Pelastussanoman keskustelualueen, Palstan, säännöt

Suositellaan lukemaan ennen palstalle kirjoittamista.
Avatar
-jarmo-
Site Admin
Viestit: 4615
Liittynyt: 09 Helmi 2016, 12:19
Paikkakunta: Taivastenvaltakunta
Viesti:

Pelastussanoman keskustelualueen, Palstan, säännöt

Viesti Kirjoittaja -jarmo- »

Sisällysluettelo

1. Luku - Perussäädökset
2. Luku - Perusoikeudet
3. Luku - Viestien kirjoittaminen
4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus
5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset
6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema
7. Luku - Sääntöjen valvonta
8. Luku - Rangaistukset
9. Luku - Oikeusturva


1. Luku - Perussäädökset

1 § Säännöstön tarkoitus
Tämän säännöstön tarkoituksena on määritellä ne säännöt ja menettelytavat, joilla turvataan asiallinen ja ystävällinen keskusteluympäristö. Säännöissä määritellään osallistujille oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 § Palstan tarkoitus
Pelastussanoman keskustelupalsta on kristinuskoon ja siihen liittyvien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyyn keskittyvä keskustelupalsta. Palsta tarjoaa myös vertaistukea niille, joita on uskonnollisen kantansa vuoksi aiheettomasti leimattu sekä pyrkii tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia ja -kanavia aihepiiriin liittyen.

3 § Poliittinen ja kirkollinen sitoutumattomuus
Palsta ei ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen tai aatteeseen eikä mihinkään yksittäiseen kirkkoon tai seurakuntaan.

4 § Määräys säännöstön esittämisestä ja tuntemisesta
Tämä säännöstö tulee asettaa julkisesti kaikkien esteettä nähtäväksi.

5 § Raamattusääntö:
Raamattu on tällä palstalla PYHÄ KIRJA, eikä sitä kukaan saa halveksua. Se on meille Jumalan SANA, kaikki mikä siihen on kirjoitettu.
Raamattu on JEESUS KRISTUS pelastuskeskeinen. Sitä ei saa alkaa horjuttamaan, koska se samalla horjuttaa uskoa ja sanomaa vapahtajasta Jeesuksesta. Raamatun käännökset, joita kääntäjät ovat luoneet aikajanoilla, kielillä ja versioilla, niitä on kunnioitettava palstalla keskuteluissa. Vain jos Raamatun versiossa ilmenee asioita, jotka eksyttävän pois Jeesuksen ristiltä, niitä voidaan kyseenalaistaa ja käsitellä mutta väheksymättä Raamattua itsessään. Raamatun horjuttaminen johtaa palstalla rangaistustoimiin. (lisätty sääntö 25.1.2018 -jarmo-)

Ignorantia juris non excusat - jokainen on velvollinen tuntemaan säännöstön.


2. Luku - Perusoikeudet

1 § Oikeus oman kantansa julkituontiin
Olkoon jokaisella oikeus oman kantansa julkituontiin esiin, mikäli se ei horjuta keskeisiä asioita viitaten §5 sääntöön.

2 § Oikeus yksityisyyteen
Olkoon kullakin kirjoittajalla oikeus yksityisyyteen. Kenenkään ei tarvitse paljastaa henkilötietojaan, ellei näin itse halua tehdä.

Palstalla käytettyjen nimimerkkien "outtaaminen" ts. anonymiteetin vihamielinen murtaminen on kiellettyä.


3. Luku - Viestien kirjoittaminen

1 § Aihealueen valinta
Palsta jakautuu eri keskustelualueisiin, joissa kussakin vallitsee toisistaan poikkeava ilmaisua säätelevät asetukset. Alueita koskevat säädökset ovat tarvittaessa nähtävillä kunkin alueen ilmoitustaululla. Kullakin alueella on noudatettava alueella vallitsevia asetuksia ja moderaation ohjeita.

2 § Viestien kirjoittaminen
Palstalla vallitsee periaatteellinen sanan- ja ilmaisunvapaus mikäli se ei riko muita palstan sääntöjä joita on annettu. Asiasta säädetään tarkemmin kohdassa Sananvapaus ja julkaisuvapaus. Viestejä ei esimoderoida.

Kiroilua, sopimatonta kielenkäyttöä, perustelematonta kommentointia sekä epäselvää ilmaisua tulee välttää. Psykedeelinen tajunnanvirta, epäoleelliset viestit sekä pitkät vuodatukset käsittämättömistä tai asiaankuulumattomista aiheista on kielletty. Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niinikään kielletty.
Palsta ei ole muualla julkaistujen kirjoitusten jakelutyökalu.

Palsta ei ole chattityökalu.

Punainen ja sininen väri on varattu yksinomaan moderointitarkoituksiin.

Käyttäjät olkoon kohteliaita toisilleen sekä aivan erityisesti niille, jotka kirjoittavat omalla nimellään. ”Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille”.

3 § Palstan ulkopuolisten linkkien käyttö
Ulkopuolisten linkkien antaminen on sallittua edellyttäen, että linkki on aiheeseen liittyvä eikä riko loukkaavan materiaalin käyttökieltoa. Linkkien yhteyteen tulee kirjoittaa tiivis kuvaus linkin sisällön luonteesta.

Mikäli linkitettävä aihe sisältää järkyttävää materiaalia, liitettäköön riittävän näkyvä varoitus linkin yhteyteen.

Uudelleenohjaavia linkkejä (esim tinyurl) ei tule käyttää.
Palstalle tehtävien viestien on oltava pääosin uusia; ts. Palstalle lähetettävien viestien ei tule olla copy-paste – tyyppisiä, mutta viestit saavat sisältää lainauksia siltä osin, kuin se on tarpeellista Palstalla ensi kertaa julkaistavan viestin tukemiseksi.

4 § Kuvien käyttö
Viestien yhteyteen voidaan Palstan resurssien puitteissa liittää tekstiä tukevaa kuvamateriaalia.

Järkyttävää kuvamateriaalia ei tule liittää viesteihin.

Sitä, mikä loukkaavasta materiaalista on sanottu, sovelletaan kuvamateriaaliin.


4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus

1 § Sananvapaus
Palstalla vallitsee palstan omien säännösen sisällä sananvapaus. Tähän ei siis kuulu ehdotonta oikeutta saada kirjoittaa palstalla kaikkea sanomaansa, vaikka se käsittelisikin Raamattua tai Kristinuskoa. Palstan ylläpito pidättää tästä oikeuden puuttua asiaan!
Sananvapaus tässä yhteydessä ei tarkoita Raamatun arvostelua yleisesti, vaan vain tietyn version tai käännöksen arvostelua.

2 § Julkaisuvapaus
Palstalla vallitsee sananvapauden ohella julkaisuvapaus. Julkaisuvapaus tarkoittaa sitä, että palstan moderoijilla ja ylläpidolla on oikeus päättää siitä, mitä materiaalia sillä julkaistaan.
Sananvapaus ja julkaisuvapaus eivät ole keskenään ristiriitaisia: kukin voi sanoa mitä haluaa, mutta palstalla ei ole julkaisupakkoa. Palstan ylläpitäjällä on oikeus poistaa tekstejä katsomallaan tavalla.

3 § Tekijänoikeuksien alainen materiaali
Tekijänoikeuden alaisen materiaalin laiton levittäminen on kiellettyä.

4 § Loukkaava, pahennusta herättävä ja sopimaton materiaali
Pahennusta tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävän sekä loukkaavan materiaalin julkaisu on kielletty palstan kaikissa osissa. Kaikki sellainen materiaali, joka saattaa antaa satunnaiselle vierailijalle oleellisesti väärän kuvan palstasta on kielletty. Tällaista materiaalia saattaa olla muttei rajoitu totalitarismin ja ääri-ideologioiden ihailu, kannatus tai tukeminen. Kiellettyjä ovat myös yksilöitä tai ryhmiä vastaan suunnatut törkeät ja halventavat loukkaussanat.

Palstaa ei tule käyttää ääri-ideologioiden positiivisten puolten tai niiden alkuperäisen positiivisen luonteen esilletuontiin eikä mainittujen ideologioiden ihannointiin.

5 § Pornografinen ja haitallinen materiaali
Kaikenlainen pornografinen materiaali ja viittaukset sellaiseen on ehdottomasti kielletty.

Erilaisten haittaohjelmien, kuten virusten, matojen, troijalaisten levittäminen tai linkittäminen palstalle on kiellettyä. Kiellon rikkominen johtaa oikeustoimiin.

6 § Kunnian loukkaaminen
Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty mutta totuuden puhuminen on sallittua. Kuitenkin tämä "valheellinen henkilöön kohdistuva" on niin veteen piirretty viiva että palstan ylläpito pidättää oikeuden puuttua näihin riitapuoliin katsomallaan tavalla.
HUOM! Nimimerkin takana kirjoittavaa ei voi loukata toisen nimimerkin takaa. Vain sellainen henkilö joka esiintyy omalla koko nimellään, voi täyttyä Suomen lainsäädännön mukaan kunnianloukkauksen tunnusmerkistö. Asiasta on paljon ennakkotapauksia. (herra x ei voi loukata herra yytä, mikäli palstalla ei ole erikseen ilmoitettu herra yyn todellisia henkilötietoja) Kaikki muu on pelkkää suunsoittoa, johon palstan ylläpito puuttuu rangaistustoimenpitein aina täyteen kirjoituskieltoon ja koko tilin poistamiseen saakka.

Leikinlasku tai parodian punominen julkisesta tahosta tai uskonnosta on tehtävä hyvällä maulla.

7 § Spam and destroy-komennot
Palstaa ei tule käyttää Spam and destroy-tyyppisten komentojen antamiseen.

8 § Salaliittoteoriat
Salaliittoteorioihin viittaaminen ja niistä keskustelu on rajoitetusti sallittu, eli moderointi voi tarvittaessa rajoittaa tällaista keskustelua.

9 § Tietoinen valehtelu ja disinformaatio
Käyttäjien ei tule levittää valheita eikä disinformaatiota. Exitus acta probat -periaate ei ole peruste kiellon rikkomiselle.


5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset

1 § Kirjoittajien henkilöllisyys
Nimimerkillä kirjoittavan todellista henkilöllisyyttä ei tule paljastaa muiden käyttäjien toimesta.

Väärien henkilötietojen käyttö on kiellettyä.

2 § Nimimerkit
Nimimerkki ei saa olla hyvän tavan vastainen tai olennaisesti samankaltainen jo rekisteröidyn nimimerkin kanssa. Nimimerkki ei voi koostua pelkästään välimerkeistä tai numeroista. Sen vähimmäispituus on kolme merkkiä. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät nimimerkit on kielletty.
Jokainen saa rekisteröidä vain yhden nimimerkin. Jos nimimerkkiä vaihtaa, on asiasta tiedotettava julkisesti. Nimimerkin vaihto tapahtuu lähettämällä vaihtopyyntö perusteluineen ylläpitäjille tai moderaattoreille. Anonyymipalvelimien käyttö on kielletty, mikäli tarkoituksena on usean nimimerkin yhtäaikainen käyttö ja/tai kirjoituskiellon kiertäminen.

3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
Käyttäjät voivat valita itselleen avatar-kuvan sekä allekirjoituksen. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.

4 § Uudet nimimerkit, jotka eivät ole 6 kk aikana vierailleet foorumilla sen jälkeen kun ovat tulleet ensimmäisen kerran vahvistetuiksi uusiksi jäseniksi, poistetaan nimimerkkien joukosta.


6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema

1 § Säädös- ja toimeenpanovalta
Korkeinta valtaa Palstalla käyttävät ylläpitäjät. Vain ylläpitäjillä on valtuus muuttaa vallitsevaa säädäntöä.

Moderaattorit edustavat ylläpitoa ja heillä on oikeus toimeenpanna ja valvoa ylläpidon säädöksiä.

2 § Uusien moderaattoreiden ottaminen
Käyttäjät voivat hakea moderator-statusta lähettämällä ylläpidolle vapaamuotoisen hakemuksen.


7. Luku - Sääntöjen valvonta

1 § Ensisijainen valvonta
Lähtökohtaisesti sääntöjen noudattaminen on käyttäjän itsensä vastuulla. Kukin käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tehdyistä rikkomuksista ja pyrkii välttämään niitä. Käyttäjät vastaavat itse kirjoitustensa lainmukaisuudesta ja Palstan säädöstenmukaisuudesta.

Käyttäjien tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja huomaavaisuutta toisia käyttäjiä kohtaan, sekä muistaa kristillisen elämän periaatteet kirjoituksissaan.

2 § Toissijainen valvonta
Moderaattorit vastaavat Palstan yleisestä tasosta ja sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Moderaattoreilla on yksin ja yhdessä oikeus poistaa, muokata, lukita tai siirtää viestejä ja viestiketjuja mikäli katsoo niiden rikkovan jotakin Palstan säännöistä.

3 § Kantelu sääntöjen vastaisesta materiaalista
Mikäli kuka tahansa osallistuja havaitsee sääntöjen vastaista materiaalia, hän voi tehdä asiasta kantelun moderaattoreille, jotka päättävät, onko materiaali kiellettyä.
Ilmoittaminen moderaatiolle käyttäjän havaitsemista palstalle saapuneista epäasiallisista viesteistä on nimenomaan toivottavaa palstan laadun ylläpitämiseksi.

4 § Ylläpidon asema
Korkeinta tuomiovaltaa käyttää ylläpito. Ylläpidon päätös on pysyvä eikä sitä voi vaatia peruttavaksi. Moderaation päätöksestä voi kuitenkin valittaa, mikäli se tapahtuu asiallisesti, ja moderaatio käsittelee asialliset valitukset.

5 § Huomautukset moderaattoreiden tai ylläpidon toimista
Moderaattorien tai ylläpidon toimista on sallittua valittaa ainoastaan valituksille varatussa ketjussa. Moderaatiotoimista valittaminen muissa keskusteluketjuissa on kiellettyä rangaistuksen uhalla.
Ensisijaisesti moderaation päätöksestä saa valittaa ainoastaan se jota päätös koskee.
6§ Moderaation ajan tuhlaaminen
Moderaation ajan tuhlaaminen päätöksiä, linjaamisia tai muita Palstan sääntöjen soveltamista koskeviin väittelyihin ei ole sallittua.

8. Luku - Rangaistukset

1 § Rangaistuksista
Yleisperiaatteena pidettäköön käyttäytymisnormimukaelmaa: Palstalla palstan tavalla, tai palstalta pois. Moderointitiimillä ei ole velvollisuutta eikä resursseja pitkäkestoiseen tapakasvatukseen. Jos huonoa käytöstä ei huomautuksien tai varoitusten jälkeen muuteta, tulee kirjoittajan etsiä viestinnälleen paremmin sopiva palsta.

2 § Rangaistusasteikko
Tällä säädöksellä määritellään rangaistusasteikko, jonka perusteella rikkomuksista rangaistaan:
• Yksityinen huomautus
Yksityinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäpätöisenä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Se on toimitettava yksityisviestinä käyttäjälle.
• Julkinen huomautus
Julkinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäisestä rikkomuksesta tai aikaisempien yksityisten huomautusten huomiotta jättämisestä.
• Julkinen varoitus
Julkinen varoitus voidaan antaa mistä tahansa merkittävänä pidettävästä tai toistuvista vähäpätöisinä pidettävistä rikkomuksista. Kolmesta julkisesta varoituksesta seuraa määräaikainen tai pysyvä kirjoituskielto.
• Määräaikainen kirjoituskielto
Määräaikainen kirjoituskielto seuraa joko toistuvista lain rikkomuksista tai törkeänä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Kirjoituskiellon antaa ylläpito tai moderaattori.
• Toistaiseksi voimassaoleva kirjoituskielto
Toistaiseksi voimassaoleva kirjoituskielto on seurausta toistuvista törkeistä rikkomuksista tai erittäin törkeästä yksittäisestä rikkomuksesta, joka oleellisesti haittaa ylläpitäjien ja moderaattoreiden työtä sekä käyttäjien viihtyvyyttä. Kirjoituskiellon antaa ylläpito.
3 § Mielivaltaisten tuomioiden kielto
Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen käyttäjätunnustaan taikka pääsyä Palstalle.

Linjaavissa tai hankalissa päätöksissä moderaatio yhdessä tai riittävä määrä moderaation jäseniä osallistuu päätöksentekoon.

9. Luku - Oikeusturva

1 § Valitusprosessi
Jos käyttäjä kokee tulleensa rangaistuksi väärillä perusteilla on hän oikeutettu tekemään valituksen osoitteeseen info@pelastussanoma.fi.
Kun valitus on käyty läpi, ylläpito ilmoittaa vastaamalla sähköpostiin, eikä asiasta voi enää sen jälkeen valittaa, koska palsta on suljettu ja sen ylläpito päättää jokaisen nimimerkin kirjoitusoikeuksista.
Asian voi viedä julkiseen oikeuteen tutkintaviranomaiselle joka aloittaa sitten oman käsittelyn aiheesta.


Palstan ylläpito
15.2.2016 (päivitetty 14.2.2018)
Lukittu