JUMALAN TOIMINNAN KOLME ULOTTUVUUTTA

 

Haluan tässä Raamatun tutkistelussa puhua lyhyesti Jumalan toiminnan ilmenemisestä kolmessa muodossa. Ensimmäisen kanssa meillä ei ole mitään tekemistä, vaikka sen tärkeys meidän elämällemme onkin erittäin tärkeä. Seuraavien kahden toimintamuodon suhteen tilanne on toisenlainen: niissä meiltä odotetaan henkilökohtaista suostumusta ja jopa yhteistyötä Jumalan kanssa.

 

1. JUMALA TOIMII ITSENÄISESTI TÄYSIN ERILLÄÄN MEISTÄ ELI TÄYSIN

RIIPPUMATTA SIITÄ MITÄ ME OLEMME TAI MITÄ ME TEEMME.

 

Jumala kysyy:"Missä olit silloin kun minä maan perustin?" Job.38:4

"Sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän, joka Israelia (ja siis myös meitä)

varjelee, ei torku eikä nuku." Ps.121:3-4

 

"Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, KUN ME VIELÄ OLIMME SYNTISIÄ, kuoli meidän edestämme....Sillä jos me silloin KUN VIELÄ OLIMME JUMALAN VIHOLLISIA, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta...." Rm.5:8,10 "Sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan." 2.Aik.20:15

"Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani (sanoo Herra)." Jes.63:3

 

Missä olimme todella silloin kun Jumala loi maailman? Kuka meistä oli silloin siellä häntä auttamassa? Ei kukaan ollut siellä muu kuin hän itse! Ei hän tarvinnut luotujen olentojen apua, eikä läsnäoloa kun hän loi maailmankaikkeuden. Hän toimi täysin irrallaan meistä. Sama periaate toistui myöskin Jeesuksen Kristuksen lunastustyössä. Hän yksin polki viinikuurnan, kukaan meistä ei ollut siellä häntä auttamassa. Eikä hän näissä luomis-ja lunastustoiminnoissaan meidän yhteistyötä olisi tarvinnutkaan. Kun me nukumme, niin hänen toimintansa ei sittenkään pysähdy - hän ei torku, eikä nuku. Hän toimii omien suunnitelmiensa mukaisesti ihmiskunnan hyväksi siitä huolimatta olemmeko hänen puolellaan tai häntä vastaan. Hän toimii meidän hyväksemme omalla viisaalla tavallaan täysin riippumatta siitä mitä olemme tai mitä teemme. Meidän syntisyytemme ei voi hänen toimintaansa tässä mielessä pysäyttää, eikä tottelevaisuutemme sitä edistää. Hän huolehtii jokaisesta luodustaan parhaaksi näkemällään tavalla, siitä huolimatta luovuttavatko he huolensa hänelle ja luottavatko he häneen tai eivät. Jumala on jo täydessä vauhdissa huolehtien meistä. Me näemme turhaa vaivaa ja rasitamme vain itseämme jos yritämme auttaa häntä tässä mielessä. Se on yhtä hedelmätöntä kuin jos yrittäisit edistää lentokoneen matkaa ajamalla

polkupyörällä sen perässä. "Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, SILLÄ hän pitää teistä huolen." 1.Pt.5:7

Tuo SILLÄ sana osoittaa, että Jumala on jo vauhdissa huolehtien meistä ja asioistamme. Annetaan siis hänen tehdä se rauhassa. Älä yritä "auttaa" häntä asioissa, joissa hän toimii itsenäisesti ja täysin siitä riippumatta mitä me olemme tai mitä me teemme. Sota on Herran, eikä meidän. Hän toimii hyväksemme ja meidän puolestamme alati. Hän ei torku, eikä nuku. Halleluja! Jos tämä edellä mainittu Jumalan toimintojen ilmenemismuoto olisi ainoa tapa jolla hän toimii, niin silloin Ihmistä ei tarvittaisi missään, eikä millään tavalla. Ihmiset eivät olisi vastuussa pahoista teoistaan, sillä niillä ei olisi mitään vaikutusta mihinkään.

Ihmisiä ei myöskään kehotettaisi Raamatussa hyviin tekoihin, koska niilläkään ei olisi mitään vaikutusta mihinkään. Jumala joutuisi vastuuseen kaikesta mitä tapahtuu olkoonpa se sitten hyvää tai pahaa, sillä ihminen olisi silloin robottiin verrattava tahdoton tekele. Nyt asia ei kuitenkaan ole Raamatun mukaan näin. Edellä mainittu Jumalan toimintojen ilmenemismuoto on vain yksi puoli asiasta, vaikka se onkin kaiken muun perusta ja edellytys.

 

2. JUMALA ODOTTAA IHMISELTÄ SUOSTUMUSTA JA YHTEISTYÖTÄ MÄÄRÄTYISSÄ ASIOISSA. HÄN ON JOPA ASETTANUT ITSENSÄ IHMISEN ULOTTUVILLE JA SIUNAUKSENSA AIVANKUIN HÄNEN KÄYTTÖÖNSÄ.

Jeesus sanoi:"Minä olen elämän leipä....ELLETTE SYÖ Ihmisen Pojan lihaa JA JUO hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne." Joh.6:48,53

Jos Jeesus vertaa itseänsä leipään ja sanoo ellette syö, niin on selvääkin selvempää, että

meiltä odotetaan suostumista häneen ja yhteistyöhön hänen kanssaan. Näiden sanojen merkityksestä ei voi erehtyä - kysymyksessä on selvästi Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen vastaanottaminen eli kuvaannollisesti sanottuna "syöminen". Ihmisen

Pojan lihan "syöminen" ja veren "juominen" on meidän suostumisemme häneen. Kukaan

ei voi tulla Jeesuksen tykö, eikä kukaan voi vastaanottaa häntä ellei Isä sitä Pyhän

Hengen kautta vaikuta (Joh.6:44). Sillä Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja

tekemisen (Fil.2:13). Mutta vaikka hän sen meissä vaikuttaakin, niin ei hän meitä siihen

pakota. Meidän tehtävämme on avata ovi kun hän kolkuttaa ja vastaanottaa hänet eli

lausua hänet tervetulleeksi.

Jeesus sanoo:"Katso, MINÄ seison ovella ja KOLKUTAN; JOS JOKU KUULEE MINUN ÄÄNENI JA AVAA OVEN, NIIN MINÄ KÄYN hänen tykönsä SISÄLLE JA ATERIOITSEN hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." Ilm.3:20

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." Joh.1:12 Jeesus sanoi:"Jos joku janoaa, niin TULKOON minun tyköni ja JUOKOON. JOKA USKOO MINUUN, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virrat. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman (Gr.LAMBANEIN=VASTAANOTTAMAN), jotka uskovat häneen..." Joh.7:37-38

Raamattu on täynnä tekstejä ja esimerkkejä siitä miten meidän tulisi suostua yhteistyöhön Jumalan kanssa. Vieläpä siellä osoitetaan selvästi, että meidän ulottuvillemme ja meidän käyttöömme on Jeesuksessa Kristuksessa asetettu siunauksia ja Hengen armoituksia. Jopa niin, että ne eivät tule julki eivätkä hyödytä meitä eikä meidän rakkaitamme ellemme me suostu hyödyntämään niitä käytännössä Pyhän Hengen johdossa.

 

A. Jeesus jätti ja uskoi meille voimansa armoitukset kun hän lähti taivaaseen: "Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja USKOI HEILLE OMAISUUTENSA." Mt.25:14

B. Tuhlaajapojan vanhempi veli sanoi Isälle:"ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan." Lk.15:29 Mutta Isä sanoi hänelle: "Poikani...KAIKKI MIKÄ ON MINUN OMANI, ON SINUN" Lk.15:31 eli toisin sanoen - miksi et ottanut, ne oli annettu sinun käyttöösi!

C. Paavali puhuu Hengen armoituksista, jotka jäävät ilmi tulematta ellei niitä "viritetä palavaksi" eli käytetä hyväksi eli aktivoida Pyhän Hengen johdatuksessa Jumalan suunnitelmien mukaisesti: "Siitä syystä minä sinua muistutan VIRITTÄMÄÄN PALAVAKSI

Jumalan armolahjan, joka sinussa on..." 2.Tim.1:6

 

3. JUMALA HALUAA MYÖSKIN MEIDÄN SUOSTUMUKSELLAMME ASETTUA

ASUMAAN MEIHIN JA TOIMIMAAN MEISSÄ JA MEIDÄN KAUTTAMME.

Paavali sanoo: "Mutta kun hän (Jumala)...näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa..." Gal.1:15-16 "Kristus teissä, kirkkauden toivo." Kol.1:27 "Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut:'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." 2.Kor.6:16 "Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä." Fil.2:13-14 "Niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden aseiksi pyhitykseen." Room.6:19 "KUN PYHÄ HENKI TULEE TEIHIN, niin te saatte voiman, JA TE TULETTE OLEMAAN MINUN TODISTAJANI sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Apt.1:8 Me uskovat olemme: Kristuksen kirjeitä (2.Kor.3:2-3) ja Hänen edustajiaan, asetettu Pyhässä Hengessä ilmaisemaan Jeesusta Kristusta. Me olemme kuin ilmestysmaja, jossa Herra itse ilmestyy ja tekee itsensä tunnetuksi. Kristus on ottanut ruumiillisen näkyvän muodon meissä. Me olemme hänen toimintansa välikappaleita siinä määrin kuin hän on suunnitellut. Tämä ei tapahdu ilman meidän suostumustamme. Meidän tulee antautua hänen käyttöönsä eli suostua häneen eli antaa tilaa hänelle eli antaa hänen hyödyntää meitä toiminnassaan.