26.5.2009 Kuusi polvea orjuuttivat itseänsä synnissä ja sitten tuli Hanok

1. Mooseksen kirja 5:1-2 Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.

1. Mooseksen kirja 5:3-5 Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:6-8 Kun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos. Ja Seet eli Enoksen syntymän jälkeen kahdeksansataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Seetin koko elinaika yhdeksänsataa kaksitoista vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:9-11 Kun Enos oli yhdeksänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Keenan. Ja Enos eli Keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:12-14 Kun Keenan oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Mahalalel. Ja Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen kahdeksansataa neljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Keenanin koko elinaika yhdeksänsataa kymmenen vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:15-17 Kun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jered. Ja Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Mahalalelin koko elinaika kahdeksansataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:18-20 Kun Jered oli sadan kuudenkymme-nen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok. Ja Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli.

1. Mooseksen kirja 5:21-22 Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah. Ja Hanok vaelsi Metusalahin

syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

1. Mooseksen kirja 5:23-24 Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

Adam kuoli, Seet kuoli, Enos kuoli, Keenana kuoli, Mahalel kuoli ja Jered kuoli. Sitten syntyi kuudes mies, Hanok jonka Jumala otti pois. MIKSI? Jumalan antaman esikuvan vuoksi.

Suomenkieli on monesta syystä olemassa, kuten Sakari Topeliuskin huomasi. Tämä kieli on tehty Raamatun lukemista huomioiden. Katsos vaikka tätä: (ihmisen luku on kuusi ja vallan luku kymmenen)

1. Aikakirja 1:1-10 Aadam, Seet, Enos, Keenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusalah, Lemek, Nooa, Seem, Haam ja Jaafet. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

Kuus on suomeksi numero (6) kuusi ja valtaa osoittaa jakeiden määrä (10) kymmenen. Kuusi on vajavuuden luku ja ihmisen luku. Valtaa kuvastavat luku kymmenen ja sarvi.

Luku seitsemän (7) Hanok, seitsemäs. Kuvastaa täydellisyyttä ja siksi Jumala on antanut Hanokille erikoisen aseman. Hanokin jälkeen kolmas oli Nooa, jonka tehtävänä oli saarnata ja pelastaa karjaeläimet, metsäneläimet ja jopa pedot, sen mukaan kuten Jumala sen kaiken suunnitteli tapahtuvaksi.

Hanok on morsiamen esikuva, eikä hänestä ole paljon kerrottavaa... paitsi esim. Raamatusta:

Laulujen laulu 2:10-13 Rakkaani lausuu ja sanoo minulle: "Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuavat. Nouse, armaani, sinä kaunoiseni, ja tule.


TAKAISIN