2.5.2009 Luopumus

5. Mooseksen kirja 13:1-5 "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.

Mooses varoitti kansaa luopumusta julistavasta profeetasta ja unennäkijästä, sekä kertoi tämän tuomion...

Jeremia julisti unennäkijän tuomion...

Jeremia 28:12-17 Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle, sen jälkeen kuin profeetta Hananja oli särkenyt ikeen profeetta Jeremian kaulasta: "Mene ja sano Hananjalle: Näin sanoo Herra: Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: rautaisen ikeen olen minä pannut kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta; ja niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle." Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: "Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen. Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä toimitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta." Ja profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, seitsemännessä kuussa.

...ja lopulta tuomio pantiin täytäntöön.


Ensimmäinen kierros tuli täyteen ja sitten alkaa luopumuksen toinen osa, nykyluopuminen.
Se kaikki alkaa toisen tason vertauskuvalla ennen Jeesuksen syntymää, profeetta Hoosean aikana. Hoosea menee naimisiin haureellisen naisen kanssa ja siitä se alkaa.

Hoosea 1:1-2 Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä. Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle: "Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta".

Hoosea meni haureellisen naisen kanssa naimisiin ja sai lapsia, joiden kohtalona oli turmio. Hoosea joutui profeettojen tavalla kärsimään esikuvan esimerkkikielen mukaisesti tekemällä sen mitä Jumalan tahto oli, mutta se johti aina vain uusiin kärsimyksiin ja siksi profeetta Hoosea kuuluu ankaran koulun käyneiden profeettojen joukkoon, kuten Jeremia, mutta toisella tavalla. Hoosea sai olla esimerkkinä sille, kuinka Jumala kärsii meidän uskottomuuttamme. Kovan uskottoman kierroksen käytyä tuon naisen kanssa, käskee Jumala edelleen menemään ja lahjoittamaan Rakkautensa tälle naiselle... ja Hoosea menee.
 

Hoosea 3:1-3 Sitten sanoi Herra minulle: "Mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion, niinkuin Herra rakastaa israelilaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja". Niin minä hankin hänet itselleni viidellätoista sekelillä hopeata ynnä hoomer-mitalla ja letek-mitalla ohria. Ja minä sanoin hänelle: "Ole kauan aikaa minua varten; älä harjoita haureutta äläkä mene muille miehille. Minä myös teen samoin sinua kohtaan."

Mutta kuinka käy, kun on vielä Joosefiakin halvemmalla hopealla vaimo-Israel on ostettu...

Hoosea 4:8-11 Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee. Mutta papin on käyvä niinkuin kansankin: minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi, he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen.

Papit julistavat kansalle korvasyyhyyn, kirkko luopui avioliitostaan Kristuksessa, kuin mies ja nainen ja kansa saa sitä mitä kuulla halusi. Loputon suvaitsevaisuus, naispappeus, homoliitot, sukupuolenvaihdosleikkaukset, menestysteologian julistajat, salatieteiden julistajat ja ihmeteot ilman nöyryyttä ja katumusta, sekä monet muut heavy-messut kirkoissa, jossa nuoriso saa kulkea vapaasti satanistipaidat päällä. Ehkä jopa näemme Lordin esiintymässä kirkossa.

2. Tessalonikalaiskirje 2:1-2 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

...ja jatkuu näin...

2. Tessalonikalaiskirje 2:3-10 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Paavali kertoo Herran päivästä, joka seuraa luopumuksen tapahtumista ensin, jonka jälkeen siis ilmestyy laiton, joka tulee korottamaan itsensä. Se mikä on Herran päivä, niin käsitellään se sitten huomenna, koska Herran päivästä tässä Paavalin puheessa oli kyse. Katso itse:

2. Tessalonikalaiskirje 2:1-2 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.


TAKAISIN