Jeesuksen ilmestyminen ja Messiaan tulo

 

 

Matt.25:6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'                                

Ketkä yösydännä odottavat Herraa ja alkavat kertoa siitä? - Sukukunta ”pakanoiden aikojen” lopussa. Luuk.21:24 Jeesus sanoi: ”Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.” - 

Matt. 25:

1 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.

2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.

3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.

4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.

5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.

Tämä viimeinen jae kertoo selvästi maailman aikojen tilan olevan hengellisesti yösydän, jolloin nukahdetaan kesken Herran odottamisenkin. Öljy on Herran Henki, jota tarvitaan, jotta lamppumme palaisi.

 

Luuk.12:

(Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja kansalle, jota oli ”tuhatmäärin” kokoontuneena)

35 Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;

36 ja olkaa TE (Israelin kansa) NIIDEN IHMISTEN KALTAISET, jotka herraansa odottavat, milloin Hän PALAJAA HÄISTÄ, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. (Jeesus käyttää silloista kansaa kuvaukseensa lopun ajan Israelin tilanteesta.)

37 Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.

38 Ja jos hän tulee TOISELLA yövartiolla tai KOLMANNELLA ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat.

Tässä tekstissä Jeesus profetoi tulevat tapahtumat, jolloin Israelin se sukupolvi, joka odottaa Messiastaan joutuvat kohtaamaan heille tulevan osan.  Hän ei mainitse enää yösydäntä vaan toinen ja kolmannen yövartion, jotka heidän kohdalleen tulevat silloin. Hän kehottaa heitä valmistautumaan sekä fyysisesti että henkisesti. Kristus Jeesus itse on todellinen lamppu ja maailman valo, jonka tulee loistaa esiin Hänen omistaan, mutta kirjoitettu sana ymmärretään myös lamppuna, joka kasvattaa Kristukseen.

1,Tess.4:

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Herran tulon ajankohtia vaikuttaa olevan yösydämen aika sekä toisen ja kolmannen yövartion aika, joihin Ilmestyskirjasta löytyy vastaavat kuvaukset. Samaan viittaa myös 1. Tess.4:16 ”käskyhuudon, ylienkelinäänen ja Jumalan pasuunan  …”

 

 

1.     yövartio, keskiyö, ”yösydännä”, ”käskyhuudon” ylösotto

 

Ilm.6:

12 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi KUUDENNEN SINETIN (Filadelfian srk.n vaikutus päättyy); ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi,

13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa,

14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.

15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin

16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!

17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Tämä on Keskiyön, sydänyön eli käskyhuudon ylösotto

 Joh.5: 28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, KUULEVAT HÄNEN ÄÄNENSÄ  eli ”käskyhuudon”(ed. 16. jae). On siis ”käskyhuudon ylösotto”.

29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, (joka tapahtuu heti pakanoiden aikojen päättymisen yhteydessä. Luuk21:24 ”Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.” Käskyhuudon- eli sydänyön ylösoton tullessa, päättyvät pakanain ajat. Silloin eivät enää sadat pakanakristityt kulje Jerusalemissa.)

Matt.24. (luku kuvaa keskiyön - , 1. ylösoton-  eli ”käskyhuudon” ylösoton aikaa.)

34 Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään.

35 Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään.

36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.

Silloin kerätään joka puolelta maailmaa samaan aikaan Herran omat, ”pakanoiden aikojen” loputtua, taivaaseen. Ensimmäinen pelastettujen joukko on 6. srk.:n eli Filadelfian srk. aikaa, jossa sanotaan mm. Ilm.3:10 ”pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat”.  - Ap.t.2:20 ”Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen, ” (Ap.t.2:20, Joel 2:31. Tässä on erilaiset merkit, kuin 2. yövartion ajalla.)

Ehkä myöhemmin myös pakanoista ne, jotka alkavat uskoa Herraan voivat pelastua, (Ap-t. 2:21) ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'” 2. ja 3. yövartion ajalla. Sydänyöllä pelastetaan myös Israelista ne, jotka ovat uskossa Herraan. Mutta Jumalan neljännestä vihan maljasta eteenpäin sanotaan ”he pilkkasivat Jumalan nimeä” ja ”eivät tehneet parannusta teoistansa”.

 

Ilm.4. luku Nelikasvoiset olennot.

 

Hes.1. ja 10. luku kertovat samoista symbolisista olennoista, jotka ovat Ilmestyskirjan 4. luvussa Jumalan valtaistuimen keskellä ja ympärillä. Hesekiel kuvasi niiden kulkevan maassa ja nousevan Jumalan huoneen ovelle: ”ja ne seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle, ja niiden yläpuolella oli Israelin Jumalan kirkkaus.” Hesekielin 10. luvun kuvauksessa he pääsivät vain ovelle asti, mutta Ilm.4. luvussa kuvataan samojen olentojen olevan jo sisälle taivaaseen päässeinä.

Ilm.4. luku kertoo ”minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna”. Ja Johannes näki: Pelastettujen ryhmiä kuvaavat symboliset olennot ovat valtaistuimen luona. 4: 7 ”Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen.”

Tässä kuvauksessa ovat samat ryhmät kuin Hesekielin näyissä ja Jumalan tehdessä iankaikkisen liiton Nooan arkissa pelastettujen olentojen kanssa: metsäneläimet, karjaeläimet, (matelijat) ja taivaan linnut. Metsäeläimet raamatussa kuvaavat pakanakansoja ja karjaeläimet Israelin kansaa. ”Ikään kuin ihmiskasvoinen” edustaa Jeesusta, joka tuli ihmiseksi ja on sovittaja kaikille näille. Kaikki kulkivat maassa yhdessä ja nousivat Jumalan tykö.

Jumala oli sanonut käärmeelle vaimon siemenen polkevan ”rikki sinun pääsi”. Jeesus Kristus oli siemen, josta profeetat kirjoittivat, joka myös voitti saatanan. Siksi jo Hesekielin näyissä käärmeen pään tilalla on Kristuksen kasvot. Kotka ja linnut edustavat muita langenneita enkeleitä, joita käärmekin kuvasi. Raamattu käyttää sitä kuvausta. Sovitus oli annettu kaikille näille ryhmille. Ja niiden voimahahmo on edustettuna.

Ilm.4:1 (Johannekselle sanottiin) …"Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva". Johannekselle oli juuri edellä esitelty seitsemän silloista seurakuntaa ja sanottu Ilm.1:19 ”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.”  Siis sen ajan seurakuntia tässä käytetään kuvaamaan myös etenevänä aikajanana lopunaikaan asti. Tämä on laajasti ymmärretty niin, joten Ilm.3. luvun Filadelfian seurakunta on historia-janan siinä vaiheessa, jolloin Jumalan kansa ”pelastetaan” ”koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin” 3:10. Tämä pelastus tulee Herran Jeesuksen tulemuksen kautta, jolloin keskiyön eli käskyhuudon aikana heidät ”temmataan” ylös ja kaikki muut saavat nähdä sen.

Taivaassa alkavat Karitsan häät. Tässä vaiheessa, 4.luku, hääpäivällisten aika. Herra on ”palaava häistä”; hääillalliset, ovat myöhemmin, 19. luku. Tässä yösydämen ajan pelastetut yhdistyvät Jumalan Hengen kanssa, jolloin tapahtuu Jeesuksen toive olla yhtä omiensa eli morsiamensa kanssa. Se on kuvattu näin: 6.”valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa,” (Vertasin v.33/38 suomal. raamatun k.o. tekstiä / Bysantin laitos, latinal. Vulgata: ”et in medio sedis et in circuitu sedis ”, Lutherin laitos: ”und mitten im Stuhl und um den Stuhl ” samoin englantilaiset käännökset. Ei ole käännösvirhettä.)  Johannes näki edellä (2. j.) valtaistuimella olevan istujan ja kuitenkin nämä nelikasvoiset olennot olivat valtaistuimen keskellä ja ympärillä. Selitys siihen oli edellisen luvun viimeisissä jakeissa. 3:21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. 22 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' (Ilm.3: 21 lupaus kuvataan heti seuraavassa luvussa, luvussa 4.)

Ilm. 4. luvussa pelastetut kiittävät ja ylistävät. ”Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on".

11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut". (Näin ylistävät kaikki juuri maasta pelastetut Jumalan luodut, samoin seuraavassa, 5. luvussa.) – Ilm.6. luku käsitteli käskyhuudon ylösottoa, joka tapahtui kuudennen sinetin aikana. Seitsemäs sinetti tulee myöhemmin, mutta 6. luku loppuu 1.yövartion-/keskiyön-/käskyhyydon ylösottoon.

 

 

 Sen jälkeen

 

 Ilm.7. luku alkaa sanoilla: 1 Sen jälkeen minä näin …

Ilm.7. luku kertoo miten enkeleillä on kiire merkitä Pyhällä Hengellä eli sinetöidä Israelin jäännös 144 000.

Ilm.7:3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan". – Juuri on otettu pois maailmasta kaikki pakanoiden aikojen Kristuksen omat, mutta Israelin kansalle on annettu jatkoaikaa heidän ymmärtääkseen oman Messiaansa olleen hakemassa omansa. Heidän sydämensä uskon pitäisi nyt herätä ottamaan Herra vastaan, kun alkaa viimeiset armonajat. Tähän sukupolveen Jeesus vertasi Luuk.12. luvun kansan joukkoja, silloista sukupolvea, ja antoi kehotuksensa sekä sanoi: ” olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä”.

Juuri ylös otetut ”pakanoiden aikojen” ihmiset ovat siis jo KARITSAN HÄISSÄ ENNEN HEITÄ. Ilm.7. luku jatkaa myös siitä. Israelin kansan jäännös on vasta sinetöity ja lueteltu sukukunnittain heidän lukumääränsä. 8.jae.

Ilm.7: 9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, KAIKISTA KANSANHEIMOISTA ja SUKUKUNNISTA ja KANSOISTA ja KIELISTÄ, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

 10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta". – 

14 Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

1. yövartion, keskiyön pelastetut kuvataan olevan taivaassa jo pedon vallan pahimpien vuosien ajan. Kohta pedon ilmestyttyä tapahtuu ed. kuvattu ylösotto. Siitä 2.Tess.2:3 ”Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,”. Siitä ajasta (7.v.) kertoo lyhyesti Dan.9: 27.

 

Pedon vallan alkuajat

 

”Kadotuksen lapsi”, peto ilmaantuu, kuten Danielin näyssä, 7.ksi vuodeksi ja vaikuttaa kautta maailman. Dan.9:26 …Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. 27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi (7 v.), ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin (Jerusalemissa on silloin juutalaisten temppeli ja uhritoimitukset); ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."- Viimeiset 3½ v. ovat pahinta pedon aikaa. Sinä aikana maailmassa toimivat Jumalan viimeiset pasuunat, kolme voi-huutoa ja Jumalan vihan maljat.

Jerusalemin ympärillä on silloin suuri sota-alue, kaikki kansat ovat edustettuina paikalla. Jeesus tulee 2. yövartion aikana hakemaan Israelista Häneen Messiaanaan uskovat ja tulee estämään Jerusalemin hävitystä. Samalla sotajoukot kuolevat. Ilm.14. luku kuvaa tapahtuman, joka koskee LUVATUN MAAN aluetta. Tässä käytetään koko ajan ilmaisua maa eri päätteineen maailma sanan sijasta.

Kun Israelin lapset sinetöidään, se on pedon vaikutuksen aikaa, mutta ei aluksi pahinta vainon ja ”koettelemusten” aikaa. Sinetöimisen jälkeen Messias saapuu noutamaan ”luvatusta maasta” omansa noin neljännen pasuunan aikoihin ennen kolmen voi-huudon aikoja.

Ilm.14: 1 ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, (taivaassa ”valtaistuimen edessä”) joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.” 3 ”Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.” 4 … ”Nämä ovat ostetut ihmisistä ESIKOISEKSI Jumalalle ja Karitsalle”. (Israelin kansan esikoisia uskon olevan nekin, jotka olivat mukana ”yösydän”-ylösotossa. Tässä mainitaan 144 000, koska ovat ahdistuksen ajan Israelilaisia. Myös edellinen ryhmä on ollut jonkin aikaa pedon ilmestymisen ajalla. Heistä myös sanottiin (Ilm.7:14) "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat”, pedon vaikutuksen ajalta. Ilm.14: luvussa Israelin 144 000 esikoisjoukko on näyssä kuvattu nousevaksi valtaistuimen eteen, 2. yövartion ylösotettujen eteen eli nelikasvoisien olentojen ja vanhinten eteen. Pakanoiden aikojen pyhät ovat nelikasvoiset olennot. 2.yövartio tapahtuma on juuri tulossa, samassa luvussa. Ne 144 000 oppivat uuden virren, jota muut eivät oppineet.) 4. jae ”Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee”, joka tarkoittaa heidän tuloaan myös Messiasvaltakuntaan maan päälle. Se on silloin vielä edessä päin.  Juuda 1:14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä”. Siinä vaiheessa Hän tulee mm. näiden pyhiensä kanssa.

Ilm.14: 12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. (Israelin kansan iankaikkinen liitto Jumalan kanssa perustuu Jumalan käskyihin, joihin he ovat verivalalla sitoutuneet. Lisäksi heiltä tässäkin vaiheessa on odotettu Jeesukseen uskomista Messiaanaan. Onhan vielä armonaika Luvatun maan kansalle jatkumassa ja pedon ajat ovat menossa. Siksi sanotaan seur. jakeessa -)

13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

 

 

2.     yövartio (Ilm. 14: 14-20 kuvaus) eli Ylienkelin äänen ylösotto

 

Dan.12:

1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään (pedon aikana kuolleet Herraan uskovat nousevat tällöin), toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen (1000 v. Messiaskauden jälkeen.)

Ilm.13. luku kertoo pedon 7 vuoden ajasta (josta Daniel sanoi,  9:27). Sen viimeiset 3½ v. ovat hirmuvallan aikaa, 42 kk=3½ v (5.jae). Sen jälkeen (14. luku) Johannes näkee 144 000 joukon olevan Siionin vuorella, ja he oppivat laulamaan ”uutta virttä” muiden joukkojen läsnä ollessa.  Esikoisiin kuuluvat keskiyön aikaan ”luvatusta maasta” pelastetut ja sieltä myös ”2. yövartion ”pelastetut, jotka tulevat omana aikanaan ja ryhmänään valtaistuimen eteen, kuten tämän 14. luvun loppu siitä lähemmin kertoo. Tällöin toteutuvat Jeesuksen sanat: Luuk12: 36 ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. (Pakanain aikojen uskovat ovat saaneet jo ”hääpäivällisen”. Uskon siinä yhteydessä nousseen ylös myös Israelin kansan Jeesukseen uskovia esikoisryhmään, joita on paljon.)

 

Ilm.14:

14 Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui IHMISEN POJAN MUOTOINEN, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. (Tämä eroaa sydänyön ylösotosta, kts. 1. yövartio, keskiyö…)

15 Ja temppelistä tuli eräs toinen ENKELI huutaen SUURELLA ÄÄNELLÄ pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja MAAN elo on kypsynyt". (”Ylienkelin äänen ylösotto”)

16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja MAA TULI LEIKATUKSI.

17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi.

18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet". (He ovat Israelin uskottomat, jotka eivät olleet Kristus viinipuun hedelmiä. Maa edelleen kuvaa luvattua maata, joka tulee Messiaan hallintaan.)

19 Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi MAAN VIINIPUUN hedelmät ja heitti ne JUMALAN VIHAN SUUREEN KUURNAAN.

20 Ja kuurna poljettiin KAUPUNGIN ULKOPUOLELLA, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. (Kaupunki on Jerusalem, jonka ympärillä ovat sotajoukot.)

Tästä ylösotosta (”ylienkelin äänen” ylösotosta) lähtien eteenpäin jatkuu pedon ajan viimeiset n. 3½ vuotta, jotka ovat Jumalan vihan maljojen ja kolmen voi-huudon sekä viimeisten pasuunoiden aikaa.

Koen ylienkelinäänen ylösoton eli 2. yövartion ylösoton tapahtuvan jossakin vaiheessa 4. pasuunan aikaa, jolloin Jeesuksen tulolle sopivat merkit tapahtuvat, mm. pimeys. Ilm.8: 12 Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. (Pasuuna on tunnusmerkki ennen Jeesuksen tuloa. ”Toinen otetaan ja toinen jätetään”.)

Ylienkelin äänen ylösotto on Jeesuksen kertomuksesta illallisajan vaihetta, koska Israel herää myöhemmin eikä ehdi Karitsan päivällisille: Luuk.14: 12 Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet (Jeesuksen) kutsunut: "Kun laitat päivälliset tai illalliset, 15 Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!" 16 Niin hän (Jeesus) sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

17 Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18 Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

Typologinen (esikuvallinen) tapahtuma 2. yövartion ajasta on esim. Jumalan tuoma vapautus massiivisista Midianilaisten joukoista, joka Tuom.7: 19 mukaan tapahtui ”keskimmäisen yövartion alussa”. Ihminen ei voi 2. yövartion vapautuksesta kerskua, kuten ei muinoinkaan. Herra sanoi Tuom.7: 2 Gideonille: ”muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa: 'Oma käteni vapautti minut'. (Jeesus tulee vapauttajaksi.)

 

 

Kaksi todistajaa

Toiset 3½ v. pedon aika on niille, jotka hylkäävät pelastusmahdollisuuden. Se kuvataan, ettei kukaan enää tehnyt parannusta ja antanut kunniaa Jumalalle, vaan pilkkasivat Häntä. Se tapahtuu neljännestä Jumalan vihan maljasta eteenpäin. Tämä aika on myös kolmen voi-huudon aikaa; Ilm.8:13, 9. luku ja 11. luku j. 3-14.

 

Ilm.11:

3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." (Se on 3½ vuotta.)

4 Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat MAAN HERRAN edessä. (Herra Jeesus Kristus on Israelin maan todellinen HERRA ja luvattu MESSIAS. Kaksi todistajaa voivat olla Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kirkastamisen yhteydessä Hänen kanssaan. Mal.4:5 ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.”  Nyt tapahtuu myös Luuk.16:31 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."  Jeesus nousi kuolleista, eivätkä he uskoneet Jeesuksen nousseen kuolleista saati sitä mitä Hän oli puhunut. Niinpä valtaosa ei usko tällöinkään, vaikka Mooses ja Elia olisivat paikalla. Sen ajan ihmisistä sanotaan: He ”Eivät tehneet parannusta”, ” ja pilkkasivat Jumalan nimeä”, Ilm.16:9,11)

Ilm.11: 8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös HEIDÄN HERRANSA RISTIINNAULITTIIN. (2 todistajaa surmataan Jerusalemissa.)

11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.

12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.

13 Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.

14 toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian.

Se on suuren Babylonin tuhoutuminen Ilm.17-18

 

 

3.     yövartio eli ”Jumalan pasuunan” ylösotto, Messiaan tulo

 

Ilm.11: 15 Ja seitsemäs enkeli PUHALSI PASUUNAAN; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "MAAILMAN KUNINKUUS on tullut meidän HERRALLEMME ja hänen VOIDELLULLENSA, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti". (Maailman kuninkuus tarkoittaa Messiasvaltakunnan 1000 vuoden aikaa ja sen jälkeistä Uudeksi luodun maailman aikaa, joka jatkuu iankaikkisesti.)

17 … "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja OTTANUT HALLITUKSEN.

Ilm.19. luku kuvaa saman tilanteen siten MITÄ TAIVAASSA TAPAHTUU ja kertoo MESSIASKUNINKAAN TULOSTA TARKEMMIN. Siellähän ovat jo kaikkien kansojen pelastetut ja nyt nousevat pedon aikana marttyyreina uskossa Herraan kuolleet ylös haudoistaan Messiaskuninkaan kaudelle.

Ilm.19:

5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.

7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä KARITSAN HÄÄT OVAT TULLEET, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

 (Nämä ovat ns. ”suuret illalliset, kaikkien pelastettujen yhteinen suuri Hääjuhla-ateria, josta Ilm. kirja on jo antanut kuvauksen 4. luvussa, jossa pelastettuja edustaa symboliset joukot, samat, joihin Hesekiel viittaa.  Ilm.4:1 kertoo taivaassa olevan ”ovi avoinna” ja nyt samat joukot ovat ”valtaistuimen keskellä ja ympärillä”, eli he vahvemmin yhdistyvät Kristukseen Hengessä. Ilm.3: 21 ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa”.)

Ilm.19: 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: VALKOINEN HEVONEN, ja sen selässä istuvan nimi on USKOLLINEN ja TOTINEN, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

Sak.14: 4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Ilm.kirjan loppu kertoo mitä ”maa” eli ”Israelin luvattu maan” ja sen kansa saa kokea. Tähän vaiheeseen tullessa Israelin kansan Jeesukseen uskovat alkavat vihdoin huutaa ” siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!”  Silloin Herra tulee. Tällöin tapahtuu Joel 2: 32 ”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.” - Siis sama kuvaus kuin Sakarjalla edellä.

Ilm.19: 12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli MONTA KRUUNUA, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,

13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on JUMALAN SANA.

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä (sanan)miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS ja HERRAIN HERRA".

 

Jumalan ateria linnuille

17 Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle

18 syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten".

19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.

20 Ja PETO OTETTIIN KIINNI, ja sen kanssa VÄÄRÄ PROFEETTA, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä TULISEEN JÄRVEEN, joka tulikiveä palaa.

21 Ja ne MUUT SAIVAT SURMANSA hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. (He nousevat toisessa- , tuomion ylösnousemuksessa tuomiolle.)

 

Messiaan Kuninkuuskausi, 1000 vuotta, alkaa Israelin maassa, josta myös Sak.14: kertoo

 

Ilm.20:

1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.

2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi

3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.

4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille (12 apostolia, Matt.19:28 ”… jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.”), ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon (jumalattomat ja uskottomat), ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.

6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

 

Messiaskauden, 1000-vuotiskauden jälkeen

 

Ilm.20: 7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,

8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.

9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli-ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

 

Tuomion ylösnousemus

 

Ilm.20: 11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12 Ja minä näin kuolleet (5.jae), suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

 

 

Koonnut

Sävy Nordgrén

Helmikuussa   --27. 2014