5.5.2009 Jumalan palvelus, epäjumalanpalvonta ja ruokailu

5. Mooseksen kirja 5:7-10 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

5. Mooseksen kirja 6:1-9 "Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne -että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää. Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

Johannes 6:48-58 Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta." Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?" Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti."

Symboliikka jatkuu... Tämä kaikki tässä on myös pel-kästään symbolista puhet-ta, jota vain harva voi ymmärtää. Madventuers tv sarjan henkilöt etsivät maailmalta kaikkein inhot-tavimpia syötäviä ja usein se johtaa huumaantumi-seen ja saattaa jopa johtaa kuolemaan. Siksi ohjelman nimikin on Madventures. Tämä järjetön kaksikko siis kiertelee maailmalla etsien maailmalta kauheuksia, joita pitäisi sitten syödä. Tämä on suurempaa symbo-
liikkaa, jollaista on jumalattoman täysin mahdotonta käsittää. Kysehän on epäjumalanpalvon-nan äärimmäisestä nauttimisesta ja sen oppien omaksumisesta, syömisestä. Ihmissielun häpäisemisestä, johon liittyy hyvin usein seksuaalisuus.
Symboliikkakielellä Raamattu on leipää ja Pyhä Henki viiniä. Tässä Madventures tapauksessa tuon jumalattoman saastaisen kulttuurin uskonperinteet ovat se ruoka, nilviäiset, koiranaivot ja monet muut ällötykset. Sen ruokajuoma, eli henki ovat monet saastaiset henget, eli monikin asia päihdyttää muutenkin kuin eri ainesosien pelkkä huumaava vaikutus. Päihdyttäminen tapahtuu nimittäin ihmisen sielun osastolla, joka etääntyy entisestään todellisesta Jumalasta. Vain hengessä ravittu uskova ihminen kykenee tallomaan käärmeitä, skorpioneja ja vaikka syömään myrkkyä kuolematta siltikään siitä. Kuolematta, ei siis tarkoita vahingoittumatta.

Luukas10:17-20 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

Markus 16:16-19 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

Olemme siis kaikesta huolimatta suuressa vaarassa mikäli alamme katsella ja kuunnella epäjumalten palvelusoppeja. Epäjumalat voivat olla mitä tahansa, mikä vie henkisen arvostuksemme pois Jumalan yläpuolelle. Mikään ei saa elämässä olla tärkeämpää kuin palvella Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa ja olla yhteydessä tähän koko läpi elämän ajan. Tämä mahdollistaa ns. immuniteettisuojan kaikkeen myrkylliseen ja epäpuhtaaseen mitä tämä maailma kantaa. Se ei edelleenkään tarkoita, ettet olisi vahingoittumaton, päin vastoin. Ihmismieli saattaa alkaa hyvin helposti himoita tätä saastaisuutta, koska lihallisuus on lihallista ja himo on lihalle kuin rauta magneetille. Kun viet magneetin lähemmäs ja lähemmäs raudan pintaa, se imaisee hetkessä magneetin kiinni itseensä, etkä mahtanutkaan mitään, vaikka olit aluksi hyvin varovainen. Se on syömistä, eli hivuttaminen lähemmäs ja lähemmäs tietoisesti uhmaten vaaraa.

Mitä sitten tarkoittaa kuuluisa Pietarin näky "teurasta ja syö":

Apostolien teot 10:9-16 Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö". Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista". Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi". Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.

Se liittyy taas Jeesuksen syömiseen. Olen joskus itse naureskellut, kuinka valtava määrä maailmassa on pahuutta, joka liittyy toistemme pelastukseen symboliikkakielessä. Siksi saatana tuntee sanan ja symboliikan. Saatana houkuttaa ihmisiä pilaamaan symboliikkaopin jotta se tuntuisi pahalta. Tässä symboliikassa päädytään käytännössä kannibalismiin, koska Jeesus tahtoi Johanneksen mukaan, että me syömme hänet ja lopuksi hän syö meidät. Meistä tulee siis lopussa yksi liha ja yksi mieli, koska olemme molemmat symbolisesti syöneet toinen toisemme. Tämä on erittäin tärkeää, mutta siksi hyvä muistaa, että se on tosiaan vaikeasti ymmärrettävissä olevaa symboliikkakieltä.

Johanneksen ilmestys 3:16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.

Pietarin näyssä olevat eläimet kuvastavat kaikkea maailman ihmisiä ja jopa lintuja, eli henkiä, joille oli tullut mahdollisuus saada armo ja pyhyyden lahja osakseen. Toiset ovat hyvinkin tunnetusti saastaisia, joita Pietari kammoksui, kuten samarialaiset mm. olivat. Nyt kaikki olivat Jeesukselle syötäväksi kelpaavaa ruokaa ja Jeesus oli itse ruoka, jota pitää nauttia ensin. Huomioitavaa oli että Pietarin liinavaate laskettiin kolme kertaa alas ja Pietari itse kielsi Jeesuksen kolmesti, kunnes kukko aamulla lauloi. Tämä kuvastaa tietysti keskiyön tunteja maailman lopunajassa, jossa kolmesti liinavaate käytetään Pietarin edessä ja lopuksi se nostettiin ylös Taivaaseen.

Toivottavasti toin ajatuksia syömisestä ja sen todellisesta merkityksestä saavuttaa ykseys.


TAKAISIN