Matteuksen evankeliumin sisältämä opetus lopun ajan tapahtumista

 

Matt. 3:         12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan (tempaa yläilmoihin omansa), mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." (Myöhemmin kuin Jeesuksen omien ylöstempaaminen. ”Sammumaton” on todennäköisesti auringon tulta, koska taivaasta sataa tulta ja tulikiveä (Ilm. 20: 9-10) ” Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen”, eikä uudeksi luodussa maassa ole enää aurinkoa, vaan heitä valaisee Jumalan kirkkaus (Ilm. 22: 5), siis aurinko hävitetään, jota ihmiset ovat jumalana palvelleet. 2. Piet. 3: 10 ” Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Hes. 38: 22 ” Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.”)

(Johannes Kastaja sanoi M. 3: 12 tekstin Jeesuksesta. -  Sammumaton tuli- käsite on tullut kaupungin ulkopuolella jatkuvasti palavasta alueesta, Gehenna, jossa poltettiin roskia ja jätteitä.)

-”- 5:              …ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. (Armo on koko sydämisen katumuksen jälkeen pyydettävissä Kristuksen veren kautta.)

                      29. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.
30. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. 

(Koska Jeesus puhui myös vielä vanhan liiton juutalaisille, hän korosti tällä heidän omien tekojensa mahdottomuutta vapauttaa heitä synnistä. Juutalaiset olivat kolminkertaisella lupautumisella Siinailla lähteneet Jumalan liittoon, lakiliittoon ja tämä oman yrityksen tie oli vielä voimassa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen saakka. Ihminen sai kokeilla onnistuuko lain täyttäjänä kukaan. Ja koska ei kukaan, sen tähden Jeesus tuli täyttämään sen ja näinkin kärjekkäästi osoittaa heille tehtävän olevan mahdoton.)

-”- 8:              11.Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja  Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; (viittaa Karitsan häihin.)
12. mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." (Se on eroa Jumalasta ja saatanan valtaan ja tekojensa mukaiseen rangaistukseen joutumista.)

-”- 10:            23. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja (”juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” Room. 1: 16; 2: 10), ennen kuin Ihmisen Poika tulee. (Vieläkin on käymätöntä aluetta ja hän voi tulla milloin vain.)

                      28. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. (Jumalattomien sielu ja ruumis joutuvat kokonaan kadotukseen.)

-”- 11:            13. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;
14. ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. (Ennen Jeesuksen ensimmäistä ja toista tulemusta on oleva vahva julistaja, Elias.)

                      20. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:

Matt. 11:       21. "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.)
22. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.
23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.
24. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

Matt. 13:       24. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta (Kristus) on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.

                      25. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.

                      28. Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'

                      29. Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"

(Ihmiset ovat itse antautuneet pahan valtaan ja organisoituneisiin ryhmiin ja sotajoukkoihin. Lopulta he ovat Pedon valtaan antautuneita ja ovat itse itsensä Jumalan vastustajaan sitoneet. Enkelit tempaavat Jeesuksen omat yläilmoihin eli hänen aittaansa, jossa vanhurskaiden sielut kuoltuaankin elävät Jumalan luona: ”vanhurskas ei ikinä kuole” Joh.11: 25-26 ”… joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole..” Näin he ovat korjatut aittaan ja saavat myöhemmin vielä ruumiin ylösnousemuksen 1000-vuotista valtakunta-aikaa varten. Matt.10:28 ” eivät voi tappaa sielua”.)

                      37. Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
39. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
40. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. (Ne vedetään ryhmiksi, ”kimppuihin”, Jerusalemia vastaan ja muualle.)
41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Siis vanhurskaat ovat silloin jo korjattuna ylhäällä taivaassa.)

                      47. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

                      48. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.

                      49. Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista (enkelit korjaavat vanhurskaat ylös pilviin Herraan vastaan ennen kuin Herraa Kristusta halveksivat ihmiset saavat rangaistuksensa ja tuhotaan)

50. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
51. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?" He vastasivat hänelle: "Olemme".

-”- 16:            2. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa',
3. ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.

-”- 17:            10. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"
11. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.
12. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."

-”- 18:            8. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. (Tuleen, jota ei ihminen voi sammuttaa ja he kuluvat loppuun ruumiiltaan ja sielultaan, Matt.10:28; 18:14; Mal. 4:1 ”heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa”; siis ei sielua eikä ruumista. Matt. 10: 28 ” peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.”)

Matt. 18:       9. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun

                      silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen. (Katso edeltä Matt. 5:n luvun huomautus.)

                      14. Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

-”- 19:            28. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. (Jeesuksen 1000-vuotisen valtakunnan aikana.)

29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja

                      29. perivä iankaikkisen elämän.
30. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

-”- 20:            6. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?'
7. He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut'. Hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani'.
8. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti'.
9. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin.
10. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin.
11. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan
12. ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen'.
13. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denarista?(Ovatko pisimmin Herran työssä olleet palvelijat ”napisijoita” taivaan portilla? Ehkä ei, vaan toivon mukaan, tämä on vain opetukseksi kerrottu; muutenhan sinne pääsisivät syyttäjät ja kadehtijat.)
14. Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin.
15. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä?' (”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää …”; Ilm.21:27 kuvaa näin uudeksi luotua maata. Koska tämä käyty keskustelu sisältää epäpyhää asennetta, on se opetukseksi kerrottu, ilman suoraa verrattavuutta tulevaisuuden tapahtumaan. Jos se on kirjaimellista, on 1000-vuotiskausi pyhienkin osalta vielä epätäydellistä kautta, onhan vielä vanha syntinen maa ympärillä ja osa uskottomista ihmisistä ja kansoista jatkavat elämäänsä entiseen tapaan.)
16. Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." (Tarkoittaako sitten viimeisten tulo ensimmäisiksi sitä, että he pääsevät ennemmin sisälle kuin ennen heitä eläneet ihmiset. 1.Tess. 4: 15-17 ”Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17.
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.”

(Me siis menemme pois, emmekä jää maan päälle vielä silloin kuten toiset, ”jotka jätetään.” …”. Tämä on sama tulemus, kun hän tulee enkeliensä kanssa; silloin hän hakee omansa aittoihinsa. Samalla vanhurskaat sielut saavat ruumiinsa ylösnousemuksen; onhan Kristuksen 1000-vuotinen valtakunta pian alkamassa. Siinä tulemuksessa hän laskeutuu vähän myöhemmin maahan, ja hän laskeutuu Öljymäelle ” Sak.14: 1. ”Katso, Herran päivä on tuleva,” 4. ”Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä,”. Juuda 1:14 ” "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia.” Öljymäelle hän tulee pyhiensä kanssa ja 1000-vuotinen Herran Jeesuksen kuninkuuskausi, julistamis- ja tuomitsemiskausi alkaa. 1.Kor.6:3 ” Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?” ”… niin me saamme aina olla Herran kanssa”, koskee silloin myös juutalaisia, koska he kansana huutavat Jeesusta kuninkaakseen vasta ”Jaakobin suuren ahdistusajan” lopussa ja silloin Jeesus tulee.)

Matt. 22:       1. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:
2. "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.
3. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. (Apostolien ja alkuseurakunnan työ.)

                      4. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita (evankeliumin julistajien työ) lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut (Jeesus Kristus;), ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'.

                      5. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;
6. ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. (Esim. kaksi säkkipukuista todistajaa Jerusalemin kaduilla Jaakobin ahdistuksen aikana.)
7. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. (Jeesus tulee sotajoukkonsa kanssa.)
8. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. (Ylöstemmatut Kristuksen omat ja 144 000 juutalaista ovat Karitsan häissä ja 1000-vuotinen valtakunta on alkanut, mutta kutsumista vielä tarvitaan.)
9. Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.'
10. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. (Jeesuksen kuninkuuskautena sekä pahat että hyvät ovat yhtä aikaa maailmassa; saatanaa lukuun ottamatta.)

Matt. 22:       11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. (Kristuksen vanhurskauteen.)

12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
14. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Jeesuksen tullessa Öljymäelle Israelin kansasta tulee monenlaisia sisälle menevien joukossa; ”he pakenevat” hänen luokseen (Sak. 14: 5) ja Jeesus joutuu erittelemään heidät. Samalla tämä on myös kärjistetty esimerkkinä siitä, kuinka tärkeä on Kristuksen lahjoittama vanhurskautus ja usko Häneen. Se on sisälle pääsyn ehdoton edellytys, vaikka ”pahat” kutsuttaisiin. He saavat poistua häähuoneesta ja myöhemmin 1000-vuotisena Kristuksen hallitus-, kuninkuus- ja julistamisen kautena nähdään alkavatko he uskoa Jeesukseen vai eivät. Sen päätyttyä heidät lopullisesti erotellaan ulos pimeyteen ja kadotukseen.)

Matt. 22:       23. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä

                      28. Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut."

                      29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa.
31. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen:
32. 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole

                      kuolleitten Jumala, vaan elävien." (Koska vanhurskaiden sielu on Jumalan luona, tarvitaan heille ruumiin ylösnousemus Kristuksen kuninkuuskauden edellä.)

                      33. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.

Matt. 22:       44. 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. (Isä Jumala sanoi Pojalle. Tämä ”kunnes” on sitten, kun Jeesus Karitsa tulee maahan ja on valtaistuimen keskellä (Ilm. 7: 17) ja alkaa hallita maailmaa Jerusalemista käsin 1000 vuotta, jonka jälkeen tuhotaan Jeesuksen vastustajat.)

-”- 23:            15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

                      33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? (Kirjanoppineet ja fariseukset)

                      39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." (”Baruh ha baa be shem Adonai, on heprealainen sanonta, joka tarkoittaa ”Tervetuloa Herran nimeen”, jonka juutalaiset tulevat vielä sanomaan. Ja kun he sanovat sen, silloin Jeesus myös tulee heille kuninkaaksi.)

-”- 24:            1. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

                      3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

(Room. 4: 15 ”Sillä laki saa aikaan vihaa”; ”vapauden laki” on Kristuksen rakkaus, Kristus itse.) (Jaak. 2: 12)
13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. (Pelastuu Jumalan vihan ajasta eläessään Kristuksen rakkaudessa.)
14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

(Matt. 10:23te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee”. Israelin kansa tunnustaa Kristuksen vasta ”pakanoiden aikojen” päätyttyä, Room.11:25 …Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (heidät on temmattu Kristuksen luokse, kts. Matt. 10:23);  ja Luuk.21:24 Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.) (Vertaa Mark.13: 9-10)
15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon – (Tämä tulee koskemaan Jerusalemia ennen Jeesuksen toista tulemusta, mutta myös yhtä hyvin ihmisten sieluja, jotka ovat tarkoitetut Jumalan temppeleiksi. Hävitys huipistuu vihan aikana, Kristuksen seurakunnan ylösoton jälkeen.)
16. silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
17. joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
18. ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!

Matt. 24:       20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. (Koskee israelilaisten suurta ahdistuksen aikaa.)
21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. (Suuri ahdistus alkoi jo Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, koska saatana ajettiin silloin ulos taivaasta (Ilm. 12) eikä hänellä enää ole taivaaseen nousemisen mahdollisuutta. 70 j.Kr. Jerusalemin hävityksen yhteydessä tämä ”lohikäärmeen” viha näkyi selvästi ja lopuksi Pedon aikana, jolloin ahdistus on juutalaisilla ja muillakin kansoilla, jotka jäävät tänne ylösoton jälkeen Jumalan vihan ajaksi.)
22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi;
mutta valittujen

                      22. tähden ne päivät lyhennetään. (Israelin jäännös ja valitut pakanoista, jotka vielä vihan ajalla alkavat uskoa Kristukseen.)
23. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

                      26. Sen tähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.

                      27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.(Jerusalemin ympärillä sinä aikana.)

(Kotkat eli pahuuden henkiolennot nauttivat aikaansaannoksistaan eli kansojen tuhosta silloin.)

                      29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

(Jeesus tulee Ihmisen Poikana ja hänen merkkinsä on kaikille tuttu ristin merkki: toisille se on merkki kuolemaksi, toisille elämäksi. Hänen tuhatvuotinen kuninkuuskautensa on alkamassa, jona aikana saatana on sidottuna ja koska ihminen ei täyttänyt lakia, ei hän myöskään tule toteuttamaan evankeliumin julistustyötä täydellisesti. Sen tulee tekemään Jeesus ja tänne laskeutuneet pyhät tuona aikana.)
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
(He menevät häntä vastaan yläilmoihin ja menevät kaikki pois Karitsan häihin, kunnes Jeesus Ihmisen Poikana laskeutuu öljymäelle. Karitsan häiden aikana on pedon ja vitsausten kausi, jona aikana Israelin suuri ahdistus huipistuu ja he vihdoin huutavat Jeesusta avuksensa ”Baruh ha baa be shem Adonai”, joka on ”Tervetuloa Herran nimeen”. Silloin Jeesus myös tulee heille kuninkaaksi. Sanoihan hän Luuk. 13: 35 ”Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." Se on heprealainen sanonta ja tarkoittaa kuten tämän edellä sanottu ”tervetuloa -”.) 

32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. (Viikunapuulla, Jeesuksen antaman esimerkin perusteella, tarkoitetaan Israelin valtakuntaa; kirottuaan viikunapuun ja se muuttui kuivaksi,. Ja kun se alkaa virota, siihen tulee kevään merkit, viikunapuu eli Israelin valtakunnan puhkeamisen, syntymisen kaudesta v. 1948- eteenpäin on alkanut kevääseen herääminen, siellä on paljon Messiaanisia juutalaisia. Siitä lähtien on Jeesuksen vakuutuksen mukaan oleva vain yksi sukupolvi hänen tulemukseensa.)
33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34. Totisesti minä sanon teille:
tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. (Israelin valtakuntakausi on yksi sukupolvi ja sen lopulla on pedon vallan ahdistuksen aika.)

Matt. 24:       35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. (Vakuutus tästä.)
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, (vastaa ylös tempaamista, Jumalan aittoihin, jolloin ovi on suljettu.)
39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

( 7 pv.n aikana Nooan arkin suojiin kulkivat eläimet (pakanakansat), mutta Nooa perheineen meni arkkiin samana päivänä, kun Herra sulki oven ja alkoi sataa vettä; (Ilm.7: 1-8; 14: 4) Israelin esikoisjoukko samoin kerätään heti pakanoiden aikojen päätyttyä . Se kuvaa Jumalan kansan turvaan ottoa Jumalan vihan ajan edeltä. Yksi päivä raamatussa voi olla tuhat vuotta ja 7*1000=7000; sinä aikana, noina seitsemänä, pakanakansat, symbolina arkkiin menneet eläimet, joko alkavat luottaa Herraan ja mennä sisälle tai ei, myös viimeisenä, seitsemäntenä tuhatvuotiskautena, Kristuksen kuninkuuskautena. Sen jälkeen tuhotaan pahantekijät lopullisesti, kuten Nooan ajan vedet tekivät seitsemännen päivän jälkeen. Sak.14.luku kertoo kansojen saavan Messiaan hallituskautena kehotuksen tulla Jerusalemiin viettämään iloista lehtimajanjuhlaa; silloin Herra Jeesus on jo laskeutunut Öljymäelle ja on kuninkaana pyhässä maassa; (16. jae) ”Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet (niitäkin on vähän jäljellä), jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.” Lehtimajanjuhla kuvaa sitä ilon päivää, kun maa uudesti luodaan ja puhdistetaan synnistä ja alkaa lopullinen rauha ja ilo.)

 

                      Yläilmoihin tempaaminen

Matt. 24:       40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

                      41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee,

( viemään toista.) totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.

44. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. (Kristusta pilviin vastaan viedään häntä odottava seurakunta eli morsian ja viedään pois, mutta toiset jätetään Jumalan ja ihmisten vihan ajaksi tänne. 1.Tess.4: 17. ”…temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa”. Joh. 14: 3. ”Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni”. Nämä tekstit kertovat samasta tulemuksesta.)
45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
49. ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, (esim. äkkikuolemalla, jolloin tuomiopäivä on hänelle heti seuraava hetki.)
51. ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Matt. 25:       1. "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. (He ovat kaikki Herraa odottavia.)

                      2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3. Tyhmät ottivat lamppunsa (Jumalan sanan, ”sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni”), mutta eivät ottaneet öljyä (Pyhää Henkeä) mukaansa.
4. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa (sydämeensä) ynnä lamppunsa.

Matt. 25:       5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat (juuri nyt, herätkää!).
6. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'

                      7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.
9. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' (Papit ovat kauppiaita, mutta Jumalalta on Pyhä Henki anottava Jeesuksen nimessä. Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme ja hän rukoilee puolestamme.)
10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. (Kuten Nooan aikana.)

                     11. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
12. Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. (Heillä ei ollut Kristuksen vanhurskauden vaatteita Pyhän Hengen kautta.)

13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
14. Sillä tapahtuu, niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille (Jeesus nousi taivaaseen): hän kutsui palvelijansa (opetuslapset) ja uskoi heille omaisuutensa (evankeliumin julistamisen kaikille kansoille);

Matt. 25:      15. yhdelle hän antoi viisi leiviskää (hengen lahjoja), toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.

16. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää (uusia Jeesukseen uskovia hengen lahjoineen, kuten Paavali teki).
17. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
18. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan.

 

1000-vuotisen Kristuksen kuninkuuskauden jälkeen

Matt. 25:      19. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. (1000-vuotisena kuninkuuskautena ja välittömästi sen jälkeen.)

                     20. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'. (Vanhan liiton ihminen, joille Jeesus tässä puhui, ajatteli omia ansioitaan, koska Jumala oli niin silloin opettanut: 5.Moos.26: 13 ”niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut.  He olivat sitoutuneet 3-kertaisella vakuutuksella lakiliittoon. Olemmeko me sitoutuneet Kristuksen liittoon? Hän on Jumalan laki. Hänet sydämeemme piirretään. Silloin tunnemme Herran. Jer. 31: 31-34)
21. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
22. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'.
23. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' (Toiset olivat ”kykynsä mukaan” saaneet vähemmän Jumalan lahjoja kuin toiset, mutta voimme anoa itsellemme sekä kykyjä lisää että Pyhän hengen lahjoja. Niitä tulee anoa ja niillä asioida, jotta kallista Jumalan omaisuutta voitaisiin lisätä.)
24. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt (pakanakansoista), ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut.
25. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.'
26. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. (Esim. pakanoiden joukosta.)

Matt. 25:      27. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille (seurakunnan tai ihmisien käyttöön; siellä Jumalan omaisuutta, lahjaa vaihdetaan), niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. (Hepr.6:4 ”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet … 6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen”.)

                      28. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.
29. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
30. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.' (Se tapahtuu 1000-vuotiskauden ja oikeuden käynnin jälkeen, tuomion täytäntöönpanon hetkenä, mutta se ratkaisu on perusteena myös sinä hetkenä, kun ikään kuin ”varas yöllä” ”toinen otetaan ja toinen jätetään” ja ”tyhmät neitsyet” jäävät suljetun oven taakse ja heidän kolkuttamisensa kausi alkaa ”myöhemmin”, 11 jae.; pedon valtakauden ja Jumalan ja ihmisten vihan ja vitsausten aikana, 7 vuotta (3½+3½ v.). Se on ennen 1000-vuotista valtakuntaa olevana 7 v. pedon valtakautena, jolloin ylös otettu seurakunta on taivaassa. Sen ajan lopussa pääsee pelastukseen juutalaisten jäännös, joka huutaa viimein Kristusta kuninkaakseen pedon valtakaudella olleen ahdistuksen ajan lopulla. Silloin Kristus tulee maan päälle, Öljymäelle, Israeliin, pyhiensä kanssa (Sak. 14) ja aloittaa 1000-vuotisen kuninkuuskautensa nykyisessä maailmassa Israelin kuninkaana ”pakanoiden tähteiden” (Sak.14: 16) vielä eläessä. Pahuuden ruhtinas on sidottuna tuona kautena.)

 

Kirkkauden valtaistuin on Kristuksella ikuisesti
31. Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. (1000-vuotisen kuninkuuskauden aikana hänellä on tämän maailman valtaistuin, mutta sen kauden jälkeen hän ilmestyy kirkkautensa valtaistuimelle kaikkien eteen tuomarina taivaan sotajoukon kanssa.)
32. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. (Kansojen erottelun aika on Jeesuksen 1000-vuotisen hallituskauden jälkeen sinä aikana eläneille kansoille ja yksilöille. Hänen oma kuninkuustoimintansa tuona kautena on antanut armonajan heille.)
33. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. (Tämä sanotaan vanhasta maailmasta, se ei ole vielä uudeksi luotu maa, koska se toteutuu tuomion täytäntöön panon jälkeen. Ilm.20: Valtakunnan omistaminen sanotaan myös niiden tähden, jotka ovat Kristuksen hyljänneet. He saavat tietää menettävänsä uudeksi pian luotavan maailman.)

                      35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;

36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'

(Ne olivat kaikki Kristuksen tekoja, jotka hän teki omissaan ja kaikki hänen omansa ovat autettuja. He ovat yhtä Kristuksen kanssa, koska Jumalan Henki asuu heissä. Jeesus sanoo näin 1000-vuotisen kauden jälkeen tuomion julistamisen aikana.)

                      37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? (He eivät tienneet mitä Jeesus oli heissä tehnyt; Matt. 6:3 ”Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee.” Nämä ovat 1000-vuotisen valtakunnan ihmisiä, jolloin Jeesukseen silloin uskomaan alkaneet saavat palkintonsa.)  

                      38. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
39. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. (Kristus sen myös teki meidän kauttamme, emmekä me sitä itse huomanneet tehneemme.)

(Kaikki Kristuksen opetuslapset eri kansoista ovat hänen veljiään, muut ovat lähimmäisiä, mutta erityisesti Israelin kansan pieni jäännös ovat hänen veljiään suuren ahdistuksen aikana, jolloin eri kansoista tulisi löytyä armahtavaisuutta heitä kohtaan. Silloin auttajat osoittavat olevansa Kristuksen veljiä ja hänen veljiensä veljiä. Silloinhan Israelin kansan jäännös ahdistuksessaan tulee huutamaan Messiasta avukseen: ”tule Herra Jeesus” ja he ovat halukkaita ottamaan hänet kuninkaakseen ja tuhatvuotinen Messiaan valtakunta voi alkaa. Silloin eri kansat saavat kutsun tulla lehtimajan juhlille iloitsemaan uudesta kaudesta Messiaan johdolla - ja symbolisesti tulevan uudeksi luotavan maan onnesta, Sak.14. )

Matt. 25:       41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. (Tämä tapahtuu samoin Messiaan 1000-vuotisen valtakunnan päättyessä.)
42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette

antaneet minulle juoda;

                      43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44. Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'
45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. (Israelin kansaa tuhotaan paljon suuren ahdistuksen aikana ja heitä on silloin vähän. Heitä olisi pitänyt auttaa, mutta kaikkien aikojen jumalattomat, jotka viimeiselle tuomiolle ovat myös heränneet henkiin, saavat saman syytöksen. He eivät osoittaneet laupeutta kenellekään juutalaiselle tai Kaikkivaltiaaseen Jumalaan uskovalle tai eivät myöskään uskomattomille eli lähimmäisille. Mutta Jeesus asuu vain uskovissa ja siksi hän sanoo heitä veljiksi. Matt. 12: 50 ” Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." )
46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen (eli kadotukseen, jossa sielu ja ruumis katoavat), mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Jumalattomien tuomion täytäntöön panon päätyttyä Kristuksen 1000-vuotisen valtakunnan lopussa, Kristus kuningas antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 1.Kor.15:24 ”sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.” Eli kaikki uskottomat kansat ja pahuuden henkiolennot ja niiden vallat ja voimat sekä lopulta kuoleman. Jeesus Kristus pysyy kuninkaana ikuisesti Isan ollessa hänessä täydellisesti yhtä. ”Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva” Ilm. 22: 3.)

 

Elias tulee ensin

-”- 28:            18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

20. … Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Ensimmäinen vaihe pahuuden kukistamiseksi oli saavutettu Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jeesus hallitsee taivaassa, saatana enkeleineen on ajettu pois taivaasta heti hänen ylösnousemuksensa jälkeen (Ilm.12: 7-11), ja maan päällä hän on omiensa sydämissä ja toteuttaa tahtonsa pahuuden hallituskaudesta huolimatta.)

Mark. 9:        11. Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"
12. Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen.

                      (Elias tulee Israelin suuren ahdingon aikana Israelin kansan keskuuteen, Ilm.11.)

                      43. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

44. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. (Sitä ei voi kukaan sammuttaa ja se palaa niin kauan kuin alkuaineitakin on. Koska taivaasta sataa tulta ja tulikiveä (Hes.38:22; Ilm.20:9-10), on mahdollista, että ainakin osa auringosta pudottaa sitä tänne. Ilmestyskirjan mukaan aurinkoa ja kuuta ei enää Uudessa maassa tarvita, ei ole yötä vaan Jumala valaisee kaiken ja sen lamppu on Karitsa. Ilm. 21:23; 22:5 Aurinko on ollut epäjumala kautta aikojen ja on hyvä, että se hävitetään.)

                      45. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. (Jeesus puhui vanhan liiton ihmiselle, joille täytyi osoittaa, kuinka mahdotonta heidän omat ponnistelunsa lain pyhyyden täyttämisessä ovat. He eivät pysty kuolettamaan taipumuksiaan itse.)

Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.

Mark. 9:        47. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,
48. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. (Ihminen ei pysty sitä sammuttamaan, se on esim. sammumaton auringon tuli. Ilm. 20: 9-10 ” Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, … Sinne Jumala hukuttaa ”sekä sielun että ruumiin,  Matt. 10:28; Mal.4:1 ”… heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta (sielua) eikä oksaa (ruumista).” Matt. 10: 28  Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Jumalattomien sielun. Jumalan omien sielut ovat taivaassa; ”eivät ikinä kuole” ja ”elää, vaikka olisi kuollut”.

 Joh.11: 25-26 ” 25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?")

Mark. 13:      1. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"