Selviytymis käsikirja Lopun ajan kristityille

 

10 ja puoli vuotta

 

Tekijän huomautus

Seuraavassa on yhteenveto 10 ja puolen vuoden tapahtumista laskettuna nykyajasta. Se kattaa ajanjakson  ”Pois Kutsu” (toisin sanoen kun Jeesus tulee kuin varas ottaakseen Morsiamensa mukaan) ennen Tempausta, jolloin kaikki jäljellejääneet kristityt maanpäällä otetaan ylös kunniaan Jeesuksen luo. Tässä olevat tiedot on saatu Jumalan, Raamatun ja monen näyn kautta. Nämä näyt on annettu 14 vuotiaalle pojalle ajanjaksolla huhtikuu 2007- elokuu 2007. Tämän sanoman sisältö  on mielestäni tärkeä kaikille kristityille, jotka ovat maanpäällä tämän 10 ja puolen vuoden aikana sen jälkeen kun Pois Kutsu on tapahtunut.

 

Selitykset

 

Voittajat:

Ne kristityt jotka täyttävät Herramme vaatimukset uskollisuudesta ja itsensä kieltämisestä ja siten perivät Jumalan Valtakunnan ja hallitsevat Kristuksen kanssa ikuisesti.

 

Pois Kutsu:

Tätä termiä käytetään kun viitataan Jeesuksen Kristuksen tulemiseen kuin varas yöllä ottaakseen Morsiamensa itselleen. Tästä kerrotaan esimerkiksi Matt. 24:36-44,. Uskovat jotka ovat valmiit ja mukana tässä tapahtumassa ovat voittajia. Tämä ei ole ainoa kristittyjen voittaja ryhmä.

 

Tempaus

Suuren ahdistuksen lopussa Jeesus tulee uudestaan,  tälä kertaa ei niin kuin varas yöllä, vaan pilvissä voimalla ja suurella kunnialla. Tässä hetkessä kaikki kristityt, jotka elävät maan päällä temmataan ja tapaavat Jeesuksen ilmassa. Nämä ovat myös voittajia.

 

Ensimmäinen Ylösnousemus

Samanaikaisesti tempauksen kanssa, kaikki voittaneet kristityt, jotka ovat kuolleet Adamista alkaen nousevat kuolleista ja tapaavat myös Jeesuksen ilmassa. Nämä ovat myös voittajia. Esim. Fil. 3:11-14-

 

Antikristus

Antikristus on merkittävä poliittinen hahmo lopussa ja hallitsee poliittista näyttämöä viimeiset seitsemän vuotta. Lähellä loppua hän julistaa itsensä jumalaksi ja on messias juutalaisille ja maailmalle. Koska emme tiedä hänen nimeään vielä, käytämme hänestä termiä antikristus, mikä kirjaimellisesti tarkoittaa ”Kristuksen sijainen”

 

Uusi maailman järjestys:

Maailman laajuinen hallitus systeemi , missä maailma on jaettu kymmeneen alueeseen, jossa jokaisessa on oma hallintoelin. Nämä kaikki yhteistyössä toimivat korkeammalla tasolla pyrkien muodostamaan yhtenäisen yhden maailman hallituksen.

 

Jaksojen nimet:

Viimeiset 10 ja puoli vuotta on jaettu kolmeen ajanjaksoon joista kukin on 3 ja puoli vuotta.  Ne ovat savi, pronssi ja rauta aika. Nämä jaksojen nimet saavat alkunsa yhdestä visiosta missä aikoja kuvataan näillä eri väliaineilla.

 

Johdanto

Viimeinen 10 ja puolen vuoden jakso on jaettu 3 ja puolen vuoden alaosastoihin, missä seuraa lyhyt 3 kuukauden jakso massiivisella sodalla ja sekasorrolla maan lopussa jolloin Jeesus ja hänen taivaallinen sotajoukkonsa tulevat Harmagedonin taisteluun. Tämän jälkeen tuhatvuotinen Jeesuksen Kristuksen hallinta maan päällä alkaa.

 

Kolme jaksoa joista puhuttiin ylempänä, voidaan myös kutsua näin:

 

1) Savi aika: Suhteellisen heikko maailman hallitus.

 

2) Pronssi aika: Vahvempi maailman hallitus ja antikristus nousee hänen omaan valtaan.

 

 

3) Rauta aika: Antikristus julistaa itsensä jumalaksi ja polkee pyhät maahan.

 

 

Seuraavissa kappaleissa päätapahtumia jokaisen jakson alla selitetään tarkemmin.

 

Savi aika: Ensimmäinen 3,5 vuotta Pois Kutsun jälkeen

 

Alku:

Tämä jakso alkaa ”Pois Kutsulla”. Monet jäljelle jääneet kristityt tajuavat, että heidän voittaja Kristitty veljensä on otettu ylös taivaaseen. He itse tietävät, miksi ovat jääneet jälkeen. He aloittavat julistamaan kaikkialla mitä tapahtui ja kehoittavat kaikkia parannukseen ja olemaan valmiina maailman loppuun, mikä on käsillä.   Maailma ei enimmäkseen kuuntele näitä kehoituksia, mutta moni alkaa osoittaa epäilyä sydämessään.

 


1 vuosi myöhemmin:

 

Ensimmäinen pasuuna puhalletaan taivaassa. Maassa tähtitieteilijät huomaavat komeetan joka on tulossa suoraan maata kohti, auringon suunnasta. He yrittävät pitää sen piilossa tavalliselta kansalta, ajatellen ja toivoen että se ei saavuta maata. Näyttää siltä että että se ei todellakaan saavuta maata, mutta sen pyrstö menee ohi maan ja se  lyhenee maapallon painovoiman lähellä. Häntä osuu Afrikan maanosaan pääasiassa ympäri päiväntasaajaa, mutta myös alas Etelä Afrikkaan ja ylös pohjois Afrikkaan. Iskun luonne on kuin palavat kivet iskeytyisivät maahan suurella nopeudella. Päiväntasaajan metsät tuhoutuvat. Kaikki Egyptin pyramidit tuhoutuvat tai vahingoittuvat pahasti. Kristityt varoittavat että tämä katastrofi täyttää Ilmestyskirjan ennustuksen. Jotkut kristityt surmataan tämän todistuksen vuoksi, koska maailma ei halua kuulla sitä. Monet ihmiset pilkkaavat Jumalaa tämän tapahtuman vuoksi. Monet muut liittyvät ryhmään joilla on epäilys sydämessään liittyen tähän asiaan, epävarmoina siitä että tuleeko tämä Jumalalta vai onko se pelkästään sattumaa.

 

Tämän jälkeen puhalletaan toiseen pasuunaan. Komeetan pääosa jakaantuu kahtia. Edelleen toive siitä, että se sivuuttaisi maan on turhaa. Suurempi osa näistä pääosista iskeytyy Tyyneen Valtamereen tylysti sen keskelle, juuri päiväntasaajan pohjoispuolelle. Tuloksena on tsunameita jotka tappavat monia ja tuhoavat monta laivaa. Tulivuoret purkautuvat ja massiiviset maanjäristykset  alkavat tämän törmäyksen vaikutuksesta. Jälleen kerran kristityt varoittavat, että nämä ovat Ilmestyskirjan profetioiden täyttymystä. Vain pientä kääntymystä tapahtuu, kuitenkin epäilijöiden määrä kasvaa.

 

Puhalletaan kolmanteen pasuunaan. Pienempi osa komeetasta (kutsutaan koiruohoksi tai karvaaksi tai johonkin siihen viittaavaksi) palaa poroksi kun se saapuu maan ilmakehään ja ainoastaan pieni osa siitä iskeytyy maahan Amatsonin jokialueeseen. Tämä ei ole yhtä huomiota herättävä kuin aikaisemmat tapahtumat, kuitenkin koko Amatsonin jokialue myrkyttyy alas tulevasta tuhkasta. Tämän tuloksena ihmiset ja eläimet jotka juovat vettä joko kuolevat tai tulevat sairaaksi.

 

Puhalletaan neljänteen pasuunaan. Pirstaleet, savu ja tomu monista törmäyksistä nousee ylempään ilmakehään  aikaansaaden tummia pilviä jotka himmentävät auringon, kuun ja tähdet ympäri maapallon suunnilleen kolmannen osan päivästä. Jälleen kristityt kehoittavat ihmisiä  parannukseen, koska loppu on käsillä. Epäilijöiden määrä kasvaa entisestään. Tähtitieteilijät kuitenkin osoittavat että aurinkoon, kuuhun ja tähtiin ei ole isketty niin kuin on profetioitu Ilmestyskirjassa ja he vastustavat suuresti tämän profetian täyttymistä. Ensimmäiset neljä pasuunaa odotetaan ulottuvan likimain yhden kuukauden ajalle.

 

Kuitenkin pölypilvien aiheuttama pimeys, joka tulee neljästä pasuunasta kestää vuosia.

 


3 vuotta (Pois Kutsusta alkaen ):

Puhalletaan viidenteen pasuunaan. Tässä kohtaa näytetään taivas missä iso paha enkeli tulee näkyviin Jumalan edessä ja hänen kanssaan lukematon joukko pienehköjä rumia paholaisia, demonisia olentoja. Enkeli (Abaddon tai Apollyon) on melko ylimielinen ja peloton ja näyttää tietävän mitä tulee tapahtumaan. Hänen kannattajansa toisaalta vapisevat pelosta ja luultavasti ajattelevat että heidän rankaisunsa aika on tullut. Jumala sitten lähettää tämän lauman maahan voiman kanssa, joka vahingoittaa niitä jotka asuvat maassa. Ne eivät tapa ketään, ne eivät vaurioita kasveja ja puita ja ne eivät kosketa ketään, joissa on Jumalan sinetti otsassaan. Loput ihmiskunnasta kuitenkin kärsii hirvittävästi kivusta mitä nämä aiheuttavat. Tämä kestää viisi kuukautta. Tämän avulla ensimmäinen 3,5 vuoden jakso päättyy.

 

Pronssi aika: Toinen 3,5 vuoden jakso, Pois Kutsun jälkeen

 

Hengellisessä todellisuudessa tärkeimmät tapahtumat tässä jaksossa ovat kolmen sanoman julistukset:

 

1)    Evankeliumi, mistä seuraa viimeinen elonkorjuu

2)    Syy Babylonin tuhoutumiseen

3)    Varoitus että ei saa ottaa pedon merkkiä.

 

Fyysisessä todellisuudessa tässä jaksossa hallitsevat kansainväliset selkkaukset ja juonittelut.

 

Viimeinen elonkorjuu

 

Päätapahtuma tässä jaksossa hengellisesti on viimeinen elonkorjuu. Tämä on tapahtuma missä Jumala lähettää Hänen ”pois kutsutut” voittajat julistamaan Evankeliumia Jumalan Valtakunnasta kaikille lopuille maan päälle ja jokaiselle heimolle ja kielelle ja kansakunnalle. Ihmiskunnan historian suurin joukko korjataan talteen.

 

Ensimmäisen kauden kaikkien tapahtumien vuoksi (Savi kausi)  tulee olemaan monia jotka huomaavat kaikki tapahtumat, mutta eivät ole vielä päättäneet mitä mieltä ovat, onko tämä todella Jumalasta vai ei. Pois Kutsuttujen voittajien saarnaamisen seurauksena kaikki nämä epäilijät tekevät parannuksen ja heidät kastetaan. Elonkorjuun voimakkuus on korkeaa aluksi ja suipentuu pronssi kauden lopussa. Tulevan rauta kauden aikana ei lisää kääntymisiä tule enää.  

 

Ensimmäinen ja tärkein viesti on julistaa viimeisen elonkorjuun aikana iankaikkista Evankeliumia Jumalan valtakunnasta: ”Pelkää Jumalaa ja palvele Häntä, joka on kaiken Luoja.”

 


Babylonin tuhoutuminen

 

Hyvin vahva liitto vakiintuu Kiinan ja Venäjän välille. Myöhemmin molemmat niistä katkaisee, suhteensa Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Venäjän kansalaisia USA:ssa kohdellaan karkeasti. Sekä Venäjän että Kiinan hallitukset määräävät kansalaistensa poistumaan USA:sta.   Kahden vuoden sisällä pronssi kaudella tämä Kiina Venäjä liittouma laukaisee ydinase hyökkäyksen USAan. New York tuhoutuu. Tämä on Babylonin tuhoutuminen. Tämän lisäksi Katolinen kirkko tuhoutuu Uuden Maailman johtajien kautta, ”nainen palaa tulessa”.

 

Näiden tapahtumien jälkeen Pois Kutsutut Voittajat julistavat toisen viestin: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat".

 

Pedon merkki

 

Samalla antikristuksella on vahva tukikohta Roomassa ja hänet otetaan Lähi Idässä vastaan messiaana. Hän levittää arvovaltansa ja vaikutuksensa yli koko Euroopan, Lähi Idän ja Pohjois Afrikan. Kun hän on onnistunut tässä, hän tehokkaasti hallitsee näitä alueita mutta hän tekee sen tässä vaiheessa melko peitellysti. Kuitenkin hänen voimansa ei ole tarpeeksi suurta vielä vastustaakseen avoimesti Kiinan ja Venäjän liittoumaa.

 

Tietokone sirusta on kehitetty ainutlaatuinen merkki kaikille ihmisille. Tämä on tehty antikristuksen ja Uuden Maailman Järjestyksen suojeluksen alaisena.

 

Kolmas viesti Pois Kutsutuilta Voittajilta tulee esiin: ”Älä ota pedon merkkiä. Jos otat sen, Jumalan viha tulee päällesi.”

 

Toinen vakava tapahtuma tämän jakson aikana on Kiinan hyökkäys Japaniin. Tämä tapahtuu tämän jakson loppupuolella.

 

Rauta aika: Kolmas ja viimeinen 3,5 vuotta

 

Tätä jaksoa kutsutaan Suuren Ahdistuksen ajaksi.

 

Suuri Ahdistus

 

Kun Jeesus puhui tästä opetuslapsilleen , hän kehoitti  pakenemaan vuorille viipymättä. Tämän vuoksi jokaisen kristityn tämän jakson aikana tulee katsoa valmiiksi turvallinen pakopaikka, eikä yrittää kestää antikristuksen järjestelmän vaikutusta. Laskettuna Savi ajan alusta heillä on karkeasti 7 vuotta aikaa valmistaa sellainen paikka. Älä aliarvioi tämän varoituksen merkitystä!

 

Lisäksi Jumala ei salli antikristuksen sotia pyhiä vastaan ja voittaa heitä, hän ei anna heitä antikristuksen käsiin. Päinvastoin Hän varustaa turvapaikkoja, salaisia piilopaikkoja kristityille, tarvittaessa erilaisia paikkoja kaikkialle maapallolle. Nämä on varattu uskoville rukoileville kristityille.

 

Tämän Rauta kauden alussa antikristus julistaa olevansa jumala. Hän tekee tämän Kalliomoskeijan sisällä (Muslimien pyhä paikka Temppeli Vuorella Jerusalemissa). Hän julistaa että Allah, Buddha, jne ovat aina olleet hänen ruhtinoitaan. Lisäksi hän julistaa, että on aina ollut juutalaisten jumala.

 

Tämän jälkeen hän ottaa vahvan kontrollin Uuden Maailman Järjestyksen liittoumassa ja heidän kanssaan julistaa ”Uuden Maailman Päivän” mikä esittää ”pedon merkin” (kuten se tunnetaan kristittyjen piireissä).

 

Tämä merkki on pieni tietokone siru, joka sisältää kaikki henkilöä koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot, kuten ID, pankkitalletukset, jne., ja se asennetaan ihon alle oikeaan käteen tai otsalle. Ilman tätä sirua sinulla ei ole oikeuksia ostaa tai myydä. Käteinen on poistettu, joten tämä merkki on ainoa maksuväline. Tietokone skannerit on linkitetty internetiin ja ne seuraavat  pieniä ja suuria kaupankäyntejä.  Jokaiselta joka on ottanut tämän merkin vaaditaan tehokasta antikristuksen palvontaa jumalana ja toistaa tämä palvonta henkilökohtaisen skannerin kautta ja internetissä (web-kamera) päivittäin. Kristittyjä jotka eivät kiellä Herraa Jeesusta Kristusta ja vastustavat merkin ottamista, vainotaan ja he kokevat marttyyri kuoleman. Tässä vaiheessa kristittyjä vihataan melkein kaikkialla. Jotkut kristityt ottavat merkin sillä tekosyyllä , että he auttavat muita kristittyjä tällä tavalla. He johtavat viranomaiset kristittyjen piilopaikkoihin ja siten (vahingossa) pettävät heidät.

 

Kiina ja Venäjä hylkäävät ”pedon merkin” ja kieltäytyvät yhteistyöstä. Lisäksi ne tarjoavat suojapaikkoja kristityille, jos nämä eivät saarnaa. Tämän vuoksi antikristus suuttuu Kiina-Venäjä liittoumalle.  Noin kolme kuukautta ennen Rauta ajan päättymistä hän lopulta julistaa sodan niille – tämä on kuudes Pasuuna.

 

Kaksi todistajaa

 

Rauta ajan alussa Jumala lähettää alas Hänen kaksi palvelijaa, Mooseksen ja Eliaan, todistamaan Jerusalemiin pääasiallisesti, kuitenkaan ei yksinomaan. Heidät on varustettu yliluonnollisella voimalla ja kyvyllä ja he todistavat koko tämän 3,5 vuoden jakson. He puhuvat Jeesuksen Kristuksen kunniasta ja vastustavat antikristusta. He saarnaavat Jumalan Valtakunnasta ja ovat väärän jumalan valtakuntaa vastaan. He auttavat kristittyjä ja rohkaisevat heitä. He jopa auttavat kristittyjä pakenemaan vankilasta.  Antikristus ja maailma vihaavat heitä. Joka kerta kun joku yrittää vastustaa tai hyökätä heidän kimppuun, tuli taivaasta kuluttaa heidät.

 

Rauta kauden 3,5 vuoden lopussa Jumala sallii antikristuksen vangita nämä kaksi todistajaa ja toimittaa heidät juutalaisille ja heidät kivitetään kuolleeksi. Maailma iloitsee heidän kuolemaansa julistamalla kansainvälisen juhlapäivän ja ihmiset lähettävät lahjoja toisilleen. Heidän ruumiinsa makaa Jerusalemin kadulla 3,5 päivää, jonka aikana TV kamerat näyttävät heistä kuvaa koko maailmaan. 3,5 päivän lopulla taivaasta kuuluu ääni, ”Tulkaa tänne ylös!”. Tämän kehoituksen aikana he virkoavat eloon ja nousevat taivaaseen. Samaan aikaan kaikki maan päällä olevat kristityt, vapaat tai vangitut nousevat taivaaseen heidän kanssaan (Tempaus).  Tähän samaan aikaan Ensimmäinen Ylösnousemus (toisin sanoen ”ne jotka ovat kuolleet Kristuksessa”) tapahtuu.

 

Kuudes pasuuna

 

Kuten edellä mainittiin kolme kuukautta ennen tämän Rauta ajan loppua sota puhkeaa antikristuksen ja Kiina-Venäjä liittouman välille. Kolme ensimmäistä kuukautta tässä selkkauksessa käydään sotaa tavanomaisilla tavalla aiheuttaen paljon kuolleita. Kun Tempaus on tapahtunut sota laajenee maailmanlaajuiseksi ydinsota selkkaukseksi.

 

Viimeiset kolme kuukautta

 

Seitsemäs pasuuna

 

Seitsemäs pasuuna puhalletaan Rauta ajan lopussa. Se merkitsee Jumalan Valtakunnan tuloa maan päälle. Tämän pasuunan äänessä Tempaus ja Ensimmäinen Ylösnousemus tapahtuu. Lisäksi seitsemäs pasuuna tuo mukanaan seitsemän vihan maljaa, missä kohoaa huippuunsa koko saatanan valtakunnan tuhoutuminen. Tämän Pasuunan puhaltamisen ja lopun väli on lähes kolme kuukautta.  Se itse asiassa lyhennetään lähellä Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä Harmagedonin taistelussa. Jos aikaa ei lyhennettäisi mikään liha ei selviäisi.

 

Harmagedon

 

Tässä kohtaa selkkaus raivoaa rajusti antikristuksen ja Kiina-Venäjä liittouman välillä. Sitten Jeesus Kristus, kuninkaiden Kuningas, näkyy taivaalla, taivaallisen sotajoukon kanssa. Nähdessään Jeesuksen, kaksi selkkauksen osapuolta spontaanisti yhdistyvät vastustaakseen taivaallista sotajoukkoa, mutta heidät lyödään ja Jeesus itse tuhoaa antikristuksen.

 

Huomautus tähän, Jumalan Valtakunta on maan päällä.

 


Loppusanat

 

Harmagedonin taistelun jälkeen, saatanan valtakunta hengellisessä todellisuudessa on tuhottu. Antikristus heitetään Tulijärveen ja saatana itse on kahlehdittu syvyyteen. Saatanan valtakunta ja sen paha vaikutus ihmisen asioihin on lopulta peruuttamattomasti tuhottu.

 

Tässä kohtaa ajassa, monet ihmiset yhä elävät maan päällä. Tosi Israel kootaan kansakunnista heidän omaan maahansa. Heitä pidetään ”kansojen päänä” ja heidän sydämet ja mielet muuttuvat palvelemaan Jumalaa ikuisesti ilman syntiä.

 

Loput selvinneistä maailman väestöstä jaetaan kahteen ryhmään, lampaisiin ja vuohiin. Lampaat ovat niitä, jotka auttoivat kristittyjä tavalla tai toisella, samalla kun vuohet ovat niitä jotka eivät auttaneet kristittyjä millään tavalla. (Matt. 25) Vuohet tapetaan , mutta lampaat asuttaa uudelleen maan.

 

Jeesus Kristus kuninkaiden Kuningas yhdessä Hänen voittajiensa kanssa (Pois Kutsutut, Temmatut ja Ensimmäisessä Ylösnousemuksessa olevat) määräävät ja hallitsevat maassa. Hänen Valtakuntansa Valtikka on oikeudenmukaisuuden valtikka ja maa tulee kukoistamaan Hänen Kuninkuutensa alla. Siellä tulee olemaan rauha ja Jumala tulee kirkastetuksi. Jumalan tahto toteutuu maan päällä niin kuin taivaassa. Halleluja!

 

Ja tuhat vuotta myöhemmin uusi taivas ja uusi maa , missä oikeudenmukaisuus vallitsee, korvaa vanhan.