Laki ja usko

 

 

Mikä tai kuka on laki?

Jaak. 4: 11     Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä

                      tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et

                      ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. (Siksi lakia, koska Jeesus Henkensä kautta asuu

ihmisessä, joka uskoo häneen. Jeesus siis on laki.)      

Room. 3: 31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se!

Vaan me vahvistamme lain. (Jeesus = laki, täytetty laki ja Hän on se meissä.)

Room. 3: 21  Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman

                      lakia, (Jeesus eli Isän lain ja antoi omilleen RAKKAUDEN LAIN.)

-”- 3: 22         se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

Room. 3: 27  Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko

                      lain? Ei, vaan uskon lain kautta. (Kun uskomme Jeesukseen, meissä asuu uskon

                      laki ja pyrkimyksemme on kaikkeen hyvään ja rakkauteen.)

Room. 3: 28  Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

Room. 10: 8  "Sana (Jeesus) on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon

                      sana, jota me saarnaamme. (Uskon Sana on uskon laki, rakkauden laki, Jeesus meissä)

-”- 10: 9         Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että

                      Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

-”- 1: 5           jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon

                      kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,

Gal. 2: 16      mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

Gal. 3: 14      että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. (Kristuksen Henki = Jumalan laki, täytetty laki, rakkaus meissä ilman omaa ponnistelua, jolloin elämme vapauden laissa, Kuninkaallisessa laissa. )

Gal. 3:24       Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. (Uskon kautta Kristus sydämessä = laki, täytetty laki, Jeesuksen rakkaus; Hänen kauttaan meillä on täydellisyys, ei meissä itsessään.)

-”- 3: 25         Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.

Ef. 2: 8          Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

Ef. 3:16         että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi …

-”- 3: 17         Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,

Fil. 3: 9          ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; (”Usko ainoastaan”.)

Hepr. 12: 2    silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen,

1. Piet. 1: 5    jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis

                      ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

 

                      Teot ja usko

Jaak. 2: 18     Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi

ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. (Ne eivät ole omia tekoja vaan Jeesuksen tekoja; omat teot ovat ilman rakkautta ja siksi kuolleita, eivät elämään johtavia.)

Jaak. 5: 15     Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen;

1. Tim. 5: 8    Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin

hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. (Siinä näkyy epäusko ja ne, jotka huolehtivat omistaan, tekevät sen Jumalan voimasta.)

Tit. 3: 4         Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,

-”- 3: 5           pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

-”- 3: 8           Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

-”- 3: 14         Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. (Uskova ei itse huomaa tehneensä hyviä tekoja, tehneensä niitä Jeesukselle)

Hepr. 10: 38  mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".

 

                      Ainoa, joka täyttää lain

Room. 10: 5  Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. (Ennustus Jeesuksesta. Hän oli ainoa ihminen, joka sen täytti; siksi käytettiin lauseessa vain yksikköä sanassa ihminen, eikä monikkoa. Se lause on myös haaste kaikille lakiliittoon vihkiytyneille.)

1. Joh. 1: 10  Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

                     

                      Laki ja usko tulevaisuuden ahdingossa

Ilm. 14: 12    Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen

uskon. (Jumalan käskyt ja usko ovat Jeesuksessa ja ne ovat uskon kautta Jeesukseen uskovassa.)

(Tässä tekstiyhteydessä kerrotaan viimeisen ahdistuksen ajan uskovista, jolloin ovat pakanoiden ajat loppuneet ja alkaneet viimeisen vuosiviikon ajat Israelin kansalle. He olivat myös tehneet ikuisen liiton Siinailla kolminkertaisella lupautumisella siihen ja verivihmonnalla vahvistettuna kivitaulujen liittoon, liiton sanoihin. He tulivat sitten näkemään, ettei heistä ollut lain täyttäjäksi, vaan vain Jeesuksesta, Jumalan Pojasta, johon heidän pitää lopun aikoina turvautuman. Pakanatkin tulivat huomaamaan, ettei kukaan jälkikäteistäyttäjäkään selviä siitä kokeesta ja taakasta. Siksi vain usko Jeesukseen ja Pyhän Hengen kautta Hänessä eläminen ovat ainoa, joka voittaa synnin ja kuoleman ihmisessä; se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänen teonsakin lasketaan Jeesukseen uskovan teoiksi ja häneen uskovan syntejä ei enää muisteta.)

 

                      Samoin kuin Isä teki teot Pojassa, tekee Poikakin teot omissaan

Joh. 14: 10    Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille

                      puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat

                      hänen.

Ef. 3: 19        ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että

                      tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

-”- 3: 20         Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki,

mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,

Joh. 14: 26    Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa

                      teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Matt. 25: 37  Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut

                      nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?

(Herran omat eivät edes huomaa tekevänsä hyvää veljilleen, Jumalan omille, kun Jeesus heissä tekee sen.)

1. Tess. 5:      22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

1. Tim. 1: 5    Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä (Jeesuksesta) ja

hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta (ne ovat vain Jeesuksessa, joka asuu sydämissä Pyhän Henkensä kautta).

1. Tim. 6: 14  että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen

                      Kristuksen ilmestymiseen saakka, (Herramme Jeesuksen käskyn RAKASTA.)

Tit. 2: 14       hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta

laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja

ahkeroitsee.

Hepr. 10: 10  Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Hepr. 10: 14  Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka

                      pyhitetään.

-”- 10: 16       "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini (Jeesuksen) heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne (=sen; alku- sekä uudenkin tekstin mukaan) heidän mieleensä";

-”- 13: 21       hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

1.Joh. 4: 15   Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika (hän myös uskoo), hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

-”- 4: 16         Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

Jaak. 2: 22   Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; (Aabraham tuli täydelliseksi teoista, koska hän uskoi Jumalaan ja hänen Sanaansa, vaikka ei ollut kirjoituksia eikä lakia.)

Juuda 1: 20   Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä

-”- 1: 21         ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

 

 

 

 

Lyhyt kooste tästä aiheesta tehty 17.-18. huhtikuuta 2007-04-17

Sävy Nordgrén