Israel ja iankaikkinen rakkaus

 

Kalervo Syväntö (Toim. Heikki Kangas)

 

 

Onko mahdollista, että Jumala rakastaa Israelia iankaikkisella rakkaudella, vaikka kansa on hänet hyljännyt? Ja ollut uskoton. Eihän Jumala voi muuta kuin olla totuudellinen ja myöntää luopiovaimolleen Israelille erokirjan!

Monissa 'kristillisissä' piireissä opetetaan tällä tavoin ja vielä korostetaan, että Jumala on valinnut meidät uskovat Israelin tilalle. Tämän jälkeen Jumalan lupauksia Raamatusta luetaan vain 'meille': "Iankaikkisella rakkaudella minä sinua rakastan, me olimme kuin unta näkeväiset, kun hän käänsi meidän kohtalomme" (Jer. 31:1,2).

Kun näitäkin sanan kohtia tutkimme tarkemmin, huomaamme, että lupaukset koskevat erityisesti Israelia ja vielä kansan ollessa luopion tiellä.

"Kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon, minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan." - "Kaukaa ilmestyy minulle Herra: Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. "Siis nämä kirjoitukset koskevat Israelia.

"Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta." Ja Jumalan armollisuudessa ei pitäisi olla kummastelemista, koska se on yksi Jumalan perusluonteenpiirteistä! Ja Jumala on vetänyt samoin meidätkin puoleensa armosta. 'Sillä armosta te olette pelastetut" (Ef. 2:8). Kristuksessa, juutalaisten Messiaassa Jumala ulottaa meihinkin iankaikkisen rakkauden. Se on valtavaa ja ihmeellistä armoa. Me olemme oksastetut samaan jaloon öljypuuhun. "Olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon" (Room. 11: 17).

Jumala ei siis antanut erokirjaa Israelille (Jes. 50: 1), vaikka vähäksi aikaa lähettikin hänet pois. "Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäisin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella!" (Jes.

54:7). Jumala kerta kaikkiaan on uskollinen ja laupias sekä armahtavainen. Hän ei voi jättää tuota nuoruutensa vaimoa hyljättyyn tilaan, niin kuin jotkut 'kristityt' olisivat valmiit tekemään (Jes. 54:6).

"En tee minä teidän tähtenne Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden. . ." (Hes. 36:22, vrt. Jes. 43:25, Miika 7:18, 19).

"Pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." Ei hän sano, ettei niitä ole, vaan pyyhkii ne pois! Juuri näin Jumala on tehnyt meillekin jokaiselle, jotka olemme sitä halunneet. Älkäämme siis olko enää mustasukkaisia Israelille, jos Jumala heitä r a k a s t a a. Israelhan on hänen nuoruutensa vaimo. (Jes. 54:6).

Eikä tästä tule mitään ristiriitaa meidänkään 'rakkaussuhteeseemme', olemmehan kihlattuja hänen pojallensa, Jeesukselle Kristukselle (2 Kor. 11 :2). Päinvastoin juuri tästä pitäisi seurata meidän sydämiimme huoli ja vastuu Jumalalle rakkaasta Israelista, koska nyt olemme päässeet Jumalan perheeseen, me jotka ennen olimme kaukana (Ef. 2:13).

Meidän tulisi muistaa ennen kaikkea olla esirukouksissa heidän edestään, että he pelastuisivat (Room. 10:1). Tämähän on loppujen lopuksi meidän omakin etumme, haluammehan Kristus kuninkaan tulevan perustamaan rauhan valtakuntansa. Ja meidät hän ottaa mukaan, kai k k i P yhä t hänen kanssaan (Sak. 14:5).

 

Lähtökohtana rakkaus

Lähtökohtana Jumalan rakkaudelle Israeliin on hänen oma suunnitelmansa: siunata KAIKKIA kansoja! Mutta jo Jeesuksen syntymiselle tarvittiin määrätyt puitteet, lupaukset, Vapauttajan odotus, "kohtu", johon Jumala saattoi lähettää poikansa syntymään.

"Sillä hän sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä..." (Jes-54:5).

Mutta aivan niin kuin vaimolla on muutakin virkaa. kuin synnyttää, on Israelillekin varattu Jumalan vaimona sopiva aikuisen tehtävä, taloudenhoito. Seurakuntahan on nyt vielä hetken Israelin viransijaisena, kunnes Jumala meidän uskovien työtovereittensa kanssa vetää luopuneen vaimonsa takaisin. Eikö olekin valtavan ihana haaste, kun saamme yhdessä vetää takaisin hänen rakastettunsa. Jumala toisesta ja me toisesta kädestä. Jumala panee myöskin vihan astiat, Israelin viholliset, työntämään kansaansa. (Room. 9:22, Hes. 38:4, 16, 22) Ne kuvittelevat työntävänsä Israelin mereen, mutta puskevatkin sen Jumalan rakastavaan syliin. Ja niin Herra oksastaa jälleen heidät omaan öljypuuhunsa, joka on Messias (Room. 11:23).

 

Esirukous avaimena juutalaistyössä

"Minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestään", Paavali sanoi (Room. 10:1). Pelkkä toivominen ei riitä tässä Jumalan asian etenemisessä, vaikka sekin op toki parempi kuin toivottomuus.

Mutta vasta esirukous juutalaisten pelastumisen puolesta vaikuttaa tuloksellisesti.

On tärkeää huomata, että Israelin kääntymys Messiaansa puoleen ei tapahdu itsestään esimerkiksi jonkin määräajan kuluttua. Eikä kääntymys tapahdu edes sen seurauksena, kun Herra tulee Öljymäelle. Vaan nimenomaan Hän ei tule, ennen kuin he (juutalaiset) sanovat: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen." (Matt. 23:39).

Tämä sanominen, pyytäminen taas edellyttää uskomista. "Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? ... Sillä usko tulee kuulemisesta (Room. 10:14, 17).

Näissä mainituissa jakeissa puhutaan kaiken aikaa juutalaisista, joihin apostoli Paavali viittaa he-sanoilla. Näitä ohjeita saa toki soveltaa muihinkin kansoihin, kunhan muistaa, että jakeet ovat kirjoitetut alunperin juutalaisia ajatellen ja siksi pätevät erityisesti heihin.

Monivaiheinen ketjureaktio juutalaisten parissa alkaa esirukouksesta heidän puolestaan ja päättyy halukkaidenjuutalaisten kääntymiseen Messiaansa puoleen. Ja heti kun he pyytävät hänet tulemaan, hän tulee, eikä viivyttele. (Hebr. 10:37).

Valitettavasti tarjottu pelastus Messiaassa, Jeshuassa, kelpaa vain yhdelle kolmasosalle kansaa. "Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Heidät, niin kuin hopea, sulatetaan.  He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille..." (Sak. 13:8,9).

Juutalaisten elämä tulee muuttumaan hyvin raskaaksi, ennen kuin he ottavat pelastuksen vastaan Messiaassa. Sakarjan ennustama uskovien määrä on kuitenkin juutalaisista prosentuaalisesti korkeampi kuin mistään muusta kansasta siihen mennessä. Juutalaisissa on toki jo tänä päivänä yksilöitä, jotka uskovat Jeshuaan, Messiaaseen. Heidät otetaankin muiden uskovien kanssa jo ylöstempaamisessa Kristuksen luokse (1 Tess. 4:16,17).

Hesekielille näytettiin Israelin kansan hengellisesti kuollut tila (Hes. 37). Kansa oli näyssä kuin kuolleet luut. Tämän jälkeen Hesekielille esitettiin Jumalan suunnitelma palauttaa elämäkuolleisiin luihin. Mutta ennen kuin elämä tuli, Herra käski ihmislapsen sanoa Hengelle...! Tule Henki. . . ja vasta sitten alkoi tapahtua.

Kun ihmislapsi sanoo Hengelle, eikö se juuri ole rukousta. Herääminen oli siis tässäkin tapauksessa seurausta esirukouksesta, ja on tarkoitettu meillekin ohjeeksi. Noudattakaamme tuota Jumalan antamaa ohjetta! Se on parasta, mitä voimme tehdä juutalaisten ja koko maailman henkiinheräämisen puolesta. "Sillä heidän armoihin ottamisensa on e l ä m ä kuolleista koko maailmalle" (Room. II:l5).

Ketjureaktio jatkuu, kun aloitamme oikeasta päästä: esirukouksesta heidän edestään, että he pelastuisivat. Jesajan kirjassa uskovia kehotetaan sitkeyteen rukouksessa. "Te, jotka muistutatte (Kirkkoraamatun epätarkka käännös: ylistätte) Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko.

Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin" (Jes. 62:6, 7).

 

Jumalan valtakunnan jouduttaminen

Tavallisessa lähetystyön strategiassa ajatellaan, että seurakunta on se, joka vie lähetystyön päätökseen! Todisteeksi tästä vedotaan mm. siihen, että Jeesus antoi lähetyskäskyn seurakunnalle. Tuossa ajatusmallissa on kaksi perusvirhettä. Jeesus antoi lähetyskäskynsä yhdelletoista juutalaiselle opetuslapselleen jo ennen kuin seurakunta oli perustettukaan (Matt.28: 16,19).

Toiseksi, jos seurakunnan tehtäväksi olisi tarkoitettu lähetystyön loppuun saattaminen, kuten yleensä luullaan, silloin meidän seurakuntana pitäisi jäädä sitä tekemään aikakauden loppuun saakka! Jeesus sanoi Matt:.24: 14:ssa: "Sitten tulee aikakauden (kreik.aion) loppu!" ! Jos jäisimme tänne seurakuntana loppuun saakka Ja pysyisimme uskollisina Jeesukselle, niin ettemme kumartaisi tulevaa petoa josta Ilmestyskirja kertoo, meidät tapettaisiin, ennen kuin se "loppu" tulisi ja luvattu ylöstempaaminen! (11m. 13: 15, 1 Tess.4:16-17). Emme voi sekä kuulua seurakunta-ruumiiseen, että jäädä tänne evankelioimaan, kun seurakunta temmataan ylös pilviin.

Jumala on Raamatun mukaan suunnitellut niin, että seurakunnan ylösoton jälkeen juutalaiset Jumalan palvelijat saavat jälleen lähetystyön tehtäväkseen ja viedäkseen sen päätökseen; hehän sen aloittivatkin!

Jes. 66:19 on avainjae siitä, ketkä ja minä aikana vievät lähetystyön päätökseen. Asia ei heti avaudu keskivertolukijalle, ellei esim. tunneta Raamatun "pakana" sanan merkitystä (= ei-juutalainen). Siinä Jumalan tunnus teon seurauksena vaikeana aikana Jumala lähettää niitä, jotka eivät kuulu pakanakansoihin, kertomaan pakanakansoille, jotka eivät vielä ole kuulleet Herrasta. Kun he palaavat ja tuovat saalista kansoista, he palaavat Jerusalemiin! (Jes. 66:20) Sama ohjelma toistetaan 11m. 7:38:ssa. Juutalaiset Jumalan palvelijat sinetöidään palvelus tehtäväänsä.

Heidän työnsä tulos näkyy heti seuraavassa jakeessa (7:9). Tämä valtava joukko uskovia tulee siitä "suuresta ahdistuksesta" (Ilm. 7:13,14) Ennen kuin Ilm.7:9:ssa mainittu joukko tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, on turha puhua "pakanain täydestä luvusta". Seurakunnan aikana ei ole mitään ilmoitettua "kiintiötä". Raamattu ei puhu seurakunnan "täydestä luvusta", vaan siihen saa tulla niin moni kuin haluaa, vielä jää tilaa! Seurakunnissa on sinänsä hyvä pyrkimys tehdä ja lisätä lähetystyötä, mutta jos juutalaiset ”unohdetaan”: ei pakanain täysi luku tule täyteen eikä Messiaan tuoma rauhanvaltakunta voi alkaa. Jeesuksen paluu kuninkaana odottaa sitä hetkeä, jolloin juutalainen kansa kutsuu Häntä ja sanoo: ”Tervetuloa Herran nimeen.

"Siunattu, olkoon hän joka tulee Herran nimeen." - "Baruh ha baa be shem Adonai" on heprealainen sanonta, joka tarkoittaa: "Tervetuloa Herran nimeen." (Matt. 23:39). Jumalan suunnitelma on, että juutalaiset vievät maailman evankelioimisen loppuun. Siksi kristittyjen tulisi palata raamatulliseen toimintamalliin ja kantaa Paavalin tapaan huolta: "Juutalaisille ensin." (Room. 1:16, Ap.t. 13:46 ym.)

 

Ylöstempaamisen ajankohta

Olemme tulleet lähelle tämän nykyisen aikakauden loppua. Tästä on osoituksena erikoisesti Israelin kansan kokoontuminen omaan maahansa, samoin enenevät luonnonkatastrofit ja luonnon saastuminen. Raamattua tuntevalle herää kysymys, kuinka pitkälle seurakunta on mukana yhä enemmän vaikeutuvassa tilanteessa. Erityisesti askarruttaa, jääkö seurakunta myös Antikristuksen kauteen, edes osaksi aikaa. Mielipiteet tässä asiassa menevät ristiin, mutta sana on yksiselitteinen, varsinkin jos se on myös oikein käännetty.

Katsomme siis sanan lupauksia. Herra lupaa niille, jotka ottavat hänen sanastaan vaarin, ottaa heistä vaarin ja VARJELLA koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin. (Ilm. 3:10). Nykyinen ja uusikin käännösehdotus eivät ole tässä kohdin tarkkoja, koska varjella-sana on niissä vaihdettu toiseksi.

Vanhasta niin sanotusta Bibliasta kuten myös sanatarkasta ”Suuresta Ilosanomasta”, Uuden testamentin käännöksestä, tuo sana löytyy oikein Käännettynä. Itsekin kyllä uskon, että Herra voisi myös varjella meidät uskovat tuossa yli maanpiirin laajuisessa koetuksen hetkessä, jos se olisi hänen suunnitelmansa. Mutta miten ihanaa onkaan, että se on vielä parempi: varjella kokonaan siitä.

"Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan" (1 Tess..5:9). Tämä lupaus on myös hyvä kiinnekohta uskovalle, vaikka toisaalta tiedämmekin Jumalan itse määränneen vihan ajan ja tuomion maljoineen tulevaksi. Mutta ei meitä Jeesukseen uskovia varten, vaan maailmalle, joka ei usko. Olisi merkillistä, jos Jumala olisi Poikansa morsiamen määrännyt jäämään siihen suureen ahdistukseen, jolloin kaikki uskovat tapetaan (Ilm. 13:7, 15).

On kuitenkin muistettava, että pieniä ja hetken kestäviä ahdistuksia meille kyllä annetaan. Niistä me saamme kuitenkin jalon voiton, jos olemme Herrassa (Room. 8:7, 2 Kor. 4:17).

On myös huomattava yksi hyvin tärkeä asia, joka liittyy Antikristuksen ilmestymiseen. Hän ei voi ilmestyä ennen kuin tuo pidättävä tekijä on pois (2 Tess. 2:7). Kaikki eri mielipiteetkin tuosta pidättävästä asiasta, johon Paavali viittaa vain se-sanalla, päätyvät kuitenkin siihen, että uskovien ylösotossa ' se' este poistuu.

Siis todellisuudessa on niin päin, ettei tuo laittomuuden ihminen voi ottaa valtaa ennen kuin ylösotto on tapahtunut! Olen omissa pohdinnoissani päätynyt siihen, että se mikä estää, on maan suola eli tosi uskovat, jotka vielä toistaiseksi vaikuttavat maan päällä ja estävät pilaantumisen'. Jeesushan sanoi: "Te olette maan suola" (Matt. 5: 13).

Pyhä Henki ' se' ei voi olla siitäkään syystä, että Pyhää Henkeä vuodatetaan ylös oton jälkeen, viimeisinä päivinäkin, erikoisesti juutalaisten kääntyneiden päälle, mutta myös kaiken lihan päälle (Jooe12:28).

 

Herran tulemus

Usein on sekoitettu käsitteet Herran tulemus ja Herran päivä. 'Herran päivä' on tuomion aikaa ja huipentuu kyllä Herran tulemiseenkin, jolloin Hän tuhoaa vihollisensa suunsa henkäyksellä (2 Tess. 2:8, Jes. 11:4).

Mutta nyt puhumme Herran tulemisesta noutamaan seurakuntansa, morsiamensa. Tässä tulemisessa hän ei tule maahan, vaan ainoastaan pilviin asti ja palaa morsiammensa kanssa saman tien takaisin taivaisiin. (1 Tess. 4: 17). .

2 Tess. 2: 1-3 näyttää kuitenkin sekoittavan nämä kuviot, ikään kuin Paavalikin olisi ne samaistanut. Mutta sen ovat tehneet kääntäjät! Onneksi löytyy alkutekstin lisäksi myös suomen kielellä tuo luvun ykkösjae oikein käännettynä, Vanhassa Bibliassa, mutta tuon jälkeen ei muista löydykään, vaikka uusia käännöksiä on useita. Luvun alussa Paavali pyytää hartaasti (rukoilee) Herran tulemuksen ja meidän kokoontumisemme nimissä (kautta), ettemme järkyttyisi ja pelkäisi sitä Herran päivää, joka kyllä on järkyttävä. Sehän ei kuitenkaan tule vielä (meidän aikanamme), vaan aivan lopuksi, jolloin se laittomuuden ihminenkin ehtii ensin ilmestyä! Näissä kolmessa jakeessa Paavali ei siis puhu lainkaan niin sanotun ylöstempaamisen ajankohdasta!

Joitakin vuosia sitten vierailin Kreikassa, Tessalonikin helluntaiseurakunnassa ja kysyin siellä työskennelleeltä iäkkäältä pastorilta, miten hän ymmärtää tämän toisen luvun alun ja kumpi tulee ensin. Hän silmäili jakeita hetken ja vastasi: "Tietenkin Jeesus!” Antikristushan ei voi tulla vielä, vaan vasta kun jakeen 7 mainitsema este poistuu.

Englanninkielisissä käännöksissä on tapahtunut samanlaista käännösten hämärtymistä kuin suomessa. Nykyisinkin on kuitenkin vielä helposti saatavissa hyvin tarkka King James käännös.

Yhteenvetona onkin muistettava, että Herran tulemus seurakunnalleen on juuri lohduttava asia! "Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla" (1 Tess. 4: 17, 18).

Samoin kun Jeesus kuvaa (Luuk. 21:25, 26) tuota edessä olevaa ahdistusta, hän käskee rohkaista itsemme ja nostaa päämme, koska vapautuksemme on lähellä, ei marttyyrikuolema! Se olisi edessä, jos jäisimme siihen. Antikristuksen aikaan (Ilm. 13:7, 15). Se olisi laiha lohdutus seurakunnalle, mutta hyvä niille, jotka silloin, ahdistuksen aikana haluavat pelastua. Jumala on kuitenkin armollinen kaikkina aikoina niille jotka häntä avuksensa huutavat.

"Luuk. 21:36 lupaa vielä mahdollisuuden paeta t ä t ä k a i k k e a joka tuleva on, jos valvomme ja rukoilemme. Jumala ei syö sanaansa.

Seurakuntaa ei siis osaksikaan aikaa jätetä siihen suureen ahdistukseen.

Apostoli Pietari kirjoittaa niitä vastaan, jotka pilkkaavat sanomaa Herran tulemuksesta ja sanovat sen viipyvän (2 Piet. 3:3-7,,9). Apostoli Johannes ei puhu kirjeissään vain rakkaudesta ja totuudesta, joiden tulee kulkea käsi kädessä, vaan pitää tärkeänä myös varoittaa niistä, jotka julistavat valhetta.

Myös Vanhassa testamentissa on lukuisia esimerkkejä siitä, että Jumala ottaa pyhät pois ennen syntisten tuomiota. "...sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä" (Jes. 57:1). Nooa ei tuhoutunut sukulaisineen vedenpaisumuksessa, Loot johdatettiin pois Sodomasta ennen kaupungin tuhoamista. Israelin kansaan eivät ennen erämaavaellukselle lähtöä iskeneet ne vaivat ja sairaudet, jotka tulivat egyptiläisten osaksi (2 Moos. 8:22, 23). Raahab säästettiin Jerikon tuhossa, kun hän auttoi israelilaisia (Joos. 6:25) ja niin edelleen.

Tämä sama vanhurskauttamisperiaate pätee myös viimeisinä aikoina. Herra todella lupaa niille, jotka ottavat hänen sanasta vaarin varjella heidät siitä koetuksen hetkestä, joka käy yli koko maanpiirin.

Vain Jumalan v ä ä r e n t ä m ä t ö n sana antaa meille varman kiintopisteen. Siksi meidän tulee sitä tutkia ja ottaa se todesta ja noudattaa sitä! Silloin hänkin ottaa meistä vaarin ja varjelee (Ilm. 3: 10).

 

Danielin 70 vuosiviikkoa

"Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin

l u o p u m u s  p ä ä t t y y, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan."

"Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse" (Dan. 9:24-27).

Nämä Danielin kirjassa mainitut viikot tarkoittavat vuosista koottuja viikkoja eli seitsenvuotiskausia. Danielin mukaan juutalaisille säädettiin hengellistä tehtävää varten 7x70 eli 490 vuotta. Israelin kansahan on ollut olemassa huomattavasti pitempään, mutta se luopui välillä sille tarkoitetusta hengellisestä tehtävästä. Samalla keskeytyi myös vuosiviikkojen aikalaskenta, joka on vieläkin seisauksissa. Jäljellä ei kuitenkaan ole tehtävää varten kuin viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta.

Aikalaskenta keskeytyi, kun juutalaiset eivät kansana ottaneet Jeesusta Messiaana vastaan ja lähteneet evankelioimaan muita kansoja, niin kuin Jumala suunnitteli. (1 Moos. 12:3, Matt. 28:16, 19) Israelin hengellinen virka annettiin väliaikaisesti eri kansoista kootulle seurakunnalle. Sen työaika päättyy hyvinkin pian ylöstempaamiseen, josta alkaa viimeinen vuosiviikko. Tuona aikana juutalaisten esikoisjoukko vie lähetystyön päätökseen (Matt: 24:14, Jes. 66:19). Juutalaisten lähetystehtävä ei pääty tuhatvuotisen valtakunnan aikana, vaan siihen mennessä!

Danielin kirjan 9. luku osoittaa, että annettu tehtävä suoritetaan loppuun vaikeana aikana, eikä sen päätyttyä. Samalla kun sinetöidyt juutalaiset (144 000) saattavat päätökseen maailman evankelioimisen, Jumala toteuttaa tuomionsa kaikkien kansojen keskellä.

Kun koko juutalainen kansa (jäännös) pelastuu, alkaa odotettu ja rukoiltu Jumalan valtakunta maan päällä. Heti kun juutalaiset uskovat ja kutsuvat Messiasta tulemaan, hän myös tulee (Matt. 23:39). Silloin myös kansat alistetaan rauhaan (Aam. 4:3). Samoin koko luomakunta vapautuu nykyisestä kirouksestaan (Room. 8:21,22).

 

Juutalaisten esikoisjoukko vaivanaikana

Tuon viimeisen seitsemän vuoden jakson pitäisi olla saarnaajille ja evankelistoille helpotuksen eikä kateuden aihe. Huoletta voimme antaa juutalaisille heille kuuluvan tehtävän takaisin. Viedään viesti heille mahdollisimman nopeasti, niin pääsemme itsekin mahdollisimman nopeasti lepoon.

Tuhatvuotisen valtakunnan aikana saarnattavaa sanaa ei enää varsinaisesti voi kutsua evankelioimiseksi. Se on pikemminkin raamattukoulua kansoille, jotka itse sanovat: "...nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä…" (Jes. 2:3)." Juutalaiset pysyvät paikoillaan, muut matkustelevat heidän maahansa ja käyvät tarkastamassa Jumalan sanan ohjeita, oikeata raamatunkäännöstä ja -selitystä Jerusalemissa.

Daniel kirjoitti profetiaansa: "Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat*, ja ymmärrys lisääntyy" (Dan. 12:4). * Tässä kohtaa on nykyisessä Kirkkoraamatussa virhekäännös. Hepreankielisen alkutekstin mukaan tutkia-sanan paikalla on matkustella. Tällä selittyy suomalaistenkin suuri into tehdä turistimatkoja Israeliin. Raamatuntuntemus kasvaa Israelissa paljon paremmin kuin esimerkiksi etelän aurinkomatkoilla.

Tuhatvuotinen valtakunta onkin sitten Jerusalemin onnen aikaa. Jer. 31:34:ssa sanotaan: "Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli opeta veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra! Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. . ." Kuitenkin pakanakansat käyvät kaupungissa etsimässä Herran mielisuosiota.

"Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana" (Miika 4:2).

Lisäksi Sakarjassa mainitaan: "Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa" (Sak. 14: 16).

Työ evankeliumin viemiseksi eteenpäin näyttää nyt olevan vielä pahasti kesken maan päällä. Mutta voimme luottaa siihen, että Jumala vie suunnitelmansa loppuun saakka, jolloin juutalaiset evankelioivat Pyhän Hengen voimassa. Pyhä Henkihän jää maan päälle uusien uskovien tueksi. Monet jakeet todistavat sen, että Pyhä Henki vuotaa aikakauden loppuun saakka. Esimerkiksi Sak. 12: 10 todistaa Hengen vuodatusta: "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen." Sanoin Jooel 2:28.

 

Todistukseksi kaikille kansoille

Lähtökohtana evankelioimiselle on Jeesuksen lähetyskäsky. Kun Jeesus puhuu Raamatussa lopun ajan yleisistä enteistä, hän viittaa tämän aikakauden loppuun, ei maailman loppuun kuten nykyisestä Kirkkoraamatusta voisi päätellä. "Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille: ja sitten tulee aikakauden loppu" (Matt. 24:14). (Tässä kohtaa on alkukielessä, kreikassa sana 'aion' eli aikakausi, joka siis loppuu silloin.) Joka tapauksessa Jumalan tarkoittama lähetystyön loppuun saattaminen tapahtuu tämän aikakauden lopussa, vaivanajan vuosina. Tähän liittyy läheisesti myös pakanain täysi luku. "Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain t ä y s i l u k u on sisälle tullut" (Room. 11 :25).

 

70 vuosiviikkoa = 70 x 7 = 490 v. (360 pv/vuosi)

 

445 eKr

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

Seurakunnan ylöstempaus

- 69 vuosiv. -

- seurakunta-aika -

Antikristuksen aika t

(1 vuosiviikko) 1 vv

 

 

 

Määräys Jerusalemin jälleenrakentamiseksi

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin voideltuna ruhtinaana = Messiaana

1 000 v rauhanvaltakunta

 

Kokonaisuutena Israelin kansa ei ole vielä heti vaivan alussa valmis tähän tehtävään ja juuri siksi Jumala on suunnitellut ensin 144 000 esikoisjoukon sinetöimisen, erottamisen kansasta. Kun Israel kansana kääntyy, niin he pyytävät saman tien Jeesusta, Messiasta tulemaan.

Sakarjan mukaan kääntyneitten määrä on kolmannes kaikista silloin elossa olevista juutalaisista. Ja Jeesus tulee pyhiensä kanssa perustamaan rauhan valtakunnan. Nykyinen aikakausi päättyy tähän, ja alkaa Jumalan rauhan valtakunta.

Tässä kohdin on syytä palata vielä lähetystehtävään. Kun muistamme, että Jeesus puhui aikakauden lopusta, ymmärrämme paremmin, että evankelioimistyö jatkuu ylösoton jälkeenkin ahdistuksenajan loppuun saakka. Tosin työntekijät välillä vaihtuvat, juutalaiset tulevat meidän pakanauskovien tilalle. Juutalaiset päättävät kuten aloittivatkin maailman evankelioimisen Jumalan suunnitelman mukaisesti, eikä Jumalan tarvitse peruuttaa tätä alkuperäistä tehtävänasetustaan.

 

Vaivanajasta

Nyt näyttää siltä, että maailma kulkee tämän näennäisen rauhanjakson jälkeen kohti kolmatta maailmansotaa. Raamattu kertoo, miten ihmiset kuitenkin pilkkaavat tällaisia uhkakuvia, joista Jumalan profeetat kertovat. Näyttää käyvän kuten Nooan päivinä: Ihmiset eivät uskoneet, että tuomion tulva tulee hukuttamaan. Hullulle profeetalle naurettiin.

Uuden testamentin puolella Jeesus kertoo, miten ihmiset jatkavat samalla tavalla syntielämäänsä kuin Nooan päivinä. Seksuaalinen siveettömyys, väkivalta ja kapinointi Jumalaa vastaan jatkuvat, kunnes tulee loppu (Matt. 24).

Tällainen itsekäs ja häikäilemätön elämäntapa hallitsee maailmaa ja tässä vaiheessa astuu näyttämölle suuri petturi, Antikristus. Hän eksyttää rauhanpuheillaan ja nousee diktatoriseen valtaan.

Raamatussa Jumalan palvelusmiehet ovat ennustaneet lopun ja vaivan ajoista useissa kohdin. Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle: "Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat, silloin itserakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia; vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.” (2 Tim. 3:1-5).

Pietari puolestaan muistutti: "Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta' "

(2 Piet. 3:3,4 ja vrt. Jer. 23:19, 20).

Antikristuksen toiminta-aika jakaantuu kahteen jaksoon, jotka sopivat yhteen sekä Vanhan testamentin Danielin kirjan 70:nnen vuosiviikon kanssa että Ilmestyskirjan aikajärjestyksen kanssa. Ensimmäinen kolmen ja puolen vuoden jakso alkavasta seitsemästä viimeisen vuosiviikon vuodesta on aikaa, jolloin Antikristus elää inhimillisen uransa menestystä.

Daniel kuvaa, miten Antikristus astuu ensin esiin pienenä ruhtinaana tai poliittisena johtajana kymmenen kuninkaan joukosta. Sitten hän valtaa uusia asemia voittamalla kolme näistä muista johtajista

(Dan. 7:8,20-24).

Todellisten uskovien on mahdotonta olla hänelle mieliksi ja kumartaa häntä, joten he joutuvat heti vainon kohteiksi, eivät saa ostaa eivätkä myydä. Lopuksi heidät myös teloitetaan (Ilm. 13:7, 15). Samaan aikaan Jumalan vihan maljat vuotavat maahan ja meriin. Monenlaiset vitsaukset koettelevat ihmiskuntaa ja moni saa surmansa. Tällaiseen aikaan ei Jumala jätä poikansa morsianta! (1 Tess. 5:9 ym.).

Antikristuksen valta-aikana Jumala ei silti ota pois Pyhää Henkeään kuten jotkut ovat käsittäneet. Niinpä vaivanaikanakin on mahdollista pelastaa sielunsa, mutta silloin joutuu kohtaamaan marttyyrikuoleman.

Juutalaiset Jumala kuitenkin varjelee erityisellä tavalla. (Ilm. 12: 14-16, Jes. 66:19). "Ja pedolle annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot" (Ilm. 13:7). Nämä pyhät eivät ole seurakunta.

Raamattu ei todellakaan puhu missään siitä, että Pyhä Henki otettaisiin pois maan päältä ylösoton yhteydessä, eikä myöskään, että jonkin tietyn päivän jälkeen ei saisi enää huutaa avuksensa Herran nimeä.

Taivaan kiintiö ei ole täynnä ylösottoon mennessä.

Pakanain täysi luku täyttyy vasta juuri ennen kuin koko Israel on pelastuva. Lopunajan tapahtumissa erotetaan toisistaan Israel ja seurakunta, samoin seurakunta ja ahdistuksen ajan pyhät, jotka kärsivät marttyyrikuoleman. Sen jälkeen kun suuri ahdistus on käynyt yli maanpiirin. Kristus ilmestyy pyhinensä ja perustaa rauhanvaltakuntansa. (Ilm. 19:11-16).

 

Pakanain täysi luku

"Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut" (Room. 11:25).

On otettava huomioon, ettei tässä puhuta seurakunnan täydestä luvusta. Pakanain täysi luku täyttyy vasta seurakunnan ylösotonjälkeen vaivan aikana uskoon tulevista ihmisistä juutalaisia lukuun ottamatta.

Seurakunnan aika 1. srk:n toiminta maan päällä päättyy siis jo ennen pakanain luvun täyttymistä, koska pakanain luku täyttyy vasta aivan vaivan ajan lopussa. Ilmestyskirjahan puhuu suuresta valkopukuisesta joukosta, joka kokoontui valtaistuimen eteen. (11m. 7). Tämä joukko tulee nimenomaan s i i t ä s u u r e s t a ahdistuksesta (jae 14), joten se ei voi olla sama kuin seurakunta. (Lue Ylöstempaamisen ajankohta.) Vielä toistan, ettei Jumala ole määrännyt onneksi seurakunnalle mitään kiintiötä; ettei mahtuisi enää mukaan! Raamatussa tällaista ei ainakaan mainita. Pelastusta ja pääsyä Karitsan häihin tarjotaan kaikille, kunnes aika täyttyy.

Kun Jumalan kaikki suunnitelmat ovat toteutuneet seurakunnan osalta, Jeesus tulee noutamaan morsiusjoukkonsa. Silloin hääsalin ovet suljetaan ja sinne ei oteta kesken juhlien uusia uskovia, ei edes vaivan ajan marttyyreja. He saavat odottaa alttarin alla vähän aikaa, kunnes heidän kanssapalvelijansa lukumäärä on täyttynyt (Ilm. 6:9-11). Nämä marttyyrit ilmeisesti täyttävät samalla pakanain täyden luvun (Room. 11:25).

Seurakunnan täydestä luvusta Raamattu ei tosiaankaan puhu mitään! Jotkut ovat kommentoineet pakanain täyden luvun tarkoittavan ihmiskunnan syntyvyyttä. Minä uskon sen kuitenkin viittaavan nimenomaan uskoon tulleisiin ihmisiin. Joka tapauksessa luku täyttyy siinäkin tapauksessa vasta vaivan ajan loppuun mennessä.

Kun pakanain täysi luku on sisälle tullut... "niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista" (Room. 11:26). Tästä saamme aikamäärityksen myös pakanain täydelle luvulle. Eihän 'kaikki Israel' pelastu vielä ylösoton jälkeisenä päivänä, vaan jopa muutamia vuosia sen jälkeen.

 

144 000

On esitetty monia tulkintoja siitä, mikä on Ilmestyskirjan mainitsema 144 000:n joukko. He ovat sinetillä merkityt Jumalan palvelijat, jotka kootaan kaikista Israelin sukukunnista (Ilm. 7:4).

Merkkaaminen tapahtuu vasta vähän ennen sitä, kun lopun ajan tuomioissa annetaan neljälle enkelille lupa vahingoittaa maata ja merta. Tällaiseen totaaliseen maan ja meren vahingoittamiseen ei ole koskaan aiemmin, edes maailmansodissa kyetty. Kyse on siis edessä olevasta tilanteesta, joka toteutuu kukaties hyvinkin pian.

Jakeen neljä teksti on syytä ottaa ihan kirjaimellisesti. Mikään kristittyjen ryhmä ei voi omia tätä juutalaisten asemaa ja tehtävää itselleen. Nämä 144000 ovat ahdistuksen ajan uskovia juutalaisia, Jumalan palvelijoita. Heistä ei ole kaiken kaikkiaan kerrottu paljoa Raamatussa. Onneksi kuitenkin sen verran, että tiedämme kyseessä olevan uuden joukon, joka ilmestyy Jumalan suunnittelemaan tehtävään ylösoton jälkeen. Tällä tavoin Jumala huolehtii ahdistuksen aikana siitä, että todistus hänestä on esillä maailmanlaajuisesti.

Minusta nykyuskovat voivat iloita siitä, ettei tarvitse kuulua vasta tuohon sinetillä merkittyjen palvelijoiden joukkoon. Ilmestyskirjan 7:9 kertoo mitä seuraa juutalaisten esikoisjoukon palvelutehtävästä. "Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään..."

144 000 ovat hyvässä palvelustehtävässä ja he pääsevät kyllä Karitsan eteen. Silti en halua enkä voi jäädä tuohon joukkoon, vaan haluan lähteä mukaan jo Kristusta vastaan morsiusjoukossa, joka myös varjellaan joutumasta maailmanlaajuiseen, koetuksen hetkeen. * Ilm. 7: 14 vakuuttaa, että suuri valkopukuinen joukko tulee nimenomaan vasta suuresta ahdistuksesta. "Ja hän sanoi minulle: 'Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.' " Ja seuraava jae osoittaa heidän tulevan asemansa: "Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajan heidän ylitsensä." Tämä asema on eri kuin morsiusjoukolla, joka pääsee Kristuksen kanssahallitsijaksi. "Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellaan" (Ilm. 3:21).

Jes. 66: 19 puhuu niistä juutalaisista, jotka pääsevät Jumalan tunnusteon kautta pakoon. Heidät lähetetään pakanain tykö, jotka eivät ole kuulleet vielä evankeliumia Jumalan tarkoittamalla tavalla eli nähneet "Minun kunniaani".

"Ja minä teen tunnus teon heidän keskellänsä ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin, Luudiinja jousenjännittäjäin tykö ja Tuubaliin ja Jaavaniin (=Kreikka), kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. " Tästä kohdasta löytyy vastakohtaisuus tähän päivään. Juutalaiset lähtevät pakanain luokse. Jakeen osoittama tilanne on vasta edessäpäin ja se osuu vaivan aikaan, koska sinä aikana Jumala käy tuomiolle kaiken lihan kanssa. "Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja

miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon" (Jes. 66:16).

Luvun loppu Jes. 66:20 todistaa, että suuri ahdistuksen aika on juuri päättynyt, koska julistajat voivat palata kaukaisista maista veljineen Jerusalemiin rauhassa. Jes. 66:24 viittaa lisäksi juuri tapahtuneeseen kansojen tuomioon.

Tästä alkaa tai on juuri alkanut rauhan valtakunnan kausi. Siksikään pakanain luokse menneet eivät voi olla seurakunta, koska se otetaan pois ennen vaivan loppua, jopa ennen sitä. Eli tämä "kiistelty" 144 000:n joukko Jumalan palvelijoita on Israelin kansasta merkitty esikoisjoukko, ennen kuin koko kansa kääntyy.

Onnellisimpia ovat ne, jotka pääsevät ensimmäiseen ylösottoon, vaikka onneksi Jumala järjestää vaivan ajan lopussa myös jälkikorjuun. Silloin tosin pelastuksen vastaanottaneet joutuvat kokemaan marttyyrikuoleman. Mutta lopuksi heidätkin otetaan mukaan, kun Kristus palaa suurella voimalla ja kirkkaudella, kuninkaana. (Matt. 24:30, 31. Näitä valittuja ei koota edes maan päältä vaan taivasten ääristä.

144 000 juutalaisen uskoon tulo ja vaellus, on sikäli erikoista, että he seuraavat suoraan Kristusta, heillä ei ole pienintäkään halua kunnioittaa enemmän esimerkiksi paavin tai kirkkojen johtajien asemaa Jumalan sanan kustannuksella. He eivät siis saastuta itseään.

*Ilm. 3: 10 on oikein käännettynä mm. Bibliassa ja Koilon Suuressa Ilosanomassa,

 

Vaimo ja poikalapsen vertaus, lue Ilm. 12

Johannekselle näytettiin tulevia tapahtumia ja niiden symboleja, ei jotakin historiassa tapahtunutta kuten Jeesuksen syntymää. Ilm. 1:19 sanoo: "Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva." Näyn toteutuminen vaimosta ja poikalapsesta on vielä edessäpäin.

Vaimo kuvaa monissa kohden Vanhaa testamenttia Jumalan rakastamaa ja valitsemaa Israelia. Johanneksen näyssä vaimo, Israel, on raskaana ja hänen on vaikea synnyttää.

Jakeessa 3 kuvataan toinen hahmo, tulipunainen lohikäärme, jolla on seitsemän päätä ja kruunua sekä kymmenen sarvea. Otus seisoo synnyttämäisillään olevan naisen edessä ja aikoo niellä lapsen. Jakeessa 5 syntyy poikalapsi, joka kaitsee kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Tämä lapsi myös temmataan Jumalan tykö. Ensimmäiseksi useimmat Ilmestyskirjan lukijat ajattelevat lapsen kuvaavan Jeesusta. Siksi on tarpeen palata Ilmestyskirjassa taaksepäin.

"Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita" (Ilm. 2:26). Jeesus jakaa Isältään saamansa vallan niiden kanssa, jotka loppuun saakka ottavat Hänen teoistaan vaarin.

Jae 6 kertoo edelleen vaimon paosta erämaahan, jossa häntä elätetään 1260 päivää. Aikamäärä on juutalaisen kalenterin mukaan 3,5 vuotta. Tämäkin on viittaus Israelin tuleviin kohtaloihin.

Aiemmassa kappaleessa kirjoitettiin 144 000 joukosta juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen Messiaanaan ja seuraavat Häntä, mihin ikinä Hän menee (Ilm. 14:4). Uskon, että tuo poikalapsi, jonka Israel tulevaisuudessa synnyttää, on juuri tämä 144 000 esikoisjoukko, ennen kuin koko kansa kääntyy.

Tämän esikoisjoukon syntyminen Israelin kansasta näyttää vielä nytkin mahdottomalta, mutta Ilmestyskirjan 12. luku vakuuttaa toista.

Kun lohikäärme ei saa kiinni poikalasta eikä vaimoakaan, se vihastuu ja lähtee sotaan muita vaimon jälkeläisiä vastaan. Nämä jälkeläiset pitävät Jumalan käskyt ja heillä on Jeesuksen todistus, jae 17.

Mielestäni nuo muut jälkeläiset ovat juutalaisten todistusten kautta uskoon tulevia pakanoita, Näitä vaivan ajan uskovia vastaan peto saa vihdoin luvan käydä sotaa ja voittaakin heidät. Niiden pyhien joukossa on ihmisiä kaikista kansoista ja kielistä (Ilm. 13:7).

 

Kaksi säkkipuista todistajaa

Ilmestyskirjan 11. luvussa ilmaantuu äkisti kaksi säkkipukuista todistajaa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse tietää, keitä he ovat, koska ei Herran sanakaan sitä ilmaise.

Säkkipukuiset saavat toimikaudekseen 1 260 päivää vaivanajan puolivälissä (Ilm. 11:3). He kulkevat suruasuun, säkkeihin puettuina profetoimassa tulevista tuomioista. Ihmiset eivät siedä heidän ilmoitustaan ja toimintaansa. Siksi kansanjoukko iloitsee, kun heidät lopuksi tapetaan (Ilm. 11:10).

Todistajien surmaaminen tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun he ovat tehtävänsä täyttäneet. Nämä säkkipukuiset marttyyrit kuolevat Jerusalemissa, kun syvyydestä nouseva peto voittaa ja tappaa heidät.

(Ilm. 11:7). Säkkipukuisille käy kuten muillekin vaivan aikana uskoon tulleille, heitä vainotaan ja he kärsivät marttyyrikuoleman. Mutta petokaan ei pysty saatanallisilla voimillaan tuhoamaan lopullisesti näitä Herran uskollisia palvelijoita.

"Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: 'Nouskaa tänne!' Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät" (Ilm. 11:11, 12).

Samalla hetkellä maat jälleen järkkyivät. Jerusalemista tuhoutuu kymmenesosa ja 7000 ihmistä saa surmansa. "Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanoivat: 'Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti' " (Ilm. 11: 15). Tämän jälkeen maan päällä ei enää sodita, sillä nyt alkaa rauhan valtakunta, jossa Kristus Messias hallitsee pyhiensä kanssa. Tuhannen vuoden kuluttua saatana lasketaan kuitenkin jälleen vapaalle ja se lähtee villitsemään ihmisiä ja kokoamaan heitä sotaan. "Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät... rakastetun kaupungin", so. Jerusalemin (Ilm. 20:9). Nyt Jumala puuttuu tilanteeseen, tuli lankeaa taivaalta ja kuluttaa heidät. Jumala sotii heidän puolestaan. Tästä sodasta tulee siis avaruussota. Jo Vahassa testamentissa Jumala lupasi sotia omiensa puolesta. Hän tekisi sen mielellään jo nyt, jos Häneen vain täysin turvattaisiin.

 

Googin sota ja Harmagedon

Hesekielin kirjan 38. ja 39. luvuissa ennustetaan, että Goog Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas Maagogin maassa hyökkää päivien lopulla Israelin vuorille (Hes. 38:1-8, 39:1, 2).

"Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi" (Hes. 38:9).

"Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansojen seasta" (Hes. 38:8).

Tämä sota on osaltaan vaikuttamassa juutalaisten kääntymykseen Herran puoleen. Ja Jumala lupaa: "Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä salli häväistävän pyhää nimeä. ni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä" (Hes. 39:7).

Jumala onnistuu tässä suunnitelmassaan. Kun Israelin kansa tulee tuntemaan Jumalansa, niin se myös pyytää kansana häntä avukseen ja hän tulee. Herra lopettaa samalla sodat aina maan ääriin saakka (=Finlandiin saakka), joten se jää viimeiseksi sodaksi maan päällä! Myöhemmin tosin tulee vielä toinen yritys sotia pyhää kaupunkia vastaan (Ilm. 20:8, 9), mutta se jää yritykseksi.

Hes. 39:22 varmentaa, että kyseessä on viimeinen taistelu maan päällä. "Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa s i itä P ä i v ä s t älä h tie n ja aina eteenpäin!" Ja kun Israelin kansa tulee tämän tietämään, se pyytää Messiasta tulemaan ja hän tulee saman tien pelastamaan heidät sekä hengellisesti että fyysisesti. Eikä heidän tarvitse opetella enää sotimaan, puhumattakaan että he sotisivat, koska Herra sotii heidän puolestaan.

Monet ovat ymmärtäneet, että ns. Harmagedonin taistelu olisi erillinen sota. Se mahtuu kuitenkin täysin Googin sodan puitteisiin, varsinkin kun ensin käännetään hebrealainen Harmagedon-sana suomeksi. Se merkitsee 'Megiddon vuorta', johon koottiin maanpiirin kuninkaat, ei sotaväkeä (Ilm. 16:14, 16).

'Har Megiddoon' eivät siis kokoonnu sotajoukot, vaan ne tulevat Israelin vuorille. "Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille" (Hes.39:2, Hes.38:8).

 

Antikristus rikkoo liittonsa

Vaivan ajan alussa Antikristus teeskentelee rauhanruhtinasta ja pääsee jopa juutalaisten kanssa sopimukseen. Hän rikkoo kuitenkin liittonsa, jolloin juutalaisvainot käynnistyvät ja syttyy piirityssota. Tuo suursota ei ala Israelissa kuitenkaan ennen kuin uskovat ovat poissa maan päältä (2 Tess. 2:7).

Saatana olisi halunnut useita kertoja jo nyt sytyttää suuren maailmanpalon ja sodan juutalaisia vastaan, mutta yritykset ovat jääneet toistaiseksi lyhytikäisiksi, koska uskovien rukoukset ovat vaikuttaneet sotien kulkuun. Näin ei kuitenkaan jatku loputtomiin, sillä rauhan rukoilijat otetaan pian pois! Ja niin onnistuu hetkellisesti Israelin miehitys ja Jerusalemin piiritys. Mutta vain siihen saakka, kun israelilaiset itse alkavat tosissaan rukoilla (Sak. 12: 10).

 

Herran päivä

"Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teoistasi kohtaa sinun omaa päätäsi" (Obad. 4:15).

Monissa kohtaa Raamattua on kuvauksia Herran päivästä. Ne viittaavat aina tuomioihin, eivät uskovien ylösottoon! Mutta se on myös pitkähkö ajanjakso, ei vain yksi inhimillinen vuorokausi. Todennäköisesti tuo Herran päivä tuomioineen kestää täydet 3,5 vuotta eli koko vihan ajan. Kuitenkin se huipentuu loppua kohti, kun sen viimeisenä päivänä Herra tulee kuninkaana ja tuomarina.

Kun puhumme Herran päivästä, termiä ei saa koskaan sekoittaa siihen ihananaan Herran tulemukseen, jolloin hän noutaa seurakuntansa pois pahuutta näkemästä.

"Vanhurskas katoaa, eikä kukaan pane sitä sydämelleen..." (Jes.57: 1) ...Hurskaat miehet otetaan pois, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä (alkutekstin mukaan).

Muutamissa hengellisissä lauluissakin lauletaan Herran päivästä ihanasta. Tällaiset tekstit olisi kuitenkin syytä muuttaa Raamatun mukaisiksi.

Jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä, on syytä selventää esimerkiksi Paavalin toisen tessalonikalaiskirjeen toista lukua. Sekavasta tekstivyyhdestä saa herkästi käsityksen, että Paavali samastaa Herran päivän ja tulemuksen seurakunnalleen

Alkutekstin mukaan (oikein käännettynä suomeksi 1800-luvun Bibliassa) Paavali puhuu luvun alussa ainoastaan suuresta ja peljättävästä Herran päivästä ja pyytää Herran tulemuksen nimissä etteivät uskovat pelkäisi sitä pelottavaa Herran päivää.

…ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen, heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä" (2 Tess.2:1, 2).

 

...ei ole myöskään viimeinen tuomio

Sefanjan kirjassa ja samoin Jooelin kirjassa (2. luku) kerrotaan Herran päivästä. Kuvauksia löytyy muistakin Raamatun kirjoista ja ne osoittavat, että kyseessä on tuomion aika kansoille, jotka ovat rikkoneet Herraa vastaan. Sota ja tuomiot ajoittuvat tähän aikaan, ei kuitenkaan viimeinen tuomio.

"Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasuunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja muurinkulmia vastaan. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta" (Sef. 1:14-17).

Vielä Herran päivänäkään ei ole kuitenkaan suljettu pois sitä mahdollisuutta, että saa suojan Herran nimessä. Kun merkit jo näkyvät luomakunnassa aurinkoa ja kuuta myöten, voi silti huutaa avuksi Herran nimeä ja pelastua!

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta, tulta ja savupatsaita; ja aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Jooel. 2:30-32).

Herran päivä on Ilmestyskirjan luetteleminen vihan maljojen aikaa kansoille. Päivä huipentuu Antikristuksen tuhoamiseen (2 Tess. 2: 8) ja kansojen tuomioon (Matt. 25 :31-46). Se on Jumalan koston päivä elossa oleville kansoille. Kun Herra silloin tulee, hän samalla perustaa rauhanvaltakuntansa.

"Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suu r e l l a v o i m a l l a j a k i r k k a u d e l l a" (Matt. 24:29, 30).

Vihan maljojen vuotaessa kuolee ihmisiä hyvin paljon, ilmeisesti kaikissa vitsauksissa noin puolet koko ihmiskunnasta. Pelkästään yhdessä vitsauksessa menehtyy kolmannes ihmisistä (11m. 9:18).

Johanneksen ilmestyksessä Herran tulemisen ja tuomion päivää kuvataan pelkistetysti, kun kuudes sinetti avataan: "Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niin kuin säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa raakileensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuoren rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: 'Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Ka" ritsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi sitä kestää?' " (Ilm.6:12-17).

 

Tuhatvuotinen rauhanvaltakunta

Heti kun juutalaiset pyytävät Herraa tulemaan, hän tulee kuninkaana. Tämä Kristuksen paluu maan päälle aloittaa tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, joka on konkreettinen Jumalan valtakunta maan päällä, ei symbolinen kuva esimerkiksi taivaan ihanuudesta. Tuon valtakunnan alkua uskovien tulee myös jouduttaa, rukoilla: "Tulkoon sinun valtakuntasi! Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä!" Kun tämä rukous toteutuu täydellisenä, se merkitsee todella ihanaa aikaa (vrt. 2 Piet. 3:12).

Kun Jeesus tulee taivaallisen sotajoukon johdossa ja kukistaa pedon vallan, otetaan saatana kiinni ja heitetään syvyyteen tuhanneksi vuodeksi (11m. 19:11-16, 20:1-3). Tätä seuraa kansojen tuomio ja pyhät pääsevät hallitsemaan Kristuksen kanssa. Vaivanajan marttyyritkin otetaan mukaan alttarin alta, missä he ovat odottamassa (Ilm. 6:9, Matt.24:30,31).

"Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta" (11m. 20:4).

Jesajan 11. luvussa kuvataan tuota rauhanvaltakunnan kautta, kun se ensin on perustettu tuomiolla (jae 4). Silloin susi asuu karitsan kanssa, vasikka ja leijona sekä syöttöhärkä ovat yhdessä, pieni poikanen niitä paimentaa. Karjaakin siis pidetään. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella. Jalopeura syö rehua ja imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja heillä on hauskaa. Ja niin Luojallakin, kun hän katselee. Vihdoinkin Jumala saa näyttää ihmiskunnalle, millaiseksi hän luomakunnan tarkoitti: ihminen hallitsee luontoa rauhassa ja sopusoinnussa.

Myös ihmisen elinikä pitenee alkuperäiseen, (kuten alussa) liki tuhanteen vuoteen.

"Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli" (1 Moos. 5:4, 5).

Kukaties jotkut ihmiset elävät rauhanvaltakunnan ajan alusta loppuun. Nuorin kuolee 100-vuotiaana, jos ei ole elänyt Jumalan ja luonnon lakeja vastaan (Jes. 65:20). "Rauhan valtakunnassa rakennetaan, istutetaan puutarhoja, saadaan lapsia ja eletään normaalia maanpäällistä elämää, jollaiseksi Jumala ihmiselon suunnitteli luodessaan ihmisen yhteyteensä ja maata viljelemään.

Tänä päivänä elämä on lähes kaikilla osa-alueilla epänormaalia, stressaavaa, seilaamista saastumisen keskellä. Yhteyttä Jumalaankin pidetään epänormaalina! Jopa sairaaloissa, joissa ihmiset ovat lähellä kuolemaa, ei Jumalasta saa todistaa 'liian henkilökohtaisesti'. Kuitenkin monet ovat sairasvuoteiltaan juuri lähdössä kohtaamaan Jumalaansa, jokainen, uskoipa tai ei!

Mutta ei edes tuo tuhatvuotinen valtakunta tyydytä täysin Jumalaa.

Hän lupaa luoda uusiksi kaikki! Kaikki! KAIKKI! KAIKKI! (11m. 21:5).

Kun apostoli Johannes, oli uskosta osattomien 'normaalien' ihmisten karkottamana Patmos-saarella, hän sai nähdä jo etukäteen tuon Jumalan valmistaman tulevaisuuden asuinpaikan, uuden 1erusalemin (Ilm. 21:1, 2ja 18-20).

Jos haluat todella joskus elää loiston, jalokivien ja kullan ympäröimänä, kaikessa rauhassa ja turvassa sekä sovussa ja rakkaudessa ihanien ihmisten ja itse Jumalankin kanssa, tule jo nyt mukaan! Anna pelastaa itsesi.

"Sillä jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Room.10: 13).

 

 

Sanastoa

 

Antikristus laittomuuden ihminen, peto, valhemessias, tuleva maailmanvaltias, joka diktaattorina vaatii kaikkien ihmisten alistumista hänen valtaansa, teeskentelee rauhanruhtinasta.

 

Googin sota Israelin maassa käytävä viimeinen suuri sota, josta Hesekiel 38 ja 39 kertovat.

 

Harmagedon on hebreaaja merkitsee suomeksi Megiddon vuorta.

 

Herran päivä tuomion aika, Jumalan tuomion aikaa, joka huipentuu Herran tulemiseen (Öljymäelle) kuninkaana suurella voimalla ja kirkkaudella, Jooel 2:31, Matt. 24:30, 1 Tess. 5:2, 3.

 

Jeesus on kreikkalainen versio hebrealaisesta Jeshua-sanasta, joka merkitsee pelastaa. Anna hänelle nimi Jeshua, Pelastaja, koska hän on pelastava kansansa, Matt. 1:21.

 

Jeesuksen tulemus a) ylöstempaaminen, Jeesus kohtaa seurakuntansa pilvissä ja vie Karitsan häihin, 1 Tess. 4: 16, 17. b) Jeesus tulee suurella voimalla ja kirkkaudella perustamaan rauhan valtakuntansa maan päälle, Matt. 24:30. Tämä tapahtuu muutamia vuosia ylöstempaamisen jälkeen.

 

Jumalan päivä alkaa ja perustetaan tuomiolla, mutta jatkuu sapattirauhana tuhannen vuotta,

2 Piet. 3: 12, 13.

 

Kansojen tuomio tuhatvuotisen rauhan valtakunnan alkaessa elossa olevat kansat tuomitaan, Matt. 25:32.

 

Kristus (Messias, Voideltu) on kreikkaa ja tarkoittaa Jumalan voitelemaa määrättyyn tehtävään.

 

Pakana merkitsee Raamatussa ei-juutalaista.

 

Pakanain täysi luku on kokonaisluku pakanakansoista pelastuvista, yhteenlaskettu pakanauskovien joukko seurakuntakaudelta ja vaivanajan marttyyrit.

 

Rauhanruhtinas oikea Messias, Kristus (kreikkaa), tuo todellisen 1000 vuotta kestävän rauhan maan päälle, Jes. 9:5.

 

144000 kaikista Israelin sukukunnista sinetöitävä, Jumalan palvelijoiden joukko vaivanaikaa varten,

Ilm. 7:3, 4.

 

Suuri ahdistus vihan aika, vaivan aika, alkaa seurakunnan ylösoton jälkeen, voimistuu loppuaan kohden, erikoisesti loppupuoliskolla, 3,5 vuoden aikana, kunnes Kristus palaa kuninkaana.

 

Suuri valkopukuisten joukko tulee vasta siitä suuresta ahdistuksesta, täyttää pakanain täyden luvun, Ilm. 7:9.

 

Tuhatvuotinen valtakunta rauhanvaltakunta, jota Kristus hallitsee pyhiensä kanssa 1 000 vuotta tämän maan päällä Jerusalemista käsin.

 

Viimeinen tuomio 1 000-vuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen tuomitaan kaikki kuolleet, jotka eivät ole päässeet ensimmäiseen ylösnousemukseen, Ilm. 20:12, 13.

 

Vuosiviikko seitsemän vuotta, kts. Danielin kirja.

 

 

 

 

 

 

 

Jumalan valtakunnan jouduttaminen

Normaali lähetystyökäytäntö:                                                            mutta näin ei saavuteta kaik-

                                                                                                             kia kansoja, koska vasta

Lähetit, rukoukset             maailmanlaajuinen seurakunta             144 000 juutalaisen työn

pakanain puolesta            kasvaa pakanoista                                 kautta pakanain täysi luku

                                                                                                             täyttyy.

 

Raamatun ohjeen mukainen lähetystyö:

Juutalaisille ensin,                                                        Seurakunnan kasvu

sitten myös kaikille muille luoduille                             kaikista kansoista

 

                                            144 000 juutalaisen

                                            jumalanpalvelijan

                                            merkitseminen

 

                                            Todistukseksi kaikille kansoille,

                                            ja sitten tulee loppu! Matt. 24: 14

 

                                            Samalla täyttyy pakanain täysi luku ja

                                            koko Israel on pelastuva

 

                                            Israel sanoo tervetuloa Messiaalle ja

                                            Hän tulee ja perustaa rauhanvaltakunnan.

 

 

 

 

 

Ylöstempaus,                                                                                      Herran päivä, ----------------à

seurakunta pois                                                                                 Jooel 2: 1, 31; Jes. 13: 9-13

maan päältä ja                                                                                   Jeesus palaa maan päälle ->

Kristuksessa kuolleet________________________________Kansojen tuomio, Matt. ---à

                                  Yksi vuosiviikko = 7 vuotta, Dan. 9: 25-27                          25:32

                                  |                                                                          |                1000-v. valtak.-à

Seurakunnan aika   Antikristuksen ”rauhan aika” 3,5 v.                2 Tess.2:4 Antikristus menee

                                   Rauhansopimus juutalaisten kanssa            Jerusalemin temppeliin, 3.5 v

                                  |                                                                          Juutal. vainot, Israelin miehit.

                                  |                                                                          |                     1000-v. valtak.->

                                  |                                                                          |                                alkaa--à

                                  |                                                                          |                                                 |

                                    Pyhä Henki maan päällä, Jooel 2: 28-32   Hengen vuodatus Sak.      |

                                  |                                                                          |                     12:10                  |

                                  |                                                                           |                     ’Tulkoon sinun   |

                                  |                                                                          |                     valtakuntasi’      |

                                  |                                                                          |                     Jumalan päiväà  

                                  |                                                                          |                     2 Piet. 3: 12 --à

                                  |                                                                          |                                                 |

Uskovien ylösotto    Uskoon tulleitten vainot, luku 666, suuri herätys, peto voittaa,                     |

1 Tess. 4: 16-18       Ilm. 13: 7, 15, Ilm. 13: 16-18                          marttyyrit                                  |

                                  |                                                                          |                                                 |

                                  |                                                                          |                     Jeesus palaa     |

                                   LÄHETYSTYÖ päätökseen juutalaisten välityksellä         pyydettäessä,    |

                                   144 000 merkittyä palvelutehtävään vuosiviikoksi,           Matt. 23: 39, us-|

                                   7 vuodeksi, Ilm. 7: 1-4                                     |                     kovat mukanaan

                                  |                                                                          |                     Sak. 14: 5-----à

                                  |                                                                          |< 2 säkkipukuista todistajaa

                                  |                                                                          |   Ilm. 11: 2-12                      >

                                  |                                                                          |                     Marttyyrit alttarin

                                  |                                                                           |                     alta, kootaan kai

                                  |                                                                          |                     kilta ilman suun-

                                  |                                                                          |                     nilta, taivaastaà

                                  |                                                                          |                     Ilm. 6: 9-11,

                                  |                                                                          |                     Matt. 24: 31

                                  |                                                                          |                    

            |                                                                          |  <TUOMIOT; Vihan maljat>

2 Tess. 2: 7              |                                                                          |                     Suuri joukko kai-

Se, mikä pidättää,   |                                                                         |                     kista kansoista,

on maan suola,       |                                                                           |                     suuresta ahdis-

elävä seurakunta    |                                                                           |                     tuksesta, ------à

            |                                                                          |                     Ilm. 7: 9, 13, 14

                                  |                                                                          |  Langetkaa meidän päällem

                                  |                                                                          |  me, Ilm. 6: 15-17-----------à

                                  |                                                                          |

                                  |                                                                          |                     Palvelevat, ----à

                                  |                                                                          |                     vrt. morsian,---à

                                  |                                                                          |                     Ilm. 7: 15 ------à

                                  |  Ylöstemmatut uskovat + 7 vuoden aikana uskoon tulleet = pakanain

                                  |  täysi luku, Room. 11: 25- ja niin koko Israel on pelastuva, jae 26