Viikon jyvä 16. 3. 2000

 

Sateenkaari-merkki

 

 

Aika-ajoin, sadepäivänä, kiinnittyy huomio maata syleilevästi ympäröivään väri-

palettiin pilvien yllä. Tavanomaisena ilmiönäkin se herättää ihailua ja  saa aikaan

hyvän mielen.

Kun tarkemmin muistelee vievät ajatukset Nooan päiviin, jolloin Jumala lupasi olla

hävittämättä enää koko luomakuntaa vedellä. Sen takeeksi hän teki liiton ja antoi

siitä merkiksi sateenkaaren.

  Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen

 itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:

minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun

minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni."

  Sanoessaan, "tämä on sen liiton merkki", Hän viittaa liiton sisältöön eli Hän muis-

taa meitä armolla, joten sen nimi voisi olla armonliitto. Sen antoi Jumala ja

Jumala sen myös täyttää.

  Miksi Hän sanoi "kaareni"?  Hes. 1: 26-28 profeetta H. näki Jumalan istuvan val-

taistuimellaan ja Hänen ympärillään oli hohde "kuin kaari, joka on pilvessä sade-

päivänä". Jumala antoi heijastuksen eli kangastuksen itsestään luomakuntansa näh-

täväksi. Näin Jumala muistaa liittonsa lupauksen ja me muistamme Hänen armonsa.

 

Sävy Nordgrén

 

 

 

 

 

58 v.  dipl.laul.,-pianisti

Männikönpolku 4 ,   21420 Lieto

Puh. 4871007