Pasuna juutalaisuudessa ja Raamatun symbolina
 

Pasunat ovat soineet aina Israelin suurten tapahtumien tapahduttua riemun ja juhlan osoituksena tai jopa niin, että pasuna on varsinainen sotatoimiväline, kuten Jerikon muureille kävi. Pasuna kuvastaa Jumalan ääntä, iloa, riemua ja jopa vihaa. Mooseshan kuuli Jumalan äänen pasunan jylinänä, jonka kuulivat myös israelilaiset vuoren juurella. Myöhemmin pasunaa soitettiin liiton arkin jäljessä kun sitä kannettiin. Vasta paljon myöhemmin, profeetta Hesekielin aikoina pasunasta tuli merkinantotorvi, jolla varoitettiin kansaa hyökkäysvaarasta ja sillä tehtiin ns. huomioilmoituksia.

Hesekiel 33:1-7 Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa, ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle: hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa. Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä. Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.


Sefanja 1:14-18
Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

1. Korinttolaiskirje 14:8 Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?
Vasta roomalaisvallan aikana tuli käyttöön termi ”viimeinen pasuna”, joka on todellisen vaaran merkkinä soitettu pasunan ääni.
Tässä kohtaa päästään kahteen eri seikkaan, eli roomalaisaikaiseen pasunalla annettuun merkkiääneen ja Johanneksen näyssä oleviin pasunoihin, joita oli seitsemän kappaletta. Vertaisuus viimeisiin pasunoihin löytyy Jerikon muurien tapahtumista.

Joosua 6:3-7 Kulkekaa siis, kaikki sotakuntoiset miehet, kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki; tee niin kuutena päivänä. Ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasunaa arkin edellä. Seitsemäntenä päivänä kulkekaa kaupungin ympäri seitsemän kertaa, ja papit puhaltakoot pasunoihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös, kukin suoraan eteensä." Silloin Joosua, Nuunin poika, kutsui papit ja sanoi heille: "Ottakaa liitonarkki, ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasunaa Herran arkin edellä". Sitten hän sanoi kansalle: "Lähtekää ja kulkekaa kaupungin ympäri, ja aseväki käyköön Herran arkin edellä".
Suora vertaus mitä lopunajalla tapahtuu: Tämän kansan päivät ovat vuosia, joiden aikana pasuunat soivat seitsemän kertaa, jonka jälkeen suuri Babylon, saastainen maailmanhallitusjärjestelmä kukistuu, sen muurit sortuvat. Herran arkki tulee perässä, joka on Jeesus Kristus.
Kun muistamme vielä että Raamattu on kolmiulotteinen kirja, me voimme hyvin vetää selvän vedon lauseelle, ”viimeisen pasunan soidessa”, Herra tulee ja kokoaa omansa, kuten seuraavassa käy hyvin ilmi.


Sakarja 14:1-9 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtämittaista päivää-Herralle on se tunnettu-ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.

Sen sijaan Paavali ainoana käytti kolmea eri pasunatermiä, eikä Johannes ollut vielä saanut näkyään, saati kirjoittanut sitä. Silloin Paavalin käyttämät termit olivat yleinen merkinantopasuna, viimeinen pasuna ja Jumalan pasuna. Koska Raamattu ei ole valheiden kirja, niin tuo viimeinen pasuna tulee tarkoittamaan sekä ensimmäistä, että myös viimeistä, koska juuri ennen ensimmäistä pasunaa on tempaus ja viimeisen pasuunan jälkeen Jeesus tulee kaikkine Pyhinensä kirkkaudessaan ja kuolleet heräävät ja 1335 päivää hävityksen kauhistuksen asetuksesta hengissä selvinneet kristityt…

1. Korinttolaiskirje 15:51-53 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Eivät kaikki vihan ajassakaan kuolemaan nuku, vaan he selviävät vihasta.


TAKAISIN