sydämen asenteesta) 18 joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen. 19 Sentähden rakastakaa muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa.

(Tässä on kuvattu lain sisältö lähimmäisen rakkaudesta, jota samoin Jeesus tuli julistamaan ja joka oli vain hänen työnsä kautta mahdollista ihmiselle sydämen ympärileikkauksen kautta, joka tapahtuu uskossa ja Pyhässä Hengessä.)

 

5.Moos. 11: 16 Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; 17 muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. 18 Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne; 19 ja opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. 20 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi, 21 että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille, niin kauan kuin taivas maan yli kaareutuu. 22 Sillä jos te pidätte kaikki nämä käskyt, jotka minä teille annan, ja seuraatte niitä, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja aina vaellatte hänen teitänsä ja riiputte hänessä kiinni, 23 niin Herra karkoittaa kaikki nämä kansat teidän tieltänne, ja te laskette valtanne alle kansoja, jotka ovat teitä suuremmat ja väkevämmät. 26 Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: 27 siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, 28 mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne. 31 "Sillä te kuljette Jordanin yli ja menette ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa. Kun sitten olette ottaneet sen omaksenne ja asettuneet siihen, 32 niin noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä teille annan." (Juuri Herraan uskomisen ja turvautumisen kautta tapahtuu sydämen ympärileikkaus ja sen myötä Hänessä vaeltaminen tulevassa Messiasvaltakunnassakin. Se tapahtuu Hänen siunauksessaan ja Pyhässä Hengessään.)

 

5.Moos.12: 32 (13: 1) ”Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois." (10 käskyä olisi ollut tarpeeksi, mutta Jumala antoi käskyjä kaikkiaan 613, jotka löytyvät Mooseksen kirjoista; ihmisen epäonnistumisen luku. Lisäämisen kiellosta huolimatta Juutalaiset lisäsivät niitä silti tehden ihmisten rasituksen vielä pahemmaksi. Toiset laiminlöivät, ottaen pois, mitä eivät jaksaneet noudattaa.)

5.Moos.30: 8 Ja sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. (Ennustus Jeesuksesta, sydämen ympärileikkauksesta ja Messiasvaltakunnan kaudesta.)

 

Mikäli tottelematonta kansaa ja yksilöä kohtaa kirous, mitä sitten?

 

5.Moos. 30: 1 "Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut,

5.Moos.30: 2 ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken,

3 niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.

4 Vaikka sinun karkoitettusi (Israelin) olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.

5 Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.

6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

10 kun sinä kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain kirjaan, ja kun sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. (Puhutaan Israelin valtion ja etenkin Messiasvaltakunnan ajasta. Silloin ei tarvita eläinuhreja, koska kertakaikkinen uhri on annettu Jumalan kautta Jeesuksessa. Jatko selvittää lisää.)

11 Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.

12 Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' (Messias Herra Jeesus on Jerusalemissa.)

13 Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' (Ei Amerikasta ym.)

14 Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää. (Pyhä Henki.)

15 Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan,

19 Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. (Herra Jeesus on elämä; ”tie, totuus ja elämä”.)

20 Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa."

(Ohjeen konkretia on ilmeinen totuus. Tässä on lupaus Jeesuksesta Kristuksesta sovittajana ja pelastajana, Hyvänä Paimenena, Messias Kuninkaana.)

 

Lain jatkuvuuden säilyttäminen

 

5.Moos.31: 10 Ja Mooses käski heitä sanoen: "Joka seitsemäs vuosi, määrättynä aikana vapautusvuonna, lehtimajanjuhlassa,

11 kun koko Israel tulee Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siinä paikassa, jonka hän valitsee, lue tämä laki koko Israelin läsnä ollessa, heidän kuultensa

26 "Ottakaa tämä lain kirja (Koko Mooseksen kirja, jota sanottiin laiksi ja sen 613 säädöstä) ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. (Ennustus ihmisen kykenemättömyydestä sen täyttämiseen! Pitkä lakiliiton koetusaika sen tuli osoittamaan. Ihmistä vastaan todistajana arkin sivulla ovat myös kymmenet käskyt, jotka kuuluvat mm. 5. Moos. kirjaan. Arkin sisällä ne ovat myös, mutta siellä ne kuvaavat Jumalan olemusta; oikeudenmukaisuutta, rakkautta.)

27 Sillä minä tunnen sinun tottelemattomuutesi ja uppiniskaisuutesi. Katso, minun vielä eläessäni teidän kanssanne te olette niskoitelleet Herraa vastaan; saati sitten minun kuoltuani!

28 Kootkaa minun luokseni kaikki sukukuntienne vanhimmat sekä päällysmiehenne, että minä heidän kuultensa puhuisin nämä sanat ja ottaisin taivaan ja maan todistajiksi heitä vastaan.

29 Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sentähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte hänet kättenne teoilla."

 

(Eivät Israelilaiset eikä ihmiskuntakaan pitänyt lakia, siksi laki on todistajana kaikkia vastaan ja rangaistus on tulossa kaikille aikojen lopulla. Jumala otti ”taivaan ja maan todistajiksi” meitä vastaan. Eikö siinä ole aivan kaikki, jotka todistavat myös, että Jumala on valittava, jos haluaa elää tai paha, mikäli haluaa kuolla.

Babylonialaisen Talmudin mukaan Mooseksen laki koostuu 248 positiivisesta "tee" -käskystä ja 365 negatiivisesta "älä tee" -käskystä. Positiivisia on yhtä paljon kuin on ihmiskehossa luita (tuon ajan käsityksen mukaan) ja negatiivisia taas yhtä paljon kuin on aurinkovuodessa päiviä (Israel seurasi ja seuraa kuuvuotta, mutta aurinkovuoden ideakin on tuttu.)

(Niiden positiivisten lakien kohdalla ihminen/maa on todistajana ja negatiivisten kohdalla aurinkovuosi/taivas kertovat kelvottomuutemme. Ne ovat meitä vastaan kaikki, koska ne koko historian matkalta todistavat meitä vastaan syyllisyydestämme. Herrassa Jeesuksessa on meidän elämämme. Hän on elämän antaja ja ylläpitäjä tässä ja tulevassa elämän jatkumossa, eikä oma ponnistelumme mitään siihen lisää, minkä Jeesus on täyttänyt. Ainoastaan Hänessä joka hetki kiinni riippuminen hyödyttää, kun Häntä palvelemme sydämestämme sielullamme. Hän tekee ihmisessä silloin teot ja antaa armonsa lihan heikkoudelle, jos emme jää heikkouksien varaan riippumaan, vaan riipumme Herrassa Jeesuksessa.

Uudessa liitossa Jeesus Kristus on täytettynä lakina sydämissä uskon kautta ja niin tapahtuu pelastus, siunaus, rakkauden lakiin sopeutuminen ja iankaikkinen elämä. Mitään lakia ei Israelin ulkopuolelle ole Siinailta julistettu. Jeesus antoi rakkauden lain uuteen liittoon juuri ennen pois menoaan.)

 

Onko laki kuvaus Kristuksen vanhurskaudesta?

 

Mooseksen virsi

5.Moos. 32: 3 Sillä minä julistan Herran nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme.

4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

9 Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa.

 

Mooseksen siunaus

5. Moos. 33: 1 Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa;

2 hän sanoi: "Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli. (Hepr. 12: 29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Jumala =Tuli= Laki= Jeesus Kristus)

(Tuli on raamatussa symboli laista. Näkymättömän Jumalan kuva, Sana on Hänen oikealla puolellansa, joka myöhemmin tunnetaan Jeesuksena Kristuksena; Jeesuksen sanat, Luuk.22: 69, ”Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Hän meni sinne mistä tulikin. Koska Hän on Jumala ja laki on Hän myös vanhurskas. Room.7: 12 ”Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.” Laki on kuvaus Kristuksen vanhurskaudesta.

5.Moos.33: 3 Hän rakastaa kansoja; kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi.

(Jeesuksen Kristuksen sanoista ovat oppia saaneet kaikki kansat. Opetuslapset ja häntä mielellään kuunnelleet israelilaiset asettuivat hänen jalkojensa juurelle.)

4 Mooses antoi meille lain, perintönä Jaakobin seurakunnalle.

(Jeesus Kristus ja hänen valtakuntansa on meidän perintömme. Ef. 1: 11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt.)

Laki on selkeästi Jeesus Kristus ja on myös näistä Mooseksen teksteistä tunnistettavissa.

 

Lain noudattamisen jatkuminen Mooseksen jälkeen

 

Joos. 1: 1 Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:

6 Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille.

7 Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin.

8 Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

9 Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin."

Joos. 23: 16 jos te rikotte Herran, teidän Jumalanne, liiton, jonka hän on teille säätänyt, ja menette ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte, niin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut."

Joos.24: 19 Niin Joosua sanoi kansalle: "Te ette voi palvella Herraa, sillä hän on pyhä Jumala; hän on kiivas Jumala, hän ei anna anteeksi teidän rikoksianne ja syntejänne.

20 Jos te hylkäätte Herran ja palvelette vieraita jumalia, niin hän kääntyy pois ja antaa teille käydä pahoin ja tekee lopun teistä, sen sijaan että hän on ennen antanut teille käydä hyvin."

21 Mutta kansa sanoi Joosualle: "Ei niin, vaan me palvelemme Herraa".

22 Silloin Joosua sanoi kansalle: "Te olette itse todistajina itseänne vastaan, että olette valinneet itsellenne Herran palvellaksenne häntä". He vastasivat: "Olemme".

23 Hän sanoi: "Niin poistakaa nyt vieraat jumalat, joita on teidän keskuudessanne, ja taivuttakaa sydämenne Herran, Israelin Jumalan, puoleen".

24 Kansa vastasi Joosualle: "Herraa, meidän Jumalaamme, me palvelemme, ja hänen ääntänsä me kuulemme".

Joos.24: 25 Niin Joosua teki sinä päivänä liiton kansan kanssa ja antoi heille Sikemissä käskyt ja oikeudet.

26 Ja Joosua kirjoitti nämä puheet Jumalan lain kirjaan, ja hän otti suuren kiven ja pystytti sen sinne, tammen alle, joka oli Herran pyhäkössä. (Herrasta Jeesuksesta sanoo Pietari Ap.t.4:11 ”Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. ”1.Kor.10:4 ”Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” Tämä kivi on siirretty Herran temppeliin, josta nämä tekstit kertovat. Myöhemmin he hylkäsivät muistokiven, hylkäsivät Herran, jonka piti olla heille tuki.)

Kivi todistajana

27 Ja Joosua sanoi kaikelle kansalle: "Katso, tämä kivi on oleva todistajana meitä vastaan, sillä se on kuullut kaikki Herran sanat, jotka hän on meille puhunut, ja se on oleva todistajana teitä vastaan, ettette kieltäisi Jumalaanne".

(5.Moos.30: 19 ”…taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan”. Sekä lain kirja arkin ulkosivulla todistaa taivaan puolesta, laki = Herran vanhurskaus, että kivi todistaa maan puolesta, sehän on maasta, todistavat ihmistä vastaan. Siinä ovat todistajat jo tässä vaiheessa ihmisen epäonnistumisesta lain noudattajana.)

Israel palveli baaleja

Tuom.2: 11 Niin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja palvelivat baaleja

14 niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, ja myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä. (Tämä toimii tänäänkin sekä kansojen että yksilöiden elämässä.)

Useat pakanakansat jätettiin koetukseksi Israelille

Tuom. 3: 4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä. (Kaikenlaista pahuutta jätetään ihmisten ympärille koettelemukseksi. Laki oli annettu koetukseksi 2.Moos.20: 20.)

Tuom.6: 1 Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.

7 Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden,

8 lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, (Aito katuminen tulee tapahtua ensin ja sitten tulee lohdutus.)

 

Kansa vaati kuningasta. Muuttuiko laki?

 

Jumala ennusti lain muuttumisen

1.Sam. 8: 10 Niin Samuel puhui kaikki Herran sanat kansalle, joka häneltä pyysi kuningasta.

11 Hän sanoi: "Nämä oikeudet on kuninkaalla, joka on teitä hallitseva: Teidän poikanne hän ottaa ja panee heidät vaunumiehikseen ja ratsumiehikseen ja vaunujensa edelläjuoksijoiksi.

12 Myöskin hän panee heitä tuhannen-ja viidenkymmenenpäämiehiksi ja kyntämään hänen kyntöjänsä ja leikkaamaan hänen viljaansa sekä tekemään hänelle sotatarpeita ja vaunutarpeita.

14 Hän ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja öljypuunne ja antaa ne palvelijoillensa;

15 ja hän ottaa kymmenykset teidän kylvöstänne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroillensa ja palvelijoillensa.

17 ja hän ottaa kymmenykset teidän lampaistanne, ja te tulette hänen palvelijoiksensa.

18 Silloin te huudatte Herraa kuninkaanne tähden, jonka olette itsellenne valinneet, mutta hän ei silloin teitä kuule."

22 Ja Herra sanoi Samuelille: "Kuule heidän ääntänsä ja aseta heille kuningas".

Kts. kymmenykset aiheen kommentti. Kuningas muutti lain tästä säädöksestä, kuten Jumala sanoi. Silloin on elettävä kuninkaan lain mukaan, koska Jumala osoitti sen edeltä hänen oikeudekseen, (11. jae). Ihmiset, jotka yrittivät pitää vanhat säädökset ja kuninkaan vaatimukset kuormittuivat liiaksi.

 

1.Sam. 12: 9 Mutta he unhottivat Herran, Jumalansa. Silloin hän myi heidät Siiseran, Haasorin sotapäällikön, käsiin ja filistealaisten käsiin ja Mooabin kuninkaan käsiin, ja nämä sotivat heitä vastaan.

10 Niin he huusivat Herraa ja sanoivat: 'Me olemme syntiä tehneet, kun hylkäsimme Herran ja palvelimme baaleja ja astarteja; mutta vapauta nyt meidät vihollistemme käsistä, niin me palvelemme sinua'.

11 Ja Herra lähetti Jerubbaalin, Bedanin, Jeftan ja Samuelin ja vapautti teidät ympärillä asuvain vihollistenne käsistä, niin että saitte asua turvassa.

1.Sam.12: 12 Mutta kun te näitte Naahaan, ammonilaisten kuninkaan, hyökkäävän teitä vastaan, sanoitte te minulle: 'Ei, vaan kuningas hallitkoon meitä', vaikka Herra, teidän Jumalanne, on kuninkaanne.

21 Älkää poiketko seuraamaan turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne ovat.

22 Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa.

24 Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne. Sillä katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt.

25 Mutta jos teette pahaa, niin hukutte, sekä te itse että teidän kuninkaanne."

1.Sam. 15: 10 Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana:

11 "Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni". Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön.

1.Sam. 16: 1 Ja Herra sanoi Samuelille: "Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan."

(Viittaus on Jeesuksen Kuninkuuteen hänen siemenestään.)

13 Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen.

14 Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.

(Varoitusmerkki kuinka käy Jumalasta luopuneelle; hänet myydään pahalle, vrt. 1.Sam.12:9)

Kymmenyslain käytäntö muuttui ja oli oikeutettu kuninkaan ajalla 1.Sam.8: 11, 15

 

Sota voitetaan Herraan uskoen; Häneen uskominen on lain täyttämistä

1.Sam.17: 45 Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.

46 Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, …

ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. (David profetoi vahvan uskonsa takia.)

47 Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme."

(Usko Kaikkivaltiaaseen Herraan Jumalaan on lain täyttämistä; rakasta Herraa sinun Jumalaasi …)

2.Sam.7: 12 … ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

13 Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. (Viittaus Jeesuksen Kuninkuuteen.)

 

2.Sam. 22: 22 Sillä minä olen noudattanut Herran teitä enkä ole luopunut pois Jumalastani, jumalattomuuteen. (Jumalalle uskollinen VT:n ihminen sai sanoa näin Herran edessä, 5.Moos.26: 13.)

23 Kaikki hänen oikeutensa ovat minun silmieni edessä, enkä minä poikkea hänen käskyistänsä.

24 Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista.

25 Sentähden Herra palkitsee minulle vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin olen puhdas hänen silmiensä edessä. (Pyrkimyksellä hyvään Jumala antaa voimia, tahtoa ja kestävyyttä. Omat hyvät teot sai esittää Jumalalle, 5.Moos.26:13 ”niin sano Herran, Jumalasi, edessä: …; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut.” Daavidin Jumala tunnusti uskolliseksi Hänen lailleen 1.Kun.14:8.)

 

1.Kun.2: 1 Kun lähestyi aika, jolloin Daavidin oli kuoltava, käski hän poikaansa Salomoa sanoen:

2 "Minä menen kaiken maailman tietä; ole luja ja ole mies.

3 Ja noudata Herran, Jumalasi, määräyksiä, niin että vaellat hänen teitänsä ja noudatat hänen säädöksiänsä, käskyjänsä, oikeuksiansa ja todistuksiansa, niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen laissa, että menestyisit kaikessa, mitä teet, ja kaikkialla, minne käännyt;

1.Kun.2: 4 että Herra täyttäisi tämän sanansa, jonka hän minusta puhui: 'Jos sinun poikasi pitävät vaarin teistänsä, niin että vaeltavat minun edessäni uskollisesti, kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa, niin on mies sinun suvustasi aina oleva Israelin valtaistuimella'.

(Menestys on taattu totuudessa pysymisen perusteella.)

1.Kun.3: 3 Ja Salomo rakasti Herraa ja vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan; kuitenkin hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkuloilla. (Jumalan valitsematkin voivat erehtyä olemaan mukautuvaiset muita kohtaan.)

1.Kun. 11: 11 Sentähden Herra sanoi Salomolle: "Koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi.

1.Kun.14: 8 ja reväissyt valtakunnan Daavidin suvulta ja antanut sen sinulle. Mutta sinä et ole ollut niinkuin minun palvelijani Daavid, joka noudatti minun käskyjäni ja seurasi minua kaikesta sydämestänsä, niin että hän teki ainoastaan sitä, mikä oli oikeata minun silmissäni. (Ainoastaan kävi paljon sotia, otti vaimoja.)

9 Vaan sinä olet tehnyt enemmän pahaa kuin kaikki sinun edeltäjäsi: sinä olet mennyt ja tehnyt itsellesi muita jumalia, valettuja kuvia, ja olet vihoittanut minut ja heittänyt minut selkäsi taakse.

 

Daavid oli vahvasti uskova ja siksi pysyi Jumalan laissa. Sodat eivät sen pitämiseen vaikuttaneet, eivätkä useat vaimot, jotka nykyihmisestä eivät tunnu sopivan yhteen Jumalan lain kanssa. Salomon epäjumalan palvelus oli kauhistus Jumalalle; Neh.13: 26 ”muukalaiset vaimot saattoivat hänetkin tekemään syntiä.” Jumala oli antanut ohjeen kuninkaasta, 5.Moos.17: 17 ”Älköönkä hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois;” Daavidin sydän ei silti luopunut eikä tuonut muita jumalia Hänen rinnalleen.

 

Kuoleman rangaistus

 

1.Moos.34:30 Niin Jaakob sanoi Simeonille ja Leeville: "Te olette syösseet minut onnettomuuteen, saattaneet minut tämän maan asukkaiden, kanaanilaisten ja perissiläisten, vihoihin. Minun joukkoni on vähäinen; jos he kokoontuvat minua vastaan, niin he tuhoavat minut, ja niin minut ja minun sukuni hävitetään." (Pakanakansoilla oli jo silloin laaja verikosto käytössä.)

4.Moos.31: 15 Ja Mooses sanoi heille: "Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset?

16 Katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.

17 Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.

18 Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin.

(Herra oli käskenyt pelkästään kostaa midianilaisille, mutta Mooses antoi näin laajat kostamisen neuvot, mutta ei saanut siitä rangaistusta Jumalalta.)

4.Moos.33: 51 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan,

52 niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa.

5.Moos.19: 1 "Kun Herra, sinun Jumalasi, on hävittänyt ne kansat, joiden maan Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle, ja kun sinä olet karkoittanut heidät ja asettunut heidän kaupunkeihinsa ja heidän taloihinsa,

(Alkuasukkaat karkotettiin, ei käsketty tappaa. Epäjumalien kuvat ja palvontapaikat piti hävittää. Ei Jumala halunnut pakanakulttuurin suojelemista, vaikka ihmisiä ei hävitettäisi.)

2.Kun.14: 5 Ja kun kuninkuus oli vahvistunut hänen käsissään, surmautti hän ne palvelijansa, jotka olivat murhanneet kuninkaan, hänen isänsä.

6 Mutta murhaajain lapset hän jätti surmaamatta, niinkuin on kirjoitettu Mooseksen lain kirjaan, jossa Herra on käskenyt: "Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden".

(VT:ssä rankaistaan vain syyllistä: verikosto syyllisen lähi- tai muuhunkin sukuun on väärin sekä silloin että nyt. Kristinuskoon ei se kuulu. VT:ssä Jumala antoi kostaa kansoille ja yksilöille välittömästi ja karkottaa pakanakansoja Israelilaisten tieltä. Aluksi Jumala tästä sanoi 1. Moos.9: 6 ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.”

 Muutos on tapahtunut jo vanhassa liitossa olosuhteiden mukaan ja täsmentyi Uudessa liitossa.)

 

Kansan luopumus oli toistuvaa

2.Kun. 17: 13 Ja Herra oli varoittanut sekä Israelia että Juudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: "Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta".

2.Kun.17: 14 Mutta he eivät kuulleet, vaan olivat niskureita niinkuin heidän isänsäkin, jotka eivät uskoneet Herraan, Jumalaansa.

18 Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin.  (Jumala hylkäsi kansansa pääosan.)

2.Kun.17: 19 Ei myöskään Juuda pitänyt Herran, Jumalansa, käskyjä, vaan he vaelsivat niiden säädösten mukaan, jotka Israel itse oli tehnyt.

20 Niin Herra hylkäsi koko Israelin heimon, nöyryytti heitä ja antoi heidät ryöstäjien käsiin ja heitti viimein heidät pois kasvojensa edestä. (Jumala hylkäsi koko kansansa; kaikki joutuivat kokemaan hylkäämisen ja pakkosiirtolaisuuteen joutumisen. Israelin maasta Jumala piti kiinni ja tuhosi tyhjennettyyn maahan lähetettyjä kansoja leijonilla, koska ne kansat eivät osanneet palvella Jumalaa sillä alueella. Heistä Jumala jätti jäännöksen Israelin kansan joukkoon, heidän myöhemmin tullessa takaisin maahansa. Kaikki onnettomuus raamatussa on Jumalan vastustajan käsiin joutumista, kun Jumala ottaa pois suojeluksensa.)

37 Ja niitä säädöksiä ja oikeuksia, sitä lakia ja niitä käskyjä, jotka hän on teille kirjoittanut, te alati tarkoin noudattakaa, mutta älkää peljätkö muita jumalia.

2. Kun. 18: 5 Hän (kuningas Hiskia) turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeläisistään Juudan kuninkaista eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä.

6 Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli antanut Moosekselle.

2.Kun.19: 34 Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden."

35 Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina. (Viholliset Herra itse kukistaa Hänelle uskollisen kuninkaan viholliset.)

2. Kun. 21: 5 Hän rakensi alttareja kaikelle taivaan joukolle Herran temppelin molempiin esipihoihin.

6 Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja hankki itsellensä vainaja-ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

8 Enkä minä anna enää Israelin jalkojen harhailla pois siitä maasta, jonka minä olen antanut heidän isillensä, jos he vain kaikessa noudattavat sitä, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa - koko sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on heille antanut."

9 Mutta he eivät totelleet, ja Manasse eksytti heidät tekemään pahaa enemmän kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. 12 sentähden sanoo Herra, Israelin Jumala, näin: Katso, minä annan sellaisen onnettomuuden kohdata Jerusalemia ja Juudaa, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat.

14 Minä hylkään perintöosani jäännöksen ja annan heidät vihollistensa käsiin, niin että he joutuvat kaikkien vihollistensa saaliiksi ja ryöstettäviksi,

(Profetia ei ole jäänyt toteutumatta, mutta Jumala ottaa yksilöitä ja kansankin lopulta armoihinsa.)

2.Aik. 12: 7 Kun Herra näki heidän nöyrtyvän, tuli Semajalle tämä Herran sana: "He ovat nöyrtyneet; minä en tuhoa heitä, vaan minä annan heidän hädin tuskin pelastua, eikä minun vihaani vuodateta Jerusalemin päälle Siisakin käden kautta. 8 Kuitenkin heidän on tultava hänen palvelijoikseen, että he tulisivat tietämään, mitä on palvella minua ja mitä on palvella vieraitten maitten valtakuntia."

9 Niin Siisak, Egyptin kuningas, hyökkäsi Jerusalemin kimppuun ja otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan linnan aarteet, otti kaikki tyynni. Hän otti myös kaikki kultakilvet, jotka Salomo oli teettänyt.

12 Sentähden, että Rehabeam nöyrtyi, kääntyi Herran viha hänestä pois, niin ettei tullut täydellistä tuhoa; ja olivathan asiat Juudassa vielä hyvin.

2.Aik. 15: 3 Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. (Heillä ei ollut temppeliä, eikä siksi mitään lain neuvomia toimintoja. Hes.11: 16 ” Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä (Lakina) vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet.” Tilanne on ollut sama kuin Uuden liiton aikana, kun pyhäkkörakennusta ei enää ole.)

 4 Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet. (Jumala antoi armonsa mielellään, vaikka lailla koettelemisen kausi oli vielä olemassa.)

 

Dan. 9: 10 me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa, profeettain, kautta.

11 Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous, (5.Moos.30:19) ja vala (2.Moos.24: 6-8; 5.Moos.29:9-15), joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa; sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan.

13 Niinkuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi.

 

Herralle uskollisen kuninkaan aikakausi osoitti: lain kautta tulee siunaus

2.Kun. 18: 1 Israelin kuninkaan Hoosean, Eelan pojan, kolmantena hallitusvuotena tuli Hiskia, Juudan kuninkaan Aahaan poika, kuninkaaksi.

3 Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt.

4 Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan.

5 Hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeläisistään Juudan kuninkaista eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä.

6 Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli antanut Moosekselle.

2.Kun.18: 7 Niin Herra oli hänen kanssansa; hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän kapinoi Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut häntä.

8 Hän voitti filistealaiset ja valtasi heidän alueensa aina Gassaan asti, sekä vartiotornit että varustetut kaupungit.

2.Kun. 19: 15 Ja Hiskia rukoili Herran edessä ja sanoi: 19 Mutta pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, yksin olet Jumala."

32 Sentähden, näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta: Hän ei tule tähän kaupunkiin eikä siihen nuolta ammu, ei tuo sitä vastaan kilpeä eikä luo sitä vastaan vallia. 35 Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, …

 

2.Kun. 22: 8 Ja ylimmäinen pappi Hilkia sanoi kirjuri Saafanille: "Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan". Ja Hilkia antoi kirjan Saafanille, ja tämä luki sen. 10 Ja kirjuri Saafan kertoi kuninkaalle sanoen: "Pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan". Ja Saafan luki sen kuninkaalle.

11 Kun kuningas kuuli lain kirjan sanat, repäisi hän vaatteensa.

13 "Menkää ja kysykää minun ja kansan ja koko Juudan puolesta neuvoa Herralta tästä löydetystä kirjasta. Sillä suuri on Herran viha, joka on syttynyt meitä vastaan, koska meidän isämme eivät ole totelleet tämän kirjan sanoja eivätkä tehneet mitään kaikesta siitä, mitä siinä on meille kirjoitettuna."

2.Kun.23: 3 Ja kuningas asettui pylvään viereen ja teki Herran edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjänsä, todistuksiansa ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuina siinä kirjassa. Ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon.

 

Uskottoman kuninkaan aikana tuli Jumalan viha kansan ylle; pakkosiirtolaisuus

2.Kun.24: 18 Sidkia oli kahdenkymmenen yhden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa yksitoista vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Hamutal, Jeremian tytär, Libnasta.

19 Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, aivan samoin kuin Joojakim oli tehnyt.

20 Sillä Herran vihan tähden kävi näin Jerusalemille ja Juudalle, kunnes hän vihdoin heitti heidät pois kasvojensa edestä.

2.Kun. 25: 1 Sidkia kapinoi Baabelin kuningasta vastaan. Hänen yhdeksäntenä hallitusvuotenaan, sen kymmenennessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, kävi Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hän ja koko hänen sotajoukkonsa, Jerusalemin kimppuun ja asettui leiriin sitä vastaan. Ja he rakensivat saartovarusteet sitä vastaan yltympäri.

2 Näin kaupunkia piiritettiin kuningas Sidkian yhdenteentoista hallitusvuoteen asti.

9 Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot; kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. 11 Ja Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, vei pakkosiirtolaisuuteen kansan tähteet, mitä oli jäljellä kaupungissa, sekä ne, jotka olivat menneet Baabelin kuninkaan puolelle, ja muun rahvaan.

2.Aik. 32: 24 Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Niin hän rukoili Herraa, ja hän vastasi hänelle ja antoi hänelle tapahtua ihmeen.

25 Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha.

26 Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä.

Kaikki uskollisetkin olivat poikenneet pois niin Mooses, Daavid kuin Hiskia ym. Täydellistä ei löytynyt.

 

Salomon temppeli

 

2.Aik. 5: 1 Kun kaikki työ, minkä Salomo teetti Herran temppeliin, oli valmis, …

7 Ja papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle. 10 Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi taulua, jotka Mooses oli pannut sinne Hoorebilla, kun Herra oli tehnyt liiton israelilaisten kanssa, heidän lähdettyänsä Egyptistä. (Hepr.9:4 ”jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, ”; 2.Moos.16:33-34 ”Ja Aaron asetti sen (Mannaa)talteen lain arkin eteen,”; 4.Moos.17:10 "Vie Aaronin sauva takaisin lain arkin eteen säilytettäväksi merkkinä..”) 13 ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa-ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys: "Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti", silloin pilvi täytti huoneen, Herran temppelin,

14 niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin.

2.Aik. 6: 11 Ja minä olen sijoittanut siihen arkin, jossa on se Herran liitto, minkä hän teki israelilaisten kanssa." (Laki = Herran liitto, Jeesus Kristus, joka ilmestyy Israelissa; Jaak 4: 11 ”… Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain”; koska Pyhässä Hengessä Jeesus on uskovien sydämessä, se on apostolien mielipide.)

 

2.Aik. 8: 12 Siihen aikaan Salomo uhrasi polttouhreja Herralle Herran alttarilla, jonka hän oli rakentanut eteisen eteen.

13 Hän uhrasi kunakin päivänä sen päivän uhrit Mooseksen käskyn mukaan, sapatteina ja uudenkuun päivinä sekä juhlina kolme kertaa vuodessa: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana.

 

2. Aik. 36: 11 Sidkia oli kahdenkymmenen yhden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa yksitoista vuotta

12 Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä: hän ei nöyrtynyt profeetta Jeremian edessä, jonka sana tuli Herran suusta.

13 Myöskin hän kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, joka kuitenkin oli vannottanut hänet Jumalan kautta. Hän oli niskuri ja paadutti sydämensä, niin ettei hän kääntynyt Herran, Israelin Jumalan, puoleen.

14 Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa.

19 Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. (Vertaus saastuneitten sydäntemppelien ja maailman kalleuksien, epäjumalien, hävittämisestä tuomiopäivänä.)

20 Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan. (vrt. synnintekijän pahan valtaan jättäminen; pitalitautiset, vertauskuvalliset syntiset,  vietiin ulkopuolelle leirin)

21 Ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan-niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi-kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut.

 

Israelin maallinen laki ja Jumalan lain yhteys

2.Aik.19: 1 Mutta Joosafat, Juudan kuningas, palasi onnellisesti takaisin kotiinsa Jerusalemiin. 5 Ja hän asetti tuomareita maahan, kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin, kaupunki kaupungilta.

6 Ja hän sanoi tuomareille: "Katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita, ja hän on teidän kanssanne (uskovan kanssa), kun te tuomitsette.

2.Aik.19: 7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia."

8 Myöskin Jerusalemiin Joosafat asetti leeviläisiä, pappeja ja Israelin perhekunta-päämiehiä jakamaan Herran oikeutta ja ratkaisemaan riita-asioita.

9 Ja hän käski heitä sanoen: "Tehkää Herraa peljäten, uskollisesti ja ehyellä sydämellä näin:

10 Jokaisessa riita-asiassa, minkä veljenne, jotka asuvat kaupungeissansa, tuovat teidän eteenne, koskipa se murhaa tai lakia, käskyä, säädöksiä tai oikeuksia, varoittakaa heitä, etteivät saattaisi itseänsä vikapäiksi Herran edessä ja ettei viha kohtaisi teitä ja teidän veljiänne. Näin tehkää, ettette tulisi vikapäiksi.

11 Ja katso, ylimmäinen pappi Amarja olkoon teillä esimiehenä kaikissa Herran asioissa … Olkaa lujat ja ryhtykää työhön; ja Herra olkoon sen kanssa, joka hyvä on."

 

Ovatko Kuningas vai Aaronin pojat sopivia temppeli-toimintaan

2.Aik. 26: 3 Ussia oli kuudentoista vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa viisikymmentä kaksi vuotta. 16 Mutta kun hän oli tullut mahtavaksi, ylpistyi hänen sydämensä, niin että hän teki kelvottoman teon, hän tuli uskottomaksi Herraa, Jumalaansa, kohtaan ja meni Herran temppeliin, suitsutusalttarille, suitsuttamaan.

17 Niin pappi Asarja meni hänen jälkeensä sinne, mukanaan kahdeksankymmentä Herran pappia, rohkeita miehiä.

18 Nämä astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle: "Ei ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aaronin poikien, jotka ovat pyhitetyt suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule sinulle kunniaa Herralta Jumalalta."

19 Niin Ussia vihastui, ja hän piti juuri suitsutusastiaa kädessään suitsuttaaksensa. Mutta kun hän vihastui pappeihin, puhkesi hänen otsaansa pitali pappien läsnäollessa Herran temppelissä, suitsutusalttarin ääressä.

 

2.Aik. 29: 1 Hiskia tuli kuninkaaksi kahdenkymmenen viiden vuoden vanhana, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentä yhdeksän vuotta. 5 Ja hän sanoi heille: "Kuulkaa minua, te leeviläiset! Pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran, isienne Jumalan, temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. (Myös sydämen pyhäköstä) 10 Nyt minä aion tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan, kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois.

11 Älkää siis, lapseni, olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle."

12 Silloin nousivat leeviläiset:

29 Kun uhraaminen oli päättynyt, polvistuivat kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, kumartaen rukoilemaan.

 

2.Aik. 31: 3 Minkä kuningas antoi omaisuudestaan, se käytettiin polttouhreiksi, aamu-ja ehtoopolttouhreiksi sekä sapatteina, uudenkuun päivinä ja juhlina uhrattaviksi polttouhreiksi, niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa.

4 Ja hän käski kansan, Jerusalemin asukasten, antaa papeille ja leeviläisille heidän osuutensa, että nämä pitäisivät kiinni Herran laista. (Palvelutehtävistään)

20 Näin Hiskia teki koko Juudassa; hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeata ja totta Herran, hänen Jumalansa, edessä.

21 Ja kaiken, mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalaansa, koskipa se palvelusta Jumalan temppelissä tai lakia ja käskyjä, sen hän teki kaikesta sydämestänsä, ja hän menestyi.

(Jumalanpalvelusmenot temppelissä ovat siihen pyhitetyille papeille uskotut Vanhassa liitossa. Uuden liiton temppeli on ihmissydän ja temppelin Herra on Herra Jeesus Kristus Pyhässä Hengessä suitsuttaen Jumalalle eli rukoillen Herran omien puolesta näiden vajavuudet peittäen.)

 

Babylonialainen laki naisia vastaan syntyi – kuningatar Vasti aloitti naisasialiike-toiminnan

 

Jo Eedenistä hyvän- ja pahantiedon puulta on täytynyt alkaa miehen tuntema alitajuinen syytös ja

katkeruus naista kohtaan, joka kehotti häntä syömään kiellettyä hedelmää. Naisen hunnuttaminen alkoi varhain jossain määrin ja aikaa myöten eriarvoisuus kasvoi yhteiskunnassa. Avioliiton solmimissäädökset ja tavat ovat ihmisten kehittämiä. Jumala sanoi: ”he tulevat yhdeksi lihaksi” ja vielä vaimolle erikseen ”hän (mies) on sinua vallitseva”, ja ”mieheesi on sinun halusi oleva”, tarkoittaen suvun jatkumista ja miehen hallintatahtoa. Mies on kuitenkin voinut ottaa ”vallitseva”- sanan Jumalan määräyksenä vallita naista halunsa mukaan.

Ester 1: 1 Ahasveroksen aikana-sen Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta Etiopiaan saakka, sataa kahtakymmentä seitsemää maakuntaa-siihen aikaan,

2 kun kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellansa, joka oli Suusanin linnassa, tapahtui tämä.

3 Kolmantena hallitusvuotenaan hän laittoi pidot kaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. Persian ja Meedian voima, ylimykset ja maaherrat olivat hänen luonansa,

4 ja hän näytti heille kuninkaallisen kunniansa rikkautta ja suuruutensa loistavaa komeutta monta päivää, sata kahdeksankymmentä päivää.

5 Ja kun ne päivät olivat kuluneet, laittoi kuningas kaikelle Suusanin linnan väelle, niin pienille kuin suurillekin, kuninkaan palatsin puutarhan esipihaan seitsenpäiväiset pidot.

7 Juotavaa tarjottiin kulta-astioissa, ja astiat olivat erimuotoiset, ja kuninkaan viiniä oli viljalti, kuninkaalliseen tapaan.

8 Ja juomisessa oli lakina, ettei saanut olla mitään pakkoa, sillä niin oli kuningas käskenyt kaikkia hovimestareitansa, että oli tehtävä kunkin oman halun mukaan.

(Tämä oli Babylonian kuninkaan laki viinin käytöstä. Jumalakaan ei ole antanut yleistä määräystä siitä.)

 

Kuningatar Vasti osoitti kunnioitusta naisille omilla pidoilla

Ester 1: 9 Myöskin kuningatar Vasti laittoi naisille pidot kuningas Ahasveroksen kuninkaalliseen palatsiin.

(Kuningas ei hyväksynyt naisen itsenäistä toimintaa ja siitä aiheutunutta kiirettä, jonka tähden Vasti kieltäytyi tulemasta hänen eteensä, vaan tulkitsi sen kuninkaan halveksunnaksi)

10 Seitsemäntenä päivänä, kun kuninkaan sydän oli viinistä iloinen, käski hän …

11 tuoda kuningatar Vastin, kuninkaallinen kruunu päässä, kuninkaan eteen, että hän saisi näyttää kansoille ja ruhtinaille hänen kauneutensa, sillä hän oli näöltään ihana. (Silloin vielä ei haluttu naista piilottaa.)

12 Mutta kuningatar Vasti kieltäytyi tulemasta, vaikka kuningas hoviherrojen kautta oli käskenyt. Silloin kuningas suuttui kovin, ja hänessä syttyi viha. (Naisen oikeus itsenäisyyteen oli väärin.)

13 Ja kuningas puhui viisaille, ajantietäjille-sillä näin oli tapana esittää kuninkaan sana kaikille lain ja oikeuden tuntijoille,

15 "Mitä on lain mukaan tehtävä kuningatar Vastille, koska hän ei ole noudattanut käskyä, jonka kuningas Ahasveros on antanut hoviherrojen kautta?" (Kuninkaan käsky oli ehdoton vaimoakin kohtaan.)

 

Kuninkaan käskyn noudattamattomuus oli myös harkitsematonta Vastin taholta

Ester 1: 16 Niin Memukan sanoi kuninkaan ja ruhtinasten edessä: "Kuningatar Vasti ei ole rikkonut ainoastaan kuningasta vastaan, vaan myös kaikkia ruhtinaita vastaan ja kaikkia kansoja vastaan kuningas Ahasveroksen kaikissa maakunnissa.

17 Kun kuningattaren teko tulee kaikkien vaimojen tietoon, saattaa se heidät halveksimaan aviomiehiänsä, he kun voivat sanoa: 'Kuningas Ahasveros käski tuoda kuningatar Vastin eteensä, mutta tämä ei tullut'.

18 Jo tänä päivänä voivat Persian ja Meedian ruhtinattaret, jotka kuulevat kuningattaren teon, puhua siitä kaikille kuninkaan ruhtinaille, ja siitä tulee halveksimista ja suuttumusta riittämään asti.

19 Jos kuningas hyväksi näkee, julkaistakoon kuninkaallinen käsky ja kirjoitettakoon muuttumatonna Persian ja Meedian lakeihin, 20 Kuninkaan antama säädös tulee tunnetuksi koko hänen valtakunnassansa, vaikka se onkin suuri, ja kaikki vaimot, niin suuret kuin pienetkin, antavat kunnian aviomiehillensä." (Tämän suuntainen säädös muuttui myöhemmin naisia vastustavaksi; ”näyttäytyminen”, jota kuningas oli toivonut, kiellettiin; eihän Vastikaan halunnut näyttäytyä.)

 

Käsky muuttui ajan mittaan mielivallaksi naista kohtaan

Ester 1: 21 Tämä puhe miellytti kuningasta ja ruhtinaita, ja kuningas teki Memukanin sanan mukaan.

22 Hän lähetti kaikkiin kuninkaan maakuntiin-kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä-kirjeet, että joka mies olkoon herra talossaan ja saakoon puhua oman kansansa kieltä. (Tämä laki tehtiin mitä ilmeisimmin viiniä runsaasti nauttineiden miesten sopimuksesta (jakeet 7-8, 10) ja se sai monia vahvoja korostuksia koituen myöhemmin naissuvun painajaiseksi.)

 

Purim-juhla on Esterin määräys

Ester 9: 29 Ja kuningatar Ester, Abihailin tytär, ja juutalainen Mordokai kirjoittivat kaiken valtansa nojalla kirjoituksia saattaakseen säädöksenä voimaan tämän toisen puurim-käskykirjeen.

30 Mordokai lähetti kirjeet, ystävällisin ja vilpittömin sanoin, kaikille juutalaisille Ahasveroksen valtakunnan sataan kahteenkymmeneen seitsemään maakuntaan,

31 saattaakseen säädöksenä voimaan nämä puurim-päivät niiden määräaikoina, niinkuin juutalainen Mordokai ja kuningatar Ester olivat niistä säätäneet ja niinkuin juutalaiset itse olivat säätäneet itselleen ja jälkeläisilleen määräykset niihin kuuluvista paastoista ja valitushuudoista.

32 Näin säädettiin Esterin käskystä nämä puurim-määräykset, joka on ihmisen säätämä velvoite juhlaksi. (Babylonian kulttuuri vaikutti Israelilaisten elämään pakkosiirtolaisuudessa ja sen jälkeen.)

 

Jerusalemin temppelin uudelleen rakentaminen

 

Esra 1: 2 "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. (Vrt. Messiaan valtakuntaan; kaikki maailma.)

Esra 1: 3 Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa.

5 Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin.

(Jopa pahimman vastustajan mielen pystyy Jumalan Henki ohjaamaan tahtonsa mukaan. - Tätä rakentamispäätöstä he myöhemmin käyttivät Israelia vastaan rakentamalla moskeijan sinne. )

 

Esra 7: 1 Näiden tapausten jälkeen, Persian kuninkaan Artahsastan hallituksen aikana, lähti Esra, … 6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi. 21 Ja minä, kuningas Artahsasta, annan käskyn …

23 Kaikki, mitä taivaan Jumala käskee, tehtäköön taivaan Jumalan temppelille täsmällisesti, ettei viha kohtaisi kuninkaan ja hänen poikiensa valtakuntaa. 25 Ja sinä, Esra, aseta Jumalasi viisauden mukaan, joka on sinun kädessäsi, tuomareita ja lakimiehiä tuomitsemaan kaikkea kansaa tuolla puolella Eufrat-virran, kaikkia, jotka tuntevat sinun Jumalasi lain; ja niille, jotka eivät sitä tunne, opettakaa sitä. 26 Ja jokainen, joka ei seuraa sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, tuomittakoon tarkoin harkiten joko kuolemaan tai karkoitukseen, rahasakkoon tai vankeuteen." (Kuten Persian laissa.)

 

Nehemia 8: 2 Niin pappi Esra toi lain seurakunnan eteen, sekä miesten että naisten, kaikkien, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulivat. Tämä tapahtui seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä (uudenkuun päivänä). 8 Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin. 14 Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa, 18 Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla.

Nehemia 10: 1 "Kaiken tämän johdosta me teemme sitoumuksen ja kirjoitamme siihen nimemme; sinetöidyssä asiakirjassa ovat meidän päämiestemme, leeviläistemme ja pappiemme nimet.

2 Sinetöidyissä asiakirjoissa ovat nämä nimet: Nehemia, Hakaljan poika, maaherra, ja Sidkia, …

28 Ja muu kansa, papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka ovat eristäytyneet pakanallisista kansoista Jumalan lain puolelle, sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyvät sen ymmärtämään,

10: 29 liittyvät ylhäisiin veljiinsä, tulevat valalle ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan, joka on annettu Jumalan palvelijan Mooseksen kautta, ja noudattavansa ja seuraavansa kaikkia Herran, meidän Herramme, käskyjä, oikeuksia ja säädöksiä.

30 Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi.

31 Me emme osta sapattina tai pyhäpäivänä maan kansoilta, jos ne tuovat kauppatavaraa tai viljaa mitä tahansa kaupaksi sapattina. Me jätämme joka seitsemäntenä vuotena maan lepäämään ja kaikki saatavat velkomatta.

32 Me sitoudumme suorittamaan vuodessa kolmannes-sekelin palvelusta varten Jumalamme temppelissä:

33 näkyleipiin, jokapäiväiseen ruokauhriin ja jokapäiväiseen polttouhriin, uhreihin sapatteina ja uudenkuun päivinä, juhlauhreihin ja pyhiin lahjoihin, syntiuhreihin sovituksen toimittamiseksi Israelille ja kaikkeen, mikä meidän Jumalamme temppelissä toimitettava on.

34 Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme heittäneet arpaa uhrilahjahalkojen tuomisesta perhekunnittain Jumalamme temppeliin määräaikoina joka vuosi, poltettaviksi Herran, meidän Jumalamme, alttarilla, niinkuin laissa on kirjoitettuna.

35 Me sitoudumme tuomaan maamme uutiset ja kaikkinaisten hedelmäpuiden uutiset joka vuosi Herran temppeliin

Neh.10: 36 sekä esikoiset pojistamme ja karjastamme, niinkuin laissa on kirjoitettuna, ja tuomaan raavaittemme ja lampaittemme esikoiset Jumalamme temppeliin, papeille, jotka toimittavat virkaansa meidän Jumalamme temppelissä.

37 Me tuomme parhaat jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät, parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin, ja maamme kymmenykset leeviläisille. Leeviläiset itse kantavat kymmenykset kaikista kaupungeista, missä meillä on maanviljelystä. (Ennen ne tuotiin vapaaehtoisesti, eivätkä leeviläiset niitä hakeneet. Alettiin pakottaa talouslain noudattamiseen.)

38 Ja papin, Aaronin pojan, tulee olla leeviläisten kanssa, heidän kantaessaan kymmenyksiä, ja leeviläisten tulee viedä kymmenykset kymmenyksistä meidän Jumalamme temppeliin, varastohuoneen kammioihin.

39 (10:40) Sillä israelilaisten ja leeviläisten on vietävä anti jyvistä, viinistä ja öljystä näihin kammioihin, joissa pyhäkön kalut ja virkaansa toimittavat papit, ovenvartijat ja veisaajat ovat. Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä." (Symbolina jyvät, viini ja öljy ovat Kristuksesta; Hän toi Jumalan sanan, sovituksen ja Pyhän Hengen ja Jumala antoi ne Kristuksen kautta, koska Isä - Poika - Pyhä Henki ovat yhtä.)

 

Lain muutos ilman Jumalan määräystä

 

Kymmenykset annettiin vain maan sadosta; leeviläisille joka 3. vuosi (5.Moos. 14: 28-29). Tämän lain ovat ihmiset muuttaneet tarkoittavan rahaa nykyaikana ja jopa joka kuun bruttopalkasta ja kaikkina aikoina ja vuosina. Israelilaiset ovat säilyttäneet tiedot; kristityt ovat muuttaneet tavat ja ilman Jumalan määräystä.

 

Nehemia 11: 22 Ja leeviläisten päällysmiehenä Jerusalemissa Jumalan temppelin toimissa oli Ussi, Baanin poika, joka oli Hasabjan poika, joka Mattanjan poika, joka Miikan poika, Aasafin jälkeläisiä, veisaajia.

23 Oli näet heitä koskeva kuninkaan käsky, joka vakuutti veisaajille heidän jokapäiväiset tarpeensa.

Nehemia 12: 44 Sinä päivänä asetettiin miehiä valvomaan varastokammioita, joissa antimet, uutiset ja kymmenykset säilytettiin. Niihin oli koottava kaupunkien peltomailta papeille ja leeviläisille lain mukaan tulevat osuudet. Sillä Juuda iloitsi palvelusta toimittavista papeista ja leeviläisistä.

45 Ja nämä toimittivat tehtävänsä Jumalaansa palvellen ja puhdistuksia suorittaen, samoin veisaajat ja ovenvartijat, niinkuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskeneet.

46 Sillä jo muinoin, Daavidin ja Aasafin aikana, oli veisaajain päämiehiä, ja veisattiin ylistys-ja kiitosvirsiä Jumalalle.

47 Ja koko Israel antoi Serubbaabelin ja Nehemian aikana veisaajille ja ovenvartijoille heidän osuutensa, heidän jokapäiväiset tarpeensa; he pyhittivät lahjoja myöskin leeviläisille, ja leeviläiset pyhittivät lahjoja Aaronin pojille.

 

(Musiikin lahjan omaavilla on jalo lahja Jumalan työhön, joita tyypillisesti aliarvioidaan palkan maksun osalta monissa pienissä kirkoissa nykyaikana. Laiminlyöntiä heitä kohtaan on tapahtunut jo muinaisina aikoina ja vielä tänäänkin, vaikka leeviläisiä koskevat säädökset eivät enää Uutta liittoa ja tätä aikaa koske. Muusiikkiväki oli leeviläisiin kuuluva joukko ja heille kuului osuus kymmenyksistä. Myös orpoja, leskiä ja muukalaisia laiminlyötiin, joille olisi kuulunut osuus niihin yhtä hyvin. Nämä säädökset vastaavat täysin nykyaikana kirkollisveroja ja valtion - sekä kunnallisveroja sosiaalisiin kuluihin. Ne nykyäänkin ”kannetaan”, velvoitetaan, samoin kuin Nehemian aikana päätettiin tehdä; kansa kuriin.)

 

Parannuksen teko lain noudattamiseksi

Neh. 13: 1 Sinä päivänä luettiin Mooseksen kirjaa kansan kuullen, … 3 Kuultuaan lain he erottivat kaiken sekakansan Israelista. 4 Mutta sitä ennen oli pappi Eljasib, Tobian sukulainen, joka oli asetettu meidän Jumalamme temppelin kammionhoitajaksi,

Neh.13: 5 sisustanut hänelle suuren kammion, johon ennen oli pantu ruokauhri, suitsuke, kalut ja jyvä, viini- ja öljykymmenykset, jotka olivat määrätyt leeviläisille, veisaajille ja ovenvartijoille, sekä papeille tuleva anti.

(Nehemia teki lain noudattamattomuudesta parannuskehotuksen kansalle)

10 Vielä minä sain tietää, ettei leeviläisille oltu annettu heidän osuuksiaan, ja niin olivat leeviläiset ja veisaajat, joiden olisi ollut tehtävä palvelusta, vetäytyneet kukin maatilalleen.

(Elanto tuli hankkia toisella tavalla)

12 Ja koko Juuda toi kymmenykset jyvistä, viinistä ja öljystä varastohuoneisiin. 

(Jyvät/leipä, viini ja öljy kuvaavat Jeesusta; elämänleipä/Sana, sovittaja/Vapahtaja, Pyhä Henki)

 

19 Ja niin pian kuin oli tullut pimeä ennen sapattia Jerusalemin porteissa, käskin minä sulkea ovet ja kielsin avaamasta niitä ennen kuin sapatin jälkeen. Ja minä asetin palvelijoitani porteille, ettei yhtään kuormaa pääsisi kaupunkiin sapatinpäivänä.

20 Kauppiaat ja kaikenlaisen tavaran myyjät jäivät yöksi Jerusalemin ulkopuolelle, kerran ja toisen.

21 Mutta minä varoitin heitä ja sanoin heille: "Minkätähden te jäätte yöksi muurin edustalle? Jos vielä kerran teette sen, niin minä käyn teihin käsiksi." Sen jälkeen he eivät enää tulleet sapattina.

22 Ja minä käskin leeviläisten puhdistautua ja tulla vartioimaan portteja, että sapatinpäivä pyhitettäisiin. Muista minua, Jumalani, myös tämän tähden ja armahda minua suuressa laupeudessasi.

 

 

Psalmien kuvauksia laista

 

Ps. 1: 1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!

 Ps. 25: 10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.

(Viittaus Jeesukseen, joka on täytetty armo ja täytetty totuus.)

 

Daavidille annetut lupaukset kertovat Jeesuksesta

Ps. 89: olen palvelijalleni Daavidille vannonut:

4 (89:5) 'Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen'".

6 (89:7) Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niinkuin Herra? (Pilvissä: viittaa henkiolentoihin, enkeleihin, samaa tarkoittavat Jumalan pojat.)

Ps. 89: 7 (89:8) Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat.

8 (89:9) Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua.

9 (89:10) Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat.

25 Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. (Herra Jeesus on Jumalan konkreettisena hahmona toimiva osapuoli yhdestä Jumalasta.)

 

Ps. 89:26 Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio'. (”se kallio oli Kristus”, 1.Kor.10:4.)

Ps.89:34 En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt. (Hepr. 13:8 ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.” Hän on Jumalan liitto, josta totuus, laki on kuvausta. Hän on ainoa täydellinen, josta Israelin temppeliseremoniat kertovat ja 10 käskyn laki sekä armoistuin. Hän on ihmiselle riittävän sopiva.)

Ps. (89:36) Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en Daavidille valhettele: 36 (89:37) 'Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko, 37 (89:38) se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja todistaja pilvissä on uskollinen'." (Sisältö kertoo Jeesuksesta, Kuninkaiden Kuninkaasta, Jumalasta, joka on Isän kanssa yhtä. Hän on uskollinen ja iankaikkinen kuten Jumalan totuus/Sana.)

Ps. 111: 2 Suuret ovat Herran teot, kaikkien niiden tutkisteltavat, jotka niitä rakastavat.

5 Hän antaa ruuan pelkääväisillensä, hän muistaa liittonsa iankaikkisesti.

9 Hän lähetti kansallensa lunastuksen, sääti liittonsa ikuisiksi ajoiksi; pyhä ja peljättävä on hänen nimensä.

(Liitto on Lunastajassa, Kristuksessa iankaikkinen, jossa kaikki laki ja liitto täytettiin.)

 

Ps.112: 1 Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä!

(Herrassa Jeesuksessa on lain sisältö; rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin.)

 

Israelin kansan suuri haaste, Jumalan laki; oliko se ihmiselle mahdollista täyttää vai Herralle?

 

Mahdollisuus ihmiselle lain täyttämiseen on annettu. Kuka oli se ihminen, joka sen täytti? Paljonko oli elämältään vajavaisia ja puutteellisia?

Tämä luvun suurin osa kertoo Jeesuksen Kristuksen täydellisyydestä. Hän on ainoa, joka voi Isän Jumalan edessä sanoa täyttäneensä koko lain, josta tämä luku suureksi osaksi kertoo. Herra antoi luvan Israelilaisille toimia näin: 5.Moos. 26:13 ”niin sano Herran, Jumalasi, edessä: … en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut.” Tässä se sanotaan ennustavasti Kristuksesta.

 

Ihmisille annetaan mahdollisuus olla täydellinen. Lain täyttäjäksi löytyi vain Jeesus Kristus/Jumala ihmisessä.

Ps. 119: 1 Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat! (Kristityt Pyhässä Hengessä -.)

12 Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi.

 

Herra Jeesus on täydellinen, Jumalan Sana

 

Ps.119: 13 Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet.

89 Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.

90 Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen, sinä perustit maan, ja se pysyy.

94 Sinun omasi minä olen, pelasta minut, sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.

95 Jumalattomat väijyvät minua, tuhotakseen minut, mutta minä tarkkaan sinun todistuksiasi.

96 Kaikella täydellisellä on rajansa-sen olen nähnyt-mutta sinun käskysi ovat ylen avarat.

(Niin rajaton ja avara on Jumala)

97 Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.

98 Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.

99 Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.

100 Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.

105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

112 Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi, aina ja loppuun asti.

127 Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa. (Ilm.3: 18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit)

128 Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.

142 Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus.

152 Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne perustanut iäti pysyviksi.

160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

166 Minä odotan sinulta pelastusta, Herra, ja täytän sinun käskysi.

174 Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi on minun iloni.

175 Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua auttakoot.

176 Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun käskyjäsi.

(Herra Jeesus oli kuolemassa synnin tähden kadonneena lampaana, kaikkien kadonneitten puolesta uhrikaritsana. Isä ”etsi” hänet sieltä, mutta Jeesuksen Kaikkivaltiudesta kuoleman yli sanoo Joh. 10: 17 ”Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.18 Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni." Valta ottaa oma henkensä takaisin on vain Jumalalla. Ps. 119 kuvaa ja ennustaa täydellisyydessä pysyvästä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Totuudesta.)

 

Herra on laki

Jes. 51: 4 Kuuntele minua, kansani, kuule minua, kansakuntani, sillä minusta lähtee laki, ja minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille. (Jeesus Kristus lähti Isästä, Joh.8: 42, ”minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut;” ja on kansojen valkeus.)

5 Lähellä on minun vanhurskauteni, minun autuuteni ilmestyy, minun käsivarteni tuomitsevat kansat;

7 Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.

 

Herran liitto ja sana ovat Jeesuksessa tehdyt

Jes. 59: 19 Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin.

20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.

Jes.59: 21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

(Jeesuksessa oli Jumalan Henki ja sana, ja sana tulee olemaan Hänen ”lastensakin” suussa.)

Jes.66: 15 Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. 16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. (Herra sotii kansansa puolesta. Tuli kuvaa totuutta.)

20 Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin. 21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. (Tämän luvun loppu kertoo Messiaskuninkaan ajasta, jolloin juutalaisten kokoaminen maahansa lopullisesti tapahtuu.)

22 Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. (Uusi maa ja Jumalan kansan siemen ovat vain rinnastus.)

23 Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. (Uudenkuun juhla voi olla Messiasvaltakunnan alkamisen juhla, sapatti on lakiin ikuisesti sitoutuneille juutalaisille lain täyttämisen näyttö rauhanvaltakunnassa, kun ”laki on sydämessä”.)

24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

 

 

Herrasta luopuminen on totuudesta luopumista

Jer. 2: 11 Onko mikään pakanakansa vaihtanut jumalia, vaikka ne eivät olekaan jumalia? Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta ei apua ole. 13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

14 Onko Israel ostettu orja (synnin ja lainorja) tai kotona syntynyt (vapaan vaimon poika/irti laista. Room.7:2 ” jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. ”Jeesus kuoli; muutos tapahtui.  7:6 ”mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa”. Olemme irti ja vapaat, mutta emme irti Totuudesta, Jeesuksesta. Joh.15: 10 ”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.” 12 ”Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne,”. Jeesus piti Isän käskyt ja meille annettiin Kristuksen rakkauden laki.)

Jer. 22: 9 Ja siihen vastataan: 'Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, liiton ja kumarsivat muita jumalia ja palvelivat niitä'. (Liiton ja Jumalan lain täyttäjä oli Kristus Jeesus. Kristuksen lain hylkääjä hylkää Totuuden; Jeesus Kristus on Totuus, Laki, Kristuksen rakkauden laki.)

 

Herran Jeesuksen esikuva on liitonarkki, jossa on laki

Jer. 3: 16 Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä.

17 Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi (vrt. liitonarkin armoistuin), ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa.

(Herran nimeen uskominen antaa Pyhän Hengen ja vie pois pahan sydämen ja oikeudenmukainen sydän tulee tilalle, eikä silloin tarvita kirjoitettua lakia. Teksti on kuvauksena, paitsi liitonarkin katoamisesta, niin toiseksi se on kuvaus Messiaan, Kuninkaiden Kuningas Herra Jeesuksen 1000-v valtakunnasta.)

Hes. 37: 26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton-se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa-istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. (Pyhäkkö on Jeesus Kristus/Jumala; Ilm.21: 22 ”Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; silläHerra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.” - Jumala on uudeksi luodun maan temppeli. )

Hes.37: 27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

(Vrt. teksti Jer. 3: 16. Jeesus, Jumalan temppeli on Pyhässä Hengessä heidän yllänsä ja yhdistää heidät.)

 

Uusi liitto ennustetaan; sen huippuna 1000-v valtakunta

Jer. 31: 27 "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä. 31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (Ainut, joka laitettiin sydämiin, oli Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Jeesus on laki ilman kirjaimiakin. Uudessa liitossa Herraan Jeesukseen uskovat saavat Hänet sydämeensä. Myös pakanoiden kansat liittyvät Herraan. Jes.42 luku kertoo selvästi Jeesuksesta; 6 jae, ”pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,” edelleen Hänestä, 21 ”Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi.” Juuri Jeesus Kristus on suuri, täydellinen, täytetty laki.

34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

38 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananelin-tornista Kulmaporttiin asti. 40 Ja koko laakso, ruumiineen ja tuhkineen, ja kaikki keto Kidronin puroon asti, Hevosportin kulmaan saakka itään päin, on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä enää ikinä hävitetä eikä kukisteta." (Tämä todistaa Kuninkaiden Kuninkaan ikuisen hallituksen alkaneen; ensin 1000-v kausi + ikuisuus. Ennen 1000 v kautta ei kaikkien ruumiin ylösnousemus ole vielä tapahtunut.)

Jer. 33: 15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. (Herra Jeesus, joka on vanhurskas.)

16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme'.

Hes. 11: 17 …Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, 20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

(Ennustus koskee aluksi pakkosiirtolaisia, ym., sitten Jeesuksen apostoleja, Jeesukseen uskovia juutalaisia ja pakanoita sekä lopulta 1000-v valtakuntaa ja iankaikkisuutta.)

 

Hes. 16: 59 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kuin sinä olet tehnyt, kun olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton.

60 Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. (Jumala piti ja pitää vielä sanansa Jeesuksessa Kristuksessa.)

61 Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi, ne, jotka ovat sinua isommat, (uskon ja armon vastaanottaneet langenneet enkelit) ynnä ne, jotka ovat sinua pienemmät (pakanoista kääntynyt joukko), ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi; mutta en sinun liittosi voimasta.

62 Ja minä teen liittoni sinun kanssasi, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra.

63 Niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeäsi tähden suutasi avata, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet; sanoo Herra, Herra." (Selvää puhetta Herrasta Jeesuksesta heidän liittonaan. Kaikki edellä sanottu havahtuminen toteamaan Messiaan todellisuus tapahtuu juuri 1000-v valtakunnan edellä ja sinä aikana.)

Hes. 36: 25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

28 Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. (Messiasvaltakunnassa ja iankaikkisuudessa.)

 

Ihminen tehköön uuden sydämen ja hengen itselleen

Hes. 18: 29 Mutta Israelin heimo sanoo: 'Herran tie ei ole oikea'. Minunko tieni eivät olisi oikeat, te Israelin heimo? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!

30 Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.

31 Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo?

32 Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää."

 (Israelin oikeus oli yrittää itse, sen velvoitti vala, jonka he tekivät Siinailla; lailla koeteltiin heitä. Jumala tiesi heidän epäonnistuvan ja oli ajoissa suunnitellut muun ratkaisun; syntien sovittajan Jeesuksessa. Ne Jeesuksen sanojen mukaan, jotka luottavat Moosekseen, saavat tuomitsijaksi Mooseksen lain, Joh.5: 45

”Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. Jos Laki on raamatun mukaan Jeesus Kristus, miksi ei Jeesus ole Mooseksen lakiin pitäytyville syyttäjänä? He, jotka pitäytyvät kirjaimeen, saavat kirjaimen syyttäjäkseen. ”He ovat lain alla”.)

 

Omahyväinen lainpitäjä

Jer. 8: 8 Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä.

9 Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan-mitä heillä on viisautta?

Jer. 9: 25 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia:

26 (9:25) Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton." (He ovat omana aikanaan Jumalan rankaisun kohteena, kun Hän jättää heidät pahan vallan haltuun.)

 

Herra on ollut pyhäkkönä

 

Hes. 11: 16 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet. (Herra on ollut pyhäkkönä Pyhässä Hengessä sydämessä. Jeesus on lähettänyt Pyhän Henkensä helluntaina ja on toiminut kaikkialla joka päivä sen jälkeen ja on pyhäkkönä omiensa sydämissä, jotka ovat Häneen uskovia.)

 

Huonoja käskyjä uskottomille

 

Hes. 20: 24 koska he eivät pitäneet minun käskyjäni, vaan ylenkatsoivat minun käskyni, rikkoivat minun sapattini ja heidän silmänsä pälyivät heidän isiensä kivijumalain perään.

25 Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää,

26 ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken, mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra.

39 Mutta te, Israelin heimo! Näin sanoo Herra, Herra: Menkää vain ja palvelkaa itsekukin omia kivijumalianne. Mutta vastedes te totisesti kuulette minua ettekä enää häpäise minun pyhää nimeäni lahjoillanne ynnä kivijumalillanne.

40 Sillä minun pyhällä vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo Herra, Herra, siellä he palvelevat minua, koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä maassa on. Siellä minä heihin mielistyn, siellä minä halajan teidän antimianne, uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä lahjojanne. (Puutetta ei ole Messias Kuninkaan maassa. Silloin Messias Herra Jeesus saa kunnian, jota hänelle ei annettu ihmishahmoisuuden päivinä ennen.  Sanomalla antaneensa heille huonot lait; hän salli uskottomien ottaa ne käyttöön. Sovitustyönsä symbolina Herra antoi tehdä käärmesymbolin kautta itsensä synniksi kuvaten sillä Jeesusta, 4.Moos.21:8-9.)

 

Näky tulevasta - ja 1000-v Messiaskauden temppelistä sekä laista

 

Hes. 43: 1 Sitten hän kuljetti minut portille-sille portille, joka antoi itää kohden.

2 Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niinkuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. (Kultainen portti on Jerusalemin itäportti, josta Messias tulee Jerusalemin temppeliin ratsastaen valkoisella hevosella Öljymäeltä, idän puolelta, johon hän laskeutuu (Ilm.19:11-16; Sak.14:3-5). Itä on suunta, johon syntiin langennut ihminen sekä Kain karkotettiin ja siellä on Israelin päävainooja. Messias tulee sieltä, koska hän on kaikkien syntisten voittaja ja heidän edustajansa sovitustyössään Jumalan edessä. Hän on synnistä pelastuneiden johtaja, Jumalan kunnia. Hän tulee idästä päin ensin ja johdattaa omansa kaupunkiin, josta ovat paenneet.)

4 Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden.

5 Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. (Herran kunnia on Jumalan Sana = Totuus = Jeesus Kristus Messias.)

Hes.43: 9 Nyt he vievät haureutensa ja kuninkaittensa ruumiit kauas minusta, ja minä asun heidän keskellänsä iankaikkisesti. (Tähän asti on ennustusalue.)

 

Pakkosiirtolaisuudesta palaamisen jälkeinen temppeli ennustaa Messiastemppeliä.

Hes.43: 1-10 (Herran kunnia = Jeesus Kristus, joka tulee idästä, kuten pakkosiirtolaiset.)

10 Sinä, ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa; ja he mitatkoot sen sopusuhtaisuuden.

11 Ja jos he häpeävät kaikkea, mitä ovat tehneet, niin tee heille tiettäväksi temppelin muoto sekä sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki säädökset, kaikki muodot ja kaikki lait; kirjoita ne heidän silmiensä eteen, että he ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista säädöksistä ja tekisivät niiden mukaan. (Temppeliä verrataan Tooraan, Totuuteen, Herraan Jeesukseen; säädökset =muoto.)

12 Tämä on temppelin laki: sen koko alue vuoren laella yltympäri on korkeasti pyhä. Katso, tämä on temppelin laki." (Herraa Messiasta kuvataan Lakina, korkeasti Pyhänä, jota temppelialuekin kuvaa. Juuri on kuvattu edellä Messiaan, Herran kunnian, tulo Jerusalemin temppeliin idästä päin. Siinain vuori oli korkeasti Pyhä Jumalan laskeuduttua sinne Lakia julistamaan. 'Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se'." 2.M.19:23 )

26 Seitsemänä päivänä toimitettakoon alttarin sovitus ja puhdistettakoon ja vihittäköön se.

27 Niiden päivien kuluttua papit kahdeksantena päivänä (= 1. pv.) ja aina edelleen uhratkoot alttarilla polttouhrejansa ja yhteysuhrejansa. Ja niin minä teihin mielistyn, sanoo Herra, Herra."

(Herra Jeesus Kristus on korkeasti Pyhä. Messiaan Kuningaskunnassa Herra on temppelin liitonarkki, Kaikkein Pyhin.  Uuden maan Jerusalemissa ei ole temppeliä, Ilm.21: 22 ”Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. Viimeinen temppelikausi on siis sitä ennen, Messiaskuninkuuskauden kynnyksellä, joka alkaa hajotuksen ”pakkosiirtolaisuuden” jälkeen ja pakanoiden aikojen jälkeen. Yhden vuosiviikon ajan on Israelilla temppelitoimintaa ennen hävitystä, Dan.9:27; 11:31; Matt.24:15. Kahdeksas päivä kuvaa jälleen ylösnousemuspäivää ja helluntaita; ”sapatin jälkeistä päivää”.)

 

Messiaskauden temppelin esittelyn jälkeen profeetta tuodaan takaisin valmistuvan temppelinsä ääreen.

Profeetta näkee (43: 1-5) Herran kunnian tulevan temppeliin idästä päin itäportin kautta.

Hes. 44: 1 Sitten hän vei minut takaisin pyhäkön ulommalle portille, sille, joka antoi itään päin; mutta se oli suljettu. (Kts. jae 2. Tämä profetia pitää vielä tänäkin päivänä paikkansa. Haudat portin edessä estävät sen.)

2 Niin Herra sanoi minulle: "Tämä portti on oleva suljettuna: sitä ei saa avata, eikä kenkään saa käydä siitä sisälle, sillä Herra, Israelin Jumala, on käynyt siitä sisälle. Se on oleva suljettu.

5 Ja Herra sanoi minulle: "Ihmislapsi, ota huomioosi, katso silmilläsi ja kuule korvillasi kaikki, mitä minä sinulle puhun kaikista Herran temppelin säädöksistä ja kaikista sen laeista, ja ota huomioosi, kuinka temppeliin on mentävä kustakin pyhäkön uloskäytävästä.

(Niin jatkui eteenpäin profeetan omassa ajassa. Lakia oli noudatettava ja itäportti oli pysyvä suljettuna; kerrotaan, että sitä avaamaan yrittäneet ovat kuolleet. Myöhemmin juutalaisvastustajat ovat haudanneet sen portin eteen omaa väkeään, etteivät juutalaiset, eikä heidän Messiaansa voisi siitä mennä, koska he eivät saa kulkea hautojen päältä sääntöjen mukaan. - Itäportin sulkuaika on mahdollinen kuvaus Messiaskauden vastaavasta itäportin kohdalla; silloin Messias on tullut siitä sisään.)

 

Hes. 47. luku kertoo veden lähtevän virtaamaan Jerusalemin temppelin kynnyksen alta itään päin ja sen virran korkeus nousi tasaisesti koko ajan edetessään aromaahan ja merelle. Meren vesi siitä paranee. Kaloja oli hyvin paljon ja kalastajia verkkoineen. Esikuvana, typoksena, tämä kuvaa kristinuskon liikkeelle lähtöä ja seurakuntien perustamista. Vielä selvemmin se vastaa Messiaan 1000-v kautta ja siitä eteenpäin Uuden maan kautta, jolloin hedelmät ovat hyviä ja lehdet parantavaisia, ”puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi” Ilm.22:2. Hesekielin esikuvallinen ja symbolinen kerronta lopulta vie myös Jeesuksen kuvaamaan tilaan, mikä vallitsee uudeksi luodussa maassa, kristallin kirkkaiden vesien äärellä (Ilm. 22: 2).

Luku 48 on viimeinen ja se päättyy näin: ”Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: Herra on täällä.” Se vastaa 1000- v kauden ja ikuisuuden olemusta; temppeli on Jumala ja Karitsa, jossa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin Ilm.21: 22-23; 22: 3.

 

Kansan kuritus ja liitto pakanoiden kanssa ja liitto Juudan kanssa; uusi lakiko?

Hoos.1: 7 Mutta Juudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, avulla,

Hoos.2: 8 Hän ei ole tajunnut, että minä olen hänelle antanut jyvät ja viinin ja öljyn, olen kartuttanut hänelle hopeata ja myös kultaa, joka on käytetty Baalin hyväksi.

9 Sentähden minä otan takaisin jyväni ajallansa ja viinini määräaikanansa ja tempaan pois villani ja pellavani, jonka piti peittää hänen alastomuutensa.

11 Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostansa: hänen juhlistansa, uusistakuistansa ja sapateistansa ja kaikista hänen pyhäpäivistänsä.

12 Ja minä hävitän hänen viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa,

14 Sentähden, katso, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä.

18 Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa. (Metsän eläimet ovat symboleja pakanakansoista ja linnut ja matelijat henkiolennoista. Rauhan aika kuvaa Messias - Kuninkaan aikaa. Silloin näkyvät kristillisen lähetystyön tulokset juutalaisen kansan pelastumiseksi.)

19 Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,

20 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

(”Heidät hyväksensä” liitto pakanoiden kanssa tarkoittaa pakanoiden avulla tulevaa evankeliumin sanaa Jeesuksesta Jumalan omaisuuskansalle.)

Hoos.3: 4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.

5 Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

(Lakiliitto verivalan kanssa oli tehty Israelin kanssa. Sitä ei tehty pakanoiden kanssa. Tämän Hoosean ennustuksen mukaan sapattijuhlat ja muut juhlat loppuvat Israelin maasta ja muualla niitä ei ole; pakanoiden kaudella alkaen 70 jKr. Jer.31: 32 ”uuden liitonen sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa”. Se tehdään Israelin kanssa heidän liittonsa mukaan Kristuksen 1000-v kaudeksi.)

Hoos.4: 6 Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.

9 Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin: minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa.

Hoos.5: 5 …myös Juuda kompastuu heidän kanssansa. 6 Lampainensa ja raavainensa he tulevat, etsiäksensä Herraa, mutta eivät löydä: hän on vetäytynyt heistä pois. 10 Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet. 11 …sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan.

Hoos.8: 1 Suuhusi pasuna! Kotkan lailla Herran temppeliä vastaan-sillä he ovat rikkoneet minun liittoni, ovat luopuneet minun laistani! 12 Kirjoitinpa minä hänelle lakejani vaikka kymmentuhansin, muukalaisina niitä pidetään.

(Jumala osoittaa uusien lakien olevan turhia, koska eivät entisetkään ole kelvanneet. Hän tiivistää lain sisällöt yhteen, Kristuksen lakiin, jolloin se on koko lain sisältö ja sen täyttäminen onnistuu vain Jeesuksessa Kristuksessa, joka on itse täytetty laki. Sellaisena Hän tulee sydämeen, Armona ja Totuutena, jollaisena edelleen puutteellinen uskova Herran palvelija nähdään.)

 

Hoos.9: 17 Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan. (Jo Babylonian pakkosiirtolaisuudessa että myös 70 j.Kr. alkaneessa hajotuksessa.)

Hoos.14: 9 (14:10) ”Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.” (Kaikki ihmiset niin VT:n kuin UT:n tiellä = Herran tiet. Yksi päämäärä; iankaikkinen elämä Hänessä.)

 

Lopun ajalla nouseva Kristuksen valtakunta ja käskyjen täyttäminen

 

Joel. 2: 11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?

(Jeesus Kristus ainoa Jumalan käskyn täyttäjä sodassa ja rauhassa.)

 

Aam. 5: 21 Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. (Nykyisin vastaavasti ”halveksuminen” kohdistuu ilman Kristusta, Pyhää Henkeä oleviin toimijoihin. Muinoin Jumala tahtoi lopettaa sellaisten juhlat; eikö nykyisin?)

24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro.

(Kuvauksen vastine: Kristuksessa on oikeus ja vanhurskaus, ehtymätön vesi.)

 

Miika 4: 1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.

2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

(Kuvaus 1000-v kauden kansojen halusta kuulla Herran sanaa, sillä Hän on laki, joka lähti Siionista.)

3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

5 Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti.

(1000-v kaudellakin on pakanoita, jotka eivät vaella Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.)

Sef. 2: 11 Peljättävä on Herra heille oleva, sillä hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat; ja kaikki pakanain saaret, kukin paikastansa, tulevat häntä kumartaen rukoilemaan.

(Tässä on 1000-v kauden tuloskuvaus evankeliumin leviämisessä.)

 

Anteeksianto

Miika 7: 18 Kuka on Jumala, niinkuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen.

19 Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.

 

Miksi on laki heikko?

Hab.1: 3-4 3 Minkätähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? (Profeetan kysymyksiin Jumala vastaa) Minun edessäni on hävitys ja väkivalta; on syntynyt riita, ja on noussut tora.

4 Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa vanhurskaan; sentähden oikeus vääristetään. (Vain Jumalassa on oikeus ja laki. Hän ei asu riidan, väkivallan ja valheen ihmisessä. Jeesus ei pysty heidän sydäntään muuttamaan, jos he eivät tahdo; Lain vaikutus on silloin heikko. Pakanoilla ei ollut Mooseksen lakia, vaan heidän oma lakinsa. Jokaisen ihmisen sisäinen oma oikeustaju sanoo, milloin tekevät väärin toista kohtaan, jolloin oikeus vääristetään. Tosin tahallaankin tahdotaan tehdä vääryyttä ja väkivaltaa. Laki on heikko laittomuuden keskellä, ilman Jumalan Henkeä.)

 

Hengen miesten teot Kuningasten Kuningasta vastaan

Sef.3: 4 Sen profeetat ovat huikentelijoita, uskottomia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja tekevät väkivaltaa laille. (Tooralle, profeetoille ja psalmeille.)

Mal.1: 6 Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos minä olen Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. Mutta te sanotte: "Miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi?"

7 Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. (Vääristeltyä sanaa.) Mutta te sanotte: "Miten me olemme sinut saastuttaneet?" Siten, että sanotte: "Herran pöytä on halpana pidettävä".

Mal.1: 11 Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

12 Mutta te häpäisette sen, kun sanotte: "Herran pöytä on saastutettu, ja sen hedelmän syönti on halpana pidettävä".

14 … Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa. (Ennustus Messiaasta. Herra Jeesus on kuningas silloin myös maassa.)

 

Profetia: Herra katkaisee liitot ja purkaa ne

Sak.11: 7 Niin minä siis kaitsin teuraslampaita, lampaista kurjimpia. Ja minä otin itselleni kaksi sauvaa; minä nimitin toisen "Suloudeksi", toisen minä nimitin "Yhteydeksi", ja niin minä kaitsin lampaita.

(Sulous muistuttaa armonliittoa. Se on ainoa liitto, jonka Jumala sanoi tehneensä kaikkien kansojen kanssa ja luomakunnan kanssa heti vedenpaisumuksen jälkeen, antamalla siitä merkiksi sateenkaaren, (kauniin, suloisen) ja halusi osoittaa sillä sen, että hän muistaa luomakuntaansa armolla ja ei koskaan enää hävitä kaikkea vedellä. Yhteys muistuttaa veljeyden yhteydestä ja yhteydestä Luojaan, joka on sisällöltään sama kuin lakiliitto, liitto Jeesukseen 2.M.24:8. Hän on ja Hänessä on armo ja totuus, sulous ja yhteys.)

 

Sak.11: 10 Ja minä otin sauvani Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa. (1.Moos.9:12-17)

11 Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran sana.

(Jeesuksen ristinkuoleman yhteydessä purkautuivat liitot kaikkien kansojen sekä Israelin kanssa, sillä ihmiset eivät olleet Jumalalle armollisia, vaan tappoivat Jeesuksen, vaikka Hän oli armollinen ja hänessä täyttyivät liitot; armon ja totuuden liitot. Seuraavat jakeet viittaavat Jeesuksen kuolemaan, mm.: ”Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa”, jossa on viittaus purkamisen ajankohtaan, Juudaksen saamaan palkkioon: 30 hopearahaa Jeesuksen pettämisestä ja Herran saamasta ristinkuolemasta.)

 

Sak.11: 14 Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä. (Jumalan kaksi liittoa; sulous – armon liitto ja yhteys – lakiliitto, veljeyden liitto. Sopu katosi, hajaantuminen ja sota alkoi.)

(Lakiliittoon verivalalla kolminkertaisesti sitoutunut Israelin kansa ei pystynyt siinä liitossa pysymään. Jumala sai toistuvasti heitä moittia ja kurittaa. Kaiken huipuksi Israelin kansa ja pakanaroomalaiset surmasivat Herran, Luojansa, joka vaikutti siihen, että Jumalakin luopui liitosta ja purki lakiliiton eli yhteyden liiton; yhteyden Israelin kansan kanssa. Temppelin esirippu repesi ja Jumala oli poistunut. Samoin yhteys veljeskansojen kesken on ollut sotaisaa jatkuvasti, kun veljeyden liitto katkesi. Jerusalem ja temppeli hajotettiin ja pääosa Israelin kansasta joutui hajaantumaan kaikkiin maihin. Jumala pitää ”omaisuuskansastaan” ja muista kansoista silti huolen ja täyttää profetiat kaikesta tulevasta hyvästä suunnitelmastaan edelleen. Iankaikkinen liitto pysyy Jeesuksessa, vaikka ihmisen osalta se katkesi; ihmisen Siinailla tekemä lakisitoumus katkesi. Muutos tapahtui.)

 

1000-v kaudella vietetään osa vanhan liiton juhlista ja ne kuuluvat kaikille kansoille

Jes. 66: 15 Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. (Mm. sodan vaunut ja tuli. Kristuksen tulo valkoisella hevosella on kuvattu Ilm.19: 11-21 ja mukana on Hänen sotajoukkonsa.)

16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. (Seur. jae kuvaa niitä, myös Israelin lakien rikkojia.)

18 Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. (= Herra ja Messias Jeesus, Jumala ihmisessä.)

19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

20 Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.

21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.

22 Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. (1000-v kaudellakin he lisääntyvät. Uusi maa ei ole vielä tässä. Lisääntyminen ei silloin enää Jeesuksen mukaan tapahdu ja tässä viitataan tulevaan luomakuntaan.)

23 Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. (He eivät ole silloin henkiolentoja vaan lihaa. Joka päivä on todellisempaa eri ihmisten voida tulla ja mahtua Jerusalemiin. Vain kaupungin ja sen lähi ympäristön tulo tapahtuu sapattina.)

24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

(Tämä jae vie ajatuksen yhteen alkujakeiden kanssa eli 1000-v kauden alkuun. Välillä ollut viittaus uudeksi luotuun maahan (22) on vain rinnastus, ei ajallinen todellisuus tässä. Aika koskee 1000-v kautta, josta tässä puhutaan. Kristityt ja juutalaiset ovat yhdessä kumartaen rukoilemassa Herraa. Uudenkuun päivä on todennäköisesti tämän uuden aikakauden alkamisen juhla. Se myös muistuttaa 1. eli 8.:n päivän juhlasta, jota ”pakanoiden ajoilla” on vietetty.)

 

Sak.14: 16 Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

Sak.14: 17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.

18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

Pakanakansoja ei kutsuttu mukaan lakiliittoon, eivätkä Israelilaiset saaneet velvoitetta julistaa sanomaansa muille kansoille. Uusi liitto tehtiin Jeesukseen uskomisen perustalle ja Hänen lakinsa, rakkauden laki tuli noudatettavaksi Pyhässä Hengessä. Silloin evankeliumin julistus annettiin tehtäväksi opetuslapsille ja vietäväksi kaikille kansoille, myös Israeliin.

1000-v Kuninkuuskaudella kerätään juutalaiset ja Israelilaiset omaan maahansa ja se pieni määrä pakanakansojen ihmisistä, jotka ovat jääneet eloon, saavat Kuninkaiden Kuninkaan lehtimajajuhlan noudatettavakseen; edustusryhmän kustakin kansasta on mahdollista tulla Jerusalemiin. Totellessaan kansa palaa Jumalansa uskollisuuden ja rakkauden piiriin. Juhlat (lehtimajanjuhla, uudenkuun ja sapatin juhlat, Jes.66: 23) ja mahdollisesti samat lait, niin vanhan kuin uudenkin liiton laki, vallitsee koko Kuninkaiden Kuninkaan valta-alueella, joka ulottuu kaiken maailman yli. Israelin katkaistut liiton sauvat korjataan Pyhän Hengen voimalla tätä aikaa varten. Eläinuhritoimituksia ei suoriteta. Herra Jeesus oli kertakaikkinen uhri, eikä muuta tarvita. Seuraavaksi Uudessa maassa ei ole temppeliä, ei yötä, eikä sapattia.

 

Mal.4: 2 Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko (= Jeesus Kristus) ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat

3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

4 Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.

Tämä sisältö ensin ennustaa Jeesuksen ja sitten ilmeisimmin viittaa 1000-v kauteen, mutta myös jatkossa kertoo prof. Elian tulevan ennen Herran suurta päivää, jolloin lasten sydämet käännetään isien puoleen ja päinvastoin. Tämä voi olla pelkästään kuvausta kristittyjen (lasten) ja Israelin kansan (isien) sopeutumisesta toinen toisiinsa. Kristityt ovat juutalaisten lapsia, heistä syntyneitä. Paavalin mukaan kristityt ja juutalaiset oksastetaan Kristukseen, Viinipuuhun.

Muutokset VT:n aikana (Olosuhteet vaikuttivat muutokseen): 1.  Eedenin laki ”älä syö” jälkeen syömissäädökset muuttuivat kahteen kertaan. 2. Kymmenyskäytäntö muuttui säädökseksi ja kuninkaan kaudella Jumalan ennustamana kuninkaan lain mukaiseksi. 3. Kuoleman rangaistus muuttui olosuhteiden mukana. 4. Herra katkaisi liiton; Israelilaisen ihmisen lakisitoumuksen.

 

Uusi testamentti ja lain muutosta tai muuttumattomuutta koskevaa aineistoa

Hepr.8: 7 ”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.”

Ainakin ihmisessä oli moittimista. Jeesus opetti sekä vanhan että uuden liiton ihmistä.

 

 

Avioliitto

Matt.1: 18 Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.

20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

Matt.1: 23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä

25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

(Tästä esimerkistä voi päätellä, että on oikein ottaa vaimoksi morsian, joka on raskaana. Toiseksi: Jumala ei pitänyt välttämättömänä virallisia hääseremonioita. Hänen siunauksensa riitti ihmiselle. Juhlat ja seremoniat tulivat ihmisten kehittäminä. Säädöksistä ei ole mainintaa raamatussa.)

Matt.5: 31 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'.

32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

(Jeesuksen mielestä alkuperäinen liitto on voimassa, vaikka ihminen hylkäisikin puolisonsa. Tarkoitus on ihmisen hioutua kärsivällisyydessä, anteeksiantamuksessa ja rakkaudessa, ”rakastakaa vihollisianne” –tyyppiseen kestävyyteen saakka.)

Paavali neuvoi: 1.Kor.7: 10 Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään;

1.Kor. 7: 11 mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

12 Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö;

13 samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä.

14 Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.

15 Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.

(Kaikki on siis tehtävä avioliiton säilyttämiseksi, mutta jos uskoton ottaa eron, niin erotkoon.)

 

Matt.14: 3 Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden.

4 Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä".

(Johannes Kastaja piti kiinni Mooseksen laista ja ohjasi Herodesta oikealle tielle. Samaa mieltä olisi Jeesuskin ollut veljen vaimon ottamisesta tämän puolison eläessä.)

 

Mark.10: 2 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja kiusaten häntä he kysyivät häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa.

3 Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?"

4 He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon".

5 Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen.

6 Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

7 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

8 Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

9 Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

10 Ja heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät häneltä tätä asiaa.

11 Ja hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.

12 Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 (Tänä päivänäkin ihmiset noudattavat mieluummin Mooseksen avioliittosääntöjä, vaikka Jeesus kertoi sen, mikä alusta on ollut tarkoitus. Avioliitto = symboli Jeesuksen ja seurakunnan, sulhasen ja morsiamen liitosta keskenään.)

 

Luuk.16: 18 Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin. (Uskottomuuden tähden hylätyn, Matt.5:32.)

 

Joh. 8: 3 Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle

4 ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.

5 Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?"

7 Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".

8 Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.

Joh.8: 9 Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.

10 Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"

11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Vanhan avioliittolain rikkojien rankaisemiseen tuli muutos. Kuolemaan tuomitseminen päättyi, koska vanhaa lakia ei enää tarvita; se on rikottu jo Siinain juurella kivitauluina kuvaten Jeesusta ja lain totteleminen rikottiin aina Jeesuksen aikaan asti. Kivitaulujen aika on ohi ja ne olivat jo kadonneetkin. Jeesus tuli tuomaan ihmistä lähelle puolustuksen, armon ja anteeksiantamuksen, uuden elämän mahdollisuuden. Tuomion aika tulee aikanaan Totuuden mukana ja mukaan, jonka Jumala, Totuuden Herra ainoastaan tietää. Tässä annetaan esimerkki armahtamisesta ja puhutaan jo Uuden liiton ihmiselle rakkauden lain mukaisesti.

 

Ulos Egyptistä, synnistä

Matt.2: 15 Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani".

(Jeesuksen tuli myös lähteä ulos Egyptistä typologisena, esikuvallisena tapahtumana, kuten Israelin kansan tuli myöhemmin lähteä ”orjuuden pesästä” ja vielä myöhemmin Babylonista, jonka jälkeen heidät vapautetaan synninorjuuden maasta Messiaan valtakuntaan ja sitten ylös taivaaseen, kun luodaan uusi maa ja taivaat, kunnes päästään siihen todelliseen Luvattuun maahan. Jes.65:17; Ilm.21:1.)

19 Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä

20 ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä".

21 Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan.

23 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".

(Jeesuksen typologinen kasvuympäristö on tässäkin liitetty syntiseen paikkaan, Nasaretiin. Hänen tuli olla syntisten ystävä ja synnistä vapauttaja. Hän lähti myös ulos syntisistä paikoista: Egypti, Nasaret.)

 

Parannusta kohti

Matt.3: 1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa

2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Matt.4: 17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

 

Mark..1: 14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia (Hän tarjosi juutalaisille myös mahdollisuutta uskoa evankeliumi, ilosanoma. Vaihtoehtoisesti he voivat jäädä lain orjuuden alle, johon ikuisesti olivat sitoutuneet.)

15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Jeesus jatkoi aivan samasta aiheesta, kuin Johannes Kastaja. Parannusta Jumala oli jo vuosisadat ja tuhannenkin julistanut Israelin kansalle ilman pysyvää tulosta. Nyt aika oli siinä täyttynyt ja on aika julistaa evankeliumia. Sen toteuttamiseksi Herran Jeesuksen oli tartuttava tehtävään ensin kuten lain julistuksessa. Evankeliumikin ensin tarjottiin Israelin kansalle, mutta nyt aivan läheltä hellästi opettaen, eikä korkealta ulottumattomista ihmisten pelätessä lain ääntä ja tulta.

 

Luuk.13: Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän?

3 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, Niin samoin te kaikki hukutte.

(Jeesus toteaa tavallisille juutalaisille Johannes Katajan parannuksen saarnan olevan heille tarpeellisen, mikäli eivät usko Jeesukseen, joka lahjoittaa parannukseen halukkaalle sydämensä ja koko hänen vanhurskaan elämänsä lahjana Pyhässä Hengessä. Jeesuksen elämä korvaa Häneen uskovan elämän.)

 

Luuk.16: 10 Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.

11 Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?

12 Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? (Jumalan Poika annettiin kaikille, jotka Hänet tahtovat vastaanottaa ja palvella Häntä uskollisesti. Heidän todellista omaansa on silloin Jumalan Sana, Pyhä Henki ja iankaikkinen elämä.)

13 Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

14 Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä.

15 Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.

16 Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.

17 Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää. (Jeesus on iankaikkinen ja muuttumaton ja Häntä julistetaan Uudessa liitossa ja Hän on laki , lain tuli (5.Moos.33:2) ja profeetat täytettynä. Hänet Hänen omilleen lahjoitetaan, jolloin he pysyvät vapaudessa, lapseudessa, rakkauden laissa. Mooseksen laissa pysyväiset saavat yrittää pitää lainkirjaimet, koska heidän liittonsa jatkuvista katkeamisista huolimatta tehtiin periaatteella: se on ikuisesti kestävä. Ikuisuus on symboli Jeesuksesta Kristuksesta. Vain Jumalassa on ikuisuus.)

 

 

Kasteenko kautta vapauteen synnistä

Johannes Kastajan sanoma

Matt. 3: 5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,

6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

9 Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

Matt.3: 10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. (Puut VT:ssä kuvaavat valtakuntia ja hallituksia, esim. Israel, Babylon ym.)

11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. (Kristuksen typologinen vesikaste on esikuva Pyhän Hengen kasteesta ja tuli laista. Hän kastaa lailla; kaikkeen hyvään ja oikeaan halukkuudella.)

12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

(Profetia Jeesuksen lupaamasta, tulevasta Pyhän Hengen kasteesta, jonka edellä lähes välttämättömänä esikuvana on suorittaa vesikaste uskon tähden. Todellinen parannus ja pyhitys tapahtuu Pyhän Hengen ja lain tulen kautta. Laki eli Totuus on Herrassa ilman kirjaimiakin. Esikuvana laintaulujen katoaminen.)

14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"

15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.

Jeesus tahtoi antaa esimerkin tulevasta uskon vastaanottamisesta; Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen vakuudesta kasteen kautta. Johannes täytti parannuksen sanoman julistamisen, samalla profetoiden Jeesukseen uskomisen sanomaa. Niissä on ero: vanhan liiton ihmiselle oma lain täyttämisen tie kulki pelastukseen, mutta uuden liiton ihminen kulkee elämän tietä lahjavanhurskauden (Room.3:24) tuella, Jeesuksen nimeen uskomisen kautta Jumalaan; Hänen armoonsa luottaen. Jeesus tuli julistamaan kummallekin ryhmälle heidän omaa sanomaansa ja lakiansa, mutta tarjoten evankeliumia. Vasta ylösnousemuksen jälkeen alkoi uuden liiton ja täytetyn lain aika, jolloin sanoittakin laki, Jeesus Kristus on sydämessä, koska Totuus on Hänessä ja Hän sydämessä lupauksensa mukaan.

 

Jumalan todistus Jeesuksen kuulumisesta Hänelle

Matt.3: 17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". (Hän on ”Jumalasta lähtenyt” Joh.8:42)

Saatanan tarjoamat kiusaukset Jeesukselle: ruoka, Jumalalliset teot itsensä hyväksi

Matt.4: 3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi". (Oli kysymyksessä ruoan houkutus kuten Eedenissä ja itsensä hyväksi toimiminen ihmeteolla, saatanan kehotuksen noudattaminen olisi ollut Jumalasta luopumista.)

4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."

Jumalan Sana ja Elämän leipä oli Jeesus itse. Vaikka hän oli ihminen ja Jumala, ei ollut sopivaa Elämän leivän tehdä ihmeteolla maallista leipää elääkseen. Jeesus ei tehnyt mitään tilapäisratkaisua Jumalan kunnioittamisen muuttamiseksi, ei myöskään saadakseen kunniaa itselleen. Näitä ohjeita ei ole lakiin kirjoitettu, mutta Jeesus tunsi jumalallisella erotuskyvyllä mikä on väärin ja pysyi oikealla tiellä.

 

Jeesuksen ensimmäiset saarnat ja sanomaa ”juutalaisille ensin”

Matt.4: 17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". (Herra itse oli taivasten valtakunta heidän lähellään.)

(Jeesus aloitti Israelin lakiin perustuen opetuksensa, koska vielä myöhemminkin hänen tahtonsa oli, että sanaa viedään ensin juutalaisille. Sana ”tehkää” viittaa vanhan liiton tekojen ehdottomuuteen, jollaisena he ottivat liiton vastaan. Siihen, että ihminen itse pystyy muuttamaan itsensä. Se kuului ihmisen osuutena liittoon, jonka Herra sanoi omaksensa. 2.Moos.19:5 ”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni,”; 2.Aik.6: 11 ”Ja minä olen sijoittanut siihen arkin, jossa on se Herran liitto, minkä hän teki israelilaisten kanssa." Laintaulut ja armoistuin = Herra Jeesus.)

19 Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

(Opetuslasten kutsuminen: Tämä on ensimmäinen evankeliumin levitykseen viittaava sanoma. Tarvittiin ensin Jeesuksen seuraamista ja Hänen kasvatustaan, sitten heistä voi tulla kalastajia. Ihmisten ”kalastamista” uskoon vanhassa liitossa ei ollut. Se oli siihen nähden muutosta.)

Matt.4: 23 Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.

24 Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. (Valtakunnan evankeliumi oli uutta; sisältö on todennäköisimmin Hänen tulevasta Henkensä hallituksesta ja Messiaskuninkaan kaudesta sekä uudeksi luodun maan valtakunnasta. Sanoihan Hän ylösnousemuksensa jälkeen Matt.28:18 "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”)

 

Sanoma vuorelta: vanhan ja uuden liiton sanomaa vanhan ja uuden liiton ihmisille

 

Matt. 5: 3 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

(Tämä sanoma oli suoraan opetuslapsillekin sanottu. Ensimmäiseksi tärkeysjärjestyksessä oli pysyä hengellisesti köyhänä eli nöyränä, eikä suuren Mestarin kasvattina tulla itsetietoiseksi ja ”rikkaaksi” tiedon ja taidon määrästä. Silloin ei ihminen tuntisi tarvetta olla oppilas Jeesuksen jalkojen juuressa. Janoisen ”astian” Hän täyttää mielellään. Siksi Jumalan sana on niin äärettömän laaja, että siitä riittää aina annettavaa. Jeesus on sanan avain. Hänen nimessään nöyrästi kuunnellen, sydän vastaanottavana, avaa Sanan. ”Etsikää niin te löydätte” toteutuu. Lainoppineet olivat vieneet tiedon avaimen ja hukanneet sen. Jeesukseen uskominen on avain. Tämänkin koosteen tekeminen on alinomaa nöyrällä mielellä jopa pelolla etsimistä ja toivomista löytää ratkaisu aiheeseen rukoillen. Toivo on vahva ja usko vahvistuu.)

Matt.5: 4-5 Autuaita ovat murheelliset…, hiljaiset, 6 … ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. 7 Autuaita ovat laupiaat, puhdassydämiset, rauhantekijät,

(Mikään näistä ei ole 10 käskyn laissa suoraan, mutta sisältyvät niihin ja kuuluvat rakkauden käskyyn, Kristuksen lakiin.)

Matt.5:10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, minun tähteni 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. 13 Te olette maan suola; 14 Te olette maailman valkeus. 15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne (ajatus sisältyy vanhan liiton lakiin, koska Hän opetti yhtä aikaa vanhan liiton ja uuden liiton ihmistä. Uudenliiton ihmiselle on kohdistettu päinvastainen teksti Matt.6:3Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee,”) ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. (Jumala on valkeus ja Kristus lamppu, Ilm.21:23, Hän myös maustaa koko ”taikinan”. Mikä hyvänsä näistä hyveistä on vain Jeesuksessa Kristuksessa itsessään, jotka heijastuvat ihmisistä. Hän on valo, joka loistaa hänen omissaan (Matt.5:14) ja hänen kauttaan ylistys kuuluu Isälle. Hänen tekonsa ihmisissä on vain Hänen ja Isän. Asenne tekojen muille näkymiseen muuttui.)

 

Luuk.6: 20 Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.

21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa!

22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.

23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

(Hengellisesti köyhät, jotka nälkäisinä ja janoisina kaipaavat elävää Jumalan sanaa, saavat ravinnon. Itkevä, nälkäinen ja köyhä kansa saa viimeistään iankaikkisuudessa onnen ja ilon, nekin, joita herjataan ja hylitään. Pitääkö se 100 % paikkansa niidenkin kohdalla, jotka Jumalaa kiroavat loppuun asti kurjuutensa tähden?)

 

 

Jeesus tuli lakia täyttämään Israelilaisten puolesta

Matt.5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

(Hän itse sanoi: ” Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö" Joh.16: 28, ja oli ainoa ihminen, mutta myös Jumala, joka täytti Jumalan lain, eikä poistanut Israelin tekemää ikuista liittovalaa, vaikka liitot katkaistiin ihmisen lakisitoumuksen kohdalta, joka on ihmisten toiminnoista kiinni. Sak.11: 10, 14. Liitot olivat paimensauvoja Jumalan kädessä; ohjailu loppui liitonarkin kadotessa, eikä uurim ja tummim Jumalan vastausta enää hoitaneet Jeesuksen kuoleman jälkeen. Pakkosiirtoajalla prof. Miika 3:7 sanoo: Näkijät joutuvat häpeään, ja ennustelijat punastuvat. Kaikki he peittävät partansa, sillä Jumalan vastausta ei tule.

Kuitenkin Hän vielä armahtaa kansaansa pakanoiden aikojen jälkeenkin ja käyttää paimensauvojaan heitä kohtaan ja palauttaa liiton.)

Matt.5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (Koska Israelin ikuinen liitto lain, Herran kanssa, on valalla tehty, välttämätöntä kaiken tapahtumiseen ovat: 1. etappi: ”tapahtumisesta”; Herra Jeesus täytti lain Israelin puolesta. 2. etappi: ”voitti kuoleman”, synnin seurauksen, Häneen uskovien puolesta. 3. etappi: liiton palauttaminen ja paimensauvojen uudelleen käyttö. 4. etappi: Uusi maa ja taivaat, kaiken täyttymys; silloin ”kaikki on tapahtunut”. Pienin kirjain hepr. jod on Kristuksen kuoleman jälkeen poistettu ”laista” ja korvattu lävistetyt-sanan jod toisella kirjaimella (waw), pidentämällä merkkiä alapäin. Se muuttaa ajatuksen niin, ettei se suoraan viittaisi Jeesuksen lävistettyihin käsiin ja jalkoihin, vaan leijoniin, Ps.22:17.)

19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

(Jeesus puhuu koko kirjoitetusta laista eli koko Mooseksen kirjoista, profeetoista ja psalmeista Israelilaisille. He olivat ainoa kansa liittoa tekemässä ja kolminkertaisella lupauksella verivalan kera sitoutuivat lakiliittoon. – Pienimmät käskyt heprean kielessä kirjainlukemaltaan ovat: älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, mutta ainoastaan Israelilaiset ovat kaikkia käskyjä päättäneet jopa valalla vahvistaen noudattaa. Jos he sen täyttävät, he ovat paremmassa asemassa ennen muita kansoja. 2.Moos.19:5 ”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.”)

Joh.7: 17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. (Tekojen tiellä on ehdoton velvoitus tekemiseen. Jeesuksen oppi oli Isältä saatu. Joh.12: 49 ”Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.”  Se on lain sisältö; rakkaus eli Jeesukseen uskominen. Juutalaisille Hän sanoi seuraavan (19)

19 Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?" (Tämä kysymys ja rinnastus on merkittävä, koska ainoastaan Hän on lain täyttäjä heidän puolestaan ja oli siksi todella tarpeellinen. Lisäksi tappaminen oli yhden pienimmän käskyn poistamista.)

 

 

Kuka on vanhurskas?

Matt.5: 20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

(Tässä on viittaus Häneen itseensä, joka on ainoa vanhurskas, Luuk.23:47 ”Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies".” Ihmisen vanhurskautena on vain Jeesus Kristus uskon ja Pyhän Hengen kautta sydämessä. Hän on ainoa vanhurskas, itse Vanhurskaus, Lain sisältö ilman kirjaimia, 2. Kor.3: 6 ”on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. ” Siinä on uuden liiton evankeliumia.)

 

Vihastuminenkin on tappamista

21 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

(Jeesus tässä laajentaa käskyn merkitystä. Vrt. VT: 2.Moos.21: 17 ”Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.” UT kertoo tuomion tulevan vasta tuomiopäivänä sanoilla ”on ansainnut helvetin tulen”. Se tulee vasta silloin. Jeesus puhuu vanhan liiton laintuntijoille. Samalla laajempi merkitys osoittaa ihmisen heikoksi tai mahdottomaksi lain edessä. Siis tarvitaan armahtavaa Sovittajaa, Jeesusta lain edessä puolustajaksi.)

Matt.5: 23 Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.

(Sopiminen on rauhan tekemistä ja vihastuminenkin on sovittava, jolloin mielipaha poistuu, vaikka erimielisyyksiä ei voisikaan poistaa. Muutos: vain Jeesus Kristus on vanhurskas.)

 

 

Jeesuksen opetuksia laista ja sen laajuudesta

 

Älä tee huorin

Matt.5: 27 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'.

28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. (Huorin-sana ei merkitse pelkästään sukulaisten keskeistä tekoa, kuten jotkut sanovat, vaan on laajempi käsite. Jeesus osoittaa tässä himoitsevan katseen olevan huorin tekemistä. Kuinka paljon silloin kertyy ihmisten tekemää syntiä? Moniko olisi synnitön? Tarvitaan Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa Sovittajaksi. Jumala teki ihmisen kuvaksensa ja sitten teki itselleen ihmisessä asunnon. Hän oli oikeutettu luomaan ihmisen ja myös luomaan ihmisen itseään varten. Hän tahtoi päästä ihmiseen asumaan, jonka osoitti tapahtuvaksi Pyhän Hengen kautta. Niin Hän hallitsee heikkoakin ihmistä paremmin. Tässä tapahtui muutos Uuden liiton alkaessa.)

29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.

30 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.

(VT: 5.Moos.25: 11 ”Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja toisen vaimo tulee auttamaan miestään sen käsistä, joka häntä lyö, ja ojentaa kätensä ja tarttuu tämän häpyyn,

12 niin hakkaa poikki hänen kätensä säälimättä.”

Jeesus otti esimerkin Vanhan liiton laista ja osoittaa sen siis Vanhan liiton ihmisille opetukseksi. Käsky oman ruumiin silpomisesta on osoittava Israelilaisille, miten mahdotonta ihmisen on täyttää lakia. Heille Hän puhui ja tahtoi kertoa Hänen itsensä olevan todellinen ratkaisu. Jos Uuden liiton ihminen luulee Jeesuksen silpomiskäskyn koskevan heitä, ovatko tänään kaikki niin lain täyttäneitä, kun ei näy missään tämän lisäkäskyn noudattajia; sokeita sekä jäsenettömiä ihmisiä pitäisi olla joka paikassa, sillä jokainen on katseellaan tai kädellään himoinnut. Huorinteon lisäkäskyn tarkoitus on osoittaa Vanhan liiton lain noudattamisen mahdottomuutta ihmiselle.)

(”Älä tee huorin” on ainoa käsky kymmenen käskyn joukosta, joka Pyhän Hengen ohjauksella jätettiin uuteen liittoon erikseen mainitsemalla. Muu lain mukaisuus on Kristuksen kaksoiskäskyssä: RAKASTA Jumalaa ja ihmisiä. Lähimmäinen vanhassa liitossa oli oman maan kansalainen tai ne, joiden kanssa kulloinkin elettiin, 3.Moos.19: 18. Jeesuksen käskyissä on rakastettava vihollistakin ja siksi oikein ymmärrettynä sana ”lähimmäinen” on ihminen Kristuksen laissa.

Uuden liiton ihminen huom! Ohje on ottaa ja saada Jeesus Kristus omaksi vanhurskaudeksi, silloin vapaudumme tuon lisäkäskyn täyttämiskehotuksesta. Vanhaa liittoa noudattavat saavat noudattaa vanhoja lakejaan, mutta jos kuulevat Jeesuksen evankeliumin, on se otettava vastaan elämäksi.)

Mark.9: 42 Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen. (Vanhan liitos toteutus ilmaistaan mahdollisena.)

43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

45 Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.

47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,

48 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

49 Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava.

(Tulella eli Kristuksella on maustettava ihminen Uudessa liitossa kuten uhri suolalla Vanhassa -. Nekin, jotka eivät pääse elämään sisälle, joutuvat oman tulensa kokemaan; helvetin tulen. Jeesuksen tuli on Hänen totuutensa, jota uskottomat uskovissa vieroksuvat ja tulen kantaja saa kärsiä siitä tässä ajassa lähimmäistensä kautta. Symboli totuudelle on tuli; ”Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä”, käsite Totuus, Jumalan Sana = tuli, valo)

50 Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha." (Matt.5: 13 ”Te olette maan suola”, ”Kristus teissä”.)

(Markuksen evankeliumi on ensimmäiseksi kirjoitettu, vanhin Jeesuksen elämäkerta. Jeesus opettaa vahan liiton ihmiselle tarkkuutta Mooseksen lain noudattamisessa pieni lapsi sylissään ja samalla opettaa niille, jotka tulevat uskomaan Uuden liiton lakiin, ettei ihmisen hyödytä itseään silpoa. Kaikki olisivat yhtä silvottuja, eivätkä paremmiksi silti tulisi. Ainoastaan uskomalla evankeliumi, Jeesuksen tuoma ilosanoma, vapauttaa synnin vallasta ja lain kahleista.)

 

 

Lakituvassa ja vapaa-aikana

Matt.5: 33 Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'. (Ne ovat Vanhan liiton neuvoja, 3.Moos.19:12 ”Älkää vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra.” - Mutta Jeesus opettaa täydellisemmin.)

Matt.5: 34 Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin,

35 Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; (ei vain esikuvan, Davidin, vaan Kuninkaiden Kuninkaan, Messiaan.)

36 Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi;

37 vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

(Suora sana on ilman selittelyjä oikein. Parempi on olla vannomatta. Muuttuiko laki? Muuttui.)

 

 

Oliko Kristuksen laki marttyyriutta tavoitteleva?

Matt.5: 38 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'.

39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;

(Jeesus itse antautui kuolemaan, mutta Hän ei kehottanut vastaavaan muita. Hänellä oli tehtävä.)

(Vrt. VT: 2.Moos.21: 15 Joka lyö isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.

20 Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon, (mutta ei mainita rangaistukseksi kuolemaa.) 21 Mutta jos se elää päivän tai kaksi, niin älköön lyöjää rangaistako, sillä se on hänen omaa rahaansa. (Sen arvoinen oli lähimmäinen orjana; maallista ja hajoavaa, kuten lainorja ilman Kristusta.)

(Muutuiko laki? Muuttui. Kristuksen laki on täydellinen, koska jokainen ihminen, vihollinenkin on rakkauden arvoinen. Matt.5: 44 ”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.” Luuk.10: 19 ”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.” Tämän sanan mukaan on esteenä ainoastaan uskon puute, jos ei näin tapahdu. Tarkoitus ei ollut tuhoutua vihollisen edessä. Rakkaudella heihin ensiksi on suhtauduttava. Kaikelle ilkeydelle ei tehdä vastarintaa. Se ei rakenna rauhaa.)

 

 

Älä varasta

Matt.5: 40 ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin;

(Vrt. VT: 2.Moos.22: 9 Jokaisessa anastusasiassa, koskipa se härkää tai aasia tai lammasta tai vaatetta tai mitä tahansa kadonnutta, josta joku sanoo: 'Tämä se on', tulkoon kummankin asia Jumalan eteen; ja se, jonka Jumala tuomitsee syylliseksi, korvatkoon toiselle kaksinkertaisesti.

21: 16 ”Joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tahi pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla.”

Uuden liiton laissa ei ihmisten varastamisesta ole rangaistu kuolemalla ja varkaasta on UT:n kehotus päinvastainen  kuin vanhassa liitossa; anna hänelle lisää tavaraa, ”kosta sinä paha hyvällä”. 1.Kor.6: 7 ” on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?” Muuttuiko laki tässä? Muuttui.)

 

Matt.5: 41 ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.

42 Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.

(Vrt. VT 2.Moos.22: 25 ”Jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani, jollekin köyhälle, joka on sinun luonasi, niin älä menettele koronkiskurin tavoin häntä kohtaan. Älkää panko korkoa hänen maksettavakseen.” UT Luuk.6: 34 ”Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.” Lainaamisen käytäntö oli VT:ssä Uuden liiton lain, rakkauden lain mukaista. Vanhassa liitossa ei otettu lähimmäiseltä korkoa, mutta laina oli maksettava. Sekin annettiin anteeksi joka seitsemäs vuosi vaikeuksissa oleville. Lainan takuuksi pantti tuotiin ulos, sitä ei haettu sisältä.)

 

Vihollisen rakastaminen

Matt.5: 43 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.

44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

(Eikö tämä ole selvää Uuden liiton sanomaa Rakkauden laista, joka poikkeaa jyrkästi vanhasta sanomasta, jossa viholliset ja Herralle uskottomat tapettiin. Esim. epäjumalan palvelus; kultainen vasikka 2.Moos.32: 27 Ja hän (Mooses) sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"

2.Moos.32: 28 Niin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan; ja sinä päivänä kaatui kansaa noin kolmetuhatta miestä. (Synnin rangaistus annettiin välittömästi ja se koski jokaista.)

- Uudessa liitossa: Matt.13: 28 Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' 29 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.

30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"

Pahat ja hyvät saavat kasvaa yhdessä ja on syytä oppia rakastamaan pahoja; Jeesus on kuollut heidänkin tähden ja rakastaa heitä yhtä paljon.)

 

Matt.5: 46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

(Rakkautta ja ystävällisyyttä Pyhä Henki kasvattaa opetuslapsen sydämeen myös pahoja ihmisiä kohtaan Uudessa liitossa. Vanhassa liitossa paha piti pahat poistaa kansan keskuudesta hyvin usein tappamalla. Muutos on tapahtunut.)

 

Luuk.6: 27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,

28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.

30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.

31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.

32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.

33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.

34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. (Ps.37: 21 Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. 26 Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi. Takaaminen oli kielletty teko. Sananl.17.18 Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan. )

36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.

37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

(Nämä ohjeet ovat päinvastaista opetusta vanhan liiton opetuksen kanssa. Osittain samanlaiset ovat: Ps.37:21 ”Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias.”. 5.Moos.24: 10 ”Jos lainaat jotakin lähimmäisellesi, älä mene hänen taloonsa ottamaan häneltä panttia. 11 Jää ulos, ja se mies, jolle lainasit, tuokoon pantin sinulle ulos.”

Vastaa nykyistä pankkien takuutoimintaa. Tapahtunut muutos on tosiasia.)

 

 

Olkaa täydelliset

Matt.5: 48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

(Jeesuksen kehotus täydellisyyteen tässä mitassa kohdistaa ajatukset suoraan Uuden liiton opetukseen Jeesuksen nimeen uskomisesta ja Pyhän Hengen omistamisesta. Sitä kautta syntyy uusi ihminen, joka pysyy Herrassaan Jeesuksessa ja saa lahjaksi puhdistuksen kuten armonkin ja Jumala katsoo hänet täydelliseksi Jeesuksen nimen tähden. Joh.20:31teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Jumala piti liittonsa ja liittyi ihmiseen (Daavidin siemenessä, Jeesuksessa) ja me Jeesuksen nimessä Häneen. ”hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä”, Room.1:3.

Jes.48: 1 ”jotka vannotte Herran nimeen ja tunnustatte Israelin Jumalan, mutta ette totuudessa ettekä vanhurskaudessa-. Jumala joutui kaiken aikaa VT:n aikana syyttämään kansaa.)

Vanhassa liitossa ei päästy täydellisyyteen, mutta uskon kautta Jeesukseen ihminen katsotaan täydellisiksi, koska Jeesus on täydellinen. Muutos on tapahtunut.

 

Oma vanhurskaus / lahjoitukset

UT Jumalan palvelus: almut, rukous ja paasto on toteutettava huomaamattomasti

Matt.6: 1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,

4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

(Vanhassa liitossa Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen tehtiin näkyvinä toimina: kaikki kantoivat julkisesti temppeliin vaadittavat uhrit, ruokauhrit ja antimet, joskus kullat ja hopeat,

1.Aik.29: 17 ”… Vilpittömällä sydämellä minä olen antanut kaikki nämä vapaaehtoiset lahjat, ja nyt minä olen ilolla nähnyt, kuinka sinun täällä oleva kansasi on antanut sinulle vapaaehtoiset lahjansa.” 5. Moos. 26: 14 ” Olen kuullut Herran, minun Jumalani, ääntä; olen tehnyt aivan niin, kuin olet minun käskenyt tehdä.”

4.Moos.31: 50 Sentähden me tuomme nyt Herralle lahjaksi, mitä kukin on saanut kultakaluja: käätyjä, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita ja kaulakoristeita, saadaksemme itsellemme sovituksen Herran edessä." (Sovitus sotaretkellä tehdyistä rikkomuksista; julkinen ryhmän lahjoitus.)

(Silloin näkivät niin ihmiset kuin Jumala hyväntekijöiden työt. Se vaadittiin ja sen tuli näkyä.)

Rinnastettuna UT ohjeeseen, ei tule edes itse tietää, huomata, muistaa antaneensa, koska

vain Jumalan Henki tekee sen ihmisessä.)

Muutos on tapahtunut.

 

 

Oma vanhurskaus / rukoukset

Matt.6: 5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.

8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

(Kuningas Salomon rukouksesta Israelin kansan edessä: 2.Aik.6: 21 ”Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukoukset, jotka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi.”

Tapana on ollut Israelin kansalla rukoilla julkisella paikalla, temppelin edessä tai temppelissä. Jeesuksen muutama julkinen rukous olivat opetustarkoituksessa tehtyjä, muulloin Hän rukoili yksikseen yöllä Öljymäellä. Hän ei rukoillut parantaessaan paitsi herättäessään Lasaruksen kuolleista; tarvittiin Isän lupa, vaikka Jeesus aina kuuli sen mikä oli Isän tahto, koska he olivat yhtä. Joh.11: 42 ”Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."

 Rukous on Jumalan kunnioittamista ja rakastamista ja sekin tulee tehdä salassa, eikä julkisesti kunniaa etsien. Merkittävissä tilanteissa opetuslapset olivat yhdessä rukoilemassa tai parantumista jollekulle pyytäessään. Ei aina siinäkään tilanteessa. Uuteen liittoon on Jeesuksen antama esimerkki, ja suositus, jonka Hän antoi ”mene kammioosi”, yksinäisyyteen rukoilemaan. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Anteeksiantaminen

Matt.6: 14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

(VT 3.Moos.18: 19 ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.” (Lähimmäisiä olivat oman maan kansalaiset.)

4.Moos.31: 2 1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2 "Kosta israelilaisten puolesta midianilaisille. Senjälkeen sinut otetaan pois heimosi tykö."

3 Niin Mooses puhui kansalle sanoen: "Varustakaa joukostanne miehiä sotaan, ja lähtekööt he Midiania vastaan toimittamaan Herran koston Midianille.”

Ps.86: 5 ”Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat.” Ps.99: 8 ”Herra, meidän Jumalamme, sinä vastasit heille, olit heille anteeksiantava Jumala, vaikka sinä heidän pahat tekonsa kostit.”

Vanhassa liitossa vain Jumala oli anteeksiantavainen. Yleensä ihminen ei antanut anteeksi vaan kosti. Hyvä, ennustava ohje: Sananl.19: 11 ”Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi.” Mahdotonta se ei siis ollut, vaikka kostosta on moninkertainen määrä esimerkkejä, jopa Jumalan kehottamana.

Uudessa liitossa: Muille anteeksiantaminen on ehtona omien syntien poispyyhkimiseen. Sekin viittaa sen olevan vain Jeesukselle mahdollista. Sen tekee Pyhä Henki ihmisessä. Siitä on esimerkkinä Jeesuksen parantamistyöt, joihin Hän liitti syntien anteeksiantamuksen sanoen: Matt.9:6 ”Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi” Mark.2:7 ”Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?" ajatteli kirjanoppinut. Jeesus vastasi ajatukseen Mark.2: 10 ”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi”. Ihminen ei itsessään pysty. Muutos on tapahtunut.

 

Ehdollinen anteeksianto Uudessa liitossa

Luuk.17: 3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

4 Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."

(Tämän valossa ymmärtää tekstin Matt.5: 23 ”Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.”

Jos kellä on omallatunnolla pahoja tekoja tai mielen pahoittavia sanoja lähimmäistä kohtaan, on käytävä sopimassa asianomaisen kanssa; sillä tällä toisella on mielipaha häntä vastaan. Toisen tekemiä rikkomuksia tai mielen pahoittamisia varten ei tarvitse lähteä sopimaan, on kärsittävä, paitsi karkeimmissa tapauksissa oikeusistuin tulee selvittäjäksi.

Ei kosteta vaan annetaan anteeksi. VT:n aikana Joosefin veljet pyysivät anteeksi ja saivat, Farao pyysi anteeksi ja Mooses rukoili Jumalaa ja apu annettiin. Tarvittiin uhri sovitukseksi, nyt uhrimme on jo edeltä annettu kaikkien syntien puolesta. Sovituksen antaa anojalle Jeesus Kristus, mutta ihmisten keskeinen anteeksianto usein vaatii ensin selvän anteeksipyynnön syyllisen taholta. VT:n aikana etupäässä vain Jumalalta pyydettiin anteeksi ja kosto oli tavallista ja luvallista. Muutos on tapahtunut.)

                                                                                      

 

Oma vanhurskaus / Paasto

Matt.6:16 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

17 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,

Matt.6: 18 etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

(On näennäisesti ristiriita 5:16 tekstin ja 6:1- näihin nähden. Edellisessä tulee sallia ihmisten nähdä hyvät teot ja tässä luvussa se kielletään. Edellisen tarkoitus on Jumalan tekojen ilmituleminen ihmisessä, joka näkyy ilman näyttämisyritystä. Tässä luvussa puhutaan ihmisen omasta halusta näyttäytyä vanhurskaana, vaikka takana on itsekkyys, omatekoisuus. Jumala näkee silti sydämen.

VT Neh.9: 1 ”… israelilaiset kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä.” Paastottiin julkisesti ja joka ei paastonnut, häntä rangaistiin kuolemalla: 3.Moos.23: 29 Herran sana: ”Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa.”) Jeesuksen puhe paaston huomaamattomuudesta on aivan poikkeavaa ja päinvastaista vanhaan oppiin nähden.

Muutos on tapahtunut.

 

 

Rikkaille ohje

Matt.6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. (”Aarteet” ovat epäjumala herkästi tai nousevat sydämessä Jumalan rinnalle niin että Jumala lähtee sydämestä ulos.)

24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

(VT: 1.Aik.29: 7 ”Ja he antoivat Jumalan temppelissä tehtäviin töihin viisituhatta talenttia ja kymmenentuhatta dareikkia kultaa, kymmenentuhatta talenttia hopeata, kahdeksantoista tuhatta talenttia vaskea ja satatuhatta talenttia rautaa.

8 Ja jolla oli hallussaan jalokiviä, antoi ne Herran temppelin aarteisiin, geersonilaisen Jehielin huostaan.

9 Ja kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoiset lahjansa Herralle; ja kuningas Daavid oli myös suuresti iloissansa. (He vapauttivat sydämensä Jumalalle.)

28 Ja hän (kuningas Daavid) kuoli päästyänsä korkeaan ikään, elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena.”

Samoin Aabraham ja monet muut olivat rikkaita. Oleellista oli kerätä Herran huoneeseen riittävästi kauneutta, aarteita. Se oli symbolista ja esikuvallista Jeesuksen kuninkuudesta ja rikkaudesta. UT:n Jumalan huone / Hepr.3: 6mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me”.

Ei rikkautta itselle Uudessa liitossa vaan ”taivaaseen”, Jumalan lapsille; 1.Tim.3:15 ”Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta”. Myös jokainen Jeesukseen uskova on Jumalan huone, Pyhän Hengen temppeli. Hengen hedelmät ovat sitä rikkautta ihmisessä, josta kulta ja jalokivet ym. Jumalan huoneessa ovat esimerkkinä.) Muutos on tapahtunut.

 

Luuk.6: 24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!

25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!

Luuk.6: 26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

 

Kuka menee ahtaasta portista?

Matt.7: 13 Menkää ahtaasta portista sisälle. (Kehotus juutalaisille, joiden tuli pärjätä lakiliitossa.) Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

(Eli löytävät Kristuksen. Mark.10: 25 ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."  Kuvaukset ovat viittaamassa ihmisen pelastumisen mahdottomuuteen muun kuin Jeesuksen kautta ainoastaan. Kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, on ahtaasta portista ja neulansilmästä meneminen mahdollista, koska sen tekee Pyhä Henki kuljettamalla ihmisen sielun sen ja kaikkien esteiden läpi silloin kun ihmisen iankaikkinen elämä alkaa. Hänhän asuu Kristuksen omissa koko ajan, myös Jeesuksen tullessa. Hänen omissaan on Jeesus Kristus Pyhässä Hengessä, niin rikkaassa kuin köyhässä. Lasarus oli köyhä. Aabraham, Daavid, Salomo ym. olivat rikkaita. Job oli ensin rikas, sitten köyhä ja jälleen Jumalan siunauksella entistä rikkaampi. Siksi Jeesus sanoi Luuk.18: 27 "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista".)

Luuk.18: 18 Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"

19 Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

20 Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

21 Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti".

22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".

(Uuden liiton haaste: taloudellisesti hyviä aikoja tulee ja silloin on ihmisten helppo kiintyä tavaraan. Kun kiintyy Jeesukseen Kristukseen, ihminen kiintyy myös lähimmäiseen. Herran rakastaminen tuo esille lähimmäisten rakastamisen hyvinä tekoina.)

23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.

24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!

25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"

27 Mutta hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista".

(Pystyykö ihminen siihen? Jeesus tarkoittaa, mitä aluksi sanoi, ’vain Jumala yksin on hyvä’ ja mitä Hän sanoi lopuksi, ks. edellä. Se on: kun Herra Jeesus tulee sydämeen, tapahtuu muutos ja Hän tekee mahdolliseksi mahdottoman, Pyhä Henki menee sielu mukanaan neulansilmän läpi.)

 

Luuk.18: 29 Niin hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista,

30 ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää".

(Onko sitten luvallista olla monin verroin rikkaampi? Jumala antaa, jos ihminen ei siihen kiinny.)

Ahneuden synnistä vapauttaa Jumalan Henki, kun Herralle Jeesukselle on luovutettu sydän ja Hän saa olla ensimmäisellä tilalla arvossa. Herra Jeesus antaa vapauden silti.

Muutos on tapahtunut (katso edellinen sivu)

 

 

Kuka on tuomari?

Matt.7: 1 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;

Matt.7: 2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.

3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?

4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi?

5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.

(VT: 3.Moos.19: 15 ”Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne; älä ole puolueellinen köyhän hyväksi äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein.” (Se ei ollut ihmiselle erehtymättä mahdollista.)

5.Moos.17: 6 ”Kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuolemaan tuomittu surmattakoon; yhden ainoan todistajan todistuksen nojalla älköön häntä surmattako.”

5.Moos.25: 1 "Jos syntyy riita miesten välillä ja he astuvat oikeuden eteen ja heidät tuomitaan, syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi,

5.Moos.25: 2 ja jos syyllinen tuomitaan raippoihin, niin käskeköön tuomari hänen laskeutua maahan ja annettakoon läsnä ollessaan hänelle hänen rikostaan vastaavan määräluvun raippoja.

3 Neljäkymmentä raippaa saa hän hänelle antaa, ei enempää, ettei veljeäsi häväistäisi sinun silmiesi edessä antamalla hänelle vielä useampia lyöntejä.)

(UT: Matt.5: 21 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.” (Jeesus ei kehota tämän maailman tuomiolle vaan jättää tuomion myöhempään vaiheeseen. Niin Jeesus sanoi aviorikoksen tehneelle naiselle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee". Siinä on ohje; ei tule tuomita, vaan jättää tuomio viimeiselle tuomiolle. Siihen mennessä VT:n mukaan olisi ja on monet heistä kivitetty kuoliaaksi. Jumalan viimeinen tuomio ratkaisee, ovatko jotkut heistä rangaistuksensa jo saaneet elämän menetyksenä, eivätkä enempää menetystä tarvitse.)

(Pietari todisti Jeesuksen sanat: Ap.t.10: 42 ”Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän (Jeesus Kristus) on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.” Joh.5: 22 ”Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,” Herra Jeesus on tuomari nyt tänään ja tulevaisuudessa.)

Muutos on tapahtunut.

 

 

Kymmenykset ja lahjat uudessa liitossa

Luuk.11: 42 Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä.

46 Mutta hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin!

(VT:n ihmisen taakat olivat maksutaakkoja ja vaikeutettuja lain noudattamisen ohjeita.)

52 Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

(Tiedon avain on Jeesus Kristus, Jumalan viisaus. Tärkeämpää kuin kymmenykset on sitoutua Jeesukseen, antaa oma sydän lahjaksi. Luuk.11:41 ”Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; Hänen lapsensa ovat vapaat taakoista, Jeesus sanoi temppeliveron maksamisesta: "Lapset ovat siis vapaat” Matt.17:26. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” Matt.11:28. Kristus vapauttaa raskaista pakonomaisista toimista. Katso aiheen jatko Hepr.7. 8. ja 9. luvuista. Kymmenysten sijaan on tultava ennemmin oikeutta ja rakkautta. Tämä puhuttiin niin Vanhan liiton kuin Uudenkin liiton ihmisille. Voi jo sanoa nytkin: muutos on tapahtunut.)

Luuk.20: 45 Ja kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsillensa:

46 "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,

47 noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion". (Huom! Luku loppui ja sama kertomus jatkuu seuraavan luvun alusta.)

Luuk.21: 1 Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun.

2 Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa.

Luuk.21: 3 Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.

Luuk.21: 4 Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli."

(Opetus koskee yhteisten varojen jakamisen oikeudenmukaisuutta leskiä kohtaan; oikeus kymmenyksiin. Leskien tukemisen asenne puuttui. Heidän ja puutteessa olevien omatuntoa ei tule rasittaa antamiskehotuksilla, siten heidän huoneensa ”syödään”, riistetään. VT:n aikana olisi pitänyt leskiä tukea kymmenysvaroista, muttei se toteutunut. Sen lisäksi heitä kehotettiin mahdollisesti antamaan kaikkensa uhrilahjaksi. Jeesus oli huomannut sen ja jäi siksi seuraamaan lesken toimia ja kehotti opetuslapsiaan sitä katsomaan.)

 

 

Kiteytys Vanhan liiton laista Uuden liiton laiksi

Matt.7: 12 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. (Jeesus on laki, totuus, josta profeetat ovat kertoneet.)

(Uuden liiton laki lähimmäisen rakastamisesta on vapauden lakia Jeesuksessa. ”Profeetat” viittaavat Jeesukseen kuten lakikin, Matt.11: 12 ”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.” Aluksi he tempaavat Jeesuksen itsensä ristille ja hautaan, sitten Hänen armotyönsä hyväksensä.)

Matt.7: 13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; (Jeesuksesta, joka  alkoi vaikuttaa juuri Johanneksen aikana. Luuk.16:16 ”siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin”. Matt.4:17 ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". Jeesus viittaa itseensä täytettynä lakina ja profeettojen ilmoituksena, sekä sen, että Häntä vastaan hyökätään. Synneillämme olemme hyökänneet Häntä vastaan ja ansainneet kuoleman, mutta ylösnousemuspäivänä saimme vakuutuksen iankaikkisen elämän lahjasta. Silloin ja siitä lähtien on ollut mahdollista saada Hänet itsellemme. Jumalan valtakunta, Jeesus itse, Totuus, on tullut lähelle ja sydämiin. Se oli Hänen sanomansa.

VT: 5.Moos.19: 17 niin astukoot molemmat riitapuolet Herran eteen, pappien eteen ja niiden eteen, jotka siihen aikaan ovat tuomareina.

18 Ja tuomarit tutkikoot tarkoin asian, ja jos todistaja on väärä todistaja, joka on tehnyt väärän syytöksen veljeänsä vastaan,

19 niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi.

20 Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi.

21 Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta."

 Vanhan liiton lain mukaan toimittiin siis päinvastoin kuin Uudessa liitossa.)

(Muutos on tapahtunut.)

 

Suurin käsky laissa

Matt.22: 36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

(Yksittäiset lait ovat niiden alla. Jeesuksessa ovat, riippuu, kaikki laki ja profeetat.)

Joh.1:1 …Sana oli Jumala. (Jeesus Kristus on totuus eli sana ja laki sekä viisaus; Joh.14:6; Jaak.4:11. Viisautta ei tarvitse etsiä hyvän ja pahantiedon puulta tänäänkään. Jeesuksessa, elämänpuussa on kaikki viisaus ja totuus. Pysytään Hänessä niin Hän pysyy meissä! Joh.15:4)

VT:n laki kiteytettiin, ja poistettiin kiveen kirjoitettu laki. Tilalle tuli alkuperäinen, sanaton omantunnon laki ja Herra Jeesus, täytetty lakimme Hepr.10:9 ” "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen”; 2.Kor.3: 7 ”kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin”. Ensimmäinen liitto poistettiin ja ”parempi” toinen, Uusi liitto perustettiin.

Vanhan liiton tilalle tuli Uusi liitto, joka on parempi liitto, Hepr.7:22.)

 

 

Jeesuksen seuraajilla on Totuus eli täytetty laki sydämissä

Matt.7: 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. (”Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen” Gal.5:22.)

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.

25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.

(Jeesus puhuu vanhan ja uuden liiton ihmiselle. Jeesus oli kallio, joka antoi vettä Israelin kansalle erämaassa, Hän on kallio, jolle Uusi Jerusalem, Kristuksen morsian, seurakunta perustetaan. Jos Hän on sydämessä, on perustus Kristus-kalliossa.)

 

Matt.9: 13 Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

(Uuden liiton käskyyn kehotetaan ja vanhan liiton uhrien pätemättömyyteen viitataan.)

Matt.10: 33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;

38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

40 Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. (”Minä ja Isä olemme yhtä,” Joh.10:30.)

 

Matt.11: 1 Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

(Edellä ovat ohjeet, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle” eli Jeesusta Kristusta. Hänestä kertovat edellä vuorisaarnan käskyt, laki, joka on vain Jeesus itse. Ottamalla uskossa Jeesus vastaan eli Pyhä Henki, on sydämessä lepo; Jeesus täyttää lain.)

28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

Matt.11: 29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

(Viittaus on vanhan liiton ihmisen elämän raskauteen. Ratkaisu on tarjottu, Jeesus Kristus, täytetty laki sydämeen.)

Mark. 9: 41 Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille.

(Herran Jeesuksen Kristuksen omistusmerkki on ihmisissä, jotka Häneen uskovat. Fil.1:27-28; 2.Kor.1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Ef.1:13; 4:30 ”Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.”)

 

 

Sapatti Jeesuksen elämässä, sapatti ihmisissä

Matt.12: 1 Siihen aikaan (viittaa vuorisaarnan jälkeiseen aikaan) Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.

2 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina". (Eihän mannaakaan saanut kerätä sapattina. Elettiin vielä Vanhan liiton aikaa.)

3 Niin hän sanoi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä,

4 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?

5 Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät?

6 Mutta minä sanon teille: tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. (Itse Luoja.)

7 Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä. (Laupeus on uuden liiton lakia. Vanhan liiton uhrilait ovat nyt tarpeettomat. Viljan katkojat olivat syyttömiä! VT: 2.Moos.16: -23-29 kertoo ettei saanut kerätä sapattina mannaa, syödä sai edellisenä päivänä kerättyä. Oliko mannan kerääjällä leipä lopussa, ei kerrota, mutta opetuslapsilla oli nälkä ja Daavidilla miehineen. Jeesus on laupias tilanteen mukaan ja ankara tarvittaessa. Ohjaus opetuksella oli uuden liiton suuntainen.)

Matt.12: 8 Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra." (Vain Jeesus oli Luoja ja Lunastaja, joka lepäsi kumpanakin ajankohtana omasta työstään, mutta sanoi kuitenkin Joh.5:17 "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".)

Mark.2: 27 Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.

Mark.2: 28 Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."

Sapattia varten ei meitä asetettu. Herra Jeesus oli sitä varten asetettu, kuolemaan vaipumista varten ihmisen puolesta. Hän on senkin päivän herra, kuten muidenkin. Jeesus voi tehdä työtään joka päivä, mutta oliko sillä tarkoitus ohjata ihmisten tavat toisenlaisiksi, koska Hän käytti sanaa ihmisen poika, joka on sapatin herra? Sopii seurata jatkossa tätä aihetta. Kyllä Jeesus ennalta tiesi tulevien vuosisatojen elämän rytmin muutoksen ja yleisen kehityksen, joka tekee välttämättömäksi jokapäiväisen ja moninaisen huolto- ja toimintatarpeen. Eikä hän korostanut sapatin merkitystä eikä muunkaan päivän. Hän tiesi ennakolta miksi oli 8. päivä eli 1. tarpeellinen juhla, joka niin moninkertaisesti VT:n juhlissa korostettiin. Ihminen ei ollut sapattia varten, vaan Herra itse. Ihminen sai Herran kautta sapatin levon ja siunauksen sieluunsa.

 

Matt.12: 9 Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagoogaansa.

Matt.12: 10 Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan.

11 Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös?

(Jeesus itse oli Isän ainoa lammas, joka pantiin sapatiksi kuoppaan, mutta Isä antaa hänen nousta sieltä vasta 1. pv:n aamuna eli 8.:na päivänä todistamaan Elämän voittoa.)

12 Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää." (Ei pahaa muinakaan päivinä.)

13 Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin.

(Jeesus ihmisenä noudatti vanhan liiton lakia ihmisten puolesta, heidän siihen kykenemättömyytensä tähden, mutta ilmaisi silti Isän ja Hänen tekevän kokoaikaisesti työtä; sapatti ei kuulunut Jumalalle samassa merkityksessä kuin ihmiselle. Ihminen noudattaa sapatin vietolla symbolisia toimintoja kuten muillakin juhla-ajoilla tai VT:n toiminnoilla, mutta silti hän tarvitsee lepoa seitsemän syklissä.)

 

Matt.25: 20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.

(Ohje vanhan liiton lakiin pitäytyvälle ihmiselle, niille, jotka eivät ole Jeesuksen levossa joka päivä. Jeesus edeltä tiesi tulevan ajan yhteiskuntamuutoksen tarvitsevan yleisluonteisemman lain. Vanhaan liittoon pitäytyneiden tulee noudattaa parhaansa mukaan myös sapatti-lakia, kiveen kirjoitettua, mutta Jeesus tarjosi heille toista, Hänen lakiaan, rakkauden lakia, itseään heidän sydämiinsä täytettynä lakina.)

 

Mark.1: 21 Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.

25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".

26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.

29 Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa.

30 Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle.

31 Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.

(Sapattina Jeesuksella oli paras aika opettaa kansaa ja parantaa sairaat samalla täyttäen lain. Sen Hän teki synagogasta pois tultuaankin. Hän opetti ja paransi joka päivä. Parannettu palveli sapattina vieraitaan.)

 

Mark.2: 24 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?" 27 Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. (Herra Jeesus päätti työnsä sekä Luojana että Lunastajana sapatinlevolla, Hänet oli asetettu ”sapattia varten” kuolemasta lunastajaksi, ei sinäkään päivänä toimettomaksi. 8. päivä, ylösnousemuspäivä tuli vapautuksen päiväksi, kuolemasta/synnistä vapaaksi, kuten Egyptin orjuudesta vapauduttiin.)

28 Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."

 

Mark.3: 1 Ja hän meni taas synagoogaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut.

2 Ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan he pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina.

Mark.3: 3 Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: "Nouse ja astu esille".

4 Ja hän sanoi heille: "Kumpiko on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se?" Mutta he olivat vaiti. (Jeesus asetti vain vastakkaiset toimet rinnatusten.)

5 Silloin hän katsahtaen ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle: "Ojenna kätesi". Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.

6 Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. (He olivat heti sapattina suunnittelemassa pahaa; ”…vai tappaa se” kaikui ehkä muistissa.)

Mark.6: 2 Ja kun tuli sapatti, rupesi hän opettamaan synagoogassa; ja häntä kuullessaan monet hämmästyivät (Joka päivä hän opetti, mutta sapattina oli paljon koolla ihmisiä synagoogissa ja aukioilla. Jos Jeesus olisi edes kerran sanotut nähneensä sapatin rikkomistilanteen, olisi se muistuttamassa vanhan liiton lain ehdottomuutta Israelilaisille, mutta ei. Koko vanhan liiton ajan oli kansalle muistutettu siitä, mutta nyt oli tarkoitus suunnata kohti Uuden liiton aikaa, jossa ei ole lain tauluilla roolia, vaan ne ovat kadonneet jopa Israelin kansalta. Jeesuksen tuli kuitenkin täyttää sapatinkin lakiohjeet, samoin kuin sapatin tärkeimmän, pelastukseen johtavan uhrikuoleman sapattiin valmistumishetkillä; ruumiin lepo Hänen osallaan, Hänen, joka oli kerran levännyt luotuaan ihmisen ja luomakunnan.)

 

Mark.15: 42 Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä,

43 tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

Mark.16: 1 Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.

2 Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.

3 Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"

(He eivät tienneet vielä suuresta juhlapäivästä, 8. pv eli 1. pv., ylösnousemus-/ympärileikkauspäivä, joka on vanhan ruumiin poisriisumispäivä. Jeesus nousi uudistuneessa ruumiissa; samaan aikaan liha- ja henkiruumis, siksi naiset ja opetuslapset eivät heti tunteneet Häntä.)

 

Luuk.4: 16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

31 Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.

38 Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa.

39 Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä. (Jeesus paransi uudelleen sapattina ja vaimo palveli heti heitä.)

40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät.

(Ei riittänyt sapattina parantaminen, vaan Hän paransi ja opetti joka päivä.)

44 Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa.

 

Luuk.6: 1 Niin tapahtui eräänä sapattina, että hän kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.

2 Silloin muutamat fariseuksista sanoivat: "Miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina?"

5 Ja hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on sapatin herra".

(Jokaisessa Jeesukseen uskovassa on Ihmisen Poika hänen Herransa ja sapatin herra joka päivä.)

6 Ja toisena sapattina hän meni synagoogaan ja opetti; ja siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut.

7 Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina.

8 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: "Nouse ja astu esille". Ja hän nousi ja astui esille.

9 Niin Jeesus sanoi heille: "Minä kysyn teiltä: kumpi on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä, vai tehdä pahaa, pelastaako henki, vai hukuttaa?"

10 Ja hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi". Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.

 

Luuk.13: 14. Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä".
15. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?
16. Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"

(Lopulta Jeesus on sanova heille:)

27. Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.'

34. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. (Jeesus halusi ottaa itsensä suojaan heidät kaikki niin, että vain Hän näkyisi. Jumala näkee vain Jeesuksen, kun Hänen omansa ovat Hänen huomassaan.)
Luuk.13: 35. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'."

(Vanha liitto oli se huone, jossa Israel ei pysynyt, eikä ottanut huoneen Herraakaan vastaan, joten heidän liittonsa katkaistiin siihen saakka, kunnes he huutavat Herransa Jeesuksen, Messiaansa, nimeä avukseen. Tämän ennustuksen mukaan heidän kääntymyksensä jää kolkuttamisen aikaan, (jae 25) viisaiden neitsyiden ollessa jo sisällä hääjuhlassa. Juutalaisille Jeesus sanoi Luuk.12: 36 ”ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.”- Israelin jäännös pääsee hääillallisille, Luuk.14: 16 Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.” 17 Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'. (Päivälliset ovat menneet, pakanoiden ajat päättyneet  ja illallinen on valmis Israelille. Oleellisinta oli ottaa Jeesus Kristus vastaan sydämen Herraksi.)

21 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'. (Vaikeat ajat ovat silloin ja invalideja paljon.)

22 Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa'.

23 Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;” tämä ei ole mikään turha juttu vaan kuvaus tulevasta. Israelin kansa joutuu lopullisen häviönsä edellä huutamaan Jeesusta, Messiasta avukseen ja silloin Hän tulee ja ottaa hallituksen ja he pääsevät hääillallisille. Oleellisinta on heidänkin ottaa Jeesus Kristus Herrakseen, joka silloin tulee tapahtumaan.)

 

Luuk.14: 3 Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti.

4 Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään.

5 Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?"

 

Luuk.23: 56 Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

Luuk.24: 1 Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.

2 Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. (Enkeli teki sen 1:n pv:n eli 8. pv:n aamunkoitossa. Pois vieritetty kivi on symboli kiveen hakatusta laista. Enkeli istui sen päälle, kuvaten mennyttä lain aikaa.)

(Jeesus lepäsi lunastustyönsä jälkeen sapatin haudassa, kuten Hän lepäsi luomistyönsä jälkeen. Ihminen ei ollut asetettu sapattia varten, vaan sapatin Herra Jeesus Kristus, Luojamme ja Lunastajamme. Sapatin vietto kuten pääsiäisenkin on esikuva todellisesta Herran pääsiäisestä.  Mark.2:27 silti Hän sanoi: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.” Vanhaan liittoon sapatti kuten kaikki lait oli asetettu ihmistä varten; Israelilaisia varten koetukseksi, ”Jumala on tullut koettelemaan teitä,” 2.Moos.20:20. Kukaan muu ei tullut täydelliseksi laista Jumalan edessä. Se vain koetteli heitä.)

 

Joh.5: 8 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". (Kantaminen oli sapattina kielletty. Jer.17: 27 sanoo Herra Jeremian kautta: ”Mutta jos ette kuule minua ettekä pyhitä sapatinpäivää, vaan kannatte kantamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatinpäivänä, niin minä sytytän tuleen sen portit, ja tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit, eikä se ole sammuva." Sapatinpäivän vaatimuksen koetus sai huippunsa ja Jumala antoi profetian täyttyä. Tulen sammumattomuus on heprealaisella ilmauksella rajallinen kuten sana ikuisuus. Jumalan tuli on ihmiselle mahdotonta sammuttaa.)

9 Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti.

10 Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta".

VT:  4.Moos.15: 32 Israelilaisten oleskellessa erämaassa tavattiin mies kokoamassa puita sapatinpäivänä. 35 Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Se mies rangaistakoon kuolemalla, koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolella".

2.Moos.16: 4 Niin Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät.

2.Moos.16: 26 Kuutena päivänä on teidän sitä koottava, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti; silloin ei sitä ole."

27 Kuitenkin muutamat kansasta lähtivät seitsemäntenä päivänä kokoamaan sitä (mannaa), mutta he eivät löytäneet mitään.

28 Niin Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani?

29 Katsokaa, Herra on antanut teille sapatin; sentähden hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Olkoon jokainen alallaan, älköönkä kukaan lähtekö paikaltansa seitsemäntenä päivänä."

30 Ja kansa lepäsi seitsemäntenä päivänä.

31 Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna.

5.Moos.8: 16 ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet - nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. (Jeesuksen kautta.)

UT: jatkaa

11 Hän vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja käy'."

16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina.

17 Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".

18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

 

Joh. 7: 22 -ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.

23 Sen tähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

(Esikuvallisesti oikeampi päivä ympärileikkaukselle on 1. eli 8. pv. Kristuksen vanhan ruumiin pois riisumisen päivä ylösnousemuksessa, joka on myös sydämen ympärileikkauksen pv. helluntai. Poikalapsen ympärileikkaus joka kahdeksantena päivänä syntymästä on Jumalan antama määräys ja se sai osua vaikka sapatiksi. Kahdeksan sykli oli oleellista, koska sillä oli hengellinen merkitys 1.:en päivään, johon se viittaa.)

Joh. 9: 14 Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti.

16 Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä.

(Jumala tekee koko ajan työtä, ihminen tarvitsee lepoa. Jeesuksen elämä oli malli tulevasta Uuteen liittoon. Näytti siltä, ettei Hänen tarvinnut täyttää lakia kohta kohdalta. Kuitenkin Hän itse sanoi pitävänsä lain ja tulleensa sitä täyttämään. Velvollisuus lakia kohtaan oli siihen sitoutuneille myöhemminkin, Gal.5:3 ”joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain”. Ainoastaan Jeesus sen teki. Jumalan tulee tehdä joka päivä hyvää työtänsä.

Miksi niin jyrkkä ero on VT:n ja UT:n linjassa? Jeesus käskee rukoilla, ettei Moosekseen uskovien juutalaisten pako tapahtuisi sapattina, mutta ei kertaakaan kieltänyt sapattina työn tekoa ihmisiltä. Eikö kukaan ollut tottelematon? Esimerkkejä kyllä oli, kuten vuodetta kantamaan kehotettu mies. Koko VT: ajan Jumala valittaa sapatin rikkomisesta, ei UT:n aikana ollenkaan! Fariseukset kyllä.)

Muutos on tapahtunut.

 

 

Seurustelu syntisten kanssa

Luuk.15: 2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä (Jeesus) ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan". (Syntisten kanssa seurustelu oli yhtä syntistä VT:ssä kuin saastaisten eläinten syönti. Heistähän (pakanoista) ne olivatkin symboleina. 3.Moos.27: 11 kertoo Jumalalle luvatusta eläimestä, jos se on saastainen eläin, se viedään papin eteen arvioitavaksi ja se lunastetaan sillä hinnalla. Symbolina se vastaa syntisen lunastamista. Jeesus tehtiin synniksi ja hänestä annettiin hinta papille. Samaan viittaa 4.M.18: 15 ”…lunastuta kuitenkin ihmisen esikoinen samoin kuin saastaisen eläimen esikoinen.” Ihmiset ja saastaiset eläimet ovat samalla tavalla lunastettavia, eivät puhtaat eläimet. Ihmiset ovat syntisiä kaikki ja symbolit kuvaavat heitä.)

7 Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.

Luuk.15: 10 Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."

30 Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.'

32 Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'"

(Juutalaiset eivät seurustelleet edes nasaretilaisten kanssa. He eivät vieneet sanomaansa laista muille kansoille. Velvollisuutta siitä ei ollut annettu. Rauhassa he pyrkivät elämään kaikkien kanssa, mutta vihollisia kartettiin. Tänä päivänä on hyvä esimerkki siitä juutalaisvaltion ja palestiinalaisvaltion välillä. Perinne jatkuu. Jeesus tuli murtamaan perinteet asettamalla syntisen ihmiskunnan kaikkien kansojen ihmiset samalle tasolle. Pietarin tuli hyväksyä pakanat. Sen Jumala opetti hänelle. Ap.t. 10: 9-.) Muutos tapahtui.

 

 

Pyhän Hengen pilkka

Matt.12: 31 Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.

32 Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

33 Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.

(Pystyikö ihminen tekemään itsensä hyväksi? VT osoitti sen. Vain Pyhä Henki muuttaa ihmisen.)

36 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

41 …ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. 42 …ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

(Nämä viittaavat myös siihen, että Jeesus itse on ainoa kaikkein suurin, yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa, jota ihmiset olivat pilkanneet.)

50 Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

(Ne, joissa on Pyhä Henki, Jeesuksen Henki, ovat Hänen sukuaan.)

 

Mark.3: 28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;

29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

30 Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen henki". (Jumalan sisäinen sielu; Elämä on Pyhä, Pyhä, Pyhä.)

 

 

Kumartaminen

Matt.14: 33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika". (Usko vahvistui Jeesuksen Jumaluudesta, koska ainoastaan Jumalaa saattoivat Israelilaiset kumartaa. Myös kuningasta saatettiin kumartaa: esim. Joosefia Egyptissä tai 1.Sam.24: 8 ”Sen jälkeen Daavid myös nousi, lähti luolasta ja huusi Saulin jälkeen: "Minun herrani, kuningas!" Kun Saul katsahti taaksensa, kumartui Daavid kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta.”

Jaakob ja hänen perheensä kumartuivat vihastuneen Eesaun eteen seitsemän kertaa maahan pelosta. Pelosta jotakuta kohtaan tai kunnioitusta odottavien eteen he saattoivat kumartua. Epäjumalien eteen oli jyrkästi kielletty kumartumasta. On myös kumarrettu esim. suuresta ystävyydestä ja rakkaudesta toista ihmistä kohtaan: 1.Sam.20: 41 …nousi Daavid ylös etelän puolelta; ja hän lankesi kasvoilleen maahan ja kumartui kolme kertaa; ja he suutelivat toisiansa ja itkivät yhdessä; Daavid itki hillittömästi.

42 Ja Joonatan sanoi Daavidille: "Mene rauhassa. Niin on, kuin me molemmat olemme vannoneet Herran nimeen ja sanoneet: 'Herra on todistaja meidän välillämme, minun ja sinun, ja minun jälkeläisteni ja sinun jälkeläistesi välillä iankaikkisesti'.)

Matt.4: 10 ”kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'."

 Hepr.1: 6 ”kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit".

Ilm.9: 20 ”eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.”

(Herraa Jumalaa on kumarrettava. Epäjumalien kumartamisen kielto jatkuu kuten ennenkin. Jeesusta Kristusta kumarrettiin syntymästä asti ja se oli Isän tahto eikä siitä pahastunut, koska he ovat yhtä.)

 

Perinnäissäännöt ihmisten istuttamia

Matt.15: 1 Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat:

2 "Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle."

3 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?

4 Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. (2.Moos.21: 17 ”Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.”)

5 Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.

6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

7 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,

9 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'."

(Ihmiskäskyjä eli ihmisten istutuksia on vielä tänäkin päivänä, joita pidetään Jumalan käskyjen edellä parempina, joilla voi luovia pois Hänen käskystään oman mieltymyksen mukaan.)

10 Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää.

11 Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen."

13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.

17 Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?

18 Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.

19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat (4.Moos.35: 16-22), aviorikokset (3.Moos.20:10), haureudet (5.Moos.22:21), varkaudet (2.Moos.22: 2), väärät todistukset (5.Moos.19: 16-21), jumalanpilkkaamiset (3.Moos.24: 16). (Kaikilla kuolemanrangaistus)

20 Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

(Oliko kuolemanrangaistusluettelolla tarkoitus osoittaa rangaistuksien voimakkuutta ja ihmisen mahdottomuutta lain edessä vai osoittaa rangaistusmuutoksen tarpeellisuutta ja viitata viimeisen tuomion päivään, jolloin on totaalinen rangaistuksen hetki?  Koskapa Jeesus käski rakastaa vihamiestä ja vainoajaa sekä rukoilla niiden puolesta? 2.Moos.22: 2 ”Jos varas tavataan murtautumasta sisälle ja lyödään kuoliaaksi, ei tappaja ole vereen vikapää.” VT lain mukaan ed. 19. jakeessa olevat syylliset ovat kaikki kuolemaan tuomituita, mutta Jeesuksen sovintotyöhön uskominen vapauttaa tuomiopäivän kuolemasta.)

 

Matt.16: 4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois. 6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta". 11 Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."

12 Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

(Molemmat opit olivat vääristyneitä. Tuhannessa vuodessa tapahtuu paljon ihmisten toteuttamaa säätelyä, hienosäätöä ja muutosta alkuperäiseen ilmoitukseen. Ongelma oli erottaa oikea väärästä parhaimpienkin uskovaisten keskuudessa, joita kansan mielipiteen mukaan edelliset ryhmät edustivat. Varmasti se on myös nykyinen ongelma.)

24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

Matt.16: 25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. (Joh.12:25 ”Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.”)

26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

("joka itsensä ylentää se alennetaan" ja "älkää korkeita mielitelkö", viittaavat samaan ajatukseen. - Kysymys lunnaista oli ajankohtainen, ne olivat tulossa. Lunnaat ovat annetut Jeesuksen Kristuksen nimessä, ”sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."  Ap.t. 4: 12.)

 

Mark.7: 5 Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?"

6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;

7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'.

8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

9 Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

10 Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'. (Se heidän tuli panna toimeen heti.)

11 Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban' -se on uhrilahja--

12 ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen.

13 Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette." (Tänäänkin velvoitetaan uhrilahjaan; yhteiskunta tukee vanhemmat.)

14 Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää:

15 ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

16 Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon."

(Jälleen käsitellään Vanhan liiton Mooseksen lain noudattamista, j. 5-13, koska Israel oli sitoutunut siihen. Perinnäissääntö oli ihmisten asettama. Uutta Jeesuksen sanoissa VT:n opetukseen nähden oli jakeen 15 alkuosa ja viittaa Ap.t. 10: 9- opetuksiin; väärän todistuksen lausuminen liittyy jakeen jälkiosaan.)

Mark.7:18 Ja hän sanoi heille: "Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? (Täysin vastakohtaista oppia Vanhaan nähden.)

19 Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi.

(Ennen Pietarille annettua näkyä tämä on 1. maininta, Vanhan liiton lain ruokamääräysten muuttumisesta, jotka Jumala oli Moosekselle antanut.)

20 Ja hän sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

(Jeesus asettaa tässäkin tekojen luettelossa haureuden ensimmäiselle paikalle, joka annettiin Uuden liiton ohjeeksi apostolien kautta. Jakeet 18-19 annetaan Uuden liiton ruokasäädökset. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Vero ja Temppelivero

Matt.17: 24 Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?"

25 Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?"

26 Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat.

Matt.17: 27 Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi."

(Ihmeteolla oli tässä paikkansa, koska muutoksen tuulet olivat jo vaikuttamassa. Esimerkki antaa aiheen ajatella Jeesuksen lasten olevan vapaita rakennusten kunnostamisesta, sillä Uudessa liitossa heidän temppelinsä on heidän sydämissään ja kokoontumishuoneet olivat kodeissa. Temppelirakennus hajotettiin pian sen jälkeen, v 70. Jatkossa kristityt ovat vapaat tekemään päätöksensä. Muutos on tapahtunut.)

 

Matt.22: 17 Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

18 Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?

19 Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin.

20 Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?"

21 He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on".

(Luuk.20:22-25. Kenen kuva ja päällekirjoitus on ihmisessä? 1.Moos.1:27 ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”

Ihminen kuuluu Jumalalle. Hänen tulee antaa itsensä Jumalalle. Pyhän Hengen sinetti on otsissa päällekirjoituksena. Ef.4:30 ” Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.” Ilm.7:3 ”olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".

Verot on maksettava, kuten rahan omistajataho määrää; siinä ei ole vapaaehtoisuutta. Ihminen tahtoi kuninkaan ja Jumala silloin ilmoitti kuninkaalla olevan oikeudet ottaa kansalta haluamansa, 1.Sam.8:10-.)

 

Mark.12: 14 Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen etkä välitä kenestäkään, sillä sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei?"

15 Mutta hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa ja sanoi heille: "Miksi kiusaatte minua? Tuokaa denari minun nähdäkseni."

16 Niin he toivat. Ja hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" He vastasivat hänelle: "Keisarin".

17 Jeesus sanoi heille: "Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Ja he ihmettelivät häntä suuresti.

(Verot ovat Jumalan asettamien johtajien päätöksien mukaisia ja oikein. Mutta kenen kuva on ihmisessä? Jumalan kuva: ihminen kuuluu Jumalalle. Raha kuuluu maailman hallituksille, ihminen Jumalalle.)

 

 

Velkojen, syntien, anteeksianto

Matt.18: 21 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"

22 Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

(Täydellisyyden lukua 7 kerrottuna 70 kuvaa hyvin aivan kaiken anteeksiantoa, johonka yksin Jeesus kykenee. Vertaus kuninkaasta eli Hänen tulevasta asemastaan Tuomarina kertoo myös saman kuin Matt.6:14 ”Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” Jeesuksen Henki sydämessä sen voi ainoastaan tehdä.)

34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.

35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

(Vanhassa liitossa tyypillistä oli välitön rankaiseminen – Uudessa liitossa annetaan kaikki anteeksi ja Jumala rankaisee vasta viimeisellä tuomiolla, mikäli ei ihminen ole muuttunut vieläkään mieleltään. Laki muuttui.)

 

 

Käskyjen pitäminen ja täydellisyys

Matt.19: 16 Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?"

Matt.19: 17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

(Jeesus osoittaa ainoastaan Jumalan olevan hyvä, joka Hän on itse ja vain Hänelle lain täyttäminen ja täydellisyys on mahdollista ja Hänen kauttaan, uskosta Jeesukseen ne katsotaan ihmisen hyväksi.)

18 Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',

19 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'".

20 Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?"

21 Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".

22 Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

25 Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"

26 Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".

(Vain Jumala Hengessään kulkee neulansilmän läpi ja vie omansa siitä läpi; onhan P. H.:n sinetti vakuutena. Hänelle on mahdollista rikkaan sydämen muuttaminen, kuten Aabrahamin, joka oli rikas mies. Job sai kaiken menettämänsä takaisin. Mm. Salomo ja Daavid olivat rikkaita ja he olivat Jumalalle mieluisia. Mark.10:27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista".)

27 Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?"

28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

29 Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.

30 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

(Sydämen tila on olennaisinta: kuka on ensimmäisellä sijalla sydämessä? ”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani”. Jumalan tahto on, ettei edes Hänen rinnalla voi olla ketään. Se on Jumalan halveksimista. Herra Jeesus nostettiin näkymättömän Isän rinnalle ylösnousemuksen jälkeen. Isän suuri voima, Pyhä Henki, täyttää heidät. - Kun Herra antaa saman palkan kullekin, tapahtuu, viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja päinvastoin, Matt.20:13-16. Hepr.7:28 ”mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.” )Vain Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä on täydellisyys.

(Sama Mark.10: 19-31) Ihminen ei ole täydellinen, vain Herra Jeesus Kristus ja hänen kauttaan ihminen.

 

Mark.12: 28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"

29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.

31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

Mark.12: 32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.

33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit." (Jeesus itse.)

34 Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta". (Jeesus itse oli lähellä.)

(Hän oli nähnyt melkein ytimen. Vielä olisi ymmärrettävä kuka on Jeesus Kristus: Sana, Totuus, Laki.)

 

 

Kiusaukset, rikkomukset, rangaistus/anteeksianto

Luuk.4: 4 Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." (Matt.4:4)

8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."

12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."

(Matteus muistaa nämä kiusaukset eri järjestyksessä. Samat kiusaukset olivat Israelin kansalla erämaassa ja kaikissa näissä he tekivät väärin ja saivat rangaistuksensa. Jeesus voitti kiusaukset.)

 

Luuk.17: 1 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

2 Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä. (Viittaus on vanhan liiton rangaistuksiin.)

3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

4 Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi." (Ohje uuden liiton ihmiselle .)

(Tässä ovat rinnastuksessa Vanhan liiton välittömät rangaistukset ja Uuden liiton anteeksianto. Sekin osoittaa Jeesuksen saarnaavan yhtaikaa sekä Vanhan liiton - että Uuden liiton ihmisille. VT: Rikkomus/rangaistus – UT: rikkomus/anteeksianto; muutos on tapahtunut.)

 

 

Syöminen ja juominen

1.Moos.3:3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." (Kaikkein näkyvimmällä paikalla oli hyvän- ja pahantiedon puu, keskellä paratiisia, aivan kuin ennustaen olevan sitä jatkossakin. Sitä on varottava edelleen. Syömisen himo on yksi siitä kotoisin oleva hedelmä, jossa on sekä hyvää että pahaa tuottava puolensa.)

5.Moos.14: 7 Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on kokonansa halkinaiset sorkat: kamelia, jänistä ja tamaania, jotka kyllä märehtivät, mutta joilla ei ole sorkkia: ne olkoot teille saastaiset;

8 sikaa, jolla kyllä on sorkat, mutta joka ei märehdi: se olkoon teille saastainen. Näiden lihaa älkää syökö, ja niiden raatoihin älkää koskeko.

10 Mutta kaikista niistä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, älkää syökö mitään: ne olkoot teille saastaiset.

12 Mutta nämä ovat linnuista ne, joita älkää syökö: kotka, partakorppikotka, harmaa korppikotka, ym. …

19 Myöskin kaikki siivelliset pikkueläimet olkoot teille saastaiset, niitä älköön syötäkö.

(Rajaus oli tarkka mitä sai tai ei saanut syödä. Pietarin Jumalalta saama näky opetti sekä syömisen olevan vapaa säädöksistä että suhtautumisen eri kansojen ihmisiin olevan toisin kuin siihen asti. Pietari sai ymmärtää symbolien tarkoituksen ja siksi pakanoiden luokse ei tarvinnut arkailla mennä. Samalla näyn konkreettisena ymmärtäminen vapautti saastaiset eläimet syötävien joukkoon.  Ap.t. 10: 9-. )

5.Moos.14: 26 ja osta sillä rahalla kaikkea, mitä haluat, joko raavaita tai lampaita, viiniä tai väkijuomaa, kaikkea, mitä mielesi tekee, ja syö siellä Herran, sinun Jumalasi, edessä ja iloitse, sinä ja perheesi.

(Kymmenykset käytettiin kahtena vuotena näin/ ja joka kolmantena toisella tavalla. Tästä saa sen käsityksen, että Jumalan palvelijalle ei ollut pahaksi iloita, syödä ja juoda vanhassa liitossa.)

 

Luuk7: 33 Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte: 'Hänessä on riivaaja'. (Leipä ja viini ovat Jeesuksen ja sovituksen symbolit: Johannes Kastaja oli lakiliiton aikakauden profeetta, joka saarnasi parannuksen tietä ja siksi tämäkin osui hänen täytettäväkseen. Ne symbolit eivät olleet ymmärretyt Jeesuksesta vielä silloin. Papit temppelissä söivät leipää ilman viiniä.

Hes.44: 21 ”Viiniä älköön kukaan pappi juoko tultuansa sisempään esipihaan.”)

Luuk.7: 34 Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' (Jeesus sopeutui ns. syntisten seuraan luisumatta sopimattomuuksiin.)

35 Ja viisaus on kaikkien lastensa puolelta oikeaksi näytetty." (Erilaisten lastensa, joiden sydämessä Herra Henki kutsuu.)

Mark.14: 25 ”Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."

Luuk.5: 38 Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin.

39 Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: 'Vanha on hyvää'."

Joh.2: 9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljän

10 ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

Room.14: 21 ”Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.

Ef.5: 18 ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, ”

1.Tim.3: 8 ”seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,”

1.Tim.5: 23 ”Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. ”

Tit.2: 3 ”ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,”

Muutos tapahtui syömisen määräyksistä vapauttamiseen. Viinin käyttö ei ollut kiellettyä ennenkään, vaikka kohtuus oli kyllä neuvottu. Hyviä ohjeita viinin käytöstä on UT:n sivuillakin. Viiniä nautitaan kohtuudella.

 

Suurin käsky laissa; Uudet käskyt / Uusi käsky

Matt.22: 35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

(Jeesus Kristus itse on laki, joka täytti lain ja profeetat, ennustuksen mukaan kuoli ristillä ja on itse Elämä, Jumala. Ristillä tulivat kaikki lait täytetyiksi täydellisesti. Hän, laki, riippui ristillä; täytti ja uudisti sen.)

Matt.23: 1 Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen

2 sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.

3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.

28 Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.

(Sellainen on ihminen, parhainkin opetuslapsi, joille nyt myös puhuttiin. Opetus on selvästi vanhan liiton täyttämiseen tähtäävä puhuessaan kirjanoppineista ja fariseuksista. Hän tuli vähitellen enemmän opettamaan heille, että Hän Herra Jeesus on avain kaikkeen.)

 

Luuk.10: 25 Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"

26 Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"

27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

28 Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää".

29 Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"

30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.

33 Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä.

36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?"

37 Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".

 

Matt.25: 12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Matt.25: 20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.

(Ohje kertoo sen, että Herra tietää heidän, juutalaisten, vaikeudet lain pitämiseen ja näkee edeltä laittomuuden pääsevän kukoistamaan. Ihmisten edustusjoukon lain täyttäjäksi, juutalaisten ja heidän kolminkertainen lupautumisensa verivalan kanssa eivät tulleet pitämään. Kun lain täyttämisen lupaus pettää, rakkaus loppuu niiltä ihmisiltä. Vain Jeesus Kristus ja Hänen evankeliumiinsa uskominen muuttaa ja pyhittää ihmisen, vaikka täydellisyys nähdään vain Jeesuksessa. Uskon kautta Jeesuksen nimeen ihminen hyväksytään puhtaaksi ja täydelliseksi, koska Jeesus on täydellinen Joh.20:31, Room.3:22.)

 

Mark.9: 35 Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija".

36 Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä hän sanoi heille:

37 "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt". (Opetus on samanlainen ykseydestä kuin Joh.14: 23 "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.”)

41 Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille.

(Jokainen Kristusta tunnustava omistautuu Herrallensa Kristukselle ja Isä Jumalalle, siksi häntä palveleva palvelee Herraa Jeesusta, jolle Isä Jumala on hänet antanut, Joh.17:24.)

Mark.10: 44 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.

45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

 

Joh. 13: 34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.

35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

 

Joh.15: 9 … pysykää minun rakkaudessani. (Rakkautemme ei tule olla omaamme, vaan Herran.)

10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan. (Rinnastetaan Jeesuksen käskyt ja Isän käskyt, Herran pitämät.)

12 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.

13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. (Jeesus)

14 Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. (Heidän edestään Hän kuoli.)

17 Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

(Tämä vakuutus rakastamisesta toteutuu vasta, kun Jeesus Kristus tulee sisimpään asumaan. 16: 7 ”…Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.” Puolusta, Pyhä Henki pitää Jeesuksen ja Hänen rakkautensa sydämessä.)

Joh.16: 13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen.

(Vanhan liiton laki, Isän käskyt ovat Jeesuksen pitämät, kuten Hän sanoi. Jeesuksen käskyt Herra jätti omiensa ”pidettäväksi” Uuteen liittoon.) Muutos on tapahtunut

 

Viimeisen tuomion laki

Matt.25: 33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

34 Silloin Kuningas sanoo (Herra Jeesus on Messiaskuningas) oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.

35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;

Matt.25: 36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'

37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?

38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?

Matt.25: 9 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'

40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.

(Hän näyttää oikealla puolellaan olevia vanhurskaita veljiään, Isänsä siunattuja. Herra oli heissä.)

 

Matt.25: 41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

(Hän näyttää oikealla puolellaan olevia vanhurskaita veljiään, Isänsä siunattuja. Herra oli heissä. Oliko vanhan liiton laki vai Uuden liiton laki ratkaisun perusteena? Vanhurskaiden ryhmä ei huomannut hyvien tekojensa kohdistuneen Kuninkaaseen itseensä, eikä edes sitä, että he tekivät näitä tekoja. Heissä asuva rakkauden laki teki teot. Yhdelle näistä on huomioitava näkökohta. Enempää ei vaadita välttämättä, mutta sekin vähin tulee tehdä Herransa lasten eteen. Se on sitä taivaan pankkiin panemista. Matt.6: 20 ”Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.”

Tämä tuomion aika on Messiaskauden, 1000-v Kuninkuuskauden jälkeen. Silloin tulevat tuomiolle kaikki kansat, mutta ei puhuta muista laeista, ei edes Vanhan liiton laista. Rakkauden lain mukaista on vaatimus Jeesuksen kertomana.)

 

Matt.26: 7 tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. 10 Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille: "Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle.

11 Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina.

(Tämä vahvistaa rakkauden lain 1. käskyn merkitystä; Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Oliko naiselle Jeesus Jumala vai lähimmäinen? Viimeisen tuomion lakina toimii yhtä hyvin kaikkien lakien perusta, Jeesuksen rakkauden laki.)

 

 

Laki Vanhan - ja Uuden liiton raja-alueella

Ehtoollisen asettaminen:

Matt.26: 28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

(Uuden liiton veri on Jumalan oma liitto ja Jeesuksen elämän teot ovat Jumalan teot, jotka kaikkien Hänen omiensa puolesta, jotka ottavat Hänet vastaan, annetaan syntien sovitukseksi ja pelastukseksi. Tämä on suurin rakkauden lain täyttämisen osoitus todistaen sen, että Hänessä on vanha ja uusi laki. Ennen uskottiin uhrieläinten veren pelastavan. Kristuksen uhri korvasi kaikki muut uhrit tehden ne tarpeettomiksi. Jeesuksen uhriviikolla ja jälkeen oli oleellisinta uskoa todelliseen uhriin ja Hänen kauttaan pelastukseen.)

 

 

Laki Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen

Matt.28: 1 Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa.

2 Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. (Symbolisesti Vanhan liiton kivitaulu vieritettiin pois ja sen sijaan kohta Isän ja rakkauden lain täyttymys, Herra Jeesus, oli nähtävissä elävänä, elämän Herrana.)

18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

19 Menkää siis ja tehkää (tässä on käsky) kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

(Kanssamme on Rakkauden laki, Kristuksen – ja vapauden laki, Kuninkaallinen laki.)

(Jeesuksen opettama laki on Uuden liiton laki ja Vanhan liiton laki on niillä kaikkine kirjaimineen voimassa iankaikkisesti, jotka siihen ovat sitoutuneet ja haluavat edelleen sitoutua.)

(Muutoksen hetki oli käsillä. Hän ei sanonut: pitäkää koko Mooseksen laki tai koko kymmenen käskyn laki vaan vetosi omaan käskyynsä ja sanoihinsa.)

 

Mark.14: 49 Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen."

Mark.15: 29 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! (Matt.26:61; Joh.2:19-20)

(Se tarkoitti ensimmäiseksi Hänen ruumiinsa temppeliä, joka nousee kolmessa päivässä kuolemasta ja jonka jälkeen ihmisten todellinen temppeli tulikin olemaan ihmissydämet Jeesuksen pystyttäminä. Viimeksi se on ”kaikkien kansojen rukoushuone”, joka tapahtuu Messiaskuninkaan aikana, Mark.11:17.)

38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

(Jeesuksen kuolinhetkellä maanjäristys repi temppelin pyhän ja kaikkeinpyhimmän välillä olevan verhon, jolloin ei enää Jumalan asuinsija ollut siellä. Papit voivat sinne nähdä vapaasti, kukaan ei enää kuollut siksi, että katsoi pyhimpään paikkaan.)

Mark.16: 1 Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä.

2 Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.

3 Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?" (Matt.28:1-4)

4 Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri.

(Jeesus Kristus oli lain säätäjä, laki ja lain täyttäjä sekä liitto ihmisen kanssa. Hän oli myös profeettojen mukaan kuvauksellinen kivi ja kallio, kuvaten myös lain kivitauluja. Ylösnousemuksen hetkellä kivi piti vierittää pois, enkeli teki sen ja istui sen päällä. Nousi esiin todellinen lain Herra Jeesus Kristus. Samoin uudestisyntyneen ihmisen sydämestä Jeesus ottaa pois kivisydämen ja antaa lihasydämen, Hänet itsensä. Jeesus on täytetty laki, rakkauden laki ihmisen sydämessä.)

 

Luuk.17: 9 Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty?

10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään'."

(Tämä teksti on osoitettu niin vanhan kuin uudenkin liiton ihmiselle; tekemisen sijaan on olla palvelija.)

 

Luuk.24: 44 Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". (Myös 10 käskyn laki on Hänestä. Se oli liiton arkin sisällä kuvaten Kristuksen tekoja, elämää. Luuk.18:19 ” Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.”)

45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

Jeesus Kristus on tie Isän tykö ja lain täyttäjä ja laki

Joh.14: 4 Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen (Jumalan nimi) Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

(Kun on tahto ja halu saada Jeesus sydämeen, Hän tulee, ja tuo kaiken ed. sanotun mukanaan. Hän on Pyhän Hengen kautta sinettinä ihmisessä ikuiseen elämään. Muutos tapahtui.)

 

 

Vanhan ja Uuden liiton ero

Mark.2: 22 ”Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin viini pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin."

Kuvaus osuu hyvin. Pakahtuneina kiukusta Vanha liiton lapset sättivät Jeesusta, mutta ”uudet leilit”, uudistusmieliset ja ennakkoluulottomat ihmiset ottivat Uuden liiton Herran, lain uskoakseen ja pitääkseen Hänet. He uskoivat Hänet aluksi Jumalan poikana ja tulevana Messiaana, joka hän Ihmisen poikana ja ihmisenä olikin, mutta Herrana Mestarina, Jumalana he ymmärsivät Hänet vähitellen ja vahvimmin ylösnousemuspäivänä. Kuitenkin he rakastivat ja kumarsivat Häntä kuten Jumalaa. Matt.16:16 ”Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".  Ylösnousemuksen jälkeen Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

Jeesus, Jumalan poika oli enemmän ja merkitsi ihmisille enemmän kuin Mooses ja profeetat.

 

Luuk.1: 6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. (Vanhan liiton lain noudattajina nuhteettomia ihmisten mukaan.

He olivat pappi Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet Johannes Kastajan syntymän aikaan.)

Luuk.2: 21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

22 Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen

23 -niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -

24 ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

(Kahdeksas päivä on vaimon saastaisuuden, viikon keston, jälkeinen päivä. Silloin poikalapsi ympärileikattiin, joka kuvaa uudestisyntymää eli Jeesuksen elämässä myöhemmin kuolleista nousemisen eli ylösnousemuksen päivää. Ylösnousemuspäivä oli myös viikkorytmin mukaan kahdeksas.)

 

Luuk.18: 11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.

12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'

(Israelin oli lupa Jumalan edessä sanoa se: 5.Moos.26:13 ”niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut.” Nämä tarkoittavat kymmenyksiä.)

Luuk.18: 13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.

14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

(Tässä kerrotaan peräkkäin esimerkkinä Vanhan – ja Uuden liiton ero Jumalaa palvelevien kesken. Uudessa liitossa tuodaan Jumalan eteen omat synnit ja saadaan puhdas mieli, kun taas Vanhassa liitossa tuotiin ja tuodaan omat hyvät teot. Jeesus sanoo publikaanin olevan vanhurskaampi. Vanha liitto perustui ihmistekoihin, kun taas Uusi liitto Kristuksen tekoihin ja sitä kautta saatuun armoon.)

 

Joh.1: 14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Jeesuksessa oli myös Isän totuus.)

Joh.1: 17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. (Eikö totuutta ollut aiemmin, Vanhassa liitossa? Sanassa oli totuus silloinkin, mutta myös lihallisessa ja täytetyssä muodossa, Jeesuksessa. Hän edusti vanhan liiton lain täyttäjää ja samalla vapautti lain orjuudesta kaikki, jotka Häneen uskovat.)

 

Joh.8: 32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

(He eivät vielä tunteneet Häntä Totuutena, mutta ”tulevat tuntemaan”. Kun Jeesus on sydämessä, vapautuu sydän orjuudesta iloon ja rakkauteen. Siitä on Totuus.)

33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. (Hän on synnin ja kuoleman voittaja, omiensa Herra.)

36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. (Synnistä vapaaksi, ei syntisyydestä, johon olemme syntyneet. Pojan kauttaan virtaa armo ja anteeksianto, puhdistus Herraan uskoville. Täydellinen on vain Herramme Jeesus Kristus. Muutos vanhasta oman täyttämisen tiestä Uuden liiton uskon tiehen tapahtui Armon ja Totuuden kautta. Myös hyvät hedelmät ja teot Jeesuksen omissa tapahtuu Herran itsensä kautta. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Jeesus Kristus ja oikeuden sanoma pakanoita varten

Matt.12: 18 … minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. (Jesaja)

21 Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa."

(Matt. viittaa profeetta Jesajan ennustukseen Jeesuksesta. Jeesus Kristus on oikeuden sanoma pakanoilla.)

 

Matt.13: 23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä."

Mielenkiintoista tässä on se mistä sanotaan hedelmien tulevan; sanan ymmärtämisestä ja kuulemisesta tai päinvastoin. Kuuro ei kuule eikä silloin ymmärräkään. Mikäli sanaa luetaan, ei tarvitse kuulla, mutta ymmärtää täytyy hedelmien tuottamiseen. Mikäli luetaan vain paikka sieltä ja toinen täältä, ei ymmärretä kokonaisuutta. Jotakin kuitenkin ymmärretään ja silloin hedelmät voivat olla vähäisemmät, mutta niitä on kuitenkin. Sanan sanotaan olevan lähtökohta, joka ymmärrystä aukaisee. Herra Jeesus on Sana ja ymmärryksen lähde. Hän on oikeuden sana ja sanoma, koska Hän on Totuus. Kaikki Mooseksen laissa ja profeetoissa on kirjoitettu Hänestä ja siksi oikeuden sanomaa julistetaan pakanoille, kuten on tehtykin.

 

Joh.4: 9 … Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. (Jeesuskin julisti pakanoille Totuuden.)

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 22 … Sillä pelastus on juutalaisista. (Jeesus itse on heistä ja Hänessä on pelastus.)

23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. (Jeesus itse on totuus; Hän sydämessä ja Häntä voi huutaa avuksi)

25 Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

(Jeesuksen Kristuksen nimeen uskominen on pelastus iankaikkiseen elämään ja Hän tulee sydämeen. Siten taivasten valtakunta tulee lähemmäksi. Evankeliumin julistuksen, niin arvokkaan asian takia, on syytä olla aktiivista. Vanhassa liitossa ei ollut evankeliumin julistusta eli Herran Jeesuksen = Totuuden eli Lain julistusta. Uudessa liitossa on. Muutos tapahtui.)

 

 

Valmistautuminen Uuteen liittoon (Vanhassa liitossa ei julistettu muille sanomaa)

Luuk.9: 1 Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.

2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

3 Ja hän sanoi heille: "Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta.

4 Ja mihin taloon tulette, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallenne.

5 Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja pudistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan."

35 Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä".

52 …ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa.

53 Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.

(Mm. Samarian ja Jerusalemin kilpailu hengellisen keskuksen merkittävyydestä silloin on esimerkki siitä, mihin oltiin menossa koko ajan; eripuraisuuteen ja eriseuraisuuteen Messiaan seuraajinakin.)

60 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa".  (Herra Jeesus, Messiaamme ja Lakimme ”on tullut lähelle”.)

62 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan".

(Jumalan työn tulee olla ensimmäinen tehtävä, edellä muiden töiden, sydämen asia.)

 

 

Temppeli ja laki

Joh.2: 18 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?"

19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä".

21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.

(Temppelissä oli laki ja koska temppeli hajotettiin, on myös laki sieltä poissa. Se on Jeesuksessa Kristuksessa, jossa muodossa se ihmissydämiin lahjoitetaan. Hänessä on vapauden laki, Rakkaus.)

 

 

Miten laki on sydämessä?

Joh.3: 3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 33 Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. 34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; … 36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; …

1.Piet.1:22 ”Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,”. Jaak.4: 11 ”Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.” (Veljessä on Herran Henki, häntä ei ole sopivaa parjata tai tuomita. Herran Henki on Laki. Vanhassa liitossa luvattiin panna Laki sydämeen, Jer.31: 33-34. Tämä teksti viittaa Jumalan liittoon. Liitto eli Laki on Herran Jeesus Kristus. Jumala liittyi ihmiseen ja siten toteutti liittonsa lupauksen.)

 

 

Kenestä laki on kirjoitettu?

Joh.5: 46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?" (Mielenkiintoista, että Jeesus puhuu Mooseksen kirjoituksiin uskomisesta eikä niiden mukaan tekemisestä. Hän oli itse tekijä.)

 

Totuus tekee vapaaksi. Jeesus on Totuus.

Joh. 8: 32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Vapaaksi synnistä, koska Kristus Jeesus pysyy talossa eli ihmissydämessä ja pyyhkii synnit pois, mutta vain jos ihminen on uskossa Herraan Jeesukseen. Jotka ovat uskossa muihin lakeihin tai jos niitä ei ole ollenkaan heidän oma sisäinen lakinsa tuomitsee heidät. Vanhassa liitossa oltiin lain orjia, Uudessa liitossa vapaita lain orjuudesta, 1.Kor.9: 21 ”ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia - vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa - voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;” Muutos tapahtui Jumalan laista Kristuksen lakiin niille jotka uskovat Häneen.

 

 

Vapauden lain säilyminen sydämessä

Joh.14: 15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. (Isän ja Pojan Henki on Hänen omissaan.)

21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

Joh.17: 8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; (Jeesus puhui Isälle. Rakkauden laki ilman muita sanoja ja lakeja on Isältä annettu opetuslapsille ja se riittää heille ja meille.)

 

 

Jeesuksen kuninkuus ja totuus

Joh.18: 36 …mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä". (Nyt ei, mutta on jatkossa ja myöhemmin.)

37 Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

38 Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo

(Tässä esimerkki siitä, miten vähän ihminen todella haluaa tietää ja tuntea totuuden.)

 

Joh.19: 4 Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä". (Jeesus on totuus.)

14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän kuninkaanne!"

Joh.19: 19 Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".

28 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano".

30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

(Koko totuus, laki oli täytetty, kuten kaikki se joka symbolisessa opetuksessa ennakkoon oli Häntä ja Hänen toimintaansa kuvannut.)

Joh.19: 31 Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri-

40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.

41 Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.

42 Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

Jeesus sai Hänelle kuuluvan kunnianarvoisen hautauksen lähimmiltä kannattajiltaan. Pääsiäissapatin päivä oli suuri. Se oli viikkosapatti ja pääsiäissapatti, juuri se sapatti, jolloin ihmisten lunastuksen päivä oli käsillä. Meidät lunastava Herramme oli myös Luojamme, joka lepäsi aikoinaan luomisen johdosta ja nyt lunastuksen johdosta. Ihminen pystyy ainoastaan ottamaan ilolla vastaan kummatkin; sekä luomisen että lunastuksen ilon. Teot on Herra tehnyt ja lahjoittaa ne meille. Joten osallemme jää kunnioitus, ilo ja ylistys Herraamme kohtaan. Kahdeksannen eli ensimmäisen päivän ja sapatin päivän vietto on ihmisen etuoikeus, vastaavasti kuten ylösnousemus-pääsiäisenkin. Ne ovat muistopäiviä Herran kunnioituksen ajatuksella. Jeesuksen kuninkuus on ylhäällä vielä, mutta on tulossa tämän maan Kuninkaiden kuninkuuden tehtävään, Messiaskauteen.

 

 

Jeesuksen tekoihin ja sanoihin uskomista Isän tekoina odotettiin, nyt ylösnousemuksen jälkeen Häneen uskominen on lähtökohta, alku- ja loppupiste A & O.

 

Joh.20: 1 Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta.

3 Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.

4 Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle.

5 Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.

6 Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä

8 Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.

9 Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva.

21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät."

22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.

27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".

28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. (Hänellä on Kaikkivaltiaan Jumalan, Karitsan, Lunastaja-nimi Jeesus ja voitelu-nimi Kristus, Messias, Kuninkuuden aikaa varten; kuninkaat voideltiin öljyllä työhönsä. Jeesus tarkoitti samalla, että tuli uskoa Kristus- eli Messiaskuninkuuteen.)

 

Joh.21: 13 Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan.

14 Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa.

Joh.21: 17 Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. …” (Ruoki elämän leivällä, uskolla Kristukseen; Jeesus Kristus on elämän leipä ja Sana.)

 

Vaikka painopiste muuttui Herraan Jeesukseen uskomiseksi ja rakkaudeksi, on Jeesuksen kautta Hän, Jumalan Sana, laki, uskovien sydämessä Pyhässä Hengessä, Jumalan Hengessä. Hänen tekonsa omissaan ovat aina täydelliset ja sovitetut ja Hän täydellistää ja sovittaa yhä puutteellisia omiaan, katsoen heidät täydellisiksi suuren rakkautensa ja nimensä tähden.

 

Ap.t. 1: 8 ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Jeesuksen viimeisissä sanoissa Hän ilmaisee sanoman pääsisällön. Hän ei puhunut Mooseksen lain noudattamisen todistamisesta, eikä Jumalan lain, eikä muiden kansojen lakien noudattamisesta, vaan Hän katsoi oleelliseksi itsestään Herrana ja Kristuksena todistamisen olevan pääasia. Mooseksen koko lain sisältö oli kuvannut Herraa Jeesusta, Jumalan liittoa (”minun liittoni”) ihmiseen ja heidän kanssaan. Hän pystyi ainoastaan Isän lain kokonaan pitämään ja täyttämään. Sapatin Hän täytti kuoleman levossa happamattoman leivän juhlassa, muuten Hän teki opetus- ja parannustyötään joka päivä. Hän sanoi Joh.5: 17 "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". Hän sanoi tämän juutalaisille, ”koska hän semmoista teki sapattina”(16.jae). Parantaminen ja opettaminen oli todettu Jeesuksen jokapäiväiseksi työksi. Hän oli Jumala ja sapatin lepoa tarvitsi vain ihminen, vaikka Jeesus oli myös ihminen ja lepäsi myös nukkumalla. Tarkoitus oli opettaa Uuden liiton ihmistä alkavaa vapauden lakia varten.

 

22 Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."

3: 16 Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.

(Jälleen kerrotaan pääasiasta. Ei kysytty oletko ollut synnitön!) Muutos tapahtui yrittämisestä uskoon.)

 

 

On kaksi eri liittoa

Ap.t.3: 25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. (Vain yhdessä.)

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

(Tässä Pietari puhuu lakia sivuavasti, koska oli kysymyksessä Jeesukseen uskomattomat lain kiivailijat ja jotka ovat ilman Kristusta, omin voimin, iankaikkisesti lakiin sitoutuneet. Hän tarjosi heille uskoa Jeesukseen, joka vahvisti Uuden liiton lähettämällä Pyhän Henkensä. Jeesus oli vanhan liiton pääte.)

4: 2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.

 

 

Liittomme perusta sanomana

Ap.t.4: 10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.

11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.

12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

(Ei viitata muuhun, kuin Jeesuksen nimeen.)

33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

(Jeesuksen nimen ja ylösnousemuksen korostus oli aihe ja Jumalan armo, koska siirryimme Jumalan koko luomakunnan kanssa tekemään armonliittoon takaisin. Lakiliitto pysyy niillä, jotka ovat siihen sitoutuneita.)

 

5: 20 "Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat".

(myös vanhan liiton lapsille kuului evankeliumi, joka oli elämäksi nyt ja tulevaisuudessa.)

Ap.t.5: 28 … "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren".

31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. (Tässä korostuu Israelille tuotu anteeksiantamus.)

32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

(Uskovat ja ottavat Pyhän Hengen ja Totuuden elämäksi.)

42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. (Tässä opetuslasten työ sanotaan jokapäiväiseksi kuten Jeesuksenkin.)

6: 7 … Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. (Jeesus-Messiasusko Israelissa elpyi.)

 

 

Sanoman vääristelyjä

Ap.t. 6: 13 Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan;

14 sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut".

(Jeesus ennusti temppelin tulevan hajotetuksi. Se tapahtui v 70 jKr. Laki on Hän itse ja Hän tuli vapauden lakina, rakkauden lakina ja Kuninkaallisena lakina uuden liiton sydäntemppeleihin ja Hän elää omissaan niin kuin itse elää. Säädösten muuttaminen olikin käynnissä Jeesuksen ja apostolien sanomassa. Se vain ei ollut enää säädösten vankeudessa olemista vaan rakkauden laissa elämistä ja samalla vapautta synnin orjuudesta. Evankeliumin sanoman vääristelijät koettivat viedä takaisin ympärileikkaukseen ja lain orjuuteen. Siitä Paavalin kirjeissä myöhemmin. Nyt Jeesuksen opetus vapaudesta Joh.8:

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. (Ympärileikkauskin pysyi vertauskuvana Jeesuksesta.)

36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.)

 

 

Israelin lakiliitto osoitti lain täyttämisen olevan ihmiselle mahdotonta

Ap.t. 7: (Stefanus osoittaa puhuneensa totuutta)

7 ja sen kansan, jonka orjiksi he (Israelilaiset) tulevat, minä olen tuomitseva', sanoi Jumala, 'ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa'.

8 Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; (fyysisen liitonmerkin ihmisen liittoutumisesta lain täyttämiseen, mutta Laki sydämessä on Herran omistusmerkki ihmisessä.)

35 …hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.

37 Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta'.

38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.

48 Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta:

49 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani?

51 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niinkuin teidän isänne, niin tekin. (Sydämessä on oikea Jumalan Hengen leposija, kuten laki lepäsi arkissa.)

52 …Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,

53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet."

(Tämä on tiivistelmä ihmisen lain täyttämisestä ja uuden liiton tarpeellisuudesta, jossa Pyhä Henki on sydämessä. Laki lepäsi arkissa eikä ihmissydämissä. Arkkiin ei saanut edes koskea vertauskuvana siitä, ettei ihminen kuitenkaan pysty pitämään lakia. Laki on Pyhä, sillä Herra Jumala on Pyhä, Room.7: 12.)

 

 

Evankeliumin sanaa Jeesuksesta

Ap.t.8: 4 Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. 5 Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;

16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."

(Vääryyden siteissä ei saada Pyhää Henkeä, tulee katua koko sydämisesti ja puhdistua.)

33 …Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."

35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.

37 Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika."]* [Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista.]

40 Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.

(Evankeliumi oli Jumalan liiton todistamista. Herra piti liiton, liittoutui ihmiseen ja täytti ja toteutti lain vaatimukset, kantoi syntimme ja vapautti meidät sen orjuudesta ja siteestä. Todellisesti vapaa pitää kiinni Herrasta Jeesuksesta, niin hänellä on vapauden laki mukanaan.)

 

 

Jeesuksen todistus

Ap.t. 9: 3 …että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;

4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"

5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, …

14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat". 15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.

16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden."

17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä".

18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.

(Jeesus järjesti henkilön, joka menee ja sanoo, mitä Sauluksen tuli tehdä.)

20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.

22 …juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

28 Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. (Aluksi ei muuta Herrasta israelilaisille voinut esittää kuin Jeesus on Jumalan Poika. He eivät olisi olleet vastaanottavaisia ymmärtääkseen, että Jeesus on Jumala ihmisessä. Jeesus opetti sen kyllä selvästi, mutta Hänen piti opettaa myös Israelin kansan tähden itsensä Poikana, mutta samalla opettaa uuden liiton ihmistä ymmärtämään kuinka Hän on yhtä Isän kanssa. Hän on Sana, Totuus, Laki, Täytetty Laki.)

 

 

Jumala on puhdistanut pakanat ja luomakuntansa

Ap.t. 10: 15 Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi".

16 Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.

19 Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua;

20 niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt".

23 Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan.

28 Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi.

(Pietari ei siinä tilanteessa vielä voinut kertoa enempää, esim. ruokien puhdistumisesta.)

29 Sentähden minä vastaansanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Ja nyt minä kysyn: mitä varten te olette minut noutaneet?"

 

Pakanoille julistetaan evankeliumi

34 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,

35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. (Tässä osoitetaan hyvien tekojen, rakkauden tekojen tärkeys. 10:2)

36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,

40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,

43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.

45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, (Siten Jeesus, Herran laki tuli sydämeen.)

48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen

 

Ap.t. 11: 1 Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. (Jeesuksen Kristuksen, joka on Jumalan Sana, ei mitään juutalaisoppia.)

14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi'.

Ap.t. 11: 17 Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"

18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

(Pakanoiden parannus oli uskoa Herraan Jeesukseen, joka on Elämä ja Rakkaus.)

24 Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa.

 

Ap.t. 13: 38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti'."

48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

 

Ap.t. 14: 7 Ja siellä he julistivat evankeliumia. 15 ja sanoivat: "Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on.

16 Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä;

17 ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää,

21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan

22 ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".

23 Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.

27 Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. (Silloin oli paljon juutalaisia tullut Jeesukseen uskoviksi ja muodostivat seurakunnan. Olihan heille ensiksi julistettava evankeliumi.)

 

 

Juutalaisuuden ja apostolien evankeliumin julistuksen eroaminen toisistaan

 

Ap.t. 15: 1 Ja Juudeasta tuli sinne (Antiokiaan) muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua".

2 Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin.

4 Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan; ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria.

5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".

6 Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.

Ap.t.15: 7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.

8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.

9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?

11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin." (Juutalainen Pietari tässä edustaa juutalaisuutta ja toteaa tämän, Herran kieltämisen jälkeen itseensä pettyneenä, heillekin kuuluvaksi.)

 

Ap.t. 15: 13 Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!

14 Simeon on kertonut (Pietaria kutsutaan taas vanhalla nimellä, eikä enää kalliona, koska hän oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen), kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.

15 Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, (täydellisemmin se toteutuu Jeesuksen Messiasvaltakunnassa)

18 mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista'.

19 Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen,

20 vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.

21 Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."

(Mooseksen oppiin ei kehotettu kristittyjä. Mooseksen julistajat ovat ja olivat oma ryhmänsä.)

 

Ap.t. 15: 23 ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen: "Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen. 28 Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:

29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"

31 Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta.

32 Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat heitä.

(Ilo oli varmasti suuri. Se seuraa vapauden lakia. Vapaus oli jo ennen Siinaita ja siihen oli hyvä palata. Se ei tarkoita, että palataan syntiin, vaan iloitaan Herran antamasta vapaudesta ja rohkeudesta todistaa Herran nimeä ja Herran päivää, ylösnousemuspäivän evankeliumia, joka kertoo elämästä ja pelastuksesta. Juutalaiset pysyivät vanhan liiton luomisen sanomassa, Uuden liiton seurakunta julistaa Herran lunastuksen sanomaa kaiken siihen kuuluvan symboliikan ja todistuksen kautta.)

 

Paavali liberaalisena

Juuri oli riita käyty ja päätökset tehty

Ap.t. 16: 1 … Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi, nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen.

3 Paavali tahtoi häntä mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla; sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen.

4 Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet. (”Eikä muuta kuormaa”)

5 Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä.

 

10 Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.

Ap.t. 16: 13 Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille.

14 Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.

15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: "Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä". Ja hän vaati meitä.

(Kokoontuminen siinä paikassa näytti olevan naisten tapahtuma Makedoniassa. Olivatko he juutalaisia, pakanoita vai kristittyjä? Alue oli roomalaisten.)

 

20 Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat: "Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia

21 ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia".

30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"

31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

32 Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat.

33 Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta.

34 Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. (Tarkoittaen Jeesukseen uskomisen kautta Jumalaan uskomista.)

 

 

Paavali sitkeästi julistaa uskoa Jeesukseen ”juutalaisille ensin”

Ap.t. 17: tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagooga.

2 Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,

3 selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus".

4 Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko jumalaapelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset.

7 ja heidät Jaason on ottanut vastaan; ja nämä kaikki tekevät vastoin keisarin asetuksia, sanoen erään toisen, Jeesuksen, olevan kuninkaan". (Hän on sydänten kuningas nyt ja on tuleva Israeliin Kuninkaiden Kuninkaaksi tuhanneksi vuodeksi, jonka jälkeen Hän on ikuisesti yksi ainoa Herra näkymättömän Isän Kuvana ja Sanana uudeksi luodussa maassa.)

Ap.t.17: 10 Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.

11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

12 Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.

17 Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi.

18 …toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.

19 Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat?

24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, (vaan sydämissä, joissa Hän on täytettynä Lakina; ei vanhassa liitonarkissa.)

25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Ap.t.17: 31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

34 Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat;

 

Ap.t. 18: 4 Ja hän keskusteli synagoogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. (Sapattina oli helppo tavata juutalaisia, samoin muiden kansojen ihmisiä.)

5 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.

6 Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö."

8 Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.

9 Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene,

10 sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa".

12 …juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen

13 ja sanoivat: "Tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla".

(Juutalaisille ja eräille juutalaiskristityille Jeesus Kristus ei ollut Jumala ja säädökset olivat erilaiset.)

 

 

Tuomarin edessä

Ap.t.18: 15 Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne teidän huolenanne; niiden tuomari minä en tahdo olla."

16 Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä.

24 Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa.

25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. (Ihminen voi olla Pyhän Hengen ohjaama, vaikkei oppi ole kohdallaan.)

26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.

Ap.t.18: 28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.

(Juutalaisille oli helppo todistaa siksikin, että he tunsivat kirjoituksia, vaikkeivät ymmärtäneet.)

 

Ap.t. 19: 8 …hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta.

9 Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa.

10 …sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.

 

 

Ylösnousemuksen muistopäivän alku

 

Ap.t. 20: 6 …ja viivyimme siellä seitsemän päivää. (Maanantaista – sunnuntaihin. Maanantaina matka.)

7 Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan puoliyöhön saakka.

(7 päivää maanantaista sunnuntaihin odotettiin Jeesuksen ylösnousemuksen muistopäivää. Silloinhan Jeesuskin oli murtanut leipää Emmaus-nimisessä kylässä häneen uskovien kanssa; Kleopas ja ehkä Luukas, joka tätä kertoo, kulkivat sinne. He olivat ylösnousemuspäivän iltana Jeesuksen kanssa aterialla, Jeesus siunasi ja mursi leipää, jolloin he tunsivat hänet. Vrt. 3. Moos.23:n jokaiseen sapatin jälkeisen päivän juhlaan. Lehtimajan juhlan 1. ja 8. pv ovat juhlapäiviä, sapatteja ja 8. on suuri juhlapäivä. Se symboloi viikkorytmin 1. ja 8. päivään, jotka viittaavat ylösnousemuspäivään, sunnuntaihin. Uutislyhteen päivä tuli viettää sapatin jälkeisenä päivänä, joka viittaa ylösnousemuspäivän ”uutislyhteeseen”, kun Jeesus vei haudoista nousseet pyhät Isän eteen. 3.Moos.23: 16 viittaa helluntain satoon ja sapatin jälkeiseen päivään. Samoin ympärileikkauksen päivä tuli olla 8. pv, joka viikkorytmissä viittaa sunnuntaihin, ylösnousemuspäivään, joka on sydämen ympärileikkauksen aihe uskon kautta. Helluntaisunnuntai osoittaa sydämen ympärileikkauksen tapahtuneen. Sunnuntai on ilojuhla ja voitonjuhla kuolemasta.)

 

Ap.t.20: 21 vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

(Parannus oli kääntyminen Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen, pois epäjumalista.)

24 En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen.

25 Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. (Jumalan valtakunta ja Messiasvaltakunta, joka on tuleva.)

 

 

Välipäätelmä

Tähän asti Paavali ja apostolit olivat julistaneet pelkästään evankeliumia Herraan Jeesukseen ja ylösnousemukseen uskomisesta, parannusta luopua epäjumalista, elää Herran tietä ja kohti Jumalan valtakuntaa, armon evankeliumin kautta. Se oli uusi oppi, jota Ateenan Argeopagilla haluttiin kuulla.)

 

 

Vääristeltyä puhetta seurakuntiin

Ap.t. 20: 27 Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa.

29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,

30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. (Mm. gnostilaisuus, tietouskonto, järkeisoppi, joiden perusta ei ole uskossa Herraan.)

 

Ylösnousemusjuhlapäivä tavaksi vanhan testamentin tutulla perustalla

Ap.t. 21: 4 Ja tavattuamme opetuslapset me viivyimme siellä seitsemän päivää. Ja Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin.

(Tämäkin viittaa tapaan viettää leivän murtamista ylösnousemuspäivänä, joka korostaa heidän julistamaa evankeliumisanomaa. Siksi he päättivät tapaamisensa mielellään siihen päivään.)

 

 

Uusi oppi ja vastustus

 

Ap.t. 21: 20 Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.

21 Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.

(Tuohan piti pääsiassa Paavalin julistuksesta paikkansa, koska evankeliumi sisälsi uuden asenteen lähes kaikkiin kohtiin Mooseksen laissa: symbolisin perustein ja täytetyin perustein. Juutalaiset ovat kuitenkin iankaikkisessa liitossa Mooseksen lakiin, jolloin he voivat pitää sen, vaikka uskoisivat Jeesukseen. He voivat myös osittain luopua niistä. Rajan veto varsinkin vielä silloin oli vaikeaa.) Paavali perusteli pakanoille pidettyjä puheitaan:

Ap.t.21: 25 Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta."

28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."

29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.

 

 

Paavali, entisenä vainoojana, haluaa olla rohkea ja mennä Jerusalemiin todistamaan Herrasta Jeesuksesta profetian kautta tulleesta kiellosta huolimatta

Ap.t. 22: 3 "Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia; ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niinkuin te kaikki tänä päivänä kiivailette.

4 Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen vankeuteen sekä miehiä että naisia,

12 Ja eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää,

14 Niin hän (Ananias) sanoi: 'Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen;

15 sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. (Eli Jeesuksen Kristuksen, joka on Sana, Totuus ja Laki)

16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'

Ap.t.22: 18 ja näin hänet (ilmestyneen Jeesuksen). Ja hän sanoi minulle: 'Riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta'.

 21 Ja hän sanoi minulle: 'Mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö'."

 

 

Paavali ylipappien ja neuvoston edessä

Ap.t. 23: 1 Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti".

3 Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä; istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua?"

6 Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana".

11 Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi: "Ole turvallisella mielellä, sillä niinkuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistaman minusta myös Roomassa".

29 ja havaitsin, että häntä syytettiin heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta ettei ollut kannetta mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet.

 

 

Paavali todistaa uskostaan maaherralle

Ap.t. 24: 14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,

15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

16 Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

Ap.t.24: 17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja.

18 Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä;

24 …haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.

25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas".

 

(Paavali noudatti juutalaisten menoja osittain ja joskus heidän mielikseen, ettei heitä loukkaisi. Gal. 6: 12; 1.Kor. 9: 19-23; 10: 33)

 

Ap.t. 25: 8 sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan". (Kävihän Paavali synagogassakin ja temppelissä.)

19 vaan heillä oli häntä vastaan riitaa joistakin heidän uskonasioistaan ja jostakin Jeesuksesta, joka oli kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän.

 

 

Paavali todistaa uskostaan kuninkaalle

Ap.t. 26: 9 Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,

Ap.t.26: 18 (Paavali kertoo Jeesuksen sanat) ”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.”

20 …'ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

22 …enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,

23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

 Ap.t. 27: 25 Olkaa sentähden rohkealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kuin minulle on puhuttu.

Ap.t. 28: 22 Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on; sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään."

23 Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan

valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta.

Evankeliumi pakanoille

Ap.t.28: 28 Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he kuulevat sen."

31 ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä.

 

 

Apostoli Paavalin julistuksen sisältö

 

Room. 1: 1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,

4 … -Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,

5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,

6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:

9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,

Room.1: 16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

Room.1: 32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

 

(Yllä olevissa jakeissa on lakia tai sitä minkä ihminen luonnostaan kokee pahaksi, poimittuna vanhasta ja uudesta testamentista. Tuon kaiken voi hyväksyä kristityn laiksi. Sen tuntee luonnolliseksi, luonnonlaiksi.)

 

Paavalin opetus on kaikille kansoille

Room.2:12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; (Ilman lakia olevat voivat myös noudattaa omantuntonsa oikeudenmukaisuutta.)

13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.

14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-

16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

17 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi

23 joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa?

24 Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on.

25 Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.

27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;

29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

 

Room.3: 7 Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan?

8 Ja miksi emme tekisi, niinkuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niinkuin muutamat väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi"? Niiden tuomio on oikea.

Room.3: 9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,

10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;” (Tämä Daavidin psalmi osoittaa aikansa uskottomuuden.)

19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, (tarkoittaen kaikkea kirjoitettua lakia, jonka vastine on Jeesus Kristus, Jumalan vanhurskaus.)

22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.

28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,

30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.

31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

 

(Sen vahvistaa Jumala meissä, koska Jeesuksen nimeen uskominen antaa Pyhän Hengen sydämeen ja ainoastaan Jumala antaa uskon sekä vanhurskauden Jeesuksen nimessä. Jeesus on lain vahvistus. Hän on ainoana pitänyt lain, täyttänyt ja vahvistanut sen itseensä, todistamalla sen nousemalla ylös kuolleista. Jeesus on lain sisältö, rakkaus. Hän ihmisen sydämessä on täytetty laki.)

 

 

Ympärileikkaus ja teot vai usko ja vanhurskauttaminen

 

Room.4: 1 Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?

4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,

5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"

11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;

12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.

14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi

15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.

16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä

 

Room.5: 1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;

18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. (Ne, jotka Herraan Jeesukseen uskovat.)

20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, (lain väliin tulo on Siinailta Kristuksen ristille, jolloin jälleen annettiin vapaus ja kivitaulujen valta poistettiin kuten suuri kivi haudan suulta ja kivisydän muutettiin lihasydämeksi Herran kautta. Silloin liitot katkaistiin, josta Sakarja 11: 10-14 on kirjoittanut.)

21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta (Jeesus on Vanhurskaus) iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

 

Tuleeko elää synnissä lain alla vai vanhurskaudessa armon alla?

 

Room.6: 1 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?

2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?

11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.

12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, (Jeesuksen rakkauden lain muodolle)

18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.

22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. (Tämä sisältö viittaa Jeesuksen lakiin eikä Isän lakiin, joka Siinailla annettiin. Ainoa opinmuoto on juuri Herran kautta annettu Uusi käsky, Uudet käskyt, Rakkaus. Paavalinkin mukaan vanha opinmuoto muuttui uuteen ja parempaan. Muutos tapahtui.)

 

 

Kumpi laki vallitsee ihmisessä: Pyhä Laki, Jeesus Kristus vai synnin laki, liha?

 

Room. 7: 1 Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? (”Laki on hengellinen” eli Jeesus Kristus)

2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.

(Aihetta käytetään symbolina Jeesukseen; Laki, joka kuoli ristillä, vapautti seurakuntavaimon.)

Room.7: 4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,

6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse".

9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi,

10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi (tulevaisuudessa Jeesuksen kautta), olikin minulle kuolemaksi.

11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.

12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. (Sehän kuvaa Totuutta, Herraa)

13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. (Ihmisen mahdottomuus tulisi näkyviin; kukaan ei sitä täytä.)

14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

Room.7: 20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa (lihan laissa), joka minun jäsenissäni on.

(Syntiseen luontoon syntynyt on syntisissä jäsenissään.)

24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

 

Room.8: 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

(Tässä samaistetaan Jumalan rakkaus Jeesukseen Kristukseen. Koko Laki on kuvaus Herrasta, Rakkaudesta, josta Vanha liitto kertoo symbolein ja Uusi liitto paljolti suorin sanoin. Kuten Siinain ympärille piti tehdä raja, ettei kukaan astuisi sen sisäpuolelle, samoin ei ole Jumalan lain, Jeesuksen Kristuksen työn täyttäjäksi kukaan muu ollut kelvollinen.)

 

Room.9: 30 Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta;

31 mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut.

Room.9: 32 Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, (Herraan Jeesukseen)

33 niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".

(Jeesus Kristus oli todellinen laki, vanhurskauden laki, Pyhä Laki, joka saavutetaan uskolla.)

 

Room.10: 3 sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.

(Ainoa, joka sen täyttää ja täytti on Herra Jeesus Kristus. Herrassa on vanhurskauden laki.)

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

20 Ja Esaias on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet".

21 Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden".

(Jumalan armollisuus korostetaan tässä kaikkia ihmisiä kohtaan, armollisuus, joka on Jeesuksessa, Jumalan Rakkaudessa = Laissa, Vanhurskauden laissa, Täytetyssä laissa, Pyhässä Laissa.)

 

Room.11: 6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.

7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

(Ei pakanoiden eikä Israelilaisten tule ylpeillä toistensa rinnalla, koska kaikki ovat syntisiä ja armahdettuja. Sanoisin Kristus on lain alku ja loppu ja Hänessä laki on täytetty ja Hänessä on pysyvä iankaikkinen Totuus. Lain loppu on vanhan liiton loppu Kristuksen kuolemassa, sapattina ja ylösnousemuksessa alkaa uusi liitto.)

 

 

Paavalin antamia elämän ohjeita

Room.12: 9 Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.

10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.

18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.

21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Room.13: 7 Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. (Lain täyttänyt on vain Jeesus Kristus.)

9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

(Paavali vertaa 10 käskyn lakia Rakkauteen, jonka hän on jo todistanut olevan Herra Jeesus.

Tässä hän ei vedä pois sitä mikä on ihminen luonnostaan ja miten Jumala armahtaa häntä, koska kukaan ihminen ei lakia täytä. Israel on näyttänyt toteen, ettei kova yrittäminen auttanut, vaan ainoastaan Herraan Jeesukseen uskominen. Jeesuksen vanhurskauden omistaminen uskon kautta ja Hänen nimensä tunnustaminen ovat avainasemassa pelastuksessamme. Hänen kauttaan olemme lain täyttäneet.)

 

Room.13: 13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

 (Me saamme vanhurskauden vaatteet lahjaksi ja rukousyhteydessä meidät puetaan niihin. Israelilaisille ja muillekin oli mieleen oman pukeutumisen neuvo vanhassa liitossa. Todellisesti Paavali on erimieltä. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Ruokalaki ja päivien pyhittäminen käsittelyssä

Room.14: 1 Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.

2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.

3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.

4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.

5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.

6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.

7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.

14 Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.

15 Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.

17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. (Mark.14: 25 ”Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."- Tarkoittanee 1000-v. Messias-valtakuntaa.)


20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.

21 Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.

22 Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee;

23 mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.

(Yhtä hyvin kaikkien päivien pitäminen yhtä hyvinä on Jumalan edessä sopivaa kuin kaikkien ruokien pitäminen puhtaina. Paavali tapasi Pietarin ja sai tietoa hänen saamastaan näystä koskien ruokia ja niiden symbolista vastinetta. Painotus on nyt konkreettisessa, Pietari Ap.t.10: 10-20 korosti symboliikka. Vanhan testamentin epäpuhtaat ruoat ja valikoidut päivät Paavali kertoo selvästi tulleen muutetuiksi. Gal.5:1 ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”)

 

 

Avustaminen uskon veljien kesken

Room.15: 1 Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi.

2 Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi.

18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, (viitaten edellisen luvun sanomaan pakanoita varten)

Room.15: 26 Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. (Vainojen takia vaikeuksiin joutuneiden auttaminen.)

Room.16: 12 Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.

26 …iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. (Pakanoiden lahja Israelissa oleville Herran lapsille.)

 

 

Samoja syntejä on Uudessa liitossakin

1. Kor. 6: 9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

(Sana miehimykset varmasti tarkoittaa homoutta.)

1.Kor.6: 12 Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.

13 Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten; ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra ruumista varten; (koko ihmistä)

15 Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!

16 Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".

18 Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. (Koskee synnin seurauksia.)

 

1.Kor.  7: 1 Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

9 mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

10 Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään;

11 mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

15 Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.

18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.

19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

Kiistaa ympärileikkauksen välttämättömyydestä pidettiin yllä ja Paavali osoittaa suunnan kummallekin osapuolelle. Käskyjen pitäminen on juutalaisille ikuinen liitto ja kristityille se on ilman kirjaimia sydämessä Jeesuksen Kristuksen käskynä ”rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Kuitenkin Mooseksen lapset ovat yhtä lailla arvokkaat Jeesukselle kuin kristitytkin. Molemmat ovat alkujaan valittuja ryhmiä. Kuitenkin haureuden synti on erikoisen korostetusti varoitettu syntilaji UT:n sivuilla.

 

1.Kor.8: 4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.

5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,

1.Kor.8: 6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

9 Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.

10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?

11 Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.

12 Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan.

Syömisen vapaudesta sai Pietari näyn, josta Ap.t. 10 kertoi ja siihen vapauteen uskoi myös Paavali. Kuitenkin heikkouskoisten nähden ei ole hyvä poiketa totutuista tavoista nykyäänkään kuten silloin juutalaisten lakiin tottuneiden tähden, jotka eivät voineet heti uskoa uutta vapauden suuntaa.

Jakeissa 4-6 korostetaan kymmenien käskyjen ensimmäistä puoliskoa; rakkauttamme ja kunnioitustamme Yhtä ainoaa Jumalaa, kaiken luojaa kohtaan. Se on Jeesuksen rakkauden lain ensimmäinen käsky. Toinen niistä käskyistä on rakkaus lähimmäiseen, joka ilmenee jakeissa 9-12. Jeesus ei eritellyt näistä kahdesta käskystä alalajeja, vaan neuvoi vain tien, rakkauden suunnan Jumalaan ja lähimmäisiin, joka on Hänessä.

 

1.Kor. 9: 14 Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa.

18 Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää.

20 ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset;

21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

(Kristuksen lain tulo on ikään kuin paluu takaisin siihen luonnonlakiin, joka ihmisen sydämessä on ilman kirjaimia ollut jo ennen Siinailla julistettua lakia. Nyt vain Kristus itse on lain täyssisältö.)

22 heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia.

25 Mutta jokainen kilpailija (urheilija) noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.

27 vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.

(Ruumiin ja mielen himoista on Kristuksessa olevalla ihmisellä halu hillitä kaikkea.)

 

 

Kristus valvoi kansaansa, joka liittoutui kirjoitetun Jumalan lain alaisuuteen Mooseksen kautta

 

1.Kor. 10: 2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä

3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa

4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. (Hän valvoi heitä, josta kallio oli vain symboli)

7 Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään".

8 Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta.

9 Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.

10 Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.

11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.

14 Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.

(Epäjumalien palvelu, Herran kiusaaminen ja vastustus sekä haureus ovat edelleen varottavia.)

1.Kor.10: 20 Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista.

21 Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.

23 "Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista", mutta ei kaikki rakenna.

24 Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta.

25 Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden,

26 sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on". (Ja Hän sanoi Pietarille kaiken olevan puhdasta.)

1.Kor.10: 27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden.

28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden;

29 en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?

31 Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.

32 Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle,

(Jumala antoi kristityille vapauden, mutta ei vapautta pysyä synnissä. Ruokaoppi sai erityisen huomion siirryttäessä vanhasta Uuteen liittoon. Senkin Kristus- Kallio ohjasi apostolien kautta. Muutos tapahtui.)

 

 

Käytös Herran pöydässä

1.Kor. 11: 21 sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa.

22 Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä.

25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".

26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

33 Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne.

34 Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. (VT Hes.42: 13 "Pohjoiskammiot ja eteläkammiot, jotka ovat eristetyn alan edustalla, ne ovat pyhiä kammioita, joissa papit, jotka lähestyvät Herraa, syövät sitä, mikä on korkeasti-pyhää. Sinne he pankoot korkeasti-pyhän: ruokauhrin, syntiuhrin ja vikauhrin; sillä se paikka on pyhä.” Uusi testamentti, joka mainitsee kaikkien seurakunnassa olevien olevan pyhitettyjä ja pappeja, antaa koko seurakunnalle korkeasti pyhää syötäväksi, mutta sen pyhyys tulee muistaa. Osittainen muutos tapahtui.)

 

 

”Verraton tie”; ”Minä olen tie, totuus ja elämä” - Herra Jeesus, Rakkauden laki

 

1.Kor. 13: (Vrt. ihmistekoa) 3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;

7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

8 Rakkaus ei koskaan häviä;

10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

(Vain Jeesus Kristus on näin täydellinen ja Häntä tämä kuvaa.)

 

 

Uuden liiton palvelijat ovat Hengen mukaan kykeneviä, ei kirjaimen

Lain kirjaimessa on kuoleman virka / Kristuksessa Jeesuksessa on Hengen virka

 

2.Kor. 1: 12 Sillä meidän kerskauksemme on tämä: meidän omantuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa.

2.Kor. 3: 3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,

8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

9 Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

10 Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.

14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;

16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

 

(Lain kirjain muuttui Kristuksen Hengeksi, Herraksi Ihmisessä. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Vapauden säilyttäminen

 

Gal. 2: 4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,

5 me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.

12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän (Pietari) syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,

Pietari eli Keefas oli vapautunut syömään pakanain seurassa saamaansa Ap.t.10: näkyä uskoen. Se tapa ei ollut juutalaisille luvallista aiemmin, mutta Kristuksen puhdistustyöhön uskomisen kautta hän oli nyt vapaa tekemään sen. Paavali uskoi myös Pietari näkyyn.  Pietari ehkä tunsi, ettei ole oikein loukata toisten uskoa ja saattaa heitä epäilemään hänen omantuntonsa vapautta, vetäytyen pois. Paavali oli ryhdikäs ja ei epäillyt pitää kiinni uudesta opista. Pietaria katsoen kristityt juutalaiset olisivat voineet ottaa esimerkkiä ja vältellä myös pakanoita ortodoksi- juutalaisten nähdessä. Pietari todennäköisesti ajatteli, ettei aika ollut kypsä liian rohkeisiin irtiottoihin. Paavali rohkeana pakanoiden apostolina oli loukkaantunut tilanteesta.

16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,

20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Gal.2: 21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

(Kristus-lain kautta päästään vapauteen kaikista lain teoista. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Aabrahamin lapsia vapauteen lain kirouksesta

 

Gal.3: 2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?

3 Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? (Uudestisyntyneet Galatalaiset. Vanhasta opista on todella vaikea luopua. ”Nuorena opittu” nousee helposti uudestaan pintaan.)

5 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,

7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.

10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".

11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".

12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". (Ainut Jeesus Kristus)

13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" – (Laki kiroaa meitä ja osoittaa kuolemaa, koska olemme kykenemättömiä sen täyttämiseen.)

17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. (Egyptissä oloaika oli 430 vuotta ja sitten tuli 1. säädös, pääsiäinen ja lisää säädöksiä ja lakeja oli tulossa.)

18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.

19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.

20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.

23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.

24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.

25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.

27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

 

Gal.4: 3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.

4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

(Siihen aikaan orjuus oli ajankohtaista arkipäivää, joka on vertauksena hyvä menneestä aikakaudesta. Siinain koko lakikokoelma oli raskasta iestä orjuuden ajan eli alaikäisyyden ajan ihmisille, koska he eivät vielä ymmärtäneet toimiensa tarkoitusta. Lapsen asemaan pääseminen vapautti työvelvoituksesta. Työtä lapsi tekee vapaasta tahdostaan. Tunnusomaista lapselle on Isän huutaminen, joskus itkienkin.)

7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi;

Gal.4: 9 …kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?

10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. (Päiviin kuuluu viikkosapatti, joka oli Jeesuksen täytettävä kuolemanlevolla kuten levolla luomisen jälkeen.)

11 Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.

17 Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.

19 Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,

21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?

22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.

23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.

24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;

25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.

26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.

28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.

29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.

30 Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa."

31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

 

Gal.5: 1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.

3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. (Ympärileikkaus/merkki lihassa on liiton merkki lain täyttämiseen lihassaan.)

4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. (Kristus oli ainoa liiton täyttäjä/totuus, josta armo virtaa uskoville.)

6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?

10 …mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.

12 Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!

13 Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.

14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.

17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.

18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23 Sellaista vastaan ei ole laki.

24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

 

Gal.6: 2 Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

12 Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. (Juutalaisille mieliksi oman edun tähden.)

13 Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne.

14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!

15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.

 

Ef.2: 8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

11 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-

14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

(ympärileikkaamattomien ja  –leikattujen väliltä)

15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi (ympärileikkaamattomat ja –leikatut) yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,

(Kaikkiko, koko Toora, mukaan lukien kiviset laintaulut? Hyvyys ja totuus jäivät, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hän, Rakkaus ei koskaan häviä. Se totuus näkyi myös kivisessä laissa.)

16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. (Molemmat tarkoittavat ympärileikkausta koskevia ryhmiä.)

17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

Ef.4: 14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

15 vaan että me, totuutta noudattaen (seuraten jäljessä) rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa:

22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

23 ja uudistua mielenne hengeltä

24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen (Herran Jeesuksen vanhurskauteen) ja pyhyyteen.

 

Ef.5: 9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä- (Jeesuksen Hengen kautta)

15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,

6: 1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.

2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus-

3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

4 Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

8 tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.

14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,

15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä

 

Fil.2: 9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

3: 2 …kavahtakaa noita pilalleleikattuja.

3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,

5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,

6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.

7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. (Vielä Paavali noudattaa juutalaisten tähden vanhassa liitossa Jumalan lupaamaa tapaa kerskata teoistaan, mutta kertoo välittömästi uuden liiton kerskauksen olevan ainoastaan Kristuksesta. Muutos: teot ovat Kristuksen teot.)

8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen

9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

 

Kol.2: 2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,

3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.

6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,

8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,

11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:

(Laki ja ympärileikkaus ovat vanhan liiton pilarit, merkit.)

12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

(Seuraavaksi on luettelo siihen kuuluvista sisällöistä:)

16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,

17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.

20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:

21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!"

22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?

23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. (Ruumiin terveys ei ole yhtä arvokasta kuin Hengen terveys.)

1.Tess.4: 2 Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet.

3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,

4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,

5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;

6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet.

7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.

8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.

9 Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne;

Kol. 2: 14-23 tarkoittaa Mooseksen kautta annettua juhlasäädöslakia pois otetuksi, mutta selvästi se pitää sisällään myös sapattilain, kuten Paavali jo aikaisemmin painotti koko kiveen kirjoitetun lain tulleen täytetyksi ja nyt 1. Tess. 4: 2-9 osoittaa Herran Jeesuksen kautta annetun lain olevan keskeinen, jota Uusi testamentti korostaa koko ajan. Silloin säilyy vapaus, joka ei tarkoita mitään Jumalan rakastamista ja lähimmäisen rakastamista vastaan. Silloin ei tehdä mitään pahaa heille sanoin eikä teoin ja ajatuksetkin rakastavat ja antavat lähimmäiselle anteeksi. Omat heikkoudet viedään rukouksessa Jumalan kasvojen eteen armon alle ja armahdettavaksi. Room.10: 4 ”Kristus on lain loppu” ja Häneen uskovalle Hän on vanhurskaudeksi. Siirrytään lain alta armon alle Kristuksen kautta. Muutos on tapahtunut.

 

 

Laittomuuden ihminen

 

2.Tess.2: 2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, (”Joka vielä pidättää”; sen on ajateltu olevan Jumalan kansa eli viisaat neitsyet maan päällä, joka on vielä taivaaseen ottamatta. Tyhmät neitsyet jäävät laittomuuden ihmisen ajalle.)

8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (Rakkautta Totuuteen, Kristukseen.)

11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, (epäjumalan)

12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (Lakiin pitäytyville, jotka eivät usko Jeesukseen Totuutena, totuus tarkoittaa kiveen kirjoitettua lakia.)

 

 

Kristuksen lakiin viittaavat:

 

1.Tim.1: 5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

6 Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin,

7 tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.

8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään

9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan-

11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

(jae 11 on tarkoitus liittää jakeen 9 alkuosan ajatuksen jatkoksi. Luettelo välissä on sivulause.)

6: 3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,

14 että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, (Latin. Vulgata: mandatum = tehtävä, toimi, käsky)

Rakkauden lain sisältöä

2.Tim.2: 22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

23 Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.

 

Tiit.2: vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.

14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. (Etenkin juutalaisille. / * 3:5)

3: 4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,

5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta (etenkin uuden liiton ihmiselle / vrt. 2:14), vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,

9 Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia.

(Lain eli VT:n Mooseksen, profeettojen ja psalmien kirjat sekä niissä olevien lakien kiistat ovat turhia nykyäänkin.)

13 Varusta huolellisesti matkalle Zeenas, lainoppinut, ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi.

(Lainoppineet Kristukseen uskovina olivat silti arvostettuja ja hyödyllisiä.)

 

Kristuksen laki ja oppi oli rakkaus

Filem.6. 5 sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan; (Kristuksen käskyt)

6 ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on.

 

 

Sapatti ja ”tämä päivä” liitetään toisiinsa

 

Hepr.1: 9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

 

(Luvuista 3 ja 4 otteet ovat Sonja Kivelän ”Maallikon Uusi testamentista”. Vrt. käännös v. -38.)

3: 7 Sen tähden niin kuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, kun kuulette Jumalan äänen
8 älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin silloin, kun katkeroiduitte minuun koetuksen aikana autiomaassa.
9 Siellä, missä teidän esi-isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta.
10 Sen tähden minä vihastuin näihin ihmisiin ja sanoin: ´Aina he eksyvät sydämessään, eivätkä ole oppineet tuntemaan minun Tietäni.´
11 Niin minä Vihassani vannoin: ´He eivät tule koskaan pääsemään minun Lepooni, jonka heille valmistin.´”12 Katsokaa Veljeni, ettei kenelläkään teistä ole niin paha ja epäuskoinen sydän, että hän luopuu Elävästä Jumalasta, 13 vaan joka päivä rohkaiskaa toinen toistanne niin kauan kuin on voimassa ”tämä päivä”, ettei synti ketään teistä petä ja paaduta sydäntänne, 14 sillä vain silloin me tulemme Osallisiksi Jumalan Valtasuuruudesta, kun pysymme loppuun asti siinä Vahvassa Uskonluottamuksessa, mitä alussa tunsimme Kristuksessa. 15 Kirjoituksessa sanotaan selvästi: ”Tänä päivänä kun kuulette Jumalan Äänen: älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte silloin, kun katkeroiduitte minuun.”16 Mutta ketkä sitten katkeroituivat Jumalaan? Eivätkö kaikki he, jotka kuulivat Jumalan Äänen? Eivätkö he olleet ehdottomasti heitä, jotka lähtivät Mooseksen johdolla pois Egyptistä? 17 Keille sitten Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Eikö hän vihastunut heihin, jotka tekivät syntiä ja joiden luut hän jätti autiomaahan? 18 Keille Jumala vannoi, etteivät he tule pääsemään Luvattuun Maahan, jonka hän oli antanut heille lepopaikaksi? Eikö juuri heille, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan? 19 Me näemme siten, etteivät he epäuskonsa tähden voineet päästä Luvattuun Maahan.

4: 1 Koska Lupaus, että tulemme pääsemään Jumalan valmistamaan Lepopaikkaan on vielä voimassa, huolehtikaamme siitä, ettei kukaan teistä jää sen ulkopuolelle. 2 Sillä me olemme myös kuulleet Ilosanoman niin kuin he autiomaassa. Ilmoituksen Sanasta ei kuitenkaan ollut kuulijoille hyötyä, koska se ei Uskossa sulautunut heihin, vaikka sen kuulivat. 3 Mutta me, jotka uskomme, tulemme pääsemään Lepopaikkaan, eivät kuitenkaan he, joista Kirjoitus sanoo:

    ”Niin minä Vihassani vannoin:
     He eivät koskaan pääse
minun Lepopaikkaani,
     jonka heille valmistin.”

Näin tapahtui siitä huolimatta, vaikka Jumalan Teot olivat olleet valmiina maailman luomisesta asti. 4 Kirjoituksessa sanotaan seitsemännestä päivästä edelleen: ”Jumala piti seitsemännen päivän voimassa ja lepäsi silloin kaikista Teoistaan.” 5 Toisessa kohdassa sanotaan: ”He eivät koskaan tule pääsemään Lepopaikkaani, jonka heille valmistin.” 6 Koska siis vielä pysyy varmana, että muutamat pääsevät sinne, eivät kuitenkaan he, jotka silloin ensiksi kuulivat Ilosanoman, voineet sinne päästä epäuskonsa tähden. 7 Siksi Jumala määräsi toisen päivän, jota hän kutsuu ”tämä päivä”. Hän sanoo Davidin kautta monia vuosia myöhemmin, kuten Kirjoituksessa sanotaan:

    ”Tänä päivänä,
     kun kuulette Jumalan Äänen,
     älkää paaduttako sydäntänne.”

8 Jos Joosua olisi vienyt heidät Lepopaikkaan ei Jumalan Sana puhuisi toisesta myöhemmin tulevasta päivästä. 9 Siten Jumalan kansalla on jäljellä Toinen Päivä, jolloin he tulevat lepäämään niin kuin Jumala sapattina.

10 Hän, joka tulee pääsemään Lupauksen Maahan, tulee lepäämään samoin omista teoistaan niin kuin Jumala Omistaan. 11 Tavoitelkaa siten päästä tuohon Lepopaikkaan, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa uskottomien esimerkkiä,

12 Sillä Jumalan Sana on Elävä ja Voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka tunkee syvälle, kunnes erottaa erilleen Sielun ja hengen, luut ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja tarkoitukset.

 

5: 14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

6: 1 Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,

Sapatti Jeesukselle oli vain luomisen lepo ja lunastuksen lepo. Ihmiselle sillä on tarkoitus antaa lepo omista teoista. Jeesus ei ihmisenä tarvinnut lepoa välttämättä sapattina. Hän opetti ja paransi joka päivä. Se oli Hänen jokapäiväinen työnsä. Jeesus ei myöskään vaatinut keneltäkään parempaa sapatin viettoa. Häntä saivat ihmiset palvella käytännön jokapäiväisillä toimilla sapattina ilman huomautuksia. Apostoli osoittaa tarkoituksen sapatilla olevan symbolinen, joka vie ajatukset luvattuun maahan. Sellainen voi olla ihmiselle ”tämä päivä”, mutta etenkin ylösnousemuspäivä, jossa on eniten aineksia siihen. Tarkoitus on vapauttaa ihminen palvelemaan Jumalaa joka päivä ja sallia ”ilon Herrassa” olevan väkevyys, joka vie päivistä ajatukset iankaikkisuuteen, Herraan Jeesukseen. Hän on tosi lepo ihmiselle.

Kristuksen opin alkeet ovat kuolleista teoista pois pääseminen ja sen sijaan Jeesukseen uskominen, koska Hän on Isän kanssa yhtä ja Hän tuli todistamaan Isästä. Vanhurskaat teot Häneen uskovissa ovat Herran tekoja, eikä kuolleita tekoja, koska Jeesuksessa on iankaikkinen elämä. Vanhassa liitossa ihminen sai tekojaan itse esitellä perusteluiksi Jumalan edessä. Uudessa liitossa niitä ei saanut itse edes huomata, saati niiden tähden kokea pelastuvansa asettamalla ne perusteeksi. Teot, jotka Kristus tekee ihmisessä, Hän lopuksi katsoo teoiksemme. Vanhan liiton omat teot vaihtuivat Uudessa liitossa Kristuksen teoiksi; kivinen laki Kristuksen Hengen laiksi. Muutos on tapahtunut.

 

 

Laki kumottiin ja tilalle tuli toinen, Kristus Jeesus

 

7: 5 Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet;

11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?

12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.

18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön

19 -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. (Hän on laki, pappi ja tuomari.)

(Entinen säädös kumottiin ja tilalle tuli Jeesus Kristus. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Parempi liitto

 

Hepr.8: 4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja,

6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini (laki=Jeesus Kr.) heidän mieleensä, ja kirjoitan ne (uusi käännös: sen) heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. (Lain tuntemisen tilalle ’Tunne Herra’, koska Hänessä on laki.)

12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. (Niin tapahtui heti Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen aikaan. Häviämisen läheisyys oli todellista, koska pian Jerusalem hävitettiin ja kansa pakeni.)

 

Hepr.9: 3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";

4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,

5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta.

9 …uhrataan lahjoja ja uhreja,

10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. (Ne olivat symbolisia sääntöjä, jotka ihmislihassa toteutuvat.)

15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. (Apostoli tarkoittaa kyllä kaikkia ihmisiä, niitäkin, jotka uuden liiton aikana vielä syntiä tekevät. Vanhan liiton uhrithan olivat vain symboleita Kristuksen uhrista, joten oli tärkeä mainita heidän tulleen lunastetuiksi todellisen uhrin, Jumalan uhrin kautta.)

22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

 

Hepr.9: 10: 1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.

5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.

7 Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala'."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";

17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

Viimeksi verrataan vanhan lain johtavan kuolemaan jopa välittömästi, ilman armoa. Jeesus Kristus tuli antamaan armon ja poistamaan synnit. Hän liittyi ihmiseen Henkenä. Se on parempi liitto. Muutos on tapahtunut.

 

 

Kuoleman synti

Hepr.9: 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Jumalan liitto ihmiseen Jeesuksessa Kristuksessa on pyhä liitto. Hänessä on armo ja totuus. Kun Hän tulee Pyhässä Hengessään ihmiseen, ei tule pilkata silloinkaan Jumalan Henkeä. Jeesuksen Kristuksen sovituksen halveksuminen katsotaan tässä myös kuoleman synniksi. Matt.12: 31 ”jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.” Tämä synti on siksi mainittava.

 

 

Pietari puhuu juutalaisille kristityille

 

1.Piet.1: 22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

2: 1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,

2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,

3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".

4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, (ihmiset hylkäsivät lain kivitaulut, mutta Jeesus Kristus on perustuskivi ihmiselle.)

6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".

15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä-

16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

Israelin kansassa oli näkynyt vuosituhannen ajan todiste ihmisen kykenemättömyydestä täyttää laki. Kivitaulut tulivat tiensä päähän ja sijalle tuli Kristuksen Henki ihmissydämeen. Muutos tapahtui.

 

 

Kuuliaisuutta odotettiin jo ennen vedenpaisumusta

 

1.Piet.3: 20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

(Hyvien tekojen tunteminen sydämessä ja erottaminen pahasta oli luontaista jo ennen lakia. Uudessa liitossa ihminen sai vakuutukseksi sydämeen Pyhän Hengen, joka kirkastaa Herran Jeesuksen tahdon ihmiselle ja vakuuttaa iankaikkisen elämän toivosta antaen rauhan. Muutos tapahtui.)

 

Jeesuksen Kristuksen tuntemisen vastuu

 

2.Piet.2: 20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.

21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.

3: 2 että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet.

2.Piet.3: 18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. (Herramme käsky lähimmäisen rakastamiseen edellyttää Herraan uskomista ja rakastamista.)

 

 

Elämä ja elämän Sana on Jeesus Kristus

 

1.Joh.1: 1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-

2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille- (tarkoittaa Jeesusta Kristusta)

8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

 

 

Uusi käsky on Jeesuksen käsky

 

1.Joh.2: 3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.

4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.

5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.

7 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. (3:11)

8 Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa.

9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.

10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. (Valkeus on Jeesus .)

27 Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

 

 3: 4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.

5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme

18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.

21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,

22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.

23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.

24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

 

4: 7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.

8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

1.Joh.4:10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.

21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

(”Usko Herran Jeesukseen niin pelastut” on samalla Jumalan rakastamista ja lain pitämistä, koska Herrassa on laki ja Hän Hengessään asuu Häneen uskovissa. Koko sydämestään uskominen pitää ihmisen Herrassa.)

 

 

Kristuksen käsky ja iankaikkinen elämä

 

1.Joh.5: 1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. (Rakastaa Jumalan lapsia.)

2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. (Jeesus on pitänyt Isän käskyt Joh.15:10 ja odottaa meidän pysyvän Hänen käskyssään.)

3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.

20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

 

Totinen on Totuus, Jeesus Kristus

 

2.Joh.1: 1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan-enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan-

2 totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti.

4 Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä.

5 Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.

6 Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.

9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

(Tulee vaeltaa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on Jumalan Sana, Totuus ja Rakkaus. Laki tuli eläväksi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki laki on kuvausta Hänestä. Kuvaus muuttui eläväksi Sanaksi. Muutos on tapahtunut.)

 

3.Joh.1: 1 Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan.

3 Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niinkuin sinä totuudessa vaellatkin.

4 Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa.

5 Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi.

8 Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin.

12 Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi.

 

Apostolit puhuivat Herrasta Totuutena (v-38 raamattu kirjoittaa silti pienellä kirjaimella Sanan ja Totuuden, jotka tarkoittavat Herraa; Jaakobkin, joka oli juutalaisten apostoli. Jae 12 sanoo selvästi totuuden tarkoituksen. Totuus on Jeesus Kristus. Laki = Totuus, Jeesus Kristus. "Herra tuli Siinailta, ...hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli , 5.Moos.33: 2. Jeesus Kristus oli Jumalan oikealla puolella lain tuli ja oikea käsivarsi. Ihmisyydestä Hän meni Jumalan oikealle puolelle takaisin. Tämäkin tukee edellistä, 2. Joh.1-9; laki on kuvausta Hänestä. Muutos on tapahtunut.)

 

 

Täydellinen laki, vapauden laki, kuninkaallinen laki

 

Jaak.1: 1 Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.

18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.

2: 8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;

9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

11 Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja.

12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.

(Herra Totuus ja Tuomari on oleva Kuninkaiden kuningas Jeesus Kristus. Hän on Vapauden laki, Kuninkaallinen laki ja Täydellinen laki. Hän on lakina ihmissydämessä.)

 

3: 14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. (Jeesusta Kristusta)

4: 11 Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.

(Minkä tähden? Koska Jeesus Kristus on veljen sydämessä, hän tuomitsee Kristuksen eli Lain.)

2.Moos.17: 2 Mooses vastasi heille: "Miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa?"

 

5: 19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,

20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

(Totuudessa pysyminen on Jeesuksessa Kristuksessa pysymistä. Hän on lakimme sydämessä, josta Jer.31: 31-34 ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;” Kivistä lakia ei kirjoiteta sydämeen, vaan elävä laki Herra Jeesus Kristus. Muutos on tapahtunut.)

 

Ilmestyskirjan todistus Totuudesta

 

Ilm. 2: 13 Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin …

24 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, … en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;

25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. (Kristuksen rakkauden käsky)

26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, (niille, jotka pysyvät Kristuksessa ja siten Herra tekee teot heissä.)

 

12: 17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (evankeliumi, usko Jeesukseen).

(Israelin jälkipolvet ja kristityt, joiden keskeinen sota alkoi pahan toimesta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.)

14: 12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. (Jälleen on viittaus juutalaisiin ja kristityihin; ed. pitäytyvät iankaikkiseen lakiliittoon, toiset Jeesukseen uskomiseen.)

(Exkurssi: - Pedon vallan aikana ovat lähinnä Kristuksen hyljänneet juutalaiset ja jumalattomat pakanat jäljellä. Kristuksen seurakunta on otettu ylös häähuoneeseen ja tyhmät neitsyet ovat jätetyt ulkopuolelle. Juutalaisten on noudatettava vanhan liiton lakia, johon he ovat sitoutuneet. Hekin, jotka ovat alkaneet uskoa Jeesukseen Messiaanaan pitäytyvät siihen. Lähinnä on juutalaisten jäännöksen pelastumisesta nyt kysymys. Room.11: ”Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.” Luuk.12: 36 ”ja olkaa te (juutalaiset) niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.” Herra on armollinen ja Israelin jäännös pääsee mukaan häiden illallisille.)

 

 

Juuri ennen Harmagedonin sotaa

Ilm.16: 15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! –

(Ihmiselle ominaisen synnillisyyden Herra peittää Häneen uskovilta ja luottavilta ”Kristuksen vanhurskauden vaatteella” ja Hänen tekonsa luetaan uskovien hyväksi, vaikka tässä vaiheessa he ovat niitä, jotka jäivät pedon vallan alle, mutta alkoivat uskoa Messiaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Herra Jeesus on heidän lakinsa ja tekonsa. Muutos on tapahtunut.)

 

 

1000-VUOTISEN MESSIAS -VALTAKUNNAN ALKAESSA

 

20: 4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, …

(He ovat sekä Jeesukseen että Jumalan sanaan uskovia, jota he ovat puolustaneet; sekä kristittyjä että juutalaisia. He ovat oksastetut samaan Messias-öljypuuhun, Jeesukseen. 

Room.11: 23 ”Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. 24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!”)

20:4 …ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. (Kristus=Messias)

(Maailmassa on vielä erottelematon joukko ihmisiä ja kansoja, jotka alistuvat Messiaan vallan (Hengen) alle, mutta heissä on itsepintaista vastaleirin väkeä, jotka vielä nousevat sotaan Herraa Jumalaa vastaan, Messiaan 1000-vuotisen valtakunnan lopussa.)

 

 

Googon sodan jälkeen on TUOMIO VALKEALTA VALTAISTUIMELTA

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

(Ne, jotka olivat elämän kirjaan kirjoitetut, pelastuivat jo aiemmin Messiaan, Kuninkaiden kuninkaan vanhurskaudella ja laupeudella uskon kautta. Hänen omansa eivät ole tämän tuomioistuimen edessä. Heidän tekonsa ovat Jeesuksen tekoja ja he ovat viisaiden neitsyiden joukossa pelastettuja tai sitten marttyyrien joukossa pedon ajalla.)

 

 

UUSI JERUSALEM JA UUSI MAA

 

 

Ilm.21: 22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.

24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.

 

 

Viikon päivien järjestystä ei enää seurata. Koko iankaikkisuuden kestää sama loputon päivä

 

25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,

26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.

27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

Ilm.22: 3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä (Hän on yksi Jumala; Kristus on Jumalan kasvot, käsivarsi ja Sana.)

Ilm.22: 4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.

5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

 

22: 14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! (”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä” voidaan ymmärtää; Tie vie paratiisiin, jossa elämän puun tiellä on vartioimassa Miekka eli Totuus ja Elämän puu on Herra itse, itse Elämä. Syöminen on Hänen hyväksymistään, Hänen sulattamistaan sisäiseksi voimaksi.)

(Lukuisat kiviseen lakiin pitäytyneet ovat niitä, jotka itse omilla ponnisteluillaan selviävät Jumalan armosta osallisiksi ja ovat yhdessä niiden kanssa, jotka Jeesuksen uskossa ja Hänen tekojensa varassa antavat Herran Jeesuksen Kristuksen sovitusveren pestä heidät.)

 

22: 15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

22: 17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

Postscriptum

 

Elämän antajamme on itse Elämä, jossa on Totuus. Hänestä pois joutuminen syntiinlankeemuksessa aiheutti koetuksen ihmiselle tarpeelliseksi ja siksi väliin annettiin Totuus puettuna sanoiksi kuvaannolliseen kiviseen lakiin. Jumalan liiton täyttäjä Herra Jeesus oli ainoa ihminen Totuuden pitämiseen, täyttämiseen ja kaiken sovinnon toteuttamiseen. Hän palautti alkuperäisen vapauden lain paikalleen ottaen pois kivisen lain, koska ainoastaan Herrassa Jeesuksessa on Totuus, laki itsessään, myös täytettynä lakina. Täytettynä lakina, sovituksen Sanana Hän tulee ihmiseen täyttämään tahtonsa ja puhdistaa hänet oman armonsa kautta.

Koko vanhan liiton ajan Jumala nuhteli ja kuritti kansaansa rikkomuksien tähden. Ihminen oli itsepäinen ja taipumaton Jumalan tahtoon. Koetuskausi kesti vuosituhannen ja satojen ajan kunnes Jumala näki tarpeelliseksi täyttää liittonsa tulemalla ihmiseen, mutta katkaista liiton Israelin kansan kanssa, kunnes Hän ajallaan jälleen tulee yhdistämään heidät liittoonsa. Se ei tarkoita yksilöistä huolehtimattomuutta.

Uusi liitto antoi Herran Jeesuksen ja Isän Jumalan Pyhässä Hengessä ihmisen sydämeen Herraksi ja Vapahtajaksi täyttämään tahtonsa Hänen tekojensa ja armonsa kautta. Vajavainen ihminen armahdetaan Herraan Jeesukseen uskomisen tähden. Hän on silloin ihmisen sydämessä laki, rakkauden laki, koska Jumala on rakkaus. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus meni Isän oikealle puolelle, kuten Hän siellä oli ollutkin: 5.Moos.33: 2 ”hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.” Tuli kuvaa Totuutta, Herraa Jeesusta. Joh.1: 18 ”Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.” Kielikuva Isän helmasta kuvaa Pojan Jumalasta lähtemistä ”ennen aikojen alkua”, San. 8:22. Mm. Room.1: 20 mainitsee Jumalan olevan näkymätön, mutta Poika on Hänen kasvonsa (1.M.32:30, Jes.63:9, Ilm.10:1), Sanansa (Joh.1: 1-14) ja Laki (Jaak.4:11, 5.M.33:2), joka hallitsee Kaikkivaltiaan koko maailman kaikkeutta.

 

 

 

 

 

 

Tekstien kokoaminen on valmistunut Liedossa 26.4.2010. Tekstiä muokkaava valmistuminen 08.04.2011

 

Sävy Nordgrén