Tauno Rantalan saama sanoma

Oli ollut jonkun aikaa sellainen lupaus Herralta, että hän antaa vielä yhden sanoman kauttani Suomen kansalle ja uskoville. Kesken arkitöiden se alkoi tulla 2.4.2003

 

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNNALLENI

Katso kansani!


Sinä olet käynyt hitaaksi kuulemaan minun totuuteni sanomaa. Sinun tulisi ojentautua sen mukaan. Nyt sinä ikään kuin ilottelet sen loisteessa ottamatta siitä vaaria. Te etsitte tilaisuuksia, mitä erilaisempia, erikoisempia, lippujen heilutuksia ja monia muita ulkoisia muotoja. Kun sitä vastoin teidän tulisi pysähtyä kiireisessä elämänne juoksussa, tutkia minun sanaani, hiljentyen edessäni. Silloin Minä pääsisin teille puhumaan itse kullekin, ohjaamaan teitä pyhityselämään ja erottautumaan enemmän minulle.

Minulla, teidän Herrallanne on teille paljon asiaa ja monia tehtäviä. Minä olen nostava teidän keskuudestanne miehiä ja naisia, minun tulellani täytettyjä, jotka Minä varustan sellaisilla armolahjoillani ja voitelullani, joilla he tulevat johtamaan Pyhän Henkeni johtamina tulevaa ja kohta alkavaa herätystä. Silloin Minä tuon esiin heidän kauttansa ne voimalliset teot, joista Minä olen jo aikaisemminkin puhunut.

Älkää luottako ja sydäntänne kiinnittäkö tähän näkyvään tavaraan, rahaan ja pörsseihin. Tällä kaikella te voitte asioida minun valtakuntani työn hyväksi. Mutta jos sydämemme kiinnittyy näihin, silloin ne tulevat teille ansaksi ja paulaksi. Niistä tulee teille kahle, te ette voi olla minun kädessäni ja käytössäni (1. Joh.kirje 2:15). Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Teidän tulee tehdä parannus kaikesta tällaisesta, sillä se todistaa teille sen, ettette rakasta minua, teidän Vapahtajaanne sellaisella rakkaudella kuin tulisi. Minä armahdan ja annan anteeksi kaiken rakkaudettomuutenne, kun nöyrrytte tuomiten ne poispantaviksi. Kun rakkauden tuli syttyy minua kohtaan, te annatte anteeksi kaiken toinen toisillenne, rakastaen toisianne.

Minulla on suuri huoli minun morsiusseurakunnastani ja yksilöistä, kun se on penseyden vallassa. Se ei ole kylmä eikä palava (Ilm. 3:15-16), vaikka Minä tahtoisin tuleni sytyttää palamaan. Olen myös monia sanani saattajia eri maista lähettänyt teidän luoksenne, että minun tuleni syttyisi. 

Jotkut ovat ottaneet heidän kehotuksestaan opikseen ja ovat uudistuneet. Minä lähden pian liikkeelle tässä maassa pelastaen suuren joukon ihmisiä, puhuen tälle kansalle ihmein ja tunnusmerkein. Silloin kaikki ne uskovat, jotka ovat uudistuneet antautuvat minun käteeni ja käyttööni. Minä käytän heitä erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.

Te minun omani, jotka ette ole vielä nähneet minun sanastani sitä totuutta, että kaikki 

uudestisyntyneet ihmiset ovat samaa Jumalan perhettä, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa ja omaisuuskansaa (1.Piet. 2:9). Teidän tulee nähdä tämä totuus sanastani, jossa Minä sanon, että he yhtä olisivat (Joh. 17:21). Teidän tulee se tunnustaa ja toimia sen mukaan. Minä en ole antanut uhriani vain muutamien puolesta, vaan sama uhri on annettu kaikkien edestä. Kun minun omani yhdistyvät, annan Minä seurakunnalleni suuren voiman ja pelottomuuden.

 

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNTIEN PAIMENILLE JA VANHEMMISTOILLE

 

(2.Tim. 1:14 ja 1. Tim. 4:12-16)

Jotka olette johtajia ja vastuunkantajia seurakunnissa, teille Minä sanon, Herranne ja Vapahtajanne, teidän itsenne tulee käydä lauman edellä ollen esimerkkinä muille. Jättäkää pois maailmallisuus, tulkaa palaviksi, täyttykää Pyhän Henkeni voimalla, ottakaa vastaan armolahjojani ja antakaa niiden vapaasti vaikuttaa omassa palvelutehtävässänne. Nämä kaikki 

auttavat teitä palvelustyössänne niin, että itse ette väsy ettekä ole voimattomia.

Teidän tulee myös antaa tilaa seurakunnissanne toimia niiden, joita Minä suosittelen voiteluni ja armolahjojeni kautta. Antakaa heille mahdollisuuksia tuoda esiin kaikkea sitä tervettä, Sanaani perustuvaa Pyhän Hengen toimintaa armolahjojen, todistusten ym. muodossa. Silloin teidän seurakuntanne alkaa elää ja minun Hengen hedelmäni alkaa tuottaa hedelmää taivasten valtakunnalle. Älkää pelätkö, että teidän arvovaltanne ja johtajuutenne kärsii. Arvovaltanne tulee lisääntymään tällä tiellä. Teitä aletaan rakastaa ja kunnioittaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tuokaa esiin tervettä Sanan opetusta, jättäkää vitsailut ja juttujen kertomiset pois. Älkää myöskään puhuko pahaa toisistanne nostaaksenne omaa asemaanne. Minä Herra lupaan Sanassani, jos sinä tuot esiin jaloa etkä arvotonta, saat sinä olla minun suunani (Jer. 15:19). 

Jättäkää myöskin puheestanne pois tämän maailman järkiviisaus. Eikö Jumala ole tehnyt tämän kaiken hullutukseksi!

Ottakaa kaikessa ohjeet minulta, sillä Minä, teidän Vapahtajanne olen tullut teille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Kunnioittakaa toisianne, pitäkää toista parempana kuin itseänne.

Tehkää myös parannus rahanahneudesta, jotka siihen olette kietoutuneet. Minä, Herra, joka olen teidät kutsunut, pidän teidän tarpeistanne huolen.

Pitkää kuria ja järjestystä seurakunnassani, älkääkä antako myöskään vieraiden oppien tunkeutua seurakuntaan kirjallisuudenkaan muodossa. Olkaa selvillä, millaista oppia seurakunnissanne tarjolla olevat kirjat ja lehdet sisältävät. Varoittakaa noituudesta, horoskoopeista, judosta, karatesta, myös vyöhyketerapiasta, spiritismistä, akupunktiosta ja Steiner-kouluista. Varoittakaa televisio-ohjelmista, videofilmeistä, pornokuvista, älkääkä itsekään olko niihin osallisia. Taistelkaa puhtaan opin ja Herralle erotetun elämän puolesta. Silloin te voitte rauhoittaa sydämenne minun edessäni ja saatte elää Jumalan tekojen keskellä. Sitten kun tulette minun ilmestymiseni päivänä kasvojeni eteen, te ette tarvitse häveten tulla ja saatte täyden palkan minun haavoitetusta kädestäni, sanoo seurakunnan Herra, Jeesus teille. Vaikka Minä, teidän Herranne olen antanut nuhteen sanan, niin ei se kuitenkaan teihin kaikkiin sovellu, sillä teidän joukossanne on tunnollisia työni tekijöitä, jotka olette kilvoitelleet Sanaani noudattaen. Mutta tämä nuhtelu on rakkauden sanoma minun rakastavalta sydämeltäni, että te ymmärtäisitte kääntyä parannuksessa minun puoleeni ja pääsette suuremmista siunauksista osalliseksi tullessanne vapaiksi uudistavan armoni ja vereni puhdistavan voiman kautta.

 

UUDISTUKSEN SANOMA SUOMEN KANSALLE

 

Katso kansa, joka olet saanut sellaisen armon minun edessäni, että olen luvannut herätyksen tähän maahan. Sinun tulee kääntyä minun puoleeni kokosydämisesti hyljäten tuomiten pois elämästänne kaikki paha meno ja syntielämä. Minulta teidän Herraltanne se tulee, Minä annan siihen voiman, kun te käännytte minun puoleeni parannuksessa. Minä annan synnit ja pahat teot anteeksi puhdistaen verelläni. Samalla Minä annan voiman uuteen elämään. Älkää puhuko pahaa toisistanne, älkääkä myöskään kadehtiko toistanne.

Minä lähden liikkeelle hyvin pian. Te, jotka tahdotte olla minun kädessäni ja käytössäni, tulkaa minun eteeni kodeissanne. Kun te tulette kokosydämisesti, silloin Minä teidän Herranne valtaan teidät pyhyydelläni ja voimallani. Te viette kantaen astioissanne Minun voimaani myös tilaisuuksiin ja seurakuntiinne. Niistä paikoista tulee minulle pyhitettyjä tilaisuuksia. 

Silloin Minä alan toimia ennen näkemättömällä ja kokemattomalla tavalla. Minä ojennan auttavan käteni pyörätuoleissa olevia kohden. Ne tulevat nousemaan. Monenlaisissa vaivoissa ja raihnaisuuksissa olevia Minä parannan. Pimeyden henkivaltojen sitomia Minä vapautan. Noituuden ja okkultististen henkien vallassa olevat vapautuvat. Salasynneissä elävät huutaen tekevät parannusta. Myös sairaaloista kuolevia potilaita tuodaan rukoiltavaksi, Minä armahdan ja parannan heidät. Syöpäsairaat ja AIDS -potilaat tulevat terveiksi, kasvaimet lähtevät. Jopa epämuodostuneita jäseniä tehdään uudeksi. Riivaajat lähtevät huutaen pakoon Hänen kirkkauttansa, jolla on kaikki valta.

Yhden henkilön tulen nostamaan tässä maassa aivan kuin auran kärjeksi. Toiset tulevat hänen jäljessään ja kanssaan. Hän on kovat koulut käynyt läpi. Hänet olen koetellut. Hän ei ota mitään kunniaa itselleen. Minä itse olen hänet valinnut. Älkää mielessänne nostako häntä sen erikoisempaan asemaan kuin ketä muuta tahansa, mitä Minä käytän. Mutta hän on Minun valitsemani siihen tehtävään. Hän itsekin sen tietää, että tämä on Minun valintani.

Silloin myös herätetään muutamia kuolleita todistukseksi tälle epäuskoiselle sukukunnalle, että meillä on Vapahtaja, joka on elävien ja kuolleitten Herra. Myös hallitusportaista Minä pelastan ja muita virkamiehiä ja naisia. Kun Minä näin voimallani ja pyhyydelläni lähden liikkeelle, pelastuu paljon ihmisiä tässä maassa ja muualla. Näin valittujen luku tulee täyteen. Silloin Minä tulen pilviin ja ilmestyn pelastukseksi omalle morsiusseurakunnalleni kohottaen sen pois maan päältä. Te saatte, 

Minun omani, olla aina minun kanssani, sanoo Jeesus, teidän Herranne ja Vapahtajanne.

 

Muistiin merkinnyt: Tauno Wilhelm Rantala, Espoossa 2.4.2003.

_______________________________________________________________________

 

Viisi enkeliä ilmestyi 20.06.1998

 

Suomentanut: Pentti ja Riitta Kuusselkä. 4. marraskuuta 1998 in Sault Sainte Marie, Ontario. CANADA

 

Tämän sanoman on saanut tohtori Samuel Doctorian 20. päivä kesäkuuta 1998 Patmoksen saarella, siellä missä Jeesuksen opetuslapsi Johannes sai ilmestyskirjan sanoman. Tämän sanoman tohtori Doctorian kertoi Singaporelaiselle ryhmälle uskovia, jotka olivat viettämässä rukouspäiviä Patmos-saarella. Tohtori Doctorian palvelustehtävä on hyvässä maineessa Singaporelaisten keskuudessa. Tohtori Doctorian kertoi heille näin:

Minä olin eräässä talossa Patmoksen saarella useita viikkoja rukoilemassa ja etsimässä Herraa. Minä löysin pienen kappelin, jonka nimi on Pyhän Nikolain kappeli, minne kukaan ei tavallisesti ikinä mene. Minä menin sinne ja vuodatin sydämeni Jumalan edessä. Minä löysin kiven kukkulan juurella jonne menin ja istuin sen kiven päälle ja mietiskelin, rukoilin ja luin Raamattua. Minä söin hyvin vähän noiden päivien aikana. Useita kertoja menin siihen luolaan, missä apostoli Johannes näki aikoinaan suuret ilmestykset.

Viettäessäni rukouspäiviä noin kuukauden ajan tässä paikassa, minä ajattelin: "Antaisikohan Jumala minun ikinä nähdä vielä kymmenennen enkelin?" Minä olen nähnyt enkeleitä 9 kertaa aikaisemmin - Englannissa, Belgradissa, Jugoslaviassa, Jordanian Ammanissa, Jerusalemissa ja enkelin, joka vapautti naisen joutumasta hirtettäväksi Ylä-Egyptissä. Minä näin yhdeksännen enkelin Beirutissa sodan keskellä. Tämä enkeli aivan fyysisesti herätti minut aamulla kello 03.00 ja kehotti minua lähtemään maasta välittömästi. Minä olen kiitollinen Jumalalle tähän päivään asti, sillä en tiedä mitä minulle olisi tapahtunut, jos enkeli ei olisi tullut.

Niin siellä Patmoksella minä mietin, että tulenko minä näkemään enkelin kymmenennen kerran. Kun minä siellä rukoilin, niin toisinaan minä tunsin Jumalan valtavan läsnäolon, ja minä kysyin, että Herra tuleeko enkeli nyt minun luokseni, mutta ei tullut. Yhtenä yönä minä näin unta enkelistä, hän kehotti minua lentämään unessa, mutta se oli vain unta. Minä halusin nähdä oikean enkelin, jonka olin nähnyt 9 kertaa aikaisemmin.

Kesäkuun 20. päivä kello 03.50 aamulla, täällä Patmoksella yhtäkkiä minun huoneeni oli täynnä valoa, ja täällä ei ole mitään valoja, se on yksinäinen talo tien päässä lähellä munkkiluostaria. Ja katso, kun minä olin täysin valveilla, minä näin viisi kaunista enkeliä, ja minä näin heidän kasvonsa täydellisinä ihmisten kasvojen kaltaisina, mutta täynnä valoa, minä näin niiden silmät, niiden hiukset ja niiden kädet.

Minun oikealla puolellani oli kaksi enkeliä, ja kun minä katsoin vasemmalle, minä näin kolme muuta enkeliä, joilla oli siivet, ja niillä oli kauniit valkoiset puvut ulottuen maahan asti, oli jotakin, jota minä en voi inhimillisin sanoin kuvata. Minä ihmettelin, että miksi nämä viisi enkeliä olivat tulleet, minä vapisin ja tutisin. Minä halusin itkeä, mutta en voinut.

Vähän aikaisemmin minä näin nämä enkelit hengessä, siinä minä olin ollut pitämässä kokouksia, joissa oli valtavat kansanjoukot, ja minä saarnasin englannin kiellellä. Minun vasemmalla puolellani oli tulkki, jolla oli yllään harmaa puku ja hänellä oli tummat hiukset, mutta minä en muista, mitä kieltä hän puhui, siinä minä profetoin tämän sanoman: "Minun seurakuntani, sinä saarnaat rakkautta, sinä opetat rakkautta, mutta sinun täytyy käytännössä toteuttaa rakkautta ja osoittaa sitä. Minun seurakuntaruumiissani on suuri yhteyden tarve. Siellä on paljon hajaantuneisuutta ja eriseuraisuutta. Minun Henkeni liikkuu ja toimii siellä, missä on yksimielisyys ja todellinen yhteys. Minun seurakunnassani on vielä lihallisuutta, liian paljon epäpuhtautta on minun seurakunnassani. Minä haluan ja minä tahdon pyhitetyn kansan, minä kuolin tehdäkseni teidät pyhiksi."

Minä profetoin hengessä ja minä vapisin. Silmäni avautuivat ja minä katselin suurta ihmisjoukkoa, yhtäkkiä profetoimiseni keskellä nämä viisi enkeliä ilmestyivät, ja minä menin takaisin päin siitä puhujan pulpetilta ja ajattelin että putoan siitä puhujalavan reunalta alas. Tämä on nyt sitä näkyä, mutta sen jälkeen olin täysin hereillä.

Sitten yhtäkkiä se ensimmäinen enkeli minun oikealta puoleltani sanoi: "Me olemme viiden maanosan viisi enkeliä. Me olemme täällä antaaksemme sinulle ilmoituksen maailman viidestä maan osasta, ja mitä niille on tapahtuva." Sinä hetkenä, kun minä kuulin tämän, minä kuulin myöskin kansanjoukko­jen itkevän Oi, Oi voi, voi, voi. Jollakin tavalla Jumala näytti minulle, että tulevina päivinä, monilla puolilla maailmaa Jumala tulee ilmoittamaan itsensä palvelevien enkelien kautta. Se tulee tapahtumaan julkisesti, se tulee tapahtumaan kirkoissa - tuhannet ihmiset tulevat näkemään enkeleitä saman aikaisesti. He tulevat palvelemaan Kristuksen ruumista eli seurakuntaa näinä viimeisinä päivinä. Sitten enkeleiltä tuli tämä sanoma: "Mitä sinä näet ja kuulet, kerro se kansakunnille." Se, mitä olen nähnyt, ei ole jotakin, jota voin pitää vain itselläni, jos ihmiset eivät usko tai uskovat, niin sittenkin minun on se kerrottava kansoille.

Ensimmäinen enkeli

Ensimmäinen enkeli sanoi: "Minulla on sanoma koko Aasialle." Kun hän sanoi tämän, niin sekunnin murto-osassa minä voin nähdä koko Kiinan, Intian, Aasian maat, kuten Vietnam, Laos - minä en ole milloinkaan käynyt noissa valtioissa. Minä näin Filippiinit, Japanin, Singaporen, Malesian ja Indonesian. Sitten enkeli näytti minulle koko Papua Uuden Guinean, Irian Jaya:n ja alhaalla Australian ja Uuden Seelannin. "Minä olen Aasian enkeli," hän sanoi. Hänen kädessään minä näin valtavan suuren pasuunan, johon hän on puhaltava koko Aasian ylitse, mitä ikinä tämä enkeli sanoo se on tuleva tapahtumaan. Miljoonat tulevat kuulemaan mahtavan Jumalan äänen. Sitten enkeli sanoi, että siellä on oleva sekasorto ja nälänhätä ja monet kuolevat nälkään. Voimakkaat tuulet tulevat puhaltelemaan, jota ei milloinkaan ennen ole tapahtunut. Monet alueet vapisevat ja tuhoutuvat. Maanjäristyksiä tapahtuu kaikkialla Aasiassa ja vesi peittää maan monissa paikoissa.

Minä näin tämän 20. päivä kesäkuuta 1998, tänään on elokuun 16. päivä, joku viikko sitten minä kuulin uutisia, että kokonaisia kyläkuntia on hävinnyt ja vesi on ne vienyt mereen Papua Uudella Guinealla. Tämä tapahtui joku viikko sitten, ja enkeli oli kertonut minulle, että tällaista tulee tapahtumaan kaikkialla Aasiassa.

"Maa tulee vajoamaan mereen", kuulin enkelin sanovan, "Osa Australiaa tulee myöskin vapisemaan. Australia tulee jakaantumaan kahtia, ja suuri osa siitä tulee vajoamaan meren alle." Tämä oli pelottavaa ja minä ajattelin, että kuulinko minä oikein. Mutta enkeli sanoi: "Miljoonia tulee kuolemaan Kiinassa ja Intiassa. Kansa nousee kansaa vastaan veli veljeä vastaan. Aasialaiset taistelevat toinen toistansa vastaan. Ydinaseita käytetään ja miljoonia kuolee." Kahdesti minä kuulin nämä sanat: "Suuri katastrofi, suuri katastrofi!" Sitten enkeli sanoi: "Suuri rahataloudellinen kriisi tulee Aasiaan. Minä tulen vavisuttamaan maailmaa."

Minä vapisin, kun enkeli näitä puhui. Sitten hän katsoi minua ja hymyili, kun hän sanoi, että siellä tulee olemaan suurin hengellinen herääminen. Siteet tulevat katkeamaan. Raja-aitoja poistetaan. Ja kaikkialla Aasiassa, Kiinassa ja Intiassa ihmisiä tulee kääntymään Kristuksen puoleen. "Australiassa on oleva valtava herätys." Minä kuulin tämän Aasian enkelin sanovan: "Tämä on viimeinen sadonkorjuu." Sitten, ikään kuin Jumala olisi puhunut: "Minä tulen valmistamaan minun seurakuntani Jeesuksen Kristuksen paluuta varten." Minä olin onnellinen näistä hyvistä uutisista tuomion sanoman jälkeen. Koko ajan nämä viisi enkeliä olivat minun huoneessani, ja minä tunsin niiden läsnäolon, ja se oli valtavaa.

Toinen enkeli

Sitten minä näin, että toisella enkelillä oli sirppi kädessään, sellainen mitä käytetään sadonkorjuussa. Tämä toinen enkeli sanoi: "Sadonkorjuun aika on tullut Israeliin ja maihin siitä itään päin aina Iraniin asti." Minä näin nämä valtakunnat sekunnin murto-osassa. "Koko Turkki ja ne maat, jotka ovat kieltäneet minut ja vastustaneet minun rakkauden sanomaani, ne tulevat vihaamaan ja tappamaan toinen toisiansa." Minä näin enkelin kohottavan sirppinsä ja tulevan alas kaikille näille Lähi-idän valtakunnille.

Minä näin Iranin, Armenian, Azerbaidzhanin, koko Georgian, Irakin, Syyrian, Libanonin, Jordanian, Israelin ja koko Vähä-Aasian täynnä verta. Minä näin verta kaikkialla näissä maissa. Ja minä näin tulta, sillä ydinaseita käytettiin monissa näissä maissa. Savu kohosi joka puolella. Yhtäkki­nen tuho ja hävitys, kun ihmiset tuhosivat toinen toisiaan. Minä kuulin nämä sanat: "Israel, oi Israel, suuri tuomio on tullut!" Enkeli sanoi; "Jumalan valitut tullaan puhdistamaan. Jumalan Pyhä Henki on valmistava Jumalan lapset." Minä näin tulta kohoavan taivaaseen. Enkeli sanoi: "Tämä on lopullinen tuomio. Jumalan seurakunta puhdistetaan ja varjellaan, ja se on valmis viimeisenä päivänä. Ihmisiä kuolee janoon. Vesi tulee olemaan harvinainen kaikkialla Lähi-idässä. Joet kuivuvat ja ihmiset riitelevät vedestä näissä maissa." Enkeli näytti minulle, että Yhdistyneet Kansakunnat tulee hajoamaan palasiksi Lähi-idän kriisin takia, sitten ei enää ole Yhdistyneitä Kansakuntia. Enkeli, jolla on sirppi kädessään, tulee korjaamaan sadon.

Kolmas enkeli

Sitten yksi enkeleistä, jolla oli siivet, näytti minulle Euroopan laidasta laitaan, pohjoisesta aina alas Espanjaan ja Portugaliin asti. Kädessään hänellä oli punnitusvaaka. Minä näin hänen lentävän Euroopan ylitse ja minä kuulin hänen sanovan nämä sanat: "Olen surullinen. Olen surullinen. Epävanhurskautta! Epäpuhtautta! Epäjumalisuutta kaikkialla Euroopassa! Synnin mitta on kohonnut taivaaseen asti! Pyhä Henki on murheellinen." Minä näin Euroopan jokia tulvivan ja peittävän miljoonia koteja ja miljoonia ihmisiä hukkui.

 Kun olin tämän ilmestyksen jo nähnyt, niin luin sanomalehdestä uutiset, että Tšekissä oli ollut pahimmat tulvat kuin milloinkaan aikaisemmin. Minä kuulin myöskin, että suuri joki Kiinassa tulvi kauheasti ja tuhansia taloja tuhoutui. Minä en tiennyt mitään näistä uutisista ennen kuin olin nähnyt näkyni ja enkeli oli kertonut minulle. Sillä minä olin Patmos-saarella, enkä tiennyt maailman menosta mitään, mutta enkeli kertoi.

 Näky jatkuu: Yhtäkkiä minä kuulin että koko Euroopassa on maanjäristyksiä. "Maissa missä ei tavallisesti ole ollut maanjäristyksiä tulee niitä nyt olemaan," sanoi Enkeli. Ja yhtäkkiä näin hengessäni kuinka Eiffel-torni Pariisissa kaatui jytisten alas maahan. Suuri osa Saksaa tuhoutui. Mahtavassa Lontoon kaupungissa näin tuhoa kaikkialla. Minä näin tulvia kaikkialla Skandinaviassa. Minä katsoin etelään ja minä näin Espanjan ja Portugalin olevan suuressa nälänhädässä ja hävityksessä. Monet tulevat kuolemaan nälkään Espanjassa ja Portugalissa. Minä olin kauhistunut kaikista näistä uutisista ja minä sanoin: "Herra miten käy sinun omien lastesi?" Enkeli sanoi:" Minä valmistan heitä ja he tulevat odottamaan Herransa tulemusta ja ilmestystä. Monet huutavat minun puoleeni noina päivinä ja minä pelastan heidät. Minä olen tekevä mahtavia ihmeitä heille ja he tulevat näkemään minun voimani." Näin siis suuren hävityksen keskellä on myös oleva suuri Jumalan armo näille kansakunnille. Minä olin onnellinen siitä, että Jumalalla on suojelus ja varjelus omia lapsiaan varten.

Neljäs enkeli

Nyt me menemme Afrikkaan. Minä näin neljännen enkelin, jolla oli siivet, lentävän Afrikan yllä, ja minä näin Afrikan eteläisimmästä osasta, Kapkaupungista koko matkan koko matkan pohjoiseen ylös Kairoon asti. Minä näin kaikki maat siellä, enemmän kuin viisikymmentä eri maata. Afrikan enkelillä oli miekka kädessään, mahtava terävä miekka. Yhtäkkiä minä kuulin hänen sanovan: "Täällä on vuodatettu viatonta verta. Ihmisten välillä on raja-aitoja ja sukupolvesta sukupolveen (he?) ovat olleet kaukana Jumalasta. He ovat tappaneet toinen toisiansa, tuhansia ihmisiä. Minä olen nähnyt myös minun uskolliset lapseni Afrikassa, ja minä palkitsen kaikki uskolliset Afrikan maanosassa. Minä tulen siunaamaan heitä runsaasti. Minä tulen kontrolloimaan säät, joillekin alueille minä annan polttavan ja kärventävän auringon paisteen. Suuret joet kuivuvat ja miljoonia kuolee nälänhätään. Toisin paikoin taas tulee tulvia. Perustuksia ravistetaan. Miekka tulee tuomitsemaan jumalattomat ja verenhimoiset. Niin monia maanjäristyksiä tapahtuu, että joet tulevat etsimään uudet uomat tässä maanosassa, ja monet kyläkunnat tulevat tulvien alle." Minä näin suuria taivaankappaleita tulevan alas taivaalta, ja putoavan alas Afrikkaan. "Koko maailmassa on oleva vavistus jonka laista ei ole nähty milloinkaan ihmisen luomisesta lähtien. Kukaan ei voi paeta Herran Jumalan miekkaa." Minä näin Niilin virran kuivettuvan, se on ollut Egyptin Jumala. Kuolleita kaloja, haisevia kaikkialla Niilin virran uomassa ja sen ympäristössä, kaikkialla kuolleita, haisevia kaloja. Afrikan keskiosissa vesi tulee peittämään maan ja miljoonat kuolevat. "Herra!," minä sanoin, "nämä ovat huonoja uutisia, kaikki vain hävitystä. Eikö mitään hyviä uutisia?" Herra sanoi: "Lopullinen päivä on tullut, tuomion päivä on käsillä. Minun rakkauteni on hylätty ja loppu on nyt käsillä." Minä vapisin ja pelkäsin ja ajattelin, että minä en voi tätä käsittää.

Viides enkeli

Sitten minä näin viimeisen enkelin lentävän Pohjois- ja Etelä-Amerikan yllä, pohjoisnavalta alas Argentiinaan asti ja USA:n itäosasta Kaliforniaan asti. Minä näin hänen kädessään maljan. Enkeli sanoi, että hän aikoo kaataa tämän tuomion maljan näitten maitten ylle. Sitten minä kuulin enkelin sanovan: "Ei ole enää oikeutta, ei vanhurskautta, eikä pyhyyttä. On vain epäjumalan palvelusta, materialismia ja juoppoutta ja kansa on synnin kahleissa. Minä näen kuinka viaton veri vuotaa, miljoonia lapsia tapetaan ennen kuin ne ovat syntyneetkään. Perheet ovat hajonneet, ja tämä on haureellinen sukukunta. Sodoma ja Gomorra on täällä, on niin kuin Lootin päivinä ja myöskin Nooan päivät ovat täällä. On vääriä saarnaajia ja valheprofeettoja, jotka ovat hylänneet minun rakkauteni. Monet vain jäljittelevät oikeaa uskoa ja oppia, mutta kieltävät todellisen voiman." Kun minä kuulin tämän kaiken, minä pyysin enkeliltä etkö sinä voisi odottaa vielä vähän aikaa, etkä vuodattaisi sitä vihan maljaa vielä, vaan anna parannuksen teon mahdollisuus. Enkeli sanoi: "Jumala on säästänyt ihmisiä jo monta kertaa ja Hän on taas puhunut, mutta ihmiset eivät ole häntä totelleet ja kääntyneet pahoilta teiltänsä. Hänen kärsivällisyytensä on lopussa. Varokaa siis, sillä aika on tullut. He ovat rakastaneet rahaa ja huvituksia enemmän kuin minua." Kun enkeli alkoi vuodattaa tuomionmaljasta, minä näin mahtavien jäävuorien sulavan. Kun tämä tapahtui minä näin tulvia kaikkialla Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa - kaikki joet tulvivat ja tuhoa oli joka puolella. Minä kuulin maailman rahamarketin romahtavan ja samanaikaisesti oli mahtavia maanjäristyksiä. New Yorkin pilvenpiirtäjiä romahti alas, tappaen miljoonia ihmisiä.

Minä näin laivoja vajoavan valtamereen. Minä kuulin räjähdyksiä kaikkialla Pohjois-Amerikassa. Enkeli vuodatti maljan Meksikon ylle ja sen johdosta kaksi valtamerta yhdistyivät, Brasilian pohjoisosa joutui veden alle ja Amazon virta muuttui suureksi järveksi, tuhoten suuria metsiä. Brasilian suurimmat kaupungit tuhoutuivat, sillä maanjäristyksiä oli monin paikoin. Sitä mukaa kun enkeli maljastansa vuodatti, tapahtui suurta tuhoa Chilessä ja Argentiinassa. Koko maailma oli pelon vallassa. Kuulin enkelin sanovan: "Tämä on tapahtuva hyvin lyhyen ajan sisällä." Minä kysyin eikö sitä voi siirtää tuonnemmaksi, ettet vuodattaisi niitä vihanmaljoja kaikkialle maapallolle.

Ja yhtäkkiä minä näin ne viisi enkeliä seisomassa kädet kohotettuina ja siivet taivasta kohti kohotettuina ja sanoivat: "Kaikki kunnia taivaan ja maan Herralle, nyt on tullut se aika, että ennustukset tulevat täyttymään. Tulee uusi taivas ja uusi maa. Jumala on tuhoava perkeleen teot ikuisiksi ajoiksi. Minä osoitan voimani ja minä suojelen minun lapseni kaiken tämän tuhon keskellä. Olkaa valmiit sitä päivää varten kun Herra tulee."

Minun huoneeni oli täynnä valoa, joka säteili enkeleistä. Yhtäkkiä he nousivat kohti taivasta, ja minä näin niiden lentävän viiteen eri suuntaan. Minä tiedän, että he ovat jo alkaneet täyttämään sitä tehtävää, mikä heille on annettu. Vapisin pelosta. Enemmän kuin tuntiin en voinut liikuttaa itseäni. Olin täysin valveilla ja vapisin aika ajoin. Minä sanoin: "Herra voinko minä nyt lähteä pois Patmos-saarelta?" "Ei, minä olen tuonut sinut tänne tiettyä tarkoitusta varten." Minä sanoin: "Se sanoma, minkä enkelit toivat maailmaa varten, ei ollut hyviä uutisia. Se on tuomiota, rangaistusta, hävitystä ja tuhoa. Mitä ihmiset nyt sanovat minusta, sillä olen aina ollut rakkauden saarnaaja ja saarnannut rauhaa ja evankeliumin hyviä uutisia." Enkeli sanoi: "Se on meidän sanomamme, sinä olet vain instrumentti ja kanava." Minä sanoin: "Herra, sinun tahtosi tapahtukoon! Jumalalle kunnia!"

RAAMATUNKOHTIA:

1.Tess. 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. 14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

1.Tess. 5:1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. 3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; 5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. 6. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. 7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. 8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. 11. Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin.

Hebr. 12:22. vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 23. taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 24. ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. 25. Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 26. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin". 27. Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 29. sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

2.Piet. 3:1. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, 2. että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. 3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan 4. ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta." 5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta 6. ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. 7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. 8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä". 9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.  

________________________________________________________________________________

Tukholman profetia 28.5.1984: Venäjä hyökkää Suomeen

Näin venäläisen sotilaan, joka oli aseistettu niinkuin kuuluu olla. Päässä sillä ei ollut kypärää, vaan sillä oli kenttälakki. Siinä oli Venäjän armeijan tunnukset ja rinnassa sillä oli venäjän armeijan myöntämiä kunniamerkkejä.

Miehellä oli aseenaan pikakivääri ja hän seisoi rajapyykkien välissä. Toinen rajapyykki oli Venäjän puolella, ja toinen, sinivalkoinen, oli Suomen puolella. Rajapuomi oli nostettu ylös: raja oli siis auki. Tämä sotilas oli hämmästyttävän suuri. Kun minä sitä näyssä katselin ja olin seisovinani noin kahdenkymmenen viiden, kolmenkymmenen, metrin päässä kasvot sitä sotilasta kohden, niin minusta katsoen sen sotilaan koko oli pitkästi yli kymmenen metriä. Sillä koolla haluttiin näyttää sitä Venäjän armeijan voimaa, mikä sillä oli.

Minä ihmettelin suuresti sen toisen kainalon alle tungettua kangaspakkaa. Se oli olevinaan valkoista kangasta ja niinkuin iso purje, joka oli mytytty rullalle. Ei käännetty vaan mytytty ja se oli kasassa. Kun katsoin tarkemmin, niin siinä olivat siniset ja valkeat värit, joten sen täytyi olla Suomen lippu.

Näkyä katsellessani minä kuulen seuraavat sanat: "Koiniks-mitta nisuja denarin, ja kolme koiniksia ohria denarin. Älä turmele öljyä äläkä viiniä". Tämä sanottiin Venäjän sotilaalle. Venäjän sotilas kuuntelee tämän sanan ja nyökkää, että hän on ymmärtänyt.

Sen jälkeen Venäjän sotilaalle annetaan ikään kuin mittanuora. Se annetaan sen vasempaan käteen, sillä oikeassa on Suomen lippu. Venäjän sotilas saa käskyn kulkea määrätty matka ja merkitä mittanuoralla askelien pituudet. Joka kerta kun se astuu askeleen, täytyy nämä askeleet kirjoittaa ylös päiväkirjaan. Kun se tulee siihen paikkaan mihin se on määrätty ja mihin sen on lupa tulla, niin siihen pitää pysähtyä ja siihen se pystyttää paalun merkiksi, että tähän asti on tultu. Se on Kymijoen ranta.

Siitä Venäjän sotilaalle annetaan suora tie nousta pohjoiseen. Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon, ja siitä Ouluun, ja siitä Kemiin, ja Tornioon jokivartta ylös edelleen. Sille sanotaan: "Tähän sinä rakennat leirin" ja Venäjän sotilaalle annetaan paljon piikkilankaa ja rakennustarvikkeita, jotta se rakentaa siihen leirin. Jos kartalta katsotaan, niin se on noin kolmestakymmenestä viiteenkymmeneen kilometriä Pellon pohjoispuolella. Ruotsin puolella on vastassa Karunki, sitten Wittangi ja Wittangista suora tie Norjaan. [Tässä on virhe. Paikka ei voi olla Karunki vaan Pajala. Sieltä on suora tie Wittangiin, josta valmistui 1984 kesällä Kiirunan kautta suora tie Norjaan, Narvikiin.]

Venäjän miehelle sanotaan seuraavat sanat: "Sinä saat olla tässä siihen asti, kun sinun veljesi lähtevät Israelin maalle". Venäjän sotilaalle sanotaan myös seuraavat sanat: "Sinun täytyy itkeä paljon kaatuneita veljiäsi, jotka tulevat kaatumaan siinä suuressa sodassa, joka alkaa Persiassa, kun sinä ja sinun veljesi menette Persiaan. Sinulle annetaan lupa mennä Persiaan, ja avata tie Eufrat-virtaa myöten idästä nousevalle suurelle kuninkaalle". Minä puhun sinulle, sanoo JHVH Jire [Tämä Jumalan nimi merkitsee "Herra näkee" ja "Herra pitää huolta".], että sinä saat oikeuden astua pyhälle maalle, mutta sinä et tule tuhoamaan pyhää kaupunkia, etkä tule häpäisemään sen kansaa, vaan sinun veljiesi luut tulevat valkenemaan Harmageddonin kentälle. Sinä Roosin poika, sinä juhlit voittoasi vähän aikaa, sillä sinä ja sinun veljesi kaatuvat miekkaan Harmageddonin kedolla.

Suomessa sinulla on oleva leiri Norjaa ja sieltä lännestä nousevia kuninkaita vastaan, mutta sinä et saa vahingoittaa Suomen kansaa, etkä häpäistä sen pyhiä arvoja. Sinä saat pitää leiriä tässä maassa, mutta sinä et saa turmella öljyä etkä viiniä.

Suomen kansalle nousee profeetta, joka seisoo sinua vastaan ja profetoi määrätyt hetket, ja profetoimisensa lopussa hän tekee Suomen kansassa profeetan merkit ja poistuu minun tyköni. Hänet kutsutaan kotiin.

Tämä profeetta julistaa Suomessa väkevän pelastussanoman, jonka myös sinä kuulet, sinä mahtava Roosin poika. Tämä profetia ja profeetta, jonka minä kutsun Suomen maasta, tulee olemaan väkevän pelastussanoman julistaja, ja tuo monta minun tyköni, sanoo Herra.

Jumalan sana tulee olemaan voimakas ja vahva Suomessa, ja kutsuu paljon ihmisiä pelastukseen, ja tuo esille paljon suuria asioita. Ja sinä Roosin poika, sinä näet sen ja sinä hämmästyt.

Sinun halusi on karata Suomen kimppuun, mutta minä olen paneva esteen sinun eteesi. Vaikka monet jumalattomat Suomen maassa lankeavat sinun miekkaasi, sinä et turmele öljyä etkä viiniä, sanoo Jumala. Minä olen nostanut sinut, sinä mahtava Roosin poika, sinä saat kävellä Suomen halki, mutta sinä et saa turmella öljyä etkä viiniä, sanoo Herra, Herra.

Minun poikani, Jeesuksen Kristuksen morsian, tekee morsiamen merkin Suomessa, sinä näet sen, sinä Roosin poika ja sinä hämmästyt. Ja kun tämän profeetan päivät ovat päättyneet, sinä palaat takaisin Venäjän maalle ja kerrot siellä niistä suurista asioista, joita olet Suomessa nähnyt.

Sinä Venäjän sotilas, minä olen nostanut sinut ruoskaksi juopuneelle ihmiskunnalle. Minun sanallani sinut nostettiin voimaan ja valtaan ja taistelemaan, mutta minun sanallani sinut myös kaadetaan, sanoo Herra.

Sanoma Suomen kansalle on tämä, sanoo Jumala. Kun ahdistuksen päivät tulevat, ja portti avataan idästä nousevalle kuninkaalle ja sen sotilaille, teillä ei ole yhtään ystävää Euroopassa. Teillä ei ole yhtään kansaa, joka nostaisi asetta teidän puolestanne Venäjää vastaan. Sinä Suomen kansa tulet olemaan yksin, yksinäisempi kuin talvisodan päivinä. Mutta sama enkeli, joka taisteli teidän rinnallanne talvisodan päivinä, tulee taistelemaan teidän rinnallanne, ja minä tulen huolehtimaan siitä, että se Venäjän sotilas, joka nousee teidän maahanne, ei häpäise teitä, eikä ota, eikä turmele öljyä eikä viiniä.

Ruokatavarat tulevat nousemaan arvaamattomiin hintoihin teidän maassanne. Koiniks-mitta nisuja tulee maksamaan denarin ja kolme koiniksia ohria denarin, mutta öljyä ja viiniä ei turmella. Öljy on Jumalan Pyhä Sana, ja viini on Jumalan Sana. Teille jää vain yksi paikka, mihin te voitte paeta, kun ahdistuksen päivät tulevat, sanoo Jumala, ja se paikka on Jumalan Sana. Ei yksikään valtio ota vastaan teidän pakolaisianne. Te yritätte paeta Amerikkaan ja te yritätte paeta Kanadaan, mutta teitä ei oteta vastaan. Niinkuin ei otettu vastaan Israelin lapsiakaan Saksan ahdistuksen päivinä, vaan heidät palautettiin Saksaan. Niin tulevat länsimaat palauttamaan teidätkin takaisin kotimaahanne, sillä minä Herra, haluan sen sillä tavalla. Ja minun tieni eivät ole teidän teitänne.

Mutta joka turvaa minuun ja pysyy minun sanassani, hänellä on leipää ahdistuksen keskellä, ja hänellä on lepo minun Sanassani, sanoo Jumala, sillä eikö teidän päivänne ole minun kädessäni, sanoo Herra. Enkö minä ole Jumala ahdistuksenkin päivinä? Tämä on sanoma Suomen kansalle, sanoo Herra, Herra. Sinun on tehtävä parannus murhistasi, velhouksistasi, salavuoteistasi, varkauksistasi, aborteistasi ja hillittömästä haureudestasi.

En minä kysy, haluatteko te tehdä parannuksen, vaan minä sanon, "Sinun on tehtävä parannus". Mutta te ette tee sitä, enkö minä Herra paaduttanut Faraon sydämen, näyttääkseni voimani Mooseksen kautta. Minä, sama Jumala, paadutan Suomen kansan sydämen, että te ette tee parannusta velhouksistanne, haureudestanne, salavuoteistanne, irstauksistanne ja aborteistanne, ja kaikista niistä kauhistuksista, joita te teette minun nimessäni ja minun kasvojeni edessä.

Mutta pyhät tulevat loistamaan ahdistuksen keskellä niinkuin lamput, ja yksikään teistä, jotka olette minun omani, sanoo Jumala, ei joudu hukkaan sillä minä Herra, Herra, olen sen niin päättänyt.

Suomen kansa, minä olen kutsunut sinua niin monta kymmentä vuotta, talvisodan raskaina päivinä te rukoilitte minun edessäni, jokaisesta kirkosta nousi rukous minun kasvojeni eteen, ja ne rukoukset ovat muistossa rukousten maljassa tänäkin päivänä. Ja jatkosodan raskaina päivinä, kun veristä uhria kannettiin Suomesta, te rukoilitte minun edessäni, te kannoitte rukouksin kärsivän kansan kohtalon minun eteeni. Minä muistin teitä ja minä siirsin teidän kohtalonne hetken. Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani.

Te riitelette perinnäissäännöistä ja opista, ja te vainoatte niitä, jotka ovat yksinkertaisia totisia rukoilijoita. Te olette purkaneet jokaisen käskyn, jonka minä olen antanut. Kun minä sanoin: "Älä tee huorin", te teette huorin kaikilla alueilla. Kun minä sanoin: "Älä tapa", te tapatte viattomia syntymättömiä lapsia kaksikymmentäviisi tuhatta vuodessa. Kun minä sanon: "Älä varasta", niin te varastatte toisiltanne, te varastatte yhteiskunnalta ja valtiolta, ja valtio varastaa teiltä. Kaikki te varastatte toinen toisiltanne. Kun minä sanon: "Älä sano väärä todistusta lähimmäisestäsi", te todistatte systemaattisesti joka päivä väärin teidän lähimmäisestänne. Kun minä sanon: "Älä himoitse lähimmäisesi huonetta" te himoitsette lähimmäisenne huonetta. Kun minä sanon: "Muista pyhittää lepopäivä", te ette pyhitä lepopäivää, vaikka teillä on aikaa levätä. Te käytätte minun pyhäpäiväni ja sapattini riettauden ja haureuden harjoittamiseen. Se on noussut minun eteeni kuin löyhkä.

Tänä päivänä te häpäisette sitä Jumalan viljaa, joka kasvaa teidän pelloillanne, mutta huomenna te maksatte koiniks-mitasta nisuja denarin ja kolmesta koiniksista ohria denarin, ja denari on noin sata markkaa. Köyhillä ei tule teidän keskuudessanne olemaan leipää, sillä rikkaat piilottavat sen, mutta ne jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, heille katetaan pöytä ahdingon keskellä, sanoo Herra, Herra.

Suomen kansasta nousee minulle profeetta, sanoo Jumala. Hän profetoi lyhyen hetken, mutta hänen profeetan-merkkinsä on niin suuri, että se sokaisee jokaisen vastaanväittäjän.

Minä olen Jumala, ja minä olen tämän asian puhunut. Sinä minun palvelijani siellä Tukholman kaupungissa, jolle minä olen antanut tämän profetian, älä pelkää julkaista tätä profetiaa. Laske tämä kasettina ulos niille ihmisille, ei sinun tarvitse lähettää sitä koko maahan vaan muutamille ystävillesi, jotta he kuuntelisivat ja kertoisivat siitä eteenpäin.

Sinä Jumalan valittu kansa, minä sanon sinulle, sinä Jumalan valittu, joka asut Suomen maassa, ja olet minun poikani Jeesuksen Kristuksen morsian, sinä et tule kokemaan ahdistuksen hetkeä niin raskaana, kuin kokevat ne, jotka eivät ole minun Poikaani tunnustaneet. Minä suojelen sinua morsian, minä varjelen sinua morsian, ja sinä tulet loistamaan kansasi keskellä, niinkuin lamppu loistaa pimeässä paikassa. Ja sinulle annetaan lohdutukseksi tämä merkki: "Koiniks-mitta nisuja denarin, ja kolme koiniksia ohria denarin. Mutta sinulta ei turmella öljyä eikä viiniä".

Jatkakaa haureuttanne, te jotka haluatte sitä jatkaa, sillä näin sanotaan pyhässä kirjassa: 'Pyhät pyhittyvät, mutta saastaiset saastuvat'. Suomen kansa, älä luota lännestä tulevaan apuun, sillä ei sitä tule. Ruotsi ei lähetä joukkoja sinua puolustamaan, Amerikka ei tule sinun avuksesi, Länsi-Saksan armeijat ovat lyödyt ja hajallaan, minä näin Länsi-Saksan sotilaiden itkevän maassa polvillaan. Teillä ei ole yhtään ystävää, ainoa, joka voi teitä varjella ja suojella, on minun Poikani Jeesuksen Kristuksen sovintoveri, ja sen te olette ylenkatsoneet ja jalkoihinne polkeneet. Vain morsian, minun Poikani morsian, sinä olet uloskutsuttu, ja sinä tulet seisomaan, kun muut ympärilläsi kaatuvat.

Tämä profetia ei ole tarkka, sillä siihen tulee vielä jatko, laajempi ja selvempi profetia tulevaisuudessa, mutta se lasketaan sille miehelle, jonka minä olen valinnut seisomaan profetian kanssa Suomessa ahdistuksen aikana. Tämä profetia tulee kertomaan Suomen kansalle ne ahdistuksen ajat, jotka ovat tulossa. Nämä alkavat kesällä, sillä sinulle palvelijani Tukholmassa näytetään vihreitä puita.

Sinä kerrot sen sanan, että Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani, ja morsian ottaa vastaan sen sanan kuuleviin korviinsa. Iloitse minun sanastani ja seiso sen kanssa. Minä Herra, tiedän teidän kärsimyksenne ja ahdistuksenne määrän, mutta yhtään ylimääräistä kyyneltä ei morsiamen tarvitse itkeä. Suomen kansan rukoukset, niitten vanhurskaitten rukoukset, jotka Suomen maassa asuvat, ovat muistossa minun edessäni.

Yksikään Jeesuksen Kristuksen oma ei joudu tappioon. Yksikään, joka Jeesuksessa Kristuksessa on, ei joudu häpeään, vaan hän tulee seisomaan, ja kun minä näen hänelle hyväksi, hän saa irrottaa aurasta kätensä, ei niinkuin vihollisen voimat vaativat, vaan niinkuin minä olen sallinut. Taistelujen päivät ovat tulossa, Israelin veljet, teidänkin aikanne on tulossa. Kaikki te, jotka luotatte ihmisen apuun. Te tulette näkemään sen turhaksi. Mutta Israelissa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani, ja myös sinä, pieni palvelijani Tukholmassa. Sinä, joka et ole ollut minun tahtoni esteenä, myös sinä saat tehdä sen osan, mikä sinulle valitaan. Sinun aikasi ei ole vielä tullut. Sinä et tule tekemään suurta työtä, sinä tulet olemaan sellainen, miksi minä olen sinut määrännyt. Älä kysele palvelustehtävääsi, ei se ole sinulta, vaan se on minulta. Sana lähti liikkeelle tänä iltana Suomen kansalle. Äänitä tämä kasetti ja kirjoita ylös tämä profetia. Postita se niille ystävällesi, joita sinulla on Suomessa. Nämä ystävät saavat sitten jakaa sitä edelleen. Soita tätä myös itse nauhalta niille, jotka haluavat kuulla.

Kun minä lähetin profeettani Jesajan, minä sanoin: "Kuulkoot, tai olkoot kuulematta. Puhu sinä nämä sanat". Mutta niin on käyvä myös tämän profetian. He kuulevat, mutta ovat kuulematta. Suomen johtavat henkilöt, älkää kuvitelko, että te olette omalla taidollanne nousseet siihen asemaan, mikä teillä on. Ei kukaan voi mitään tehdä ilman minun tahtoani ja sallimustani. Minä sanon teille, älkää luottako niihin sopimuksiin ja niihin asiakirjoihin, joita teillä on Neuvostoliiton kanssa. Luottakaa minun sanaani, se on minun sanani, joka pitää pois tuon mahtavan Venäjän karhun teidän maastanne. Kun te teette minun tahtoni, niin minä sallin teille siunauksen päivät, mutta kun te käännätte minulle selkänne, te saatte niittää kirousta, sillä minun Henkeni ei salli, että minun nimeäni jatkuvasti pilkataan, sanoo Herra, Herra. Kun tämä profetia menee Suomeen, sitä ei uskota. Mutta minä sanon sinulle palvelijani, puhu se. Kuulevat tai olkoot kuulematta.

Tee sinäkin palvelijani siellä Tukholmassa parannus, kulje suoraan, minä olen sinut kutsunut, minä olen ollut sinun kanssasi tähän päivään asti, enkä minä sinua vastedeskään hylkää. Mutta kuinka mielelläni minä haluaisin, että sinä tekisit minun tahtoni. Minä autan sinua, ja kun tulee se päivä, että sinä palajat, niin sinä vahvistat minun veljiäni. Suomen kansan asiat ovat huonommin kuin teistä yksikään arvaa. Mutta morsiamen asiat ovat paremmin kuin yksikään teistä osaisi edes uneksia. Minun Poikani on valmistanut teille hääaterian, he tulevat iloitsemaan pitkien pöytien äärissä, ja kun maan päällä on ahdistus ja vaino vahvimmillaan, kulkee ylkä kansansa suojana. Minä Rakastan sinua Suomen kansa, minä olen kutsunut teitä niin monta kymmentä vuotta, minä autoin teitä talvisodassa, ja minä autoin teitä jatkosodassa, ja kuinka mielelläni minä auttaisin teitä tässä kolmannessakin maailmansodassa, joka pian tulee. Mutta te ette ole tahtoneet kuulla minua. Sinä morsian, kuuntele yljän ääntä, kuuntele sen profeetan ääntä, jonka minä nostan. Mutta, kuuntele myös minun sanaani, joka on kirjoitettu Raamattuun.

Ruoki itseäsi sanalla, ja kulje suoraan, kapeaa tietä. Sinä saat kulkea tahdissa ja tulla kotiin. Minä, Herra, Herra, olen tämän profetian puhunut. Ja minun yksinkertainen pieni palvelijani Tukholmassa on tämän profetian nauhoittanut. Suomen kansa, tee parannus kaikista niistä synneistä, joita olet tähän päivään asti tehnyt, niin minä armahdan sinua. Minä en voi enää siirtää teidän kohtaloanne, sillä se ahdistus on tuleva yli koko maanpiirin, mutta minä otan teistä pois paljon, paljon. Minä halajan paljon enemmän morsiameen, kuin mitä siellä nyt on. Sillä ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Profetia päättyy tähän. Ja minä annan jatkon profetiaan sille palvelijalle, jonka minä olen tähän tehtävään valinnut.


Lainaus kasetilta, jossa on seuraavat saatesanat:

Olen kopioinut tähän kasettiin toiselta kasetilta tuntemattoman uskovan veljen 28.5.1984 Tukholmassa saaman profetian. Tämä profetia on tullut hänelle näyn muodossa. Hän on puhunut tämän näyn, joka koskee Suomen tulevaisuutta, kasetille, ja Olavi Syväntö toi sen kesällä Ruotsista Suomeen. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin profetioihin on syytä suhtautua varauksellisesti. Tulevaisuus näyttää oliko tämä profetia Herrasta ja jos se oli se myös toteutuu.

Olen kopioinut tämän siitä syystä, että kasetilla profetia kuuluu kovin epäselvästi - ehkä on ollut huono nauhuri. Minä kopioin tähän vain profetian, mutta minulla olevassa kasetissa profetian saanut henkilö puhuu oman ajatuksensa tästä profetiasta kasetin toisella puolella. Tämä profetia ja veljen oma puhe ovat erilaiset kuin yö ja päivä. Veljen puhetyyli tuntuu olevan oppikysymyksistä innostunutta ja kiihkeähköä, mutta profetia tulee erittäin asiallisesti ja hillitysti. Näiden kahden puheen erilaisuus panee ajattelemaan, että tämä profetia on todella Herrasta.

Vaikka profetiassa puhutaan tulevaisuudesta, ei siinä ole mitään tarkkoja aikamääriä. Vaikka siinä sanotaan, että Suomen ahdingon aika alkaa kesällä, ei siinä sanota minä kesänä. Profeetta ei myöskään koroita itseään vaan ilmoittaa Herran sanoneen, että tähän profetiaan tulee jatko toisen profeetan kautta, jonka Herra itse valitsee sitten kun hänen aikansa tulee.

________________________________________________________________________________

Jouko Piho 7.6.2006: Kolmas maailmansota

 

Kolmas maailmansota on tulossa. Sen ensiaskeleiden kaikuja olemme kuulleet jo muutaman vuoden ajan. Varsinainen tosi koitos ei ole sekään kaukana.

Monet profeetat ovat ennustaneet, että maailma joutuu kokemaan kolme maailmansotaa.

Nyt näiden ennustajien rinnalle on tullut myös tiedemiehiä. Viimeksi professori ja akateemikko Jorma K. Miettinen kirjoitti Karelia Klubi –lehden numerossa 12, että ennusteet viittaavat maailmanpoliittisen jännityksen purkautumiseen 2010-luvulla. Näin Miettinen:
Viime vuosina Venäjä ja Kiina ovat aloittaneet uusien avaruus- ja ydinaseiden kehittämisen vastatakseen Yhdysvaltain haasteeseen.
Yhdysvaltain sotilaspoliittiseen muutokseen syy on se, että se tietää olevansa maailman voimakkain sotilasvaltio, mutta katsoo joutuvansa lähivuosina kovaan kilpailuun Kiinan kanssa strategisten raaka-aineiden, erityisesti energiaraaka-aineiden suhteen. Se on päättänyt ottaa haltuunsa tai valvontaansa Lähi-Idän sekä Keski- ja Etelä-Aasian öljy- ja kaasukentät.
Yhdysvallat saartaa Kiinaa liittolaistensa Japanin ja Taiwanin avulla painostaen niitä lisäämään strategisia aseitaan, kuten Patriot-3 it- ohjuksia.
Venäjä ja Kiina ovat vahvistaneet liittoutumistaan mm. yhteisillä sotaharjoituksilla Koillis-Kiinassa elokuussa 2005. Niiden tarkoituksena oli erityisesti vastata avaruussodan uhkaan. Venäjä on myös varustanut Kiinaa varsin mittavasti moderneilla sota-aseilla.
Jos tämä jännitys purkautuu uuteen maailmansotaan 2010-luvulla, mihin ennusteet viittaavat, tulevat Venäjä ja Kiina olemaan Natoa ja Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvaltain resurssit tulevat sitoutumaan Kauko- Itään. Venäjä voi pyrkiä valtaamaan takaisin entisiä Neuvostoliittoon kuuluneita alueita länsirajaltaan. Venäjä voi myös pyrkiä Norjan rannikolle hallitakseen Pohjois-Atlanttia ja estääkseen Yhdysvaltain laivojen ja sukellusveneiden pääsy Koillisväylälle, koska Venäjän sydänosat joutuisivat silloin alttiiksi ohjusiskuille.
Atlantin saavuttaminen voisi tapahtua vain Suomen läpi, sillä Kaliningrad on liian tiukasti NATO:n ilmavoimien piirittämä. Liittoutumattomana Suomi olisi helpommin läpäistävissä. Suomi tulisi olemaan täysin avuton avaruussotaan valmistautuneen Venäjän rajalla. On kyseenalaista, ottaisiko NATO tässä vaiheessa Suomea enää jäsenekseen.
Mihin leiriin Suomi haluaa kuulua maailman blokkiutuessa?” Näin siis Miettinen.
Tätä samaa kummastelen minäkin.
Suomen poliittinen johto sekä vasemmisto- ja keskustapuolueet vastustavat NATOon liittymistä, koska ”meitä ei juuri nyt uhkaa mikään”.
Ihmettelen vain, mitä viisautta on tehdä turvallisuuspolitiikkaa pelkästään tämän hetken tilanteen pohjalta. Turvallisuutemme riippuu kuitenkin ennen kaikkea mahdollisten tulevien uhkien torjumisesta, joten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on ehdottomasti tehtävä pitkän aikavälin jänteellä.
Viittasin alussa profetioihin. Olen kirjoittanut itsekin tietynlaisen sotaprofetian kirjassani Outo tie, joka ilmestyi syyskuussa 2005. Profetiani kuuluu:

Syttyy vielä yksi maailmansota, kolmas maailmansota. Jumala sallii sodan rangaistukseksi ihmiskunnan synneistä ja jumalattomuudesta. Sen tuhot ovat edellisiä maailmansotia huomattavasti suuremmat, koska nyt käytetään myös ydinaseita. Käsittämättömän hävitysvoiman vuoksi sota ei kuitenkaan kestä vuosikausia vaan noin kolme kuukautta. Sodan aloittaa Jumalan rangaistusruoska Venäjä yhdessä Kiinan ja arabikansojen kanssa. Venäjä hyökkää yllättäen keskellä rauhaa Länsi-Euroopan kimppuun. Hyökkäyskiilat etenevät pohjoisessa Suomen kautta kohti Ruotsia ja Norjaa, keskellä Eurooppaa kohti Saksaa ja Ranskaa ja etelässä kohti Italiaa. Myös USA joutuu hirvittävän ydinhyökkäyksen kohteeksi. Aluksi venäläisten nopea salamasota menestyy kuten Hitlerillä aikoinaan, mutta lopuksi USAn ja NATOn vastahyökkäykset auttavat länsiliittoutuneita voittoon ja venäläiset joutuvat suuren tappion kärsittyään palaamaan takaisin huomattavasti pienentyneelle Venäjälle, jossa sisällissota mullistaa taas kaiken. Tässä yhteydessä Suomi voi laajeta itään.”

Suomen laajeneminen itään tarkoittaa Suomelle kuuluvan Karjalan palautumista takaisin osaksi Suomea. Uskon sen tapahtuvan viimeistään v. 2014.

Mihin ajatteluni pohjautuu?

Näkemykseni perustuu Raamattuun (mikäli ymmärrän sitä oikein), Internetistä ja kirjallisuudesta löytämiini kolmatta maailmansotaa koskeviin eri henkilöiden, suomalaisten ja ulkomaalaisten, eri aikoina esille tuomiin ennustuksiin, historian opetusten sisäistämiseen ja futuristiseen tulkintaan, ajan ilmiöiden seuraamiseen ja tulkintaan sekä omaan sisäiseen intuitiooni, jossa saattaa olla mukana myös Jumalan ilmoitusta.

Näiden lisäksi on nyt myös tullut tiedemiesten viileitä analyysejä, kuten viimeksi Jorma K. Miettisen lausunto osoittaa.

On muuten mielenkiintoista havaita, että minun ennustuksessani ja Jorma K. Miettisen ennusteessa on osittain samoja väitteitä. Kuitenkaan minulla ei omaa profetiaani kirjoittaessani ollut mitään tietoa Jorma K. Miettisen käsityksistä.

   

____________________________________________________________________________________________

 

Chuck Piercen sanoma 29.1.2006

Parhaillaan (31.7.2006) riehuvan Israelin ja Hizbollahin välisen sodan aikana on netissä ollut luettavissa eri foorumeilla amerikkalaisen Chuck Piercen profetia Libanonin ja Lähi-idän tapahtumista. Merkittävää on se, että tämä profetia on saatu jo 29.1.2006 kauan ennen nykyisen sodan alkua. Ohessa Piercen sanoma.

”Keskellä kesän kuuminta pistettä, te alatte näkemään Libanonin lumien sulavan. Tarkatkaa kuinka Palestiina ja Syyria muodostavat jumalattoman liiton Libanonin kanssa. Sillä Libanon on Lähi-idän muutoksen tienhaaran päässä. Libanon tulee olemaan aihe joka aiheuttaa Lähi-idän kulkemaan suuntaan tai toiseen.

Keskellä tämän paikan kauneutta ja suuruutta, Minä alan kirjoittaa uutta kirjoitusta, kuinka kansat tulevat ryhmittymään.

Ulos Libanonista, uusi viinileili tullaan muodostamaan ja uusi joki alkaa nousta.

Minä tulen tuottamaan konfliktin Libanoniin, koska on raja jonka kanssa minä toimin tämä vuonna, koskien Minun luvattua maatani Israelia. Libanonin sotaiset heimot tulevat nousemaan jälleen kerran. Mutta lopuksi Minä tulen voittamaan tämän sodan ja rikkaudet, jotka on pidätetty Minun Kuningaskuntani (Valtakuntani) suunnitelmalta, tullaan vapauttamaan.

Tarkkaa ja näe, sillä on uusi näky. Sillä tulevina päivinä sinä kuulet huudon syvästä ahdistuksesta ja valituksen, joka tulee Libanonista. Tulet näkemään karavaanin nousevan ulos muinaisesta kaupungista Damaskosta. Minä, ”Ikiaikainen”, tulen aiheuttamaan konfliktin Damaskoksessa. Minun voimani tulee toimimaan maailmassa, kun Minä murran demonisten henkien liittoutuman, joka on ryhmittynyt Minun liittoni suunnitelmaa vastaan.

Damaskoksen ulkopuolella tulee uusi Minun Henkeni liike. Monia kääntymyksiä ja ihmeitä tulee tapahtumaan Damaskosta ympäröivillä alueilla. Tarkkaa, koska Minä olen ryhmittämässä uudelleen alueen kansat. Minä lähetän enkelisotavoimani vartioimaan Minun suunnitelmaani. Ei väliä, kuinka Syyria nousee tänä aikana tätä suunnitelmaa vastaan. Minulla on sotaenkelijoukkoni, joka tekee tehottomaksi niiden ihmisten suunnitelman, jotka ovat ryhmittyneet pahuuden voimien kanssa luodakseen hävitystä.

Laulakaa ”Ikiaikaisen” lauluja, sillä ne ovat lauluja, jotka tulevat luomaan voiton sävelen yli maiden ja alueiden.

Siunauksin, Chuck D. Pierce, Glory of Zion International Ministries, Camarillo, California, USA www.glory-of-zion.org"

________________________________________________________________________________

Nimimerkki Hipon esille tuoma sanoma Netmissionissa 11.10.2006

Jumalan ase nousee kohta Suomesta. Hän tulee julistamaan Jumalan auktoriteetilla. Hän sanoo: "Kuulkaa taivaat, kuulkaa maa, sillä Herran suu on puhunut!" Hän ei ole ihmisten silmissä mitään. Hän on astioista halvin. Hän on ollut "erämaassa" jo aika kauan. Kohta hänelle tulee Herran, Jumalan, maan ja taivaan Luojan sana, jonka hän tulee julistamaan heikkona, mutta täynnä Jumalan Pyhää Henkeä. Hän tulee ilmoittamaan Suomelle sen synnit, ja Jumalan seurakunnalle sen synnit. Jesaja 58:1"Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuuna, ILMOITA MINUN KANSALLENI HEIDÄN RIKOKSENSA JA JAAKOBIN HUONEELLE HEIDÄN SYNTINSÄ. Hän tulee julistamaan: "TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI." - voimalla mitä ei ole nähty meidän sukupolvessamme.

________________________________________________________________________________

Vladimir Solovjevin profetia

Venäläinen filosofi Vladimir Solovjev (1853-1900) ennusti hämmästyttävän tarkasti 1900-luvun tapahtumia. Osa hänen ennustuksistaan koskee 2000-lukua eikä ole vielä toteutunut.

1900-luvusta Solovjev profetoi v. 1900: "Seuraavasta vuosisadasta tulee suurten sotien aikaa. Maailmansotien kautta mennään väistämättä yhtyneeseen Eurooppaan, eräänlaiseen Euroopan yhdysvaltoihin, jolle syntyy yhteinen hallintoelin, Euroopan neuvosto. Kun löyhää liittoa on mahdotonta johtaa, lujitetaan turvallisuussyistä yhtynyt Eurooppa liittovaltioksi ja valitaan vanha kenraali sen johtoon. Koska hänellä on suursijoittajana yhteydet niin rahamaailmaan kuin sotilasvoimiinkin, hän onnistuu tehtävässään erinomaisesti.
Lopulta Euroopan johtoon nousee suuri ihmiskunnan hyväntekijä – Antikristus."

Solovjevin mukaan Antikristus tulee olemaan vakaumuksellinen spiritualisti, ihailtu hyväntekijä, asialleen omistautunut aktiivinen pasifisti, kasvissyöjä ja päättäväinen eläinten oikeuksien puolustaja.

Antikristus ei ole ”periaatteessa” vihamielinen Kristusta kohtaan. Itse asiassa Antikristus arvostaa Kristuksen opetuksia. Mutta Antikristus tulee hylkäämään Kristuksen ainutlaatuisuuden, ylösnousemuksen ja sen, että Jeesus elää tänä päivänä.

1900-lukua koskeneet ennustukset, kuten kaksi maailmansotaa ja Euroopan Unioni ovat jo toteutuneet.

Solovjevin profetia tulevasta Antikristuksesta tulee toteutumaan yhtä varmasti kuin hänen viime vuosisataa koskeneet ennustuksensakin.