Raamatun kolme kerrosta

Kuinka valtavan moni selittää kuinka Raamatun ainoa oikea lukutapa on lukea sitä vain ja ainoastaan sanasta sanaan, täsmälleen niin kuin se on kirjoitettu ja kaikki muu on harhaoppia. Tämä lukutapa lukea Raamattua on sellaisille ihmisille, jotka kieltävät yleisesti Pyhän Hengen voiman, jolloin ihmiseltä puuttuu Usko.
Raamattu on huomattavasti monimutkaisempi ja laajempi kirjoitusten kokoelma kuin olemme normaalisti olettaneet. Voin sanoa suoraan, että Raamattu vasta raottaa Jumalan voiman ja viisauden suuruutta meille. Raamatussa on matemaatikoillekin todistusta numeroiden muodossa. Raamatussa on tietty määrä tiettyjä sanoja ja tietty määrä jakeita, kirjoja ja lukuja, jotka todistavat Raamatun Jumalalallista alkuperää, koska viisainkaan ihminen ei olisi moiseen pystynyt. Sitten vielä Raamatusta esimerkiksi puuttuu sana sininen, koska se on Jumalan Pyhä väri, jota ei edes Raamatussa sallita lausuttavan. Lisäksi Raamattu on koottu kirjoista noin kahden ja puolen tuhannen vuoden ajanjaksolta, eri puolilla Lähi-idän ympäristöä ja viimeiset kirjatkin ovat vankeudessa tehtyjä, joten jostain ihmeen syystä nekin päätyivät lopullisen Raamatun lehdille. Mikään siis ei ollutkaan sattuman varassa.
Raamattu on siis kolmiulotteinen kirjakokonaisuus, jota voi lukea kolmellakin eri kerrostasolla.
Ensimmäinen kerros on aivan sitä, kuten alussa mainitsin, eli Raamattua luetaan sanasta sanaan, kuin Aapista konsanaan. Tätä harrastettiin erityisesti keskiajalla, jolloin lukutaito oli ainoastaan pappien ja oppineiden hallussa. Raamattua hoettiin ja siten opittiin sen sisällöstä tärkeimmät kohdat, kuten uskontunnustus hokema. Uskontunnustushan tehtiin n. 350 jKr. kirkolliskokouksessa, joka oli erittäin tärkeää, koska lukutaitoa ei juuri kenelläkään ollut. Uskontunnustus oli hokema, jolla saatiin ihmisille kaava suuhun, mikä on oikea ja alkuperäinen kristillinen oppi. Näin harhaopit eivät päässeet rehottamaan kristittyjen keskuudessa, koska hokemasta löytyi kristillisyyden perusta ja sen todistus.
Yhden kerroksen lukutapa pitää evankeliumin ja kristillisyyden peruskiven paikoillaan, eikä se ole pikkujuttu, vaan pikemminkin pääasia, eli Jeesus Kristus, rakennuksemme kulmakivi.
Tästä pääsemme vasta toiseen lukutapaan, eli kerrokseen. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin Jeesus itse ohjasi koko julistustyönsä ajan opetuslapsia lukemaan toista kerrosta, eli kuvakielen vertauksia, joiden tärkein hyöty on siinä, että ne toimivat kaikkina aikakausina ja eri kielillä sulavasti, kertoen saman sanoman joka kerta. Käännösvirheet korjaantuvat, koska vertauskuvakieli ei anna mielipiteelle valtaa, jolloin Raamatun käännös olisi ollut kovin helposti kääntäjän silmässä. Lisäksi, eikä missään nimessä vähimpänä, kun Jeesus lähetti Pyhän Henkensä meille puolustajaksi ja oppaaksemme, alkoi kuvakieli elää, joka johtaa lopulta ymmärtämään kolmatta tasoa.
Kolmas Raamatun lukutapa pitää sisällään kaksi aiempaa, eli suoran luvun, kuva- ja vertauskuvakielen ymmärtämisen, symboliikan ymmärtämisen ja sitten alkaa Pyhä Henki avata kolmatta vertauskuvaa, kolmatta Raamatun sanomaa hengessä.
Tässä vasemmalla näkyy vanhin suomenkielel-le painettu Raamattu, Biblia 1642 joka on tällä hetkellä esillä Ylistaron kirkossa.
Tätä Raamattua keskiajan papit hokivat kansalle sanasta sanaan ja ihmiset tulivat kuulemaan Jumalan sanaa. Tämä Raamattu maksoi parinkin talon, tontin ja maatilan karjoineen ja navettoineen verran rahaa, joten kenelläkään ei ollut varaa ostaa omaa Raamattua. Vasta kun kirjapainotekniikka edistyi Heidelbergin painotekniikan keksinnön myötä alkoivat rikkaat vasta saada oman Raamatun. "Haukionkala" hokemaa siis riitti.
Raamatun syvempi sanoma on siis selväsi tehty elonkorjuuaikaa varten, eli lopunaikoja varten. Tänä päivänä monilla on useita Raamattuja kotonaan ja versioitakin monia.
Raamattu 1992 on tosiuskovien silmissä häpeäksi koko kristinuskolle, koska ensinnäkin sen käyttöoikeuden omistaa luterilaisen kirkon rahastosäätiö, eikä sitä saa käyttää muuhun, kuin opiskelu ja tutkimustyöhön, muuten täytyy hakea lupa säätiöltä. Tämä on Jumalan sanalla rahastusta, jota harrastivat anekauppiaat ennen uskonpuhdistusta. Raamatun 1992 käänsivät uskosta osattomat ja hengettömät käännösammattilaiset, joten lähes kaikki vertauskieli kuoli tuon käännöksen myötä. Raamatusta 1992 tuli taidekirjallinen teos, jota voi lukea sanasta sanaan nykysuomea mukailevalla kielellä, mutta siitä on turhaa etsiä Hengen ilmoittamaa sanomaa. Sanalla sanoen Raamattu 1992 on susi jo syntyessään, eikä se palvele kristittyä kuten Raamatun kuuluisi, vaan se jää ensimmäisen tason kirjoitelmaksi.

Esimerkkejä Raamatun ulottuvuuksista:

Vaikea toisen tason kuvakielinen vertaus: Markus 3:22-27
Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on Beelsebul", ja: "Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia". Niin hän kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: "Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä. Ja jos jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä. Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on tullut. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.

Tämä Markus 3. luku on siis vasta aasinsilta tapahtumasta toiseen, vertauksesta "väkevän sitominen".
Tässä Jeesus puhuu alussa saatanasta, jolla on oma hallinto ja hallinnon elimet. Jokainen saastainen henki on alamainen saatanalle ja ne palvelevat saatanan tarkoitusperiä. Jokainen tietää sisällissodat ja perheriidat, mihin ne johtavat. Hallitukset kaatuvat ja perheet eroavat. Tässä Jeesus kertoo ihan samasta asiasta suoraan vertauskuvalla saatanan hallituksesta, joten Hän kumoaa mahdollisuuden, jota fariseukset käyttivät hänestä ja Hänen voimastaan toimia saatanan voimassa ja sen hallinnon alla.
Saatanalla on siis oma kokonainen organisaatio, joka ei riitaannu keskenään, koska se johtaisi sisällissotaan saatanan hallinnossa ja kaataisi sen. Tästä johtuu että Jeesus viittasi henkimaailman aktiivisuuteen vartioida omaansa ja talohan on jonkun koti, jossa on arvokkaita tavaroita. Saastaisille hengille arvokasta on synti, jota henget vartioivat kiivaasti ihmisten sydämissä, joka on se talo. Niinpä Jeesus sitoo hengen, jotta voisi vapauttaa ihmisen synneistä, eli ryöstää tavarat talosta. Niinpä kun henki vapautetaan jälleen, se ei löydä mitään arvokasta enää talosta, joten sen on hyljättävä talo. Mutta talo ei saa jäädä tyhjilleen, sillä ihminen tuppaa keräämään tavaraa ja jos se on saastaiselle hengelle arvokasta, eikä kukaan asuta taloa, se palaa takaisin vielä suuremmalla joukolla saatanan henkimaailmaa. Tästä syystä Jeesus on ainoa oikea isäntä talossa.
Henkiä siis voidaan sitoa, jotta saadaan aikaa ja tilaa toimia.
Katsos:
Matteus 16:15-23 Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".
Jeesus oli juuri ehtinyt kehumasta Pietaria, kun hän jo ilmoitti saatanan ehtineen Pietarin suuhun sanoineen ja mielipiteineen. No se ei ole oleellista, vaan se mitä saatana Pietarin suulla halusi Jeesuksen tekevän ja millä sanoilla "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". Saatana siis halusi Jumalan nimessä suojella Jeesusta. Mitä ihmettä!? Siitä huolimatta saatana meni myöhemmin Juudakseen, joka kavalsi Jeesuksen. Johannes 13:1-4 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä.
Miksi saatana tekisi päin vastoin, kuin aikoi Pietarissa? Luetaan uudelleen: "Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen". Perkele oli jo tehnyt virheensä ja perkele oli sidottu estämään Jeesuksen kuolema ja saatanan oma hallinto sai aikaan virheen tappaa Jeesus.
Tämä oli toisen vertauskielen hallintaa, analysointia termistöjen käsittelyä yhtenä kokonaisuutena ja niiden yhdistelyä ajasta ja paikasta toiseen. Tätä voi tehdä lähes jokainen, joka tuntee symboliikkakieltä mutta lukeminen ei silti ole helppoa, koska Raamattu on edelleen ylpeiltä salattu, eikä asiayhteys välttämättä aukea vaikka kuinka lukisi.
Kolmannen tason vertauskielen lukeminen vaatii aina Pyhän Hengen tiiviin läsnäolon, nöyrän rukouksen ja asenteen tämän tason Raamatun tutkiskeluun, joka voi johtaa valtaviin saavutuksiin ja jopa salattujen sinettien avaamiseen.
Kolmannen tason vertauskuvien avaamiseen tarvitaan Raamatun tuntemusta, symboliikkakielen tuntemusta ja ennen kaikkea lujaa Uskoa Pyhän Hengen voimaan. Sana saattaa aueta siten, että lukeminen yhdistää termistöä, sillä Raamattu sitoo termejä tarkoittamaan samaa asiaa, kuten edellä "sitominen". Lisäksi täytyy muistaa olla
johdonmukainen, eikä hyväksyä ristiriitoja kuittaamalla se kliseellä, "Jumala yksin tietää", joka sinällään on totta, mutta Raamattu on meitä varten ja meidän ymmärrystämme varten, joten se ei sisällä ristiriitoja. Älä siis hyväksy Raamatun ristiriitoja, vaan etsi sieltä totuus, koska jos Raamatussa on ristiriita, olemme sen itse sinne tehneet.

Esimerkiksi ristiriita:

Matteus 24:36
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Aamos 3:7
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.
Tämän yksittäisinä jakeina ilman hengen läsnäoloa lukeva saa vajaan käsityksen siitä päivästä. ELI SIIS MISTÄ PÄIVÄSTÄ??
Matteus 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jae 36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Siitä päivästä kun taivas ja maa katoavat oli kyse.

Raamattu on hengellinen Jumalana tuote ja sitä voi avata vain Pyhän Hengen läsnä ollessa, joka toimii avaimen asemassa lukijalleen. Tästä syystä lukijalle sanomaa on kahdenlaista:
Johanneksen ilmestys 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
Johannes 10:25-28
Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
Johanneksen ilmestys 3:10-11
Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
Pidä talosi puhtaana ja pidä se Herrasi Jeesuksen Kristuksen kotina, äläkä vie taloosi vieraita henkiä houkuttelevia "aarteita", jotka ovat aarteita vain saastaisille hengille.


TAKAISIN