Profetia siitä millainen on maailma, ja kristikunnan hengellinen tila ennen Jeesuksen tulemusta.
Pelastusarmeijan perustaja William Booth 1829-1912

1 Silloin on politiikka ilman Jumalaa.
Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, ettei kukaan päättäjistä enää pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi joka ei enää pienimmässäkään määrin pelkää Jumalaa.

2 Silloin on taivas ilman helvettiä.
Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin raamatun profetioiden mukaan saarnataan korvasyyhyn. Kuuliat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä: Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.

3 Kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä.
Kristikunnasta katoaa se raamatun oppi, ettei syntien anteeksiantamista voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä.

4 Päivä ennen Jeesuksen tuloa, ihmiset, jotka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä, ovat täynnä pelastusiloa.

5 On paljon uskontoa, ilman Pyhää Henkeä.

6 Kristikunta on ilman Kristusta.
Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa – kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta.