SEQ CHAPTER \h \r 1                      VARUSTAUDU KOHTAAMAAN AJAN HAASTEET

                                                       Rauno Helppi

 

“Mutta tiedä, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, senkaltaisia karta.”  2.Tim.3:1-5

 

Raamatun ennustus ahdistuksen ajasta, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin historian aikana ollut toteutuu nyt aivan silmiemme edessä (Dan.12:1, Matt.24:21). Eri maita johtavat hallitusmiehet, sekä poliittiset että hengelliset johtajat ja lakeja säätävät elimet, ovat kokoontuneet taisteluun Raamatullista kristillisyyttä vastaan. Huvimaailman lietsoma siveettömyys ja väkivalta ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Lasten ja nuorten ohjelmointi kaikenlaisiin paheisiin on saavuttanut huippunsa. Kaikkein eniten taivasta loukkaavat törkeydet ladataan suorastaan ‘pakkosyötöllä’ ja lakisääteisillä pakotteilla kansaan. Sovitteluratkaisut maailman kanssa ovat avanneet kirkkojen ovet saastaisten riivaajahenkien hallinnalle (Ilm.18:2-5).

 

Seksuaalisissa vääristymissä elävien ryhmien ihmisoikeuksia korostetaan lakisääteisin menetelmin sellaisella tavalla, että muilta häviää perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet. Uskonnonvapautta korostetaan sellaisella tavalla, että Jeesukseen uskovat menettävät vapautensa. Kehitysopin ateistista maailmankatsomusta on ‘pakkosyötetty’ kansaan niin, ettei enää ole käsitystä siitä mikä on oikeata ja mikä väärää, mikä sopivaa ja mikä sopimatonta (Room.1:18-32).

 

“Ja minä näin pedot ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa (Jeesusta Kristusta Ilm.19:11-16) ja Hänen sotajoukkoansa (Jeesukseen uskovia Ilm.17:14) vastaan.”     Ilm.19:19

 

Kaiken loppu on lähellä! Jeesuksen takaisin tulo on aivan oven edessä! Mitä tehdä? Miten varustautua näihin lopunajan haasteisiin? Miten kohdata omassa persoonassa ilmenevät väärin ohjelmoinnit? Miten selviytyä kiusauksista voittajana? Miten kohdata ihmissuhdekentän myrskyisät tilanteet? Miten kohdata lisääntyvät ristiriidat ulkopuolisen maailman kanssa? Miten kohdata loputtomien vastoinkäymisten, pettymysten ja ongelmien paljous? Miten kohdata seksuaalisia vääristymiä puolustavien ‘järkeilyt’? Miten kohdata kehitysopin valhetieteelliset saivartelut? Ensi vuonna on Darwinin 200 vuotisjuhla - miten kohdata  keskustelut tuosta aiheesta? Mistä luotettava tieto kansojen ja Suomen kansan kohtaloon ja tuleviin tapahtumiin?

 

 

          Ylivoimainen voitto Jeesuksessa Kristuksessa kaikkiin ajan haasteisiin!

 

Maailma on Raamatun ennustusten mukaisesti, siirtymässä ahdistuksen aikaan, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut (Dan.12:1). Juuri tästä ajasta Jeesus sanoi, että meidän tulisi “rohkaista itsemme ja nostaa päämme”! Luuk.21:28. Meillä on aivan erikoinen syy rohkeuteen ja turvallisuuteen Hänessä, sillä Jeesus sanoi myös:

                                “Minä olen voittanut maailman!” Joh.16:33

       “Minulle on annettu KAIKKI VALTA taivaassa ja maan päällä” Matt.28:18

 

                        “Jumalalle on KAIKKI MAHDOLLISTA” Mark.10:27

          “Katso, Minä olen Herra, onko Minulle mitään mahdotonta?” Jer.32:27

      “KAIKISSA NÄISSÄ (tilanteissa) Hän antaa meille jalon voiton.” Room.8:37

          “Jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan!”

                                                          Room.8:31

Uskon kautta (Raamatun miehet) kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.” Heb.11:33-34

                         Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo!” Mark.9:23

             Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.”

                                                           1.Joh.5:4

(1) Antikristilliset, ateistiset ja maailman henkiset voimat ovat kokoontuneet kaikkialla maailmassa taisteluun kristinuskoa vastaan. Mitä Jeesus merkitsee tähän tilanteeseen? Miten paljon Hän voi auttaa? Jeesus sanoo:

                        “MINÄ OLEN VOITTANUT MAAILMAN.” Joh.16:33

 

(2) Lapset, nuoret ja aikuiset ohjelmoidaan ‘pakkosyötöllä’ mitä törkeimpään siveettömyyteen ja käytöshäiriöihin. Mitä Jeesus merkitsee tähän tilanteeseen? Mitkä ovat Hänen mahdollisuutensa auttaa? Mitä Hän voi tehdä? Jeesus sanoo:

    “MINULLE ON ANNETTU KAIKKI VALTA TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ”

                                                          Matt.28:18

 

(3) Uskovien elämää tukahduttaa moninaiset paineet, joista kaikkein pahimmat ja salakavalimmat  ovat uskonnolliset harhat.

         Mitä Jeesus merkitsee tähän tilanteeseen? Miten paljon Hän voi auttaa?

                    “JUMALALLE ON KAIKKI MAHDOLLISTA.” Mark.10:27

 

(4) Synti on tuhoamassa yhteiskuntaa ja paha saamassa yhä suuremman vallan. Mitä Jeesus merkitsee tähän tilanteeseen? Mitä Hän voi tehdä? Sana sanoo:

               “KAIKISSA NÄISSÄ HÄN ANTAA JALON VOITON.” Room.8:37

(5) Kansat joutumassa kaaokseen ja veren vuodatukseen. Mitä Jeesus merkitsee tähän tilanteeseen? Miten paljon Hän voi auttaa meitä? Jeesus sanoo:

                 “MAAILMASSA TEILLÄ ON AHDISTUS, MUTTA OLKAA

    TURVALLISELLA MIELELLÄ - MINÄ OLEN VOITTANUT MAAILMAN.”

                                                          Joh.16:33

 

            Jeesuksen Kristuksen hallinta ja voitto Kaikkiriittävänä kaikkeen!

 

(1) Kristus-hallinta ja voitto oman persoonan kaikille alueille! 1.Tess.5:23

(2) Kristus-hallinta ja voitto ihmissuhteisiin! Room.8:26-39, 1.Moos.32:1-33:4

(3) Kristus-hallinta ja voitto ympäristöolosuhteisiin! Joh.16:33, 2.Kor.2:14

(4) Kristus-hallinta ja voitto näkymättömän henkimaailman asetelmiin! Kol.2:15

(5) Kristus-hallinta ja voitto uskonnollisen maailman asetelmiin! Joh.8:32,36

 

Juuri nämä viisi ovat kaikkein ratkaisevimmat taistelu-alueet ihmiselämässä. Ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä, mutta miten paljon voi tapahtua Hänessä! Se mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle hyvinkin helppoa, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista! Jeesus Kristus on Kaikkiriittävä ratkaisu kaikkiin ongelmiin, kaikkiin tilanteisiin, kaikkiin haasteisiin! Hän on tullut kaikeksi kaikkeen, Jumala kanssamme!

 

Hyvä Sanoma Jeesuksen Kristuksen hallinnasta ja ylivoimaisesta voitosta kaikissa näissä tilanteissa on se, että ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä, mutta että Hänessä on kaikki mahdollista, jokaiselle Häneen turvaavalle! Jeesus sanoi:

 

“Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä.” Joh.15:5

Paavali sanoi:

“Kaikki minä voin Hänessä (Kristuksessa), joka minua vahvistaa.” Fil.4:13

“Kun Hän (Jumala)...näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa.”  Gal.1:15-16

Se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta.”  2.Kor.3:5

Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol.1:27

 

Näistä teksteistä käy selvästi ilmi, ettei meidän tulekaan kohdata mitään tilannetta yksin omin voimin. Tarkoitus ei ole se, että me itse tulisimme esille. Me teemme tilaa Jumalan esille tulolle ja hallinnalle.

                      Sillä sota ei ole meidän, vaan Jumalan!” 2.Aik.20:15

 

Ei väellä, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni sanoo Herra Sebaot.” Sak.4:6

Älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä mitä teidän on puhuminen, sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.”                                    Matt.10:19-20

Koko Raamattu on kirjoitettu meille opiksi, että me sallisimme Jumalan todellistua hallitsemaan kaikkea ja ilmenemään kaikessa. Mitään merkittävää ei koskaan tapahtunut ihmisen ‘näyttämöllä’ olosta Raamatun kertomuksissa. Kysymyksessä oli aina Jumalan esille tulo, hallinta ja toiminta.

 

1. Mooses ei saanut Israelia Egyptistä pois ennenkuin Jumala itse astui alas, ilmestyi palavassa pensaassa ja otti ohjakset omiin käsiinsä! 2.Moos.2:23-25, 3:2-10

 

2. Jerikon valloistusta ei saanut Joosua armeijoineen aikaan, vaan Herran itsensä ilmestys sotajoukkojen johtajana! Joos.5:13-6:2

 

3. Gideon ei voinut edes kuvitella voittoa Midianista ennenkuin Herra itse ilmestyi  tuhoamaan heidät! Tuom.6:11-16

 

4. Daniel ja hänen kolme ystävää olisivat kuolleet kaikki telotettuna, ellei Herra itse olisi yliluonnollisella tietoudella tukenut heitä! Dan.2:17-28

 

* Mitä olisi Simpson ollut ilman Herran Hengen voimaa? Tuom.14:5-6, 15:14-15

* Miten Joosef selviytyä Marian raskaudesta ilman enkeli ilmestystä? Matt.1:18-25

* Kuka olisi uskonut Jeesuksen Messiaaksi ilman Isän tekoja? Joh.14:10-11, 2:23

* Miten avuttomia opetuslapset kunnes Henki saapui! Joh.20:19, Apt.1:8, 2:1-4:31

 

Herran Henki puhuu minulle: Rukoile - rukoile ja rukoile! Kutsu kansa koolle! Rukoilkaa - rukoilkaa ja rukoilkaa! Jumalan erikoisen toiminnan ja esille tulon aika on tullut!  Voitelu Pyhässä Hengessä ja valtuutus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä varustaa uskovat kohtaamaan kaikki ajan haasteet Jumalan Sanan ilmoituksen mukaisesti - Kaikkiriittävän ja Kaikkeenriittävän Jumalan hallinnassa!

 

                          “Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä

                                           Jumalan puoleen ja sanoivat:

 

Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on....Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja Hänen Voideltuansa (Messiasta) vastaan.... Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua Sinun Sanaasi; ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun Pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan Sanaa rohkeasti.

Apt.4:24-31