Johanneksen evankeliumin opetus lopun ajan tapahtumista

 

Johannes

Joh.1:            23. Hän (Johannes Kastaja) sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niin kuin profeetta Esaias on sanonut." (Elia, joka tulee vielä.)

-”- 3:              28. … minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. (Sanoi Johannes Kastaja itsestään Jeesukseen nähden.)

-”- 5:              21. Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.
22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

                      24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
25. Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.

(Jeesuksen kuoleman yhteydessä oli esikoisten juhlajoukon ylöstempaaminen. 1. ilmoitettu ylösnousemus tulee, kun seurakunta, Kristuksen vaimo, temmataan Karitsan häihin ylös yläilmoihin ”seitsemännen pasuunan” kuuluessa.)
26. Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
27. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

-”- 5:              28. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

                      29. ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen (eli 1. -. ennen 1000-v. hallintokautta), mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen (eli 2. -. 1000-v. hallintokauden jälkeen; Ilm. 20: 5. ”Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.” )
30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

                      45. Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

-”- 12:            31. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ilm. 12: 7- (Hänet heitettiin Jeesuksen ylösnousemuksen aikoihin.

                      Ilm. 12: 11.”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta”; Tämä Joh. 12: 31 oli se Jumalan Karitsan todistuksen sana.)

-”- 14:            3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

                      19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.

                      20. Sinä päivänä te ymmärrätte (Jeesus tuli todistamaan heille, ilmestyen heille, kuolemansa jälkeen ja siten vakuutti sen, että mekin saamme elää), että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. (Lopullisesti ymmärrämme tämän yhteyden vasta 1. ylösnousemuksen, ylös tempaamisen ja Karitsan häiden jälkeen.)

-”- 15:            6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen (2.ssa ylösnousemuksessa eli tuomion ylösnousemuksessa)

ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Joh. 21:         22. Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua."