Jumalan liitot

 

Jumalan tekemät liitot vanhassa testamentissa

1.      Armon liitto - Jumala teki sen itsensä ja kaikkien elävien olentojen välillä ikuisiksi ajoiksi. Hän teki liittonsa itsensä ja luomakuntansa välille ja antoi merkin itsestään pilviin: minä panen kaareni pilviin. Sillä hän osoitti sen olevan Jumalan tekemä liitto ja vain hän pitää sen ja muistaa sen.

 

1. Moos. 9: 9-17 9. "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa

10. ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
11. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."

Silti Hän itse kastoi luomakuntansa vedellä ja koko synnin historian päätteeksi tulee kastamaan sen tulella, kunnes maa uudeksi luodaan, kuvaten ihmisenkin uudistumista. Tämä liitto sisältää käsitteen armo: hän ei tuhoa luomakuntaansa koskaan kokonaan vedellä. Voihan Jumala tuhota halutessaan luomakuntansa muillakin tavoilla, mutta tässä ensimmäisessä liitossa ihmisen ja luomakuntansa kanssa Jumala tahtoo osoittaa luonteensa olevan armollinen, armollinen syntiin langenneita luotujansa kohtaan.

12. Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
13. minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
15. muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
16. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."
17. Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".

 

Jumala halusi osoittaa armonmerkin olevan hänestä itsestään otettu armonsa liiton merkiksi, sateenkaari, hänen kaarensa, joka nyt pantiin koko luomakunnan ylle. Ei siksi, ett eikö Jumala muistaisi liittoansa vaan, että ihminen muistaisi Jumalan olevan armollinen.

Jumala antaa myöhemmin profeetta Hesekielin nähdä näyn, jossa hänelle ikään kuin vahvistavasti näytetään sateenkaaren olevan hänen itsensä ympärillä; se on hänen.

Hes. 1: 26-28 …”Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle.

27. Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa; ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde.
28. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui.

 

Armonliiton merkki on siis Jumalasta itsestään otettu, joka tarkoittaa Jeesusta Kristusta, Jumalasta lähtenyttä.

Jeesus Kristus on Jumalan luonne, oikea käsivarsi ja kasvot ihmishahmossa. Jumalasta Hesekielille näytetyssä hahmossa ovat symbolit hänen luonteestaan, jotka asuivat myös Jeesuksessa, armo ja totuus: armo kuvataan monivärisenä kaarena ja totuus tulena raamatussa.

Jumalan armo peittää syntien paljouden kuten vedet peittävät merten syvyyden ja sen syvät haudat. Sateenkaari merivesien yllä kuvaa hyvin armon syvyyttä. Miika 7: 19 ” Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen.” Raamatun kuvauksien mukaan syvyydessä asuu synti, jonne pahat henkiolennot ajettiin ja ajetaan, jotka Jeesuksen kautta ovat jo voitetut. Armahdettujen synnit heitetään sinne ja ne ovat silloin kokonaan peitetyt kuten vedet peittävät meren.

Sateenkaari luomakunnan yllä ennustaa kaiken puhdistumista ja kuvaa Jeesuksen puhdistustyötä.

Kun Jeesus hallitsee kuninkaana maata, täyttyy sana, Jes. 11: 9, ”maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

Jumalan totuus tulee polttamaan synnin, joka on vääryyttä hänen totuuttansa kohtaan, kokonaan tulella, ettei syntisistä, synnistä ja kuolemasta jää mitään jäljelle; ”ei juurta eikä oksaa” eli ei sielua eikä ruumista. Matt. 10: 28 ”… peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” Mal. 4: 1 ” Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. ” (Sielua eikä ruumista.)

Totuus vaatii vääryyden poistamista ja armo kärsimyksen lopettamista, jotka ovat rakkautta, mutta myös se on rakkautta, joka on annettu armonajaksi syntisille sekä ruumiissa oleville että hengessä oleville luoduille. Siksi syntinen historia kestää meistä ihmisistä kauan.

 

Mutta Jumalan armahdetut pysyvät iankaikkisesti Jeesuksessa osoitetun, täytetyn armon ja totuuden tähden. Juuri siksi armonliitto on iankaikkinen. Kristuksessa pysyvät hänen armahdetut omansa iankaikkisesti; ne, jotka pysyvät Jumalan armossa ja totuudessa eli Jeesuksessa Kristuksessa.

Armon liitto on kuvattu myös uhrijärjestelmässä sekä liiton arkissa, jossa armoistuin on myös päällimmäisenä ja totuus sisällä. Armo ja totuus ovat Jumalassa ja Kristuksessa sekä kuvaavat häntä, kuten Hesekielin Jumalanäyssä oli totuus sisällä ja armo päällä;

 

 

2. Lupauksen liitto: uusi maa ja siunaus

 

Room. 9:        4. ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja

                      jumalanpalvelus ja lupaukset;

Neh. 9:           7. sinä olet Herra Jumala, joka valitsit Abramin ja veit hänet pois Kaldean Uurista ja annoit hänelle nimen Aabraham.

8 Ja sinä havaitsit hänen sydämensä uskolliseksi sinua kohtaan, ja niin sinä teit hänen kanssaan liiton antaaksesi hänen jälkeläisillensä kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, jebusilaisten ja girgasilaisten maan. Ja lupauksesi sinä olet täyttänyt, sillä sinä olet vanhurskas.

1. Moos. 12: 1-3 ” 1. Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista

siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. (Kuvaa myös Jeesusta.)
2. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. (Sekin kuvaa Jeesusta Aabrahamissa.)
3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat (Jeesusta Kristusta), ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

1.Moos. 15:   18. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun

jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-

virtaan saakka:

Se toteutui jo Daavidin päivinä ja sillä alueella myös Salomon valta jatkui (2. Sam. 8: 3, 14; 1. Kun. 4: 21, 24).

Myöhemmin Jumala lupasi Joosualle saman lupauksen uudesta maasta. Joos. 1: 1-4 ” …Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle … Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka - koko heettiläisten maa - ja aina Suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne.”

Vielä laajempana se tulee toteutumaan Jeesuksen kuninkuuskautena tuhatvuotisessa valtakunnassa, josta ovat myös nämä profetiat  Ps. 72: 8 ”Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka.” Sak. 9: 10 ”… Sodan jousi hävitetään, ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta hamaan maan ääriin.” Kuvaukset ovat selvästi Jeesuksen hallituskaudesta ja hänelle uskollisesta alueesta sinä aikana.

Jumala lupasi lisätä Aabrahamin jälkeläiset suureksi kansaksi, vaikka hänellä ei ollut lasta.

1. Moos. 15: 5 "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Kaikki uskon lapset lasketaan kuuluviksi Aabrahamin jälkeläisiin. Se viittaa siihen, että pelastuneita on todella paljon; luohan Jumala koko ajan tähtiä lisääkin, samoin ihmisiä syntyy. Tähtisumuista ja linnunradoista ei Aabraham vielä tiennyt, mutta me voimme nähdä sen kuuluvan kuvauksena tämän lupauksen suuruuteen, lupauksena pelastuneiden määrästä.

 

Jumala sanoi: ” teen sinun nimesi suureksi”. Aabraham tunnettiin myöhemmin rikkaana ja menestyneenä miehenä. Hän voitti kuninkaita sodassa ja solmi rauhan liittoja. Hän elämällään kuvasi Jeesuksen tulevaa elämää sekä tässä ajassa että myös Kuninkaiden Kuninkaan asemassa, jolloin Jeesuksella on paljon lapsia, kansoja omanaan. Jeesus on näkyvällä tavalla rikas vasta silloin. Hänen nimensä on suuri ja kansat tulevat kumartamaan häntä ja tuovat lahjoja hänelle.

 

Siunaus, jonka Jumala lupasi Aabrahamille: Ap.t. 3: 25 ” Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat', koskisi koko ihmiskuntaa. Olihan Jumala itsensä kautta eli Jeesuksen kautta (Ef.1: 9-10) antava sen siunauksen. Se tapahtuu Jeesukseen uskomisen kautta: Gal. 3: 8-9

”Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi". ” Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.” Ennen Kristuksen tunnustamista on toisin, Ef. 2: 12 ” että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;”  

Abraham oli esimerkki uskosta ja kaikki Jumalan Sanaan, Jeesukseen, uskovat lapset tulisivat saamaan osallisuuden uuteen maahan ja Jumalan siunaukseen. Kuten luvattiin: Aabrahamin siemenessä tulevat siunatuiksi kaikki kansat, tuli Jeesus välittämään sen siunauksen itsensä kautta Isänsä nimessä kaikille kansoille ja koettelemaan lapsissaan uskon ja lopulta lahjoittamaan pääsyn uuteen maahan juuri uskon perusteella.

Samalla on tärkeä huomata siunauksen lausumisen tärkeys Aabrahamin lapsille, uskon lapsille. He, jotka sen tekevät, saavat siunauksen itsekin osakseen. Ne, jotka kiroavat uskon lapsia, saavat osakseen Jumalan kirouksen.

 

Armonliitto ja lupauksen liitto kuvaavat ja osoittavat Jumalan suunnitelmaa ja lopullista hänen hyvää tarkoitustaan ihmiselle ja luomakunnalleen, kuten hän aluksi oli suunnitellut, mutta synti ja syntinen, kirottu maa tuli väliin. Siksi tarvittiin lupaus uudesta maasta, joka kertoo pääsystä alkuperäiseen tilaan takaisin. Tuo lupaus koski myös Israelin maan lopullista kokoa Jeesuksen ollessa sen kuningas 1000-vuotisena hallintokautena. Kaikki liiton lupaukset ovat sellaiset, jotka vain Jumala tekee ja tulee pitämään.

 

3. Ympärileikkausliitto – lupaus runsaasta lisääntymisestä

 

1. Moos. 17: 1- 14 ” 1. Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra

hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni (haaste uskoon) ja ole nuhteeton. (Tämä oli haaste totuuteen/lain täyttämiseen jo ennen Siinailla tehtyä liittoa, jolloin merkkinä siitä ympärileikkaus tuli kuvaamaan lain pitämistä, lihan riisumista.)
2. Ja minä teen liittoni meidän välillemme (profetia), minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti."

Ihmisen täyttäessä tätä liittoa hän ei pystynyt lihassaan olevaa taipumustaan muuttamaan, ”olemaan nuhteeton”, jonka Jumala hyvin kyllä tiesi ja puhuukin siksi aina omasta liitostaan, joka tuli olemaan Kristuksen ja ihmisen liitto. Vain Hän pitää ja täyttää tämänkin liiton ja lupauksen niin itsessään kuin ihmisessä.

3. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen:
4. "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.
5. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
6. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.
7. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,
8. ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen (Hänen nimensä merkitys ja allekirjoitus Hänen liittoonsa) heidän Jumalansa."
9. Ja Jumala sanoi Aabrahamille: "Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen.
10. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.

Kuvaa Jumalan Pojan / Ihmisen Pojan, Jeesuksen ihmislihan ruumiin ja sydämen ympärileikkausta Jumalan Hengen kautta. Samalla tämä merkki on Jumalan kansan tunnus, pitävä sitoutuminen.

11. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän.
12. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.

Muukalaiset symbolikuvauksena ovat pakanakansojen oksastamisesta Kristukseen, niiden jotka ovat hänen nimiinsä otetut uskon kautta. ”Kahdeksas päivä” ihmiselämän ensimmäisistä päivistä on verrattava viikkorytmiin, josta juhlasymboleissa puhutaan ”sapatin jälkeisenä” päivänä, viitaten Jeesuksen ylösnousemuspäivään ja helluntaipäivään, jotka antavat uuden elämän ja riisuvat vanhan. Ensin se tapahtui Jeesuksen ruumiin ylösnousemuksessa, kun vanha ihmisruumis ”riisuttiin” ja alkanut uusi elämä uudistui henkiruumiiksi, jolla voi liikkua läpi esteiden ja kuitenkin hänellä on kosketustuntumalla todettavissa oleva ruumis. Uudesti syntyvässä ihmisessä se tapahtuu hengellisessä mielessä niin juutalaisen kuin pakanankin sielussa ja ruumiissa Pyhän Hengen uudistaessa hänet, kuten helluntaina tapahtui, jolloin riisuttiin sielullinen ihminen pois, ”nousi hengellinen ruumis” eli hengellinen ihminen, 1. Kor. 15: 44, 46; 2: 14-15.

1. ja 8. päivän juhlista kerrotaan 1. Moos. 23. luvussa, jossa useammassa yhteydessä korostetaan ensimmäisen ja kahdeksannen päivän juhlaa, jonka mainitaan olevan ”sapatin jälkeinen päivä”.

3. Moos. 23: 11. …sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen (uutislyhteen).

15. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,
16. laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.

35. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
36. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.

39. … ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.

Uutislyhteen heilutus Herran edessä tuli toimittaa sapatin jälkeisenä päivänä, jonka tuli olla pyhä päivä. Lyhde kuvaa sitä ylösnousseitten pyhien ryhmää, jotka Jeesuksen kuollessa ja ylösnoustessa heräsivät ja ilmestyivät ihmisille ja nousivat taivaaseen ja ovat se ”esikoisten juhlajoukko” (Hepr. 12: 23) eli uutislyhde, joka vietiin Herran eteen. Uutislyhdepäivän jälkeen tuli laskea 7 täyttä viikkoa eli 50 päivää ”seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään” asti, joka vastaa helluntaipäivää. Vielä nytkin vietetään sitä 50 päivää jälkeen ylösnousemuspäivän. 1. ja 8. päivä, ”sapatin jälkeinen”, ovat juhlittavia sunnuntaipäiviä, jotka ennakoivat ja ennustivat uuden liiton ajan juhlaa. Vanhassa liitossa silloin kuulutettiin pyhä kokous ja toimitettiin ruoka- ja juomauhreja ym. uhreja, vastaten myös pakanakansojen edestä uhrattavia sovintouhreja.

Kyseinen juhla on lehtimajan juhla, uuteen maahan tulon juhlaviikko, jolloin on 1. päivänä pyhä kokous ja 8. päivänä pyhä kokous, juhlakokous, kuvaten uuden liiton suurta juhlapäivää, synnistä ja kuolemasta vapautumisen ja voiton päivää, ylösnousemuspäivää, kuten symbolina Egyptin orjuudesta vapautuminen sitä oli. Myös 1. ja 8. päivät kuvaavat ihmisyksilöiden omana helluntaina tapahtuvaa ”mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” -tapahtumaa, 2. Kor. 5: 17, vaikka ne kuvasivat aluksi uuteen maahan tulopäivää kuvaavat ne tulevaisuudessa tapahtuvaa siirtymistä uuteen maahan.

Ympärileikkaus kuvaa juuri samaa vanhan ihmisen riisumista ja uuden esiin tuloa ja siksi se toimitus oli tärkeä tehdä kahdeksantena päivänä. Oli se päivä alkaneen elämän kohdalla mikä hyvänsä päivä, kahdeksas päivä kuvasi ”sapatin jälkeistä”, jolloin Jeesus nousi kuolleista.

Lehtimajanjuhla on todella riemujuhla kuvatessaan uuteen maahan saapumista tulevaisuudessa. Siihen nähden myös 1000-vuotiskauden, Jeesuksen kuninkuus- ja hallituskauden, aikana tapahtuva lehtimajanjuhla (Sak. 14: 16-19) kuvaa edelleen Uudeksi luotavan maan onneen ja rauhaan siirtymistä.

1. Moos. 17:  13. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne (Jeesuksessa) iankaikkiseksi liitoksi.
14. Mutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni."

 

Jumalan liitto ihmisessä on juuri Jumalan tulo ihmiseksi ja se tapahtui Jeesuksessa Kristuksessa ja on iankaikkinen Jumalan iankaikkisuuden tähden. Kärsimyksensä merkitkin Jeesuksessa ovat iankaikkiset; hän tuli näyttämään ne opetuslapsilleen ylösnousemusruumiistaan. Todellinen Jumalan liitto meissä itsessämme on Pyhän Hengen liitto, kihlauksen liitto Kristukseen, ja sen merkkinä ovat Hengen lahjat ja pyhittyminen, jotka Jeesus vaikuttaa Henkensä kautta.

Tähän Jumalan liittoon kuului ylen runsas kansan lisääntyminen. Se kertoo kaikkien aikojen Jumalan lasten määrästä, joka tulee saamaan hänen lupaamansa siunauksen ja uuden maan. Aabrahamissa tulevat siunatuiksi kaikki kansat; joka kansasta ja sukukunnasta ne, jotka Jumala on valinnut ja jotka ovat uskon lapsia. Jumala valitsi omaisuuskansan ja hän valitsee myös yksilöt, jotka hän antaa Kristuksen morsiameksi. Kaikkitietävä Jumala alusta asti tietää, ketkä ovat hänen valittujansa, vaikka kaikilla on mahdollisuus ja hän toivoo parasta kaikkien osalle. Se on Raamatun opetus tästä asiasta.

Iankaikkinen liitto kertoo myös siitä, kuinka Jumala tulee käyttämään valittua kansaansa itsensä asuntona. Hän asuu itse heidän keskellään; aluksi ilmestysmajassa ja sen päällä olevassa pilven ja tulen patsaassa, sitten Ihmisen Pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa ja uudessa liitossa omiensa sisällä, sydämessä Pyhässä Hengessään Jeesuksen nimessä. Symboleina Jumalan liitosta ihmisen kanssa kertoi ilmestysmaja ja liiton arkki; ”Jumalan maja”, Jumala asuu ihmisten keskellä. Sen hän sitten toteutti Jeesuksessa, kun Jumala asettui ihmiseen asumaan ihmisten keskelle. Helluntaista eteenpäin Jeesus tuli asumaan Pyhässä Hengessään ihmisen sydämeen, tehden siitä majansa, temppelinsä. Viedessään morsiamensa taivaan asuinsijoihin ja edelleen Kuninkaidenkuninkaan valtakuntaan, jossa Jeesus on heidän kanssaan ensin 1000 vuotta ja sitten Uudeksi luodussa maassa ikuisesti ja on heidän kanssaan yhtä yhdessä Hengessä, tapahtuu iankaikkisen liiton täyttymys.

 

Jeesus on ainoa ihminen, jonka liha on ympärileikkaussymbolin mukaan ”riisuttu” niin, ettei synti häneen kiusauksista huolimatta koskenut. Israelin miesten ympärileikkauksen tulee olla kuvauksena Jeesuksen täydellisyydestä ja Jumalan kansan tuntomerkkinä, vaikkei se tee ihmistä synnittömäksi eikä lihan vaikutusta poista. Ainoastaan Jumalan Henki on synnitön, ja kun Pyhä Henki tulee ihmisen sydämeen asumaan, on se sydämen ympärileikkaus ja sitäkin kuvaa lihan ympärileikkaus.

Room. 4: 5 ” joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.” Vain Jeesus sai voiton lihasta ja se voitto luetaan niiden hyväksi, jotka häneen uskovat, kaikkien Aabrahamin jälkeläisten ns. uskon lasten hyväksi eli meidän pakanoidenkin, jotka uskon lapsina, Aabrahamin siemenenä ”oksastetaan” Jeesukseen.

 

Liiton merkki, ympärileikkaus, tehtiin kaikille Israelin poikalapsille, koska siitä kansasta tuli Jeesus Kristus syntymään. Sitä ei määrätty muille kansoille, mutta he tulivat osallisiksi siunauksesta ja lupauksista. Kristus tuli antamaan iankaikkisen elämän ja uuden maan jokaiselle häneen uskovalle, joka tapahtuu sitten, kun hän tulee olemaan Israelin kansan kuningas ja Kuninkaidenkuningas, sillä Hän oli uskollinen Jumalan hänelle, Ihmisen Pojalle, antamalle tehtävälle. Luomakuntansa pelastuksen tähden ja työnsä ansiosta Jeesus antaa lupaamansa maan ja elämän jokaiselle, jolla on usko häneen ja uskollisuus elää hänessä.

 

 

Jumala muistaa ja pitää liittonsa

2. Moos. 2: 24    ”… ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.”

2. Moos. 6: 5      Jumala sanoi: ”… olen muistanut liittoni.”

2. Moos. 19: 5    Jumala sanoi: ” Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te

     olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.”

 

Jumala muistaa ja pitää armonliittonsa, lupauksen liittonsa ja totuuden liittonsa. Totuuden liittoa ympärileikkaus kuvaa, totuuden täyttämistä, lihan pois riisumista. Nämä liitot Jumala piti, täytti ja täyttää; Jumala tulee Jeesuksessa ihmiseksi Israelin kansan keskuuteen, kaikesta kansan uskottomuudesta huolimatta, ja elää ihmisenä puhdasta elämää, koska kukaan ihminen ei siihen pystynyt ja ei tule pystymään. Näin Jumala osoitti armonsa luomakuntaansa kohtaan ja toteutti sovituksen kaikista kaikkien synneistä. Siinä osoitettiin armo ja totuus ja se lahjoitettiin ilmaiseksi kaikille, jotka sen uskossa vastaanottavat.

Kun Jeesus tuli ja piti liiton, täyttyi Israelin kansan oikeus olla Jumalan omaisuuskansa, ”ennen kaikkia muita kansoja”, vaikka koko maa on Jumalan ja se tapahtuu Kristuksen 1000-vuotiskautena. Siksikin niin kovat taistelut ympäröivät Israelin maata, ettei siitä olisi mitään jäljellä Kristuksen Kuninkuuden kunniaksi, Hänen maanaan. Mutta kun Hän tulee, laajenevat sen maan rajat kauas.

(Jes. 26: 1-2, 15)

Lupauksen liitto, Uuden maan lupaus toteutuu, kun Jeesus tulee myöhemmin synnin, sodan ja kuoleman voittajana kuninkaaksi tuhanneksi vuodeksi, jolloin hän on Israelin maassa ja maailmassa Kuninkaidenkuningas ja Hänen nimensä on suuri. Sen jälkeen hänen hallituksensa jatkuu ”kirkkauden valtaistuimella”, Uudessa maassa, uudeksi luodussa maassa iankaikkisesti; Hän on oikeutetusti Rauhanruhtinas ja kaikkien kansojen kuningas iankaikkisesti, jolloin lupauksen liitto on täydellisyydessään. Silloin ei ole erilaisia päiviä, koska yötä ei enää ole, vaan kaikki on yhtä päivää ja luomakunta ylistää Luojaansa iankaikkisesti, on joka hetki Jumalan rauhassa ja ilossa.

 

4. Totuuden liitto, Lakiliitto Siinailla Israelilaisten ja Jumalan kesken

 

Jumala valitsi uskollisimman ihmisen, Aabrahamin, jonka kautta lisäsi kansan ”kansaksensa”.

2. Moos. 19: 5-6, 8, 14

5. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette

minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
6. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa (Jeesuksen tähden).' Sano nämä sanat israelilaisille."

8. Niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi: "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme". Ja Mooses vei kansan vastauksen Herralle. (1. lupautuminen liittoon.)

14. Ja Mooses astui alas vuorelta kansan luo; ja hän pyhitti kansan, ja he pesivät vaatteensa.

2. Moos. 20: 20  "Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi

teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi". (Laissa on Herra itse ennustettuna.)

2. Moos. 24: 3-4, 7, 8, 12

3. Ja Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä. Niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi: "Kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme". (2. lupautuminen liittoon.)
4. Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat.

7. Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme". (3. lupautuminen liittoon.)

8 Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen

liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella". (Kristuksen veri; mutta toisessa merkityksessä heidän oma verensä. Hehän tulisivat huutamaan Kristuksen veren itsensä ja lastensa päälle vaatiessaan Jeesusta ristiinnaulittavaksi, symbolisesti Mooses sen vihmoi heidän yllensä. Liitto verellä vahvistettiin; sovintoveri ja syyllisten veri, pelastuvien ja pelastumattomien vuoksi.)

12. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

-”- -”- 31: 16 ” Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta

sukupolveen ikuisena liittona.” (Sitä Israelilaiset viettävät vielä Kristuksen 1000-vuotiskautena, mutta ei enää sen jälkeen ikuisuudessa, jolloin on koko ajan yhtä päivää ja ylistystä. 7. tuhatluku tulisi olemaan Kristuksen antama levon vuosituhat eli sapatin lepo, esim. sodasta ja vihollisuuksista, Jeesuksen ollessa Israelilaisten kuninkaana ja kuninkaiden kuninkaana, Rauhanruhtinaana.)

-”- -”- 34: 10, 12, 14, 22, 27-28

10. Hän vastasi: "Katso, minä teen liiton, minä teen kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Niin koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä peljättävää on se, mitä minä sinulle teen.

2. Moos. 34:  12. Kavahda, ettet tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi teidän keskuudessanne ansaksi;

                      14. Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas

                      Jumala.

27. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa".
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. (Kuten Israelin kansa tuli olemaan erämaavaelluksella 40 v.)

Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa. (Jeesus, Jumalan Sana; hän loi ja lepäsi, lunasti ja lepäsi, Hän on ikuisesti; eli näiden sanojen mukaisesti.)

-”- -”- 25: 16-17, 21-22

16. Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.
17. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen.

2. Moos. 25:  21. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.
22. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. (Jumala lähestyy ihmistä armolla ja totuus on hänessä sisällä.)

2. Moos. 31: 13-17 13. "Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä

meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. (Merkkinä Jeesuksen työstä ja levosta ja siitä, että Hän Pyhässä Hengessään pyhittää ihmisen.)
14. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa.
15. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla.
16. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. (Aikaisemmin ei heiltä tätä oltu vaadittu.)
17. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti."

Lunastustyöstään hänen ruumiinsa lepäsi haudassa ja Hän Hengessään lepäsi tietoisena synnin ja kuoleman voittamisesta luomakuntansa hyväksi. Jumala katkaisi liiton pakanoiden aikojen ajaksi. Sak. 11: 7-17. (Katso: ”Jumala purkaa liittoja katkaisemalla”)

18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

Oli kysymyksessä Jumalan tekemä liitto, jonka vain Jumala tuli pitämään ja joka kuvasi Jumalan arvoa, tekoja ja totuutta. Laissa on hänen sinettinsä sisällä. Ihminen sai kilpailla Hänen kanssaan.

1. Moos. 32: 15-16, 19                             Ensimmäiset kivitaulut

15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. (Näin ensimmäiset taulut kuvaavat selväsi Kristusta.)

19. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella.

Tapahtuma kuvasi sitä, kuinka pian ihmiset Messiasta ja Jeesusta odottaessaan, kuten Moosesta, luopuvat liitosta ja kuinka Israelilaiset tulevat murskaamaan, tappamaan Jeesuksen, joka on Jumalan totuus, laki, Sana. Jaak. 4: 11 ”… Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain;” – Minkä takia? Siksi, että Jeesus asuu veljesi sydämessä Pyhässä Hengessään. Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".

 

Toiset kivitaulut

2. Moos. 34:  1. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Veistä itsellesi kaksi kivitaulua,
entisten kaltaista, niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit. (Toiset taulut kuvaavat ihmisen liiton täyttämistä.)

Kun he murskasivat, tappoivat Jeesuksen niin silloin Jumalan Henki katosi temppelistä, esirippu

repesi; Jumala ei asunut enää Kaikkeinpyhimmässä, kaikki saivat nähdä sen esteettömästi.

Sitten pystytettiin ihmissydämiin temppeli, joihin Jumala itse piirsi ja tuli piirretyksi Jeesuksessa.

Siten hän poistaa heistä ”kivisydämen ja antaa tilalle lihasydämen”, Hes. 11: 19; 36: 26; poistaa

kivitaulut ja antaa täytetyn lain, Jeesuksen tilalle sydämeen. Pakanoiden ajat alkoivat.

2. Moos. 34:  4. Ja Mooses veisti (ihmisen teko) kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja varhain seuraavana aamuna Mooses nousi Siinain vuorelle, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä.

11. Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä karkoitan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.

27. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa".
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

Kun Mooses veisti uudet taulut ja kaiversi niihin jokaisen kirjaimen, kuvasi se sitä ponnistusta, mikä Israelin kansalla tuli olemaan lain täyttämisessä. Vain Jumalan avulla juomatta ja syömättä selvitään 40 pv. kuivassa erämaassa kiven hakkausta tehden; samoin tämän liiton täyttämisessäkin.

2. Moos. 40: 20-21, 34, 38

20. Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.

Sillä kuvataan annettavaa armoa Jeesuksen kautta. Armo on Jumalassa päällimmäisenä, sillä hän lähestyy ihmistä, se näkyy, totuus on hänen sisällään, näkymättömissä. Jumalan armon julkisuutta, näkyvyyttä, armonliittoa ja sen ulottuvuutta yli luomakunnan kuvataan juuri Jumalasta otetun sateenkaaren asettamisella aika-ajoin näkyviin (Hes. 1: 28; 1. Moos. 9: 13). Samoin armoistuin on liitonarkin päällä ja näkösällä. ”Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin … ja asetti armoistuimen arkin päälle.” Esirippu erotti arkin pyhäköstä, jossa pappi toimi. Herp. 10: 20 ilmaisee esiripun tarkoituksen: ” on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta”. Esiripun revetessä ylhäältä alas asti Jeesuksen kuolinhetkellä, se kuvaa meillä olevan nyt suora yhteys Jeesukseen. Näemme nyt aina armoistuimen, hänen armonsa edessämme. Armonliitto tehtiin kuvaavasti myös ensin ja vasta sitten muut liitot.

2. Moos. 40:  21. Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun,

ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. (Jumala on pyhä.)

34. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen;

38. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.

Jumala osoitti tällä, että laissa oli Jumala itse ja sen pyhyys erotetaan ihmisestä ja ihmisteoista.

Näin Herra osoitti kunniansa lakiaan kohtaan; ihminen ei voinut koskea Siinain vuoreen Jumalan sieltä puhuessa sanansa eikä liiton arkkiin. Joka siihen koskisi vaikka vahingossa, oli kuoleva ja niin tapahtui. Eikä esiripulla eristettyyn osaan temppeliä voinut mennä Jeesuksen pappeustyötä kuvaava ylipappikaan kuin kerran vuodessa liiton veren kanssa. Se kuvaa sitä, ettei ihmisellä tullut olemaan mahdollisuuksia lain täyttämisessä. Hän tarvitsi armon, liiton veren. Liitonarkissa, Laissa ja Kaikkeinpyhimmässä on Jumala. Mutta armoistuin oli liiton arkissa päällimmäisenä; se on kuten Jumalan luonnekuvan armo, symbolina sateenkaari hänen ympärillään, Hes. 1: 28. Jumala lähestyy meitä armolla antaakseen meille sisimpänsä, Pyhän Henkensä. Rakkaudessa on vapaus ja uskollisuus; Jumalan luonne.

                     

 

Totuudenliiton rikkominen

5. Moos. 30: 1 "Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen

asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, …

2 ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi,

3 niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.

                      4 Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi,

                      kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin.

5. Moos 29:   23 …kun Herra vihassaan ja kiivastuksessaan ne hävitti –

24. silloin kaikki kansat kysyvät: 'Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä hänen suuri vihansa hehku?'

25 Silloin vastataan: 'Siitä, että he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, liiton, jonka

hän teki heidän kanssansa viedessään heidät pois Egyptin maasta,

5. Moos. 31: 24. Ja kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan tämän lain sanat, alusta loppuun asti,

25. käski hän leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, sanoen:
26. "Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. (Koko Mooseksen kirja.)

                      27 Sillä minä tunnen sinun tottelemattomuutesi ja uppiniskaisuutesi.

Jumala tiesi ihmiselle olevan mahdotonta pysyä hänen liitossaan, lain täydellisessä täyttämisessä. Siksi hän armoistuimelta lähestyy ihmistä ja armahtaa häntä Karitsan, Jeesuksen täydellisyyden tähden, mikäli ihminen pysyy uskossa Häneen, Jumalaan niin vanhan kuin uudenkin liiton aikana.

Jumala rankaisi kansaansa liiton rikkomisen tähden useaan otteeseen, mutta Hänen armonsa pysyy.

3. Moos. 26:  44. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa (tarkoittaa Babylonissa oloaikaa), en minä heitä hylkää enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa. (Katso! ”Jumala purkaa liittoja katkaisemalla”. Siinäkin Jumalalle 1000 v. on yksi päivä.)

 

 

 

5. Suolaliitto

 

3. Moos. 2:    13. Ja jokainen ruokauhrilahjasi suolaa suolalla, äläkä anna Jumalasi liitonsuolan

puuttua ruokauhristasi; jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa.

Suola kuvaa sitä, että ihmisen on hyvillä mielin tuotava uhrilahjansa, eikä pakosta. Silloin ruokauhrilahja maistuu hyvälle niin ihmisen kuin Jumalankin mielestä, kuten suolattu ruoka.)

4. Moos. 18: 8. Ja Herra puhui Aaronille: "Katso, minä annan sinulle sen, mikä saamistani

anneista on talteen otettava; kaikista israelilaisten pyhistä lahjoista minä annan sen

sinulle osuudeksi ja sinun pojillesi ikuiseksi oikeudeksi.

4. Moos. 18:  9 Korkeasti-pyhistä lahjoista olkoon sinun omasi tämä, jota ei tulessa polteta: kaikki ne heidän uhrilahjansa, jotka kuuluvat kaikkiin heidän ruokauhreihinsa, syntiuhreihinsa ja vikauhreihinsa, joita he suorittavat minulle korvauksena; se on korkeasti-pyhää ja olkoon sinun ja sinun poikiesi oma.

10 Syökää se korkeasti-pyhässä paikassa; jokainen miehenpuoli saakoon syödä sitä. Olkoon se sinulle pyhä.

Synti- ja vikauhrit tuotiin Jumalalle korvauksena heidän pahoista teoistaan, koska Jeesus ei vielä ollut tullut. Siksi vain miespuoliset saivat sitä syödä, koska he kuvaavat Jeesusta ylimmäisen papin työssä, jonka hän tuli aloittamaan sovitustyönsä jälkeen taivaassa. Jeesuksen sovitus tuli korvaamaan kaikki uhrit. Niitä ei enää syntien edestä vaadittu uudessa liitossa.

4. Moos. 18:  11 Ja antina heidän lahjoistansa olkoon sinun omasi tämä: kaiken sen, minkä israelilaiset uhraavat heilutusmenoin, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ikuiseksi oikeudeksi; jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä sitä.

12 Kaiken parhaan öljyn ja kaiken parhaan viinin ja viljan, minkä he uutisena antavat Herralle, sen minä annan sinulle.

Aaron ja hänen perheensä kuvaavat Kristusta ja seurakuntaa Kuningastenkuninkaan maassa, 1000-vuotisessa valtakunnassa, jolloin Jerusalemiin tuodaan lahjoja kaikista kansoista. Heilutusmenot kuvaavat ilotapahtumaa, kun ihmisistä esikoiset ovat nostetut Herran eteen. Se tapahtuma tuli pitää sadonkorjuuaikana, joka kuvaa juuri maasta ylösottoa.

13 Uutiset kaikesta, mitä heidän maassansa kasvaa ja minkä he tuovat Herralle, olkoot sinun omasi; jokainen, joka on puhdas sinun perheessäsi, saakoon syödä niitä.

14 Kaikki, mitä Israelissa vihittyä on, olkoon sinun omaasi.

15 Kaikki, mikä avaa äidinkohdun, mikä elollinen hyvänsä, joka tuodaan Herralle, ihmisistä tai karjasta, olkoon sinun omasi; lunastuta kuitenkin ihmisen esikoinen samoinkuin saastaisen eläimen esikoinen.

Ihmisen esikoinen kuvaa Jumalan poikaa ja hänen temppelityötään, mutta saastainen eläin ei kelpaa uhrattavaksi, sillä se ei kuvaa Jeesusta. Niistä saatava raha kelpasi käytettäväksi.

4. Moos. 18:  16 Ja mitä heidän lunastamiseensa tulee, niin lunastuta heidät kuukauden ikäisistä alkaen sinun asettamastasi viiden sekelin arviohinnasta pyhäkkösekelin painon mukaan, sekeli kaksikymmentä geeraa.

17 Mutta raavaan tai lampaan tai vuohen esikoista älä lunastuta; ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle.

18 Mutta niiden liha olkoon sinun omasi; niinkuin heilutettu rintalihakin ja oikea reisi olkoon se sinun omasi.

19. Kaikki pyhät annit, joita israelilaiset antavat Herralle, minä annan sinulle, sinun pojillesi ja tyttärillesi ikuiseksi oikeudeksi. Se olkoon ikuinen suolaliitto Herran edessä sinulle ja sinun jälkeläisillesi."

20 Ja Herra puhui Aaronille: "Sinulla älköön olko perintöosaa heidän maassansa älköönkä osuutta heidän keskellänsä; minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä.

Aaron, ylimmäinen pappi, kuvasi Jeesusta vastaavassa tehtävässä. Jeesuksellakaan ei ollut taloa eikä maata ollessaan heidän keskellään. Jeesus Kristus on Jumalan ja Uudessa maassa Jeesus Herramme on niin papin kuin seurakuntalaisen perintöosa ja me olemme Hänen, seurakuntalaisetkin, jotka myös olemme uuden liiton pappeja.

 

Suolaliiton toteutus Israelissa

Joos. 13:        33. Mutta Leevin sukukunnalle Mooses ei antanut perintöosaa. Herra, Israelin Jumala, on heidän perintöosansa, niinkuin hän on heille puhunut. 

Hes. 44:         28. Ja tämä on oleva heidän perintöosansa: minä olen heidän perintöosansa. Teidän ei

tule antaa heille perintömaata Israelissa: minä olen heidän perintömaansa.

29. Ruokauhrin, syntiuhrin ja vikauhrin he saavat syödä, ja kaikki, mikä on tuhon omaksi vihittyä Israelissa, on tuleva heille.
30. Paras kaikesta uutisesta, kaikenlaatuisesta, ja kaikki annit, mitä laatua hyvänsä antinne ovatkin, tulevat papeille; ja parhaat jyvärouheistanne on teidän annettava papille, että sinä tuottaisit siunauksen huoneellesi.

2. Aik. 13: 5   Täytyyhän teidän tietää, että Herra, Israelin Jumala, on antanut Daavidille ja hänen

                      pojillensa ikuisiksi ajoiksi Israelin kuninkuuden, lujan kuin suolaliitto.

Jeesuksen iankaikkinen kuninkuus tulee sen todistamaan; se tulee ja kestää.

Suolaliiton toteuttamisesta koitui Jumalan siunaus koko perheelle. Tämä liitto on lupauksen liittoon verrattavissa. Lahjat kohdistuivat vain Aaronin perheeseen, kuvaten Jeesusta ja hänen seurakuntaansa, morsianta, joka on Kristuksen oma, kuten perhe on Aaronin oma.

 

Uudessa liitossa suolaliitto toteutetaan vapaaehtoisina lahjoina niin sananjulistajien toimintaa koskevina lahjoituksina kuin seurakunnan jäseniä avustavina. Ne ovat rakkauden töitä, jotka tulevat ihmisen sydämen oikeasta tilasta Jumalan Hengen tekeminä, eikä niitä ihminen huomaa tehneensä.

 

 

 

Jumala purkaa liittoja katkaisemalla

 

Sak. 11: 7-     7. Niin minä siis kaitsin teuraslampaita, lampaista kurjimpia. Ja minä otin itselleni kaksi sauvaa; minä nimitin toisen "Suloudeksi", toisen minä nimitin "Yhteydeksi", ja niin minä kaitsin lampaita. (Armolla ja Totuudella.)   

8. Ja minä hävitin kolme paimenta yhtenä kuukautena, mutta minä kävin kärsimättömäksi lampaille, ja hekin kyllästyivät minuun.
9. Niin minä sanoin: "Minä en tahdo enää teitä kaita. Kuolkoon, joka kuolee; hävitköön, joka häviää; ja jäljellejäävät syökööt kukin toisensa lihaa."
10. Ja minä otin sauvani Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa. (Nooan aikana tehty armonliitto, 1.M. 9.)
11. Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran sana.
12. Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.  (Jeesuksen hinta, kun Juudas möi hänet.)
13. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

Juudas heitti saamansa rahat temppelin lattialle. Jeesuksen pettäjä tulee viimeisinä päivinään heittämään rahansa kelvottomana pois samoin.

Sak. 11:         14. Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä.  (Loputon epäsopu, laittomuus, alkoi heidän kesken.)
15. Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.

                      16. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssä pysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.
17. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon."

 

Sulous on kuvaus Jumalan armonliitosta, yhteys lakiliitosta, jotka ovat liittojen ydinasia Jumalan ja ihmisen välillä Kristuksessa ja jotka voivat täyttyä vain hänen kauttaan.

Jeesuksen armoa kuvaa sateenkaari Jumalahahmon ympärillä, (Hes. 1: 26-28) ja se merkki hänestä laitettiin pilviin luomakunnan ympärille. Se liitto tehtiin kaikkien kansojen kanssa ja sitä liittoa tässä sanotaan ”Suloudeksi”. Se katkaistiin Paimenen ja lampaiden väliltä Jeesuksen kuoleman yhteydessä. Hänestä Israelin papisto maksoi Juudakselle kolmekymmentä hopearahaa, jotka Juudas heitti myöhemmin temppelin lattialle. Paimenen tehtävä ihmisruumiissa loppui, temppelin esirippu repesi. Israelin kaikkein pyhimmässä paikassa ei ollut enää Herran kirkkaus. Ja myöhemmin koko temppeli hävitettiin. Ne heistä saivat ja tulevat saamaan armon, ”lampaista kurjimmat”, jotka ottavat Jeesuksen Herrakseen.

Sitten Jumala katkaisi rauhan Israelin ja Juudan sukukunnan väliltä, veljeyden yhteyden. Laki, Jeesus, on sisällöltään kokonaan rauhaa, rakkautta aikaan saava. Lakiliitto katkaistiin Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen ja veljeys on ollut poikki veljeskansojen kesken tähän saakka ja tulee olemaan siihen saakka, kunnes Jeesusta huudetaan Jerusalemissa kuninkaaksi ja hänen rauhan valtakuntansa saa alkaa. Siihen menee n. pari Jumalan päivää (1. pv = 1000 v.), ennen kuin Jeesus ikään kuin ”nousee haudastaan” ja ilmestyy heille ja meille, tällä kertaa rauhantekijänä, palauttaen veljeyden, tullen Kuninkaidenkuninkaana; heti, kun Israelin kansa huutaa Jeesusta kuninkaakseen.

 

Ennustus hullusta paimenesta kuvaa seurakuntaa, joka maallistuu niin, että sen johtajat liittoutuvat hallitsijoiden ja rahamahtien kanssa ja tekevät niistä puhtaan näköisiä. Raamatussa saastaisilla ja puhtailla eläimillä kuvataan erilaisia ihmisryhmiä ja kansoja; 3. Moos. 11. luvun kuvauksen mukaan puhtailla eläimillä oli halkinaiset sorkat, josta tässä siksi on maininta. Se vastaa profeetta Sakarjan kuvauksessa ihmisten yritystä itse tehdä hyödyllisiksi katsomistaan tahoista puhtaan näköisiä. Aidot Jumalan lampaat he hylkäävät.

 

Onko liittojen katkaisu lopullinen?

Liittojen katkaisu tehtiin Israelin pappiskansan asemaa koskevassa asiassa. Jeesuksen kuoltua alkoivat ”pakanoiden ajat” ja Israelin kansalle sanottiin ”loppuun asti on oleva sota”, Dan. 9: 26. Selvimmin on ymmärrettävissä tuon luvun jakeissa 24-27 Israelin kansalle ja Jerusalemille säädettyjen 70 vuosiviikon päättyvän juuri Kristuksen tuloon Kuninkaaksi 1000-vuotiskauden alussa, Messiastahan he odottavat. Dan. 9: 24 ” silloin luopumus päättyy, ja synti (saatana) sinetillä lukitaan (Ilm. 20: 2-3 ” lukitsi sen sinetillä”), … iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, … ja kaikkeinpyhin voidellaan.” Jeesus Kristus on iankaikkinen vanhurskaus ja kaikkeinpyhin, joka saa silloin voitelun maan Kuninkaiden Kuninkaaksi ja hänen hallintokeskuksensa on Jerusalemissa.

 

Vasta aikojen lopulla jäljelle jäänyt Israelin kansan jäännös tulee takaisin Jumalan tekemään liittoon ja heille alkaa viimeinen vuosiviikko viimeisen ahdistuksenajan alussa, joka heille säädetyistä 70 vuosiviikoista katkaistiin jäämään lopun ajalle, Dan, 9: 27, jonka tähden viimeinen vuosiviikko irrotettiin kerronnassa edellisistä ja siitä mainittiin erikseen lopuksi. Vasta Israelin kansan kovimmassa ahdistuksessa he huutavat Jeesusta kuninkaakseen; enkeliruhtinas Mikael on suojellut silloin Israelin kansan Jeesukselle uskolliset jäämään jäljelle, jolloin he päättävät huutaa Jeesusta kuninkaaksi, silloin hän saapuu ja liitot sekä lupaukset saavat täyttymyksensä. Omaisuuskansan uskollisista, Israelin Jeesukseen uskovista ja pakanoiden Jeesukseen oksastettujen joukosta tulee silloin Kristuksen morsian ja alkaa heidän iankaikkinen liittonsa.

 

Pakanoiden ja juutalaisten oksastaminen Kristus-öljypuuhun ja Kristuksen morsiameksi

 

Room. 11:     19. Sinä kaiketi sanonet: "Ne (juutalaiset) oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".

Room. 11:      23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.

                      24. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

Tässä mainitaan luonnollisten oksien katkaiseminen Sakariaan profetian mukaan ja viimeisen

vuosiviikon ajaksi niiden takaisin liittäminen omaan öljypuuhunsa eli Jeesukseen. Sak. 12: 10

” Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen

hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan

ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.”

Näin tulee jokaisen Kristuksesta pois lähteneen murehtia, tullakseen uudelleen oksastetuksi.

Room. 11:      25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

Heidät on otettu taivaaseen, jonne Jeesus meni valmistamaan sijaa. Joh. 14: 3 ” Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Sitten Hän tulee takaisin ja "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä” (Juuda 1: 14). Vasta silloin alkaa Jeesuksen 1000-vuotinen valtakunta maan päällä. Sinä aikana, kun pyhät ovat olleet taivaallisissa asuinsijoissa, on Israelin kansan viimeinen vuosiviikko maassa.

 

Ketkä ovat Israel, ovatko oksastetutkin?

Room. 11:      26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Paavali oli sitä mieltä, että pakanat kuuluvat Israeliin Kristukseen oksastettuina jäseninä,

sanoessaan tämän edellisten tekstiensä jälkeen. Samoin myös Israelin kansa voidaan oksastaa

Kristukseen, kun he alkavat uskoa häneen. Seuraava teksti on vakuutus uuden liiton sisällöstä, jossa

Paavali viittaa Jeremian tekstiin.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Jakeessa 26. mainittu Jaakob (pettäjä) sai uuden nimen, Israel (taistelija).

1. Moos. 32: 28 Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut".

Jos Israel oli ennen Jumalan kohtaamista Jaakob, ovat pakanatkin ennen Kristuksen kohtaamista Jaakob eli pettäjä, mutta Hänen kohtaamisensa jälkeen he ovat yhtä hyvin Israel ja Israelilaisia, Kristuksen morsian. Hän on heidät sinetöinyt, kihlannut itselleen Pyhällä Hengellä.

Israel on myös kansana taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja ovat voittaneet Jumalan avulla, samoin oksastetut pakanatkin ovat taistelleet, voittaen Jeesuksen nimessä. Taistelun historiakin osoittaa, vaikka Paavali etukäteen varotti ja kertoi tosiasian, mitä vastaan on taisteltava.

Ef. 6: 12 ” Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Hallitukset, vallat ja maailmanvaltiaat tarkoittavat viimeksi mainittua.

 

 

 

Ennustus Uudesta liitosta

 

Jer. 31: 31-34

                     

31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini (joka Jumalahahmossa on kuvattu tulena ja on Jeesuksessa, ollen Jeesus) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (Jeesus kirjoitetaan täytettynä lakina häneen uskovien sydämiin.)
34. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. (Jeesus = Laki; Jaak. 4: 11 ” Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain;” / Jeesus on sydämessä.)

Room. 11: 27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Jeesus on täyttänyt kirjaimet, jotka ovat täytettyinä Hänessä ikuisesti, ottaen pois uuden liiton lapsilta täyttämisen taakan ja antaa sydämeen rakkauden, jossa on vapaus ilman kirjaimia.

 

Uudessa liitossakin Jumala tekee liiton ja Hän täyttää sen. Ennustava tapahtumakuvaus siitä on, kun Jumala teki kivitaulut itse ja itse niihin kirjoitukset kaiversi eli ne ensimmäiset kivitaulut, jotka kuvauksena vastaavat Jeesusta, Jumalasta syntynyttä ja vanhan liiton täyttäjää, joka lepäsi luomisensa ja lunastamisensa jälkeen, kertoen laissaan kuvauksen itsestään Luojana ja Lunastajana. Mm. Hän vie pois meidät synnin pesästä.

Annettuaan haasteen ihmiselle lain täyttämisestä, tarkoitti se; Room. 10: 5 ”Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.” Gal. 3: 12

” Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". Nämä tekstit tarkoittavat vain Jeesusta, joka oli lain ainoa täyttäjä ja vain hänessä on elämä, iankaikkinen elämä. Mooseksen symbolinen teko, rikkoessaan laintaulut vuoren juurelle kansan luopumuksen tähden, kuvasi ennustavasti kuinka ihminen ne taulut ja sanat kuitenkin tuli rikkomaan. Juuri niin luopunut kansa tuli tekemään Jeesukselle, lain täyttäjälle; he rikkoivat hänet sekä ”kaiverrukset”, liiton sanat.

 

Kun Mooses sai tehtäväkseen tehdä uudet taulut itse ja itse ne kaivertaa, vaikka Jumala lupasi niihin kirjoittaa sisällön, vastaa se sitä ponnistusta, joka tuli olemaan heille vaikea, liiton täyttämisessä omin voimin. Niihin tauluihin Jumala lupasi vielä kirjoittaa, mutta pani Mooseksen kirjoittamaan. Kirjoittamisen lupauksen Jumala tuli pitämään; Hän kirjoitti itsensä Pyhällä Hengellä ihmisen sydämeen täytettynä lakina uuden liiton alussa, kihlauksensa liitoa varten, ja hänen sanansa tulevat täytetyiksi hänen morsiamessaan viimeistään 1000-vuotiskautena, Karitsan häiden jälkeen, jolloin alkaa sapatin lepo, 7. vuosituhat ja silloin myös kaikki tuntevat Hänet, Jumalan Messiaan Kuninkaidenkuninkaan. Hän on Jumalan täydellinen kuva, käsivarsi ja Sana, joka antaa anteeksi kaikki morsiamensa synnit ja pitää hänen puhtaana, pesee armollaan. Hän tekee morsiamestaan täydellisen, oman täydellisyytensä heijastuksen, kuten täysi kuu heijastaa aurinkoa.

Mooseksen kaiverrustyön kuvaus ennustuksena tuli tapahtumaan kansassa. Israelilaiset saivat loppuun saakka koettaa täyttää omilla teoillaan kaiken lain kohta kohdalta, kuten Mooses niitä omatekoisiin tauluihin itse kirjoitti. Mutta kun Jumala näki ajan koittaneen, tuli hän vapauttamaan ikeestä lapsensa, tuomaan ilosanoman. Kivitaulujen sijaan hän valitsi lihataulut, joihin hän itse tuli kirjoittamaan itsensä. Hän tuli rakentumaan lihalliseen ihmisruumiiseen itse, täytti lain, kuoli uhrikaritsana ja nousi kuolemasta. Näin hän täydellisellä elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan poisti vanhan, ihmisen tahraaman liiton ja aloitti Uuden liiton hänen verensä sovituksen ja uskon kautta. Isä ja Poika kirjoitettiin Pyhässä Hengessä morsiamen sydämiin, niiden, jotka uskovat Jeesukseen; Hän on siten sydämissä kihlauksen sinettisormuksena. Silloin lain sisältö, rakkaus, lain täyttäjä, täytetty laki on kaiverrettuna kokonaan sydämeen, niin ettei kukaan hänen lapsistaan enää tulisi epäilemään Herran Kristuksen tuntemista.

Tämä tulee toteutumaan täydellisenä Jeesuksen valtakunnassa, Karitsan häiden jälkeen, jolloin kaikki tuntevat Messiaan, Hänen hallitessaan maata Jerusalemista käsin, Sak. 14.

Jer. 3:             16. Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra,

niin ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä.

Koska Jeesus itse on heidän kanssaan; symbolia hänestä ei enää tarvita.

Jer. 3:             17 Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa.

Jeesuksen Kristuksen kuninkuuskausi maan päällä kestää 1000 vuotta, mutta hänen kuninkuutensa

jatkuu ikuisesti uudeksi luodussa maassa.

 

 

 

6. Uusi liitto, kihlauksen liitto Kristuksen kanssa

 

Matt. 26:        26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja

sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Mark. 14:       24. Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen

edestä. (Jeesus opetti Uuden liiton sisällön vanhan liiton symboliikkaan viitaten.)

Luuk. 22:       20. Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun

                      veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. (Vakuutus uuden liiton alkamisesta.)

Room. 11:      26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva

pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Uusi liittokin on Jumalan, ei ihmisen; Jumala tekee sen ja täyttää sen.)

1. Kor. 11:     23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että

Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,

24. kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan;

tehkää tämä minun muistokseni".

Mannakin = Kristuksen ruumis, Jumalan Sana. Meidän lakia täyttämättömien edestä annetaan lahjaksi ylhäältä, kuten manna, Sana, täytetty Totuus. Kristuksen sovitustyön jälkeen, minkä tähden annetaan? ; vain Karitsaan, Jeesukseen uskomisen tähden ja syvällä katumuksella Jumalalta Jeesuksen vereen vetoamisen, anteeksipyytämisen ja Jumalan armon anomisen jälkeen. Silloin uudesti syntyminen uuteen liittoon voi tapahtua uskon kautta, liittoon Jeesuksen Kristuksen kanssa. Mutta liiton aikanakin ihmisen liha on heikko ja siksi Jeesus asetti ehtoollisen, joka uudistaa liittoa Kristukseen hänen verensä anteeksiantamuksen kautta.

25. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto

minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".

26. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran

kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

1. Kor. 11:     27. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva

vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä

maljasta;

29. sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

2. Kor. 3:       4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;

5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä

itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,

6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei

kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

2. Kor. 3:       7. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, (heijastus Kristuksesta)

                      8. kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!
9. Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.

                      10. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.

                      11. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta.

2. Kor. 3:       14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

Gal. 4:            21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
22. Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
23. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
24. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;

                      25. sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.

Omiin tekoihinsa, lihaansa luottavien teot ovat ”saastainen vaate”, mutta Jeesuksen tekoihin

luottaminen, lupauksen voimassa eläminen on Jumalan hyväksymää; Ilm. 2: 26 ” Ja joka voittaa ja

loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,”
26. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.

29. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.

Lain mukaanko uudessa liitossa eletään vai Hengen mukaan ilman kirjaimia? Juutalaiset ovat sitoutuneet olemaan iankaikkisessa lakiliitossa niin kauan kunnes ottavat uskon kautta Kristuksen vastaan. Heillä kirjain ”ei koskaan katoa” ja kristitylle kirjain on Jeesuksessa täytettynä lakina aina olemassa; Hän otti kuoleman viran, antaakseen elämän häneen uskoville.

Jeesus itse sanoi Matt. 15: 24 "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Jeesushan oli lähetetty päästämään Israelilaiset orjuudesta ja tuomaan heille ilosanoman, vapauttamaan taakoista ja kuormista ja hän tarjosi heille lain Hengen mukaan elämistä hänen Henkensä avulla, joka tapahtuu uskon kautta. Vajavuudet uskovalle Jumala antaa anteeksi ehtoollisen kautta, Jeesuksen ruumiin ja veren kautta. Hän kirkastaa lastensa ymmärryksen huomaamaan rakkaudettomuuden itsessään ja antaa heille nöyryyden tunnustaa vajavuutensa ja katua niitä Jumalan edessä. Kristuksen vanhurskaus on puhdistava ja antava ilon ja luottamuksen sydämeen. Sydämessä luonnollista on vapaus, joka elää rakkauden mukaan. Sen Jeesus antaa ja täyttää ihmisessä.

Gal. 4:            30. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa."
31. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

Siihen Jeesus Kristus vapautti meidät uuden liiton lapset. Sydämestä on orjatar poikineen ensin

ajettava ulos ja pyydettävä tilalle vapaa Jeesuksen Henki, Pyhä Henki. Sen Jumala antaa Jeesukseen

uskovalle. Rakkaudesta syntyvät hyvät teot, sellaiset, joita tekijä ei itse edes huomaa, koska oikea

tekijä on Jeesus Kristus. Matt. 25: 38 ” Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut

huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?

 

Ef. 2:              12. te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;

Ef. 2:              19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Ef. 4:              15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

Hepr. 7:         22. niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

Hepr. 8:         6. Mutta tämä taas (Jeesus) on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

Paremmat lupaukset tarkoittavat varmasti tämän maan perimisen sijaan Kristuksen Hengen ja

uudeksi luodun maan perimistä. Parempi liitto vapauttaa orjuudesta morsiamen osaan.
7. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

Jumala tiesi lain olevan ihmiselle mahdoton täyttää, mutta niin laissa kuin kaikissa

temppelitoiminnoissa, juhla-ajoissa ym. oli Jeesuksen täydellisyys kuvattuna, johon ne myös

viittasivat ja jopa ennustivat hänen tulemustaan. Jeesus tuli luomaan uudesti ihmissydämet. Hän eli

lakinsa mukaan, mutta paransi joka päivä ja puolustautui sapattina sanoen "Minun Isäni tekee yhäti

työtä, ja minä myös teen työtä", vaikka hän oli myös Ihmisen Poika. Hänen ruumiinsa lepäsi

elämän antajan työn täyttämisen jälkeen haudassa, mutta Hänen Henkensä oli Jumalassa. Sapatin

lepo uudessa liitossa on meille tuleva Pyhän Hengen kautta sydämeen jokaisena päivänä, niin me

lepäämme ja palvelemme Jumalaa myös joka päivä.

Room. 7:        6 ”mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.”

Tulevaisuudessa Jeesuksen koko 1000-vuotinen valtakunta on levon kausi, rauhan kautena. Se on

levon kausi myös maalle, joka on ihmisen toimesta saanut osakseen saastumisen.

Hepr. 8:         8. Sillä moittien heitä (jota Jumala oli tehnyt koko vanhan liiton ajan) hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, (pakanatkin lasketaan Israeliin kuuluviksi Jeesuksessa)
9. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.

Koska he eivät pysyneet siinä liitossa, miksi Jumala tekisi samanlaisen liiton? Lain täyttäjä = laki.

Hepr. 8:         10. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne (alk. ”sen”) heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. (Jeesus = Laki)
12. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13. Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Jeesus tuli sanomaan tuon sanan, "tämä malja on uusi liitto…” Ja kun hän sen sanoi, oli vanha liitto

”lähellä häviämistään”. Hän oli lähdössä Getsemanen puutarhaan ja kärsimään kuoleman sen

jälkeen. Hän nousi haudasta ja sai Isänsä hyväksynnän syntien sovitukselle; uusi liitto alkoi.

Hepr. 9:         15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Hepr. 9:         18. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20. sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".

28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Hepr. 10:       14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. (Kristuksen veren kautta. Jeesus, joka Pyhässä Hengessä meihin annetaan = täytetty laki; olemme siis täydellisiä hänen sovituksensa tähden.)
15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16. "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne (”sen” alkutks.) heidän mieleensä"; (Jeesus = Jumalan laki, totuus, Sana. 1000-v. valtakunnassa, Karitsan häissä on Kristuksen morsian liitetty Kristukseen, ja morsian on täydellinen.)
17. ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

                      18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21. ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23. pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24. ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;

Hepr. 12:       22. vaan te olette käyneet …

24. ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

-”- 13:            20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,

Ilm. 11:          19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

 

Jeesuksen tullessa kuninkaaksi Jerusalemiin 1000-vuotiskaudeksi tapahtuu tämä muistutus liiton

arkista, liitosta Israelilaisten kanssa, hänen omaisuuskansansa tähden. He näkevät, että liitonarkki

on sama kuin Jeesus. Sen näkyessä taivaalta, se samalla muistuttaa siitä, että liitot ovat pyhiä, ne

ovat Jumalan ja hän on myös niiden täyttäjä. Jeesuksessa on Jumalan armo ja totuus, kuten liiton

arkissa kuvataan: laki sisällä ja armoistuin päällä. Ne, jotka luottivat itseensä, omiin tekoihinsa,

näkevät liitonarkin ja Jeesuksen, eivätkä kestä niiden edessä, koska heidän tekonsa eivät kelpaa

ilman Jeesuksen sovitusta.

Uudessa liitossa laki, Kristus, on ihmisen sydämen lihatauluissa, kirjoitettuna Jeesuksen verellä

(armolla) ja hänen Hengellään (totuudella): Jeesukseen uskovien sydämissä on silloin sekä armo

että totuus, Jeesus Kristus itse, liitonarkin luonne.

 

Ilm. 2:            26 ” Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,”

Ilm. 22:          11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.

Joka on Kristuksessa saa hänen tekojensa täydellisyyden lahjaksi. Siten he ottavat Jeesuksen teoista

vaarin. Jeesus ensin vanhurskauttaa ja sitten pyhittää; tekee Hyvän Paimenen työn.

12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Jotka turvautuvat omiin tekoihinsa ovat tekoineen kuin saastainen vaate:

Jes. 64:          6 ” Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän

vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.”

Room. 10:      3 ” sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää

                      omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

Fil. 3:             9. ” ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

Tästä voi todeta vain sen, minkä jo Luther aikanaan totesi; vanhurskaudumme ja pyhitymme vain

uskosta Jeesukseen ja Hänen uskonsa perusteella.

 

 

 

Liittojen synteesi

 

Yhteistä liitoille on

-         liitot ovat Jumalan

-         Jumala pitää ja täyttää ne

-         Jumala antaa lupaukset ja toteuttaa ne

-         liitot ovat suoraan tai epäsuoraan osoitetut kaikille kansoille

-         Jumala kuvasi liiton merkeillä tai lupauksilla itsestään

-         liitot ovat ennustavia, Jumalasta Kristuksessa

 

Armonliiton hoitaa yksin Jumala, siinä ei ole ihmisellä mitään osuutta; ainoastaan kiitosmieli.

Lupauksen liitossakin on ihminen vain vastaanottaja. Se herättää ylistysmielen.

Ympärileikkauksen liitossa ihminen onnistui hyvin, koska se toiminto kohdistui kertaluonteisesti muihin ihmisiin ja sen pitäminen toi mukanaan suuret Jumalan lupaukset:

-         heistä polveutuu kansojen paljous

-         Jumala tekee liiton, iankaikkisen liiton heidän kanssaan

-         minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi

Tämäkin sisältö on ylistystä aikaan saava.

Totuuden liiton ihminen tuli laiminlyömään tai hylkäämään joko kokonaan tai jossakin kohdassa, jolloin hänet katsottiin koko lain rikkojaksi. Siis Jumalassa on ainoastaan totuus.

Totuuden liiton edessä ihminen joutuu nöyrtymään Jumalan edessä ja kiittämään hänen tekojaan.

 

Suolaliitto kohdistui Aaroniin, ylimmäiseen pappiin ja hänen perheeseensä, missä liitossa ihmisellä oli myös tarpeeksi paljon tekemistä onnistuakseen, vaikka se oli osaksi vapaaehtoista ja oli siksi ihmiselle helpompaa, muttei täydellistä toteuttaa:

Kaikki pyhät annit, myös vika- ja syntiuhrit olivat ikuinen suolaliitto Herran edessä sinulle (Aaronille) ja sinun jälkeläisillesi."

He eivät saaneet perintöosaa tässä maassa, vaan Jumala sanoi ”minä itse olen sinun osuutesi ja perintöosasi”.

Suolaliitolla tuli kuvata Jeesusta hänen asemassaan ihmisenä ja Kuninkaidenkuninkaana.

Tämä liitto välillisesti koski kaikkia kansoja sekä silloin, kun Israel on hajallaan kaikkien kansojen seassa, että silloin, kun pakanakansoja oksastetaan Israeliin, jolloin vapaaehtoisia lahjoja annetaan ja 1000-vuotisessa valtakunnassa kansojen tuodessa Jerusalemiin lahjojansa.

Uskollisuuden koetus toi pettymyksiä ja nöyryytti mieliä, mutta Jumalan avusta ja siunauksista tässä liitossa ihminen joutuu kiittämään.

 

Uusi liitto täytti vanhan liiton liittojen ennustukset, jossa Jumala totisesti täytti lupauksen ja teki liiton ihmisen kanssa ja Aabrahamin siemenen kanssa tullen itse ihmisen lihaan, Jeesukseen.

Jeesuksessa Kristuksessa täyttyvät:    Armonliitto, koska hänessä itsessään on armo tuotu ja

annettu ihmisille. Armo on hänen luonteessaan.

Lupauksien liitto, koska kaikki lupaukset täyttyvät juuri hänessä ja hänen kauttaan.

Ympärileikkauksen liitto, koska hän oli ainoa, jonka lihan ruumis oli täydellisesti ”riisuttu”; liha ei tahrannut hänen elämäänsä. Jeesuksessa sydämet ympärileikattiin.

Totuuden liitto, koska hän on ”tie, totuus ja elämä”. Hän on itse laki, totuus ja täytetty laki.

Suolaliitto, koska Jeesus on täydellinen korvaus kaikkien uhrien edestä ja koska kaikki paras sato, ”uutiset” tuodaan Jeesukselle ylösotossa. Herran omaa ovat esikoiset Jeesuksen esikoisuuden tähden ja ylösotossa morsiamen ruumis, ”liha” tulee olemaan Herran oma; sitä ”ei polteta” ja Herra Jeesus on morsiamen perintöosa ja perintömaa.

 

Liittojen ja lupauksien täyttymyksestä tulee olemaan suuri kiitos ja ylistys ja iankaikkinen kunnia Jumalalle ja Karitsalle! 

 

 

 

 

 

 

Vanhan ja Uuden testamentin v:n 1933/38 käännöksien mukaan

Aihe alkanut kypsyä v. 1985 ja se on päätetty tähän muotoon

Liedossa 17.6.2007-06-17

 

Sävy Nordgrén