12.5.2009 Siitä päivästä - mistä päivästä?

Matteus 24:32-42 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Tässä kymmenessä jakeessa on paljon asiaa, joka on erehdyttänyt ihmisiä luulemaan paljon vähemmän kuin mitä jakeissa todella kerrotaan. Näissä kymmenessä jakeessa käydään aikajanassa varmuudella yli 1000 vuotta. Tähän Matteuksen kirjoitukseen liittyy profetioiden todellinen olemassaolon merkitys, koska Raamattu ei ole valheiden kirja. Ole siis nyt tarkkana!

Tässä sanotaan näin: Matteus 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Tämä päivä voi erehdyttää luulemaan jotain Raamatun ilmoitusta vastaan. Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Nämä kaksi lukua ovat TÄYSIN ristiriidassa keskenään, koska toinen sanoo niin ja toinen näin. Tähän täytyy keksiä siis jotain muuta ratkaisuksi, miksi näin?

1. Korinttolaiskirje 13:8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

Milloin siis profetoimista ei enää tarvita, eikä kielilläpuhumista, eikä edes tietoakaan? Rakkaus ei siis häviä, vaan ainoastaan nämä kolme. Jopa parantamisen armolahjat jäävät tuhatvuotiskaudelle. Profetoimista ei tarvita kun Jeesus tulee, eikä kielillä puhumista, koska Jumala palauttaa maailmaan takaisin yhden ainoan puheenparren. Siis tuhatvuotiskaudella näitä asioita ei tarvita, koska henget ovat sidottu, syntisyys sen sijaan jää ja siksi jää kuolemakin, sekä monet erilaiset vitsaukset, jotka kohtaavat syntisiä. Siksi tarvitaan myös parantamisen armolahjaa ja monia muita armolahjoja.

Vasta profetoimisen lakattua tuhatvuotiskaudella voi sanoa, että Jumala ei enää kerro aikeitaan palvelijoilleen profeetoille, kuten Aamos 3:7 kertoo. Niinpä tuhatvuotiskauden lopussa ja kaiken muunkin lopussa, ennen kaiken uuden alkua, taivas ja maa katoavat. Siitä päivästä on kyse.

Matteus 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Tätä edeltää lause: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Siitä päivästä on siis kyse, kun taivas ja maa katoavat.

Lopuksi Matteus 24 sanoo: Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
Tässä lopuksi viitataan useaan Herran tuloon sanomalla erittelevän sanan "teidän Herranne".


TAKAISIN