30.4.2009 Armonliitto ja minä

1. Mooseksen kirja 9:8-19
Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".
Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.
 

Jumalan liitot ovat aina kummallisia, koska ne eivät koskaan ole vaatineet ihmiseltä yhtään mitään. Mikä armonliitto sekin olisi, jossa ihmiseltä vaadittaisiin armon eteen jotain. Siitä kaikesta huolimatta ihminen jatkuvasti on yrittänyt itse rakentaa tietä Taivaaseen. Pian vedenpaisumuksen jälkeen ensimmäisen kaupungin synnyttyä:

1. Mooseksen kirja 11:1-9 Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi".

Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.

Baabelin torin oli ensimmäinen suuri koetus päästä armonliiton ohi omin avuin taivaaseen. Jumala loukkaantui valtavasti tästä, koska se oli sylkäisy hänen tekemän liittonsa päälle.
Armonliitto on ihmisen ja Jumalan välillä siis voimassa tänä päivänä. Vain ihminen on halunnut todistaa Jumalalle voivansa osoittaa kelpaavuutensa Jumalan edessä. Tästä johtuen Jumala on joutunut taipumaan itsekeskeisen ja uppiniskaisen ihmisen tahtoon ja antaa ihmiselle tilaisuus näyttää kelpaavuutensa ilman armoa. Näin syntyi Israelin kansa, jonka Jumalan valitsi tähän mahdottomaan oman päänsä seinään hakkaamisen tehtävään. Niin syntyi Mooses ja niin syntyivät Jumalan kymmenen käskyä, jotka hakattiin kuvaavasti kivitauluihin. Huomaa että Mooses vihoissaan rikkoi ensimmäiset taulut, jotka Jumala itse kirjoitti. Kaikki tämä tapahtui vielä niin kuvaavalla tavalla, että kun Mooses otti vastaan ensimmäisiä tauluja Jumalalta, niin sinä samana hetkenä Israelin kansa teki itselleen kultaisen vasikan ja taulut menivät murusiksi, koska laki oli rikottu heti kun ne oli saatu. Tämä symboloi ihmisen mahdottomuutta täyttää lakia Jumalan edessä. Vain armo voisi siis ihmisen pelastaa. Tuon kivitaulujen rikkoutumisen jälkeen Mooses joutuikin itse kirjoittamaan taulut ja niin kävi, että alkoi lakikierre, jossa maailma tälläkin hetkellä makaa. Ei Mooseksellekaan riittänyt nuo kymmenen käskyä, vaan hän joutui veistelemään hieman lisää asetuksia ja määritelmiä. Lopulta Tooraan kirjoitettiin 613 lakipykälää. Suomen laissahan on tunnetusti jo pelkästään kymmenentuhatta sivua ja lakeja, sekä asetuksia ihan ääretön määrä ja jokainen niistä vain ja ainoastaan rikoksen tekijän takia kirjoitettua tekstiä ja määrittelyä oikeasta ja väärästä.

Ihmisen saama laki oli siis Jumalan omaisuuskansalle esimerkkinä tarkoitettu ja vain siksi, jotta ihmiskunta näkisi mihin se johtaa. Vain Jumalan Nooalle tekemä armonliitto voi ihmisen pelastaa ja kun lakiliitto oli tullut määränsä päähän, Jumala antoi Pyhän Henkensä tehdä yliluonnollisella tavalla neitsyen raskaaksi, joka synnytti poikalapsen, Jeesuksen Kristuksen jolloin armo tuli lihaksi maan päällä, joka täytti tuon lain.

Ihmisen on turhaa jonglöörata Jumalan edessä, koska se ei johda mihinkään, vaan armonliiton lihallinen välikappale syntyi noin kaksituhatta vuotta sitten ja vain Häneen uskominen tuo armon. Sydämessään armonliittoon sulkeutuva ihminen on nöyrä syntisyytensä edessä ja tunnustaa voimattomuutensa täyttää edes yhtä kohtaa kymmenestä käskystä. Tätä Jumala odotti jo Edenissä seisoessaan Adamin ja Eevan edessä, kysyen "miksi söitte"? Aadam vastasi, että sinä annoit naisen joka houkutteli minut. Eeva sanoi heti että käärme houkutteli minut. Eli kumpikaan ei ottanut syyllisyyden viittaa, vaikka sitä Jumala oli toivonut. Syntisyys alkoi ja vain armonliiton kautta pelastus voisi enää olla mahdollista, eikä ihmisen tekemin korjailuin.


TAKAISIN