Mooseksen ja Karitsan virsi

 

 

 

Ihmisen on hyvä opetella kiittämään Herraa koko ajan, sitä taivaassakin teemme. Emme ehkä opi muuten helposti uutta Karitsan virttä.

Ps.103: 2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,

Joh.1: 17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Joh.5: 46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

Joh.5: 45Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

5.Moos.31: 22 ”Ja Mooses kirjoitti tämän laulun sinä päivänä ja opetti sen israelilaisille.”

Vanhan liiton Jumalan omaisuuslapset laulavat Mooseksen virttä. Kiittävätkö he sitten omia tekojaan, vai uhrikaritsaa, koska on kirjoitettu ja heitä kehotettu 5. Moos. 26: 13-14 ”niin sano Herran, sinun Jumalasi edessä: ’Minä olen … aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut. Olen kuullut Herran, minun Jumalani, ääntä; olen tehnyt aivan niin, kuin olet minun käskenyt tehdä’.” Esim. 1.Aik.29: 17 ” Ja minä tiedän, Jumalani, että sinä tutkit sydämen ja mielistyt vilpittömyyteen. Vilpittömällä sydämellä minä olen antanut kaikki nämä vapaaehtoiset lahjat, ja nyt minä olen ilolla nähnyt, kuinka sinun täällä oleva kansasi on antanut sinulle vapaaehtoiset lahjansa.”

 

Vanhan liiton ihminen sai itse yrittää täyttää kaiken ja piti täyttää. Hehän kolminkertaisella lupautumisellaan liittyivät laki-liittoon verivalan kanssa, oman täyttämisen tielle, Jumalan tarjoamaan kokeeseen, jossa ihminen sai mahdollisuuden näyttää kykenevyytensä. 2. Moos. 24: 12 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

Jumala vaati lain täydellistä täyttämistä. Kuitenkin hän edeltä näki, ettei kukaan ihminen tulisi täydellisesti lakia täyttämään, vaan sen tulisi tekemään Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Hänestä on laki kirjoitettu, lain vanhurskaus, kirjoitettu ihmiselle opetukseksi, mutta ihmisen piti sen täyttäminen aloittaa ”kantapään kautta”.

Näin ollen kaikki heidän hyvät tekonsa tuli heille itselleen kiitokseksi, uhrikaritsa sovitti puutteet.

5.Moos.26: 16 Tänä päivänä Herra, sinun Jumalasi, käskee sinun seurata näitä käskyjä ja oikeuksia; noudata ja seuraa niitä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

17 Sinä olet tänään kuullut Herran, sinun Jumalasi, julistavan, että hän tahtoo olla sinun Jumalasi ja että sinun on vaellettava hänen teitänsä ja noudatettava hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa sekä kuultava häntä. (Juuri niin tuli Jeesus tekemään; hän kuuli Isää ja teki niin.)

18 Ja Herra on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla hänen omaisuuskansansa, niinkuin hän on sinulle puhunut, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjänsä,

19 että hän asettaisi sinut korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, niinkuin hän on puhunut."

 

Mooseksen virsi tai laulu

5.Moos.31: 22 ”Ja Mooses kirjoitti tämän laulun sinä päivänä ja opetti sen israelilaisille.”

30 ”Ja Mooses lausui koko Israelin seurakunnan kuullen tämän virren sanat, alusta loppuun asti:”

Mooseksen virsi koskee lain noudattamista, sen rikkomista ja rangaistusta sekä uuteen maahan pääsyä. Vanhan liiton lasten ylistysvirsi nousee tältä pohjalta Jumalalle, Mooseksen virtenä; he, jotka luottivat tekoihinsa, uhrikaritsaan ja Jumalan anteeksiantoon laulavat sitä Herralle.

 

 

Ketkä laulavat Mooseksen ja Karitsan virttä?

Uuteen maahan pääsevät Israelilaiset silloinkin, kun Jeesus Kristus tulee heidän kuninkaakseen 1000-v valtakunnan alkaessa; onhan se rauhan valtakunta, todellisesti uusi. Siitä on kuvauksena seuraavat tekstit:

2.Aik.20: 21 Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen: "Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti".

22 Ja juuri kun he alottivat riemuhuudon ja ylistysvirren, …

28 Ja he tulivat soittaen harpuilla, kanteleilla ja torvilla Jerusalemiin, Herran temppeliin.

29 Ja Jumalan kauhu valtasi kaikkien maitten valtakunnat, kun he kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan.

30 Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha; hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla.

 

Tämä teksti on ennakoiva tapahtuma siitä, mitä tulee profetioiden ja Ilmestyskirjan mukaankin tapahtumaan. Herra tulee itse sotimaan heidän puolestaan ja he pääsevät rauhan valtakuntaan.

Suoraan siitä ennustavasti sanotaan psalmissa:

Ps.22: 3 Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä.

 

Esra 3: 11 Ja he virittivät ylistys-ja kiitosvirren Herralle: "Sillä hän on hyvä sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan". Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu.

Temppelin perustuksen laskeminen on suoraan verrattavissa siihen, jolloin uuden Jerusalemin temppelin perustus, Jeesus Kristus, on laskettu Israelin kansan sydämiin ja pelastus on tullut.

Neh.12: 27 ”Kun Jerusalemin muuri oli vihittävä, haettiin leeviläiset kaikista heidän asuinpaikoistansa ja tuotiin Jerusalemiin viettämään vihkimäjuhlaa iloiten, kiitosvirsiä ja lauluja laulaen, kymbaaleja, harppuja ja kanteleita soittaen.”

Tämä ylistyslaulu kajautetaan vielä, kun Israelin kansa on kerätty kaikkialta ja päässyt Jerusalemiin, jossa Jeesus Kristus Messias on kuningas, jota he hoosianna huudoin ylistävät.

 

Ilmestyskirjan 7. 14. ja 15. luvuissa on kysymys Israelin kansan viimeisestä jäännöksestä.

Ilm. 7: 4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, …

He ovat saaneet voiton pedosta, joka vaikuttaa maailman historian aivan viimeisinä vuosina, ennen Kristuksen saapumista kuninkaaksi, Ilm. 19: 11-. He ovat myös tunnustaneet Jeesuksen Kristuksen Messiaakseen ja Herrakseen ennen kuin heidät pelastetaan ja otetaan ylös maasta.

Ilm. 14:3 ”Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.”  

He ovat Israelin kansasta otetut ja sen viimeisestä jäännöksestä. Tässä kerrotaan heidän laulavan uutta virttä, koska he olivat oppineet Jeesuksen tuntemaan. Siksi he myös laulavat Karitsan virttä eli uutta virttä, joka kertoo sen, että tämä viimeinen joukko tunnusti Jeesuksen Messiaakseen ja Herrakseen.

Saman 144 000 joukon on vakuutettu olevan ylhäällä taivaassa juuri ennen kuin Jumalan vihan maljat alkavat, mutta he ovat eläneet pedon vaikutuksen aikana.

15: 2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.

3 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

4 Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

 

Mitä muiden kansojen pelastetut laulavat?

Room.11: 17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,

18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.

24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

 

Ei yksin Israel vaan myös pakanat tulevat oksastetuksi Jeesukseen ja yhdeksi hänen kanssaan. He laulavat Karitsan virttä. Siitä kertoo ennustava symbolinen esitys Ilm. 5: 9 ”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".”

(Tämä 24 vanhimman ennustava virsi Karitsalle kertoo kaikkien kansojen pelastetuista.)

13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!"

 

Ilm.19: 1 Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.

5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.

7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.

8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

 

Tässä Jumalalle ja Karitsalle annetussa ylistyksessä on koko Jumalan luomakunta mukana. Jeesus Kristus Karitsan kautta on pääsy Isän tykö, uskon kautta Jeesuksen nimeen, jolloin tulee myös uskotuksi hyväksemme tehty pelastustyö, Karitsan työ, jonka Jumala teki.

Mooseksen virsi kuuluu vanhan liiton ihmisille, mutta Karitsan virsi on sama kuin uusi virsi. Se on kuvauksena uuden liiton sanomasta, ilosanomasta Kristuksessa.

 

 

Aloitettu 24. 11. 2006 ja

täydentävästi jatkettu

14-15.6.2008

Sävy Nordgrén