Markuksen evankeliumin opetus lopun ajan tapahtumista

 

Matt. 28:       18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

20. … Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Ensimmäinen vaihe pahuuden kukistamiseksi oli saavutettu Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jeesus hallitsee taivaassa, saatana enkeleineen on ajettu pois taivaasta heti hänen ylösnousemuksensa jälkeen (Ilm.12: 7-11), ja maan päällä hän on omiensa sydämissä ja toteuttaa tahtonsa pahuuden hallituskaudesta huolimatta.)

 

Elias tulee ensin

Mark. 9:        11. Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"
12. Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen.

                      (Elias tulee Israelin suuren ahdingon aikana Israelin kansan keskuuteen, Ilm.11.)

                      43. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

44. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. (Sitä ei voi kukaan sammuttaa ja se palaa niin kauan kuin alkuaineitakin on. Koska taivaasta sataa tulta ja tulikiveä (Hes.38:22; Ilm.20:9-10), on mahdollista, että ainakin osa auringosta pudottaa sitä tänne. Ilmestyskirjan mukaan aurinkoa ja kuuta ei enää Uudessa maassa tarvita, ei ole yötä vaan Jumala valaisee kaiken ja sen lamppu on Karitsa. Ilm. 21:23; 22:5 Aurinko on ollut epäjumala kautta aikojen ja on hyvä, että se hävitetään.)

                      45. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. (Jeesus puhui vanhan liiton ihmiselle, joille täytyi osoittaa, kuinka mahdotonta heidän omat ponnistelunsa lain pyhyyden täyttämisessä ovat. He eivät pysty kuolettamaan taipumuksiaan itse.)

Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.

Mark. 9:        47. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,
48. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. (Ihminen ei pysty sitä sammuttamaan, se on esim. sammumaton auringon tuli. Ilm. 20: 9-10 ” Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
10. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, … Sinne Jumala hukuttaa ”sekä sielun että ruumiin,  Matt. 10:28; Mal.4:1 ”… heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta (sielua) eikä oksaa (ruumista).” Matt. 10: 28  Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Jumalattomien sielu hävitetään, eivätkä he elä kuoltuaan. Jumalan omien sielut ovat taivaassa; he ”eivät ikinä kuole” ja ”elää, vaikka olisi kuollut”.

 Joh.11: 25-26 ” 25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?")

Mark. 13:      1. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"

                      2. Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta."

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä:
4. "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?"
5. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
6. Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta.
7. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu.
8. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua.

 

Israelin suuri ahdistus
9.
Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille. (Tämä jo on ”suuri ahdistusaika”, koska seuraavan, jakeen 10 sisältö on tapahtunut eli Jeesuksen seurakunta on viety ylös.)
10. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.

(Matt. 24: 14 ”… todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Sen jälkeen Jeesus tulee pilviin ja häneen uskova seurakunta otetaan ylös; ”pakanoiden täysi luku on sisälle tullut”, Room. 11: 25. Eli ovat tulleet Karitsan häähuoneeseen, mutta todistaminen kaikille kansoille, ”pakanoiden tähteille” tulee Jeesuksen 1000-v. hallintokaudella toteutumaan vasta  täydellisesti. Seurakunnan ylösoton jälkeen, Iaraelin ahdistuksen tiukimmalla hetkellä, huutavat he Jeesusta avukseen, kuninkaakseen, jolloin tapahtuu Room. 11: 26 ” ja niin kaikki Israel on pelastuva”. Se ”kaikki” on Israelin jäännös ahdistuksen ajan lopulla.)

11. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.
12. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.
13. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. ( Ahdistuksen ajan lopulla Jeesukseen vahvasti uskovat pelastetaan. Juutalaiset ovat saaneet kärsiä, koska he huusivat Pilatuksen edessä Jeesuksen veren tuomion itsensä ja lastensa päälle, mutta myös he jotka alkoivat tai alkavat uskoa Jeesukseen. Ahdistus on myös kaikilla kansoilla.)
14. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi (pyhässä paikassa, Jerusalemissa) – joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
15. joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa; (tämä aika on koskenut ja tulee koskemaan erityisesti Israelilaisia, seurakunta pakanoista on jo silloin otettu ylös Jeesuksen valmistamiin majoihin.)
16. ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
17. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
18. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella.
19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
20. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. (Kun Kristuksen seurakunta on viety ylös Karitsan häähuoneeseen ja muut ovat jääneet tänne, tulee suuri eksytys ja ahdistus; Israelilaisille ja kaikille kansoille. Valituita löytyy tai kääntyy vielä suuren ahdistusajan alkupuolellakin, jolloin he joutuvat pedon voittamiksi, tapettaviksi, mutta vitsausten ajalta Ilmestyskirjassa sanotaan, etteivät jäljelle jääneet ihmiset tehneet parannusta, Ilm. 9: 20. Täällä on Jumalan vihan ajan lopulla vain jumalattomia jäljellä.)

Mark.13:       21. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. (Kaikki tietävät silloin Jeesuksen olevan tulossa kuninkaaksi, mutta he eksyttävät ihmisiä ja täten pilkkaavat heitä, heissä olevan pahan tähden.)
22. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja

                      ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.
23. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.
24. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, (ahdistuskausia on useita).

                      25. ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät.

                      26. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

27. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. (Jeesuksen 2. tulemus kuninkaaksi Jerusalemiin, laskeutuen Öljymäelle, jossa hän nyt tätä puhuessaan istui. Hän kokoaa tällöin kaikki ahdistuksen ajan Jumalan lapset; antaen heille ruumiin ylösnousemuksen (Ilm.20: 4) ja Jerusalemin alueella vielä elävät” pakenevat”, ” Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon,” Sak.14: 5 .)

 

Israel; lopunajan merkki
28.
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. (Israelin kansan symbolina on viikunapuu, jonka Jeesus kirosi ja se kuivettui, mutta kun siellä on elämää, he ovat vironneet eloon, on jo lehtiä tai nuppuja, on ”kesä lähellä”. Israelin valtio syntyi 1948 ja juutalaisia on muuttanut sinne kaikista kansoista ja tärkeintä on se, että heitä on runsaasti tullut Jeesukseen uskoviksi kristityiksi.) (Tämä on pakanoille tärkeä huomioitava ajan merkki.)
29. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
30. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. (”Tämä sukupolvi” tarkoittaa Israelin kansan heräämisen ajasta eteenpäin yhtä sukupolvea. Raamatun mukaan se on yksi ihmisen ikä.)
31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.
33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.
34. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa.
35. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, (joka puolelle maailmaa)
36. ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.
37. Mutta minkä minä teille (Israelille) sanon, sen minä sanon kaikille (muillekin kansoille): valvokaa."