Lopun aja tapahtumat Apostolien tekojen opetuksista alkaen Juudan kirjeen opetuksiin

 

Ap.t. 1:          6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, (Aikain merkkejä voi seurata, mutta fariseukset ja saddukeukset eivät niitä huomaa; Jeesus sanoi heille: Matt. 16: 3 ”…Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.”)

9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Pilvi myös tuo hänet takaisin.)

                      12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. (Jeesus tulee laskeutumaan Öljymäelle silloin kun hän tulee maan päälle kuninkaana ja kuninkaaksi. Sak.14:4 ” 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti.” 14: 9 ” 9. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi”.)

-”- 2:              17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. (Ainakin sotien ja tulivuorien kautta ym.)

                      20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'

-”- 15:            14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. (Jeesus ottaa heidät ensin myös tykönsä. ”Viimeiset tulevat ensimmäisiksi”, Matt. 20: 16.)
15. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16. 'Sen jälkeen (pakanoiden ylös ottamisen jälkeen) minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, (jonka Jeesus teki jo Hengessä pystyttäen valtakuntansa ihmissydämiin. Se aika vielä nyt on, mutta maallisen 1000-vuotisen valtakuntansa hän tulee myös rakentamaan, kunhan ”pakanoiden ajat” ovat päättyneet.)
17. että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, (Tässä on Jumalan työjärjestys ilmaistuna: Jeesuksen hyljättyään saivat Israelilaiset vielä armon-ajan ja sitten heidät ajettiin kaikkien kansojen sekaan, että he näkisivät, kuinka Jumala kokoaa pakanoista kansan nimellensä, ottaa heidät tykönsä, ja vasta sitten Israelin jäännöksen. Aamos sanoo 9:9: ” minä annan käskyn ravistella Israelia kaikkien kansojen keskuudessa” ja tämän jälkeen Aamos on kirjoittanut tämän lainatun tekstin Ap.t. 15: 16, joka kuitenkin alkaa: ” Sinä päivänä minä rakennan jälleen…” Aam.9:12 ” Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä.”) (Ne pakanakansojen ihmiset, jotka jäivät tänne Jeesuksen seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen, saavat vielä armon ensin Israelin 144 000 eli jäännöksen kokoamisen aikana ja sitten Jeesuksen 1000-v. hallituskauden aikana.)

18. mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista'.

Ap.t. 17:        31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Room. 5:       9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. (Jumalan vihasta; kuten israelilaiset pelastuivat ennen luvattuun maahan lähtöään egyptiläisiä kohdanneesta Jumalan vihasta ja vitsauksista. Se on esikuvallista lopun ajan seurakunnalle ennen Uuteen maahan siirtymistä ja jumalattomia silloin kohtaavista vitsauksista.)  

-”-  9:             28. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

-”- 11:            5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös (ennen Israelin kansan hajotusta ja hävitystä v. 70 j.Kr.) armon valinnan mukaan.

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (on otettu ylös)
26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. (Jeesuksen 1000-vuotisen valtakunnan aikana Öljymäelle laskeutumisen jälkeen.)

-”- 14:            10. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. (Kaikki toisilleen armottomat joutuvat tuomion ylösnousemukseen.)
11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa". (Kaikki Jumalattomatkin silloin polvistuvat hänen eteensä, vaikka vain tuomio on heille odotettavissa.)
12. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. (Ennemmin tai myöhemmin. Tuomion ylösnousemus on se paikka, jossa ne, jotka eivät ennen elämänsä aikana ole Kristuksen kanssa tilintekoa teoistaan käyneet ja hänen verensä sovitusta saaneet, saavat tilinteon hetken viimein kokea.)

1.Kor. 1:        7. niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.
8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. (Hän vahvistaa meitä uskossa ja pukee Kristuksen vanhurskauden vaatteet päällemme.)
9. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

-”- 3:              11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, (huonoista aineksista Jeesus-perustukselle)
13. niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.

                      14. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; (vanhurskaiden palkan)
15. mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi, (kun Jeesus Kristus on toivon perustuksena). (Me olemme Jumalan temppeli, erityisesti sydän meissä, jota ei saa turmella. Jumala voi turmella silloin temppelimme, ruumiimme, myös päivänä, jolloin tuli lankeaa taivaasta.)

1. Kor. 3:       16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. (Seuraavana on esimerkki luopiosta)

-”- 5:              1. .. keskuudessanne harjoitetaan haureutta, … että eräskin pitää isänsä vaimoa.

5. Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi,

(Jumalan sanan tuli koettelee häntä ja hän saa vielä armonaikansa, vaikka ensin lihansa turmioksi, jotta hän kääntyisi. Lopun ajalla joutuminen Jumalan vihan aikaan, vitsausten kauteen, mutta myös päiväksi, ”joka tulessa ilmestyy”, ”Jumala on kuluttavainen tuli”, ja se on lopulta koetteleva hänet.)

että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

(Se on silloin: ”hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi” silloin kun sataa tulta taivaasta. Näin Jumalan armo pyydetään ja annetaan ennemmin tai myöhemmin.)

-”- 6:              2. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? (Todistaen siten ”lautamiehinä” oikeudessa Jeesuksen tuomiot oikeaksi. Me olemme silloin Hengessä yhtä Jeesuksen kanssa.) Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
3. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä (enkelitkin ovat Jeesuksen armosta osalliset ja joko hylkäävät tai ottavat sen vastaan),

emmekö sitten maallisia asioita?

-”- 7:              31. ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa.

-”- 10:            (9. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.
10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.)
11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
12. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.

-”- 11:            32. mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta (joka on siunaukseksi), ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

-”- 15:            20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; (1.ssä, eli elämän ylösnousemuksessa ja muut 2.ssa eli tuomion ylösnousemuksessa.)
24. sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. (1000-vuotisen valtakuntansa päätyttyä Kristus ei ole kuningas Ihmisen Poikana, mutta on ”kuningas iankaikkisesti”, kun hän saa ”uuden nimen” Ilm.3: 12, ja uudessa maassakin on ”Jumalan ja Karitsan valtaistuin” ja Jumala valaisee ja Kristus on sen lamppu.)
25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle". (Ihmisen Poika hallitsee siihen asti.)
26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. (1000-v. kauden jälkeen.)
27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. (Eli Isä Jumalamme Kaikkivaltias.)

1. Kor. 15:     28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. (Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala. Kristus on ihmiskunnalle Jumalan näkyvä hahmo. Uudeksi luodussa maassa hän on muodossa, jota emme tiedä. Todennäköisesti he yhdistyvät ja Kristus saa uuden nimen. Ilm. 21: 22-23 sanotaan: ” Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.” sekä ” Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa”.)

2. Kor. 11:     2. … minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle (Kristukselle), asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.

Fil. 3:             18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
19. heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.
20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Ja tekee sen kuninkuuskautensa aikana ja heti sen jälkeen.)

1. Tess. 1:      10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. (Jumalan vihan ajasta, nostamalla heidät ylös luoksensa. Ja toiset vielä kääntymättömät, jotka jäävät vihan aikaan, mutta joissa on ”hyvä siemen”, hän varjelee siinä ajassa samoin kuin Egyptissä Jumala pelasti kansansa hänen egyptiläisille antamistaan vitsauksista. Se tapahtui lopun aikaa ennustavasti heille silloin ennen Uuteen maahan lähtöä. Uusi maailman hallitushan on juuri silloin edessä. Vihan ajasta heidät, jotka ovat Kristuksen veren suojassa, sinne johdetaan ja varjellaan; esim. juutalaisten jäännös.)

1. Tess. 2:      19. Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan?
20. Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme. (Se on Kristuksen kunnia; tämä on vanhan liiton ihmisen ajattelua, heillehän omat teot olivat ansiona. Uuden liiton ihmisen toisen käden ei tule tietää mitä toinen tekee; eivät itse niitä tiedosta.)

-”- 3:              13. vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

-”- 4:              14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, (7. pasuuna) ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1. Tess. 5:      1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. (”Kymmenen neitsyttä” -vertauksen yösydännä kuului huuto: ”Katso Ylkä tulee”. Matt. 24: 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.)

-”- 5:              3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.

(Israelin kansalla alkaa kipeä Messiaan odotuksen aika. Matt. 24: 37. ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Tämä voi pitää paikkaansa myös kolmen kyyhkysen, ”rauhan kyyhkysen”, lähettämisen suhteen/rauhan sopimusten -. Kun 3. kyyhkynen jäi palaamatta, niin voitiin lähteä arkista. Samoin voi olla nytkin; kun 3. rauhansopimus ei heti palaa takaisin eli katkea saman tien niin silloin voimme nousta pois arkista eli tästä maasta ylös pilviin ”Herraa vastaan yläilmoihin”, Tess. 4: 17. - Kolmas rauhan sopimus on nyt lähellä.)

4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; (meitä ei se päivä yllätä.)

                      9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, (Jumalan vihan aikaan Ilm. 16) vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

                      23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

2. Tess. 1:      5. ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,
6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.
(Jeesuksen tulemus 1000-vuotisen valtakuntansa perustajana.)
9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus (se ei ole iankaikkinen elämä helvetissä) Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
10. kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

2. Tess. 2:      1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, (Sak. 14: 1. ”Katso, Herran päivä on tuleva”, 4. ”Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä,” 5. ”Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon;” Tämä on Jeesuksen 1000-v. kauden alku.)

niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, (evankeliumin levitys kaikkeen maailmaan ja Israelin kansan paluumuutto kotimaahansa kaikesta maailmasta, eli kerääntyminen arkkiin, ja Kristuksen seurakunnan ylösotto pilviin Herraa vastaan.)

2. Tess. 2:      8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen (Kristuksen evankeliumia), voidaksensa pelastua.
11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (1000-v. kaudella on tuomioistuinaika ja sen lopulla tuomiot julistetaan.)

1. Tim.4:        1. Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. (Pietarin näyn konkreettinen puoli kertoi liharuokien puhdistumisesta.)

                      4. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
5. sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

1. Tim. 6:       14. että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, (Uuden liiton käskyn, joka on Kristus itse, hänen rakkautensa Pyhässä Hengessä.)
15. jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.

2. Tim. 1:       18. Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät.

-”- 2:              12. jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; (1000-v. kautena) jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;

-”- 3:              1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,
7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.
8. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.

2. Tim. 3:       9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.

-”-  4:             1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä (1.) hänen ilmestymisensä (pilvissä ja hän vie mukanaan uskolliset omansa) että (2.) hänen valtakuntansa kautta: (1000-v. valtakuntansa aikana saamme olla ”tuomitsemassa”, toteamassa lautamiehinä hänen tuomitsemisensa oikeaksi, koska elämme silloin hänen kanssaan täydellisesti samassa Hengessä.)

                      7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
8. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

                      18. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Hebr. 1:         10. Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;
11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate,
12. ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu".
13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"? (Jeesukselle).

-”- 6:              5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,

8. mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. (Ja joutuu kadotukseen; häntä ei enää ole.)

-”- 9:              26. sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt (Jeesus), poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, (ei kuoleman aikana)
28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. (Hän lähestyy pilvissä ja tempaa omansa pois ahdingon ajasta, Jumalan vihan ajasta.)

-”- 10:            26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. (Vain he joutuvat tuomittaviksi tuomion ylösnousemuksen jälkeen.)

                      37. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;

-”- 11:            35. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen; (1.n eli elämän ylösnousemuksen.)

-”- 12:            26. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin".
27. Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät.
28.
Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, (ei vallankumouksia eikä maanjäristyksiä), olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;
29. sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

1. Piet. 1:       4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, (ylös tempaamisen jälkeinen aika taivaassa)

1. Piet. 1:       5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. (Kun Ylöstempaaminen on tapahtunut.)

                      7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta (usko koetellaan symbolisesti kuten kulta), joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. (Tulessa koettelu tapahtuu niille, jotka vasta niinä päivinä turvautuvat Jeesukseen uskossa. 1. Kor. 3: 13, 15 ” sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy”, hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.”)

                      13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

                      20. hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

-”- 4:              5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. (Eläviä ylöstempaamisen tähden, kuolleita synnin hävittämisen tähden.)

                      7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.

13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.

                      17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; (Saatana enkeleineen tuomittiin ja ajettiin ulos taivaasta, annettiin ylös pääsykielto Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, Ilm. 12: 7-. Toiseksi me muut, jotka odotamme ylöstempaamista, tulemme sinetöidyiksi, merkityiksi hänen omikseen. Ef.1: 13 ” uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti”. Sitten Israelin kansan Jumalan huoneen sinetöiminen hänen vihansa aikana juuri ennen 1000-v. kautta.)

mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
18. Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"

-”- 5:              4. niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

2. Piet. 1:       16. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

-”-  3:             3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4. ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta."
5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6. ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. (Kuten kasteessa vanha ihmisemme; maalle käy sama symbolisesti.)
7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, (kuten Pyhä Hengen sydäntä uudistava tuli eli toinen kaste; meidät ja maailma uudesti luodaan) säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. (1000-v. Jeesuksen valtakunnan jälkeisen 2.n ylösnousemuksen jälkeen, Ilm.20:12-15)
8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä". (Avain profetioiden ymmärtämiseen. Aika Jumalalle on aina lyhyt.)
9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. (Siksi vielä 1000-vuotinen Jeesuksen hallintokausikin tarvitaan.)

2. Piet. 3:       10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas (myös 1000-v. kauden jälkeen) ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. (Uudesti luomista varten.)
11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

1. Joh. 2:       18. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

                      28. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä (Herrassa Jeesuksessa), että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

(Kun Jeesus laskeutuu Öljymäelle ja erottelee ilman vanhurskauden vaatteita, häävaatteita, olevat pois luotansa, jolloin hän sanoo: Matt. 22: 12 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?')

-”- 4:              17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

Jaak. 3:          6. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.

-”- 5:              3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
4. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.
5. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä.
6. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.
7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. (Israelin kansan sateet ja sato tulee viimeiseksi ennen 1000-v. kautta.)
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

                      17. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
18. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä.

                      (Tämä tulee tapahtumaan vielä Eliaksen kautta pedon valtakaudella.)

Juuda            6. ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; (täällä on synnin pimeyden paikka ja kaikki odottavat tuomiota)
7. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. (Sitä samaa tulta he saivat maistaa, jonka annettiin sataa taivaasta silloin, kuten viimeisellä tuomiollakin Kristuksen 1000-vuotisen valtakauden jälkeen. Nyt heillä on 1. kuolema, seuraavaksi tuo kyseinen tuomio, sen jälkeinen Jumalan tulen rangaistus ja 2. kuolema eli iankaikkinen kuolema. Ne ovat aivan peräkkäin, koska aikaa ei kuolemassa ole. Ilm.20: 14 ”Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen.” Koska hävitettävät sinne heitettiin ja siten kaikki kuoleman tuottajat ja kuoleman omat. ”Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi”.)

                      13. rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. (Iankaikkisessa kuolemassa.)
14. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15. tuomitsemaan kaikkia (1000-v. kautena) ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia (1000-v. kauden jälkeen) kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".

                      18. sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".

                      21. ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;