Raamatussa on kaksi luomiskertomusta ja kuudennen päivän luomistyö ikäänkuin puuttuu?

Lyhennelmä: 1. Mooses 1. luku ja 2. luvun alku

Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
"Tulkoon valkeus" …ensimmäinen päivä.

Jumala teki taivaanvahvuuden. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. …toinen päivä.

Kokoontukoot vedet, kuiva tulee näkyviin
Jumala kutsui kuivan maaksi vesiä mereksi.
Kasvakoon maa vihantaa ja puita …kolmas päivä.

Tulkoot kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet …neljäs päivä.

Viliskööt vedet eläviä lentäkööt linnut
Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää …viides päivä.

Tuottakoon maa elävät karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:

Edelleen viides päivä:
Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi". Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ...kuudes päivä.

...ja kuudennen päivän aamuna:
Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. ??MITÄ??

Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 

Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.

Ennen ensimmäistä päivää ei siis ollut mitään, ennen kuin Jumala sanoi: "tulkoon valkeus". Kukaan ei voi sanoa, oliko esim. viides päivä minkä pituinen, koska yksikään noista päivistä ei välttämättä ollut 24h aikaamme. Erityisesti siihen vaikuttaa se, että vasta kolmantena päivänä Jumala teki maailmaan ajan. Kuinka pitkä oli siis viides päivä? Varmuudella esimerkiksi viidenteen päivään kuului koko dinosaurusten, mammuttien sapelihammastiikereiden ja alkuihmisten erikoinen historia.

Vastaus:
Tämä koko kertomus on kahdessa osassa ja kuudes päivä puuttuu koska me elämme koko ajan tuota kuudetta päivää, eikä Jumala ole vielä päässyt levolleen. Me tiedämme vertauksen kuninkaasta, joka lähti kauas pois "lomalle" ja palkkasi väkeä töihin. Tämä vertaus on totutusti kertomus Israelin kansasta, joka surmasi profeetat ja lopulta kuninkaan pojankin. Maailma saa nyt kuninkaan pojan kanssa uuden mahdollisuuden viljellä puutarhaa ja kuningas pääsee vihdoin levolle viettämään seitsemättä päivää, joka on Jeesus Kristus ja hänen tuhatvuotinen valtakuntansa. Ihmisen luku on "kuusi" ja kuudes päivä.
Sitten vasta lopuksi on Jumalan seitsemäs päivä, lepopäivä.


TAKAISIN