23.4.2009 Nelikasvoinen olento - Jumala itse ja Hänen hallintonsa kuvaus
(pitää sisällään paljon Raamatun tekstiä, joten ole kärsivällinen lukiessasi tätä)

Hesekiel 1
1 Kolmantenakymmenentenä vuotena, neljännessä kuussa, kuukauden viidentenä päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja minä näin Jumalan näkyjä.
2 Kuukauden viidentenä päivänä, kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden viidentenä vuotena,
3 tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle, Kaldean maassa Kebar-joen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi.
4 Ja minä näin, ja katso: myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa malmia, keskeltä tulta.
5 Ja sen keskeltä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja näöltänsä ne olivat tällaiset: niillä oli ihmisen hahmo.
6 Ja niillä oli neljät kasvot kullakin ja neljä siipeä kullakin.
7 Ja säärivarret niillä oli suorat ja jalkaterät kuin vasikansorkat, ja ne välkkyivät kuin kiiltävä vaski.
8 Ja siipiensä alla niillä oli, neljällä eri puolellansa, ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin:
9 Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet: ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin.
10 Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset; mutta oikealla puolen oli niillä neljällä leijonankasvot, vasemmalla puolen oli niillä neljällä häränkasvot, myös oli niillä neljällä kotkankasvot.
11 Niin niiden kasvot. Mutta siivet niillä oli levällään ylöspäin. Kullakin oli kaksi, jotka koskettivat toisen siipiä, ja kaksi, joilla ne peittivät ruumistansa.
12 Ja ne kulkivat suoraan eteenpäin. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet.
13 Ja olentojen hahmo oli näöltänsä kuin tuliset hiilet, jotka paloivat tulisoihtujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen välissä, ja tuli hohti, ja tulesta lähti salamoita.
14 Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä kuin salamanleimaus.
15 Mutta kun minä katselin olentoja, niin katso: yksi pyörä oli maassa olentojen kohdalla, kunkin niiden neljän etupuolella.
16 Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niinkuin krysoliitti, ja niillä neljällä oli sama muoto, ja ne olivat näöltään ja teoltaan, kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä.
17 Ne kulkivat neljään eri suuntaansa, kun kulkivat.
18 Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja niiden kehät olivat korkeat ja peljättävät; ja niiden kehät olivat täynnä silmiä, yltympäri, niissä neljässä.
19 Ja kun olennot kulkivat, kulkivat pyörät niiden ohella; ja kun olennot kohosivat ylös maasta, kohosivat myös pyörät.
20 Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat-minne vain henki kulkemaan vaati. Ja pyörät kohosivat samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä.
21 Kun olennot kulkivat, kulkivat nämäkin; kun ne seisoivat, seisoivat nämäkin; kun ne kohosivat ylös maasta, kohosivat pyörät samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä.
22 Ja olentojen päitten ylle hahmottui taivaanvahvuus, niinkuin peljättävä kristalli, kaartuen ylös niiden päitten ylitse.
23 Ja taivaanvahvuuden alla oli niillä siivet suorina, toisen siipi toisen siipeä kohti. Kullakin oli kaksi, jotka sitä peittivät-kaksi, jotka peittivät sen ruumista.
24 Ja minä kuulin niiden siipien kohinan niinkuin paljojen vetten kohinan, niinkuin Kaikkivaltiaan jylinän, kun ne kulkivat; pauhinan ääni oli niinkuin sotaleirin pauhu. Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas.
25 Ja kuului ääni taivaanvahvuuden yläpuolelta, joka oli niitten pään päällä. -Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas.
26 Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle.
27 Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa; ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde.
28 Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui.

Hesekiel 2
1 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nouse jaloillesi, niin minä puhuttelen sinua".
2 Niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle.
3 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain tykö, jotka ovat kapinoineet minua vastaan; he ja heidän isänsä ovat luopuneet minusta, hamaan tähän päivään asti.
4 Nuo lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet-niitten luokse minä sinut lähetän, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra.
5 Kuulkoot tai olkoot kuulematta-sillä uppiniskainen suku he ovat-he tulevat kuitenkin tietämään, että profeetta on ollut heidän keskellänsä.
6 Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa; älä pelkää heidän sanojansa äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku.
7 Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat.
8 Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen, niinkuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan."
9 Niin minä näin, ja katso: käsi ojennettiin minua kohti, ja katso: siinä oli kirjakäärö.
10 Ja hän levitti sen minun eteeni, ja katso: se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voi-huudot.

Kun tuntee Jumalan tarpeeksi hyvin, huomaa kuinka oikein Hesekiel näkynsä on kirjoittanut. Jumalan tunteminenhan vaatii pitkää Raamatun tutkiskelua hengessä, eikä vain pinnallisesti kuin oppikirjaa. Siksi moni teologi ei tunne Jumalaa alkuunkaan, vaan he soveltavat Raamattua halpana oppikirjana, kuin lakia, jota viisaat päättäjät soveltavat ja muuttavat. Tästä nelikasvoisesta olennosta löytyvät kaikki maailman elollisten olentojen symbolit, niin henkimaailman, kuin enkelienkin. Lisäksi Jumalan suoruus ja totuus on kuvattuna. Kuten huomaat, olento liikkuu vain suoraan, eikä kiemurrellen. Lisäksi kaikki olennot olivat selvästi yhtä, koska kaikkien liike oli samanaikaista ja samansuuntaista.
Täytyy aina muistaa, että neljä kulmaa tarkoittaa ilmansuuntia ja yleensä se viittaa maan ääriin asti, eli ns. koko maan piiriä. Pyörät tietysti tarkoittaa mahdollisimman selkeää kulkemista maan päällä ja pyörien päällä kulkee paljon kuormaa samanaikaisesti, joka kuvaa hyvin taivastenvaltakunnan kulkemista maan päällä. Siivet taas ovat Taivaan kulkuvälineitä, joilla kuljetaan henkimaailmassa Taivaan ja maan välillä, taivaanvahvuudessa. Olento levitti siivet, kun se nousi maasta. Siivet ovat myös suojana, joka tarkoittaa ihmisen näkemistä, joilla nämä olennot peittivät ruumiinsa. Ihmisen ruumiin peittona on vaatteet, jotka Jumala teki ihmiselle syntiinlankeemuksen jälkeen. Se tarkoittaa ihmisen ajatusten ja mielen salaamista, eli nykyään se tarkoittaa intimiteettiä. Adam ja Eeva olivat siis alasti, ilman intimiteettistä estettä toisiinsa nähden, joten Jumala on tehnyt ihmiselle salaisuuden suojan. Nelikasvoisen olennon ruumiin peitteenä olivat siivet, jotka ovat enkeleitä. Enkeleitäkin on monenlaisia ja niistäkin tehdään juttu hieman myöhemmin.
Olennon keskellä oleva tuli on Jumalan olemusta, jonne ihmisellä ei ole mitään asiaa, koska ihmisen taakkana oleva synti ei kestä tuota tulta. Tuli on absoluuttinen vastakohta synnille, joten synti on kuin ruutia tulelle, niinpä ihmisellä ei ole mahdollisuuksia Jumalan edessä.

Olen hyvin useasti sanonut, että Raamattu sitoo termistöä tarkoittamaan samaa asiaa eri aikakausina, eri profeettojen ja apostolien kirjoittamana. Profeetat saavat samoja näkyjä nykyäänkin tietämättään edes toisistaan mitään. Eli toisin sanoen, tästä voi tunnistaa, että näky tulee Pyhästä Hengestä. Ei saatanalla ole intressejä tukea Jumalan työtä, joten henkien tunnistaminen käy monissa tapauksissa jopa helposti.
Nelikasvoisen olennon osia ja symboliikkaa jopa kokonaisuudessaan on siis moni muukin profeetta saanut nähdä kaikkina vuosisatoina ja tuhansina, sekä kaikkialla maailmassa. Eräs kaikkein merkillepantavin on Johanneksen ilmestys, johon aion tämän saattaa päätökseen, mitä lopulta tapahtuu nelikasvoiselle olennolle.

Johanneksen ilmestys 4
1 Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva". 2 Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. 3 Ja istuja oli näöltänsä jaspis-ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. 4 Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä

kultaiset kruunut. 5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. 6 Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. 7 Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikäänkuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. 8 Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". 9 Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, 10 lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: 11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut".

Kun katselet tarkkaan, mitä tässä tapahtui, niin ensinnäkin Taivaan ovi oli avoinna, joka tarkoittaa ylösottoa. Olento oli sisällä ja sille oli tullut maan piirin jokaiselta ilmansuunnalta kaksi siipiparia lisää. Taivasten valtakunnan hallinto oli siis saanut lisäystä ja kun katsomme mitä nämä siivet ovat. Markus 12:25 Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa. Eli Pyhät, jotka tulivat sinne ensimmäisten joukossa morsiamena, he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Ymmärrän silti asian niin, kuin Jeesus sen toi esille, että Jumala loi miehen ja naisen toisilleen, jollainen se suhde alunperin oli, joten paluu alkuperäiseen tulee tapahtumaa, vaan vasta tuhatvuotiskaudella, eikä tässä välissä. Me emme mene Jumalan eteen miehinä ja naisina, vaan kuin enkelit taivaassa. Sukupuolieroavaisuutemme katoaa vain odotusaikanamme, kunnes pääsemme jälleen maan päälle takaisin. Kerrotaanhan mm. Jesaja 65 jossa kerrotaan lasten syntyvän tuhatvuotiskaudella, joten paluu maan päälle on hyvin samankaltaista, kuin missä nyt elämme.

Mutta mitä sitten, kun morsian on otettu taivaaseen:
Johanneksen ilmestys 7

1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.
2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".
4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:
5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.
9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".
11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"
13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Alkaa siis ahdistuksen aika, jolloin neljä enkeliä pitää kiinni maan neljällä kulmalla sodan tuulista ja alkaa juutalaisten merkitseminen. Lopulta tämä päättyy suureen sadonkorjuuseen, jonka lukukin on niin suuri, ettei kukaan osannut laskea. Tämä joukko oli jäänyt morsiamen jälkeen ahdistukseen, pessyt ja valkaissut vaatteensa karistan veressä tulella puhdistuen. Lue Johanneksen ilmestys 3:14-22 Laodikean seurakunnasta. Tämä joukko muodostaa lopulta pääryhmän taivaassa.

Tässä oli paljon Raamatun suoraa lukua, mutta se johtui aiheesta, jota ei voi selittää ilman Raamatun tukea. Nelikasvoinen olento saa siis täydennystä olemukseensa lopussa.


TAKAISIN