Lopun ajan tapahtumista tehdyn koosteen tarkistamisessa muokatut tekstianalyysit

 

Matt. 13:       41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan (1000-vuotisen Kristuksen valtakunnan jälkeen) kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

                      49. Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista (Se tapahtuu 1000-vuotisen Kristuksen hallituskauden jälkeen sinä aikana eläneille ihmisille. Mutta ennen 1000-v. kautta myös ylöstempaamisen yhteydessä, joka on juuri ennen pedon valtakautta, enkelit erottavat ja korjaavat vanhurskaat ylös pilviin Herraa vastaan, ennen kuin Herraa Kristusta halveksivat ihmiset saavat vitsauksia ja suuri osa heistä tuhoutuu. Vrt. Egyptin vitsausaikaan, joka tapahtui juuri ennen luvattuun uuteen maahan lähtöä, jolloin Israelilaisten asuttama Goosenin maakunta säästyi vitsauksilta. Tulevia vitsauksia turvassa ovat pakanoiden täysi luku ja messiaaniset juutalaiset ylhäällä ja muut juutalaiset jäävät pedon ja vitsausten ajaksi tänne. Ne, jotka Kristukseen sinä aikana alkavat turvautua joko joutuvat pedon uhreiksi tai heitä suojellaan. Kun juutalaisten jäännös viimein huutaa Jeesusta kuninkaakseen, Hän tulee ja silloin juutalaiset ”pakenevat” (Sak.14: 5) Jeesuksen luokse, kun hän laskeutuu kuninkaana Öljymäelle ja 1000- v. Messiaan kuninkuuskausi voi alkaa.)

-”- 19:            28. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. (Opetuslapset Jeesuksen 1000-vuotisen valtakunnan aikana.)

29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja

perivä iankaikkisen elämän.

-”- 20:          (Me siis menemme pois, emmekä jää maan päälle vielä silloin kuten toiset, ”jotka jätetään.” …”. Tämä on sama tulemus, jolloin hän tulee enkeliensä kanssa; silloin hän hakee omansa aittoihinsa. Samalla vanhurskaat sielut saavat ruumiinsa ylösnousemuksen; onhan Kristuksen 1000-vuotinen valtakunta pian alkamassa. Siinä tulemuksessa hän laskeutuu vähän myöhemmin maahan, ja hän laskeutuu Öljymäelle ” Sak.14: 1. ”Katso, Herran päivä on tuleva,” 4. ”Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä,”. Juuda 1:14 ” "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia.” Öljymäelle hän tulee pyhiensä kanssa ja 1000-vuotinen Herran Jeesuksen kuninkuuskausi, julistamis- ja tuomitsemiskausi alkaa. 1.Kor.6:3 ” Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?” ”… niin me saamme aina olla Herran kanssa”, koskee silloin myös juutalaisia, koska he kansana huutavat Jeesusta kuninkaakseen vasta ”Jaakobin suuren ahdistusajan” lopussa ja silloin Jeesus tulee.)

-”- 24:          12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

(Room. 4: 15 ”Sillä laki saa aikaan vihaa”; ”vapauden laki” on Kristuksen rakkaus, Kristus itse.) (Jaak. 2: 12; 4:11; Jer. 31: 33; 1 Piet. 3: 15; 2 Kor. 1: 22)

-”- 25:            46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen (eli kadotukseen, jossa sielu ja ruumis katoavat), mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Jumalattomien tuomion täytäntöön panon päätyttyä Kristuksen 1000-vuotisen valtakunnan lopussa, Kristus kuningas antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 1.Kor.15:24 ”sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.” Eli kaikki uskottomat kansat ja pahuuden henkiolennot ja niiden vallat ja voimat sekä lopulta kuoleman. Jeesus Kristus pysyy kuninkaana ikuisesti Isan ollessa hänessä täydellisesti yhtä. ”Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva” Ilm. 22: 3.)

Markus
Mark. 13:     10. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.

(Matt. 24: 14 ”… todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Sen jälkeen Jeesus tulee pilviin ja häneen uskova seurakunta otetaan ylös; ”pakanoiden täysi luku on sisälle tullut”, Room. 11: 25. Eli ovat tulleet Karitsan häähuoneeseen, mutta todistaminen kaikille kansoille, ”pakanoiden tähteille” tulee Jeesuksen 1000-v. hallintokaudella toteutumaan vasta  täydellisesti. Seurakunnan ylösoton jälkeen, Iaraelin ahdistuksen tiukimmalla hetkellä, huutavat he Jeesusta avukseen, kuninkaakseen, jolloin tapahtuu Room. 11: 26 ” ja niin kaikki Israel on pelastuva”. Se ”kaikki” on Israelin jäännös ja pakanoiden täysi luku ahdistuksen ajan lopulla.)

13. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. ( Ahdistuksen ajan lopulla Jeesukseen vahvasti uskovat pelastetaan. Juutalaiset ovat saaneet kärsiä, koska he huusivat Pilatuksen edessä Jeesuksen veren tuomion itsensä ja lastensa päälle, mutta myös he jotka alkoivat tai alkavat uskoa Jeesukseen. Ahdistus on myös kaikilla kansoilla pedon valtakaudella.)
21. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. (Kaikki tietävät silloin Jeesuksen olevan tulossa kuninkaaksi, mutta he eksyttävät ihmisiä; näin pilkaten heitä pahuudessaan.)