Ilmestyskirja
Pelkistän Johanneksen näyn pelkäksi näkyosuudeksi, joten tässä kuvakirjassa en käsittele seitsemää seurakuntaa, enkä lampunjalkavertausta, vaan aloitan siitä missä näyssä Johannekselle sanotaan, tule tänne ylös. Johannes kutsutaan siis ajasta pois ajattomuuuteen, eli iäisyyteen. Tästä johtuu näyssä oleva kerronta, joka tapahtuu menneessä aikamuodossa.
(Huomautan että on olemassa kaikenlaisia ääri-ihmisiä, joille kukan ei saa mitään tehdä Raamatun tutkiskelun suhteen, koska he eivät itse tee mitään. Nämä heti huomaavat että ilmestyksirjan lopussa on sanat, älkää jättäkö tästä mitään pois tai lisätkös iihen mitään. Jos niin kirjaimellisesti lukisi ilmestyskirjaa, niin sitähän ei saisi koskaan siteerata, vaan lukea kaikki 22 lukua alusta loppuun, joten se siitä)

ILMESTYS KERRONTA ALKAA:

Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis-ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. 
Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. 
Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri, kristallin näköinen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. 
Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, ja toinen olento nuoren härän näköinen, ja kolmannella olennolla oli ikäänkuin ihmisen kasvot, ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. 
Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut". 
Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.

Pelastussanoma

Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". 
Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä". 
Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen". 
Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat.

LUOMAKUNNAN LUNASTUSKIRJAN SINETIT AVATAAN - LUNASTAJA AVAA
Lunastuskirjassa käy ilmi lunastuslauseke, eli millä tavalla lunastus tapahtuu - koskee koko luomakuntaa.
Kaikissa sineteissä on sellainen ominaisuus, etteivät ne ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan ne ovat käänne joka jatkuu

LUNASTAJA, MAAILMAN ARMO LÄHTEE VOITTAJANA VOITTAMAAN:
Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.

Pelastussanoma

MAAILMA NÄKEE APOKALYPTISET RATSASTAJAT SAATANAN LÄHETTILÄINÄ
Kuitenkin hevoset kutsuu Jumalan alttarin edessä nelikasvoiset olennot sanoin "TULE"

pelastussanoma Maailma ei tunnu ymmärtävän että Johanneksen näyssä avataan maailman lunastuskirjaa, eikä se kirja voi pitää sisällään mitään mikä ei kuulu pelastustiehen. Apokalyptiset ratsastajat koetaan aina kauheina ja pelottavina, vaikka ne ovat itseasiassa vain jokapäivästä elämää mitä mekin juuri vietämme, armosta aina kuolemaan saakka. Nämä hevoset pitävät sisällään kaikki elämän vaiheet. Miekka ei esmerkiksi tarkoita sitä että heti veri lentää, vaan Jeesus on itse kertonut mitä hän tuli tuomaan maan päälle, ei rauhaa, vaan miekan: Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'. Tämän Jeesus toi apokalyptisessa ratsastajassa, jotka kaikki neljä lähtivät heti kun Jeesus lunasti maailman itselleen, kuten Johannes näyssään näki ja meni takaisin Isänsä luo ja astui Taivaaseen.

MIEKKA LÄHTEE LIIKKEELLE - SYNNIN ON TULTAVA NÄKYVÄKSI JOTTA...
Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!" Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. 
Pelastussanoma
Kun Jeesus oli lähtenyt Taivaaseen valmistamaan sijaa, hän lupasi lähettää Pyhän Hengen meille sijastaan. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen, varsinkaan maa ihmisen näkökulmasta, koska Jeesus sanoi näin: 
  
Matteus 10:34-39 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 
  
Näillä sanoilla me voimme päätellä hyvin että punaisella hevosella ratsastava olento, jolla on miekka kädessä on se sana, joka totuutta kylvää ja sotkee verellä kaikki mihin koskee, sillä totuus satuttaa, se on kaksiteräinen
suora miekka. Tässä kohtaa pitää miettiä että onko tuo miekka hyvässä vai pahassa, koska pahuuteen on jo tultu, pohjakosketus saatu, eikä siitä ole muuta tietä kuin ylös päin. Tämä miekka on siis sen oikeuden sijasta saatavan armon työkalu jolla se saattaa ihmisen ymmärtämään kuinka vähän omalla osuudella on tekemistä armon ja lunastuksen kanssa. Tämä saattaa ihmisen sellaiseen katumukselliseen tilaan, jossa sydän voidaan tyhjentää Pyhää Henkeä varten, jotta Jeesus voisi asuttaa sen kokonaisvaltaisesti ja liittää osaksi Kristusruumista. Eli saattaa armo oikeuden sijasta saamaan palkkioksi ikuisen elämän. Nämä kaksi sinettiä olivat perintökirjeen uuden liiton, armonliiton sinetit.

LAIN, SANOJEN JA TEKOJEN MITTAAJA LÄHTEE LIIKKEELLE
Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä."

Pelastussanoma

Matteus 12:35-37 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

Musta hevonen on oikeuden ja vanhan liiton lain ratsastaja vaaka kädessä, jossa uhrattiin. Koiniks mitalla sisuja on ruokauhri ja denaarin on palkka uhrista. Synti maksetaan uhraamalla omastaan jotain ja jokaisesta synnistä on palkkansa. Mutta älä turmele henkeä ja sielua. 
  
Luukas 16: 17 Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää. 
 
Jokainen ihminen on lain seuraamusten alla ja vain armossa voimme sen tuomiovastuusta vapautua. Jokainen ihminen joutuu siis tähän puntariin, eikä yksikään armosta osaton voi välttyä tämä ratsastajan mittauksen seurauksilta....

...SILLÄ SE ON KUOLEMA JA TUONELA
Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Pelastussanoma
Kuolema on oikeudellinen tuomio ansaituista teoista kenelle tahansa tässä maailmassa ja kun se on kaikkiin ihmisiin kuitenkin alussa kiroukseksi/siunaukseksi annettu, niin se on elämisen kohtalo. Mutta tässä on selvä ero vanhuuden kuolemaan, eli kyse on ennenaikaisesta kuolemasta taudeista, nälänhädästä, onnettomuuksista ja sodista. 
Kuolema on siis vastakohta valkoisen ratsastajan punaisen hevosen kautta tuomalle armolle oikeudesta. Kun taas hallava hevonen mustan hevosen kautta tuo armottomana mutta perusteltuna oikeuden tuomana kuolemana, jota kukaan ei ole väistänyt. 
Sen sijaan kuka joutuu tuonelaan, se on eri asia, jossa tulee nämä Johanneksen evankeliumiin kirjoiteut Jeesuksen sanat. "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut".

VIIDES SINETTI AVATAAN KUOLLEIDEN YLÖSNOUSEMUKSELLA
Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

Pelastussanoma

1. Mooses 3:21-22 Ja Herra Jumala teki Adamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan.

1. Kuningasten kirja 19:15-21 Herra sanoi hänelle: "Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Ja voitele Jeehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa, Saafatin poika, Aabel-Meholasta. Ja on tapahtuva näin: joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jeehu, ja joka välttää Jeehun miekan, sen surmaa Elisa. Mutta minä jätän jäljelle Israeliin seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet." Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä; kaksitoista härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi kahdettatoista. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi: "Salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni; sitten minä seuraan sinua". Elia sanoi hänelle: "Mene, mutta tule takaisin; tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt". Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkäin ikeellä hän keitti lihat; ne hän antoi väelle, ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä.

2. Kuninkaiden kirja 2:11-15 Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän: "Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!" Sitten hän ei enää nähnyt häntä. Ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi: "Missä on Herra, Elian Jumala?" Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. Kun Jerikosta tulleet profeetanoppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: "Elian henki on laskeutunut Elisaan". Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan.

Matteus 17:1-3 Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.

1. Kor. 15:47-58 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu". "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otsasi?" Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
 
Jesaja 9:5 ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan.
 
Kristuksen morsiamen uudet vaatteet: (Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa)
 
Joh.ilm. 19:7-8 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

KUUDES SINETTI JULISTAA 7-VUOTISEN LOPUNAJAT ALKANEEKSI
Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Samalla kun kuudes sinetti avataan, soi ensimmäinen pasuuna. Sinettejä ei kannata verrata siis pasuunoihin, eikä maljoihin. Sinetit eivät ole varsinaisia vitsauksia, vaan ajanjakson alkamisilmoituksia, jo ensimmäisestä armon hevosesta alkaen. Pasuunathan taas ovat vaivanaikojen ns. varoitusvitsauksia, jotka koskettavat vain kolmannesta maailmaa ja ne täyttyvät vasta Jumalan vihan maljoissa. Tämän voi havaita lukemalla jokaista pasuunaa vastaava malja erikseen, jolloin huomataan että pasuuna koskettaa aina varoituksen omaisesti kolmannesta maailmaa ja vihanmalja täyttää sen aina kokonaan.
Kuudenteen sinettiin siis liittyy voimakkaasti yhteen ensimmäinen pasuuna, joka on kuin kuudennen sinetin jatkumo, josta alkaa varsinaiset pasuunat, joita myöhemmin ikäänkuin säestää Jumalan vihan maljat:

ENKELI PUHALTAA ENSIMMÄISEEN PASUUNAAN
Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

Pelastussanoma

Meteoriittikuuroa seuraa sellainen ilmiö, että ilmakehän suojaa katoaa kun miljoonat meteoriitit kuluttavat otsonikerroksia. Aurinko alkaa polttaa ihmisiä ja maa palaa karrelle.

TILANNE RAUHOITETAAN ENKELIEN TOIMESTA
Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".

Alkaa suuri herätys, jollaista ei ole koko maailmanhistoria koskaan ennen kokenut. Jumala vuodattaa henkensä koko maan lihan ylle, jolloin nuorukaiset profetoivat ja vanhukset unia näkevät, sanoo Raamattu. Tätä seuraa myös kahden säkkipukuisen todistajan nouseminen esille julistamaan Jumalan viimeisiä varoituksia ja tänä aikana pakanakansoje luku tullaan täyttämään ja Herraa pelkäävien otsaan tullaan painamaan Jumalan sinetti, samaan aikaan kun pedon sinetti painetaan pedon palvelijoiden otsiin.
Tähän aikaan nousee esiin kadotuksen lapsi, koska heti kun rukoileva seurakunta on kadonnut ja tilanne rauhoittunut, tämä hävittäjä nousee esille:

2. Tess. 2:6-12 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

PEDON MERKKI TUODAAN

KYMMENEN NEITSYTTÄ ODOTTAA HÄÄPARIN KUTSUA JUHLIIN

...JA KUN JUMALAN SINETIT OVAT MERKITTY, PAKANAKANSAT TULEVAT KAIKKI SISÄLLE
Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."


>>>JATKUU kunhan saan tehtyä lisää...