Omia Kokemuksia Levossa 4

Keskustele todistuksista, Jumalan tekemistä ihmeistä ja muista vakuuttavista kokemuksista
Avatar
Eero
Site Admin
Viestit: 2093
Liittynyt: 15 Syys 2016, 22:51
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Eero » 05 Loka 2019, 18:38

Kiitos mukavista sanoistanne! Kyllä olen ehdottomasti Rauhan mies ja vaikka oon sitä ollut jo ennen uskoontuloakin, niin vasta Herra poisti minusta sen kivisydämen, niin kuin Hän ihmiselle tekee. Herra on Rakkaus, kiittäkäämme ja ylistäkäämme Herraa kaikesta. Myös minä olen väsynyt, mutta kiitän Herraa siitäkin ja aina sen väsymyksen keskeltäkin nousee ajatus, että Herra on johtolanka, ei tarvitse huolehtia kunhan vain muistaa kuunnella Hänen ääntään.

Kiitän Herraa myös tästä palstasta ja kaikista teistä Rakkaista palstalaisista ja oon kiitollinen, että saan olla teidän kanssanne Yhdessä Herrassa. Herra Siunaa ja Suojele palstaa ja palstalaisia. Tämä palsta on aivan erityinen Pyhän Hengen paikka. Herra tule, nouda seurakuntasi Kotiin. Aamen!
Jeesus, sä Herramme, sua seurata tahdomme.
Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin.

https://soundcloud.com/heidi-k-pyl/tiel ... enttilaulu

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 08 Loka 2019, 10:34

Kuva


Shalomia teille, rakkaani ...

Tänään, Rukoushetken jälkeen, vielä ollessani Herran läsnäolossa, näin kuvan puisesta rististä, jonka pituus ja leveys oli sama ja sillä oli pyöreä puukehys. Ristinpuissa, keskellä kulki veistetty puu ura koristeena.
Ymmärsin sen kuvaavan niitä neljää maan kulmaa ja neljää tuulta ...

Ilmestyskirja:
7:1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.
7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
7:3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
7:4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista
:
7:5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7:8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.
7:9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."
7:11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
7:12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"
7:13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
7:14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
7:15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
7:16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
7:17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 08 Loka 2019, 11:13

Kuva


NELJÄ (4), hepr. ארבעה (arba'a, mask.), ארבע (arba,
fem.). Maailman luku. Pienin luku, joka mahdollistaa
ryhmittelyn pareiksi. Se on ensimmäinen potenssiluku
(2 x 2).

Raamatussa se on taivaan ja sen neljän ilmansuunnan
luku. Neljää ilmansuuntaa tarkoittaa myös ilmaus
"taivaan neljältä ääreltä" (Jer 49:36), ja siitä tulee
sanonta "taivaan neljä tuulta" (Dan 7:2; Jer 49:36;
Hes 37:9; Sak 2:6; 6:5). Johannes näki näyssään neljä
enkeliä, jotka seisovat maan neljällä kulmalla, pitävät
kiinni maan neljää tuulta (Ilm 7:14). Lisäksi esiintyy
ilmaukset "neljälle ilmansuunnalle" (1Aik 9:24), "neljältä
ilmalta" oik. "tuulelta" (Matt 24:31; Mark 13 :27). Koska
maan ulottuvuutta määritellään myös ilmansuuntien
mukaan, Raamatussa esiintyvät myös sanonnat "maan
neljälle äärelle" (Hes 7:2) ja "maan neljällä kulmalla"
(Ilm 7:1,2; 20:8) sekä "maan ääret' (Jes 40:28). Tämä ei
merkitse sitä, että heprealaiset olisivat kuvitelleet maan
nelikulmaiseksi. Hepr. קצה ääri, pää, ei tarkoita
ainoastaan loppukohtaa, vaan myös laajuutta,
yhdistelmää, kokonaisuutta ja summaa. Siten Mark
13:27:ssä "neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan
ääreen" merkitsee yhteisesti taivasta ja maata, kaikkia
sen kolkkia ja jopa koko maailmankaikkeutta (1Moos
1:1). Neljästä ilmansuunnasta saapuvat ihmiset tulevat
kaikista maan osista (Luuk 13:29, vrt. Ps 107:3) ja nämä
pelastuneet tulevat siis "kaikista heimoista, kaikista
kielistä, kansoista ja maista" (Ilm 5:9). Neljän eri paikan
luodut antavat Karitsalle nelinkertaisen ylistyksen: "Ja
kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja
maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä
kuulin sanovan: 'Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja
Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina
ja iankaikkisesti'" (Ilm 5:13).

Tilan neliluvun lisäksi esiintyy myös ajan (ilta, yö,
aamu, päivä) ja aineen (vesi, tuli, ilma, maa) neliluku.
Neljä on siis koko maailman, luodun
maailmankaikkeuden, sen lakien, järjestyksen, sille
säädettyjen mittojen ja rajojen tunnusluku. Sellainen
se on jo esiintyessään ensimmäistä kertaa Raamatussa
(1Moos 2:10).

Moniin yhteyksiin säädetty nelikulmion muoto tulee
vielä vertauskuvallisemmaksi sen vuoksi, että se aina
liitetään neljään ilmansuuntaan, ei käytännöllisistä tai
ulkonaisista syistä, vaan perustavien periaatteitten
ilmaisemiseksi. Sekä ilmestysmaja että kansan leiri
järjestetään joka marssin jälkeen aina ilmansuuntien
mukaan (4Moos 2:2s.,10,18,25), samoin
leeviläiskaupunkien laidunmaat (35:5). Salomon
temppeli noudattaa myös ilmansuuntia niin kuin myös
Hesekielille näyssä esitetty pyhäkkö, pyhä kaupunki ja
pyhä maa (Hes 8:16; 40:19ss.; 46:9; 47:1; 48:1ss).

Vieläpä uusi Jerusalem, joka laskeutuu "alas taivaasta
Jumalan tyköä" (Ilm 21:2), kuvataan neliskulmaiseksi, ja
kaupungin portit ovat neljää ilmansuuntaa kohti,
(21:13,16). Taivaallinen Jerusalem: "Kaupunki oli neliön
muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi
kaupungin kepillään ja sai tulokseksi kaksitoistatuhatta
stadionmittaa; pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki
tämän suuruiset (Ilm 21:15). Stadionmitta on
kreikkalainen pituusmitta = 192 m.

Toisinaan luku neljä näyttää kuvaavan täydellisyyttä,
kaikinpuolisuutta, laajasuuntaista aluetta, täyttä mittaa.
Niinpä puhutaan nelinkertaisesta rangaistuksesta
(Jer 15:3; Hes 14:21), nelinkertaisesta rikoksesta
(Aam 1:3,6,9,13). Neljä enkeliä toimeenpanee koko
maailmaa kohtaavan Jumalan rangaistustuomion
(Ilm 9:14).

UT:n neljän evankeliumin kirjoittajat antavat
Messiaassa ilmestyneestä Jumalasta kuvan, joka on
täydellinen. Messiasta on kuvattu neljällä luomakunnan
hahmolla: ihminen, leijona (Juudan Jalopeura),
uhrikaritsa ja kotka. Neljä evankeliumia antavat neljä
kuvaa Jeshuasta: Kuningas, Palvelija, Täydellinen
Ihminen ja Jumalan Poika.

Pyhää Jumalan nimeä, joka hepreassa kirjoitetaan
nelikirjaimisena יהוה JHVH, kutsutaan juutalaisuudessa
ilmaisulla שם זה הוא ארבע Nimi joka on neljä. Tämä
nimi ilmaisee Jumalan koko olemuksen. Se esiintyy
lähes 7000 kertaa Raamatun hepreankielisessä osassa.
Nimi on heprealaisen verbin הוה hawah "tulla joksikin"
kausatiivimuoto ja merkitsee "Hän saattaa tulemaan
(joksikin)". Hän siis saattaa itsensä tulemaan aina siksi,
mikä on tarpeen, jotta Hänen tarkoituksensa
toteutuisivat. Hänestä tulee muun muassa Luoja,
Tuomari, Pelastaja ja Elämän Ylläpitäjä täyttääkseen
lupauksensa. Tämä verbi on sellaisessa kieliopillisessa
muodossa, että se viittaa toimintaan, joka on
toteutumassa. Hän siis saattaa itsensä yhä tulemaan
lupaustensa täyttäjäksi.

Vanhassa Testamentissa on neljä "suurta profeettaa":
Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel ja Uudessa
Testamentissa neljä evankeliuminkirjoittajaa:
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Heidän
tunnuskuvikseen on Hesekielin kirjasta saatu neljä
symbolikuvaa: siivellinen ihminen, leijona, härkä ja
kotka (Hes 1:4-12; vrt Ilm 4:6-8).

Joki paratiisissa jakautui neljään haaraan: Pison, Gihon,
Tigris ja Eufrat (1Moos 2:10-14). Luomakunnan
korkeimpina edustajina Jumalan valtaistuimen edessä
Hesekiel näki neljä olentoa joilla on neljät kasvot ja
neljät siivet (Hes 1:5ss.; Ilm 4:6ss). Profeetta Sakarjalla
näyssä neljät eriväristen hevosten vetämät vaunut
kuvaavat eskatologisia tapahtumia (Sak 6:1-7).
Johannes näki näyssään neljä ratsastajaa (Ilm 6).
Danielin näyssä näkemän suuren patsaan neljä osaa,
sekä "neljä suurta petoa" (Dan 2 ja 7), kuvaavat neljää
historiallista maailmanvaltaa: Babylonia, Meedia-Persia,
Kreikka ja Rooma joita vastasi neljä eläinhahmoa:
leijona, karhu, pantteri selässään neljä linnunsiipeä ja
kymmensarvinen (Dan 2:37-40).

Neljä vuorokauden aikaa: ilta, yö, aamu, päivä. Kuulla
on myös neljä vaihetta. Ilmansuunnista itä vastaa aikaa
ennen lain antamista, etelä lain aikaa, länsi armon aikaa
ja pohjoinen lopun ja valhemessiaan (antikristuksen)
aikaa.

Neljä vuodenaikaa, joita määrittävät kesä- ja
talvipäivänseisaus sekä kevät- ja syyspäiväntasaus.
Nämä neljä vuodenaikaa ja neljä ikäkautta yhdistettynä:
kevättä vastaa ihmisen elämässä lapsuus ja
ihmiskunnan historiassa aika ennen Nooaa, kesää
nuoruus ja aika Nooasta Moosekseen, syksyä
miehuusikä ja aika Mooseksesta Messiaaseen sekä
talvea vanhuus ja aika Messiaasta maailmanloppuun.

Johannes näki näyssään neljä olentoa, jotka ovat
täynnä välkehtiviä silmiä (Ilm 4:6). Hän näki myös neljä
vankeudessa pidettyä tuhon enkeliä (Ilm 9:14,15). Neljä
tuomiota: miekka, nälkä, pahat petoeläimet ja rutto (Hes
14:21). Maan neljällä kulmalla seisovat neljä enkeliä,
jotka huolehtivat siitä, ettei maata hävitetä, ennen kuin
he ovat painaneet sinetin Jumalan palvelijoiden otsaan
(Ilm 7:3).

Neljä, jotka eivät sano: "Jo riittää": tuonela, hedelmätön
kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä ja tuli, joka ei
sano: "Jo riittää". Neljä on, joita en käsitä: kotkan jäljet
taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä
merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä. Neljän alla
maa ei kestä: orjan alla, kun hän kuninkaaksi pääsee,
houkan, kun hän saa kyllälti leipää, hyljityn alla, kun
hän miehen saa ja palvelijattaren, kun hän emäntänsä
syrjäyttää. Neljä on maassa vähäisintä: muurahainen,
tamaani, heinäsirkka ja sisilisko. Neljä komeasti kulkee:
leijona, hevonen, kauris ja kuningas (Sanan 30:15,16,18,
19,21,23-31).

Luku neljä kuvaa luomakuntaa, maailmaa. Jumala päätti
maailman aineellisen luomisen neljäntenä päivänä
(1Moos 1:14-19). Paavali mainitsee sanan "luomakunta"
neljä kertaa peräkkäin (Room 8:19-22). Vertauksessa
kylväjästä, ihmiskunnalle kylvetty evankeliumi tippui
neljään eri paikkaan: tien viereen, kallioperälle,
orjantappuroihin ja hyvään maahan (Matt 13:3-8).
Lihallisessa maailmassa on neljänlaista lihaa: ihmisen,
karjan, lintujen ja kalojen (1Kor 15:39).

Numero 4 on mainittu Raamatussa 305 kertaa.
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 09 Loka 2019, 09:23

Kuva


Shalom!

Näin aamusta unta, jossa mieheni kanssa raivasimme itsellemme jotain pientä tonttia. Siinä lähistöllä näin pari metsuria kaatamassa puita.
Kohta huomasin, että olimmekin jossain kartanossa ja siellä oli muitakin, meille vieraita ihmisiä. Mietin ääneen miehelleni, että; onkohan täällä muitakin suomalaisia? Aloimme ottamaan siinä syötävää ja samalla katsoin vieressä olevaan saliin, jonka ovet olivat raollaan. Se oli kaunis juhlasali ja hehkutinkin, että siellähän voisi järjestää vaikka mitä juhlia, Sali oli kaunis ja vanha.
Siinä syödessämme, alkoi miehiä laulamaan ja koin että tämä laulu on tuttu, mutta en saanut selvää sanoista.
Sitten uni loppui ja heräsin.
Puhuin Herralle, että mikä tuo laulu oli, se oli niin todella tuttu, mutta sanoja vaan en muista.
Samalla rukoilin ja jättäydyin Herran läsnäoloon. Kohta mielessäni lauloin:

Yksi nimi ylitse muiden ********
https://www.youtube.com/watch?v=nrrU_tYeaRM

On yksi nimi ylitse muiden,
yksi nimi muuttumaton.
Yksi nimi ylitse muiden,
vain yksi nimi toivomme on.
Tuo nimi josta laulan, on Jeesus.
Nimi kaunein alla auringon.

---------

Siinä vain, siinä vain
armo meille lahjoitetaan.
Siinä vain on valta ja voima
yhä taivaassa ja päällä maan.

---------

Siinä vain, siinä vain,
siinä on mun lauluni syy.
Siinä vain on taivas jo auki,
siihen kaikki rikkaus kätkeytyy.

---------

Siinä vain, siinä vain
seisoo ristin muotoinen puu.
Siinä vain on Jumala läsnä
Kaikki polvet maahan notkistuu.

---------

On yksi nimi ylitse muiden,
yksi nimi muuttumaton.
Yksi nimi ylitse muiden,
vain yksi nimi toivomme on.
Tuo nimi josta laulan, on Jeesus.
Nimi kaunein alla auringon.

******** Yksi nimi ylitse muiden ********

Tämä se oli, se unen laulu! Miehet lauloivat sen kauniin hidas pontisesti.
Vähän ennen, kun ajattelin nousta ylös ja aamupalalle, kuulin vielä mies äänen sanovan:
- " WE COM!"
En ole varma kuulinko oikein tuon sanan WE, vai oliko siinä jokin muu sana, se kuului niin epäselvästi. Heti tämän perään kuulin vielä naisen äänen joka sanoi:
- " JEESUS TULEE!"

Siunattua Herran Odotusta ... meille kaikille!
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 09 Loka 2019, 09:55

23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
Matt.1.

Jeesuksen nimi pitää sisällään koko jumaluuden, kaiken mitä Jumalassa on. Sen voima on ihmeellinen, korkein yli kaikkien nimien. Tuon ihmeellisen nimen auktoriteetti on annettu juuri Sinulle Jumalan lapsi!
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Eero
Site Admin
Viestit: 2093
Liittynyt: 15 Syys 2016, 22:51
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Eero » 09 Loka 2019, 17:35

Aamen Sinetti! Ehkä se oli kaikkien vanhurskaitten laulua täällä maan päällä, jotka hartaasti odottavat Herraa ja ikävöiden kutsuvat Häntä. Tule Herra Jeesus!
Jeesus, sä Herramme, sua seurata tahdomme.
Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin.

https://soundcloud.com/heidi-k-pyl/tiel ... enttilaulu

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 12 Loka 2019, 09:20

Kuva


Shalom!

Tänään, herättyäni Herran läsnäoloon ja rukoukseen, sain siinä hetkessä nähdä kolme kuvaa, joille pyysin Herralta vahvistusta, jo heti ensimmäisen kuvan saatuani.
Ensin näin käden joka piti etusormen ja peukalon välissä pientä kirkasta helmeä. Aloin tätä heti Herralta kyselemään ja kohta näin toisen kuvan, jossa nuo kädet pujottivat pitkään helminauhaan noita kirkkaita helmiä.
Kielikuva 'kiedo ne kaulaasi' kuvaa sitä, kuinka laupeus, rakkaus ja uskollisuus ovat kuin kaunis helminauha, joka tuo iloa omistajalleen vain jos se on kiedottu hänen kaulaansa toisten ihailtavaksi.
Elämä on kuin hetkien helminauha, elämän eri väreissä.

Sitten näin vielä kolmannen kuvan, jossa oli rullia kahden liukuhihnan välissä ja näin se saattoi kulkea vielä eteenpäin ...

Kiitos Jeesus, koin tämän myönteisenä viestinä.

Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.

Älä unohda laupeutta {NIV: rakkautta} , älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta {NIV: hyvän nimen} ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä.

Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.

Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.

Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa. Silloin varastosi täyttyvät viljasta ja viini pursuaa puserrusaltaistasi.'
Sananl. 3:1-10 [kr92] [kr38]


Siunattuja päiviä elämäänne, ne on kiedottuna kaulaanne kuin helminauha ...


Kuva
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Eero
Site Admin
Viestit: 2093
Liittynyt: 15 Syys 2016, 22:51
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Eero » 12 Loka 2019, 22:57

Tänään tuli myös palstalle uusi kirjoittaja "Rukousnauhatsolmussa", ehkä näkysi voisi liittyä tähänkin :)
Jeesus, sä Herramme, sua seurata tahdomme.
Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin.

https://soundcloud.com/heidi-k-pyl/tiel ... enttilaulu

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 13 Loka 2019, 10:18

Amen. Toivotaan että tuo Rukousnauha vapautuu täyteen Rukoukseen, Kristuksen voimassa.
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 18 Loka 2019, 09:58

Kuva


Rauhaa ja Siunausta tähän päivään ...

Syys sateet iskivät ja nyt tämä on ollut yhtä sisällä oloa. Mutta ei mitään hätää, asetuin taas ompelukoneen ääreen, tekemään niitä " seon täytetty " ristejä. Eilen aloitin iltapäivällä ja nyt tuossa odottaa viimeistelyä 20 ristiä.
Vien ne ensiviikolla erääseen seurakuntaan jaettavaksi ja ennestään minulla oli niitä valmiina 19. Tein heille myös ristin seinälle, kun he kyselivät onko kellään seinäristiä? Kun vastausta ei kuulunut päätin tehdä heille askarrellen sellaisen.
Viikon päästä perjantaina vien ne sitten heille ja minulla on heille muutakin lahjoitettavaa, sillä heidän tomintansa täällä paikkakunnallamme on vasta kovin alussa, mutta nyt jo näkee, kuinka ihmisillä on valtava hengellinen nälkä ja jano. Joka kerta kävijämäärä vain lisääntyy, ei siis niinkään uskovista, vaan uskosta osattomista..
Heidän työnsä on siunattua, joka lähtee sieltä oikeasta suunnasta, eli sieltä katutasolta alkaen ...
Marttyyrin Ääneltä sain hyvin rakkaat terveiset niiden ristien osalta, jota heille tein. He ottivat ne hyvin ilahtuneina vastaan ja jälkeenpäin tuli viesti vielä Kanadasta, jossa eräs heidän työntekijä oli saannut tuollaisen ristin ja oli hyvin ilahtunut tuosta rististä ja sen Sanomasta.
Näiden kysyntä tuntuu lisääntyvän, kunhan vain materiaali riittäisi, mutta uskon että siitä Herra pitää huolen. Teen näitä ilmaiseksi.
Minä vain teen sitä mukaa, kuin tarvetta on ja ehkä vähän ylikin, sen näyn mukaan, minkä Herra minulle niistä antoi.
Näin saan toteuttaa Hänen tahtoaan. Kiitos Jeesus.

He ovat vahvasti rukouksissani ...

”Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain.” ”Pitäkäämme huolta toinen toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän.”
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 18 Loka 2019, 11:57

... no niin ... nyt ne ovat (39) lähtöä vaille valmiit .. :D
On aina niin ihana hetki ja hyvä ja iloinen olo, kun saa noita risti töitä valmiiksi.
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 18 Loka 2019, 14:46

Kuva

Jumala Siunatkoon meitä Rakkaudellaan, täyttäköön sydämemme sillä!

20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.
21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.
2. Tim. 2.
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Ella
Viestit: 385
Liittynyt: 04 Kesä 2019, 12:21

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Ella » 18 Loka 2019, 15:13

Amen! Kiitos Jeesus! Sapatin lepoa.
"Kirkas aamu pian koittaa. Jälkeen aikojen yön. Päivä varjot jo voittaa. Kautta Golgatan työn. Huomenkellojen soiton Kaiku sielussa soi. Meille kertoen: Voiton Jeesus matkaamme toi."

Avatar
rauhansoturi
Viestit: 341
Liittynyt: 09 Syys 2019, 21:46

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja rauhansoturi » 18 Loka 2019, 18:47

Kiitos samoin sinulle, Sinetti, ja myös muille kans! :) Kiitos, Ella ja myös sinulle kans! :)

Tänään sain valmiiksi kalenterin tuunattua. Mutta tarroille pitäisi saada omat albumit, se on vielä kesken...

Kalenterituunaus rentoutti ja se oli hyvä terapia. Viime vuonna iltalehden palstassa kalenterituunaaja, joka on vuosia kärsinyt masennuksesta, julistettiin ja samalla siinä kerrottiin kalenterituunauksen vaikuttaa mielenalaan ihan positiivisesti lapsen iästä seniorin ikään asti.

Olen nähnyt miestuunaajan esittävän youtubeen ja hämmästyin, että miestäkin kiinnostaa sama kalenterituunaus. :shock: :P No en vielä löytänyt iltalehden palstan siitä kalenterituunauksesta, vai taisin muistaa väärin, eikö se ollut iltalehden palstassa vai mikä lehti se oli. :roll: Mutta löysin vain yle-uutiset, joiden mukaan kerrotaan kalenterituunauksesta.

https://yle.fi/uutiset/3-9717389

Herran voimia ja jaksamisia ja virkistävää sapatinlepoa kaikille!

pe. 18.10.2019 kalenterituunaus.jpg
Pieni kieliongelmainen lapsi,
rauha totuuden runsauden kanssa
ja rakkaus on lain täyttämys.

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 19 Loka 2019, 11:03

Kuva


NÄKEMIIN; RAKAS VELJENI; PIAN KOHDATAAN! https://sinettisormus.blogspot.com/2019 ... ataan.html
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 19 Loka 2019, 11:24

Kuva


..... ikävä ............ :cry:
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 19 Loka 2019, 11:29

PSALMIT 133
1. Matkalaulu; Daavidin virsi. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että
veljekset sovussa asuvat!
2. Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille.
3. Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi.

Kiitos!
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Ella
Viestit: 385
Liittynyt: 04 Kesä 2019, 12:21

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Ella » 19 Loka 2019, 11:53

Osanottoni Jorma Tapanisen omaisille.

PS 139:16 Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.
"Kirkas aamu pian koittaa. Jälkeen aikojen yön. Päivä varjot jo voittaa. Kautta Golgatan työn. Huomenkellojen soiton Kaiku sielussa soi. Meille kertoen: Voiton Jeesus matkaamme toi."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 19 Loka 2019, 15:02

Kuva
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Avatar
Sinettisormus
Viestit: 9893
Liittynyt: 16 Helmi 2016, 11:51
Paikkakunta: Päijät-Häme
Viesti:

Re: Omia Kokemuksia Levossa 4

Viesti Kirjoittaja Sinettisormus » 19 Loka 2019, 15:29

Tämä oli Jorman ehdoton lempikohta Raamatusta, josta sitten teimme Eeron kanssa 90 vuotis lahjataulun:

Ensimmäinen Johanneksen kirje 1
1. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -
2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille -
3. minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.


Kuva
Hagg. 2:23. "Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

Vastaa Viestiin