Messias Jeesus / lehtimajanjuhla

Täällä voit keskustella muista internet-sivuista ja sivustoista
rauhansoturi

Messias Jeesus / lehtimajanjuhla

Viesti Kirjoittaja rauhansoturi »

MESSIAS JEESUS TYHJENSI ITSENSÄ
- JA TULI IHMISTEN LUO: KORKEIMMAN SUOJA

Fil. 2:8 "...hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti."

Raamattu ilmoittaa, että Jeesus on aina ollut Jumalan SANA, joka oli Jumalan tykönä ja oli Jumala (Joh.1:1). Tästä kirkkauden osallisuudesta Jeesus tyhjensi itsensä, ja tuli kaikkien meidän ihmisten luokse - antaakseen itsensä syntiemme sovitukseksi, ja kukistaakseen ruumiinsa kuolemassa synnin ja perkeleen vallan.

Ps. 40:7 (40:8) "Silloin minä sanoin: "Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä...."

Saatana toimi päinvastaisesti. Hän halusi "korottaa" itsensä "jumalaksi", kaikkein korkeimmaksi ja "palvotuimmaksi" mitä luotujen enkelien keskellä koskaan voisi olla - jopa pyrkien itse olemaan tässä "jumala" - jopa Luojaansa korkeampi.

Jeesus sanoi: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman." (Luuk.10:18) -- Jumala pudotti tämän itsessään ylpeilevän ja itseään palvotuksi haluavan enkeliruhtinaan alas, kaikesta asemastaan Jumalan luomien enkelien keskellä. Silti edelleen - maan päälläkin - hän vielä luuli "olevansa-jumala" (Matt.4:8-10)

Apostoli Paavali kehoittaa uuden liiton Jumalan seurakuntaa, omistamaan sen mielenlaadun joka oli Jeesuksella - eli "tulla alas, rakkaudessa ja totuudessa, palvelemaan toisia". Eikä siis korottamaan itseänsä yli muiden omahyväisen ja itsekeskeisen "palvonnan" ja "huomion" saavuttamiseksi.

Kadotuksen lapsi lopun ajassa on se, joka astuu Jumalan temppeliin ja julistaa OLEVANSA "jumala". (2Tess.2:4) Kreikassa tässä ἀποδείκνυμι on "näyttää, julistaa; esittää, todistaa".

Jeesus alentui kirkkaudestaan kuuliaisuuteen Isäänsä kohtaan. Hän ei tullut meidän luoksemme "esittääkseen" itseänsä Jumalana, vaan ilmoittaakseen Isän oman kuuliaisuutensa, rakkautensa sekä Isän Jumalan kanssa olevan ykseyden kautta.

Lehtimajanjuhla puhuu Jumala suojaan asettumisesta. Se puhuu Kaikkivaltiaan Jumalan hyvyydestä, jonka suojassa me saamme olla, ja siinä rakastaa Jumalaa, ja olla Hänelle kuuliaisia. Se kieltää kaiken itsensä korottamisen ajattelun, ja alentaa meidät vaatimattoman lehtimajan alle, ja siinä - uskossa; Kaikkivaltiaan Jumalan rakkauden alle.

Monet Jeesuksen aikaiset juutalaiset näkivät Hänessä "ihmeiden-tekijän" joka herätti kiinnostusta. Mutta vain Isän antaman ilmoituksen kautta - opetuslapset saivat nähdä, että Jeesus oli Jumalan Poika - iankaikkisuudesta meidän luoksemme tullut Jumalan SANA, jossa kaikki oli luotu. Hän "telttamajaili" nyt heidän keskellään, oman alentumisensa kautta - ilmoittaakseen taivaallisen Isän.

Jeesus ennen viimeistä ateriaa polvistui opetuslastensa eteen, ja alentui palvelijan osaan. Hän pesi opetuslasten jalat, valmistaakseen ne kulkemaan Hänen kauttaan sen ristin tien, jossa hekin olisivat kuuliaisia Isälle Jumalalle.

Joh. 13:16-17 "Totisesti, totisesti minä (Jeesus) sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette."

Lehtimajanjuhla puhuu täydestä uskon riippuvuudesta, sitä Isän Jumalan hyvyyttä kohtaan, joka meille on annettu Jeesuksessa. Me emme voi itsessämme mitään; kaikki tulee valkeuksien Isältä (Jaak.1:16-18). Me emme voi edes suojata itseämme - omalla hyvyydellämme tai teoillamme. Meidän tulee "kätkeytyä" Isän Jumalan hyvyyden suojaan ja tunnustaa siinä myös oma pienuutemme ja heikkoutemme.

Ps. 91:9 "Sinä, Herra, olet minun turvani". – Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

Lehtimajanjuhla kutsuu Messiaan mielenlaadun oppimiseen. Me emme saa korottaa itseämme, emmekä luulla mitään itsestämme. Sen sijaan meidän tulee löytää turvallinen paikka kaikkivaltiaan Isän Jumalan suojassa, ja tietää - että kaikki hyvä, kaikki elämän siunaus ja hengellinen kasvu on yksin Jumalan armoa meitä kohtaan Messiaassa Jeesuksessa.

----------

"Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
äläkä saata meitä kiusaukseen;
vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta
ja voima
ja kunnia iankaikkisesti."
Amen.

PSALMI 91 ---
1 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2 se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan".
3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
7 Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.

P.K (Petri Kuusela)


Lehtimajanjuhla.jpg