7             J U M A L A N   S A L A I S U U S

            

 

A.  Jumalan luonne:                            armo ja totuus = rakkaus

      Rakkauden (lain) täyttymys          Kristuksessa

 

 

                 K R I S T U K S E N   S A L A I S U U S

 

 

B.  Evankeliumin salaisuus:                vapaus

      - metsäeläimille ja karjaeläimille

      - matelijoille ja taivaan linnuille

      Jumalisuuden salaisuus:                vanhurskautuminen Hengessä

 

 

A+B. Jumalan salaisuuden täyttyminen:     Jumalan valtakunta

          Ikuinen elämä:                                   kaikki täydellisesti yhtä

 

 

                             ______________________________

 

 

6                    S A A T A N A N   S A L A I S U U S

 

A.   Saatanan luonne:                               armottomuus ja vääryys = viha                                                

         vihan (ja laittomuuden) täyttymys   Pedossa

 

 

                            P E D O N   S A L A I S U U S                                       

 

 

B.   Laittomuuden salaisuus:                    vankeus

                                                                - metsäeläimille ja karjaeläimille

                                                                - matelijoille ja taivaan linnuille

       Saatanallisuuden salaisuus:               saastuminen riivaajissa

 

 

A+B. Saatanan salaisuuden täyttyminen: ei valtakuntaa

          Ikuinen kuolema: kaikki täydellisesti hajonnut ja kadonnut              

 

Jumalan ja Kristuksen salaisuus

 

 

Raamatun uusi testamentti puhuu paljon salaisuuksista, joista käytetään ilmaisuja: Jumalan salaisuus, Kristuksen salaisuus, evankeliumin salaisuus ja jumalisuuden salaisuus. Paavali, joka myös laajasti puhuu tästä aiheesta, mainitsee Ef. 5: 32 ”tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa”.

 

Salaisuus Eedenissä

 

Ennen syntiin lankeamista oli kaikki yhtä Jumalan kanssa, mutta syntiin lankeamisen jälkeen tapahtui yhteyden hajoaminen. Ihmisenkin langettua, käärmeen hahmoa hyväkseen käyttäneen langenneen henkiolennon viekoittelemana, antoi Jumala salaisuudestaan, yhteyden palauttamisesta ennalleen, ensimmäisen paljastuksen, profetian, kuulua vastustajalleen, ”käärmeelle”: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”. Tämä tuli jäämään myös vertauskuvana luonnon ylle, mutta syvin tarkoitus sillä oli kuvata Jumalan salaisuutta.

 

Jumala valitsi silloin ihmisen Poikansa asuinsijaksi, jonka kautta suuri pelastustyö tullaan suorittamaan. Puettuaan ihmisen nahkavaatteisiin ja annettuaan tälle täten ensimmäisen eläinuhrin kautta symbolisen kuvauksen Poikansa tulevasta uhrautumisesta, oli se älykkäille henkiolennoille ilmoitus siitä, että Jumala on ratkaissut synnin ongelmasta pääsyn salaisuuden.

 

Henkien Isä – Jumalan pojat

 

Henkiolennot ovat myös Raamatun mukaan kaikki Jumalan poikia tai Jumalan tähtiä. Job 38: 7 mukaan, maata luotaessa, ennen kuin tähtiä olikaan, ”aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki  Jumalan pojat riemuitsivat”. Jumalan ainokaista poikaa, Jeesusta, verrataan muihin Jumalan poikiin Ps. 89:7 näin: ”Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niin kuin Herra?” Hebr. 12:9 kerrotaan, että henkiolennoilla on heidän Isänsä, ”emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme”, Jumala on tekstin tarkoituksen mukaan heidänkin Isänsä. Kol.1:15-16 sanoo Jeesuksen olleen esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa sekä hänessä ja häneen luotiin myös näkyväiset ja näkymättömät olkoot ne mitä valtoja ja ”herrauksia” hyvänsä. Tämän herrauden oli siis Jumala heille antanut Kristuksen kautta.

 

Mutta korkeimman enkeliolennon tavoitellessa Jumalan rinnalle (Jes.14:14) ja saatuaan itselleen kannattajia joutuivat Jumalan pojat (tähdet) syntiinlankeemukseen. Johannekselle näytetään se tapahtuma tällaisena: (Ilm. 12:3-4) oli lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja niissä seitsemän kruunua (enkeliruhtinaita) ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Eroamisen Jumalasta alussa sai aikaan lohikäärme ja Jumalan profetiasta päätellen he alkoivat odottaa seurakunnan kautta ilmaantuvaa Messiasta, tuhotakseen hänet.

 

Maan päälle tulonsa jälkeen nämä olennot alkoivat haalia itselleen kumartajia ihmisistä, jolloin heistä tuli toivomiaan jumalia, jonka Jumalakin myöntää. Sen ilmaisee Ps. 82, Aasafin virsi: ”Jumala seisoo jumalien kokouksessa, Hän on tuomari jumalien keskellä…Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niin kuin ihmiset kuolevat.” Tämä viittaa jo Kristuksen saarnaan henkiolennoille ja on kuvaus siitä, kuinka Jumala on puhunut niin henkilökohtaisella tavalla, kuin ihmiskunnankin kautta taivaasta lähteneille enkeleille, Jumalan pojille. Ajoittain he tulivat itse joukolla Jumalan eteen asioinensa ja syytöksinensä. 1.Kun.22: 19-23 ja  Job 1: 6-12; 2: 1-7 kertovat eräistä tapauksista, jolloin Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Jumalan eteen ”veljien syyttäjinä” ja heidän johtajansa, saatana, heidän joukossansa. Myös eräs henki tuli hänen eteensä ja lupasi mennä valheen henkenä Ahabin profeettain suuhun.

 

Langenneet Jumalan pojat ovat ”riivaajina” saastuttaneet ihmisten sukua (1.Moos.6: 1-6) ja tämä käärmeen siemen” on myös laatinut moniavioisuudenkin. Lukuisat eri kirkot, seurakunnat, j. Kr. ovat myös usein ihmisten uskottomuuden tähden syntyneet, mutta Jumalan silmissä kautta maailman ja taivaan on vain yksi ainoa seurakunta (Kristuksen vaimo). Kirkkojen moninaisuus, moniavioisuus ja uskottomat avioliitot ja avoliitot ym. ovat halventava kuvaus symbolina Kristuksesta ja vaimosta, puhtaasta seurakunnasta, joiden piti olla yhtä. Tämän yhdeksi tulemisen tulemme ymmärtämään Uudessa maassa Kristuksesta ja hänen morsiamestaan, kun heidät yhdistetään.

 

Taivaallinen seurakunta muotoutuu  

 

Maailman historian alussa monet pyhät ihmiset on jo otettu ylös taivaaseen, kuten Enok, Mooses ja Elia. Sitten Jeesus, kuolemansa kautta, sai vankeja saaliikseen sekä ihmisiä lahjakseen noustuaan ylös korkeuteen (Ps.68: 19, Ef. 4: 8, Matt.27: 52). Hebr.12: 22-24 kertoo meille, millainen on taivaallinen seurakunta rakenteeltaan, jonka luokse pääsemme. Siihen kuuluu mm. ”esikoisten juhlajoukko”, jossa nuo edellä mainitut henkilöt ovat, mutta keitä ovat ”täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget”? Ovatko he Jeesuksen saaliiksi saamia vankeja? Tämä tuo mieleen sodan käynnin, kun puhutaan saaliista ja vangeista.

 

Keitä vangit ovat? Raamatussa puhutaan paljon synnin vangeista, mutta myös muista syntisistä olennoista, jotka ovat vankeja. Jes.14:sta luvussa kerrotaan, kuinka kansojen kukistaja, aamuruskon poika, jota myös, kuten Jeesustakin, kointähdeksi nimitetään, halusi valtaistuimensa pohjimmaiseen pohjolaan kuten Jumalalla on, mutta hänet syöstiin maahan, pohjimmaiseen hautaan, kiviseen kuoppaan ja hän ei päästänyt vankejansa kotiin. Sitten Sakariaan 9:ssä luvussa kehotetaan tytär Jerusalemia riemuitsemaan, kun kuninkaasi tulee sinulle ja hän julistaa rauhaa kansoille ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen ”ja myös sinun vankisi minä sinun liittosi veren tähden päästän pois vedettömästä kuopasta.” ”Tulkaa takaisin varustukseen (taivaan sotajoukkoihin, kotiin) te vangit, joilla on toivo; myös tänä päivänä minä julistan: kaksin verroin minä sinulle korvaan.” Sellainen on Jumala, hän antaa ”hyljätyille kodin ja johtaa vangitut onneen, vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa” (Ps.68: 7). Myös Herra ”säilyttää rangaistuksen alaisina väärät”, ”sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, …säilytettäviksi,” (2. Piet.2: 9). Myös Juudan kirjeen 6 jae sanoo: ”Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.”

 

Näitä vankejakin Jumala on tahtonut vapauttaa ja teki sen lopulta poikansa Jeesuksen kuoleman kautta. Enkeleillä eli hengillä on ollut etsikkoaikojansa esim. Nooan päivinä; (1. Piet.3: 18-22) vertauskuvallisesti lopullisenkin hävittämisen ja puhdistamisen aikana kuten kasteessa, jolloin vanha katoaa. Sitten kuolleista nousemisen jälkeen Jeesus saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä”. Ja kun langenneet henget näkivät Jeesuksen ihmisenäkin palvelevan uskollisesti Isää, eivät he vieläkään kääntyneet, vaan aiheuttivat hänen surmaamisensa, tulivat ne enkelit Jumalan hylkäämiksi. Silloin se hetki koitti, että Jumalan valtakunta täytyi puhdistaa ja syyttäjähenget ajaa ulos taivaasta lopullisesti. Heidän yhteydenpitonsa Isään katkaistiin ja heidän ehdollinen vankeutensa, jonka lohikäärme oli alussa aiheuttanut pyyhkäisemällä pyrstöllään kolmannen osan taivaan tähtiä maahan, tehtiin  ehdottomaksi. Heidät eristettiin Jumalasta ja vangittiin syvyyteen tuomiopäivää odottamaan.

 

Danielillekin näytettiin näyssä (8:10), kuinka ja milloin tämä tapahtuma tulee toteutumaan: sarvi (kauriin) kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Sitten myös Ilm.12: 7- kerrotaan tämä henkien taistelun ratkaiseva vaihe: ”syttyi sota taivaassa…”. Se syttyi, koska Jeesus oli kuollut, mutta ylösnoussut ja siksi voitto lohikäärmeestä ja syyttäjähengistä saatiinkin eli ”Karitsan veren kautta” (11. jae) ja ”todistuksensa sanan kautta” siksi, koska Jeesus oli ihmisten keskuudessa todistanut taivaasta kuullun äänen merkityksen: ”nyt käy tuomio tämän maailman ylitse (henkimaailman tuomio); nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos” ja myöhemmin vielä (Joh.16:11) ”tämän maailman ruhtinas on tuomittu”. Kun Jeesus sanoi: ”se on täytetty”, merkitsi se myös henkien kohtalon täyttymistä.

 

Ylösnousemusaamuna Jeesus tehtiin eläväksi Pyhässä Hengessä, ja hän sanoi Marialle: ”Älä  minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö” ”ja kahdeksan päivän perästä…sanoi Tuomaalle: Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen vaan uskovainen” (Joh.20: 17, 27). Nyt häntä sai koskea. Niinä kahdeksana päivänä oli tapahtunut paljon. Jeesus oli siis käynyt ylhäällä Isän tykönä, saanut puhdistuksen synneistä (Hebr.1:3) ja kirjaimelliselta kannalta katsottuna ”tuomio alkoi Jumalan huoneesta” (1.Piet.4: 17) Jeesuksen ennustuksen mukaisesti eli enkeleiden erottelu alkoi, taivaan puhdistaminen, sota taivaassa. Syyttäjillä ei ”enää ollut sijaa taivaassa”, koska Kristus oli tulossa veljiensä puolustajaksi, ylimmäiseksi papiksi. Luvattu pappisvaltakunta (2.Moos.19:6) alkoi Jumalan valtakunnassa.  Mutta Jeesus saarnasi vangituille hengille niiden 40 pv:n ajan, jotka hän ylösnousemuksensa jälkeen täällä vietti, niin kuin Pietari mainitsi. Pietari on ilmeisesti kysynyt Jeesukselta, minne tämä meni poistuessaan heidän luotaan ja Jeesus on kertonut tästä tärkeästä, historian käännekohdan aikaan saamasta velvollisuudestaan puhua henkiolennoille. Ef.4:8-10 Paavali sanoo: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen,…mutta että hän astui ylös , mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin (syvyyteen)…täyttääkseen

kaikki”.

 

Jeesuksen saarnan salaisuus vangituille

 

Kun enkeleiden erottelu, taivaan puhdistaminen, oli tapahtunut, oli se ylhäällä suuri ilo, mutta alhaalla suru: ”sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm.12:12).

 

Sen tiedon on Jeesus julistanut heille ja juuri niin kuin  ”Aasafin virsi” kertoo Ps.82, Jeesus seisoo tuomarina heidän keskellään, Korkeimman poikien joukossa. Hän toivoi seurakuntaansa (”vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt” Ilm.12:13) säästettävän vääryydeltä samoin kuin kaikkia kurjia ja köyhiä. Hän kertoi, kuinka maalle tuli käymään (”voi maata ja merta”) ja mikä oli evenkeliumin lopullinen päätös ja mikä heidän leirinsä loppu. Mielenkiintoinen yhteys on tällä profeetallisella psalmilla ja Ilm.12:10 suuren äänen sanomalla, joka sotanäkymän päätteeksi kuului taivaasta. Jeesus julisti vastustajillensa Isän ja hänen Voideltunsa vallan alkamista sekä kertoi pelastuksesta, joka oli juuri annettu niille olennoille, jotka sen olivat ottaneet vastaan ja hyväksyivät Jeesuksen Herrakseen. ”Herran Henki on…lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta”, mutta Kointähti, aamuruskonpoika ”ei päästänyt vankejansa kotiin”. ”Täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget” olivat niitä vankeja, ”joilla on toivo” ja joita Jeesus sai saaliiksi tästä sodasta ”takaisin varustukseen”. Saatana enkeleineen sai tietää armon valtakunnan alkaneen ja kuinka armo oli ulotettu raskaimmillekin rikoksille, itse ”käärmeelle”.

 

Jumala oli käärmevertauksilla opettanut Israelin kansaa. 2. Moos.4:1-5 Mooseksen sauva, joka kuvasi Kristusta, muutettiin käärmeeksi ja jälleen takaisin sauvaksi. (4.Moos.21:4-9) erämaassa kansa oli kyllästynyt Jumalan antamaan leipään, niin Jumala lähetti myrkkykäärmeitä, jotka tappoivat kansaa. Kun kansa katui ja Mooses toimitti esirukouksen, hän sai ohjeeksi valmistaa käärme tangon päähän ja jokainen pureman saanut, joka siihen katsoi, pelastui. Jeesusta jälleen verrataan suoraan käärmeeksi. Jeesuksen tuli kärsiä syyllisimmän asemassa ja asemasta. Tämänkin asianomaiset ymmärsivät, ennen kuin Jeesuksen kasvot poistuivat heidän edestään.

 

Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus puhui myös ihmisille valtakuntansa alkamisesta (Apt.1:3), vaikkei se heidän silmilleen ollut täysin havaittavissa. Valtakuntansa salaisuudesta hän ei paljon halunnut vielä suoraan kertoa. Kerran hän sanoi opetuslapsilleen: ”tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

 

Henkiolennot tietävät evenkeliumin ulottuvuuden, mutta ihmisiäkin vahvistetaan evankeliumin ”ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta” (Room.16:25).

 

Raamatun eläinsymboliikkaa

 

Nelijalkaisista eläimistä puhutaan raamatussa yhtenä ryhmänä, että eriteltyinä kahteen joukkoon, metsäeläimiin ja karjaeläimiin. Metsäeläimistä merkityksellisesti tärkein eli voimahahmo on leijona, karjaeläimistä taas härkä.

 

Leijona, sankari eläinten joukossa, joka ei vääjää ketään (Snl.30:30). Juuda on nuori leijona (1.Moos.49:8-10). Siitä suvusta polveutui Jeesus, josta sanotaan Ilm.5:5 ”jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut” ja 10:3 ”väkevä enkeli…huusi kuin leijona” sekä Hoos.11:10 kuvaa miten Herra ärjyy kuin leijona. Mutta myös väkivaltaisen kaupungin päämiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit kuin sudet illalla (Sef.3:3). Kuin muriseva leijona ja ahnas karhu on kurjan kansan jumalaton hallitsija (Snl.28:15). Egyptin kuningas kuvataan leijonaksi Hes.32:ssa luvussa. ”Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri kuin kiljuva jalopeura” (1.Piet.5:8). Hoos.13:4-11 Jumala sanoo: ”minusta tuli heille ikään kuin leijona”, pantteri tai karhu, ”syön heihät siinä paikassa kuin naarasleijona” kansan ylpistymisen tähden. Toisin sanoen ”metsän pedot raatelevat heidät”, eli pakanakansat.

 

Härkä. Jumala siirtää kansojen rajat….puskee kumoon kuin härkä valtaistuimella istujat (Jes.10:13). Samaa kuvaa 5.Moos.33:17 ”uljas on Joosefin härkien esikoinen,…niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan ääriin saakka”. Ps.22:13 ”minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut” ja 68:31 ”käske ankarasti ruovikon petoa (leijonaa), härkien laumaa ynnä vasikoita, kansoja, lankeamaan maahan hopeaharkkoinensa”. Härkäkansa voi siis olla myös pelottava ja rikkautta, itsekkyyttä vaaliva. Myös evenkeliumin julistajaa yksilönä, yhtä hyvin kansana tai kansoina kuvataan häriksi (Jes.32:20).

 

Oinas kuvaa Meedian ja Persian - ja kauris Jaavanin kuninkaita.

Yleisin tarkoitus nelijalkaisilla eläimillä on kuvata eri luonteisia kansoja kuninkaineen.

 

Matelijat.  Eedenissä ”käärme” oli kavalin ja toimi tottelemattomuuden aikaansaajana. Jumala kirosi sen kaikkien karjaeläinten ja metsän eläinten joukosta. ”Vatsallasi sinun pitää käymän” (1.Moos.3:14). Jes.27:1 sanotaan Herran kostavan Leviatanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle ja hän tappaa lohikäärmeen, joka on meressä (kansojen joukossa). Jumalattomien myrkky on niin kuin käärmeen myrkky, he ovat kuin kuuro kyy, joka korvansa tukitsee (Ps.58:4-5). Ulkokullatut ovat käärmeitä ja kyykäärmeen sikiöitä. Jumala samaistaa itsensä Jeesuksessa myös käärmeeksi, määräämällä Moosekselle käärmevertauksia: sauva, joka Mooseksen kädessä kuvasi Kristusta, muuttui käärmeeksi ja jälleen sauvaksi sekä samoin vaskikäärme tangon päässä kuvasi Kristusta. ”Älkäämme kiusatko Herraa, ettemme saisi käärmeiltä surmaamme”, siitä muistuttaa myös Paavali (1.Kor.10:9). Ilm.12:9,14,15 kertoo kuinka perkele, vanha käärme enkeleineen heitettiin maan päälle.

 

Taivaan linnut.  Voimahahmona on kotka tässä ryhmässä.

Herra kuljettaa ja suojaa kotkan siivillä (2.Moos.19:4, 5.Moos.32:11-12) ja Ilm.12:14 suuri kotka antoi siipensä vaimolle pakenemista varten. Herra kutsuu kotkan päivän koitosta, neuvopäätöksensä miehen, antaa vanhurskautensa lähestyä, kirkkautensa Israelille (Jes.46:10-11,13) eli Jeesuksen. Hesekielin 17 luvussa kerrotaan kahdesta eri kotkasta: toinen hoitaa puita ja toinen repii niitä juuriltaan ja niiden hedelmät. Job esittää kotkan saalista korkealta tähyävänä ja Obadja ”sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallion rotkoissa, istut korkealla ja sanot sydämessäsi: ’kuka voi syöstä minut maahan?’ Vaikka tekisit pesäsi korkealle kuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra.” Kuningas kuvataan myös leijonaksi, jolla on kotkan siivet (Dan.7:4) ja Vlt.4:19-20 sanoo, kuinka vainoojamme ovat nopeammat kuin kotkat sekä elämänhenkemme, Herran voideltu, joutui vangiksi heidän kuoppiinsa.

 

Kuvaavaa on, kuinka jumalattomien huoneet ovat petosta täynnä, niin kuin häkki on täynnä lintuja (Jer.5:26-27). Psalmeissa sielua kuvataan lintuina ja Pyhä Henki on lintuhahmoinen. Ihmiset käyvät myös kuin lintu kiinni paulaan ja noituudella on pyydystetty sieluja niin kuin lintuja. Jumala repii ne heidän käsistään, laskee ne sielut irti, jotka ovat hänen kansaansa (Hes.13:17,20,23). Vanhemmilleen tottelemattomilta korpit hakkaavat silmät (Snl.30:17-19) ja kotkan poikaset syövät sen. Linnuille ateriaksi joutumisesta on todella runsaasti esimerkkejä ja kun luvataan jättää ihmiset lintujen ruuaksi. Jeesuskin sanoo: ”Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat”, selventääkseen millainen on hänen tulemuksensa päivä.

 

Mitä kotkia ne sitten ovat, jotka eivät kuole hänen tulemuksensa päivänä? Sef.1:2- sanotaan kaiken kuolevan, ihmiset ja eläimet, ”otan pois taivaan linnut ja meren kalat”, (selityksenä perässä) ”viettelykset ja jumalattomat.” Linnut ovat ”taivaan joukkoja”, joita ”kumartaen rukoillaan” (5.jae). Taivaan joukotkin, linnut, pakenevat  Herran vihan päivää, mutta heidät varistetaan alas niin kuin lehdet viinipuusta (Jer.4:25, Jes.34:1-2,4,11,15)”, ja heitä kutsutaan takaisin aterialle, suurelle teurasuhrille, jonka Jumala heille järjestää (Ilm.19:21). Sellainen ateria järjestetään heille jo ennen varsinaista Herran vihan päivän ateriaa. Siinä saavat olla mukana myös metsän eläimet lintujen kanssa (Hes.39:17-20, Ilm.19:17-21), saavat nauttia aikaansaannoksestaan.

 

Jeesus selittää kylväjävertauksensa yhteydessä linnun tarkoittavan saatanaa (Matt.13:4,19;  Mark.4:4,15; Luuk.8:5,12). Jumala ruokkii myös linnut, vaikkeivät ne kylvä eivätkä leikkaa. Se on myös vertauskuvaa taivaan joukkoihin nähden. Samoin, ”yksikään varpunen ei putoa maahan teidän Isänne sallimatta” on myös käynyt täytäntöönsä enkelien maahan pudottamisen ja vangitsemisen yhteydessä. Kun Jeesus oli verrannut juuri linnun tarkoittavan saatanaa, kertoi hän myös taivaan valtakunnan muotoutumisesta, sinapinsiemenestä kasvavasta evankeliumipuusta, joka kasvaa suureksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Psalmitkin kuvaavat (104:10-12,16-18), kuinka Jumala kuohuttaa lähteet ja antaa juoman metsän eläimille ja taivaan linnulle, siitä saavat ravintonsa myös Herran puut, joissa lintuset pesivät, (eli evankeliumipuut, jotka korostavat Kristusta), ”lähteen kuohuttajaa”.

Linnut asuivat myös Babylonpuun oksilla, josta kerrotaan Dan.4:9,11,14,30,32 ja kuningas Nebukadnessar tuli tietämään, että Korkein ”tekee niin kuin tahtoo taivaan joukoille ja maan asukkaille”, joita taivaan linnut ja metsän eläimet ko. unessa edustivat. Vielä tullaan Babylonpuu lintuineen kaatamaan maahan, mutta evenkeliumipuu lintuineen täyttää taivaan.

 

Lintuja myös uhrattiin polttouhrina: metsäkyyhkysiä ja kyyhkysen poikia. Jeesus samaistettiin niissä myös taivaan joukkojen asemaan. Hyvä vertauskuva annettiin Israelin kansalle kahden linnun avulla, joilla pitaaliset talot (sydämet) puhdistettiin (3.Moos.14:49-53). Niistä toinen lintu uhrattiin ja sen vereen sekä raikkaaseen veteen toinen, vapaaksi päästettävä lintu, kastettiin. Samaan yhteyteen tarvittiin puusymbolikin. Näin ihmissydämet vapautuvat linnusta (pahasta) ja lintu itse puhdistuu veren ja veden kautta vapauteen. Tässä vertauksessa on kaksoissymboliikkaa: maan ja taivaan joukkojen sovituksesta.

 

Raamatun eläinsymboliikan voimahahmoilla kuvataan Kristusta, mutta myös pahuuden voimat tai niiden johtajahahmo on niissä kuvattuna. Näin Jumala on ilmaissut samaistaneensa itsensä Kristuksen kautta jokaiseen symboliryhmään, joka on ollut lupaus tulevasta. Ihmiset ja kaikki, ”jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi” (Room.1:18,23). Näin ovat tehneet sekä yksilöt että kansat. Siksi käytetään eri eläinkuvauksissa mm. sanontoja: Jumalasta tuli heille leijona, karhu tai pantteri ja siksi häntä on kuvattu myös hävittäjäksi ja tuhoajaksi. Ymmärrämme siitä myös 1.Kor.10:9 ”älkäämme kiusatko Herraa, ettemme saisi käärmeiltä surmaamme”.

 

 

Yhtenäistymisen liitot ja lupaukset

  

 

Armo ja totuus olivat olemassa jo ennen Jumalan iankaikkisen liiton lupauksia.

  1. Kaari pilvissä ja liiton veri ovat symboliset armon merkit iankaikkisesta liitosta: jotka ovat kaiken yhdistämisen lupaus Jeesuksessa.
  2. Ympärileikkaus ja 10 käskyä ovat Jumalan liitot ja merkit ihmisessä (ulkonainen ja sisäinen): edellinen Jumalan liiton merkki ihmisen lihaan, liiton sanat hänen merkkinsä ja tekonsa ihmisen mieleen eli sydämeen.

Näillä liitoilla oli ajallinen ja iankaikkinen lupauksensa. Ihminen sai kokea mikä kestää: vain se, mikä ei ole tehty ihmisen liiton voimasta, vaan Jumalan (Hes.16:60-63).

 

”Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät Hänen liittonsa” Ps.25:10.

Armo ja totuus ovat ne kaksi liittoa, jotka Jumala teki ja lupasi pitää ja tulivat Uudessa liitossa Jeesuksessa täytetyksi ja annetuksi kaikkien hyväksi, jotka niihin liittoihin uskovat.

 

Keiden hyväksi armo ja totuus ovat annetut? Pietari ymmärsi vedenpaisumuksen vertaukseksi kasteesta. Se annettiin niiden hyväksi, jotka pelastuivat arkissa, mutta myös luomakunta sai kasteen, ensin vedessä ja lopulta tulee saamaan sen tulessa, kunnes se tulee uudeksi. Arkin (symb. Kristuksen) suojiin kulki Jumalan valitsemina ja johtamina, pienissä ryhmissä (symboli)joukot: metsäeläimet, karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut. Sitten Jumala teki liiton itsensä ja kaikkien arkissa pelastuneiden kesken, niin ihmisten kuin eläinten, iankaikkisen liiton. Sillä tuli olemaan syvällinen, halki ikuisuuden kestävä päämäärä, jonka tähden, ei pelkän tuhotulvan välttämiseksi, hän antoi maan ja taivaan yhdistämistä kuvaavan merkkinsä, armon merkin, kaarensa pilviin, heidän välilleen.

 

Jumala ilmaisee salaisuutensa symboliikassa. Ymmärrämme siksi, että Jumala lupasi antaa armon kaikille maan kansoille (nelijalkaisille), taivaan joukkojen valtahahmoille (lohikäärmeellä oli seitsemän päätä ja niissä kruunut, Ilm.12:3. mm. Persian enkeliruhtinas, Dan.10:13,20) ja voimille taivaanavaruuksissa eli taivaan joukoille (linnuille). Niitä ei saa kumartaa eikä avuksi huutaa ja rukoilla (2.Kun.17:16, 21:5, Sef.1:5). Liiton arkissakin totuus on sisällä ja armo päällä, jolta Jumala puhuu. Myös kerubit katsovat armoistuinta sen molemmilta puolilta. ”Suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin ja sinun totuutesi pilviin asti” Ps.57:11; 36:6, sillä ”Herran on taivaat ja taivaitten taivaat sekä maanpiiri”. Jobin aikanakin ymmärrettiin, etteivät taivaatkaan olleet vielä puhtaat”, Job 15:15.

 

Profeetoille annettiin lupauksia ajallisen onnen täyttymisestä, jos ihminen olisi pitänyt liiton. Mutta ne viittasivat myös ikuiseen onneen, jonka täyttyminen tapahtuu vain Jumalan liiton voimasta. He kuvasivat mm. kuinka kerran metsäeläimet ja karjaeläimet ovat sovussa keskenään (eli juutalaiset, kristityt, ja muut kansat). Merkittävää on Hoosean kirjoittama lupaus Jumalalta (2:18), muistutus armonliiton toteuttamisesta Israelin kansalle: ”Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväkseen liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa”. (Hes.16:60-61) selvittää, mitä se heidän hyväksensä merkitsee: ”Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi, ne, jotka ovat sinua isommat (esim. enkelit) ynnä ne, jotka ovat sinua pienemmät, ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi: mutta en sinun liittosi voimasta.

 

Sak.11: luvussa kerrotaan sitten, kuinka Jumala ei salli ajallisen onnen kansojen kesken toteutua. Hän katkaisee sauvat, jotka kuvaavat ajallista vaellusta: ”sulouden ja yhteyden sauvat” eli armon ja totuuden liittojen ajallisen merkityksen. Armonliitto oli tehty kaikkien kansojen ja taivaan joukkojen kanssa sekä totuuden liitto, joka tehtiin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa eli veljeyden yhteys Juudan ja Israelin välillä. Siis luvattu pappisvaltakunta ei toteutunut ajallisessa merkityksessään ja rauhan yhteys katkesi.

 

Mutta ”kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä (enkelithän ovat syvyydessä Luuk.8:31)..hän, joka surmasi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläinten (Ps.135:6,8)”. Golgatan ristillä Jumalan esikoinen, Jeesus Kristus, katkaisi liittojen ajallisen merkityksen ja niiden ajalliset merkit, mutta vahvisti niiden liittojen Jumalan lupaaman iankaikkisen merkityksen ja hänessä olevat iankaikkiset merkit. Sen teon vaikutukset alkoivat toteutua heti ylösnousemuksesta lähtien ihmisten ja taivaan joukkojen keskuudessa.

 

Jumalan salaisuus oli toteutunut Kristuksessa. Hänessä toteutuivat Jumalan lupauksen liitot, ja vain Kristuksessa Uusi liitto, iankaikkinen liitto Jumalan ja luomakunnan välillä täytetään. Armon liitto on: Jeesuksen veri, ”sulous” (Matt.26:28). Totuuden liitto: laki sydämessä Jumalan kirjoittamana, ”yhteys” (Hebr.10:16). Uusi liitto on kokonaan Kristuksen ja Jumalan teko.

 

Pietarin avaimien salaisuus eli

Jumalan salaisuus yhdistää yhdeksi kaikki

 

Kristuksen salaisuus, evankeliumin salaisuus, joka on taivaan valtakunnan salaisuus, johon Pietarille avaimet annettiin on Kristuksen ruumiin rakenne (seurakunta) ja sen yhdistäminen Kristukseen. Taivaan valtakunta alkoi kasvaa sinapinsiemenestä (esikoisista) suureksi puuksi, jossa linnut asuivat.  Ef.1:9,10 Paavalikin ilmaisee, kuten Pietari, ymmärtäneensä laajassa mielessä Kristuksen seurakunnan, ”tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä – siitä armotaloudesta, minkähän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

 

Tästähän Pietarille ilmestyksessä näytettiin vertaus: Kristuksen vanhurskaus (valkoinen liinavaate) yhdisti yhdeksi kaikki kansat (kaikki maan nelijalkaiset, metsä- ja karjaeläimet), hallitukset ja vallat taivaan avaruuksissa (matelijat) ja voimat eli henkiolennot, taivaan joukot (taivaan linnut). Pietarin käskettiin syödä niitä, kuten profeetan kirjakääröä: hyväksyä ne, eikä pitää niitä ryhmiä saastaisina, Kristuksen sovitustyön tähden. Ja hän sanoi: ”Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi” (Apt.10:15,16).  Huom., kaloja siinä ei ollut, joten kysymys ei ollut niinkään ruokien puhdistamisesta, vaan maan ja taivaan asukkaiden, ihmislasten kuin Jumalan poikienkin. Sinä aikana oli tärkeä opastaa apostoleja ymmärtämään ihmisten välinen tasa-arvo, jotta he rohkeasti olisivat Kristuksen salaisuuden hyviä huoneenhaltijoita avaimineen ja julistaisivat evankeliumia pakanoille, sillä se työ oli heitä varten annettu (Ef.3:2). Pietarille näin paljastettiin arvoitus pakanoista ja arvoitus henkivalloista, jotka ovat Kristuksen evankeliumin salaisuutta.

 

Jeesus esitti kerran Pietarille uskonkysymyksen ja koska Pietari uskoi, että Jeesus oli Kristus, Jumalan poika, uskoi hän Pietarille välittömästi taivaan valtakunnan avaimet. Hän sanoi myös, mistä oli kysymys: seurakunnan rakentamisesta. Ketkä hän päästi maan päällä, ne olivat päästetyt taivaassa. Kun sitten Pietarille mainittu näky annettiin (Apt.10:10-16), oli siinä avaimien käyttö kysymyksessä. Hänen tuli päästää eläimet (symboliryhmät) saastaisuudestaan (3.Moos.11:) ja hyväksyä ne. Sen hän teki ja alkoi julistaa evankeliumia pakanoille ja ilmaisi sen kuuluvan myös enkeleillekin. Se vaati paljon rakkautta, jota Jeesus kerran häneltä kolmasti peräkkäin kysyikin ja sitten toivoi hänen ruokkivan ja kaitsevan lampaita ja karitsoja. Se työ oli seurakunnan rakentamista ja perustui Kristuksen rakkauteen. ”Kaikkien kansojen rukoushuoneeseen kokoaminen alkoi” (Jes.56:6-9).

 

 
 
Uuden maan yhtenäisyyden symbolit

 

Jeesus kaipasi ”lupauksen liittojen”(Ef.2:12; Hebr.8:6) lopullista täyttymistä, yhtenäistymistä ja rukoili sen tähden hartaasti Isää, ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat”.

 

Tästä yhdistymisliitosta näytettiin Hesekielille näky kaksi eri kertaa (Hes.1. ja 10. luku):  Jumalan kirkkauden keskeltä (Jumalasta alkunsa saaneena), lähti neljä nelikasvoista olentoa Hengen kuljettamina, kulkien sinne mihin ensimmäiset kasvot, ihmiskasvojen kaltaiset, heitä suuntasivat (Kristus), ”mutta oikealla puolella oli niillä neljällä leijonan kasvot, vasemmalla puolella oli niillä neljällä härän kasvot, myös oli niillä neljällä (takana) kotkan kasvot”. Ne kulkivat maassa, yläpuolellaan, taivaanvahvuuden päällä, valtaistuin ja sillä istuja oli ihmisen näköinen. Hänessä ja hänen ympärillään oli tulen hohto ja sateenkaaren hohto; totuus ja armo, jotka ovat Jumalan luonne, ääretön rakkaus ja armo, joka ympäröi totuutta (sama kuin liiton arkissa: totuus sisällä, armo päällä), Hes.1: 4-,27, 28.  Jumalassa on liiton olemus, joka liiton lupauksien ja merkkien kautta johti Kristukseen, yhdistäjään Jumalan ja luomakunnan välillä.

 

Armonliitoissa ja lupauksissa oli mukana matelijat, mutta nyt vain metsäeläimet, karjaeläimet ja taivaan linnut ovat edustettuina voimahahmoillaan, mutta käärmeen päätä ei näy, koska se oli ennustettu rikki poljettavaksi Jumalan ennalta tietämyksen mukaan ja sen polkija oli Jeesus Kristus. Hänen kasvonsa ovat käärmeen pään tilalla. Käärme, synnin historian symboli, oli pahan symboleista häviämään joutuva, siitä huolimatta, että Jumala antoi sovitusliiton kaikille. Käärmeen häviämistä Uuden maan yhtenäistymisen yhteydestä kuvaa myös Ilm.7. luku, jossa luetellaan Israelin pelastuneet sukukunnat. Niistä puuttuu Daanin suku, koska sitä oli verrattu kyyhyn (1.Moos.49: 16-17) ja tilalla on Manassen suku. Näin kävi myös tätä vastaavasti, Jeesuksen opetuslapsijoukossa; yhden tilalle, johon meni saatana, vaihdettiin toinen. Myös käärmeen kuvataan syövän Uudessa maassa maan tomua, joka kuvaa synnin katoamista maan tomuun; se on jalkojen alla, voitettuna, eli kääntymättömän henkiryhmän kohtalo on ikuinen kuolema. Jumalan rakkauden suuruutta näemme siinä, että armo on tarjottu kaikille siitä huolimatta, että hän näkee lopun alusta.

 

Tässä Hesekielin neljän olennon näyssä kulkivat Kristus Jeesus ihmishahmossa metsäeläin- ja karjaeläinsymbolijoukkojen kanssa sekä taivaan lintujen, taivaan joukkojen kanssa (kotkan kasvot kuvaavat syntisiä siivellisiä joukkoja). Näissä on oikeastaan kaksi pääryhmää: ihmiset ja kerubit Kristuksessa.

 

Kristus on kuvattu raamatussa myös Jumalan sotajoukon ruhtinaana, ensimmäisenä suurena enkelinä. Hän on enkelihahmossa selvimmin Sak.3: 1- , jossa Joosua seisoo Herran enkelin edessä, sekä saatana vierellä syyttämässä ja ”Herra sanoi saatanalle: Herra nuhdelkoon sinua” ja enkeli sanoi edelleen Joosualle: ”katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. Jumalan enkelinä oli siis Kristus.

 

Hesekielin näyssä neljällä nelikasvoisella olennolla oli myös kaksi siipiparia ja kaksi käsiparia, jotka ovat sekä Kristuksen että ihmisten kädet ja samoin sekä Kristuksen että enkelien siivet.

 

Hes. 10:14 näyssä selitetään näiden kahden pääryhmän, kerubien ja ihmisten, olevan juuri kysymyksessä. Hesekielille haluttiin oikein vakuuttaa niiden olevan myös kerubeja ihmishahmossa. Sen hän ilmaisi kasvoista ymmärtäneensä, mutta sanoi niiden olleen kasvon muodoltaan samat olennot ja kaikin puolin muutenkin kuten edellisessäkin näyssä (jae 22). Hesekiel näki tällä kertaa ihmiskasvojen kaltaisen olevan myös kerubin kasvoinen, joka johti kulkusuuntaa ja häränkasvoisesta hän näki ihmiskasvot. Selittämättä jäivät leijonan ja kotkan kasvot, jotka kuitenkin ovat samat ryhmät. Tässä näyssä olennot nousivat ylös maasta (kuten esikoisjoukko, johon kuului ihmisiä ja kerubeja) ja ne seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle yläpuolellaan Israelin Jumalan kirkkaus,  (jae 19). Tässä näyssä esitetään liiton enkelin työ; eli ”äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte” (Mal.3:1).

 

Tämä ihana kaiken luodun yhdistämissymboli näytetään vielä Johannekselle (Ilm.4: luku). Kun hänelle oli juuri sanottu, ”joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa”, sai hän sen jälkeen nähdä valtaistuinnäyn, selitykseksi siitä, miten tämä oli tapahtuva. – ”Ja katso: taivaassa oli ovi avoinna”. Herran huoneen ovesta oli menty sisälle, aikojen täyttyessä, -ne kaikki, jotka ovelle olivat nousseet. Johannes näki sitten valtaistuimen ja sillä oli istuja näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen ympärillään taivaan kaari (armonliiton merkki) sekä sen, että lisäksi valtaistuimen keskellä ja ympärillä oli neljä olentoa: leijonan näköinen, nuoren härän näköinen, ikäänkuin ihmiskasvoinen ja lentävän kotkan näköinen. Kasvoiltaan samat olennot kuin Hesekielin näkemät maassa kulkeneet ja maasta nousseet olennot olivat, mutta niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä. Yhdistyminen lankeamattomien enkelijoukkojen kanssa oli tapahtunut. Kaikki lunastetut sekä luodut olennot ylistävät ja kiittävät Herraamme ja Jumalaamme, jonka tahdosta kaikki ovat luodut. He ovat nyt yhdistyneet kaikki toinen toisiinsa; ovat valtaistuimen keskellä yhtä sillä istuvan kanssa. Näin on toteutunut Jeesuksen rukous ja lupaus yhdistymisestä ja näin on toteutunut symbolinen valtaistuimella istuminen yhdessä Jeesuksen kanssa, joka on yhtä Jumalan kanssa eli iankaikkisen liiton täyttyminen.

 

 

Evankeliumin salaisuuden tutkimattomuus.

 

Ef. 1: 8 mainitsee evankeliumin Kristuksen tutkimattomana rikkautena. Kaikkina aikoina siinä on riittänyt rikkautta ja salaisuutta. Paljastunut on, että Jumalan salaisuus on Kristus ja hänen olemuksensa ja että Kristuksessa on evankeliumin salaisuus (armo- ja totuusliitot) eli jumalisuuden salaisuus, rakkaus.

 

Evankeliumin salaisuus, niinkuin Kristuskin, on ilmaistu vertauskuvin. Jumalan koko luomakunta on vertauskuvaa, symboliikkaa. Isä ja Poika ovat puhuneet vartauskuvin siksi, että Jumalan lapset tuntevat kyllä taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta toiset eivät näkevin silmin näe ja kuulevin korvin kuule, eivätkä ymmärrä (Matt.13:11,13).

Jeesus näkee siinä ylistämisen aihetta, että näin on. Viisailta ja ymmärtäväisiltä ne asiat ovat salatut ja on ilmoitetut lapsenmielisille. Jeesus avasi suunsa vertauksiin ja ilmoitti sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti, jopa ”ilman vartausta hän ei puhunut heille mitään”(Matt.13:34).

 

Evankeliumin salaisuuden julistamista varten Paavali toivoi esirukousta, jotta hänelle annettaisiin oikeat sanat. Ja ”Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.”(Kol.1: 27). Ja he pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä (Kol. 2:2,3). Paavali oli perehtynyt Kristuksen salaisuuteen, Jumalan armon taloudenhoitoon. Armon taloudenhoito on siis salaisuutta (Ef.3:2,3), joka on yhtä kuin Kristuksen salaisuus (4.j.), jota ei menneiden sukupolvien aikana oltu tehty ihmisten lapsille tiettäväksi (5.j.), jota nyt Paavali kaikille julisti (6.ja 9.j.), että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon (10.j.). Siis myöskin ”valitut enkelit” (1.Tim.5: 21) eli ”täydellisiksi tulleet vanhurskaat henget” (Heb.12: 23) ”halajavat katsahtaa” evankeliumin julistukseen (1.Piet.1:12).

 

Ihmisten katseilta on ollut salassa se, että enkelitkin olivat saaneet osansa ”lasten leivästä”, kuten pakanat. ”Kointähti, aamuruskonpoika” on yrittänyt estää etsikkoaikoina vankejaan pääsemästä kotiin (Jes.14: 17): vedenpaisumuksen aikana ja mm. silloin, kun ”syttyi sota taivaassa” ristin tapahtumien jälkeen, johon Jesaja myös kuten Danielkin viittaavat, on henkien Isä valvonut myös heitäkin.

 

Jeesuksen sovitustyön laajaulotteisuutta ja tutkimattomuutta kuvaavat sanat: ”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä (esim. vasikat, kauriit ja metsäkyyhkyset) (Hebr.9:22,23).

 

”Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille,..(1.Tim.3:16). Hebrealaiskirje vertailee Jumalan poikaa, Jeesusta enkeleihin ja enkeleitä ihmisiin. Näin tulee selväksi, ettei enkeli voinut sovittaa syntejä, eikä Jeesus enkelihahmossa. Ei kenellekään enkelille voitu antaa sitä kunniaa: ”istu minun oikealle puolelleni, kunnes..(Hebr.1:13)”. ”Sillä enkelien alle, ’jalkojen astinlaudaksi’, hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme”, vaan ihmisenpojan, Jeesuksen alle (2:5-8).

Hänen allensa kaikki vallat ja voimat alistettiin, paitsi ei Isää Jumalaa itseään. ”Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa” (16.j.), se on, antaessaan Jeesuksen hänen siemeneensä, voitiin halvimmassa astiassa yhdellä kertaa sovittaa koko Jumalan kuviksi tehty luomakunta. ”Sillä hänen tähtensä ja kauttansa kaikki on”(j.10). Syntymällä ihmiseksi voitiin myös kuolema voittaa. Siksi Jumala mieluummin otti huomaansa Aabrahamin siemenen, vähempiosaisen. ”Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat”.., sillä Jeesus, ”joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi,...on (olisi) kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa (j.9)”.

 

Kuinka suuren kunnian ihminen saikaan, saadessaan Jumalan pojan ihmisen pojaksi ja kuinka paljon Jeesus osoitti siten nöyryytensä ja voimansa valtaa tavoitelleille enkeleillekin voittaessaan koetukset ja kärsimykset heikoimmassa astiassa! Siten hän voitti vahvemmat allensa ja omiksensa. Hän tuli myös enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

 

Kuinka olisi Jumalan luonteelle, joka on armo ja totuus eli rakkaus, mahdollista, että vain langennut ihminen saisi Puolustajan osalleen viimeisellä tuomiolla ja langenneilla enkeleillä olisi vain syytös ja kuitenkin heidätkin tuomitaan ja jopa ihminen saa tuomita enkeleitä (1.Kor.6:3) ? Eiköhän myös enkelitkin tuomitse ihmisiä, eli me saamme kaikki olla toteamassa Jumalan tuomiot, jotka armoistuimelta julistetaan, vanhurskaiksi ja oikeiksi kaikkien kohdalta, sovittajamme, Jeesuksen, armo- ja totuusliittojen täyttäjän vanhurskauden tähden. Jumalan armo ulottuu pakanoita syvemmälle, kaikkiin syvyyksiin. Ja ”niin te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, (maailmankaikkeuden ulottuvuus) ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä: että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä”. Ja jos me tietäisimme kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, mutta meillä ei olisi rakkautta, emme mitään olisi (1.Kor.13:2).

 

Rakkaus on armo ja totuus ja sen Jumala meissä tekee, jos pyydämme sitä Jeesuksen nimessä, hänen täytettyyn liittoonsa luottaen. Pyhä Henki, Uuden liiton merkki, armon merkki, meille silloin annetaan sekä tuli, joka on totuus. Kristus on Uuden liiton arkki: armoistuin ja totuus. Kulkekaamme hänen takanaan pitäen liiton merkit, jotka hän lahjoittaa.

 

Ilm.10:7 mukaan, kun 7. pasuuna puhaltaa, käy Jumalan salaisuus lopullisesti täytäntöön. Ja kun Jumalan salaisuus ja myös laittomuuden salaisuus, joka on pedon salaisuus, käyvät täytäntöön, on Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen seurakunnan lopullinen voitto, niinkuin Saatanan seurakuntineen lopullinen häviö, saavutettu. Totuus ja vääryys eroavat ikuisesti toisistaan. Silloin niinkuin Kristus on Jumalassa, tulee maailmankaikkeuden laajuinen seurakuntakin Kristuksessa olemaan täysin yhtä. Iankaikkinen liitto Luojan ja luomakunnan välillä on toteutunut täydellisesti.

 

 

 

 

(Pitkäperjantaista alkaen 5.-9. 4. 1985  -  tässä muodossaan 25. 1. 1986: jäsentelyä ja muokkausta tehty joulu- tammikuun aikana).

 

Sävy Nordgrén

 

 

 

 

 

Siirretty tietokoneelle syksyn 2001 aikana konekirjoitustekstistä.

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavat tekstit alkoivat puhua minulle ymmärrettävästi samaan aikaan:

R A A M A T U N   E L Ä I N S Y M B O L I  I K K A A  

(Avain: Ap.t. 10:9-16,  Ap.t. 11:5-10)

 

NELIJALKAISET:  metsäeläimet ja karjaeläimet.

Voimahahmot:             leijona               härkä

 

1.Moos.1: 24-25      metsäeläimet, karjaeläimet ja matelijat luotiin,

             7: 2-3,14      tunnettiin jo puhtaat ja epäpuhtaat eläimet ja kaikkia niitä

             7: 21-23       Nooan tuli ottaa arkkiin. Mainitaan samat eläinryhmät kuin

             8: 17, 19-20 avaintekstissä ja luomisessa.

             9: 9-10, 12   Jumala teki liiton itsensä ja kaikkien arkissa pelastuneiden 

             9: 13, 16-17 kesken, iankaikkisen liiton, josta annettiin kuvaukseksi

                                 taivasta ja maata yhdistävä kaari.

            49: 8-10        Juuda on nuori leijona, siitä suvusta polveutui Jeesus.

4.Moos. 23: 24         Egyptistä ulos tuotu kansa nousee kuin naarasleijona.

5.Moos. 33: 22, 20   Myös Gaadia ja Daania on verrattu leijonaan, Daan myös

                                 kyyhyn.

1.Aik. 12: 8              Gaadilaiset sotaurhot ovat kuin leijonat ja gasellit.

Job  10: 16                Jumala ajaa Jobia kuin leijona, Jumala salli leijonan toimia.

Ps.   10: 9                  Jumalaton on kuin leijona pensaikossa.

        22: 14                Raatelevat, kiljuvat leijonat ahdistavat ihmistä.

        34: 11                Nuoret leijonat näkevät nälkää, Herraa pelkääväiset eivät.

        91: 13                Jeesus kulkee leijonan ja kyykäärmeen ylitse.

      148: 10                Ylistäkää Herraa te pedot, karja, te matelijat ja linnut.

      135: 6, 8              Herra tekee tahtonsa taivaassa, maassa, kaikissa syvyyksissä,

                                  surmasi Egyptin esikoiset niin ihmisten kuin eläinten.

Snl. 19: 12                 Kuninkaan viha on kuin nuoren leijonan kiljunta.

       28: 15, 1             Muriseva leijona ja ahnas karhu (jumalaton hallitsija kurjalla

                                  kansalla), vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori jalopeura.

Jes. 5: 29, 25             Herra ojentaa kätensä kansaa vastaan ja toinen kansa nousee

                                  kiljuen sitä vastaan kuin nuoret jalopeurat.

     11: 6-7                 Eri metsäeläimet ja karjaeläimet ovat sovussa keskenään pyhällä

                                  vuorella.

     30: 6                     ”halki naarasleijonan ja jalopeuran maan, kyykäärmeen ja

                                  lentävän käärmeen maan”

     56: 6-9                  Kaikkien kansojen rukoushuoneeseen Herra kokoaa Israelin kar-

                                  koitettujen lisäksi muitakin, kedon eläimet ja metsän eläimet.

Jer. 49:19                  Kansa karkotetaan kuin leijona karkaa Jordanin rantatiheiköstä

                                  lakastumattomille laitumille.

Hes. 1: 10                  Neljä nelikasvoista olentoa ja neljä siipeä: ihmis-, leijonan-, hä-

                                  rän- ja kotkan kasvot, siipien alla ihmiskädet, neljällä sivulla

        10: 14                Olennoilla kerubin-, ihmis-, leijonan- ja kotkan kasvot ja sano-

        10: 20-22           taan niiden olevan samat olennot, mutta erikoisesti vakuutettiin

                                  niiden olevan myös kerubeja (kaksi kerubinsiipiryhmää).

Ilm. 4: 7-8                 Myöhemmin samoilla olennoilla oli kuusi siipeä ja kasvot olivat:

                                  (järjestyksessään) leijonan-, härän-, ikäänkuin ihmisen- ja lentä-

                                  vän kotkan kasvot kullakin. (Kolme siipiryhmää.)

Hes. 19:                     Israelin ruhtinaitten äiti, naarasleijona, josta ja jonka kohtalosta

                                  on tämä itkuvirsi kertonut.

        32: 2-                 Egyptin kuningas on nuori leijona ja krokodiili, joka otetaan

                                    ylös Jumalan pyydyksellä ja heitetään kedolle taivaan linnuille

                                    ja metsän eläimille.

         34: 17, 25-          Jumala tuomitsee lampaan ja vuohipukkien ja oinasten asiat ja

                                    tekee heidän kanssansa rauhan liiton; lopettaa maasta pahat

                                    eläimet, eivät ole pakanain ryöstettävinä, metsän eläinten syötä-

                                    vinä.

         16: 60-61            Jumala muistaa nuoruuden päivinä tehdyn liiton, iankaikkisen

                                    liiton ja antaa tyttäriksi kansalleen ne, jotka ovat isommat ja ne,

                                    jotka ovat pienemmät.

Dan. 7: 4-6, 17            Petoja: kotkan siipinen leijona, karhu, pantteri, jolla neljä

                                    linnun siipeä – kuninkaita taustavoimineen.

         8: 3-8, 20-          Oinas ja kauris kuvaavat Meedian ja Persian sekä Jaavanin

                                    kuninkaita.

Hoos. 2: 18-                Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän e-

(Vertaa avainteksti)    läinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa

                                    ja kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, (uskottoman kansansa).

Hoos. 11: -10-            Herra ärjyy kuin leijona, lapset tulevat kuin linnut vavisten.

          13:  -7-              Jumalasta, auttajasta, tuli Israelille kuin leijona tai pantteri,

                                    kuin karhu. Metsän pedot raatelevat heidät.

Miika 5: 7                   Jaakob pakanain seassa niinkuin leijona metsäneläinten seassa

                                    kuin nuori jalopeura lammaslaumain keskellä.

Aam. 3: 8                    Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra puhuu: kuka ei  ennus-

                                    taisi?

Naah. 2: 11-13            Missä on nyt leijonain tyyssija...nuoret jalopeurasi syö miekka.

Sef. 2: 12-15               Etiopialaiset on minun miekkani kaatava..Assur hukkuu, Niini-

                                    ve autioituu kuivaksi kuin erämaa. Sen keskellä makaa laumo-

                                    ja, kaikkia villieläimiä joukoittain, pelikaani ja tuonenkurki

                                    yöpyvät..

       3: 3                       Päämiehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia, tuomarit kuin

                                    sudet.

Sak. 11: 3                    Kuule nuorten leijonain ärjyntää, kun on hävitetty Jordanin

                                    rantatiheikkö.

Hes. 41: 18-19, 25      Profeetalle näytetään uuden temppelin rakenne, oviaukkojen

                                    yläpuolella ja seinillä kaksikasvoisia kerubeja: ihmis- ja leijo-

                                    nan kasvot.

        31: 2-3, 6             Egyptin kuningasta joukkoineen verrataan Assuriin, joka oli

                  8, 13           setri Libanonilla. Siinä pesivät kaikki taivaan linnut ja metsän

16-18                   eläimet synnyttivät sen alla. Eedenin puut sitä kadehtivat, se

kaadettiin, eläimet asuivat siinä edelleen sen oksien ääressä.

Dan. 4: 7-14                Puu, jonka alla etsivät varjoa kedon eläimet ja oksilla taivaan

17-19                             linnut, on Nebukadnessar valtakuntineen. Se hakattiin poikki ja

32                                       Jumala tekee niinkuin tahtoo taivaan joukoille ja maan asuk-

kaille.

2. Tim. 4: 17                ...pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta.

Hebr.  11: 33                ...jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia...tukkivat jalopeu-

                                     rain kidat

1. Piet. 5: 8                   Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva ja-

                                     lopeura, etsien kenen hän saisi niellä.

Room. 1: 23                 Ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavai-

(Huom. avain)              sen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan

 Room. 1: 18                  kaltaiseksi. (Turmeltunut ihminen asetti Jeesuksen tähän

                                       asemaan.)

Ilm. 5: 5                         ..jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voit-

                                       tanut ( Jeesus on jalopeuran asemassa kuvattuna.)

       9: 7-8,                     Sinetöimättömiä vaivaavat heinäsirkat, joilla on leijonain

                                       hampaat.

            17                       Hevosten päät olivat kuin leijonain päät.

      10: 3                         Väkevä enkeli, taivaan kaari päänsä päällä, huusi kuin leijona

      13: 2                         Peto, jolla oli leijonan kita, leopardin näköinen, karhun jalat,

                                       lohikäärmeen valta.

Snl. 30: 30                      Leijona, sankari eläinten joukossa, joka ei vääjää ketään.

 

 

.............(Karjaeläimet)   Härkä

                                           

2. Moos. 24: 5                Härkiä poltettiin yhteysuhriksi Herralle.

4. Moos. 23: 22              Jumala vei Israelin pois Egyptistä; sen sarvet ovat kuin villi-

                                       härän.

5. Moos.22: 10               Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.

              25: 4                 Älä sido puivan härän suuta.

              33: 17               Uljas on Joosefin härkien esikoinen, sen sarvet ovat kuin vil-

                                       lihärän sarvet; niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni

                                       maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin kymmenet tuhan-

                                       net, sellaisia Manassen tuhannet.

Job 6: 5                           Huutaako villiaasi vihannassa ruohikossa, ammuuko härkä

                                       rehuviljansa ääressä ?

Ps. 22: 13                       Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät mi-

                                       nut.

      68: 31                       Käske ankarasti ruovikon petoa, härkien laumaa ynnä

                                       vasikoita, kansoja, lankeamaan maahan hopeaharkkoinensa.

      69: 31-32                  Kiitosvirsillä ylistäminen on Herralle otollisempi kuin härkä,

    106: 19-20                  He tekivät vasikan Hoorebin juurella ja kumarsivat valettua

                                       kuvaa; he vaihtoivat Kunniansa ruohoa syövän härän kuvaan.

Snl. 14: 4                       Runsas sato saadaan härkien voimasta.

Jes. 1: 3                          Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä...mutta Israel ei

       10: 13                      Jumala siirtää kansojen rajat...puskee kumoon kuin härkä

                                       valtaistuimella istujat.

       32: 20                      Onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille ja laskette

                                       härän ja aasin jalat valtoimina kulkemaan.

Joh. 2: 14-16                  Härkien, lampaiden ja kyyhkysten myynti temppelissä

                                       kiellettiin.

1.Kor. 9: 9-14                Evankeliumin julistajia verrataan härkiin: kyntäjä ja puija.

Hebr. 9: 12-14                Kristuksen veri puhdistaa ennemmin kuin kauristen, härkäin,

                                       vasikoiden ja hiehon veri ja tuhka.

          10: 4-5                  Mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois

                                       syntejä.

Ilm. 4: 7-11                    Neljä olentoa ylistää Jumalaa...nuoren härän näköinen...sillä

                                       sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa

Hes. 1: 10; 10: 14, 11,   Samat olennot kulkevat yhtenäisinä Hengen johtamina ja sei-

 Hes.10: 17-20, (3-4)      sahtuvat odottamaan Jumalan temppelin itäportin ovelle.

 

 

Matelijat

 

1. Moos. 1: 24-25, 30     Matelijat luotiin nelijalkaisten kanssa samana päivänä.

               3: 1, 14             Käärme oli kavalin ja se kirottiin karja- ja metsäeläinten

                                        parissa.

               6: 20;  7: 8,      Matelijat niinkuin metsäeläimet, karjaeläimet ja taivaan lin-

             14, 23;  8: 19      nut pelastuivat arkissa ja suurin osa näistä ryhmistä tuhoutui.

               9: 9-10, 16        Jumala teki liiton itsensä, ihmisten ja kaikkien elävien olen-

                                        tojen välillä, jotka luonamme ovat, ikuisiksi ajoiksi, jonka

                                        merkkinä kaari Ilm.4:3; 10:1 mukaan on Jumalan yllä.

              49: 17                Jaakobin pojista Daanin suku on käärmeenä tiellä, kyynä.

2.Moos. 4: 2-5                Sauva, ihmisen tuki, muuttui käärmeeksi ja jälleen asemaan-

                                        sa sauvaksi. Siitä uskomme, että Jumala on ilmestynyt.

4.Moos. 21: 5-9              Myrkkykäärmeet purivat kansaa. Jumala käski ihmisen tehdä

                                        vaskikäärme tangon päähän. Siihen katsova jäi eloon. Käär-

                                        me, synti, tultiin ripustamaan ristille; Luojamme siirtyi siihen

                                        asemaan ja jälleen Ylistetyksi iankaikkisesti luotujensa edes-

                                        sä. Liitto kaikkien luotujen ja Jumalan välillä oli syntynyt.

5.Moos. 8: 15                  Kansa kulkee myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien, kui-

                                        vien, vedettömien maiden erämaassa. Vuodatetaan vettä kal-

                                        liosta.

Ps. 58: 4-5;  140: 4          Jumalattomien myrkky niinkuin käärmeen, sitä on huulten

      91: 13                        alla. Herra kulkee leijonan ja käärmeen ylitse, tallaa nuorta

                                        jalopeuraa ja lohikäärmettä.

Snl. 30: 19, 28                 Ylen ihmeelliset ovat käärmeen jäljet kalliolla. Sisiliskot o-

                                         leskelevat kuninkaan linnoissa.

Jes. 14: 29                        Älä iloitse, Filistea kaikkinesi, siitä että sauva, joka sinua

                                         löi, on murtunut. Sillä käärmeen juuresta kasvaa myrkkylis-

                                         ko, ja sen hedelmä on lentävä käärme.

       27: 1                          Herra kostaa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviata-

                                         nille, kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohikäärmeen, jo-

                                         ka on meressä.

       30: 6                          Ennustus eteläisen maan (Egyptin) Behemotia vastaan. Hal-

                                         ki...naarasleijonan ja jalopeuran maan, kyykäärmeen ja len-

                                         tävän käärmeen maan he kuljettavat aasin varsojen selässä

                                         rikkautensa kansan tykö, josta ei hyötyä ole.

Jer. 8: 17                          Katso, minä lähetän teidän sekaanne käärmeitä, murkkylis-

Aam. 9: 2-3                      koja...sanoo Herra, (Daanista). Taivaastakin syöksen heidät

                                         alas ja meren pohjassakin käsken käärmeen heitä pistämään.

Miika 7: 14, 16-17           Pakanakansat tulevat häveten, nuolevat tomua kuin käärme,

                                         kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistansa.

Ps. 72: 8-11                      Hallitkoon hän merestä mereen...maan ääriin saakka. Hänen

                                         edessänsä erämaan asujat polvistuvat, hänen vihollisensa

                                         nuolevat tomua.

Jes. 65: 17, 25                  Uusissa taivaassa ja uudessa maassa villieläimet ja

                                          karjaeläimet ovat sovussa keskenään ja käärmeen ruokana

                                         on maan tomu, kuten 1. Moos. 3: 14 jo ennustettiin. Imeväi-

         11: 8                         nen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa

                                          kätensä myrkkyliskon luolaan.

Matt. 7: 8-11                     Jumala ei anna kuten ei ihminenkään lapselleen käärmettä

Luuk. 11: 11                      tämän pyydettyä leipää.

Matt. 10: 16                       Jumala lähettää meidät (lampaat) jumalattomien luo (susi-

                                          en keskelle); olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat

                                          kuin kyyhkyset.

Matt. 23: 29, 33                Ulkokullatut ovat käärmeitä ja kyykäärmeitten sikiöitä

                                          (Daan) ja eivät pääse helvetin tuomioita pakoon.

Mark.16: 18                       Jeesukseen uskovat voivat nostaa käsin käärmeitä. Jumala

Luuk.10: 19                       on antanut vallan tallata niitä ja kaikkea vihollisen voimaa.

Joh.3: 14                            Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin Ihmisen Poikakin

15-16                                             ylennetään; siksi, että jokainen, ...häneen uskoo pelastuisi.

Room.1: 18, 23                  Jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa ovat katoamatto-

                                           man Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen

                                           ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltais.

1. Kor. 10: 9                       Älkäämme kiusatko Herraa, ettemme saisi käärmeiltä sur-

                                           maamme.

Ilm. 9: 19                           Hännät olivat käärmeiden kaltaiset ja päät, joilla vahingoit.

       12: 9, 14, 15                Vanha käärme, perkele, heitettiin maan päälle enkeleineen.

       20: 2, 10, 14                 ... sidottiin tuhanneksi vuodeksi, heitettiin tuliseen järveen,

                                           kuolema tuhottiin.

 

 

Taivaan linnut   (kotka)

 

 

1. Moos. 1: 20-22              Vesissä elävät ja linnut luotiin ennen muita elollisia.

6: 20,  7: 14,  8: 19-20       Linnut menivät arkkiin ja puhtaita lintuja uhrattiin.

3. Moos. 1: 14                    Lintupolttouhrina tuli olla metsäkyyhkyset, kyyhkysenpoj.

5. Moos. 22: 6-7                 Pesältä emolintu tuli päästää lentämään,(viite 5. käskyyn).

3. Moos. 14: 49-53             Kaksi lintua uhritoimituksessa: uhrattava ja vapaaksi pää-

                                           sevä. Puu-symboli kuuluu tässäkin yhteen linnun kanssa.

1. Moos. 9: 9-10,                Jumala teki liiton itsensä ja mm. lintujen kanssa, kaikkien

                       16,                kanssa, jotka arkissa olivat ja iankaikkisen liiton, jonka

13                                   merkki, sateenkaari, taivaankaari, ”kaareni” on.

1. Moos. 8: 7-11                  Kaarne poistui ja kyyhkynen toimi sanomantuojana.

  Saar. 10: 20                       Taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi ja siivelliset ilmai-

                                            sevat sinun sanasi.

Job 35: 11                            Jumala opettaa kansaansa enemmän kuin metsän eläimiä

                                            ja antaa heille viisautta enemmän kuin taivaan linnulle

                                            (Jeesushan syntyi ihmiseksi).

       28: 20-23                      Viisauden asuinpaikka on salattu taivaan linnuiltakin.

Ps. 124: 7                             Herra päästi sielumme kuin linnun pyydystäjän paulasta.

Snl. 7: 23,  Srn. 9: 12           Ihmiset käyvät kuin lintu kiinni paulaan ja noituudella  on

Aam. 3: 5  Hes. 13: 17, 20,  pyydystetty sieluja niinkuin lintuja. Jumala repii ne hei-

21      dän käsistään, laskee ne sielut irti, jotka ovat kansaansa.

Ps. 104: 10-12,                     Jumala kuohuttaa lähteet ja antaa juoman metsän eläimil-

16-18                                             le ja taivaan linnuille, Herran puille, joissa lintuset asuvat.

Jer. 5: 26-27                         Jumalattomien häkit, huoneet, ovat täynnä lintuja, petosta.

Dan. 4: 9, 11, 14, 30            Babylonin kuningas on puu, josta etsivät varjoa kedon e-

(Baabel-puu)                        läimet ja jossa asuivat taivaan linnut. Sen kohtalo oli pää-

                                             tetty enkelien päätöksellä:  hän muuttui kotkan

                                             ja lintujen kaltaiseksi.

Hes. 17: 3-, 7-, 22-               Kaksi kotkaa ja puu: Herra ja se Toinen kotka, joka repii

                                              puun hedelmiä ja kiskoo sen irti maasta. Herra istuttaa

(Evankeliumi-puu eli            sen latvalehvän Israelin vuoren korkeuteen ja sen alla

Taivaan valtakunnan puu)    asuvat kaikki linnut, kaikki, mikä siivekästä on.

Matt. 13: 31-32                    Taivasten valtakunta on evankeliumin kaltainen, joka kas-

                                              vaa suureksi puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja te-

                                              kevät pesänsä sen oksille.

2. Moos. 19: 4                       Herra kantaa ja kuljettaa kotkan siivillä ja tuo luoksensa.

5. M. 32: 11-12                     Herra liitelee kotkan tavoin poikastensa suojana, levittää

                                              siipensä ja kantaa sulillaan.

5. M. 28: 49  Jer. 48: 40        Herra nostaa kansan, joka tulee lentäen kuin kotka toista

Jer. 49: 22, 16                        kansaa kohti ja syöksee alas korkealle pesineen kotkan.

Job 39: 29-33                        Kotka, pahan symboli: asuu korkealla ja tähyilee saalista.

Ps. 103: 5  Snl. 23: 5             Nuoruus uudistuu kuin kotkan. Rikkaus lentää pois kuin

                                              kotka.

Snl. 30: 17-19                       Vanhemmilleen tottelemattomalta korpit hakkaavat sil-

                                              mät.

Jes. 40: 31                             Herraa odottavat kohottavat siipensä kuin kotkat.

       46: 10-11, 13                  Herra kutsuu kotkan päivänkoitosta, neuvopäätöksensä

                                              miehen, antaa vanhurskautensa lähestyä, kirkkautensa

                                              Israelille.

Ob. 3-4                                  Kallion rotkoissa, korkealla asuva voidaan syöstä alas

                                               (kotka), vaikka sen pesä olisi tähtien välissä.

Vlt. 4: 19-20                          Vainoojamme ovat nopeammat kuin kotkat ja väijyvät

                                               meitä. Elämänhenkemme, Herran voideltu, joutui van-

                                               giksi heidän kuoppiinsa.

Dan. 7: 4                                 Kuningas, leijonan näköinen peto, jolla oli kotkan siivet.

Hoos. 8: 1  Hab. 1: 8              Kotkan lailla Herran temppeliä vastaan...kotka syöksyy

Hes. 1: 10;  10: 14,                 Neljä nelikasvoista olentoa, kaksi siipiryhmää ja kaikilla

                    10: 18-22            neljällä puolella ihmiskädet. Yksi kotkankasvoinen puol.

                                               Ne seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle, kuin o-

                                               dottamaan sisälle pääsyä yllään Jumalan kirkkaus, Hen-

                                               gen johtamina.

Ilm. 4: 6-7, 8                          Samat olennot ovat sekä valtaistuimen keskellä että ym-

                                               pärillä, ovat yhtä Jumalan kanssa, saavat istua hänen val-

                                               taistuimellaan. Tämä yhdistyminen antoi heille kaikki-

                                               aan kuusi siipeä, yhden parin lisää (taivaan enkelit).

        8: 13                               Keskitaivaalla lensi kotka valittaen maan päällä asuvien

        12: 14                             tähden. Suuri kotka antoi siipensä vaimolle pakenemista

                                               varten.

Matt. 24: 27-28                      Ihmisen pojan tulemuksessa saavat kotkat nauttia kaatu-

Job 39: 30-33;                        neista.  

Ilm. 19: 17- 21                       Jumalan suuri ateria linnuille: kuningasten ym. lihaa.

1. Moos. 40: 19                      Jumala sallii jumalattomien ja uskottoman kansansa jou-

5. M. 28: 26  1. Sam. 17: 44  tua linnuille ateriaksi. Siitä on runsaasti esimerkkejä.

2. Sam. 21: 10   Ps. 79: 2          Suuri teurasuhri Israelin vuorilla linnuille 

Jer. 7: 33-34,  15: 3  Sef.2: 12- Kansan ruumiit joutuvat taivaan lintujen ruoaksi.        

Hes.29: 5-6,   39: 17-20            Linnut, tulkaa kylläisiksi sankareista ja sotamiehistä.

Jes. 34: 1-2, 4, 11, 15                Herra on vihkinyt tuhon omiksi maan ja maanpiirin:

                                                   kansat ja taivaan joukot. Ne menehtyvät, taivas kääri-

                                                   tään kokoon niinkuin kirja, ja kaikki sen joukot vari-

                                                   sevat alas niinkuin lehdet viinipuusta (Kristuksesta)

                                                   tai viikunapuusta raakileet.

Hes. 34: 25-28                           Jumala tekee rauhan liiton: lopettaa maasta pahat eläi-

                                                   met ja särkee heidän ikeensä puut, orjuuttajansa.

Matt. 13: 4, 19                            Lintu, joka söi siemenet on Paha,

Mark. 4: 4, 15                             mukaan se on saatana.

Luuk. 8: 5, 12                             Lintu on perkele. Samassa yhteydessä Jeesus puhuu

                                                    taivaan valtakunnasta (evankeliumista) puuna, jossa

                                                    linnut asuvat.

Matt. 10: 29-31                           Yksikään varpunen ei putoa maahan teidän Isänne

Luuk. 12: 6-7,                              sallimatta ja te olette suurempiarvoiset kuin monta

                                                     varpusta.

              24                                Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa...

                                                     ja Jumala ruokkii ne.

 

 

                                                      ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

 

Kooste symboliikasta:

 

 

 

Yleisin tarkoitus nelijalkaisilla on kuvata eri luonteisia kansoja ja ihmisiä: karjaeläimillä Jumalan kansoja, - ihmisiä ja  metsäeläimillä pakanakansoja,  tottelemattomia ihmisiä.

 

Matelijat ja taivaan linnut kuvaavat yleisimmin Saatanaa, pahoja henkivaltoja ja voimia taivaan avaruuksissa eli taivaan joukkoja.     

                                        

Silti jokaisen ryhmän voimahahmolla kuvataan sekä Kristusta että Saatanaa.

 

Tällä tavoin Jumala haluaa kertoa symboliikkakielellään, että hän, Jumala, samaistaa itsensä jokaiseen symboliryhmään, liittoutuu kaikkien kanssa, antaakseen kaikille pelastusmahdollisuuden.

                                                            

Iankaikkinen liitto tulee toteutumaan Uudessa maassa kaikkien yhtenäistymisellä, jota neljän nelikasvoisen olennon selvästi voidaan ymmärtää kuvaavan: he kulkivat maassa Hengen johtamina, nousivat ylös odottamaan (”kohosivat maasta...seisahtuivat Herran huoneen itäportin ovelle” Hes. 10: 19), ovat sitten (”taivaassa oli ovi avoinna” Ilm. 4: 1, 6-) valtaistuimen keskellä sekä ympärillä ja  ylistävät Jumalaa.

  Tämän kuvauksen ymmärtämiseksi sanottiin juuri edellä: ”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo,  Ilm. 3: 21-22.                                           

                                           

   Näin siis Jeesuksen rukous käy täytäntöön: ”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat...että he olisivat yhtä niinkuin me olemme yhtä - minä heissä ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niinkuin me olemme yhtä”  Joh. 17: 21. 

  Täydellinen yhtenäistyminen on mahdollista silloin Jumalan Pyhässä Hengessä, Jumalan täydellisessä hallinnassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistymistä kuvaavat liitot ja liiton merkit.

Ne Jumala antoi ja Jumala täyttää.

 

 

 

 

 

 

Jumalan valtaistuin ja iankaikkiset liitot sekä niiden merkit