25.5.2009 Aurinko kuu ja tähdet - ei mitään astronomiaa, vaan Jumalan merkkejä

Kristityissä on valtava määrä ns. kaiken tuomitsijoita. Jos joku sanoo vertauksen tähdistä tai kuusta, he tuomitsevat ennustelijaksi ja vääräksi profeetaksi. Jos jokin ennustus ei mene ihan nappiin, vaan esimerkiksi osuu vain osittain kohdalleen, tämä on monen silmissä arveluttava profeetta, jota ei kannata kuunnella vakavasti. Moni profeetta on ennustanut ajan, jota ei ole vielä tänä päivänä tullut, sen sijaan tapahtuma on osunut ihan oikein, sillä erolla että ennustettu tapahtuma on edelleen tapahtumatta. Tässä se vasta väärä profeetta onkin, jonka ennustukset eivät osu aikajanalla, niin eihän ne ennustetut tapahtumatkaan tapahtuneet. Väärä profeetta, väärä profeetta, kaikuu maailman turuilla ja toreilla, kirkoissa ja kalmistoissa. Kaikesta huolimatta Raamattu sanoo kolmekin eri asiaa, jopa niin suoraan, että luulisi jokaisen sen jo lukeneen, mutta ei ilmeisesti.

Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Ristiriita 1. Herra ei siis tee mitään ilmoittamatta! Miksi siis joku luulee että on tulossa jokin päivä tai tapahtuma, josta ei ole ensin ilmoitettu ensin profeetoille.

1. Korinttolaiskirje 13:9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

Ristiriita 2. Jos Raamatussa kerran lukee, että profetoiminen ja tieto on vajavaista, niin miksi sen pitäisi olla ihmisten edessä aina täydellistä ehtona sille, ollakseen lähtöisin Jumalasta.

Kun lukee saman korintolaiskirjeen kokonaan, huomaa syynkin.

1. Korinttolaiskirje 13:8-10 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Kun Usko tulee näkemiseksi ja vajavaisuus muuttuu täydelliseksi, nämä katoavat. Niitä ei enää kukaan tarvitse. Profetoiminen katoaa ja kielillä puhuminen katoaa.
 

Aurinko (liian kirkas ihmisen katsottavaksi)

2.Moos. 3: 14-15 Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne”. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille näin: ”Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. (Uudessa käännöksessä on: Jahve, Herra … alkut.: hepr. Jehovah, tarkoittaa aina olemassa olevaa; Latin Vulgata, Dominus Deus)

2Moos. 6: 2-3 Ja Jumala puhui Moosekselle ja

sanoi hänelle: ”Minä olen Herra (Hebr. Jahve, Herra). Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni ’Herra’ (’Jahve’; uusi käännös ja alkuteksti) en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

2.Moos. 20: 1-4 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä ….

Kuu (loistaa pimeydessä auringon valoa)

Jes. 9:1 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

Jes. 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Matt. 24:4-5 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.

Matt. 26:34 Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".


Matt. 26:49
Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta.

Matt. 26:63-64 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".  Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."

Matt. 26:71-75 Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi sielläoleville: "Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa". Ja taas hän kielsi valalla vannoen: "En tunne sitä miestä". (Tunne ja tunnusta Hänet ja Hänen nimensä.) Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut". Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä". Ja samassa lauloi kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: "Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

Matt. 27:11 … Ja maaherra kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Niin Jeesus sanoi: "Sinäpä sen sanot".

Matt. 27:22 Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki: "Ristiinnaulittakoon!"
 

Tähdet (tuikkivat yössä himmeästi)

Jesaja 8-13-16 Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan. Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."

Matteus 28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Johannes 15:7-11 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Luukas 21:23-27 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.


TAKAISIN