Ilmestyskirjan 12. luku (alkuosa hahmotusta, jatkossa tiivistetty selitys)

 

 

 

Ilmestyskirjan 12. luku

 

 

Jeesuksen ja Kaikkivaltiaan Jumalan puheilmaisua on vertausten käyttö ja syynkin Jeesus ilmoittaa siihen: Matt. 13: 34; Mark.4: 11-13, 34 "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa”. Siksi Jumalan antamat näyt, unet ja opetukset ovat aina vertauksia ja symboliikkaa. Sitä on myös koko ilmestyskirja, joka on samalla Jumalan antama tieto Jeesuksen ja enkelin kautta, joka annettiin Johannekselle ja Johannes kirjoitti sen tiedoksi Jumalan palvelijoille.

 

”Suuri merkki näkyi taivaassa”. Jeesusta oli usein pyydetty näyttämään merkkiä ja tässä oli yksi.

 

”Vaimo, vaatetettu auringolla.”

- vaimo kuvaa seurakuntaa pyhissä kirjoituksissa.

- vaate peittää häpeämme ja hengellisesti myös puutteemme; vanhurskauden vaate on Kristuksen vanhurskaus, hänen vanhurskas elämänsä, joka peittää meidän puutteemme uskon kautta hänen nimeensä ja sovitustyöhön puolestamme.

- aurinko on kaiken maan elämän ylläpitäjä ja valo; Kristus-aurinkomme on elämämme ja valomme. Hänen häikäisevä vanhurskautensa on seurakunnan puku, puutteittemme peite.

Vaimo: Ilm.19:7, 21:9, 1 Moos.2:24, 3:15, Jes.26:17-18, Jes.54:5-6, Jer.3:20, Matt.22:2;

             2.Kor.11:2; Ef.5:22-33; 1:22-23; 4:15-16

Vaate:  1 Moos.49:11, 2 Moos.19:10, 28:2, Ps.22:19, Jes.61:10, 64:6, Hes.44:19, Dan.7:9, Sak.3:4

             Ilm.3:4-5,18; 7:9,14; 16:15; 22:14; Matt.17:2

Aurinko: Tuom.5:31; Ps.84:12; Jes.60:19-20; Hab.3:4; Mal.4:2; Matt.13:43; 17:2; Ap.t.26:13;        

                Ilm.1:16; 22:5Näky symboolikielellä, joka on Jumalan puheilmaisua.

 

”Kuu hänen jalkojensa alla.”

- kuu heijastaa aurinkoa maan päälle

- vanhan liiton aikana kuun tavoin heijastivat eri liitot, rituaalit/symbolit, lait ja ennustukset Kristusta

- kuun ollessa hänen jalkojensa alla tarkoittaa Jumalan kansan, liittojen ja toimintojen mennyttä aikaa ja elämää, vanhan liiton aikaa, joka oli Kristusta heijastavaa eli ennustavaa ja sen ajan päättymistä. Uuden liiton Aurinko, Kristus, oli jo seurakunnalle näyttäytynyt, koska vaimo oli vaatetettu auringolla, Kristuksen vanhurskaudella. Jeesus Kristus oli täyttänyt kaikki ennustukset ja liitot, lait, profetiat ja elänyt puolestamme Jumalalle kelvollisen elämän, kuollut ja ylösnoussut, antaen uskomme vahvistukseksi myös vakuutuksen omasta ylösnousemuksestamme. Sekin oli heijastukseksi tulevasta.

Kuu:  Ps.136:9, K.V.6:10, Jes.13:10; 24:23; 30:26; 60:19-20;

          Matt.24:29-30, Ap.t.2:20, Ilm.6:12; 21:23

 

”Hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.”

- päässään seppele: kunniakas tuleva voitto

- kaksitoista tähteä: Jaakobin pojat eli Israelin sukukunnat, joihin myös pakanoista luetaan kaikki  Jeesuksen nimeen ja sovitukseen uskovat. Joosefin uninäky kuvasi Jaakobin poikia tähdiksi, 11 ja Josef itse12. Mooses siunasi Joosefin sukukunnan kaikella kalleimmalla ja ”ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, hänen päälaellensa, hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa”. Kristuksen ansiot laskeutuvat seurakunnan päälle voittona (3:12, 21), kuten vastaavasti Jeesus Kristukselle, Messiaalle tulee kuninkuuden kruunut (19:12) ja morsian voittona (19: 7-9), voitonseppeleenä.

12 tähden merkitys vaimon päässä on kuvata Israelin 12 sukukunnan seurakuntia ja samoin 12 apostolin mukaan uuden liiton seurakuntia.

Tähti: 1. Moos.37:9-10; 15:5; 22:17;  5. Moos.33:13-17;  4. Moos.24:17;  Tuom.5:20;   Jes.14:13;

          Jes. 60:19-20, 30:26, 24:23,   K.V.6:10;  Ps.72:5-7;  Job 25:5;  Dan.8:10; 12:3;

          Fil.2:15; Ilm.1:16, 20; 2:1; 3:1; 9:1; 12:4

 

”Hän (vaimo) oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää.”

- Jumalan kansa oli jo kauan odottanut Messiasta, mutta saatana yritti estää Messias-lapsen syntymän ja elämän. (Matt. 2: 7, 16; 4: 6; 27: 27, 31; Luuk.4: 29-30)

- Edellisestä esimerkki:  Iso parku kuului Raamasta; Raakel itkee lapsiaan, kun heitä ei enää ole. Profetiassa kuvataan Israelin, Jumalan kansan, itkevän poikalapsiaan, joita Herodes on käyvä surmaamaan.

Matt. 2: 13-18 ja Jer. 31:15; 1. Moos.35:19; Matt. 4: 5-6

 

”Ja näkyi toinen merkki taivaassa:

suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja sen päissä seitsemän kruunua.”

Se, että nämä merkit tai näyt olivat taivaalla, kertoo näiden asioiden yleisesti nähtävästä tai todennettavasta luonteesta. 1. näky / Jumalan seurakunta, joka sekin on yleisesti todettavissa.

 

 ”Suuri, tulipunainen lohikäärme”.  Lohikäärme on käärmeiden voimahahmo ja kuvaa saatanaa, tämän maailman ruhtinasta. Ilm. 12:9

”Tulipunaisen” kuvaa sotaisuutta ja verisyyttä”. Jes. 63: 1-6 tekstin mukaan Herra itse ottaa kansojen veriset teot omiksi teoikseen. Hänet myös, ikään kuin siitä kuvauksena, puettiin tulipunaiseen vaippaan, kun tuomioistuin antoi kansan päättää Jeesuksen tuomiosta, jolloin kansa oli vaatinut hänen verensä itsensä päälle. Matt.27:28

”Seitsemän päätä …. ja sen päissä 7 kruunua”.

 - 7 on täydellisyyden luku raamatun lukusymboliikassa. (Jumaluuden luvun 3 ja maailman – 4 summa. Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja / Luvut).

 - Kruunut niiden päissä kertovat vallasta eli ne tarkoittavat kuninkaita. 

 - 10 on ”maailman täydellistymisen luku, maailman 4 ja ihmiskunnan 6 lukujen summa” (A. Saarisalo). Maailmahan täydellistyy ainoastaan Jeesuksen sovitustyön kautta, jonka Jumala teki. Kol. 1: 20  ”ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.” Siinä on maailman täydellistyminen. Lisäksi Jeesus, joka Pyhässä Hengessä annetaan häneen uskovien sydämeen, ilmaistaan siellä myös olevan: Jaak.4: 11 ”Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain;” Tämä kertoo sen tosiasian, että Jeesus on myös laki ja täytetty laki, ne 10 käskysanaa. Niissä maailma täydellistetään eli Jeesuksessa. 

 

 - 10 sarvea: kuvaavat voimaa, rohkeutta, uljautta, pelottavuutta ja kaikkea millä puskea kumoon ihmisiä, kansoja tai ketä kulloinkin. Jeesus otti päällensä kaikkien kansojen vihan pidot ja sotimiset, jokaisen ilmansuunnan mukaan (neljä). Myös suitsutusalttari ja polttouhrialttari olivat nelisivuisia ja niissä sarvet. Kerran vuodessa piti suorittaa alttareiden puhdistus verellä. Nämä seremoniat symbolisoivat kaiken luodun sovitusta synneistä Jeesuksen kuoleman kautta. Ne kuvaavat myös Jeesuksen päälle laitettujen syntien puhdistusta hänestä hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen.

2 Moos. 27: 1-2; 29: 12; 30:1-3, 10. Sarvi oli kuninkaaksi voitelemisen välineenä, 1 Sam. 16:1, 13. Ps. 75: 11, 6; 89: 18, 25; 92:11; 148:14; Jer. 17:1; 48:25; Vlt.2:3; Hes. 43:21; Dan.7:24; 8:21; Sak.1:18-19, 21;

Luuk. 1: 69 ” kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta”. Tuo sarvi oli Kristus Jeesus, jonka täydellisyyttä kuvaavat vielä Ilm. 5: 6 ”Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.”

Seitsenluvut sarvien ja silmien määränä, kertovat hänen täydellisestä voimasta ja täydellisestä Hengestä.

 

Lohikäärmeestä sanottiin: ”Sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle.”

 

Saatana syyttäjänä taivaassa

Jobin elinaikana kerrotaan saatanan nousseen Jumalan eteen useinkin syyttämään ihmisiä, kuten Jobia ja tekemään vaatimuksiaan. Job 1: 6 ”Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.

7 Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta".”

 

Kertoiko Jeesus jotakin tätä koskevaa? Joh. 16: 11 ”ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.” Jeesus näki ”Hengen silmin”, josta hän kertoi opetuslapsilleen Luuk 10: 18 Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.”

Toisella kerralla näin:

Joh. 12: 29 Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli".

30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne.

31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

 

Hänet tultiin heittämään enkeleineen ulos taivaasta. Hänellä ei enää ollut siellä syyttäjän virkaa, kun Jeesus Kristus oli noussut kuolleista ylösnousemuspäivänä ja nousi taivaaseen puolustajan tehtävään.

Silloin alkoi sota taivaassa, josta Ilm. 12: 7-12 kertoo.

7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

 

Syyttäjän työ lakkasi ja heillä ei enää ollut sijaa taivaassa. He eivät saaneet enää nousta Jumalan eteen, pääsy ylös oli päättynyt. Syntisiä ei enää vastaanotettu valituksineen. Siitä jatkossa luvussa 12 selvästi sanotaan syy, miksi sodan voitto tuli Mikaelin joukoille.

 

Ilm. 12: 10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

 

Karitsan veren kautta saatu voitto tapahtui juuri Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen yhteydessä ja jälkeen, jolloin tämä sota käytiin. Taistelussa oli myös kysymys mahdollisuudesta siirtyä toiseen leiriin, kuoleman leiriin, jonka tähden sanotaan jakeen 11 loppuosa.

Jakeessa 12 kuvataan taivaassa syntynyt riemu vapautuksesta ja pahoittelu maan tähden, jolle koittaa hirveät ajat. Enää eivät saatana ja osa paholaisen joukoista ole välillä ylhäällä Jumalan edessä, vaan kaiken aikaa maan päällä kaikki. Perkeleen vihasta syntyy ”suuri ahdistus” -niminen ilmaisu, jota Ilmestyskirja käyttää.

 

Mikä oli Jeesuksen todistus? Se oli juuri edellä mainittu; kappaleessa, joka alkaa, Kertoiko Jeesus jotakin tätä koskevaa? Siinä ovat Jeesuksen lausumat todistuksen sanat koskien saatanan pois ajamista mm. ” nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.”

 

Jakeet 13 ja 17 kertovat lohikäärmeen ajavan takaa vaimoa, Israelin kansaa, joka oli Jeesuksen synnyttänyt ja myös ”muita hänen jälkeläisiänsä vastaan”, jotka pitävät Jeesuksen sydämessään.

Historia kertoo tarkemmin, mitä tapahtui Israelin kansalle ja siellä olleille Jeesukseen uskoville Kristuksen ylösnousemuksen ja myöhemmin Jerusalemin hävityksen jälkeen.

Useat maat auttoivat heitä, jopa maan uumenet, syvät maanalaiset käytävät. Kristittyjen historia puolestaan kertoo heitä koskeneesta ahdistuksesta. Pelastus Jumalan uskollisille myös löytyi, vaikka pahuus seisoo kuvaannollisesti meren hiekalla tähyillen toimintasuunnitelmia.

 

 

 

 

 

 

 

Liedossa kirjoitettu; aihe on v. 1985 kirjoitettu alustavasti ja 2000-luvulla päätetty tähän muotoon

 

14.6.2008

 

Sävy Nordgrén

 

 

                                                                 ---------------------

 

Ilmestyskirjan 12. luku

 

 

 

Suuri merkki näkyi taivaassa.

 

1. Vaimo, vaatetettu auringolla.

- vaimo kuvaa seurakuntaa kirjoituksissa:

- vaate peittää häpeämme ja hengellisesti myös puutteemme; vanhurskauden vaate on Kristuksen vanhurskaus, hänen vanhurskas elämänsä, joka peittää meidän puutteemme uskon kautta hänen sovitustyöhönsä puolestamme.

- aurinko on kaiken maan elämän yllä pitäjä ja valo; Kristus-aurinkomme on elämämme ja valomme

Ilm.19:7, 21:9, 1 Moos.2:24, 3:15, Jes.26:17-18,

 

1. Kuu hänen jalkojensa alla.

- kuu heijastaa aurinkoa maan päälle

- vanhan liiton aikana eri liitot, symbolit, lait ja ennustukset heijastivat Kristusta

- kuun ollessa hänen jalkojensa alla tarkoittaa jo Jumalan kansan, liittojen ja toimintojen mennyttä elämää, vanhan liiton heijastusajan päättymistä. Aurinko, Kristus, oli jo seurakunnalle näyttäytynyt, täyttänyt kaikki ennustukset ja liitot, lait, profetiat ja elänyt puolestamme, kuollut ja ylösnoussut uskomme vahvistukseksi.

 

1. Hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

- päässään seppele: kunniakas tuleva voitto

- kaksitoista tähteä: Jaakobin pojat eli Israelin sukukunnat, joihin myös pakanoista luetaan kaikki  Jeesuksen nimeen ja sovitukseen uskovat. Joosefin uninäky kuvasi Jaakobin poikia tähdiksi, 11 ja Josef itse12. Mooses siunasi Joosefin sukukunnan kaikella kalleimmalla ja ”ne laskuetukoot Joosefin pään päälle, hänen päälaellensa, hänen, joka on ruhtinas veljiensä joukossa”. Kristuksen ansiot laskeutuvat seurakunnan päälle kuten myös Jeesus Kristus, Messiaalle kuninkuus.

1.Moos.37:9-10, Jes.60:19-20, 30:26, 24:23, K.V.6:10, Ps.72:5-7, Job 25:5

 

2. Vaimo oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää.

- Jumalan kansa oli jo kauan odottanut Messiasta, mutta saatana yritti estää lapsen syntymän.

- Edellisestä esimerkki: Iso parku kuului Raamasta; Raakel itkee lapsiaan, kun heitä ei enää ole. Profetia kuvaa Israelin, Jumalan kansan, itkevän poikalapsiaan, joita Herodes kävi surmaamaan.

Matt. 2: 18 ja Jer. 31:15

- Syntymäpaikka oli vaikea saada. Kaikki majatalot olivat täynnä. Talli lopuksi löytyi.

 

 

Toinen merkki näkyi taivaalla eli oli yleisesti havaittavissa.

 

3. ”Suuri, tulipunainen lohikäärme”. 

- Saatanasta vertauskuva, sotaisa ja verta runsaasti vuodattava.

- Täydellistä maailman valtaa tavoitteleva.

- Voimaa, rohkeutta, uljautta, pelottavuutta, häikäilemättömyyttä kuvaavat sarvet.

 

4. ”Sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle.”

- Korkea enkeliolento lankesi syntiin ja houkutteli mukaansa kolmannen osan muista enkeleistä.

- Seuraukseksi tästä hajotuksesta/Jumalasta luopumisesta oli maan päälle joutuminen.

 

4. ”Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.”

- Saatana herätti kateuden kuningas Herodeksessa ja vainon poikalapsia kohtaan.

- Herodeksen pelosta aiheutui Jeesus-lapsen ja vanhempien pakeneminen Egyptiin

 

5. ”Syntynyt poikalapsi on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla;” (Ilm.12: 5)

- Ennustus Jeesuksen 1000-v valtakunnasta, josta profeetat ovat edeltä puhuneet.

 

5. ”ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.”

- Kuolleista ylösnousemuksensa jälkeen Jumalan Poika nousi monien nähdessä tapahtuman ylös taivaaseen, pilvi vei hänet. (Ap.t. 1: 9-11)

 

6. ”Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.”

- Syntynyt Jeesukseen uskovien joukko, seurakunta-vaimo eli Kristuksen morsian joutui pian vainojen kohteeksi ja he joutuivat hakemaan piilopaikkaa erämaasta.

 

7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

Jeesus itse oli ennustanut Joh.12: 31 ”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.”

- Se tapahtui Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen.

- Jeesus oli voittanut: hän on osoittanut voimansa synnin sovittajana ja kuoleman voittajana

- Saatanaa enkeleineen ei enää tarvittu syyttäjinä taivaassa, kun Puolustaja Jeesus Kristus oli saapumassa Jumalan vierelle ylimmäisen papin, esirukoilijan tehtävään.

 

10 ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.”

Jobin kirja kertoo saatanan syyttämisestä Jumalan edessä. Job 1: 6 ”Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.” (2:1).

Saatana ja langenneet enkelit olivat Jumalan poikia ja heillä oli vielä oikeus tulla hänen eteensä.

Ps. 82 on esimerkki tällaisesta kokouksesta, johon tekstiin Jeesuskin kerran viittasi:

1. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä: 2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" 3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus. 4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä. 5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat. 6 Minä sanon: Te olette jumalia (Joh.10: 34-36) ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; 7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." 8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

 

11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

- Karitsan veren kautta viittaa suoraan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ilmaisevan hänen voittoaan saatanasta, synnistä ja kuolemasta. Se ilmaisee myös ajankohdan melko tarkasti.

- Karitsan todistus on toinen. Jeesus itse oli ennustanut Joh.12: 31 ”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.” Tämä on selvä viittaus tulevaan ajankohtaan. Joh. 16: 11 ”ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

- Pyhät enkelit sotimassa saastaisia vastaan on vaarallinen henkien taisto. Sen vaikutuksia henkimaailmassa emme tunne, mutta tunnemme pahan vaikutuksen tässä ajassa ympärillämme. Yhtä hyvin saastaisuuteen voisi langeta siinä taistelussa, kuin tämän ajan taisteluissa. Pyhät enkelit  tekivät sen henkensä edestä. Matt. 10: 28 ”vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Jumalan enkelit siksi tottelivat ja ”olivat alttiit kuolemaan asti”.

 

12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

- Taivaassa alkoi ilo. Olivathan he kestäneet tuhansia vuosia pahojen olentojen läsnäoloa, josta Jobin kirja kertoo. Job 1. ja 2. luku.

- Jeesuksen ylösnousemus kuolleista on todennäköisin vaihe, jolloin henkimaailman taistelu alkoi. - Taivas puhdistettiin. Saatana puolueensa kanssa eivät enää päässeet nousemaan Jumalan eteen, jonne Jeesus Kristus Puolustajana saapui. Syyttäjän oli väistyttävä.

- Maailmaa taivaan joukot säälien ajattelivat, koska he tiesivät saatanan vihan suureksi. Ajan vähyys oli ilmeinen jo silloin.

 

13 Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.

- Tämä jae kertoo taivaan sodan tapahtuneen aikaisemmin, kuin vainot alkoivat; jo ennen Stefanuksen surmaamista. Sen tapahtuman jälkeen seurakunta alkoi paeta. Stefanus näki näyssään Jeesuksen olevan taivaassa Jumalan rinnalla. Ajankohta osuu hyvin niihin vaiheisiin, kun Jeesus vielä 40 päivää ilmestyi ihmisille välillä ennen lopullista taivaaseen astumistaan.

- Takaa-ajoon oli temppelin johto ohjannut miehiä, kuten Sauluksen, josta tuli apostoli Paavali Jumalan pysäyttäessä hänet.

- Israelin kansaan kohdistuvat vainot ovat myös ilmeinen, jonka lohikäärme sai aikaan. Kummasta vaimosta ja kummasta vainosta on tässä kysymys? Syntyihän Jeesus Daavidin poikana.

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

- Seurakuntavaimolle annettiin Kristuksen suojaava johto erämaahan omalle paikalleen. Kotkan siivet kuvaavat Jumalan huolehtimista 2.Moos. 19: 4 ”kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.” 

- Jumala huolehti heidän elättämisestään. Aika on 1 vuosi. 1+2+½ = 3½ vuotta. Ilmestyskirja esittää samaa aikaa eri yhteyksissä 42 kk ja 1260 pv, jotka ovat nekin 3½ v.

- Se aika on myös juuri ennen Messiaan laskeutumista Öljymäelle Jerusalemiin, Israelin pahimpien vainojen, ahdistuksen aikaan. Silloin vasta Israelin kansa luottaa Jeesuksen nimeen Messiaana.

 

15 Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi.

- Vainoojien joukot olivat virtoja, jotka veivät kristityitä vankeuteen ja tuomittavaksi ja kuolemaan.

- Israel-vaimo sai sisäänsä kapinaliikkeen, joka aiheutti juutalaissodan ja jatkui lopulta roomalaisten hyökkäykseen ja maan valtaukseen, Jerusalemin tuhoon v -70 jKr.

16 Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa.

- Petran kaupunki on yksi kohde erämaassa, Qumran toinen, johon kristityt pakenivat. Maan alla oli katakombeja, ja pienempiä tiloja, joissa he asuivat myös. Olen itsekin käynyt niitä katsomassa.

- Jumalalla oli varmasti muitakin tapoja vainoojien kadottamiseksi, mitkä historia voisi kertoa.

 

17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

- Ensimmäinen vaimo oli Israelin kansa, jota kohtaan vainot olivat myös silloin ja nykypäivänä. - Toinen vaimo on Kristikunta, Jeesukseen uskova kansa. Tätä vaimoa voi pitää selvänä tähän yhteyteen tarkoitettavan. Kristityt polveutuvat suoraan hengellisesti Israelista. Juutalaiset eivät virallisesti ottaneet Jeesuksen todistusta vastaan, mutta pakanat ottivat. He myös pitävät Jumalan käskyt pitäessään Jeesuksen käskyt, jotka hän antoi.

 

18 Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.

(Jaetta ei enää ole tietokoneen v. -38 laitoksessa, eikä missään vanhemmissa laitoksissa, mutta painetuissa v -38 raamatuissa se on.)

Meri tarkoittaa kansoja ja hiekka ihmisiä; kansojen ihmisten joukkoon jäämistä.

 

 

Tähän muotoon kirjoitettu 8.4.2009, mutta ymmärretty pääsiäisenä 9.-11. 4. -85. Sävy Nordgrén